Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 29.maijs   Vārda dienu svin: Maksis, Raivis, Raivo
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2008. gads
2008.gada 6.marta protokols Nr.5

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1190Par detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs, un Cēsu pilsētas saistošo noteikumu Nr.7 „Detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu
2191Par adrešu Egļu ielā 20A, Cēsīs, un Egļu ielā 20B, Cēsīs, piešķiršanu
3192Par telpu grupu adrešu apstiprināšanu Rīgas ielā 9, Cēsīs
4193Par adreses noteikšanu autostāvlaukumam  Palasta ielā 11, Cēsīs
5194Par adreses maiņu ēkai  Pļavas ielā 5, Cēsīs
6195Par Ieriķu ielas un Āraišu ielas izveidošanu un adrešu piešķiršanu
7196Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs
8197Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam  zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs
9198Par adrešu Pārgaujas ielā 8, Cēsīs, un Pārgaujas ielā 9, Cēsīs, piešķiršanu
10199Par ēku un būvju īpašuma Jāņa ielā 7, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā
11219Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Zaķu ielā 6, Cēsīs
12220Par zemes ierīcības projekta Liepu ielā 6, Cēsīs apstiprināšanu
13221Par zemes gabala Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, daļas nomu
14222Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007. gada 19.aprīļa lēmumā Nr.229 “Par atklāta konkursa “Par zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas ielā 89, Cēsīs ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu”
15223Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumā Nr.365 “Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.283 (prot.Nr.7) atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, nomu”
16225Par telpu nomu Raunas ielā 12, Cēsīs
17226Par zemes gabala Stacijas laukumā 4, Cēsīs, nomu
18227Par zemes gabala Stacijas laukumā 9, Cēsīs, nomu
19228Par nomas līguma apstiprināšanu Cēsīs, Lenču ielā 40
20229Par nekustamā īpašuma nodokļa maksas noteikšanu dārziņu lietotājiem
21233Par ziedojumu pieņemšanu
22234Par ziedojumu pieņemšanu
23235Par ziedojuma pieņemšanu
24236Par ziedojuma pieņemšanu
25237Par ziedojuma pieņemšanu
26238Par ziedojuma pieņemšanu
27243Par gadatirgu organizēšanu 2008. gadā
28239Par ziedojuma pieņemšanu
29240Par ziedojuma pieņemšanu
30246Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 06.12.2007. lēmumā Nr. 811 „Par ziedojuma pieņemšanu”
31241Par ziedojuma pieņemšanu
32242Par ziedojumu pieņemšanu
33247Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
34248Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
35249Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
36250Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
37251Par maksas autostāvvietas ierīkošanu Cēsīs, Rīgas ielā
38252Par Cēsu pilsētas pašvaldības, domes un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskatu sagatavošanas kārtības apstiprināšanu
39253Par apkures un karstā ūdens metodikas apstiprināšanu Cēsīs, Caunas ielā 7 un 7a
40254Par projekta pieteikuma  „Sporta laukuma pilnveidošana jauniešu veselīga dzīvesveida un lietderīga brīvā laika pavadīšanas nodrošināšanai” iesniegšanu Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmai 2008.gadam
41255Par projekta pieteikuma „Kopā redzam tālāk” iesniegšanu Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmai 2008.gadam
42256Par projekta pieteikuma „Caur rotaļu uz veselību” iesniegšanu Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmai 2008.gadam
43257Par projekta pieteikuma „Brīvais laiks krāsās un skaņās” iesniegšanu Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmai 2008.gadam
44258Par projekta pieteikuma „Drošība ar atbildību” iesniegšanu Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmai 2008.gadam
45259Par Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” izsludinātā projektu konkursa 1.kārtas rezultātu apstiprināšanu
46261Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu
47260Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijas vajadzībām zemes gabalam Akmens ielā 1A, Cēsīs
48Pielikums. Cēsu pilsētas saistošie noteikumi Nr.7
49Pielikums  “Darba uzdevums detālplānojumam zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs”
50Pielikums “Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas  saņemtie ziedojumu Draudzīgā Aicinājuma dienā”
51Pielikums “Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas  saņemtie ziedojumu Draudzīgā Aicinājuma dienā”
52Pielikums “Cēsu 2.pamatskolas  saņemtie ziedojumu Draudzīgā Aicinājuma dienā”
53Pielikums “Metodika norēķiniem par siltumenerģiju Caunas ielā 7, Cēsīs.”
54Pielikums “Cēsu pilsētas pamatskolas bibliotēkai dāvinātās grāmatas”2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 190
Par detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs, un Cēsu pilsētas saistošo noteikumu Nr.7 „Detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu
 
          Ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumiem Nr.379 (prot.Nr.9, 47.p) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs” un Nr.380 (prot nr.9, 48.p.) „Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs” uzsākta detālplānojuma izstrāde minētajai teritorijai, kā arī apstiprināts darba uzdevums.
Ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 4. oktobra lēmumu Nr.661 (prot.Nr.16, 78.p.) „Par detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” uzsākta detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas gaitā no darba uzdevumā minētajām institūcijām nav saņemti būtiski iebildumi pret izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju. Internetā Cēsu pilsētas mājas lapā www.cesis.lv , kā arī detālplānojuma izstrādes vadītājas e-pastā atsauksmes nav saņemtas. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalījušies 3 interesenti, kuri snieguši savus priekšlikumus detālplānojuma pilnveidošanai un ierosinājuši nodot detālplānojuma redakciju atkārtotai apspriešanai. Detālplānojums izskatīts Cēsu pilsētas domes Vides attīstības padomes 26.10.2007. sēdē, kā arī teritoriju apsekojusi Cēsu pilsētas domes kokaugu aizsardzības komisija, arī dodot savus priekšlikumus detālplānojuma pilnveidošanai.
Ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 15.novembra lēmumu Nr.727 (prot. Nr.19, 14.p.) detālplānojums nodots galīgās redakcijas sagatavošanai. Iepazīšanās ar detālplānojuma galīgo redakciju notika no 07.01.2008. līdz 28.01.2008.. Šajā laikā detālplānojuma galīgo redakciju izskatīšanai pieprasījusi Valmieras reģionālā vides pārvalde, saņemti divi iesniegumi no iedzīvotājiem. Detālplānojums izskatīts Cēsu pilsētas vides padomes sēdē 29.02.2008.. Neprecizitātes un trūkumi inženierkomunikāciju plānojumā novērsti.
Ņemot vērā iepriekš minēto, iepazīstoties ar detālplānojuma galīgo redakciju, ziņojumu par atbilstību Cēsu pilsētas teritorijas plānojumam, institūciju nosacījumu ievērošanu un vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko personu iebildumiem, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 19.10.2007. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 04.03.2008. sēdes priekšlikumu (prot.nr.9), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs, galīgo redakciju;
 
2. Apstiprināt Cēsu pilsētas saistošos noteikumus Nr.7 „Detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (pielikums ar grafiskajiem pielikumiem uz 4 lapām);
 
3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai;
 
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 191
Par adrešu Egļu ielā 20A, Cēsīs, un Egļu ielā 20B, Cēsīs, piešķiršanu
Pamatojoties uz detālplānojumu zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs, kurš apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmumu Nr. 190 (prot. Nr.5, 1. punkts), un LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.       Piešķirt sekojošas adreses no zemes gabala Egļu ielā 20, Cēsīs, atdalāmiem jaunizveidojamiem zemes gabaliem (pielikumā izkopējums no detālplānojuma):
1.1.    Egļu iela 20A, Cēsis,
1.2.    Egļu iela 20B, Cēsis;
 
2.       Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;
 
3.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 192
Par telpu grupu adrešu apstiprināšanu Rīgas ielā 9, Cēsīs
Izskatot namīpašuma Rīgas ielā 9, Cēsīs, īpašnieka Rolanda Vitenberga  27.02.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 213/F-1-23) par telpu grupu adrešu apstiprināšanu ēkā Rīgas ielā 9, Cēsīs, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas Būvvaldes 29.02.2008. priekšlikumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt mājā Rīgas ielā 9, Cēsīs sekojošu telpu grupu adrešu numerāciju: 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
 
2. Noteikt, ka dzīvokļiem saglabājas esošā numerācija no 1 līdz 7, skaistumkopšanas salona telpu grupai tiek piešķirts adreses numurs 1A un veikala telpu grupai adreses numurs 1B;
 
3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;
 
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 193
Par adreses noteikšanu autostāvlaukumam  Palasta ielā 11, Cēsīs
          Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabali Palasta ielā 11, Cēsīs  (zemesgrāmatas nod. Nr. 381) un Bērzaines ielā 1, Cēsīs (zemesgrāmatas nod. Nr. 1000 0013 4194). Uz daļām no šiem zemes gabaliem atrodas 01.02.2005. ekspluatācijā nodota būve „”Superneto” veikala Bērzaines ielā 2A, Cēsīs” II kārta: vieglo automašīnu stāvlaukums Palasta ielā 11 un Bērzaines ielā 1, Cēsīs”. Stāvlaukuma īpašniece ir Cēsu pilsētas pašvaldība. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. lēmumu „Par zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, sadalīšanu”, zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, daļa, uz kuras atrodas automašīnu stāvlaukums, tiek pievienota zemes gabalam Palasta ielā 11, Cēsīs.
Lai sakārtotu būves adresi atbilstoši zemes gabala, uz kura tas turpmāk atradīsies, adresei, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas Būvvaldes 29.02.2008. priekšlikumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1. Noteikt būvei – vieglo automašīnu stāvlaukumam Palasta ielā 11 un Bērzaines ielā 1, Cēsīs, vienu adresi  -  Palasta  ielā 11, Cēsīs;
 
2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sakārtot būves dokumentāciju atbilstoši noteiktajai adresei;
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 194
Par adreses maiņu ēkai  Pļavas ielā 5, Cēsīs
          Uz SIA „Cēsu klēts” vārda zemesgrāmatā reģistrēts namīpašums Pļavas ielā 5, Cēsīs, sastāvošs no trīs ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr.1906). Divās atsevišķās ēkās atrodas nomas telpas – veikali, biroji un taml..
Izskatot namīpašuma Pļavas ielā 5A, Cēsīs, īpašnieces SIA „Cēsu klēts”, reģ. Nr.40003631442 (juridiskā adrese Lāčplēša ielā 87B, Rīgā, LV-1011), 15.02.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 387/1-23) par jaunas adreses piešķiršanu biznesa un darījumu centra ēkai  Pļavas ielā 5, Cēsīs, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 20.02.2008. priekšlikumu (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Mainīt adresi biznesa un darījumu centra ēkai Pļavas ielā 5, Cēsīs, kad. apz. 4201 005 2305 002, piešķirot tai jaunu adresi Pļavas iela 3A, Cēsis (situācijas plāns pielikumā);
 
2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 195
Par Ieriķu ielas un Āraišu ielas izveidošanu un adrešu piešķiršanu
          Ar Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. lēmumu Nr.  129 (prot. Nr.4, 18.punkts) apstiprināts detālplānojums zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, un Cēsu pilsētas saistošie noteikumi Nr.3 „Detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Saskaņā ar detālplānojumu, no zemes gabala Jurģu ielā 20, Cēsīs, daļām veidojas divas jaunas ielas – Ieriķu iela un Āraišu iela, kā arī 15 apbūves zemes gabali, kuriem nepieciešams apstiprināt adreses.
Pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.3, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Piešķirt nosaukumus ielām, kuru izveidošanu paredz detālplānojums zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs (izkopējums no detālplānojuma pielikumā):
1.1. ielai, kura atzarojas no Jurģu ielas aiz zemes gabala Jurģu ielā 26, Cēsīs, un beidzas pie Cēsu pilsētas administratīvās robežas, piešķirt nosaukumu Ieriķu iela; ielas profila platums 12 m;
1.2. ielai, kura atzarojas no Jurģu ielas un, šķērsojot Ieriķu ielu, beidzas pašreizējā zemes gabala Jurģu ielā 20, Cēsīs, teritorijā, piešķirt nosaukumu Āraišu iela; ielas profila platums 10 m;
 
2. Piešķirt sekojošas adreses zemes gabaliem, kuri tiek izveidoti no pašreizējā zemes gabala Jurģu ielā 20, Cēsīs:
2.1. Jurģu iela 18, Cēsis;
2.2. Jurģu iela 20, Cēsis;
2.3. Jurģu iela 22, Cēsis;
2.4. Jurģu iela 24, Cēsis;
2.5. Ieriķu iela 1, Cēsis;
2.6. Ieriķu iela 3, Cēsis;
2.7. Ieriķu iela 4, Cēsis;
2.8. Ieriķu iela 5, Cēsis;
2.9. Ieriķu iela 6, Cēsis;
2.10. Ieriķu iela 8, Cēsis;
2.11. Ieriķu iela 10, Cēsis;
2.12. Āraišu iela 3, Cēsis;
2.13. Āraišu iela 4, Cēsis;
2.14. Āraišu iela 5, Cēsis;
2.15. Āraišu iela 7, Cēsis;
2.16. Ieriķu iela;
2.17. Āraišu iela (sastāvoša no divām zemes vienībām);
 
3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;
 
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 196
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs
 
Zemes gabals Ausekļa ielā 9A, Cēsīs (kad. Nr. 4201 003 0915) pieder Raitim Putānam zemesgrāmatas nod.Nr.1511.
Izskatot Raita Putāna 13.02.2008. iesniegumu (reģ.Nr.177/F-1-23), kurā viņš lūdz atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, lai sadalītu zemes gabalu individuālo dzīvojamo māju būvniecībai, un kā detālplānojuma izstrādātāju norāda Mārtiņu Pošivu pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.3. un 58.punktu, LR Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumu “Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma finansēšanas kārtību” 6.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 27.02.2008. priekšlikumu (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs (plāns pielikumā);
 
2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas pilsētas galveno teritorijas plānotāju Zaigu Jēkabsoni;
 
3. Noslēgt ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju Raiti Putānu, līgumu par detālplānojuma izstrādi, saskaņā ar pielikumu (pielikums);
 
4. Uzdot detālplānojuma izstrādes vadītājai Z.Jēkabsonei veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības detālplānojuma  izstrādes procesa virzīšanai;
 
5. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas p.i. D.Trapencierei veikt kontroli par uzdevuma izpildi.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 197
Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam  zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs
 
Pamatojoties uz  LR  Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 59.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 27.02.2008. priekšlikumu (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojumam zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs (pielikums);
 
2. Uzdot detālplānojuma izstrādes vadītājai Z.Jēkabsonei pieprasīt no darba uzdevumā minētajām institūcijām nosacījumus detālplānojuma izstrādei;
 
3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas p.i. D.Trapencierei veikt kontroli par uzdevuma izpildi.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 198
Par adrešu Pārgaujas ielā 8, Cēsīs, un Pārgaujas ielā 9, Cēsīs, piešķiršanu
          Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1998.gada 29.maija atzinumu Nr.166 (prot. nr.11) un 1998.gada 3.decembra atzinumu Nr.445 (prot. nr. 22) uz vēsturiskā zemes gabala „Žagatas” daļām atjaunotas īpašuma tiesības Andrim Eglītim,  Guntim Eglītim, Dacei Sumeragai, un Maijai Birumai. Abi zemes gabali robežojas ar Pārgaujas ielu.
 Pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 22.02.2008. priekšlikumu (prot.Nr.3), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Piešķirt sekojošas adreses vēsturiskā zemes gabala „Žagatas” daļām, kuras atrodas Cēsu pilsētas administratīvajās robežās (situācijas plāns pielikumā);
1.1. Piešķirt adresi Pārgaujas iela 8, Cēsis, zemes gabalam Pārgaujas ielas pāra numuru pusē;
1.2. Piešķirt adresi Pārgaujas iela 9, Cēsis, zemes gabalam Pārgaujas ielas nepāra numuru pusē;
 
2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 199
Par ēku un būvju īpašuma Jāņa ielā 7, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā
 
          Saskaņā ar 11.02.2008. mantojuma apliecību Nr.879, par nekustamā īpašuma – zemesgrāmatā nereģistrēta mājīpašuma Cēsīs, Jāņa ielā 7, mantinieci apstiprināta Jūlija Ozola.
Izskatot Jūlijas Ozolas pilnvarotās personas Fjodora Rusakoviča 20.02.2008. iesniegumu (reģ. Nr.197/F-1-23) par atļauju reģistrēt zemesgrāmatā ēkas Jāņa ielā 7, Cēsīs, uz Jūlijas Ozolas vārda, pamatojoties uz 11.05.1995. grozījumiem likuma „Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību” 7.pantā un Cēsu pilsētas zemes komisijas 22.02.2008. lēmumu Nr.20 (prot.Nr.3), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Neiebilst ēku un būvju īpašuma Jāņa ielā 7, Cēsīs, reģistrēšanai  Zemesgrāmatā uz Jūlijas Ozolas vārda;
 
2. Ēkas un būves Jāņa ielā 7, Cēsīs, atrodas uz zemes gabala ar platību 1600 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā, saskaņā ar zemes gabala plāna skici pielikumā;
 
3. Pieņemt zināšanai, ka uz vēsturisko zemes gabalu Jāņa ielā 7, Cēsīs (kad. Nr. 4201 006 0505) likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” noteiktajā termiņā līdz 01.06.1994. nav saņemts neviens bijušā īpašnieka vai tā mantinieku zemes pieprasījums, kā arī līdz likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” noteiktajam termiņam 01.03.1999. uz šo zemes gabalu nav saņemts neviens esošā zemes lietotāja zemes pieprasījums;
 
4. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu F.Rusakovičam;
 
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 219
Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Zaķu ielā 6, Cēsīs
     Izskatot namīpašuma Zaķu ielā 6, Cēsīs, īpašnieces Ausmas Kolodjažnajas pilnvarotās personas Ojāra Kimasko 20.02.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 193/F-1-23) par telpu grupu numerācijas likvidēšanu ģimenes dzīvojamā mājā Zaķu ielā 6, Cēsīs, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 26.02.2008. priekšlikumu (prot.Nr.4), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Likvidēt telpu grupu numerāciju dzīvojamajā mājā Zaķu ielā 6, Cēsīs;
 
2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 220
Par zemes ierīcības projekta Liepu ielā 6, Cēsīs apstiprināšanu
                                                                                    
          Ar Cēsu pilsētas domes 15.11.2007. lēmumu Nr.729 (prot.Nr.19, 16.p.) „Par zemes ierīcības projekta Liepu ielā 6, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” uzsākta zemes ierīcības projekta izstrāde.
          Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, kas stājies spēkā 1.01.2007., Ministru kabineta 2007. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 867 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14) un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.02.2008. sēdes priekšlikumu (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Liepu ielā 6 (kad.Nr.4201 006 0826), Cēsīs (pielikums).
 
2. Atdalītajam zemes gabalam, kas robežojas ar zemes gabalu Liepu ielā 14 piešķirt adresi Liepu iela  8, Cēsīs:
2.1. Zemes gabala platība 3579 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve(0601).
3. Atlikušajam zemes gabalam, saglabāt adresi Liepu ielā 6, Cēsis:
 Zemes gabala platība 3500 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;
 Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve(0601).
 
4.Uzdot lēmuma izpildi organizēt Attīstības plānošanas nodaļai (vadītājas p.i.
D. Trapencierei).
5. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 221
Par zemes gabala Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, daļas nomu
 
2008.gada 20.februārī Cēsu pilsētas domē reģistrēts Austra Kerliņa iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par zemes gabala Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, daļu 2000 m² platībā, uz kuras atrodas viņam piederoša ēka ar adresi Pētera iela 71, Cēsis (reģistrēta Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Austra Kerliņa vārda, nodalījuma Nr.1000 0042 3930).
      Zemes gabals Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, 191944 m2 platībā, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0010 9008).
Izskatot Austra Kerliņa iesniegumu (reģ.Nr.194/1-23; 08.01.2008.), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2008.gada 4.marta priekšlikumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Austri Kerliņu par zemes gabala Krūmiņu ielā 8, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1025), daļu 2000 m² platībā, sākot ar 2008.gada 6.martu (plāns pielikumā).
 
2. Nomas līgums ir spēkā līdz ēkai Pētera ielā 71, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 008 1025 001) uzturēšanai nepieciešamā zemes gabala atdalīšanas no zemes gabala Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, tā īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, kas jāveic līdz 01.10.2008.,  un atbilstoša jauna līguma noslēgšanai.
 
3. Zemes gabala Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, lietošanas mērķis – individuālās dzīvojamās apbūves zeme (0601).
 
4. Zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.
 
5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.
 
6. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.
 
7. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram;
 
8. Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
 
9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt  Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 222
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007. gada 19.aprīļa lēmumā Nr.229 “Par atklāta konkursa “Par zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas ielā 89, Cēsīs ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu”
 
       Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemes gabaliem Rīgas ielā 85, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-0528) un Rīgas     ielā 89, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1236). Ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.229 ”Par atklāta konkursa ”Par zemes gabala Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas   ielā 89, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu” apstiprināti konkursa rezultāti, saskaņā ar kuriem ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām ieguvusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CEL TIK” (reģistrācijas Nr.44103014842, juridiskā adrese Saulrītu iela 21, Cēsis), kura uz zemes gabaliem Rīgas ielā 85 un Rīgas ielā 89, Cēsīs, plāno mazstāvu dzīvojamo apbūvi. 2007.gada 15.jūnijā starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “CEL TIK” kā nomnieku noslēgts zemes nomas līgums uz divpadsmit gadiem.
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.229 ”Par atklāta konkursa ”Par zemes gabala Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas ielā 89, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu” 1.punktu zemes nomas maksa noteikta 3% no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības, ņemot vērā augstāko vērtību.
        2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuriem zemes gabala nomas maksa nosakāma 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.
        Ievērojot to, ka objekta projektēšanas darbi ir ieilguši un laika grafika 2.punktā minētā darbība (projekta izstrāde) norādītajā termiņā nav izpildāma, 2008.gada 4.martā Cēsu pilsētas domē saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CEL TIK” iesniegums ar aktualizētu (precizētu) laika grafiku mazstāvu dzīvojamās apbūves projektēšanas un būvniecības darbiem Rīgas ielā 85 un Rīgas ielā 89, Cēsīs.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un  Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2008.gada 4.marta priekšlikumu (prot.Nr.9) akceptēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CEL TIK” iesniegto laika grafiku zemes gabalu Rīgas ielā 85 un Rīgas ielā 89, Cēsīs, apbūvei, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.  Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmumā Nr.229 ”Par atklāta konkursa ”Par zemes gabala Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas ielā 89, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu” sekojošus grozījumus:
 1.1. Aizstāt 1.punktā vārdus un ciparu „nomas maksu 3% apmērā no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības, ņemot vērā augstāko vērtību” ar vārdiem un cipariem „zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”
 
2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.
 
3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
 
4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) veikt grozījumus 2007.gada 15.jūnijā noslēgtajā zemes nomas līgumā, saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu.
 
5. Apstiprināt zemes gabalu Rīgas ielā 85 un Rīgas ielā 89, Cēsīs, apbūves laika grafiku, saskaņā ar pielikumu.
 
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt  Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 223
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumā Nr.365 “Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.283 (prot.Nr.7) atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, nomu”
 
    Ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumu Nr.365 “Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.283 (prot.Nr.7) atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, nomu” sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” (reģ.Nr.44103027052, juridiskā adrese Valmieras iela 2, Cēsis) nodota nomā zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, daļa 3080 m² platībā Cēsu tirgus darbības nodrošināšanai uz tirgus teritorijas Valmieras ielā 2 un Dzintara ielā 3, Cēsīs, rekonstrukcijas laiku un 2007.gada 28.decembrī par minēto zemes gabala platību noslēgts zemes nomas līgums.
2008.gada 26.februārī Cēsu pilsētas domē reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētāja Māra Bērziņa iesniegums ar lūgumu atļaut iznomāt tirgus darbības nodrošināšanai visu zemes gabalu Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, 3932 m² platībā.
Izskatot ”Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētāja Māra Bērziņa iesniegumu (26.02.2008.; reģ.Nr.482/1-23)”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2008.gada 4.marta priekšlikumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumā Nr.365 “Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.283 (prot.Nr.7) atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, nomu”, izsakot 3.punktu šādā redakcijā:
”3. Iznomājamā zemes gabala platība 3932 m² (plāns pielikumā)”.
 
2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) veikt atbilstošus grozījumus zemes nomas līgumā.
 
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt  Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 225
Par telpu nomu Raunas ielā 12, Cēsīs
 
Pamatojoties uz SIA,,Panorama AGD" direktores D.Daņiļenko iesniegumu (7.02.2008.) par telpu nomas pirmstermiņa pārtraukšanu Cēsu kultūras centrā, ar kopējo platību 108.4 kv.m.(veikals-Monta), nomas līgums tika pārtraukts ar 2008.gada 14.februāri. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 21.02.2008. sēdes atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Iznomāt telpas SIA,,Forse" (reģ. Nr.44103046551) ar kopējo platību 108.4 kv.m. Raunas ielā 12, Cēsīs, Kultūras centrā, uzņēmējdarbības veikšanai, saskaņā ar pielikumu.
2.Telpu nomas līguma termiņš-līdz 2008.gada 31.decembrim.
 3.Noteikt īres maksu par vienu kv.m. mēnesī Ls 5.00 + PVN 18%.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 226
Par zemes gabala Stacijas laukumā 4, Cēsīs, nomu
 
          2008.gada 18.februārī Cēsu pilsētas domē reģistrēts Andra Jansona iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par zemes gabalu Stacijas laukumā 4, Cēsīs, uz kura atrodas viņam piederoša nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 4201 005 1301 001), kas reģistrēta Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0010 3939.
      Izskatot Andra Jansona iesniegumu (reģ.Nr.186/F-1-23; 18.02.2008.) par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 4, Cēsīs, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 21.februāra atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Andri Jansonu, par zemes gabalu Stacijas laukumā 4, Cēsīs,  uz 5 gadiem, sākot ar 2008.gada 6.martu. (zemes gabala plāns pielikumā).
2. Iznomājamā zemes gabala platība 100 m2.
3. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
4. Zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.
5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.
6. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.
7. Pieņemt zināšanai, ka:
 nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram;
 nomas zemes gabals Stacijas laukumā 4, Cēsīs, ir daļa no zemes gabala Stacijas laukums, Cēsīs (kad.Nr.4201-005-1315), kas reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0015 1116; 01.10.2004.).
8. Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt  Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 227
Par zemes gabala Stacijas laukumā 9, Cēsīs, nomu
 
          2008.gada 18.februārī Cēsu pilsētas domē reģistrēts Cēsu rajona Priekuļu pagasta zemnieku saimniecības „UPESLĪČI” iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par zemes gabalu Stacijas laukumā 9, Cēsīs, uz kura atrodas tai piederoša nedzīvojamā ēka (kadastra Nr.4201 505 0020), kas reģistrēta Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1541.
Izskatot Cēsu rajona Priekuļu pagasta zemnieku saimniecības „UPESLĪČI” iesniegumu (reģ.Nr.400/1-23; 1802.2008.) par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 9, Cēsīs, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 21.februāra atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Cēsu rajona Priekuļu pagasta zemnieku saimniecību „UPESLĪČI” (reģistrācijas Nr.950101584, adrese Priekuļu pag., Cēsu raj.) par zemes gabalu Stacijas laukumā 9, Cēsīs,  uz 5 gadiem, sākot ar 2008.gada 6.martu. (zemes gabala plāns pielikumā).
2. Iznomājamā zemes gabala platība 72 m2.
3. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
4. Zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.
5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.
6. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.
7. Pieņemt zināšanai, ka:
7.1. nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram;
7.2. nomas zemes gabals Stacijas laukumā 9, Cēsīs, ir daļa no zemes gabala Stacijas laukums, Cēsīs (kad.Nr.4201-005-1315), kas reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0015 1116; 01.10.2004.).
8. Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt  Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 228
Par nomas līguma apstiprināšanu Cēsīs, Lenču ielā 40
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 21.02.2008.sēdes  atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
     Apstiprināt nomas līgumu ar Ivaru Dzeni par nomas telpām Cēsīs, Lenču ielā 40 ar kopējo platību 51,0 m2 (nomas līgums pielikumā). Līguma termiņš viens gads.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 229
Par nekustamā īpašuma nodokļa maksas noteikšanu dārziņu lietotājiem
 
      Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 1999.gada 25.marta  lēmumu Nr.265 “Par noteikumu “Par dārziņu pārreģistrācijas kārtību Cēsu pilsētā” apstiprināšanu” (protokols Nr.6), 1999.gada 14.oktobra lēmumu Nr.749 “Par Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējumu” (protokols Nr.18), 1997.gada 4.jūnija likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 22.punktu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 21.02.2008. (protokols Nr.3) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
     Izdarīt Cēsu pilsētas domes 1999.gada 25.marta lēmumā Nr.265 “Par noteikumu “Par dārziņu pārreģistrācijas kārtību Cēsu pilsētā” apstiprināšanu” (protokols Nr.6) grozījumus, izsakot 7.2.punktu šādā redakcijā:
         “7.2. piemērot nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu 25% apmērā 2008., 2009. un 2010.gadā.”
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 233
Par ziedojumu pieņemšanu
 
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panata pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (15.02.2008., Nr.1-12/62) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 21.02.2008. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumu no a/s „Latvijas Unibanka”  – tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – sekojošu biroja tehniku:
Nr.p.k.
Nosaukums
Inventāra numurs
1.
Dators Celeron 100/256/20/CD
38-03203
2.
Dators Celeron 100/256/20/CD
38-03206
3.
Dators Celeron 100/256/20/CD
38-01769
4.
Dators Celeron 100/256/20/CD
38-02422
5.
Dators Celeron 100/256/20/CD
38-03171
6.
Dators Celeron 100/256/20/CD
38-03218
7.
Monitors CTX PR700F 17”
38-07220
8.
Monitors CTX 17”
38-07283
9.
Monitors CTX 17”
38-07284
10.
Printeris HP LaserJet 5000N
38-00490
11.
Monitors CTX PR700F 17”
38-07217
12.
Monitors CTX PR700F 17”
38-07208
13.
Monitors CTX PR700F 17”
38-07209
14.
Monitors CTX PR 700F 17”
38-07210
15.
Monitors CTX PR 700F 17”
38-07211
16.
Monitors CTX PR 700F 17”
38-07216
 
2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 234
Par ziedojumu pieņemšanu
 
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panata pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (15.02.2008., Nr.1-12/61 un 29.02.2008., Nr.1-12/76) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 21.02.2008. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumu Ls 660,0 (seši simti sešdesmit lati 00 santīmi) – darba organizācijai – izdevumu segšanai E.Veidenbauma izrādes „Pie spieķa skaries” nodrošināšanai Latviešu biedrības namā – no sekojošiem ziedotājiem:
- Jura Kozlovska – Ls 100.00;
- SIA SINHRO-C – Ls 60,00;
- SIA Nodus – Ls 100,00;
- SIA Spriegums – Ls 200,00;
- SIA L&B – Ls 200,00.
 
2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) izlietot līdzekļus atbilstoši ziedojuma mērķim.
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 235
Par ziedojuma pieņemšanu
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panata pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Cēsu 2.vidusskolas direktores I.Semjonovas iesniegumu (29.02.2008., Nr.50/1-31-2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atļaut Cēsu 2.vidusskolai pieņemt -darba organizācijai –Draudzīgā Aicinājuma dienā sekojošas ziedotās grāmatas:
Nr.p.k.
Ziedotājs
Ziedojums
1.
12a klase
Grāmata – Aspazija „Dzejas izlase”, Zvaigzne ABC
2.
6.klase
Grāmata – A.Upītis „Noveles”, Zvaigzne ABC
3.
7.klase
Grāmata – J.Poruks „Izlase”, Zvaigzne ABC
4.
8.klase
Grāmata – R. un M.Kaudzītes „Mērnieku laiki”, Zvaigzne ABC 
5.
9.klase
Grāmata - R.Ezera „Aka”, Zvaigzne ABC
6.
10 a klase
Grāmata – A.Skujiņa „Dzeja”, Zvaigzne ABC
7.
10.c, 10.d., 11.a, 11.b, 11.c, 11.d klases
Grāmatas – R.Blaumanis ‘Indrāni”, Zvaigzne ABC – 12 gab.
8.
12 b klase
Grāmata – N.Ikstena „Īsproza”, Zvaigzne ABC
9.
12.c klase
Grāmata – V.Plūdonis „Lirika un liroepiska”, Zvaigzne ABC
10.
12.d klase
Grāmata – I.Ziedonis „Zvaigžņu aplis”, Zvaigzne ABC
 
2. Uzdot Cēsu 2.vidusskolai (direktore I.Semjonova) izlietot līdzekļus atbilstoši ziedojuma mērķim.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
         


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 236
Par ziedojuma pieņemšanu
 
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panata pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas direktores I.Eglītes iesniegumu (28.02.2008., Nr.1-13/30), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atļaut Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai pieņemt ziedotās grāmatas Draudzīgā Aicinājuma dienā no skolēniem un citiem ziedotājiem -darba organizācijai –saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai (direktore I.Eglīte) izlietot līdzekļus atbilstoši ziedojuma mērķim.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 237
Par ziedojuma pieņemšanu
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panata pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Cēsu pilsētas pamatskolas direktora M.Šķēles iesniegumu (04.03.2008., Nr.1-17/33), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atļaut Cēsu pilsētas. pamatskolai pieņemt ziedotās grāmatas Draudzīgā Aicinājuma dienā no skolēniem, viņu vecākiem, skolas darbiniekiem, apdrošināšanas a/s BTA un citiem ziedotājiem -darba organizācijai .
2. Uzdot Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle) izlietot līdzekļus atbilstoši ziedojuma mērķim.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 238
Par ziedojuma pieņemšanu
 
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panata pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktores I.Šķesteres iesniegumu (25.02.2008., Nr.1-11/45), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atļaut Cēsu pilsētas vakara vidusskolai pieņemt – darba organizācijai – sekojošu ziedojumus:
 
Nr.p.k.
Ziedotājs
Ziedojums
1.
Estere Jaundzeme
Dāvanu karte – grāmatu iegādei
2.
11.b klases skolēni
Grāmata- J.Allernano. Fast Track to FCE. Teacher’s Book. Pearson Education Limited, 2007
3.
12 a klases skolēni
Grāmata – A.Stanton, M.Stephens. Fast  Track to FCE . CD 1 and 2. Coursebook . Pearson Education Limited, 2001
4.
12 b klases skolēni
Grāmata – The Oxford Mini Distionary Thesaurus, and Wordpower Guide. Oxford University Press, 2002
5.
12 b klases skolēni
Grāmata – Random House Webster’s College Thesaurus. Random House, 2000
 
2. Uzdot Cēsu pilsētas vakara vidusskolai (direktore I.Šķestere) izlietot līdzekļus atbilstoši ziedojuma mērķim.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 243
Par gadatirgu organizēšanu 2008. gadā
 
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus”, reģ. Nr. 44103027052, valdes priekšsēdētāja M. Bērziņa 2008.gada 18. februāra pieteikumu Nr. 25 „Par zemes gabala iznomāšanu” (saņemts 2008.gada 19.februārī, reģ. Nr. 410/1-23), pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumu Nr. 388 „Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecibas vietās un izbraukumos” 73.punktu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 21.februāra atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Noteikt gadatirgu norises vietu zemes gabalā Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 005 1323, saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt šādu gadatirgu grafiku:
 
14., 15. martā no 8 - 16
18., 19. aprīlī no 8 - 16
16.,17. maijā no 7 - 16
20., 21. jūnijā no 7 - 16
18., 19. jūlijā no 7 - 16
15., 16. augustā no 7 - 16
19., 20. septembrī no 8 - 16
17., 18. oktobrī no 8 - 16
21., 22. novembrī no 8 - 16
19., 20. decembrī no 8 – 16
 
3. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” sniegt informāciju par gadatirgu norises vietu un laiku valsts iestādēm, kas veic Latvijas Republikas Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumos Nr. 388 „Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos” noteikto kontroli un uzraudzību par gadatirgu norisi.
4. Apstiprināt 2008.gada 21.februārī starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” kā nomnieku noslēgto zemes nomas līgumu (reģ. Nr. 2-7-9/2008), saskaņā ar 23. pielikumu, un uzdot Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošus grozījumus minētajā nomas līgumā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 239
Par ziedojuma pieņemšanu
 
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panata pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes iesniegumu (27.02.2008., Nr.1-12/34), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedotās grāmatas un mācību līdzekļus Draudzīgā Aicinājuma dienā no skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem un sabiedriskiem darbiniekiem -darba organizācijai –saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) izlietot līdzekļus atbilstoši ziedojuma mērķim.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 240
Par ziedojuma pieņemšanu
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panata pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Cēsu 2.pamatskolas direktora O.Bicāna iesniegumu (27.02.2008., Nr.1-13/23), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atļaut Cēsu 2.pamatskolai pieņemt ziedotās grāmatas Draudzīgā Aicinājuma dienā no skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem -darba organizācijai – saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu 2.pamatskolai (direktors O.Bicāns) izlietot līdzekļus atbilstoši ziedojuma mērķim.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 246
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 06.12.2007. lēmumā Nr. 811 „Par ziedojuma pieņemšanu”
 
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14. panta ceturto daļu (Valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai ir aizliegts vēl divus gadus pēc...... ziedojuma vai mantiskās palīdzības pieņemšanas  attiecībā uz ziedotāju pieņemt jebkādus lēmumus), uz Cēsu pilsētas domes 25.10. 2007. lēmuma Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr. 18, 40. punkts) 2. punktu, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 19.02.2008. vēstuli Nr.1-12/118 par nepieciešamību tās līgumsaistību ietvaros pieņemt lēmumus attiecībā uz ziedotāju KS „Cēsu rajona patērētāju biedrība” un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 21.02.2008. (protokols Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 06.12.2007. lēmuma Nr. 811 „Par ziedojumu pieņemšanu” (protokols Nr. 21, 48. punkts) punktu 1.16..
2. Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) pārskaitīt atpakaļ ziedotājam KS „Cēsu rajona patērētāju biedrība” (reģistrācijas Nr. 49503001069) ziedojumu Ls 200,00 (divi simti latu) apmērā.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B. Kuplai.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 241
Par ziedojuma pieņemšanu
 
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panata pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (21.02.2008., Nr.1-12/67) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (21.02.2008., prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumus 2008.gada 26.februāra pasākumā veltītam E.Veidenbauma piemiņai  – iestādes tehniskajam nodrošinājumam.
2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) izlietot līdzekļus atbilstoši ziedojuma mērķim.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 242
Par ziedojumu pieņemšanu
 
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panata pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (03.03.2008., Nr.1-12/77), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumu no SIA BJL – tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – sekojošu tehniku:
 
Nr.p.k.
Nosaukums
Kopējā vērtība, Ls
1.
Televizors 1 gab.
280,00
2.
DVD 4 gab.
120,00
 
2.  Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 247
Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
         
          Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala 11381 m2 un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0002 3797; 12.09.2001.). Ar Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18 nodots Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” valdījumā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 14. punkta (a) apakšpunktu (par maksas noteikšanu par pašvaldības īpašuma izmantošanu), 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) un ņemot vērā ārsta traumatologa – ortopēda Ģirta Bērziņa 20.0-2.2008. iesniegumu ar lūgumu iznomāt telpas  ārsta prakses darbības nodrošināšanai, ievērojot Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (protokola Nr. 9 § 24), un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 21.02.2008. (prot. Nr.2) un Finanšu komitejas 21.02.2008. (prot.Nr.3) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Iznomāt Ģirtam Bērziņam, telpas ēkas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, (kadastra apzīmējums 4201 006 7040 01)  3. stāvā ar kopējo platību 35,1 m2 (trīsdesmit pieci komats viens kvadrātmetrs) ārsta prakses darbības nodrošināšanai, nosakot:
- nomas termiņu līdz 2012. gada 30. jūnijam;
- nomas maksu Ls 1,00 (viens lats) par vienu kvadrātmetru mēnesī, kas tiek iekasēta no nomas līguma spēkā stāšanās brīža;
- nomas maksa var tikt grozīta, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes lēmumu.
- Nomniekam ir pienākums maksāt nodokļus un maksājumus, kas tiek noteikti saskaņā ar Telpu nomu, t.sk. izmantojamiem komunālajiem pakalpojumiem, telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanu, prakses vietas administrēšanu, Telpu apsardzi, un tml.;
- Nomnieks atsevišķi maksā Iznomātājam par patērēto ūdeni un kanalizāciju, kā arī par elektroenerģiju un apkuri saskaņā ar skatītāju rādījumiem;
- Nomnieks, patstāvīgi slēdzot pakalpojuma līgumus, atsevišķi norēķinās ar attiecīgā komunālā pakalpojuma sniedzēju par Nomnieka izmantotajiem komunālajiem pakalpojumiem (atkritumu izvešana, telekomunikācijas, un tml.).
- Ja nomas līguma darbības laikā nomas telpās izdarīti nepieciešamie remontdarbi par nomnieka līdzekļiem, izdevumi nomniekam atlīdzināmi Cēsu pilsētas domes noteiktā kārtībā, ja pirms remontdarbu veikšanas nomnieks iesniedzis atlīdzināmo izdevumu izmaksas un tās apstiprinātas ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.
2. Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) noslēgt atbilstošu nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 248
Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
         
          Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala 11381 m2 un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0002 3797; 12.09.2001.). Ar Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18 nodots Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” valdījumā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 14. punkta (a) apakšpunktu (par maksu par īpašuma izmantošanu), 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) un ņemot vērā Cēsu pilsētas pensionāru biedrības „Cēsu pensionāri” 01.02.2008. iesniegumu Nr. 5 ar lūgumu iznomāt telpas biedrības darbības nodrošināšanai, ievērojot Cēsu pilsētas domes 24.04.2003.  lēmumu „Par  nedzīvojamo telpu nomas maksu” (protokola Nr. 9 § 24), un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 21.02.2008. (prot. Nr.2) un Finanšu komitejas 21.02.2008. (prot.Nr.3) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Iznomāt Cēsu pensionāru biedrībai „Cēsu pensionāri”, reģistrācijas Nr. 40008016071, telpas ēkas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, (kadastra apzīmējums 4201 006 7040 01)  2.stāvā ar kopējo platību 22,8 m2 (divdesmit divi komats astoņi kvadrātmetri) biedrības darbības nodrošināšanai, nosakot:
         - nomas termiņu līdz 2008.gada 31.decembrim;
1.2. nomas maksu Ls 1,00 (viens lats) par vienu kvadrātmetru mēnesī, piemērojot atlaidi 75% apmērā, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu īri” 3. punktu, kas tiek iekasēta no nomas līguma spēkā stāšanās brīža;
1.3. ņemot vērā, ka Cēsu pensionāru apvienība iesaista pilsētas iedzīvotājus sabiedriskajās aktivitātēs, mazinot iedzīvotāju grupas sociālo atstumtību, biedrība tiek atbrīvota no maksas par komunālajiem pakalpojumiem
2. Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) noslēgt atbilstošu nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 249
Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
         
          Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala 11381 m2 un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0002 3797; 12.09.2001.). Ar Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18 nodots Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” valdījumā.
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta (a) apakšpunktu (par maksas noteikšanu par pašvaldības īpašuma izmantošanu), 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) un ņemot vērā Latvijas politiski represēto Cēsu rajona biedrības 19.02.2008. iesniegumu ar lūgumu iznomāt telpas biedrības darbības nodrošināšanai, ievērojot Cēsu pilsētas domes 24.04.2003.  lēmumu „Par  nedzīvojamo telpu nomas maksu” (protokola Nr. 9 § 24), un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 21.02.2008. (prot. Nr.2) un Finanšu komitejas 21.02.2008. (prot.Nr.3) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Iznomāt Latvijas politiski represēto Cēsu rajona biedrībai, reģistrācijas Nr. 40008092338, telpas ēkas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, (kadastra apzīmējums 4201 006 7040 01)  2. stāvā ar kopējo platību 22,66 m2 (divdesmit divi komats sešdesmit seši kvadrātmetri) biedrības darbības nodrošināšanai, nosakot:
1.1. nomas termiņu līdz 2008.gada 31.decembrim;
1.2. nomas maksu Ls 1,00 (viens lats) par vienu kvadrātmetru mēnesī, piemērojot atlaidi 75% apmērā, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu īri” 3. punktu, kas tiek iekasēta no nomas līguma spēkā stāšanās brīža;
1.3. ņemot vērā, ka Latvijas politiski represēto Cēsu rajona biedrība iesaista pilsētas iedzīvotājus sabiedriskajās aktivitātēs, mazinot iedzīvotāju grupas sociālo atstumtību, biedrība tiek atbrīvota no maksas par komunālajiem pakalpojumiem
2. Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) noslēgt atbilstošu nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 250
Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
         
          Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala 11381 m2 un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0002 3797; 12.09.2001.). Ar Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18 nodots Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” valdījumā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 14. punkta (a) apakšpunktu (par maksas noteikšanu par pašvaldības īpašuma izmantošanu), 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) un ņemot vērā Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu rajona komitejas 19.02.2008. iesniegumu ar lūgumu iznomāt telpas komitejas darbības nodrošināšanai, ievērojot Cēsu pilsētas domes 24.04.2003.  lēmumu „Par  nedzīvojamo telpu nomas maksu” (protokola Nr. 9 § 24), un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 21.02.2008. (prot. Nr.2) un Finanšu komitejas 21.02.2008. (prot.Nr.3) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Iznomāt Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu rajona Komitejai, reģistrācijas Nr. 400080002279, telpas ēkas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, (kadastra apzīmējums 4201 006 7040 01)  2. stāvā ar kopējo platību 22,1 m2 (divdesmit divi komats viebns kvadrātmetrs) Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu Komitejas darbības nodrošināšanai, nosakot:
1.1. nomas termiņu līdz 2008.gada 31.decembrim;
1.2. nomas maksu Ls 1,00 (viens lats) par vienu kvadrātmetru mēnesī, piemērojot atlaidi 75% apmērā, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu īri” 3. punktu, kas tiek iekasēta no nomas līguma spēkā stāšanās brīža;
1.3. ņemot vērā, ka Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu Komiteja iesaista pilsētas iedzīvotājus sabiedriskajās aktivitātēs, mazinot iedzīvotāju grupas sociālo atstumtību, Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu Komiteja tiek atbrīvota no maksas par komunālajiem pakalpojumiem
2. Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) noslēgt atbilstošu nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 251
Par maksas autostāvvietas ierīkošanu Cēsīs, Rīgas ielā
 
Noklausoties Cēsu pašvaldības  SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” kapitāla daļas turētāja pārstāvja atbildīgā darbinieka A.Suškina ziņojumu un, pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības SIA „Cēsu maksas autostāvvietas” dalībnieku sapulces (protokols Nr.3,12.10.2007.), Cēsu pilsētas domes Transporta kustības organizācijas komisijas 2007.gada 22.novembra  atzinumu (protokols Nr. 7) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 21.02.2008. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Noteikt maksas autostāvvietas statusu Cēsīs, Rīgas ielā, posmā no ēkas Nr.8 līdz Rožu laukumam, novietojot autotransporta līdzekļus paralēli gājēju ietvei  namīpašumu numerācijas pāra  pusē;
2.  Noteikt darba laiku  no  pirmdienas līdz sestdienai ar darba režīmu no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00,  izmantojot elektroniskos laika skaitītājus (biļešu maksas automātus);
3. Noteikt maksu par autotransporta līdzekļa novietošanu:
- uz laiku līdz vienai stundai – Ls 0,50, t.sk PVN 18%,
- minimālā maksa Ls 0,15, t.sk.PVN 18%.
4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā pēc Rožu laukuma rekonstrukcijas darbu veikšanas.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 252
Par Cēsu pilsētas pašvaldības, domes un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskatu sagatavošanas kārtības apstiprināšanu
 
Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, 21.10.2003. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (21.02.2008. protokols Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības, domes un tās padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskatu sagatavošanas kārtību saskaņā ar pielikumu.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 253
Par apkures un karstā ūdens metodikas apstiprināšanu Cēsīs, Caunas ielā 7 un 7a
 
Pamatojoties uz pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu no 22.01.2008. starp SIA „CDzP” un Cēsu pašvaldības aģentūras „Cēsu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”, SIA „CDzP” valdes priekšsēdētāja G. Beikmaņa ziņojumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 21.02.2008. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt aprēķina metodiku apkures un karstā ūdens izmaksu noteikšanai Cēsīs, Caunas ielā 7, 7a, 2008.gada apkures sezonā, saskaņā ar pielikumu.
2. 2008. gada apkures sezonā maksu par apkuri rēķināt uz vienu dzīvokļa apkurināmās platības m2. 2008. gada apkures sezonā analizēt individuālo dzīvokļu siltuma patēriņa skaitītāju darbību, iegūtos rādījumus izmantot apkures un karstā ūdens metodikas izstrādei par nākamo apkures sezonu. 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 254
Par projekta pieteikuma  „Sporta laukuma pilnveidošana jauniešu veselīga dzīvesveida un lietderīga brīvā laika pavadīšanas nodrošināšanai” iesniegšanu Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmai 2008.gadam
 
          Pamatojoties uz Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas 2007.gada 5.novembra apstiprināto Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts programmu īstenošanas kārtību Nr. 2-1.1/418.
Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Iesniegt Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas, Jaunatnes politikas valsts programmas 2008.gada izsludinātajam  projektu konkursam „Vides pielāgošana jauniešu fizisko aktivitāšu un aktīvās atpūtas nodrošināšanai sporta laukumos” projekta pieteikumu „Sporta laukuma pilnveidošana jauniešu veselīga dzīvesveida un lietderīga brīvā laika pavadīšanas nodrošināšanai”;
2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) paredzēt 2008.gada budžeta grozījumos līdzfinansējumu 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām;
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
                                          


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 255
Par projekta pieteikuma „Kopā redzam tālāk” iesniegšanu Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmai 2008.gadam
 
          Pamatojoties uz Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas 2007.gada 5.novembra apstiprināto Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts programmu īstenošanas kārtību Nr. 2-1.1/418.
Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Iesniegt Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas, Jaunatnes politikas valsts programmas 2008.gada izsludinātajam projektu konkursam „Jaunatnes iniciatīvu centru materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai” projekta pieteikumu „Kopā redzam tālāk”;
2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) paredzēt 2008.gada budžeta grozījumos līdzfinansējumu 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām;
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
                                          


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 256
Par projekta pieteikuma „Caur rotaļu uz veselību” iesniegšanu Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmai 2008.gadam
 
          Pamatojoties uz Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas 2007.gada 5.novembra apstiprināto Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts programmu īstenošanas kārtību Nr. 2-1.1/418.
Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Iesniegt Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas, Jaunatnes politikas valsts programmas 2008.gada izsludinātajam projektu konkursam „Atbalsts bērnu rotaļu un attīstības centriem vai sākumskolas vecuma bērnu dienas centriem izglītības un atpūtas līdzekļu klāsta papildināšanai” projekta pieteikumu „Caur rotaļu uz veselību”;
2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) paredzēt 2008.gada budžeta grozījumos līdzfinansējumu 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām;
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 257
Par projekta pieteikuma „Brīvais laiks krāsās un skaņās” iesniegšanu Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmai 2008.gadam
 
          Pamatojoties uz Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas 2007.gada 5.novembra apstiprināto Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts programmu īstenošanas kārtību Nr. 2-1.1/418.
Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Iesniegt Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas, Jaunatnes politikas valsts programmas 2008.gada izsludinātajam projektu konkursam ”Jaunatnes iniciatīvu centru materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai” projekta pieteikumu „Brīvais laiks krāsās un skaņās”;
2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) paredzēt 2008.gada budžeta grozījumos līdzfinansējumu 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām;
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 258
Par projekta pieteikuma „Drošība ar atbildību” iesniegšanu Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmai 2008.gadam
 
          Pamatojoties uz Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas 2007.gada 5.novembra apstiprināto Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts programmu īstenošanas kārtību Nr. 2-1.1/418.
Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Iesniegt Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas, Jaunatnes politikas valsts programmas 2008.gada izsludinātajam projektu konkursam „Atbalsts pašvaldību pasākumiem darbam ar sociālā riska grupu jauniešiem” projekta pieteikumu „Drošība ar atbildību”;
2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) paredzēt 2008.gada budžeta grozījumos līdzfinansējumu 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām;
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 259
Par Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” izsludinātā projektu konkursa 1.kārtas rezultātu apstiprināšanu
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. lēmumu Nr. 181 „Par projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 4, 70. punkts)  un projektu konkursa komisijas 04.03.2008. atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. No Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” budžeta  piešķirt līdzekļus sekojošu nevalstisko organizāciju projektu atbalstam:
 
Nr.
Projekta nosaukums
Iesniedzējs
Summa (Ls)
1.
„Mūsu Daugavas vanagi šeit un tagad”
SO „Daugavas vanagi Latvijā” Cēsu nodaļa
500,00 (pieci simti latu)
2.
„Dodiet iespējas un es pierādīšu, ka varu”
Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālā organizācija
500,00 (pieci simti latu)
3.
„Ceļš uz neatkarīgu dzīvi”
Cēsu rajona invalīdu biedrība
401,25 (četri simti viens lats 25 santīmi)
4.
„Cieņa pret vēsturi – Tēvzemes mīlestība nākotnē”
Latvijas Nacionālo karavīru biedrības Cēsu nodaļa
467,04 (četri simti sešdesmit septiņi lati 4 santīmi)
5.
„Viss cilvēku labā”
Cēsu pilsētas pensionāru biedrība „Cēsu pensionāri”
500,00 (pieci simti latu)
6.
„Arī vecumā veselību un dzīvotprieku"
Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība”
500,00 (pieci simti latu)
 
 
Summa kopā:
2 868,29 (divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi lati 29 santīmi)
 
2. No konkursa 1. kārtas līdzekļiem piešķirt veicināšanas prēmiju Ls 50,00 Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālajai organizācijai projekta prezentācijai sociālās sfēras nevalstiskajām organizācijām.
 
3. Atlikušos projektu konkursa pirmās kārtas līdzekļus pārcelt uz projektu konkursa otro kārtu.
 
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” direktorei I.Sietiņsonei.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 261
Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu
 
Pamatojoties uz likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu” 15.panta 5.daļu un Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja 04.03.2008. iesniegumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders), nolemj:
 
          1.Piešķirt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam Šķenderam no 25.03.2008. līdz 04.04.2008. ikgadējo atvaļinājumu.
          2. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības nolikuma 26.1. punktu Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā veiks Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Mihaļovs.
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr. 260
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijas vajadzībām zemes gabalam Akmens ielā 1A, Cēsīs
 
          Latvijas valstij LR Satiksmes ministrijas personā pieder zemes gabals Akmens ielā 1A, Cēsīs, kad. Nr. 4201 002 0729  (zemesgrāmatas nod. Nr. 1000 0011 3647). Uz zemes gabala atrodas ēkas ar adresi Akmens ielā 1A, Cēsīs, kuras pieder SIA firmai „Spriegums” (zemesgrāmatas nod. Nr. 1000 0022 5970). Zemes gabala Akmens ielā 1A, Cēsīs, pašreizējais lietošanas mērķis, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 12.06.2003. lēmuma §11 (prot. nr.12) „Par nekustamā īpašuma Valmieras ielā 17, Cēsīs, sadalīšanu”, ir rūpniecības objekti (1001). Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017., zemes gabals Akmens ielā 1A, Cēsīs, atrodas zemes izmantošanas veidu zonā „sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”, kurā ietilpst tādas atļautās izmantošanas (nosacīti piemērojamas ēkās notiekošajai darbībai) kā darījumu iestādes (t. sk. biroji) un sadzīves pakalpojumu objektu apbūve (kas pielīdzināma ražošanas apbūvei).
Izskatot LR Satiksmes ministrijas 22.02.2008. iesniegumu Nr.02.04-1/227  par izziņas izsniegšanu, saskaņā ar LR MK 30.08.2005. noteikumu Nr.642 „Noteikumi par neapbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām” 6. un 7.punktu izvērtējot nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilstību teritorijas plānojumam, pamatojoties uz Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 04.03.2008. priekšlikumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Beikmanis, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Noteikt zemes gabalam Akmens ielā 1A, Cēsīs, sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus privatizācijas vajadzībām:
darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) - 2521 m2;
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) - 2520 m2;
 
2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai (vadītāja p.i. D.Trapenciere) sagatavot un nosūtīt atbilstošu izziņu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi LR Satiksmes ministrijai;
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr.
Pielikums. Cēsu pilsētas saistošie noteikumi Nr.7
 
 
„Detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
 
1. Šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir spēkā pašreizējā zemes gabalā Egļu ielā 20 (kad. Nr.4201 006 1105), kā arī no tā izveidojamos zemes gabalos (Egļu ielā 20A un 20B) un tiem pieguļošajos ielu posmos.
2. Zemes gabala dalīšana un adresācija realizējama atbilstoši grafiskā pielikuma lapai Nr.1.
3. Apbūve šajā teritorijā veicama saskaņā ar apbūves zonējumu, kas dots grafiskā pielikuma lapā Nr.2.
4. Ielu un inženierkomunikāciju izbūve veicama atbilstoši grafiskā pielikuma lapām Nr.3 un Nr.4.
5. Darbības, ko neregulē šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, veicamas saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma sadaļu “Apbūves noteikumi”.
6. Teritorija atrodas Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka robežās. Tā iedalīta sekojošās izmantošanās veidu zonās:
 
Nr.p.k.
 
Izmantošanas veids
Krāsu apzīmējums lapā Nr.2
1.
Mazstāvu dzīvojamā apbūve
sarkans svītrojums
2.
Vieglu atpūtas būvju (līdz 30m2) celtniecība
gaišbrūns svītrojums
3.
Krūmu un pameža izkopšana, saglabājot kokus
dzeltens svītrojums
4.
Vinterupītes aizsargjosla
gaišzils svītrojums
5.
Satiksmes infrastruktūra
bez krāsojuma
   
7. Plānotajiem zemes gabaliem tiek noteikta šāda izmantošana:
 
Nr.p.k.
Zemes gabala adrese
Plānotā izmantošana
Izmantošanas
veids pēc zonējuma
teritorijas plānojumā
1.
Egļu iela 20, Cēsis
Esošās dzīvojamās ēkas remonts, saimniecības ēkas būvniecība
Mazstāvu dzīvojamā apbūve
Vieglu atpūtas būvju (lapenes, nojumes, rotaļu ietaises utml.) būvniecība
Dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve
2.
Egļu iela 20A, Cēsis
Vienģimenes dzīvojamās ēkas būvniecība ar bloķētām saimniecības ēkām
Mazstāvu dzīvojamā apbūve
Vieglu atpūtas būvju (lapenes, nojumes, rotaļu ietaises utml.) būvniecība
Dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve
3.
Egļu iela 20B, Cēsis
Vienģimenes dzīvojamās ēkas būvniecība ar bloķētām saimniecības ēkām
Mazstāvu dzīvojamā apbūve
Vieglu atpūtas būvju (lapenes, nojumes, rotaļu ietaises utml.) būvniecība
Dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve
4.
Egļu iela (kopā ar gājēju un velosipēdistu celiņu)
Satiksmes infrastruktūra
Satiksmes infrastruktūra
 
8.  Zemes izmantošanas veidu zonām noteikti šādi individuālie nosacījumi – plānotā (atļautā) izmantošana:
- mazstāvu dzīvojamā apbūve;
- esošās dzīvojamās ēkas (Egļu ielā 20) renovācija;
- saimniecības ēkas būvniecība Egļu ielā 20;
- dzīvojamo ēku būvniecība, bloķējot ar saimniecības ēkām  (zemes gabalos Egļu ielā 20A un 20B);
- inženiertīklu pieslēgumu izbūve;
- atklātu autostāvvietu ierīkošana;
- žogu būvniecība no kvalitatīviem materiāliem (koks, koks ar betona elementiem, metāla kalumi), to projektus izstrādājot kopā ar ēku projektiem;
teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana.
- vieglu atpūtas būvju celtniecība:
- lapeņu (līdz 30m2), atpūtas vietu, rotaļu būvju celtniecība;
- teritorijas labiekārtošana, pareiza izkopšana;
žogu būvniecība no kvalitatīviem materiāliem (koks, koks ar betona elementiem, metāla kalumi), to projektus izstrādājot kopā ar ēku projektiem;
- krūmu  un pameža izkopšana:
- krūmu ciršana, kritalu izvākšana;
- atsevišķu koku izciršana ar Cēsu pilsētas domes kokaugu aizsardzības komisijas atļauju;
aizliegta žogu būvniecība;
- Vinterupītes aizsargjosla;
- krūmu retināšana, kritalu izvākšana, saskaņojot ar Cēsu pilsētas ainavu arhitektu;
aizliegta žogu būvniecība;
 
- satiksmes infrastruktūra:
- ielas brauktuves izbūve;
- Egļu ielas atzara gājēju – veloceliņa izbūve;
- inženierkomunikāciju un ielas apgaismojuma izbūve;
- zaļās zonas ielas sarkanajās līnijās izveidošana un uzturēšana;
- virsūdeņu noteces sistēmas izbūve un uzturēšana;
- ielas braucamajai daļai izbūvējams grants segums;
- Egļu ielas atzaram gājēju – veloceliņam izbūvējams grants segums.
 
9.  Būvlaides attālums no ielas sarkanās līnijas:
9.1. Egļu ielai 6m;
9.2. Egļu ielas atzaram - gājēju – veloceliņam 4m;
 
 10.    Kopējās prasības ēku izbūvei:
10.1. ēku fasādes apdares materiāli – akmens, krāsots apmetums, koks, ķieģelis;
10.2. nav atļautas virpotās guļbūves, plastikāta un metāla lokšņu fasāžu apdare;
10.3. ēku maksimālais stāvu skaits – 2, ar pieļaujamu jumta izbūvi un cokolstāvu zemesgabala dziļumā, izmantojot dabiskā reljefa augstuma starpību, maksimālais ēku augstums attiecībā pret ielu – 12m;
10.4. ēku nulles līmeni paredzēt ne augstāku par 1,2 m virs zemes līmeņa ielas pusē;
10.5. pie katras ēkas paredzēt atklātu autostāvlaukumu vismaz 2 automašīnām zemes gabala robežās;
 
11. Īpašie nosacījumi detālplānojuma teritorijā esošajām meža zemēm:
11.1. zemes gabalus kadastrāli uzmērot, nosakāma meža aizņemtā teritorija un platība, kurai pielietojams atbilstošs nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – mežsaimniecības zeme;
11.2. meža teritorijai izstrādājams meža inventarizācijas un apsaimniekošanas plāns;
11.3. meža transformācija par apbūves zemi atļauta 2.zonā - vieglu atpūtas būvju celtniecībai un teritorijas labiekārtošanai (skat. lapu Nr.2, zona apzīmēta ar gaišbrūnu svītrojumu).
 
13. Ielu sarkanās līnijas sakrīt ar zemes gabalu robežām un detālplānojumā netiek mainītas.
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                      /paraksts/                         G.ŠĶENDERS
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr.
Pielikums  “Darba uzdevums detālplānojumam zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs”
Detālplānojuma izstrādes pamatojums:  
Detālplānojums izstrādājams pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.3. punktu – kompleksai teritorijas apbūvei, ja teritorijā nepieciešama jaunas transporta infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūve, un Cēsu pilsētas domes 2008.gada 6.marta lēmumu Nr.196 (prot.Nr.5, 7.punkts) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs”.
  Detālplānojuma robežas:          
          Detālplānojums izstrādājams Cēsu pilsētas teritorijai, kas ietver zemes gabalu Ausekļa ielā 9A, Cēsīs (kad. Nr. 4201 003 0915), platība 5076 m2, un tam pieguļošajam Ausekļa ielas posmam.
 
Detālplānojuma mērķis:
         
          Radīt priekšnosacījumus mazstāvu dzīvojamās apbūves būvniecībai, nosakot optimālu inženierkomunikāciju un apbūves izvietojumu, apbūves gabalu robežas un platības.
 
Detālplānojuma izstrādes uzdevumi:
 
1. Detālplānojumā risināt:
-  zemes gabalu parcelāciju un adresāciju;
-  inženierkomunikāciju shēmu;
-  objektu iespējamo izvietojumu;
-  virsūdeņu novadīšanas principu noteikšanu;
-  detalizētus apbūves noteikumus, iekļaujot tajos ēku augstuma, apjoma un tipa nosacījumus;
 
2. Pieprasīt un ievērot detālplānojuma izstrādē nosacījumus no sekojošām institūcijām:
-  VAS “Latvijas valsts ceļi”;
-  AS “Sadales tīkls” Ziemeļu reģions;
-  AS “Latvijas Gāze”;
-  SIA “Lattelecom”;
-  SIA “Vinda”;
-  VZD Vidzemes reģionālā nodaļa;
 
3. Realizēt detālplānojuma izstrādāšanu saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61., 65. un 66. punktā (ar 13.11.2007. grozījumiem tajos) noteiktajiem termiņiem. Detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu noturēt trīs nedēļas un tās laikā organizēt vienu sabiedriskās apspriešanas pasākumu.
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                      /paraksts/                         G.ŠĶENDERS
 
 
 
 
Pielikums “Nomas līgums” Cēsīs                                                                                      2008.gada 10.martā
Cēsu Kultūras centrs, Cēsis, Raunas iela 12,vienotais reģistrācijas Nr.90000031067, turpmāk tekstā. - Iznomātājs, kura vārdā saskaņā ar tā nolikumu rīkojas direktore Ija GROZA no vienas puses, un SIA,,Forse" juridiskā adrese Cēsu rajons, Vecpiebalgas pagasts,"Kalna-Igauņi", reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā Nr. 44103046551 2007..gada 27.jūnijā, turpmāk tekstā - Nomnieks, kuras vārdā saskaņā ar sabiedrības statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Uvis Avens no otras puses, abas puses kopā vai atsevišķi turpmāk sauktas - Puses,    noslēdza šo līgumu par sekojošo:
1.   Līguma priekšmets.
1.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem nomā un lietošanā par maksu ēkā Cēsīs,
Raunas ielāl2, 1.stāvā ar kopējo platību 108.4 kv.m., (turpmāk tekstā Telpas) un
konkrēti:
Telpa Nr. 16- 7.9 kv.m. Telpa Nr. 17-5.3 kv.m. Telpa Nr.18-3.2 kv.m. TelpaNr.26-19.1 kv.m. Telpa Nr.27-72.9 kv.m.
1.2. Telpu platība sastāda 3.29 % no ēkas kopējās platības.
1.3. Iznomātājs nodod Nomniekam Telpas(mērķis) - komercdarbībai
1.4. Nomas Telpas Iznomātājs nodod Nomniekam lietošanā saskaņā ar pieņemšanas -
nodošanas aktu.
1.5.Nomniekam   ir  zināms   Telpu  tehniskais   stāvoklis   (telpu   apsildīšana   notiek   ar elektroenerģiju) un šajā sakarā tam nav nekādu pretenziju.
 
2.Līguma termiņš.
2.1. Nomas līgums stājas spēkā    ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2008.gada 31. decembrim
 
3."Nomnieka" tiesības un pienākumi.
 
3.1 ."Nomniekam" ir pienākums:
3.1.1. Telpas izmantot tikai tiem mērķiem, kuri norādīti šī līguma 1.3. punktā. Telpu
izmantošanai citiem mērķiem ir nepieciešama Iznomātāja rakstiska piekrišana,
3.1.2. Savlaicīgi maksāt nomas maksu par Telpu izmantošanu, komunālajiem un
citiem pakalpojumiem, kā arī visus nepieciešamos nodokļus saistītus ar nekustamo
īpašumu Cēsīs, Raunas ielā  12 līgumā noteiktajā vai saņemto rēķinu uzrādītajā
termiņā,   aprēķina   apmēra   noteikšanas   pamatā   izmantojot   1.2.punktā   noteikto
Nomnieka aizņemto proporcionālo platību no ēkas.
3.1.3. Godprātīgi pildīt līguma saistības, saudzīgi un rūpīgi izturēties pret ēku, kurā
atrodas Telpas, un tai pieguļošo teritoriju.
3.1.4. Uzturēt kārtību un tīrību Telpās, ēkas koplietošanas telpās un ēkas pieguļošajā
teritorijā.
3.1.5.Izmantot Telpas tikai saskaņā ar šī līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un darboties tajās, netraucējot ēkā atrodošos trešo personu darbību.
 
3.2.Nomniekam nav tiesību izdarīt Telpu rekonstrukciju vai pārbūvi bez iepriekšējas Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.
3.3.   Nomniekam   nav  tiesību   bez   Iznomātāja  rakstiskas   pielaišanas   Telpas   nodot apakšnomā vai kā citādi apgrūtināt un/vai piesaistīt trešās personas Telpu izmantošanā.
 3.4.Nomnieks apņemas ieverot iznomāto Telpu vispārīgos apkalpošanas un uzturēšanas noteikumus, sanitārās, ugunsdrošības un citas prasības.
3.5.Nomnieks   ir   atbildīgs   par   ugunsdrošības,   elektroenerģijas   izmantošanas,   vides aizsardzības, sanitāro un citu noteikumu ievērošanu viņam lietošanā nodotajās Telpās un, parakstot  šo   līgumu,  uzņemas  pilnu materiālu  atbildību  šo  noteikumu  pārkāpšanas gadījumā,   sedzot   visus   zaudējumus,   kas   Iznomātājam   radušies   sakarā   ar   minēto noteikumu pārkāpšanu
3.6.Avāriju gadījumā Nomniekam nekavējoties jāziņo Iznomātājam un institūcijai, kas veic steidzamus pasākumus avārijas likvidēšanai. Nomniekam jā nodrošina Iznomātājs ar precīzām   ziņām   par   Nomnieka  pilnvaroto   pārstāvi,   kurš   attiecīgi   varētu   rīkoties gadījumos, kad avārijas notiek ārpus darba laika.
3.7.Ja Telpās un tajās esošo iekārtu bojājumi ir radušies trešo personu vainas dēļ, Nomnieks   apņemas   patstāvīgi,   neizvirzot   pretenzijas   Iznomātājam,   risināt   visus jautājumus, kas saistīti ar radīto bojājumu novēršanu un zaudējumu kompensāciju.
3.8.Nomniekam nav tiesību atstāt Telpas bez uzraudzības visā šī Līguma darbības laikā.
3.9.Nomniekam jānodrošina Telpu apsardze un neaizskaramība.
3.10.Nomnieks  apņemas  apdrošināt Telpas  uz visu Līguma darbības  laiku.  Telpu apdrošināšana jāveic 1 (viena) mēneša laikā no šī Līguma spēkā stāšanās brīža.
3.11.Nomniekam ir pienākums nekavējoties, kad ir kļuvis zināms par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, par to ziņot Iznomātājam.
3.12.Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas summa tiek izmantota ēku un Telpu sakārtošanai un atjaunošanai.
3.13.Visu šī līguma darbības laiku Nomnieks ir atbildīgs par visu personu rīcību, kuras uzturas Telpās.
3.14.Beidzoties šī līguma darbības termiņam vai izbeidzot to pirms termiņa, Nomniekam
Telpas ir jānodod Iznomātājam ne sliktākā stāvoklī, kā tās tika pieņemtas.
3.15.Ja uz Telpu atbrīvošanas brīdi to stāvoklis ir pasliktinājies, tad Nomniekam ir jāizdara Telpu remonts pēc ar Iznomātāju saskaņota plāna vai jāapmaksā remonta vērtība, ja Iznomātājs tam piekrīt. Ja Nomnieks nepilda iepriekš minēto noteikumu, tas maksā Iznomātājam līgumsodu Ls 1000,00 (viens tūkstotis) apmērā.
3.16.Nomniekam Telpas ir jāatbrīvo 2 (divu) kalendāro nedēļu    laikā pēc šī līguma darbības termiņa beigām vai arī no tā izbeigšanas brīža. Šis termiņš netiek uzskatīts par šī Līguma darbības termiņa pagarinājumu.
3.17.Izbeidzoties šī Līguma darbības termiņam vai izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Telpu nodošana notiek saskaņā ar Telpu nodošanas - pieņemšanas aktu.
3.18.Atstājot telpas, saskaņā ar līguma termiņa izbeigšanos vai līguma izbeigšana pirms termiņa, Nomniekam ir tiesības paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās mantas un tikai tos Telpu uzlabojumus, kurus var atdalīt bez Telpu ārējā izskata un tehniskā stāvokļa bojāšanas.
3.19.Kompensāciju par neatdalāmiem uzlabojumiem, kuri paliek Telpās, ņemot vērā to amortizācijas nolietojumu, Nomnieks var prasīt tikai tajā gadījumā, ja šo uzlabojumu vērtība un raksturs pirms to iebūvēšanas ir ticis rakstiski saskaņots ar Iznomātāju, un Iznomātājs rakstiski ir izteicis savu pielaišanu tos kompensēt.
 
4.Iznomātāja tiesības un pienākumi.
4.1.Iznomātājam  ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt Nomnieka klātbūtnē  Nomnieka saistību izpildi un iznomāto Telpu stāvokli.
4.2.Iznomātājam ir tiesības pieprasīt Telpu izmantošanu saskaņā ar līguma priekšmetu. 4.3.Iznomātājam ir pienākums nodrošināt pienācīgus Telpu ekspluatācijas apstākļus.
 4.4. Ārkārtēju apstākļu gadījumā Iznomātājam ir tiesības iekļūt Telpas ar Nomnieka klātbūtni bez iepriekšēja brīdinājuma.
5.Maksājumi.
5.1.Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu Ls 5.00 (pieci lati 00 santīmi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, kas sastāda Ls 542.00 (pieci simti četrdesmit divi lati.00 sant.)) + PVN 18% Ls 97.56 (deviņdesmit septiņi lati 56 sant.) pavisam kopā Ls 639.56 (seši simti trīsdesmit deviņi lati 56 sant.), t.sk., PVN 18%, mēnesī.
5.2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu par katru mēnesi uz priekšu līdz tekošā mēneša 30. (trīsdesmitajam) datumam, pārskaitot to Iznomātāja norādītajā kontā Nr. LV35 UNLA 0004 01513039 0; A/S Unibanka, kods UNLALV2X004.
5.3.Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteikto kārtību un prasībām atbilstoši Telpu 1.2.punktā noteiktajai proporcionālajai platībai no ēkas. Nomniekam ir pienākums maksāt arī citus nodokļus, kas tiktu noteikti saistībā ar Telpām un ēku, atbilstoši Telpu 1.2.punktā noteiktajai proporcionālajai platībai no ēkas.
5.4.Nomnieks maksā atsevišķi par izmantojamiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem (elektroenerģija, ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana, sētnieka darbs) pēc attiecīgo pakalpojuma sniedzēju rēķina saņemšanas, tajā noteiktos termiņos vai arī pēc Iznomātāja piestādītā rēķina. Ja Nomnieks izmanto iepriekš minētos pakalpojumus, noslēdzot vienošanos par tiem tieši ar šo pakalpojumu sniedzēju, parādu gadījumā tie nav attiecināmi uz Iznomātāju.
5.5. Visi šajā Līgumā noteiktie maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem tikai tad, kad tie pilnā apmērā ir nonākuši Iznomātāja kasē vai bankas kontā.
5.6.Nomas maksas termiņa nokavējuma gadījumā Nomnieks maksā Iznomātājam nokavējuma naudu 0,5% apmērā no nenomaksātās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, ja puses nav rakstiski vienojušās par maksājuma termiņa pagarināšanu.
6.Līguma grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība.
6.1.Visus šī līguma grozījumus un papildinājumus veic Puses rakstiskā formā, un tie ir pievienojami šim līgumam, un ir neatņemama tā sastāvdaļa.
6.2.Pēc savas izvēles Nomnieks var jebkurā laikā izbeigt šo līgumu pirms termiņa, ja tas kalpo Nomnieka interesēm un ja par to Iznomātājam ir paziņots vismaz 2 mēnešus iepriekš.
6.3.Iznomātājam ir tiesības izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, neizmaksājot Nomniekam nekādas kompensācijas, izņemot tās, kas norādītas šajā līgumā, ja:
 6.3.1.Nomnieks izmanto Telpas mērķiem (1.3.p.), kādi nav paredzēti šajā Līguma, vai arī pārkāpj to izmantošanas noteikumus.
6.3.2.Nomnieks   patvaļīgi   bez   saskaņošanas   ar   Iznomātāju,   vai   arī   pārkāpjot attiecīgos normatīvos aktus, veic Telpu rekonstrukciju vai pārveidošanu.
6.3.4.Nomnieks bez rakstiskas Iznomātāja atļaujas nodod Telpas apakšnoma vai ari izmanto šīs Telpas kopdarbībai ar trešajām personām.
6.3.5.Nomnieks ir pieļāvis kāda maksājuma, kuru uzliek šis līgums, kavējumu.
6.3.6. Nomnieks tiek atzīts par maksātnespējīgu un bankrotējušu.
6.3.7. Nomnieks šajā līgumā noteiktajā termiņā nav apdrošinājis Telpas.
6.3.8. Nomnieks neizpilda apdrošināšanas līguma noteikumus.
6.3.9.     Ja telpās vai ēkā nepieciešams veikt kapitālo remontu vai rekonstrukciju,
Iznomātājam ir tiesības izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, 3 (trīs) mēnešus iepriekš par
to rakstiski brīdinot Nomnieku.
6.4.Līguma izbeigšanas pirms termiņa gadījumos, no Iznomātajā puses (6.3.1.-6.3.9. punkti), Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu no tā brīža, kad Nomnieks ir saņēmis attiecīgu rakstisku paziņojumu.
6.5.Telpu nodošana Iznomātājam notiek ar nodošanas - pieņemšanas aktu, Nomniekam atbrīvojot Telpas no visām savām mantām, atstājot Telpas normālā ekspluatācijas kārtībā un tīras, atdodot visas atslēgas. Ja Nomnieks atsakās parakstīt Telpu nodošanas - pieņemšanas aktu, to paraksta divi liecinieki, kas ar saviem parakstiem apliecina aktā minēto faktu atbilstību faktiskajiem apstākļiem.
7. Nobeiguma noteikumi.
7.1. Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šī Līguma izpildi, un ir atbildīgas
saskaņā ar LR likumdošanu.
7.2. Domstarpības, kuras var rasties starp pusēm, puses risina pirmkārt savstarpēju
sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos - pēc ieinteresētās puses prasības LR tiesā.
7.3. Puses saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu savstarpēji ir materiāli atbildīgas
par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītiem zaudējumiem.
7.4. Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par visiem Iznomātājam' vai trešajām personām
radītajiem  zaudējumiem, ja tas nepilda šī Līguma noteikumus, t.sk.,  nepareizas
kanalizācijas,   apkures   un   citu   komunikāciju,   ugunsdrošības   sistēmu   lietošanas
gadījumā.
 7.5.  Ja  šī  Līguma izbeigšanas  gadījuma Nomnieks  savlaicīgi  neatbrīvo  Telpas,
turpmāk par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nomas maksa 10 (desmit) kārtīgā
apmērā.
7.6. Ja kādu Nomnieka darbības rezultātā Iznomātājam tiek uzlikts naudas sods vai
aprēķinātas soda sankcijas, t.slc, saistītas ar neatbilstošu Telpu izmantošanu, atbildības
par šādām sankcijām pilnībā tiek uzlikta Nomniekam.
7.8.Katras   puses   pienākums   ir  paziņot   otrai   rakstiski   par  juridiskas   personas
nosaukuma, uzņēmējdarbības formas, adreses, bankas rekvizītu maiņu nekavējoties
pēc to izmaiņu izdarīšanas.
7.9.Līgums  sastādīts  2  eksemplāros ,  viens  atrodas pie  Iznomātāja,   viens  pie
Nomnieka. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
 
 
"Iznomātājs"
Cēsu Kultūras centrs
Raunas iela 12
Cēsis   LV 4101
Reģ. Nr. LV 90000031067
A/S UNIBANKA
Kods UNLALV2X
Konts LV35 UNLA 0004 0151 3039 0
 
I. Groza                                                                                        
"Nomnieks"
SIA “Forse"
Cēsu raj.,Vecpiebalgas pag.,
Kalna – Igauņi
Reģ. Nr. 44103046551
 
 
 
 
U.Avens
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                      /paraksts/                         G.ŠĶENDERS
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr.
Pielikums “Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas  saņemtie ziedojumu Draudzīgā Aicinājuma dienā”
 
N.p.k.
Dāvinātājs
Summa
Grāmatas nosaukums
X
1.a
X
X
  1.  
Circenis Andris
0,76
K. Funke „Spoku mednieki
2.
Dumpe Eduards
0,76
ledus aukstumā”
3.
Gabrānovs Oskars
0,76
 
4.
Gaspersons Roberts
0,76
K.Funke „Spoku mednieki
5.
Grazdiņa Arta
0,76
Šausmu pilī”
6.
Herbsts Markuss
0,76
 
7.
Jansons Ralfs Alvis
0,76
K. Funke „Spoku mednieki
8.
Jurševskis Renāts
0,76
uguns karstumā”
9.
Knēts Rihards
0,76
 
10
Kozlovska Adele
0,85
K. Pelants „Ieži un fosilijas”
11.
Lauciņš Lauris
0,76
 
12.
Martinsone Marta
1,00
 
13.
Ozola Beatrise
0,76
 
14.
Prindule Elīza
0,76
 
15.
Savkina Samanta
0,76
 
16.
Stangaine Elīza Marta
0,76
 
17.
Ulānovs Edgars
0,76
 
18.
Upmale Diāna Paula
0,76
 
19.
Vanags Andris
0,76
 
20.
Volkovs Aleksandrs
0,76
 
21.
Zelčs Kristiāns
0,76
 
22.
Žagare Trīne
0,76
 
X
1.b
X
X
23.
Antonova Samanta
0,38
I.,D. Šūberts „Žurks
24.
Apsīte Marta Paula
0,38
lauvassirds”
25.
Arāja Elīna
0,44
 
26.
Dedumets Lauris Patriks
0,38
I., D. Šūberti „Lāča olas”
27.
Golberga Anna Katrīne
0,38
 
28.
Grante Marta
0,38
A. Vilksa „Dzīvnieku
29.
Grinza Alvis Alfrēds
0,38
mājokļi”
30.
Grūbe Hugo
0,38
 
31.
Krāģis Emīls
0,38
I. Zandere, K. Šics „Pingus
32.
Līce Alise
0,38
Posta piedzīvojumi”
33.
Lokmanis Kristaps
0,38
 
34.
Matvejs Renārs
0,38
 
35.
Mednis Edgars
0,38
 
36.
Ņikiforova Kristīne
0,38
 
37.
Parma Sandis
0,38
 
38.
Pētersons Jurģis Miks
0,38
 
39.
Plažio Jurģis Kārlis
0,38
 
40
Rozītis Horens
0,38
 
41.
Rozenovskis Normens
0,38
 
42.
Ruska Haralds
0,38
 
43.
Siliņa Elīza
0,38
 
44.
Šamina Linda
0,38
 
45.
Šedovs Žanis
0,38
 
46.
Šimkēviča Dārta
0,38
 
X
2.a
X
X
47.
Auziņš Ivo
0,70
„Mana lielā zināšanu
48.
Āre Dina
0,70
grāmata”
49
Baikovskis Pauls
0,70
 
50.
Balode Luīze Anna
0,70
T. Brandenburgs „Auto”
51.
Bāliņa Annita Aurēlija
0,70
 
52.
Bērziņš Artūrs Krists
0,70
Latviešu tautas brīnumu
53.
Elksinis Uldis
0,70
pasakas
54.
Gedra Žanete
0,70
 
55.
Gelsberga Anete
0,70
Brāļu Grimmu pasakas
56.
Grase Žanete
0,70
 
57.
Gulbe Anita Ilze
0,70
F. Lelaržs „Ačgārnās pasakas”
58.
Jaunkalne Justīne
0,70
 
59.
Jemeļjanovs Māris
0,70
 
60.
Kaimiņa Ketija
0,70
 
61.
Kaminska Inese Līga
1,19
 
62.
Kerpe Elija
0,70
 
63.
Lazdiņš Krišjānis
0,70
 
64.
Leiders – Reins Mikus
0,70
 
65.
Leitens Edgars
0,70
 
66.
Lūsis Kristaps
0,70
 
67.
Maksimova Megija Kristiāna
0,70
 
68.
Naumova Keita
0,70
 
69.
Petrova Paula
0,70
 
70.
Petrovs Tomass
0,70
 
71.
Priedītis Ralfs
0,70
 
72.
Rozentāle Elīze
0,70
 
73.
Rozīte – Mālmane Annija
0,70
 
74.
Semjonova Anna
0,70
 
75.
Tamanis Markuss
0,70
 
X
2.b
X
X
76.
Ābele Inga
0,50
I. Zandere „Ko teica gaiļa
77.
Briezis Ivars
0,50
kungs”
78.
Dricka Artis
0,50
 
79.
Frančenko Luīza Helēna
0,50
I. Zandere „Māsa un brālis”
80.
Frica Megija
0,50
 
81.
Gavare Alise
0,50
V. Disnejs „Karalis Lauva”
82.
Gruzīte Katrīna Laura
0,50
 
83.
Jakobsons Oskars
0,50
 
84.
Korjakins Aleksis
0,50
 
85.
Larionova Jūlija
0,50
 
86.
Lazdiņš Rinards
0,50
 
87.
Laizāne Annija Dārta
0,50
 
88.
Lūsis Ritvars
0,50
 
89.
Melnbārde Paula
0,50
 
90.
Migla Mārtiņš
0,50
 
91.
Mironova Alise
0,50
 
92.
Pablaks Kristaps
0,50
 
93.
Pelšs Gundars
0,50
 
94.
Pranka Patrīcija
0,50
 
95.
Priedeslaipa Simona
0,50
 
96.
Rudmiezis Kristers
0,68
 
97.
Saliete Ivonna
0,50
 
98.
Sīlis Edgars
0,50
 
99.
Stūrīte Santa
0,50
 
100.
Vijups Dāvis
0,50
 
X
3.a
X
X
101.
Agurjanovs Deniss
0,80
Enc. „Mehānika”
102.
Aļeksejeva Aļina
0,80
 
103.
Beriņa Sabīne
1,70
„Salatēta pēdās”
104.
Herbsts Mikus
3,00
 
105.
Kalniņš Renārs
0,80
L. Besons „Arturs un
106.
Kaminskis Elvis
0,80
mazmurkšķīši”
107.
Kvants Kaspars
3,00
 
108.
Lūsis Toms
0,80
S. Nikitenko „Ziema. 100
109.
Meijers Kārlis
0,80
radošas idejas”
110.
Pētersone Kate
2,00
 
111.
Repse Dinita
0,80
Enc. „Sēnes Latvijā”
112.
Ribakovs Kaspars
0,80
 
113.
Semjonovs Gvido
0,80
 
114.
Stepiņa Madara
1,63
 
115.
Šamins Niks
0,80
 
116.
Tavare Elena
0,80
 
117.
Tavare Evija
0,80
 
118.
Velķere Nadīna
0,80
 
119.
Vilnis Alens
0,80
 
120.
Zaķe Madara
0,80
 
X
3.b
X
X
121.
Amantovs Krišs Jānis
0,50
I. Ziedonis „Visādas pasakas”
122.
Asma Ingars
0,50
 
123.
Āboliņa Ināra
0,50
O. Mandins „Pasaules dižākie
124.
Ābols Alvis
0,50
panākumi”
125.
Beļikovs Raivo
0,50
 
126.
Dubults Markuss Niks
0,50
R. Vinstons „Kāpēc ES esmu
127.
Drevinska Anete Luīze
0,50
Es?”
128.
Gaiķe Zane
0,50
 
129.
Gārša Elza
0,50
 
130.
Gedra Žaks
0,50
 
131.
Kaminskis Kārlis
0,50
 
132.
Kurkarels Emīls
0,50
 
133.
Kurucs Rodeons
0,50
 
134.
Ķikāns Kristaps
0,50
 
135.
Pabērza Karīna
0,50
 
136.
Pipurs Daniels
0,35
 
137.
Rasmane Marija Elizabete
0,50
 
138.
Rogulis Kristiāns
0,50
 
139.
Teļesņikovs Ivo
0,50
 
140.
Ungurs Valts
0,50
 
141.
Valters Artis
0,50
 
142.
Vanags Marģers
0,50
 
143.
Vāverniece Laura
0,50
 
144.
Veitnere Katrīna
0,50
 
145.
Vinters Daniels
0,50
 
146.
Voitkeviča Elīza
0,50
 
X
4.a
X
X
147.
Alka Līna
0,45
P. Bonibergere „Rotājumi no
148.
Ambaine Adrija
0,45
māla podiņiem”
149.
Blaževica Annija
0,45
 
150.
Cekula Elija
0,45
Krāšņā ziedu pasaule
151.
Drozdoviča Lāsma
0,45
 
152.
Fūrmanis Reinis
0,45
 
153.
Grēna Asnate Paula
0,45
D. Fauta, I. Feita
154.
Kalvāns Dāvids
0,45
„Romantiskas kartītes”
155.
Karelis Artūrs Jānis
0,45
 
156.
Kozlovs Mareks
0,45
 
157.
Kozlovskis Pauls
0,45
 
158.
Pulkstenis Dāvis
0,45
 
159.
Rozenovska Monta Marlēna
0,45
 
160.
Saliniece Sabīne
0,45
 
161.
Sirmā Paula Elizabete
0,68
 
162.
Sprudzāns Jānis
0,45
 
163.
Strods Valters
0,45
 
164.
Uščins Sandis
0,45
 
165.
Vanags Oskars
0,45
 
166.
Vilne Luziana Laine
0,45
 
167.
Vībants Emīls Lauris
0,45
 
168.
Voldiņa Gerda
0,45
 
169.
Zaharko Renārs
0,45
 
170.
Zauers Heino Rainers
0,45
 
X
4.b
X
X
171.
Balodis Edgars
0,80
„Fantāzijas tēlu enciklopēdija”
172.
Baltā Zane
0,80
 
173.
Eglītis Rihards
0,80
Svešvārdu vārdnīca
174.
Gabrāne Krista
0,80
skolēniem
175.
Garleja Beāte Gaida
0,80
 
176.
Garleja Una Silvija
0,80
D. Kings – Smits „Skolas
177.
Grunte Melānija
0,80
pele”
178.
Jaunzems Rūdolfs Otto
0,80
 
179.
Kaņepe Armands
0,80
 
180.
Krastiņš Klāvs
0,80
 
181.
Lūsa Katrīna
0,80
 
182.
Mednis Mārtiņš
1,45
 
183.
Meržejevskis Bruni
0,80
 
184.
Pelšs Linards
0,80
 
185.
Riņķe Katrīna Marta
0,80
 
186.
Rogoļeva Lelde
0,80
 
187.
Ronis Kristaps
0,80
 
188.
Skrodere Annija
0,80
 
189.
Tijārs Artis
0,80
 
190.
Zaķis Kristaps
0,80
 
191.
Žamoidiks Rihards
0,80
 
192.
Žaubris Toms
1,00
 
X
5.a
X
X
193.
Apša Toms
0,40
Enc. „Gribu visu zināt”
194.
Auziņa Laura
0,40
 
195.
Ābelīte Jānis
0,40
 
196.
Balode Elīna Beāte
0,40
 
197.
Bondars Reinis
0,40
 
198.
Ciekurs Mārtiņš
0,39
 
199.
Diegs Krišjānis
0,40
 
200.
Dika Devora Marta
0,40
 
201.
Dolženko Ilona
0,40
 
202.
Gaspersons Jānis
0,40
 
203.
Grunte Adele
0,40
 
204.
Jumare Esmeralda
0,40
 
205.
Kiršfelde Rūta Karlīne
0,40
 
206.
Klaviniusa Elena
0,40
 
207.
Knēts Jēkabs Kārlis
0,40
 
208.
Krastiņa Paula
0,40
 
209.
Kronis Kristaps
0,40
 
210.
Krūmiņš Zigmārs
0,40
 
211.
Lupkina Laine
0,40
 
212.
Marhela Elisa Elizabete
0,40
 
213.
Peneze Luīze Paula
0,40
 
214.
Rogoļeva Linda
0,40
 
215.
Rutka Sindija
0,40
 
216.
Veispāle Anete Zaiga
0,40
 
217.
Vinters Mariss
0,40
 
X
5.b
X
X
218.
Abzalons Matiass
0,30
E. Blaitona „Pirmais semestris
219.
Aksjonovs Aleksandrs
0,30
Meloriju torņos”
220.
Andersone Evelīna
0,30
 
221.
Āre Dairis
0,30
E. Kestners „Punktiņa un
222.
Berķe Paula
0,30
Antons”
223.
Bunkovska Dārta
0,30
 
224.
Caunīte Alise
0,30
 
225.
Cepurnieks Roberts Juris
0,30
 
226.
Cīrule Šarlote Sintija
0,30
 
227.
Gailīte Elīna
0,30
 
228.
Grimza Jānis Ilmārs
0,30
 
229.
Grunde Zane
0,30
 
230.
Jakobsone Agnese
0,30
 
231.
Jansons Edijs Dāvids
0,30
 
232.
Kalniņa Ketija
0,55
 
233.
Kaupužs Ainārs
0,55
 
234.
Kromane Kristīne
0,30
 
235.
Logina Kristiāna
0,30
 
236.
Loze Lelde
0,30
 
237.
Ozoliņa Baiba
0,30
 
238.
Rabenau Lauris
0,30
 
239.
Siliņš Armands
0,30
 
240.
Skroderis Edijs
0,30
 
241.
Šenkovska Madara
0,30
 
242.
Vilkaste Reinis
0,30
 
X
6.a
X
X
243.
Apinīte Beāte
0,40
L.M. Montgomerija „Emīlija
244.
Ābeltiņa Beatrise
0,40
kāpj augšup” 1. gr.
245.
Ābola Tīna
0,40
 
246.
Daugišs Gusts
0,40
L. M. Montgomerija „Emīlija
247.
Ercihs Dāvis
0,40
kāpj augšup” 2. gr.
248.
Jānelsiņš Elvis
0,40
 
249.
Kalniņš Arnolds
0,40
K. Nestlingere „Kristas un
250.
Kaminska Kristīne
1,20
Paula slepenā dienasgrāmata”’
251.
Klavinius Matīss
0,40
 
252.
Kromans Kārlis
0,40
 
253.
Kukore Karīna
0,40
 
254.
Lagutins Aleksandrs
0,40
 
255.
Liepiņš Toms
0,40
 
256.
Merzajevs Toms
0,40
 
257.
Peipiņa Laura
0,40
 
258.
Rīders Dāvis Mārtiņš
0,40
 
259.
Sietinsons Oskars
0,40
 
260.
Urtiņa Auce
0,40
 
261.
Vadonis Kaspars
0,40
 
262.
Viškints Ēriks
0,40
 
263.
Viškire Zane
0,40
 
264.
Zālītis Mārtiņš
0,40
 
265.
Žaka Kārlis
0,40
 
X
6.b
X
X
266.
Andersons Elvis Mārtiņš
0,50
L. Sahars „Bedres”
267.
Bērziņš Sandijs
0,50
D. Bērnijs „Ilustrētā dzīvnieku
268.
Bisenieks Jānis
0,50
enciklopēdija”
269.
Elpere Dinija Anta
0,50
 
270.
Freibergs Kristiāns
0,50
 
271.
Gelsberga Zane
0,50
 
272.
Grīnbergs Dāvids
0,50
 
273.
Grīnvalde Simona
0,50
 
274.
Jakovele Linda
0,50
 
275.
Jansons Edgars
0,50
 
276.
Ķikāns Elvijs
0,50
 
277.
Leons Elands
0,50
 
278.
Melecis Jānis
0,50
 
279.
Oļļa Kristiāna Kate
1,00
 
280.
Ozoliņš Dāvis
0,50
 
281.
Pelcbergs Elgars Jurģis
0,50
 
282.
Rozentāls Kalvis
0,50
 
283.
Slišāne Laura
0,50
 
284.
Šķērstiņa Karlīne
0,50
 
285.
Šķērstiņš Gustavs
0,50
 
286.
Urbanoviča Katrīna
0,50
 
287.
Uščina Sabīne
0,50
 
288.
Vētra Agnese
0,50
 
289.
Sadovska Vija
7,27
1. I. Gaile „Kristīgā mācība
     3. klasei” māc.gr., DB
2. Literatūra 5., 6. klasei .   
3.G. Beloraga „Par ko kļūt?”
290.
Apša Egita
4,18
     „Pirkstiņspēles”
291
Zariņa Dace
3,00
CD Chruistopher Columbus
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                      /paraksts/               G.ŠĶENDERS
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr.
Pielikums “Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas  saņemtie ziedojumu Draudzīgā Aicinājuma dienā”
 
Nr. p.k.
 
Dāvināto grāmatu, filmu un periodisko izdevumu autori un nosaukumi
 
Dāvinātājs
 
Eks.
skaits
1.
 
Kārlis Skalbe. Pasakas
6.A klase ar audzinātāju Raisu Krūmiņu
 
2
 
2.
Mūsu putni. Enciklopēdija par Latvijas daudzveidīgo putnu pasauli
5.B klase ar audzinātāju
S. Baijeri
 
1
 
3.
Latvijas ģeogrāfija. Enciklopēdija par Latvijas dabu, cilvēkiem un saimniecību
5.B klase ar audzinātāju
S. Baijeri
1
 
4.
Cilvēks. Enciklopēdija par cilvēka ķermeni
5.B klase ar audzinātāju
S. Baijeri
1
 
5.
Kukaiņi Latvijā. Enciklopēdija
5.B klase ar audzinātāju
S. Baijeri
 
1
 
6.
Latvijas nacionālie parki un rezervāti. Enciklopēdija par teritorijām, kas raksturo Latvijas dabas daudzveidību
5.B klase ar audzinātāju
S. Baijeri
 
1
 
7.
Sēnes Latvijā. Enciklopēdija par sēņu valsts noslēpumiem
5.B klase ar audzinātāju
S. Baijeri
 
1
 
8.
 
Anna Rancāne. Zīmes
4.B klase ar audzinātāju
Inesi Bozi
 
3
 
9.
 
Māris Melgalvs. Lietus lāses pieskāriens
4.B klase ar audzinātāju
Inesi Bozi
 
3
 
10.
 
Klāvs Elsbergs. Lirika
4.B klasear audzinātāju
Inesi Bozi
 
3
 
11.
 
Campbell N.A., Reece J.B. Biology
3.B klase ar audzinātāju
Igoru Bužu
 
1
 
12.
 
Nīče F. Tā runāja Zaratustra
3.C klase ar audzinātāju
A. Maculēviču
 
1
 
13.
 
Ikstena N. Esamība ar Regīnu
3.C klase ar audzinātāju
A. Maculēviču
 
1
 
14.
 
Dāvanu karte Ls 21 vērtībā grāmatnīcā
,,Zvaigzne ABC” ar mērķi: grāmatu pirkšana
2.A klase ar audzinātāju
Ritu Blatu
 
 
 
15.
 
Frīdrihs Nīče. Tā runāja Zaratustra
2.C klase ar audzinātāju Silviju Samsoni
 
1
 
16.
 
Mīlestība tik un tā… ir balta
2.C klase ar audzinātāju Silviju Samsoni
 
1
 
17.
 
Džordžs Orvels. Dzīvnieku ferma
2.C klase ar audzinātāju Silviju Samsoni
 
1
 
18.
 
Mihails Bulgakovs. Meistars un Margarita
2.C klasear audzinātāju Silviju Samsoni
 
1
 
19.
 
Jānis Jaunsudrabiņš. Aija
2.D klase ar audzinātāju
Lailu Ruķi
 
1
 
20.
 
Skalbe K. Pasakas
2.D klase ar audzinātāju
Lailu Ruķi
 
1
 
21.
 
Rainis. Uguns un nakts
2.D klase ar audzinātāju
Lailu Ruķi
 
1
 
22.
 
Rainis. Jāzeps un viņa brāļi
2.D klase ar audzinātāju
Lailu Ruķi
 
1
 
23.
 
Gunars Janovskis. Sola
2.D klase ar audzinātāju
Lailu Ruķi
 
1
 
24.
 
Nora Ikstena. Esamība ar Regīnu
2.D klase ar audzinātāju
Lailu Ruķi
 
1
 
25.
 
Pasaules ģeogrāfijas enciklopēdija
1.B klase ar audzinātāju
M. Ballahu
 
1
 
26.
 
Nora Ikstena. Esamība ar Regīnu
1.C klase ar audzinātāju
V. Sīviņu
 
2
 
27.
 
Berelis G. Latviešu literatūras vēsture
Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe
 
2
28.
M. de Servantess Saavedra. Dons Kihots
Skolotāja Baiba Peciņa
1
29.
Gribača – Valtere V., Šneidere M. Ēvalds Valters 1894 - 1994
Vera Gribača - Valtere
1
30.
Veselijs M. Reiz bija… Matemātiskas pasakas
5. – 9. klasei
Skolotāja Inese Boze
1
31.
Rasmane V., Vītols A., Cacāne Ā. Fizika pamatskolai. Skolotāja grāmata
Skolotājs Ainārs Vītols
1
32.
Vizma Belševica. Patiess stāsts par Čingo Babu, Lielo Gliemezi un Jūras Karaļa bēdām
Dzejniece Inese Zandere
1
33.
Kārlis Vērdiņš. Burtiņu zupa
Dzejniece Inese Zandere
1
34.
Pauls Bankovskis. Mazgalvīši spēlē mājās
Dzejniece Inese Zandere
1
 
35.
 
Herbsts D. Komunikācija uzņēmumā
Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe
 
1
36.
Bērziņa V. Daudz baltu dieniņu…
Jēkaba Graubiņa dzīvesstāsts
Vizbulīte Bērziņa
2
 
37.
Piedalies un ietekmē! Darbības projekts,,Pilsonis”. Norises apraksts un ieteikumi skolēniem
Sorosa fonds Latvija)
10
38.
Šleiers J. Spāņu valoda. Gramatika
Skolotāja Baiba Peciņa
1
39.
Gēte J.V. Jaunā Vertera ciešanas
Skolotāja Vita Zirnīte
1
40.
Hobrinks B. Radīšanas liecības
Didzis Kreicbergs
1
41.
Ziedonis I., Ziedonis R. Mežu zemē Latvijā
Lauku Avīze
1
 
42.
 
Latvijas Republikas Saeima
9. Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze
 
1
43.
Cīrule B., Ķemere I. Sengrieķu mīti
Skolotāja Vita Zirnīte
9
44.
Valmiera domā un rada
Valmieras Valsts ģimnāzija
1
 
45.
 
Silgailis A. Latviešu leģions
NBS Ģenerālinspektors Brigādes ģenerālis J. Vectirāns
 
1
 
46.
 
Latvija – likteņa gaitās
NBS Ģenerālinspektors Brigādes ģenerālis J. Vectirāns
 
1
 
47.
Latvijas atbrīvošanas kara vēsture I
NBS Ģenerālinspektors Brigādes ģenerālis J. Vectirāns
 
1
 
48.
Latvijas atbrīvošanas kara vēsture II
NBS Ģenerālinspektors  J. Vectirāns
 
1
 
49.
Zariņš K. Par Latvijas tapšanu
 
NBS Ģenerālinspektors J. Vectirāns
 
1
50.
Ziedonis I. Man labvēlīgā tumsā
Skolotāja
Vita Zirnīte
1
 
51.
 
Baltijas valstu vēsture
NBS Ģenerālinspektors
J. Vectirāns
 
1
 
52.
Labsvīrs J., Bērziņš A. Kam drosme ir
NBS Ģenerālinspektors J. Vectirāns
 
1
53.
5 valodu (angļu, franču, vācu, latviešu, krievu) vizuālā vārdnīca
3.A klase ar audzinātāju
Undu Eisleri
 
1
 
54.
 
Galdauti
2.B klase ar audzinātāju
Maiju Sīli
 
2
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                      /paraksts/               G.ŠĶENDERS
 
 
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr.
Pielikums “Cēsu 2.pamatskolas  saņemtie ziedojumu Draudzīgā Aicinājuma dienā”
 
N.p.k.
Grāmatas autors un nosaukums
Eks.
Cena
Summa
1.
Pasakas par bērnu dzīvi
1
2.00
2.00
2.
Disnejs. Neparastie ceļojumi
1
1.20
1.20
3.
Disnejs. Dēku stāsti
1
2.80
2.80
4.
Reine A.M. Žagatens Žacis
1
0.80
0.80
5.
D.Ozoliņa. Ziemā vajag sniegu!
1
4.99
4.99
6.
B.Potere. Trusīša Pēteriša piedzīvojumi
1
4.62
4.62
7.
I.Dekelpēre. Vakars krēslo klusi, pasaciņa atnākusi
1
5.39
5.39
8.
E.Ibotsone. Ceļojums uz Jūrupi
1
4.99
4.99
9.
M.Kunnass. Vikingi nāk!
1
5.23
5.23
10.
M. Kunnass. Ziemassvētku vecītis
1
6.28
6.28
11.
Apburtā meža stāsti
1
2.00
2.00
12.
S.Nikitenko. Ziema. Simts radošas idejas
1
4.99
4.99
13.
V.Rūmnieks. Kā raķete kaklu izārstēja
1
0.50
0.50
14.
Prasmīgais bebrēns
1
0.90
0.90
15.
S.un B. Peterseni. Lapsu meža stāsti
1
4.99
4.99
16.
Boļeks un Ļoļeks. Lieliskās brīvdienas
1
1.20
1.20
17.
Mana pirmā enciklopēdija. Dzīvnieki
1
2.34
2.34
18.
Meža valstības pasakas
1
4.99
4.99
19.
Dž. Deiviss. Es jau lasu!
1
1.00
1.00
20.
Janča garauša stāsti
1
3.35
3.35
21.
Pasaules tautu pasakas
1
4.00
4.00
22.
Br. Grimmi Ansītis un Grietiņa
1
0.80
0.80
23.
Mīklas bērniem
2
1.20
1.20
24.
J.Freja. Trakā klase
1
1.60
1.60
25.
M.Rungulis. Tas, kas lēkā visu nakti
1
0.50
0.50
26.
J. Krūmiņa. Uciņa brīnumu dienas
1
0.24
0.24
27.
Dž. Deila. Saldumus dosiet?
1
1.65
1.65
28.
Pasaku zemē
1
1.50
1.50
29.
A.Tolstojs. Zelta atslēdziņa
1
1.00
1.00
30.
Manas bērnības skaistākās pasakas
1
2.66
2.66
31.
Kā brālītis trusītis uzvarēja lauvu
1
0.50
0.50
32.
Disnejs. Pelēcis un Baltīte ķenguru zemē
1
1.03
1.03
33.
Disnejs. Džungļu grāmata
1
2.50
2.50
34.
G.Micāne. Saules mājas Tērvete
1
1.20
1.20
35.
Baums L.F. Oza zemes brīnumburvis
1
1.22
1.22
36.
Braiens F. Džims Houkinss un Bagātību salas lāsts
2
4.99
4.99
37.
Bērneta F.K. Pricesīte
1
2.82
2.82
38.
Z.Kordere. Lauvu zēns. Vajāšana
1
3.98
3.98
39.
Z.Kordere. Lauvu zēns
1
3.98
3.98
40.
Vislabākie draugi
1
1.73
1.73
41.
L.Besons. Artūrs un mazmurkšķiši
1
1.40
1.40
42.
K.Funke. Spoku medniekli šausmu pilī
1
1.38
1.38
43.
E.B. Vaits. Gulbja taure
1
2.80
2.80
44
.Ī.Gulbe. 222 prāta mīklas bērniem
1
0.92
0.92
45.
A.Lindgrēna. Karlsons, kas dzīvo uz jumta, lodā atkal
1
1.60
       1.60
46.
D. Kings-Smits. Skolas pele
1
2.99
2.99
47.
Reiz bija…Manas bērnības pasakas
1
2.99
2.99
48.
Aiz trejdeviņiem kalniem. Manas bērnības pasakas
1
2.99
2.99
49.
L.Kāberbela. Cietsirdīgā imperatore
1
2.33
2.33
50.
Testi un uzdevumi
1
1.99
1.99
51.
Draiski dzejolīši
1
2.99
2.99
52.
A.Kristi. Trešā meitene
1
3.13
3.13
53.
A.Kristi. Veciem grēkiem garas ēnas.
1
2.88
2.88
54.
A.Lēvenbruks. Meitene un vilcene
1
6.99
6.99
55.
R.Kokins. Kurzemes vilkaču nostāsti
1
4.99
4.99
56.
A.Vallika. Ko darīt Anna?
1
3.70
3.70
57.
Kinostāsts. Karību jūras pirāti. Pasaules mala
1
3.45
3.45
58.
K.Matīsa. Vecās, labās… Latviešu kinoklasikas spožākās pērles
1
3.50
3.50
59.
Dž. K. Roulinga. Harijs Poters un Nāves dāvesti
1
11.90
11.90
60.
J.Zālītis. Sestā simfonija
1
2.00
2.00
61.
Jaunā derība
1
2.00
2.00
62.
A.Šķēle. Sveiks kurmi!
1
1.50
1.50
63.
S.Rusmanis. Neiepazītā Latvija
1
2.50
2.50
64.
Latvijas sēņotāja ceļvedis
1
1.00
1.00
65.
Eponīmu vārdnīca
1
4.00
4.00
66.
H.K.Kradoka. Lācītis dodas pasaulē
1
0.25
0.25
67.
L.Tū. Fen šui 168 padomi veiksmei
1
4.00
4.00
68.
Vecā derība
1
2.00
2.00
69.
Latvija likteņa gaitās
1
1.70
1.70
70.
Dž. Bols. Brīnumainā skaitļu pasaule
1
6.47
6.47
71.
Google enciklopēdija
1
14.00
14.00
72.
Latvijas enciklopēdija. 3. sējums
1
24.90
24.90
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                      /paraksts/               G.ŠĶENDERS
 
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr.
Pielikums “Metodika norēķiniem par siltumenerģiju Caunas ielā 7, Cēsīs.”
(apkures periodam)
 
Metodikā pieņemtie apzīmējumi:
 
mg      -        maksa par patērēto gāzi karstā ūdens un apkures vajadzībām,
matb.      -        atbildīgā par gāzes saimniecību atalgojums,
mapk       -        maksa par katlu mājas apkalpi saskaņā ar noslēgto līgumu,
melektr.   -        maksa par katlu mājā patērēto elektroenerģiju,
m       -        kopējā maksa par atskaites periodā izlietoto siltumenerģiju.
 
m   =   mg   +   matb   +   mapr.   +   melektr.
 
Mapk. p.           -        kopējā pastāvīgā maksa par apkuri,
Mapk.past.dz.            -                pastāvīgo maksu par patērēto siltumenerģiju dzīvoklī
Mapk. dz.                 -               mainīgā maksa par apkuri dzīvoklī,
Mūd.              -        maksa par ūdens uzsildīšanu (1,80 Ls/m3)
U                 -        ūdens patēriņš karstā ūdens vajadzībām,
M ūd. kop..         -        kopējā maksa par karstā ūdens uzsildīšanu.(Ls)
L                  _        dzīvokļa apkures platība.(m2)
Lkop.              -        Mājas kopējā apkures platība.(m2)
Wk                -        dzīvokļu siltumenerģijas skaitītāju uzskaitītais enerģijas daudzums.(kopā) (Mwh)
W                 -        siltumenerģijas patēriņš dzīvoklī pēc skaitītāja rādījuma (Mwh)
 
Mūd. kop.            =         U         x          Mūd.
 
Mapk.p.       =  ( m  -  Mūd.kop.) x  60%
 
Pastāvīgo maksu par patērēto siltumenerģiju dzīvoklī aprēķina sekojoši:
 
Mapk.past.dz.       =         Mapk.p.:  Lkop   x  L   (Ls/dzīv)           
 
Mainīgo maksu par patērēto siltumenerģiju dzīvoklī aprēķina sekojoši:
 
                       
        (  m   -   Mūd.kop.   -    Mapk.p. ) 
Mapk. dz.   =                  ----------------------      x   W   (Ls/dzīv)
                                                        Wk
 
 
 
Sagatavoja SIA “CDzP” Darba organizācijas inženieris A. Beroza.
2008-01-16    
 
 


2008.gada 6.marta protokols Nr.5       Lēmuma nr.
Pielikums “Cēsu pilsētas pamatskolas bibliotēkai dāvinātās grāmatas”
 
28. 01. 2008.
Nr.
Autors, nosaukums
Skaits
Dāvinātājs
1
Kursīte J. Vārdene.
1
7.B klase
2
Lēvenbruks A. Meitene un vilcene.
1
7.B klase
3
Karērs E. Klases izbraukums.
1
7.B klase
4
Blaitona E. Sentklēras dvīnes.
1
7.B klase
5
Blaitona E. Meloriju torņos. 3.gads.
1
7.B klase
6
Kas? Kur? Kad? Prāta spēles.
1
7.B klase
7
Cimmermane I. Mīlestība u milzu nepatikšanas
1
7.B klase
8
Ulriha H. Raganas skūpstīties nedrīkst.
1
7.B klase
9
Frīdrihs J. Amanda un detektīvi.
1
Toms Čakars  6.B
10
Dobrovenskis R. Magnus – dāņu princis.
1
7.A klase
11
Cilvēka ķermenis.
1
7.A klase
12
Pulmans F. Ziemeļblāzma.
1
5.A klase
13
Pulmans F. Brīnumnazis.
1
5.A klase
14
Brūveris P. Labas uzvedības ābece.
1
5.A klase
15
Naika A. Noticēt sev.
1
6.A klase
16
Mencis J. Cietie rieksti. 10. – 13. g.
1
6.A klase
17
Kolfers O. Artēmijs Fauls, Opāla un…
1
6.A klase
18
Vallika A. Ko darīt, Anna?
1
6.A klase
19
Moriss N. Ezeri. Enciklopēdija.
1
6.A klase
20
Zīlmanis H. Zirnekļi. Enciklopēdija.
1
6.A klase
21
Čeloners Dž. Dabas stihijas.
1
6.A klase
22
Pulmans F. Ziemeļblāzma.
1
9.B klase
23
Ezeri un upes. Sēr. „Redzes lokā”.
1
9.B klase
24
Lūiss K. Burvja māsasdēls.
1
9.B klase
25
Gulivera ceļojumi. Sēr. „Redzes lokā klasika”.
1
9.B klase
26
Allena Dž. Noslēpumu enciklopēdija.
1
8.D klase
27
Pulmans F. Ziemeļblāzma.
1
8.D klase
28
Lūiss K.S. Lauva, ragana un drēbju skapis.
1
8.D klase
29
Virza Ed. Straumēni.
1
6.B klase
30
Ziedonis I. Zvaigžņu zaglis.
1
6.B klase
31
Zālīte M. Dzeja. „Lāčplēsis”.
1
6.B klase
32
Tolkīns Dž. Ķēniņba atgriešanās.
1
6.B klase
33
Okeāns. Enciklopēdija.
1
6.B klase
34
Pasaules kultūras un vēstures notikumu enciklop.
1
6.B klase
35
Andersens H.K. pasakas.
1
6.B klase
36
Pirāti. Enciklopēdija.
1
6.B klase
37
Rendela R. Kur gaisma dalās.
1
7.C klase
38
Stefanija L. Enerģētikas kodi.
1
7.C klase
39
Minte-Kēniga B. Burvju triki.
1
7.C klase
40
Rukšāne G. Cēsu rajona pilis un muižas.
1
7.C klase
41
Gulivera ceļojumi.
1
7.C klase
42
Kolfers O. Artēmijs Fauls. Opāla un viltus.
1
7.C klase
43
Pasaules ģeogrāfijas enciklopēdija.
1
7.C klase
44
Pulmans F. Brīnumnazis.
1
5.A klase
45
Blaitona E. Piedzīvojumu kalns.
1
5.A klase
46
Brūveris P. brīnumdzejoļi.
1
5.A klase
47
Izzini dabu! Enciklopēdija.
1
5.A klase
48
Aituvīra Ziemassvētki.
1
5.A klase
49
Andersens H.K. Pasakas.
1
5.A klase
50
Urdaviņa.
1
5.A klase
51
Gadskārtu tautasdziesmas.
1
5.A klase
52
Vācietis o. Viens pa ceļu gāja.
1
5.A klase
53
Rinkule-Zemzare Dz. Gan lietū, gan saulē.
1
5.A klase
54
Pulmans F. Ziemeļblāzma.
1
5.A klase
55
Snikets L. Slikts sākums.
1
6.D klase
56
Snikets L. Rāpuļu istaba.
1
6.D klase
57
Snikets L. Slikts sākums.
1
8.C klase
58
Snikets L. Rāpuļu istaba.
1
8.C klase
59
Snikets L. Plašais logs.
1
8.C klase
60
Snikets L. Nožēlojamā kokzāģētava.
1
8.C klase
61
Koelju P. Alķīmiķis.
1
8.C klase
62
Rokasgrāmata meitenēm.
1
8.C klase
63
Fon Zigezāra. Klačiņa 1.
1
8.C klase
64
Šrēdere P. Pārbaudījums draudzībai.
1
8.C klase
65
Šrēdere P. Zēni, vīrieši un citas likstas.
1
8.C klase
66
Meijers K. Lagūnas valdniece.
1
8.C klase
67
Dimā A. Grāfs Monte Kristo.
1
8.C klase
68
Pohe B. Atklāti runājot.
1
8.C klase
69
Vilsone Ž. Sliktās meitenes.
1
8.C klase
70
Dāls R. Džordža brīnumzāles.
1
8.C klase
71
Mencis J. Cietie rieksti. 10. – 13. g.
1
5.C klase
72
Lidgrēne A. Rasmuss, Pontuss un …
1
5.C klase
73
Svētku grāmata ģimenei.
1
5.C klase
74
Brūveris P. Brīnumdzejoļi.
1
5.C klase
75
Latviešu tautas pasakas.
1
5.C klase
76
Manela B. Apburtā sirds.
1
8.A klase
77
Hāberzaka Š. Mīla. Slava@Greizsirdība.
1
8.A klase
78
Hērna L. Ceļš cauri sniegiem.
1
8.A klase
79
Fen – šui.
1
8.A klase
80
Kēte R. Mūsu ķermenis.
1
8.B klase
81
Viks. Pāri zaļajiem viļņiem.
1
8.B klase
82
Tolkīns Dž. Ķēniņba atgriešanās.
1
9.D klase
83
Nikitenko S. Ziema. 100 radošas idejas.
1
9.D klase
84
Pilis un muižas Latvijā. LME.
1
9.D klase
85
Trīs musketieri. Sēr. „Redzes lokā. Klasika”.
1
9.D klase
86
Dabas stihijas. Enciklopēdija.
1
9.D klase
87
Avota pērles. Prātojumi, paradoksi.
1
9.D klase
88
Ieroči un bruņas. Enciklopēdija.
1
9.D klase
89
Cēsu grāmata.
1
9.D klase
90
Deivijs S. Neaizmirstamas vietas, kas jāredz .
1
9.E klase
91
Ezeri un upes. Sēr. „Redzes lokā”.
1
9.E klase
92
Gribi būt miljonārs.
1
9.E klase
93
Amlēns M. Zēns no kaimiņmājas.
1
9.E klase
94
Kasima S. Fēlikss Delonē un es.
1
9.E klase
95
Apšeniece L. Gliemeža lidojums.
1
9.E klase
96
Auseklis U. Runcis Francis un …
1
9.E klase
97
Latvijas lielā enciklopēdija.
1
9.E klase
98
Deivijs S. Neaizmirstamas vietas, kas jāredz .
1
9.C klase
99
Kēte R. Alas. (Sēr. „Kas ir kas”)
1
9.C klase
100
Freinds P. Laura un Avanterras noslēpums.
1
9.C klase
101
Koberbēla L. Čūskas dāvana.
1
9.C klase
102
Vilsone Ž. Labākās draudzenes.
1
9.C klase
103
Vilsone Ž. Sliktās meitenes.
1
9.C klase
104
Kebota M. Princeses dienasgrāmata.
1
9.C klase
105
Birgers G. A. Minhauzens.
1
9.C klase
106
Mitoloģijas vārdnīca.
1
9.C klase
107
GoldsmitsM. Saules sistēma.
1
9.C klase
108
Freja J. Trakā klase.
1
9.C klase
109
Stāsti un teikas par spokiem.
1
9.C klase
110
Latviešu tautas teikas par pilsētām.
1
5.B klase
111
Kings-Smits D. Skolas pele.
1
5.B klase
112
Mencis J. Cietie rieksti. 10. – 13. g.
1
5.B klase
113
Naika A. Noticēt sev.
1
5.B klase
114
Latviešu tautas pasakas par velniem.
1
5.B klase
115
Nikitenko S. Ziema. 100 radošas idejas.
1
5.B klase
116
Pieci maizes kukulīši.
1
5.B klase
117
Ilustrētais atlants bērniem
1
5.B klase
118
Kestners Ē. Emīls un Berlīnes zēni.
1
Linda Nēliusa  5.B
119
Deivisa N. Okeāni un jūras. (Sēr. „Pirmās zināš.)
1
Sandris Lejnieks  3.B
120
Pelants K. Ieži un fosilijas. (Sēr. „Pirmās zināš.)
1
Sandris Lejnieks  3.B
121
Mazā lauku enciklopēdija.
1
Sandris Lejnieks  3.B
122
Kūli s Ē. Niķis un bumerangu stiķi.
1
3.B klase
123
Blaitona E. Piedzīvojumu pils.
1
3.B klase
124
Monaldini M. Mazais pelēns.
1
4.C klase
125
Monaldini M. Mazais lapsēns.
1
4.C klase
126
Šūberti I. un D. Lāča olas.
1
4.C klase
127
Šūberti I. un D. Žurks Lauvassirds.
1
4.C klase
128
Skolēna enciklopēdija.
1
4.C klase
129
Kings-Smits D. Skolas pele.
1
1.C klase
130
Šūberti I. un D. Lāča olas.
1
1.C klase
131
Klints D. Saules grieži.
1
1.C klase
132
Sērla-Bārnsa B. Brīnumaino lietu pasaule.
1
1.C klase
133
Ibotsone E. Ceļojums uz Jūrupi.
1
Melisa Kaškure  3.B
134
Pasaku mežs.
1
Džeina Šekava  3.B
135
Daukste-Silasproģe I. Latviešu literārā dzīve un …
1
6.C klase
136
Manela B. Vasaras sapnis.
1
6.C klase
137
Koberbēla L. Čūskas dāvana.
1
6.C klase
138
Jūras piekraste.  Sēr. „Redzes lokā”.
1
6.C klase
139
Slavenību enciklopēdija.
1
6.C klase
140
Lindgrēne A. Brālītis un Karlsons.
1
6.C klase
141
Volfs M. Paslēptie dārgumi.
1
1.A klase
142
Volfs M. Jūras alas noslēpums.
1
1.A klase
143
Sērla-Bārnsa B. Brīnumaino lietu pasaule.
1
1.A klase
144
Vācietis O. Kopoti raksti. 1. sējums.
1
Oskars Čīča  2.B
145
Vācietis O. Kopoti raksti. 2. sējums.
1
Oskars Čīča  2.B
146
Vācietis O. Kopoti raksti. 3. sējums.
1
Oskars Čīča  2.B
147
Milns A.A. Vinnijs Pūks un viņa draugi.
1
2.B klase
148
Ozoliņa D. Ziemā vajag sniegu.
1
2.B klase
149
Peterseni S. un B. Lapsu meža stāsti.
1
2.B klase
150
Mīļas pasakas.
1
2.B klase
151
Klausies manu pasaku.
1
2.B klase
152
Brūveris P. Labas uzvedības ābece.
1
2.B klase
153
Skolas enciklopēdija.
1
2.B klase
154
Terlici T. Spaidervika hronikas 1. Ceļvedis.
1
6.D klase
155
Terlici T. Spaidervika hronikas 2. Skatakmens.
1
6.D klase
156
Terlici T. Spaidervika hronikas 3. Lusindas noslēp.
1
6.D klase
157
Terlici T. Spaidervika hronikas 4. Dzelzkoks.
1
6.D klase
158
Snikets L. Slikts sākums.
1
6.D klase
159
Snikets L. Rāpuļu istaba.
1
6.D klase
160
Snikets L. Plašais logs.
1
6.D klase
161
Snikets L. Nožēlojamā kokzāģētava.
1
6.D klase
162
Tolstojs A. Zelta atslēdziņa.
1
4.A klase
163
Dāls R. Čārlijs u n lielais stikla gaisa kuģis.
1
4.A klase
164
Lindgrēne A. Madikena un Jūnijkalniņu Pims.
1
4.A klase
165
Rodari Dž. Dželsomino Melu zemē.
1
4.A klase
166
Grīziņš J. Vārnu ielas republika.
1
4.A klase
167
Kūlis Ē. Nikniķis un Pusnakts Mākonēna smiekli.
1
4.A klase
168
Kūlis E. Nu, manu rūķēn, kā klājas?
1
4.A klase
169
Brāļi grimmi.Pasakas.
1
4.A klase
170
Preislers O. Mazā raganiņa.
1
3.C klase
171
Preislers O. Mazais spociņš.
1
3.C klase
172
Zemesdzīļu noslēpumi. LME.
1
3.C klase
173
Latvijas nacionālie parki un rezervāti. LME.
1
3.C klase
174
Kūlis Ē. Nikniķa jaunie un jocīgie piedzīvojumi.
1
3.C klase
175
Mīļdzīvnieki.
1
3.C klase
176
Barnabe J. Grāmata par zvēriņiem.
1
3.C klase
177
Vedērs d’Oriā. Par, bezdelīgu, vistu un …
1
3.C klase
178
Skalbe K. Pasakas.
1
2.A klase
179
Augi un dzīvnieki. Dabas enciklopēdija.
1
2.A klase
180
Kukaiņi Latvijā. LME.
1
2.A klase
181
Kvaskova S. Monika un mežs.
1
4.A klase
182
Zandere I. Lidojošie burti.
1
4.A klase
183
Ak tu viens! Mūsdienīgi dzejolīši.
1
4.A klase
184
Gune V. Lauva saulē dzied.
1
4.A klase
185
Karlisone A. Skaitīšana garām.
1
4.A klase
186
Gadskārtu tautasdziesmas.
1
4.A klase
187
Rinkule Dz. Gan lietū, gan saulītē
1
4.A klase
188
Latviešu tautas anekdotes.
1
4.A klase
189
Vācietis O. Viens pa ceļu gāja.
1
4.A klase
190
Oriā P.V.  Neparastie ciemiņi.
1
Elza Ciganska  1.A
191
Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca.
 
Cēsu RP IP
192
Svētku enciklopēdija bērniem
1
1.B klase
193
Sēja G. Mana Latvija.
1
1.B klase
194
Latviešu tautas teikas.
1
1.B klase
195
Latviešu tautas pasakas.
1
1.B klase
196
Enciklopēdija no A līdz Z.
1
1.B klase
197
Blaitona E. Sentklēras dvīnes.
1
4.B klase
198
Blaitona E. Pazudušā kaķa noslēpums.
1
4.B klase
199
Blaitona E. Meloriju torņos. 1.
1
4.B klase
200
Cielēna M. Ņau un Murr.
1
4.B klase
201
Vīks I. Trejdeviņi Latvijas brīnumi.
1
8.A klase
202
Nestlingere K. Kristas slepenā dienasgrāmata.
1
7.D klase
203
Pilis un muižas Latvijā. LME.
1
7.D klase
204
Dāls R. Čārlijs un  lielais stikla gaisa kuģis.
1
7.D klase
205
Vilsone Ž. Saki vai dari.
1
7.D klase
206
Vilsone Ž. Vikija – eņģelis.
1
7.D klase
207
Gorders J. Apelsīnu meitene.
1
7.D klase
208
Liepiņš E. Man sāp klusi un vientuļi.
1
IIze Tooma.
209
Konans-Doils A. Marakota bezdibenis.
1
M. Pētersons  2.B
210
Lūiss K.S. Princis Kaspiāns.
1
Jēkabs Čakars  5.B
211
Kaijaks V. Melnais kamols, amols, mols.
1
Jēkabs Čakars  5.B
212
Neiburga A. Stāsts par Tilli.
1
Linda Kudure  5.B
213
Jaunsudrabiņš J. Aija.
1
9.A klase
214
Stjuarts P. Vētras dzinējs.
1
9.A klase
215
Stjuarts P. Viņpus dziļā meža.
1
9.A klase
216
Dunkere K. sapņi un īstenība.
1
9.A klase
217
Šustere G. Mīlestības vēstule.
1
9.A klase
218
Šustere G. Dziesma Denijai.
1
9.A klase
219
Reihenštetere F. Ceļš uz nezināmo.
1
9.A klase
220
Zīdītāji. Enciklopēdija.
1
9.A klase
221
Ziemeļamerikas indiāņi. Enciklopēdija.
1
9.A klase
222
Hodžsone Bērneta F. Princesīte.
1
9.A klase
223
Konans Doils A. Bāskervilu suns.
1
9.A klase
224
Brūveris P. Labas uzvedības ābece.
1
3.A klase
225
Kamovs F. Pagaidi tikai!
1
3.A klase
226
Vedērs d’Oriā. Par, bezdelīgu, vistu un …
1
3.A klase
227
Dzīvnieki un viņu mazuļi.
1
3.A klase
228
Montaņs T. Visjaukākie dzīvnieku mazuļi.
1
Laura Bērziņa  4.A
229
Vainers B. Žurka.
1
Laura Bērziņa  4.A
230
Sakse A. Pasakas par ziediem.
1
Sigita Šuste  5.C
231
Manas bērnības skaistākās pasakas.
1
Džeina Šekava  3.B
232
Roulinga Dž. Harijs Poters un filosofu akmens.
1
Sandis Lejnieks  3.B
233
Filips N. Robins Huds. Sēr. „Redzes lokā klasika”.
1
3.B klase
234
Milers Z. Kurmītis un māmiņa.
1
3.B klase
235
Kiado A. Lāču pasaka.
1
3.B klase
236
E – enciklopēdija.
1
RPIVA, Cēsu filiāle
237
Budzati D. Slavenais lāču iebrukums.
1
CPĢ  9.B klase
238
Roholte D. Vasara spoku hotelī.
1
CPĢ  9.B klase
239
Nestlingere K. Domātājs iejaucas.
1
CPĢ  9.B klase
240
Rungulis M. Gliemežvāks.
1
CPĢ  9.B klase
241
Zvirgzdiņš J. Tobiass dodas pasaulē.
1
CPĢ  9.B klase
242
Lielā triku grāmata.
1
9.B klase
243
Eponīmu vārdnīca.
1
Cēsu RP IP
244
Latvija likteņa gaitās.
1
Cēsu RP IP
245
Geislere D. Vandas slepenās piezīmes.
1
K. Sokolova  3.B
246
Serģis, Puče. Pieci. Serģis – pasaules čempions.
1
Nikola Serģe  3.B
247
Bībeles stāsti.
1
Salvis Tinuss  3.A
248
Bernere M. Tagad riešu es.
1
Kristaps Miķilps  3.A
249
Andersens H.K. Pasakas.
1
Kristaps Miķilps  3.A
250
Disnejs. Bembijs.
1
Elīna Andriksone  3.A
251
Sanda Ž.Konsuela I.
1
Šķēļu ģimene
252
Sanda Ž.Konsuela II.
1
Šķēļu ģimene
253
Sanda Ž. Grāfiene fon Rūdolštate.
1
Šķēļu ģimene
254
Reida L. Veselība tavās rokās.
1
Šķēļu ģimene
255
Aspazija. Sidraba šķidrauts.
1
Šķēļu ģimene
256
Brigadere  A. Dievs, daba, darbs.
1
Andris Kāposts
257
Mauriņa Z. Dzintargraudi.
1
Andris Kāposts
258
Eglītis A. Atziņas.
1
Andris Kāposts
259
Lielā Latvijas enciklopēdija.
1
Andris Kāposts
260
Lācis V. Latvijas zemes un tautas vēsture.
1
Andris Kāposts
261
Latvija likteņa gaitās.1918. – 1991.
1
Vējiņu ģimene
262
Latvijas rakstnieku savienība. 2004. – 2006.
1
Andra Gulbe
263
Skomants. Teitoņu gūsteknis.
1
L. Petrova  8.A
264
Legloaeka F. Gads lauku sētā.
1
Gatis Vīngrants
265
Pasaules pasakas mazuļiem.
1
Diāna Mateusa  4.B
266
Stāraste M. Pasakaini sniegi snieg.
1
Diāna Mateusa  4.B
267
Zaķu stāsti visam gadam.
1
Diāna Mateusa  4.B
268
Belševica V. Raksti. 1. sējums.
1
Rudīte Broka
269
Montgomerija L.M. Emīlija kāj augšup.
1
Rudīte Broka
270
Kaijaks V. Zem  Marsa debesīm.
1
Rudīte Broka
271
Konrena Š. Mežģīne  -  2.
1
Rudīte Broka
272
Kaltiņa V. Mīlestības ārprāts.
1
Rudīte Broka
273
Dollendžeri V. un E. Vakardienas sēklas.
1
Rudīte Broka
274
Sakse A. Pasakas par ziediem.
1
Rudīte Broka
275
Zīle M. Vasaras namiņš.
1
Rudīte Broka
276
Zīle M. Tase ar hibiska ziedu.
1
Rudīte Broka
277
Brekits P. Man patīk nepatikšanas.
1
Rudīte Broka
278
Flobērs G. Salambo.
1
Rudīte Broka
279
Poupa Osborna M. Dinozauri pievakarē.
1
Niks Špilbergs   3.B
280
Zālīte M. Notikumi.
1
Zaiga Jansone
281
Bārda F. Raksti. 1. sējums.
1
LĪga Jaunzeme.
282
Bārda F. Raksti. 2. sējums.
1
LĪga Jaunzeme.
283
Vācietis O. Kopoti raksti. 4. sējums.
1
LĪga Jaunzeme.
284
Vācietis O. Kopoti raksti. 5. sējums.
1
LĪga Jaunzeme.
285
Vācietis O. Kopoti raksti. 6. sējums.
1
LĪga Jaunzeme.
286
Grīns A. Nameja gredzens.
1
LĪga Jaunzeme.
287
Šteinberga Dž. Katram vīrietim kāda…
1
LĪga Jaunzeme.
288
Boazs D. Pasaules filosofiskā doma.
1
Augstskola „Turība”
289
Hese H. Stikla pērlīšu spēle.
1
„Dienas” redakcija
290
Latvija – zaļā paradīze Eiropā .
1
Zaiga un Roberts Putniņi
291
B.Štīkele  Bērnu jautā, Nobela prēmijas laureāti atbild
1
Apdrošināšanas a/s BTA
292
M.Edbauer, C.Bayer Pasaules kultūras un vēstures notikumu enciklopēdija
1
Apdrošināšanas a/s BTA
293
Populārā dabas enciklopēdija
1
Apdrošināšanas a/s BTA
294
Lielā mitoloģijas enciklopēdija
1
Apdrošināšanas a/s BTA
295
Kas Kur Kad
1
Apdrošināšanas a/s BTA
296
M.Kunnas Vikingi nāk!
1
Apdrošināšanas a/s BTA
297
J.Klīdzējs Cilvēka bērns
1
Apdrošināšanas a/s BTA
298
M.Zālīte Sauciet to par teātri
1
Apdrošināšanas a/s BTA
299
Ē.Mugurēvičs Oskars Kalpaks
1
Apdrošināšanas a/s BTA
300
F.Bārda Atgriešanās
1
Apdrošināšanas a/s BTA
301
B.fon Keizerlinka Stāsti bērna dvēselei
1
Apdrošināšanas a/s BTA
302
B.fon Keizerlinka Uz trejdevīto ķēniņvalsti
1
Apdrošināšanas a/s BTA
303
A.Vancovičs Izdzīvošanas ABC
1
Apdrošināšanas a/s BTA
KOPĀ:
303 grāmatas
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv