Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.jūlijs   Vārda dienu svin: Andžs, Andžejs, Edīte, Esmeralda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2008. gads
2008.gada 27.marta protokols Nr. 6

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1262Par Žannas Pilsētnieces un Alekseja Pilsētnieka 05.03.2008. iesnieguma par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” faktisko rīcību
2263Par nekustamā īpašuma Rīgas iela, Cēsīs, posmā no Rožu laukuma līdz Gaujas ielai, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
3264Par Danas Nambergas reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības pirmās kārtas reģistrā dzīvokļa jautājumā
4265Par sociālā dzīvokļa Caunas ielā 8 – 14, Cēsīs, īres līguma atjaunošanu
5266Par sociālā dzīvokļa Caunas ielā 8 – 1, Cēsīs, īres līguma atjaunošanu
6267Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 211, Cēsīs, īres līguma pagarināšanu ar Daci Rutkovsku
7268Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 319, Cēsīs, īres līguma pagarināšanu ar Maritu Birkavu
8270Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 424, Cēsīs, īres līguma pagarināšanu ar Molgožatu Rami
9271Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 312, Cēsīs, īres līguma pagarināšanu ar Vladimiru Fadejevu
10272Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 407, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Danu Nambergu
11273Par Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmuma nr. 215 (protokols nr. 5, punkts 26) „Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 204, Cēsīs izīrēšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
12274Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 204, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Sergeju Stapanovu
13275Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 - 10, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Ilgu Gaidu Bērzkalni
14276Par telpu Saules ielā 23 - 212, Cēsīs, nomu
15277Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksāšanu
16278Par deklarētās dzīvesvietas ziņu saglabāšanas kārtību Cēsu pilsētā
17279Par zemes ierīcības projekta Gaujas ielā 45, Annas ielā 15 uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
18280Par zemes ierīcības projekta Jēkaba ielā 12, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
19281Par zemes ierīcības projekta Baznīcas laukums 1 un Pils iela 5A,Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
20282Par zemes ierīcības projekta Vaives iela 41, Cēsīs apstiprināšanu
21283Par adreses maiņu Glūdas ielā 21, Cēsīs, un telpu grupu adrešu piešķiršanu
22284Par Cēsu 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
23285Par „Radošās izstādes - konkursa “Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”” nolikuma apstiprināšanu
24286Par Cēsu pilsētas mākslas skolas attīstības plāna 2008. – 2011.gadam apstiprināšanu
25287Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
26288Par „Speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar redzes traucējumiem (kods 01015111)”apstiprināšanu
27289Par „Speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem (kods 01015511)”apstiprināšanu
28290Par Saistošo noteikumu Nr. 8 “Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 12.07.2007. (prot.Nr.11) Saistošajos noteikumos Nr. 13 “Par kokaugu un apstādījumu aizsardzību Cēsu pilsētā””apstiprināšanu
29291Par zemes gabala Krūmiņu ielā 5, Cēsīs, nomu
30292Par konkursa “Būve 200...” komisijas apstiprināšanu
31293Par patvaļīgu būvniecību Rīta ielā 15, Cēsīs
32294Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
33295Par ziedojumu pieņemšanu
34296Par ziedojumu pieņemšanu
35297Par grozījumiem Cēsu pašvaldības aģentūras ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” budžetā
36299Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumā „Par Cēsu pilsētas Administratīvo komisiju” (prot.Nr. 13)
37300Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmumā „Par Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisiju” (prot. Nr. 18)
38305Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005.(prot.Nr.13,5 punkts) „Par Cēsu pilsētas domes administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”
39304Par Saistošo Noteikumu Nr. 9 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošajos Noteikumos Nr. 13 „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
40307Par Cēsu pilsētas Kultūras projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu
41311Par Cēsu novada veidošanu Cēsu rajona robežās
42Pielikums Nr. 1, 15.punkts “Nomas līgums”
43Pielikums Nr. 1, 15.punkts “Dzīvokļa Nr. 212 , Cēsīs, Saules ielā 23 Pieņemšanas – nodošanas akts”
44Pielikums Nr. 2, 17.punkts “Deklarētās dzīvesvietas ziņu saglabāšanas kārtība Cēsu pilsētā”
45Pielikums Nr. 3, 17.punkts “Adresē deklarēto personu reģistrācijas kartīte”
46Pielikums Nr.4, 19.punkts “Darba uzdevums”
47Pielikums Nr.5, 20.punkts “Darba uzdevums”
48Pielikums Nr.6, 21.punkts “Darba uzdevums”
49Pielikums Nr.15, 33.punkts “Konkursa “Būve 200..” nolikums”
50Pielikums Nr.16, 45.punkts “Saistošo Noteikumi Nr. 9 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošajos Noteikumos Nr. 13 „Cēsu pilsētas domes nolikums””
51 Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošo noteikumu Nr. 13 “Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” Pielikums Nr.2
52 Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošo noteikumu Nr. 13 “Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” Pielikums Nr.3
53Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošo noteikumu Nr. 13 “Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” Pielikums Nr.4
54Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošo noteikumu Nr. 13 “Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” Pielikums Nr.5
55Pielikums Nr. 17, 48.punkts “Cēsu pilsētas Kultūras projektu 2008.gada 1.konkursā atbalsītie projekti”2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 262
Par Žannas Pilsētnieces un Alekseja Pilsētnieka 05.03.2008. iesnieguma par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” faktisko rīcību

Cēsu pilsētas domē 08.03.2008. (reģ. 237/ F-1-24) ir saņemts Žannas Pilsētnieces un Alekseja Pilsētnieka iesniegums (reģ. Nr. 237/ F-1-24) par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” faktisko rīcību. Iesniegumā Žanna Pilsētniece un Aleksejs Pilsētnieki lūdz izskatīt viņu iesniegumu pēc būtības uz atzīt aģentūras faktisko rīcību par prettiesisku un pieņemt personai labvēlīgu administratīvo aktu.

Iesniegumā Ž.Pilsētniece un A.Pilsētnieks norāda, ka 09.03.2005. Cēsu pilsētas dome ir piešķīrusi dzīvokli Caunas ielā 8-18/1, par kuru ir izveidojies īres un komunālo maksājumu parāds. 31.07.2007.Ž.Pilsētniece un A.Pilsētnieks griezušies Cēsu pašvaldības aģentūrā „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” ar iesniegumu, kurā norāda, ka parādu neatzīst, un lūdz palīdzēt tikt galā ar parādu.

Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 10.08.2007. ir sniegusi Ž.Pilsētniecei un A.Pilsētniekam atbildi (reģ.Nr.1-12/582), ar radušās situācijas risinājumus, norādot, kas Ž.Pilsētniecei ir jādara, lai saņemtu palīdzību dzīvokļa parāda segšanā. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 59. panta pirmās daļas otro teikumu lai iegūtu nepieciešamo informāciju un panāktu tiesisku, taisnīgu un efektīvu lietas izskatīšanu, iestāde pēc iespējas dod administratīvā procesa dalībniekiem norādījumus un ieteikumus. Tātad, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 10.08.2007. atbilde Nr. 1-12/582 ir uzskatāma par norādījumiem Ž.Pilsētniecei, no kā ir secināms, ka Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” ir devusi atbildi pēc būtības.

Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto atbildi 18.12.2007. Ž.Pilsētniece un A.Pilsētnieks ir pārsūdzējuši Cēsu pilsētas domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā. Ar 16.01.2008. Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu Nr. F-1-24/33, Ž.Pilsētnieces 31.07.2007. iesniegums ir nosūtīts atkārtotai izskatīšanai pēc būtības Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”.

Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” atkārtoti ir sniegusi atbildi 06.02.2008. Nr. F-1-10/40 Ž.Pilsētniecei, kurā norāda, ka 23.01.2008. ir uzklausījusi Žannas Pilsētnieces viedokli minētajā lietā. Ž.Pilsētniece ir atzinusi, ka piekrīt, ka Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” ir piedāvājusi viņai un viņas ģimenei vairākus risinājumus, ka tikt galā ar parādu, taču norādīja, ka nepiekrīt piedāvātajiem variantiem, jo tie nav progresīvi, un ka pieņemot piedāvātos palīdzības veidus, parādu nevar segt īslaicīgi, t.i. 1-3 mēnešu laikā. Šādi ilglaicīgi un pakāpeniski parāda summas atmaksas varianti viņai šķiet nepieņemami.

Izskatot Ž.Pilsētnieces un A.Pilsētnieka iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Cēsu pilsētas dome konstatē:

1) Ž.Pilsētniecei un A.Pilsētniekam par Cēsu pilsētas domes sēdes laiku un vietu paziņots likumā noteiktajā kārtībā.

2) starp SIA „Cēsu dzīvokļu pārvaldi” (tagad SIA „CDzP”) un Žannu Pilsētnieci 2005.gada 7. martā noslēgts pagaidu telpu īres līgums par Caunas ielu 8-18/1, Cēsīs.

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. pantu palīdzību pašvaldībā var saņemt šajā likumā noteiktās personas, kuras ar pašvaldības domes (padomes) vai tās deleģētas institūcijas lēmumu atbilstoši šā likuma noteikumiem atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību. Viens no palīdzības veidiem ir pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana (likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1.punkts). No tā izriet, ka, ja Ž.Pilsētniece atbilst minētā likuma prasībām un ierindojas to personu kategorijā, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību, t.sk., dzīvokļa piešķiršanu nomā, pašvaldība ir rīkojusies atbilstoši šā likuma noteikumiem, piešķirot dzīvokli īrē Ž.Pilsētniecei.

3) Pret Ž.Pilsētnieci celta prasība Cēsu rajona tiesā, un 2006. gada 6. novembrī pieņemts spriedums, ar kuru SIA „CDzP” prasība tika apmierināta pilnībā –Ž.Pilsētniecei un A.Pilsētniekam solidāri jāatmaksā parāds par īres un komunālajiem maksājumiem, kā arī jāatbrīvo apdzīvojamā telpa Caunas ielā 8-18/1, Cēsīs.

2007.gada 14.martā Vidzemes apgabaltiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. C11024106 CA50/07 sakarā ar atbildētājas Ž.Pilsētnieces apelācijas sūdzību par Cēsu rajona tiesas 2006. gada 6. novembra spriedumu. Apelācijas instance nolēma SIA „CDzP” prasību apmierināt. Tātad, apelācijas instance atzinusi pirmās instances spriedumu par tiesisku un pamatotu.

Likuma „Par tiesu varu” 16.panta ceturtā daļa nosaka, ka spriedumam ir likuma spēks, visiem tas ir obligāts un pret to jāizturas ar tādu pašu cieņu kā pret likumu. Turklāt, augstākminētie tiesas spriedumi ir stājušies spēkā, jo tiesas spriedums stājas likumīgā spēkā pēc tam, kad izbeidzies tā pārsūdzēšanas vai noprotestēšanas termiņš un tas nav pārsūdzēts vai noprotestēts vai ari augstāka tiesa, izskatot sūdzību vai protestu, to atstājusi negrozītu vai arī to grozījusi, spriedumu neatceļot (likuma „Par tiesu varu” 16. panta pirmā daļa).

Civilprocesa likuma 203.panta pirmā daļa nosaka, ka tiesas spriedums stājas likumīgā spēkā pēc tam, kad notecējis termiņš tā pārsūdzēšanai apelācijas kārtībā un sūdzība nav iesniegta. Ja apelācijas instances tiesa apelācijas sūdzību atstājusi bez izskatīšanas vai apelācijas tiesvedību izbeigusi, spriedums stājas spēkā no attiecīgā lēmuma pasludināšanas brīža.

Tātad, augstākminētie tiesas spriedumi ir stājušies likumīgā spēkā.

Ž.Pilsētniece 18.12.2007. iesniegumā min, ka „tiesu izpildītāja A.Ozoliņa nolēma ieturēt no bērnu pabalsta 50%”. Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 73. panta pirmo daļu zvērinātam tiesu izpildītājam ir pienākums veikt amata darbības, lai izpildītu šādus tiesas un citu institūciju vai amatpersonu nolēmumus par piedziņu un šā panta trešo daļu - par telpu atbrīvošanu (izlikšanu). Tiesu izpildītājs saskaņā ar Civilprocesa likuma 597. panta pirmo daļu darba devējam vai attiecīgajai juridiskajai personai rīkojumu ar norādi izdarīt ieturējumus no parādnieka darba samaksas vai citas atlīdzības, pensijas, stipendijas vai pabalsta un uz parādnieka rēķina nosūtīt ieturētās summas piedzinējam vai ieskaitīt tiesu izpildītāja depozīta kontā. No šīs tiesību normas izriet, ka tiesu izpildītājam ir tiesības ieturēt no bērna pabalsta noteiktas summas par dzīvokļa maksājumu parādu.

Tiesu izpildītāju likuma 40. pants nosaka, ka zvērināta tiesu izpildītāja prasības un rīkojumi, ko viņš izvirza un dod, pildot amata pienākumus, ir saistoši visām personām valsts teritorijā. Tātad, arī Ž.Pilsētniecei ir saistošas tiesu izpildītāja – A. Ozoliņas prasības.

4) Cēsu pilsētas pašvaldība vairākkārt ir sniegusi materiālu palīdzību Ž.Pilsētnieces ģimenei.

To apliecina Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” 04.01.2008. paskaidrojumi Cēsu pilsētas domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijai Nr.1-12/5.

„Cēsu pilsētas pašvaldība ir sniegusi materiālu palīdzību Ž.Pilsētnieces ģimenei:

2004. gada novembrī un decembrī – pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;

2005. gada janvārī un februārī – pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;

2007. gada janvārī, martā, aprīlī, maijā – dzīvokļa pabalsts (pabalsts par apkuri);

2007. gada jūnijā, jūlijā, augustā – pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;

Ar 2007. gada 4. oktobra Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.599 dzīvoklim Lielā Līvu ielā 1-8, Cēsīs, kurā dzīvo Pilsētnieku ģimene, piešķirts sociālā dzīvokļa statuss, tas nozīmē, ka pašvaldība apmaksā 2/3 no izdevumiem par īri un pakalpojumiem.”

Tādējādi Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” 10.08.2007. norādījumu pirmais punkts ir izpildīts – Ž.Pilsētniecei ir jāmaksā tikai 1/3 no izdevumiem par īri un pakalpojumiem par dzīvokli Lielā Līvu ielā 1-8, Cēsīs. Tātad, 2/3 no maksājumiem par dzīvokli Lielā Līvu ielā 1-8 Ž.Pilsētniece var novirzīt parāda segšanai par dzīvokli Caunas ielā 8-18/1, Cēsīs.

5) Ž.Pilsētniece un A.Pilsētnieks apstrīd Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” faktisko rīcību.

Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 31.07.2007. ir saņēmusi Ž.Pilsētnieces iesniegumu par viņas ģimenes finansiālās situācijas aprakstu. Minētajā iesniegumā Ž.Pilsētniece norāda: „ Lūdzu palīdzēt tikt galā ar parādu.”

Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 10.08.2007. ir sniegusi Ž.Pilsētniecei atbildi Nr. 1-12/582, kurā minētā aģentūra paskaidroja, kas Ž.Pilsētniecei ir jādara, lai saņemtu palīdzību dzīvokļa parāda segšanā. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 59. panta pirmās daļas otro teikumu lai iegūtu nepieciešamo informāciju un panāktu tiesisku, taisnīgu un efektīvu lietas izskatīšanu, iestāde pēc iespējas dod administratīvā procesa dalībniekiem norādījumus un ieteikumus. Tātad, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 10.08.2007. atbilde Nr. 1-12/582 ir uzskatāma par norādījumiem Ž.Pilsētniecei.

Cēsu pilsētas dome 2008.gada 8.martā saņēmusi Ž.Pilsētnieces un A.Pilsētnieka iesniegumu ar lūgumu izvērtēt Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” faktisko rīcību attiecībā uz minētajām personām.

Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 9. pantu, katram ir tiesības uz pabalstu ar piemērota dzīvokļa nodrošināšanu saistīto izdevumu segšanai vai uz atvieglojumiem īres nomaksā saskaņā ar likumu. Tātad, Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” nenoraida Ž.Pilsētnieces tiesības uz palīdzību dzīvokļa parāda segšanā, taču norāda procedūru, kādā to var saņemt. Likums „Par sociālo drošību” reglamentā arī personu, kuras vēlas saņemt sociālo palīdzību pienākumus – piedalīšanos līdzdarbības pasākumos. Minētā likuma 26. panta pirmā daļa nosaka, ka personai, kura iesniedz pieprasījumu pēc sociālajiem pakalpojumiem vai tos saņem, ir pienākums sniegt pilnīgas pakalpojuma saņemšanai nepieciešamās ziņas un pēc sociālo pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma:

1) nekavējoties ziņot par pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka sociālā pakalpojuma saņemšanu vai par kuriem sakarā ar pakalpojuma saņemšanu iepriekš sniegtas ziņas;

2) iesniegt pierādījumus un nepieciešamos dokumentus.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā noteikto ziņu sniegšanai paredzētas gatavas veidlapas, tās jāizmanto.

(3) Šā panta normas attiecas arī uz personām, kurām jāatlīdzina sociālo pakalpojumu sniedzējam saņemtās izmaksas.

(4) No ziņu sniegšanas drīkst atteikties, ja tās var radīt aizdomas par ziņu sniedzēja vai viņa pirmās vai otrās pakāpes radinieku vai laulātā izdarītu noziegumu vai cita veida nelikumīgu rīcību.

Par pakalpojumiem minētā likuma izpratnē atzīst sociālos pakalpojumus, kurus nodrošina valsts vai pašvaldība naudas vai mantisko pabalstu vai citu pakalpojumu veidā, lai veicinātu personas sociālo tiesību pilnvērtīgu īstenošanu. (šā likuma 13. panta pirmā daļa)

No augstākminētā izriet, ka Ž.Pilsētniece var iegūt palīdzību dzīvokļa parāda segšanā kā sociālo pakalpojumu tikai noteiktā kārtībā.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 7.pants nosaka, ka klientam ir pienākums:

1) aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus;

2) sniegt ziņas par sevi;

3) aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnīt spēju un ienākumus;

4) izmantot iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas (atkarība no alkohola, narkotikām, azartspēlēm);

5) saņemto sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 10.08.2007. atbildē uz Ž.Pilsētnieces iesniegumu norāda, kāds līdzdarbības pasākums Ž.Pilsētniecei jāveic, lai saņemtu palīdzību dzīvokļa parāda jautājuma risināšanā. Atbildes 2. punkts paredz „piedalīties aģentūras [Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”] organizētajā akcijā dzīvokļa Caunas ielā 8 parāda segšanai”. Tātad, Ž.Pilsētniecei ir piedāvāts risinājums parāda segšanai par dzīvokli Caunas ielā 8, Cēsīs, taču minētā persona to nav izmantojusi.

16.01.2008. Cēsu pilsētas domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija uzklausīja I.Sietiņsones un Ž.Pilsētnieces paskaidrojumus attiecībā uz dzīvokļa parāda segšanu.

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sēdē sūdzības pieteicēja Ž.Pilsētniece apstrīdēja Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 10.08.2007. Nr. 1-12/582 atbildi Ž.Pilsētnieces 31.07.2007. iesniegumu. No Ž.Pilsētnieces paskaidrojumiem izriet, ka faktiskā rīcība izpaužas iestādes [Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”] bezdarbībā, t.i., jautājums nav izskatīts pēc būtības.

Ž.Pilsētniece paskaidroja, ka Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” nav izskatījusi viņas iesniegumu pēc būtības un nav vērtējusi iespēju piešķirt pabalstu dzīvokļa parāda segšanai. Sūdzības pieteicēja paskaidro, ka nav vēlējusies, lai dzīvoklim Lielā Līvu ielā 1-8, Cēsīs, tiktu piešķirts sociālā dzīvokļa statuss.

Ž.Pilsētniece uzsvēra, ka ir vairākkārt lūgusi ļaut atbrīvot dzīvokli Caunas ielā 8-18/1, Cēsīs, bet Cēsu pilsētas Bāriņtiesas pārstāvji esot uzsvēruši, ka bērnam nepieciešami zināmi dzīves apstākļi, ko neesot iespējams nodrošināt citā dzīves vietā. I.Sietiņsone paskaidroja, ka Ž.Pilsētniecei un viņas vīram Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” piedāvājusi piedalīties akcijā. Minētās akcijas mērķis – parādu atpelnīšana, t.i., persona strādā, saņem atalgojumu un 50% no atalgojuma personai piemaksā. Tātad, persona nopelna dubultu summu, kuru var izlietot parāda segšanai.

Ž.Pilsētniece norādīja, ka nevēlas ar Nodarbinātības Valsts aģentūras iesaistīties darbā, jo viņai pašai esot iespēja atrast darbu. Ž.Pilsētniece strādājusi 2007. gada augustā un septembrī Siguldā, veikalā „Elvi” par pārdevēju, taču esot aizgājusi no darba, kad tiesu izpildītājs uzsācis dzīvokļa parāda atvilkšanu no algas.

Ž.Pilsētniece paskaidroja, ka bērns ir iekārtots no 2007. gada septembra bērnu dārzā „Gaujaslīči”. I.Sietiņsone norāda, ka bērna iekārtošana bērnu dārzā būtiski palielina Ž.Pilsētnieces iespēju atrast darbu un atmaksāt dzīvokļa parādu. Tomēr Ž.Pilsētniece uzskata, ka parāds par dzīvokli nav radies viņas dēļ, un kategoriski atsakās to maksāt.

Ž.Pilsētniece norādīja, ka sniegusi pieteikumu pabalstam par kurināmā iegādi un saņēmusi atteikumu, taču Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas rīcībā nav šādas informācijas.

Ž.Pilsētniece atsakās no iespējas saņemt konsultācijas no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbiniekiem.

Cita starpā Ž.Pilsētniece vairākkārt noliedza tiesas sprieduma likuma spēku, un apgalvo, ka vēlas pierādīt dzīvokļa parāda nelikumību.

Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” direktore I.Sietiņsone paskaidroja, ka ar Cēsu pilsētas domes 2007. gada 4. oktobra lēmumu Nr.599 dzīvoklim Lielā Līvu ielā 1-8, Cēsīs, piešķirts sociālā dzīvokļa statuss, kas nozīmē, ka pašvaldība apmaksā 2/3 no izdevumiem par īri un pakalpojumiem. I.Sietiņsone norādīja, ka sociālā dzīvokļa statuss dzīvoklim Lielā Līvu ielā 1-8, Cēsīs, ir piešķirts ar mērķi atvieglot Ž.Pilsētnieces finansiālos izdevumus sakarā ar dzīvokli Lielā Līvu ielā 1-8. Tādējādi Ž.Pilsētniece 2/3 no maksājumiem par dzīvokli Lielā Līvu ielā 1-8, Cēsīs, var novirzīt parāda samaksai par dzīvokli Caunas ielā 8-18/1, Cēsīs.

Izskatot šo administratīvo lietu Cēsu pilsētas domes rīcībā ir šādi dokumenti:

1) Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmums Nr.15 „Par apdzīvojamās platības izīrēšanu pagaidu dzīvojamā fondā Caunas ielā 8-18/1, Cēsīs”.

2) 2006.gada 26.janvāra Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CDzP”, Reģ. Nr.LV 44103029458, adrese Gaujas iela 7, Cēsis, prasības pieteikums Cēsu rajona tiesā pret Žannu Pilsētnieci un Alekseju Pilsētnieku par īres un pakalpojumu parāda piedziņu, dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu.

3) Cēsu rajona tiesas 06.11.2006. spriedums lietā Nr. C11024106.

4) Ž.Pilsētnieces 22.01.2007. iesniegums Cēsu pilsētas pašvaldības Sociālajai nodaļai.

5) Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 15.02.2007. atbilde Nr. F-1-12/37. Ar šo lēmumu Ž.Pilsētniecei tika piešķirti Ls 50,00 (piecdesmit lati) ar nosacījumu, ka Ž.Pilsētniece kā klients, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 7.panta pirmajā punktā noteiktajam, aktīvi iesaistīsies savas problēmas risināšanā, pildīs līdzdarbības pienākumus.

6) Vidzemes apgabaltiesas 14.03.2007. spriedums lietā Nr. C11024106 CA 50/07.

7) Ž.Pilsētnieces 30.03.2007. iesniegums LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijai par izlikšanu no dzīvojamās platības.

8) LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijas 10.04.2007. atbildes Nr. 2-8/P-223/1895.

9) Ž.Pilsētnieces 25.06.2007. vēstule Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”.

10) Ž.Pilsētnieces 31.07.2007. iesniegums Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”.

11) Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 10.08.2007. atbilde Nr.1-12/582 uz Ž.Pilsētnieces 02.08.2007. iesniegumu nr.587/1-12.

12) Ž.Pilsētnieces 01.10.2007. iesniegums par savas ģimenes finansiālās situācijas aprakstu.

13) Administratīvās rajona tiesas tiesneses L.Andersones 07.12.2007. lēmuma noraksts par Ž.Pilsētnieces un A.Pilsētnieka pieteikuma atstāšanu bez virzības.

14)Ž.Pilsētnieces un A.Pilsētnieka 18.12.2007. iesniegums ar lūgumu izvērtēt Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” faktisko rīcību attiecībā uz minētajām personām.

15) Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 04.01.2008. paskaidrojums Nr.1-12/5.

Cēsu pilsētas dome uzklausīja I.Sietiņsones, Ž.Pilsētnieces un A.Pilsētnieka paskaidrojumus attiecībā uz dzīvokļa parāda segšanu.

Uzklausot Ž.Pilsētnieces sniegtos paskaidrojumus, izvērtējot Cēsu pilsētas domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas atzinumu un lietas materiālus kopumā, Cēsu pilsētas dome secināja:

1) Cēsu rajona tiesas 06.11.2006.spriedums C11024106 un Vidzemes apgabaltiesas 14.03.2007. spriedums lietā Nr.C11024106 CA50/07 ir stājies spēkā.

2) Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7.panta piekto daļu pārraudzība nozīmē augstākas iestādes vai amatpersonas tiesības pārbaudīt zemākas iestādes vai amatpersonas lēmuma tiesiskumu un atcelt prettiesisku lēmumu, kā arī prettiesiskas bezdarbības gadījumā dot rīkojumu pieņemt lēmumu. Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” nolikums (apstiprināts Cēsu pilsētas domes sēdē 16.11.2006.,prot.Nr. 18 Lēmums Nr. 637) nosaka, ka aģentūras darbības pārraudzību veic Cēsu pilsētas dome. (nolikuma 1.4. punkts).

3) Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto atbildi 18.12.2007. Ž.Pilsētniece un A.Pilsētnieks ir pārsūdzējuši Cēsu pilsētas domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā. Ar 16.01.2008. Cēsu pilsētas Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu Nr. F-1-24/33, Ž.Pilsētnieces 31.07.2007. iesniegums ir nosūtīts atkārtotai izskatīšanai pēc būtības Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”.

4) Viena no administratīvā akta adresāta tiesībām ir tiesības tikt uzklausītam. Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 23.01.2008. ir uzklausījusi Ž.Pilsētnieci, Tātad, Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” ir īstenojusi un ievērojusi Ž.Pilsētnieces Administratīvā procesa likumā garantētās tiesības.

5) Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” ir atkārtoti izskatījusi Ž.Pilsētnieces 31.07.2007. iesniegumu pēc būtības, un 06.02.2008. ir sniegusi atbildi F-1-13/40, kurā ir norādījusi, ka ir uzklausījusi personas viedokli, sniegusi tai norādījumus un iespējamos situācijas risinājumus uz Ž.Pilsētnieces prasījumu „lūdzu palīdzēt tikt galā ar parādu”.

6) Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 06.02.2008. atbildē Nr. F-1-13/40 ir sniegti norādījumi par iespējamajiem parāda dzēšanas vai samazināšanas variantiem, tomēr Ž.Pilsētniece nepiekrīt piedāvātajiem palīdzības variantiem, jo ilglaicīgi un pakāpeniski parāda summas atmaksas varianti viņai šķiet nepieņemami. Ž.Pilsētniece nevēlas pati līdzdarboties problēmas risināšanā, kas ir pretrunā ar Sociālā pakalpojuma un sociālā palīdzības likuma 5.pantu u.c. normatīvajiem aktiem sociālās palīdzības jomā- sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu- ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību.

7) Ž.Pilsētniece 31.07.2007. iesniegumā lūdz Cēsu pašvaldības aģentūru „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” palīdzēt tikt galā ar parādu. Ž.Pilsētniece nenorāda, kādu palīdzības veidu viņa vēlas. Tātad, Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” ir pamatoti piedāvājusi vairākus palīdzības veidus. Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 23.01.2008. ir uzklausījusi Ž.Pilsētnieces viedokli minētajā lietā, sarunā viņa ir paskaidrojusi, ka nevēlas līdzdarboties problēmas risināšanā, bet gan vēlas, lai tiktu pilnībā segts īres un komunālo pakalpojumu parāds, kas ir izveidojies par dzīvokli Caunas ielā 8-18/1. Ž.Pilsētnieces prasība ir pretrunā ar sociālās palīdzības būtību un Latvijas Republikas Satversmes 91.pantā un Administratīvā procesa likuma 6.pantā deklarēto vienlīdzības principu, ka visas personas ir vienlīdzīgas, kas nozīmē, ka nav iespējams Ž.Pilsētnieces ģimenei piešķirt sociālo palīdzību, pilnībā sedzot īres un komunālo pakalpojumu parādu bez šo personu pašu aktīvas līdzdalības problēmas risināšanā, tajā skaitā, ievērojot iepriekš norādītos sociālo pakalpojumu saņēmēju pienākumus.

8) No augstāk minētā ir secināms, ka Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegtajā atbildē ir izvērtējusi, kādas darbības Ž.Pilsētniecei ir jāveic, lai viņas ģimene saņemtu sociālo palīdzību īres un komunālo maksājumu parāda segšanai, turklāt, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 10.08.2007. atbilde Nr.1-12/582 uz Ž.Pilsētnieces 31.07.2007. iesniegumu nav atzīstama par gala lēmumu minētās personas lietā. Šajā atbildē Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” piedāvā Ž.Pilsētniecei vairākus rīcības variantus, lai nepieļautu parāda pieaugumu vai rastu iespēju to atmaksāt. No Ž.Pilsētnieces 31.07.2007. lūguma neizriet tieši, vai minētā persona vēlas, lai parāds tiktu dzēsts, vai lūdz informāciju par to, kā varētu šo parādu dzēst. Tomēr mutvārdu paskaidrojumos Ž.Pilsētniece apliecinājusi, ka lūgusi finansiālu palīdzību, t.i., segt īres parādu pilnā apmērā.

9) Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. Saistošo noteikumu Nr. 7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (prot.Nr.9, 16.punkts) 46. punktu pašvaldības [Cēsu pilsētas pašvaldība]administratīvajā teritorijā dzīvojošām un pamata dzīvesvietu deklarējušām personām, ja tās ir izpildījušas līdzdarbības pienākumu, Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” piešķir pabalstu dzīvojamās telpas īres un pakalpojumu maksas daļējai segšanai. Tātad, Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” ir tiesīga pieņemt lēmumu par pabalsta piešķišanu Ž.Pilsētniecei dzīvokļa parāda segšanai. Turklāt, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 7.pantu un likuma Par sociālo drošību 30. pantu, katra klienta pienākums ir iesaistīties savas problēmas risināšanā. Neraugoties uz to, ne Cēsu pilsētas domes Sociālā nodaļa, ne Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”, nav saņēmusi apstiprinājumu no Ž. Pilsētnieces, kā ģimene pieliek pūles savas situācijas uzlabošanā. Tieši pretēji, - Ž. Pilsētnieces sniegtā informācija liecina par to, ka ģimene izvairās no savas problēmas risināšanas, piemēram, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, tiklīdz tiek ieturēti līdzekļi dzīvokļa parāda dzēšanai, atsakoties sniegt ziņas par savām darba vietām, izglītības ieguves vietu, lai gan likuma Par sociālo drošību 26. pants nosaka personas, kuras saņem sociālos pakalpojumus, pienākumu sniegt pilnīgas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās ziņas.

10) Administratīvā procesa likuma 84.pants, nosaka, ka administratīvais akts ir tiesisks, ja tas atbilst tiesību normām, bet prettiesisks – ja neatbilst tiesību normām. Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”, atkārtoti izskatot 31.07.2007. Ž.Pilsētnieces iesniegumu un 06.02.2008. atbildē Nr. F-1-13/40 sniedzot atbildi Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” savu darbību ir balstījusi un tā atbilst tiesību normām, ka regulē sociālo palīdzību un iestādes darbību un kompetenci. Ž.Pilsētniecei un A.Pilsētniekam vairākkārt ir piedāvāta sociālā palīdzība, kas palīdzētu samazināt īres un komunālo pakalpojumu parādu, tādejādi nenodarot Ž.Pilsētniecei un A.Pilsētniekam materiālos zaudējumus, tieši pretēji, ir radīta droša un stabila sociālās palīdzības sistēma, lai veicinātu personas sociālo tiesību pilnvērtīgu īstenošanu.

11) Administratīvā procesa likuma 81.panta 1.daļa, nosaka, ka augstāka iestāde izskata lietu vēlreiz pēc būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi. Augstāka iestāde, pieņemot lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu, cita starp ievēro Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto formu, kādā tiek īstenota padotība pār zemāku iestādi, kā arī apstrīdētā administratīvā akta veidu. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām. Tā darbojas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Valsts pārvalde savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim. No iepriekš minētā ir secināms, ka Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” ir publisko tiesību subjekts, kas darbojas savas kompetences robežās atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, administratīvajā procesā piemērojot ārējos normatīvos aktus, starptautisko tiesību un Eiropas Savienības (Kopienu) tiesību normas, kā arī vispārējos tiesību principus. Savā darbībā Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” ir tiesīga darboties normatīvajos aktos noteikto pilnvaru ietvaros un savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Administratīvā procesa likuma 15.panta pirmo daļu, 81.pantu, 84.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. pantu, likuma „Par sociālo drošību” 9. pantu un 26.panta pirmo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 7.pantu un Cēsu pilsētas domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 16.01.2008. (protokols nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot par (), pret (_), atturas (_), nolemj:

Žannas Pilsētnieces un Alekseja Pilsētnieka 05.03.2008. iesniegumu, ar kuru lūgts atzīt Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” faktisko rīcību par prettiesisku, noraidīt kā nepamatotu.

Cēsu pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīga, Antonijas iela 6) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 263
Par nekustamā īpašuma Rīgas iela, Cēsīs, posmā no Rožu laukuma līdz Gaujas ielai, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Saskaņā ar Cēsu rajona Tautas Deputātu Padomes 1992.gada 18.jūnija lēmumu Nr. 2-22-92 „Par Cēsu pilsētas labiekārtošanas objektu nodošanu pilsētas pašvaldības īpašumā” un 1992.gada 29.jūnijā sastādīto nodošanas – pieņemšanas aktu, ielas nodotas Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu un SIA „Latīpašums – mērniecības birojs”, reģ. Nr. LV44103028861, veikto zemes gabalu Rīgas iela, Cēsīs, posmā no Rožu laukuma līdz Gaujas ielai, kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu plānu izgatavošanu, kā arī Cēsu pilsētas zemes komisijas 14.01.2008. atzinumu Nr.1 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar _balsīm – par, pret , atturas , nolemj:

Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Rīgas iela, Cēsīs, posmā no Rožu laukuma (no robežas ar nekustamo īpašumu Rīgas ielā 24, Cēsīs) līdz Gaujas ielai , kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra Nr. 4201 005 2621 un Nr. 4201 005 2721 un platību 909 m2 un 2563m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabalu plānus, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

Zemes lietošanas mērķis – zeme zem koplietošanas ceļiem – ielām, šosejām, tuneļiem, tiltiem, estakādēm u.c. (1101);

Zemes gabala, kadastra Nr. 4201 005 2621, apgrūtinājumi: 02010101 aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā, 020103 aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu, 020301 aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija (viss gabals ir sarkanajās līnijās), 020401 aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju, 020502 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, 04010102 arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (viss zemes gabals atrodas valsts nozīmes Nr. 7476 pilsētbūvniecības pieminekļa Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs teritorijā), 04010202 arheoloģiskā valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (viss zemes gabals atrodas valsts nozīmes Nr. 394 arheoloģiskā pieminekļa Cēsu senpilsēta teritorijā un daļa zemes gabala valsts nozīmes Nr. 397 arheoloģiskā pieminekļa Jāņa baznīcas viduslaiku kapsēta teritorijā);

Zemes gabala, kadastra Nr. 4201 005 2721, apgrūtinājumi - 02010101 aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā, 020103 aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu, 020301 aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija (viss gabals ir sarkanajās līnijās), 020401 aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju, 020502 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, 04010102 arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (viss zemes gabals atrodas valsts nozīmes Nr. 7476 pilsētbūvniecības pieminekļa Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs teritorijā), 04010202 arheoloģiskā valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (viss zemes gabals atrodas valsts nozīmes Nr. 394 arheoloģiskā pieminekļa Cēsu senpilsēta teritorijā).2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 264
Par Danas Nambergas reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības pirmās kārtas reģistrā dzīvokļa jautājumā

Pamatojoties uz Amatas pagasta bāriņtiesas 22.02.2000. lēmumu (lieta nr. 1) mātei Allai Nambergai un tēvam Ilmāram Nambergam, abiem pēdējā deklarētā dzīves vieta Amatas pagasta „Sviestiņi”, Cēsu rajonā, pārtraukta vecāku vara uz meitu Danu Nambergu, Cēsu pilsētas bāriņtiesas 01.12.2004. lēmumu (lieta nr. 3-5/13/2004) Danas Nambergas tēvam Ilmāram Nambergam, deklarētās dzīves vietas nav, faktiski dzīvo Lenču ielā 44a - 15, Cēsīs, tiek atjaunotas aprūpes tiesības uz meitu Danu Nambergu, Cēsu pilsētas bāriņtiesas 03.08.2005. lēmumu (lēmums nr. 1-6/95) tiek atņemtas aprūpes tiesības tēvam Ilmāram Nambergam, faktiskā dzīves vietas Lenču ielā 44a-15, Cēsīs, un Dana Namberga – ievietota bērnu sociālās aprūpes iestādē bērnu nama patversmē „Gaujaslīči”, Cēsu pilsētas bāriņtiesas 22.03.2006. lēmumu nr. 1-6/17 ir atjaunotas tēvam Ilmāram Nambergam aprūpes tiesības uz meitu Danu Nambergu, Cēsu pilsētas bāriņtiesas 02.08.2006. lēmumu nr. 1-6/88 tēvam Ilmāram Nambergam atkārtoti ir atņemtas aprūpes tiesības uz meitu Danu Nambergu, Cēsu pilsētas bāriņtiesas 06.09.2006. lēmumu nr. 1-6/99 nodibināta aizbildnība Danai Nambergai un par aizbildni iecelta Daiga Puriņa. Dana Namberga 23.02.2008. ir sasniegusi pilngadību un ar Cēsu pilsētas bāriņtiesas 27.02.2008. lēmumu nr. 1-6/26 Daiga Puriņa atlaista no aizbildņa pienākumu pildīšanas.

Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 3. punktu par bērnu bāreņu un bērnu, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa nodrošināšanu ar dzīvojamo telpu, - pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, tā paša likuma 14. panta trešo daļu par to, ka cita starpā bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības, ar dzīvojamo telpu nodrošināmas tikai tad, ja tie reģistrēti šā veida palīdzības saņemšanai ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc tam, kad ieguvušas tiesības uz nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu, tā paša likuma 14. panta 4. daļu par to, ka bērnus bāreņus un bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības, ar dzīvojamo telpu nodrošina tā pašvaldība, kuras teritorijā bijusi bērna dzīvesvieta līdz nodošanai ārpusģimenes aprūpē, Danas Nambergas 22.02.2008. iesniegumu ar lūgumu pašvaldībai sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumā, Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 18.03.2008. atzinumu (protokols nr. 5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar balsīm – par (), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Reģistrēt Danu Nambergu, personas kods 230290 - 11283, ģimenē viena, deklarētā dzīves vieta Ozolu gatve 2 - 15, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Cēsu rajonā, Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības pirmās kārtas reģistra trešajā grupā ar 22.02.2008. (2. kārtas numurs, lieta nr. PK-3.g-2).

Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 265
Par sociālā dzīvokļa Caunas ielā 8 – 14, Cēsīs, īres līguma atjaunošanu

Pamatojoties uz LR likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. pantu par to, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Ilonas Šekumas 27.02.2008. iesniegumu nekustamo īpašumu apsaimniekotājam SIA „CDzP” ar ierosinājumu atjaunot sociālā dzīvokļa Caunas ielā 8 – 14, Cēsīs, īres līgumu, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” atzinumu par trūcīgas personas statusa piešķiršanu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamo īpašumu apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 18.03.2008. atzinumu (protokols nr. 5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar balsīm – par (), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atjaunot uz sešiem mēnešiem ar Ilonu Šekumu, personas kods 180183 – 11284, ģimenē 6 personas (dēli Matīss, Kristaps, Kristijāns un Mārcis Eltermaņi, meita Vanesa Eltermane), noslēgto līgumu par sociālā dzīvokļa īri Caunas ielā 8 – 14, Cēsīs, (viena istaba, dzīvojamā platība 15,5 m2, kopējā platība 23,3 m2 ).

2. Pilnvarot nekustamo īpašumu apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), sagatavot un parakstīt vienošanos par sociālā dzīvokļa Caunas ielā 8 - 14, Cēsīs, īres līguma atjaunošanu ar Ilonu Šekumu.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 266
Par sociālā dzīvokļa Caunas ielā 8 – 1, Cēsīs, īres līguma atjaunošanu

Pamatojoties uz LR likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. pantu par to, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 19.02.2008. atzinumu (izziņa nr. 5-5-3/8) par trūcīgas personas statusa piešķiršanu Ingrīdai Gilei, 13.03.2008. Ingrīdas Giles iesniegumu (reģ. nr. 109/F-1-13) ar ierosinājumu atjaunot sociālā dzīvokļa Caunas ielā 8 – 1, Cēsīs, īres līgumu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamo īpašumu apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 18.03.2008. atzinumu (protokols nr. 5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar balsīm – par _, pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atjaunot uz sešiem mēnešiem ar Ingrīdu Gili, personas kods 020463 – 12579, ģimenē četras personas (meita Dženifera Gile, dēli Gothams Gilis un Francis Gilis), noslēgto līgumu par sociālā dzīvokļa īri Caunas ielā 8 – 1, Cēsīs, trīs istabas, dzīvojamā platība 34.4 m2, kopējā platība 52,9 m2.

2. Pilnvarot nekustamo īpašumu apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), sagatavot un parakstīt vienošanos par sociālā dzīvokļa Caunas ielā 8 - 1, Cēsīs, īres līguma atjaunošanu ar Ingrīdu Gili.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 267
Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 211, Cēsīs, īres līguma pagarināšanu ar Daci Rutkovsku

Pamatojoties uz LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6. panta pirmo daļu par to, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī, nenorādot termiņu, ja saskaņā ar tā paša likuma 6. panta otro daļu dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, nekustamo īpašumu apsaimniekotāja SIA „CDzP” 10.03.2008. iesniegumu Nr.1-16/269 un Daces Rutkovskas 07.03.2008. iesniegumu ar ierosinājumu pagarināt dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 211, Cēsīs, īres līgumu, jo tas 31.12.2008. ir beidzies, un likums paredz īrniekam tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ja šāda saistība ietverta īres līgumā, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamo īpašumu apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr. 3-9/5, Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 18.03.2008. atzinumu (protokols nr. 5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar balsīm – par (), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Pagarināt uz vienu gadu ar Daci Rutkovsku, personas kods 250571 - 11299, ģimenē divas personas (māsas meita Madara Briška), noslēgto dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 211, Cēsīs, īres līgumu par vienu istabu, dzīvojamā platība 17,3 m2, kopējā platība 32,3 m2.

2. Pilnvarot nekustamo īpašumu apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 211, Cēsīs, īres līguma pagarināšanu ar Daci Rutkovsku.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 268
Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 319, Cēsīs, īres līguma pagarināšanu ar Maritu Birkavu

Pamatojoties uz LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6. panta pirmo daļu par to, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī, nenorādot termiņu, ja saskaņā ar tā paša likuma 6. panta otro daļu dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, nekustamo īpašumu apsaimniekotāja SIA „CDzP” 10.03.2008. iesniegumu Nr.1-16/268 un Maritas Birkavas 07.03.2008. iesniegumu ar ierosinājumu pagarināt dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 319, Cēsīs, īres līgumu, jo tas 01.03.2008. ir beidzies, un likums paredz īrniekam tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ja šāda saistība ietverta īres līgumā, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamo īpašumu apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr. 3-9/5, Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 18.03.2008. atzinumu (protokols nr. 5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar balsīm – par (), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Pagarināt uz vienu gadu ar Maritu Birkavu, personas kods150381-12254, ģimenē viena persona, noslēgto dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 319, Cēsīs, īres līgumu par vienu istabu, dzīvojamā platība 12,2 m2, kopējā platība 19,7 m2.

2. Pilnvarot nekustamo īpašumu apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 211, Cēsīs, īres līguma pagarināšanu ar Maritu Birkavu .

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 270
Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 424, Cēsīs, īres līguma pagarināšanu ar Molgožatu Rami

Pamatojoties uz LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6. panta pirmo daļu par to, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī, nenorādot termiņu, ja saskaņā ar tā paša likuma 6. panta otro daļu dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, nekustamo īpašumu apsaimniekotāja SIA „CDzP” 17.03.2008. iesniegumu Nr.1-16/289 un Molgožatas Rames 17.02.2008. iesniegumu ar ierosinājumu pagarināt dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 424, Cēsīs, īres līgumu, jo tas 31.01.2008. ir beidzies, un likums paredz īrniekam tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ja šāda saistība ietverta īres līgumā, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamo īpašumu apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr. 3-9/5, Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 18.03.2008. atzinumu (protokols nr. 5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar balsīm – par (_), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Pagarināt uz vienu gadu ar Molgožatu Rami, personas kods 240855-11287, ģimenē divas personas (meita Elīna Rame), noslēgto dzīvojamās telpas Saules ielā 23 -424, Cēsīs, īres līgumu par vienu istabu, dzīvojamā platība 11,9 m2, kopējā platība 19,4 m2.

2. Pilnvarot nekustamo īpašumu apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 424, Cēsīs, īres līguma pagarināšanu ar Molgožatu Rami.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 271
Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 312, Cēsīs, īres līguma pagarināšanu ar Vladimiru Fadejevu

Pamatojoties uz LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6. panta pirmo daļu par to, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī, nenorādot termiņu, ja saskaņā ar tā paša likuma 6. panta otro daļu dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, nekustamo īpašumu apsaimniekotāja SIA „CDzP” 12.03.2008. iesniegumu Nr.1-16/278 un Vladimira Fadejeva 12.03.2008. iesniegumu ar ierosinājumu pagarināt dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 312, Cēsīs, īres līgumu, jo tas 01.03.2008. ir beidzies, un likums paredz īrniekam tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ja šāda saistība ietverta īres līgumā, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamo īpašumu apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr. 3-9/5, Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 18.03.2008. atzinumu (protokols nr. 5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar balsīm – par (_), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Pagarināt uz vienu gadu ar Vladimiru Fadejevu, personas kods 020369 - 13311, ģimenē viena persona, noslēgto dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 312, Cēsīs, īres līgumu par vienu istabu, dzīvojamā platība 11,8 m2, kopējā platība 19,3 m2.

2. Pilnvarot nekustamo īpašumu apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 211, Cēsīs, īres līguma pagarināšanu ar Vladimiru Fadejevu.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 272
Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 407, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Danu Nambergu

Pamatojoties uz LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta pirmo un otro daļu, dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī, nenorādot termiņu, Cēsu pilsētas domes 27.03.2008. lēmumu Nr. ..... (protokols Nr. ..., punkts .....) par Danas Nambergas iekļaušanu Cēsu pilsētas palīdzības pirmās kārtas reģistra trešajā grupā dzīvokļa jautājumā, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamo īpašumu apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5 un Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 18.03.2008. atzinumu (protokols nr. 5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar balsīm – par (_), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Noslēgt uz vienu gadu dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 407, Cēsīs, īres līgumu ar Danu Nambergu, personas kods 230290 - 11283, ģimenē viena, deklarētā dzīves vieta pie bijušās aizbildnes Ozolu gatvē 2 - 15, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Cēsu rajonā, par vienu istabu, dzīvojamā platība 15,4 m2 , kopējā platība 30.4 m2.

Pilnvarot nekustamo īpašumu apsaimniekotāju SIA „CDzP”, reģistrācijas Nr.44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis) sagatavot un parakstīt dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 407, Cēsīs īres līgumu ar Danu Nambergu;

Izslēgt Danu Nambergu no Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības pirmās kārtas trešās grupas reģistra dzīvokļa jautājumā (lieta nr. PK-3.g-2).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 273
Par Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmuma nr. 215 (protokols nr. 5, punkts 26) „Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 204, Cēsīs izīrēšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta pirmo un otro daļu par to, ka dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs, uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un tas noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu par to, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī, nenorādot termiņu, ar Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmuma nr. 215 (protokols nr. 5, punkts 26) atļauts noslēgt dzīvojamās telpas Saules 23 - 204, Cēsīs, īres līgumu ar Jāni Šurkus, bet viņš no tā atteicās.

Pamatojoties uz 17.03.2008. Jāņa Šurkus iesniegumu par to, ka viņš atsakās no īres līguma noslēgšanas par Saules ielas 23 - 204 dzīvokļa īrēšanu, jo nav līdzekļu dzīvokļa remontēšanai, Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 18.03.2008. atzinumu (protokols nr. 5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar balsīm – par (), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmuma nr. 215 (protokols nr. 5, punkts 26) par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 204, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Jāni Šurkus, personas kods 080261-12868, ģimenē pieci cilvēki (dēli Kristaps Šurkus un Jānis Šurkus, meita Līga Šurkusa, sieva Inese Šurkusa), deklarētā dzīves vieta Saules ielā 23 – 427, Cēsīs, jo persona atteicās no īres līguma noslēgšanas.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 274
Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 204, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Sergeju Stapanovu

Saskaņā ar Cēsu pilsētas 31.05.2007. Saistošo noteikumu nr. 7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 43. punktu un Cēsu pilsētas domes 15.11.2007. lēmumu nr. 726 (protokols nr. 19) „Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 8 – 21, Cēsīs, maiņu” Sergejs Stepanovs ir iekļauts Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņas palīdzības vispārējās kārtas reģistrā.

Pamatojoties uz LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta pirmo un otro daļu, dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un tas noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī, nenorādot termiņu, LR likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24. pantu par pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā iespēju sniegt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, Cēsu pilsētas 31.05.2007. Saistošo noteikumu nr. 7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 43. punktu par to, ka dzīvojamās telpas apmaiņas palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā reģistrējamas personas, kuras vēlas īrētās dzīvojamās telpas ar koplietošanas telpām apmainīt pret citām īrējamām dzīvojamām telpām ar koplietošanas telpām un ievērojot 02.01.2007. ar nekustamo īpašumu apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5 un Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 18.03.2008. atzinumu (protokols nr. 5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar balsīm – par (), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Noslēgt uz vienu gadu dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 204, Cēsīs, īres līgumu ar Sergeju Stepanovu, personas kods 120780 - 11286, ģimenē trīs cilvēki (sieva Kristina Stepanova, dēls Armands Stepanovs), deklarētā dzīves vieta Caunas ielā 8 - 21, Cēsīs, dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 204 (pēc 22.02.1988. Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas plāna 17,6 m2 liela telpa nr.1, 11,5 m2 liela telpa nr. 2, 1,2 m2 liela telpa nr.3, 3,4 m2 liela telpa nr. 4 ar koplietošanas telpām), Cēsīs, īres līgumu.

Pilnvarot nekustamo īpašumu apsaimniekotāju SIA „CDzP”, reģistrācijas Nr.44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis) rakstveidā izbeigt sociālā dzīvokļa Caunas ielā 8 – 21, Cēsīs, īres līgumu un noslēgt dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 204, Cēsīs īres līgumu ar Sergeju Stepanovu.

Izslēgt Sergeju Stepanovu no Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamās telpas apmaiņas pret citu īrējamu dzīvojamo telpu vispārējās kārtas reģistra (lieta nr. VA-2).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 275
Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 - 10, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Ilgu Gaidu Bērzkalni

Pamatojoties uz LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta pirmo un otro daļu par to, ka dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un tas noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu par to, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī, nenorādot termiņu, Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumu nr. 371 (protokols nr. 10, punkts 2), ar kuru Ilga Gaida Bērzkalne ir iekļauta Cēsu pilsētas pirmās kārtas palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumā, Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. lēmumu nr. 122 (protokols nr. 4, punkts 10), ar kuru Ilga Gaida Bērzkalne ir pārreģistrēta Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības pirmās kārtas reģistrā dzīvokļa jautājumā piektajā grupā ar trešo kārtas numuru, Ilgas Gaidas Bērzkalnes 05.03.2008 iesniegumu, kurā viņa izteikusi piekrišanu īrēt dzīvokli Caunas ielā 7 – 10, Cēsīs, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamo īpašumu apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr. 3-9/5, Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 18.03.2008. atzinumu (protokols nr. 5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar balsīm – par (), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Noslēgt uz vienu gadu dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 - 10 (kopējā platība 31,4 m2), Cēsīs, īres līgumu ar Ilgu Gaidu Bērzkalni, personas kods 290840 - 11283, ģimenē viena, deklarētā dzīves vieta denacionalizētā namīpašumā Rīgas ielā 61 – 2a, Cēsīs.
 2. Pilnvarot nekustamo īpašumu apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), noslēgt dzīvojamās telpas Caunas ielā 7-10, Cēsīs, īres līgumu ar Ilgu Gaidu Bērzkalni.
 3. Izslēgt Ilgu Gaidu Bērzkalni no Cēsu pilsētas palīdzības pirmās kārtas reģistra piektajā grupā (lieta nr. PK-5.gr.-3).
 4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 276
Par telpu Saules ielā 23 - 212, Cēsīs, nomu

Pamatojoties uz Latvijas Privatizācijas aģentūras un Ministru Kabineta 22.10.1996. rīkojumu nr. 2/294 „Par Valsts īpašuma objektu nodošanu pašvaldības īpašumā”, ar 01.11.1996. nodošanas - pieņemšanas aktu nekustamais īpašums Saules ielā 23, Cēsīs, bez atlīdzības nodots Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā, kurš 12.03.1998. ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatas nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda, folija nr. 505, žurnāla nr. 411.

Dzīvojamā mājā Saules ielā 23, Cēsīs, ir gan dzīvojamās telpas gan iznomātas nedzīvojamās telpas, tai skaitā, telpas, kuras tiek izmantotas dienesta viesnīcas vajadzībām.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 25. panta pirmo daļu, kas paredz iespēju ikvienai fiziskai vai juridiskai personai izveidot dienesta viesnīcu, ja dienesta viesnīcas lietošanas noteikumi ir saskaņoti ar attiecīgo pašvaldību, Civillikuma 2113. – 2177. pantiem par nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām iznomāt tam piederošo nekustamo īpašumu, saņemot atlīdzību par nomu, Akciju sabiedrības „CATA”, vienotais reģistrācijas nr. 40003016840, 12.09.2007. iesniegumu ar lūgumu iznomāt dzīvojamās telpas Saules ielā 23, Cēsīs, dienesta viesnīcas vajadzībām, nekustamo īpašumu apsaimniekotāja SIA „CDzP” 25.02.2008. vēstuli nr. 1-16/173 par to, ka dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 212, Cēsīs, īres līgums ir izbeigts un telpas atbrīvotas, un ievērojot 02.01.2007. ar nekustamo īpašumu apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr. 3-9/5, Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 18.03.2008. atzinumu (protokols nr. 5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar balsīm – par (_), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Izslēgt pēc 22.02.1988. Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas plāna 17,9 m2 lielu telpu nr.1, 11,8 m2 lielu telpu nr. 2, 1,2 m2 lielu telpu nr.3, 3,0 m2 lielu telpu nr. 4 (telpu platība 33,9 m2) no dzīvojamās platības Saules ielā 23 - 212, Cēsīs.
 2. Noslēgt uz 1 (vienu) gadu nomas līgumu par telpu Saules ielā 23 – 212, Cēsīs, ar kopējo platību 47,9 m2 (iznomājamās telpas un koplietošanas telpu proporcionālā daļa), izmantošanu Akciju sabiedrības „CATA”, vienotais reģistrācijas nr. 40003016840, juridiskā adrese Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs, dienesta viesnīcas vajadzībām (nomas līgums pielikumā Nr. 1).
 3. Sākot ar nomas līguma noslēgšanas dienu, noteikt nomas maksu Ls 1,14 (viens lats un 14 santīmi) bez PVN par kopējās platības 1 (vienu) kvadrātmetru mēnesī. Nomas maksa var tikt mainīta saskaņā ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.
 4. Pilnvarot nekustamo īpašumu apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), noslēgt telpu Saules ielā 23- 212, Cēsīs, nomas līgumu ar akciju sabiedrību „CATA”, vienotais reģistrācijas nr. 40003016840, dienesta viesnīcas vajadzībām.
 5. Ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas Akciju sabiedrībai „CATA” izstrādāt un iesniegt Cēsu pilsētas domē saskaņošanai dienesta viesnīcas Saules ielā 23 – 212, Cēsīs, lietošanas noteikumus.

Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone).2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 277
Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksāšanu

Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26. panta pirmo punktu par pašvaldības tiesībām piešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu personām, kuras atbrīvo dzīvojamo telpu denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un kuru tās ir lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, Cēsu pilsētas domes 13.09.2007. Saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. Saistošajos noteikumos Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20. punktu par to, ka Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” izmaksā vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu palīdzības reģistrā iekļautajām personām Ls 2000,- (divi tūkstoši latu) apmērā apstiprinātā budžeta ietvaros, Viktorijas Markules 03.03.2008. iesniegumu (reģ. nr. 98/F-1-13), Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 18.03.2008. atzinumu (protokols nr. 5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar balsīm – par (), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 10.01.2008. atzinumu (protokols nr. 1) par dzīvojamās telpas Caunas 7 - 22, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Aleksandru Markuli, personas kods 180261-11303, ģimenē trīs personas (meita Marija Markule, sieva Viktorija Markule), deklarētā dzīves vieta Valmieras ielā 9 – 4, Cēsīs, jo A. Markulis lūdza lauzt īres līgumu par dzīvokli Caunas ielā 7 – 22.

2. Iekļaut Viktoriju Markuli, personas kods 140860-11285, dzīvojamās telpas Valmieras ielā 9 – 4, Cēsīs, atbrīvošanas pabalsta saņemšanas reģistrā ar pirmo kārtas numuru, lieta nr. AP-1.

3. Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” izmaksāt Viktorijai Markulei, ieskaitot personas norādītajā bankas kontā, dzīvojamās telpas Valmieras ielā 9 - 4, Cēsīs, atbrīvošanas pabalstu Ls 2000,- (divi tūkstoši latu) no Cēsu pašvaldības aģentūras budžeta (valdības funkcija 10.600 „Mājokļu pabalsts”).

4. Pēc pabalsta izmaksāšanas izslēgt Viktoriju Markuli no Cēsu pilsētas dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksāšanas reģistra.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 278
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu saglabāšanas kārtību Cēsu pilsētā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas astoto punktu, minētā likuma Pārejas noteikumu pirmo punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7. panta otro daļu, Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 18.03.2008. protokols Nr. 5 atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar balsīm – par, pret , atturas , nolemj:

1. Apstiprināt deklarētās dzīvesvietas ziņu saglabāšanas kārtību Cēsu pilsētā, saskaņā ar pielikumiem Nr. 2, Nr.3.

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D. Baltiņa) nodrošināt ziņu saglabāšanu par personas deklarēto dzīvesvietu atbilstoši noteiktajai kārtībai.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram J. Rozenbergam.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 279
Par zemes ierīcības projekta Gaujas ielā 45, Annas ielā 15 uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Annas ielā 15 Cēsīs, kad. Nr. 4201 007 0609, reģistrēts 17.03.2004. Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.7, uz kura atrodas bērnu atpūtas un sporta laukums un vieglo automašīnu stāvvieta un zemes gabals Gaujas ielā 45, Cēsīs, kad. Nr. 4210 007 0601, reģistrēts 26.03.2002. Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0006 3754, uz kura atrodas Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša būve ar adresi Gaujas ielā 45, Cēsīs, kad. apz. 4201 007 0601 001. Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošās būves (akts18.10.2007., kods 07 00168 4100, par būves „Bērnu atpūtas un sporta laukuma un vieglo automašīnu stāvvietu jaunbūve Annas ielā 15, Cēsīs pieņemšanu ekspluatācijā; akts 29.09.2006., kods 06 00088 4100, par būves „Pamatskola 500skolēnu vietām Gaujas ielā 45, Cēsīs pieņemšanu ekspluatācijā), kas atrodas uz iepriekš minētajiem zemes gabaliem, nav reģistrētas zemesgrāmatā un lai to izdarītu jāveic zemes robežu plānu aktualizāciju. Abi zemes gabali un uz tā esošās būves ir funkcionāli saistīti, un ir lietderīgi abus zemes gabalus apvienot, lai atvieglotu to apsaimniekošanu. Zemes gabalu apvienošanu var veikt izstrādājot zemes ierīcības projektu

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 04.03.2008. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.9) Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot balsīm – par _, pret – , atturas nolemj:

 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabaliem Gaujas ielā 45(kad. Nr. 4201 007 0601), Cēsīs un Annas ielā 15(kad Nr. 4201 007 0609), Cēsīs.
 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabaliem Gaujas ielā 45(kad. Nr. 4201 007 0601), Cēsīs un Annas ielā 15(kad Nr. 4201 007 0609), Cēsīs (pielikums Nr.4).
 3. Apstiprināt par zemes ierīcības projekta, zemes gabaliem Gaujas ielā 45(kad. Nr. 4201 007 0601), Cēsīs un Annas ielā 15(kad Nr. 4201 007 0609), Cēsīs izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.


2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 280
Par zemes ierīcības projekta Jēkaba ielā 12, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Izskatot Jura Gaiķa , p.k.170541-11285, dzīv. Jāņa Poruka ielā 26, Cēsis, un Valda Gavara p.k.100534-11495, dzīv. Strēlnieku prospektā 68, Jūrmalā., iesniegumu (reģ.Nr.239/F-1-24; 07.03.2008.) par viņiem piederoša zemes gabala Jēkaba ielā 12(kad. Nr. 4201 006 2102, reģistrēts 27.09.2007. Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0038 7566), Cēsīs, sadalīšanu. Uz zemes gabala atrodas 6. ēkas, no kurām divas ēkas(kad. apz. 4201 006 2102 001, 4201 006 2102 003) pieder zemes īpašniekiem, viena ar adresi Jēkaba ielā 12b, kad. apz. 4201 006 2101 005 vienādās daļās pieder Ligitai Zvanbergai p.k. 081047-11285 un Anželikai Bičkovskai p.k. 030970-12124, pārējo ēku(būvju) piederība nav noskaidrota.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem", Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.", apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14(grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017." "Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 11.03.2008. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.10) Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot balsīm – par, pret – , atturas nolemj:

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabalam Jēkaba ielā 12, Cēsīs, kad. Nr. 4201 006 2102.

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalam Jēkaba ielā 12, Cēsīs, kad. Nr. 4201 006 2102, (pielikums Nr.5).

3. Apstiprināt par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Jēkaba ielā 12, Cēsīs, kad. Nr. 4201 006 2102,izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 281
Par zemes ierīcības projekta Baznīcas laukums 1 un Pils iela 5A,Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Baznīcas laukums 1 Cēsīs, kad. Nr. 4201 005 2004, reģistrēts 29.05.2001. Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0000 3346, uz kura atrodas trīs ēkas(kad. apz. 4201 005 2004 001, 4201 005 2004 002, 4201 005 2004 003 un zemes gabals Pils ielā 5A, Cēsīs, kad. Nr. 4210 005 2009, reģistrēts 27.03.2008. Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0041 8745.

Atbilstoši Cēsu pilsētas domes 27.12.2007.lēmumam Nr. 871(prot. Nr. 22, 116.p.)"" Par zemes gabala Pils ielā 5A, Cēsīs pirkšanu" kur noteikts, ka perspektīvā zemes gabals Pils ielā 5A, Cēsīs, pievienojams nekustamajam īpašumam Baznīcas laukumā 1, Cēsīs un saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.", apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14(grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017." "Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.03.2008. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.11) Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot balsīm – par , pret – , atturas nolemj:

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabaliem Baznīcas laukums 1 Cēsīs, kad. Nr. 4201 005 2004 un Pils ielā 5A, Cēsīs, kad. Nr. 4210 005 2009, Cēsīs.

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabaliem Baznīcas laukums 1 Cēsīs, kad. Nr. 4201 005 2004, Cēsīs un Pils ielā 5A, Cēsīs, kad. Nr. 4210 005 2009 (pielikums Nr.6).

3. Apstiprināt par zemes ierīcības projekta, Baznīcas laukums 1 Cēsīs, kad. Nr. 4201 005 2004 un Pils ielā 5A, Cēsīs, kad. Nr. 4210 005 2009 izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 282
Par zemes ierīcības projekta Vaives iela 41, Cēsīs apstiprināšanu

Izskatot Aināra Upenieka p.k.290175-11704 18.09.2007. iesniegumu(reģ. Nr. 1047/F1-23),par zemes sadalīšanu Vaives ielā 41, Cēsīs, Cēsu pilsētas dome 04.10.2007. pieņēma lēmumu Nr. 612(prot. Nr.16,29. p)”Par zemes ierīcības projekta Vaives ielā 41, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14(grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ ’’Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.03.2008. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.11) Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot balsīm – par , pret – , atturas nolemj:

 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Vaives ielā 41(kad.Nr.4201 004 0419), Cēsīs (pielikums Nr.7).
 2. Atdalītajam zemes gabalam, kas atrodas pie Vaives ielas un robežojas ar zemes gabalu Vaives ielā 39 piešķirt adresi Vaives iela 41, Cēsīs:
 3. 2.1. Zemes gabala platība 1124 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

  2.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve(0601).

 4. Atdalītajam zemes gabalam, kas robežojas ar zemes gabalu Ābolu ielā 2 piešķirt adresi Vaives iela 41A, Cēsīs:
 5. 3.1. Zemes gabala platība 1111 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

  3.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve(0601).

 6. Atdalītajam zemes gabalam robežojas ar zemes gabalu Ābolu ielā 2 un zemes gabalu Ābolu ielā 2B piešķirt adresi Vaives iela 41B, Cēsīs:
 7. 4.1.Zemes gabala platība 1212 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

  4.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve(0601).

 8. Atdalītajam zemes gabalam, kas robežojas ar zemes gabalu Vaives ielā 45 piešķirt adresi Vaives iela 41C, Cēsīs:
 9. 5.1. Zemes gabala platība 1111 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

  5.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve(0601).

 10. Atdalītajam zemes gabalam, kas atrodas pie Vaives ielas un robežojas ar zemes gabalu Vaives ielā 45 piešķirt adresi Vaives iela 43, Cēsīs:
 11. 6.1. Zemes gabala platība 1137 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

  6.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve(0601).

 12. Atlikušajam zemes gabalam, kas atrodas starp atdalītajiem gabaliem piešķirt adresi Vaives iela, Cēsis:

  7.1. Zemes gabala platība 686 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

  7.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101).

 13. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4. gadu laikā.
 14. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Attīstības plānošanas nodaļai(vadītāja p.i. D. Trapenciere)
 15. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs.).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 283
Par adreses maiņu Glūdas ielā 21, Cēsīs, un telpu grupu adrešu piešķiršanu

Ar Cēsu pilsētas domes 13.04.1995. lēmumu Nr.145 (prot. Nr.8) par namīpašuma Cēsīs, Glūdas ielā 21 denacionalizāciju, Jurim Pālenam tika atzītas īpašuma tiesības uz namīpašumu Glūdas ielā 21, Cēsīs, kas sastāvēja no trīs ēkām (divas dzīvojamās ēkas un šķūnis), un kuru tā brīža ēku valdītājs Cēsu pilsētas pansionāts nodeva J. Pālenam kā ēkas ar adresēm Glūdas ielā 21 un Glūdas ielā 21A.

Ar Cēsu pilsētas domes 22.02.2001. lēmuma 1§ (prot. nr.4) „Par zemes ierīcības projekta Nr.06/9 „Bijušās Cēsu rajona centrālās slimnīcas teritorijas Cēsīs, Beverīnas ielā 11, dalījums zemes gabalos un jaunas ielas izveidošana” apstiprināšanu un adreses maiņu namīpašumiem” no Jurim Pālenam piekrītošā vēsturiskā zemes gabala tika izveidoti 11 atsevišķi jauni zemes gabali – arī zemes gabali Glūdas ielā 21 un Glūdas ielā 21A, Cēsīs. Ar šo projektu izveidotais zemes gabals Glūdas ielā 21A, Cēsīs, atrodas aiz zemes gabala Glūdas ielā 23, Cēsīs, ēkai adrese nav noteikta. Līdz ar to visu J. Pālenam piederošo ēku tehniskās inventarizācijas lietas reģistrētas ar adresi Glūdas iela 21, Cēsis, nav apstiprinātas arī telpu grupu adreses.

Izskatot nekustamā īpašuma Glūdas ielā 21, Cēsīs, īpašnieka Jura Pālena, p.k. 150129-12755 (dzīv. Kvēles ielā 15 k-8−27 , Rīgā), 19.03.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 280/F-1-23), par ēku un telpu grupu adrešu apstiprināšanu, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.03.2008. priekšlikumu (prot. Nr.12), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar balsīm – par, pret , atturas _, nolemj:

 1. Mainīt adresi zemes gabalam ar līdzšinējo adresi Glūdas iela 21A, Cēsis (kad. Nr. 4201 006 0869) un uz tā esošai dzīvojamai mājai ar līdzšinējo adresi Glūdas iela 21, Cēsis (kad. apz. 4201 006 0833 002), piešķirot tiem jaunu adresi Glūdas iela 25, Cēsis (situācijas plāns pielikumā Nr.8);
 2. Piešķirt ēkā Glūdas ielā 25, Cēsīs, esošajām telpu grupām (dzīvokļiem) adrešu numerāciju no 1 līdz 3 (pirmajā stāvā 1 un 2, otrajā stāvā 3);
 3. Ēkām Glūdas ielā 21, Cēsīs, ar kadastra apzīmējumiem 4201 006 0833 001 un 4201 006 0833 003, un zemes gabalam (kad. Nr. 4201 006 0833), uz kura tās atrodas, saglabāt līdzšinējo adresi;
 4. Piešķirt ēkā Glūdas ielā 21, Cēsīs, esošajām telpu grupām (dzīvokļiem) adrešu numerāciju no 1 līdz 3 (pirmajā stāvā 1 un 2, jumta izbūvē 3);
 5. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vad.p.i. D.Baltiņa) nosūtīt domes lēmumu VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Adrešu reģistram;
 6. Kontroli pār uzdevuma izpildi veikt domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Domes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā saņemšanas brīža Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 10, Rīgā.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 284
Par Cēsu 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Cēsu pilsētas domes 13.03.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar balsīm – par, pret , atturas , nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu 2.vidusskolas nolikumu, saskaņā ar pielikumu Nr. 9
 2. Uzdot Cēsu 2.vidusskolai(direktore Inna Semjonova):
 3. 2.1. nodrošināt lēmuma izpildi;

  2.2. informēt Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .

  3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 285
Par „Radošās izstādes - konkursa “Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”” nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4. un 5.punktu, Cēsu pilsētas domes 13.03.2008.. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar balsīm _ par, pret _, atturas _, nolemj:

1. Apstiprināt nolikumu “”Radošai izstādei- konkursam “Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu””, saskaņā ar pielikumu Nr. 10.

2. Uzskatīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 19.04.2007.lēmumu Nr.272 „Par ”Radošās izstādes- konkursa “Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”” nolikuma apstiprināšanu.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 286
Par Cēsu pilsētas mākslas skolas attīstības plāna 2008. – 2011.gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un Cēsu pilsētas mākslas skolas nolikumu, Cēsu pilsētas domes 13.03.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot arbalsīm – par, pret , atturas , nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas mākslas skolas attīstības plānu 2008. – 2011.gadam saskaņā ar pielikumu Nr. 11

 2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.


2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 287
Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Cēsu pilsētas domes 13.03.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar balsīm – par, pret , atturas _, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr. 12.

2. Uzdot Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja Solveiga Lejiete):

2.1. nodrošināt lēmuma izpildi;

2.2. informēt Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 288
Par „Speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar redzes traucējumiem (kods 01015111)”apstiprināšanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta 2.daļu, uz 2006.gada 1.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.9 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”, Cēsu pilsētas domes izglītības kultūras un sporta komitejas (13.03.2008.prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar balsīm – par, pret , atturas _, nolemj:

1. Apstiprināt „Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar redzes traucējumiem (kods 01015111)” saskaņā ar pielikumu Nr.13.

2. Uzdot Cēsu speciālai pirmsskolas izglītības iestādei(vadītāja Dace Zavadska) iesniegt „Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar redzes traucējumiem (kods 01015111)” Vispārējās izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A. Mihaļovam.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 289
Par „Speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem (kods 01015511)”apstiprināšanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta 2.daļu, uz 2006.gada 1.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.9 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”, Cēsu pilsētas domes izglītības kultūras un sporta komitejas (13.03.2008.prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar balsīm – par, pret , atturas , nolemj:

1. Apstiprināt „Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem (kods 01015511)” saskaņā ar pielikumu Nr.14.

2. Uzdot Cēsu speciālai pirmsskolas izglītības iestādei(vadītāja Dace Zavadska) iesniegt „Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem (kods 01015511)” Vispārējās izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A. Mihaļovam.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 290
Par Saistošo noteikumu Nr. 8 “Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 12.07.2007. (prot.Nr.11) Saistošajos noteikumos Nr. 13 “Par kokaugu un apstādījumu aizsardzību Cēsu pilsētā””apstiprināšanu

Pamatojoties uz Vides attīstības padomes rekomendāciju (Nr.2; 29.02.2008.) par vietējas nozīmes dižkoku noteikšanas kritērijiem un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 13.03.2008. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar balsīm – par, pret , atturas , nolemj:

1. Papildināt sadaļu “Noteikumos lietotie termini” ar termiņu

aizsargājamie koki – valsts un vietājās nozīmes īpaši aizsargājamie vietējo un svešzemju sugu dižkoki;

2. Iekļaut punktu 16.1 šādā redakcijā:

16.1 Kokiem vietējās nozīmes dižkoku statusu piešķir ar Cēsu pilsētas dome slēmumu, pamatojotie suz vietējās nozīmes īpaši aizsargājamo dižkoku noteikšanas kritērijiem.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 291
Par zemes gabala Krūmiņu ielā 5, Cēsīs, nomu

2008.gada 10.martā Cēsu pilsētas domē reģistrēts Akciju sabiedrības "" RUKS CĒSU GAĻAS KOMBINĀTS , reģ.Nr.950300484, juridiskā adrese Miera iela 19, Cēsis, valdes priekšsēdētāja iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par zemes gabalu Krūmiņu ielā 5, Cēsīs. Uz zemes gabala atrodas Akciju sabiedrībai ‘"RUKS CĒSU GAĻAS KOMBINĀTS" piederoša artēziskā aka.

Zemes gabals Krūmiņu ielā 5, Cēsīs, 2821 m2 platībā, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (30.11.2000.; nodalījuma Nr.1796).

Izskatot Akciju sabiedrības ”RUKS CĒSU GAĻAS KOMBINĀTS’’ iesniegumu (reģ.Nr.613/1-23; 10.03.2008.) par zemes gabala nomu Krūmiņu ielā 5, Cēsīs, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 13.marta atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar balsīm – par, pret , atturas , nolemj:

 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Akciju sabiedrību ”RUKS CĒSU GAĻAS KOMBINĀTS’’, reģ.Nr.950300484, juridiskā adrese Miera iela 19, Cēsis, par zemes gabalu Krūmiņu ielā 5, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1109) uz 5 gadiem, sākot ar 2008.gada 1.aprīli.
 2. Zemes gabala platība 2821 m2.
 3. Zemes lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (1201).
 4. Zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.
 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.
 6. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.
 7. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam.
 8. Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
 9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 292
Par konkursa “Būve 200...” komisijas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības nolikuma 15. un 16. pantu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 13.03.2008. (prot.Nr.3) atzinumu, un lai rosinātu būvniecības realizētājus Cēsu pilsētā izpildīt LR būvniecības procesa normatīvo dokumentu nosacījumus, Cēsu pilsētas saistošo noteikumu prasības būvniecības procesā, radīt augstvērtīgu objektu arhitektūru un pilsētvidi, pielietot videi draudzīgus materiālus un tehnoloģijas, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar balsīm – par, pret , atturas , nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 1999.gada 14.oktobra lēmumu Nr. 771 ‘’Par konkursa ‘’Lai top skaistāka mūsu pilsēta’’ nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu’’.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2005.gada 26.maija lēmumu Nr. 51 (prot. Nr. 13) ‘’Par konkursa ‘’Lai top skaistāka mūsu pilsēta’’ komisiju’’ punktu 2 ‘’Apstiprināt konkursa ‘’Lai top skaistāka mūsu pilsēta’’ komisiju šādā sastāvā’’.
 3. Apstiprināt konkursa ‘’Būve 200...’’ nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr. 15.
 4. Izveidot konkursa ‘’Būve 200...’’ komisiju šādā sastāvā:

  Komisijas priekšsēdētājs – Juris ŽAGARS, Cēsu pilsētas domes deputāts; Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jānis ZLAUGOTNIS, Cēsu pilsētas Būvvaldes vadītājs; Komisijas locekļi: Vanda GASIŅA, LDPAAB Cēsu nodaļas valdes priekšsēdētāja, Inta ĀDAMSONE, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece, vides speciāliste, Jānis SIRLAKS, Cēsu pilsētas domes ainavu arhitekts Leopolds URBANOVIČS, Cēsu pilsētas būvinspektors Komisijas sekretāre Daiga BERNOVSKA Cēsu pilsētas Būvvalde sekretāre.
 5. Konkursa komisijas rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 293
Par patvaļīgu būvniecību Rīta ielā 15, Cēsīs

Cēsu pilsētas dome 2008.gada 14.februārī saņēmusi nekustamā īpašuma Rīta ielā 15, Cēsīs, daļas īpašnieces un pilnvarotās personas Aigas Ērgles (personas kods 280872-11307, dzīvo Rīta ielā 15, Cēsīs) iesniegumu par plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr. 189 (izsniegts 11.09. 2006.) “Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Rīta ielā 15, Cēsīs” termiņa pagarinājumu.

Izskatot Aigas Ērgles (personas kods 280872-11307 iesniegumu Cēsu pilsētas Būvvalde konstatēja:

Ēku (būvju) nekustamais īpašums Rīta ielā 15, Cēsīs, sastāv no trīs ēkām (jaunbūvēm). Saskaņā ar Zemesgrāmatu nodaļas apliecības kopiju, nodalījums Nr. 1000 0020 3517, kadastra nr. 4201 509 0077, lēmuma datums 06.02.2006., ēku (jaunbūvju ) Rīta ielā 15, Cēsīs, īpašnieki ir Aiga Ērgle (personas kods 280872-11307), pieder 1/3 domājamā daļa no būvju (jaunbūvju) nekustamā īpašuma, Inga Kaļķe (personas kods 150771-11289) pieder 1/3 domājamā daļa no būvju (jaunbūvju) nekustamā īpašuma, Jānis Kaļķis (personas kods 141276-11309) pieder 1/3 domājamā daļa no būvju (jaunbūvju) nekustamā īpašuma.

Zemes gabala Rīta ielā 15, Cēsīs, ar kadastra nr. 4201 009 0730, platība 605 m2, īpašniece ir Aiga Ērgle (personas kods 280872-11307), ko apliecina Zemesgrāmatu nodaļas apliecības kopija , nodalījums nr. 1000 0020 3473, lēmuma datums 06.02.2006.

Individuālās dzīvojamās mājas Rīta ielā 15, Cēsīs, projekts apstiprināts 1982.gada 9.jūlijā ar Nr. 30, šifrs i-c .

Mantojuma apliecība par tiesībām uz mantojumu pēc likuma Nr.4722,(zvērināts notārs R.Ķēniņa), izsniegta 2005.gada 21.jūnijā uz mājīpašumu Rīta ielā 15, Cēsīs, sekojošiem mantiniekiem Aigai Ērglei (personas kods 280872-11307), Ingai Kaļķei (personas kods 150771-11289), Jānim Kaļķim (personas kods 141276-11309).

2006.gada 29.jūnijā noslēgts līgums par nekustamā īpašuma lietošanas un valdījuma kārtību, (reģistrēts ar Nr. 4553,zvērināts notārs R.Ķēniņa), kurā noteikta kopīpašumā esošā īpašuma valdījuma un lietošanas kārtība.

2006.gada 21.jūnijā apstiprināta pilnvara, kas reģistrēta ar Nr. 4330,(zvērināts notārs R.Ķēniņa), kurā Inga Kaļķe (personas kods 150771-11289) un Jānis Kaļķis (personas kods 141276-11309) pilnvaro Aigu Ērgli (personas kods 280872-11307) pārstāvēt viņu intereses attiecībās ar jebkuru citu (trešo) juridisku vai fizisku personu, t.sk. arī par būvniecības darbu veikšanu – jaunbūves celtniecību un rekonstrukciju nekustamajā īpašumā Rīta ielā 15, Cēsīs.

Cēsu pilsētas domē 2006.gada 23.augustā, reģistrēts ar Nr.1471/1-23, saņemts Aigas Ērgles (personas kods 280872-11307) iesniegums, kurā viņa lūdz Būvvaldi izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu dzīvojamās mājās un saimniecības ēku (reģistrētas Zemesgrāmatā kā jaunbūves) būvprojekta izstrādei. Tā kā ēkas tika reģistrētas Zemesgrāmatā kā jaunbūves, nebija gatavas pieņemšanai ekspluatācijā, bet īpašnieki vēlējas turpināt būvniecību pēc jauna projekta, atšķirīga no sākotnējā, tika nolemts Cēsu pilsētas Būvvaldes sēdē 2006.gada 25.augustā (prot. Nr. 36) izsniegt Aigai Ērglei (personas kods 280872-11307) plānošanas un arhitektūras uzdevumu. 2006.gada 11.septembrī Cēsu pilsētas būvvalde saskaņā ar LR Ministru kabineta 01.04.1997. izdoto noteikumu Nr. 112 “Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk - Vispārīgie būvnoteikumi) 35. punktu izsniedz Aigai Ērglei (personas kods 280872-11307) plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 189 ‘’Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Rīta ielā 15, Cēsīs’’.

Cēsu pilsētas Būvvaldes sēdē 2008.gada 15.februārī (prot.nr.7) tika izskatīts Aigas Ērgles (personas kods 280872-11307) 2008.gada 14.februāra, iesniegums reģ. Nr. 179/F-1-23, kurā viņa lūdz pagarināt izsniegtā plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr. 189 ‘’Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Rīta ielā 15, Cēsīs’’ (izsniegts 11.09.2006.) derīguma termiņu. Būvvaldes sēdē nolēma, ka Cēsu pilsētas būvinspektoram Leopoldam Urbanovičam jāapseko nekustamais īpašums Rīta ielā 15, Cēsīs.

Cēsu pilsētas būvinspektors L.Urbanovičs nekustamo īpašumu Rīta ielā 15, Cēsīs, apsekoja 2008.gada 11.martā. Apsekošanas laikā būvinspektors L.Urbanovičs konstatēja, ka dzīvojamā mājā Rīta ielā 15, Cēsīs, notiek patvaļīga būvniecība bez akceptēta būvprojekta un būvatļaujas, objekts tiek ekspluatēts bez pieņemšanas ekspluatācijā. Būvinspektors Leopolds Urbanovičs Aigai Ērglei (personas kods 280872-11307) 2008.gada 11.martā sastādīja būvinspektora priekšrakstu Nr.001-08 par būvdarbu pārtraukšanu uz laiku objektā Rīta ielā 15, Cēsīs.

Vispārīgo būvnoteikumu 40. punkts nosaka, ka plānošanas un arhitektūras uzdevums ir pamats būvprojektēšanai, bet nedod tiesības uzsākt būvdarbus un 112. punkts nosaka, ka pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs saņem būvvaldes izsniegtu būvatļauju un patvaļīga būvniecība nav pieļaujama.

Būvniecības likuma 1. panta 21. punkts nosaka, ka patvaļīga būvniecība ir būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētam projektam, tāpat likuma 13. panta 1. daļā noteikts, ka pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā.

2008. gada 13. martā Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas sēdē, piedaloties Aigai Ērglei, tika izskatīts jautājums par patvaļīgu būvniecību Rīta ielā 15, Cēsīs.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 13.03.2008. sēdes atzinumu (prot. Nr. 3) , Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar _balsīm – par _ pret – _, atturas – _, nolemj:

1. Noteikt Aigai Ērglei (personas kods 280872-11307) pārtraukt jebkādus būvniecības darbus objektā Rīta ielā 15, Cēsīs līdz tehniskā projekta ‘’Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Rīta ielā 15, Cēsīs’’ akceptam un būvatļaujas saņemšanai;

2. Uzdot par pienākumu Cēsu pilsētas būvinspektoram Leopoldam Urbanovičam regulāri kontrolēt objektu Rīta ielā 15, Cēsīs;

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (vadītājs Jānis Zlaugotnis).

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV 1010).2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 294
Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu

Cēsu pilsētas domē 2008.gada 28.februārī ir saņemts no MUDĪTES MEŽCIEMAS, dzīvo Jurģu ielā 20, Cēsīs iesniegums (reģ.Nr.223/F-1-25) par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumu piešķiršanu.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 1.punkta 1.apakšpunktu un Finansu komitejas atzinumu (13.03.2008.prot.Nr.4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar balsīm – par, pret , atturas , nolemj:

Pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa (zemi) nomaksas termiņu MUDĪTEI MEŽCIEMAI, personas kods 060764-11285, dzīvo Jurģu ielā 20, Cēsīs par I ceturkšņa maksāšanas termiņu līdz 2008.gada 15.jūlijam par summu Ls 84,64 (astoņdesmit četri lati 64 santīmi) un par II ceturkšņa maksāšanas termiņu līdz 2008.gada 15.augustam par summu Ls 84,63 ( astoņdesmit četri lati 63 santīmi) par īpašumu Jurģu ielā 20, Cēsīs ar kadastra Nr.4201-008-0902.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 295
Par ziedojumu pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panata pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (04.03.2008., Nr.1-12/78) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 13.03.2008. atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar balsīm – par, pret , atturas , nolemj:

Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt no Ingas Ivanovas ziedojumu – mikroviļņu krāsni – tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai.

Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 296
Par ziedojumu pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panata pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (07.03.2008., Nr.1-12/88) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 13.03.2008. atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar balsīm – par, pret , atturas _, nolemj:

1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt no Jāņa Bērziņa ziedojumu Ls 100,00 (viens simts lati) – tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai.

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 297
Par grozījumiem Cēsu pašvaldības aģentūras ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” budžetā

Pamatojoties uz Cēsu pašvaldības aģentūras ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” direktores I.Sietiņsones iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas atzinumu (13.03.2008. prot. Nr.4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar balsīm – par, pret , atturas , nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu pašvaldības aģentūras ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” pamatbudžetā šādus grozījumus:

  1.1. palielināt budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodu 21.3.8.0 „Ieņēmumi par nomu un īri” par Ls 1276,00 (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit seši lati);

  1.2. palielināt budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodu 21.3.9.0 „Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem” par Ls 3398,00 (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi lati);

  1.3. palielināt budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodu 21.4.0.0 „Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem” par Ls 127,00 (viens simts divdesmit septiņi lati);

  1.4. palielināt budžeta izdevumu klasifikācijas kodu 2512 „Pievienotās vērtības nodoklis” par Ls 4801.00 (četri tūkstoši astoņi simti viens lats).

 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) iekļaut 2008.gada Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta grozījumos.
Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu dzīvokļa Līgatnes ielā 23 – 1, Cēsīs, krāsns un plīts remontam

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma par „Palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 3. panta pirmās daļas 6. punktu un 26. pantu, Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. Saistošo noteikumu Nr. 7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 58. punktu un dzīvokļa Nr.1 Līgatnes ielā 23, Cēsīs, īrnieces Aijas Bušas 23. 01.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 42/F-1-13), Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 13.03.2008. atzinumu (protokols Nr. 4) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 13.03.2008. atzinumu (protokols Nr. 4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar _ balsīm – par, pret , atturas, nolemj:

 1. Piešķirt vienreizēju pabalstu AIJAI BUŠAI krāsns un plīts remontam viņas īrētajā dzīvoklī Līgatnes ielā 23 - 1, Cēsīs, Ls 250,00 (divi simti piecdesmit latu) apmērā.
 2. Pabalstu izmaksāt no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” budžeta sadaļas Vienreizējs pabalsts maznodrošinātajiem iedzīvotājiem (kods 62599) pēc izmaksu apliecinošu dokumentu un akta par veiktajiem darbiem uzrādīšanas.
 3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra ” direktorei I. Sietiņsonei.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumā „Par Cēsu pilsētas Administratīvo komisiju” (prot.Nr. 13)

Pamatojoties uz Ievas Rudzītes ( 12.03.2008.) iesniegumu, Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumu „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes amata vienību sarakstā” ( prot. Nr. 84) Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar balsīm par pret - nav, atturas – nav, nolemj:

Izdarīt izmaiņas Cēsu pilsētas domes 25.05.2005. lēmumā „Par Cēsu pilsētas domes Administratīvo komisiju” šādus grozījumus:

Apstiprināt par Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas sekretāri Ievu Rudzīti, Cēsu pilsētas pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektori.

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmumā „Par Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisiju” (prot. Nr. 18)

Pamatojoties uz Ievas Rudzītes ( 12.03.2008.) iesniegumu, Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumu „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes amata vienību sarakstā” ( prot. Nr. 84) Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar _balsīm par _ pret - nav, atturas – nav, nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmumā „Par Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisiju”( prot.Nr.18) šādus grozījumus:

Apstiprināt par Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas sekretāri Ievu Rudzīti, Cēsu pilsētas pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektori.

Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Zemeņu ielā 2, Cēsīs

19.03.2008. Cēsu pilsētas domē ir iesniegts pirkuma līgums, kas noslēgts 13.03.2008. starp Zani Zālīti-Kļaviņu kā pārdevēju un Martu Liepiņu un Andri Golubovu kā pircējiem, par nekustamo īpašumu Zemeņu ielā 2, Cēsīs.

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 78.pantu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110 ‘’Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’, ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar balsīm – par, pret , atturas ,nolemj:

Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Zanes Zālītes-Kļaviņas (personas kods 271272-13055, dzīv. Krišjāņa Barona ielā 96/98-21, Rīgā) piederošo nekustamo īpašumu Zemeņu ielā 2, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-1402), kopumā sastāvošu no zemes gabala 1201 m2 platībā, par pirkuma maksu Ls 16 000,- (sešpadsmit tūkstoši lati).

Atbilstoši LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumu Nr.110 ‘’Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’ 3.punktam nosūtīt šī lēmuma norakstu Zanei Zālītei-Kļaviņai un Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodaļai.

Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Zemeņu ielā 4, Cēsīs

19.03.2008. Cēsu pilsētas domē ir iesniegts pirkuma līgums, kas noslēgts 19.03.2008. starp Zani Zālīti-Kļaviņu kā pārdevēju un Lāsmu Balodi kā pircēju, par nekustamo īpašumu Zemeņu ielā 4, Cēsīs.

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 78.pantu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110‘’Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’, ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar balsīm – par, pret_, atturas , nolemj:

 1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Zanes Zālītes-Kļaviņas (personas kods 271272-13055, dzīv. Krišjāņa Barona ielā 96/98-21, Rīgā) piederošo nekustamo īpašumu Zemeņu ielā 4, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-1438), kopumā sastāvošu no zemes gabala 1200 m2 platībā, par pirkuma maksu Ls 19 000,- (deviņpadsmit tūkstoši lati).
 2. Atbilstoši LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumu Nr.110 ‘’Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’ 3.punktam nosūtīt šī lēmuma norakstu Zanei Zālītei-Kļaviņai un Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodaļai.
 3. Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Dzintara ielā 23, Cēsīs

20.03.2008. Cēsu pilsētas domē ir iesniegts pirkuma līgums, kas noslēgts 04.03.2008. starp Silviju Ozolu kā pārdevēju un Aināru Ozolu kā pircēju, par nekustamo īpašumu Dzintara ielā 23, Cēsīs.

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 78.pantu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110 ‘’Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’, ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Silvijas Ozolas (personas kods 090828-11297, dzīv. Dzintara ielā 23, Cēsīs) piederošo nekustamo īpašumu Dzintara ielā 23, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-0101), kopumā sastāvošu no zemes gabala 591 m2 platībā un divām ēkām: dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 4201-005-0101-001) un palīgceltnes (kadastra apzīmējums 4201-005-0101-002), par pirkuma maksu Ls 16477,- (sešpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit septiņi lati).
 2. Atbilstoši LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumu Nr.110 ‘’Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’ 3.punktam nosūtīt šī lēmuma norakstu Silvijai Ozolai un Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodaļai.
 3. Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

Par Saistošo Noteikumu Nr. 9 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošajos Noteikumos Nr. 13 „Cēsu pilsētas domes nolikums”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu un 24.pantu un grozījumiem Cēsu pilsētas domes struktūrā, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar _ balsīm – par, pret , atturas _, nolemj:

Apstiprināt Saistošos Noteikumus Nr.9 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošajos Noteikumos Nr. 13 „Cēsu pilsētas domes nolikums” saskaņā ar pielikumu Nr. 16

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005.(prot.Nr.13,5 punkts) „Par Cēsu pilsētas domes administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr. 13 „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” 16. punktu un izmaiņām Cēsu pilsētas domes administrācijas darbinieku sastāvā, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar...............balsīm - par (.....), pret-nav, atturas- nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 26.05.2005.(prot.Nr.13,55 punkts) „Par Cēsu pilsētas domes administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju” šādus grozījumus:

1.1. iekļaut komisijas sastāvā Elisu Janelsiņu, Cēsu pilsētas domes juridiskās nodaļas juristi.

Par Cēsu pilsētas domes darbinieku komandējumu uz Ahimu

Pamatojoties uz veiksmīgo līdzšinējo sadarbību ar Ahimas pašvaldību un Ahimas pašvaldības uzaicinājumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar _balsīm - par , pret - , atturas - , nolemj:

1. Komandēt Cēsu pilsētas domes delegāciju uz Ahimu (Vācija) no 2008.gada 22.maija līdz 2008.gada 25.maijam šādā sastāvā:

Gints Šķenders, domes priekšsēdētājs Andris Mihaļovs, domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rozenbergs, domes izpilddirektors

2. Domes Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) izmaksāt 1.punktā minētajiem domes delegācijas locekļiem komandējuma naudu, apmaksāt ceļa un viesnīcas izdevumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 299
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumā „Par Cēsu pilsētas Administratīvo komisiju” (prot.Nr. 13)

Pamatojoties uz Ievas Rudzītes ( 12.03.2008.) iesniegumu, Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumu „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes amata vienību sarakstā” ( prot. Nr. 84), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Izdarīt izmaiņas Cēsu pilsētas domes 25.05.2005. lēmumā „Par Cēsu pilsētas domes Administratīvo komisiju” šādus grozījumus:

Apstiprināt par Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas sekretāri Ievu Rudzīti, Cēsu pilsētas pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektori.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 300
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmumā „Par Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisiju” (prot. Nr. 18)

Pamatojoties uz Ievas Rudzītes ( 12.03.2008.) iesniegumu, Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumu „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes amata vienību sarakstā” ( prot. Nr. 84), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmumā „Par Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisiju”( prot.Nr.18) šādus grozījumus:

Apstiprināt par Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas sekretāri Ievu Rudzīti, Cēsu pilsētas pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektori.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 305
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005.(prot.Nr.13,5 punkts) „Par Cēsu pilsētas domes administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr. 13 „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” 16. punktu un izmaiņām Cēsu pilsētas domes administrācijas darbinieku sastāvā, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 26.05.2005.(prot.Nr.13,55 punkts) „Par Cēsu pilsētas domes administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju” šādus grozījumus: 1.1. iekļaut komisijas sastāvā Elisu Janelsiņu, Cēsu pilsētas domes juridiskās nodaļas juristi.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 304
Par Saistošo Noteikumu Nr. 9 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošajos Noteikumos Nr. 13 „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu un 24.pantu un grozījumiem Cēsu pilsētas domes struktūrā, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Apstiprināt Saistošos Noteikumus Nr.9 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas pašvaldības 22.09.2005. Saistošajos Noteikumos Nr. 13 „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” saskaņā ar pielikumu.2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 307
Par Cēsu pilsētas Kultūras projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu

Pamatojoties uz „Cēsu pilsētas domes Kultūras projektu konkursa” Nolikuma ( apstiprināts Cēsu pilsētas domes sēdē 27.12.2007., prot. Nr.22 3.p. lēmums Nr. 814) 10.1. punktu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot _ balsīm par ( ), pret _; atturas _ , nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Kultūras projektu 2008.gada 1.konkursa rezultātus saskaņā ar pielikumu Nr. 17
 2. Kontroli par projektu realizāciju uzdots veikt Cēsu Kultūras centram (direktore I.Groza).

 

 2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr. 311
Par Cēsu novada veidošanu Cēsu rajona robežās

Pamatojoties uz Administratīvi teritoriālās reformas likuma 10.pantu un, ņemot vērā Ministru Kabineta 2007.gada 11.decembra sēdes protokollēmuma ‘’Noteikumu projekts ‘’Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumos Nr. 596 ‘’Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu’’’’ (4.paragrāfs) 4.1.punktu ("visas Cēsu rajona teritorijā ietilpstošās vietējās pašvaldību domes (padomes) pieņem savstarpēji saskaņotus lēmumus par priekšlikumiem veidot novadu (novadus) Cēsu rajona teritorijā, ievērojot teritorijas vienotības principu, un līdz 2008.gada 1.aprīlim iesniedz tos Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā"), un to, ka Cēsu pilsētas domes 2007.gada 2.augusta lēmums Nr.468 "Par apvienošanās projekta izstrādi" (prot. Nr. 13, 16.punkts) un 2007.gada 15.novembra lēmums Nr. 755 "Par Cēsu novada veidošanu" (prot. Nr. 19. 43.punkts) ir pretrunā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 10.panta 7.punktu, kas nosaka teritorijas vienotības principu, kā arī, lai veicinātu Cēsu rajona teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar _ balsīm – par, pret , atturas _, nolemj:

1.Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2007.gada 2.augusta lēmumu Nr.468 "Par apvienošanās projekta izstrādi" (prot. Nr. 13, 16.punkts).

2.Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2007.gada 15.novembra lēmumu Nr. 755 "Par Cēsu novada veidošanu" (prot. Nr. 19. 43.punkts).

3.Aicināt Cēsu rajona teritorijā ietilpstošo vietējo pašvaldību domes (padomes) pieņemt lēmumu veidot Cēsu novadu Cēsu rajona administratīvās teritorijas robežās.

4.Ja Cēsu rajona teritorijā ietilpstošās vietējās pašvaldību domes (padomes) nepieņem savstarpēji saskaņotus lēmumus par Cēsu novada Cēsu rajona teritorijā veidošanu:

4.1.Cēsu pilsētas pašvaldība paliek kā patstāvīga pašvaldība patreizējās Cēsu pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežās;

4.2.Lūgt Reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministrijai ierosināt Ministru Kabinetam noteikt Cēsu pilsētas pašvaldībai republikas pilsētas statusu.

5.Kontroli par lēmuma izpildi veikt priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

(skatīt pielikumu)2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr.
Pielikums Nr. 1, 15.punkts “Nomas līgums”

Cēsīs, 2008. gada _.

Akciju sabiedrība "CATA", vienotais reģistrācijas Nr. 40003016840, juridiskā adrese Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs, Cēsu rajonā, LV-4101, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš, kas rīkojas saskaņā ar zvērināta notāra Rūtas Ķēniņas 2006. gada 10. aprīlī izdotu notariālo aktu – valdes locekļu Māra Ozoliņa, Andreja Malkava un Jāņa Oša savstarpēji izdotu pilnvaru, reģ. Nr. 2262, turpmāk tekstā „Nomnieks”, no vienas puses un

Cēsu pilsētas dome, vienotais reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu rajonā, LV-4101, kuru pārstāv SIA „CDzP”, kas rīkojas saskaņā ar 02.01.2007. noslēgto Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr. 3-9/5, turpmāk tekstā „Iznomātājs”, no otras puses, katra atsevišķi dēvēta kā Puse un abas kopā – kā Puses, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā - Līgums, ar šādiem nosacījumiem:

1. Līguma priekšmets

1.1. Ar šo Iznomātājs iznomā Nomniekam un Nomnieks nomā no Iznomātāja uz 1 (vienu) gadu dzīvokli nr. 212 (pēc 22.02.1988. Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas plāna 17,9 m2 liela telpa nr.1, 11,8 m2 liela telpa nr. 2, 1,2 m2 liela telpa nr.3, 3,0 m2 liela telpa nr. 4 ar koplietošanas telpām 2. stāvā), kas atrodas Saules ielā 23, Cēsīs, ar nomātās dzīvojamās telpas kopējo platību 33,9 (trīsdesmit trīs un 9/10) kvadrātmetri (tālāk tekstā – Dzīvoklis).

1.2. Iznomātājs nodod Nomniekam Dzīvokli Nomnieka darbības nodrošināšanai - Nomnieka darbinieku dienesta viesnīcas izveidošanai.

1.3. Dzīvoklī ir centrālā apkure, ūdensvads, kanalizācija un elektrība. Visas iekārtas ir lietošanai derīgā stāvoklī.

1.4. Dzīvoklis Nomniekam tiek nodots ar pieņemšanas – nodošanas aktu (pielikumā nr. 2) 7 (septiņu) dienu laikā no šā līguma noslēgšanas dienas un tādā stāvoklī, kādā tās atrodas Līguma parakstīšanas dienā. Dzīvokļa stāvoklis Nomniekam ir zināms un šajā sakarā tam pretenziju nav.

2. Līguma termiņš

2.1. Dzīvokļa nomas termiņš ir noteikts no 2008. gada . līdz 2009. gada _..

2.2. Pēc Līguma termiņa izbeigšanās, vai, ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Nomniekam Dzīvoklis jāatbrīvo 7 (septiņu) darba dienu laikā un jānodod Iznomātājam ar pieņemšanas - nodošanas aktu ne sliktākā stāvoklī, kā tās bija pieņemšanas dienā, izņemot Dzīvokļa telpu dabisko nolietojumu.

3. Iznomātāja garantijas

3.1. Iznomātājs garantē Nomniekam, ka:

3.1.1. Iznomātājam ir tiesības rīkoties ar Dzīvokli, kā paredzēts šajā Līgumā, pamatojoties uz to, ka Dzīvoklis ir Iznomātāja īpašums, un līdz ar to Iznomātājam ir tiesības uzņemties dotā Līguma saistības un piešķirt Dzīvokli Nomniekam nomā. Īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta (Cēsu zemesgrāmatu nodaļas 12.03.1998. akts, nodalījums nr. 505) kopija uz 2 (divām) lapām tiek pievienota kā Līguma pielikums Nr.1;

3.1.2. Dzīvoklis nav izīrēts, kā arī nav nodots lietošanā vai valdījumā fiziskai vai citai juridiskai personai,un tā lietošanas tiesības nav apgrūtinātas jebkādā citā veidā.

4. Iznomātāja tiesības un pienākumi

4.1. no dotā Līguma abpusējas parakstīšanas dienas ne ar vienu no savām darbībām - ne mutiski, ne rakstveidā nepasliktināt Nomnieka tiesības uz Dzīvokli, neizīrēt vai nedot atļauju lietošanai vai valdījumam uz Dzīvokli fiziskām vai citām juridiskām personām bez Nomnieka iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Informēt jaunos Dzīvokļa ieguvējus, Dzīvokļa dāvināšanas, pārdošanas vai jebkādas cita veida atsavināšanas gadījumos, par dotā Līguma nosacījumiem;

4.2. vienpusējā kārtībā neizbeigt dotā Līguma darbību, izņemot Līguma 7. (septītā) punktā paredzētos gadījumos;

4.3. neveikt jebkāda veida darbību vai bezdarbību, cik tālu tas atkarīgs no Iznomātāja, kas iespaido vai traucē Nomniekam izmantot Dzīvokli;

4.4. uzturēt līgumattiecības ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem par Dzīvokļa sadzīves atkritumu izvešanu, elektroenerģijas un ūdens nodrošināšanu, kanalizācijas sistēmas darbību, kā arī šo sistēmu uzturēšanu lietošanas kārtībā;

4.5. nodrošināt Nomnieka, tā darbinieku brīvu iekļūšanu Dzīvoklī tā izmantošanai Iznomātāja noteiktajā Dzīvokļa lietošanas kārtībā;

4.6. Iznomātājs ar dotā Līguma abpusējas parakstīšanas dienu dod Nomniekam, tā darbiniekiem un/vai pilnvarotām personām, uz visu dotā Līguma termiņu neatņemamas bezmaksas tiesības izmantot Dzīvokli, koplietošanas telpas un zemesgabalu uz ne sliktākiem nosacījumiem kā viņam pašam, ieskaitot brīvu Nomnieka un tā darbinieku un/vai pilnvaroto personu automašīnu piebraukšanu ēkai, kurā atrodas Dzīvoklis;

4.7. Iznomātājs apņemas savu iespēju robežās, cik Latvijas Republikas (turpmāk tekstā „LR”) normatīvie akti to nodrošina, paredzēt nosacījumus visos un jebkādos dokumentos fiziskām un citām juridiskām personām, kas nodrošinātu Līguma 4.6. punktā norādītās Nomnieka tiesības, kas attiecas uz koplietošanas telpu vai zemes lietošanu;

4.8. Iznomātājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Nomnieka uzaicinājuma parakstīt nostiprinājuma lūgumu šā Līguma reģistrēšanai Zemesgrāmatā.

4.9. Iznomātājs nodrošina Dzīvokļa, tajā skaitā koplietošanas telpu, uzturēšanu, kā arī tajā atrodošos konstrukciju, inženiertehnisko tīklu un komunikāciju uzturēšanu lietošanas kārtībā.

4.10. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā, iepriekš brīdinot par to Nomnieku, veikt vispārēju Dzīvokļa apskati, lai pārbaudītu šā Līguma noteikumu izpildi, kā arī lai veiktu Dzīvokļa nepieciešamo tehnisko apsekošanu, un citos gadījumos, ja tas ir nepieciešams Iznomātājam.

4.11. Iznomātājs neatbild ne par Dzīvokļa apsardzi, ne par materiālo vērtību, kas atrodas Nomnieka rīcībā nodotajā Dzīvoklī, saglabāšanu.

4.12. Briesmu gadījumos (ugunsgrēks, eksplozija, appludināšana) Iznomātājam ir atļauta ieeja Dzīvoklī jebkurā diennakts laikā briesmu novēršanai, un Iznomātājam ir nekavējoši jāinformē Nomnieks pa šajā Līgumā norādītajiem Nomnieka sakaru līdzekļiem par šāda gadījuma iestāšanos.

4.13. Katru mēnesi izsūtīt Nomniekam nomas maksas un saņemto pakalpojumu izdevumu rēķinu par iepriekšējo mēnesi.

4.14. Ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot Nomnieku, dzīvojamās mājas Saules ielā 23, Cēsīs, renovēšanas vai pārbūves gadījumā Iznomātājs uz laiku ir tiesīgs pārvietot Dzīvoklī iemitinātās personas uz citām līdzvērtīgām dzīvojamām telpām tajā pašā dzīvojamā mājā.

5. Nomnieka tiesības un pienākumi

5.1. Nomniekam ir pienākums godprātīgi pildīt savas šajā līgumā atrunātās saistības, precīzi un savlaicīgi norēķināties ar Iznomātāju par Dzīvokļa lietošanu un saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem saskaņā ar šā līguma noteikumiem un ik mēnesi saņemto rēķinu, kā arī izpildīt citus Nomnieka pienākumus atbilstoši dotajam Līgumam un LR likumdošanai.

5.2. Nomnieks apņemas ievērot vispārējos Dzīvokļa ekspluatācijas noteikumus, sanitārās un ugunsdrošības prasības;

5.3. Nomniekam un tā darbiniekiem, iepriekš saskaņojot ar Iznomātāju vai tā pilvaroto personu, ir tiesības ievietot Dzīvoklī jebkādu inventāru un iekārtas, ja tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un šo līgumu;

5.4. Nomnieks apņemas izmantot Dzīvokli tikai Līgumā paredzētajam mērķim. Dzīvokļa izmantošanai citām vajadzībām, Nomniekam jāsaņem Iznomātāja rakstiska piekrišana.

5.5. Visu līguma darbības laiku Nomnieks apņemas uzturēt Dzīvokli lietošanas kārtībā, atbilstoši attiecīgo LR institūciju prasībām, ekspluatācijas noteikumiem, izņemot Dzīvokļa dabisko nolietojumu.

5.6. Nomniekam nav tiesību bez rakstiskas saskaņošanas ar Iznomātāju nodot Dzīvokli apakšīrē, izņemot šī Līguma 1.2. punktā minētam mērķim.

5.7. Nomnieks apņemas neuzsākt Dzīvokļa pārbūvi bez Iznomātāja rakstiskas atļaujas. Saņemot šādu atļauju, ar minētiem darbiem saistītos izdevumus Nomnieks sedz no saviem līdzekļiem.

5.8. Nomnieks apņemas savlaicīgi veikt nepieciešamo Dzīvokļa kārtējo (kosmētisko) remontu ar saviem spēkiem un līdzekļiem, remonta darbu uzsākšanas un nobeigšanas termiņus un veicamos darbus saskaņojot ar Iznomātāju.

5.9. Kapitālais remonts, kura vajadzība radusies sakarā ar Nomnieka nesaimniecisko rīcību, pilnā apmērā izdarāms uz Nomnieka rēķina.

5.10. Par koplietošanas telpu un ēkai, kurā atrodas Dzīvoklis, pieguļošā zemesgabala piesārņošanu, ko radījusi Nomnieka darbība, kārtējais (kosmētiskais) vai kapitālais remonts, atkritumu un būvgružu novākšanas un attīrīšanas izdevumi pilnā apmērā jāsedz Nomniekam ar saviem līdzekļiem un darbaspēku.

5.11. Neatdalāmie uzlabojumi, kas izdarīti ar Nomnieka līdzekļiem, pēc nomas Līguma izbeigšanās uzlabojumu vērtības apmērā Iznomātājs atlīdzina Nomniekam tikai tajā gadījumā, ja par to noslēgta attiecīga vienošanās, kā arī uzlabojumi un to izmaksu tāme rakstiski saskaņoti ar Iznomātāju.

5.12. Atdalāmie uzlabojumi un jaunradītā vērtība, kura radīta par Nomnieka līdzekļiem, ir Nomnieka īpašums.

5.13. Nomnieks apņemas, atbrīvojot Dzīvokli šajā Līguma noteiktajā kārtībā un termiņā, atstāt to lietošanas kārtībā, izvest visas iekārtas un personīgo īpašumu, salabot visus bojājumus, ko radījusi šāda Dzīvokļa atbrīvošana, nodot Dzīvokli tīru un ne sliktākā stāvoklī kā saņemšanas dienā. Nomnieks piekrīt, ka visa manta, kas pēc nomas līguma izbeigšanās atradīsies Dzīvoklī, tiek uzskatīta par Nomniekam nevajadzīgu un Iznomātājs ar to var rīkoties pēc saviem ieskatiem.

5.14. Nomnieks ne vēlāk kā katra mēneša pēdējā darba dienā mutiski informē iznomātāju vai viņa pilnvarotu parstāvi par Dzīvoklī dzīvojošo personu skaitu, kas nepieciešams to pakalpojumu maksas aprēķināšanai, ko rēķina uz cilvēku skaitu.

6. Nomas maksa

6.1. Puses vienojas, ka nomas maksa ir Ls 1,14 (viens lats un 14 santīmi) bez PVN par vienu kopējās platības (33,9 m2 Dzīvokļa platība un 7,0 m2 par katru istabu Dzīvoklī kā daļu no koplietošanas telpām) kvadrātmetru mēnesī un PVN 18 % (turpmāk tekstā – nomas maksa).

Nomas maksa par visu iznomāto Dzīvokli kopā mēnesī sastāda Ls 47,90 (četrdesmit septiņi lati 90 santīmi) plus PVN 18 % Ls 8,62 (astoņi lati 62 santīmi), kas pavisam kopā mēnesī ir Ls 56,52 (piecdesmit seši lati 52 santīmi).

6.2. Iznomātājs iesniedz Nomniekam rēķinu līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam. Nomnieks samaksā nomas maksu Iznomātājam līdz katra mēneša 25. (divdesmit piektajam) datumam.

6.3. Nomnieks nomas maksu pārskaita uz Iznomātāja norādīto bankas kontu.

6.4. Nomnieks papildus nomas maksai pēc Iznomātāja piestādītajiem rēķiniem, sākot no Dzīvokļa pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, maksā arī par komunālajiem pakalpojumiem (elektroenerģiju, apkuri, ūdeni, kanalizāciju, sadzīves atkritumu izvešanu).

6.5. Par katru maksājumu nokavējuma dienu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,1 % apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no termiņā neapmaksātās summas.

6.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Nomnieku no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

6.7. Nekustama īpašuma nodokli un/vai citus nodokļus, ar ko var tikt aplikts nekustamais īpašums, maksā Nomnieks.

6.8. Ja Dzīvoklis kļūst daļēji vai pilnīgi nederīgs tālākai izmantošanai ugunsgrēka vai jebkāda cita iemesla dēļ, Nomnieks ir tiesīgs samazināt nomas maksu proporcionāli izmantošanai nederīgajai daļai. Puses sagatavo un paraksta Līguma grozījumus par attiecīgām izmaiņām nomas maksā.

7. Līguma izbeigšana

7.1. Šis Līgums izbeidzas un zaudē savu likumīgo spēku:

7.1.1. beidzoties Līguma termiņam;

7.1.2. abpusējas Iznomātāja un Nomnieka rakstiskas vienošanās gadījumā;

7.1.3. ja daļēji vai pilnīgi ir gājis bojā nomas priekšmets - Dzīvoklis;

7.1.4. gadījumā, ja netiek parakstīts šā līguma 1.4. punktā paredzētais pieņemšanas – nodošanas akts šajā punktā norādītājā termiņā;

7.1.5. ja Nomnieks nemaksā Līgumā paredzētos maksājumus pilnā apmērā ilgāk kā 60 (sešdesmit) dienas pēc Līgumā noteiktā termiņa;

7.1.6. šajā līgumā un LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

7.2. Ja Iznomātājs vai Nomnieks pārkāpj dotā Līguma saistības Dzīvokļa izmantošanā un 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Iznomātāja vai Nomnieka ierakstītas vēstules par pārkāpumu saņemšanas nenovērš pilnībā norādīto pārkāpumu, tad Iznomātājam vai Nomniekam ir tiesības pēc izvēles vai nu:

7.2.1. ar rakstveida paziņojumu uzteikt doto Līgumu, un tas uzskatāms par izbeigtu ar šāda paziņojuma saņemšanas dienu vai

7.2.2. novērst pašam pārkāpumu un pieprasīt nekavējošu rēķina par pārkāpuma novēršanai iztērētajiem līdzekļiem apmaksu.

7.3. Nomniekam ir tiesības jebkurā laikā atkāpties no dotā Līguma, rakstiski brīdinot Iznomātāju 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

7.4. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts pēc vienas puses iniciatīvas, Nomniekam ir pienākums atbrīvot Dzīvokli un nodot to Iznomātājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

7.5. Ja pēc šā līguma izbeigšanās, laušanas vai atkāpšanās no tā Dzīvoklis Nomnieka vainas dēļ netiek atbrīvots šā Līguma 2.2. punktā noteiktajā termiņā un kārtībā, Nomnieks atbild par kavējumu un apņemas maksāt Iznomātājam līgumsodu iepriekšējās nomas maksas apmērā par visu nokavēto laiku.

7.6. Ja nomas attiecības tiek izbeigtas, tad Iznomātājam ir tiesības, sākot ar nomas termiņa pēdējām 30 (trīsdesmit) dienām, apmeklēt Dzīvokli Nomniekam izdevīgā laikā kopā ar personām, kas vēlas Dzīvokli īrēt, saskaņojot to ar Nomnieku 2 (divas) dienas pirms apmeklējuma.

8. Citi noteikumi

8.1. Katra no Pusēm ir atbildīga par bojājumiem, kas radušies Dzīvoklim pašas puses vai tās darbinieku vai pilnvaroto personu vainas dēļ.

8.2. Ja viens vai vairāki dotā līguma nosacījumi jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem vai nesaistošiem, tas nekādā veidā neietekmē un neierobežo pārējo līguma nosacījumu spēkā esamību, likumību vai izpildāmību, ar noteikumu, ka tādā gadījumā Nomnieks un Iznomātājs apņemas pielikt visus iespējamos spēkus zaudējušo nosacījumu precizēšanai ar jaunām, spēkā esošām juridiskām normām.

8.3. Puses apstiprina, ka visi tie apstākļi, kas ir ārpus pušu kontroles, piemēram, karš, sacelšanās, ugunsgrēks, eksplozija vai valsts un pašvaldību varas iejaukšanās, kas saskaņā ar LR Civillikumu atbilst nepārvaramas varas apstākļiem, atbrīvo puses no to saistību izpildes un arī no jebkādām saistībām maksāt kompensāciju saskaņā ar šo līgumu, ja izpilde ir iespējama tikai ar pārmērīgi lielām izmaksām.

8.4. Pusei, kurai kļuvuši zināmi nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāpaziņo par šiem apstākļiem otrai Pusei.

8.5. Dotā līguma labojumi un grozījumi ir spēkā, ja tie noformēti rakstveidā un ir Nomnieka un Iznomātāja abpusēji parakstīti.

8.6. Visi no dotā Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā un nododama personīgi vai nosūtāma adresātam ar ierakstītu vēstuli uz sekojošām adresēm:

Nomnieks - Akciju sabiedrība “CATA”

Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, LV-4101

Iznomātājs - SIA „CDzP”

Gaujas iela 7/9, Cēsīis, LV-4101

Visi augstāk minētie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir nosūtāmi ar ierakstītu vēstuli un uzskatāmi par saņemtiem 5. (piektajā) dienā pēc to nodošanas pasta iestādē.

8.7. Dotais līgums kopā ar pielikumiem (Nr.1, Nr.2) ietver visas Nomnieka un Iznomātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp tām.

8.8. Iznomātājs un Nomnieks vienojas un piekrīt, ka tie risinās abpusējās sarunās visus strīdus, kuri radīsies sakarā ar doto Līgumu. Visi strīdi un nesaskaņas par šā līguma noteikumiem starp Iznomātāju un Nomnieku, kuras nebūs iespējams atrisināt pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc to rašanās, tiek nodoti izskatīšanai LR tiesā.

8.9. Dotais Līgums saistošs abām pusēm, abu pušu juridiskajiem pēctečiem, tiesību pārņēmējiem, pārstāvjiem un pilnvarotajiem.

8.10. Pēc Līguma darbības termiņa beigām Nomniekam ir pirmtiesības uz Dzīvokļa nomu uz Iznomātāja piedāvātajiem nosacījumiem, ja tas ir godprātīgi pildījis šā Līguma noteikumus un ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma darbības termiņa beigām rakstveidā paziņojis Iznomātājam par vēlmi turpināt Dzīvokļa nomu.

8.11. Dotais Līgums ir sastādīts latviešu valodā 3 (trijos) eksemplāros. Visi 3 (trīs) eksemplāri ir Iznomātājam un Nomniekam zināmi, saprotami un abpusēji parakstīti.

8.12. Nomniekam ir tiesības reģistrēt doto Līgumu Cēsu Zemesgrāmatu nodaļā.

8.13. Puses ir savstarpēji materiāli atbildīgas par zaudējumiem, kas kādai no Pusēm radušies otras Puses, tās darbinieku vai pilnvaroto personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

8.14. Pusēm pie Līguma parakstīšanas jāiesniedz otrai pusei sekojošu dokumentu apliecinātas kopijas:

 • reģistrācijas apliecības kopija;
 • personas, kas pārstāv Pusi, pilnvaras slēgt šo līgumu apliecinošs dokuments (pilnvara).

8.15. Par savu rekvizītu maiņu (nosaukums, adrese, bankas rēķins), tiesību un saistību pārņēmēju vai pilnvarotās personas maiņu jāpaziņo otrai pusei 1 (vienas) nedēļas laikā no šo ziņu reģistrēšanas dienas. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā atlīdzina otrai Pusei nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.

9. Pušu rekvizīti un paraksti:

Iznomātājs: SIA „CDzP” Reģistrācijas apliecības Nr. 44103029458 Juridiskā adrese: Gaujas iela 7/9, Cēsis, LV-4101, Latvija Tālrunis: 64107910, fakss 64107910 E-pasts: Banka: AS “SEB Latvijas Unibanka” Cēsu filiāle Bankas kods: UNLALV2X Norēķinu konta Nr. LV09UNLA0004000508108 Nomnieks: Akciju sabiedrība “CATA” Reģistrācijas apliecības Nr. 40003016840 Juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, LV-4101 Latvija Tālrunis: 64122121, fakss 64123558 E-pasts: cata@cata.lv Banka: AS “SEB Latvijas Unibanka” Cēsu filiāle Bankas kods: UNLALV2X Norēķinu konta Nr. LV61UNLA0004000425401
_

Valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis

_

Valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš

 

 2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr.
Pielikums Nr. 1, 15.punkts “Dzīvokļa Nr. 212 , Cēsīs, Saules ielā 23 Pieņemšanas – nodošanas akts”

Cēsīs, 2008. gada .

Akciju sabiedrība "CATA", vienotais reģistrācijas Nr. 40003016840, juridiskā adrese Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs, Cēsu rajonā, LV-4101, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš, kas rīkojas saskaņā ar zvērināta notāra Rūtas Ķēniņas 2006. gada 10. aprīlī izdotu notariālo aktu – valdes locekļu Māra Ozoliņa, Andreja Malkava un Jāņa Oša savstarpēji izdotu pilnvaru, reģ. Nr. 2262, turpmāk tekstā „Nomnieks”, no vienas puses, un

_, vienotais reģistrācijas Nr. 40003016840, juridiskā adrese ielā _, Cēsīs, Cēsu rajonā, LV-4101, kuru pārstāv tās , kas rīkojas saskaņā ar , turpmāk tekstā „Iznomātājs”, no otras puses, ņemot vērā to, ka 2008. gada _. starp Akciju sabiedrību “CATA”, kā dzīvokļa Nr. 212, Saules ielā 23, Cēsīs, Nomnieku un SIA „CDzP” kā minētā Dzīvokļa Iznomātāju, tika noslēgts Nomas līgums par minētā Dzīvokļa iznomāšanu, bez spaidiem, maldības un viltus, paraksta sekojoša satura aktu:

 1. Iznomātājs ar šo nodod un Nomnieks pieņem Dzīvokli Nr. 212 Saules ielā 23, Cēsīs.
 2. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem Dzīvokli ar visiem tā piederumiem tādā stāvoklī, kādā tas ir šī akta parakstīšanas dienā. Dzīvokļa atrašanās vieta dabā un tā stāvoklis šī akta parakstīšanas dienā pusēm ir zināms.
 3. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem Dzīvokļa atslēgas ( komplektus).
 4. Šī akta parakstīšanas dienā:
  • Elektrības skaitītāja rādītājs:
  • Ūdens skaitītāja rādītājs:
  • Gāzes skaitītāja rādītājs:

 5. Dzīvokļa piederumu uzskaitījums:
  • elekrtiskā plīts (virtuvē) “” (-riņķi)
  • vanna
  • izlietne (virtuvē)

 6. Sakarā ar Dzīvokļa nodošanu un pieņemšanu, pusēm vienai pret otru pretenziju nav un tās apņemas neizvirzīt savstarpēji nekādas pretenzijas arī turpmāk.
 7. Šis akts sastādīts un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros latviešu valodā.
Iznomātājs: SIA „CDzP” Vienotais reģ. Nr._ Juridiskā adrese: Gaujas iela 7/9, Cēsis, Cēsu rajons, LV-4101 Tālrunis: 64107910, fakss 64107910 E-pasts: Banka: AS “SEB Latvijas Unibanka” Cēsu filiāle Bankas kods: UNLALV2X Norēķinu konta Nr. LV09UNLA0004000508108

 

Valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis

Nomnieks: Akciju sabiedrība „CATA” Vienotais reģ. Nr.40003016840

Juridiskā adrese: J.Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu rajons, LV-4101

Tālrunis: 64122121, fakss 64123558 E-pasts: cata@cata.lv Banka: AS SEB Latvijas Unibanka Bankas kods: UNLALV2X Konts: LV61UNLA0004000425401

 

Valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš

 2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr.
Pielikums Nr. 2, 17.punkts “Deklarētās dzīvesvietas ziņu saglabāšanas kārtība Cēsu pilsētā”

Izdota saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” pārejas noteikumu pirmo punktu, 14. panta otrās daļas astoto punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7. panta otro daļu.

Deklarētās dzīvesvietas ziņu saglabāšanas kārtība Cēsu pilsētā izstrādāta, lai, atbilstoši normatīvajiem aktiem, saglabātu ziņas par personu deklarēto dzīves vietu.

1. Ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu saglabā datorizēti un aizpildot nekustamā īpašuma (dzīvokļa vai dzīvojamās mājas) kartītes (2. pielikums) visā pilsētas dzīvojamā fondā, neatkarīgi no īpašuma piederības, kurās uzrāda: 1.1. nekustamā īpašuma adresi; 1.2. pamatojumu nekustamā īpašuma iegūšanai (zemesgrāmatu nodaļas paziņojums, pirkuma līgums u.c.); 1.4. katras adresē dzīvesvietu deklarējušās personas 1.4.1 dzīvošanas tiesisko pamatu, 1.4.2 vārdu, uzvārdu, 1.4.3 personas kodu, 1.4.4 dzīvesvietas deklarēšanas datumu, 1.4.5 par dzīvesvietas deklarēšanu atbildīgās personas parakstu; 1.4.6 nākamās dzīves vietas adresi un deklarēšanas datumu vai dzīvesvietas anulēšanas datumu, vai uzturēšanās atļaujas beigu termiņu, vai miršanas datumu.

2. Ja nekustamajam īpašumam mainās īpašnieks un īpašumā dzīvojošās personas, kartīte, kurā dati visās ailēs ir aizpildīti, nododama arhīvā – pastāvīgā glabāšanā.

3. Jaunajam īpašniekam un ar viņa piekrišanu adresē deklarētajām personām iekārtojama jauna kartīte.

4. Ja adresei ir saglabājusies dzīvokļa kartīte F17, turpināt to aizpildīt, (nemainot uz nekustamā īpašuma kartīti).

5. Pastāvīgi saglabājami personu pierakstīšanas un izrakstīšanas (no 1992 gada oktobra līdz 2003. gada jūlijam) un no 2003. gada 1. jūlija - dzīvesvietas deklarēšanas iesniegumi.

 2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr.
Pielikums Nr. 3, 17.punkts “Adresē deklarēto personu reģistrācijas kartīte”

CĒSIS,_iela Nr. dzīvoklis Nr.

Pamatojums nekustamā īpašuma iegūšanai īpašumā/ īres līguma noslēgšanas datums

_

Īpašnieka vai īrnieka vārds, uzvārds

N.p.

k.

Dzīvoša-nas tiesiskais pamats

 

Vārds (-i), uzvārds (-i)

Personas kods

Dzīvesvietas

deklarēšanas datums, atbild. pers.

paraksts

Nākamā deklarētā

adrese, datums,

paraksts

 2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr.
Pielikums Nr.4, 19.punkts “Darba uzdevums”

Zemes ierīcības projekta izstrādei , zemes gabaliem Gaujas ielā 45(kad. Nr. 4201 007 0601), Cēsīs un Annas ielā 15(kad Nr. 4201 007 0609), Cēsīs.

1. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums: Zemes ierīcības likums, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumi Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu pilsētas saistošie noteikumi Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 04.03.2008. sēdes priekšlikums (protokols Nr.9)

2. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:

Zemes ierīcības projekts izstrādājams zemes gabaliem Gaujas ielā 45(kad. Nr. 4201 007 0601), Cēsīs un Annas ielā 15(kad Nr. 4201 007 0609), Cēsīs

 • zemesgabalu apvienošanai;
 • apgrūtinājumu konkretizēšanai;
 • zemes lietošanas veidu aktualizācijai.

3. Izejas materiāli:

 • no 09.06.2005. spēkā esošais Cēsu pilsētas teritorijas plānojums (grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ ’’Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.), tā sastāvā esošo Apbūves noteikumu 7. nodaļas prasības zemes gabalu apvienošanai;

 • īpašnieka priekšlikumi ;
 • Valsts zemes dienesta kadastra informācija par zemes gabaliem;
 • inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes komunikāciju izvietojumu vai neesību;
 • dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.

3. Izstrādes nosacījumi:

Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.

 • projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz informāciju par projektā aptvertās teritorijas kadastrālo raksturojumu, īpašnieka iesniegumiem, dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai servitūtu nodibināšanu, dokumenti un uzmērījumi par esošajām inženierkomunikācijām, zemes ierīkotāja informācija par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;

 • projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92, mērogā 1:1000.
 • projekta grafiskajā daļā attēlo projekta robežu, esošā zemes gabala robežas, būvju kontūras, zemes lietošanas veidus, projektētās zemes gabala robežas, norādot projektētās platības, piekļūšanas iespējas zemes gabalam, apgrūtinājumus ar kodiem, robežām un platībām;
 • projektu izstrādā 3 eksemplāros;
 • projekta lietu iesniedz Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai atzinuma sniegšanai.

4. Izpilde:

 • izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu spēkā stāšanos;

 • zemes ierīcības projekts īstenojums 2. gadu laikā;
 • zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīt zemesgrāmata.

Sagatavoja: R. Klāva

 2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr.
Pielikums Nr.5, 20.punkts “Darba uzdevums”

Zemes ierīcības projekta izstrādei , zemes gabalam Jēkaba ielā 12, Cēsīs, kad. Nr. 4201 006 2102.

1. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums: Zemes ierīcības likums, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumi Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu pilsētas saistošie noteikumi Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14 (grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ ’’Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 11.03.2008. sēdes priekšlikums (protokols Nr.10)

2. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:

Zemes ierīcības projekts izstrādājams zemes gabalam Jēkaba ielā 12, Cēsīs, kad. Nr. 4201 006 2102:

 • zemesgabala sadalīšanai;
 • apgrūtinājumu konkretizēšanai;
 • zemes lietošanas veidu aktualizācijai.

3. Izejas materiāli:

 • no 09.06.2005. spēkā esošais Cēsu pilsētas teritorijas plānojums (grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ ’’Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.), tā sastāvā esošo Apbūves noteikumu 7. nodaļas prasības zemes gabalu apvienošanai;
 • īpašnieka priekšlikumi ;
 • Valsts zemes dienesta kadastra informācija par zemes gabaliem;
 • inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes komunikāciju izvietojumu vai neesību;
 • dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.

4. Izstrādes nosacījumi:

Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.

 • projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz informāciju par projektā aptvertās teritorijas kadastrālo raksturojumu, īpašnieka iesniegumiem, dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai servitūtu nodibināšanu, dokumenti un dabā veikti uzmērījumi par esošajām inženierkomunikācijām, zemes ierīkotāja informācija par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;

 • projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92, mērogā 1:1000.
 • projekta grafiskajā daļā attēlo projekta robežu, esošā zemes gabala robežas, būvju kontūras, zemes lietošanas veidus, projektētās zemes gabala robežas, norādot zemes gabalu kārtas numurus un projektētās platības, piekļūšanas iespējas katram zemes gabalam, apgrūtinājumus ar kodiem, robežām un platībām;
 • atļauts veidot tikai kompaktus zemes gabalus(bez starpgabaliem), ne mazākus par 2500 kv.m., kuriem ir tieša piekļūšana no ielas, kuru robeža ar ielu nav mazāka par 20 m, vai attiecībā pret ielu iedziļinātiem zemes gabaliem nav mazāka par 5 m., kuru konfigurācija ir tāda, lai uz tiem būtu iespējams veikt apbūvi.
 • Zemes gabalu robežas pret ielu veidojamas 90° leņķi vai tuvu tam;
 • projektu izstrādā 3 eksemplāros;
 • projekta lietu saskaņo ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālo nodaļu.

5.Izpilde:

 • izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu spēkā stāšanos;

 • zemes ierīcības projekts īstenojums 2. gadu laikā;
 • zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīt zemesgrāmata.

Sagatavoja: R. Klāva2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr.
Pielikums Nr.6, 21.punkts “Darba uzdevums”

Zemes ierīcības projekta izstrādei , zemes gabaliem Baznīcas laukums 1 Cēsīs, kad. Nr. 4201 005 2004 un Pils ielā 5A, Cēsīs, kad. Nr. 4210 005 2009, Cēsīs.

1. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums: Zemes ierīcības likums, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumi Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu pilsētas saistošie noteikumi Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14 (grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ ’’Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.03.2008. sēdes priekšlikums (protokols Nr.11)

2. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:

Zemes ierīcības projekts izstrādājams zemes gabaliem Baznīcas laukums 1 Cēsīs, kad. Nr. 4201 005 2004 un Pils ielā 5A, Cēsīs, kad. Nr. 4210 005 2009, Cēsīs

 • zemesgabalu apvienošanai;
 • apgrūtinājumu konkretizēšanai;
 • zemes lietošanas veidu aktualizācijai.

3. Izejas materiāli:

 • no 09.06.2005. spēkā esošais Cēsu pilsētas teritorijas plānojums (grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ ’’Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.), tā sastāvā esošo Apbūves noteikumu 7. nodaļas prasības zemes gabalu apvienošanai;
 • īpašnieka priekšlikumi;
 • Valsts zemes dienesta kadastra informācija par zemes gabaliem;
 • inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes komunikāciju izvietojumu vai neesību;
 • dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.

4. Izstrādes nosacījumi:

Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.

 • projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz informāciju par projektā aptvertās teritorijas kadastrālo raksturojumu, īpašnieka iesniegumiem, dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai servitūtu nodibināšanu, dokumenti un uzmērījumi par esošajām inženierkomunikācijām, zemes ierīkotāja informācija par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;

 • projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92, mērogā 1:1000.
 • projekta grafiskajā daļā attēlo projekta robežu, esošā zemes gabala robežas, būvju kontūras, zemes lietošanas veidus, projektētās zemes gabala robežas, norādot projektētās platības, piekļūšanas iespējas zemes gabalam, apgrūtinājumus ar kodiem, robežām un platībām;
 • projektu izstrādā 3 eksemplāros;
 • projekta lietu iesniedz Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai atzinuma sniegšanai

5.Izpilde:

 • izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu spēkā stāšanos;

 • zemes ierīcības projekts īstenojums 2. gadu laikā;
 • zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīt zemesgrāmata.

Sagatavoja: R. Klāva

 2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr.
Pielikums Nr.15, 33.punkts “Konkursa “Būve 200..” nolikums”

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Konkursa izvērtēšanai tiek izveidota komisija, kuras sastāvu apstiprina Cēsu pilsētas dome.

1.2. Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas normatīvos dokumentus, Cēsu pilsētas saistošos noteikumus būvniecības procesā, kā arī konkursa vērtēšanas kritēriju nosacījumus.

1.3. Konkursa norises laiks kalendārā gadā no 15.oktobra līdz nākamā gada 15.oktobrim (vērtēti tiek šajā periodā realizētie un ekspluatācijā pieņemtie objekti).

1.4. Konkursā visi objekti tiek izvērtēti šādās kategorijās:

1.4.1. individuālās dzīvojamās mājas;

1.4.2. daudzdzīvokļu mājas;

1.4.3. publiskās ēkas;

1.4.4. ražošanas ēkas;

1.4.5. publisko un ražošanas ēku interjeri.

1.5.Gada skaitlis konkursa nolikumā tiek pielietots atbilstoši konkrētajam atskaites periodam.

2. Konkursa galvenie uzdevumi

2.1.Rosināt būvniecības realizētājus izpildīt LR būvniecības procesa normatīvo dokumentu nosacījumus, Cēsu pilsētas saistošo noteikumu prasības būvniecības procesā, radīt augstvērtīgu objektu arhitektūru un pilsētvidi, pielietot videi draudzīgus materiālus un tehnoloģijas.

2.2.Apzināt, izvērtēt un apbalvot, atskaites periodā realizētos būvniecības objektus.

3. Konkursa dalībnieki

3.1. Fiziskās un juridiskās personas, kuras atskaites periodā realizējušas būvniecības objektus.

4. Komisijas struktūra un darbības kārtība.

4.1. Komisijas sastāvu apstiprina Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs.

4.2. Komisijas sastāvs:

 • komisijas priekšsēdētājs
 • komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
 • komisijas locekļi;
 • komisijas sekretārs ( bez balss tiesībām).

4.3. Komisijas priekšsēdētājs ( viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks) ir atbildīgs par komisijas darbību un tās pieņemtajiem lēmumiem.

4.4. Komisijas sekretārs:

 • kārto komisijas organizatoriskos jautājumus;
 • kārto komisijas lietvedību;
 • protokolē komisijas sēdes.

4.5. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā divas reizes atskaites periodā, komisijas priekšsēdētājam nosakot konkrētu laiku.

4.6. Par savu darbību komisija ir atbildīga Cēsu pilsētas domei.

4.7. Par komisijas darbu un atzinumiem tiek sniegta informācija laikrakstos “Druva”, “Cēsu Vēstis” un Cēsu pilsētas domes mājas lapā.

4.8. Komisija lēmumu pieņem slēgtā sēdē, ja tajā piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas komisijas locekļu, ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalījies vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

5. Vērtēšanas kritēriji.

5.1. Ēkas vai būves īpašnieka attieksme pret valsts un pašvaldības normatīvo dokumentu ievērošanu būvniecības procesa laikā.

5.2. Ieguldījuma apjoms un darba kvalitāte.

5.3. Objekta arhitektūras kvalitāte un iekļaušanās pilsētvidē.

5.4. Videi draudzīgu materiālu un tehnoloģiju pielietošana būvniecības procesā.

6.Rezultātu apkopošana un uzvarētāju apbalvošana.

6.1. Konkursa komisija rezultātus apkopo līdz katra atskaites perioda 25.oktobrim un noformē ar protokolu. Protokols tiek apstiprināts ar domes lēmumu.

6.2. Konkursa laureāti tiek apbalvoti Cēsu pilsētas domes svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai.

 2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr.
Pielikums Nr.16, 45.punkts “Saistošo Noteikumi Nr. 9 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošajos Noteikumos Nr. 13 „Cēsu pilsētas domes nolikums””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”” 21.p.1.d.1.p. un 24.p.

1. Atzīt par spēkā neesošu Cēsu pilsētas domes 25.05.2006. Saistošo noteikumu Nr. 12 2.punktu.

2. Aizstāt Cēsu pilsētas domes 25.05.2006. Saistošajos noteikumos Nr. 12 3.punktā un 4.punktā vārdus „pielikumā Nr.2” ar vārdiem „pielikumā Nr. 5”.

2. Izteikt Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošo noteikumu Nr. 13 atsevišķus punktus šādā redakcijā:

„11. Pašvaldība ar savu lēmumu izveido iestādes un aģentūras – skat. Cēsu pilsētas pašvaldības nolikuma pielikumā Nr.2. Dome apstiprina pakļautībā esošo iestāžu nolikumu, budžetu, gada pārskatu, darbinieku amata vienību sarakstu, iestāžu vadītāju algu likmes.

14. Dome ir biedrs vai dalībnieks biedrībās (nodibinājumos) - Cēsu pilsētas pašvaldības nolikuma pielikumā Nr.4.

19. Finanšu gadam noslēdzoties, pašvaldības iestādes, aģentūras un kapitālsabiedrības likumā noteiktā kārtībā sagatavo un iesniedz Domei apstiprināšanai saimnieciskā gada pārskatu.

20. Darbinieku algu likmes zemāko un augstāko robežu nosaka saskaņā ar ”Darba samaksas noteikumiem”. Konkrētu atalgojumu darbiniekam savas kompetences robežās nosaka izpilddirektors vai priekšsēdētājs, parakstot darba līgumu.

25.5. nepieciešamības gadījumā rīkojas ar finanšu līdzekļiem summā līdz Ls 1000,- no budžetā nesadalītajiem līdzekļiem, par to nākamajā sēdē informējot Domi;

26.1. pilda Domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā paredzētajos gadījumos;

28.2. paraksta saimnieciskos līgumus (pakalpojuma, piegāžu, būvniecības un būvprojektēšanas līgumi), ja attiecīgā līguma kopējā līguma summa nepārsniedz Ls 10 000,- (bez PVN), kā arī darba līgumus ar Domes administrācijas darbiniekiem;

41.5. sagatavo un izsniedz komiteju atzinumus un domes sēžu lēmuma izrakstus;

42. Komiteju un Domes sēdes tiek protokolētas.

42.1. Komiteju protokolā norāda:

42.1.1. komitejas nosaukumu,

42.1.2. kārtējā vai ārkārtas sēde,

42.1.3. sēdes norises vietu, sākuma un beigu laiku,

42.1.4. klātesošos deputātus (vārds, uzvārds), klāt neesošos deputātus (vārds, uzvārds, prombūtnes iemesls, ir vai nav klāt neesošā deputāta attaisnojuma iemesls atzīstams par attaisnojošu)

42.1.5. domes administrācijas darbiniekus (vārds, uzvārds, amats),

42.1.6. u.c. klātesošās personas (norāda- vārdu, uzvārdu, amatu),

42.1.7. masu mēdiju pārstāvjus (norāda vārdu, uzvārdu, masu mēdija nosaukumu),

42.1.8. darba kārtība,

42.1.9. izskatot darba kārtībā iekļauto sagatavoto lēmuma projektu norāda personas, kuras izteikušās par attiecīgo sagatavoto lēmuma projektu (nenorādot būtību), personu izteiktais viedoklis, ja persona to īpaši pieprasījusi to fiksēt protokolā, to personu paskaidrojumu būtība, kas piedalās sēdē un kuru intereses sagatavotais lēmuma projekts tiešā vai netiešā veidā varētu aizskart, sagatavotā lēmuma projekta grozījumi – ierosinātājs un jaunā redakcija,

42.1.10. atzinums par darba kārtībā iekļauto sagatavoto lēmuma projektu- virzīt sagatavoto lēmuma projektu apstiprināšanai uz domes sēdi, atlikt sagatavoto lēmuma projekta izskatīšanu vai noraidīt sagatavoto lēmuma projektu (atliekot vai noraidot, jānorāda pamatojums un jānorāda uz turpmāko rīcību jautājuma risināšanai),

42.1.11. komiteju protokolam pielikumā pievieno dokumentu kopiju, uz kuru sagatavotajā lēmuma projektā ir atsauce.

 1. 50. Domes lēmumu projekti jāiesniedz rakstveidā, tajos jābūt norādītam :

50.1. nosaukumam, kas raksturo lēmuma būtību, bet, ja sagatavotais lēmuma projekts groza iepriekš pieņemto lēmumu- atsaucei uz sākotnējo lēmumu (lēmuma pieņemšanas datums un Nr., nosaukums);

50.2. pamatojumam- atsauce uz likumu „Par pašvaldībām” un atsauce uz speciālo normatīvo aktu, kas reglamentē pašvaldības kompetenci izskatīt šo jautājumu, kā arī atsauce uz tiem normatīvajiem aktiem, kas ir par pamatu, lai pieņemtu iesniegto lēmuma projektu;                        

50.3. kādās institūcijās (komisijas, komitejas, darba grupas) un kad (datums un protokola Nr.) lēmuma projekts izskatīts;

50.4. no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja jautājumu izpilde saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu;

50.5. atsauce uz iesniegumu, kas iniciējusi jautājuma izskatīšanu;

50.6. atsauce uz iesniegumu, ar kuru persona aicināta piedalīties jautājuma izskatīšanā attiecīgajā domes, t.sk., ārkārtas domes sēdē;

50.7. nelabvēlīga administratīvā akta gadījumā- attiecīgās personas un zināmo ieinteresēto personu viedoklis;

50.8. norāde par lēmuma izpildītāju;

50.9 norāde uz to, kam tiek piešķirta lēmuma izpildes kontrole;

50.10. administratīvo aktu pārsūdzēšanas termiņš un vieta.

50.11. komiteju vai komisiju pilnvarotais ziņotājs Domes sēdē un ziņojumam nepieciešamais laiks;

58. Domes sēdes protokolā norāda:

58.1. kārtējā vai ārkārtas sēde,

58.2. sēdes norises vietu, sākuma un beigu laiku,

58.3. klātesošos deputātus (vārds, uzvārds), klāt neesošos deputātus (vārds, uzvārds, prombūtnes iemesls, ir vai nav klāt neesošā deputāta attaisnojuma iemesls atzīstams par attaisnojošu)

58.4. domes administrācijas darbiniekus (vārds, uzvārds, amats),

58.5. u.c. klātesošās personas (norāda- vārdu, uzvārdu, amatu),

58.6. masu mēdiju pārstāvjus (norāda vārdu, uzvārdu, masu mēdija nosaukumu),

58.7. darba kārtība,

izskatot darba kārtībā iekļauto sagatavoto lēmuma projektu norāda personas, kuras izteikušās par attiecīgo sagatavoto lēmuma projektu (nenorādot būtību), personu izteiktais viedoklis, ja persona to īpaši pieprasījusi to fiksēt protokolā, to personu paskaidrojumu būtība, kas piedalās sēdē un kuru intereses sagatavotais lēmuma projekts tiešā vai netiešā veidā varētu aizskart, sagatavotā lēmuma projekta grozījumi – ierosinātājs un jaunā redakcija,

58.9. domes lēmums – pieņemt sagatavoto lēmuma projektu, atlikt sagatavoto lēmuma projekta izskatīšanu vai noraidīt sagatavoto lēmuma projektu (atliekot vai noraidot, jānorāda pamatojums un jānorāda uz turpmāko rīcību jautājuma risināšanai),

58.10. lēmumus pievieno protokolam pielikumā.

58.¹ Domes lēmumu izpildi nodrošina Domes lēmumā norādītie iestāžu, aģentūru, kapitālsabiedrību, nodaļu, komisiju vai komiteju vadītāji. Domes lēmumā norāda, kurš (Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks vai Domes izpilddirektors) nodrošina kontroli par lēmuma izpildi, savas kompetences ietvaros.

59. Komiteju un domes sēdes darba kārtība tiek ievietota pašvaldības interneta portālā un izlikta redzamā vietā Domes ēkā.

61. Iepirkumu līgumus slēdz ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.

62. Visa veida līgumu projektus, ņemot vērā Domes Juridiskās nodaļas sagatavotos līgumu paraugus, sagatavo un saskaņo tās nodaļas darbinieks, kas ir atbildīgs par attiecīgo jautājumu, un, pirms līguma nodošanas Domes pilnvarotajai personai parakstīšanai, līguma projekti jāiesniedz izskatīšanai un saskaņošanai ar Domes Finansu un Juridisko nodaļu. Saskaņojums jānoformē ar saskaņojuma uzrakstu uz viena līguma eksemplāra ar atzīmi “Domes eksemplārs” paraksta zonā pēdējās lapas kreisajā pusē atbilstoši LR Ministru kabineta 23.04.1996 noteikumu Nr. 154 ‘’Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi’’ prasībām. Katru līgumu un tam pievienoto tāmi saskaņo arī atbildīgā amatpersona par līguma saistību izpildi. Ja līguma projekts apstiprināts ar Domes lēmumu, Domes administrācijas darbinieku saskaņojums uz līguma nav nepieciešams.

64.2. darba līgumus uz noteiktu un nenoteiktu laiku, prakses līgumus, kurus reģistrē Domes Administratīvā nodaļā.

73.7. dot vārdu runātājiem sekojošā secībā (nosaucot runātāja vārdu, uzvārdu): deputāti, pašvaldības administrācijas darbinieki, ieinteresētās personas, citas klātesošās personas;

92. Izrakstus no domes sēdes sagatavo un izsniedz Domes Administratīvās nodaļas atbildīgais darbinieks.

93. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un protokoli ir brīvi pieejami. Informācijas pieejamību nodrošina Domes Administratīvā nodaļa un Domes Sabiedrisko attiecību nodaļa.

94. Ar Domes pieņemtajiem lēmumiem (lēmuma datums, nr., nosaukums) un saistošajiem noteikumiem (konsolidētā versija) var iepazīties Domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, pašvaldības interneta mājas lapā www.cesis.lv.

97. Ar pašvaldības dokumentiem var iepazīties Domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, darba laikā. Par minēto dokumentu kopiju izsniegšanu personai jāmaksā pašvaldības nodeva par pašvaldības dokumentu kopiju saņemšanu. Atbildes uz iesniegumiem tiek sniegtas ievērojot Informācijas atklātības likuma, Iesniegumu likuma, Administratīvā procesa likuma noteikto saturu, termiņus un kārtību. Iesniegumu izskatīšanas kārtību un termiņu, ierobežotas pieejamības informācijas sniegšanas kārtību nosaka Domes priekšsēdētājs.

98. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un izpilddirektors apmeklētājus pieņem ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Apmeklētāju pieņemšanas plūsmu koordinē Domes Administratīvās nodaļas sekretāre.

99. Domes deputāti apmeklētājus pieņem ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Apmeklētāju pieņemšanas plūsmu koordinē Domes Administratīvās nodaļas sekretāre vai Domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrs.

109¹. Domes administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija izskata iesniegumus par Domes komisijas, amatpersonas un Cēsu pilsētas pašvaldības iestādes izdota administratīvā akta apstrīdēšanu un faktisko rīcību, ja normatīvajos aktos, t.sk., Domes iekšējo normatīvajos aktus, nav noteikts savādāk.

109². Par Domes komisijas un amatpersonas izdotajiem administratīvajiem aktiem un faktiski rīcību Domes administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija pieņem galīgo lēmumu, ko var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

109³. izslēgt vārdus ‘’Domes komisiju un’’ un aiz vārda ‘’aktiem’’ papildināt ‘’faktisko rīcību’’

 

4. Papildināt Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošos noteikumus Nr. 13 ar atsevišķiem punktiem šādā redakcijā:

25.11.aizvieto priekšsēdētāja vietnieku un izpilddirektoru viņu prombūtnes laikā;

25.12. paraksta līgumus par nekustamā īpašuma nomu, nekustamā īpašuma atsavināšanu, apsaimniekošanu, aizdevuma / aizņēmuma līgumus, galvojuma līgumus, ilgtermiņa (vairāk nekā 24 mēneši) sadarbības līgumus, līgumus par investīciju piesaistīšanu, saimnieciskos līgumus, kuru vērtība ir vienāda vai lielāka par Ls 10 000 (bez PVN);

25.13.atbilstoši Domes lēmumam pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības, iestāžu un aģentūru vadītājus vai direktorus, izdod rīkojumus;

25.14.paraksta darba koplīgumu ar Cēsu pilsētas domes darbinieku arodbiedrību;

25.15. izdod pilnvaras, norādot pilnvaru apjomu;

25.16. apstiprina Domes veidlapas;

25.17. apstiprina kompetences robežas (paraksta tiesības) Domes amata vienībām.

28.14. apstiprina Domes darbinieku amata vienību sarakstu;

28.15. apstiprina nodaļu reglamentus;

28.16. domes administrācijas darbinieku amata vienības izveido , likvidē un reorganizē ar domes lēmumu. Domes darbinieku amata vienību sarakstu atbilstoši pieņemtajiem domes lēmumiem apstiprina izpilddirektors.

41.7. organizē pieņemto lēmumu izpildes kontroli;

47.1 Komiteju un Domes sēdes tiek ierakstītas, izmantojot tehniskos palīglīdzekļus. Ieraksts ir neatņemama protokola sastāvdaļa.

64.7. līgumus par kapa vietas nomu, kurus reģistrē Domes Komunālās nodaļas Kapu saimniecībā.

98.1 Domes priekšsēdētājs apstiprina Domes administrācijas darbinieku iknedēļas apmeklētāju pieņemšanas sarakstu un laiku, kurš izliekams uz informācijas stenda Domes ēkā un pašvaldības interneta mājas lapā www.cesis.lv.

5. Izslēgt no Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošajiem noteikumiem Nr. 13 sekojošus punktus: 28.2., 33.4., 65., 66., 90.

6. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošo noteikumu Nr. 13 pielikumu Nr.1 „Cēsu pilsētas domes struktūra” un aizstāt ar pielikumu Nr. 1 „Cēsu pilsētas pašvaldības struktūra”, saskaņā ar pielikumu.

7. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošo noteikumu Nr. 13 pielikumā Nr.2 sekojošus grozījumus:

7.1. pirmajā sadaļā „Domes pakļautībā ir šādas iestādes un aģentūras” grozīt 5.punktu, izsakot to šādā redakcijā :

„5. Cēsu Valsts ģimnāzija”;

7.2. papildināt pirmo sadaļu „Domes pakļautībā ir šādas iestādes un aģentūras” ar 20.punktu šādā redakcijā:

„20. Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrs”.

8. Izteikt Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošo noteikumu Nr. 13 pielikumā Nr.3 pirmo sadaļu „Dome ir šādu kapitāldaļu turētāja” šādā redakcijā:

Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vinda” – 100% kapitāla daļas;

Privatizējamā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” – 100% kapitāla daļas;

Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu maksas autostāvvietas” – 100% kapitāla daļas.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cēsu Vēstis”- 33.33% kapitāla daļas.

9. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošo noteikumu Nr. 13 pielikumā Nr. 3 otrajā sadaļā „Dome ir šādu kapitālsabiedrību dalībnieks” izsakot 3.punktu šādā redakcijā :

3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu olimpiskais centrs”- 20% kapitāla daļas.

10. Papildināt Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošo noteikumu Nr. 13 pielikumu Nr.4 ar otro sadaļu „Dome ir šādu biedrību un nodibinājumu biedrs un/vai dibinātājs” šādā redakcijā :

Vidzemes investīciju aģentūra

Latvijas personāla vadības asociācija

Izpilddirektoru asociācija

Baltijas Pilsētu savienība

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

11. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošo noteikumu Nr. 13 pielikuma Nr.5 pirmo sadaļu „Domē ir izveidotas un darbojas šādas pastāvīgās komisijas” un aizstāt ar pielikuma Nr.5 pirmo sadaļu „Domē ir izveidotas un darbojas šādas pastāvīgās komisijas”, saskaņā ar pielikumu Nr.5.

 2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr.
Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošo noteikumu Nr. 13 “Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” Pielikums Nr.2

Domes pakļautībā ir šādas iestādes un aģentūras :

 1. Cēsu 1.pamatskola;
 2. Cēsu 2.pamatskola;
 3. Cēsu pilsētas pamatskola;
 4. Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola;
 5. Cēsu Valsts ģimnāzija;
 6. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
 7. Cēsu pilsētas vakara vidusskola;
 8. Cēsu pilsētas mākslas skola;
 9. Cēsu pilsētas sporta skola;
 10. Cēsu 2.vidusskola;
 11. Izslēgts;
 12. Cēsu centrālā bibliotēka;
 13. Cēsu bērnu un jauniešu centrs;
 14. Cēsu kultūras centrs;
 15. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde;
 16. Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde;
 17. Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde;
 18. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde “Akmens ligzda”;
 19. Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde;
 20. Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrs.

Domes pārraudzībā ir šādas iestādes un aģentūras

1. Cēsu pašvaldības aģentūra “Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs”

2. “Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators”

3. Cēsu pašvaldības aģentūra ‘’Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra’’

 2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr.
Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošo noteikumu Nr. 13 “Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” Pielikums Nr.3

Dome ir šādu kapitāldaļu turētāja un kapitālsabiedrību:

1.Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vinda” – 100% kapitāla daļas; 2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” – 100% kapitāla daļas;

3. Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu maksas autostāvvietas” – 100% kapitāla daļas;

4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cēsu Vēstis”- 33.33% kapitāla daļas;

5. Izslēgts

6.SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” – 9,58% kapitāla daļas;

7. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu olimpiskais centrs” – 20% kapitāla daļas.

Dome ir šādu iestāžu un aģentūru dalībnieks :

Izslēgts

 2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr.
Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošo noteikumu Nr. 13 “Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” Pielikums Nr.4

Dome ir šādu biedrību un nodibinājumu biedrs un/vai dibinātājs:

Nodibinājums “Vidzemes attīstības aģentūra”

Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”

Vidzemes investīciju aģentūra

Latvijas personāla vadības asociācija

Izpilddirektoru asociācija

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Baltijas Pilsētu savienība

 2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr.
Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošo noteikumu Nr. 13 “Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” Pielikums Nr.5

Domē ir izveidotas un darbojas šādas pastāvīgās komisijas:

 1. Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija
 2. Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija
 3. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisija
 4. Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija
 5. Cēsu pilsētas zemes komisija
 6. Vēlēšanu komisija
 7. Cēsu pilsētas dzīvokļu un personu reģistrācijas komisija
 8. Cēsu pilsētas domes Personāla atlases un pieņemšanas komisija
 9. Sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas – nodošanas komisija
 10. Iepirkumu komisija par komunālās saimniecības jautājumiem.
 11. Iepirkuma komisija būvniecībai un būvprojektēšanai
 12. Cēsu pilsētas domes administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija
 13. Dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisija
 14. Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija
 15. Ēku un būvju apsekošanas komisija
 16. Cēsu pilsētas apstādījumu aizsardzības komisija
 17. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija
 18. Cēsu pilsētas domes simbolikas komisija
 19. Domes tehniskā nodrošinājuma iepirkuma komisija cenu aptaujām
 20. Konkursa ‘’Lai top skaistāka mūsu pilsēta’’ komisija
 21. Konkursa ‘’Labākais sētnieks’’ komisija
 22. Publisko izklaides pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija
 23. Pirmsskolas izglītības iestāžu brīvo vietu sadales komisija
 24. Cēsu pilsētas attīstības un teritorijas plānošanas komisija
 25. Transporta kustības organizācijas komisija
 26. Iepirkuma komisija par komunālās saimniecības jautājumiem
 27. Domes tehniskā nodrošinājuma iepirkuma komisija
 28. izslēgts

Domē ir izveidotas un darbojas šādas padomes:

1. Sporta padome

2. Izglītības iestāžu direktoru padome

3. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju padome

4. Tūrisma padome

5. Kultūras padome

6. Vides attīstības padome

7. Uzņēmēju padome

8. izslēgts

9. Jauniešu dome

10. Vecāku dome.

Domē ir izveidotas un pastāvīgi darbojas šādas darba grupas:

izslēgts2008.gada 27.marta protokols Nr. 6       Lēmuma nr.
Pielikums Nr. 17, 48.punkts “Cēsu pilsētas Kultūras projektu 2008.gada 1.konkursā atbalsītie projekti”

1. Cēsu pilsētas Mākslas skola, ”Cēsu pilsētas mākslas skolas audzēkņu darbu atklātņu komplekts” – 710 Ls;

2. Cēsu Kultūras centrs, ”Teatralizēts uzvedums viduslaiku stilā ”Rožu kauja” – 250 Ls;

3. Cēsu 1.pamatskola, ”Cēsnieks dziesmā un dejā” – 700 Ls;

4. SIA ”LG Studija”, ”Fotizstāde ”Gaujas pērles”” – 550 Ls;

5. Cēsu Sv.Jāņa lauku evanģēliski luteriskā draudze, ”Ērģeļmūzikas festivāls ”Cēsu Sv.Jāņa ērģelēm-100”” – 1000 Ls;

6. Cēsu bērnu un jauniešu centrs ”Spārni”, ”I-DEJAS” – 700 Ls;

7. p/a Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs, “Starptautiskās akcijas ”Muzeja nakts” pasākums – Pēc pieci simti gadiem Cēsu pilī” – 500 Ls;

8. Cēsu Kultūras centrs, ”Izrāde bērniem GRIBULĪTIS” – 500 Ls;

9. Cēsu Kultūras centrs, ”Leļļu izrāde ”Zaķpasakas pasaulē”” – 400 Ls;

10. Cēsu pilsētas dome (Jauniešu dome), ”Radošā izstāde-konkurss ”Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”” – 570 Ls;

11. Cēsu pilsētas dome (Jauniešu dome), ”Bērnu un jauniešu diena 2008” – 700 Ls;

12. Cēsu Centrālā bibliotēka, ”Bibliotēku nedēļas pasākumi Cēsīs” – 390 Ls;

13. SIA ”LG Studija”, ”Mākslas izstāžu rīkošana” – 500 Ls;

14. Cēsu Kultūras centrs, ”Informatīvā brošūra ”Cēsis–kultūras pilsēta”” – 750 Ls;

15. z/s ”Jaunrūjas”, ”Uzziedi dziesmā un dzejā” – 250 Ls;

16. IK ”Aušanas darbnīca Vēverīšas”, ”No senatnes mūsdienās” – 410 Ls;

17. Cēsu Kultūras centrs, ””Saulgrieži” Saulgriežos” – 720Ls;

18. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde ”Akmens Ligzda”, ”Ielīgosim Jāņus ”Akmens Ligzdā”” – 100 Ls;

19. /a Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs, “Armēņu duduka virtuoza Siraka Mkrtčjana koncerts” – 200 Ls;

20. Kultūras biedrība ”Harmonija”, ”Sarīkojums ”Sarunas sveču gaismā”” – 100 Ls. 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv