Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.jūlijs   Vārda dienu svin: Andžs, Andžejs, Edīte, Esmeralda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2008. gads
2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1320Par nekustamā īpašuma Lāču ielā 9, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
2321Par zemes gabala Noliktavas ielā 2, Cēsīs, izveidošanu
3322Par Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmuma Nr.232 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu”, 15.06.2006. lēmuma Nr.403 ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr.232 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu”” un 21.06.2007. lēmuma Nr.387 ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr.232 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” un par nomas priekšlīguma par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu noslēgšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem
4323Par zemes gabala Bērzaines ielā 31, Cēsīs, daļas nodošanu apsaimniekošanā
5324Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Mēderu ielā 2, Cēsīs
6325Par adreses maiņu ēkai Pļavas ielā 7, Cēsīs
7326Par zemes ierīcības projekta Jāņa Poruka ielā 22 un Magoņu ielā 25, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
8Pielikums “DARBA UZDEVUMS”
9327Par detālplānojuma teritorijai Cēsīs, kas ietver zemes gabalus Kovārņu ielā 10, Cīrulīšu ielā 72 un daļu no zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A nomas platībām, izstrādes izbeigšanu
10328Par detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, un Cēsu pilsētas saistošo noteikumu Nr.10 „Detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu
11„Detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
12329Par Cēsu pilsētas attīstības programmas 2008-2014 vides pārskata nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
13Kopsavilkums par Cēsu pilsētas attīstības stratēģijas 2008-2014 vides pārskatu
14330Par neapdzīvojamo telpu (garāžu) Gaujas ielā 19, Cēsīs, nodošanu privatizācijai
15331Par neapdzīvojamo telpu (garāžu) Jāņa Poruka ielā 75 Cēsīs, nodošanu privatizācijai
16332Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Akmens ielā 4, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
17333Par nekustamā īpašuma Birzes ielā 5, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
18334Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 7/9, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
19335Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 22, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
20336Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Lenču ielā 48, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
21337Par nekustamā īpašuma Lielajā Līvu ielā 1, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
22338Par nekustamā īpašuma Lielajā Līvu ielā 2, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
23339Par nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 29, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
24340Par nekustamā īpašuma Pils ielā 10, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
25341Par nekustamā īpašuma Saules ielā 21b, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
26342Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Raiņa ielā 2, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
27343Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 17, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
28344Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 37, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
29345Par nekustamā īpašuma Zaķu ielā 3, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
30346Par nekustamā īpašuma Zirņu ielā 28, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
31347Par privatizācijai nodoto dzīvojamo māju Cēsīs saraksta apstiprināšanu
32Pielikums “Cēsu pilsētā privatizācijai nodoto dzīvojamo māju un no valsts pārņemto neprivatizēto dzīvokļu saraksts”
33348Par grozījumiem Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā
34349Par grozījumiem nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs ar pretendentu atlasi noteikumos un pirkuma līgumā
35350Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu
36351Par būvniecības procesu Piebalgas ielā 14, Cēsis
37352Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Badmintons” (programmas kods - 20V 81300) saskaņošanu
38353Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Badmintons” (programmas kods - 30V 81300) saskaņošanu
39354Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Basketbols” (programmas kods - 20V 81300) saskaņošanu
40355Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Basketbols”(programmas kods - 30V 81300) saskaņošanu
41356Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Biatlons” (programmas kods – 20V 81300) saskaņošanu
42357Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Biatlons” (programmas kods – 30V 81300) saskaņošanu
43358Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „BMX” (programmas kods – 20V 81300) saskaņošanu
44359Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „BMX” (programmas kods – 30V 81300) saskaņošanu
45360Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Florbols” (programmas kods – 20V 81300) saskaņošanu
46361Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Florbols” (programmas kods – 30V 81300) saskaņošanu
47362Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Galda teniss” (programmas kods - 20V 81300) saskaņošanu
48363Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Galda teniss” (programmas kods - 30V 81300) saskaņošanu
49364Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Orientēšanās sports” (programmas kods – 20V 81300) saskaņošanu
50365Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Orientēšanās sports” (programmas kods – 30V 81300) saskaņošanu
51366Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Teniss” (programmas kods – 20V 81300) saskaņošanu
52367Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Teniss” (programmas kods – 30V 81300) saskaņošanu
53368Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vieglatlētika” (programmas kods - 20V 81300) saskaņošanu
54369Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vieglatlētika” (programmas kods - 30V 81300) saskaņošanu
55370Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Volejbols” (programmas kods -20V 81300) saskaņošanu
56371Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Volejbols” (programmas kods -30V 81300) saskaņošanu
57372Par Cēsu pašvaldības izglītības stratēģijas apstiprināšanu
58373Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” apstiprināšanu
59Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11 Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā
60374Par ziedojumu pieņemšanu
61375Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
62376Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsīs, Caunas ielā 8, Cēsīs un Lenču ielā 40, Cēsīs nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”
63377Par pasākuma „DISKO NAKTS Nr.802” organizēšanu
64378Par “Cēsu pilsētas domes sporta bāzu nomas maksu sporta organizācijām” kārtības apstiprināšanu
65“Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 17.04.2008.,prot.Nr.7, 67.p.Lēmums nr. 378” “Par “Cēsu pilsētas domes sporta bāzu nomas maksu sporta organizācijām” kārtības apstiprināšanu”
66379Par ziedojumu pieņemšanu
67380Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmumā "Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs, nomu" (prot.Nr.20, 14.p.)
68382Par projekta pieteikuma „Cēsis ceļā uz Olimpiskajām spēlēm” iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esošajai Sporta pārvaldei
69383Par projekta pieteikuma „Sporta inventāra iegādes palīdzība Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai” iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esošajai Sporta pārvaldei
70384Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu Cēsu rajona padomei pasākumā "Cēsu uzņēmējs 2008"
71Par ziedojumu pieņemšanu
72386Par Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju, dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu, nedzīvojamo telpu privatizācijas lietu faktisko pārņemšanu Cēsu pilsētas domes kompetencē
73387Par sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas apliecības anulēšanu IK "Offlains", Rīgas ielā 47, Cēsīs
74388Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada pārskata apstiprināšanu
75389Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes 2007.gada pārskata apstiprināšanu
76390Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes 2007.gada pārskata apstiprināšanu
77391Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes2007.gada pārskata apstiprināšanu
78392Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” 2007.gada pārskata apstiprināšanu
79393Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes 2007.gada pārskata apstiprināšanu
80394Par Cēsu 1.pamatskolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu
81395Par Cēsu 2.pamatskolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu
82396Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu
83397Par Cēsu pilsētas pamatskolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu
84398Par Cēsu Valsts ģimnāzijas 2007.gada pārskata apstiprināšanu
85399Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 2007.gada pārskata apstiprināšanu
86400Par Cēsu 2.vidusskolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu
87401Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu
88402Par Cēsu pilsētas mākslas skolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu
89403Par Cēsu pilsētas sporta skolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu
90404Par Cēsu bērnu un jauniešu centra 2007.gada pārskata apstiprināšanu
91405Par Cēsu Centrālās bibliotēkas 2007.gada pārskata apstiprināšanu
92406Par Cēsu Kultūra Centra 2007.gada pārskata apstiprināšanu
93407Par Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra 2007.gada pārskata apstiprināšanu
94408Par Cēsu pašvaldību aģentūras „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” 2007.gada pārskata apstiprināšanu
95409Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 2007.gada pārskata apstiprināšanu
96410Par Cēsu pilsētas pašvaldības 2007.gada pārskata apstiprināšanu
97412Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumā “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisijas sastāvu” (prot.Nr.13,48.p.)
98413Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Andra MIHAĻOVA atvaļinājumu2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 320
Par nekustamā īpašuma Lāču ielā 9, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. – 2017.” zemes gabals Lāču ielā 9, Cēsīs, nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai kā dzīvojamai apbūvei nepieciešama teritorija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA „Mērnieks MMR” veikto zemes gabala Lāču ielā 9, Cēsīs, kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izgatavošanu, kā arī Cēsu pilsētas zemes komisijas 01.02.2008. atzinumu Nr.8 (prot.nr.2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Lāču ielā 9, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 004 0735), kas sastāv no zemes gabala ar platību 0,9088 ha (9088 m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);
 3. Zemes gabala apgrūtinājumi: 02050601 - aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētā un ciemos līdz 20 kV – 0,0092 ha, 020502 - aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – 0,0260 ha, 020302 aizsargjoslu teritorijas gar ielām – būvlaides – 0,0525 ha, 020401 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0,0026 ha.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 321
Par zemes gabala Noliktavas ielā 2, Cēsīs, izveidošanu

Ar Cēsu pilsētas domes 1997.gada 28.augusta lēmumu Nr. 196 (prot. nr.11) Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” Čiekurkalna ceļu distancei pastāvīgā lietošanā ir piešķirta zeme Cēsu pilsētā 19,2 ha platībā (no virziena Rīga-Valga 92 km 5 pk līdz 95 km 3 pk).

1997.gada decembrī atbilstoši pilsētas teritorijas iedalījumam kadastra grupās un apakšgrupās izstrādātajā Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā VAS „Latvijas dzelzceļš” lietošanā esošā zeme sastāv no septiņiem zemes gabaliem, kuriem adreses un platības līdz šim ar Cēsu pilsētas domes lēmumu nav apstiprinātas. Veicot atsevišķu VAS „Latvijas dzelzceļš” piederošu ēku privatizāciju kopā ar to apsaimniekošanai nepieciešamajiem zemes gabaliem, kā arī citu robežu precizējumu rezultātā reāli lietošanā esošās zemes platība ir samazinājusies.

Šobrīd reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Valsts vārda Satiksmes ministrijas personā tiek gatavots viens no VAS „Latvijas dzelzceļš” lietošanā esošajiem zemes gabaliem, kuram ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 19.12.1997. lēmumu Nr.338 (prot.nr.23) sākotnēji noteikta adrese Raiņa iela 26, Cēsis, kad. Nr.4201 005 1301, platība 119840 m2. Cēsu pilsētas domes 22.04.1999. lēmumā Nr.328 (prot. Nr.9) norādīts, ka šis zemes gabals līdz galīgās adreses apstiprināšanai reģistrējams ar adresi Cēsīs, Noliktavas ielā 2. Pēc vairāku uz zemes gabala esošu objektu privatizācijas līdz ar zemi, Cēsu pilsētas transporta infrastruktūras zemju robežu precizēšanas un SIA „LNB Cēsu MRU” lietošanā esošo zemju robežu precizēšanas, zemes gabala Noliktavas ielā 2, Cēsīs, atlikusī platība ir aptuveni 74000 m2.

Uz zemes gabala esošas ēkas un būves – Cēsu stacijas ēka un nojume, perona tualete un ūdenstornis – ar LR Ministru kabineta 08.06.2005. rīkojumu Nr.375 nodoti Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā, bet reāla pārņemšana līdz šim nav notikusi un ir sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts, ar kuru šo rīkojumu paredzēts atcelt.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to reģistrēšanu zemesgrāmatās” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 07.04.2008. atzinumu Nr.11 (prot. nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Izveidot zemes gabalu un piešķirt tam adresi Noliktavas ielā 2, Cēsīs, robežās saskaņā ar plānu pielikumā ;
 2. Zemes gabala platība 74000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
 3. Zemes gabala lietošanas mērķi (atbilstoši uz tā esošo ēku un būvju izmantošanai):
 4. satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101) – 49540 m2 (mainīgais lielums pie zemes gabala platības precizēšanas) un dzelzceļa staciju, autoostu, civilo lidostu un upju ostu apbūve (1103) – 13885 m2, komercdarbības objektu apbūves zeme (0801) - 5692 m2, rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) – 3552 m2, individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) – 1331 m2;

 5. Neiebilst zemes gabala Noliktavas ielā 2, Cēsīs, reģistrēšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;
 6. Pieņemt zināšanai, ka;

5.1. uz zemes gabala atrodas VAS „Latvijas dzelzceļš” piederoša stacijas ēka, kurai ar Cēsu pilsētas domes 08.02.1996. lēmumu Nr.35 (prot.Nr.3) piešķirta adrese Stacijas laukums 5, Cēsis, un virkne citas VAS „Latvijas dzelzceļš” piederošas ēkas, kurām nav piešķirtas Cēsu pilsētas adresācijas sistēmai piesaistītas adreses;

5.2. uz zemes gabala atrodas citām personām piederošas ēkas un būves ar adresēm Cēsīs, Piebalgas ielā 19A, Raiņa ielā 30A un 30B, Noliktavas ielā 1 un Jāņa Poruka ielā 2A.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 322
Par Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmuma Nr.232 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu”, 15.06.2006. lēmuma Nr.403 ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr.232 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu”” un 21.06.2007. lēmuma Nr.387 ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr.232 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” un par nomas priekšlīguma par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu noslēgšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Cēsu zemesgrāmatas nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1000 0008 5788) uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts zemes gabals Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-0205). 2005.gada 30.jūnijā pieņemts Cēsu pilsētas domes lēmums ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.15, 8.p.), ar kuru dome piekritusi ilgtermiņa nomas līguma noslēgšanai ar SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu aptuveni 208000 m² platībā Žagarkalna slēpošanas bāzes paplašināšanai, laivu bāzes un kempinga celtniecībai, kā arī kompleksa dabas atpūtas parka izveidei. Pamatojoties uz iepriekš minēto domes lēmumu 2005.gada 1.jūlijā noslēgts nomas priekšlīgums uz vienu gadu (līdz 2006.gada 30.jūnijam).

Ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 13.aprīļa lēmumu Nr.232 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.7, 26.p.), noteikts, ka iznomājamai zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļai noteiktas divas nomas adreses Dzidravota iela 2, Cēsīs un Kovārņu iela 2, Cēsīs, par kurām slēdzams zemes nomas līgumu ar SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” uz 12 gadiem ar apbūves tiesībām. 2006.gada 15.jūnijā pieņemts domes lēmums Nr.403 ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr.232 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu””, kurā noteikts, ka nomas līgums par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļām ar nomas adresēm Dzidravota iela 2, Cēsīs un Kovārņu iela 2, Cēsīs, slēdzams pēc detālplānojuma izstrādāšanas un apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2007.gada 1.jūlijam. Ņemot vērā to, ka Valmieras reģionālā vides pārvalde 2006.gada 31.oktobrī izsniegusi nosacījumus (Nr.420100-60) detālplāna izstrādes teritorijai, kuru izpildi varēja veikt tikai vasaras sezonā, kā arī SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” paskaidrojumu par radušos situāciju, Cēsu pilsētas dome 2007.gada 21.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.387 ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr.232 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” un par nomas priekšlīguma par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu noslēgšanu”. Ar minēto lēmumu noteikts, ka nomas līgums slēdzams pēc detālplānojuma izstrādāšanas un apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2008.gada 1.aprīlim un līdz nomas līguma noslēgšanai ar SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” noslēgt nomas priekšlīgumu. Nomas priekšlīgums par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļām ar nomas adresēm Dzidravota iela 2, Cēsīs un Kovārņu iela 2, Cēsīs, noslēgts 2007.gada 30.augustā (Nr.2-7-29/2007) un tā 9.punktā ir noteikts, ka līgums „.. ir spēkā līdz brīdim, kad stājies spēkā detālplānojums teritorijai, kas ietver zemes gabalus Kovārņu ielā 10, Cīrulīšu ielā 72 un daļu no zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A nomas platībām, un parakstīts nomas līgums vai līdz 2008.gada 1.aprīlim”. Līdz 2008.gada 1.aprīlim detālplānojums minētajai teritorijai nav izstrādāts un apstiprināts un uz šo brīdi beidzies nomas priekšlīguma termiņš.

2008.gada 26.martā saņemts SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze”, juridiskā adrese „Žagarkalns”, Drabešu pag., Cēsu raj., iesniegums (reģ.Nr.753/1-23) ar lūgumu pārtraukt detālplānojuma izstrādi šai teritorijai (ar ieceri slēgt nomas līgumu un izstrādāt detālplānojumu samazinātai teritorijai).

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2008.gada 1.aprīļa priekšlikumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2006.gada 13.aprīļa lēmumu Nr.232
 2. ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.7, 26.p.).

 3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumu Nr.403 ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr.232 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu”” (prot.Nr.11, 44.p.).
 4. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumu Nr.387 ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr.232 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” un par nomas priekšlīguma par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu noslēgšanu” (prot.Nr.10, 18.p.).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 323
Par zemes gabala Bērzaines ielā 31, Cēsīs, daļas nodošanu apsaimniekošanā

Zemes gabals Bērzaines ielā 31, Cēsīs (kadastra Nr.4201-006-1308) reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 003 0133). Zemes gabala platība 2168 m². Uz zemes gabala atrodas nedzīvojamā ēka – bijusī šķidrā kurināmā noliktava. Pašreizējais zemes lietošanas mērķis – ražošanas objektu apbūves zeme.

2008.gada 8.aprīlī Cēsu pilsētas domē saņemts SIA "Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija’’ iesniegums ar lūgumu nodot apsaimniekošanā zemes gabala Bērzaines ielā 31, Cēsīs, daļu 330 m² platībā, kuru paredzēts izmantot EKO laukuma – šķirotu atkritumu pieņemšanai no iedzīvotājiem bez maksas, ierīkošanai. Iesniegumam pievienots būvprojekts, kas saskaņots Cēsu pilsētas Būvvaldē (06.02.2008).

Izskatot SIA "Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" 2008.gada 4.aprīļa iesniegumu Nr.5-4/105 (Cēsu pilsētas domē reģistrēts 08.04.2008.; reģ.Nr.844/1-23), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2008.gada 8.aprīļa priekšlikumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Nodot SIA ”Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija’’ (reģistrācijas Nr.44103015509, juridiskā adrese Rīgas iela 32, Valmiera) apsaimniekošanā zemes gabala Bērzaines ielā 31, Cēsīs, daļu 330 m2 platībā, saskaņā ar plāna skici (pielikums ).
 2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar 2008.gada 1.maiju līdz 2013.gada 30.aprīlim ar sekojošiem nosacījumiem:
 3. 2.1. uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu pilsētas domes (23.12.2004.) Saistošajiem noteikumiem Nr.11 "Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi" un citiem normatīvajiem aktiem;

  2.2. zemes gabals izmantojams tikai iesniegumā minētajam mērķim – EKO laukuma – šķirotu atkritumu pieņemšanai no iedzīvotājiem bez maksas, ierīkošanai saskaņā ar projektu, un uzturēšanai kārtībā.

 4. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā, nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.
 5. Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
 6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu apsaimniekošanas līgumu.
 7. Kontroli par līguma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 324
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Mēderu ielā 2, Cēsīs

Nekustamais īpašums – zemes gabals un namīpašums Mēderu ielā 2, Cēsīs (kad. Nr. 4201 009 0532) – pieder Jānim Ozolam. Zemes gabala platība 18226 m2. Šim nekustamajam īpašumam līdz šim noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601). Uz zemes gabala Mēderu ielā 2 ir paredzēta vieglo automašīnu tirdzniecības laukuma būvniecība, šai darbībai 18.03.2008. saņemta būvatļauja Nr.035-08p. Plānotā laukuma platība ir 1657 m2.

Izskatot Jāņa Ozola 19.03.2008. iesniegumu (reģ. Nr.286/F-1-23) par zemes lietošanas mērķa maiņu, pamatojoties uz Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 01.04.2008. priekšlikumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Daļēji mainīt zemes lietošanas mērķi zemes gabalam Mēderu ielā 2, Cēsīs, nosakot tam sekojošus lietošanas mērķus: individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601) – 16569 m2; komercdarbības objektu apbūves zeme (0801) – 1657 m2;
 2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Jānim Ozolam;
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 325
Par adreses maiņu ēkai Pļavas ielā 7, Cēsīs

Uz SIA „GAISMA BBT” (reģ. Nr.44103022426, jurid. adrese Raunas iela 15, Cēsis) vārda zemesgrāmatā reģistrēts namīpašums Pļavas ielā 7, Cēsīs, sastāvošs no vienas ēkas (kad. Nr. 4201 505 0052, zemesgrāmatas nodalījums Nr.392). Ēka atrodas uz citām personām piederoša zemes gabala Pļavas ielā 3, Cēsīs (kad. Nr. 4201 005 2305).

Saskaņā ar LR MK 27.08.2002. noteikumu Nr.384 „Adresācijas noteikumi” 5. punkta 1.apakšpunktu, administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, savukārt ar šo noteikumu 34.punktu pašvaldībām uzdots pieņemt lēmumu par to adrešu precizēšanu, kas neatbilst 5.punkta prasībām. Cēsu pilsētā reģistrēts vēl viens nekustamais īpašums – zemes gabals un ēka – ar adresi Pļavas iela 7, Cēsīs (kad. Nr. 4201 005 2320), kas atrodas pēc numerācijas kārtības pareizā vietā – starp nekustamajiem īpašumiem Pļavas ielā 5 un Pļavas ielā 9. Līdz ar to adrese maināma SIA „GAISMA BBT” piederošai ēkai, kas atrodas starp namīpašumiem ar adresēm Pļavas ielā 1 un Pļavas ielā 3A.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 01.04.2008. priekšlikumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Mainīt adresi ēkai Pļavas ielā 7, Cēsīs (bijusī pirts ēka, šobrīd neizmantota), piešķirot tai zemes gabalam, uz kura tā atrodas, atbilstošu adresi Pļavas iela 3, Cēsis (situācijas plāns pielikumā );
 2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 326
Par zemes ierīcības projekta Jāņa Poruka ielā 22 un Magoņu ielā 25, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Izskatot VAS CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS DIREKCIJAS, reģ. Nr. 40003345734, adrese: Miera ielā 25, Rīgā, LV- 1001, iesniegumu (reģ.Nr.780/F-1-24; 31.03.2008.) par viņiem piederošo zemes gabalu Magoņu ielā 25 Cēsīs,(kad. Nr. 4201 004 0252, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0014 8571), un Jāņa Poruka ielā 22,Cēsīs(kad. Nr.4201 004 0223, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.799)robežu maiņu, atdalot no zemes gabala Magoņu ielā 25 aptuveni 200 kv.m. un pievienot zemes gabalam Jāņa Poruka ielā 22.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14 (grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ ’’Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 8.04.2008. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.14), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabaliem Magoņu ielā 25(kad. Nr. 4201 004 0252), Cēsīs un Jāņa Poruka ielā 22,(kad. Nr. 4201 004 0223) Cēsīs.
 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabaliem Magoņu ielā 25(kad. Nr. 4201 004 0252), Cēsīs un Jāņa Poruka ielā 22, (kad. Nr. 4201 004 0223)Cēsīs, (pielikums ).
 3. Apstiprināt par zemes ierīcības projekta zemes gabaliem Magoņu ielā 25(kad. Nr. 4201 004 0252), Cēsīs un Jāņa Poruka ielā 22, (kad. Nr. 4201 004 0223)Cēsīs, izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr.
Pielikums “DARBA UZDEVUMS”

Zemes ierīcības projekta izstrādei , zemes gabaliem Magoņu ielā 25(kad. Nr. 4201 004 0252), Cēsīs un Jāņa Poruka ielā 22,(kad. Nr. 4201 004 0223)Cēsīs,

1. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums: Zemes ierīcības likums, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumi Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu pilsētas saistošie noteikumi Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14 (grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ ’’Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.04.2008. sēdes priekšlikums (protokols Nr.14)

1. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:

 • Zemes ierīcības projekts izstrādājams zemes gabalu Magoņu ielā 25(kad.Nr. 4201 004 0252), Cēsīs un Jāņa Poruka ielā 22, (kad. Nr. 4201 004 0223)Cēsīs,  robežu pārkārtošanai;
 • apgrūtinājumu konkretizēšanai;
 • zemes lietošanas veidu aktualizācijai.

2. Izejas materiāli:

 • no 09.06.2005. spēkā esošais Cēsu pilsētas teritorijas plānojums (grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ ’’Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.), tā sastāvā esošo Apbūves noteikumu 7. nodaļas prasības zemes gabalu apvienošanai;
 • īpašnieka priekšlikumi;
 • Valsts zemes dienesta kadastra informācija par zemes gabaliem;
 • inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes komunikāciju izvietojumu vai neesību;
 • dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.

3. Izstrādes nosacījumi:

Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.

 • projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz informāciju par projektā aptvertās teritorijas  kadastrālo raksturojumu, īpašnieka iesniegumiem, īpašnieka apliecinājums par to vai gabals ir apgrūtināts ar kredītsaistībām, dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai servitūtu nodibināšanu, dokumenti un dabā veikti uzmērījumi par esošajām inženierkomunikācijām, zemes ierīkotāja informācija par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;

 • projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92, mērogā 1:1000.
 • projekta grafiskajā daļā attēlo projekta robežu, esošā zemes gabala robežas, būvju kontūras, zemes lietošanas veidus, projektētās zemes gabala robežas, norādot zemes gabalu kārtas numurus un projektētās platības, piekļūšanas iespējas katram zemes gabalam, apgrūtinājumus ar kodiem, robežām un platībām;
 • atļauts veidot tikai kompaktus zemes gabalus(bez starpgabaliem), ne mazākus par 1000 kv.m., kuriem ir tieša piekļūšana no ielas, kuru robeža ar ielu nav mazāka par 20 m, vai attiecībā pret ielu iedziļinātiem zemes gabaliem nav mazāka par 5 m., kuru konfigurācija ir tāda, lai uz tiem būtu iespējams veikt apbūvi.
 • Zemes gabalu robežas pret ielu veidojamas 90° leņķi vai tuvu tam;
 • projektu izstrādā 3 eksemplāros;
 • projekta lietu saskaņo ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālo nodaļu.

4.Izpilde:

 • izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu spēkā stāšanos;

 • zemes ierīcības projekts īstenojums 2. gadu laikā;
 • zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīt zemesgrāmata.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 327
Par detālplānojuma teritorijai Cēsīs, kas ietver zemes gabalus Kovārņu ielā 10, Cīrulīšu ielā 72 un daļu no zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A nomas platībām, izstrādes izbeigšanu

Ar Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumu Nr.235 (prot.Nr.7, 29.p.) tika uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai Cēsīs, kas ietver zemes gabalus Kovārņu ielā 10, Cīrulīšu ielā 72 un daļu no zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A nomas platībām, bet ar 05.10.2006. lēmumu Nr.568 (prot.Nr.16, 15.p.) apstiprināts darba uzdevums minētajam detālplānojumam.

26.03.2008. saņemts zemes gabala Kovārņu ielā 10, Cēsīs, īpašnieka un zemes gabala Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomnieka SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” valdes locekļa Jura Žagara iesniegums (reģ. Nr.753/1-23) par detālplānojuma izstrādes izbeigšanu sakarā ar neiespējamību saskaņot teritorijas apgūšanas ieceres tik plašā teritorijā ar Gaujas dabas lieguma izmantošanas noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 01.04.2008. priekšlikumu (prot. Nr.13), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izbeigt detālplānojuma teritorijai Cēsīs, kas ietver zemes gabalus Kovārņu ielā 10, Cīrulīšu ielā 72 un daļu no zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A nomas platībām, izstrādi;

2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumu Nr.235 (prot.Nr.7, 29.p.) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Cēsīs, kas ietver zemes gabalus Kovārņu ielā 10, Cīrulīšu ielā 72 un daļu no zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A nomas platībām”;

3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 05.10.2006. lēmumu Nr.568 (prot.Nr.16, 15.p.) „Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam teritorijai Cēsīs, kas ietver zemes gabalus Kovārņu ielā 10, Cīrulīšu ielā 72 un daļu no zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A nomas platībām”;

4. Ievērojot to, ka, uzsākot detālplānojuma izstrādi, nav saņemts neviens iedzīvotāju iesniegums ar priekšlikumiem detālplānojuma izstrādei, kā arī neviena ieinteresētā persona nebija ieradusies uz sabiedriskās apspriešanas pirmā posma pasākumu, nepublicēt paziņojumu par detālplānojuma izstrādes izbeigšanu laikrakstos;

5. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” un Jurim Žagaram;

Kontroli par lēmuma izpildi veikt detālplānojuma izstrādes vadītājai Z.Jēkabsonei.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 328
Par detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, un Cēsu pilsētas saistošo noteikumu Nr.10 „Detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu

Ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 8.marta lēmumiem Nr.129 (prot.Nr.4, 18.p) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs” un Nr.130 (prot nr.4, 19.p.) „Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs” uzsākta detālplānojuma izstrāde minētajai teritorijai, kā arī apstiprināts darba uzdevums.

Ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 27. decembra lēmumu Nr.828 (prot.nr.22, 73.p.) „Par detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” uzsākta detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas gaitā no darba uzdevumā minētajām institūcijām nav saņemti iebildumi pret izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju. Internetā Cēsu pilsētas mājas lapā www.cesis.lv , kā arī detālplānojuma izstrādes vadītājas e-pastā atsauksmes nav saņemtas. Sabiedriskās apspriešanas pasākumā nav saņemti iebildumi un būtiski priekšlikumi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, iepazīstoties ar detālplānojuma pirmo redakciju, ziņojumu par atbilstību Cēsu pilsētas teritorijas plānojumam, institūciju nosacījumu ievērošanu, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 19.10.2007. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1 un 72.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 01.04.2008. sēdes priekšlikumu (prot.nr.13), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, pirmo redakciju kā galīgo redakciju;
 2. Apstiprināt Cēsu pilsētas saistošos noteikumus Nr.10 „Detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (pielikums ar grafiskajiem pielikumiem uz 5 lapām);
 3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai;
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 17.04.2008.,prot.Nr.7, 17.p. Lēmums nr. 328

Cēsu pilsētas saistošie noteikumi Nr.102008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr.
„Detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

1. Šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir spēkā detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, teritorijā – t.i. pašreizējā zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs (kad. Nr. 4201 008 1105) robežās, kā arī perspektīvā no tā izveidotajos zemes gabalos un tam pieguļošajos esošo ielu posmos.

2. Darbības, ko neregulē šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, veicamas saskaņā ar Cēsu pilsētas 09.06.2005. saistošo noteikumu Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” sadaļā Apbūves noteikumi noteiktajām prasībām, kā arī to grozījumiem perspektīvā.

3. Apbūve šajā teritorijā veicama saskaņā ar apbūves zonējumu, kas dots grafiskajā pielikumā kartē DP-1 „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, kā arī ievērojot pārējos grafiskajos materiālos attēlotos konkrētos nosacījumus zemes gabalu robežu veidošanai, adresācijai, ielu sarkano līniju noteikšanai, inženierkomunikāciju un ielu izbūvei, autostāvvietu izvietošanai, koku saglabāšanai, virsūdeņu novadīšanas sistēmas veidošanai u.c. (pielikumi Nr.1 līdz Nr.5).

4. Teritorija iedalīta piecās izmantošanas veidu zonās:

Nr.p.k.

Izmantošanas veids

Krāsu apzīmējums plānā

Apzīmējums ar burtiem

1.

Sabiedriskā apbūve

Sarkanbrūns svītrojums

S

2.

Komercobjektu un pakalpojumu objektu apbūve

Violets svītrojums

K

3.

Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve

Zaļgans rūtojums

D

4.

Mazstāvu individuālā dzīvojamā apbūve

Dzeltens rūtojums

B

5.

Zaļās zonas

Zaļš rūtojums

Z

6.

Satiksmes infrastruktūra

Bez krāsojuma

-

5. Plānotajiem zemes gabaliem tiek noteikti šādi nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:

Nr.p.k.

Zemes gabala adrese

Lietošanas mērķis

Platība (m2)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods

1.

Rīgas iela 78, Cēsis

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme

9910

(0901)

2.

Rīgas iela 90, Cēsis

Komercdarbības objektu apbūves zeme

16818

(0801)

3.

Rīgas iela 94, Cēsis

Komercdarbības objektu apbūves zeme

18082

(0801)

4.

Ērgļu iela 1, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

1373

(0701)

5.

Ērgļu iela 3, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

1497

(0701)

6.

Ērgļu iela 5, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

3834

(0701)

7.

Ērgļu iela 7, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

3270

(0701)

8.

Kalnmuižas iela 12, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

1848

(0701)

9.

Kalnmuižas iela 14, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

2313

(0701)

10.

Kalnmuižas iela 15, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

2282

(0701)

11.

Kalnmuižas iela 16, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

2898

(0701)

12.

Kalnmuižas iela 17, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

2758

(0701)

13.

Kalnmuižas iela 20, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

2480

(0701)

14.

Kalnmuižas iela 22, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

1960

(0701)

15.

Kalnmuižas iela 24, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

2071

(0701)

16.

Kalnmuižas iela 26, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

2369

(0701)

17.

Mellupes iela 1, Cēsis

Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme

2992

(0501)

18.

Mellupes iela 2, Cēsis

Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme

12906

(0501)

19.

Mellupes iela 3, Cēsis

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

2193

(0601)

20.

Mellupes iela 4, Cēsis

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

1771

(0601)

21.

Mellupes iela 5, Cēsis

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

2978

(0601)

22.

Mellupes iela 6, Cēsis

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

2469

(0601)

23.

Mellupes iela 7, Cēsis

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

2110

(0601)

24.

Mellupes iela 8, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

1176

(0701)

25.

Mellupes iela 10, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

1341

(0701)

26.

Mellupes iela 12, Cēsis

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

1781

(0701)

27.

Ata Kronvalda

iela 81, Cēsis

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

2885

(0601)

28.

Katrīnkalna iela 4,

Cēsis

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

2316

(0601)

29.

Katrīnkalna iela 6,

Cēsis

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

1705

(0601)

30.

Katrīnkalna iela 8,

Cēsis

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

2428

(0601)

31.

Katrīnkalna iela 10,

Cēsis

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

1412

(0601)

32.

Katrīnkalna iela 12,

Cēsis

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

1365

(0601)

33.

Krūmiņu iela 7, Cēsis

Komercdarbības objektu apbūves zeme

13878

(0801)

34.

Ērgļu iela

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme

709

(1101)

35.

Kalnmuižas iela*

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme

4151

(1101)

36.

Kalnmuižas iela**

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme

3314

(1101)

37.

Mellupes iela

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme

13259

(1101)

38.

Ata Kronvalda iela

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme

9746

(1101)

39.

Katrīnkalna iela

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme

5666

(1101)

 

6. Zemes izmantošanas veidu zonām noteikti šādi individuālie izmantošanas nosacījumi – plānotā (atļautā) izmantošana:

6.1. Mazstāvu individuālā dzīvojamā apbūve (B):

6.1.1. Vienas individuālās dzīvojamās mājas būvniecība atsevišķā zemes gabalā; 6.1.2. Saimniecības ēku būvniecība; 6.1.3. Apbūves blīvums līdz 30% no zemes gabala kopējās platības; 6.1.4. Stāvu skaits – 2 (divi) pilni stāvi ar jumta izbūvi; 6.1.5. Ēku kopējais augstums ne vairāk kā 12 m virs zemes virsmas; 6.1.6. Ēkās atļauts individuālais darbs kā palīgizmantošana; 6.1.7. Atļauta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana; 6.1.8. Atļauta teritorijas norobežošana ar kvalitatīvu materiālu žogiem ar augstumu līdz 1.65 m un caurskatāmību vismaz 50 %;

6.2.Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve (D):

6.2.1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve; 6.2.2. Apbūves blīvums līdz 30% no zemes gabala kopējās platības; 6.2.3. Stāvu skaits - 2 (divi) pilni stāvi ar jumta izbūvi; 6.2.4. Ēku kopējais augstums ne vairāk kā 15 m virs zemes virsmas; 6.2.5. Ēkās atļauta tikai dzīvojamā funkcija; 6.2.6. Vietējas nozīmes katlumājas izvietojamas tieši ēkās vai bloķētas, veidojot vienotu būvapjomu; 6.2.7. Atļauta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana; 6.2.8. Nav atļauta teritorijas iežogošana;

6.3. Sabiedriskā apbūve (S):

6.3.1. Atļauta izglītības iestāžu apbūve; 6.3.2. Apbūves blīvums līdz 40 % no zemes gabala kopējās platības; 6.3.3. Maksimālais stāvu skaits - 2 pilni stāvi ar jumta izbūvi; 6.3.4. Atļauta teritorijas iežogošana; 6.3.5. Atļauta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana;

6.4. Komercobjektu un pakalpojumu objektu apbūve:

6.4.1. Atļauta komerciāla rakstura objektu (veikalu, viesnīcu, biroju u.c.) apbūve; 6.4.2. Atļauta pakalpojumu sniegšanas ēku būvniecība vai atsevišķu telpu iekārtošana šim nolūkam; 6.4.3. Apbūves blīvums – zemes gabaliem pie Rīgas ielas ne vairāk kā 40 %, zemes gabaliem pie Krūmiņu ielas ne vairāk kā 30 %; 6.4.4. Maksimālais stāvu skaits – ēkām zemes gabalos pie Rīgas ielas 3 (trīs) pilni stāvi ar pieļaujamu jumta izbūvi, ēkām zemes gabalos pie Krūmiņu ielas 2 (divi) pilni stāvi ar pieļaujamu jumta izbūvi; ēkai pie Ata Kronvalda un Krūmiņu ielas krustojuma pieļaujama par vienu stāvu augstāka akcentēta stūra apjoma būvniecība;

6.5. Zaļā zona (Z):

6.5.1. Atļauta labiekārtojuma būvju - celiņu, apgaismojuma, atpūtas vietu un taml. būvniecība; 6.5.2. Atļauta maģistrālo inženierkomunikāciju, t.sk. transformatora punktu, būvniecība; 6.5.3. Teritorijas apzaļumošanai izstrādājams projekts, kurš saskaņojams ar Cēsu pilsētas ainavu arhitektu; 6.5.4. Izbūvējama un pastāvīgi uzturama funkcionālā kārtībā atklātā virsūdeņu novadīšanas sistēma;

6.6. Satiksmes infrastruktūra:

6.6.1. Ielu un gājēju/velosipēdistu celiņu izbūve; 6.6.2. Inženierkomunikāciju un ielas apgaismojuma izbūve; 6.6.3. Ielai pieguļošās zaļās zonas izveidošana un uzturēšana; 6.6.4. Virsūdeņu noteces sistēmas izbūve un uzturēšana; 6.6.5. Labiekārtojuma elementu un būvju izbūve; 6.6.6. Ielu braucamajai daļai izbūvējams asfaltbetona segums; 6.6.7. Ietvēm izbūvējams betona bruģa segums, gājēju/velosipēdistu celiņam asfaltbetona vai bruģa segums.

7. Būvlaides attālums no ielas sarkanās līnijas:

7.2. Ērgļu ielai 6 m;

7.3. Rīgas ielai 10 m;

7.4. Ata Kronvalda ielai 10 m;

7.5. Kalnmuižas ielai 6 m;

7.6. Mellupes ielai 6 m;

7.7. Katrīnkalna ielai 6 m;

7.8. Krūmiņu ielai 6 m;

7.9. Zemes gabalos blakus gājēju/velosipēdistu celiņam - 4 m no zemes gabala robežas.

8. Kopējās prasības ēku izbūvei:

8.2. Ēku fasāžu galvenie apdares materiāli – krāsots apmetums, ķieģelis, koks, stiklojums;

8.3. Nav atļautas virpotās guļbūves un plastikāta fasāžu apdare;

8.4. Fasāžu apdarēs drīkst izmantot augstvērtīgu metāla apšuvumu līdz 20 % no fasādes kopējā laukuma;

8.5. Ēku nulles līmenis paredzams ne augstāk kā 1.2 m virs zemes līmeņa.

9. Prasības labiekārtojumam:

9.2. atkritumu konteineru laukumi pie daudzdzīvokļu mājām veidojami grafiskajā lapā DP-1 norādītajās vietās un tie katrs izmantojami vairāku tuvāko māju apkalpošanai;

9.3. zaļajās zonās iekārtojamas pastaigu takas.

10. Prasības dzīvojamo māju autonovietņu skaitam:

10.2. Daudzdzīvokļu mājām autonovietņu kopskaita aprēķina normatīvs ir 1 stāvvieta uz 1-istabu dzīvokli, 1.5 stāvvietas uz 2-istabu un lielāku dzīvokli;

10.3. Individuālo māju apbūves zonā ne mazāk kā divas atklātas vai ar nojumi segtas autostāvvietas uz vienu dzīvojamo māju zemes gabala robežās, un ne vairāk kā divas automašīnu vietas uz katru dzīvojamo māju garāžās.

11. Daudzdzīvokļu māju projektu apzaļumošanas daļa, kā arī izmaiņas apzaļumojumā ēku uzturēšanas laikā saskaņojamas ar pašvaldības ainavu arhitektu.

12. Prasības piekļūšanas nodrošināšanai (ceļu servitūtiem):

12.2. pēc Kalnmuižas ielas izbūves zemes gabalam Krūmiņu ielā 5, Cēsīs, nodrošināma piekļūšana no Kalnmuižas ielas caur zemes gabalu Mellupes ielā 2, Cēsīs, pa īsāko trasējumu;

12.3. zemes gabalam Kalnmuižas ielā 16, Cēsīs, piekļūšana caur zemes gabalu Kalnmuižas ielā 14, Cēsīs;

12.4. zemes gabalam Ērgļu ielā 7, Cēsīs, piekļūšana caur zemes gabalu Ērgļu ielā 5, Cēsīs;

13. Caur zemes gabaliem Ērgļu ielā 5, Ērgļu ielā 7, Kalnmuižas ielā 16 un Kalnmuižas ielā 14, Cēsīs, izbūvējams caurejošs piebraucamais ceļš no Ērgļu ielas līdz Kalnmuižas ielai, ar maģistrālajām inženierkomunikācijām.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 329
Par Cēsu pilsētas attīstības programmas 2008-2014 vides pārskata nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4 panta 3. daļu, 23. 5 pantu un MK 2004.gada 23.marta noteikumu Nr. 157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" V nodaļu, lai nodrošinātu sabiedrības informētību par plānošanas dokumenta ietekmi uz vidi , Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Nodot Cēsu pilsētas attīstības programmas 2008-2014 vides pārskatu sabiedriskajai apspriešanai.

2. Sabiedriskās apspriešanas laiku noteikt no 2008.gada 21.aprīļa līdz 30. maijam.

3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes speciālistei vides politikas jautājumos, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniecei Intai Ādamsonei.

4.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram Jānim Rozenbergam.

Pielikums

2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr.
Kopsavilkums par Cēsu pilsētas attīstības stratēģijas 2008-2014 vides pārskatu

Vides pārskats ir stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN), kas sagatavots Cēsu pilsētas attīstības programmai 2008-2014 gadam, saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un MK 2004. gada 23. marta noteikumiem Nr. 157 ’Kārtība kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. SIVN dokumentā ir noteikta, aprakstīta un novērtēta plānošanas dokumenta īstenošanas ietekme uz vidi.

Cēsu pilsētas attīstības programma 2008-2014 gadam ir vidēja termiņa politisks dokuments, kas nosaka pilsētas attīstības vīziju, izvirza attīstības stratēģiskos mērķus, virzienus un nosaka konkrētus uzdevumus mērķu sasniegšana.

Vides pārskats ir izstrādāts, balstoties uz pilsētas attīstības programmā ietverto informāciju, valsts vides monitoringa datiem par pilsētas dabas apstākļiem un vides kvalitāti.

Veicot esošas situācijas analīzi, secināts, ka pilsētai un tās ietekmes zonai ir unikālas ainavas, bagātīga bioloģiskā daudzveidība, augstvērtīgas dabas pamatnes teritorijas un kultūrvēsturiskais mantojums, kas veicina pilsētas identitāti Latvijas un Eiropas mērogā. Dabas pamatnes teritorijas un kultūrvēsturiskais mantojums izmantojams ekonomiskās attīstības veicināšanā saskaņā ar spēkā esošajiem valsts un pašvaldības normatīvajiem aktiem dabas likumsakarībām. Analīzes gaitā izvērtētas attīstības programmas realizācijas iespējamās ietekmes uz vidi, izdarīti secinājumi un sniegtas rekomendācijas ietekmes uz vidi samazināšanas pasākumiem.

Kā alternatīva plānošanas dokumenta īstenošanai analizēta situācija, ja plānošanas dokuments netiktu īstenots, jo attīstības dokumentā citi alternatīvi risinājumi nav piedāvāti.

Ievērojamas investīcijas tiek plānotas infrastruktūras sakārtošanai, sabiedriski nozīmīgu objektu būvniecībai un renovācijai, kā arī kultūras un izglītības iestāžu optimizācijai. Attīstības programmas ieviešana plānošanas periodā vides kvalitāti ietekmēs neviennozīmīgi. Būvniecības laikā pilsētas teritorijā pastiprināsies trokšņi, vibrācijas, būvniecības tehnikas pārvietošanās pa ielām, putekļu piesārņojums. Lielu, sabiedrisku objektu ekspluatācija veicinās ūdens, notekūdeņu, atkritumu piesārņojuma palielināšanos. Masu kultūras pasākumu organizēšana veicina sadzīves atkritumu palielināšanos pilsētas ielās un dabas pamatnes teritorijās, apstādījumu noplicināšanos. Vairākas programmā minētās rīcības tieši veicinās vides kvalitātes uzlabošanos. Programmas ieviešana, ja tās realizācijas laikā tiks izmantotas labākās pieejamās tehnoloģijas, sekmēs cilvēka saimnieciskās darbības ietekmes uz vidi samazināšanu un atstās pozitīvu ietekmi uz vides kvalitāti un dzīves kvalitāti.

Lai nodrošinātu monitoringu par plānošanas dokumenta īstenošanas ietekmi uz pilsētas teritoriju, pašvaldībai jānodrošina regulāra uzraudzība, izmantojot valsts statistikas datu bāzē pieejamo informāciju un monotoringa datus. Veicot plānošanas dokumenta aktualizāciju, pašvaldībai jānodrošina vides pārskata sagatavošana, kas jāiesniedz vides pārraudzības valsts birojam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 330
Par neapdzīvojamo telpu (garāžu) Gaujas ielā 19, Cēsīs, nodošanu privatizācijai

Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, ar Cēsu pilsētas domes 25.03.1999. lēmumu nr. 276 (protokols nr. 6) daļa no nekustamā īpašuma Gaujas ielā 19, Cēsīs, - viena (liters 001) 5 (piecu) dzīvokļa īpašumu dzīvojamā māja, 1 (viena) (liters 002) no 2 (divām) palīgceltnēm un 751,0 m2 liels zemes gabals – ir nodots privatizācijai.

Par visu 5 (piecu) dzīvokļu, ar to saistīto mājas kopīpašuma domājamās daļas, vienas funkcionāli saistītas palīgceltnes - šķūņa domājamās daļas un zemes gabala domājamo daļu privatizāciju ir parakstīti pirkuma līgumi.

Viena funkcionāli saistīta palīgceltne (liters 003) – garāžas – privatizācijai nav nodota. Par garāžu ir noslēgts 1 (viens) nomas līgums.

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 18. panta pirmo daļu par neapdzīvojamās telpas piedāvāšanu privatizēt tās nomniekam, 25. pantu par privatizējamā objekta novērtēšanu, 27. panta pirmo daļu par privatizācijas objekta cenas noteikšanu, 29. panta pirmās daļas 3. punktu par paziņojuma nosūtīšanu iznomātās neapdzīvojamās telpas nomniekiem, SIA Invest – Rīga`Cēsis 08.02.2008. neapdzīvojamo telpu (garāžu) vērtējumu un, lai pabeigtu Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošā privatizācijai nodotā nekustamā īpašuma Gaujas ielā 19, Cēsīs, privatizāciju, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 26.03.2008. atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noteikt neapdzīvojamo telpu (garāžu) Gaujas ielā 19, Cēsīs, kadastra apzīmējums nr. 42010071003-003, vērtību Ls 900,00 (deviņi simti lati).

2. Noteikt maksāšanas līdzekļus 100 % latos.

3. Piedāvāt pirkt privatizējamo objektu un nosūtīt paziņojumus neapdzīvojamās telpas (garāžas) Gaujas ielā 19, Cēsīs, nomniekam.

4. Lēmuma izpildes kontroli veikt Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 331
Par neapdzīvojamo telpu (garāžu) Jāņa Poruka ielā 75 Cēsīs, nodošanu privatizācijai

Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, ar Cēsu pilsētas domes 18.06.1998. lēmumu nr. 315 (protokols nr 12) daļa no nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs, - viena (liters 001) 6 (sešu) dzīvokļa īpašumu dzīvojamā māja, 2 (divas) (literis 002, 003) no 3 (trim) palīgceltnēm, uz citai personai piederoša 3469,0 m2 liela zemes gabala – ir nodots privatizācijai.

Par 6 (sešu) dzīvokļu, ar to saistīto mājas kopīpašuma domājamās daļas, divas funkcionāli saistītas palīgceltnes – saimniecības ēkas - domājamās daļas privatizāciju ir parakstīti pirkuma līgumi.

Viena funkcionāli saistīta palīgceltne (liters 004) – garāžas – privatizācijai nav nodota. Par neapdzīvojamām telpām (garāžām) ir noslēgti 3 (trīs) nomas līgumi ar dzīvokļu Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs, īpašnieki.

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 18. panta pirmo daļu par neapdzīvojamās telpas piedāvāšanu privatizēt tās nomniekam, 25. pantu par privatizējamā objekta novērtēšanu, 27. panta pirmo daļu par privatizācijas objekta cenas noteikšanu, 29. panta pirmās daļas 3. punktu par paziņojuma nosūtīšanu iznomātās neapdzīvojamās telpas nomniekiem, Auditorfirmas SIA Invest – Rīga`Cēsis 08.02.2008. neapdzīvojamo telpu (garāžu) vērtējumu un, lai pabeigtu Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošā privatizācijai nodotā nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs, privatizāciju, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 26.03.2008. atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noteikt neapdzīvojamo telpu (garāžu) Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs, kadastra apzīmējums nr. 42015030001-004, vērtību Ls 3950,00 (trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit lati), t.sk., pēc inventarizācijas lietas:

1.1. telpas nr. 1 (35,6 m2) vērtība Ls 1960,00 (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit lati);

1.2. telpas nr. 2 (36,2 m2) vērtība Ls 1990,00 (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit lati);

2. Noteikt maksāšanas līdzekļus 100 % latos.

3. Piedāvāt pirkt privatizējamo objektu un nosūtīt paziņojumus neapdzīvojamās telpas (garāžas) Jāņa Poruka ielā 75, Cēsīs, nomniekiem.

4. Lēmuma izpildes kontroli veikt Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 332
Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Akmens ielā 4, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta sesto daļu par to, ka pašvaldība nodod nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesības īpašniekiem, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu, Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 26.03.2008. atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2008. gada 1. aprīli nodot īpašniekiem privatizēto 5208,0 m2 lielu zemes gabalu Akmens ielā 4, Cēsīs, kadastra nr. 42010020603, uz kura atrodas citām personām piederoša 32 (trīsdesmit divu) dzīvokļa īpašumu māja, un izslēgt to no Cēsu pilsētas domes bilances.

2. Ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvojamās mājas apsaimniekotājam SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas nr. 44103029458, parakstīt ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas Akmens ielā 4, Cēsīs, tīklu piederības robežu aktu.

3. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju nodošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā), un nodot īpašniekiem apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Akmens ielā 4, Cēsīs, 11.04.2000. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1512 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

4. Dzēst nekustamā īpašuma Akmens ielā 4, Cēsīs, ierakstu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 333
Par nekustamā īpašuma Birzes ielā 5, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta sesto daļu par to, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības īpašniekiem, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu, Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 26.03.2008. atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2008. gada 1. aprīli nekustamo īpašumu Birzes ielā 5, Cēsīs, kas sastāv no 1 (vienas) dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējuma nr. 42010020407-001) ar 16 (sešpadsmit) dzīvokļa un 1 (vienas) nedzīvojamās telpas īpašumiem, 2 (divām) palīgceltnēm (kadastra apzīmējuma nr. 42010020407-002 un 42010020407-003) un 6433,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010020407), nodot dzīvojamās mājas īpašniekiem un privatizēto daļu izslēgt no pilsētas pašvaldības bilances.

2. Ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvojamās mājas apsaimniekotājam SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas nr. 44103029458, parakstīt ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas Birzes ielā 5, Cēsīs, tīklu piederības robežu aktu.

3. Pēc dzīvokļu nr. 6 un 17 Birzes ielā 5, Cēsīs, reģistrēšanas kā atsevišķu īpašumu Cēsu zemesgrāmtā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda dzēst nekustamā īpašuma Birzes ielā 5, Cēsīs, ierakstu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

4. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju nodošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā), un nodot īpašniekiem apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Birzes ielā 5, Cēsīs, 17.08.1998. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 627 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 334
Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 7/9, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta sesto daļu par to, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības īpašniekiem, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu, Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 26.03.2008. atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2008. gada 1. aprīli nekustamo īpašumu Gaujas ielā 7/9, Cēsīs, kas sastāv no 2 (divām) dzīvojamām ēkām (kadastra apzīmējuma nr. 42010080121-001 un 42010080121-002) ar 8 (astoņiem) dzīvokļa īpašumiem, 3 (trim) palīgceltnēm (kadastra apzīmējuma nr. 42010080121-003, 42010080121-004 un 42010080121-005) un 4197,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010080121), nodot dzīvojamās mājas īpašniekiem un privatizēto daļu izslēgt no pilsētas pašvaldības bilances.

2. Ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvojamās mājas apsaimniekotājam SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas nr. 44103029458, parakstīt ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas Gaujas ielā 7/9, Cēsīs, tīklu piederības robežu aktu.

3. Pēc dzīvokļa Gaujas ielā 7/9 – 8, Cēsīs, reģistrēšanas kā atsevišķu īpašumu Cēsu zemesgrāmtā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda dzēst nekustamā īpašuma Gaujas ielā 7/9, Cēsīs, ierakstu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

4. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju nodošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā), un nodot īpašniekiem apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Gaujas ielā 7/9, Cēsīs, 05.05.2000. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1539 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 335
Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 22, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta sesto daļu par to, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības īpašniekiem, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu, Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 26.03.2008. atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2008. gada 1. aprīli nekustamo īpašumu Gaujas ielā 22, Cēsīs, kas sastāv no 2 (divām) dzīvojamām ēkām (kadastra apzīmējuma nr. 42010060518-001 un 42010060518-002) ar 13 (trīspadsmit) dzīvokļu īpasumiem un 2167,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010060518), nodot dzīvojamās mājas īpašniekiem un izslēgt no pilsētas pašvaldības bilances.

2. Ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvojamās mājas apsaimniekotājam SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas nr. 44103029458, parakstīt ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas Gaujas ielā 22, Cēsīs, tīklu piederības robežu aktu.

3. Pēc dzīvokļa Gaujas ielā 22 – 13, Cēsīs, reģistrēšanas kā atsevišķu īpašumu Cēsu zemesgrāmtā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda dzēst nekustamā īpašuma Gaujas ielā 22, Cēsīs, ierakstu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

4. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju nodošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā), un nodot īpašniekiem apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Gaujas ielā 227, Cēsīs, 05.05.200. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1540 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 336
Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Lenču ielā 48, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta sesto daļu par to, ka pašvaldība nodod nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesības īpašniekiem, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu, Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 26.03.2008. atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2008. gada 1. aprīli nodot īpašniekiem privatizēto 5258,0 m2 lielu zemes gabalu Lenču ielā 48 Cēsīs, kadastra nr. 42010020119, uz kura atrodas citām personām piederoša 32 (trīsdesmit divu) dzīvokļa īpašumu māja, un izslēgt to no Cēsu pilsētas domes bilances.

2. Ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvojamās mājas apsaimniekotājam parakstīt ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas Lenču ielā 48, Cēsīs, tīklu piederības robežu aktu.

3. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju nodošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā), un nodot īpašniekiem apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Lenču ielā 48, Cēsīs, 21.07.1999. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1085 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

4. Dzēst nekustamā īpašuma Lenču ielā 48, Cēsīs, ierakstu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 337
Par nekustamā īpašuma Lielajā Līvu ielā 1, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta sesto daļu par to, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības īpašniekiem, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu, Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 26.03.2008. atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2008. gada 1. aprīli nekustamā īpašumā Lielajā Līvu ielā 1, Cēsīs, kas sastāv no 2 (divām) dzīvojamām ēkām (kadastra apzīmējuma nr. 42010053012-001 un 42010053012-002) ar 11 (vienpadsmit) dzīvokļu un 2 (diviem) neapdzīvojamo telpu īpašumiem, 3 (trīs) palīgceltnes (kadastra apzīmējuma nr. 42010053012-003, 42010053012-005 un 42010053012-006) un 2038,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010053012), nodot dzīvojamās mājas īpašniekiem un privatizēto daļu izslēgt no pilsētas pašvaldības bilances.

2. Ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvojamās mājas apsaimniekotājam SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas nr. 44103029458, parakstīt ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas Lielajā Līvu ielā 1, Cēsīs, tīklu piederības robežu aktu.

3. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju nodošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā), un nodot īpašniekiem apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Lielajā Līvu ielā 1, Cēsīs, 17.08.1998. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 622 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 338
Par nekustamā īpašuma Lielajā Līvu ielā 2, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta sesto daļu par to, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības īpašniekiem, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu, Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 26.03.2008. atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2008. gada 1. aprīli nekustamā īpašumā Lielajā Līvu ielā 2, Cēsīs, kas sastāv no 1 (vienas) dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējuma nr. 42010052716-001) ar 4 (četriem) dzīvokļu īpašumiem, 1 (vienas) palīgceltnes (kadastra apzīmējuma nr. 42010052716-002) un 411,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010052716), nodot dzīvojamās mājas īpašniekiem un izslēgt no pilsētas pašvaldības bilances.

2. Ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvojamās mājas apsaimniekotājam SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas nr. 44103029458, parakstīt ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas Lielajā Līvu ielā 2, Cēsīs, tīklu piederības robežu aktu.

3. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju nodošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā), un nodot īpašniekiem apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Lielajā Līvu ielā 2, Cēsīs, 09.02.2001. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 268 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 339
Par nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 29, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta sesto daļu par to, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības īpašniekiem, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu, Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 26.03.2008. atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2008. gada 1. aprīli nekustamā īpašumā Līgatnes ielā 29, Cēsīs, kas sastāv no 1 (vienas) dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējuma nr. 42010080802-001) ar 9 (deviņiem) dzīvokļu īpašumiem, 1 (vienas) palīgceltnes un 3387,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010080802), nodot dzīvojamās mājas īpašniekiem un privatizēto daļu izslēgt no pilsētas pašvaldības bilances.

2. Ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvojamās mājas apsaimniekotājam SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas nr. 44103029458, parakstīt ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas Līgatnes ielā 29, Cēsīs, tīklu piederības robežu aktu.

3. Reģistrēt neprivatizētos dzīvokļa īpašumus nr. 1, 2, 6 un 8 Līgatnes ielā 29, Cēsīs, Cēsu zemesgrāmtā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

4. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju nodošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā), un nodot īpašniekiem apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Līgatnes ielā 29, Cēsīs, 21.07.1999. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1084 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

5. Pēc neprivatizēto dzīvokļa īpašumu reģistrēšanas zemesgrāmatā dzēst nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 29, Cēsīs, ierakstu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 340
Par nekustamā īpašuma Pils ielā 10, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta sesto daļu par to, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības īpašniekiem, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu, Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 26.03.2008. atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2008. gada 1. aprīli nekustamā īpašumā Pils ielā 10, Cēsīs, kas sastāv no 1 (vienas) dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējuma nr. 42010051702-001) ar 9 (deviņiem) dzīvokļu īpašumiem, 1 (vieas) palīgceltnes (kadastra apzīmējuma nr. 42010051702-002) un 1060,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010051702), nodot dzīvojamās mājas īpašniekiem un privatizēto daļu izslēgt no pilsētas pašvaldības bilances.

2. Ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvojamās mājas apsaimniekotājam SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas nr. 44103029458, parakstīt ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas Pils ielā 10, Cēsīs, tīklu piederības robežu aktu.

3. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju nodošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā), un nodot īpašniekiem apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Pils ielā 10, Cēsīs, 13.09.1999. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1186 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 341
Par nekustamā īpašuma Saules ielā 21b, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta sesto daļu par to, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības īpašniekiem, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu, Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 26.03.2008. atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2008. gada 1. aprīli nekustamā īpašumā Saules ielā 21b, Cēsīs, kas sastāv no 1 (vienas) dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējuma nr. 42010040718-001) ar 33 (trīsdesmit trim) dzīvokļu īpašumiem un 3710,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010040718), nodot dzīvojamās mājas īpašniekiem un privatizēto daļu izslēgt no pilsētas pašvaldības bilances.

2. Ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvojamās mājas apsaimniekotājam SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas nr. 44103029458, parakstīt ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas Saules ielā 21b, Cēsīs, tīklu piederības robežu aktu.

3. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju nodošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā), un nodot īpašniekiem apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Saules ielā 21b, Cēsīs, 05.03.1998. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 500 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 342
Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Raiņa ielā 2, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta sesto daļu par to, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības īpašniekiem, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu, Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 26.03.2008. atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2008.gada 1. aprīli nodot īpašniekiem privatizētu 1340,0 m2 lielu zemes gabalu Raiņa ielā 2, Cēsīs, kadastra nr. 42010080220, uz kura atrodas citām personām piederoša 12 (divopadsmit) dzīvokļa īpašumu māja, un izslēgt to no Cēsu pilsētas domes bilances.

2. Ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvojamās mājas apsaimniekotājam SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas nr. 44103029458, parakstīt ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas Raiņa ielā 2, Cēsīs, tīklu piederības robežu aktu.

3. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju nodošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā), un nodot īpašniekiem apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Raiņa ielā 2, Cēsīs, 11.12.2000. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1813 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

4. Dzēst nekustamā īpašuma Raiņa ielā 2, Cēsīs, ierakstu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 343
Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 17, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta sesto daļu par to, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības īpašniekiem, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu, Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 26.03.2008. atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2008. gada 1. aprīli nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 17, Cēsīs, kas sastāv no 1 (vienas) dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējuma nr. 42015050004-001) ar 12 (divpadsmit) dzīvokļa īpašumiem un 1 (vienas) palīgceltnes (kadastra apzīmējuma nr. 42015050004-002), kuras atrodas uz citai personai piederoša 1721,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010053319), nodot dzīvojamās mājas īpašniekiem un privatizēto daļu izslēgt no pilsētas pašvaldības bilances.

2. Ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvojamās mājas apsaimniekotājam SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas nr. 44103029458, parakstīt ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 17, Cēsīs, tīklu piederības robežu aktu.

3. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju nodošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā), un nodot īpašniekiem apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 17, Cēsīs, 29.04.1999. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 974 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

4. Pēc dzīvokļa Vaļņu ielā 17 – 5, Cēsīs, reģistrēšanas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda dzēst nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 17, Cēsīs, ierakstu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 344
Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 37, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta sesto daļu par to, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības īpašniekiem, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu, Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 26.03.2008. atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2008. gada 1. aprīli nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 37, Cēsīs, kas sastāv no 1 (vienas) dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējuma nr. 42010053310-001) ar 8 astoņiem) dzīvokļa īpašumiem un 1 (vienas) palīgceltnes (kadastra apzīmējuma nr. 42010053310-002) un 1263,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010053310), nodot dzīvojamās mājas īpašniekiem un privatizēto daļu izslēgt no pilsētas pašvaldības bilances.

2. Ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvojamās mājas apsaimniekotājam SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas nr. 44103029458, parakstīt ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 37, Cēsīs, tīklu piederības robežu aktu.

3. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju nodošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā), un nodot īpašniekiem apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 37, Cēsīs, 24.10.2000. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1750 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

4. Pēc dzīvokļa Vaļņu ielā 37 –1, Cēsīs, reģistrēšanas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda dzēst nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 37, Cēsīs, ierakstu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 345
Par nekustamā īpašuma Zaķu ielā 3, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta sesto daļu par to, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības īpašniekiem, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu, Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 26.03.2008. atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2008. gada 1. aprīli nekustamo īpašumu Zaķu ielā 3, Cēsīs, kas sastāv no 1 (vienas) dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējuma nr. 42010061515-001) ar 4 (četriem) dzīvokļu īpašumiem, 1 (vienas) palīgceltnes (kadastra apzīmējuma nr. 42010061515-002) un 2079,0 m2 liela zemes gabala, (kadastra nr. 42010061515) nodot dzīvojamās mājas īpašniekiem un izslēgt no pilsētas pašvaldības bilances.

2. Ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvojamās mājas apsaimniekotājam SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas nr. 44103029458, parakstīt ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas Zaķu ielā 3, Cēsīs, tīklu piederības robežu aktu.

3. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju nodošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā), un nodot īpašniekiem apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Zaķu ielā 3, Cēsīs, 07.09.1999. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1174 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

4. Pēc dzīvokļa Zaķu ielā 3 – 1, Cēsīs, reģistrēšanas zemesgrāmatā dzēst nekustamā īpašuma Zaķu ielā 3, Cēsīs, ierakstu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 346
Par nekustamā īpašuma Zirņu ielā 28, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta sesto daļu par to, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības īpašniekiem, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu, Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 26.03.2008. atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2008. gada 1. aprīli nekustamā īpašumā Zirņu ielā 28, Cēsīs, kas sastāv no 1 (vienas) dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējuma nr. 42010080322-001) ar 24 (divdesmit četriem) dzīvokļu īpašumiem un 1645,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010080322), nodot dzīvojamās mājas īpašniekiem un privatizēto daļu izslēgt no pilsētas pašvaldības bilances.

2. Ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvojamās mājas apsaimniekotājam SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas nr. 44103029458, parakstīt ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas Zirņu ielā 28, Cēsīs, tīklu piederības robežu aktu.

3. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju nodošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā), un nodot īpašniekiem apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Zirņu ielā 28, Cēsīs, 02.09.1999. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1165 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 347
Par privatizācijai nodoto dzīvojamo māju Cēsīs saraksta apstiprināšanu

Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumiem, laikā no 1996. gada līdz 2003. gadam ar Cēsu pilsētas domes lēmumiem visas tai piederošās dzīvojamās mājas ir nodotas vispārējai privatizācijai, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 26.03.2008. atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo privatizācijai nodoto dzīvojamo māju un no valsts pārņemto neprivatizēto dzīvokļu Cēsīs sarakstu (saraksts pielikumā).2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr.
Pielikums “Cēsu pilsētā privatizācijai nodoto dzīvojamo māju un no valsts pārņemto neprivatizēto dzīvokļu saraksts”

N.p.k.

Adrese

Dzīvokļu skaits

Identifikācijas numurs

PD lēmums par

nodošanu privatizācijai

Piezīmes

priv

*

**

1.

Akmens 1

29

-

42010020713

08.10.1998.

nr. 466 (p. 17)

2007.

 

2.

Akmens 2

77

-

42010020601

12.09.1996.

nr. 314 (p. 16)

2006.

 

3.

Akmens 5

32

-

42010020717

08.10.1998.

nr. 466 (p. 17)

2005.

 

4.

Akmens 5a

31

1

42010020718

08.10.1998.

nr. 466 (p. 17)

2005.

Nr. 28

5.

Akmens 6

33

-

42010020602

27.02.1997.

nr. 55

2007.

 

6.

Andreja Pumpura 2

4

-

42015030009

08.06.2000.

(p. 13) § 24

2000.

 

7.

Andreja Pumpura 4

5

-

42010031103

08.06.2000.

(p. 13) § 24

2002.

 

8.

Ata Kronvalda 17

4

3

42010031201

10.06.1999.

nr. 529 (p. 12)

2005.

Nr. 1, 4, 5

9.

Ata Kronvalda 31

24

-

42015040139

12.11.1998.

nr. 533 (p. 19)

2006.

 

10.

Ata Kronvalda 31a

18

-

42015040138

12.11.1998.

nr. 533 (p. 19)

2005.

 

11.

Ata Kronvalda 31b

24

-

42015040140

12.11.1998.

nr. 533 (p. 19)

2006.

 

12.

Ata Kronvalda 49a

māja

-

42010090716

09.03.2000.

p. nr. 5, § 34

2000.

 

13.

Ausekļa 10

3

-

42010031215

10.06.1999.

nr. 529 (p. 12)

2005.

 

14.

Ābolu 10

7

-

42010030206

11.03.1999.

nr. 198 (p. 5)

2005.

 

15.

Bērzaines 3

4

-

42010060412

28.01.1999.

nr. 64 (p. 2)

2000.

 

16.

Bērzaines 8

4

-

42010060310

22.04.1999.

nr. 346 (p. 9)

2000.

 

17.

Bērzaines 9

4

-

42010060609

25.03.1999.

nr. 276 (p.6);

22.04.1999.

nr. 346

2000.

 

18.

Bērzaines 14

6

-

42010060706

28.09.2000.

(p. 21, § 32)

2004.

 

19.

Bērzaines 21

6

-

42010060614

18.06.1998.

nr. 315 (p. 12)

2001.

 

20.

Bērzaines 36

44

-

42010061703

23.10.1997.

nr. 277 (15)

2006.

 

21.

Birzes 1

53

2

42010020609

14.05.1998.

nr. 260 (p. 10)

2005.

Nr. 5, 15

22.

Birzes 3

54

1

42010020406

18.06.1998.

nr. 315 (p. 12)

2006.

Nr. 47

23.

Birzes 5

14+1

***

2

42010020407

18.06.1998.

nr. 315 (p. 12)

2007.

Nr. 6, 17

24.

Birzes 7

18

-

42010020404

18.06.1998.

nr. 315 (p. 12)

2002.

 

25.

Briežu 17

māja

-

42010090512

28.03.1996.

nr. 119 (p. 6);

26.10.2000.

nr. 23

2001.

 

26.

Caunas 6a

44

-

42010090412

24.09.1998.

nr. 440

2002.

 

27.

Cepļa 3

1

4

42010070310

13.05.1999.

nr. 435 (p. 10)

2000.

Nr. 1, 2, 5, 6

28.

Dārzniecības 3

4

-

42010053404

24.12.1998.

nr. 602 (p. 23)

1999.

 

29.

Dārzniecības 5

14

-

42010053403

28.03.2001.

nr. 1

2002.

 

30.

Dārzniecības 8

2

-

42010053304

14.01.1999.

nr. 29 (p.1)

1999.

 

31.

Dzintara 7

36

-

42015050007

27.05.1999.

nr. 467 (p.11)

2002.

 

32.

Dzirnavu 7

4

-

42010062204

26.10.2000.

nr. 23

2001.

 

33.

Dzirnavu 9

māja

-

42010062221

26.10.2000.

nr. 23

2001.

 

34.

Eduarda Veidenbauma 20

3

-

42010030109

22.02.2001.

nr. 4

2001.

 

35.

Ed.Treimaņa-Zvārguļa 9

5

1

42010030409

14.09.2000.

(p. 19, § 27)

2001.

Nr. 3

36.

Egļu 3

2

3

42010062004

09.11.2000.

(p. 24) § 16

2005.

Nr. 3, 6, 4/5

37.

Emīla Dārziņa 1

36

-

42010061701

13.11.1997.

nr. 285

2006.

 

38.

Emīla Dārziņa 3

36

-

42010061702

23.10.1997.

nr. 277 (15)

2000.

 

39.

Emīla Dārziņa 7

35

1

42010061704

30.05.1996.

nr. 198 (p. 10)

2007.

Nr. 2

40.

Emīla Dārziņa 9

35

1

42010061706

23.10.1997.

nr. 277 (15)

2000.

Nr. 29

41.

Ezera 6

48

-

45015050008

27.05.1999.

nr. 467 (p.11)

2007.

 

42.

Festivāla 42

39

1

42010020719

08.10.1998.

nr. 466 (p. 17)

2004.

Nr. 37

43.

Gaujas 6a

māja

-

42010060417

08.02.2001.

nr. 3

2006.

 

44.

Gaujas 7/9

7+1

1

42010080121

11.05.2000.

(p. 11, § 20)

2006

Nr. 8

45.

Gaujas 13

6+2

-

42010080117

25.03.1999.

nr. 276 (p.6)

2006.

garāžas

46.

Gaujas 19

5

-

42010071003

25.03.1999.

nr. 276 (p.6)

2000.

 

47.

Gaujas 22

12

1

42010060518

25.03.1999.

nr. 276 (p.6);

11.05.2000.

(p. 11, § 20)

2005.

Nr. 13

48.

Gaujas 26a

2

-

42010060525

28.03.1996.

nr. 119 (p. 6);

12.09.1996.

nr. 314 (p. 16)

1997.

 

49.

Gaujas 30

6+1

-

42010060514

24.12.1998.

nr. 602 (p. 23)

2002.

 

50.

Gaujas 32

24

-

42015060002

14.01.1999.

nr. 29 (p.1)

2006.

 

51.

Gaujas 40

9

-

42010061628

28.03.1996.

nr. 119 (p. 6);

12.09.1996.

nr. 314 (p. 16)

1997.

 

52.

Gaujas 56a

12+2

1

42015061711

28.01.1999.

nr. 64 (p. 2)

2002.

Nr. 603

53.

Gaujas 58

9

3

42015061710

28.01.1999.

nr. 64 (p. 2)

2003.

Nr. 3, 9, 11

54.

Gaujas 60

24

-

42010061709

18.12.1997.

nr. 358

2007.

 

55.

Gaujas 69

2

4

42010070316

13.05.1999.

nr. 435 (p. 10)

2006.

Nr. 2, 3, 5, 6

56.

Gaujas 76

4

2

42010062302

13.05.1999.

nr. 435 (p. 10)

2001.

Nr. 4, 8

57.

Gaujaslīču 7

4

-

42015010001

26.10.2000.

nr. 23

2001.

 

58.

Jāņa 6

3+1

-

42015060008

28.09.2000.

(p. 21, § 32)

2001.

garāža

59.

Jāņa Poruka 5

4

-

42010031410

10.12.1998.

nr. 576

2000.

 

60.

Jāņa Poruka 10

2+1

-

42010040104

10.06.1999.

nr. 529

2001.

 

61.

Jāņa Poruka 16

7

-

42010040119

08.06.2000.

(p. 13) § 24

2005.

 

62.

Jāņa Poruka 17

4

-

42010031312

18.06.1998.

nr. 315 (p. 12)

2004.

 

63.

Jāņa Poruka 25

4

-

42010031105

18.06.1998.

nr. 315

2004.

 

64.

Jāņa Poruka 75

6

-

42015030001

11.03.1999.

nr. 198 (p. 5)

2000.

 

65.

Jurģu 1

3

-

42015080018

28.09.2000.

(p. 21, § 32)

2006.

 

66.

Kaļķu 20a

12

g

****

42010040102

10.02.2000.

(p. 3 § 24)

2006.

garāžas

67.

Kanāla 4

7

-

42010060327

08.06.2000.

(p. 13) § 24

2001.

 

68.

Klusā 3

māja

-

42015090022

24.02.2000.

nr. 4

2000.

 

69.

Kovārņu 31

68

2

42015070001

24.12.1998.

nr. 602 (p. 23)

2007.

Nr. 32, 41

71.

Ķiršu 13

3

-

42010080422

14.09.2000.

nr. 19 § 65

2000.

 

72.

Lakstīgalu 10

māja

-

42015090019

24.02.2000.

nr. 4

2000.

 

73.

Lakstīgalu 12

māja

-

42015090023

24.02.2000.

nr. 4

2000.

 

74.

Lapsu 24

24

-

42010090304

09.10.1997.

nr. 252

2006.

 

75.

Lapsu 26

24

-

42010090305

10.04.1997.

nr. 10 (p. 3)

2005.

 

76.

Lapsu 28

23

1

42010090306

10.04.1997.

nr. 10 (p. 3)

2003.

Nr. 2

77.

Lapsu 32

12

-

42010090120

14.09.00. nr. 19 & 65

2004.

 

78.

Lapsu 38

1

1

42010040816

25.04.1996.

nr. 155 (p. 8);

12.09.1996.

nr. 314 (p. 16)

1998.

Nr. 1

79.

Lāču 13

18

-

42015040015

10.06.1999.

nr. 529 (p. 12)

2003.

 

80.

Lenču 4

5+2

-

42010051007

28.01.1999.

nr. 64 (p. 2)

2000.

 

81.

Lenču 7

13+1

-

42010051701

26.10.2000.

nr. 23

2006.

 

82.

Lenču 16a

māja

-

42010050318

27.04.2000.

nr. 10

2000.

 

83.

Lenču 42

12

-

42010020110

12.11.1998.

nr. 533 (p. 19)

1999.

 

84.

Lenču 44

10

2

42010020112

12.11.1998.

nr. 533 (p. 19)

2002.

Nr. 3, 5

85.

Lenču 44a

35

1

42010020113

12.11.1998.

nr. 533 (p. 19)

2007.

Nr. 15

86.

Lenču 44b

16

-

42010020114

12.11.1998.

nr. 533 (p. 19)

2005.

 

87.

Lenču 44c

24

-

42010020115

12.11.1998.

nr. 533 (p. 19)

2005.

 

88.

Leona Paegles 2

24+1

-

42010090302

10.04.1997.

nr. 10

2002.

 

89.

Leona Paegles 2a

24

-

42010090303

10.04.1997.

nr. 10

2000.

 

90.

Leona Paegles 2b

24

-

42010090301

09.10.1997.

nr. 252

2001.

 

91.

Leona Paegles 4

33+5

-

42010090311

28.01.1999.

nr. 64 (p. 2)

2006.

 

92.

Leona Paegles 4a

44+1

-

42010090314

10.04.1997.

nr. 10 (p. 3)

2005.

 

93.

Leona Paegles 6

43

1

42010090316

25.04.1996.

nr. 155 (p. 8)

2005.

Nr. 16

94.

Leona Paegles 8

44

-

42010090401

30.05.1996.

nr. 198 (10)

2006.

 

95.

Leona Paegles 8a

44+1

-

42010090402

24.09.1998.

nr. 440

2006.

 

96.

Leona Paegles 8b

39

2

42010090409

24.09.1998.

nr. 440 (p. 16)

2005.

Nr. 14, 22

97.

Leona Paegles 12

2

-

42010090718

28.08.1997.

nr. 183

1997.

 

98.

Leona Paegles 19a

71

3

42010090609

10.06.1999.

nr. 529 (p. 12)

2006.

Nr. 34, 66, 72

99.

Leona Paegles 19b

69

5

42015090011

10.06.1999.

nr. 529 (p. 12)

2005.

Nr. 7, 24, 33, 43, 73

100.

Leona Paegles 23

6

-

42010090602

25.03.1999.

nr. 276 (p.6)

2000.

 

101.

Leona Paegles 23a

2

-

42010090608

25.03.1999.

nr. 276 (p.6)

1999.

 

102.

Lielā Kalēju 5a

5

-

42010053015

10.06.1999.

nr. 529 (p. 12)

2001.

 

103.

Lielā Katrīnas 19

1+1

-

42010052804

24.04.2003.

nr. 9 § 13

2004.

 

104.

Lielā Katrīnas 24

2

-

42010051616

12.09.1996.

nr. 314 (p. 16)

1997

 

105.

Lielā Katrīnas 25

8

-

42010052904

09.11.2000.

(p. 24) § 16

2006.

 

106.

Lielā Līvu 1

9+2

2

42010053012

28.01.1999.

nr. 64 (p. 2)

2005.

Nr. 8, 13

107.

Lielā Līvu 2

4

-

42010052716

12.09.1996.

nr. 314 (p. 16)

2006.

 

108.

Lielā Skolas 7

māja

-

42010052111

12.09.1996.

nr. 314 (p. 16)

1997.

 

109.

Līgatnes 19

7

-

42010080718

24.12.1998.

nr. 602 (p. 23)

2000.

 

110.

Līgatnes 28

2

-

42010071414

25.03.1999.

nr. 276 (p.6)

2000.

 

111.

Līgatnes 29

5

4

42010080802

22.04.1999.

nr. 346 (p. 9)

2004.

Nr. 1, 2, 6, 8

112.

Loka 1

58

2

42010020410

18.06.98.

nr. 315 (p. 12)

2006.

Nr. 3, 17

113.

Loka 3

60+1

-

42010020409

18.06.1998.

nr. 315 (p. 12)

2004.

 

114.

Maija 2

33

-

42015050011

27.05.1999.

nr. 467 (p.11)

2002.

 

115.

Maija 4

22

-

42015050010

27.05.1999.

nr. 467 (p.11)

2002.

 

116.

Mazā Zīļu 3

māja

-

42015071619

12.03.1998.

nr. 163

1998.

 

117.

Mazā Zīļu 5

māja

-

42015071618

12.03.1998.

nr. 163

1998.

 

118.

Meldru 1

māja

-

42015090031

09.03.2000.

(p. 5, § 34)

2000.

 

119.

Meldru 3

māja

-

42015090025

24.02.2000.

nr. 4

2000.

 

120.

Meldru 5

māja

-

42015090026

24.02.2000.

nr. 4

2000.

 

121.

Meldru 7

māja

-

42015090027

24.02.2000.

nr. 4

2000.

 

122.

Niniera 4

46

-

42010050802

27.05.1999.

nr. 467 (p.11)

2006.

 

123.

Palasta 1a

3

-

42010060416

08.02.2001.

nr. 3

2001.

 

124.

Palasta 12a

2

-

42010053014

08.02.2001.

nr. 3

2002.

 

125.

Palasta 14a

4

-

42010051626

10.02.2000.

nr. 3 § 24

2002.

 

126.

Palejas 2

māja

-

42010080704

24.09.1998.

nr. 440

1996.

 

127.

Pāvila 41

māja

-

42010071134

24.09.1998.

nr. 440

1999.

 

128.

Piebalgas 4

4

3

42010053302

25.07.2002.

nr. 18

2004.

garāžas

129.

Piebalgas 8

11

-

42015050005

11.03.1999.

nr. 198

2005.

 

130.

Piebalgas 21

8

-

42010040802

14.01.1999.

nr. 29 (p.1)

2005.

 

131.

Piebalgas 28

4

-

42010090106

10.06.1999.

nr. 529 (p. 12)

2000.

 

132.

Pils 8

3

-

42010051704

12.09.1996.

nr. 314 (p. 16)

1997.

 

133.

Pils 10

7

1

42010051702

23.09.1999.

nr. 694 (p. 16)

2005.

Nr. 5

134.

Priedes 14

3

-

42010062111

27.05.1999.

nr. 467 (p.11);

23.09.1999.

nr. 694 (p. 16)

2000.

 

135.

Priekuļu 5

4

-

42010031012

08.06.2000.

(p. 13, § 24)

2001.

 

136.

Priekuļu 14

8

-

42010030308

14.09.2000.

nr. 14

2005.

 

137.

Pureņu 15

māja

-

42015090007

10.12.1998.

nr. 579

1999.

 

138.

Pureņu 16

māja

-

42015090032

09.03.2000.

(p. 5, § 34)

2006.

 

139.

Pureņu 18

māja

-

42015090028

24.02.2000.

nr. 4

2000.

 

140.

Pureņu 20

māja

-

42015090029

24.02.2000.

nr. 4

2001.

 

141.

Pureņu 21

māja

-

42015090008

10.12.1998.

nr. 579

1999.

 

142.

Pureņu 22

māja

-

42015090030

24.02.2000.

nr. 4

2000.

 

143.

Raiņa 10

4

-

42010080321

23.09.1999.

nr. 694 (p. 16)

2006.

garāžas

144.

Raiņa 12

8

-

42015080008

10.06.1999.

nr. 529;

23.09.1999.

nr. 694 (p. 16)

2006.

 

145.

Raiņa 14

24

-

42010080416

28.01.1999.

nr. 64 (p. 2)

2002.

 

146.

Raiņa 16

24

-

42010080429

28.01.1999.

nr. 64 (p. 2)

2001.

 

147.

Raiņa 18

24

-

42010080430

28.01.1999.

nr. 64 (p. 2)

2003.

 

148.

Raiņa 20

24

-

42015080001

28.01.1999.

nr. 64 (p. 2)

2005.

 

149.

Raunas 6

10

2+1

42010051406

25.03.1999.

nr. 276 (p.6)

2007.

Nr. 4, 10

150.

Raunas 11

8+1

-

42010052311

28.09.2000.

(p. 21, § 32)

2007.

 

151.

Rīgas 3

6+1

-

42010052203

11.05.2000.

(p. 11, § 20)

2001.

 

152.

Rīgas 4

11+6

-

42010051902

28.01.1999.

nr. 64 (p. 2)

2007.

 

153.

Rīgas 5

4+1

-

42010052202

10.02.2000.

nr. 3 & 24

2001.

 

154.

Rīgas 16

3+1

-

42010052104

13.05.1999.

nr. 435 (p. 10)

2002.

 

155.

Rīgas 20

14+2

-

42010052106

28.01.1999.

nr. 64 (p. 2)

2006.

 

156.

Rīgas 38

8

-

42010052717

13.05.1999.

nr. 435 (p. 10)

2006.

 

157.

Rīgas 42

5

2

42010080102

13.05.1999.

nr. 435 (p. 10)

2005.

Nr.1, 6

158.

Rīgas 43

4+1

-

42010053206

26.10.2000.

nr. 23

2001.

 

159.

Rīgas 53

7+1

-

42010053307

18.06.1998.

nr. 315 (p. 12)

2002.

 

160.

Rīgas 55

6

-

42010080221

27.05.1999.

nr. 467 (p.11);

23.09.1999.

nr. 694 (p. 16)

2002.

 

161.

Rīgas 63

4

-

42010080213

27.05.1999.

nr. 467 (p.11);

23.09.1999.

nr. 694 (p. 16)

2000.

 

162.

Rīgas 71

36

-

42010080212

27.05.1999.

nr. 467 (p.11)

2004.

 

163.

Rīgas 73

2

2+4

42010080211

27.05.1999.

nr. 467 (p.11);

23.09.1999. nr. 694 (p. 16)

2004.

 

164.

Saules 2a

18

-

42015040014

22.04.1999.

nr. 346 (p. 9)

2005.

 

165.

Saules 6

11

-

42015040008

11.03.1999.

nr. 198 (p. 5)

2005.

 

166.

Saules 7

28

-

42015040006

22.04.1999.

nr. 346 (p. 9)

2004.

 

167.

Saules 8

18

-

42015040007

11.03.1999.

nr. 198 (p. 5)

2001.

 

168.

Saules 17

33

-

42010040721

15.01.1998. nr. 15 (p. 2)

2005.

 

169.

Saules 17a

22

-

42010040740

15.01.1998. nr. 15 (p. 2)

2005.

 

170.

Saules 17b

32

1

42010040739

15.01.1998. nr. 15 (p. 2)

2006.

Nr. 6

171.

Saules 19

22

-

42010040720

15.01.1998. nr. 15 (p. 2)

2003.

 

172.

Saules 19a

24

-

42010040738

15.01.1998. nr. 15 (p. 2)

2003.

 

173.

Saules 21

22

-

42010040717

15.01.1998. nr. 15 (p. 2)

2005.

 

174.

Saules 21a

44

-

42010040737

15.01.1998. nr. 15 (p. 2)

2005.

 

175.

Saules 21b

31

2

42010040718

15.01.1998. nr. 15 (p. 2)

2002.

Nr. 18, 28

176.

Smilgu 6

māja

-

42015090016

24.02.2000.

nr. 4

2000.

 

177.

Smilgu 8

māja

-

42015090015

24.02.2000.

nr. 4

2000.

 

178.

Smilšu 3

māja

d/d

42010070345

13.05.1999.

nr. 435 (p. 10)

2006.

 

179.

Vaives 2a

70

-

42010040713

15.01.1998. nr. 15 (p. 2)

2003.

 

180.

Vaives 4

58

4

42010040716

15.01.1998. nr. 15 (p. 2)

2004.

Nr. 18, 31, 55, 56

181.

Valmieras 15

12

-

42010020720

14.09.2000.

nr. 19 &65

2000.

 

182.

Valmieras 20a

3

-

42010030219

25.06.2000.

nr.1

2002.

 

183.

Valmieras 21

57

-

42010020612

14.05.1998.

nr. 260 (p. 10)

2005.

Nr. 51

184.

Valmieras 23

50

-

42010020613

14.05.1998.

nr. 260 (p. 10)

2005.

 

185.

Valmieras 23a

40

-

42010020611

14.05.1998.

nr. 260 (p. 10)

2004.

Nr. 4

186.

Valmieras 23b

29

-

42010020607

14.05.1998.

nr. 260 (p. 10)

2005.

Nr. 9

187.

Valmieras 25

98

2

42010020610

14.05.1998.

nr. 260 (p. 10)

2005.

Nr. 9, 63

188.

Vaļņu 7

8+1

-

42010052502

22.04.1999.

nr. 3 § 24

2005.

 

189.

Vaļņu 17

11

1

42015050004

11.03.1999.

nr. 198 (p. 5)

2002.

Nr. 5

190.

Vaļņu 19

11+1

-

42010053318

22.04.1999.

nr. 346 (p. 9)

2004.

 

191.

Vaļņu 33

7

1

42010053312

13.05.1999.

nr. 435 (p. 10)

2000.

 

192.

Vaļņu 35

5

-

42010053311

13.05.1999.

nr. 435 (p. 10)

2001.

 

193.

Vaļņu 37

7

1

42010053310

23.09.1999. nr. 694 (p. 16);

09.11.2000. (p. 24) § 16

2005.

Nr. 1

194.

Vāveres 9

42

2

42010090416

24.09.1998.

nr. 440 (p. 16)

1999.

Nr. 1, 31

195.

Vāveres 12

44

-

42010090315

18.12.1997.

nr. 385

2006.

 

196.

Vāveres 14

44

-

42010090317

18.12.1997.

nr. 358

2006.

 

197.

Vāveres 16

36

-

42010090313

28.08.1997.

nr. 183

2006.

 

198.

Viestura 8a

45+3

-

42010060840

13.05.1999.

nr. 435 (p. 10)

2005.

 

199.

Viestura 10

60

-

42010060842

13.05.1999.

nr. 435 (p. 10)

2004.

 

200.

Viestura 10a

33

-

42010060841

13.05.1999.

nr. 435 (p. 10)

2007.

 

201.

Viestura 12

33

-

42010060844

13.05.1999.

nr. 435 (p. 10)

2005.

 

202.

Viestura 14

44

-

42010060845

13.05.1999.

nr. 435 (p. 10)

2005.

 

203.

Vilku 2

2

-

42010040807

14.09.2000.

nr. 19 § 65

2003.

 

204.

Vilku 5

33

-

42010040719

15.01.1998. nr. 15 (p. 2)

2004.

 

205.

Viršu 3

māja

-

42015090009

10.12.1998.

nr. 579

1999.

 

206.

Viršu 19

māja

-

42015090010

14.01.1999.

nr. 29 (p.1)

1999.

 

207.

Zaķu 2

māja

-

42010061412

28.03.1996.

nr. 119 (p. 6);

12.09.1996.

nr. 314 (p. 16)

1997.

 

208.

Zaķu 3

3

1

42010061515

24.12.1998.

nr. 602 (p. 23)

2006.

Nr. 1

209.

Zaķu 5

9

-

42010061514

24.12.1998.

nr. 602 (p. 23)

2000.

 

210.

Zaķu 12a

4

-

42015060001

24.12.1998.

nr. 602 (p. 23)

2002.

 

211.

Zaķu 18

10

3

42010061402

14.01.1999.

nr. 29 (p.1);

12.11.1998.

nr. 533 (p. 19)

2001.

garāžas

212.

Ziedu 1

24

-

42015040137

12.11.1998.

nr. 533 (p. 19)

2000.

 

213.

Ziedu 18

(bij Apšu 2)

23

1

42015040136

12.11.1998.

nr. 533 (p. 19)

2004.

Nr. 16

214.

Zirņu 1

māja

1

42010080201

13.06.2002.

(p. 15) § 56

2003.

 

215.

Zirņu 2

13

-

42010080301

11.03.1999.

nr. 198 (p. 5)

2005.

 

216.

Zirņu 9

31

1

42010080217

08.06.2000.

(p. 13) § 24

2006.

Nr. 24

217.

Zirņu 19

1

-

 

30.05.1996.

nr. 198 (p. 10)

2003.

 

218.

Zirņu 24

4

-

42015080003

28.03.1996.

nr. 119 (p. 6);

11.03.1999.

r. 198 (p. 5)

1999.

 

219.

Zirņu 26

4

-

42015080004

28.03.1996.

nr. 119 (p. 6);

11.03.1999.

nr. 198 (p. 5)

1999.

 

220.

Zirņu 28

24

-

42010080322

11.03.1999.

nr. 198 (p. 5)

2006.

 

221.

Zvirbuļu 2

35

1

42010080536

10.06.1999.

nr. 529 (p. 12)

2005.

Nr. 8

222.

Zvirbuļu 3

22+1

-

42010080323

10.06.1999.

nr. 529 (p. 12)

2002.

 

223.

Zvirbuļu 15

67+1

1

42010080425

28.01.1999.

nr. 64 (p. 2)

2006.

Nr. 68

224.

Zvirbuļu 17

70

-

42010080418

28.01.1999.

nr. 64 (p. 2)

2007.

 

225.

Ata Kronvalda 63

-

1

42010081308

-

-

no valsts pārņemts nr. 4

226.

Lenču 46b

1

-

42010020118

-

2006.

no valsts pārņemts

227.

Māras 3

2

1

42010062010

-

2006.

no valsts pārņemtas nr. 601

228.

Peldu 1

-

3

42010062305

-

2005.

no valsts pārņemti

229.

Piebalgas 5

1

2

42010052513

-

2007.

no valsts pārņemti nr. 4, 6

230.

Raiņa 41

-

1

42010051309

-

2006.

no valsts pārņemts

231.

Rīgas 66

-

d/d

42010080604

-

-

no valsts pārņemta

232.

Zvirbuļu 22

māja

-

42010080434

23.08.2006.

nr. 6

2006.

no valsts pārņemta

233.

Akmens 3

66

-

42010020714

10.02.2000.

(p.3 § 25)

2005.

zeme

234.

Akmens 4

32

-

42010020603

11.05.2000.

(p. 11, § 27)

2007.

zeme

235.

Festivāla 44

52+

12

3

42010020606

14.10.1999.

nr. 756 (p. 18)

2005.

zeme, nr. 22, 23, 35,

236.

Lenču 48

32

-

42010020119

14.10.1999.

nr. 758 (p. 18)

2005.

zeme

237.

Lenču 50

18

-

42010020120

08.06.2000

(p. 13 § 26)

2006.

zeme

238.

Raiņa 2

12

-

42010080220

11.01.2001.

(p. 1 § 11)

2003.

zeme

239.

Viestura 12a

43

1

42010060843

09.03.2000.

nr. 5

2005.

zeme, nr. 26

240.

Zirņu 11

36

-

42010080204

11.05.2000.

nr. 11

 

zeme

* gads, kad privatizēts pēdējais dzīvoklis mājā

** neprivatizētie dzīvokļi

*** 14 dzīvokļi + 1 nedzīvojamās telpas

**** garāžas

 2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 348
Par grozījumiem Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 61. panta pirmo daļu, kurā paredzēts atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 60. panta pirmo daļu, kurā paredzēts ar Cēsu pildētas domes lēmumu iecelt Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļus, Renātes Kalniņas 26.03.2008. iesniegumu, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 26.03.2008. atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Izslēgt no Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas Renāti Kalniņu, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” galveno speciālisti privatizācijas jautājumos.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 349
Par grozījumiem nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs ar pretendentu atlasi noteikumos un pirkuma līgumā

Cēsu pilsētas domē 2007.gada 30.novembrī (reģistrēts ar Nr. 2878/1-23) ir saņemts SIA ‘’Vidzemes investīciju projekts’’ ( reģ. Nr. 44103029335. adrese Raunas iela 17, Cēsis) iesniegums, kurā lūgts projekta dokumentācijai ‘’Saimniecības ēku rekonstrukcija par komerciāla rakstura apbūvi, komerciālas apbūves jaunbūve un automašīnu stāvlaukuma jaunbūve Lenču ielā 6, Cēsīs un Aldara ielā 8, Cēsīs’’ sadaļai automašīnu stāvvietas noteikt Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 2005-2017 22.1.punktu nosacījumus ‘’pilsētbūvniecības pieminekļa’’ Cēsu vēsturiskais centrs’’ teritorijā noteikt, ka LVS un šo noteikumu 22.4.punkta prasībām par stāvvietu skaitu pielietot koeficientu 0,5’’.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 03.04.2008. atzinumu (prot. Nr.4), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Grozīt ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.februāra lēmumu (prot. Nr. 3, 10.punkts) apstiprināto nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, izsoles ar pretendenta atlasi noteikumu 2.10.punktu, izsakot sekojošā redakcijā: ..., autostāvvietu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem 2005-2017, pielietojot Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 22.1.punkta nosacījumus ‘’pilsētbūvniecības pieminekļa ‘’Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs’’ teritorijā noteikt, ka LVS un šo noteikumu 22.4.punkta prasībām par stāvvietu skaitu pielietot koeficientu 0,5’’.
 2. Lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas Būvvaldei (Būvvaldes vadītājs J.Zlaugotnis);
 3. Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot grozījumus pie parakstītā pirkuma līguma.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 350
Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu

2008.gada 8.aprīlī Cēsu pilsētas domē saņemts SIA ‘’AGRO CĒSIS’’ (reģistrācijas Nr.44102012717, juridiskā adrese Rūpniecības iela 3A, Cēsis, LV-4101) direktora Jura Artimoviča iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu ar SIA ‘’AGRO CĒSIS’’ par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 2/21 domājamām daļām. Uz zemes gabala atrodas ēka, kuras 2/21 domājamās daļas reģistrētas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz SIA ‘’AGRO CĒSIS’’ vārda.

Zemes gabals Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 3919 m2 platībā, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (14.01.2000.; nodalījuma Nr.1366).

Izskatot SIA ‘’AGRO CĒSIS’’ iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu (reģ.Nr.847/1-23; 08.04.2008.), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu’’ un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 10.aprīļa atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA ‘’AGRO CĒSIS’’ (reģistrācijas Nr.44102012717, juridiskā adrese Rūpniecības iela 3A, Cēsis, LV-4101) par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs (kadastra Nr.4201-003-0135), 2/21 domājamām daļām uz 5 gadiem, sākot ar 2008.gada 11.maiju.

2. Visa zemes gabala kopplatība 3919 m2.

3. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).

4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.

6. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

7. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

8. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).

9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 351
Par būvniecības procesu Piebalgas ielā 14, Cēsis

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmo daļu, ceturto daļu , piekto daļu, 11.panta otro daļu, 12.panta otro daļu, ceturto daļu, 35.panta ceturto daļu, likuma ‘’Par ietekmes uz vidi novērtējumu’’ 2., 3., pantiem un 2.pielikuma 10.punkta otro daļu, MK 04.01.1997 noteikumiem Nr.112 ‘’Vispārīgie būvnoteikumi’’ 25.2 punktu, 3.2.daļas 35.punktu, MK 29.08.2006. noteikumiem Nr.717 ‘’Kārtība koku izciršanai ārpus meža zemes’’ 2.9.punktu, Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 2005.-2017. (15.11.2007.saistošie noteikumi Nr.21) 20.nodaļas 20.1.punktu, II daļas 2.2.,2.3.3., 2.5.1.punktiem, Cēsu pilsētas domes 12.07.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.13 ‘’Par kokaugu un apstādījumu aizsardzību Cēsu pilsētā’’, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 10.aprīļa (prot. Nr.5), un ārkārtas Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 15.aprīļa sēdes (prot. Nr.6) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), pret – 1 (A.Mihaļovs), atturas – 1 (G.Šķenders), nolemj:

Atstāt spēkā Cēsu pilsētas Būvvaldes 2008.gada 14.februāra lēmumu Nr.23.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV 1010.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 352
Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Badmintons” (programmas kods - 20V 81300) saskaņošanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 03.04.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Saskaņot Cēsu pilsētas sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu „Badmintons”( programmas kods - 20V 81300) saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors Jānis Naglis) iesniegt profesionālās ievirzes izglītības programmu „Badmintons” (programmas kods - 20V 81300) profesionālās ievirzes izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 353
Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Badmintons” (programmas kods - 30V 81300) saskaņošanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 03.04.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Saskaņot Cēsu pilsētas sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu „Badmintons”( programmas kods - 30V 81300) saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai(direktors Jānis Naglis) iesniegt profesionālās ievirzes izglītības programmu „Badmintons” ( programmas kods - 30V 81300) profesionālās ievirzes izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 354
Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Basketbols” (programmas kods - 20V 81300) saskaņošanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 03.04.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Saskaņot Cēsu pilsētas sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu „Basketbols” (programmas kods - 20V 81300) saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai(direktors Jānis Naglis) iesniegt profesionālās ievirzes izglītības programmu „Basketbols” (programmas kods - 20V 81300) profesionālās ievirzes izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 355
Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Basketbols”(programmas kods - 30V 81300) saskaņošanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 03.04.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Saskaņot Cēsu pilsētas sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu „Basketbols” (programmas kods - 30V 81300) saskaņā ar pielikumu.

2.Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai(direktors Jānis Naglis) iesniegt profesionālās ievirzes izglītības programmu „Basketbols” (programmas kods - 30V 81300) profesionālās ievirzes izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 356
Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Biatlons” (programmas kods – 20V 81300) saskaņošanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 03.04.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Saskaņot Cēsu pilsētas sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu „Biatlons” (programmas kods – 20V 81300) saskaņā ar pielikumu.

2.Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai(direktors Jānis Naglis) iesniegt profesionālās ievirzes izglītības programmu „Biatlons”( programmas kods – 20V 81300) profesionālās ievirzes izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 357
Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Biatlons” (programmas kods – 30V 81300) saskaņošanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 03.04.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Saskaņot Cēsu pilsētas sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu „Biatlons” (programmas kods – 30V 81300) saskaņā ar pielikumu.

2.Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai(direktors Jānis Naglis) iesniegt profesionālās ievirzes izglītības programmu „Biatlons”( programmas kods – 30V 81300) profesionālās ievirzes izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 358
Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „BMX” (programmas kods – 20V 81300) saskaņošanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 03.04.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Saskaņot Cēsu pilsētas sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu „BMX” (programmas kods – 20V 81300) saskaņā ar pielikumu.

2.Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai(direktors Jānis Naglis) iesniegt profesionālās ievirzes izglītības programmu „BMX” (programmas kods – 20V 81300)profesionālās ievirzes izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 359
Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „BMX” (programmas kods – 30V 81300) saskaņošanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 03.04.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Saskaņot Cēsu pilsētas sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu „BMX” (programmas kods – 30V 81300) saskaņā ar pielikumu.

2.Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai(direktors Jānis Naglis) iesniegt profesionālās ievirzes izglītības programmu „BMX” (programmas kods – 30V 81300)profesionālās ievirzes izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 360
Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Florbols” (programmas kods – 20V 81300) saskaņošanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 03.04.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Saskaņot Cēsu pilsētas sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu „Florbols” (programmas kods – 20V 81300) saskaņā ar pielikumu.

2.Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai(direktors Jānis Naglis) iesniegt profesionālās ievirzes izglītības programmu „Florbols” (programmas kods – 20V 81300) profesionālās ievirzes izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 361
Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Florbols” (programmas kods – 30V 81300) saskaņošanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 03.04.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Saskaņot Cēsu pilsētas sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu „Florbols” (programmas kods – 30V 81300) saskaņā ar pielikumu.

2.Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai(direktors Jānis Naglis) iesniegt profesionālās ievirzes izglītības programmu „Florbols” (programmas kods – 30V 81300) profesionālās ievirzes izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 362
Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Galda teniss” (programmas kods - 20V 81300) saskaņošanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 03.04.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Saskaņot Cēsu pilsētas sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu „Galda teniss” (programmas kods - 20V 81300) saskaņā ar pielikumu.

2.Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai(direktors Jānis Naglis) iesniegt profesionālās ievirzes izglītības programmu „Galda teniss” (programmas kods - 20V 81300) profesionālās ievirzes izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 363
Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Galda teniss” (programmas kods - 30V 81300) saskaņošanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 03.04.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Saskaņot Cēsu pilsētas sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu „Galda teniss” (programmas kods - 30V 81300) saskaņā ar pielikumu.

2.Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai(direktors Jānis Naglis) iesniegt profesionālās ievirzes izglītības programmu „Galda teniss” (programmas kods - 30V 81300) profesionālās ievirzes izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 364
Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Orientēšanās sports” (programmas kods – 20V 81300) saskaņošanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 03.04.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Saskaņot Cēsu pilsētas sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu „Orientēšanās sports ” (programmas kods – 20V 81300) saskaņā ar pielikumu.

2.Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai(direktors Jānis Naglis) iesniegt profesionālās ievirzes izglītības programmu „Orientēšanās sports” (programmas kods – 20V 81300)profesionālās ievirzes izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 365
Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Orientēšanās sports” (programmas kods – 30V 81300) saskaņošanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 03.04.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Saskaņot Cēsu pilsētas sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu „Orientēšanās sports ” (programmas kods – 30V 81300) saskaņā ar pielikumu.

2.Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai(direktors Jānis Naglis) iesniegt profesionālās ievirzes izglītības programmu „Orientēšanās sports” (programmas kods – 30V 81300)profesionālās ievirzes izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 366
Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Teniss” (programmas kods – 20V 81300) saskaņošanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 03.04.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Saskaņot Cēsu pilsētas sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu „Teniss ” (programmas kods – 20V 81300) saskaņā ar pielikumu.

2.Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai(direktors Jānis Naglis) iesniegt profesionālās ievirzes izglītības programmu „Teniss” (programmas kods – 20V 81300) profesionālās ievirzes izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 367
Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Teniss” (programmas kods – 30V 81300) saskaņošanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 03.04.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Saskaņot Cēsu pilsētas sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu „Teniss ” (programmas kods – 30V 81300) saskaņā ar pielikumu.

2.Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai(direktors Jānis Naglis) iesniegt profesionālās ievirzes izglītības programmu „Teniss” (programmas kods –30V 81300) profesionālās ievirzes izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 368
Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vieglatlētika” (programmas kods - 20V 81300) saskaņošanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 03.04.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Saskaņot Cēsu pilsētas sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vieglatlētika ” (programmas kods - 20V 81300) saskaņā ar pielikumu.

2.Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai(direktors Jānis Naglis) iesniegt profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vieglatlētika” (programmas kods - 20V 81300)profesionālās ievirzes izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 369
Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vieglatlētika” (programmas kods - 30V 81300) saskaņošanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 03.04.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Saskaņot Cēsu pilsētas sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vieglatlētika ” (programmas kods - 30V 81300) saskaņā ar pielikumu.

2.Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai(direktors Jānis Naglis) iesniegt profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vieglatlētika” (programmas kods - 30V 81300)profesionālās ievirzes izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 370
Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Volejbols” (programmas kods -20V 81300) saskaņošanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 03.04.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Saskaņot Cēsu pilsētas sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu „Volejbols ” (programmas kods - 20V 81300) saskaņā ar pielikumu.

2.Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai(direktors Jānis Naglis) iesniegt profesionālās ievirzes izglītības programmu „Volejbols” (programmas kods - 20V 81300) profesionālās ievirzes izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 371
Par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Volejbols” (programmas kods -30V 81300) saskaņošanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 03.04.2008. Izglītības kultūras un sporta komitejas (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Saskaņot Cēsu pilsētas sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu „Volejbols ” (programmas kods - 30V 81300) saskaņā ar pielikumu.

2.Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai(direktors Jānis Naglis) iesniegt profesionālās ievirzes izglītības programmu „Volejbols” (programmas kods - 30V 81300) profesionālās ievirzes izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 372
Par Cēsu pašvaldības izglītības stratēģijas apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.04.2008. atzinumu (prot.Nr.5.), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pašvaldības izglītības stratēģiju, saskaņā ar pielikumu. 2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 373
Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta pirmās daļas 3.punktu un, ņemot vērā Ministru kabineta 06.10.1998. noteikumus Nr.388 “Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos”, un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2008.gada 3.aprīļa Tautsaimniecības komitejas atzinumu (protokols Nr.4) un Cēsu pilsētas domes 2008.gada 17.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem saistošos noteikumus Nr.7 “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā”, kas apstiprināti 2003.gada 15.maijā (protokols Nr. 10).
 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” ,saskaņā ar pielikumu.
 3. Noteikt, ka pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās iekasē Cēsu pilsētas dome vai Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” atbilstoši saistošo noteikumu Nr.11 ”Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” pielikumam Nr.1.

 

Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 17.04.2008.,prot.Nr.7,62.punkts lēmums Nr.3732008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr.
Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11 Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21. panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta pirmās daļas 3.punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

1.1. brauktuve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu braukšanai;

1.2. gadatirgus – vienreizēja īslaicīga dažādu preču tirdzniecība, kas ilgst no vienas līdz trim dienām (izņemot Ziemassvētku gadatirgu, kas ilgst līdz vienam mēnesim) un kuru tirgus teritorijā, sporta laukumā vai citā pašvaldības norādītā vietā organizē sakarā ar svētkiem vai sezonas darbu pabeigšanu laukos (piemēram, rudens gadatirgi), vai kas saistīta ar noteiktām kalendāra dienām (piemēram, Mārtiņdienas gadatirgus). Vienlaikus ar pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecību var organizēt kultūras, sporta un citus pasākumus;

1.3. ielu tirdzniecība – tirdzniecība pašvaldības speciāli norādītās un iekārtotās publiskās vietās;

1.4. ietve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem;

1.5. izbraukuma tirdzniecība – tirdzniecība ar pārtikas un nepārtikas precēm masu pasākumu (piemēram, Dziesmu un deju svētki, sporta un kultūras pasākumi, reliģiski svētki) vietās;

1.6. publiska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), tuneļi, laukumi, gājēju apakšzemes pārejas, kā arī parki, citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas un neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme;

1.7. sezonas tirdzniecība – tirdzniecība, kas tiek veikta atbilstoši gadalaikam pavasara/vasaras sezonā (no 1.maija līdz 30.septembrim) vai rudens/ziemas sezonā (no 1.oktobra līdz nākamā gada 30.aprīlim), ir iekārtota publiskā vietā un nav attiecināma uz gadatirgus, ielu tirdzniecības vai izbraukuma tirdzniecības definētajiem nosacījumiem.

1.8. pašvaldības tirdzniecības atļauja – Cēsu pilsētas domes (turpmāk – Dome) vai Cēsu pašvaldības aģentūras ”Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs”(turpmāk – Aģentūra) saskaņā ar pielikumā Nr.1 norādīto piekritību izsniegta speciāla rakstveida atļauja, kas apliecina, ka juridiska vai fiziska persona ir šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saskaņojusi ar pašvaldību tirdzniecības vietu, laiku un tirdzniecībai paredzēto preču sortimentu, un, pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas, pilnā apmērā samaksājusi pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskā vietā vai ir atbrīvota no pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskā vietā maksāšanas.

2. Saistošie noteikumi nosaka tirdzniecības atļaujas saņemšanas un preču tirdzniecības kārtību publiskās vietās.

3. Gadatirgu organizēšana, izbraukuma tirdzniecība un sezonas tirdzniecība atklātās vietās (teritorijās), kas šo noteikumu izpratnē nav publiskas vietas, ir atļauta tikai tad, ja atklātās vietas (teritorijas) īpašnieks, valdītājs vai lietotājs šo noteikumu noteiktajā kārtībā iegūst tiesības tirdzniecības organizēšanai.

4. Saistošie noteikumi ir saistoši ikvienai fiziskai un juridiskai personai Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā.

5. Tirdzniecības vietās ir tiesīgas tirgoties personas , kuras realizē preces saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu.

6. Ielu tirdzniecību, izbraukuma un sezonas tirdzniecību var veikt vietās, kas noteiktas pielikumā Nr.1.

7. Teritorijas, kas nav norādītas šiem noteikumiem pievienotājā tirdzniecības vietu plānā, izmantošana tirdzniecības vajadzībām, pēc tirgotāja pieteikuma, var tikt atsevišķi izskatīta Cēsu pilsētas būvvaldē un apstiprināta ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.

8. Pirmtiesības uz tirdzniecības vietas izmantošanu ir Domes norādīto tirdzniecības vietu pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem vai nomniekiem, kuri nodarbojas ar atbilstošu saimniecisko darbību.

9. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu tirdzniecības atļauju.

II. Atļauju izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās

10. Atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Domes Finanšu nodaļas speciālists vai Aģentūras pilnvarotā persona (tālāk lietojot kopā- pilnvarotā persona) izsniedz šādas atļaujas tirdzniecībai publiskās vietās:

10.1. atļauju tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā (2.pielikums);

10.2. izbraukuma tirdzniecības atļauju (3. pielikums);

10.3. izbraukuma tirdzniecības organizēšanas atļauju (4. pielikums);

10.4. gadatirgus organizēšanas tirdzniecības atļauju, ja ir pieņemts Domes lēmums par gadatirgu norises vietu un laiku (5. pielikums);

10.5. sezonas tirdzniecības atļauju (6. pielikums).

11. Lai saņemtu saistošo noteikumu 10.1.punktā minēto atļauju, tirdzniecības veicējam jāiesniedz Domē vai Aģentūrā, saskaņā ar pielikumā Nr.1 norādīto piekritību, pieteikums un dokumenti atbilstoši pielikumam Nr.7.

12. Lai saņemtu 10.2. vai 10.3.punktā minēto atļauju, tirdzniecības veicējam jāiesniedz Domē vai Aģentūrā, saskaņā ar pielikumā Nr.1 norādīto piekritību, pieteikums un dokumenti atbilstoši pielikumam Nr.8.

13. Lai saņemtu 10.4.punktā minēto atļauju, tirdzniecības veicējam jāiesniedz Domē vai Aģentūrā, saskaņā ar pielikumā Nr.1 norādīto piekritību, pieteikums un dokumenti atbilstoši pielikumam Nr.9.

14. Lai saņemtu 10.5.punktā minēto atļauju, tirdzniecības veicējam jāiesniedz Domē vai Aģentūrā, saskaņā ar saistošo noteikumu pielikumā Nr.1 norādīto piekritību, pieteikums un dokumenti atbilstoši pielikumam Nr.10.

15. Lai saņemtu 10.2.,10.3. punktā minēto atļauju, tirdzniecības vietas pieteicējs iesniedz Domē vai Aģentūrā pieteikumu vismaz 3(trīs) darba dienas pirms tirdzniecības uzsākšanas un pieteikuma pielikumā minētos dokumentus iesniedz pilnvarotajai personai ne vēlāk kā 1(vienu) darba dienu pirms tirdzniecības uzsākšanas.

16. Ja atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām publisku pasākumu organizēšanai jāsaņem Domes pasākumu komisijas saskaņojums, 10.2. vai 10.3.punktā minēto atļauju pilnvarotā persona izsniedz pēc tam, kad Domes pasākumu komisija izsniegusi atļauju publiska pasākuma organizēšanai.

17. Tirdzniecības atļauju paraksta Domes Finanšu nodaļas vadītājs/ja vai Aģentūras saimnieciskās nodaļas vadītājs/ja , saskaņā ar pielikumā Nr.1 norādīto piekritību.

18. Tirdzniecības atļauju izsniedz pilnvarotā persona.

19. Dome vai Aģentūra ir tiesīgi nepieņemt pieteikumu, vai atteikt izsniegt atļauju, ja pieteikums nav noformēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

20. Ja tirdzniecība plānota pasākumā, kas organizēts personām, kuras jaunākas par 18 gadiem, netiek izsniegtas 10.2. vai 10.3.punktā minētās atļaujas alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai.

21. Ielu un sezonas tirdzniecības vietām, gadatirgu organizēšanas vietām jānodrošina Cēsu pilsētai raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana. Sezonas tirdzniecības vietas dizaina risinājuma atbilstība tiek izskatīta individuāli un apstiprināta Cēsu pilsētas būvvaldē.

22. Pilnvarotās personas neizsniedz 10.punktā minētās atļaujas, ja:

22.1. atbilstoši saistošo noteikumu prasībām nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

22.2. nav samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās;

22.3. tirdzniecības veicējs par šo noteikumu pārkāpumu iepriekš ir administratīvi sodīts.

22.4.Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir noteikti ierobežojumi konkrētajam tirdzniecības veidam.

22.5. nav nomaksāts nekustamā īpašuma nodoklis ēkas pieguļošajā teritorijā uz kuras plānots izvietot tirdzniecības vietu.

22.6. pieprasītā tirdzniecības vieta norādītajā laikā ir aizņemta.

III. Prasības tirdzniecības veicējam

23. Speciālajām iekārtām un objektiem, kurus izmanto tirdzniecībā, jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām.

24. Speciālās iekārtas un objekti jāuztur kārtībā, tiem jābūt tīriem un bez bojājumiem. Objekti un iekārtas, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, jānovāc.

25. Izbraukuma tirdzniecībā:

25.1. pasākuma organizators, saskaņojot tirdzniecības dalībniekus, tirdzniecības sortimentu un tirdzniecības vietu skaitu, ir atbildīgs par tirdzniecības noteikumu ievērošanu pasākuma laikā;

25.2. tirdzniecības veicējs, kurš pirms tam vienojas ar pasākuma organizatoru par tirdzniecības vietu, saskaņojot to rakstveidā, ir atbildīgs par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā.

26. Katrā tirdzniecības vietā jābūt:

26.1. tirdzniecības atļaujai;

26.2. tirdzniecības vietas pasei, izņemot 10.2., 10.3. vai 10.4.punktā minētās tirdzniecības vietas;

26.3. informatīvai izkārtnei par tirgotāju atbilstoši pielikumam Nr.11.

27. Personai, kas nodarbojas ar tirdzniecību, pēc 35.punktā minēto amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda:

27.1. personu apliecinošs dokuments, bet pārtikas preču pārdevējam arī sanitārā grāmatiņa;

27.2. tirdzniecības atļauja;

27.3. tirdzniecības vietas pase izņemot 10.2., 10.3. vai 10.4.punktā minētās tirdzniecības vietas;

27.4. tirdzniecības preču izcelsmes dokumenti.

28. Veicot tirdzniecību, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

29. Veicot tirdzniecību, aizliegts:

29.1. veikt to ārpus noteiktās tirdzniecības vietas teritorijas;

29.2. bojāt pilsētvides un apstādījumu elementus;

29.3. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, vispārizglītojošo mācību iestāžu un bērnudārzu darbu, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu izmantošanu;

29.4. pārdot alu, citus alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus stikla iepakojumā izbraukuma tirdzniecības laikā publisko pasākumu (koncerti, svētki, zaļumballes, gadatirgi u.c.) norises vietās, izņemot pastāvīgās tirdzniecības vietās.

30. Tirdzniecības vietas nedrīkst aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu.

31. Tirdzniecības vietas, kuru konstrukciju pamatnē ir grīda:

31.1. aizliegts izvietot uz ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām (hidrantiem);

31.2. jāveido ar pandusa/slīpnes palīdzību, lai grīdas savienojums ar ietvi un ietves savienojums ar brauktuvi ir vienā līmenī, nodrošinot netraucētu gājēju un invalīdu ratiņu pārvietošanos.

32. Tirdzniecības veicējam tirdzniecības vieta jāuztur kārtībā un pēc darba beigšanas jāsakārto 3 (trīs) m rādiusā ne vēlāk kā 6 (sešu) stundu laikā pēc tirdzniecības beigām.

33. Tirdzniecība ārpus apstiprinātajām tirdzniecības vietām un bez saistošo noteikumu 10. punktā uzskaitītajām atļaujām ir uzskatāma par tirdzniecību neatļautā vietā.

34. Aizliegts nodot tirdzniecības atļauju citām juridiskām vai fiziskām personām izmantošanai.

V. Tirdzniecības atļaujas anulēšana

35. Tirdzniecības atļaujas izsniedzējs – pilnvarotā persona un ar Cēsu pilsētas domes lēmumu pilnvaroti darbinieki ir tiesīgi anulēt izsniegto tirdzniecības atļauju, izdodot mutvārdu administratīvo aktu un uz pašvaldības tirdzniecības atļaujas uzspiežot uzrakstu „ANULĒTS”, (norādot datumu, pilnvarotās personas amatu, vārdu, uzvārdu un paraksts), ja:

35.1. tirdzniecības atļaujas saņēmējs apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;

35.2. patvarīgi ir mainīta tirdzniecības vieta;

35.3. bez saskaņošanas mainīts sākotnēji paredzētais preču sortiments;

35.4. netiek pildītas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;

35.5. ja tirdzniecības atļauja nodota citai personai, lai veiktu tirdzniecību.

36. Personai, kurai anulēta tirdzniecības atļauja, ir tiesības viena mēneša laikā no mutvārdu administratīvā akta izdošanas pieprasīt, lai akta izdevējs noformē to rakstveidā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 67.panta prasībām.

37. Anulējot tirdzniecības atļauju, iekasētā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta, tirdzniecības vieta nekavējoties jāatbrīvo un jāsakārto 3 m rādiusā.

VI. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu un saistošo noteikumu izpildes kontrole

38. Atbildība par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem iestājas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

39. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem vainīgajai personai uzliek naudas sodu:

- fiziskām personām līdz Ls 100,

- juridiskām personām līdz Ls 250.

40. Administratīvā pārkāpuma protokolu par saistošo noteikumu neievērošanu sastāda Cēsu pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.

 41. Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošajos noteikumos minētajiem pārkāpumiem izskata un lēmumu pieņem Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija.

42. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Cēsu pilsētas pašvaldības policija, pilnvarotā persona un ar Domes lēmumu pilnvaroti darbinieki.

VII. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

43. Pilnvarotās personas izdoto administratīvo aktu privātpersona viena mēneša laikā var apstrīdēt Cēsu pilsētas domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā, kuras pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājumi

44. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 15.05.2003.saistošie noteikumi Nr.7 „Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā”.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 374
Par ziedojumu pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas iesniegumu (20.03.2008., Nr.1-12/18) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 17.04.2008. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu Centrālai bibliotēkai pieņemt no privātpersonām ziedojumus – darba organizācijai, saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu Centrālai bibliotēkai (direktore N.Krama) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 375
Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldības budžetu” 22.pantu, 04.10.2007. Būvuzņēmuma līgumu Nr.2-14-70/2007 starp Cēsu pilsētas domi un a/s „UPB”, 15.10.2007. Būvuzraudzības līgumu Nr.2-137-103/2007 starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Krāčupe”, 30.11.2007. Autoruzraudzības līgumu Nr.2-137-129/2007 starp Cēsu pilsētas domi un SIA „GRAF X” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 17.04.2008. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt ilgtermiņa saistības jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs būvniecībai par kopējo summu Ls 4 050 381,24 (četri miljoni piecdesmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit viens lats 24 santīmi), t.sk.., būvdarbiem (04.10.2007 līgums Nr.2-14-70/2007) – Ls 3 976 719,62, būvuzraudzībai (15.10.2007. līgums Nr.2-137-103/2007)– Ls 33 894,44, autoruzraudzībai (30.11.2007. līgums Nr.2-137-129/2007) – Ls 39 767,18. Saistību izpildes finansējuma avoti – pašvaldības budžeta līdzekļi (40%) Ls 1 620 152,50 un valsts mērķdotācija (60%) – Ls 2 430 228,74.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt finansējumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 376
Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsīs, Caunas ielā 8, Cēsīs un Lenču ielā 40, Cēsīs nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu rajona Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 505 (lēmuma datums 12.03.1998.) reģistrēts nekustamais īpašums Saules ielā 23, Cēsīs, sastāvošs no zemes gabala , kadastra numurs 4201-004-0715, platība 6389 kvm, un namīpašuma, kas sastāv no vienas pamatceltnes.

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 692 (lēmuma datums 19.10.1998.) reģistrēts nekustamais īpašums Caunas ielā 8, Cēsīs, sastāvošs no zemes gabala , apzīmējums kadastrā 4201-009-0413, platība 979 kvm, un namīpašuma: dzīvojamā ēka ar 21 dzīvokļa īpašumu.

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0001 1470 (lēmuma datums 18.07.2001.) reģistrēts nekustamais īpašums Lenču ielā 40, Cēsīs, sastāvošs no zemes gabala , kadastra apzīmējums 4201-002-0109, platība 1889 kvm, un dzīvojamās ēkas.

Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktā (sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā) noteikto pašvaldību autonomās funkcijas izpildi, pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 35.panta pirmo daļu, likuma „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”” 5.panta pirmo daļu, otrās daļas 3.punktu, trešo, ceturto un sesto daļu, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” nolikuma 1.1.punktu, 2.1.punkta 2.1.5.apakšpunktu un 5.1.punktu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 17.04.2008. atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Nodot valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (turpmāk tekstā – Aģentūra) ar 2008. gada 01. maiju:

1.1 nekustamo īpašumu Saules ielā 23, Cēsīs, sastāvošu no zemes gabala, kadastra numurs 4201-004-0715, platība 6389 kvm, un namīpašuma, kas sastāv no vienas pamatceltnes, kuras atlikusī bilances vērtība uz 30.04.2008. ir Ls 28745,79 (divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci lati 79 santīmi);

1.2 nekustamo īpašumu Caunas ielā 8, Cēsīs, sastāvošu no zemes gabala, apzīmējums kadastrā 4201-009-0413, platība 979 kvm, un namīpašuma: dzīvojamā ēka ar 21 dzīvokļa īpašumu, kuras atlikusī bilances vērtība uz 30.04.2008. ir Ls 6725,86 (seši tūkstoši septiņi simti divdesmit pieci lati 86 santīmi);

1.3 nekustamo īpašumu Lenču ielā 40, Cēsīs, sastāvošu no zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201-002-0109, platība 1889 kvm, un dzīvojamās ēkas, kuras atlikusī bilances vērtība uz 30.04.2008. ir Ls 3773,18 (trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs lati 18 santīmi).

2. Valdījumā tiek nodots 1. punktā minētais Īpašums pilnā apjomā, kāds fiksēts zemesgrāmatā, atlikušajā bilances vērtībā uz 30.04.2008., paredzētajam mērķim derīgā stāvoklī, uz laiku, līdz mainās valdītāja (Aģentūra) juridiskais statuss vai Cēsu pilsētas dome pieņem jaunu lēmumu.

3. Īpašums tiek nodots valdījumā, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā – pilnīgāku izpildi, nodrošinot tiešu, nepastarpinātu saikni ar iedzīvotājiem, kuriem ir likumīgas tiesības saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

4. Īpašuma sastāvā esošo būvju atļautais lietošanas veids – triju vai vairāku dzīvokļu mājas.

5. Ar pārņemšanas brīdi valdījumā Aģentūra uzņemas visas Īpašuma īpašnieka tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu Īpašuma saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot rakstveida līgumu (vienošanos) par 1. punktā minētā Īpašuma nodošanu valdījumā Aģentūrai.

7. Noteikt, ka Īpašuma sastāvā esošo ēku un būvju kapitālo remontu, renovāciju vai rekonstrukciju (pilnīgu vai daļēju) iniciē Aģentūra, bet organizē Aģentūra kopā ar Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļu, pamatojoties uz vispārējās apsekošanas rezultātiem, sertificētu speciālistu sastādītu tehniskās izpētes atzinumu, kā arī izstrādātu un noteiktā kārtībā saskaņotu (akceptētu) būvprojektu. Minētie pasākumi tiek finansēti no Aģentūras budžeta vai piesaistītiem līdzekļiem.

8. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas organizēt Īpašuma nodošanu valdījumā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot ar Īpašumu saistītās dokumentācijas (zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, tehniskās inventarizācijas lieta) kopijas.

9. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Pārjaunojuma līgumu 2006. gada 1. novembrī starp Cēsu pilsētas domi (Īpašnieks) un SIA „CDzP”(Apsaimniekotājs) noslēgtajam „Nedzīvojamo telpu apsaimniekošanas līgumam” (reģ. Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā 2006. gada 1. novembrī ar Nr. 2-9-5/2006).

10. Pieņemt zināšanai, ka attiecībā uz Īpašumu Cēsu pilsētas domes vārdā uz lēmuma pieņemšanas brīdi ir noslēgti sekojoši līgumi:

10.1. pamatceltne Saules ielā 23, Cēsīs:

10.1.1. 50 dzīvojamās telpas īres līgumi;

10.1.2. Nedzīvojamo telpu nomas līgums ar Inetu Jurģēnu, termiņš 15.02.2013.;

10.1.3. Nedzīvojamo telpu nomas līgums ar SIA „A. BARISS” par 323,9 kvm, termiņš 01.04.2013.;

10.2. dzīvojamā ēka Caunas ielā 8, Cēsīs:

10.2.1. 16 dzīvojamās telpas īres līgumi;

10.3. dzīvojamā ēka Lenču ielā 40, Cēsīs:

10.3.1. 20 dzīvojamās telpas īres līgumi;

10.3.2. Nedzīvojamo telpu nomas līgums ar Ivaru Dzeni, termiņš 20.03.2009.

11.Pieņemt zināšanai, ka uz lēmuma pieņemšanas brīdi ir spēkā Cēsu pilsētas domes 2008. gada 24. janvāra lēmums Nr.76 „Par nedzīvojamo telpu nomu Saules ielā 23, Cēsīs”.

12. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoru J. Rozenbergu Cēsu pilsētas pašvaldības vārdā parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu.

13.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 377
Par pasākuma „DISKO NAKTS Nr.802” organizēšanu

Pamatojoties uz SIA „L – Tips” direktora Ģ.Lūša iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 17.04.2008. (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Atļaut SIA „L – Tips” organizēt tradicionālo pasākumu „DISKO NAKTS Nr.802” Cēsīs, Vienības laukumā 2008.gada 7.jūnijā no plkst. 21.00 līdz 8.jūnija plkst. 04.00.
 2. Uzdot pasākuma organizatoram SIA „L – Tips”( direktors J.Lūsis) sabiedriskās kārtības, drošības un satiksmes organizēšanas jautājumus pasākuma sagatavošanas un norises laikā saskaņot un risināt sadarbībā ar ieinteresētajām un atbildīgajām Cēsu pašvaldības,valsts,privātajām institūcijām.
 3. Kontroli par pasākuma sagatavošanas gaitu un lēmuma izpildi uzdots veikt Cēsu pilsētas domes Publisko pasākumu komisijai ( vad. J.Rozenbergs).2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 378
Par “Cēsu pilsētas domes sporta bāzu nomas maksu sporta organizācijām” kārtības apstiprināšanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 17.04.2008. (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt kārtību “ Par Cēsu pilsētas domes sporta bāzu nomas maksu sporta organizācijām”, saskaņā ar pielikumu.
 2. Noteikt, ka kārtība stājas spēkā ar 2008. gada 17.aprīli.
 3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2006.gada 16.novembra (prot. Nr. 18, 42.p.) lēmumu Nr.666 „Par Cēsu pilsētas domes sporta bāzu nomas maksu sporta organizācijām.”2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr.
“Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 17.04.2008.,prot.Nr.7, 67.p.Lēmums nr. 378” “Par “Cēsu pilsētas domes sporta bāzu nomas maksu sporta organizācijām” kārtības apstiprināšanu”

1. Pamatojoties uz sasniegtajiem sportiskajiem rezultātiem, ieguldīto darbu sporta veidu attīstībā un sociālo nozīmīgumu Cēsu pilsētā, Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošajās un apsaimniekošanā esošajās sporta bāzēs noteikt nomas maksu Ls 1,18 (viens lats, 18 santīmi, tai skaitā PVN) treniņu nodarbību un mājas spēļu organizēšanai no 2008.gada 17.aprīļa sekojošus sporta klubus un sporta veidu aktīvistu kopas:

1.1. SK Cēsis vīriešu augstākās līgas florbola komandu „CelTik/ Lekrings”; 1.2. SK Cēsis vīriešu 1.līgas florbola komandu „Cēsis/ Lekrings”; 1.3. SK Cēsis vīriešu augstākās līgas volejbola komandu „Cēsu Alus”; 1.4. SK Cēsis vīriešu Nacionālās līgas volejbola komandu „JPV/Cēsis”; 1.5. SK Cēsis sieviešu augstākās līgas basketbola komandu „Cēsis”; 1.6. SK Cēsis vīriešu Latvijas Basketbola Līgas komandu „Cēsis/Remarks”; 1.7. SK Cēsis sieviešu senioru basketbola komandu; 1.8. SK Cēsis vīriešu senioru basketbola komandu; 1.9. SK „Saulrīti”; 1.10. SK „Flote”; 1.11. Invalīdu SK „Cēsis”; 1.12. Latvijas kaulu un locītavu saistaudu slimību slimnieku biedrības Cēsu nodaļa.

2. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta padomes izvērtējumu un ieteikumu, atbrīvot no maksas par Cēsu pilsētas domes sporta bāzu īri no 2008.gada 17.aprīļa Cēsu rajona čempionātu organizēšanai. Cēsu rajona čempionāta organizatoriem jāiesniedz Cēsu pilsētas padomē:

2.1. iepriekšējās sezonas sacensību organizēšanas ieņēmumu un izdevumu tāme; 2.2. plānotā sacensību un izdevumu tāme, tā, lai tiktu uzskatāmi atspoguļotas visas sacensību organizēšanas ieņēmumu un izdevumu pozīcijas; 2.3. sacensību dalībnieku komandu nosaukumi, piederība; 2.4. iespējamā citu Cēsu rajona sporta zāļu izmantošana.

3. Cēsu pilsētas domei piederošās un apsaimniekošanā esošās sporta bāzes:

3.1. Sporta Nams – Cēsīs, Pūces 2a; 3.2. Sporta komplekss – Cēsīs, Piebalgas 18; 3.3. Sporta zāle – Cēsīs, Lapsu 17; 3.4. Cēsu pilsētas stadions – Cēsīs, Valmieras 6; 3.5. Cēsu Pastariņa pamatskolas sporta zāle – Cēsīs, Raunas 7; 3.6. Cēsu 1.pamatskolas sporta zāle – Cēsīs, Gaujas 17; 3.7. Cēsu Valsts Ģimnāzijas sporta zāle – Cēsīs, L.Paegles 1; 3.8. Cēsu pilsētas 2.pamatskolas sporta zāle - Cēsīs, Gaujas 45.

4. Sporta organizāciju pieteikumus par nepieciešamību organizēt treniņu nodarbības un sporta sacensības lēmuma 3.punktā minētajās sporta bāzēs jāiesniedz attiecīgās sporta bāzes apsaimniekotājam.

5. Sporta bāzes apsaimniekotājs saskaņojot ar iesniedzēju pieņem lēmumu par treniņu nodarbību un sacensību laikiem, ņemot vērā izglītības iestāžu mācību darba procesa organizēšanas prioritāti.

6. Ar šo atzīt par spēku zaudējušiem lēmumus:

6.1. Cēsu pilsētas domes 2006.gada 16.novembra (prot. Nr. 18, 42.p.) lēmums Nr.666 „Par Cēsu pilsētas domes sporta bāzu nomas maksu sporta organizācijām.”2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 379
Par ziedojumu pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores iesniegumu (04.04.2008., Nr.1-12/47) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 17.04.2008. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt – darba organizācijai – sekojošus ziedojumus:

 

Nr. p.k.

Ziedoto grāmatu, filmu un periodisko izdevumu autori un nosaukumi

Ziedotājs

Eks.

skaits

1.

Cīrule B., Ķemere I. Sengrieķu mīti

Skolotāja

Vita Zirnīte

2

2.

Žurnāls Deko (pasūtīts no 01.03.2008 līdz 31.12.2008)

4.A klase

ar audzinātāju Ingu Miezīti

 

 

3.

Dāvanu karte Ls 12,10 vērtībā grāmatnīcā

,,Zvaigzne ABC” ar mērķi: grāmatu pirkšana

1.A klase

ar audzinātāju Viktoriju Markuli

4.

K. Puijo. Puškins mīlestības burvis

3.A klase

ar audzinātāju Undu Eisleri

1

5.

L. Volkova. Blaumaņa zelts

3.A klase

ar audzinātāju Undu Eisleri

1

6.

Koluža R. Palīdzi, māsiņ! Pareizrakstības rokasgrāmata pašmācībai

Skolotāja

Laima Pērkone

3

7.

Rurāne M. Uzņēmējdarbības pamati

Skolotāja

N. Persaņa

1

8.

Vītlija E., Reids S. Senatnes dārgumi

6.B klase

ar audzinātāju Modrīti Sņegoviču

1

9.

Pilis. Skaistākās un slavenākās

6.B klase

ar audzinātāju Modrīti Sņegoviču

1

 1. Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 380
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmumā "Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs, nomu" (prot.Nr.20, 14.p.)

Ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmumu ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.20, 14.p.) sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’TĪRĪBAS NAMS’’(reģistrācijas Nr.44103011649, juridiskā adrese Rīgas iela 52, Cēsis, LV-4101) nodots nomā uz 12 gadiem zemes gabals Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs, veļas mazgātavas un ķīmiskās tīrītavas būvniecībai. 2005.gada 31.augustā par minēto zemes gabalu 4918 m² platībā noslēgts zemes nomas līgums (Nr.2-7-39/2005).

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmuma ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs, nomu’’ 6.punktu zemes nomas maksa noteikta 10% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuriem zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 17.aprīļa atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmumā "Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs, nomu" (prot.Nr.20, 14.p.) grozījumus un izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

”6. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri’’.

 1. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.
 2. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) veikt atbilstošus grozījumus zemes nomas līgumā.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 382
Par projekta pieteikuma „Cēsis ceļā uz Olimpiskajām spēlēm” iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esošajai Sporta pārvaldei

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2008.gada 10. marta rīkojumu Nr. 186, izsludināto projektu konkursu „Sporta inventāra iegādes palīdzības programma”, kas tiek īstenots pamatojoties uz Nacionālās sporta attīstības programmas 2006.- 2012.gadam izvirzītājiem mērķiem un uzdevumiem.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 17.04.2008. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esošajai Sporta pārvaldei projekta pieteikumu „Cēsis ceļā uz Olimpiskajām spēlēm”;
 2. Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors J.Naglis) līdzfinansējumu 2012,30 LVL projekta realizācijai, nodrošināt no iestādei apstiprinātā 2008.gada budžeta līdzekļiem.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 383
Par projekta pieteikuma „Sporta inventāra iegādes palīdzība Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai” iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esošajai Sporta pārvaldei

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2008.gada 10. marta rīkojumu Nr. 186, izsludināto projektu konkursu „Sporta inventāra iegādes palīdzības programma”, kas tiek īstenots pamatojoties uz Nacionālās sporta attīstības programmas 2006.-2012.gadam izvirzītājiem mērķiem un uzdevumiem.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 17.04.2008. atzinumu (protokols Nr. 5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esošajai Sporta pārvaldei projekta pieteikumu „Sporta inventāra iegādes palīdzība Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai”;
 2. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) līdzfinansējumu 500,00 LVL projekta realizācijai, nodrošināt no iestādei apstiprinātā 2008.gada budžeta līdzekļiem.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 384
Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu Cēsu rajona padomei pasākumā "Cēsu uzņēmējs 2008"

Pamatojoties uz Cēsu rajona padomes 2008.gada 07.aprīļa iesniegumu Nr.2.1-11/274, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Izsniegt bezmaksas tirdzniecības atļauju Cēsu rajona padomei izstādes ‘’Cēsu uzņēmējs 2008’’ dalībfirmām un amatniekiem āra tirdzniecībai pie a/s ‘’CATA’’ ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 8, laika periodā no 2008.gada 25. aprīļa līdz 27.aprīlim.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr.
Par ziedojumu pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas domei pieņemt no Turcijas aizsardzības atašeja plkv. Muamera Inara ziedojumu 5197.70 USD darba organizācijai – Turku kapu uzturēšanai.

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Komunālai nodaļai (vadītājs I.Mercs) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 386
Par Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju, dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu, nedzīvojamo telpu privatizācijas lietu faktisko pārņemšanu Cēsu pilsētas domes kompetencē

Pamatojoties uz 25.07.1995. likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 60. pantu (pilsētu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas) un 64.pantu (pašvaldību pārraudzība pār dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbību) un Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 10.04.2008. vēstuli „Par privatizācijas jautājumu risināšanu (Nr. 1-12/207), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Pārņemt no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” (Aģentūra) Cēsu pilsētas dzīvojamo māju, dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu, nedzīvojamo telpu (objektu) privatizācijas lietas.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes (Domes) izpilddirektoram J.Rozenbergam organizēt objektu privatizāciju likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajā kārtībā un nodrošināt privatizācijas dokumentu apstrādi, sagatavošanu un nodošanu Cēsu pilsētas domes arhīvā (Administratīvās nodaļas vadītājas p.i. D.Baltiņa) .
 3. Uzdot Cēsu pašvaldības Aģentūrai (direktore I.Sietiņsone) veikt grozījumus Aģentūras struktūrā likvidējot amata vienību „galvenais speciālists privatizācijas jautājumos”.
 4. Uzdot Domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) veikt atbilstošus budžeta grozījumus.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Domes priekšsēdētāja vietniekam (Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājam) A.Mihaļovam.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 387
Par sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas apliecības anulēšanu IK "Offlains", Rīgas ielā 47, Cēsīs

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 12. un 23.punktu, Administratīvā procesa likuma 66.pantu, 360.panta otrās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešo daļu, Apbūves noteikumu 28.1.3.punkta 11. un 12.apakšpunktu un Sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas komisijas 2008.gada 11.aprīļa ierosinājumu (prot. Nr. 1), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 1. Anulēt 2006.gada 17.novembra sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas apliecību Nr. 62/2006, kas izsniegta IK ‘’Offlains’’, reģ. Nr. 44102024063, juridiskā adrese – Ziemeļu iela 1, Cēsīs, par interneta pakalpjumu sniegšanu telpās Rīgas ielā 47, Cēsīs.
 2. Uzdot IK ‘’Offlains’’ (īpašnieks Valters Kolosovs) izbeigt komercdarbību telpās Rīgas ielā 47, Cēsīs.
 3. Lēmums izpildāms ar tā spēkā stāšanās brīdi, t.i., kad tas paziņots adresātam.
 4. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 358.-374.pantam izdot administratīvo aktu par šī lēmuma piespiedu izpildi, ja IK ‘’Offlains’’ (īpašnieks Valters Kolosovs) labprātīgi neizpilda lēmuma 2.punktu.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības policijai (priekšnieks V.Sviķis).

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV - 1010), mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta otro daļu, ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 388
Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas domes 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

28 328 896

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

- 359 1992008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 389
Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes 2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

143 487

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

38 4752008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 390
Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes 2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

528 488

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

420 6662008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 391
Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

675 641

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

586 9042008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 392
Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” 2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

3 500

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

-1 3592008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 393
Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes 2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

393 676

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

295 8902008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 394
Par Cēsu 1.pamatskolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu 1.pamatskolas 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

778 904

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

538 3782008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 395
Par Cēsu 2.pamatskolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu 2.pamatskolas 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

301 868

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

240 3572008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 396
Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

170 396

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

25 7482008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 397
Par Cēsu pilsētas pamatskolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas pamatskolas 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

38 748

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

-11 3702008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 398
Par Cēsu Valsts ģimnāzijas 2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu Valsts ģimnāzijas 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

549 225

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

38 8702008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 399
Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

292 558

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

113 7832008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 400
Par Cēsu 2.vidusskolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu 2.vidusskolas 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

138 393

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

-5 1602008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 401
Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas vakara vidusskolas 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

54 570

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

10 3132008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 402
Par Cēsu pilsētas mākslas skolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas mākslas skolas 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

68 460

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

-7 0082008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 403
Par Cēsu pilsētas sporta skolas 2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas sporta skolas 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

63 542

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

24 7322008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 404
Par Cēsu bērnu un jauniešu centra 2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu bērnu un jauniešu centra 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

119 292

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

-24 0522008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 405
Par Cēsu Centrālās bibliotēkas 2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

145 206

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

7 4952008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 406
Par Cēsu Kultūra Centra 2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu Kultūras Centra 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

266 966

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

-5 4732008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 407
Par Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra 2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

3 455

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

-2272008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 408
Par Cēsu pašvaldību aģentūras „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” 2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pašvaldību aģentūras „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

416 034

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

222 6042008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 409
Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pašvaldību aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

542 718

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

359 4792008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 410
Par Cēsu pilsētas pašvaldības 2007.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” un Finanšu komitejas (17.04.2008., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības 2007.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

34 026 760

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

2 510 344

2. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 08.07.2004. lēmumu „Par pašvaldību publiskās aģentūras „Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators” budžeta iekļaušanu pašvaldības budžetā un finanšu pārskatos” (sēdes protokols Nr.15, lēmums Nr.54), Cēsu pilsētas pašvaldības 2007.gada pārskatā iekļauti sekojoši „Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators”, 90001428316, finanšu dati:

1.

Bilances kopsumma

- LVL

2 737

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

- LVL

4982008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 412
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumā “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisijas sastāvu” (prot.Nr.13,48.p.)

Pamatojoties uz grozījumiem domes struktūrā un domes amata vienību sarakstā, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” galvenās speciālistes privatizācijas jautājumos Renātes Kalniņas 26.03.2008. iesniegumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, A.Rasmanis, R.Sijāts, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. (prot.Nr.13, 48.p) lēmuma „Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisijas sastāvu” 3.punktu: aizstājot amata nosaukumu - Cēsu pilsētas domes būvvaldes vadītāja vietniece, pilsētas galvenā teritorijas plānotāja, ar amata nosaukumu Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja;

2. Izslēgt no komisijas sastāva Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” galveno speciālisti privatizācijas jautājumos Renāti Kalniņu.

3. Iekļaut komisijas sastāvā Aldi GRINBERGU- Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekli.2008.gada 17.aprīlis protokols Nr. 7       Lēmuma nr. 413
Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Andra MIHAĻOVA atvaļinājumu

Pamatojoties uz LR likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu” 15.panta 5.daļu un Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Andra MIHAĻOVA iesniegumu , Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Piešķirt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim MIHAĻOVAM no 2008.gada 6.maija līdz 2008.gada 9.maijam (ieskaitot) ikgadējo atvaļinājumu.

Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka darba pienākumus šajā laikā veiks Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS. 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv