Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2019.gada 26.augusts   Vārda dienu svin: Natālija, Tālija, Broņislava, Broņislavs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība









Augusts 2019

P O T C P S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  << >> 









Top.LV

Latvijas Reitingi
















> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2008. gads




2008. gada 8. maija protokols nr. 8

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 429. Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 17, Cēsīs
2 430. Par zemes ierīcības projekta Briežu ielā 17, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
3 Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 08.05.2008.,prot.Nr.8, 17.p., Lēmums nr. 430. DARBA UZDEVUMS Zemes ierīcības projekta izstrādei, zemes gabalam Briežu ielā 17, Cēsīs (kad. Nr.4201 009 0512).
4 431. Par zemes gabala Aveņu ielā 2, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā
5 432. Par zemes gabala Lauku ielā 3A, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā
6 433. Par Saistošo noteikumu Nr. 12 „Grozījumi (Nr.9) 2005.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. ” apstiprināšanu
7 Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 08.05.2008., prot.Nr.8, 20.p. Lēmums nr. 433. Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 12 „ Grozījumi (Nr.9.) 2005.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. ” ”
8 434. Par Cēsu pilsētas domes 1996.gada 16.maija lēmuma „Par zemes gabala Cēsīs, Ķiršu ielā 1 sadalīšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
9 435. Par Satekles ielas izveidošanu Cēsīs
10 436. Par zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, sadalīšanu un Mellupes ielas izveidošanu
11 437. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Cēsīs starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiņa ielu un perspektīvo Raiņa ielas trasi
12 438. Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam teritorijai Cēsīs starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiņa ielu un perspektīvo Raiņa ielas trasi
13 Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 08.05.2008.,prot.Nr.8, 25.p. Lēmums nr. 438 Darba uzdevums detālplānojumam teritorijai Cēsīs starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiņa ielu un perspektīvo Raiņa ielas trasi
14 439. Par Cēsu pilsētas domes lēmuma „Par zemes gabala Briežu ielā 28, Cēsīs, un Ūdru ielā 2, Cēsīs, maiņu pret zemes gabalu Leona Paegles ielā 21, Cēsīs” apturēšanu
15 440. Par zemes gabala Birzes ielā 37, Cēsīs, nomu
16 Par Cēsu Kultūras stratēģijas un rīcības plāna apstiprināšanu
17 441. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2006. lēmumā „Par Cēsu pilsētas Simbolikas komisijas sastāvu” (prot.Nr. 13,42.p)
18 442. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra lēmumā Nr.705 “Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu”
19 443. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.491 ”Par zemes gabala - Griezes iela, Cēsīs - nomu”
20 444. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.492 ”Par zemes gabala - Svīres iela, Cēsīs - nomu”
21 445. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.493 ”Par zemes gabala Griezes ielā 3, Cēsīs, nomu”
22 446. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.494 ”Par zemes gabala Griezes ielā 4, Cēsīs, nomu”
23 447. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.495 ”Par zemes gabala Līgatnes ielā 44, Cēsīs, nomu”
24 448. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.496 ”Par zemes gabala Līgatnes ielā 46, Cēsīs, nomu”
25 449. Par saistošo noteikumu Nr. 13 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem’’ apstiprināšanu
26 Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 08.05.2008.,prot.Nr.8, 37.p. Lēmums nr. 449. “Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 13 Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu pilsētā”
27 450. Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumu apstiprināšanu
28 Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 08.05.2008.,prot.Nr.8, 38.p., Lēmums nr. 450 Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegtie publiskie pakalpojumi un to izcenojumi
29 451. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.09.2007. lēmumā Nr. 571 „Par palīdzības akciju „Droši pretim rudenim””
30 452. Par Saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008.saistošajos noteikumos Nr.2„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam”” apstiprināšanu
31 Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam””.
32 453. Par līdzdalību projektā „Pilis un pilsētas”
33 455. Par finansējumu Comenius partnerības projekta Līgumam Nr.07-LVA01-CO06-00185-3
34 456. Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
35 457. Par ziedojumu pieņemšanu
36 458. Par ziedojumu pieņemšanu
37 459. Par ziedojumu pieņemšanu
38 460. Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu veselības un izglītības centra projektam „Ar dvēseli plaukstā”
39 461. Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu veselības un izglītības centra vasaras nometnei
40 462. Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu centra vasaras nometnēm
41 463. Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu pilsētas sporta skolas organizētām vasaras nometnēm
42 465. Par būvniecības ieceres par apbūvi Piebalgas ielā 20, Cēsīs, 2.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātiem
43 Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 08.05.2008.,prot.Nr.8, 53.punkts Lēmums nr. 465 “2.redakcijas publiskās apspriešanas par apbūvi Piebalgas ielā 20, Cēsīs, rezultāti”
44 468. Par zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs, daļas nomu
45 469. Par Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” projekta pieteikuma „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārta” saskaņošanu
46 470. Par vienreizējas akcijas ”Par dzīvokli bez parāda” organizēšanu
47 Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 08.05.2008.,prot.Nr.8, 58.p. Lēmums nr. 470 “Akcija”



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 429.
Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 17, Cēsīs

Izskatot namīpašuma Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 17, Cēsīs, īpašnieces Zaigas Pirogas 09.04.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 334/F-1-23) par telpu grupu numerācijas likvidēšanu dzīvojamā mājā Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 17, Cēsīs, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 28.04.2008. priekšlikumu (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Likvidēt telpu grupu numerāciju individuālajā dzīvojamajā mājā Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 17, Cēsīs ;

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 430.
Par zemes ierīcības projekta Briežu ielā 17, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Izskatot Ineses Volkovas iesniegumu (reģ.Nr.378/F-1-23; 23.04.2008.) un Bruno Volkova iesniegumu(reģ. Nr.386/F -1-23; 28.04.2008.) par viņiem līdzīgās daļās piederoša zemes gabala Briežu ielā 17,Cēsīs(kad. Nr.4201 009 0512), reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1715, sadalīšanu divās daļās.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14 (grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ ’’Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.04.2008. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.17), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabalam Briežu ielā 17, Cēsīs (kad. Nr.4201 009 0512).

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalam Briežu ielā 17 (kad. Nr.4201 009 0512), Cēsīs, (pielikums).

3. Apstiprināt par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Briežu ielā 17, Cēsīs (kad. Nr.4201 009 0512) izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr.
Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 08.05.2008.,prot.Nr.8, 17.p., Lēmums nr. 430. DARBA UZDEVUMS Zemes ierīcības projekta izstrādei, zemes gabalam Briežu ielā 17, Cēsīs (kad. Nr.4201 009 0512).

1. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums: Zemes ierīcības likums, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumi Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu pilsētas saistošie noteikumi Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14 (grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ ’’Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.04.2008. sēdes priekšlikums (protokols Nr.17)

1. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:

 • Zemes ierīcības projekts izstrādājams zemes gabala Briežu ielā 17, Cēsīs (kad. Nr.4201 009 0512), sadalīšanai;
 • apgrūtinājumu konkretizēšanai;
 • zemes lietošanas veidu aktualizācijai.

2. Izejas materiāli:

 • no 09.06.2005. spēkā esošais Cēsu pilsētas teritorijas plānojums (grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ ’’Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.), tā sastāvā esošo Apbūves noteikumu 7. nodaļas prasības zemes gabalu sadalīšanai;
 • īpašnieku priekšlikumi ;
 • Valsts zemes dienesta kadastra informācija par zemes gabaliem;
 • inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes komunikāciju izvietojumu vai neesību;
 • dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.

3. Izstrādes nosacījumi:

Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.

 • projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz informāciju par projektā aptvertās teritorijas  kadastrālo raksturojumu, īpašnieku iesniegumiem, īpašnieku apliecinājums par to vai zemes gabals ir apgrūtināts ar kredītsaistībām, dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai servitūtu nodibināšanu, dokumenti un dabā veikti uzmērījumi par esošajām inženierkomunikācijām, zemes ierīkotāja informācija par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieku priekšlikumiem, pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;
 • projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92, mērogā 1:1000.
 • projekta grafiskajā daļā attēlo projekta robežu, esošā zemes gabala robežas, būvju kontūras, zemes lietošanas veidus, projektētās zemes gabala robežas, norādot zemes gabalu kārtas numurus un projektētās platības, piekļūšanas iespējas katram zemes gabalam, apgrūtinājumus ar kodiem, robežām un platībām;
 • atļauts veidot tikai kompaktus zemes gabalus(bez starpgabaliem), ne mazākus par 1000 kv.m., kuriem ir tieša piekļūšana no ielas, kuru robeža ar ielu nav mazāka par 20 m, vai attiecībā pret ielu iedziļinātiem zemes gabaliem nav mazāka par 5 m, kuru konfigurācija ir tāda, lai uz tiem būtu iespējams veikt apbūvi.
 • Zemes gabalu robežas pret ielu veidojamas 90° leņķi vai tuvu tam;
 • projektu izstrādā 3 eksemplāros;
 • projekta lietu saskaņo ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālo nodaļu.

4. Izpilde:

 • izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu spēkā stāšanos;
 • zemes ierīcības projekts īstenojums 2. gadu laikā;
 • zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīt zemesgrāmata.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 431.
Par zemes gabala Aveņu ielā 2, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā

Zemes gabals Aveņu ielā 2, Cēsīs, ir daļa no vēsturiskā zemes gabala Lauku ielā 6, Cēsīs. Uz šo zemes gabalu nav saņemti bijušo īpašnieku vai viņu mantinieku zemes pieprasījumi par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu. Saskaņā ar likuma ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ 4.panta 2.daļu, līdz īpašuma tiesību nokārtošanai zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības rīcībā. Minētais zemes gabals izmantojams kā kompensācijas zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem par zemes gabaliem vai to daļām, kurus tie nevar vai nevēlas atgūt vēsturiskajās vietās. Ja zemes gabals līdz zemes reformas beigām netiek atdots kā kompensācija, tad tas piekrīt valstij.

Izskatot Andra Lakstīgala, 2008.gada 16.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.350/F-1-23) ar lūgumu nodot viņam apsaimniekošanā neapbūvētu zemes gabalu Aveņu ielā 2, Cēsīs, ar mērķi – teritorijas sakopšanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (prot.Nr.16; 22.04.2008.), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Nodot Andrim Lakstīgalam, apsaimniekošanā neapbūvētu zemes gabalu Aveņu ielā 2, Cēsīs (kad.Nr.4201-007-0807), 991 m2 platībā, saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici (pielikums).

2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 2008.gada 8.maija līdz 2009.gada 7.maijam ar sekojošiem nosacījumiem:

2.1. uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.11 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi’’ (23.12.2004.) un citiem normatīvajiem aktiem;

2.2. zemes gabals izmantojams tikai iesniegumā minētajam mērķim – teritorijas sakopšanai;

2.3. zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.4. apsaimniekošanas līguma darbības termiņš var tikt pārtraukts, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš:

2.4.1. ja minētais zemes gabals tiks atdots kā kompensācijas zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai to mantiniekiem;

2.4.2. ja īpašuma tiesības uz zemes gabalu tiks reģistrētas zemesgrāmatā uz valsts vārda.

3. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā, nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.

4. Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.

5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu apsaimniekošanas līgumu.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 432.
Par zemes gabala Lauku ielā 3A, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā

Zemes gabals Lauku ielā 3A, Cēsīs, ir daļa no vēsturiskā zemes gabala Lauku ielā 3A, Cēsīs. Uz šo zemes gabalu nav saņemti bijušo īpašnieku vai viņu mantinieku zemes pieprasījumi par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu. Saskaņā ar likuma ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ 4.panta 2.daļu, līdz īpašuma tiesību nokārtošanai zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības rīcībā. Minētais zemes gabals izmantojams kā kompensācijas zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem par zemes gabaliem vai to daļām, kurus tie nevar vai nevēlas atgūt vēsturiskajās vietās. Ja zemes gabals līdz zemes reformas beigām netiek atdots kā kompensācija, tad tas piekrīt valstij.

Izskatot Dzintara Berkolta, 2008.gada 21.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.362/F-1-23) ar lūgumu nodot viņam apsaimniekošanā neapbūvētu zemes gabalu Lauku ielā 3A, Cēsīs, ar mērķi – teritorijas sakopšanai un dekoratīvo augu dārza ierīkošanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (prot.Nr.16; 22.04.2008.), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Nodot Dzintaram Berkoltam, apsaimniekošanā neapbūvētu zemes gabalu Lauku ielā 3A, Cēsīs (kad.Nr.4201-007-0932), 2424 m2 platībā, saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici (pielikums).

2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 2008.gada 8.maija līdz 2009.gada 7.maijam ar sekojošiem nosacījumiem:

2.1. uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.11 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi’’ (23.12.2004.) un citiem normatīvajiem aktiem;

2.2. zemes gabals izmantojams tikai iesniegumā minētajam mērķim – teritorijas sakopšanai un dekoratīvo augu dārza ierīkošanai;

2.3. zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.4. apsaimniekošanas līguma darbības termiņš var tikt pārtraukts, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš:

2.4.1. ja minētais zemes gabals tiks nodots īpašumā kādai fiziskai vai juridiskai personai kā kompensācija par citā vietā Cēsu pilsētas administratīvajās robežās neatdoto zemi;

2.4.2. ja īpašuma tiesības uz zemes gabalu tiks reģistrētas zemesgrāmatā uz valsts vārda.

3. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā, nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.

4. Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.

5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu apsaimniekošanas līgumu.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 433.
Par Saistošo noteikumu Nr. 12 „Grozījumi (Nr.9) 2005.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. ” apstiprināšanu

Saskaņā ar Cēsu pilsētas attīstības programmu un Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu un pamatojoties uz Likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 3. punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu, Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumu nr. 883: Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45. punktu un Vidzemes plānošanas reģiona 2008. gada 14. februāra Nr.1-15.1/157 atzinumu un Cēsu pilsētas attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2008. gada 22. aprīlī priekšlikumu (prot. Nr. 16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 5 balsīm – par (G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – 1 (D.Vasmanis), nolemj:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 12 „Grozījumi (Nr.9.) 2005.gada 9.jūnija sasitošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņai) saistošos noteikumus nedēļas laikā rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr.
Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 08.05.2008., prot.Nr.8, 20.p. Lēmums nr. 433. Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 12 „ Grozījumi (Nr.9.) 2005.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. ” ”

Izdoti saskaņā ar Ministru Kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.punktu

1. Noteikt teritorijas plānojuma grafiskā materiāla 34.karti „teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” saskaņā ar shēmu Nr.1 pielikumā.

2. Papildināt Cēsu pilsētas apbūves noteikumu I daļu ar 40.2. punktu šādā redakcijā: „detālplānojums izstrādājams teritorijai starp Piebalgas, Raiņa, perspektīvo Raiņa un Dārzniecības ielu, Cēsīs” saskaņā ar shēmu Nr.2 pielikumā.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 434.
Par Cēsu pilsētas domes 1996.gada 16.maija lēmuma „Par zemes gabala Cēsīs, Ķiršu ielā 1 sadalīšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

16.05.1996. ir pieņemts Cēsu pilsētas domes lēmums Nr.180 (prot.Nr.9) „Par zemes gabala Ķiršu ielā 1, Cēsīs, sadalīšanu”, ar kuru zemes gabals Ķiršu ielā 1, Cēsīs, izskatot zemes gabala īpašnieka Arvīda Ozola iesniegumu, ir sadalīts divās daļās un atdalītajai daļai piešķirta adrese Ķiršu iela 1A, Cēsis. Atdalītā zemes gabala daļa ir uzmērīta un reģistrēta kadastra reģistrā, bet dalījums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Zemes gabals nesadalītā veidā atsavināts. Pašreizējā zemes gabala īpašniece Māra Kepinska zemes gabala dalīšanu veikt nevēlas un 17.04.2008. iesniegusi iesniegumu, kurā izteikts lūgums iepriekš minēto domes lēmumu atzīt par spēku zaudējušu.

Izskatot zemes gabala Ķiršu ielā 1, Cēsīs, īpašnieces Māras Kepinskas 17.04.2008. iesniegumu (reģ. Nr.355/F-1-23), lai sakārtotu Cēsu pilsētas teritorijā ietilpstošu zemes gabalu kadastra datus, pamatojoties uz Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 22.04.2008. priekšlikumu (prot. Nr.16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 1996.gada 16.maija lēmumu Nr.180 (prot.Nr.9) „Par zemes gabala Ķiršu ielā 1, Cēsīs, sadalīšanu”;

2. Likvidēt adresi Ķiršu iela 1A, Cēsis;

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Mārai Kepinskai un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Adrešu reģistram;

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 435.
Par Satekles ielas izveidošanu Cēsīs

Cēsu pilsētā pastāv ielas posms, kurš savieno Bērzaines ielu ar Viestura ielu un Beverīnas ielu, nav klasificēts kā minēto ielu atzars un tam nav piešķirts patstāvīgs nosaukums. Lai varētu šo ielas posmu identificēt, kā arī piešķirt adreses tam pieguļošajiem zemes gabaliem, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 22.04.2008. priekšlikumu (prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piešķirt esošiem ielas posmiem (divām zemes vienībām) starp Bērzaines ielu un Beverīnas ielu nosaukumu (adresi) Satekles iela (plāna shēma pielikumā);

2. Zemes gabalam pie Satekles ielas starp Viestura ielu un Beverīnas ielu (kad. Nr. 4201 006 0809) piešķirt adresi Satekles iela 4, Cēsis :

2.1. Zemes gabala platība 900 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

2.2. Zemes lietošanas mērķis – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501);

2.3. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības valdījumā;

3. Noteikt, ka zaļā zona starp Beverīnas, Viestura un Satekles ielu nav patstāvīgs zemes gabals, bet pieguļošā Beverīnas ielas posma (kad. Nr. 4201 006 0879) sastāvdaļa;

4. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 436.
Par zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, sadalīšanu un Mellupes ielas izveidošanu

Ar Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. lēmumu Nr. 328 (prot. Nr.7, 17.punkts) apstiprināts detālplānojums zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, un Cēsu pilsētas saistošie noteikumi Nr.10 „Detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Saskaņā ar detālplānojumu, no zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, daļām tiek veidota viena jauna iela – Mellupes iela, trīs esošu ielu – Kalnmuižas, Ata Kronvalda un Ērgļu ielas daļas, iepriekš nodibinātas Katrīnkalna ielas trase, kā arī 33 apbūves zemes gabali, kuriem nepieciešams apstiprināt adreses.

Pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.10, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piešķirt nosaukumu ielai, kuras izveidošanu paredz detālplānojums zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, un kura atzarojas no Krūmiņu ielas un pieslēdzas perspektīvajam Ata Kronvalda ielas posmam – Mellupes iela, ielas profila platums saskaņā ar detālplānojumu - no 12,3 m līdz 15,0 m (izkopējums no detālplānojuma pielikumā);

2. Sadalīt zemes gabalu Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, 39 (trīsdesmit deviņos) atsevišķos zemes gabalos, kuru platības tiks precizētas uzmērot dabā detālplānojumā noteiktajās robežās, un piešķirt tiem šādas adreses :

2.1. Rīgas iela 78, Cēsis (platība 9910 m2);

2.2. Rīgas iela 90, Cēsis(platība 16818 m2);

2.3. Rīgas iela 94, Cēsis(platība 18082 m2);

2.4. Ērgļu iela 1, Cēsis (platība 1373 m2);

2.5. Ērgļu iela 3, Cēsis(platība 1497 m2);

2.6. Ērgļu iela 5, Cēsis(platība 3834 m2);

2.7. Ērgļu iela 7, Cēsis(platība 3270 m2);

2.8. Kalnmuižas iela 12, Cēsis (platība 1848 m2);

2.9. Kalnmuižas iela 14, Cēsis (platība 2313 m2);

2.10. Kalnmuižas iela 15, Cēsis (platība 2282 m2);

2.11. Kalnmuižas iela 16, Cēsis (platība 2898 m2);

2.12. Kalnmuižas iela 17, Cēsis (platība 2758 m2);

2.13. Kalnmuižas iela 20, Cēsis (platība 2480 m2);

2.14. Kalnmuižas iela 22, Cēsis (platība 1960 m2);

2.15. Kalnmuižas iela 24, Cēsis (platība 2071 m2);

2.16. Kalnmuižas iela 26, Cēsis (platība 2369 m2);

2.17. Mellupes iela 1, Cēsis (platība 2992 m2);

2.18. Mellupes iela 2, Cēsis (platība 12906 m2);

2.19. Mellupes iela 3, Cēsis (platība 2193 m2);

2.20. Mellupes iela 4, Cēsis (platība 1771 m2);

2.21. Mellupes iela 5, Cēsis (platība 2978 m2);

2.22. Mellupes iela 6, Cēsis (platība 2469 m2);

2.23. Mellupes iela 7, Cēsis (platība 2110 m2);

2.24. Mellupes iela 8, Cēsis (platība 1176 m2);

2.25. Mellupes iela 10, Cēsis (platība 1341 m2);

2.26. Mellupes iela 12, Cēsis (platība 1781 m2);

2.27. Ata Kronvalda iela 81, Cēsis (platība 2885 m2);

2.28. Katrīnkalna iela 4, Cēsis (platība 2316 m2);

2.29. Katrīnkalna iela 6, Cēsis (platība 1705 m2);

2.30. Katrīnkalna iela 8, Cēsis (platība 2428 m2);

2.31. Katrīnkalna iela 10, Cēsis (platība 1412 m2);

2.32. Katrīnkalna iela 12, Cēsis (platība 1365 m2);

2.33. Krūmiņu iela 7, Cēsis (platība 13878 m2);

2.34. Ērgļu iela (platība 709 m2);

2.35. Kalnmuižas iela (sastāvoša no divām zemes vienībām, platības

4151 m2 un 3314 m2);

2.36. Mellupes iela (platība 13259 m2);

2.37. Ata Kronvalda iela (platība 9746 m2);

2.38. Katrīnkalna iela (platība 5666 m2);

3. Zemes lietošanas mērķi jaunizveidotajiem zemes gabaliem reģistrējami saskaņā ar Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.10 (apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. lēmumu Nr.328 (prot.Nr.7, 17.p.);

4. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

5. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, sadalīšanu;

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 437.
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Cēsīs starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiņa ielu un perspektīvo Raiņa ielas trasi

Ar Cēsu pilsētas domes 2008.gada 8.maija lēmumu Nr.433 (prot. Nr.8, 20. punkts) apstiprināti Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumi Nr.9 kuros norādīts, ka teritorijas apgūšana uzsākama tikai pēc detālplānojuma šai teritorijai spēkā stāšanās. Teritorijas plānojuma grozījumi aptver zemes gabalus Cēsīs, Piebalgas ielā 8A (kad. Nr. 4201 005 3405), Piebalgas ielā 10 (kad. Nr. 4201 005 3406), Piebalgas ielā 10A (kad. Nr. 4201 005 3421), Piebalgas ielā 12 (kad. Nr. 4201 005 3407), Piebalgas ielā 14 (kad. Nr. 4201 005 3408), Piebalgas ielā 16 (kad. Nr. 4201 005 3409), Raiņa ielā 5 (kad. Nr. 4201 005 3306), Raiņa ielā 7 (kad. Nr. 4201 005 3305), Raiņa ielā 9 (kad. Nr. 4201 005 3414), Raiņa ielā 11A (kad. Nr. 4201 005 3417), Raiņa ielā 13 (kad. Nr. 4201 005 3416), Raiņa ielā 15 (kad. Nr. 4201 005 3415), Dārzniecības ielā 3 (kad. Nr. 4201 005 3404), Dārzniecības ielā 5 (kad. Nr. 4201 005 3403), Dārzniecības ielā 7 (kad. Nr. 4201 005 3402), Dārzniecības ielā 7A (kad. Nr. 4201 005 3420), Dārzniecības ielā 9 (kad. Nr. 4201 005 3401), Dārzniecības ielā 11 (kad. Nr. 4201 005 3410) un Dārzniecības ielā 15 (kad. Nr. 4201 005 3413), kopējā platība aptuveni 7,7 ha. Ievērojot to, ka Raiņa ielas perspektīvā trase šķērso arī zemes gabalu Dārzniecības ielā 12, Cēsīs (kad. Nr. 4201 005 3323, aptuvena platība 0,6 ha), arī šis zemes gabals iekļaujams detālplānojuma teritorijā.

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.1 un 58.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.04.2008. priekšlikumu (prot.Nr.17), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai Cēsīs, starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiņa ielu un perspektīvo Raiņa ielas trasi (plāns pielikumā);

2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas galveno teritorijas plānotāju Zaigu Jēkabsoni;

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai (vadītāja p.i. D.Trapenciere) veikt detālplānojuma izstrādi, piesaistot izstrādē citas nodaļas to kompetences ietvaros un pieaicinātus speciālistus;

4. Kontroli par uzdevuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 438.
Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam teritorijai Cēsīs starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiņa ielu un perspektīvo Raiņa ielas trasi

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 59.punktu, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.04.2008. priekšlikumu (prot.Nr.17) un Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. lēmumu Nr. 438 (prot. nr.8, 25.punkts), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojumam teritorijai Cēsīs, starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiņa ielu un perspektīvo Raiņa ielas trasi (pielikums);

2. Uzdot detālplānojuma izstrādes vadītājai Z.Jēkabsonei pieprasīt no darba uzdevumā minētajām institūcijām nosacījumus detālplānojuma izstrādei;

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja p.i. D.Trapencierei veikt kontroli par uzdevuma izpildi.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr.
Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 08.05.2008.,prot.Nr.8, 25.p. Lēmums nr. 438 Darba uzdevums detālplānojumam teritorijai Cēsīs starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiņa ielu un perspektīvo Raiņa ielas trasi

Detālplānojuma izstrādes pamatojums:

Detālplānojums izstrādājams pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54.1. punktu – vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētā teritorijā, un Cēsu pilsētas domes 2008.gada 8.maija lēmumu Nr. 437 (prot.Nr.8, 24.p.) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Cēsīs, starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiņa ielu un perspektīvo Raiņa ielas trasi”.

Detālplānojuma robežas:

Detālplānojums izstrādājams Cēsu pilsētas teritorijai, kas ietver nekustamos īpašumus Cēsīs, Piebalgas ielā 8A (kad. Nr. 4201 005 3405), Piebalgas ielā 10 (kad. Nr. 4201 005 3406), Piebalgas ielā 10A (kad. Nr. 4201 005 3421), Piebalgas ielā 12 (kad. Nr. 4201 005 3407), Piebalgas ielā 14 (kad. Nr. 4201 005 3408), Piebalgas ielā 16 (kad. Nr. 4201 005 3409), Raiņa ielā 5 (kad. Nr. 4201 005 3306), Raiņa ielā 7 (kad. Nr. 4201 005 3305), Raiņa ielā 9 (kad. Nr. 4201 005 3414), Raiņa ielā 11A (kad. Nr. 4201 005 3417), Raiņa ielā 13 (kad. Nr. 4201 005 3416), Raiņa ielā 15 (kad. Nr. 4201 005 3415), Dārzniecības ielā 3 (kad. Nr. 4201 005 3404), Dārzniecības ielā 5 (kad. Nr. 4201 005 3403), Dārzniecības ielā 7 (kad. Nr. 4201 005 3402), Dārzniecības ielā 7A (kad. Nr. 4201 005 3420), Dārzniecības ielā 9 (kad. Nr. 4201 005 3401), Dārzniecības ielā 11 (kad. Nr. 4201 005 3410), Dārzniecības ielā 12 (kad. Nr. 4201 005 3323) un Dārzniecības ielā 15 (kad. Nr. 4201 005 3413), un tiem pieguļošos Piebalgas, Raiņa un Dārzniecības ielas posmus. Teritorijas kopējā platība aptuveni 10,2 ha.

Detālplānojuma mērķis:

Radīt priekšnosacījumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un jaunās apbūves veiksmīgai iekļaušanai Cēsu pilsētas vēsturiskajā ainavā.

Detālplānojuma izstrādes uzdevumi:

1. Detālplānojumā izstrādē ietvert:

 • ielu trasējumu un sarkanās līnijas, ievērojot Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā paredzēto otrā transporta loka savienojumu starp Piebalgas un Gaujas ielu, satiksmes organizāciju un gājēju kustības shēmu;
 • skatu punktu uz Cēsu vecpilsētu analīzi, noteikt saglabājamos un izkopjamos skatu virzienus;
 • būvobjektu izvietošanas zonas un to augstumu nosacījumus, pakārtojot noteiktajiem skatu punktiem un balstot uz teritorijas hidroloģisko izpēti;
 • jau iesniegto apbūves priekšlikumu analīzi;
 • inženierkomunikāciju shēmu;
 • zemes gabalu robežu pārkārtošanas nepieciešamības izvērtējumu un priekšlikumus;
 • virsūdeņu un avotu ūdeņu novadīšanas sistēmas koncepciju un shēmu;
 • koku un krūmu saglabāšanas vai likvidēšanas un apzaļumošanas nosacījumus ainavas izkopšanai;
 • pieļaujamo apbūves blīvumu konkrētiem zemes gabaliem;
 • ēku apjoma, tipa un pielietojamo materiālu nosacījumus;
 • labiekārtojuma nosacījumus;
 • esošo un plānoto zemes gabalu lietošanas mērķu precizēšanu iespēju robežās;

2. Pieprasīt un ievērot detālplānojuma izstrādē nosacījumus no sekojošām institūcijām:

 • Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
 • Valmieras reģionālā vides pārvalde;
 • Valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”;
 • VAS “Latvijas valsts ceļi”;
 • AS “Latvenergo” Sadales tīkla Ziemeļu reģions;
 • AS “Latvijas Gāze”;
 • SIA “Lattelecom”;
 • Cēsu pilsētas SIA “Vinda”;
 • SIA „CB” siltumtīklu administrācija;
 • VZD Vidzemes reģionālā nodaļa;

3. Realizēt detālplānojuma izstrādi un sabiedrisko apspriešanu saskaņā ar sekojošu laika grafiku:

 • paziņojuma sniegšana par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un „Druva” 2 nedēļu laikā pēc Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumu Nr.9 spēkā stāšanās;
 • detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieku informēšana par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu līdz 05.06.2008.;
 • institūciju nosacījumu pieprasījumu veikšana līdz 29.05.2008.;
 • fizisko un juridisko personu priekšlikumu pieņemšana līdz 20.06.2008.;
 • detālplānojuma pirmās redakcijas izstrādes termiņš – trīs mēneši pēc institūciju nosacījumu saņemšanas;
 • detālplānojuma pirmo redakciju iesniegt izskatīšanai Cēsu pilsētas domes Vides attīstības padomes sēdē;
 • pēc Cēsu pilsētas domes lēmuma par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai pieņemšanas detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu veikt LR Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumos Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” noteiktajos termiņos, organizējot vienu sabiedriskās apspriešanas pasākumu.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 439.
Par Cēsu pilsētas domes lēmuma „Par zemes gabala Briežu ielā 28, Cēsīs, un Ūdru ielā 2, Cēsīs, maiņu pret zemes gabalu Leona Paegles ielā 21, Cēsīs” apturēšanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 30.04.2008. priekšlikumu (prot.Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apturēt Cēsu pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmuma Nr.160 (prot. Nr.4, 49.p.) „Par zemes gabala Briežu ielā 28, Cēsīs, un Ūdru ielā 2, Cēsīs, maiņu pret zemes gabalu Leona Paegles ielā 21, Cēsīs” izpildi, līdz hipotēkas dzēšanai no Jānim Kažam, piederoša neapbūvēta zemes gabala Leona Paegles ielā 21, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 009 0604, platība 8486 m 2, reģistrēta Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 736, lēmuma datums 05. 09. 2006.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 440.
Par zemes gabala Birzes ielā 37, Cēsīs, nomu

2008.gada 16.aprīlī Cēsu pilsētas domē reģistrēts Garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības ”GAUJASLĪČI 1”, juridiskā adrese Lenču iela 44B-2, Cēsis, valdes priekšsēdētāja Andra Malnača iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu ar Garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību ”GAUJASLĪČI 1” par zemes gabalu Birzes ielā 37, Cēsīs, uz kura atrodas tai piederošas garāžu ēkas.

Zemes gabals Birzes ielā 37, Cēsīs, ir daļa no vēsturiskā zemes gabala Lenču ielā 8, Cēsīs (133F), kurš līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja Latvijas valstij Kara ministrijas personā. Zemes gabals ierakstāms zemesgrāmatā uz valsts vārda. Saskaņā ar likuma ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ 4.panta 2.daļu, līdz īpašuma tiesību nokārtošanai zemes gabals atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības rīcībā.

Izskatot Garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības ”GAUJASLĪČI 1” iesniegumu par zemes nomu (reģ.Nr.934/1-23, 16.04.2008.), pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 24.aprīļa atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību ”GAUJASLĪČI 1” (reģ.Nr.44103024179, jurid. adrese Lenču iela 44B-2, Cēsis), par zemes gabalu Birzes ielā 37, Cēsīs (kadastra Nr.4201-002-0107), uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar 2008.gada 25.maiju.

2. Iznomājamā zemes gabala platība 5077 m2.

3. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1104 - transportlīdzekļu garāžu apbūve).

4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.

6. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

7. Pieņemt zināšanai, ka

7.1. nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam;

7.2. nomas līguma darbības termiņš tiek pārtraukts, ja īpašuma tiesības uz zemes gabalu reģistrētas zemesgrāmatā uz valsts vārda.

8. Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).

9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr.
Par Cēsu Kultūras stratēģijas un rīcības plāna apstiprināšanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 24.04.2008. (prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar balsīm – par, pret , atturas , nolemj:

1.Apstiprināt Cēsu kultūras stratēģiju 2008. – 2013.gadam, saskaņā ar pielikumu.

2. Apstiprināt Cēsu kultūras stratēģijas darbības programmu 2008. – 2010.gadam, saskaņā ar pielikumu.

Jautājums tika atlikts

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 441.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2006. lēmumā „Par Cēsu pilsētas Simbolikas komisijas sastāvu” (prot.Nr. 13,42.p)

Pamatojoties uz grozījumiem domes struktūrā un domes amata vienību sarakstā, un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 24.04.2008. (prot. Nr.6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušiem:

1.1. Cēsu pilsētas domes 26.05.2006.lēmumu (sēdes protokols Nr. 13, 42.p.) „Par Cēsu pilsētas domes simbolikas komisijas sastāvu”.

1.2. Cēsu pilsētas domes 25.05.2006. lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 328.p.) „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05. lēmumā „Par Cēsu pilsētas simbolikas komisijas sastāvu”.

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes simbolikas komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs - Daumants VASMANIS, Cēsu pilsētas domes deputāts Komisijas locekļi: Ieva KARLSBERGA, Cēsu pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Vilnis KĻAVIŅŠ, Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktors

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 442.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra lēmumā Nr.705 “Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu”

Ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra lēmumu Nr.705 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.18, 41.p.) Ainai Puķītei nodotas nomā zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 16/100 domājamās daļas. 2007.gada 30.oktobrī par minēto zemes gabala daļu noslēgts zemes nomas līgums (Nr.2-7-41/2007).

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra lēmuma Nr.705 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu’’ 4.punktu zemes nomas maksa noteikta 3% no zemes gabala augstākās vērtības (vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības).

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuriem zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 24.aprīļa atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra lēmumā Nr.705 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.18, 41.p.) grozījumus un izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

”4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri’’.

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) veikt atbilstošus grozījumus zemes nomas līgumā.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 443.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.491 ”Par zemes gabala - Griezes iela, Cēsīs - nomu”

Ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumu Nr.491 ’’Par zemes gabala - Griezes iela, Cēsīs - nomu’’ (prot.Nr.14, 14.p.) SIA ”PROPERTY DEVELOPMENT” (reģistrācijas Nr.40003780907, juridiskā adrese Vietalvas iela 1, Rīga) nodots nomā uz 12 gadiem ar apbūves tiesībām zemes gabalu Griezes iela, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-1642), ielas un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūvei. 2006.gada 30.augustā par minēto zemes gabalu 2880 m² platībā noslēgts zemes nomas līgums (Nr.2-7-73/2006).

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmuma Nr.491 ’’Par zemes gabala - Griezes iela, Cēsīs - nomu’’ 2.punktu zemes nomas maksa noteikta 3% no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām (vai kadastrālās vērtības, ja tā ir augstāka par zemes gabala vērtību privatizācijas vajadzībām), samazinot to par 50%.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuriem zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 24.aprīļa atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.491 ’’Par zemes gabala - Griezes iela, Cēsīs - nomu’’ (prot.Nr.14, 14.p.) grozījumus un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

”2. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Nomas maksa tiek grozīta, ja izdarīti grozījumi vai pieņemti normatīvie akti (t.sk. Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi) par valsts un pašvaldības zemes nomas maksas apmēru un aprēķināšanas kārtību.

3. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) veikt atbilstošus grozījumus zemes nomas līgumā.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 444.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.492 ”Par zemes gabala - Svīres iela, Cēsīs - nomu”

Ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumu Nr.492 ’’Par zemes gabala - Svīres iela, Cēsīs - nomu’’ (prot.Nr.14, 15.p.) SIA ”PROPERTY DEVELOPMENT” (reģistrācijas Nr.40003780907, juridiskā adrese Vietalvas iela 1, Rīga) nodots nomā uz 12 gadiem ar apbūves tiesībām zemes gabals Svīres iela, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-1674), ielas un maģistrālo inženierkomunikāciju izbūvei. 2006.gada 30.augustā par minēto zemes gabalu 806 m² platībā noslēgts zemes nomas līgums (Nr.2-7-73/2006).

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmuma Nr.492 ’’Par zemes gabala - Svīres iela, Cēsīs - nomu’’ 2.punktu zemes nomas maksa noteikta 3% no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām (vai kadastrālās vērtības, ja tā ir augstāka par zemes gabala vērtību privatizācijas vajadzībām), samazinot to par 50%.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuriem zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 24.aprīļa atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.492 ’’Par zemes gabala - Svīres iela, Cēsīs - nomu’’ (prot.Nr.14, 15.p.) grozījumus un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

”2. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Nomas maksa tiek grozīta, ja izdarīti grozījumi vai pieņemti normatīvie akti (t.sk. Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi) par valsts un pašvaldības zemes nomas maksas apmēru un aprēķināšanas kārtību.

3. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) veikt atbilstošus grozījumus zemes nomas līgumā.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 445.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.493 ”Par zemes gabala Griezes ielā 3, Cēsīs, nomu”

Ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumu Nr.493 ’’Par zemes gabala Griezes ielā 3 Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.14, 16.p.) SIA ”PROPERTY DEVELOPMENT” (reģistrācijas Nr.40003780907, juridiskā adrese Vietalvas iela 1, Rīga) nodots nomā uz 12 gadiem ar apbūves tiesībām zemes gabals Griezes ielā 3, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-1638), individuālajai dzīvojamai apbūvei. 2006.gada 30.augustā par minēto zemes gabalu 5966 m² platībā noslēgts zemes nomas līgums (Nr.2-7-73/2006).

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmuma Nr.493 ’’Par zemes gabala Griezes ielā 3 Cēsīs, nomu’’ 2.punktu zemes nomas maksa noteikta 3% no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām (vai kadastrālās vērtības, ja tā ir augstāka par zemes gabala vērtību privatizācijas vajadzībām).

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuriem zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 24.aprīļa atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.493 ’’Par zemes gabala Griezes ielā 3, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.14, 16.p.) grozījumus un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

”2. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Nomas maksa tiek grozīta, ja izdarīti grozījumi vai pieņemti normatīvie akti (t.sk. Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi) par valsts un pašvaldības zemes nomas maksas apmēru un aprēķināšanas kārtību.

3. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) veikt atbilstošus grozījumus zemes nomas līgumā.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 446.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.494 ”Par zemes gabala Griezes ielā 4, Cēsīs, nomu”

Ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumu Nr.494 ’’Par zemes gabala Griezes ielā 4, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.14, 17.p.) SIA ”PROPERTY DEVELOPMENT” (reģistrācijas Nr.40003780907, juridiskā adrese Vietalvas iela 1, Rīga) nodots nomā uz 12 gadiem ar apbūves tiesībām zemes gabals Griezes ielā 4, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-1639), individuālajai dzīvojamai apbūvei. 2006.gada 30.augustā par minēto zemes gabalu 2818 m² platībā noslēgts zemes nomas līgums (Nr.2-7-73/2006).

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmuma Nr.494 ’’Par zemes gabala Griezes ielā 4, Cēsīs, nomu’’ 2.punktu zemes nomas maksa noteikta 3% no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām (vai kadastrālās vērtības, ja tā ir augstāka par zemes gabala vērtību privatizācijas vajadzībām).

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuriem zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 24.aprīļa atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.494 ’’Par zemes gabala Griezes ielā 4, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.14, 17.p.) grozījumus un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

”2. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Nomas maksa tiek grozīta, ja izdarīti grozījumi vai pieņemti normatīvie akti (t.sk. Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi) par valsts un pašvaldības zemes nomas maksas apmēru un aprēķināšanas kārtību.

3. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) veikt atbilstošus grozījumus zemes nomas līgumā.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 447.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.495 ”Par zemes gabala Līgatnes ielā 44, Cēsīs, nomu”

Ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumu Nr.495 “Par zemes gabala Līgatnes ielā 44, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.14, 18.p.) SIA “PROPERTY DEVELOPMENT” (reģistrācijas Nr.40003780907, juridiskā adrese Vietalvas iela 1, Rīga) nodots nomā uz 12 gadiem ar apbūves tiesībām zemes gabals Līgatnes ielā 44, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-1640), individuālajai dzīvojamai apbūvei. 2006.gada 30.augustā par minēto zemes gabalu 6343 m² platībā noslēgts zemes nomas līgums (Nr.2-7-73/2006).

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmuma Nr.495 ’’Par zemes gabala Līgatnes ielā 44, Cēsīs, nomu’’ 2.punktu zemes nomas maksa noteikta 3% no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām (vai kadastrālās vērtības, ja tā ir augstāka par zemes gabala vērtību privatizācijas vajadzībām).

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuriem zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 24.aprīļa atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.495 ’’Par zemes gabala Līgatnes ielā 44, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.14, 18.p.) grozījumus un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

”2. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Nomas maksa tiek grozīta, ja izdarīti grozījumi vai pieņemti normatīvie akti (t.sk. Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi) par valsts un pašvaldības zemes nomas maksas apmēru un aprēķināšanas kārtību.

3. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) veikt atbilstošus grozījumus zemes nomas līgumā.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 448.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.496 ”Par zemes gabala Līgatnes ielā 46, Cēsīs, nomu”

Ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumu Nr.496 “Par zemes gabala Līgatnes ielā 46, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.14, 19.p.) SIA “PROPERTY DEVELOPMENT” (reģistrācijas Nr.40003780907, juridiskā adrese Vietalvas iela 1, Rīga) nodots nomā uz 12 gadiem ar apbūves tiesībām zemes gabals Līgatnes ielā 46, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-1631), individuālajai dzīvojamai apbūvei. 2006.gada 30.augustā par minēto zemes gabalu 6842 m² platībā noslēgts zemes nomas līgums (Nr.2-7-73/2006).

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmuma Nr.496 ’’Par zemes gabala Līgatnes ielā 46, Cēsīs, nomu’’ 2.punktu zemes nomas maksa noteikta 3% no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām (vai kadastrālās vērtības, ja tā ir augstāka par zemes gabala vērtību privatizācijas vajadzībām).

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuriem zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 24.aprīļa atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.496 ’’Par zemes gabala Līgatnes ielā 46, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.14, 19.p.) grozījumus un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

”2. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Nomas maksa tiek grozīta, ja izdarīti grozījumi vai pieņemti normatīvie akti (t.sk. Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi) par valsts un pašvaldības zemes nomas maksas apmēru un aprēķināšanas kārtību.

3. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) veikt atbilstošus grozījumus zemes nomas līgumā.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 449.
Par saistošo noteikumu Nr. 13 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem’’ apstiprināšanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma ‘’ Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 3.punktu un Latvijas Republikas likuma ‘’ Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 5.panta trešo daļu un ceturto daļu, un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušiem saistošos noteikumus Nr.4 ‘’ Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem’’, kas apstiprināti 2004.gada 8.aprīlī (protokols Nr.9, punkts Nr.23) un atzīt par spēku zaudējušiem saistošos noteikumus Nr.11 ‘’Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 08.04.2004. Saistošajos noteikumos Nr.4 ‘’ Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ‘’’’, kas apstiprināti 2006.gada 25.maijā (protokols Nr.10, punkts Nr.43), un atzīt par spēku zaudējušiem saistošos noteikumus Nr.13 ‘’ Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 08.04.2004. Saistošajos noteikumos Nr.4 ‘’ Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ‘’’’, kas apstiprināti 2006.gada 15.jūnijā (protokols Nr.11, punkts Nr.22).

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 ‘’ Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu pilsētā’’, saskaņā ar pielikumu.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr.
Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 08.05.2008.,prot.Nr.8, 37.p. Lēmums nr. 449. “Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 13 Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu pilsētā”

Izdoti saskaņā ar likuma“ Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu

 

I Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Cēsu pilsētas dome (turpmāk - Dome).

II Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

3. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa maksas summas piešķirami šādos apmēros:

3.1. invalīdu biedrībai par zemi, kas tiek izmantota viņu funkciju veikšanai - par 90%;

3.2. zemes īpašniekam, kuru zemes gabali atrodas Gaujas nacionālā parka Gaujas dabas lieguma zonā un Gaujas upes aizsargjoslā, ja tie netiek izmantoti saimnieciskajai darbībai – par 25%;

3.3. zemes īpašniekam, kuru zemes gabali atrodas Gaujas nacionālā parka Gaujas dabas lieguma zonā un Gaujas upes aizsargjoslā, ja tie netiek izmantoti saimnieciskajai darbībai un tiek veikti ar Domi saskaņoti kapitāla rakstura ieguldījumi – par 50%;

3.4. komercsabiedrībai, kuras darbība ir ražošana un /vai pakalpojumu sniegšana, samazināt nekustamā īpašuma nodokli uz vienu gadu, ja:

3.4.1. pastāvīgo darba ņēmēju skaits no 5 līdz 10 cilvēkiem un komercsabiedrība ar saviem finanšu līdzekļiem (ieguldījumiem no Ls 500,00) ir piedalījusies Cēsu pilsētas infrastruktūras sakārtošanā – par 25%;

3.4.2. pastāvīgo darba ņēmēju skaits no 10 līdz 20 cilvēkiem un komercsabiedrība ar saviem finanšu līdzekļiem (ieguldījumiem no Ls 1000,00) ir piedalījusies Cēsu pilsētas infrastruktūras sakārtošanā – par 50 %;

3.4.3. pastāvīgo darba ņēmēju skaits no 20 līdz 50 cilvēkiem un komercsabiedrība ar saviem finanšu līdzekļiem (ieguldījumiem no Ls 3000,00) ir piedalījusies Cēsu pilsētas infrastruktūras sakārtošanā – par 70 %;

3.4.4. pastāvīgo darba ņēmēju skaits pārsniedz 50 cilvēkus un komercsabiedrība ar saviem finanšu līdzekļiem (ieguldījumiem virs Ls 10 000,00) ir piedalījusies Cēsu pilsētas infrastruktūras sakārtošanā - par 90 %.

3.5. fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Cēsu vecpilsētas aizsardzības zonas robežās un, kuras ir ieguldījušas savus līdzekļus šajā īpašumā vai tam pieguļošajā teritorijā (ne mazāk kā Ls 500,00) infrastruktūras, ceļu un laukumu izbūvē un/vai rekonstrukcijā – par 70 %;

3.6. fiziskām un juridiskām personām, kuras ieguldījušas savus līdzekļus (ne mazāk kā Ls 500,00) restaurācijā un /vai renovācijā sev piederošajos īpašumos, kuri iekļauti Valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā “ Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts “ - par 70 % no attiecīgā nekustamā īpašuma vērtības;

3.7. izglītības iestādēm, kuru īpašums un teritorija iekļauta Valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā “ Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts “ - par 90 % no attiecīgā nekustamā īpašuma vērtības;

3.8. medicīnas iestādēm, kuru īpašums un teritorija iekļauta Valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā “ Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts “ - par 90 % no attiecīgā nekustamā īpašuma vērtības;

3.9. centralizētās siltumapgādes ražotājiem, ja tas samazina siltuma tarifus Cēsu pilsētas iedzīvotājiem - par 90% no attiecīgā nekustamā īpašuma vērtības;

3.10. ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, par to īpašumu, kas atrodas pašvaldības īpašumā esošajos sporta kompleksos un pirmsskolas izglītības iestādēs, izglītības iestādēs – 90% attiecīgā nekustamā īpašuma vērtības.

4. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma un šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku šo noteikumu 3.punktā paredzēto nosacījumu pamata, Dome piešķir nekustamā īpašuma atvieglojumus atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par to taksācijas gadu, kurā iesniegts personas pieteikums.

6. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja:

6.1. gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas Domes administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu;

6.2. gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 9.panta piekto daļu;

6.3. nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam atvieglojumu piešķiršanas izskatīšanas brīdī ir pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par nomāto pašvaldības īpašumu.

III Kārtība, kādā nodokļa maksātājs var saņemt nodokļa atvieglojumus

7. Personai, kurai saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, iesniedz Domē iesniegumu, sākot ar katra kalendārā gada 1.janvāri līdz 30.jūnijam:

7.1.1. ja iesniegums iesniegts no 1.janvāra līdz 31.janvārim, tad nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piemērots par visu taksācijas gadu;

7.1.2. ja iesniegums iesniegts no 1.februāra līdz 30.jūnijam, tad nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piemērots par taksācijas perioda otro pusgadu;

7.1.3. ja iesniegums iesniegts pēc taksācijas gada 30.jūnija, tad nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piemērots uz nākošo taksācijas gadu.

8. Juridiskajai personai iesniegumā jānorāda nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas pamatojums un atvieglojumu piemērošanas apliecinoši dokumenti:

8.1.Komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

8.2.Valsts ieņēmuma dienesta izziņa par nodokļu parādu neesamību;

8.3. Valsts ieņēmuma dienesta izziņa par komercsabiedrībā pastāvīgi strādājošo darbinieku skaitu;

8.4. Domes būvvaldē saskaņota koptāmes kopija par kapitāla rakstura remonta un /vai būvniecības izmaksām;

8.5. Biedrības reģistrācijas apliecības kopija;

8.6. Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestādes reģistra apliecības kopija;

8.7. Latvijas Republikas veselības ministrijas medicīnas iestādes reģistrācijas apliecības kopija.

9. Fiziskajai personai iesniegumā jānorāda nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas pamatojums un jāpievieno atvieglojumu piemērošanas apliecinoši dokumenti:

9.1. izziņa par deklarēto dzīves vietu;

9.2. zemesgrāmatas kopija;

9.3. nodokļa maksātāja parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek saimnieciska darbība.

10. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par šajos saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā sniegto ziņu patiesumu.

11. Dome pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu vai motivētu atteikumu viena mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

IV Noslēguma jautājumi

12. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

12.1. Saistošie noteikumi Nr.4 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem’’, kas apstiprināti 2004.gada 8.aprīlī (protokols Nr.9, punkts Nr.23);

12.2. Saistošie noteikumi Nr.11 ‘’Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 08.04.2004. Saistošajos noteikumos Nr.4 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem””, kas apstiprināti 2006.gada 25.maijā (protokols Nr.10, punkts Nr.43);

12.3. Saistošie noteikumi Nr.13 “Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 08.04.2004. Saistošajos noteikumos Nr.4 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem’’”, kas apstiprināti 2006.gada 15.jūnijā (protokols Nr.11, punkts Nr.22).

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 450.
Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 24. panta 2. punktu par publisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem kā pašvaldības aģentūras funkciju, 25.panta pirmo un otro daļu, kas nosaka pašvaldības aģentūras sniegto publisko pakalpojumu jomu, mērķi un izcenojumu apstiprināšanas kārtību, un Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”, Nolikuma 2.5. punktu, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 24.04.2008. atzinumu (protokols Nr.5) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 24.04.2008. atzinumu (protokols Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 11.09.2003. lēmumu „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Dienas aprūpes centrā” (protokols Nr.17; §18).

2. Apstiprināt Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (turpmāk tekstā -Aģentūra) sniegtos publiskos pakalpojumus un to izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

3. Noteikt, ka no samaksas atbrīvojami:

3.1. trūcīgās un maznodrošinātās personas - par medicīniskajiem pakalpojumiem;

3.2. personas ar Aģentūras sociālā darbinieka nosūtījumu - par psihologa konsultācijām;

3.3. trūcīgās personas - par slimnieku kopšanas inventāra- pretizgulējuma matrača - īri;

3.4. nestrādājoši invalīdi, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās un kuri nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu - specializētā vieglā autotransporta (Citroen Jumper, 7 vietas) pakalpojumi līdz Ls 75,00 (septiņdesmit pieciem latiem) kalendārā gada laikā

4. Apstiprināto pakalpojumu izcenojumi stājas spēkā ar 2008. gada 1. jūliju.

5. Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D. Baltiņa) un Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja I. Karlsberga) nodrošināt Cēsu pilsētas domes apstiprināto pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu izcenojumu publicēšanu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr.
Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 08.05.2008.,prot.Nr.8, 38.p., Lēmums nr. 450 Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegtie publiskie pakalpojumi un to izcenojumi

 

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN 18% Ls

PVN 18% Ls

Cena ar PVN 18% Ls

1.

Psihologa konsultācijas

       

1.1.

Pirmreizējā konsultācija

Reize (45 min)

7,00

   

1.2.

Katra nākamā konsultācija

Reize (45 min)

5,00

   

2.

Medicīniskie pakalpojumi:

       

2.1.

Intramuskulārās injekcijas*

Ja injekcijai jāizmanto vairākas šļirces, izmaksām jāpieskaita šļirces vērtība Ls 0,05

reize

0,40

   

2.2.

Intravenozās injekcijas*

Ja injekcijai jāizmanto vairākas šļirces, izmaksām jāpieskaita šļirces vērtība Ls 0,10

reize

0,80

   

2.3.

Intravenozās sistēmas pievienošana*

reize

1,60

   

2.4.

Cukura līmeņa noteikšana asinīs*

reize

0,80

   

2.5.

Holesterīna līmeņa noteikšana asinīs*

reize

1,30

   

2.6.

Ilgkatetra maiņa*

reize

1,60

   

2.7.

Stomas somas maiņa*

reize

1,50

   
 

* par pakalpojuma sniegšanu dzīvesvietā personām, kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar ierasties Dienas centrā pensijas vecuma personām, tiek noteikta papildus samaksa

apmek-lējums

1,00

   

2.8.

Pārsiešana ar klienta pārsienamajiem materiāliem personām, kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar ierasties Dienas centrā pensijas vecuma personām

reize

1,50

   

2.9.

Asinsspiediena mērīšana

 

bez-maksas

   

3.

 

3.1.

3.2.

Slimnieku kopšanas inventāra – pretizgulējumu matrača – izīrēšana,

noslēdzot līgumu uz 1 mēnesi vai ilgāk

noslēdzot līgumu uz īsāku periodu kā viens mēnesis

 

 

mēnesis

diena

 

 

4,24

0.145

 

0,76

0.025

 

5,00

0.17

4.

Veļas mazgāšana (ar klienta nodrošinātu pulveri) trūcīgiem Cēsu pilsētas iedzīvotājiem un Aģentūras aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem

mazgāša-nas cikls

0,212

0,038

0,25

5.

 

5.1.

Sabiedriskās pirts pakalpojumi (Vaļņu ielā 29/31, Cēsīs; pakalpojuma ilgums 1 personai – 1,5 stundas):

trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, invalīdiem

apmeklē-tājs

 

0,423

 

0,077

 

0,50

5.2.

pārējiem apmeklētājiem

apmeklē-tājs

1,695

0.305

2,00

6.

Sēžu zāles Bērzaines ielā 16, Cēsīs, izīrēšana un iznomāšana (Izcenojumā ietvertas zāles (50 vietas), kāpņu telpas, vestibila, sanitāro mezglu izmantošanas, elektroenerģijas un siltumenerģijas izmaksas):

       

6.1.

darba dienās un darba laikā bez informācijas tehnoloģiju izmantošanas

stunda

12,71

2,29

15,00

6.2.

darba dienās un darba laikā ar informācijas tehnoloģiju izmantošanu

stunda

16,95

3,05

20,00

6.3.

darba dienās ārpus darba laika un brīvdienās bez informācijas tehnoloģiju izmantošanas

stunda

21,19

3,81

25,00

7.

Psihologa kabineta iznomāšana ārpus darba laika

stunda

1,27

0,23

1,50

8.

Specializētā vieglā autotransporta ( Citroen Jumper, 7 vietas) pakalpojumi

stunda

5,47

0,98

6,45

km

0,13

0,02

0,15

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 451.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.09.2007. lēmumā Nr. 571 „Par palīdzības akciju „Droši pretim rudenim””

Pamatojoties uz to, ka 2007.gada septembrī no Cēsu rajona padomes saņemtā humānā palīdzība - 251 apavu pāris - saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 13.09.2007. lēmumu Nr. 571 nav pilnībā realizēta un Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 24.04.2008. (protokols Nr. 5) un Finanšu komitejas 24.04.2008. (protokols Nr. 6) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 13.09.2007. lēmuma Nr. 571 „Par palīdzības akciju „Droši pretim rudenim”” (protokols Nr. 15, 46. punkts) 1. punktā, papildinot to ar apakšpunktu 1.3 „1.3. Cēsu pilsētas maznodrošināto ģimeņu locekļiem”.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 452.
Par Saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008.saistošajos noteikumos Nr.2„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 24.04.2008.. atzinumu (protokols Nr. 6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008.saistošajos noteikumos Nr.2 “Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam”” , saskaņā ar pielikumu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

3. Administratīvai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņai) saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

 

Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 08.05.2008.,prot.Nr.8, 40.punkts lēmums Nr.452

Apstiprinu ar Cēsu pilsētas domes 2008.gada 8.maija lēmumu Nr.452 (prot.Nr.8, p.40)

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr.
Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam””.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantapirmo daļu

Izteikt Cēsu pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam” 1.,2.,3.,4.,5 punktus šādā redakcijā:

„1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2008.gadam ieņēmumos 13 581 053 latu

apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2008.gadam izdevumos 20 796 296 latu

apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

3.Apstiprināt speciālo budžetu ieņēmumos 753 309 latu apmērā un izdevumos 982 000 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.

4. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.3.

5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu.”

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 453.
Par līdzdalību projektā „Pilis un pilsētas”

Baltijas Jūras reģiona transnacionālas sadarbības programmas 4. prioritātes : „pilsētu un reģionu konkurētspējas un pievilcības veicināšana” 2. apakšpunkta „stratēģiskais atbalsts BJR līdzsvarotai attīstībai, sociāli ekonomiskai un teritoriālai kohēzijai” ietvaros ir izsludināts atklāts projektu konkurss ar mērķi nodrošināt metropoļu, reģionu, pilsētu un lauku rajonu sadarbību, lai varētu izmantot kopīgos potenciālus, kas uzlabos Baltijas Jūras reģiona identitāti un pievilcību iedzīvotājiem un investoriem. Sadarbojoties pašvaldībām no Dānijas, Vācijas, Zviedrijas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas projekta konkursam tiek gatavots projekta „Pilis un pilsētas” pieteikums. Projekta mērķi ir:

1. Pils kompleksa attīstība, vecinot kvalitatīva tūrisma piedāvājuma nodrošināšanu;

2. Viduslaiku pils pieejamības nodrošināšana (fiziskā un mentālā);

3. Atpazīstamība starptautiskajā tūrisma tirgū, veicinot konkurētspējas paaugstināšanu, radot jaunus tūrisma produktus.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs” padomes lēmumu (18.04.2008., prot. Nr.8) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 24.04.2008. (prot.nr.6) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piedalīties Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektā „Pilis un pilsētas”.

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai paredzēt 2009.gada, 2010.gada un 2011.gada budžetā projekta realizācijai līdzfinansējumu 10 303 Ls gadā, kas sastāda 10% no kopējā projekta realizācijai nepieciešamā finansējuma.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 455.
Par finansējumu Comenius partnerības projekta Līgumam Nr.07-LVA01-CO06-00185-3

Pamatojoties uz noslēgto Comenius partnerības projekta līgumu Nr.07-LVA01-CO06-00185-3, Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (17.04.2008., Nr.1-12/130) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 24.04.2008. atzinumu (protokols Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 5 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), (deputāte G.Bērziņa balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt Comenius partnerības projekta līguma Nr.07-LVA01-CO06-00185-3 pēcapmaksas finansējuma daļu Ls 914,00 (deviņi simti četrpadsmit lati 00 santīmi).

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) finansējumu atmaksāt iestādes pamatbudžetā 5 (piecu) dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 456.
Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldības budžetu” 22.pantu, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes iesniegumu (09.04.2008., Nr.1-12/50), 02.04.2008. noslēgto līgumu starp Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju un SIA „Tīrības nams” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 24.04.2008. atzinumu (protokols Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt ilgtermiņa saistības Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai telpu ikdienas uzkopšanas un ģenerāltīrīšanas darbiem uz 2 gadiem par kopējo summu Ls 30811,74 (trīsdesmit tūkstoši astoņi simti vienpadsmit lati 74 santīmi).

2. Par līguma saistību izpildi atbildīga Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (direktorei D.Eglītei).

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 457.
Par ziedojumu pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (14.04.2008., Nr.1-12/124) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 24.04.2008. atzinumu (protokols Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 5 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), (deputāte G.Bērziņa balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumu Ls 100,00 (viens simts lati) no SIA „Cīruļkalns”– tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai.

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 458.
Par ziedojumu pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu pilsētas sporta skolas direktora J.Nagļa iesniegumu (25.03.2008., Nr.1-10/50) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 24.04.2008. atzinumu (protokols Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas sporta skolai pieņemt ziedojumu Ls 480,00 (četri simti astoņdesmit lati) no a/s Hansabanka– darba organizācijai.

2. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors J.Naglis) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 459.
Par ziedojumu pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu pilsētas sporta skolas direktora J.Nagļa iesniegumu (14.04.2008., Nr.1-10/56) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 24.04.2008. atzinumu (protokols Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas sporta skolai pieņemt ziedojumu Ls 360,00 (trīs simti sešdesmit lati) no Inta Jansona – orientēšanās nodaļas darba organizācijai.

2. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors J.Naglis) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 460.
Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu veselības un izglītības centra projektam „Ar dvēseli plaukstā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra direktores D.Briedes iesniegumu (07.04.2008., Nr.23), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 24.04.2008.atzinumu (protokols Nr.5) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 24.04.2008. atzinumu (protokols Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt dalības maksu Cēsu rajona padomes projektu konkursa Iedzīvotāju iniciatīvas un mūžizglītības iespēju veicināšana Cēsu rajonā” – sadaļā „Atbalsts pieaugušo izglītības attīstībai Cēsu rajonā” atbalstītam Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra projektam „Ar dvēseli plaukstā„ – dalībniekam par vienu semināra nodarbību – Ls 1,00 (viens lats), t.sk. PVN.

2. Par lēmuma izpildi atbildīga Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrs (direktore D.Briede).

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 461.
Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu veselības un izglītības centra vasaras nometnei

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra direktores D.Briedes iesniegumu (18.04.2008., Nr.13), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 24.04.2008.atzinumu (protokols Nr.5) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 24.04.2008. atzinumu (protokols Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra izglītojošai dienas nometnei „Kur ir, tur rodas” dalības maksu par dienu vienam dalībniekam Ls 4,00 (četri lati), t.sk. PVN.

2. Par lēmuma izpildi atbildīga Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrs (direktore D.Briede).

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 462.
Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu centra vasaras nometnēm

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu (18.04.2008., Nr.1-12/13), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 24.04.2008.atzinumu (prot. Nr.5) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 24.04.2008. atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu bērnu un jauniešu centra dalības maksu sekojošām nometnēm : - dienas radošā un atpūtas nometne (10 dienas) – Ls 40,00 (četrdesmit lati), t.sk. PVN; - dienas nometne (5 dienas) – Ls 20,00 (divdesmit lati), t.sk. PVN.

2. Par lēmuma izpildi atbildīga Cēsu bērnu un jauniešu centrs (direktore Dz.Matusēviča).

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 463.
Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu pilsētas sporta skolas organizētām vasaras nometnēm

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu pilsētas sporta skolas direktora J.Nagļa iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 24.04.2008.atzinumu (protokols Nr.5) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 24.04.2008. atzinumu (protokols Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas sporta skolai sekojošas dalības maksas 2008.gada vasaras sporta nometnēm :

Nr.

p.k.

Sporta veids

Treneris

Nometnes vieta

Dienu skaits

Dalības maksa vienam dalībniekam, Ls, t.sk. PVN

1.

Basketbols

Inese Briede

„Mežrozes”

Priekuļi

5

5

55,-

35,-

2.

Basketbols

Zane Rozīte

Priekuļi

Priekuļi

5

5

35,-

35,-

3.

Basketbols

Viktors Brizgalovs

Priekuļi (VPLT)

10

100,-

4.

Basketbols

Vladimirs Kiseļovs

Priekuļi

5

30,-

5.

Basketbols

Aivars Stankēvičs

Jaunpiebalga

Jaunpiebalga

10

10

80,-

80,-

6.

Basketbols

Daiga Sarkane

„Mežrozes”

Priekuļi

5

5

55,-

35,-

7.

8.

Orientēšanās

Igors Bužs,

Ruta Purvinska

Mārkulīči, Straupes pag.

Venspils,

3

3

17,-

4,-

9.

10.

Biatlons-slēpošana

Ilze Cekule,

Inese Šķēle

Jūrmala

Alūksne

Otepe

Priekuļi

3

7

5

5

-

59,-

124,-

31,-

11.

Biatlons-slēpošana

Anžela Brice

Jūrmala

Vietalva

7

6

70,-

48,-

12.

Biatlons-slēpošana

Aija Praulīte

Priekuļi

Vecpiebalga

Priekuļi

5

10

5

30,-

20,-

30,-

13.

Badmintons

Oļģerts Tīliks

Ainaži

7

40,-

14.

Badmintons

Solvita Liepiņa

Ainaži

7

40,-

15.

Galda teniss

Laura Krūmiņa

Straupe

Jersika

3

7

10,-

70,-

16.

Volejbols

Agita Krama

Engure

10

100,-

17.

Florbols

Inga Stulpāne

Jersika

Jersika

7

7

70,-

70,-

2. Par lēmuma izpildi atbildīga Cēsu pilsētas sporta skola (direktors J.Naglis)

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 465.
Par būvniecības ieceres par apbūvi Piebalgas ielā 20, Cēsīs, 2.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātiem

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 12.panta 1.un3.apakšpunktiem, LR MK noteikumiem Nr.331 ‘’Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība’’, Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 20.nodaļas 20.1. punktu un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Būvvaldes vadītāja, pilsētas galvenā arhitekta Jāņa Zlaugotņa ziņojumu , Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noslēgt izsludināto 2.redakcijas publisko apspriešanu par apbūvi Piebalgas ielā 20, Cēsīs, (2007.gada 10.maija prot. Nr.8, punkts Nr.32, lēmums Nr.314 un 2007.gada 06. decembra prot.Nr.21,punkts Nr. 36,lēmums Nr.799).

2. Apstiprināt 2.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātus (pielikums Nr.1).

3. Apstiprināt SIA ‘’TKM Latvija’’ (reģ. Nr. 40003874174, juridiskā adrese Ieriķu iela 3, Rīga) būvniecības ieceri par apbūvi Piebalgas ielā 20, Cēsīs.

4. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (Būvvaldes vadītājs J.Zlaugotnis) izsniegt SIA ‘’TKM Latvija’’ plānošanas un arhitektūras uzdevumu tirdzniecības kompleksa jaunbūvei Piebalgas ielā 20, Cēsīs, projektēšanas darbu uzsākšanai.

 

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr.
Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 08.05.2008.,prot.Nr.8, 53.punkts Lēmums nr. 465 “2.redakcijas publiskās apspriešanas par apbūvi Piebalgas ielā 20, Cēsīs, rezultāti”

1. Domes lēmums ‘’Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Piebalgas ielā 20, Cēsīs’’, pieņemts 10.05.2007., sēdes protokols Nr. 8, 32.p., lēmums Nr.314 .

2. Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru nozīmēts Cēsu pilsētas Būvvaldes vadītājs Jānis Zlaugotnis.

3. Domes lēmums „Par būvniecības ieceres par apbūvi Piebalgas ielā 20, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem”, pieņemts 06.12.2007.,sēdes protokols Nr.21,36.p.,lēmums Nr.799.

4. Paziņojums rajona laikrakstā ‘’Druva’’ ievietots 18.04.2008. , nosaucot apspriešanas termiņu līdz 02.05.2008.

5. Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta:

4.1.ieceres informatīvo materiālu (grafiskā daļa, teksta daļa) – skiču projektu un aprakstu, izvietojot Cēsu pilsētas domē , Raunas ielā 4, 2.stāvā,vestibilā;

4.2.Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv

4.3.personīgi griežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra, pa telefonu 4123642, 29249517, e-pastu janis.zlaugotnis@dome.cesis.lv ;

5.Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:

5.1.Cēsu pilsētas mājas lapā;

5.2.Iesniedzot iesniegumu vai aizpildītu anketu Cēsu pilsētas domes IAC;

5.3.pa publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra e-pastu;

REZULTĀTI.

6. Pavisam kopā saņemti 11 (6 derīgi) viedokļi no tiem:

6.1. domes mājas lapā saņemti 7 (2 derīgi) viedokļi;

Atzīti par nederīgiem, jo nav uzvārda vai adreses.

No saņemtajiem 7 viedokļiem : 4-pozitīvi;1-derīgs 3-negatīvi;1-derīgs derīgi 2

6.2.atbildīgā sekretāra e-pastā 3 (3 derīgi) viedokļi:

Gints Bērtulis, Aivars Bērziņš, Diāna Rapiņa 3-pozitīvi 0-negatīvi
 

derīgi 3

6.3.domes sagatavota anketa - derīgs 1 negatīvs viedoklis

Masu medijos viedokļi nav apzināti.

7. 14.02.2008. un 27.03.2008. jautājumu par transporta kustības organizāciju Piebalgas un Lapsu ielu krustojumā, saistībā ar būvniecības 2.redakcijas publisko apspriešanu par apbūvi Piebalgas ielā 20, Cēsīs, izskatīja Cēsu pilsētas Transporta kustības organizācijas komisija.

Komisija nolēma: ar 10 balsīm par (A.Mihaļovs, J.Rozenbergs, J.Zlaugotnis, I.Mercs, J.Bāliņš, J.Suseklis, D.Ozoliņš,D.Trapenciere,A.Pāže,V.Sviķis), atturas – nav, pret – nav.

Lēmums:

1.Izstrādāt tehnisko projektu satiksmes organizācijas plāna otrajam variantam- vienjoslas apļa izbūvei, ņemot vērā Transporta kustības organizācijas komisijas ieteikumus;

2.Pie tehniskā projekta izstrādes vadīties pēc Cēsu satiksmes drošības direkcijas Ceļu drošības audita rekomendācijām;

8. 29.04.2008. jautājumu par koku ciršanas nosacījumiem apbūves teritorijā izskatīja Cēsu pilsētas kokaugu aizsardzības komisija (prot.Nr.13,1.p.,lēmums Nr.32).

Komisija nolēma:

1. Atļaut nozāģēt 6 kļavas,2 liepas un iekasēt no pretendenta zaudējumus par koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu-Ls 940,00 apmērā.

2. Atļaut nozāģēt 6 ozolus ,veikala labiekārtošanas projektā paredzot 6 ozolu dižstādus, kuru stumbra apkārtmērs ir 30-40 cm un stāda augstums 4-5 m, saskaņojot tos ar Cēsu pilsētas ainavu arhitektu.

SECINĀJUMI

9. Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņa viedokli par apbūvi Piebalgas ielā 20, Cēsīs.

10. Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

11.Cēsu pilsētas iedzīvotāju izteiktais viedoklis par apbūvi Piebalgas ielā 20, Cēsīs, ir sadalījies sekojoši:

4 pozitīvi 66,67% 2 negatīvi 33,33%

14.Savos vērtējumos respondenti izteikusi šādas (+) pozitīvas atziņas:

14.1.būs par vienu sakoptu vietu vairāk;

14.2. būs papildus darba vietas;

15. Savos vērtējumos respondenti izteikusi šādas (-) negatīvas atziņas:

15.1. noraida zemes gabalu krustojumā kā pareizu lielveikala novietni;

15.2.uzskata, ka arhitektūras risinājums ir tipveida, vājš .

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 468.
Par zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs, daļas nomu

2008.gada 6.maijā Cēsu pilsētas domē reģistrēts SIA ”OP2”, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 143k-2-99, Rīga, direktora Mārtiņa Maklera iesniegums ar lūgumu iznomāt SIA „OP2” zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs, daļu vasaras terases ierīkošanai no 01.05.2008. līdz 01.10.2008. Nekustamais īpašums Raunas ielā 12, Cēsīs, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0013 2773; 06.04.2004.).

Izskatot SIA ”OP2” iesniegumu par zemes nomu (reģ.Nr.1043/1-23; 06.05.2008.), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA ”OP2” (reģ.Nr.44103042598, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 143k-2-99, Rīga) par zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-1502) daļu, sākot ar 2008.gada 8.maiju līdz 2008.gada 1.oktobrim.

2. Iznomājamā zemes gabala platība 100 m 2.

3. Zemes gabala lietošanas mērķis nomas līguma darbības laikā – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).

4. Zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

5. Nomas maksa tiek grozīta, ja izdarīti grozījumi vai pieņemti normatīvie akti (t.sk. Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi) par valsts un pašvaldības zemes nomas maksas apmēru un aprēķināšanas kārtību.

6. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

7. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.

8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 469.
Par Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” projekta pieteikuma „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārta” saskaņošanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 15.panta pirmās daļas 1. punktu un 2007. gada Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”, 3. pielikumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Saskaņot Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” sagatavoto projekta pieteikumu „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārta” ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu atbilstoši projekta pieteikumā iekļautajam finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra (prot.Nr.25, & 25) lēmumu “Par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Cēsīs, III kārta” realizāciju”.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr. 470.
Par vienreizējas akcijas ”Par dzīvokli bez parāda” organizēšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem „Par sociālo drošību” (9. pants), „Par pašvaldībām” (15. panta, 1 daļas 9. punktu) un „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (3. panta 5. punkts), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Rīkot vienreizēju akciju „Par dzīvokli bez parāda”, saskaņā ar pielikumu.

2. Līdzekļus akcijai paredzēt no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (turpmāk tekstā –Aģentūra) budžeta sadaļas „Pabalsti pārējiem komunālajiem maksājumiem” (kods 62513).

 



2008. gada 8. maija protokols nr. 8       Lēmuma nr.
Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 08.05.2008.,prot.Nr.8, 58.p. Lēmums nr. 470 “Akcija”

Akcijas mērķis – Cēsu pašvaldības vienreizēja palīdzība dzīvokļa īres un komunālo maksājumu parāda mazināšanai Cēsu pilsētas iedzīvotājiem no trūcīgām ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni.

Akcijas mērķa grupa – Cēsu pilsētas trūcīgās ģimenes, kurās ir nepilngadīgi bērni.

Akcijas norisināšanās laiks - no 2008. gada 15. maija līdz 2008. gada 16. septembrim.

Akcijas norise:

1. Minēto ģimeņu darbspējīgā vecumā esošie bezdarbnieki piedalās Cēsu pilsētas sakopšanas darbos četras stundas dienā, par ko viņiem dzīvokļa īres un komunālo maksājumu parāda dzēšanai tiek pārskaitīti Ls 3,85 dienā par katru akcijas dalībnieku (4 h x Ls 0,962).

2. Akcijas beigās no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” budžeta tiek pārskaitīti 75 % no kopējās parāda nomaksai pārskaitītās summas.

3. Pirms piedalīšanās akcijā Aģentūra ar katru ģimeni slēdz vienošanos, kurā ģimene apņemas intensīvi meklēt algotu darbu, lai uzlabotu savas ģimenes materiālo stāvokli.

Paraugs (ja strādā viens ģimenes loceklis):

Ls 3,85 x 86 darba dienas = Ls 330,93 + 248,20 (Pašvaldības piešķirtais bonus) = Ls 579,13



 




© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv