Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2019.gada 26.augusts   Vārda dienu svin: Natālija, Tālija, Broņislava, Broņislavs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2019

P O T C P S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2008. gads
2008. gada 14. februāra protokols Nr.4

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1113 Par SIA „Cēsu Vecpilsētas aptieka” kapitālieguldījumu akceptēšanu nomas telpās Rīgas ielā 7, Cēsīs
2114 Par grozījumiemCēsu pilsētas Kultūras projektu konkursa Nolikumā
3115Par Cēsu pilsētas Kultūras projektu konkursa komisijas apstiprināšanu
4Informācija par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” pirmā gada veikumu
5127Par ēku un būvju īpašuma Gaujas ielā 28, Cēsīs, daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā
6128 Par detālplānojuma zemes gabalam Mēderu ielā 2, Cēsīs, izstrādes izbeigšanu
7129Par detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, un Cēsu pilsētas saistošo noteikumu Nr.3 „Detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu
8130 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs
9131Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 27.februāra lēmumā „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.4, §3)
10132Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 29.maija lēmumā „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.11, §4)
11133Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005. gada 25.augusta lēmumā „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.20, 19.p.)
12134Par Saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi (Nr.8.) 2005.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. „ apstiprināšanu
13135Par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
14136Par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Priekuļu ielā 2, Cēsīs, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
15137Par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Meža ielā 15, Cēsīs, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
16138Par adrešu apstiprināšanu Zemeņu ielā, Cēsīs
17150Par neprivatizēto dzīvokļu Cēsīs reģistrēšanu kā atsevišķus dzīvokļa īpašumus zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda
18155Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Akmens ielā 3, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
19156Par nekustamā īpašuma Zvirbuļu ielā 2, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
20157Par nekustamā īpašuma Zvirbuļu ielā 15, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
21158Par nekustamā īpašuma Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem
22159Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” kapitāla daļu privatizācijas izbeigšanu
23160Par zemes gabalu Briežu ielā 28, Cēsīs, un Ūdru ielā 2, Cēsīs, maiņu pret zemes gabalu Leona Paegles ielā 21, Cēsīs
24161Par projekta pieteikuma „ Starptautiskās vides aizsardzības dienas pasākumi Cēsīs” iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai projektu vadlīnijā „Vides izglītība un audzināšana” 2008.gadam
25162Par līdzfinansējumu Latvijas Dabas un Pieminekļu Aizsardzības biedrības Cēsu nodaļas projektam” Vides izglītība pensionāriem„ iesniegšanai Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai
26163Par atvaļinājumu grafiku 2008.gadam Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās
27164Par Cēsu pilsētas sporta skolas nolikuma apstiprināšanu
28165Par literāro darbu zīmējumu konkursa nolikuma apstiprināšanu
29166Par sadarbības līgumu ar Cēsu patērētāju interešu aizstāvības biedrību „Aizstāvis”
30168Par ziedojuma pieņemšanu
31170 Par Cēsu pilsētas pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.5 “Par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu
32171Par Cēsu pilsētas pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 6 “Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu
33172Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. (prot. Nr.13, 55.punkts) „Par Cēsu pilsētas domes administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”
34173Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumā „Par Cēsu pilsētas Administratīvo komisiju” (prot.Nr.13)
35174Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmumā „Par Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisiju” (prot.Nr.18)
36175Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.02.2004. lēmumā „Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanu (prot. Nr.5)
37176Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumā „ Par Cēsu pilsētas dzīvokļu un personu reģistrācijas komisija” (prot Nr. 18)
38177Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005.lēmumā „Par ēku un būvju apsekošanas komisijas sastāvu” (prot.Nr.13, 54 punkts)
39178Par Tehniskā nodrošinājuma iepirkuma komisiju
40179Par projekta pieteikuma „Vēsturiski piesārņotās vietas sanācija Cēsīs, Rūpniecības 13”„ iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai projektu vadlīnijā „Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija”
41180Par projekta pieteikuma „Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs” iesniegšanu Mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010. Gadam
42181Par projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu
43182Par piekrišanu pārņemt īpašumā nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs, 3659/8500 domājamo daļu
44183„Par SIA “Cēsu tirgus” gadatirgu grafika apstiprināšanu 2008. gada 1. ceturksnim”
45189Par iepirkuma komisijas izveidošanu atklātam konkursam „20 kv maģistrālo tīklu un sadales punktu projekta izstrāde Cēsīs” Iepirkuma identifikācijas Nr. Cēsu pilsētas dome 2008/07
46186Par finansu līdzekļu noguldījumu AS „Hansabanka”
47187Par finansu līdzekļu noguldījumu AS „SEB Latvijas Unibanka”
48Pielikums Cēsu pilsētas saistošie noteikumi Nr.3 „Detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
49Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4 „Grozījumi (Nr.8.) 2005.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”
50Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes14.02.2008.,prot.Nr.4, 24.p. lēmums Nr. 135 „DARBA UZDEVUMS”
51Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 14.02.2008.,prot.Nr. 4, 25.p. lēmums Nr. 136 „DARBA UZDEVUMS”
52Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 14.02.2008.,prot.Nr.4, 26.p. lēmums Nr. 137 „DARBA UZDEVUMS”
53Cēsu pilsētas sporta skolas Nolikums Nr.1
54Literāro darbu konkursa nolikums
55Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus sociālo pakalpojumu līdzfinansējuma saņemšanai no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 2008.gada budžeta2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 113
Par SIA „Cēsu Vecpilsētas aptieka” kapitālieguldījumu akceptēšanu nomas telpās Rīgas ielā 7, Cēsīs

1. Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 343 reģistrēts nekustamais īpašums Cēsīs, Rīgas ielā 7, kas sastāv no zemes gabala, kadastra numurs 4201-005-2201, ar kopplatību 1311 kvm un namīpašuma, sastāvoša no divām pamatceltnēm un vienas palīgceltnes (lēmuma datums: 08.05.1997.).

2. 2001. gada 02. jūlijā noslēgts „Nedzīvojamo telpu nomas līgums”, turpmāk tekstā – Līgums, starp Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmumu „Dzīvokļu pārvalde” (tagad SIA „CDzP”), (Iznomātājs) un SIA „Cēsu Vecpilsētas aptieka” (Nomnieks) par telpām 279,9 m2 platībā pamatēkā Rīgas ielā 7, Cēsīs. Līguma termiņš – 2011. gada 31. decembris.

3. 2008. gada 15. janvārī saņemts SIA „Cēsu Vecpilsētas aptieka” Iesniegums (iereģistrēts ar Nr. 87/1-25), ar lūgumu rast iespēju Nomnieka apmaksāto ēkas Rīgas ielā 7, Cēsīs jumta remonta summu par veiktajiem darbiem (turpmāk tekstā – Darbi) 2007. gadā ieskaitīt kā nomas maksu. Iesniegumam pievienoti: tāme, pieņemšanas – nodošanas akts, apmaksāts rēķins (kopijas).

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī to, ka Darbi nav veikti ne kārtībā, kāda noteikta Līguma 3.2 punktā (tas neatspoguļojas Nomnieka iesniegtajos dokumentos), ne arī saskaņā ar Instrukciju „Par kārtību, kādā telpu nomniekam tiek atlīdzināti izdevumi, veicot remontdarbus pašvaldības nedzīvojamās telpās” (apstiprināta ar Cēsu pilsētas domes 2003. gada 24 .aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr. 9, § 25)), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un manta izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008. gada 31. janvāra atzinumu (protokols Nr. 2), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 7 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – 1 (R.Sijāts), nolemj:

1. Neapstiprināt SIA „Cēsu Vecpilsētas aptieka”, reģistrācijas numurs 44103011973, veiktos kapitālieguldījumus nomas telpās ēkā Rīgas ielā 7, Cēsīs par summu Ls 1307,92 (viens tūkstotis trīs simti septiņi lati 92 santīmi), tajā skaitā PVN, saskaņā ar pievienoto „Maksas aprēķinu – tāmi” ar korekcijām (korekcijas, pamatojoties uz Instrukciju „Par kārtību, kādā telpu nomniekam tiek atlīdzināti izdevumi, veicot remontdarbus pašvaldības nedzīvojamās telpās”).

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt nomas maksas pārrēķinu, ievērtējot inflāciju par līguma darbības periodu.

3. Pilnvarot SIA „CDzP”(valdes priekšsēdētājs Ģ. Beikmanis) sagatavot un parakstīt vienošanos par nomas maksas izmaiņām.

4. Pēc 3. punktā minētās vienošanās abpusējas parakstīšanas, uzdot Nomniekam izpildīt Līguma 9.1 un 9.2 punktu nosacījumus, t.i par saviem līdzekļiem reģistrēt minēto līgumu zemesgrāmatā kā apgrūtinājumu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 114
Par grozījumiemCēsu pilsētas Kultūras projektu konkursa Nolikumā

Pamatojoties uz Cēsu Kultūras centra direktores Ijas GROZAS ziņojumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, R.Sijāts, V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus Cēsu pilsētas domes Kultūras projektu konkursa” Nolikuma (apstiprināts Cēsu pilsētas domes sēdē 27.12.2007.,prot. Nr.22 3.p.lēmums Nr. 814)

3.1.punktā, izsakot to sekojošā redakcijā: 3.1. Projektu konkursu izsludina divas reizes gadā: 3.1.1. februārī (par laika posmu no aprīļa līdz septembrim); 3.1.2. augustā (par laika posmu no oktobra līdz martam).2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 115
Par Cēsu pilsētas Kultūras projektu konkursa komisijas apstiprināšanu

Pamatojoties uz „Cēsu pilsētas domes Kultūras projektu konkursa” Nolikuma (apstiprināts Cēsu pilsētas domes sēdē 27.12.2007.,prot. Nr.22 3.p.lēmums Nr. 814) 13.punktu un Cēsu Kultūras centra direktores Ijas Grozas ziņojumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, R.Sijāts, V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas Kultūras projektu konkursa komisiju 2008.gadā izsludinātajiem konkursiem sekojošā sastāvā: Ilona ASARE – Cēsu Kultūras centra pārstāve; Ieva MALCENIECE – p/a „Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs” pārstāve; Laine MADELĀNE – Cēsu pilsētas domes Attīstības nodaļas pārstāve; Kristīne MIHAĻOVA – biedrības „OUTPUT” pārstāve; Eero RASS – Cēsu Mākslas skolas pārstāvis.

2. Kontroli par Cēsu pilsētas Kultūras projektu konkursa komisijas darbu uzdots veikt Cēsu Kultūras centram (direktore I.Groza).2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr.
Informācija par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” pirmā gada veikumu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu”, 2007. gada 1. februārī savu darbu uzsāka Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (turpmāk tekstā Aģentūra).

Aģentūrai ir savs norēķinu konts un zīmogs un Aģentūra reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļa maksātājs.

Kopš 2008. gada 15. janvāra Aģentūra ir arī PVN maksātājs, jo ar PVN apliekamie ienākumi ir sasnieguši 10 000,00 apgrozījumu.

Galvenā 2007. gada Aģentūras prioritāte bija Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” atpazīstamības veicināšana Cēsu pilsētā, rajonā un republikā. Un šķiet, ka tas mums ir izdevies un mūsu darbs ir ieguvis atzinumu. Kā vienu no šiem atzinumiem varam minēt, ka Vācijas sadraudzības pilsēta Ahima ir pamanījusi nepārtrauktos uzlabojumus Aģentūras darbā un ir gatava atkal un atkal ziedot līdzekļus, lai Aģentūra vēl straujāk varētu attīsties.

Aģentūras darbības plānotos rezultātus, galvenokārt, ir iespējams novērtēt pēc Aģentūras darba plāna 2007. gadam izpildes, ko var aplūkot pielikumā Nr. 2. Analizējot šo darbu plānu, varam teikt, ka tas pamatu pamatos ir izpildīts, bet pie dažiem uzdevumiem darbs vēl turpinās.

Tāpat Aģentūras darbības pirmā gada uzdevumi un plānotie rezultāti minēti Pārvaldes līgumā.

Analizējot tos varam secināt:

1. Iedzīvotāju informētības līmenis par Aģentūras darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem ir veikts labi, ko apliecina pielikumā Nr. 6 rakstu kopijas laikrakstos un pielikumā Nr. 7 Aģentūras izveidotie bukleti par dažādiem palīdzības veidiem. Pagaidām bukleti nav sagatavoti visiem palīdzības un pakalpojumu veidiem, bet pie tam darbs turpinās un tiek domāts par to kvalitātes paaugstināšanu tos drukājot tipogrāfijā.

2. Pie Aģentūras veiktajiem informatīviem pakalpojumiem var pieskaitīt Aģentūras speciālistu tikšanās ar dažādu NVO pārstāvjiem un informēšanu par dažādiem pakalpojumiem un pabalstiem. Aģentūras darbinieki ir tikušies ar Cēsu rajona Invalīdu biedrības biedriem, Cēsu rajona Neredzīgo biedrības biedriem, Cēsu pilsētas Pensionāru biedrības biedriem un vēl citām NVO.

3. Arī 3. decembra Invalīdu dienas pasākums tika veidots ar mērķi sniegt informāciju par Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem un iespēju dalībniekiem izteikt savu viedokli par nepieciešamajiem pasākumiem, lai tālāk plānotu Aģentūras pakalpojumu klāsta pieaugumu atbilstoši klientu vajadzībām.

4. Iepriekšminētais (2. punktā) ir nākamais Aģentūras šī gada uzdevums par pakalpojumu atbilstību iedzīvotāju pamatotam pieprasījumam.

5. Runājot par Aģentūras sniegto pakalpojumu skaitu un pieejamību vēlos teikt, ka tiek piedāvāti daudz un dažādi pakalpojumi, bet vēl tikpat daudz plānots attīstīt, ko mēs varam redzēt Aģentūras projektu idejās, bet tie saistās ar finanšu līdzekļiem, kas ļaus tos ieviest pakāpeniski vairāku tuvāko gadu garumā.

6. Klientu pamatoto sūdzību skaits 2007. gadā ir bijis tikai viens gadījums, kas 2007. gada nogalē tika iesniegts domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā. Par pamatotību šajā jautājumā arī var diskutēt, jo konkrētā cilvēka sūdzība ir grūti saprotama un paša dalība savas problēmas risināšanā nav nekāda, ir tikai vēlme situāciju ar savu bezdarbību pasliktināt.

7. 2007. gada nogalē Aģentūra uzsāka veikt klientu aptaujas par 2007. gadu, lai saņemtu pakalpojumu kvalitātes novērtējumu un varētu izdarīt secinājumus. Aptauja turpināsies vēl visu 2008. gada janvāri, bet no jau iesniegto anketu rezultātiem varam secināt, ka kopumā iedzīvotāji Aģentūras darbu vērtē kā labu, protams, ir arī izteikts vērtējums, ka aģentūras darbs tiek vērtēts neapmierinoši. Pašreiz šādu vērtējumu ir izteikusi persona no nakts patversmes. Savukārt Aģentūras lielākā vēlme ir šajās anketās dzirdēt iedzīvotāju ierosinājumus jauniem pakalpojumu veidiem, diemžēl šādi ierosinājumi parādās, augstākais, katrā piektā anketā.

Tā kā šis Aģentūras pirmais darbības gads, tad lūdzam Jūs sniegt konkrētus ierosinājumus mūsu darba uzlabošanai, jo mūsu visu vēlme ir savu darbu veikt labi.

Atskatoties uz šo gadu, tas mums ir bijis ļoti saspringts, ļoti darbietilpīgs, Aģentūras darbinieki savu darbu veikuši apzinīgi, neskaitot darba stundas un brīžiem mums šķiet, ka darbi neiet uz priekšu un nekas nenotiek, bet gatavojot šo atskaiti redzam, ka padarīts ir daudz, bet vēl tikpat daudz darāmā priekšā.

Paldies Aģentūras darbiniekiem, paldies Cēsu pilsētas domes administrācijai, paldies Cēsu pilsētas domes deputātiem, paldies Cēsu pilsētas domes darbiniekiem un visiem citiem par palīdzību Aģentūras darbā 2007. gadā!

Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību, Iveta Sietiņsone2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 127
Par ēku un būvju īpašuma Gaujas ielā 28, Cēsīs, daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā

Saskaņā ar 22.01.2008. mantojuma apliecību Nr.487, par 4/15 domājamo daļu no nekustamā īpašuma – zemesgrāmatā nereģistrēta mājīpašuma Cēsīs, Gaujas ielā 28, mantinieku apstiprināts Artis Zutis.

Izskatot Arta Zuša 22.01.2008. iesniegumu (reģ. Nr.69/F-1-23) par atļauju reģistrēt zemesgrāmatā viņam piederošo mājīpašuma Gaujas ielā 28, Cēsīs, daļu, pamatojoties uz 11.05.1995. grozījumiem likuma „Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību” 7.pantā un Cēsu pilsētas zemes komisijas 01.02.2008. lēmumu Nr.9 (prot.Nr.2), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 7 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, R.Sijāts, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās deputāts J.Beikmanis, jo ir izgājis), nolemj:

1. Neiebilst ēku un būvju īpašuma Gaujas ielā 28, Cēsīs, 4/15 domājamo daļu reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz Arta Zuša vārda;

2. Ēkas un būves Gaujas ielā 28, Cēsīs, atrodas uz zemes gabala ar platību 1070 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā, saskaņā ar zemes gabala plāna skici pielikumā.

3. Pieņemt zināšanai, ka uz vēsturisko zemes gabalu Gaujas ielā 28, Cēsīs, likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” noteiktajā termiņā līdz 01.06.1994. nav saņemts neviens bijušā īpašnieka vai tā mantinieku zemes pieprasījums, kā arī līdz likumā „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” noteiktajam termiņam 01.03.1999. uz šo zemes gabalu nav saņemts neviens esošā zemes lietotāja zemes pieprasījums;

4. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Artim Zutim;

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 128
Par detālplānojuma zemes gabalam Mēderu ielā 2, Cēsīs, izstrādes izbeigšanu

Ar Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. lēmumiem Nr.377 un Nr.378 (prot.Nr.9, 45. un 46. punkts) pēc zemes gabala Mēderu ielā 2, Cēsīs, īpašnieka Jāņa Ozola ierosinājuma tika uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabalam Mēderu ielā 2, Cēsīs, kā arī apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei. Ir saņemti darba uzdevumā minēto institūciju nosacījumi detālplānojuma izstrādei, bet detālplānojuma pirmās redakcijas izstrāde nav uzsākta.

Izskatot Jāņa Ozola, 23.01.2008. iesniegumu (reģ. Nr.79/F-1-23) par detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu sakarā ar nekustamā īpašuma tirgus situācijas maiņu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.01.2008. priekšlikumu (prot.Nr.4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 7 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, R.Sijāts, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, (balsošanā nepiedalās deputāts J.Beikmanis, jo ir izgājis), nolemj:

1. Izbeigt detālplānojuma zemes gabalam Mēderu ielā 2, Cēsīs, izstrādi;

2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. lēmumu Nr.377 (prot.Nr.9, 45.punkts) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Mēderu ielā 2, Cēsīs”;

3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. lēmumu Nr.378 (prot.Nr.9, 46.punkts) „Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam zemes gabalam Mēderu ielā 2, Cēsīs”;

4. Ievērojot to, ka, uzsākot detālplānojuma izstrādi, nav saņemts neviens iedzīvotāju iesniegums ar priekšlikumiem detālplānojuma izstrādei, kā arī neviena ieinteresētā persona nebija ieradusies uz sabiedriskās apspriešanas pirmā posma pasākumu, nepublicēt paziņojumu par detālplānojuma izstrādes izbeigšanu laikrakstos;

5. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Jānim Ozolam;

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt detālplānojuma izstrādes vadītājai Z.Jēkabsonei.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 129
Par detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, un Cēsu pilsētas saistošo noteikumu Nr.3 „Detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu

Ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 16.novembra lēmumiem Nr.654 (prot.Nr.18, 30.p) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs” un Nr.655 (prot nr.18, 31.p.) „Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs” uzsākta detālplānojuma izstrāde minētajai teritorijai, kā arī apstiprināts darba uzdevums.

Ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 15. novembra lēmumu Nr.759 (prot.nr.19, 47.p.) „Par detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” uzsākta detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas gaitā no darba uzdevumā minētajām institūcijām nav saņemti iebildumi pret izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju. Internetā Cēsu pilsētas mājas lapā www.cesis.lv, kā arī detālplānojuma izstrādes vadītājas e-pastā atsauksmes nav saņemtas. Sabiedriskās apspriešanas pasākumā saņemts priekšlikums papildināt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus ar punktu, kas nosaka ūdens ieguves un kanalizācijas jautājuma pagaidu risinājumu līdz maģistrālo tīklu izbūvei līdz detālplānojuma teritorijai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, iepazīstoties ar detālplānojuma pirmo redakciju, ziņojumu par atbilstību Cēsu pilsētas teritorijas plānojumam, institūciju nosacījumu ievērošanu un vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko personu iebildumiem, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 19.10.2007. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1 un 72.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.01.2008. sēdes priekšlikumu (prot.nr.4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Beikmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, R.Sijāts, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, pirmo redakciju kā galīgo redakciju;

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas saistošos noteikumus Nr.3 „Detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (pielikums).

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai;

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 130
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, kad. Nr. 4201 007 0205. Zemes gabala platība 424023 m2, līdz šim noteiktais zemes lietošanas mērķis „īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, parku, skvēru, meža parku, aleju, pludmaļu, krastmalu un citu koplietošanas un rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0908)”. Saskaņā ar LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.pielikumu „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu pārejas tabula”, ar 01.01.2007. šis nekustamā īpašuma lietošanas mērķis iegūst nosaukumu „dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501)”. Saskaņā ar iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu 2.pielikumu „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra ar paskaidrojumiem”, uz zemes gabala daļas ar nomas adresi Cīrulīšu iela 68A/2, Cēsīs, kura iznomāta SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze”, notiekošā darbība – kempinga, telšu un atpūtas vietu un laivu bāzes uzturēšana, atbilst nekustamā īpašuma lietošanas mērķim „Sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas” (0503). 2008.gada janvārī Cēsu pilsētas domē iesniegts kadastrāli uzmērīts nomas platības plāns. Līdz ar to iespējams precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus atbilstoši reālajai zemes gabala izmantošanai.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.01.2008. priekšlikumu (prot. Nr.4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, R.Sijāts, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Mainīt zemes gabalam Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nosakot sekojošus mērķus:

- sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (0503) – 33714 m2,

- dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitām pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501) – 390309 m2;

2. Pēc zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām aprēķināšanas, ierosināt grozījumu veikšanu nomas līgumā;

3. Pieņemt zināšanai, ka pēc detālplānojuma, kura teritorijā ietilpst arī zemes gabals Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, izstrādāšanas un spēkā stāšanās, iespējama nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem piekrītošo platību maiņa vai vēl kāda nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana;

4. Lēmuma izpildi uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule);

5. Kontroli pār lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 131
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 27.februāra lēmumā „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.4, §3)

2002.gada 27.novembrī Cēsu zemesgrāmatas nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0008 5788 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts zemes gabals Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-0205). 2003.gada 27.februārī Cēsu pilsētas dome pieņēma lēmumu „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.4, §3), ar kuru iznomājamai zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļai, 123939 m² platībā, noteikta pagaidu adrese Cīrulīšu iela 68A/1, Cēsīs. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objektu teritorijas (0908). Pamatojoties uz iepriekš minēto domes lēmumu 2003.gada 6.martā starp Cēsu pilsētas domi kā Iznomātāju un SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” kā Nomnieku noslēgts zemes nomas līgums uz 50 gadiem, sākot ar 2003.gada 1.martu, ar apbūves tiesībām. 2003.gada 22.augustā nomas tiesības uz zemes gabalu ar pagaidu adresi Cīrulīšu ielā 68A/1, Cēsīs, 123939 m² platībā, nostiprinātas zemesgrāmatā. 2004.gada 23.augustā SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” zemesgrāmatā nostiprinājusi īpašuma tiesības uz ēkām un būvēm (nodalījuma Nr.1000 0014 8664).

Ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmumu (prot.Nr.4, 2.punkts) „Par jaunas ielas izveidošanu un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, sadalīšanu”, zemes gabals Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, sadalīts, atdalot zemes gabala daļu, uz kuras atrodas SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” piederošas ēkas un būves un kuru pilnībā aizņem tai iznomāta zemes gabala ar pagaidu adresi Cīrulīšu ielā 68A/1, Cēsīs, daļa. Atdalītajai zemes gabala daļai piešķirta jauna adrese Dzidravota iela 5, Cēsīs, kā arī lēmumā noteikts mainīt adresi zemesgrāmatā reģistrētajām ēkām un būvēm un piešķirt tām jaunu adresi Dzidravota iela 5, Cēsis. Uzmērot zemes gabalu dabā, tā platība noteikta 128635 m². Zemes gabals Dzidravota ielā 5, Cēsīs, ar šādu platību 2005.gada 8.augustā reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0018 2897).

2007.gada 31.oktobrī SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” zemesgrāmatā mainījusi ēku īpašuma adresi no Cīrulīšu iela 68A, Cēsis, uz adresi Dzidravota iela 5, Cēsis (nodalījuma Nr.1000 0014 8664).

2008.gada 15.janvārī Cēsu pilsētas domē reģistrēts SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” iesniegums (reģ.Nr.83/1-23) ar lūgumu izdarīt grozījumus 2003.gada 6.martā noslēgtajā zemes nomas līgumā atbilstoši reālajai zemes gabala Dzidravota ielā 5, Cēsīs, izmantošanai dabā un precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, saskaņā ar SIA „Mērnieks MMR” veikto nomas platības uzmērījumu un izgatavoto nomas zemes robežu plānu

Izskatot SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” iesniegumu, pamatojoties uz LR MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, ar Cēsu pilsētas domes 2008.gada 24.janvāra lēmumu Nr. 77 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Dzidravota ielā 5, Cēsīs”, zemes gabalam noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši reālajai zemes gabala izmantošanai: sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (0503)- 101250 m², zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) – 27385 m².

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2008.gada 15.janvāra priekšlikumu (prot.Nr.2) un Cēsu pilsētas domes 2008.gada 24.janvāra lēmumu Nr.77 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Dzidravota ielā 5, Cēsīs”, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2007.gada 9.novembra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, R.Sijāts, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 27.februāra lēmuma „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.4, §3) 2.punktu, 7.punktu, 8.punktu un 9.punktu.

2. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2003.gada 27.februāra lēmumā „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.4, §3) sekojošus grozījumus:

2.1. Aizstāt 3.punktā adresi „Cīrulīšu ielā 68A/1, Cēsīs” ar adresi „Dzidravota ielā 5, Cēsīs”;

2.2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: „5. Iznomājamā zemes gabala platība 101250 m² (plāns pielikumā)”;

2.3.Izteikt 6.punktu šādā redakcijā: „6. Iznomājamās zemes lietošanas mērķis – sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (0503) – 101250 m2„;

2.4.Izteikt 7.punktu šādā redakcijā: „7. Zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”.

3. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

4. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) veikt atbilstošus grozījumus zemes nomas līgumā”.

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 132
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 29.maija lēmumā „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.11, §4)

2002.gada 27.novembrī Cēsu zemesgrāmatas nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0008 5788 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts zemes gabals Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-0205). 2003.gada 29.maijā Cēsu pilsētas dome pieņēma lēmumu „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.11, §4), ar kuru iznomājamai zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļai 36950m² platībā, noteikta pagaidu adrese Cīrulīšu iela 68A/2, Cēsis. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objektu teritorijas (0908). Pamatojoties uz iepriekš minēto domes lēmumu 2003.gada 11.jūnijā starp Cēsu pilsētas domi kā Iznomātāju un SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” kā Nomnieku noslēgts zemes nomas līgums uz 50 gadiem, sākot ar 2003.gada 30.maiju, ar apbūves tiesībām. 2003.gada 22.augustā nomas tiesības uz zemes gabalu ar pagaidu adresi Cīrulīšu ielā 68A/2, Cēsīs, 36950 m² platībā, nostiprinātas zemesgrāmatā.

2008.gada 15.janvārī Cēsu pilsētas domē reģistrēts SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” iesniegums (reģ.Nr.83/1-23) ar lūgumu izdarīt grozījumus 2003.gada 11.jūnija noslēgtajā zemes nomas līgumā, atbilstoši reālajai zemes gabala ar pagaidu adresi Cīrulīšu ielā 68A/2, Cēsīs, izmantošanai dabā un precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, saskaņā ar SIA „Mērnieks MMR” veikto nomas platības uzmērījumu un izgatavoto nomas zemes robežu plānu.

Izskatot SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” iesniegumu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2008.gada 29.janvāra priekšlikumu (prot.Nr.4) un Cēsu pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumu Nr. 130 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs”, ar kuru iznomājamai zemes gabala daļai ar pagaidu adresi Cīrulīšu ielā 68A/2, Cēsīs, noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atbilstoši reālajai zemes gabala izmantošanai – sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (0503), saskaņā ar LR Ministru kabineta 2007.gada 9.novembra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, R.Sijāts, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2003.gada 29.maija lēmumā „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.11, §4) sekojošus grozījumus:

1.1. Izteikt 2.punkta otro teikumu šādā redakcijā: „2. Ar adresi Cēsīs, Cīrulīšu ielā 68A/2, ir apzīmēts nomas zemes gabals (plāns pielikumā)”;

1.2. Aizstāt 3.punktā vārdus „zemes gabala daļu” ar vārdiem „zemes gabalu”;

1.3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: „5. Iznomājamā zemes gabala platība 33714 m2„;

1.4. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā: „6. Iznomājamās zemes lietošanas mērķis – sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (0503) – 33714 m² „;

1.5. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā: „7. Zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”.

1.6. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā: „10. Piebraucamos ceļus nomas teritorijā SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” izbūvē par saviem līdzekļiem.”

2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2003.gada 29.maija lēmuma „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.11, §4) 8.punktu.

3. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

4. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) veikt atbilstošus grozījumus zemes nomas līgumā”.

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 133
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005. gada 25.augusta lēmumā „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.20, 19.p.)

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmumu (prot.Nr.20, 19.p.) „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, nomu” SIA „Valdlauču īpašumi” (reģistrācijas Nr.40003670560, juridiskā adrese Vikingu iela 3, Jūrmala) nodota nomā ar apbūves tiesībām Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša zemes gabala Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, daļa 20537 m² platībā, kūrortviesnīcas kompleksa būvniecībai.

2005.gada 31.augustā starp Cēsu pilsētas domi kā Iznomātāju un SIA „Valdlauču īpašumi” kā Nomnieku noslēgts nomas līgums par zemes gabala Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, daļu 20537 m² platībā. Nomas līguma 4.1.punktā noteikts, ka ...„Nomnieks apņemas savas turpmākās darbības līguma izpildē veikt stingrā saskaņā ar iesniegto apbūves koncepciju un laika grafiku. Atkāpes pieļaujamas, ja Iznomātājs tām noteikti piekritis.”.

Apbūves laika grafiks, saskaņā ar nomas līgumu, Cēsu pilsētas būvvaldē iesniegts 2007.gada 23.maijā, bet 2007.gada 11.jūnijā iesniegts aktualizēts laika grafiks viesnīcas kompleksa Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, projektēšanas un būvniecības darbiem.

Ievērojot to, ka objekta projektēšanas darbi ir ieilguši un laika grafika 3.un 4.punktā minētās darbības norādītajā termiņā nav izpildītas, 2008.gada 14.janvāri Cēsu pilsētas domē saņemts SIA „Valdlauču īpašumi” iesniegums (reģ.Nr.78/1-23) ar aktualizētu (precizētu) laika grafiku viesnīcas kompleksa Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, projektēšanas un būvniecības darbiem.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmuma (prot.Nr.20, 19.p.) „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, nomu” 4.punktu zemes nomas maksa noteikta 10% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūvei, 3% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības sabiedriskas nozīmes objektiem. 2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuriem zemes gabala nomas maksa nosakāma 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2008.gada 22.janvāra priekšlikumu (prot. Nr.3) akceptēt SIA „Valdlauču īpašumi” 2008.gada 14.janvārī iesniegto laika grafiku zemes gabala Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, apbūvei, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2007.gada 9.novembra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, R.Sijāts, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmumā „Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.20, 19.p.) sekojošus grozījumus:

21.1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: „4. Zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) veikt grozījumus 2005.gada 31.augustā noslēgtajā zemes nomas līgumā, saskaņā ar šī lēmuma 1.1. punktu.

5. Apstiprināt zemes gabala Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, apbūves laika grafiku, saskaņā ar pielikumu.

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 134
Par Saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi (Nr.8.) 2005.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. „ apstiprināšanu

Saskaņā ar Cēsu pilsētas attīstības programmu un Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu un pamatojoties uz Likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 3. punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu, Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumu nr. 883: Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45. punktu un Cēsu pilsētas attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2008. gada 22. janvāra priekšlikumu(prot. Nr. 3), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, R.Sijāts, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi (Nr.8.) 2005.gada 9.jūnija sasitošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, saskaņā ar pielikumu.

2. Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņai) saistošos noteikumus nedēļas laikā rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 135
Par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, kad. Nr. 4210 008 1025, reģistrēts 14.10.2003. Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0010 9008. Uz zemes gabala atrodas Austrim Kerliņam piederoša ēka ar adresi Pētera ielā 71, Cēsīs, kad. apz. 4201 008 1025 001, reģistrēta 18.01.2008. Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0042 3930. Austris Kerliņš 30.08.2006. iesniedzis pieteikumu zemes gabala Pētera ielā 71, Cēsīs, privatizācijai. Ievērojot to, ka ēkas uzturēšanai nepieciešamais zemes gabala aizņem nelielu daļu no zemes gabala Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, kura platība ir 191944 m2, zemes īpašumtiesību (vai nomas tiesību) racionālai sakārtošanai no zemes gabala Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, atdalāma reāla daļa ēkas Pētera ielā 71, Cēsīs, uzturēšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, pamatojoties uz Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.01.2008. priekšlikumu (prot. Nr.4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, R.Sijāts, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabalam Krūmiņu ielā 8, Cēsīs (kad.Nr.4201 008 1025);

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta zemes gabalam Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, izstrādei (pielikums);

3. Apstiprināt par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu;

4. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Attīstības plānošanas nodaļai (vadītājs A.Seņkāns);

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J.Rozenbergs).2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 136
Par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Priekuļu ielā 2, Cēsīs, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Izskatot nekustamā īpašuma Priekuļu ielā 2, Cēsīs, īpašnieku Induļa Grūbes un Vijas Grūbes 25.01.2008. iesniegumu (reģ. Nr.90/F-1-23) par viņiem piederoša zemes gabala Priekuļu ielā 2, Cēsīs, sadalīšanu divās daļās, saskaņā ar Zemes ierīcības likumu un Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.- 2017.”, pamatojoties uz Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.01.2008. priekšlikumu (prot. Nr.4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, R.Sijāts, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabalam Priekuļu ielā 2, Cēsīs (kad.Nr.4201 003 1013);

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta zemes gabalam Priekuļu ielā 2, Cēsīs, izstrādei (pielikums);

3. Apstiprināt par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Priekuļu ielā 2, Cēsīs, izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu;

4. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Attīstības plānošanas nodaļai (vadītājs A.Seņkāns);

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J.Rozenbergs).2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 137
Par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Meža ielā 15, Cēsīs, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Izskatot nekustamā īpašuma Meža ielā 15, Cēsīs, īpašnieces SIA „Elza P” (reģ. Nr.40003368309, jurid. adrese Zvārtas iela 5A-10, Drabešu pag., Amatas nov., Cēsu raj.) 24.01.2008. iesniegumu (reģ. Nr.167/1-23) par tai piederoša zemes gabala Meža ielā 15, Cēsīs, sadalīšanu četros atsevišķos zemes gabalos un 11.02.2008. iesniegumu (reģ. Nr.342/1-23) ar piekrišanu zemes gabala sadalīšanai divās daļās, saskaņā ar Zemes ierīcības likumu un LR MK 19.10.2004. noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, pamatojoties uz Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.01.2008. priekšlikumu (prot. Nr.4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, R.Sijāts, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabalam Meža ielā 15, Cēsīs (kad.Nr.4201 009 0803);

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta zemes gabalam Meža ielā 15, Cēsīs, izstrādei (pielikums);

3. Apstiprināt par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Meža ielā 15, Cēsīs, izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu;

4. Zemes gabala tālāka sadalīšana atbilstoši īpašnieka priekšlikumam veicama izstrādājot detālplānojumu;

5. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Attīstības plānošanas nodaļai (vadītājs A.Seņkāns);

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J.Rozenbergs).2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 138
Par adrešu apstiprināšanu Zemeņu ielā, Cēsīs

Izskatot namīpašuma Zemeņu ielā 3, Cēsīs, īpašnieces Ilonas Krakopes, 21.01.2008. iesniegumu (reģ.Nr.63/F-1-23) par adreses Zemeņu ielā 3, Cēsīs, apstiprināšanu reģistrācijai Adrešu reģistrā, ievērojot to, ka Zemeņu ielai līdz šim Cēsu pilsētas pašvaldība nav apstiprinājusi spēkā esošo adrešu sarakstu, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, R.Sijāts, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Zemeņu ielā, Cēsīs, līdz šim brīdim izveidotas adreses (situācijas plāns pielikumā): 1.1. Zemeņu iela 1; 1.2. Zemeņu iela 2; 1.3. Zemeņu iela 3; 1.4. Zemeņu iela 4; 1.5. Zemeņu iela 5; 1.6. Zemeņu iela 6; 1.7. Zemeņu iela 7; 1.8. Zemeņu iela 8; 1.9. Zemeņu iela 9; 1.10. Zemeņu iela 10; 1.11. Zemeņu iela 10A; 1.12. Zemeņu iela 15; 1.13. Zemeņu iela 17.

2. Pieņemt zināšanai, ka ēkās ar šādām adresēm nav piešķirtas atsevišķas telpu grupu adreses.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 150
Par neprivatizēto dzīvokļu Cēsīs reģistrēšanu kā atsevišķus dzīvokļa īpašumus zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda

Pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Cēsu pilsētas dome pieņēmusi lēmumus par tai piederošo Cēsu zemesgrāmatā Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā reģistrēto uz tās vārda dzīvojamo māju nodošanu vispārējai privatizācijai.

Saskaņā ar tā paša likuma 32. panta pirmo daļu par dzīvokļa privatizācijas pieteikuma iesniegšanu viena mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, 34. panta pirmo daļu par atteikšanās rakstveida paziņojuma iesniegšanu privatizācijas komisijai viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas, 34. panta otro daļu par atbildes nesniegšanas uzskatīšanu par atteikumu privatizēt piedāvāto objektu, 34. panta trešo daļu par īrnieka un viņa ģimenes locekļu tiesībām privatizācijas pieteikumu iesniegt vēlākā periodā, bet ne vēlāk kā līdz 31.08.2006., Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisija par 72 (septiņdesmit divu) dzīvokļu īpašumu privatizāciju nav saņēmusi privatizācijas pieteikumus.

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 32. panta pirmo daļu, 34. pantu, un lai pabeigtu Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo privatizācijai nodoto dzīvojamo māju privatizāciju, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 08.02.2008. atzinumu (protokols nr. 1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, R.Sijāts, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošos neprivatizētos dzīvokļa īpašumus reģistrēt Cēsu zemesgrāmatā Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā kā atsevišķus dzīvokļa īpašumus.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 155
Par nekustamā īpašuma (zemes gabala) Akmens ielā 3, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta sesto daļu par to, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības īpašniekiem, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu, Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 08.02.2008. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, R.Sijāts, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2008.gada 1. martu nodot īpašniekiem privatizēto 5600,0 m2 lielu zemes gabalu Akmens ielā 3, Cēsīs, kadastra nr. 42010020714, uz kura atrodas citām personām piederoša 66 dzīvokļa īpašumu māja,, un izslēgt to no Cēsu pilsētas domes bilances.

2. Ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvojamās mājas apsaimniekotājam SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas nr. 44103029458, parakstīt ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas Akmens ielā 3, Cēsīs, tīklu piederības robežu aktu.

3. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju nodošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā), un nodot īpašniekiem apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Akmens ielā 3, Cēsīs, 03.12.1999. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1317 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

4. Dzēst nekustamā īpašuma Akmens ielā 3, Cēsīs, ierakstu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 156
Par nekustamā īpašuma Zvirbuļu ielā 2, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta sesto daļu par to, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības īpašniekiem, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu, Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 08.02.2008. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, R.Sijāts, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2008.gada 1. martu nekustamo īpašumu Zvirbuļu ielā 2, Cēsīs, kas sastāv no 1 (vienas) dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējuma nr. 42010080536-001) ar 36 (trīsdesmit sešiem) dzīvokļu īpašumiem un 2514,0 m2 liela zemes gabala, (kadastra nr. 42010080536) nodot dzīvojamās mājas īpašniekiem un izslēgt no pilsētas pašvaldības bilances.

2. Ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvojamās mājas apsaimniekotājam SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas nr. 44103029458, parakstīt ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas Zvirbuļu ielā 2, Cēsīs, tīklu piederības robežu aktu.

3. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju nodošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā), un nodot īpašniekiem apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Zvirbuļu ielā 2, Cēsīs, 19.10.1999. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 1243 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

4. Dzēst nekustamā īpašuma Zvirbuļu ielā 2, Cēsīs, ierakstu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 157
Par nekustamā īpašuma Zvirbuļu ielā 15, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta sesto daļu par to, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības īpašniekiem, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu, Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 08.02.2008. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, R.Sijāts, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2008. gada 1. martu nekustamo īpašumu Zvirbuļu ielā 15, Cēsīs, kas sastāv no 1 (vienas) dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējuma nr. 42010080425-001) ar 68 (sešdesmit astoņiem) dzīvokļu un 1 (vienu) neapdzīvojamo telpu īpašumiem un 3302,0 m2 liela zemes gabala, (kadastra nr. 42010080425) nodot dzīvojamās mājas īpašniekiem un izslēgt no pilsētas pašvaldības bilances.

2. Ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvojamās mājas apsaimniekotājam SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas nr. 44103029458, parakstīt ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas Zvirbuļu ielā 15, Cēsīs, tīklu piederības robežu aktu.

3. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju nodošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā), un nodot īpašniekiem apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Zvirbuļu ielā 15, Cēsīs, 24.02.1999. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 872 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

4. Dzēst nekustamā īpašuma Zvirbuļu ielā 15, Cēsīs, ierakstu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 158
Par nekustamā īpašuma Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta sesto daļu par to, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības īpašniekiem, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu, Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 08.02.2008. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, R.Sijāts, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2008. gada 1. martu nekustamo īpašumu Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, kas sastāv no 1 (vienas) dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējuma nr. 42010080418-001) ar 70 (septiņdesmit) dzīvokļu un 3222,0 m2 liela zemes gabala, (kadastra nr. 42010080418) nodot dzīvojamās mājas īpašniekiem un izslēgt no pilsētas pašvaldības bilances.

2. Ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas dzīvojamās mājas apsaimniekotājam SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas nr. 44103029458, parakstīt ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārvaldītājiem dzīvojamās mājas Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, tīklu piederības robežu aktu.

3. Reģistrēt dzīvojamās mājas Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, palīgceltni – katlu māju – kā atsevišķu īpašumu Cēsu zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

4. Cēsu pilsētas dzīvojamo māju nodošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu (dokumenta teksts pielikumā), un nodot īpašniekiem apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, 25.02.1999. reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 877 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

5. Pēc katlu mājas reģistrēšanas zemesgrāmatā dzēst nekustamā īpašuma Zvirbuļu ielā 17, Cēsīs, ierakstu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 159
Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” kapitāla daļu privatizācijas izbeigšanu

Cēsu pilsētas dome 2006.gada 28.decembrī pieņēma lēmumu Nr. 729 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” kapitāla daļu nodošanu privatizācijai” (prot. Nr. 20., 16.punkts), ar kuru nolēma nodot privatizācijai Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus”, reģ. Nr. 44103027052, 167970 kapitāla daļas. Likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”34.panta pirmajā daļā noteiktais paziņojums vietējā laikrakstā „Druva” publicēts 2007.gada 26.janvārī, bet laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” – 2007.gada 2.februārī, nosakot privatizācijas projekta iesniegšanas termiņu – vienu mēnesi no dienas, kad paziņojums par nodošanu privatizācijai publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 39.panta pirmajā daļā noteikts, ka „Jebkurš privatizācijas subjekts var sagatavot un iesniegt jebkura privatizācijai nodotā pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projektu (turpmāk – privatizācijas projekts)”, taču minētajā paziņojumā noteiktajā laikā (t.i., līdz 2007.gada 1.martam) neviena persona neiesniedza privatizācijas projektu. Cēsu pilsētas dome vietējā laikrakstā „Druva” 2007.gada 13.martā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2007.gada 28.martā ievietoja paziņojumu par privatizācijas projektu iesniegšanas termiņa pagarināšanu, nosakot tā iesniegšanas termiņu divas nedēļas no šī paziņojuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēšanas dienas. Taču arī šajā termiņā neviena persona neiesniedza sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” kapitāla daļu privatizācijas projektu. Tādejādi Cēsu pilsētas dome, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 1.daļu („... jāuzdod privatizācijas komisijai izstrādāt savu objekta privatizācijas projektu”), 2007.gada 31.maijā pieņēma lēmumu Nr. 346 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” kapitāla daļu privatizācijas projekta izstrādi” (prot. Nr. 9, 14.punkts), ar kuru uzdeva Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai izstrādāt savu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” kapitāla daļu privatizācijas projektu.

2007.gada 2.augustā Cēsu pilsētas dome ar lēmumu Nr. 466 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” kapitāla daļu privatizācijas projekta apstiprināšanu” (prot. Nr. 13., 14.punkts) apstiprināja Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas izstrādāto sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” kapitāla daļu privatizācijas projektu. Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” kapitāla daļu privatizācijas projekta apstiprināšanu un izsoli publicēti vietējā laikrakstā „Druva” 2007.gada 15.augustā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2007.gada 28.augustā. 2007.gada 3.oktobrī Cēsu pilsētas dome no Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas saņēma 2007.gada 2.oktobra atbildi Nr. 8200.1-09-12942 „Par pašvaldību īpašuma objekta privatizāciju”, kurā tā informē, ka Ekonomikas ministrija ir izskatījusi un pieņēmusi zināšanai Cēsu pilsētas domes īpašuma objekta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” 100% kapitāla daļu, privatizācijas projektu. Privatizācijas projektam pievienotajos privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” kapitāla daļu izsoles noteikumos noteiktajā termiņā (t.i., līdz 2007.gada 5.oktobrim) neviena persona nepieteicās privatizēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” kapitāla daļas, t.i., neiesniedza šajos noteikumos 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus.

Cēsu pilsētas dome 2007.gada 25.oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 682 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” kapitāla daļu privatizācijas projekta atkārtotu apstiprināšanu”, ar kuru atkāroti apstiprināja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” kapitāla daļu privatizācijas projektu. Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” kapitāla daļu privatizācijas projekta atkārtotu apstiprināšanu un izsoli publicēti vietējā laikrakstā „Druva” 2007.gada 6.novembrī un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2007.gada 13.novembrī. 2007.gada 13.novembrī Cēsu pilsētas dome no Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas saņēma 2007.gada 21.novembra atbildi Nr. 8200.1-09-15274 „Par pašvaldību īpašuma objekta privatizāciju”, kurā tā informē, ka Ekonomikas ministrija atkārtoti ir izskatījusi un pieņēmusi zināšanai Cēsu pilsētas domes īpašuma objekta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” 100% kapitāla daļu, privatizācijas projektu. Privatizācijas projektam pievienotajos izsoles noteikumos noteiktajā termiņā (t.i., līdz 2008.gada 4.janvārim) neviena persona nepieteicās privatizēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” kapitāla daļas.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 14.panta otrajā daļā noteikts, ka „Pašvaldības dome (padome) var pieņemt lēmumu par pašvaldības īpašuma objekta, kā arī apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala privatizācijas izbeigšanu, ja: 1) pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projekts ir apstiprināts divas reizes un neviens pretendents nav pieteicies privatizēt šo objektu vai apstiprināts par pircēju; ...”.

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka šobrīd notiek sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” piederošo nekustamo īpašumu rekonstrukcija, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 14.panta otro daļu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2008.gada 24.janvāra priekšlikumu (prot. Nr. 1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, R.Sijāts, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Izbeigt privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” 167970 (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit), vienotais reģistrācijas 44103027052, kapitāla daļu privatizāciju.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas iela 6, Rīga, LV – 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 160
Par zemes gabalu Briežu ielā 28, Cēsīs, un Ūdru ielā 2, Cēsīs, maiņu pret zemes gabalu Leona Paegles ielā 21, Cēsīs

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder neapbūvēts zemes gabals Briežu ielā 28, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 009 0615, platība 4047 m2, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0042 2141, lēmuma datums 03.01.2008. un neapbūvēts zemes gabals Ūdru ielā 2, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 009 0616, platība 4934 m2, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0042 2162, lēmuma datums 03.01.2008..

Jānim Kažam, pieder neapbūvēts zemes gabals Leona Paegles ielā 21, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 009 0604, platība 8486 m2, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.736, lēmuma datums 05.09.2006.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.- 2017. un Cēsu pilsētas domē 12.07.2007. apstiprināto detālplānojumu kvartāla Cēsīs, starp Briežu ielu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļai, uz zemes gabala Leona Paegles ielā 21, Cēsīs, paredzēta ielas posma izbūve un daudzdzīvokļu māju apbūve, bet uz zemes gabaliem Briežu iela 28, Cēsīs, un Ūdru ielā 2, Cēsīs, paredzēta mazstāvu rindu (individuālo) dzīvojamo māju apbūve. Cēsu pilsētas pašvaldībai nepieciešama zeme ielu izbūvei un daudzstāvu daudzdzīvokļu māju apbūvei.

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktā /gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību – ielu, ceļu un laukumu būvniecība, uzturēšana u.c./ un 9.punktā /sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā/ noteikto pašvaldību autonomo funkciju izpildi, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktu un 38.pantu, Cēsu pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumu Nr.381 (prot Nr.9,49.p.) „Par zemes gabalu maiņu”, 2007.gada 27.jūnijā noslēgto maiņas priekšlīgumu reģ. Nr.2-10-6/2007., Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 07.02.2008. priekšlikumu (prot. Nr.2) un SIA „Invest – Rīga” Cēsis” 2008.gada 15.janvāra zemes gabalu vērtējumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Mainīt Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošus zemes gabalus Briežu ielā 28, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 009 0615, platība 4047 m2, un Ūdru ielā 2, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 009 0616, platība 4934 m2, pret Jānim Kažam piederošu zemes gabalu Leona Paegles ielā 21, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 009 0604, platība 8486 m2.

2. Apstiprināt zemes gabala Briežu ielā 28, Cēsīs, nosacīto cenu Ls 68 000 (sešdesmit astoņi tūkstoši lati).

3. Apstiprināt zemes gabala Ūdru ielā 2, Cēsīs, nosacīto cenu Ls 65 000 (sešdesmit pieci tūkstoši lati).

4. Apstiprināt zemes gabala Leona Paegles ielā 21, Cēsīs, nosacīto cenu Ls 149 000 (viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši lati).

5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot zemes gabalu maiņas līgumu.

6. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G. Šķenderu parakstīt zemes gabalu maiņas līgumu.

7. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt maiņas līguma parakstīšanu, kā arī zemes gabala Leona Paegles ielā 21, Cēsīs, pārņemšanu un pārreģistrēšanu zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

8. Visus izdevumus, kas saistīti ar zemes gabalu īpašuma tiesību pārreģistrāciju zemesgrāmatā, īpašnieki sedz katrs atsevišķi attiecībā uz maiņas līgumā iegūstamo īpašumu.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonija ielā 6, Rīgā, LV – 1010).2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 161
Par projekta pieteikuma „ Starptautiskās vides aizsardzības dienas pasākumi Cēsīs” iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai projektu vadlīnijā „Vides izglītība un audzināšana” 2008.gadam

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas nodaļas informāciju un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludināto projektu vadlīniju „Vides izglītība un audzināšana”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Iesniegt projekta pieteikumu „ Starptautiskā vides aizsardzības dienas pasākumi Cēsīs, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai projektu vadlīnijā „Vides izglītība un audzināšana” 2008.gadam

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vad. A. ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 1500 LVL apmērā projekta realizācijai.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM .2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 162
Par līdzfinansējumu Latvijas Dabas un Pieminekļu Aizsardzības biedrības Cēsu nodaļas projektam” Vides izglītība pensionāriem„ iesniegšanai Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai

Pamatojoties uz Latvijas Dabas un Pieminekļu Aizsardzības biedrības Cēsu nodaļas iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atbalstīt Latvijas Dabas un Pieminekļu Aizsardzības biedrības Cēsu nodaļas projektu „Vides izglītība pensionāriem” ar līdzfinansējumu 150 LVL apmērā, kas izteikts projektā iesaistītā darbinieka (speciālista vides politikas jautājumos) darba atlīdzībā (t.sk. ietverot LR normatīvajos dokumentos notiektos nodokļus) iesniegšanai Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai .

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vad. A. ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu projekta realizācijai.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM .2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 163
Par atvaļinājumu grafiku 2008.gadam Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto punktu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 31.01.2008.(prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt atvaļinājuma grafiku 2008.gadam Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm un pirmsskolas izglītības grupām: 1.1. Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde no 02.jūnija līdz 29.jūlijam (ieskaitot); 1.2. Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādei “Akmens ligzda” no 02.jūnija līdz 29.jūlijam (ieskaitot); 1.3. Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādei no 01.jūlija līdz 25.augustam (ieskaitot); 1.4. Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādei no 02.jūnija līdz 30.jūnijam (ieskaitot) un 01.augusta līdz 29.augustam (ieskaitot). 1.5. Speciālā pirmsskolas izglītības iestādei no 25.jūnija līdz 19.augustam (ieskaitot). 1.6. Cēsu 2. pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas no 01.jūlijam. – 25. augustam (ieskaitot).

2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Andrim Mihaļovam2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 164
Par Cēsu pilsētas sporta skolas nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Profesionālās izglītības likuma17.pantu, Cēsu pilsētas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 31.01.2008. (prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas sporta nolikumu, saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors Jānis Naglis);

2.1. nodrošināt lēmuma izpildi; 2.2. informēt Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 165
Par literāro darbu zīmējumu konkursa nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4. un 5.punktu, Cēsu pilsētas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 31.01.2008. (prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt nolikumu „Par literāro darbu zīmējumu konkursu”, saskaņā ar pielikumu.

2. Uzskatīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 09.02.2006. lēmumu Nr.61 „Par literāro darbu zīmējumu konkursa nolikuma apstiprināšanu”.

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 166
Par sadarbības līgumu ar Cēsu patērētāju interešu aizstāvības biedrību „Aizstāvis”

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”(12.pants), Cēsu patērētāju interešu aizstāvības biedrības „Aizstāvis” iesniegumu (reģ. Cēsu pilsētas domē 15.01.2008 Nr.95/1-25) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (31.01.2008., prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piešķirt no 2008.gada 1.marta Cēsu patērētāju interešu aizstāvības biedrībai „Aizstāvis” finansējumu Ls 53.00 mēnesī telpu nomas maksas segšanai un siltumenerģijas piegādes pakalpojumu apmaksai.

2. Uzdot Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) telpu nomas un siltumenerģijas maksas palielinājumu iekļaut 2008.gada budžeta grozījumos.

3. Uzdot Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot sadarbības līgumu, nosakot līguma darbības termiņu no 2008.gada 1.marta līdz 2008.gada 31.decembrim.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 168
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panata pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (31.01.2008., prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas sporta skolai pieņemt ziedojumu Ls 909,01 (deviņi simti deviņi lati un 01 santīms) no Daces Vīksnes – darba organizācijai – orientēšanās nodaļas audzēkņu brauciena organizēšanai uz Pasaules čempionātu Skotijā š.g. 21.-27.aprīlim.

2. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors J.Naglis) izlietot līdzekļus atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 170
Par Cēsu pilsētas pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.5 “Par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 7. punktu, 21. panta 16. punktu un 43. panta 13. punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12. panta ceturto daļu un 43. panta pirmo daļu, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 10.01.2008. (protokols Nr.1) atzinumu un Finanšu komitejas 31.01.2008. (protokols Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Saistošos noteikumus Nr.5 “Par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”, saskaņā ar pielikumu.

2. Ar Saistošo noteikumu Nr.5 “Par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. lēmumu Nr. 389 „Par saistošo noteikumu Nr. 14 „Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu pilsētā” apstiprināšanu” un Cēsu pilsētas domes 25.01.2007. lēmumu Nr. 50 „Par saistošo noteikumu Nr. 23 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. saistošajos noteikumos Nr. 14. „Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu pilsētā” apstiprināšanu”.

3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D. Baltiņa) un Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja I. Karlsberga) nodrošināt Saistošo noteikumu Nr. 5 publicēšanu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 171
Par Cēsu pilsētas pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 6 “Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 7. punktu, 21. panta 16. punktu un 43. panta 13. punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 69. panta trešo un ceturto daļu, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 10.01.2008. (protokols Nr.1) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 31.01.2008. (protokols Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Saistošos noteikumus Nr.6 “Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā” saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D. Baltiņa) un Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja I. Karlsberga) nodrošināt Saistošo noteikumu Nr. 6 publicēšanu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 172
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. (prot. Nr.13, 55.punkts) „Par Cēsu pilsētas domes administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītājas Ingas Sirmās (04.01.2008.) iesniegumu (par plānoto ilgstošo prombūtni) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (31.01.2008., prot. Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. (prot. Nr.13, 55.punkts) „Par Cēsu pilsētas domes administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju” šādus grozījumus:

1.1. izslēgt no komisijas sastāva Ingu Sirmo, Cēsu pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāju.

1.2. iekļaut komisijas sastāvā Daci Baltiņu, Cēsu pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāju.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 173
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumā „Par Cēsu pilsētas Administratīvo komisiju” (prot.Nr.13)

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītājas Ingas Sirmās (04.01.2008.) iesniegumu, izmaiņām Cēsu pilsētas domes darbinieku sastāvā un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (31.01.2008., prot. Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumā „Par Cēsu pilsētas Administratīvo komisiju” (prot.13) šādus grozījumus:

Izslēgt no lēmuma 2.4. punkta vārdus „Iluta Kaupe”.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 174
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmumā „Par Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisiju” (prot.Nr.18)

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītājas Ingas Sirmās (04.01.2008.) iesniegumu, izmaiņām Cēsu pilsētas domes darbinieku sastāvā un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (31.01.2008., prot. Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 16.11.2006. lēmumā „Par Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisiju” (prot.Nr.18) šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt lēmuma punktā 2.3.6. vārdus „Administratīvās nodaļas vadītāja Inga Sirmā” ar vārdiem „Juridiskās nodaļas juriste Sandra Ratnika”;

1.2. Izslēgt lēmuma 2.4.punktu.

1.3. Aizstāt lēmuma 2.3.4 punktā vārdus „Zigfrīds Bitainis” ar vārdiem „Jurijs Ņesonovs”.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 175
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.02.2004. lēmumā „Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanu (prot. Nr.5)

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītājas Ingas Sirmās (04.01.2008.) iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (31.01.2008., prot. Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 26.02.2004. lēmumā „Par Interešu izglītības un pieaugušo

neformālās izglītības programmas licencēšanu (prot. Nr.5) šādus grozījumus:

1. Izslēgt no komisijas sastāva Ingu Sirmo, Cēsu pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāju;

2. Iekļaut komisijas sastāvā Sandru Ratniku, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juristi.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 176
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumā „ Par Cēsu pilsētas dzīvokļu un personu reģistrācijas komisija” (prot Nr. 18)

Pamatojoties uz Dzīvokļu uz personu reģistrācijas komisijas locekļa Valda Vernera 15.01.2008. iesniegumu (Nr. 41/17-1-25)Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (31.01.2008., prot. Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Izslēgt no Cēsu pilsētas dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas sastāva komisijas locekli Valdi Verneru.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 177
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005.lēmumā „Par ēku un būvju apsekošanas komisijas sastāvu” (prot.Nr.13, 54 punkts)

Pamatojoties uz Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālā palīdzības aģentūra” galvenās speciālistes privatizācijas jautājumos Renātes Kalniņas 31.01.2008. iesniegumu (Nr.3/1-25), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 26.05.2005.(prot.Nr. 13.p.54.punkts) „Par ēku un būvju apsekošanas komisijas sastāvu” šādus grozījumus:

1.1. Izslēgt no komisijas sastāva komisijas locekļus Renāti Kalniņu un Viesturu Krastiņu.

1.2. Iekļaut komisijas sastāvā „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” Saimniecības nodaļas vadītāju un Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieri Juri Amanu.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 178
Par Tehniskā nodrošinājuma iepirkuma komisiju

Pamatojoties uz Publiskā iepirkumu likuma 2.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (31.01.2008., prot. Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izveidot Tehniskā nodrošinājuma iepirkuma komisiju cenu aptaujām šādā sastāvā:

Komisija priekšsēdētājs: Jānis Rozenbergs, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Gunars Grundmanis, Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma pārvaldnieks

Komisijas locekļi: Aija Riekstiņa, Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas ekonomiste Igors Mercs, Cēsu pilsētas domes Komunālās nodaļas vadītājs Gints Gārša, Cēsu pilsētas domes Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Komisijas sekretāre: Dace Baltiņa, Cēsu pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 25.05.2006.lēmumu „Par domes tehniskā nodrošinājuma iepirkuma komisiju” (prot.Nr.13, lēmuma Nr. 340)2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 179
Par projekta pieteikuma „Vēsturiski piesārņotās vietas sanācija Cēsīs, Rūpniecības 13”„ iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai projektu vadlīnijā „Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 31.01.2008 atzinumu prot. nr.2) un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātās projektu vadlīnijas „Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija „2008.gadam nolikumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Iesniegt projekta pieteikumu „Vēsturiski piesārņotās vietas sanācija Cēsīs, Rūpniecības 13”„ Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai projektu vadlīnijā „Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija”.

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vad. A. ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 4500 LVL apmērā projekta realizācijai.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM .2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 180
Par projekta pieteikuma „Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs” iesniegšanu Mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010. Gadam

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 21. augusta noteikumu Nr.566 „Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010.gadā un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 31.01.2008. atzinumu (protokols Nr. 2), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Iesniegt Mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010. gadam projekta pieteikumu „Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs”;

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) paredzēt 2009.gada budžetā līdzfinansējumu 398`028,69 LVL projekta realizācijai;

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 181
Par projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. sēdes lēmumu Nr.88 “Par Saistošo noteikumu Nr. 2 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam” apstiprināšanu un Sociālo lietu komitejas 31.01.2008. (prot.Nr.2) atzinumu un Finanšu komitejas 31.01.2008. (prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt nolikumu par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus sociālo pakalpojumu līdzfinansējuma saņemšanai no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” 2008. gada budžeta, saskaņā ar pielikumu.

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 182
Par piekrišanu pārņemt īpašumā nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs, 3659/8500 domājamo daļu

Uz Latvijas valsts vārda Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas personā Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0015 6306 reģistrēts nekustamais īpašums Pils iela 12, Cēsis (kadastra numurs 4201-005-1705), kurš sastāv no zemes gabala 1089 m2 platībā un divām ēkām (ēka – kadastra apzīmējums 4201 005 1705 001, kopējā platība 484,1 kvm un palīgēka – kadastra apzīmējums 4201 005 1705 002, kopējā platība 365,9 kvm), lēmuma datums 15.11.2004.

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 12. punktā noteikta pašvaldību autonoma funkcija: „piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību”.

2007. gadā, pēc Valsts policijas iniciatīvas, Cēsu pilsētas dome un Cēsu rajona padome aktualizēja jautājumu par medicīniskās atskurbtuves funkcijas atjaunošanu Cēsu pilsētā. Izvērtējot Cēsu pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus, kā arī atskurbtuves darbības nodrošināšanai nepieciešamās funkcionālās un tehniskās prasības, ieinteresēto pušu pārstāvji kā vispiemērotāko minētās funkcijas nodrošināšanai atzina palīgēku Pils ielā 12, Cēsīs (ēka šobrīd bez reāla pielietojuma, tiešā valsts policijas un pašvaldības policijas tuvumā).

Cēsu pilsētas dome, sadarbībā ar Cēsu rajona padomi šobrīd risina jautājumu par palīgēkas telpu atjaunošanu un pielāgošanu atskurbtuves funkcijas nodrošināšanai.

19.06.2007. Cēsu pilsētas dome vērsās ar iesniegumu (Nr. 1-23/1055) LR Iekšlietu ministrijā ar lūgumu izskatīt iespēju nodot palīgēku (kadastra numurs 4201 005 1705-002) Pils ielā 12, Cēsīs Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā, medicīniskās atskurbtuves izveidei un funkcijas nodrošināšanai.

11.10.2007. saņemta LR Iekšlietu ministrijas atbilde Nr. 1-38/4240 (08.10.2007.), kurā sniegta ministrijas piekrišana nodot Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamā īpašuma daļu – palīgēku (kadastra apzīmējums 4201-005-1705-002) Pils ielā 12, Cēsīs, medicīniskās atskurbtuves izveidošanai, ar nosacījumu, ka pašvaldībai savukārt jānodod patapinājumā (bez atlīdzības) Valsts policijas Cēsu rajona policijas pārvaldei garāžu telpas minētās palīgēkas pirmajā stāvā 119,7 kvm platībā.

31.10.2007. Cēsu pilsētas dome atkārtoti vērsās ar iesniegumu (Nr. 1-23/2003) LR Iekšlietu ministrijā ar skaidrojumu, ka, atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. pantu „aizliegts pašvaldību mantu nodot citām personām bezatlīdzības lietošanā” un lūgumu samazināt iespējamo nomas telpu platību.

17.01.2008. saņemta LR Iekšlietu ministrijas atbilde (Nr. 1-38/253), kurā dota ministrijas piekrišana gan samazināt nomas telpu platību par 50%, gan arī izteikta piekrišana slēgt nomas līgumu par telpām palīgēkas pirmajā stāvā.

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta pirmās daļas 12. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 31.01.2008. (prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piekrist pārņemt Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs (kadastra numurs 4201-005-1705) 3659/8500 domājamās daļas, ar kopīpašuma lietošanas kārtību nosakot, ka Cēsu pilsētas pašvaldībai piekrītoša ir palīgēka (būves kadastra apzīmējums 42012-005-1705-002), kopējā platība 365,9 kv.m., kas nepieciešama medicīniskās atskurbtuves izveidošanai un funkcijas nodrošināšanai, kā arī attiecīgais zemes gabals minētās palīgēkas uzturēšanai un apsaimniekošanai.

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš), pēc Ministru kabineta rīkojuma par nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs 3659/8500 domājamās daļas nodošanu bez atlīdzības īpašumā Cēsu pilsētas pašvaldībai, risināt jautājumus par minētā nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

3. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoru J. Rozenbergu Cēsu pilsētas domes vārdā parakstīt minētā nekustamā īpašuma nodošanas – pieņemšanas aktu.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un Valsts policijas Cēsu policijas pārvaldi (Nomnieks) par nedzīvojamām telpām garāžas vajadzībām minētā nekustamā īpašuma pirmajā stāvā.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 183
„Par SIA “Cēsu tirgus” gadatirgu grafika apstiprināšanu 2008. gada 1. ceturksnim”

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 388 no 06. 10. 1998. „Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos”, SIA „Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētāja M. Bērziņa ziņojumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 31.01.2008. (prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, R.Sijāts, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noteikt gadatirgu grafiku Cēsu tirgū, 2008. gada 1. ceturksnī:

22. un 23. februārī no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00

2. Noteikt gadatirgu organizēšanas vietu – Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, saskaņā ar pielikumu.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. ŠĶENDERAM.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 189
Par iepirkuma komisijas izveidošanu atklātam konkursam „20 kv maģistrālo tīklu un sadales punktu projekta izstrāde Cēsīs” Iepirkuma identifikācijas Nr. Cēsu pilsētas dome 2008/07

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 22.pantu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 7 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izveidot Iepirkuma komisiju atklātam konkursam „20 kv maģistrālo tīklu un sadales punktu projekta izstrāde Cēsīs” šādā sastāvā:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: Gints Šķenders, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jānis Rozenbergs, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors

Iepirkuma komisijas locekļi: Igors Mercs, Cēsu pilsētas domes Komunālās nodaļas vadītājs Liene Jurģēna, Cēsu pilsētas domes Komunālās nodaļas vadītāja vietniece, komunālinženiere Sigita Zvirbule, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja Aija Riekstiņa, Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas ekonomiste

2. Komisijas sekretāre: Iveta Beķere, Cēsu pilsētas domes Komunālās nodaļas tehniskā sekretāre2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 186
Par finansu līdzekļu noguldījumu AS „Hansabanka”

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldību budžetiem” ,Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 7 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noguldīt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžeta līdzekļus Ls 96 000.00 (deviņdesmit seši tūkstoši lati) AS „Hansabanka” depozītā ar noguldījuma termiņu 3 (trīs) mēneši.

2. Līguma slēgšanas procesu organizēt Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

3. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt depozīta līgumu atbilstoši lēmuma 1. punkta nosacījumiem.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr. 187
Par finansu līdzekļu noguldījumu AS „SEB Latvijas Unibanka”

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldību budžetiem” ,Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot 7 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, J.Beikmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noguldīt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžeta līdzekļus Ls 700 000.00 (Septiņi simti tūkstoši lati) AS „SEB Latvijas Unibanka” depozītā ar noguldījuma termiņu 1 (viens) mēnesis, t.sk.no:

 Cēsu pilsētas ielu rekonstrukcijai (2007.gada 1.oktobra Aizdevuma līgums Nr.A2/1/07/497) pašvaldības pamatbudžetā paredzētajiem līdzekļiem Ls 115 000,00 (Viens simts piecpadsmit tūkstoši lati),

 ERAF projekta „Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai” (2007.gada 1.oktobra Aizdevuma līgums Nr.A2/1/07/498)realizācijai pašvaldības pamatbudžetā paredzētajiem līdzekļiem Ls 200 000.00 (Divi simti tūkstoši lati),

 Sociālās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecības pabeigšanai (2007.gada 1.jūnija Aizdevuma līgums Nr.A2/1/07/255) paredzētajiem līdzekļiem 15 000.00 (Piecpadsmit tūkstoši lati),

 Vidzemes Mūzikas un kultūras centra rekonstrukcijas būvprojekta izstrādei paredzētajiem līdzekļiem 150 000.00 (Viens simts piecdesmit tūkstoši lati)

2. Līguma slēgšanas procesu organizēt Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

3. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt depozīta līgumu atbilstoši lēmuma 1. punkta nosacījumiem.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr.
Pielikums Cēsu pilsētas saistošie noteikumi Nr.3 „Detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

1. Šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir spēkā detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, teritorijā, t.i., no pašreizējā zemes gabala Jurģu ielā 20, Cēsīs, saskaņā ar detālplānojumu izveidojamos zemes gabalos, un tiem pieguļošajos, ar detālplānojuma risinājumiem saistītajos ielu posmos.

2. Darbības, ko neregulē šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, veicamas saskaņā ar Cēsu pilsētas 09.06.2005. saistošo noteikumu Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” sadaļā Apbūves noteikumi noteiktajām prasībām, kā arī to grozījumiem perspektīvā.

3. Apbūve šajā teritorijā veicama saskaņā ar apbūves zonējumu, kas dots grafiskajā pielikumā kartē DP-2 „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, kā arī ievērojot pārējos grafiskajos materiālos attēlotos konkrētos nosacījumus inženierkomunikāciju un ielu izbūvei, virsūdeņu novadīšanas sistēmas veidošanai, zemes gabalu robežu noteikšanai, adresācijai, koku saglabāšanai, ielu sarkano līniju noteikšanai, piekļūšanas noteikšanai.

4. Teritorija iedalīta divās izmantošanas veidu zonās:

4.1. Mazstāvu dzīvojamā apbūve (brūns svītrojums plānā); 4.2. Satiksmes infrastruktūra (bez tonējuma plānā).

5. Plānotajiem zemes gabaliem tiek noteiktas šādas izmantošanas:

Nr.p.k.

Zemes gabala adrese.

Izmantošanas veids.

 

Platība, m2

 

1.

Jurģu iela 20, Cēsis

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

16300

2.

Jurģu iela 18, Cēsis

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

2594

3.

Jurģu iela 22, Cēsis

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1422

4.

Jurģu iela 24, Cēsis

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1493

5.

Ieriķu iela 4, Cēsis

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

2370

6.

Āraišu iela

Satiksmes infrastruktūra

913

7.

Āraišu iela 7

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

2863

8.

Ieriķu iela 6

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1481

9.

Ieriķu iela 8

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1830

10.

Ieriķu iela 10

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1397

11.

Ieriķu iela

Satiksmes infrastruktūra

2521

12.

Ieriķu iela 5

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1849

13.

Āraišu iela 5

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1738

14.

Āraišu iela 3

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1762

15.

Āraišu iela

Satiksmes infrastruktūra

927

16.

Ieriķu iela 3

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1720

17.

Āraišu iela 4

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1594

18.

Ieriķu iela 1

Mazstāvu dzīvojamā apbūve

1759

6. Zemes izmantošanas veidu zonām noteikti šādi individuālie izmantošanas nosacījumi – plānotā (atļautā) izmantošana:

6.1. Mazstāvu dzīvojamā apbūve:

 individuālo dzīvojamo māju apbūve;

 palīgēku apbūve;

 individuālais darbs kā palīgizmantošana;

 viesu nami kā palīgizmantošana

 teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana

 maksimālais stāvu skaits - 2 pilni stāvi ar jumta izbūvi, kopējais augstums ne vairāk kā 12 m no esošā zemes virsmas līmeņa;

 ēku nulles līmenis paredzams ne augstāk kā 1.2 m virs pašreizējā zemes virsmas līmeņa;

6.2. Satiksmes infrastruktūra:

 ielu izbūve;

 inženierkomunikāciju un ielu apgaismojuma izbūve;

 virsūdeņu noteces sistēmas izbūve un uzturēšana;

 Ieriķu un Āraišu ielas izbūvējamas ar grants segumu, Jurģu iela ar asfaltbetona segumu;

 ietves izbūvējamas ar asfaltbetona, betona flīžu vai bruģakmens segumu;

 privātīpašumā esošajiem ielu posmiem zemesgrāmatā ierakstāms apgrūtinājums – piekļūšana pieguļošajiem zemes gabaliem un perspektīvā iespējamiem ielu turpinājumiem.

7. Zemes gabala Jurģu ielā 20, Cēsīs, daļā noteikta būvniecības ierobežojumu teritorija – upītes grava. Tajā nav atļauta būvniecība un reljefa pārveidošana, ir atļauta labiekārtošana un ainavas izkopšana.

8. Prasības ēku izbūvei:

 Galvenie fasāžu apdares materiāli – ķieģelis, krāsots apmetums, koks, stiklojums;

 Nav atļautas virpotās guļbūves, plastikāta un metāla fasāžu apdares materiāli.

9. Prasības labiekārtojumam:

 Pie katras ēkas zemes gabala teritorijā jāparedz atklātas (vai ar nojumi) autostāvvietas vismaz divām automašīnām;

 Žogiem gar robežu ar ielu izmantojami augstvērtīgi materiāli – galvenokārt koks, nav atļauti drāšu pinuma žogi;

 Nav atļauta žogu būvniecība būvniecības ierobežojumu teritorijā – upītes gravā – un tai pieguļošajos zemes gabalu robežu posmos.

10. Virsūdeņu novadīšanas sistēma veidojama kā atklāti grāvji saskaņā ar grāvju sistēmas shēmu, kas dota grafiskā pielikuma lapā DP-2 „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”.

11. Zemes gabalus iemērot dabā un izgatavojot to robežu plānus precizējamas detālplānojumā noteiktās zemes gabalu platības, bet saglabājot plānotās robežas.

12. Līdz maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei Jurģu ielā līdz Ieriķu ielai, atļauts izbūvēt un izmantot individuālas ūdens ieguves spices un hermētiskus izsmeļamos kanalizācijas krājrezervuārus. Pēc maģistrālo tīklu izbūves norādītajā posmā, detālplānojuma teritorijā esošā apbūve pieslēdzama centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijas tīklam saskaņā ar detālplānojumu.

Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 14.02.2008.,prot.Nr.4 23.punkts, lēmums Nr. 1342008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr.
Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4 „Grozījumi (Nr.8.) 2005.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”

Izdoti saskaņā ar Ministru Kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.punktu

1. Noteikt teritorijas plānojuma grafiskā materiāla 27.shēmu „Aizsargjoslas” saskaņā ar shēmu Nr.1 pielikumā

2. Noteikt izmaiņas teritorijas plānojuma grafiskā materiāla 34.shēmā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” saskaņā ar shēmām Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 pielikumā.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr.
Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes14.02.2008.,prot.Nr.4, 24.p. lēmums Nr. 135 „DARBA UZDEVUMS”

Cēsu pilsētas zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalam Krūmiņu ielā 8, Cēsīs (kad. Nr. 4201 008 1025).

1. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums:

Zemes ierīcības likums, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.01.2008. priekšlikums (prot.nr.4).

2. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:

Zemes ierīcības projekts izstrādājams zemes gabalam Krūmiņu ielā 8, Cēsīs:

 • zemesgabala sadalīšanai divās daļās, atdalot ēku un būvju īpašuma Pētera ielā 71, Cēsīs, uzturēšanai nepieciešamo zemes gabala daļu;
 • apgrūtinājumu konkretizēšanai;
 • zemes lietošanas veidu aktualizācijai.

3. Izejas materiāli:

 • no 14.06.2005. spēkā esošais Cēsu pilsētas teritorijas plānojums, tā sastāvā esošo Apbūves noteikumu 7.nodaļas prasības zemes gabalu sadalīšanai;
 • ēkas Pētera ielā 71, Cēsīs, īpašnieka priekšlikumi;
 • Valsts zemes dienesta kadastra informācija par zemes gabalu robežām;
 • inženierkomunikāciju turētāju informācija par virszemes un apakšzemes komunikāciju izvietojumu vai neesamību.

4. Izstrādes nosacījumi:

Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas:

 • projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz informāciju par projektā ietvertās teritorijas kadastrālo raksturojumu, īpašnieka iesniegumiem, dokumentiem par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai servitūtu nodibināšanu, dokumentiem un dabā veiktajiem uzmērījumiem par esošajām inženierkomunikācijām, zemes ierīkotāja informāciju par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības lēmumiem par zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;
 • projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92, mērogā 1:1000;
 • projekta grafiskajā daļa attēlo projekta robežu, esošā zemes gabala robežas, būvju kontūras, zemes lietošanas veidus, projektētās zemes gabalu robežas, norādot zemes gabalu kārtas numurus un projektētās platības, piekļūšanas iespējas katram zemes gabalam, apgrūtinājumus ar kodiem, robežām un platībām;
 • atļauts veidot tikai kompaktus zemes gabalus (bez starpgabaliem), ne mazākus par 1000 m2, kuriem ir tieša piekļūšanas no ielas;
 • projektu izstrādā 3 eksemplāros;
 • projektu saskaņo ar ēkas Pētera ielā 71, Cēsīs, īpašnieku un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālo nodaļu.

5. Izpilde:

 • izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu spēkā stāšanās;
 • zemes ierīcības projekts īstenojams 4 (četru) gadu laikā;
 • zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr.
Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 14.02.2008.,prot.Nr. 4, 25.p. lēmums Nr. 136 „DARBA UZDEVUMS”

Cēsu pilsētas zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalam Priekuļu ielā 2, Cēsīs (kad. Nr. 4201 003 1013).

1. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums:

Zemes ierīcības likums, Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. saistošie noteikumi Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.01.2008. priekšlikums (prot.nr.4).

2. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:

Zemes ierīcības projekts izstrādājams zemes gabalam Priekuļu ielā 2, Cēsīs:

 zemesgabala sadalīšanai divās daļās;  apgrūtinājumu konkretizēšanai;  zemes lietošanas veidu aktualizācijai.

3. Izejas materiāli:

 no 14.06.2005. spēkā esošais Cēsu pilsētas teritorijas plānojums, tā sastāvā esošo Apbūves noteikumu 7.nodaļas prasības zemes gabalu sadalīšanai;  īpašnieku priekšlikumi;  Valsts zemes dienesta kadastra informācija par zemes gabalu robežām;  inženierkomunikāciju turētāju informācija par virszemes un apakšzemes komunikāciju izvietojumu vai neesamību;  dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūtu nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai ierakstīti zemesgrāmatā.

4. Izstrādes nosacījumi:

Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas:

 projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz informāciju par projektā ietvertās teritorijas kadastrālo raksturojumu, īpašnieka iesniegumiem, dokumentiem par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai servitūtu nodibināšanu, dokumentiem un dabā veiktajiem uzmērījumiem par esošajām inženierkomunikācijām, zemes ierīkotāja informāciju par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības lēmumiem par zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;  projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92, mērogā 1:1000;  projekta grafiskajā daļa attēlo projekta robežu, esošā zemes gabala robežas, būvju kontūras, zemes lietošanas veidus, projektētās zemes gabalu robežas, norādot zemes gabalu kārtas numurus un projektētās platības, piekļūšanas iespējas katram zemes gabalam, apgrūtinājumus ar kodiem, robežām un platībām;  atļauts veidot tikai kompaktus zemes gabalus (bez starpgabaliem), ne mazākus par 1000 m2, kuriem ir tieša piekļūšanas no ielas un robeža ar ielu ir ne mazāka par 20 m;  zemes gabalu robeža pret ielu veidojama 90° leņķi vai tuvu tam;  projektu izstrādā 3 eksemplāros;  projektu saskaņo ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālo nodaļu.

5. Izpilde:

 izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu spēkā stāšanās;  zemes ierīcības projekts īstenojams 4 (četru) gadu laikā;  zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā.2008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr.
Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 14.02.2008.,prot.Nr.4, 26.p. lēmums Nr. 137 „DARBA UZDEVUMS”

Cēsu pilsētas zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalam Meža ielā 15, Cēsīs (kad. Nr. 4201 009 0203).

1. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums:

Zemes ierīcības likums, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.01.2008. priekšlikums (prot.nr.4).

2. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:

Zemes ierīcības projekts izstrādājams zemes gabalam Meža ielā 15, Cēsīs:

 zemesgabala sadalīšanai divās daļās;  zemes lietošanas veidu aktualizācijai.

3. Izejas materiāli:

 no 14.06.2005. spēkā esošais Cēsu pilsētas teritorijas plānojums, tā sastāvā esošo Apbūves noteikumu 7.nodaļas prasības zemes gabalu sadalīšanai;  īpašnieka un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumi;  Valsts zemes dienesta kadastra informācija par zemes gabalu robežām;  inženierkomunikāciju turētāju informācija par virszemes un apakšzemes komunikāciju izvietojumu vai neesamību;  dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūtu nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai ierakstīti zemesgrāmatā.

4. Izstrādes nosacījumi:

Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas:

 projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz informāciju par projektā ietvertās teritorijas kadastrālo raksturojumu, īpašnieka iesniegumiem, dokumentiem par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai servitūtu nodibināšanu, dokumentiem un dabā veiktajiem uzmērījumiem par esošajām inženierkomunikācijām (ja tādas pastāv), zemes ierīkotāja informāciju par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības lēmumiem par zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;  projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92, mērogā 1:1000;  projekta grafiskajā daļa attēlo projekta robežu, esošā zemes gabala robežas, ūdenskrātuvju kontūras, zemes lietošanas veidus, projektētās zemes gabalu robežas, norādot zemes gabalu kārtas numurus un projektētās platības, piekļūšanas iespējas katram zemes gabalam, apgrūtinājumus ar kodiem, robežām un platībām;  atļauts veidot tikai kompaktus zemes gabalus (bez starpgabaliem), ne mazākus par 1000 m2, kuriem ir tieša piekļūšanas no ielas un robeža ar ielu ir ne mazāka par 20 m;  zemes gabalu robeža pret ielu veidojama 90° leņķi vai tuvu tam;  projektu izstrādā 3 eksemplāros;  projektu saskaņo ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālo nodaļu.

5. Izpilde:

 izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu spēkā stāšanās;  zemes ierīcības projekts īstenojams 4 (četru) gadu laikā;  zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīti zemesgrāmatā.

Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 14.02.2008.,prot.nr.4, 53.p. lēmums Nr. 1642008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr.
Cēsu pilsētas sporta skolas Nolikums Nr.1

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Profesionālās izglītības likuma 17.pantu

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Cēsu pilsētas Sporta skola (turpmāk - Skola) ir Cēsu pilsētas domes (turpmāk - dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura savā darbībā īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu sporta izglītības programmas, organizē un veicina sporta darbu Cēsīs un Cēsu rajonā.

Skolas juridiskā adrese: Piebalgas ielā 18, Cēsīs, LV 4101. Dibinātāja juridiskā adrese: Raunas ielā 4, Cēsīs, LV 4101.

1.2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi

likumi un atbilstošie normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums.

1.3. Skola ir juridiska persona, tai ir sava simbolika, norēķinu konti bankā un Valsts kasē. Atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts ģerboni” Skola ir tiesīga lietot zīmogu ar papildināto mazo valsts ģerboni, un tai ir zīmogs ar Cēsu pilsētas ģerboni.

2. Skolas darbības mērķis, pamatvirzieni un uzdevumi

2.1. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķi: veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kura motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sportu kā vērtību.

2.2. Skolas darbības pamatvirzieni ir izglītojoša darbība un metodiskais darbs.

2.3. Skola organizē vietējas, reģionālas, valsts un starptautiskas sporta sacensības.

2.4. Skolas uzdevumi:

2.4.1. nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, demokrātijas un vadības iemaņu veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai;

2.4.2. nodrošināt sporta veidu attīstību un programmu realizēšanu (mācību treniņu procesa nodrošināšana, metodiskais darbs, sporta speciālistu tālākizglītības iespējas);

2.4.3. nodrošināt talantīgo jauniešu augstākās sporta meistarības pilnveidošanas iespējas attiecīgajā programmā;

2.4.4. izpildīt organizatoriski metodiskā centra funkcijas mācību iestāžu sporta stundu un ārpusstundu sporta darba organizēšanā un metodiskajā vadībā;

2.4.5. popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;

2.4.6. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;

2.4.7.savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas un sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.

3. Īstenojamās izglītības programmas

3.1. Mācību treniņu darbību reglamentējošs dokuments ir licencētās sporta veidu programmas. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu saturu un īstenošanu reglamentē Profesionālās izglītības likums.

3.2. Skola īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas šādos sporta veidos:

3.2.1. basketbolā - programmas kods: 813003; 3.2.2. badmintonā - programmas kods: 813002; 3.2.3. biatlonā - programmas kods: 81004; 3.2.4. distanču slēpošanā - programmas kods: 20V 81300; 3.2.5. florbolā - programmas kods: 813014; 3.2.6. futbolā - programmas kods: 20V 81300; 3.2.7. galda tenisā - programmas kods: 813016; 3.2.8. orientēšanās sportā- programmas kods: 813024; 3.2.9. riteņbraukšanā (BMX) - programmas kods: 813027; 3.2.10. tenisā - programmas kods: 813033; 3.2.11. vieglatlētikā - programmas kods: 813034; 3.2.12. volejbolā - programmas kods: 813036.

4. Izglītības procesa organizācija

4.1. Skola organizē darbu, pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības likumu, Latvijas Republikas Profesionālās Izglītības likumu, Sporta likumu, Latvijas Republikas Bērnu tiesību aizsardzības likumu, ANO Konvenciju par bērna tiesībām, Latvijas Jaunatnes sporta koncepciju, dibinātāja lēmumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Skolas Nolikumu.

4.2. Profesionālās ievirzes sporta izglītība ir brīvprātīga.

4.3. Skolas audzēkņi (turpmāk tekstā - izglītojamie) ir bērni un jaunieši līdz 25 gadu vecumam.

4.4. Izglītojamo uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā mācību- treniņu grupā un atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu un direktora apstiprināto kārtību.

4.5.Izglītojamiem, kuri apguvuši profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, Skola izsniedz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktā kārtībā apstiprinātu profesionālās ievirzes izglītības apliecību.

4.6. Mācību slodze nedēļā vienā profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā nedrīkst pārsniegt licencētajā Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā noteikto stundu skaitu nedēļā attiecīgajam izglītības ieguves posmam.

4.7. Mācību darba pamatvienība ir mācību stunda, kuras ilgums ir 45 minūtes. Nodarbību skaits ir atkarīgs no attiecīgās sporta izglītības programmas.

4.8. Mācību - treniņu nodarbību sarakstu mācību gadam izstrādā direktora vietnieks mācību darbā. Saraksts ietver licencētajās un akreditētajās izglītības programmās paredzētās nodarbības.

4.9. Mācību- treniņu nodarbību saraksts ir pastāvīgs visu mācību gadu, operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktora vietnieks, par izmaiņām pirms tam informējot trenerus un audzēkņus.

4.10. Izglītojamie, kuri uzņemti Murjāņu sporta ģimnāzijā vai specializētajos sporta veidu centros, sacensībās ir tiesīgi pārstāvēt Skolu.

5. Izglītojamo tiesības un pienākumi

5.1. Izglītojamo tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā un Skolas iekšējās kārtības noteikumos.

6. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

6.1. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo dibinātājs, pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju. Direktors tiek atestēts Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

6.2. Direktora pienākumus un tiesības nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Darba likums un amata apraksts.

6.3. Skolas pedagogu (tai skaitā direktora, direktora vietnieku un metodiķu) tiesības un pienākumus nosaka Skolas darba kārtības noteikumi, darba līgumi, Darba likums un amatu apraksti.

6.4. Skolas saimniecisko darbinieku pienākumi un tiesības noteiktas Darba likumā, Skolas darba kārtības noteikumos un amata aprakstos.

7. Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un tās kompetence

7.1. Skolā darbojas pedagoģiskā padome, kas risina ar Skolas mācību un audzināšanas darbu saistītos jautājumus. Tās izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka direktora apstiprināts pedagoģiskās padomes reglaments.

7.2. Pēc vecāku, audzēkņu ierosinājuma Skolā var darboties Skolas padome un audzēkņu pašpārvalde.

8. Skolas iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas un Skolas izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība

8.1. Skolas attīstības plānu un grozījumus tajā izdod direktors, apstiprina Cēsu pilsētas dome.

8.2. Pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā izdod direktors.

8.3. Darbinieku darba kārtības noteikumus un grozījumus tajā izdod direktors.

8.4. Izglītojamo iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajā izdod direktors.

8.5. Skolas darba plānu un grozījumus tajā izdod direktors.

8.6. Izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību un grozījumus tajā izdod direktors.

8.7 Noteikumus par pedagogu darba kvalitātes piemaksu piešķiršanas kārtību un grozījumus tajā izdod direktors, piemaksas kritērijus nosaka komisija, apstiprina direktors.

8.8 Skolas lietu nomenklatūru un grozījumus tajā izdod direktors, saskaņojot ar Arhīvu pārvaldi.

8.9. Vecāku līdzfinansējumu un apjomu nosaka Cēsu pilsētas dome.

8.10. Skolas izstrādātās izglītības programmas un grozījumus tajās apstiprina Cēsu pilsētas dome.

8.11. Nolikuma punktos 8.2. līdz 8.8. minētos normatīvos aktus direktors izdod bez saskaņošanas Cēsu pilsētas domē.

8.12. Skolas direktora izdotos administratīvos aktus privātpersona var apstrīdēt Cēsu pilsētas domē.

9. Skolas finansēšanas avoti un kārtība

9.1. Skolas finanšu līdzekļus veido:

9.1.1. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai; 9.1.2. pašvaldību budžeta līdzekļi; 9.13. audzēkņu vecāku līdzfinansējums; 9.1.4. citi finanšu līdzekļi.

9.2. Citus finanšu līdzekļus veido:

9.2.1.fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi; 9.2.2. maksas pakalpojumi; 9.2.3. dažādos projektos iegūti finanšu līdzekļi; 9.2.4. ieņēmumi no saimnieciskās darbības un citi ieņēmumi.

9.3.Papildus finansu līdzekļi (dāvinājumi, ziedojumi) izmantojami tikai Skolas materiālās bāzes uzturēšanai, Skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, Skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un audzēkņu materiālai stimulēšanai, vai attiecīgi ziedojuma un dāvinātāja norādītājam mērķim.

9.4. Skolas grāmatvedības un finansu operācijas veic Cēsu domes centralizētā grāmatvedība.

10. Skolas saimnieciskā darbība

10.1. Saskaņā ar Izglītības likumu Skola var veikt saimniecisko darbību.

10.2. Skolas direktors ir tiesīgs:

10.2.1. slēgt īres un nomas līgumus; 10.2.2. slēgt uzņēmuma un citus saimnieciskos līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām, kas saistīti ar Skolas darbības nodrošināšanu.

10.3. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru. Šie līdzekļi, kā arī ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi ieskaitāmi Skolas maksas pakalpojumu kontā.

10.4. Kontroli par Skolas finansiāli saimniecisko darbību veic dibinātājs.

11. Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

11.1. Skolu reorganizē vai likvidē dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

12. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

12.1. Skolas nolikumu un tā grozījumus apstiprina dibinātājs.

12.2. Grozījumus Skolas nolikumā veic pēc dibinātāja, Cēsu pilsētas izglītības pārvaldes, Skolas direktora un Pedagoģiskās padomes ierosinājuma.

13. Citi būtiski noteikumi

13.1. Ugunsdrošības ievērošana Skolā tiek nodrošināta atbilstoši likumam “Par ugunsdrošību” un Ministru kabineta noteikumiem “Ugunsdrošības noteikumi”.

Nolikums stājās spēkā pēc apstiprināšanas Cēsu pilsētas domē, vienlaicīgi spēkā nav Cēsu pilsētas domes apstiprinātais 2002.gada 9.maija „Cēsu pilsētas sporta skolas nolikums”.

Direktors: J.Naglis 2008.gada 21.janvāris, Cēsis

Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 14.02.2008.,prot.nr.4, 54.p. lēmums Nr. 1652008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr.
Literāro darbu konkursa nolikums

1.Konkursa mērķis

1.1.Iesaistīt skolēnus kalendāra “Bērni – Cēsīm” ilustrēšanā.

1.2. Aktivizēt skolēnu dalību Cēsu pilsētas atpazīstamības veicināšanā

1.3. Veicināt skolu jaunatnes iesaistīšanos Cēsu pilsētas kultūras dzīvē.

2.Konkursa dalībnieki

2.1. Konkursa dalībnieki ir skolēni no tām Cēsu rajona skolām, kuru skolēni piedalījušies Cēsu pilsētas domes 2007.gadā organizētā Miervalža Birzes piemiņai veltītā skolēnu literāro darbu konkursā.

3. Konkursa norises laiks

3.1.Konkurss notiek no 2008.gada 18.februāra līdz 28. martam (ieskaitot)

4. Konkursa noteikumi

4. Darbi veicami brīvā tehnikā uz A 4 formāta papīra.

4.1. Ilustrācijas tematiski saistāmas ar noteiktu darbu no iepriekšējā gada skolēnu literāro darbu krājuma “Bērni – Cēsīm “, kurš atrodams katras skolas bibliotēkā.

4.2. Darbus vērtē trijās vecuma grupās:

4.2.1. 1. – 4.klašu skolēni, 4.2.2. 5. – 9.klašu skolēni, 4.2.3. 10. – 12.klašu skolēni.

4.3.Konkursa darbs ievietojams aploksnē ar norādi “Konkursam “ un iesniedzams Cēsu pilsētas mākslas skolas kancelejā Palasta ielā 11, Cēsīs līdz 28. martam ieskaitot, darba dienās no plkst.10.00 – 12.00 vai no 14.00 – 17.00. Aploksnē, kurā ievietots zīmējums, jāievieto otra aploksne ar informāciju par ilustrācijas autoru – vārds, uzvārds, skola, klase, mājas adrese un tālruņa numurs.

Ilustrācijas otrā pusē norāda literārais darbs, kuram veidota ilustrācija, nosaukumu un literārā darba autora vārdu un uzvārdu.

4.4. Iesniegtie zīmējumi autoriem netiek atdoti.
4.5. Cēsu pilsētas dome patur ilustrāciju publicēšanas tiesības, norādot autoru.

 5. Konkursa darbu vērtēšanas komisija

5.1. Konkursa darbu vērtēšanas komisijas sastāvu nosaka ar Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu.

6. Konkursa dalībnieku apbalvošana

6.1. Uzvarētāju apbalvošana notiek katru gadu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā.
6.2. Katrā klašu grupā apbalvo trīs labākos darbus. Konkursa labākie darbi var tikt izmantoti ikgadējā literāro darbu un to ilustrāciju kalendārā “Bērni – Cēsīm “.

Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 14.02.2008.,prot.nr.4, 70.p. lēmums Nr. 1812008. gada 14. februāra protokols Nr.4       Lēmuma nr.
Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus sociālo pakalpojumu līdzfinansējuma saņemšanai no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 2008.gada budžeta

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) piešķir līdzfinansējumu nevalstiskām organizācijām, kuras iesniedz projektus sociālajā jomā.

1.2. Līdzekļu sadalījums projektiem tiek veikts konkursa kārtībā. Līdzekļi projektu finansēšanai tiek plānoti Aģentūras budžetā.

1.3. Kopējais finansējuma apjoms, kas pieejams šim projektu konkursam, ir 5 000,00 LVL (pieci tūkstoši latu), tai skaitā pirmajai kārtai 3 000,00 LVL (trīs tūkstoši latu), bet otrajai kārtai 2 000,00 LVL (divi tūkstoši latu).

1.4. Projektu konkursu izsludina divas reizes gadā, to publicējot Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv .

2. Projektu konkursa mērķis

2.1. Iesaistīt nevalstisko sektoru sociālo pakalpojumu sniegšanā Cēsu pilsētas trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanai.

2.2. Veidot Cēsu pilsētā daudzveidīgāku sociālo pakalpojumu sniegšanu un veicināt jaunu sociālo pakalpojumu attīstību pilsētā.

3. Pretendenti

3.1. Konkursā drīkst piedalīties tikai nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi, biedrības. Projekta pieteicējs var būt viens vai pieteikties kopā ar partneriem. Vadošais pieteicējs projekta atbalstīšanas gadījumā būs „Līgumslēdzēja puse” un būs tiešais finansējuma saņēmējs.

3.2. Viens projekta pieteicējs drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu katrai projektu konkursa kārtai. Partnerības gadījumā šis nosacījums attiecas uz vadošo pieteicēju.

4. Projekta izmaksas

4.1. Piešķirtā līdzfinansējuma apjoms vienam projektam nav mazāks par 100,00 LVL (vienu simtu latu) un nav lielāks par 500,00 LVL (pieciem simtiem latu).

4.2. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 75% no iesniegtā projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas.

4.3. Projekta iesniedzējam projekta īstenošanā jāpiedalās ar pašfinansējumu vismaz 25% (divdesmit pieci procenti) apmērā no iesniegtā projekta kopējā finansējuma apmēra.

4.4. Pašfinansējums var būt naudas izteiksmē un/vai projektā iesaistīto cilvēku brīvprātīgās darbības novērtējuma, projekta partneru, citu līdzfinansētāju, kas nav Cēsu pilsētas dome vai Aģentūra, mantas un pakalpojuma ieguldījuma veidā.

4.5. Projekta īstenošanas izmaksām jābūt veiktām projekta īstenošanas laikā pēc projekta līguma noslēgšanas un saskaņā ar apstiprināto tāmi.

4.6. Izmaksām, kas tiek apmaksātas no Pašvaldības, jābūt reāli veiktām un uzskaitītām projekta īstenotāja grāmatvedībā, tām jābūt pārbaudāmām un pierādāmām ar pirmdokumentu vai pamatdokumentu oriģināliem.

4.7. Par atbilstošām tiek uzskatītas izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu.

4.8. Par neatbilstošām tiek uzskatītas izmaksas:

 izmaksas par remontdarbiem un inventāra iegādei;  projekta sagatavošanas izpētes vai projekta sagatavošanas aktivitāšu izmaksas;  citas izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu.

5. Projektu iesniegšana

5.1. Konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapas var saņemt Aģentūrā (Bērzaines ielā 18, Cēsīs) 7. kabinetā

5.2. Projekta pieteikums jāsagatavo un jāiesniedz uz izstrādātajām projekta pieteikuma veidlapām (pielikums Nr.1) latviešu valodā datorrakstā vai rokrakstā (drukātiem burtiem).

5.3. Projekta pieteikums sastāv no:

 pieteikuma veidlapas (pielikums Nr.1);  projekta vadītāja autobiogrāfijas (CV);  pieteicēja un visu partneru statūtu vai/un nolikuma kopija un reģistrācijas dokumenta kopija;  ja projekts tiek realizēts partnerībā, partnera parakstīta vēstule par partnerību;  ja projekta pieteikumā ir norādīts, ka līdzās Aģentūras budžeta finansējumam ir paredzēts līdzfinansējums, kuru piešķīrusi cita organizācija, nevis projekta pieteicējs vai partneris, jāiesniedz vēstule ar minētā fakta apstiprinājumu.

5.4. Projekta īstenošanu ieteicams:

 pirmajā konkursa kārtā – uzsākt ne ātrāk kā 2008. gada 1. martā un pabeigt ne vēlāk kā līdz 2008. gada 15. decembrim;  otrajā konkursa kārtā – uzsākt ne ātrāk kā 2008. gada 1. augustā un pabeigt ne vēlāk kā līdz 2008. gada 30. decembrim.

5.5. Projektu pieteikumi jāiesniedz Aģentūrā, 7. kabinetā:

5.5.1. pirmajai projektu kārtai līdz 28.02.2008. pulksten 16.00; 5.5.2. otrajai projektu kārtai līdz 11.07.2008. pulksten 12.00.

5.6. Projektu pieteikumi tiek reģistrēti Aģentūrā, projektu saņemšanas kārtībā.

6. Konkursa komisija

6.1. Konkursam iesniegtos projektus izvērtē Aģentūras izveidota un Cēsu pilsētas domes apstiprināta konkursa komisija.

6.2. Konkursa komisija sastāv no 5 (pieciem) dalībniekiem, tajā skaitā, komisijas priekšsēdētāja.

6.3. Konkursa komisijas sastāvs ir:

komisijas priekšsēdētājs: Voldemārs Vaivods, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs; komisijas locekļi: Ilze Kalniņa,laikraksta „Druva” žurnāliste; Laine Zālīte, Aģentūras Sociālo pakalpojumu nodaļas pilngadīgām personām vadītāja; Ivita Puķīte, Aģentūras Sociālo pakalpojumu nodaļas ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem vadītāja; Sabīne Ozoliņa, Aģentūras projektu vadītāja – attīstības speciāliste.

6.4. Konkursa komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 4 (četri) locekļi.

6.5. Lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu, ja balsis sadalās vienlīdzīgi, tad izšķirošā ir komisijas priekšsēdētājam.

6.6. Konkursa komisijas locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā par projektiem, kuros viņi vai viņu ģimenes locekļi vai darba vietas ir finansiāli ieinteresēti.

6.7. Lēmumu par atbalstāmo konkursa pretendentu noteikšanu konkursa komisija pieņem ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc projektu pieņemšanas beigu termiņa.

6.8. Konkursa komisijai ir tiesības noraidīt pieteikumus, kas neatbilst konkursa nolikumam.

6.9. Konkursa komisijai ir tiesības pieprasīt jebkādus skaidrojumus par konkursam iesniegtajiem materiāliem un uzaicināt pretendentus uz individuālām pārrunām, lai precizētu projektu pieteikumu detaļas.

6.10. Konkursa komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības.

6.11. Projekta iesniedzējam bez uzaicinājuma nav tiesības piedalīties projektu izvērtēšanas komisijas sēdē.

6.12. Konkursa komisijas pieņemto lēmumu par līdzfinansējumu piešķiršanu izvērtētajiem projektiem apstiprina Cēsu pilsētas dome.

6.13. Pēc lēmuma pieņemšanas projekta iesniedzējs tiek rakstveidā informēts par projekta atbalstīšanu un piešķirto līdzfinansējuma summu vai iesnieguma noraidījumu.

6.14. Domes apstiprinātais komisijas lēmums tiek publicēts mājas lapā www.cesis.lv.

7. Finansējuma saņemšanas kārtība

7.1. Par atbalstītā projekta līdzfinansējumu ar projekta iesniedzēju tiek slēgts līgums, kurā tiek noteikta finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtība un termiņi.

7.2. Projekta iesniedzējs iesniedz finanšu atskaiti (pielikums Nr.2), kā arī projekta saturisko atskaiti (pielikums Nr.3) par sasniegtajiem rezultātiem divu nedēļu laikā pēc projekta realizēšanas, kam pievienoti darījumus apliecinošu dokumentu kopijas.

8. Projektu pieteikumu un vērtēšanas pamat kritēriji

8.1. Konkursa komisija izskata tikai termiņā iesniegtos projektus, kuriem pievienoti visi 5.3. punktā minētie dokumenti. Ja nav pievienoti visi nepieciešami dokumenti, projekts netiek tālāk vērtēts.

8.2. Projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Vērtēšanas kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.

Projekta atbilstība konkursa mērķim un mērķauditorijas skaidrs definējums

5

2.

Projekta realizācija nolikuma 5.4. punktā minētajos termiņos

2

3.

Radoša pieeja mērķauditorijas problēmu risināšanā

5

4.

Finansējuma caurskatāmība un plānoto izmaksu pamatotība

10

5.

Projekta atbilstība Aģentūras izvirzītajām projektu prioritātēm

5

 

Maksimālais punktu skaits kopā:

27 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv