Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.jūlijs   Vārda dienu svin: Andžs, Andžejs, Edīte, Esmeralda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2008. gads
2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1577. Par būvniecību Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs
2578. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Veltai Hartmanei Vaives ielā 4 - 18, Cēsīs
3579. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Vitai Lakotkai Caunas ielā 7A - 21, Cēsīs
4580. Par Jāņa Grahoļska reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā
5581. Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 – 22, Cēsīs, izīrēšanu Ļenai Alksnei
6582. Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7A – 27, Cēsīs, izīrēšanu Ģirtam Bērziņam
7583. Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 327, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Viju Renmani
8584. Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 302, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Vladimiru Fadejevu
9585. Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7A – 3, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Rimmu Buglaku
10586. Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksāšanu Zaigai Gurtiņai
11587. Par zemes ierīcības projekta Bebru ielā 16, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
12588. Par zemes ierīcības projekta Atpūtas ielā 29 un Atpūtas 19, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
13589. Par zemes ierīcības projekta Lenču ielā 8, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
14590. Par Rīgas ielas daļas nomu, Cēsīs
15591. Par projekta pieteikuma „Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai” iesniegšanu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā
16592. Par Cēsu pilsētas sporta skolas Attīstības plāna 2008. – 2012. gadam apstiprināšanu
17593. Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (kods 31011011) apstiprināšanu
18594. Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmas (kods 31013011)apstiprināšanu
19595. Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības Humanitārā un sociālā virziena (ekonomika un politika) izglītības programmas (kods 31012011) apstiprināšanu
20 596. Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (komerczinības) izglītības programmas (kods 31014011) apstiprināšanu
21 597. Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase)Humanitārā un sociālā virziena (valodas) izglītības programmas (kods 23012111) apstiprināšanu
22598. Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (matemātika) izglītības programmas (kods 23013111)apstiprināšanu
23599. Par Saistošo noteikumu Nr. 17 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai” apstiprināšanu
24600. Par Saistošo noteikumu Nr. 18 „Par kārtību, kādā veicami zemes rakšanas, uzbēršanas un planēšanas darbi, apakšzemes inženiertīklu izbūves, remontu un avāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidu nožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, ietves, dabas pamatni un apstādījumus ēku un būvobjektu būvniecības un remontdarbu veikšanas laikā Cēsu pilsētā” apstiprināšanu
25601. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 2.marta lēmumā Nr.113 ”Par zemes nomu Lapsu ielā 36, Cēsīs”
26602. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmumā ”Par zemes gabala Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 40, nomu”
27603. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Dzirnavu ielā 11, Cēsīs”
28604. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmumā ”Par zemes nomu Zīļu ielā 8/10, Cēsīs”
29605. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.decembra lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Cēsīs, Zīļu ielā 8/10”
30606. Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
31607. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Lilijas ielā 1, Cēsīs
32608. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Gaujas ielā 70, Cēsīs
33609. Par finansējumu Comenius partnerības projekta Līgumam Nr.07-LVA01-CO06-00203-3
34610. Par izmaiņām 2002.gada 30.augusta līgumā par telpu nomu (pēc nomnieka reģistra Nr.648/1-2002, pēc iznomātāja reģistra Nr.1-2002) starp Cēsu Valsts ģimnāziju un SIA „Biznesa augstskola Turība”
35611. Par finanšu līdzekļu noguldījumu
36612. Par finanšu līdzekļu noguldījumu AS „SEB banka”
37613. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamā īpašuma Aldaru ielā 6, Cēsīs, daļu
38614. Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu
39615. Par saskaņojumu izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem Piebalgas ielā 18, Cēsīs2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 577.
Par būvniecību Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs

Izskatījusi SIA “Sinhro – C Auto” 2008.gada 7.jūlija iesniegumu Nr.1516/1-23 par iznomātā Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs, apbūves koncepciju un realizācijas laika grafiku, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt SIA “Sinhro-C Auto” 2008.gada 7.jūlija iesniegto “Nekustamā īpašuma Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 52, apbūves koncepciju un laika grafiku” Nr. 1516/1-23.

2. Atļaut SIA “Sinhro – C Auto” sadalīt kārtās 2006.gada 10.oktobrī akceptēto “Administratīvās ēkas, automobiļu tirdzniecības paviljona un tirdzniecības laukuma jaunbūve Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs” tehnisko projektu S-98.

3. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (vadītājs J.Zlaugotnis) sagatavot nosacījumus punktā 2 minētā tehniskā projekta sadalīšanai pa kārtām.

4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot grozījumus 2005.gada 11.novembra līgums par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs, nomu Nr. 2-7-47/2005, pievienojot iepriekš minēto “Nekustamā īpašuma Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 52 apbūves koncepciju un laika grafiku” līgumam.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 578.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Veltai Hartmanei Vaives ielā 4 - 18, Cēsīs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro daļu par to, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. Saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 65.1 punktu, ja lēmums par sociālā dzīvokļa statusa apstiprināšanu ir pieņemts pirms šo Noteikumu spēkā stāšanās dienas, tad sociālā dzīvokļa, kura atbildīgais īrnieks ir atsevišķi dzīvojošs pensionārs vai invalīds, īres līgums ir atjaunojams bez Personas ienākumu izvērtēšanas, Veltas Hartmanes 12.06.2008. iesniegumu (reģ. nr. 244/F-1-13) par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu, jo persona ir atsevišķi dzīvojošs pensionārs, un dzīvoklim sociālā dzīvokļa statuss piešķirts pirms Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. Saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” spēkā stāšanās, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 01.07.2008. atzinumu (protokols nr. 10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atjaunot uz sešiem mēnešiem ar Veltu Hartmani, noslēgto līgumu par sociālā dzīvokļa īri Vaives ielā 4 - 18, Cēsīs, viena istaba, dzīvojamā platība 20,9 m2, kopējā platība 38,8 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), sagatavot un parakstīt vienošanos par sociālā dzīvokļa Vaives ielā 4 - 18, Cēsīs, īres līguma atjaunošanu ar Veltu Hartmani.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 579.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Vitai Lakotkai Caunas ielā 7A - 21, Cēsīs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro daļu par to, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 06.05.2008. atzinumu (izziņa nr. 5-5-3/43) par trūcīgas personas statusa piešķiršanu Vitai Lakotkai, 26.06.2008. Vitas Lakotkas iesniegumu (reģ. nr.264/F-1-13) ar lūgumu atjaunot sociālā dzīvokļa Caunas ielā 7A – 21, Cēsīs, īres līgumu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 01.07.2008. atzinumu (protokols nr. 10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atjaunot uz sešiem mēnešiem ar Vitu Lakotku noslēgto līgumu par sociālā dzīvokļa īri Caunas ielā 7A – 21, Cēsīs, trīs istabas, kopējā platība 48,4 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), sagatavot un parakstīt vienošanos par sociālā dzīvokļa Caunas ielā 7A – 21, Cēsīs, īres līguma atjaunošanu ar Vitu Lakotku.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 580.
Par Jāņa Grahoļska reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 5. punktu par maznodrošināto personu nodrošināšanu ar dzīvojamo platību pēc soda izciešanas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, un tai likumā noteiktajā kārtībā nav iespējams iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, Jēkabpils cietuma 21.05.2008. paziņojumu (reģ. Nr. 418/1-13) par J. Grahoļska soda termiņa beigām, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas rīcībā esošo informāciju par to, ka:

1) Jāņa Grahoļska deklarētā dzīvesvieta no 13.02.2007. ir Loka ielā 1 - 9, Cēsīs;

2) Jānim Grahoļskim pēc soda izciešanas nav iespējams iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, ko apstiprina dzīvojamās telpas Loka ielas 1 – 9, Cēsīs īpašnieces L. Kalējas iesniegums;

3) 21.05.2008. tika saņemts Jēkabpils cietuma paziņojums par Jāņa Grahoļska atbrīvošanu 28.11.2008. no ieslodzījuma vietas sakarā ar soda izciešanu,

Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 01.07.2008. atzinumu (protokols nr. 10), Cēsu pilsētas nolemj:

1. Reģistrēt Jāni Grahoļski Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības pirmās kārtas reģistra ceturtajā grupā ar kārtas Nr. 3.

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”(direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 581.
Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 – 22, Cēsīs, izīrēšanu Ļenai Alksnei

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23. un 26. pantu, ka dienesta dzīvokļa īres attiecības tiek nodibinātas sakarā ar darba attiecībām un līgumu slēdz uz termiņu ne ilgāku par trim gadiem, kurš ir spēkā līdz brīdim, kad izbeidzas darba attiecības, Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem priekšnieka virsleitnanta 18.06.2008. ieteikuma vēstuli (reģ. Nr.256/F-1-13) par Ļ. Alksnes nodrošināšanu ar dzīvojamo telpu, Ļenas Alksnes 18.06.2008. iesniegumu (reģ. Nr.256/F-1-13) ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību un Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas rīcībā esošo informāciju par to, ka:

1) Ļena Alksne strādā Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem Uzraudzības daļas uzrauga amatā;

2) Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem priekšnieka virsleitnanta V. Kukaiņa ieteikuma vēstule, kurā viņš norāda, ka Ļ. Alksne pilda sabiedrībai svarīgu un atbildīgu darbu;

3) Ļena Alksne audzina trīs nepilngadīgus bērnus – meitas Kitiju Alksni un Sintiju Alksni, dēlu Ritvaru Alksni;

4) Ļenas Alksnes deklarētā dzīvesvieta no 09.07.2007. ir Turaidas ielā 3 -10, Cēsīs,

Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 01.07.2008. atzinumu (protokols nr. 10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izīrēt Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem Uzraudzības daļas uzraudzei Ļenai Alksnei Cēsu pašvaldībai piederošo dzīvokli Caunas ielā 7 - 22, Cēsīs (3 istabas, kopējā platība 42,1 m2) uz Ļ. Alksnes darba attiecību laiku ar Cēsu audzināšanas iestādi nepilngadīgajiem, bet ne ilgāk kā uz 1 gadu.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis) ar Ļ. Alksnes darba devēja Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem piekrišanu noslēgt attiecīgu dienesta dzīvokļa īres līgumu par dzīvokli Caunas ielā 7 – 22, Cēsīs.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”(direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 582.
Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7A – 27, Cēsīs, izīrēšanu Ģirtam Bērziņam

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23. un 26. pantu, ka dienesta dzīvokļa īres attiecības tiek nodibinātas sakarā ar darba attiecībām un līgumu slēdz uz termiņu ne ilgāku par trim gadiem, kurš ir spēkā līdz brīdim, kad izbeidzas darba attiecības, Cēsu rajona slimnīcas direktora V. Apiņa 25.06.2008. ieteikumu (reģ. Nr. 499/1-13), Ģirta Bērziņa 26.06.2008. iesniegumu (reģ. Nr.266/F-1-13) ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību un Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas rīcībā esošo informāciju par to, ka:

1) Ģirts Bērziņš strādā Cēsu rajona slimnīcā traumatoloģijas nodaļā;

2) Cēsu rajona slimnīcas direktora V. Apiņa iesniegums, kurā viņš norāda, ka Ģ. Bērziņš ir vienīgais perspektīvais traumatologs slimnīcā;

3) Ģirta Bērziņa deklarētā dzīvesvieta no 27.10.2005. „Lejas Ļustes” Vaives pagastā, Cēsu rajonā,

Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 01.07.2008. atzinumu (protokols nr. 10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izīrēt Cēsu rajona slimnīcas traumatologam Ģirtam Bērziņam Cēsu rajonā, ģimenē 3 personas Cēsu pašvaldībai piederošo dzīvokli Caunas ielā 7A - 27, Cēsīs (3 istabas, kopējā platība 48,2 m2) uz Ģ. Bērziņa darba attiecību laiku ar Cēsu rajona slimnīcu, bet ne ilgāk kā uz 1 gadu.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis) ar Ģ. Bērziņa darba devēja Cēsu centrālo slimnīcas piekrišanu noslēgt attiecīgu dienesta dzīvokļa īres līgumu par dzīvokli Caunas ielā 7A - 27, Cēsīs.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”(direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 583.
Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 327, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Viju Renmani

Saskaņā ar Cēsu pilsētas 31.05.2007. Saistošo noteikumu nr. 7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 43. punktu un Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. lēmumu nr. 426 (protokols nr. 8, punkts 13) „Par Vijas Renmanes reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu izīrējamu dzīvojamo telpu” Vija Renmane ir iekļauta Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņas palīdzības vispārējās kārtas reģistrā.

Pamatojoties uz LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta pirmo un otro daļu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un tas noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī, nenorādot termiņu, Vijas Renmanes iesniegumu par to, ka viņa piekrīt iemitināties dzīvojamā telpā Saules ielā 23 – 327, Cēsīs, ievērojot 02.01.2007. ar nekustāmā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 01.07.2008. atzinumu (protokols nr. 10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt uz vienu gadu dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 327, Cēsīs, īres līgumu ar Viju Renmani par divām istabām, dzīvojamā platība 30,1 m2, kopējā platība 45,1 m2.

2. Vijai Renmanei atbrīvot dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 302, Cēsīs līdz 31.07.2008.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, reģistrācijas Nr.44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis) rakstveidā izbeigt dzīvokļa Saules ielā 23 – 302, Cēsīs, īres līgumu un noslēgt dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 327, Cēsīs īres līgumu ar Viju Renmani.

4. Izslēgt Viju Renmani no Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamās telpas apmaiņas pret citu īrējamu dzīvojamo telpu vispārējās kārtas reģistra.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 584.
Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 302, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Vladimiru Fadejevu

Saskaņā ar Cēsu pilsētas 31.05.2007. Saistošo noteikumu nr. 7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 43. punktu un Cēsu pilsētas domes 29.05.2008. lēmumu nr. 480 (protokols nr. 10, punkts 6) „Par Vladimira Fadejeva reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu izīrējamu dzīvojamo telpu” Vladimirs Fadejevs ir iekļauts Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņas palīdzības vispārējās kārtas reģistrā.

Pamatojoties uz LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta pirmo un otro daļu,kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un tas noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī, nenorādot termiņu, Vladimira Fadejeva 12.05.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 194/F-1-13) par to, ka viņš piekrīt iemitināties dzīvojamā telpā Saules ielā 23 – 302, Cēsīs, ievērojot 02.01.2007. ar nekustāmā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 01.07.2008. atzinumu (protokols nr. 10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt uz vienu gadu dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 302, Cēsīs, īres līgumu ar Vladimiru Fadejevu, viena istaba, dzīvojamā platība 17,5 m2, kopējā platība 32,5 m2.

2. Vladimiram Fadejevam atbrīvot dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 312, Cēsīs līdz 07.08.2008.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, reģistrācijas Nr.44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis) rakstveidā izbeigt dzīvokļa Saules ielā 23 – 312, Cēsīs, īres līgumu un noslēgt dzīvojamās telpas Saules ielā 23 -302, Cēsīs īres līgumu ar Vladimiru Fadejevu.

4. Izslēgt Vladimiru Fadejevu no Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamās telpas apmaiņas pret citu īrējamu dzīvojamo telpu vispārējās kārtas reģistra.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 585.
Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7A – 3, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Rimmu Buglaku

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro daļu par to, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta pirmo un otro daļu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un tas noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī, nenorādot termiņu, Rimmas Buglakas 11.06.2008. iesniegumu (reģ. nr. 243/F-1-13), ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 01.07.2008. atzinumu (protokols nr. 10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt noslēgto sociālā dzīvokļa Caunas ielā 7A – 3, Cēsīs īres līgumu ar Rimmu Buglaku un noņemt dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu, jo persona neatbilst nosacījumiem, uz kuru pamata tā ir tiesīga īrēt sociālo dzīvokli, un noslēgt uz vienu gadu dzīvojamās telpas Caunas ielā 7A – 3, Cēsīs, īres līgumu ar Rimmu Buglaku par divām istabām, kopējā platība 31,1 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašumā apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), sagatavot un parakstīt dzīvojamās telpas Caunas ielā 7A - 3, Cēsīs, īres līgumu ar Rimmu Buglaku.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 586.
Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksāšanu Zaigai Gurtiņai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.1 panta pirmo daļu, kas nosaka pašvaldības tiesības saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā piešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu personām, kuras atbrīvo dzīvojamo telpu, kura atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā un kuru tās ir lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, šī paša likuma 26.1otro daļu, ka persona tiek reģistrēta dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai, ja tā saskaņā ar šo likumu un pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir tiesīga saņemt palīdzību pašvaldībai piederošas vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanā, un persona tiek izslēgta no šā palīdzības reģistra tad, kad ir saņēmusi dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu, šī paša likuma 26.1panta trešo daļu, ka persona, kura ir saņēmusi dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu, zaudē tiesības saņemt palīdzību pašvaldībai piederošas vai tās nomātās dzīvojamās telpas vai sociālā dzīvokļa izīrēšanā, Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. Saistošo noteikumu Nr. 7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 61. punktu, ka Aģentūra izmaksā vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.1panta pirmajā daļā noteiktajām un Palīdzības reģistrā iekļautajām Personām LVL 2000,00 (divi tūkstoši latu) apmērā apstiprinātā budžeta ietvaros, Zaigas Gurtiņas 25.06.2008. iesniegumu (reģ.Nr.260/F-1-13) par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu, izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas rīcībā esošo informāciju par to, ka:

1) 08.12.1992. dzīvojamā māja Valmieras ielā 9, Cēsīs ir denacionalizēta uz Artūra Trauberga vārda (denacionalizācijas apliecība nr. 52);

2) uz 20.12.2000. pirkuma līguma pamata dzīvojamo māju Valmieras ielā 9, Cēsīs ir ieguvis Ingus Ozols;

3) Zaiga Gurtiņa minētajā īpašumā dzīvo no 28.08.1992.;

4) Zaigas Gurtiņas deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras ielā 9 - 3, Cēsīs;

5) 20.05.2008. Cēsu rajona tiesas spriedums par īres tiesisko attiecību izbeigšanu starp Ingu Ozolu un Andreju Gurtiņu, Zaigu Gurtiņu, Andri Gurtiņu par dzīvokļa Valmieras ielā 9 – 3, Cēsīs, īri un izlikšanu no dzīvojamās telpas, un īres un komunālo maksājumu parādu piedziņu;

6) Zaigas Gurtiņas 25.06.2008. iesniegumam (reģ.Nr.260/F-1-13) ir pievienota vienošanās starp pilngadīgajiem ģimenes locekļiem, kurā par pabalsta saņēmēju ir norādīta Zaiga Gurtiņa,

Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 01.07.2008. atzinumu (protokols nr. 10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Iekļaut Zaigu Gurtiņu deklarētā dzīvesvieta Valmieras ielā 9 - 3, Cēsīs, dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņēmēju reģistrā ar 4. kārtas numuru.

2. Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone) ieskaitīt Zaigas Gurtiņas norādītajā bankas kontā dzīvojamās telpas Valmieras ielā 9 – 3, Cēsīs atbrīvošanas pabalstu LVL 2000,00 (divi tūkstoši latu) no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra ” budžeta (valdības funkcija 10.600 „Mājokļu atbalsts”).

3. Pēc pabalsta izmaksāšanas izslēgt Zaigu Gurtiņu un viņas ģimenes locekļus – Andri Gurtiņu un Andreju Gurtiņu no Cēsu pilsētas dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņēmēju reģistra.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 587.
Par zemes ierīcības projekta Bebru ielā 16, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Izskatot Artura Kraukļa p.k.030168-10408 dzīvo: Maskavas ielā 381-10, Rīgā, LV- 1063, iesniegumu (reģ.Nr.563/F-1-23; 19.06.2008.) par viņam piederoša zemes gabala Bebru ielā 16,Cēsīs(kad. Nr.4201 009 0526), reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000256261, sadalīšanu trijās līdzīgās daļās.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14(grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” “Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 01.07.2008. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.24) Cēsu pilsētas nolemj:

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabalam Bebru ielā 16, Cēsīs (kad. Nr.4201 009 0526).

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalam Bebru ielā 16, Cēsīs (kad. Nr.4201 009 0526), (pielikums).

3. Apstiprināt par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Bebru ielā 16, Cēsīs (kad. Nr.4201 009 0526) izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.

Darba uzdevums

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 588.
Par zemes ierīcības projekta Atpūtas ielā 29 un Atpūtas 19, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Izskatot nekustamā īpašuma Atpūtas ielā 29, Cēsīs īpašnieku Zigurda Viļa Viesīša p.k. 180946 – 11801, Dzidras Viesītes p.k. 120850-10302 dzīvojošu Hospitāļu ielā 30-20, Rīgā, LV- 1013, iesniegumu (reģ.Nr.583/F-1-24; 30.06.2008.) un nekustamā īpašuma Atpūtas ielā 19, Cēsīs īpašnieka Vadima Grigorjeva p.k. 130177-11304 iesniegumu (reģ.Nr.582/F-1-23, 30.06.2008.) par viņiem piederošo zemes gabalu Atpūtas ielā 29 Cēsīs,(kad. Nr. 4201 007 1630), reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0018 3950, un Atpūtas iela 19, Cēsīs(kad. Nr.4201 007 1657), reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0016 3350 zemesgabalu robežu pārkārtošanu, atdalot no zemes gabala Atpūtas ielā 29 aptuveni 2500 kv.m. un pievienot zemes gabalam Atpūtas ielā 19.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14(grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” “Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 1.07.2008. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.24), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabaliem Atpūtas ielā 29 (kad. Nr. 4201 007 1630), Cēsīs un Atpūtas iela 19, (kad. Nr. 4201 007 1657) Cēsīs.

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta zemes gabaliem Atpūtas ielā 29 (kad. Nr. 4201 007 1630), Cēsīs un Atpūtas iela 19, (kad. Nr. 4201 007 1657) Cēsīs, (pielikums).

3. Apstiprināt par zemes ierīcības projekta zemes gabaliem Atpūtas ielā 29 (kad. Nr. 4201 007 1630), Cēsīs un Atpūtas iela 19 (kad. Nr. 4201 007 1657), Cēsīs, izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.

Darba uzdevums

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 589.
Par zemes ierīcības projekta Lenču ielā 8, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Izskatot Alda Mītnieka p.k. 271266-11289 dzīvo: Lenču ielā 8, Cēsīs, LV– 4101, un Sarmītes Kalniņas p.k. 261141-11282 dzīvo: Lenču ielā 8, Cēsīs, LV– 4101 iesniegumu (reģ.Nr.1453/F-1-23; 27.06.2008.) par viņiem piederoša zemes gabala Lenču ielā 8, Cēsīs (kad. Nr.4201 005 0405), reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1184, sadalīšanu divās daļās.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14 (grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” “Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.07.2008. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.25), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabalam Lenču ielā 8, Cēsīs (kad. Nr. 4201 005 0405).

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalam Lenču ielā 8, Cēsīs (kad. Nr. 4201 005 0405), (pielikums).

3. Apstiprināt par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Lenču ielā 8, Cēsīs (kad. Nr. 4201 005 0405) izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.

Darba uzdevums

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 590.
Par Rīgas ielas daļas nomu, Cēsīs

Kvartāla aprises starp Rīgas, Lielās Līvu, Lielās Katrīnas ielām un Rožu laukumu, un ielu tīkls tajā veidojies 16.gs – 17.gs. Visos laikos tas ir bijis sadalīts četros mazākos kvartālos ar Mazo Katrīnas un Šauro ielām un ir bijis blīvi apbūvēts. Minētie kvartāli ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr. 7426 – Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs robežās un ir kompleksa objekta – „...pilsētu vēsturiskie centri, ielas, laukumi, kvartāli...” sastāvdaļa. Apbūve minētajos kvartālos gājusi bojā II pasaules kara laikā. Nojaucot drupas, izjaukta vecpilsētās šīs daļas struktūra: Rīgas un Lielā Katrīnas ielas paplašinātas uz bijušo zemes gabalu daļas rēķina, Mazās Katrīnas ielas posmu līdz Rožu laukumam un Šaurā iela pilnībā likvidētas, apbūve nav atjaunota.

Saskaņā ar 29.12.1988. Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā saskaņoto Cēsu pilsētas vēsturiskā centra reģenerācijas, projektu minētās ielas, kvartāli un apbūve tajos paredzēta atjaunot.

13.07.2001. tika pieņemts Latvijas Republikas Cēsu pilsētas domes Zemes komisijas lēmums Nr. 79 (prot. Nr. 17) „Par zemes gabalu uzmērīšanu Cēsīs, kvartālos starp Rīgas, Lielo Līvu, Lielo Katrīnas un Rožu laukumu”, kurā teikts, ka „Ievērojot to, ka dabā nav saglabājušās, bez arheoloģijas darbu veikšanas nosakāmas vēsturisko zemes gabalu robežas, Cēsu zemes komisija nolemj: Vēsturiskos zemes gabalus Cēsīs, kvartālos starp Rīgas, Lielo Līvu un Lielo Katrīnas ielu, un Rožu laukumu izmērīt dabā robežas, kādas norādītas šim lēmumam pievienotajā robežu skicē (M:1500).”

Minētā robežu skice tika sastādīta, pielietojot savienoto plānu principu – par pamatu ņemot situācijas plānu uz 2001.gadu un savienojot to ar vēsturiskajiem 1895.gada un 1932. gada plāniem. Tā kā 2001.gadā arheoloģiskie izrakumi šurfu veidā netika veikti, tad tika pieļauta varbūtība, ka vēsturisko zemes gabalu robežas tiks noteiktas kļūdaini. Tas arī apstiprinājās uzsākot būvniecības procesu zemes gabalā Rīgas ielā 28, Cēsīs, kad, veicot arheoloģiskos izrakumus šurfu veidā, tika noteiktas vēsturiskās apbūves un līdz ar to zemes gabala robežas, kas būtiski (par 1,73 m) atšķiras no zemes robežu plānā fiksētās robežas gar Rīgas ielu („Pārskats paveiktajiem izpētes darbiem laukumā starp Lielo Līvu, Lielo Katrīnas ielu un Rožu laukuma rietumu malu 27.novembrī 2007.gadā”, arheoloģe L.Šenroka).

Tā kā pilsētbūvniecības pieminekļa atjaunošanas laikā ir ļoti būtiski atjaunot autentiskos ielu platumus, kvartālu robežas un apbūves telpisko struktūru, tad vitāli ir nepieciešams atjaunot zemes gabala Rīgas ielā 28, Cēsīs, vēsturisko robežu gar Rīgas ielu.

2008.gada 23.janvārī Cēsu pilsētas domē reģistrēts nekustamā īpašuma Rīgas ielā 28, Cēsīs, īpašnieka Ģirta Kalniņa pilnvarotās personas Vijas Zlaugotnes, dzīv. Aveņu ielā 23, Cēsīs, iesniegums ar lūgumu iznomāt ar apbūves tiesībām zemes gabala daļu no Rīga ielas. Minētā zemes gabala daļa nepieciešama, lai atjaunotu gruntsgabalu Rīgas ielā 28, Cēsīs, vēsturiskajās robežās un varētu veikt tā apbūvi pilnā apjomā.

Nekustamais īpašums Rīgas iela, Cēsīs (kad.Nr.4201-005-2721), kas sastāv no diviem zemes gabaliem (kad.Nr.4201-005-2721, platība 2572 m², un kad.Nr.4201-005-2621, platība 904 m²) 2008.gada 9.jūnijā reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0043 5970).

Ņemot vērā iepriekš minēto, izskatot Ģirta Kalniņa pilnvarotās personas Vijas Zlaugotnes iesniegumu (reģ.Nr.71/F-1-23; 23.01.2008.) par Rīgas ielas daļas zemes nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15.panta pirmās daļas 1. un 14. punktu, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2008. gada 1. jūlija priekšlikumu (prot. Nr. 24), saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” trešās daļas 18.3 punktu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Nodot Ģirtam Kalniņam, personas kods 091060-11332, dzīv. ”Raidas”, Drabešu pag., Amatas nov., Cēsu raj., nomā zemes gabala Rīgas iela, Cēsīs (kad.Nr.4201-005-2621) daļu (pielikums) ar apbūves tiesībām, t.i. ar tiesībām uz zemes gabala celt ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus, uz 10 (desmit) gadiem sākot ar nomas līguma abpusējas parakstīšanas brīdi.

2. Iznomājamā zemes gabala platība 27 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot zemes gabalu dabā.

3. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve (0801).

4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

5. Nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

6. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

7. Nomnieks sedz visus izdevumus par nomas zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu.

8. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.

9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 591.
Par projekta pieteikuma „Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai” iesniegšanu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumu Nr.187 par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.1. apakšaktivitāti "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai” un 2008.gada 19.maija Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izsludināto atklāto projektu konkursu ir sagatavots projekta pieteikums.

Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Iesniegt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā projekta pieteikumu „Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai”;

2.Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) paredzēt 2009. un 2010. gada budžetā līdzfinansējumu 16% apmērā no projekta kopējās summas;

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 592.
Par Cēsu pilsētas sporta skolas Attīstības plāna 2008. – 2012. gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto punktu, Cēsu pilsētas sporta skolas nolikumu un Cēsu pilsētas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 26.06.2008.(prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas sporta skolas Attīstības plānu 2008. – 2012. gadam saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors Jānis Naglis) nodrošināt lēmuma izpildi.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A. Mihaļovam.

Pielikums2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 593.
Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (kods 31011011) apstiprināšanu

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 18.panta 2.daļu, uz 2006.gada 1.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.9 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”, Cēsu pilsētas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas (26.06.2008.prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Šķenders, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011) saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei Guntai Bērziņai

2.1. Iesniegt licencēšanai apstiprināto programmu.

2.2. Nodrošināt programmas īstenošanu Cēsu Valsts ģimnāzijas mācību procesā.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A. Mihaļovam.

Pielikums2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 594.
Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmas (kods 31013011)apstiprināšanu

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 18.panta 2.daļu, uz 2006.gada 1.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.9 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”, Cēsu pilsētas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas (26.06.2008.prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (kods 31013011) saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei Guntai Bērziņai

2.1. Iesniegt licencēšanai apstiprināto programmu.

2.2. Nodrošināt programmas īstenošanu Cēsu Valsts ģimnāzijas mācību procesā.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A. Mihaļovam.

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 595.
Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības Humanitārā un sociālā virziena (ekonomika un politika) izglītības programmas (kods 31012011) apstiprināšanu

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 18.panta 2.daļu, uz 2006.gada 1.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.9 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”, Cēsu pilsētas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas (26.06.2008.prot.Nr.9) atzinumu, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības Humanitārā un sociālā virziena (ekonomika un politika) izglītības programmu(kods31012011)saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei Guntai Bērziņai

2.1. Iesniegt licencēšanai apstiprināto programmu.

2.2. Nodrošināt programmas īstenošanu Cēsu Valsts ģimnāzijas mācību procesā.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A. Mihaļovam.

Vispārējās vidējās izglītības Humanitārā un sociālā virziena (ekonomika un politika) izglītības programma

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 596.
Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (komerczinības) izglītības programmas (kods 31014011) apstiprināšanu

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 18.panta 2.daļu, uz 2006.gada 1.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.9 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”, Cēsu pilsētas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas (26.06.2008.prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu Valsts ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (komerczinības) izglītības programmu (kods 31014011) saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei Guntai Bērziņai

2.1. Iesniegt licencēšanai apstiprināto programmu.

2.2. Nodrošināt programmas īstenošanu Cēsu Valsts ģimnāzijas mācību procesā.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A. Mihaļovam.

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (komerczinības) izglītības programma

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 597.
Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase)Humanitārā un sociālā virziena (valodas) izglītības programmas (kods 23012111) apstiprināšanu

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 18.panta 2.daļu, uz 2006.gada 1.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.9 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”, Cēsu pilsētas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas (26.06.2008.prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu Valsts ģimnāzijas Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase)Humanitārā un sociālā virziena (valodas) izglītības programmu (kods 23012111)saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei Guntai Bērziņai:

2.1. Iesniegt licencēšanai apstiprināto programmu.

2.2. Nodrošināt programmas īstenošanu Cēsu Valsts ģimnāzijas mācību procesā.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A. Mihaļovam.

Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) Humanitārā un sociālā virziena (valodas) izglītības programma

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 598.
Par Cēsu Valsts ģimnāzijas Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (matemātika) izglītības programmas (kods 23013111)apstiprināšanu

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 18.panta 2.daļu, uz 2006.gada 1.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.9 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”, Cēsu pilsētas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas (26.06.2008.prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu Valsts ģimnāzijas Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (matemātika) izglītības programmu (kods 23013111)saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu Valsts. ģimnāzijas direktorei Guntai Bērziņai

2.1. Iesniegt licencēšanai apstiprināto programmu.

2.2. Nodrošināt programmas īstenošanu Cēsu Valsts ģimnāzijas mācību procesā.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A. Mihaļovam.

Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (matemātika) izglītības programma

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 599.
Par Saistošo noteikumu Nr. 17 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2panta otrās daļas 5.punktu un piekto daļu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 26.06.2008. (prot.Nr.10) atzinumu, lai veicinātu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājā piesaistīto zemes gabala sakārtošanu un labiekārtošanu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 17 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai” saskaņā ar pielikumu.

Saistošie noteikumi Nr. 17

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 600.
Par Saistošo noteikumu Nr. 18 „Par kārtību, kādā veicami zemes rakšanas, uzbēršanas un planēšanas darbi, apakšzemes inženiertīklu izbūves, remontu un avāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidu nožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, ietves, dabas pamatni un apstādījumus ēku un būvobjektu būvniecības un remontdarbu veikšanas laikā Cēsu pilsētā” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 26.06.2008. atzinumu (protokols Nr. 10), nolemj:

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.18 “Par kārtību, kādā veicami zemes rakšanas, uzbēršanas un planēšanas darbi, apakšzemes inženiertīklu izbūves, remontu un avāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidu nožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, ietves, dabas pamatni un apstādījumus ēku un būvobjektu būvniecības un remontdarbu veikšanas laikā Cēsu pilsētā”, saskaņā ar pielikumu.

Saistošie noteikumi Nr. 18

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 601.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 2.marta lēmumā Nr.113 ”Par zemes nomu Lapsu ielā 36, Cēsīs”

Ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 2.marta lēmumu Nr.113 ”Par zemes nomu Lapsu ielā 36, Cēsīs” (prot.Nr.5, 25.p.) Maksātnespējīgai privatizējamai valsts akciju sabiedrībai ”Latvijas Nafta” (reģistrācijas Nr.40003003174, juridiskā adrese Lubānas iela 66, Rīga) nodots nomā zemes gabals Lapsu ielā 36, Cēsīs (kadastra Nr.4201-004-0809). 2006.gada 10.martā par minēto zemes gabalu 7885 m² platībā noslēgts zemes nomas līgums Nr.2-7-12/2006.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 2.marta lēmuma Nr.113 ”Par zemes nomu Lapsu ielā 36, Cēsīs” 4.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 10% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi iepriekš minētajā nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 26.jūnija atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2006.gada 2.marta lēmumā Nr.113 ”Par zemes nomu Lapsu ielā 36, Cēsīs” (prot.Nr.5, 25.p.) grozījumus un izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

”4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 2006.gada 10.marta zemes nomas līgumā Nr.2-7-12/2006.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.augustu.

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 602.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmumā ”Par zemes gabala Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 40, nomu”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmumu ”Par zemes gabala Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 40, nomu” (prot.Nr.20, 20.p.) un Cēsu pilsētas domes 2005.gada 8.septembra lēmumu ”Par adreses maiņu zemes gabalam Jāņa Poruka ielā 40, Cēsīs, un Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmuma 4.punkta (prot.Nr.20) ”Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 40, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu” atzīšanu par spēku zaudējušu”, 2005.gada 11.novembrī noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību ”SINHRO-C AUTO” (reģistrācijas Nr.44103030847, juridiskā adrese Valmieras iela 17A, Cēsis), kā nomnieku par zemes gabalu Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs, 21549 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts uz 12 gadiem līdz 2017.gada 31.decembrim.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmuma ”Par zemes gabala Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 40, nomu” 5.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 5% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības darījuma iestāžu un komerciāla rakstura apbūvei, 4% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvei.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi iepriekš minētajā nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 26.jūnija atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmumā ”Par zemes gabala Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 40, nomu” (prot.Nr.20, 20.p.) grozījumus un izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

”5. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 2005.gada 11.novembra zemes nomas līgumā Nr.2-7-47/2005.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.augustu.

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 603.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Dzirnavu ielā 11, Cēsīs”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumu ”Par zemes gabala daļas nomu Dzirnavu ielā 11, Cēsīs” (prot.Nr.13, 14.p.) noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Ilutu Čudorāni, personas kods 230978-11282, dzīv. Ozolu ielā 3, Raiskuma pag., Cēsu raj., kā nomnieku par zemes gabala Dzirnavu ielā 11, Cēsīs, daļu 1600 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts uz 10 gadiem līdz 2014.gada 1.jūlijam.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmuma ”Par zemes gabala daļas nomu Dzirnavu ielā 11, Cēsīs” 4.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 1% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības.

Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi iepriekš minētajā nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 26.jūnija atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Dzirnavu ielā 11, Cēsīs” (prot.Nr.13, 14.p.) grozījumus un izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

”4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 2004.gada 29.jūnija zemes nomas līgumā Nr.2-7-86/2004.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.augustu.

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 604.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmumā ”Par zemes nomu Zīļu ielā 8/10, Cēsīs”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmumu ”Par zemes nomu Zīļu ielā 8/10, Cēsīs” (prot.Nr.26, 23.p.) 2004.gada 17.decembrī noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un SIA ”LANSAN GROUP”, reģistrācijas Nr.44103032335, juridiskā adrese Pļavas iela 1, Straupe, Straupes pag., Cēsu raj., kā nomnieku par zemes gabala Zīļu ielā 8/10, Cēsīs, daļu 1200 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts uz 10 gadiem līdz 2014.gada 15.decembrim.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmuma ”Par zemes nomu Zīļu ielā 8/10, Cēsīs” 5.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 1,5% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības satiksmes infrastruktūras objektiem (720 m²) un 10% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūvei (480m²).

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi iepriekš minētajā nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 26.jūnija atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmumā ”Par zemes nomu Zīļu ielā 8/10, Cēsīs” (prot.Nr.26, 23.p.) grozījumus un izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

”5. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 2004.gada 17.decembra zemes nomas līgumā Nr.2-7-130/2004.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.augustu.

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 605.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.decembra lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Cēsīs, Zīļu ielā 8/10”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.decembra lēmumu ”Par zemes gabala daļas nomu Cēsīs, Zīļu ielā 8/10” (prot.Nr.31, §2) 2003.gada 2.janvārī noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Arti Dorilu, personas kods 270668-11309, dzīv. Vāveres ielā 9-43, Cēsis, kā nomnieku par zemes gabala Zīļu ielā 8/10, Cēsīs, daļu 500 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts uz 10 gadiem līdz 2013.gada 10.janvārim.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.decembra lēmuma ”Par zemes gabala daļas nomu Cēsīs, Zīļu ielā 8/10” 4.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 4% no zemes paraugvērtības.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi iepriekš minētajā nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 26.jūnija atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.decembra lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Cēsīs, Zīļu ielā 8/10” (prot.Nr.31, §2) grozījumus un izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

”4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 2003.gada 2.janvāra zemes nomas līgumā Nr.10-6-02/2003.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.augustu.

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 606.
Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldības budžetu” 22.pantu, Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (17.06.2008. Nr.1-12/236), .06.2008. noslēgto līgumu starp Cēsu Valsts ģimnāziju un SIA „Cel tik” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (26.06.2008., prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt ilgtermiņa saistības Cēsu Valsts ģimnāzijai lietvedības kabineta kapitālam remontam uz 3 gadiem par kopējo summu Ls 6771.94 (seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit viens lats 94 santīmi).

2. Par līguma saistību izpildi atbildīga Cēsu Valsts ģimnāzija (direktore G.Bērziņa).

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 607.
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Lilijas ielā 1, Cēsīs

26.06.2008. Cēsu pilsētas domē ir iesniegts pirkuma līgums, kas noslēgts 26.06.2008. starp Nikolaju Kilinu kā pārdevēju un Andreju Cukmani kā pircēju, par nekustamo īpašumu Lilijas ielā 1, Cēsīs.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 78.pantu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110 “Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības”, ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Nikolaja Kilina, nekustamo īpašumu Lilijas ielā 1, Cēsīs (kadastra Nr.4201-004-0205), kopumā sastāvošu no zemes gabala 1204 m2 platībā.

2. Atbilstoši LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumu Nr.110 “Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktam nosūtīt šī lēmuma norakstu Nikolajam Kilinam un Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodaļai.

3. Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 608.
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Gaujas ielā 70, Cēsīs

04.07.2008. Cēsu pilsētas domē ir iesniegts pirkuma līgums, kas noslēgts 04.07.2008. starp SIA ”DARO CĒSIS” kā pārdevēju un SIA ”GUMA” kā pircēju, par nekustamo īpašumu Gaujas ielā 70, Cēsīs.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 78.pantu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110 “Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības”, ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz SIA ”DARO CĒSIS” (reģ.Nr.49502003166, juridiskā adrese Gaujas iela 70, Cēsis), piederošo nekustamo īpašumu Gaujas ielā 70, Cēsīs (kadastra Nr.4201-006-2201), kopumā sastāvošu no zemes gabala 958 m2 platībā un vienas pamatceltnes (kadastra apzīmējums 4201 006 2201 001).

2. Atbilstoši LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumu Nr.110 “Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktam nosūtīt šī lēmuma norakstu SIA ”DARO CĒSIS” un Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodaļai.

3. Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 609.
Par finansējumu Comenius partnerības projekta Līgumam Nr.07-LVA01-CO06-00203-3

Pamatojoties uz noslēgto Comenius partnerības projekta līgumu Nr.07-LVA01-CO06-00203-3 un Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas S.Lejietes iesniegumu (01.07.2008., Nr.1-6/38), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt Comenius partnerības projekta līguma Nr.07-LVA01-CO06-00203-3 pēcapmaksas finansējuma daļu Ls 702,80 (septiņi simti divi lati 80 santīmi).

2. Uzdot Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja S.Lejiete) finansējumu atmaksāt iestādes pamatbudžetā 5 (piecu) dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 610.
Par izmaiņām 2002.gada 30.augusta līgumā par telpu nomu (pēc nomnieka reģistra Nr.648/1-2002, pēc iznomātāja reģistra Nr.1-2002) starp Cēsu Valsts ģimnāziju un SIA „Biznesa augstskola Turība”

Pamatojoties uz Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores iesniegumu (13.06.2008., Nr.1-12/228), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt vienošanās protokolu „Par izmaiņām 2002.gada 30.augusta līgumā par telpu nomu (pēc nomnieka reģistra Nr.648/1-2002, pēc iznomātāja reģistra Nr.1-2002) starp Cēsu Valsts ģimnāziju un SIA „Biznesa augstskola Turība” saskaņā ar pielikumu.

Vienošanās protokols

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 611.
Par finanšu līdzekļu noguldījumu

Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldību budžetiem “, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt 2008.gada 4.jūlija Cēsu pilsētas domes rīkojumu Nr.262 – r “ Par līdzekļu noguldījumu “.

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 612.
Par finanšu līdzekļu noguldījumu AS „SEB banka”

Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldību budžetiem “, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Noguldīt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžeta jaunas pirmskolas izglītības iestādes būvniecībai (2008.gada 25.aprīļa Aizdevuma līgums Nr.A2/1/08/438) paredzētos līdzekļus Ls 500 000 (Pieci simti tūkstoši lati) AS „SEB banka” depozītā ar noguldījuma termiņu 1 (viens) mēnesis.

2. Līguma slēgšanas procesu organizēt Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

3. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt depozīta līgumu atbilstoši lēmuma 1. punkta nosacījumiem.

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 613.
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamā īpašuma Aldaru ielā 6, Cēsīs, daļu

07.07.2008. Cēsu pilsētas domē ir iesniegts pirkuma līgums, kas noslēgts 29.02.2008. starp SIA ”LAUKUMS” kā pārdevēju un SIA ”VIDZEMES INVESTĪCIJU PROJEKTS” kā pircēju, par nekustamo īpašumu – no zemes gabala Aldaru ielā 6, Cēsīs, atdalītu zemes gabalu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 78.pantu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110 “Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības”, ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz SIA ”LAUKUMS” (reģ.Nr.49503000561, juridiskā adrese Lenču iela 6A, Cēsis) piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 29 m2 platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā, kas atdalīts no nekustamā īpašuma Aldaru ielā 6, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-1011), par pirkuma maksu Ls 10 000 (desmit tūkstoši lati). Atdalītais zemes gabals, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 23.08.2007. lēmumu Nr.501 “Par zemes gabalu Aldaru ielā 6 un Lenču ielā 6, Cēsīs, robežu maiņu”, reģistrējot zemesgrāmatā, pievienojams zemes gabalam Lenču ielā 6, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-1010), veidojot vienu zemes vienību.

2. Atbilstoši LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumu Nr.110 “Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības” 3.punktam nosūtīt šī lēmuma norakstu SIA ”LAUKUMS” un Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodaļai.

3. Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 614.
Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu

Pamatojoties uz likuma,,Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu,,15. panta 5. daļu un Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja iesniegumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, G.Bērziņa, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, balsošanā nepiedalās G.Šķenders, nolemj:

1. Gintam ŠĶENDERAM,Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam. piešķirt daļu ikgadējā atvaļinājuma – no 21.07.2008.. līdz 25.07..2008. (ieskaitot) un no 04.08.2008. līdz 08.07.2008.(ieskaitot) – 9 kalendārās dienas par darba periodu no 22. 03.2006. līdz 21.03.2007. un 1 papildus darba dienu par pilsētas domē nostrādātajiem gadiem. Paliek neizmantotas 5 papildatvaļinājuma darba dienas.

2. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības nolikuma 26.1. punktu Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā veiks Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris MIHAĻOVS.

 2008. gada 10.jūlija protokols nr. 12       Lēmuma nr. 615.
Par saskaņojumu izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem Piebalgas ielā 18, Cēsīs

Pamatojoties uz 1998.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.388 „Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos”72.2.punktu, Cēsu pilsētas domes 2008.gada 17.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” (prot.Nr.7, punkts Nr.62), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Atļaut pārdot un lietot uz vietas izlejamos alkoholiskos dzērienus Mākslas Festivāla atklāšanas koncertā 2008.gada 18.jūlijā Piebalgas ielā 18 no plkst. 19.00 līdz plkst.22.00. 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv