Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.jūlijs   Vārda dienu svin: Andžs, Andžejs, Edīte, Esmeralda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2008. gads
2008.gada 29.maija protokols nr. 10

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1483. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumā Nr. 76 „Par nedzīvojamo telpu nomu Saules ielā 23, Cēsīs”
2484.Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 2008.gada vasaras brīvdabas pasākumos
3485.Par ēku un būvju īpašuma Festivāla ielā 46, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā
4486.Par nekustamā īpašuma Magoņu ielā 10, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
5487.Par nekustamā īpašuma Magoņu ielā 20, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
6488.Par nekustamā īpašuma Saules ielā 24, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
7489.Par nekustamā īpašuma Vaives ielā 14B, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
8490.Par nekustamā īpašuma Vaives ielā 22A, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
9491.Par zemes ierīcības projekta Priekuļu ielā 2, Cēsīs apstiprināšanu
10492.Par zemes ierīcības projekta Lenču ielā 23, Cēsīs apstiprināšanu
11493.Par zemes ierīcības projekta Leona Paegles ielā 10, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
12494.Par zemes gabala Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā
13495.Par Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem valdījumā esošo nekustamo īpašumu adresēm
14496.Par Cēsu Kultūras stratēģijas un rīcības plāna apstiprināšanu
15497.Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 4.oktobra lēmumā Nr.627„ Par Cēsu pilsētas izglītības sistēmas pilnveidošanas pasākumiem”
16498.Par „Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klasei) izglītības programmas neklātienei (izglītības programmas kods 2301 1113)” apstiprināšanu
17499.Par „Vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas (izlīdzinošā izglītība programma 9. klasei) izglītības programmas (izglītības programmas kods 26011811)”apstiprināšanu
18500.Par zemes gabala Turaidas ielā 8, Cēsīs, nomu
19501.Par zemes gabala Stacijas laukumā 10, Cēsīs, nomu
20502.Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu
21503.Par Cēsu pilsētas attīstības programmas 2008. – 2014. gadam apstiprināšanu
22504.Par zemes gabalu Piebalgas ielā, 14, Cēsīs
23505.Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, nomas platībām
24506.Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam zemes gabalam Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, nomas platībām
25507. Par detālplānojuma zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
26508.Par telpu grupu adreses Piebalgas ielā 9-6, Cēsīs, likvidēšanu
27509.Par Saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. saistošajos noteikumos Nr. 5 „Noteikumi par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” apstiprināšanu
28510.Par Saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā”” apstiprināšanu
29511.Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmumā ”Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.15, 26.punkts)
30512.Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmumā ”Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.15, 24.punkts)
31513.Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmumā ”Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.15, 23.punkts)
32514.Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra lēmumā Nr.706 ”Par zemes gabala Vaives ielā 6, Cēsīs, nomu”
33515.Par ziedojumu pieņemšanu
34516.Par ziedojumu pieņemšanu
35517.Par naktsmītņu izdevumu apstiprināšanu 8.Latvijas zēnu koru salidojuma dalībniekiem
36517.Par naktsmītņu izdevumu apstiprināšanu 8.Latvijas zēnu koru salidojuma dalībniekiem
37518.Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu Valsts ģimnāzijas organizētajai debašu nometnei Salacgrīvā
38520.„Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma iemaksas kārtību Cēsu pilsētas sporta skolā” apstiprināšanu”
39521.Par ziedojumu pieņemšanu
40522.Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumā „Par dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisijas sastāvu” (prot.Nr.13, 48.p.)
41523. Par būves Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā
42524.Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 23.augusta domes lēmuma Nr.497 „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs” 2.3.punkta piemērošanu 2008.gada vasarā
43525.Par telpu nomu ēkā Raunas ielā 12, Cēsīs2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 483.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumā Nr. 76 „Par nedzīvojamo telpu nomu Saules ielā 23, Cēsīs”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2008. gada 17. aprīļa lēmumu Nr. 376 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsīs, Caunas ielā 8, Cēsīs, un Lenču ielā 40, Cēsīs nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (protokols Nr. 7, 65. punkts) un 2008. gada 15. maija aktu par SIA „CDzP” viesnīcas vajadzībām izmantojamo telpu Saules ielā 23, Cēsīs, apsekošanu un platības precizēšanu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 2008. gada 24. janvāra lēmumā Nr. 76 „Par nedzīvojamo telpu nomu Saules ielā 23, Cēsīs” (protokols Nr. 2, 19. punkts) un lēmuma 1. punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Iznomāt SIA „CDzP”(reģistrācijas numurs 44103029458, juridiskā adrese Gaujas ielā 7, Cēsis), nedzīvojamās telpas ēkas Saules ielā 23, Cēsīs, telpas 1. stāvā ar kopējo platību 578,78 kv.m. un ēkas 2. stāvā ar kopējo platību 348,38 kv.m., pavisam kopā 927,16 kv.m., uz nomas termiņu līdz 2014. gada 31. decembrim, nosakot, ka:”2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 484.
Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 2008.gada vasaras brīvdabas pasākumos

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. Saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” (prot.Nr.3, punkts nr.50) 3.7. punkta 3.7.1. un 3.7.2.apakšpunktiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Vasaras brīvdabas pasākumos Cēsu pilsētā atļaut pārdot un lietot uz vietas izlejamos alkoholiskos dzērienus sekojošos datumos; pasākumos, vietās un laikos:

Nr.p.k.

Datums

Pasākums

Vieta

Laiks

1.

7.jūnijs

Diskonakts

Vienības laukums

21.00 – 04.00

2.

13.jūnijs

Iedziedāsim vasaru

Pils parks

21.00 – 02.00

3.

19.jūlijs

Pilsētas svētki

Pils laukums

Vienības laukums

Pils dārzs

11.00 – 03.00

4.

19.jūlijs

Imantdiena 2008

Pils parka

Pils laukums

19.00 – 24.00

5.

26.jūlijs

Dziesma manai paaudzei

Pils parks

19.00 – 03.00

6.

2.augusts

Mūzikls „Ar būdu uz baznīcu”

Pils parks

19.00 – 03.00

7.

9.augusts

LNO baleta izrāde „Žizele”

Pils parks

19.00 – 24.00

8.

16.augusts

LNO operas izrāde „Toska”

Pils parks

19.00 – 24.00

9.

22.augusts

Koncerts „Mana dziesma”

Pils parks

19.00 – 02.002008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 485.
Par ēku un būvju īpašuma Festivāla ielā 46, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā

Saskaņā ar 18.02.2008. būves ekspluatācijā nodošanas aktu automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai „Dzintara garāžas” pieder garāžas 48 vietām Festivāla ielā 46, Cēsīs. Savukārt ar Cēsu pilsētas domes 26.03.1998. lēmumu Nr.165 (prot. nr.7) apstiprināts zemes ierīcības projekts kvartālam Cēsīs, kurā atrodas minētā garāžu ēka, un noteiktas garāžām piekrītošā zemes gabala Festivāla ielā 46, (kad. Nr. 4201 002 0608) robežas.

Izskatot automašīnu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Dzintara garāžas” valdes priekšsēdētāja Ulda Era 09.05.2008. iesniegumu (reģ. Nr.1087/1-23) par atļauju reģistrēt zemesgrāmatā garāžu kooperatīvam „Dzintara garāžas” piederošo ēku Festivāla ielā 46, Cēsīs, pamatojoties uz 11.05.1995. grozījumiem likuma „Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību” 7.pantā un Cēsu pilsētas zemes komisijas 23.05.2008. lēmumu Nr.29 (prot.Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Neiebilst ēku un būvju īpašuma Festivāla ielā 46, Cēsīs, reģistrēšanai Zemesgrāmatā uz automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „DZINTARA GARĀŽAS”, reģ. Nr.410304331 (juridiskā adrese Festivāla iela 46, Cēsis), vārda;

2. Ēkas un būves Festivāla ielā 46, Cēsīs, atrodas uz zemes gabala ar platību 3023 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā, saskaņā ar zemes gabala plāna skici pielikumā;

3. Pieņemt zināšanai, ka:

3.1. zemes gabals Festivāla ielā 46, Cēsīs, atrodas uz vēsturisko zemes gabalu Birzes ielā 3 (137Fa, iespējamais īpašnieks uz 1940.gada 21.jūliju Latvijas valsts Tieslietu ministrijas personā), un Birzes ielā 5 (145F, zemesgrāmatā līdz 1940. gadam nav reģistrēts) daļām. Uz zemes gabaliem saņemti Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem zemes pieprasījumi, kas ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 04.07.1997. lēmumu Nr.170 (prot. nr.12) noraidīti;

3.2. uz Valsts nekustamā īpašuma kadastra reģistrā reģistrēta zemes gabala Festivāla ielā 46, Cēsīs, kā apgrūtinājums atrodas transformatora punkts ar adresi Festivāla ielā 44A, Cēsīs, kurš jau reģistrēts zemesgrāmatā uz nosacītā zemes gabala 46 m2 platībā, kad. Nr. 4201 502 0029;

4. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai „Dzintara garāžas” uz adresi Akmens ielā 2-64, Cēsīs;

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 486.
Par nekustamā īpašuma Magoņu ielā 10, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. – 2017.” zemes gabals Magoņu ielā 10, Cēsīs, nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai kā dzīvojamai apbūvei nepieciešamā teritorija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr. LV44103031429, veikto zemes gabala Magoņu ielā 10, Cēsīs, kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna izgatavošanu, kā arī Cēsu pilsētas zemes komisijas 01.02.2008. atzinumu Nr.3 (prot.nr.2), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Magoņu ielā 10, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 004 0224), kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.2105ha (2105 m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

2. Zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601);

3. Zemes gabala apgrūtinājumi - 020302 aizsargjoslas teritorija gar ielu –būvlaide – 0.0219 ha, 020502 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0029 ha.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 487.
Par nekustamā īpašuma Magoņu ielā 20, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. – 2017.” zemes gabals Magoņu ielā 10, Cēsīs, nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai kā dzīvojamai apbūvei nepieciešamā teritorija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr. LV44103031429, veikto zemes gabala Magoņu ielā 20, Cēsīs, kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna izgatavošanu, kā arī Cēsu pilsētas zemes komisijas 01.02.2008. atzinumu Nr.4 (prot.nr.2), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Magoņu ielā 20, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 004 0222), kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.1374 ha (1374m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

2. Zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601);

3. Zemes gabala apgrūtinājumi - 020302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0245 ha, 020502 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0017 ha, 020602 aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtām un siltuma punktiem – 0,0114 ha.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 488.
Par nekustamā īpašuma Saules ielā 24, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. – 2017.” zemes gabals Magoņu ielā 10, Cēsīs, nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai kā dzīvojamai apbūvei nepieciešamā teritorija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr. LV44103031429, veikto zemes gabala Saules ielā 24, Cēsīs, kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna izgatavošanu, kā arī Cēsu pilsētas zemes komisijas 01.02.2008. atzinumu Nr.7 (prot.nr.2), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Saules ielā 24, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 004 0519), kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.4718ha (4718m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

2. Zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601);

3. Zemes gabala apgrūtinājumi – 020302 - aizsargjoslu teritorijas gar ielām –būvlaides – 0.0315 ha, 020502 - aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – 0.0085 ha, 02080101 - aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4mPa - 0.0078 ha, 02080102 – aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0.4 mPa līdz 1,6 mPa – 0.0452 ha, aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtām un to anodu zemējumiem – 0.0396 ha, 030901 - būvniecības ierobežojumu teritorijas, kas noteiktas teritorijas plānojumā vai teritorijas detālplānā – 0.0192 ha, 020401 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0.0007 ha.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 489.
Par nekustamā īpašuma Vaives ielā 14B, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. – 2017.” zemes gabals Vaives ielā 14B, Cēsīs, nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai kā dzīvojamai apbūvei nepieciešamā teritorija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr. LV44103031429, veikto zemes gabala Vaives ielā 14B, Cēsīs, kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna izgatavošanu, kā arī Cēsu pilsētas zemes komisijas 01.02.2008. atzinumu Nr.5 (prot.nr.2), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Vaives ielā 14B, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 004 0505), kas sastāv no zemes gabala ar platību 1.2594 ha (12594m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

2. Zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601);

3. Zemes gabala apgrūtinājumi - 020401 aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0.0029 ha, 020302 aizsargjoslas teritorija gar ielu –būvlaide – 0.0206 ha, 02080102 aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0.4 mPa līdz 1,6 mPa – 0.1313 ha, 02050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20kV – 0.0036 ha, 030901 būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas plānojumā vai teritorijas detālplānā – 0.0116 ha, 020814 aizsargjoslas teritorija ap pret korozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtām un to anodu zemējumiem – 0.0420 ha.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 490.
Par nekustamā īpašuma Vaives ielā 22A, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. – 2017.” zemes gabals Vaives ielā 22A, Cēsīs, nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai kā dzīvojamai apbūvei nepieciešamā teritorija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr. LV44103031429, veikto zemes gabala Vaives ielā 22A, Cēsīs, kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna izgatavošanu, kā arī Cēsu pilsētas zemes komisijas 01.02.2008. atzinumu Nr.6 (prot.nr.2), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Vaives ielā 22A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 004 0509), kas sastāv no zemes gabala ar platību 0,4625 ha (4625 m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

2. Zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601);

3. Zemes gabala apgrūtinājumi - 020302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0172ha.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 491.
Par zemes ierīcības projekta Priekuļu ielā 2, Cēsīs apstiprināšanu

Izskatot nekustamā īpašuma Priekuļu ielā 2, Cēsīs īpašnieku Induļa Grūbes un Vijas Grūbes iesniegumu(reģ. Nr. 90/F1-23), par viņiem piederoša zemes gabala Priekuļu ielā 2, Cēsīs, sadalīšanu divās daļās Cēsu pilsētas dome 14.02.2008. pieņēma lēmumu Nr. 136(prot. Nr.4, 25. p)”Par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Priekuļu ielā 2, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14 (grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ ’’Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 20.05.2008. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.19), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Priekuļu ielā 2(kad.Nr.4201 003 1013), Cēsīs (pielikums).

2. Atdalītajam zemes gabalam, kas atrodas pie Eduarda Veidenbauma ielas piešķirt adresi Priekuļu iela 6, Cēsīs:

2.1. Zemes gabala platība 8781 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

2.2. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).

3. Atlikušajam zemes gabalam un būvēm saglabāt adresi Priekuļu ielā 2 , Cēsīs:

3.1. Zemes gabala platība 2427 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

3.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

4. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.

5. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Attīstības plānošanas nodaļai (vadītāja p.i. D. Trapenciere).

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 492.
Par zemes ierīcības projekta Lenču ielā 23, Cēsīs apstiprināšanu

Izskatot nekustamā īpašuma Lenču ielā 23, Cēsīs īpašnieka Andra Ķikāna 11.09.2007. iesniegumu(reģ. Nr. 1024/F1-23), par viņam piederoša zemes gabala Lenču ielā 23, Cēsīs, sadalīšanu Cēsu pilsētas dome 25.10.2008. pieņēma lēmumu Nr. 668(prot. Nr.18, 3. p)”Par zemes ierīcības projekta Lenču ielā 23, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14(grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ ’’Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 20.05.2008. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.19), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Lenču ielā 23(kad.Nr.4201 006 0111), Cēsīs (pielikums).

2. Atdalītajam zemes gabalam, kas robežojas ar zemes gabalu Lenču ielā 21 piešķirt adresi Lenču ielā 21 A, Cēsīs:

2.1. Zemes gabala platība 1121 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

2.2. Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves zeme(1001)

2.3. Pieņemt zināšanā, ka atdalītais zemes gabals, atbilstoši zemes ierīcības projektā pievienotam nodomu protokolam starp SIA „Reifeks” un A. Ķikānu, nākotnē pievienojams zemes gabalam Lenču ielā 21.

3. Atdalītajam zemes gabalam, kas robežojas ar zemes gabalu Mazā Lenču ielā 1 piešķirt adresi Lenču ielā 23 A, Cēsīs:

3.1. Zemes gabala platība 2445 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala robežu plānu;

3.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve(0601).

4. Atdalītajam zemes gabalam, kas atrodas starp zemes gabalu Lenču ielā 21A un zemes gabalu Mazā Lenču ielā 1 piešķirt adresi Lenču iela, Cēsīs:

4.1. Zemes gabala platība 720 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala robežu plānu;

4.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101).

5. Atlikušajam zemes gabalam un būvēm saglabāt adresi Lenču ielā 23 , Cēsīs:

5.1. Zemes gabala platība 11470 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala robežu plānu;

5.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601) (līdz nogāzes augšējai malai)- 7525 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala robežu plānu un dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme(0501) – 3945 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala robežu plānu.

6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.

7. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Attīstības plānošanas nodaļai(vadītāja p.i. D. Trapenciere)

8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs.).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 493.
Par zemes ierīcības projekta Leona Paegles ielā 10, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Izskatot Jāņa Vanaga iesniegumu (reģ.Nr.461/F-1-23; 20.05.2008.) par viņam piederoša zemes gabala Leona Paegles ielā 10,Cēsīs(kad. Nr.4201 009 0403), reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.88, sadalīšanu trijās daļās.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14 (grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017." "Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 20.05.2008. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.19), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabalam Leona Paegles ielā 10, Cēsīs (kad. Nr.4201 009 0403).

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalam Leona Paegles ielā 10, Cēsīs (kad. Nr.4201 009 0403), (pielikums).

3. Apstiprināt par zemes ierīcības projekta zemes gabalam Leona Paegles ielā 10, Cēsīs (kad. Nr.4201 009 0403) izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.


Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
29.05.2008.,prot.Nr.10, 19.p.
Lēmums nr. 493

DARBA UZDEVUMS

Zemes ierīcības projekta izstrādei, zemes gabalam Leona Paegles ielā 10, Cēsīs (kad. Nr.4201 009 0403)

1. Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums: Zemes ierīcības likums, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumi Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu pilsētas saistošie noteikumi Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14 (grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017." "Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 20.05.2008. sēdes priekšlikums (protokols Nr.19)

2. Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:

 • Zemes ierīcības projekts izstrādājams zemes gabala Leona Paegles ielā 10, Cēsīs (kad. Nr.4201 009 0403), sadalīšanai;
 • apgrūtinājumu konkretizēšanai;
 • zemes lietošanas veidu aktualizācijai.

3. Izejas materiāli:

 • no 09.06.2005. spēkā esošais Cēsu pilsētas teritorijas plānojums(grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ ’’Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.), tā sastāvā esošo Apbūves noteikumu 7. nodaļas prasības zemes gabalu sadalīšanai;
 • īpašnieku priekšlikumi;
 • Valsts zemes dienesta kadastra informācija par zemes gabaliem;
 • inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes komunikāciju izvietojumu vai neesību;
 • dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.

4. Izstrādes nosacījumi:

Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.

 • projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz informāciju par projektā aptvertās teritorijas kadastrālo raksturojumu, īpašnieka iesniegumiem, īpašnieka apliecinājums par to vai zemes gabals ir apgrūtināts ar kredītsaistībām, dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai servitūtu nodibināšanu, dokumenti un dabā veikti uzmērījumi par esošajām inženierkomunikācijām, zemes ierīkotāja informācija par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieku priekšlikumiem, pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;
 • projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92, mērogā 1:1000.
 • projekta grafiskajā daļā attēlo projekta robežu, esošā zemes gabala robežas, būvju kontūras, zemes lietošanas veidus, projektētās zemes gabala robežas, norādot zemes gabalu kārtas numurus un projektētās platības, piekļūšanas iespējas katram zemes gabalam, apgrūtinājumus ar kodiem, robežām un platībām;
 • projekta grafisko daļu noformē atbilstoši 11.12.2007. MK noteikumu Nr.867 prasībām
 • atļauts veidot tikai kompaktus zemes gabalus(bez starpgabaliem), ne mazākus par 1000 kv.m, kuriem ir tieša piekļūšana no ielas, kuru robeža ar ielu nav mazāka par 20 m, vai attiecībā pret ielu iedziļinātiem zemes gabaliem nav mazāka par 5 m, kuru konfigurācija ir tāda, lai uz tiem būtu iespējams veikt apbūvi;
 • atļauts veidot mazāku zemes gabalu inženierapgādes infrastruktūras apbūvei(transformatoram);
 • Zemes gabalu robežas pret ielu veidojamas 90° leņķi vai tuvu tam;
 • projektu izstrādā 3 eksemplāros;
 • projekta lietu saskaņo ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālo nodaļu.

5. Izpilde:

 • izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu spēkā stāšanos;
 • zemes ierīcības projekts īstenojums 4 gadu laikā;
 • zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīt zemesgrāmata.


2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 494.
Par zemes gabala Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, nodošanu apsaimniekošanā

2008.gada 14.maijā Cēsu pilsētas domē saņemts SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” iesniegums ar lūgumu nodot apsaimniekošanā zemes gabalu Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, 2738 m² platībā, uz iepriekšēja apsaimniekošanas līguma, kas bija noslēgts no 01.01.2007.-31.12.2007., noteikumiem.

Zemes gabals Kvēpenes ielā 1, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-0110), 2005.gada 13.aprīlī reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 017 1381). Zemes gabala lietošanas mērķis – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501).

Izskatot SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” 2008.gada 14.maija iesniegumu Nr.1120/1-23, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2008.gada 20.maija priekšlikumu (prot.Nr.19), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), (deputāts J.Žagars balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Nodot SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” (reģistrācijas Nr.44103024323, juridiskā adrese ”Žagarkalns”, Drabešu pag., Cēsu raj.) apsaimniekošanā zemes gabalu Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, 2738 m2 platībā.

2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu, sākot ar 2008.gada 1.jūniju ar sekojošiem nosacījumiem:

2.1. uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu pilsētas domes (23.12.2004.) Saistošajiem noteikumiem Nr.11 "Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi’’ un citiem normatīvajiem aktiem;
2.2. zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.3. apsaimniekotājam jānodrošina publiskā pieejamība zemes gabalam;
2.4. apsaimniekotājs nedrīkst pieprasīt samaksu par trešās personas uzturēšanos zemes gabalā;
2.5. apsaimniekotājs drīkst uzstādīt automašīnu satiksmi ierobežojošas barjeras zemes gabala teritorijā;
2.6. zemes gabala labiekārtošanas ieceres saskaņot ar zemes īpašnieku;
2.7. visa veida saimniecisko darbību saskaņot ar Gaujas Nacionāla parka administrāciju.

3. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam turpmāk iegūt zemes gabalu īpašumā vai lietošanā.

4. Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.

5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu apsaimniekošanas līgumu.

6. Kontroli par līguma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 495.
Par Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem valdījumā esošo nekustamo īpašumu adresēm

Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem apsaimniekotās ēkas atrodas uz valstij piekrītoša zemes gabala, kuram ar Cēsu pilsētas domes 08.04.1999.lēmumu Nr.302 (prot. nr.7) „Par zemes gabals Cēsīs, Gaujas ielā 23 un Līgatnes ielā 10, piešķiršanu lietošanā” piešķirta adrese Cēsīs, Gaujas ielā 23 un Līgatnes ielā 10, un uz privātīpašumā esoša zemes gabala Gaujas ielā 23A, Cēsīs.

Ar domes lēmumu noteiktā zemes gabala Cēsīs, Gaujas ielā 23 un Līgatnes ielā 10, adrese, kura ar Cēsu pilsētas domes 08.02.2001. lēmuma 1§ mainīta uz adresi Cēsīs, Gaujas ielā 23 un Līgatnes ielā 6, neatbilst 27.08.2002. MK noteikumu Nr.384 „Adresācijas noteikumi” 5.2.punkta, kurš atļauja katram adresācijas objektam piešķirt vienu adresi, prasībām. Uz šī zemes gabala atrodas ēkas un būves ar adresēm Gaujas ielā 23, Līgatnes ielā 6, gan ar dubultadresi Gaujas ielā 23 un Līgatnes ielā 6. Ēkas un būves tiek izmantotas kā vienots objekts iestādes darbības nodrošināšanai, bet vienā ēkā atrodas arī dzīvokļi.

Divas ēkas, kas atrodas uz citai personai piederoša zemes gabala Gaujas ielā 23A, Cēsīs, pašlaik reģistrētas ar adresi Līgatnes ielā 12, Cēsīs, bet ar šādu adresi pastāv arī citi, ar šīm ēkām nesaistīti, zemesgrāmatā reģistrēti nekustamā īpašuma objekti, kas neatbilst „Adresācijas noteikumu” 5.1.punkta prasībām.

Lai sakārtotu minēto nekustamo īpašumu adreses reģistrēšanai zemegrāmatā un atbilstoši 27.08.2002. MK noteikumu Nr.384 „Adresācijas noteikumi” prasībām, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorija plānošanas komisijas 13.05.2008. priekšlikumu (prot. Nr. 18), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, J.Žagars, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noteikt zemes gabalam, kurš ar Cēsu pilsētas domes 08.04.1999.lēmumu Nr.302 (prot. nr.7) „Par zemes gabals Cēsīs, Gaujas ielā 23 un Līgatnes ielā 10, piešķiršanu lietošanā” piešķirts pastāvīgā lietošanā Cēsu Audzināšanas iestādei nepilngadīgajiem, adresi Gaujas ielā 23, Cēsīs (situācijas plāns pielikumā);

2. Noteikt (mainīt) sekojošām ēkām un būvēm, kas atrodas uz šī zemes gabala, adresi Gaujas iela 23, Cēsis:

2.1. ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4201 007 1004 002, 4201 007 1004 003, 4201 007 1004 004, 4201 007 1004 005, 4201 007 1004 006, 4201 007 1004 007, 4201 007 1004 008, 4201 007 1004 009, 4201 007 1004 010, 4201 007 1004 011, 4201 007 1004 013, 4201 007 1004 015, 4201 007 1004 019, 4201 007 1004 020, 4201 007 1004 021, 4201 007 1004 022, līdzšinējā adrese Gaujas iela 23;

2.2. ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1004 001, līdzšinējā adrese Līgatnes iela 6;

2.3. ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4201 007 1004 023, 4201 007 1004 024, 4201 007 1004 025, 4201 007 1004 026, 4201 007 1004 027, 4201 007 1004 028, 4201 007 1004 029, 4201 007 1004 030, 4201 007 1004 031, 4201 007 1004 032, 4201 007 1004 033, 4201 007 1004 034, 4201 007 1004 035, līdzšinējā adrese Gaujas iela 23 un Līgatnes iela 6;

2.4. būvei ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1004 037, adrese līdz šim nav reģistrēta;

3. Mainīt adresi uz šī zemes gabala esošai ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1004 012, līdzšinējā adrese Gaujas iela 23, Cēsis, kurā atrodas numurējamas telpu grupas, piešķirot jaunu adresi Gaujas iela 23B, Cēsis, un apstiprināt sekojošus telpu grupu numurus: dzīvokļiem no 1 līdz 8, tirdzniecības telpu grupai - 1A, viesnīcas telpu grupai - 1B, plašizklaides pasākumu telpu grupai – 9, sakaru telpu grupai – 10;

4. Mainīt adresi ēkām ar kadastra apzīmējumiem 4201 007 1008 003 un 4201 007 1008 004, līdzšinējā adrese Līgatnes iela 12, kuras atrodas uz zemes gabala Gaujas ielā 23A, Cēsīs, piešķirot zemes gabalam atbilstošu adresi Gaujas iela 23A, Cēsis;

5. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Adrešu reģistram;

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 496.
Par Cēsu Kultūras stratēģijas un rīcības plāna apstiprināšanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.05.2008. (prot.Nr.7) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, J.Žagars, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Apstiprināt Cēsu kultūras stratēģiju 2008. – 2013.gadam.

2. Apstiprināt Cēsu kultūras stratēģijas darbības programmu 2008. – 2010.gadam.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 497.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 4.oktobra lēmumā Nr.627„ Par Cēsu pilsētas izglītības sistēmas pilnveidošanas pasākumiem”

Pamatojoties uz 2005.gada 1.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)” 2. punktu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (15.05.2008.,prot.Nr.7) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, J.Žagars, J.Beikmanis, A.Rasmanis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – 1 (deputāts M.Šķēle), nolemj:

1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 2007.gada 4.oktobra lēmumā Nr.627„ Par Cēsu pilsētas izglītības sistēmas pilnveidošanas pasākumiem”, izsakot otro punktu šādā redakcijā :

„2. Noteikt, ka Cēsu 1.pamatskolā, Cēsu 2.vidusskolā , Cēsu 2.pamatskolā, Cēsu pilsētas pamatskolā un Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā, komplektējot pirmo klašu komplektus 2008./2009. mācību gadam, skolēnu skaits vienā komplektā nepārsniedz 26 skolēnus.”

2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 498.
Par „Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klasei) izglītības programmas neklātienei (izglītības programmas kods 2301 1113)” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta 2.daļu, Vispārējās izglītības likuma 18.panta 2 daļu un uz 2006.gada 1.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.9 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”, Cēsu pilsētas domes izglītības kultūras un sporta komitejas (15.05.2008.prot.Nr.7) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, J.Beikmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt „Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klasei) izglītības programmu neklātienei (izglītības programmas kods 2301 1113)” saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu pilsētas vakara vidusskolai (direktore Ilga Šķestere) iesniegt „Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klasei) izglītības programmu neklātienei (izglītības programmas kods 2301 1113)” Vispārējās izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A. Mihaļovam.


Pielikums
Izdota saskaņā ar Vispārējās
izglītības likuma 17. panta otro daļu

I. Pamatizglītības programmas galvenie mērķi un uzdevumi

1. Pamatizglītības programma organizē izglītības saturu un izglītības ieguves procesu Cēsu pilsētas vakara vidusskolā tādā kvalitātē, lai tiktu radīti visi nosacījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1027 “Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem”(turpmāk – Valsts pamatizglītības standarts) definēto pamatizglītības programmas galveno mērķu sasniegšanai, tas ir:

1.1. nodrošināt izglītojamo ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm;
1.2. radīt pamatu izglītojamā turpmākajai izglītībai;
1.3. veicināt izglītojamā harmonisku veidošanos un attīstību;
1.4. sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti.

2. Pamatizglītības otrā posma (7.- 9. klasei) izglītības programmas neklātienei galvenie uzdevumi ir:

2.1. nodrošināt katram izglītojamam valodas un matemātikas pamatzināšanu un pamatprasmju apguves iespējas;
2.2. veidot katra izglītojamā priekšstatu un sapratni par galvenajiem dabas un sociālajiem procesiem, morālajām un estētiskajām vērtībām;
2.3. nodrošināt iespēju apgūt katram Latvijas pilsonim nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības;
2.4. nodrošināt katram izglītojamam iespēju apgūt mācīšanās pamatprasmes un informāciju tehnoloģiju izmantošanas pamatiemaņas;
2.5. nodrošināt iespēju gūt radošās darbības pieredzi;
2.6. veidot pamatpriekšstatu par Latvijas, Eiropas un pasaules kultūras mantojumu;
2.7. izkopt saskarsmes un sadarbības spējas.

3. Pamatizglītības programmas apguves plānotie rezultāti noteikti Valsts pamatizglītība standartā.

4. Mācību priekšmetu programmu apguvē sasniedzamie rezultāti un to vērtēšana ir noteikta attiecīgo mācību priekšmetu standartos.

5. Izglītības programmas noslēgumā izglītojamais ir pietiekami sagatavots sekmīgai izglītības turpināšanai citā pakāpē:

5.1. prot sevi mērķtiecīgi organizēt darbībai;
5.2. mācās izprast apgūtā mācību satura būtību un spēj interpretēt, analizēt, risināt problēmas;
5.3. guvis pozitīvu mācīšanas darba pieredzi un izprot izziņas procesa turpmākas pilnveides nepieciešamību;
5.4. mācās izdarīt izvēli, pieņemt lēmumus un atbildēt par savas darbības rezultātiem;
5.5. pilnveidojis saskarsmes kultūras iemaņas;
5.6. izprot sabiedrības morālās vērtības un rīkojas saskaņā ar tām.

II. Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

6. Uzņemot izglītojamos Cēsu pilsētas vakara vidusskolā pamatizglītības apguvei netiek rīkoti iestājpārbaudījumi.

7. Kārtību izglītojamo uzņemšanai izglītības iestādē pamatizglītības programmas apguvei nosaka normatīvajos aktos noteiktā kārtība un izglītības iestādes nolikums.

III. Izglītības saturs

8. Pamatizglītības saturu konkretizē un atklāj šai programmai un mācību priekšmetu standartiem atbilstīgi izstrādātas mācību priekšmetu programmas. Cēsu pilsētas vakara vidusskolā īstenotās mācību priekšmetu programmas apstiprina Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktore.

9. Pamatizglītības programmas apguves organizācijas pamatnosacījums Cēsu pilsētas vakara vidusskolā – izglītības procesu organizēt tā, izglītojamais iegūtu gan zināšanas konkrētā izglītības jomā, gan universālas, vispārējas prasmes un darbības pieredzi, kas sniedz iespēju rīkoties gan iepriekš zināmās, gan jaunās dzīves situācijās.

10. Personības vispārējo spēju un prasmju attīstību atspoguļo Valsts pamatizglītības standartā nosauktie galvenie izglītošanas aspekti un to vispārīgais saturs:

10.1. pašizpausmes un radošais aspekts: radošās darbības pieredze; iespēja patstāvīgi meklēt un atrast risinājumu praktiskām problēmām, atklāt kopsakarības; atjautības, iztēles kopšana; iespēja nodarboties ar mākslu, interešu izglītību, sportu;
10.2. analītiski kritiskais aspekts: intelektuālās darbības pieredze – patstāvīga, loģiska, bez pretrunām, motivēta, kritiska un produktīva domāšana; prasme formulēt un pamatot savu viedokli; pagātnes, tagadnes un nākotnes saiknes kontekstā;
10.3. morālais un estētiskais aspekts: izpratne par tādiem jēdzieniem cilvēku savstarpējā saskarsmē kā godīgums, cieņa, atbildība, savaldība, taisnīgums, uzticamība, izpalīdzība, iejūtība, laipnība; izpratne par cilvēka tiesībām uz vienlīdzību; pozitīva attieksme pret kultūras mantojumu;
10.4. sadarbības aspekts: prasme sadarboties, strādāt komandā; prasme uzklausīt un respektēt dažādus viedokļus; prasme pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību par tā īstenošanu. Prasme atbildīgi rīkoties konfliktsituācijās, ekstremālās situācijās un rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību, ja nepieciešams, prast meklēt palīdzību;
10.5. saziņas aspekts: latviešu valodas prasme un valodas kultūra; praktiska pieredze valodas lietošanā; prasme sazināties (sarunāties, lasīt, rakstīt) vairākās valodās. Prasme publiski uzstāties, izteikt un pamatot savu viedokli;
10.6. mācīšanās un praktiskās darbības aspekts: prasme patstāvīgi plānot, organizēt un īstenot mācīšanos. Dažādu zināšanu un prasmju apgūšana un lietošana praktiskā darbībā; prasme mācību procesā izmantot dažādu veidu informāciju, konsultēties, atrast palīdzību. Prasme izmantot modernās tehnoloģijas;
10.7. matemātiskais aspekts: prasme praktiski izmantot matemātiku dzīvē (piemēram, mērīšana, aprēķināšana, salīdzināšana, ilustrēšana diagrammās, grafikos).

11. Katrs galvenais izglītošanas aspekts tiek īstenots visos mācību priekšmetos, taču ne vienādā mērā – katrā mācību priekšmetā kāds no aspektiem var būt dominējošais.

12. Katra izglītības joma: valoda, tehnoloģiju un zinātņu pamati, māksla, cilvēks un sabiedrība ietver vairāku mācību priekšmetu saturu. Valsts pamatizglītības standartā norādītās izglītības jomas, izglītošanas aspekti un mācību priekšmetu galvenie uzdevumi atklāj esošā izglītības satura pilnveides virzienus integrācijas aspektā.

IV. Pamatizglītības programmas īstenošanas plāns

13. Pamatizglītības programma Cēsu pilsētas vakara vidusskolā tiek īstenota trīs gadu laikā. Bet pēc skolas izveidota plāna pamatizglītības programmu var īstenot arī divu gadu laikā.

14. Izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē vai arī jautājuma izskatīšana par izglītojamā atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. Mācību gada ilgums noteikts Vispārējās izglītības likumā. Mācību gada un mācību semestra sākuma un beigu laiku nosaka Ministru kabineta noteikumi.

16. Mācību darba uzskaites un organizācijas pamatforma Cēsu pilsētas vakara vidusskolā neklātienes izglītības programmā ir konsultācijas un ieskaites.

17. Izglītojamā maksimālā mācību stundu slodze un mācību stundas ilgums noteikts Vispārējās izglītības likumā.

18. Cēsu pilsētas vakara vidusskola, veidojot savu mācību priekšmetu un stundu plānu, ievēro šādus pamatnosacījumus:

18.1. pamatizglītības programmā obligāti jāietver tie mācību priekšmeti, kuri norādīti Valsts pamatizglītības standartā;
18.2. ņemot vērā vakara (maiņu) izglītības programmu īstenošanas specifiku, atsevišķi jautājumi dažos mācību priekšmetos izglītojamiem jāapgūst patstāvīgi;
18.3. izglītojamo mācību slodze nedēļā nedrīkst pārsniegt Vispārējās izglītības likumā noteikto izglītojamā mācību stundu slodzi.

19. Paskaidrojumi mācību priekšmetu un stundu plāna izveidei:

19.1. izglītojamo skaitu vienā klasē nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem; 19.2. vides izglītība pamatskolā iekļaujama citu mācību priekšmetu saturā, ievērojot “Vadlīnijas vides izglītībā pamatskolā”;
19.3. veselības mācības tēmas integrējamas citu mācību priekšmetu saturā, ievērojot “Vadlīnijas veselības izglītībai pamatskolā” un mācību programmas paraugu “Atkarības profilakse”;
19.4. klases stundās iekļaujamas šādas tēmas: satiksmes drošība, darbība ekstremālās situācijās, veselīga dzīvesveida pamati, atkarības profilakse, karjeras izvēle; klases stundās iekļaujamas šādas tēmas: tikumiskās vērtības un īpašības; uzvedība un saskarsmes kultūra; pilsoniskā audzināšana; tautu ētiskie priekšstati un ideāli.

20. Neklātienes izglītības programmā konsultācijām ir paredzēts šāds akadēmisko stundu skaits nedēļā katrai klasei:

 

7. klase

8. klase

9. klase

Stundu skaits konsultācijām

12

12

13

21. Obligāto ieskaišu skaits izglītojamiem mācību gadā neklātienes izglītības programmā:

 

7. klase

8. klase

9. klase

Obligāto ieskaišu skaits

24

24

26

22. Lai iegūtu pamatizglītību neklātienes izglītības programmā, izglītojamam ir jāapgūst mācību priekšmetu standartu prasības visos vakara (maiņu) pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā noteiktajos mācību priekšmetos.

23. Konsultāciju un obligāto ieskaišu skaitu katrā mācību priekšmetā nosaka izglītības iestāde. Ieskaites jākārto visiem izglītojamajiem. Vienas ieskaites pieņemšanai katram izglītojamajam programmā paredzētas1/3 akadēmiskās stundas.

V. Iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipi un kārtība

24. Vērtēšanas pamatprincipus un kārtību, kā arī mācību sasniegumu vērtēšanu nosaka Valsts pamatizglītības standarts.

25. Izglītojamo iegūtās pamatizglītības vērtēšanas pamatprincipi ir:

25.1. prasību atklātības un skaidrības princips,
25.2. pozitīvo sasniegumu summēšanas princips,
25.3. vērtējuma atbilstības princips,
25.4. vērtēšanas veidu dažādības princips,
25.5. vērtēšanas regularitātes princips,
25.6. vērtējuma obligātuma princips.

26. Mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, lai informētu par izglītojamā iegūtajām zināšanām, prasmēm, iemaņām un mācību sasniegumu attīstības dinamiku; izglītības iestādes pedagoģiskā padome pieņem lēmumu par minimālo vērtējumu skaitu katrā mācību priekšmetā vienā semestrī.

27. Valsts pamatizglītības standartā noteikta arī vērtēšanas sistēma un valsts pārbaudes darbi 9. klases beigās.

VI. Pamatizglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finanšu un materiālo līdzekļu izvērtējums un pamatojums

28. Cēsu pilsētas vakar vidusskolā neklātienes izglītības programmā 7.-9. klasei izglītības programmas apguve tiek finansēta no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem.

29. Pedagogu amatus nosaka atbilstoši Ministru kabineta 1999. gada 26. oktobra noteikumiem Nr. 367 “Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu”.

30. Pedagogu amatalgas (algas likmes), darba alga, darba likme, slodze un piemaksas noteiktas Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 746 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

31. Prasības pedagogu tālākizglītībai nosaka Ministru kabineta 2000. gada 3. oktobra noteikumi Nr. 347 “Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”.

32. Neklātienes izglītības programmā Cēsu pilsētas vakara vidusskolā apmaksājamo stundu skaitu plāno atbilstoši stundu plānā paredzētajam akadēmisko stundu skaitam nedēļā katrai klasei.


 

7. klase

8. klase

9. klase

Apmaksājamo stundu skaits konsultācijām

12

12

12

33. Vienas ieskaites pieņemšanai Cēsu pilsētas vakara vidusskolā paredzēta 1/3 akadēmiskās stundas. Izglītojamo rakstu darbu labošanai valodās, literatūrā un matemātikā apmaksājamo stundu skaitu aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumiem Nr. 746 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

34. Pamatizglītības programmas īstenošanai Cēsu pilsētas vakara vidusskolā ieteicamā mācību literatūra norādīta Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centra izdevumos, kas tiek precizēti ik mācību gadu.

35. Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktore ir atbildīga, lai katru gadu līdz mācību gada beigām priekšmetu skolotāji nosauktu izglītojamajiem mācību grāmatas, kuras tiks izmantotas nākamajā mācību gadā, un informētu par skolas bibliotēkā esošajām nākamajā mācību gadā izmantojamajām mācību grāmatām.


Pielikums Nr.1

Cēsu pilsētas vakara vidusskolas Pamatizglītības otrā posma (7. –9. klase)
izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns

Izglītības joma un mācību priekšmets

Stundu skaits nedēļā

7. klase

8. klase

9. klase

Valoda

Latviešu valoda

2

2

2

Pirmā svešvaloda

1

1

1

Otrā svešvaloda

1

1

1

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

     

Matemātika

2

2

2

Informātika

1

 

1

Fizika

 

1

1

Ķīmija

 

1

1

Bioloģija

 

1

1

Ģeogrāfija

1

1

 

Cilvēks un sabiedrība

Latvijas un pasaules vēsture

1

1

1

Sociālās zinības

   

1

Māksla

Mūzika

1

   

Literatūra

1

1

1

Vizuālā māksla

1

   

Izglītojamo mācību slodze nedēļā

12

12

132008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 499.
Par „Vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas (izlīdzinošā izglītība programma 9. klasei) izglītības programmas (izglītības programmas kods 26011811)”apstiprināšanu

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33.panta 2.daļu, Vispārējās izglītības likuma 18.panta 2 daļu un uz 2006.gada 1.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.9 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”, Cēsu pilsētas domes izglītības kultūras un sporta komitejas (15.05.2008.prot.Nr.7) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, J.Beikmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt „Vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas (izlīdzinošā izglītība programma 9. klasei) izglītības programmu (izglītības programmas kods 26011811)”saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu pilsētas vakara vidusskolai (direktore Ilga Šķestere) iesniegt „Vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas (izlīdzinošā izglītība programma 9. klasei) izglītības programmu (izglītības programmas kods 26011811)”” Vispārējās izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A. Mihaļovam.


Pielikums
Izdota saskaņā ar Vispārējās
izglītības likuma 17. panta 2.daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas (izlīdzinošā izglītības programma 9. klasei) izglītības programma (turpmāk – izglītības programma) nodrošina iespēju izglītojamiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu un saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 39. panta trešo daļu, iepriekš apgūstot pilnu pamatizglītības kursu, 9. klases noslēgumā saņēmuši liecību, pilnveidot zināšanas un prasmes un iegūt vispārējo pamatizglītību.

2. Izglītības programmas īstenošanas gaitā tiek akcentēta to vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguve, kuros izglītojamais iepriekš saņēmis nepietiekamu vērtējumu.

II. Izglītības programmas mērķi un uzdevumi

3. Izglītības saturs un izglītības ieguves process izglītības programmā Cēsu pilsētas vakara vidusskolā tiek organizēts tādā kvalitātē, lai tiktu radīti visi nosacījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1027 “Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” definēto pamatizglītības programmu galveno mērķu sasniegšanai, tas ir:

3.1. nodrošināt izglītojamo ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm;
3.2. veicināt izglītojamā harmonisku veidošanos un attīstību;
3.3. radīt pamatu izglītojamā turpmākajai izglītībai;
3.4. sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti.

4. Izglītības programmas īstenošanas galvenie uzdevumi Cēsu pilsētas vakara vidusskolā saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1027 “Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” ir:

4.1. diagnosticēt izglītojamā sasniegumus tajos mācību priekšmetos, kuros izglītojamam iepriekšējā mācību gadā bijis nepietiekams vērtējums, un izvēlēties iespējamos palīdzības sniegšanas veidus, lai sasniegtu optimālos rezultātus un nodrošinātu tālākizglītošanos;
4.2. dot katram izglītojamam iespēju pilnveidot tās pamatzināšanas un pamatprasmes, kuras dažādu iemeslu dēļ iepriekš apgūtajā pamatizglītības programmā nav apgūtas pietiekamā līmenī;
4.3. veicināt izglītojamā patstāvīgas domāšanas, problēmu risināšanas prasmes attīstību un atbildības un cēloņsakarību izpratnes veidošanos;
4.4. sekmēt pozitīvas mācīšanās pieredzes veidošanos izglītojamiem ar dažādu spēju līmeni un atšķirīgām interesēm, izkopjot saskarsmes un sadarbības spējas;
4.5. novērtēt izglītojamā dotības, spējas, intereses un rosināt profesionālās karjeras izvēlei.

III. Prasības izglītojamā iepriekš iegūtai izglītībai

5. Izglītojamā uzņemšanas kārtību izglītības programmā nosaka Cēsu pilsētas vakara vidusskolas nolikums un Ministru kabineta 2005. gada 1. novembra noteikumi Nr. 822 “Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)”.

6. Pamats izglītojamā uzņemšanai izglītības programmā Cēsu pilsētas vakara vidusskolā ir iepriekšējā mācību gada 9. klases liecība ar ierakstu “Pamatizglītības apguve turpināma”.

IV. Izglītības programmas apguves plānotie rezultāti

7. Izglītības programmas apguves plānotie rezultāti noteikti Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1027 “Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem”.

8. Konkrēto mācību priekšmetu apguvē sasniedzamie rezultāti un to vērtēšanas metodika ir definēta attiecīgo mācību priekšmetu standartos.

9. Izglītības programmas noslēgumā izglītojamais ir pietiekami sagatavots sekmīgai izglītības turpināšanai citā izglītības pakāpē:

9.1. prot sevi mērķtiecīgi organizēt darbībai;
9.2. mācās izprast apgūtā mācību satura būtību un spēj interpretēt, analizēt, risināt problēmas;
9.3. guvis pozitīvu mācīšanas darba pieredzi un izprot izziņas procesa turpmākas pilnveides nepieciešamību;
9.4. mācās izdarīt izvēli, pieņemt lēmumus un atbildēt par savas darbības rezultātiem;
9.5. pilnveidojis saskarsmes kultūras iemaņas;
9.6. izprot sabiedrības morālās vērtības un rīkojas saskaņā ar tām.

V. Izglītības saturs kā vienots mācību priekšmetu vai kursu saturu kopums

10. Izglītības saturu Cēsu pilsētas vakara vidusskolā atklāj Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1027 “Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” atbilstošas mācību priekšmetu skolotāju veidotas mācību priekšmetu programmas, paredzot tajās adaptācijas periodu katra izglītojamā vajadzību diagnosticēšanai un individuālo darba mērķu sasniegšanai.

11. Adaptācijas periodā veiktās izmaiņas un uzlabojumus Cēsu pilsētas vakara vidusskolā īstenojamās mācību priekšmetu programmās izglītības iestādes vadītājs apstiprina pēc adaptācijas perioda beigām (līdz rudens brīvdienām).

12. Personības vispārējo spēju un prasmju attīstību atspoguļo Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1027 “Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” nosauktie galvenie izglītošanas aspekti un to vispārīgais saturs:

12.1. pašizpausmes un radošais aspekts: (radošo spēju izpausme un attīstība praktisku problēmu risinājumos, pasaules, citu cilvēku un sevis izpētē, atjautības, iztēles attīstība; emocionālā pašizpausme, ideju ģenerēšana, mākslinieciskā jaunrade, fiziskā pašizpausme (deja, sports);
12.2. analītiski kritiskais aspekts: (intelektuālās darbības pieredzes uzkrāšana un loģiskas domāšanas attīstība, motivēta, kritiska un produktīva domāšana, sava viedokļa formulēšana un pamatošana, mācoties saskatīt saikni starp pagātni, tagadni un nākotni);
12.3. vērtējošais (morālais un estētiskais) aspekts: (vērtējošās darbības pieredzes uzkrāšana, mācoties saskatīt, pārdzīvot un vairot skaisto cilvēku savstarpējā saskarsmē un izdarīt morālo izvēli; izpratne par cilvēka tiesībām uz vienlīdzību; pozitīva attieksme pret kultūras mantojumu);
12.4. sociālais (sadarbības) aspekts: (sadarbības pieredzes uzkrāšana, darbojoties komandā, mācoties uzklausīt un saskaņot dažādus viedokļus, respektējot atšķirīgo cilvēkos; atbildības uzņemšanās konfliktsituācijās, ekstremālās situācijās);
12.5. saziņas aspekts: (valodas lietošanas pieredzes uzkrāšana; publiskas uzstāšanās prasmes attīstība);
12.6. mācīšanās un praktiskās darbības aspekts: (daudzveidīgu mācīšanās prasmju (darba patstāvīga plānošana, organizēšana, dažāda veida informācijas izmantošana, konsultēšanās));
12.7. matemātiskais aspekts: (matemātiskās domāšanas pieredzes uzkrāšana, matemātisko ideju praktiska izmantošana (piemēram, mērīšana, aprēķināšana, salīdzināšana, ilustrēšana diagrammās, grafikos u. tml.).

13. Katrs galvenais izglītošanas aspekts Cēsu pilsētas vakara vidusskolā tiek īstenots visos mācību priekšmetos, taču ne vienādā mērā – katrā mācību priekšmetā kāds no aspektiem var būt dominējošais.

14. Katra izglītības joma: valoda, tehnoloģiju un zinātņu pamati, māksla, cilvēks un sabiedrība ietver vairāku mācību priekšmetu saturu. Valsts pamatizglītības standartā norādītās izglītības jomas, izglītošanas aspekti un mācību priekšmetu galvenie uzdevumi atklāj esošās izglītības satura pilnveides virzienus integrācijas aspektā.

V. Izglītības programmas īstenošanas plāns

15. Izglītības programma Cēsu pilsētas vakara vidusskolā tiek īstenota viena gada laikā.

16. Mācību gada ilgums noteikts Vispārējās izglītības likumā. Katra konkrēta mācību gada sākumu un beigu datumu, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabineta izdotie normatīvie akti.

17. Mācību darba uzskaites un organizācijas forma izglītības programmā ir mācību stunda, individuālās un grupu nodarbības un konsultācijas.

18. Mācību stundas ilgums atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 35. pantam ir 40 minūtes.

19. Izglītojamais Cēsu pilsētas vakara vidusskolā, uzsākot izglītības programmas apguvi, iziet adaptācijas periodu, kas ilgst 1-2 mēnešus un kura sākumposmā tiek diagnosticēts katram izglītojamam nepieciešamās palīdzības apjoms un specifika. Turpmākajā adaptācijas perioda gaitā, sekmējot pozitīvas sadarbības vides veidošanu, tiek plānotas izglītojamā vajadzības, ievirzes un aktivizēta zināšanu apguve saistībā ar izglītojamā domāšanas patstāvības un intelektuāli radošās darbības attīstību. Zināšanu un prasmju vērtēšanā tiek izmantotas alternatīvas vērtēšanas formas (piem. Individuāla un grupu sasniegumu vērtēšana, rakstveida un mutvārdu sasniegumu vērtēšana, izglītojamā pašvērtējums, savstarpējs novērtējums u.c.), kas veicinātu izglītošanās motivācijas veidošanos.

20. Adaptācijas perioda noslēgumā izglītojamais kārto Cēsu pilsētas vakara vidusskolas veidotu diagnosticējošu darbu latviešu valodā un matemātikā.

21. Pēcadaptācijas periodu mācību priekšmetu skolotājs plāno, iesaistot izglītojamo viņa mācību organizēšanā, sasniegto rezultātu vērtēšanā un sekmējot viņa pašvērtējuma attīstību.

22. Katra mācību priekšmeta skolotāja pienākums ir visa mācību gada laikā veicināt un regulāri uzturēt dialogu ar izglītojamā vecākiem (aizbildņiem) par izglītojamā mācību sasniegumiem, kā arī problēmām, kas radušās mācību procesā un to novēršanas iespējamajiem variantiem.

23. Programmas apguves laikā izglītojamiem ir noteikts obligāts mācību stundu un individuālo/grupu nodarbību apmeklējums.

24. Izglītības programmas apguves īstenošana tiek reglamentēta Cēsu pilsētas vakara vidusskolas veidotu mācību priekšmetu un stundu plānu (pielikums nr.1), kura izveidē vispārējās izglītības iestāde ievēro šādus nosacījumus:

24.1. izglītojamo mācību slodze nedēļā nedrīkst pārsniegt Vispārējās izglītības likuma 33. pantā noteikto maksimālo slodzi 9. klasei;
24.2. no maksimālās mācību slodzes ne mazāk 2/3 (apmēram 24 stundas) veido kopējais mācību stundu skaits, pārējo laiku (apmēram 10 mācību stundas) atvēlot individuālajām/grupu nodarbībām un konsultācijām vai profesionālās ievirzes nodarbībām: 24.2.1. individuālo/ grupu nodarbību un konsultāciju organizēšanas mērķis ir palīdzēt izglītojamiem izprast sarežģītākos mācību satura jautājumus vai arī novērst neskaidrības par kāda konkrēta mācību priekšmeta satura specifiskiem jautājumiem; 24.3. izglītības programma obligāti tiek ietverti Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1027 “Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” noteiktie obligātie mācību priekšmeti (latviešu valoda, literatūra, matemātika, vēsture), kuros 9. klases noslēgumā plānoti valsts pārbaudes darbi – eksāmeni (tai skaitā centralizētie eksāmeni);
24.4. Cēsu pilsētas vakara vidusskolai ir tiesības mācību priekšmetu un stundu plānā iekļaut papildus arī tos mācību priekšmetus, kuros izglītojamais jau iepriekšējās izglītības programmas apguves gaitā saņēmis vērtējumu. Tādā gadījumā izlīdzinošās izglītības programmā atkārtoti apgūtā mācību priekšmeta gada vērtējums ir noteicošais ierakstam izglītības dokumentos;
24.5. ņemot vērā iespējamo izglītojamo atšķirīgo sagatavotību atsevišķos neliela apjoma (stundu skaita ziņā) mācību priekšmetos, Cēsu pilsētas vakara vidusskolas pedagoģiskai padomei ir tiesības pieņemt lēmumu par atsevišķu mācību satura jautājumu individuālu apguvi, konsultējoties ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju, vai attiecīgā mācību priekšmeta apguves alternatīvām formām (piemēram, apgūto datorzinību prasmju izmantošana mācību procesā, interešu izglītības nodarbību apmeklējums);
24.6. individuālajām/grupu nodarbībām un konsultācijām nepieciešamo mācību stundu skaitu konkrētos mācību priekšmetos Cēsu pilsētas vakara vidusskola plāno atbilstoši izglītojamā diagnosticētām vajadzībām.
24.7. mācību priekšmetu un stundu plānā obligāti iekļaujama klases stunda, kurā, izmantojot daudzveidīgas mācību procesa organizācijas formas (pārrunas, diskusijas, mācību videofilmu skatīšanās, mācību ekskursijas u.c.), akcentējamas šādas tēmas: 24.7.1. arodizvēle,
24.7.2. uzvedība un saskarsmes kultūra,
24.7.3. pilsoniskā audzināšana,
24.7.4. veselīga dzīvesveida pamati un atkarības profilakse,
24.7.5. satiksmes drošība,
24.7.6. darbība ekstremālās situācijās u.c.

VI. Iegūtās izglītības vērtēšanas kritēriji un kārtība

25. Izglītojamo iegūtās pamatizglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību, kā arī mācību sasniegumu vērtēšanu Cēsu pilsētas vakara vidusskolā nosaka Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumi nr. 1027 “Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem”.

26. Vērtēšanas pamatprincipi ir:

26.1. prasību atklātības un skaidrības princips,
26.2. pozitīvo sasniegumu summēšanas princips,
26.3. vērtējuma atbilstības princips,
26.4. vērtēšanas veidu dažādības princips,
26.5. vērtēšanas regularitātes princips,
26.6. vērtējuma obligātuma princips.

27. Mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, informējot par izglītojamā iegūtajām zināšanām, prasmēm, iemaņām un mācību sasniegumu attīstības dinamiku viņa vecākus (aizbildņus).

28. Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1027 “Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” noteiktos valsts pārbaudes darbus izglītojamajam ir tiesības kārtot, pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 39. panta trešajā daļā noteiktajām prasībām.

29. Valsts pārbaudes darbs izglītojamajam nav jākārto atkārtoti, ja iepriekšējā mācību gadā kārtots valsts pārbaudes darbs attiecīgajā mācību priekšmetā un tajā saņemts pietiekams vērtējums.

VIII. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finanšu un materiālo līdzekļu izvērtējums un pamatojums

30. Pašvaldības dibinātajā Cēsu pilsētas vakara vidusskolā izglītības programmas apguve valsts budžetā apstiprināto līdzekļu ietvaros tiek finansēta no mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un pašvaldības budžeta (pašvaldības pārziņa esošās izglītības iestādes uzturēšana normatīvajos aktos noteiktā kārtībā).

31. Izglītojamo skaits klases atvēršanai Cēsu pilsētas vakara vidusskolā ir noteikts no 14 līdz 25 skolēniem.

32. Prasības pedagogu izglītībai nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 3. oktobra noteikumiem Nr. 347 “Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”.

33. Pedagogu amatalgas (algas likmes), darba algas, darba likmi, slodzi un piemaksas nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumiem Nr. 746 “ Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

34. Izglītības programmas īstenošanā Cēsu pilsētas vakara vidusskolā nodrošināta sociālā pedagoga, psihologa un skolotāja palīga piesaiste, lai risinātu izglītojamo iespējamās psiholoģiskās un sociālās problēmas.

35. Izglītības programmas īstenošanai ieteicamā mācību literatūra norādīta Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centra izdevumos, kas ik gadu tiek precizēti.

36. Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktore ir atbildīga, lai ne vēlāk, kā līdz adaptācijas perioda beigām katra mācību priekšmeta skolotājs informētu izglītojamos, viņu vecākus (vai aizbildņus) par mācību literatūru, kas tiks izmantota mācību procesā.


Pielikums nr. 1

Cēsu pilsētas vakara vidusskolas Vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas (izlīdzinošās izglītības programma 9. klasei) izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns

Mācību priekšmeti

Stundu skaits

Izglītības iestādes noteiktie obligāti apgūstamie mācību priekšmeti

Valodas

Latviešu valoda

4

Tehnoloģijas un zinātņu pamati

 

Matemātika

6

Cilvēks un sabiedrība

 

Latvijas un pasaules vēsture

3

Mākslas

 

Literatūra

3

Klases stunda

1

Mācību priekšmeti, kuru apguvei nepieciešamība konstatēta adaptācijas periodā

1. svešvaloda – angļu/krievu

3

2. svešvaloda – vācu

3

Fizika

2

Ķīmija

2

Bioloģija

2

Ģeogrāfija

2

Sociālās zinības

2

Mūzika

1

Vizuālā māksla

1

Informātika

1

Skolēnu kopējā mācību slodze nedēļā

ne mazāk par 24 stundām

Individuālās/ grupu nodarbības

10

* mācību priekšmetu konkretizācija un stundu skaita attiecības precizēšana tiek veikta pēc adaptācijas perioda beigām;

* grafika konkretizācija atbilstoši skolēna diagnosticētām vajadzībām tiek veikta pēc adaptācijas perioda beigām;2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 500.
Par zemes gabala Turaidas ielā 8, Cēsīs, nomu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.aprīļa lēmumu ”Par zemes gabala nomu Turaidas ielā 8, Cēsīs” (prot.Nr.10, 7.punkts) un 2004.gada 10.jūnija lēmumu ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.aprīļa lēmuma 7.punktā (prot.Nr.10) ”Par zemes gabala nomu Turaidas ielā 8, Cēsīs”” 2004.gada 28.jūnijā noslēgts zemes nomas līgums (Nr.2-7-76/2004) starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību bezpeļņas organizāciju ”GLŪDAS KALNS” kā nomnieku par zemes gabalu Turaidas ielā 8, Cēsīs, 1388 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts uz 10 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju (līdz 01.07.2014.).

Zemes gabals Turaidas ielā 8, Cēsīs (kadastra Nr.4201-006-2505), 1997.gada 2.jūnijā reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.368).

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi iepriekš minētajā nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ievērojot to, ka kopš nomas līguma noslēgšanas brīža ir mainījušies arī citi normatīvie akti (2006.gada 20.jūnijā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”), 2008.gada 12.maijā garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības bezpeļņas organizācijas ”GLŪDAS KALNS’’ valdes priekšsēdētāja Daina Alksnīte ir piekritusi izbeigt 2004.gada 28.jūnija nomas līgumu Nr.2-7-76/2004 un noslēgt jaunu zemes nomas līgumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 29.maija atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.aprīļa lēmumu ”Par zemes gabala nomu Turaidas ielā 8, Cēsīs” (prot.Nr.10, 7.punkts) un 2004.gada 10.jūnija lēmumu ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.aprīļa lēmuma 7.punktā (prot.Nr.10) ”Par zemes gabala nomu Turaidas ielā 8, Cēsīs””.

2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību bezpeļņas organizāciju ”GLŪDAS KALNS” (reģ.Nr.410303131, juridiskā adrese Viestura iela 10-39, Cēsis), par zemes gabalu Turaidas ielā 8, Cēsīs (kadastra Nr.4201-006-2505), uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar 2008.gada 1.jūliju.

3. Iznomājamā zemes gabala platība 1388 m2.

4. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1104 – transportlīdzekļu garāžu apbūve).

5. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

6. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

7. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

8. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.

9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 501.
Par zemes gabala Stacijas laukumā 10, Cēsīs, nomu

2008.gada 12.maijā Cēsu pilsētas domē reģistrēts Dzintara Tetera, iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par zemes gabalu Stacijas laukumā 10, Cēsīs, uz kura atrodas viņam piederoša ēka, kas reģistrēta Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1645; 22.04.2002.).

Izskatot Dzintara Tetera iesniegumu (reģ.Nr.423/F-1-23; 12.05.2008.) par zemes nomu Stacijas laukumā 10, Cēsīs, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 29.maija atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Dzintaru Teteri, par zemes gabalu Stacijas laukumā 10, Cēsīs, uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar 2008.gada 15.jūniju.

2. Iznomājamā zemes gabala platība 88 m2.

3. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).

4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

5. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

6. Pieņemt zināšanai, ka:

6.1.nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram;
6.2.nomas zemes gabals Stacijas laukumā 10, Cēsīs, ir daļa no zemes gabala Stacijas laukums, Cēsīs (kad.Nr.4201-005-1315), kas reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0015 1116; 01.10.2004.).

7. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.

8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 502.
Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu

2008.gada 26.martā Cēsu pilsētas domē reģistrēts SIA ’’Cīruļkalns – atpūtas bāze” iesniegums (reģ.Nr.754/1-23) ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu (bērnu kalnu), 30749 m² platībā (plāns pielikumā Nr.1).

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2003.gada 27.februāra lēmumu ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.4, §3) 2003.gada 6.martā noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” kā nomnieku par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu ar pagaidu adresi Cīrulīšu ielā 68A/1, Cēsīs, 123939 m² platībā, ar apbūves tiesībām. Nomas līgums noslēgts par teritorijām „A”- 32374 m², „B”- 29114 m² un „C”- 62451 m² (plāns pielikumā Nr.2). Zemes nomas līgums noslēgts līdz 2053.gada 1.martam. Nomas līguma 4.9.3.punktā noteikts, ka dome akceptē teritoriju „D” (bērnu kalns) un „E” (pielikums Nr.3) iznomāšanu SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” pēc to kadastrālās uzmērīšanas un atbilstoša domes lēmuma pieņemšanas.

Ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmumu (prot.Nr.4, 2.punkts) ’’Par jaunas ielas izveidošanu un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, sadalīšanu’’, zemes gabals Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, sadalīts, no tā atdalot zemes gabala daļu, uz kuras atrodas SIA ’’Cīruļkalns – atpūtas bāze’’ piederošas ēkas un būves un kuru pilnībā aizņem tai iznomāta zemes gabala ar pagaidu adresi Cīrulīšu ielā 68A/1, Cēsīs, daļa. Atdalītajai zemes gabala daļai piešķirta jauna adrese Dzidravota iela 5, Cēsīs. Iepriekš minētās teritorijas „D” (bērnu kalns) un „E” pēc sadalīšanas atrodas zemes gabalā Cīrulīšu iela 68A, Cēsīs.

2005.gada 30.jūnijā pieņemts Cēsu pilsētas domes lēmums ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.15, 8.p.), ar kuru dome piekritusi ilgtermiņa nomas līguma noslēgšanai ar SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu aptuveni 208000 m² platībā, kurā ietilpst arī bērnu kalns, Žagarkalna slēpošanas bāzes paplašināšanai, laivu bāzes un kempinga celtniecībai, kā arī kompleksa dabas atpūtas parka izveidei. Pamatojoties uz iepriekš minēto domes lēmumu 2005.gada 1.jūlijā noslēgts nomas priekšlīgums Nr.2-7-31/2005, kas ir spēkā līdz nomas līguma parakstīšanai vai līdz 2006.gada 30.jūnijam.

Lai varētu noslēgt zemes nomas līgumu, ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 13.aprīļa lēmumu Nr.232 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.7, 26.p.) tika noteikts, ka iznomājamai zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļai noteiktas divas nomas adreses Dzidravota iela 2, Cēsīs (kurā ietilpst arī bērnu kalns) un Kovārņu iela 2, Cēsīs, par kurām slēdzams zemes nomas līgumu ar SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” uz 12 gadiem ar apbūves tiesībām. Zemes nomas līgums netika noslēgts, jo 2006.gada 15.jūnijā pieņemts domes lēmums Nr.403 ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr.232 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu””, kurā noteikts, ka nomas līgums par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļām ar nomas adresēm Dzidravota iela 2, Cēsīs (kurā ietilpst bērnu kalns) un Kovārņu iela 2, Cēsīs, slēdzams pēc detālplānojuma izstrādāšanas un apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2007.gada 1.jūlijam. Ņemot vērā to, ka Valmieras reģionālā vides pārvalde 2006.gada 31.oktobrī izsniegusi nosacījumus (Nr.420100-60) detālplāna izstrādes teritorijai, kuru izpildi varēja veikt tikai vasaras sezonā, kā arī SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” paskaidrojumu par radušos situāciju, Cēsu pilsētas dome 2007.gada 21.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.387 ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr.232 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” un par nomas priekšlīguma par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu noslēgšanu”. Ar minēto lēmumu noteikts, ka nomas līgums slēdzams pēc detālplānojuma izstrādāšanas un apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2008.gada 1.aprīlim un līdz nomas līguma noslēgšanai ar SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” slēdzams nomas priekšlīgumu. Nomas priekšlīgums par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļām ar nomas adresēm Dzidravota iela 2, Cēsīs (kurā ietilpst bērnu kalns) un Kovārņu iela 2, Cēsīs, noslēgts 2007.gada 30.augustā (Nr.2-7-29/2007) un tā 9.punktā ir noteikts, ka līgums „.. ir spēkā līdz brīdim, kad stājies spēkā detālplānojums teritorijai, kas ietver zemes gabalus Kovārņu ielā 10, Cīrulīšu ielā 72 un daļu no zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A nomas platībām, un parakstīts nomas līgums vai līdz 2008.gada 1.aprīlim”. Līdz 2008.gada 1.aprīlim detālplānojums minētajai teritorijai nav izstrādāts un apstiprināts un nomas līgums nav noslēgts, kā arī uz šo brīdi beidzies nomas priekšlīguma termiņš.

Saskaņā ar 2008.gada 14.februāra Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.131 ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 27.februāra lēmumā ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.4, §3)”, ar kuru ir precizēta zemes gabala Dzidravota ielā 5, Cēsīs, nomas platība, izdarīti grozījumi 2003.gada 6.marta nomas līgumā Nr.Nr.2-7-18/2003, izslēdzot no nomas līguma 4.9.3.punktu par teritorijām „D” (bērnu kalns) un „E”, kuras atrodas uz zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs.

2008.gada 26.martā Cēsu pilsētas domē reģistrēts SIA ’’Cīruļkalns – atpūtas bāze” iesniegums (reģ.Nr.754/1-23) ar lūgumu pagarināt nomas priekšlīgumu līdz 2009.gada 1.aprīlim, kā arī ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu (bērnu kalnu), 30749 m² platībā, pielikums Nr.1. Ievērojot to, ka nav izpildīti nomas priekšlīguma nosacījumi un nomas priekšlīgums ir noslēgts jau divas reizes, kā arī to, ka no SIA ’’Cīruļkalns – atpūtas bāze” 2008.gada 26.martā saņemts arī iesniegums ar lūgumu pārtraukt detālplānojuma izstrādi šai teritorijai (ar ieceri izstrādāt detālplānojumu samazinātai teritorijai), Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisija 2008.gada 1.aprīlī izteica priekšlikumu nomas priekšlīgumu nepagarināt. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka nav noslēgts zemes nomas līgums, Cēsu pilsētas dome ar 2008.gada 17.aprīļa lēmumu Nr.322 atzina par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 13.aprīļa lēmumu Nr.232 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.7, 26.p.), 2006.gada 15.jūnija lēmumu Nr.403 ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr.232 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu”” (prot.Nr.11, 44.p.), Cēsu pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumu Nr.387 ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr.232 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” un par nomas priekšlīguma par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu noslēgšanu” (prot.Nr.10, 18.p.).

Ievērojot to, ka nav izpildīti Cēsu pilsētas domes noteiktie nosacījumi nomas līguma noslēgšanai un nomas priekšlīguma darbības termiņš ir izbeidzies, SIA ’’Cīruļkalns – atpūtas bāze” ir zaudējusi tiesības noslēgt zemes nomas līgumu uz iepriekš minēto lēmumu un nomas priekšlīguma pamata, līdz ar to zemes nomas līguma procedūra jāuzsāk no jauna.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmumu ”Par ilgtermiņa zemes nomas tiesību piešķiršanas kārtību Cēsu pilsētā” (prot.Nr.20, 13.punkts), ar kuru ir noteikti kritēriji par neapbūvētu zemes gabalu nodošanu ilgtermiņa nomā, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2008.gada 27.maija priekšlikumu (prot.Nr.20), pēc detālplānojuma izstrādāšanas zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, iznomājamai daļai un detālplānojuma spēkā stāšanās, nomas zemi 30749 m² platībā iespējams nodot ilgtermiņa nomā SIA ’’Cīruļkalns – atpūtas bāze”.

Lai noslēgtu zemes nomas līgumu par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu 30749 m² platībā, kamaniņu kalna (bērnu kalna) izveidošanai, zemes gabala iznomājamai daļai nosakāms zemes lietošanas mērķis atbilstoši zemes gabala reālajai izmantošanai - sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (0503), kā arī precizējama nekustamā īpašuma Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, lietošanas mērķa platība dabas pamatnes daļai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, izskatot SIA ’’Cīruļkalns – atpūtas bāze” iesniegumu (26.03.2008.; reģ.Nr.754/1-23) par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 22.pantu, LR Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 ”Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmumu ”Par ilgtermiņa zemes nomas tiesību piešķiršanas kārtību Cēsu pilsētā’’, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2008.gada 27.maija priekšlikumu (prot.Nr.20) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 29.maija atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), (deputāts J.Žagars balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, iznomājamai daļai, saskaņā ar plānu pielikumā Nr.1, noteikt nomas adresi Dzidravota iela 2, Cēsīs, kuru izmanto nomas līguma darbības ietvaros. Nomas zemes gabala platība 30749 m².

2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” (reģistrācijas Nr.44103024323, juridiskā adrese ”Žagarkalns”, Drabešu pag., Cēsu raj.) par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu 30749 m² platībā ar nomas adresi Dzidravota iela 2, Cēsis, uz pieciem gadiem ar apbūves tiesībām, sākot ar 2008.gada 1.jūliju.

3. Iznomātajai zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļai nomas līguma darbības laikā izstrādājams detālplānojums. Pēc detāplānojuma spēkā stāšanās Cēsu pilsētas domei 6 mēnešu laikā pieņemt lēmumu par nomas platības Dzidravota ielā 2, Cēsīs, atdalīšanu no zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, un pievienošanu zemes gabalam Dzidravota ielā 5, Cēsīs, veicot robežu maiņas procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Uz pievienoto zemes gabala daļu attiecināt zemes gabala Dzidravota ielā 5, Cēsīs, nomas līguma nosacījumus.

4. Zemes lietošanas mērķis iznomājamai teritorijai:

- sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (0503) - 30749 m².

5. Noteikt zemes gabalam Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs (kad.Nr.4201-007-0205) sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

- sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (0503) - 64463 m²;

- dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501) - 359560 m².

6. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

7. Nomas maksa tiek grozīta, ja izdarīti grozījumi vai pieņemti normatīvie akti (t.sk. Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi) par valsts un pašvaldības zemes nomas maksas apmēru un aprēķināšanas kārtību.

8. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

9. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, sākot ar 2008.gada 1.jūliju.

10. SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” jānodrošina sabiedriskā pieejamība Cīrulīšu dabas takām.

11. Pieņemt zināšanai, ka nomas zemes gabals atrodas GNP Gaujas dabas lieguma zonā un tā izmantošanai izstrādājams detālplānojums;

12. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.

13. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 503.
Par Cēsu pilsētas attīstības programmas 2008. – 2014. gadam apstiprināšanu

Saskaņā ar 2007.gada 21.jūnija lēmumu Nr.381 „Par Cēsu pilsētas attīstības programmas aktualizāciju” un 2008.gada 27.marta lēmumu Nr.309 „Par Cēsu pilsētas attīstības programmas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai” ir izstrādāta Cēsu pilsētas attīstības programma 2008. – 2014.gadam un ir notikusi programmas sabiedriskā apspriešana. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, J.Beikmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas attīstības programmu 2008. - 2014.gadam.

2. Uzdot Cēsu pilsētas Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Ditai TRAPENCIEREI divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt Cēsu pilsētas attīstības programmu 2008. – 2014. gadam Vidzemes plānošanas reģiona padomei un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram Jānim ROZENBERGAM.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 504.
Par zemes gabalu Piebalgas ielā, 14, Cēsīs

Cēsu pilsētas dome 11.04.2008. saņēmusi SIA „C&R investīcijas” vēstuli Nr.889/1-23 ar ierosinājumu Cēsu pašvaldībai iegādāties īpašumu Piebalgas ielā 14, Cēsīs, minot iespējamo īpašuma pārdošanas cenu LVL 600`000,-.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu „Pildos savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”. Izvērtējot nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 14, Cēsīs, un saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas (20.05.2008. prot.Nr.19) priekšlikumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 29.05.2008. (prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Noraidīt SIA „C&R investīcijas” (14.04.2008. Nr.889/1-23) ierosinājumu atpirkt nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 14, Cēsīs.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 505.
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, nomas platībām

Zemes gabals Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, nostiprināts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nod.Nr.1000 0015 8473, platība 977 m2) un ar Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumu Nr.233 (prot.Nr.7, 27.punkts) iznomāts SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze”, reģ. Nr. 44103024323, jurid. adrese „Žagarkalns”, Drabešu pag., Amatas nov., Cēsu raj., uz 12 gadiem ar apbūves tiesībām, ar norādi, ka teritorijas apgūšana uzsākama tikai pēc detālplānojuma šai teritorijai spēkā stāšanās.

Zemes gabals Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, nostiprināts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nod.Nr.1000 0008 5788, platība 424023 m2) un daļa no tā iznomāta SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze”. Zemes gabala daļa ar nomas adresi Cīrulīšu iela 68A/2, Cēsīs, ar Cēsu pilsētas dome 29.05.2003. lēmuma §4 (prot. Nr.11) iznomāta ar apbūves tiesībām uz 50 gadiem laivu bāzes un kempinga izveidošanai, platība 33714 m2. Zemes gabala daļa ar nomas adresi Dzidravota iela 2, Cēsīs, ar Cēsu pilsētas dome 29.05.2008. lēmumu Nr.502 (prot. Nr.10, 28 .punkts) iznomāta ar apbūves tiesībām uz 5 gadiem slēpošanas trases – bērnu kalna – izbūvei un uzturēšanai, platība 29288 m2.

Izskatot SIA “Cīruļkalns – atpūtas bāze”, 26.03.2008. iesniegumu (reģ.Nr.752/1-23) ar lūgumu ierosināt detālplānojuma izstrādi SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze” iznomātajām teritorijām – zemes gabalam Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, nomas teritorijām, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 58.punktu un LR Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumu “Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma finansēšanas kārtību” 6.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 20.05.2008. priekšlikumu (prot.Nr.19), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalam Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, nomas platībām (plāns pielikumā Nr.1);

2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas galveno teritorijas plānotāju Zaigu Jēkabsoni;

3. Noslēgt ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze”, reģ.nr.44103024323, jurid. adrese „Žagarkalns”, Drabešu pag., Amatas nov., Cēsu raj., līgumu par detālplānojuma izstrādi, saskaņā ar pielikumu (pielikums Nr.2);

4. Uzdot detālplānojuma izstrādes vadītājai Z.Jēkabsonei veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības detālplānojuma izstrādes procesa virzīšanai;

5. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai D.Trapencierei veikt kontroli par uzdevuma izpildi.


Pielikums Nr.2
Cēsu pilsētas domes sēdes
29.05.2008.,prot.Nr.10, 31.p.
Lēmums nr. 505

Līgums

par detālplānojuma izstrādi
zemes gabalam Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68a, Cēsīs, nomas platībām

Cēsīs, 2008.gada “__.” jūnijā

Cēsu pilsētas dome, Reģ. Nr. 90000031048, Cēsīs, Raunas ielā 4, kuras vārdā, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, rīkojas tās priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS, no vienas puses, un

SIA “Cīruļkalns – atpūtas bāze”, reģ.nr.44103024323, jurid. adrese „Žagarkalns”, Drabešu pag., Amatas nov., Cēsu raj., kuras vārdā uz Statūtu pamata rīkojas valdes priekšsēdētājs Juris ŽAGARS, kā detālplānojuma izstrādes ierosinātājs (turpmāk tekstā IEROSINĀTĀJS), no otras puses,

pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2008.gada 29.maija lēmumu Nr.505 (prot.Nr.10, 31 .punkts) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, nomas platībām”, noslēdz sekojošu Līgumu:

1. IEROSINĀTĀJS pilnībā par saviem līdzekļiem apņemas izstrādāt detālplānojumu Cēsu pilsētas teritorijas daļai, kura grafiski uzrādīta 2008.gada 29.maija domes lēmuma Nr.505 (prot.Nr.10, 31 .punkts) “ Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, nomas platībām” 1.pielikumā;

2. Detālplānojums izstrādājams saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā 2005.-2017. noteikto zonējumu - zemes lietošanas veidam dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve - un detālplānojuma darba uzdevumu;

3. IEROSINĀTĀJS izstrādā detālplānojumu saskaņā ar 19.10.2004. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, ar 13.11.2007. grozījumiem tajos (LR Ministru kabineta noteikumi Nr.751);

4. IEROSINĀTĀJS izstrādā detālplānojumu saskaņā ar Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” (apstiprināti ar 09.06.2005. domes lēmumu, 39.punkts, prot.Nr.14), un līdz šim izdarītajiem grozījumiem tajos;

5. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju no Cēsu pilsētas pašvaldības puses ar Cēsu pilsētas domes 2008.gada 29.maija lēmuma Nr.505 (prot.Nr.10, 31. punkts) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, nomas platībām” 2.punktu apstiprināta Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja Zaiga Jēkabsone;

6. Detālplānojuma izstrādātājs, pamatojoties uz IEROSINĀTĀJA 26.03.2008. iesniegumu (reģ.Nr.752/1-23), ir arhitekte Vija Zlaugotne, sert. Nr. 10-0976;

7. Detālplānojums izstrādājams uz inženiertopogrāfiskā plāna ar mēroga noteiktību 1:500, LKS 92 koordinātu sistēmā, kura izgatavošanu par saviem līdzekļiem nodrošina IEROSINĀTĀJS;

8. Inženiertopogrāfiskais plāns, kurš minēts šī līguma 7.punktā, pēc izgatavošanas iesniedzams Cēsu pilsētas domē digitālā veidā (DGN formātā);

9. Cēsu pilsētas dome apņemas veikt saraksti ar institūcijām un citām detālplānojuma izstrādē ieinteresētām personām, bet konsultācijas ar institūcijām detālplānojuma pirmās redakcijas izstrādes gaitā veic IEROSINĀTĀJS vai izstrādātājs;

10. Cēsu pilsētas dome apņemas nodrošināt telpas detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas posmiem, kā arī spēkā esošā teritorijas plānojuma materiālus, kuri nepieciešami detālplānojuma izstrādei un sabiedriskajai apspriešanai;

11. IEROSINĀTĀJS nodrošina izstrādes vadītāju ar detālplānojuma pirmās redakcijas (nepieciešamības gadījumā arī gala redakcijas) materiāliem, kuri nepieciešami atzinumu saņemšanai no institūcijām, kā arī sabiedriskās apspriešanas posmos Cēsu pilsētas domes telpās eksponējamiem detālplānojuma materiāliem;

12. Ierosinātājs sedz ar detālplānojuma izstrādi saistītos Cēsu pilsētas domes izdevumus saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. lēmumu Nr.25 (prot. Nr.22), arī gadījumā, ja detālplānojuma izstrāde tiek pārtraukta;

13. Vienas nedēļas laikā pēc detālplānojuma gala redakcijas apstiprināšanas un attiecīga paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Cēsu pilsētas domē iesniedzams atbilstoši normatīvajiem aktiem noformēts viens pilns sējumu eksemplārs, VZD iesniedzamie materiāli un institūcijās iesniedzamie materiāli (ja tādi ir prasīti institūciju izdotajos detālplānojuma izstrādes nosacījumos), kā arī grafiskie materiāli digitālā formā (DGN vai DWG formātā);

14. Ja IEROSINĀTĀJA vainas dēļ netiek pabeigta detālplānojuma izstrādāšanas procedūra, Cēsu pilsētas pašvaldība IEROSINĀTĀJAM nekompensē detālplānojuma izstrādē ieguldītos līdzekļus;

15. Puses ir izlasījušas šo Līgumu un piekrīt tā noteikumiem, kas tiek apstiprināts ar pušu rekvizītiem un parakstiem;

16. Līgums sastādīts un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros, divi atrodas Cēsu pilsētas domē, viens pie IEROSINĀTĀJA. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Cēsu pilsētas pašvaldība

Detālplānojuma izstrādes IEROSINĀTĀJS

  ___________________

z.v.

Cēsu pilsētas dome
Reģ. Nr.: 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, LV 4101
AS „SEB banka” Cēsu fil.
Kods UNLALV2X
Konts LV51 UNLA000401313083 5
Tālr. 4124571 Fax: 4124571

  ____________________

z.v

SIA “Cīruļkalns – atpūtas bāze” Reģ.Nr.44103024323
juridiskā adrese „Žagarkalns”,
Drabešu pag., Amatas nov., Cēsu raj.
AS „SEB banka” Cēsu fil. UNLA2X
n.k.LV76UNLA0050000714955<
Tālr./fakss 4107154


2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 506.
Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojumam zemes gabalam Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, nomas platībām

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 59.punktu un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 20.05.2008. priekšlikumu (prot.Nr.19), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojumam zemes gabalam Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, nomas platībām (pielikums);

2. Uzdot detālplānojuma izstrādes vadītājai Z.Jēkabsonei pieprasīt no darba uzdevumā minētajām institūcijām nosacījumus detālplānojuma izstrādei;

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai D.Trapencierei veikt kontroli par uzdevuma izpildi.


Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
29.05.2008.,prot.Nr.10, 32.p.
Lēmums nr. 506

 

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMAM
zemes gabalam Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, nomas platībām


Detālplānojuma izstrādes pamatojums:

Detālplānojums izstrādājams pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumu Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 17.punktu un Cēsu pilsētas domes 2008.gada 29.maija lēmumu Nr.505 (prot.Nr.10, 31. p.) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, nomas platībām”.

Detālplānojuma robežas:

Detālplānojums izstrādājams Cēsu pilsētas teritorijai, kas ietver zemes gabalu Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs (kad.Nr.4201 007 0227), platība 977 m2, un zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs (kad. Nr.4201 006 0205), nomas platības – ar nomas adresēm Cīrulīšu ielā 68A/2 , platība 33714 m2 un Dzidravota ielā 2, platība 29288 m2.

Detālplānojuma mērķis:

Radīt tiesisko pamatojumu apbūves, labiekārtojuma un sporta būvju izvietojumam un meža zemes transformācijai Gaujas nacionālā parka Gaujas dabas lieguma teritorijas daļā.

Detālplānojuma izstrādes uzdevumi:

1. Detālplānojumā risināt:

 • teritorijas zonējumu;
 • ielu, celiņu tīkla struktūru (transporta, velosipēdistu un gājēju kustības organizāciju);
 • objektu iespējamo izvietojumu;
 • ēku augstuma, apjoma un tipa nosacījumus;
 • inženierkomunikāciju shēmu;
 • ainavisko risinājumu;
 • dabas aizsardzības pasākumus;
 • virsūdeņu novadīšanas principus un shēmu;
 • detalizētus apbūves noteikumus;

2. Pieprasīt un ievērot detālplānojuma izstrādē nosacījumus no sekojošām institūcijām:

 • Valmieras reģionālā vides pārvalde;
 • VA “Sabiedrības veselības aģentūra”;
 • AS “Sadales tīkls” Ziemeļu reģions;
 • SIA “Vinda”;
 • Gaujas nacionālā parka administrācija;
 • VZD Vidzemes reģionālā nodaļa;
 • Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecība;

3. Realizēt detālplānojuma izstrādāšanu saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61., 65. un 66. punktā (ar 13.11.2007. grozījumiem tajos) noteiktajiem termiņiem. Detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu noturēt trīs nedēļas, tās laikā organizēt vienu publisku sabiedriskās apspriešanas pasākumu, kā arī izskatīt detālplānojuma pirmo redakciju Cēsu pilsētas domes Vides attīstības padomes sēdē.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 507.
Par detālplānojuma zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Izskatot detālplānojuma izstrādātajā Mārtiņa Pošiva iesniegto izstrādāto detālplānojuma zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, pirmo redakciju, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 64.punktu un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 27.05.2008. priekšlikumu (prot.Nr.20), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, pirmo redakciju;

2. Pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiku noteikt no 2008.gada 16.jūnija līdz 2008.gada 8.jūlijam;

3. Uzdot detālplānojuma izstrādes vadītājai Z.Jēkabsonei veikt nepieciešamās darbības sabiedriskās apspriešanas un atzinumu saņemšanas norisei;

4. Kontroli par uzdevuma izpildi veikt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai D.Trapencierei.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 508.
Par telpu grupu adreses Piebalgas ielā 9-6, Cēsīs, likvidēšanu

Nekustamā īpašuma – zemes un ēku Piebalgas ielā 9, Cēsīs, 83/1000 domājamās daļas pieder Raivim Klaviniusam. Saskaņā ar 27.07.2007. pirkuma līgumu, šo 83/1000 domājamo daļu īpašnieka valdījumā un lietošanā tiek nodoti dzīvokļi Nr.6 un Nr.7. 19.03.2008. Cēsu pilsētas būvvaldē ir akceptēts būvprojekts (reģ. Nr. S-24) dzīvokļu Cēsīs, Piebalgas ielā 9-6 un 7 renovācijai, kas paredz telpu grupas apvienot. Būvatļauja saņemta 02.04.2008. (Nr.038-08p).

Izskatot Raivja Klaviniusa 30.04.2008. iesniegumu (reģ. Nr.394/F-1-23) par pāriešanu uz vienu dzīvokļa numuru sakarā ar dzīvokļu apvienošanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas būvvaldes 16.05.2008. priekšlikumu (prot. Nr.21), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Likvidēt telpu grupu adresi Piebalgas ielā 9-6, Cēsīs, saglabājot apvienotajiem dzīvokļiem adresi Piebalgas iela 9-7, Cēsis;

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Adrešu reģistram;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 509.
Par Saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. saistošajos noteikumos Nr. 5 „Noteikumi par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu un uz Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 15.05.2008. (protokols Nr. 6) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 15.05.2006. (protokols Nr. 7) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.15 ”Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Noteikumi par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” saskaņā ar pielikumu.

2. Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D. Baltiņa) un Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja I. Karlsberga) nodrošināt Saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Noteikumi par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem””publicēšanu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām.


Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
29.05.2008.,prot.Nr.10, 35.punkts
Lēmums nr. 509

Saistošie noteikumi Nr. 15
„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5
„Noteikumi par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem””

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35.panta
trešo un ceturto daļu

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 5 „Noteikumi par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” (apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr. 170 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 5 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu ” (protokols Nr. 4, 59.punkts)) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumu 6.punktu ar apakšpunktu 6.4. šādā redakcijā:

„6.4. vientuļiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem 50% apmērā no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās algas valstī ”.

2. Papildināt noteikumu 8. punktu ar apakšpunktu 8.3. šādā redakcijā:

„8.3. ikmēneša pabalstu 15% apmērā no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās algas valstī audžuģimenei, ar kuru Aģentūra ir noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu, ja bērns ir nekavējoties jāizņem no ģimenes”.

3. Papildināt noteikumu12. punktu ar apakšpunktiem 12.1 un 12.2 , izsakot šādā redakcijā:

„12. Maznodrošinātas ģimenes (mājsaimniecības) statuss Cēsu pašvaldībā tiek noteikts ģimenēm (mājsaimniecībām), kuru ienākumi uz vienu ģimenes (mājsaimniecības) locekli nepārsniedz:

12.1.75% no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālas darba algas valstī, ja ģimenē (mājsaimniecībā) ir darbaspējīgā vecumā esošas personas;

12.2. attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošo minimālo darba algu valstī – pirmajai personai, 75% no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālas darba algas valstī katram nākamajam ģimenes (mājsaimniecības) loceklim, ja ģimenē ir tikai vecuma pensionārs/i vai 1. un 2. grupas invalīds/i”.

4. Noteikumu 18. punktā izslēgt vārdu savienojumu Cēsu pilsētas.

5. Noteikumu 21. punktu izteikt šādā redakcijā:

„21. Uztura maksām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pirmsskolas izglītības iestādei saskaņā ar tās iesniegto rēķinu”.

6. Noteikumu 32. punktu izteikt šādā redakcijā:

„32. Noteikumu 31.1., 31.2., 31.3., 31.4. un 31.5. punktā minētos pabalstus piešķir 50% apmērā no izlietotās summas, bet nepārsniedzot Ls 30,00 viena gada laikā vienai personai.”.

7. Noteikumu 33. punktā skaitli 32.2. aizstāt ar skaitli 31.2.

8. Noteikumu 35. punktā skaitli 32. aizstāt ar skaitli 31.

9. Noteikumu 37. punktu izteikt šādā redakcijā:

„37. Pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai (izņemot endoprotezēšanas izdevumus) kalendārā gada laikā nevar būt lielāks par Ls 80,00 vienai personai un Ls 120,00 vienai ģimenei (mājsaimniecībai), kurā ir vairāk kā viens ģimenes (mājsaimniecības) loceklis”.

10. Izslēgt noteikumu 40. punkta apakšpunktus 40.1. un 40.2. un noteikumu 40. punktu izteikt šādā redakcijā:

„40. Tiesības saņemt vienreizēju sociālo pabalstu dzīvokļa īres (apsaimniekošanas) un komunālo maksājumu parādu dzēšanai, piedaloties nodarbinātību veicinošos pasākumos, ir ģimenēm (mājsaimniecībām), kuras Aģentūra atzinusi par trūcīgām vai maznodrošinātām un izsniegusi to apliecinošu izziņu un kuras savu iespēju robežās ir veikušas ikmēneša īres un komunālos maksājumus, bet dzīvokļa īres un komunālo maksājumu parāda apmērs pārsniedz trīs mēnešu dzīvokļa īres un komunālo maksājumu kopējo summu. ”

11. Noteikumu 41.1. punktu izteikt šādā redakcijā:

„41.1. Nodarbinātības Valsts aģentūras Cēsu filiāles izsniegtais individuālais darba meklēšanas plāns, ja ģimenē ir bezdarbnieks”.

12. Noteikumu 41. punktu papildināt ar apakšpunktu 41.5. šādā redakcijā:

„41.5. ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli pēc sociālās palīdzības organizatora pieprasījuma”.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 510.
Par Saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 23. punktu un 43. panta trešo daļu un uz Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 15.05.2008. (protokols Nr. 6) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 15.05.2006. (protokols Nr. 7) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā”” saskaņā ar pielikumu.

2. Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D. Baltiņa) un Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja I. Karlsberga) nodrošināt Saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 6

„ Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā ”” publicēšanu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām.


Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
29.05.2008.,prot.Nr.10, 36.punkts
Lēmums nr. 510

Saistošie noteikumi Nr. 16
„Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 6
„ Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā ””

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
23. punktu un 43. panta trešo daļu

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā” (apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr. 171 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 6 „Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu” (protokols Nr. 4, 60. punkts)) šādus grozījumus:

1. Noteikumu 9. punktā izslēgt vārdu Ziemassvētku.

2. Noteikumu 9. punktu papildināt ar apakšpunktu 9.4. šādā redakcijā:
„9.4. Politiski represēto apvienībai pasākuma organizēšanai vienu reizi gadā kopā ar biedrībām „Daugavas Vanagi” un Nacionālo karavīru apvienību”.

3. Noteikumu 18. punktu izteikt šādā redakcijā:
„18. Noteikumu 17. punktā minētajiem bērniem brīvpusdienas tiek piešķirtas, neizvērtējot ģimenes (mājsaimniecības) ienākumus, bet uzrādot bāriņtiesas vai darba ekspertīzes ārstu komisijas (DEĀK) izsniegtās apliecības. Brīvpusdienas pēc Aģentūras lēmuma pieņemšanas tiek piešķirtas no nākamā mēneša pirmās mācību dienas līdz mācību pusgada pēdējai dienai. Sākoties jaunam mācību pusgadam, ģimene atkārtoti iesniedz dokumentus brīvpusdienu piešķiršanai. Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar tā iesniegto rēķinu.”

4. Noteikumu 19. punktā izslēgt vārdu savienojumu Cēsu pilsētas.

5. Noteikumu 20. punktu izteikt šādā redakcijā:
„20. Noteikumu 18. punktā minētajiem bērniem uztura maksas tiek piešķirtas, neizvērtējot ģimenes (mājsaimniecības) ienākumus, bet uzrādot bāriņtiesas vai Darba ekspertīzes ārstu komisijas (DEĀK) izsniegtās apliecības.

Uztura maksu atlaides tiek piešķirtas pēc Aģentūras lēmuma pieņemšanas no nākošā mēneša pirmās darba dienas līdz kārtējā mācību pusgada pēdējai darba dienai. Sākoties jaunam mācību pusgadam, ģimenei atkārtoti jāiesniedz dokumenti uztura maksu atlaižu piešķiršanai. Uztura maksām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pirmsskolas izglītības iestādei saskaņā ar tās iesniegto rēķinu”.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 511.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmumā ”Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.15, 26.punkts)

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmumu ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs” (prot.Nr.15, 26.punkts) 2004.gada 21.jūlijā noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Gunti Kalniņu, kā nomnieku par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļu, 492 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts uz 5 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju (līdz 01.07.2009.).

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmuma ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs” 4.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 4% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi iepriekš minētajā nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā. Precizējama arī zemes gabala iznomājamā daļa atbilstoši Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem par ēkas piederību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 15.maija atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, J.Beikmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs” (prot.Nr.15, 26.p.) sekojošus grozījumus:

1.1. Aizstāt 1.punktā vārdu ”daļu” ar skaitli un vārdiem ”12/100 domājamām daļām”;
1.2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
”4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmuma ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs” (prot.Nr.15, 24.p.) 2.punktu.

3. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

4. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 21.07.2004. zemes nomas līgumā Nr.2-7-97/2004.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

7. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.jūliju.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 512.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmumā ”Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.15, 24.punkts)

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmumu ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs” (prot.Nr.15, 24.punkts) 2004.gada 21.jūlijā noslēgts zemes nomas līgums (Nr.2-7-95/2004) starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Ivaru Strazdiņu, kā nomnieku par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļu, 110 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts uz 5 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju (līdz 01.07.2009.).

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmuma ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs” 4.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 4% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi iepriekš minētajā nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā. Precizējama arī zemes gabala iznomājamā daļa atbilstoši Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem par ēkas piederību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 15.maija atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, J.Beikmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs” (prot.Nr.15, 24.p.) sekojošus grozījumus:

1.1. Aizstāt 1.punktā vārdu ”daļu” ar skaitli un vārdiem ”4/100 domājamām daļām”;
1.2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
”4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmuma ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs” (prot.Nr.15, 24.p.) 2.punktu.

3. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

4. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 21.07.2004. zemes nomas līgumā Nr.2-7-95/2004.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

7. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.jūliju.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 513.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmumā ”Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.15, 23.punkts)

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmumu ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs” (prot.Nr.15, 23.punkts) 2004.gada 22.jūlijā noslēgts zemes nomas līgums (Nr.2-7-94/2004) starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Ilzi Rutkovsku, kā nomnieku par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļu, 219 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts uz 5 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju (līdz 01.07.2009.).

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmuma ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs” 4.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 4% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi iepriekš minētajā nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā. Precizējama arī zemes gabala iznomājamā daļa atbilstoši Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem par ēkas piederību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 15.maija atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, J.Beikmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs” (prot.Nr.15, 23.p.) sekojošus grozījumus:

1.1. Aizstāt 1.punktā vārdu ”daļu” ar skaitli un vārdiem ”6/100 domājamām daļām”;
1.2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
”4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmuma ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs” (prot.Nr.15, 23.p.) 2.punktu.

3. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

4. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 22.07.2004. zemes nomas līgumā Nr.2-7-94/2004.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

7. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.jūliju.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 514.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra lēmumā Nr.706 ”Par zemes gabala Vaives ielā 6, Cēsīs, nomu”

Ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra lēmumu Nr.706 ”Par zemes gabala Vaives ielā 6, Cēsīs, nomu" (prot.Nr.18, 42.p.) Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai ‘’CĒSU AUTO’’ (reģ.Nr.44103031626, juridiskā adrese Vilku iela 5-14, Cēsis) nodots nomā zemes gabals Vaives ielā 6, Cēsīs (kadastra Nr.4201-004-0714), garāžu apsaimniekošanai. 2007.gada 30.oktobrī par minēto zemes gabalu 3527 m² platībā noslēgts zemes nomas līgums (Nr.2-7-40/2007).

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra lēmuma Nr.706 ”Par zemes gabala Vaives ielā 6, Cēsīs, nomu’’ 4.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 3% no zemes gabala augstākās vērtības (vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās vērtības).

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi iepriekš minētajā nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 15.maija atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, J.Beikmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra lēmumā Nr.706 ”Par zemes gabala Vaives ielā 6, Cēsīs, nomu’’(prot.Nr.18, 42.p.) grozījumus un izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
”4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 2007.gada 30.oktobra zemes nomas līgumā Nr.2-7-40/2007.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.jūliju.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 515.
Par ziedojumu pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu Kultūras centra direktores I.Grozas iesniegumu (07.05.2008., Nr.1-15/72) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 15.05.2008. atzinumu (protokols Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, J.Beikmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu Kultūras centram pieņemt ziedojumu Ls 2000,00 (divi tūkstoši lati) no SIA „Cēsu nami”– darba organizācijai.- Mātes dienas koncerta organizēšanai.

2. Uzdot Cēsu Kultūras centram (direktore I.Groza) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 516.
Par ziedojumu pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu 1.pamatskolas direktores A.Būres iesniegumu (17.04.2008., Nr.1-27/53) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 15.05.2008. atzinumu (protokols Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, J.Beikmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu 1.pamatskolai pieņemt no 4.klases skolnieces Kristenas Bečas sekojošas ziedotās grāmatas:

Nr.p.k.

Autors, grāmatas nosaukums

Skaits

Cena

1.

Braiens F. Džims Houkinss un bagātību salas lāsts

1

4.99

2.

Grīziņš J. Vārnu ielas republika

1

3.99

3.

Deila A. Raganu čuksti

1

4.99

4.

Zvirgzdiņš J. Konteineru meitenīte Rudīte

1

2.89

5.

Peivere M. Vilkabrālis

1

4.99

6.

Peivere M. Garagājējs

1

4.99

7.

Peivere M. Dvēseļēdājs

1

4.99

8.

Ibotsone E. Ceļojums uz Jūrupi

1

4.99

9.

Greiems K. Vējš vītolos

1

3.99

10.

Baltvilks J. Saruna ar magoni

1

3.99

11.

Cielēna M. Burtumāja

1

2.99

12.

Milns. A. A. Stāsts par to, kā I-ā pazaudēja asti

1

2.99

 

Kopā:

12

53.77

2. Uzdot Cēsu 1.pamatskolai (direktore A.Būre) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 517.
Par naktsmītņu izdevumu apstiprināšanu 8.Latvijas zēnu koru salidojuma dalībniekiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, 31.03.2008. noslēgto līgumu starp Valsts jaunatnes iniciatīvas centru, Cēsu rajona padomi un Cēsu pilsētas domi, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.05.2008.atzinumu (protokols Nr.7) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 15.05.2008. atzinumu (protokols Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, J.Beikmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt naktsmītņu izdevumus 8.Latvijas zēnu koru salidojuma vienam dalībniekam Ls 1,00 (viens lats) sekojošās izglītības iestādēs:

- Cēsu Valsts ģimnāzijā;
- Cēsu 2.vidusskolā;
- Cēsu pilsētas pamatskolā;
- Cēsu 1.pamatskolā;
- Cēsu 2.pamatskolā;
- Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā.

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa), Cēsu 2.vidusskolai (direktore I.Semjonova), Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle), Cēsu 1.pamatskolai (direktore A.Būre), Cēsu 2.pamatskolai (direktors O.Bicāns) un Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai (direktore I.Eglīte) veikt nepieciešamos grozījumus 2008.gada apstiprinātā budžetā.

3. Par lēmuma izpildi atbildīgi Cēsu Valsts ģimnāzija (direktore G.Bērziņa), Cēsu 2.vidusskola (direktore I.Semjonova), Cēsu pilsētas pamatskola (direktors M.Šķēle), Cēsu 1.pamatskola (direktore A.Būre), Cēsu 2.pamatskola (direktors O.Bicāns) un Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola (direktore I.Eglīte).

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 517.
Par naktsmītņu izdevumu apstiprināšanu 8.Latvijas zēnu koru salidojuma dalībniekiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, 31.03.2008. noslēgto līgumu starp Valsts jaunatnes iniciatīvas centru, Cēsu rajona padomi un Cēsu pilsētas domi, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.05.2008.atzinumu (protokols Nr.7) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 15.05.2008. atzinumu (protokols Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, J.Beikmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt naktsmītņu izdevumus 8.Latvijas zēnu koru salidojuma vienam dalībniekam Ls 1,00 (viens lats) sekojošās izglītības iestādēs:

- Cēsu Valsts ģimnāzijā;
- Cēsu 2.vidusskolā;
- Cēsu pilsētas pamatskolā;
- Cēsu 1.pamatskolā;
- Cēsu 2.pamatskolā;
- Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā.

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa), Cēsu 2.vidusskolai (direktore I.Semjonova), Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle), Cēsu 1.pamatskolai (direktore A.Būre), Cēsu 2.pamatskolai (direktors O.Bicāns) un Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai (direktore I.Eglīte) veikt nepieciešamos grozījumus 2008.gada apstiprinātā budžetā.

3. Par lēmuma izpildi atbildīgi Cēsu Valsts ģimnāzija (direktore G.Bērziņa), Cēsu 2.vidusskola (direktore I.Semjonova), Cēsu pilsētas pamatskola (direktors M.Šķēle), Cēsu 1.pamatskola (direktore A.Būre), Cēsu 2.pamatskola (direktors O.Bicāns) un Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola (direktore I.Eglīte).

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 518.
Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu Valsts ģimnāzijas organizētajai debašu nometnei Salacgrīvā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (29.04.2008., Nr.1-12/151), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.05.2008.atzinumu (protokols Nr.7) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 15.05.2008. atzinumu (protokols Nr.7), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, J.Beikmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt dalības maksu Cēsu Valsts ģimnāzijas organizētajai debašu nometnei Salacgrīvā 2008.gada vasarā – Ls 15,00 (piecpadsmit lati) vienam dalībniekam.

2. Par lēmuma izpildi atbildīga Cēsu Valsts ģimnāzija (direktore G.Bērziņa).

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 520.
„Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma iemaksas kārtību Cēsu pilsētas sporta skolā” apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora Jāņa Nagļa 12.05.2008 iesniegumu Nr. 1104/1-24 un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (15.05.2008. protokols Nr.7) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (15.05.2008. protokols Nr.7) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, J.Beikmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt „Audzēkņu vecāku līdzfinansējuma iemaksas kārtību Cēsu pilsētas sporta skolā” saskaņā ar pielikumu.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.septembri.

3. Atzīt par spēku zaudējušu 2007.gada 23.augusta Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.509 „Par Nolikuma „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Cēsu pilsētas sporta skolā” apstiprināšanu”.

4. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam


Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
29.05.2008.,prot.Nr.10, 46.p.
Lēmums nr. 520

 

Izdota: Saskaņā ar
Cēsu pilsētas sporta skolas Nolikuma Nr.
1 8.9. punktu

 

“AUDZĒKŅU VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMA IEMAKSAS KĀRTĪBA
CĒSU PILSĒTAS SPORTA SKOLĀ”

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Šī kārtība nosaka Cēsu pilsētas sporta skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu mācību- treniņu procesa nodrošināšanai un to, kuri audzēkņi atbrīvoti no tā.

1.2. Vecāku līdzfinansējums Cēsu pilsētas sporta skolā tiek noteikts un var tikt mainīts ar atsevišķu dibinātāja lēmumu.

2. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs

2.1. Audzēkņu vecāku līdzfinansējums tiek noteikts par 9 mēnešiem mācību gadā (atkarībā no tā, kuros mēnešos treneris izmanto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu).

2.2. Audzēkņu vecāku līdzfinansējumu jāmaksā tiem sporta skolas audzēkņiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir Cēsu pilsētas teritorijā un mācību treniņu nodarbību norises vieta - Cēsu pilsētas domes uzturētajās sporta bāzēs.

2.3. Audzēkņu vecāku līdzfinansējuma apmērs ir Ls 2-, (divi lati) mēnesī.

2.4. No audzēkņu vecāku līdzfinansējuma atbrīvoti tie sporta skolas audzēkņi, kuru deklarētā dzīves vieta ir Cēsu rajona pagastos, novados, pie nosacījuma, ja Cēsu rajona padome saglabā uzturēšanas izdevumu līdzfinansējumu sporta skolas budžetā.

2.5. Ja sporta skolas audzēknis vienlaicīgi apgūst vairāk kā 1 (vienu) sporta izglītības programmu, audzēkņu vecāku līdzfinansējums jāmaksā par vienu programmu.

2.6. Ja audzēknis attaisnoti nav apmeklējis nodarbības, kas tiek apstiprināts ar ārsta izziņu, vecāku iesniegumu vai citas kompetentas iestādes izziņu, un kavējuma periods ir ilgāks par 1 nedēļu mēnesī, tad par attiecīgo laika periodu audzēkņu vecāku līdzfinansējums nav jāmaksā, proporcionāli:

2.6.1. slimojot 1 nedēļu mēnesī, jāmaksā - 1,50 Ls,
2.6.2. slimojot 2 nedēļas mēnesī, jāmaksā - 1,00 Ls,
2.6.3. slimojot 3 nedēļas mēnesī, jāmaksā - 0.50 Ls.

3. Atbrīvošana no audzēkņu vecāku līdzfinansējuma

3.1. Cēsu pilsētas sporta skolas pedagoģiskā padome var lemt par ilglaicīgu audzēkņu atbrīvošanu no audzēkņu vecāku līdzfinansējuma, pamatojoties uz:

3.1.1. Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajiem izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstiem attiecīgajam mācību gadam;
3.1.2. 2003. gada 25. februāra LR MK noteikumiem Nr.97 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu” to ģimeņu bērniem, kuru vecāku (apgādnieku) pēdējo 3 mēnešu ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 50% no attiecīgajā kalendārajā gadā LR MK apstiprinātās minimālās algas uz vienu ģimenes locekli. Minētie dati jāapliecina ar Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” izziņu. Izziņas saņemšanai nepieciešams iesniegt darba devēja izziņu par pēdējo 3 mēnešu ienākumiem, vai arī Valsts nodarbinātības dienesta izziņu par bezdarbnieka statusu);
3.1.3. motivētu trenera iesniegumu, gadījumā, ja audzēkņa deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu pilsētas teritorijā, bet viņš iegūst pamatizglītību, vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību citā Latvijas rajonā.

3.2. Pamatojoties uz kārtības punktiem 3.1.1. un 3.1.2., audzēknis var tikt atbrīvots no audzēkņu vecāku līdzfinansējuma ne ilgāk kā uz 1 mācību gadu. Lai audzēkni atbrīvotu no audzēkņu vecāku līdzfinansējuma samaksas atkārtoti, nepieciešams iesniegt nolikuma 3.1.1. un 3.1.2. punktos minētos attaisnojuma dokumentus.

3.3. Komplektējot jaunu mācību treniņu 1. apmācības gada grupu (SSG-1), audzēkņu vecāku līdzfinansējums par pirmo apmācības mēnesi nav jāmaksā.

4. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi

4.1. Audzēkņu vecāku līdzfinansējums jāiemaksā par pašreizējo mēnesi:

4.1.1. skolas kasē (Cēsīs, Piebalgas ielā 18) - ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15. datumam;
4.1.2. ar pārskaitījumu sporta skolas norēķinu kontā (skat. -“rekvizīti”)- ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15. datumam, norādot: audzēkņa vārdu, uzvārdu, sporta veidu, mēnesi, par kuru veikts maksājums. Bankas maksājuma uzdevuma vai interneta bankas maksājumu uzdevuma kopija jāiesniedz trenerim vai skolas kasierei;
4.1.3. Sporta skolas norēķinu konta rekvizīti, veicot audzēkņu vecāku līdzfinansējuma apmaksu ar pārskaitījumu:
Cēsu pilsētas sporta skola, reģ. Nr. 90001609336, konts LV92UNLA0004014130070 A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X;
4.1.4. Cēsu pilsētas sporta skolai jāiesniedz pārskats par attiecīgajā mēnesī aprēķināto audzēkņu vecāku līdzfinansējuma apmēru Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 10. datumam (pārskata veidlapas paraugs Kārtības pielikumā Nr.1, Nr.3).

4.2. Veicot audzēkņu vecāku līdzfinansējuma iemaksu Sporta skolas kasē atbilstoši 4.1.1.punktam, audzēknis vai audzēkņa vecāki parakstās sarakstā (ailē: ”Paraksts par naudas iemaksāšanu un kvīts saņemšanu”), pretī saņemot stingrās uzskaites darījuma kvīti.

4.3. Audzēkņu vecāku līdzfinansējumu var iemaksāt avansā par periodu no 1 līdz 9 mēnešiem.

4.4. Maksu iekasēšana tiek veikta saskaņā ar attiecīgajiem LR likumdošanas aktiem.

4.5. Cēsu pilsētas sporta skolas trenerim ir tiesības izlietot sporta skolas kontā iemaksāto audzēkņu vecāku līdzfinansējumu mācību treniņu procesa nodrošināšanai, iepriekš saskaņojot ar skolas vadību, atbilstoši attiecīgā perioda iemaksu apjomam.

5. Citi jautājumi

5.1. Ar šo Kārtību iepazīstināmi tie Cēsu pilsētas sporta skolas treneri, kuru darba vieta ir Cēsu pilsētas domes uzturētajās sporta bāzēs Cēsu pilsētas teritorijā.

5.2. Ar šo Kārtību ir iepazīstināmi tie audzēkņi un viņu vecāki (aizbildņi), kuru deklarētā dzīves vieta ir Cēsu pilsētas teritorijā un mācību treniņu nodarbību norises vieta - Cēsu pilsētas domes uzturētajās sporta bāzēs, audzēknim iestājoties sporta skolā, vienlaicīgi ar iesnieguma iesniegšanu (audzēkņu iesnieguma paraugs Kārtības pielikumā Nr. 2).

5.3. Kārtība stājas spēkā ar 2008.gada 1.jūniju.

Pielikums Nr. 1

Cēsu pilsētas sporta skola, RN 90001609336
Piebalgas iela 18, Cēsis, LV4101

APSTIPRINU:

Cēsu pilsētas sporta skolas direktors

_____________J.Naglis

200__.gada”___”_______________


Pārskats par aprēķināto audzēkņu vecāku līdzfinansējumu
Cēsu pilsētas sporta skolā par 200__ .gada___________
                                                                               (mēnesis)

Pamats: 1. “Kārtība par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Cēsu pilsētas sporta skolā”, apstiprināts ar 2008.gada___. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.., protokols Nr.

Nr.p.k

Trenera vārds, uzvārds

Aprēķinātais līdzfinansējums, LVL

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

KOPĀ

X

 

Piezīme. Audzēkņu vecāku līdzfinansējuma apmērs ir aprēķināts, pamatojoties uz datiem par attiecīgā mēneša audzēkņu treniņu apmeklējumu pēc mācību uzskaites žurnāliem.

Direktora vietn.mācību darbā       R.Vanadziņa

Sarakstu sastādīja kasiere      G.Brence

Atzīme par aprēķina iesniegšanu grāmatvedībā__________________________.
                           (paraksts, datums).


Pielikums Nr. 2

CĒSU PILSĒTAS SPORTA SKOLA
IESNIEGUMS

Lūdzu uzņemt mani_______________________________________ nodaļā

Par sevi sniedzu šādas ziņas:

  1. Vārds, uzvārds______________________
   _______________________
  2. Personas kods _______________________
  3. Mājas adrese, tālruņi _______________________________
   _______________________________
   _______________________________
   _______________________________
  4. Kādu skolu un klasi apmeklē

____________________________
____________________________

Ar sporta skolas audzēkņu iekšējās kārtības noteikumiem iepazinos un apņemos tos izpildīt:

___________________________________

/audzēkņa paraksts/

Audzēkņa vecāki (aizbildņi):

Māte _________________________________

(vārds, uzvārds)

darba vieta, tālrunis

Tēvs __________________________________

(vārds, uzvārds)

darba vieta, tālrunis

Ar audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteikumiem un iemaksas kārtību iepazinos un apņemos ievērot.

Datums:____________________ _________________________________/audzēkņa vecāku paraksts/

Sporta skolotāja rekomendācija (saskaņojums)_________________________

paraksts datums


Pielikums 3

Cēsu pilsētas sporta skola
Reģ.Nr.90001609336

APSTIPRINU
Cēsu pilsētas sporta skolas
direktors
J. Naglis

Cēsīs, 2008. gada

pie pārskata par aprēķināto audzēkņu vecāku līdzfinansējumu
Cēsu pilsētas sporta skolā par 200_.gada __________

iesniegt grāmatvedībā 15. Datumā

 

 

 

 

Samaksāts 200__.(mēnesis)

Atlikums mēneša beigās

Nr. p.k.

Trenera vārds, uzvārds

Atlikums mēn sākumā

Aprēķināts 200_.(mēn)

bankā

kasē

Kopā

Parāds

Pārmaksa

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 521.
Par ziedojumu pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (19.05.2008., Nr.1-12/187), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, J.Beikmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt – materiāli tehniskā bāzes uzlabošanai – ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.


Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
29.05.2008.,prot.nr.10, 47.punkts
Lēmums nr. 521

Cēsu Valsts ģimnāzijai ziedoto grāmatu saraksts

Nr.p.k.

Grāmatas autors, nosaukums

Ziedotājs

Cena, Ls

1.

Latvijas ģeogrāfija

Ingūna Gaile

4,10

2.

Septiņdesmit pasaules izcilākie ceļojumi

Valmieras rajona skolotāji

3,00

3.

Latvijas likteņa gaitās

Inese Sīmane

2,10

4.

Mauriņa Eiropas Tautu kultūras dialogā

Austra Celmiņa

2,20

5.

Ķezbere Dzeja 1.sējums

Ieva Cērpiņa

3,00

6.

Ķezbere Dzeja 2.sējums

Ieva Cērpiņa

3,00

7.

100 Ķīnas brīnumi

8.b.klase (skolotāja S.Villa)

14,00

8.

Kostova Vēsturnieki

Lilita Ādamsone

1,90

9.

Treijs Zigfrīds Meierovics

8.a klase (skolotāja I.Sīmane)

7,00

10.

Orvels Dzīvnieku ferma

7.a klase (skolotāja P.Artimovviča)

3,70

11.

Mūmijas (Redzesloks)

7.a klase (skolotāja P.Artimovviča)

4,10

12.

Zemes dzīļu noslēpumi (LME)

7.a klase (skolotāja P.Artimovviča)

4,10

13.

Latvijas nacionālie parki un rezervāti (LME)

7.a klase (skolotāja P.Artimovviča)

4,00

14.

Sēnes Latvijā (LME)

7.a klase (skolotāja P.Artimovviča)

4,00

15.

Koelju Ceļavārdi Gaismas Bruņiniekam

7.a klase (skolotāja P.Artimovviča)

3,36

16.

Rubenis 19.gs.kultūra Eiropā

12.d klase (skolotāja S.Goldmane)

7,34

17.

100 ievērojamākie rakstnieki

10.d klase (skolotāja I.Ozola)

6,44

18.

Ikstena Esamība ar Regīnu

10.d klase (skolotāja I.Ozola)

10,00

19.

Gasparovs Aizraujošā Grieķija

10.d klase (skolotāja I.Ozola)

12,00

20.

Mikalandželo

11.c klase (skolotāja I.Radzobe)

4,00

21.

Mēs-ZOO stacijas bērni

12.c klase (skolotāja S.Upīte)

3,34

22.

Glezniecības enciklopēdija

12.c klase (skolotāja S.Upīte)

8,85

23.

Svešvārdu vārdnīca

11.b.klase (skolotājs R.Lazdiņš)

4,10

24.

Manas Latvijas gaismas cilvēki

Ivars Zemītis

1,00

25.

Vahers Lūzums

Ivars Zemītis

1,00

26.

Eiduss Pagājība

Ivars Zemītis

1,00

27.

Mille Te un citadele. Jānis Peters

Ivars Zemītis

1,00

28.

Berelis Ugunīgie vērši

11.d klase (skolotāja I.Tilaka)

10,50

29.

Zelta gudrības grāmata

Ilze Ceriņa (12.a klase)

2,20

30.

Dabas dārgumi. UNESCO

11.a klase (skolotājs Ģ.Zeilars)

40,00

31.

Vara. Kā tiek pārvaldīta pasaule

10.c klase (skolotāja S.Stupaka)

16,17

32.

Austrālija

9.b klase (skolotāja I.Gaile)

4,00

33.

Blohs Mērfija likumi

7.b klase (skolotāja A.Slaidiņa)

5,50

34.

Dzīvnieku pasaule

7.b klase (skolotāja A.Slaidiņa)

8,58

35.

Manela Mīlestības kruīzs

7.b klase (skolotāja A.Slaidiņa)

1,50

36.

Vallika Kā tev klājas Anna?

7.b klase (skolotāja A.Slaidiņa)

1,50

37.

Nīlsena 4 sirdis un kafija ar...

7.b klase (skolotāja A.Slaidiņa)

1,50

38.

Manela Apburtā sirds

7.b klase (skolotāja A.Slaidiņa)

1,50

39.

Cilgena Skūpstu pasts

7.b klase (skolotāja A.Slaidiņa)

1,50

40.

Geivela Grāmata zēniem

7.b klase (skolotāja A.Slaidiņa)

1,50

41.

Pikaso

11.c klase (skolotāja I.Radzobe)

4,00

42.

Klods Monē

11.c klase (skolotāja I.Radzobe)

4,00

43.

100 pasaules skaistākās pilsētas

Inese Lāce

5,50

44.

100 nacionālie paarki

Inese Lāce

5,50

45.

Skolas enciklopēdija

Inese Lāce

2,50

46.

Brīnumpasakas

Inese Lāce

2,50

47.

Tales of Magic

Inese Lāce

2,50

48.

Palmers Baltijas jūras valstu un tautu vēsture

12.b klase (skolotāaja M.Artimoviča)

4,00

49.

Filozoffija tekstu fragmentos

Gunta Bērziņa

2,50

50.

Rukšāne Dārznieks un revolucionārs

Guna Ruksāne

2,50

51.

Emma

Ieva Moroza (8.klase)

1,00

52.

The Curse of the Mummy

Ieva Moroza (8.klase)

1,00

53.

The Three Musketeers

Ieva Moroza (8.klase)

1,00

54.

The Prince aand the Pauper

Ieva Moroza (8.klase)

1,00

55.

Latvijas luterāņu baznīcas 1.sējums

10.b klase (sskolotāja I.Kriškāne)

32,00

56.

E.Veidenbaums Dzeja

Līvija Volkova

2,50

57.

Volkova Blaumaņa zelts

Līvija Volkova

13,00

58.

Dzīvā upe

Rīgas Latviešu biedrības nams

1,50

59.

Latviešu biedrības nams

Rīgas Latviešu biedrības nams

1,50

60.

Latviešu valoda-patstāvīgā un mainīgā

Selga Goldmane

1,50

61.

Vītols E. Lāčplēša kara ordeņa kavalieru dzimšanas un cīņu vietas

Gunta Bērziņa

1,00

62.

Straupes grāmata

Gunta Bērziņa

3,002008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 522.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumā „Par dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisijas sastāvu” (prot.Nr.13, 48.p.)

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumu (prot. Nr.7, 33.p.) „Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes Administratīvās nodaļas , Dzīvokļu un komunālās nodaļas un Sociālās nodaļas amata vienību sarakstos, nodaļu nosaukumos un nodaļu nolikumu apstiprināšanu” , Komunālās nodaļas vadītāja Igora MERCA iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 29.05.2008. (prot.Nr. 8) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, J.Beikmanis, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izslēgt no komisijas sastāva Igoru MERCU – Komunālās nodaļas vadītāju

2. Iekļaut komisijas sastāvā Aiju MALNAČU – Nekustamā īpašuma nodaļas Zemes ierīcības inženieri.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 523.
Par būves Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā

Zemes gabals Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-1324), 2003.gada 15.augustā reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0010 8224).

Ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumu Nr.365 ’’Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.283 (prot.Nr.7) atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, nomu’’ sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’ (reģ.Nr.44103027052, juridiskā adrese Valmieras iela 2, Cēsis) nodota nomā zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, daļa 3080 m² platībā Cēsu tirgus darbības nodrošināšanai uz tirgus teritorijas Valmieras ielā 2 un Dzintara ielā 3, Cēsīs, rekonstrukcijas laiku. 2007.gada 28.decembrī par minēto zemes gabala platību noslēgts zemes nomas līgums. Ar Cēsu pilsētas domes 2008.gada 6.marta lēmumu Nr.223 izdarīti grozījumi iepriekš minētajā Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.365, nosakot, ka iznomājamā zemes gabala platība ir 3932 m².

2007.gada 28.decembrī noslēgtajā zemes nomas līguma 5.5.punktā noteikts, ka nomniekam nav tiesību reģistrēt būves uz noteiktu laiku zemesgrāmatā kā patstāvīgus īpašuma objektus.

2008.gada 26.maijā Cēsu pilsētas domē reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību” Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētāja Māra Bērziņa iesniegums ar lūgumu piekrist būves - Cēsu tirgus jaunbūve (uz noteiktu laiku) Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, reģistrēšanai zemesgrāmatā uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Cēsu tirgus” vārda ar nolūku atbrīvot Cēsu pilsētas domi no galvojuma saistībām par kredītu, kas saņemts 2008.gada 3.martā AS ”SEB Latvijas Unibanka” EUR 384000 (trīs simti astoņdesmit četri tūkstoši eiro) apjomā būves celtniecības darbu izmaksu daļējai segšanai, kā nodrošinājumu izmantojot Cēsu pilsētas domes galvojumu (galvojuma līgums Nr.CE08055/G-1; 09.04.2008).

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētāja Māra Bērziņa iesniegumu (26.05.2008.; reģ.Nr.1222/1-23)”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piekrist, ka zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, nomnieks - sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’ (reģ.Nr.44103027052, juridiskā adrese Valmieras iela 2, Cēsis) reģistrē zemesgrāmatā būvi - Cēsu tirgus jaunbūve (uz noteiktu laiku) Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201-005-1324-002), uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’ vārda uz nomas līguma darbības termiņa laiku.

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) veikt atbilstošus grozījumus 2007.gada 28.decembrī noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr.2-7-49/2007.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 524.
Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 23.augusta domes lēmuma Nr.497 „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs” 2.3.punkta piemērošanu 2008.gada vasarā

Lai nodrošinātu ar vietām pirmsskolas iestādēs no 2008.gada 2.jūnija līdz 29.augustam, tos bērnus, kuriapmeklē Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu („gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.”), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Papildināt Cēsu pilsētas domes 2007.gada 23.augusta domes lēmuma Nr.497 „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs” 2.3.punktu ar jaunu apakšpunktu 2.3.4., izsakot to sekojošā redakcijā:

„2.3.4. laika periodā no 2008.gada 2.jūnija līdz 2008.gada 29.augustam - uz vecāku iesnieguma pamata”.

2. Uzdot Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai (Mārai Virskulei) , Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes (vadītājai Solveigai Lejiete), Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes (vadītājai Mārai Rozenbergai), Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas pienākumu izpildītājai (Lienei Kazakai), Cēsu 2.pamatskolas (direktoram Ojāram Bicānam) iepazīstināt bērnu vecākus/aizbildņus ar domes lēmumu.

3. Kontoli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.2008.gada 29.maija protokols nr. 10       Lēmuma nr. 525.
Par telpu nomu ēkā Raunas ielā 12, Cēsīs

Pamatojoties uz:

1) „Cēsu pilsētas Attīstības plāna 2008. – 2014.gadam” un „Cēsu pilsētas Kultūras stratēģijas 2008. – 2013. gadam” noteiktajiem stratēģiskajiem virzieniem - par kultūras speciālistu, mākslinieku izglītības attīstību; daudzveidīga kultūras piedāvājuma, t.sk., profesionālās vizuālās mākslas pilnveidi; iespēju Cēsu pilsētas iedzīvotājiem gūt kultūras izglītību mūža garumā;

2) Cēsu Kultūras centra pirmsrekonstrukcijas situāciju, paredzot ēkas ekspluatāciju līdz 2009.gada septembrim, līdz ar to jaunu telpu nomas līgumu maksimālais pieļaujamais termiņš ir līdz 2009.gada 31.jūlijam, kas ierobežo jaunu nomnieku piesaisti;

3) galerijas „Dūja” aktīvu un kvalitatīvu iesaistīšanos Cēsu pilsētas kultūras dzīves organizēšanā un

4) galerijas „Dūja” īpašnieka SIA „LG Studija” valdes priekšsēdētājas Ineses Ezertēvas iesniegumu,

5) Cēsu pilsētas domes lēmumu (24.04.2003. Prot.Nr. 9 #24) „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”

6) Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (29. 05.2008. Nr.8) atzinumu,

Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, V.Vaivods, A.Mihaļovs, J.Žagars, D.Vasmanis, J.Beikmanis, A.Rasmanis, M.Šķēle, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Samazināt par 80% telpu nomas maksu SIA „LG Studija” nomas telpām Cēsīs ,Raunas ielā 12 mākslas galerijas „Dūja" darbībai;

2. Pagarināt 2007.gada 12.jūlijā noslēgto telpu nomas līgumu starp Cēsu Kultūras centru un SIA”LG Studija” līdz 2009.gada 31.jūlijam, veicot grozījumus līguma 5.1. punktā par nomas maksu atbilstoši šī lēmuma 1.punktam. 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv