Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.jūlijs   Vārda dienu svin: Andžs, Andžejs, Edīte, Esmeralda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2008. gads
2008.gada 31.jūlija protokols nr.13

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1616. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Biedrību Biznesa Inkubators Cēsis
2617. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Staņislavam Rihardam Salemonovičam Caunas ielā 8 - 10, Cēsīs
3618. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Elgai Birutai Skaidiņai Caunas ielā 8 - 11, Cēsīs
4619. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Haraldam Ignātam Caunas ielā 8 – 14, Cēsīs
5620. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Elgai Aijai Ķīsei Lenču ielā 40 - 18, Cēsīs
6621. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Birutai Ieviņai Emīla Dārziņa ielā 7 - 2, Cēsīs
7622. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rutai Gedrovičai Saules ielā 23 - 319, Cēsīs
8623. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Mārai Dillei Saules ielā 23 - 316, Cēsīs
9624. Par Cēsu pilsētas domes 10.01.2008. lēmuma nr. 18 (protokols nr. 1, punkts 18) „Par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanu Caunas ielā 7, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu
10625. Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 - 20, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Natāliju Gelbroti
11626. Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 - 25, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Mirdzu Jaunzemi
12627. Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 328, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Irinu Čegulovu
13628. Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 8 - 18, Cēsīs, sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar Ilonu Krilovu
14629. Par dzīvojamās telpas Lenču ielā 40 - 4/1, Cēsīs, sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar Danu Drivnieci
15630. Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 A – 20, Cēsīs, izīrēšanu Margitai Urbanovičai
16631. Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 – 13, Cēsīs, izīrēšanu Anitai Jankovičai
17632. Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 – 26, Cēsīs, izīrēšanu Lāsmai Ozoliņai
18633. Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 323, Cēsīs, izīrēšanu Romānam Sotņikam
19634. Par Aivara Bezdelīgas reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu un dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 312, Cēsīs, īres līguma grozīšanu
20635. Par Jāņa Rozenberga reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā
21636.Par Jāņa Millera izslēgšanu no Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības sociālā dzīvokļa izīrēšanas reģistra
22637. Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Vaives ielā 17, Cēsīs
23638. Par adrešu piešķiršanu Andreja Pumpura ielā 1A un 1B, Cēsīs
24639. Par zemes ierīcības projekta Briežu ielā 17, Cēsīs apstiprināšanu
25640. Par zemes ierīcības projekta Jēkaba ielā 12, Cēsīs apstiprināšanu
26641. Par Cēsu pilsētas domes 2005.gada 22.septembra lēmuma ”Par zemes gabala daļas Valmieras ielā 2, Cēsīs, nomas līguma izbeigšanu un zemes gabala daļas nomu Valmieras ielā” (prot.Nr.22, 14.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
27642. Par zemes nomas līguma izbeigšanu par zemes gabalu “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas”, Raiskuma pag., Cēsu raj.
28643. Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Raiņa ielā 33, Cēsīs
29644. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Gaujas ielā 72, Cēsīs
30645. Par zemes gabala Gaujas ielā 72, Cēsīs, daļas nomu
31646. Par zemes nomas līguma izbeigšanu par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļu
32647. Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu
33647. Par zemes gabala Valmieras ielā 14, Cēsīs, daļas nodošanu apsaimniekošanā
34649. Par zemes nomas līguma izbeigšanu Dzirnavu ielā 6, Cēsīs
35650.Par zemes gabala Dzirnavu ielā 2, Cēsīs, daļas nodošanu apsaimniekošanā
36651. Par finansējumu Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekta „Roku rokā bērna atbalstam” līgumam Nr.1.6/16
37652. Par finansējumu Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekta „Drošība ar atbildību” līgumam Nr.1.3/133
38653. Par Saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008.saistošajos noteikumos Nr.2„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam”” apstiprināšanu
39654. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs”
40655. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs”
41656. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs”
42657. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs”
43658. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs”
44659. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs”
45660. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 9.oktobra lēmumā ”Par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 7, Cēsīs”
46661. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmumā Nr.694 ”Par zemes gabalu – Skudru iela un Spāres iela, Cēsīs, nomu”
47662. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 22.jūlija lēmumā ”Par zemes gabala nomu Vaļņu ielā 3A, Cēsīs”
48663. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.septembra lēmumā ”Par zemes gabala 8/30 domājamo daļu nomu Cēsīs, Rūpniecības ielā 13”
49664. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.233 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, nomu”
50665. Par ziedojumu pieņemšanu
51666. Par ziedojuma pieņemšanu
52667. Par Cēsu pilsētas pašvaldības maksas noteikšanu atļaujas saņemšanai rakšanas darbu, sastatņu vai celtniecības nožogojuma uzstādīšanas darbiem, aizņemot brauktuves, ietves, dabas pamatni un apstādījumus
53668. Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Andra MIHAĻOVA atvaļinājumu
54669. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Zvaigžņu ielā 6, Cēsīs
55670. Par maksas noteikšanu par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” rīkoto iepirkumu konkursu nolikumu sagatavošanu2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 616.
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Biedrību Biznesa Inkubators Cēsis

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir „sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu”. Cēsu pilsētas nodarbinātības stratēģija (apstiprināta 26.10.2008.) paredz pastāvīgi risināt nodarbinātības un uzņēmējdarbības jautājumus un izveidot uzņēmējdarbības atbalsta tīklu (t.sk. izveidot biznesa inkubatoru).

Biedrība Biznesa Inkubators Cēsis izveidota ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību Cēsu pilsētā un tās apkārtnē, izveidojot Biznesa Inkubatoru potenciāliem komersantiem un jaundibinātiem uzņēmumiem ar komercdarbības uzsākšanai un attīstībai labvēlīgu vidi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Biznesa inkubators Cēsis” (pielikums Nr.1);

2. Kontroli par līguma izpildi veic Attīstības plānošanas nodaļa;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Cēsu pilsētas domes izpilddirektors J.ROZENBERGS

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 617.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Staņislavam Rihardam Salemonovičam Caunas ielā 8 - 10, Cēsīs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro daļu par to, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 28.05.2008. atzinumu (izziņa nr. 5-5-3/50) par trūcīgas personas statusa piešķiršanu Staņislavam Rihardam Salemonovičam, 30.06.2008. Staņislava Riharda Salemonoviča iesniegumu (reģ. nr.271/F-1-13) ar lūgumu atjaunot sociālā dzīvokļa Caunas ielā 8 - 10, Cēsīs, īres līgumu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 22.07.2008. atzinumu (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atjaunot uz sešiem mēnešiem ar Staņislavu Rihardu Salemonoviču, noslēgto līgumu par sociālā dzīvokļa īri Caunas ielā 8 - 10, Cēsīs, viena istaba, dzīvojamā platība 11,0 m2, kopējā platība 23,4 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), sagatavot un parakstīt vienošanos par sociālā dzīvokļa Caunas ielā 8 - 10, Cēsīs, īres līguma atjaunošanu ar Staņislavu Rihardu Salemonoviču.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 618.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Elgai Birutai Skaidiņai Caunas ielā 8 - 11, Cēsīs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro daļu par to, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. Saistošo noteikumu Nr. 7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 65.1 punktu, kas nosaka, ja lēmums par sociālā dzīvokļa statusa apstiprināšanu ir pieņemts pirms šo Noteikumu spēkā stāšanās dienas, tad sociālā dzīvokļa, kura atbildīgais īrnieks ir atsevišķi dzīvojošs pensionārs vai invalīds, īres līgums ir atjaunojams bez Personas ienākumu izvērtēšanas, Elgas Birutas Skaidiņas 02.07.2008. iesniegumu (reģ. nr. 277/F-1-13) par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu, jo persona ir atsevišķi dzīvojoša pensionāre, un dzīvoklim sociālā dzīvokļa statuss piešķirts pirms Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. Saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” spēkā stāšanās, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 22.07.2008. atzinumu (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atjaunot uz sešiem mēnešiem ar Elgu Birutu Skaidiņu noslēgto līgumu par sociālā dzīvokļa īri Caunas ielā 8 - 11, Cēsīs, viena istaba, dzīvojamā platība 12,0 m2, kopējā platība 23,4 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), sagatavot un parakstīt vienošanos par sociālā dzīvokļa Caunas ielā 8 - 11, Cēsīs, īres līguma atjaunošanu ar Elgu Birutu Skaidiņu.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 619.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Haraldam Ignātam Caunas ielā 8 – 14, Cēsīs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro daļu par to, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 30.06.2008. atzinumu (izziņa nr. 5-5-3/62) par trūcīgas personas statusa piešķiršanu Haraldam Ignātam, 02.07.2008. Haralda Ignāta iesniegumu (reģ. nr.276/F-1-13) ar lūgumu atjaunot sociālā dzīvokļa Caunas ielā 8 - 14, Cēsīs, īres līgumu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 22.07.2008. atzinumu (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atjaunot uz sešiem mēnešiem ar Haraldu Ignātu, noslēgto līgumu par sociālā dzīvokļa īri Caunas ielā 8 - 14, Cēsīs, viena istaba, dzīvojamā platība 15,3 m2, kopējā platība 23,0 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), sagatavot un parakstīt vienošanos par sociālā dzīvokļa Caunas ielā 8 - 14, Cēsīs, īres līguma atjaunošanu ar Haraldu Ignātu.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 620.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Elgai Aijai Ķīsei Lenču ielā 40 - 18, Cēsīs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro daļu par to, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. Saistošo noteikumu Nr. 7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 65.1 punktu, kas nosaka, ja lēmums par sociālā dzīvokļa statusa apstiprināšanu ir pieņemts pirms šo Noteikumu spēkā stāšanās dienas, tad sociālā dzīvokļa, kura atbildīgais īrnieks ir atsevišķi dzīvojošs pensionārs vai invalīds, īres līgums ir atjaunojams bez Personas ienākumu izvērtēšanas, Elgas Aijas Ķīses 01.07.2008. iesniegumu (reģ. nr. 274/F-1-13) par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu, jo persona ir atsevišķi dzīvojoša pensionāre, un dzīvoklim sociālā dzīvokļa statuss piešķirts pirms Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. Saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” spēkā stāšanās, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 22.07.2008. atzinumu (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atjaunot uz sešiem mēnešiem ar Elgu Aiju Ķīsi, noslēgto līgumu par sociālā dzīvokļa īri Lenču ielā 40 - 18, Cēsīs, viena istaba, dzīvojamā platība 11,8 m2, kopējā platība 19,8 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), sagatavot un parakstīt vienošanos par sociālā dzīvokļa Lenču ielā 40 - 18, Cēsīs, īres līguma atjaunošanu ar Elgu Aiju Ķīsi.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 621.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Birutai Ieviņai Emīla Dārziņa ielā 7 - 2, Cēsīs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro daļu par to, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. Saistošo noteikumu Nr. 7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 65.1 punktu, kas nosaka, ja lēmums par sociālā dzīvokļa statusa apstiprināšanu ir pieņemts pirms šo Noteikumu spēkā stāšanās dienas, tad sociālā dzīvokļa, kura atbildīgais īrnieks ir atsevišķi dzīvojošs pensionārs vai invalīds, īres līgums ir atjaunojams bez Personas ienākumu izvērtēšanas, Birutas Ieviņas 08.07.2008. iesniegumu (reģ. nr.1-120-239) par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu, jo persona ir atsevišķi dzīvojoša pensionāre, un dzīvoklim sociālā dzīvokļa statuss piešķirts pirms Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. Saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” spēkā stāšanās, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 22.07.2008. atzinumu (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atjaunot uz sešiem mēnešiem ar Birutu Ieviņunoslēgto līgumu par sociālā dzīvokļa īri Emīla Dārziņa ielā 7 - 2, Cēsīs, viena istaba, dzīvojamā platība 14,3 m2, kopējā platība 25,9 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), sagatavot un parakstīt vienošanos par sociālā dzīvokļa Emīla Dārziņa ielā 7 - 2, Cēsīs, īres līguma atjaunošanu ar Birutu Ieviņu.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 622.
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rutai Gedrovičai Saules ielā 23 - 319, Cēsīs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, Rutas Gedrovičas 07.07.2008. iesniegumu (reģ.Nr.287/F-1-13) par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, jo personai ir beidzies dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, un līgums īrniekam paredz tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 22.07.2008. atzinumu (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres līgumu ar Rutu Gedroviču par dzīvojamo telpu Saules ielā 23 - 319, Cēsīs, kura sastāv no vienas istabas ar dzīvojamo platību 18,4 m2, kopējo platību 25,9 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis) sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 319, Cēsīs īres līguma pagarināšanu ar Rutu Gedroviču.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 623.
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Mārai Dillei Saules ielā 23 - 316, Cēsīs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, Māras Dilles 18.07.2008. iesniegumu (reģ.Nr.306/F-1-13) par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, jo personai ir beidzies dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, un līgums īrniekam paredz tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 22.07.2008. atzinumu (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres līgumu ar Māru Dilli, par dzīvojamo telpu Saules ielā 23 - 316, Cēsīs, kura sastāv no vienas istabas ar dzīvojamo platību 15,4 m2, kopējo platību 30,4 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis) sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 316, Cēsīs īres līguma pagarināšanu ar Māru Dilli.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 624.
Par Cēsu pilsētas domes 10.01.2008. lēmuma nr. 18 (protokols nr. 1, punkts 18) „Par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanu Caunas ielā 7, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu par to, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs, uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un tas noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu par to, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī, nenorādot termiņu, Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. Saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.5. punktu, kas noteic, ka Persona ir izslēdzama no Palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumā, ja 1 (viena) mēneša laikā pēc Domes lēmuma pieņemšanas bez pamatota iemesla nav noslēgusi izīrējamās dzīvojamās telpas īres līgumu, kā arī ņemot vērā , ka ar Cēsu pilsētas domes 10.01.2008. lēmumu nr.18 (protokols nr. 1, punkts 18) atļauts noslēgt dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 – 26, Cēsīs, īres līgumu ar Lauri Rakovu, bet viņš to 1 (viena) mēneša laikā nav izdarījis un dzīvoklī nav iemitinājies, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 22.07.2008. atzinumu (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 10.01.2008. lēmumu nr.18 (protokols nr. 1, punkts 18) par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 – 26, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Lauri Rakovu, personas kods 090687-11281, ģimenē viens, deklarētā dzīvesvieta Andreja Pumpura ielā 4 – 1, Cēsīs.

2. Izslēgt Lauri Rakovu no Cēsu pilsētas domes palīdzības dzīvokļu jautājumā reģistra.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”(direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 625.
Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 - 20, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Natāliju Gelbroti

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro daļu par to, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, 4. panta pirmo daļu, kas noteic, ka jautājumu par sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju veidošanu izlemj pašvaldība un sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusu nosaka vai atceļ pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu, 5. panta piekto daļu, kas noteic, ka persona (ģimene) zaudē tiesības īrēt sociālo dzīvokli, ja tā vairs neatbilst nosacījumiem, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, kas noteic, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un tas noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu par to, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī, nenorādot termiņu, ņemot vērā, ka N.Gelbrote neatbilst nosacījumiem, uz kuru pamata tā ir tiesīga īrēt sociālo dzīvokli, Natālijas Gelbrotes 01.07.2008. iesniegumu (reģ. nr. 275/F-1-13), ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 22.07.2008. atzinumu (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt noslēgto sociālā dzīvokļa Caunas ielā 7 – 20, Cēsīs īres līgumu ar Natāliju Gelbroti un atcelt dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu un noslēgt uz vienu gadu dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 – 20, Cēsīs, īres līgumu ar Natāliju Gelbroti, par trijām istabām, kopējā platība 48,3 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), sagatavot un parakstīt dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 - 20, Cēsīs, īres līgumu ar Natāliju Gelbroti.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 10.01.2008. lēmumu nr. 51 (protokols nr. 1, punkts 51).

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 626.
Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 - 25, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Mirdzu Jaunzemi

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro daļu par to, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, 4. panta pirmo daļu, kas noteic, ka jautājumu par sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju veidošanu izlemj pašvaldība un sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusu nosaka vai atceļ pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu, 5. panta piekto daļu, kas noteic, ka persona (ģimene) zaudē tiesības īrēt sociālo dzīvokli, ja tā vairs neatbilst nosacījumiem, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu par to, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un tas noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu par to, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī, nenorādot termiņu, ņemot vērā, ka M.Jaunzema neatbilst nosacījumiem, uz kuru pamata tā ir tiesīga īrēt sociālo dzīvokli, Mirdzas Jaunzemes 15.07.2008. iesniegumu (reģ. nr.1-120-250), ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 22.07.2008. atzinumu (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt noslēgto sociālā dzīvokļa Caunas ielā 7 – 25, Cēsīs īres līgumu ar Mirdzu Jaunzemi un atcelt dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu un noslēgt uz vienu gadu dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 – 25, Cēsīs, īres līgumu ar Mirdzu Jaunzemi, par divām istabām, kopējā platība 31,4 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), sagatavot un parakstīt dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 - 25, Cēsīs, īres līgumu ar Mirdzu Jaunzemi.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 10.01.2008. lēmumu nr. 54 (protokols nr. 1, punkts 54).

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 627.
Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 328, Cēsīs, īres līguma noslēgšanu ar Irinu Čegulovu

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. Saistošo noteikumu nr. 7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 43. punktu un Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmumu nr. 203 (protokols nr. 5, punkts 14) „Par Irinas Čegulovas reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu izīrējamu dzīvojamo telpu” Irina Čegulova ir iekļauta Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņas palīdzības vispārējās kārtas reģistrā.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un tas noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, par to, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī, nenorādot termiņu, Irinas Čegulovas iesniegumu par to, ka viņa piekrīt iemitināties dzīvojamā telpā Saules ielā 23 – 328, Cēsīs, ievērojot 02.01.2007. ar nekustāmā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 22.07.2008. atzinumu (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. lēgt uz vienu gadu dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 328, Cēsīs, (divas istabas, dzīvojamā platība 29,6 m2, kopējā platība 44,6 m2), īres līgumu ar Irinu Čegulovu.

2. nvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, reģistrācijas Nr.44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis) rakstveidā izbeigt dzīvokļa Caunas ielā 8 - 9, Cēsīs, īres līgumu un noslēgt dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 328, Cēsīs īres līgumu ar Irinu Čegulovu.

3. lēgt Irinu Čegulovu no Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamās telpas apmaiņas pret citu īrējamu dzīvojamo telpu vispārējās kārtas reģistra.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 628.
Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 8 - 18, Cēsīs, sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar Ilonu Krilovu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „ Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs, uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un tas noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 2. panta pirmo daļu, ka sociālais dzīvoklis ir pašvaldības īpašumā esošs dzīvoklis, kuru izīrē personai (ģimenei), kas atzīta par tiesīgu īrēt šādu dzīvokli un 5. panta pirmo daļu par to, ka sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga), Cēsu pilsētas domes 19.06.2008. lēmumu nr. 532 (protokols nr.11, punkts 7) par Ilonas Krilovas iekļaušanu Cēsu pilsētas sociālā dzīvokļa pieprasītāju reģistrā, Ilonas Krilovas 02.07.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 283/F-1-13) par to, ka viņa piekrīt iemitināties dzīvojamā telpā Caunas ielā 8 - 18, Cēsīs, ievērojot 02.01.2007. ar nekustāmā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 22.07.2008. atzinumu (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt pašvaldībai piederošo sociālo dzīvokli izīrēšanai Ilonai Krilovai un slēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar Ilonu Krilovu par vienu istabu Caunas ielā 8 – 18, Cēsīs, ar dzīvojamo platību 11,5 m2, kopējo platību 24,2 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), sagatavot un parakstīt sociālā dzīvokļa Caunas ielā 8 - 18, Cēsīs, īres līgumu ar Ilonu Krilovu.

3. Izslēgt Ilonu Krilovu no Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra.

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”(direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 629.
Par dzīvojamās telpas Lenču ielā 40 - 4/1, Cēsīs, sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar Danu Drivnieci

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 22. pantu, kas pašvaldībām paredz izīrēt sociālos dzīvokļus, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4. panta trešās daļas 2. punktu par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, kurus īrē sociāli maznodrošinātas personas (ģimenes), ja tās rakstveidā ir izteikušas vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli, 5. panta pirmās daļas 2. punktu par tiesībām īrēt sociālo dzīvokli personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) un, ja tā īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli, 10. panta ceturto daļu par sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu, ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim un tā izīrēšanu konkrētajai personai (ģimenei), un ja līdzšinējais dzīvojamās telpas īres līgums ar īrnieku tiek izbeigts, 11. panta pirmo daļu, kas paredz sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēgt ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts pašvaldības lēmums par sociālā dzīvokļa izīrēšanu, 11. panta otro daļu, kas paredz sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēgt uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 16.07.2008. atzinumu par trūcīgās ģimenes statusa piešķiršanu (izziņa nr. 5-5-3/67) Danai Drivniecei, 22.07.2008. Danas Drivnieces iesniegumu (reģ.Nr. 311/F-1-13) ar lūgumu piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Lenču ielā 40 – 4/1, Cēsīs, ievērojot 02.01.2007. ar nekustāmā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 22.07.2008. atzinumu (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Noslēdzot rakstveida vienošanos, izbeigt noslēgto dzīvojamās telpas Lenču ielā 40 – 4/1, Cēsīs, īres līgumu ar Danu Drivnieci un noteikt dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu.

2. Noslēgt uz sešiem mēnešiem ar Danu Drivnieci sociālā dzīvokļa Lenču ielā 40 – 4/1, Cēsīs (dzīvojamā platība 12,0 m2, kopējā platība 19,8 m2), īres līgumu.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), sagatavot un parakstīt sociālā dzīvokļa, Lenču ielā 40 – 4/1, Cēsīs, īres līgumu ar Danu Drivnieci.

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”(direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 630.
Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 A – 20, Cēsīs, izīrēšanu Margitai Urbanovičai

3) Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23. un 26. pantu, ka dienesta dzīvokļa īres attiecības tiek nodibinātas sakarā ar darba attiecībām un līgumu slēdz uz termiņu ne ilgāku par trim gadiem, kurš ir spēkā līdz brīdim, kad izbeidzas darba attiecības, Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādes vadītājas 03.07.2008. lūgumu (reģ.nr.516/1-13) par M. Urbanovičas nodrošināšanu ar dzīvojamo telpu un Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas rīcībā esošo informāciju

Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 22.07.2008. atzinumu (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izīrēt uz vienu gadu Margitai Urbanovičai Cēsu pašvaldībai piederošo dzīvokli Caunas ielā 7A - 20, Cēsīs (3 istabas, kopējā platība 48,1 m2), bet ne ilgāk kā uz M. Urbanovičas darba attiecību laiku ar Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādi.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis) ar M. Urbanovičas darba devēja Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādes piekrišanu noslēgt attiecīgu dienesta dzīvokļa īres līgumu par dzīvokli Caunas ielā 7A – 20, Cēsīs.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”(direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 631.
Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 – 13, Cēsīs, izīrēšanu Anitai Jankovičai

1) Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23. un 26. pantu, ka dienesta dzīvokļa īres attiecības tiek nodibinātas sakarā ar darba attiecībām un līgumu slēdz uz termiņu ne ilgāku par trim gadiem, kurš ir spēkā līdz brīdim, kad izbeidzas darba attiecības, Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādes vadītājas 03.07.2008. lūgumu (reģ.nr.516/1-13) par A. Jankovičas nodrošināšanu ar dzīvojamo telpu un Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas rīcībā esošo informāciju,Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 22.07.2008. atzinumu (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izīrēt uz vienu gadu Anitai Jankovičai Cēsu pašvaldībai piederošo dzīvokli Caunas ielā 7 - 13, Cēsīs (3 istabas, kopējā platība 47,8 m2), bet ne ilgāk kā uz A. Jankovičas darba attiecību laiku ar Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādi.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis) ar A. Jankovičas darba devēja Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādes piekrišanu noslēgt attiecīgu dienesta dzīvokļa īres līgumu par dzīvokli Caunas ielā 7 – 13, Cēsīs.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”(direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 632.
Par dzīvojamās telpas Caunas ielā 7 – 26, Cēsīs, izīrēšanu Lāsmai Ozoliņai

1) Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23. un 26. pantu, ka dienesta dzīvokļa īres attiecības tiek nodibinātas sakarā ar darba attiecībām un līgumu slēdz uz termiņu ne ilgāku par trim gadiem, kurš ir spēkā līdz brīdim, kad izbeidzas darba attiecības, Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādes vadītājas 03.07.2008. lūgumu (reģ.nr.516/1-13) par L. Ozoliņas nodrošināšanu ar dzīvojamo telpu un Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas rīcībā esošo informāciju Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 22.07.2008. atzinumu (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izīrēt uz vienu gadu Lāsmai Ozoliņai Cēsu pašvaldībai piederošo dzīvokli Caunas ielā 7 - 26, Cēsīs (2 istabas, kopējā platība 31,6 m2), bet ne ilgāk kā uz L.Ozoliņas darba attiecību laiku ar Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādi.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis) ar L.Ozoliņas darba devēja Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādes piekrišanu noslēgt attiecīgu dienesta dzīvokļa īres līgumu par dzīvokli Caunas ielā 7 – 26, Cēsīs.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”(direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 633.
Par dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 323, Cēsīs, izīrēšanu Romānam Sotņikam

1) Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23. un 26. pantu, ka dienesta dzīvokļa īres attiecības tiek nodibinātas sakarā ar darba attiecībām un līgumu slēdz uz termiņu ne ilgāku par trim gadiem, kurš ir spēkā līdz brīdim, kad izbeidzas darba attiecības, Cēsu pilsētas domes IT nodaļas vadītāja G. Gāršas 21.07.2008. (reģ.Nr.313/F-1-13) iesniegums un Cēsu pilsētas domes 23.07.2008, vēstule (reģ.Nr. 1-24/1279) ar lūgumu nodrošināt R. Sotņiku ar dzīvojamo telpu un Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas rīcībā esošo informāciju Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 22.07.2008. atzinumu (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izīrēt uz vienu gadu Romānam Sotņikam Cēsu pašvaldībai piederošo dzīvokli Saules ielā 23 – 323, Cēsīs (1 istaba, dzīvojamā platība 11,8 m2, kopējā platība 19,3 m2), bet ne ilgāk kā uz R. Sotņika darba attiecību laiku .

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis) ar R. Sotņika darba devēja Cēsu pilsētas domes piekrišanu noslēgt attiecīgu dienesta dzīvokļa īres līgumu par dzīvokli Saules ielā 23 - 323, Cēsīs.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”(direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 634.
Par Aivara Bezdelīgas reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu un dzīvojamās telpas Saules ielā 23 – 312, Cēsīs, īres līguma grozīšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta piekto daļu par to, ja kopējā dzīvoklī, kas pieder valstij vai pašvaldībai, atbrīvojusies viena vai vairākas dzīvojamās telpas, tās vispirms piedāvā īrēt dzīvokļa īrniekam, kurš nav parādā īres maksu un maksu par pakalpojumiem, grozot iepriekš noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24. pantu, ka pašvaldības domes saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā pašvaldība var sniegt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu dzīvojamo telpu un to sniedz tādā secībā, kādā reģistrēti iesniegumi par attiecīgā veida palīdzības saņemšanu, Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. Saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 42. un 42.2. punktu, ka dzīvojamās telpas apmaiņas pret citu dzīvojamo telpu palīdzības reģistra pirmās kārtas grupā Aģentūra reģistrē pašvaldības dzīvojamā fondā dzīvojošu Personu, ja pretēja dzimuma ģimenes locekļiem, kuri nav laulātie, nākas dzīvot vienā istabā un Persona vismaz 1 (vienu) gadu katru mēnesi ir pilnā apmērā maksājusi īres un pakalpojumu maksas, un vēlas pārcelties no mazākas uz lielāku dzīvojamo telpu un 44. punktu, ka persona, kura vēlas apmainīt īrēto dzīvojamo telpu, Aģentūrā iesniedz iesniegumu, kuram pievienota dzīvojamās mājas apsaimniekotāja izziņa par to, ka Persona vismaz vienu gadu katru mēnesi ir pilnā apmērā maksājusi īres un pakalpojumu maksu un dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un tas noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī, nenorādot termiņu, Aivara Bezdelīgas 30.06.2008. iesniegumu (reģ.Nr.272/F-1-13) ar lūgumu piešķirt otru istabu Saules ielā 23 – 312, Cēsīs, jo šobrīd vienā istabā dzīvo un dzīvesvietu ir deklarējuši Aivars Bezdelīga un viņa sešpadsmit gadus vecā meita Daiga Beinaroviča, pievienotajiem dokumentiem – izziņu par regulāri veiktajiem maksājumiem un dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, ievērojot 02.01.2007. ar nekustāmā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 22.07.2008. atzinumu (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Reģistrēt Aivaru BezdelīguCēsu pilsētas pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu pirmajā kārtā ar kārtas Nr.1.

2. Izdarīt grozījumus ar Aivaru Bezdelīgu noslēgtajā dzīvojamās telpas īres līgumā un noslēgt uz vienu gadu dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 312, Cēsīs, īres līgumu ar Aivaru Bezdelīgu par divām istabām, dzīvojamā platība 29,7 m2, kopējā platība 44,7 m2.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, reģistrācijas Nr.44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis) izdarīt grozījumus dzīvojamās telpas Saules ielā 23 - 312, Cēsīs īres līgumā ar Aivaru Bezdelīgu.

4. Izslēgt Aivaru Bezdelīgu no Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamās telpas apmaiņas pret citu īrējamu dzīvojamo telpu pirmās kārtas reģistra.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 635.
Par Jāņa Rozenberga reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 5. punktu par maznodrošināto personu pēc soda izciešanas nodrošināšanu ar dzīvojamo platību, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, un tai likumā noteiktajā kārtībā nav iespējams iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas rīcībā esošo informāciju Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 22.07.2008. atzinumu (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Reģistrēt Jāni Rozenbergu Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības pirmās kārtas reģistra ceturtajā grupā ar kārtas Nr. 4.

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”(direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 636.
Par Jāņa Millera izslēgšanu no Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības sociālā dzīvokļa izīrēšanas reģistra

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. Saistošo noteikumu Nr. 7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.2. punktu par to, ka personai nav tiesību saņemt Palīdzību dzīvokļa jautājumā, ja tā atkārtoti nav iesniegusi dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt Palīdzību dzīvokļa jautājumā, Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmumu Nr. 202 (protokols Nr.5, 13.p.) par Jāņa Millera reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības vispārējās kārtas reģistrā sociālā dzīvokļa jautājumā, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas rīcībā esošo informāciju

Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 22.07.2008. atzinumu (protokols nr. 11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izslēgt Jāni Milleru no Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības vispārējās kārtas reģistra sociālā dzīvokļa jautājumā, jo persona atkārtoti nav iesniegusi dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt Palīdzību dzīvokļa jautājumā.

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”(direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 637.
Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Vaives ielā 17, Cēsīs

Izskatot nekustamā īpašuma Vaives ielā 17, Cēsīs, īpašnieces Ilzes Bikaras (dzīv. Izmēģinātāju ielā 2-5, Priekuļos, Priekuļu pag., Cēsu raj.) 09.07.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 619/F-1-23) par dzīvokļu numerācijas likvidēšanu dzīvojamā mājā Vaives ielā 17, Cēsīs, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 22.07.2008. priekšlikumu (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Likvidēt telpu grupu numerāciju individuālajā dzīvojamajā mājā Vaives ielā 17, Cēsīs;

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 638.
Par adrešu piešķiršanu Andreja Pumpura ielā 1A un 1B, Cēsīs

Izskatot nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 1A, Cēsīs, īpašnieka Dmitrija Bortņikova 11.07.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 628/F-1-23) par adreses piešķiršanu jaunai divģimeņu mājai Andreja Pumpura ielā 1A, Cēsīs, saskaņā ar Cēsu pilsētas būvvaldē 30.10.2007. akceptētu būvprojektu ( reģ. Nr.P-30) „Individuālās dzīvojamās dvīņu mājas jaunbūve Andreja Pumpura ielā 1A, Cēsīs”, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 22.07.2008. priekšlikumu (prot.Nr.27), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes gabalam Cēsīs ar kad. Nr.4201 003 1212 adresi Andreja Pumpura iela 1A, Cēsis;

2. Piešķirt uz zemes gabala Andreja Pumpura ielā 1A, Cēsīs, esošajām dvīņu mājas reālajām daļām adreses Andreja Pumpura iela 1A, Cēsis, un Andreja Pumpura iela 1B, Cēsis (saskaņā ar situācijas plānu pielikumā Nr.2);

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 639.
Par zemes ierīcības projekta Briežu ielā 17, Cēsīs apstiprināšanu

Izskatot nekustamā īpašuma Briežu ielā 17 īpašnieku Ineses Viļčevskas iesniegumu (reģ.Nr.378/F-1-23; 23.04.2008.) un Bruno Volkova iesniegumu(reģ. Nr.386/F -1-23; 28.04.2008.) par viņiem līdzīgās daļās piederoša zemes gabala Briežu ielā 17,Cēsīs(kad. Nr.4201 009 0512), reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1715, sadalīšanu divās daļās, Cēsu pilsētas dome 08.05.2008. pieņēma lēmumu Nr. 430(prot. Nr.8, 17. p)”Par zemes ierīcības projekta Briežu ielā 17, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14 (grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ ’’Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.07.2008. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.28), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Briežu ielā 17(kad.Nr.4201 009 0512), Cēsīs (pielikums Nr.3). Pielikums pievienots atsevišķā dokumentā

2. Zemes gabalam, uz kura atrodas būves ar adresi Briežu ielā 17, saglabāt adresi Briežu iela 17, Cēsīs:

2.1. Zemes gabala platība 2115 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

2.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).

3. Atlikušajam zemes gabalam piešķirt adresi Briežu iela 17A , Cēsīs:

3.1. Zemes gabala platība 1933 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

3.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).

4. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.

5. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Attīstības plānošanas nodaļai(vadītāja D. Trapenciere)

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs.).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 640.
Par zemes ierīcības projekta Jēkaba ielā 12, Cēsīs apstiprināšanu

Izskatot Jura Gaiķa un Valda Gavara iesniegumu (reģ.Nr.239/F-1-24; 07.03.2008.) par viņiem piederoša zemes gabala Jēkaba ielā 12(kad. Nr. 4201 006 2102, reģistrēts 27.09.2007. Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0038 7566), Cēsīs, sadalīšanu. Uz zemes gabala atrodas 6. ēkas, no kurām divas ēkas(kad. apz. 4201 006 2102 001, 4201 006 2102 003) pieder zemes īpašniekiem, viena ar adresi Jēkaba ielā 12b, kad. apz. 4201 006 2101 005 vienādās daļās pieder Ligitai Zvanbergai un Anželikai Bičkovskai , pārējo ēku(būvju) piederība nav noskaidrota.

Cēsu pilsētas dome 27.03.2008. pieņēma lēmumu Nr. 280(prot. Nr.6, 19. p)”Par zemes ierīcības projekta Jēkaba ielā 12, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14 (grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.’’ ’’Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.07.2008. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.28), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Jēkaba ielā 12(kad.Nr.4201 006 2102), Cēsīs (pielikums Nr.4). Pielikums pievienots atsevišķā dokumentā

2. Zemes gabalam, uz kura atrodas būves ar adresi Jēkaba iela 12 B, piešķirt adresi Jēkaba iela 12 B, Cēsīs:

2.1. Zemes gabala platība 2500 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

2.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).

3. Zemes gabalam uz kura atrodas ēkas ar adresēm Jēkaba iela 12 un Jēkaba iela 12 A saglabāt adresi Jēkaba 12, Cēsīs:

3.1.Zemes gabala platība 5349 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

3.2.Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601)- 5085 kv.m., mežsaimniecības zeme(0201) - 264 kv.m. vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc uzmērīšanas dabā.

4. Zemes gabalam, kas atrodas starp zemes gabalu Jēkaba iela 12 un Siļķupīti, piešķirt adresi Jēkaba iela 14, Cēsis:

4.1.Zemes gabala platība 07849 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

4.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601) – 4335 kv.m., mežsaimniecības zemes(0201) 3514 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc uzmērīšanas dabā.

5. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.

6. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Attīstības plānošanas nodaļai (vadītāja D. Trapenciere).

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs.).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 641.
Par Cēsu pilsētas domes 2005.gada 22.septembra lēmuma ”Par zemes gabala daļas Valmieras ielā 2, Cēsīs, nomas līguma izbeigšanu un zemes gabala daļas nomu Valmieras ielā” (prot.Nr.22, 14.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 22.septembra lēmumu ”Par zemes gabala daļas Valmieras ielā 2, Cēsīs, nomas līguma izbeigšanu un zemes gabala daļas nomu Valmieras ielā” (prot.Nr.22, 14.p.), 2005.gada 29.septembrī noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un SIA ”AS Tigra” (reģ.Nr.44103011371, juridiskā adrese Raunas iela 12, Cēsis) kā nomnieku par Valmieras ielas, Cēsīs, daļu 63 m² platībā, kas robežojas ar sabiedrībai piederošo nekustamo īpašumu Valmieras ielā 2A, Cēsīs, līdz 2010.gada 1.oktobrim.

Ņemot vērā to, ka saskaņā ar 2007.gada 30.decembra pirkuma līgumu ir mainījies nekustamā īpašuma Valmieras ielā 2A, Cēsīs, īpašnieks un izskatot SIA „AS Tigra” iesniegumu par zemes nomas izbeigšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2008.gada 29.jūlija priekšlikumu (prot.Nr.28), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2005.gada 22.septembra lēmumu ”Par zemes gabala daļas Valmieras ielā 2, Cēsīs, nomas līguma izbeigšanu un zemes gabala daļas nomu Valmieras ielā” (prot.Nr.22, 14.p.).

2. Izbeigt zemes nomas līgumu (29.09.2005.; Nr.2-7-43/2005), kas noslēgts starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un SIA ”AS Tigra” (reģ.Nr.44103011371, juridiskā adrese Raunas iela 12, Cēsis) kā nomnieku par Valmieras ielas, Cēsīs, daļu (kad.Nr.4201-005-0912).

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 642.
Par zemes nomas līguma izbeigšanu par zemes gabalu “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas”, Raiskuma pag., Cēsu raj.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2007.gada 29.marta lēmumu Nr.184 ”Par zemes gabala ”Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas”, Raiskuma pag., Cēsu raj., nomu” (prot.Nr.6, 28.p.), 2007.gada 4.aprīlī noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Cēsu pilsētas sabiedrību ar ierobežotu atbildību ”Vinda” (reģ.Nr.49503000754, juridiskā adrese Valmieras iela 10, Cēsis) kā nomnieku par zemes gabalu ’’Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas”, Raiskuma pag., Cēsu raj. (kadastra Nr.4274-012-0010).

Ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumu Nr.403 ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 29.03.2007. lēmumā Nr.184 ”Par zemes gabala ”Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas” Raiskuma pag., Cēsu raj., nomu” (prot.Nr.6, 28.p.)” nomas līguma darbības termiņš noteikts līdz 2017.gada 15.martam.

Ņemot vērā to, ka 2008.gada 9.jūnijā Nekustamais īpašums ”Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas”, Raiskuma pag., Cēsu raj., reģistrēts zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Vinda” īpašums (nodalījuma Nr.250), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 29.marta lēmumu Nr.184 “Par zemes gabala “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas”, Raiskuma pag., Cēsu raj., nomu” (prot.Nr.6, 28.p.) un 2007.gada 21.jūnija lēmumu Nr.403 ”Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 29.03.2007. lēmumā Nr.184 ”Par zemes gabala ”Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas”, Raiskuma pag., Cēsu raj., nomu” (prot.Nr.6, 28.p.)” .

2. Izbeigt zemes nomas līgumu (04.04.2007.; Nr.2-7-9/2007), kas noslēgts starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Cēsu pilsētas sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Vinda” (reģ.Nr.49503000754, juridiskā adrese Valmieras iela 10, Cēsis) kā nomnieku par zemes gabalu “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas”, Raiskuma pag., Cēsu raj., (kadastra Nr.4274-012-0010).

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 643.
Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Raiņa ielā 33, Cēsīs

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 12.panta otro daļu, MK noteikumiem Nr.112 ‘’Vispārīgie būvnoteikumi’’ 35.punktu, Cēsu pilsētas Būvvaldes sēdes 27.06.2008. lēmumu Nr. 117, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par apbūvi Raiņa ielā 33, Cēsīs, uz laiku, kas nav mazāks par četrām kalendārām nedēļām.

2. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (Būvvaldes vadītājs J.Zlaugotnis):

2.1. sagatavot nosacījumus būvniecības publiskās apspriešanas organizēšanai par apbūvi Raiņa ielā 33, Cēsīs;

2.2. pieprasīt būvniecības ierosinātājam A/S ‘’CATA’’, (reģ. nr.40003016840, adrese Jāņa Poruka iela 8, Cēsis) sagatavot nepieciešamos materiālus publiskai apspriešanai;

2.3. iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic būvniecības publiskās apspriešanas vadīšanu, organizē nepieciešamās informācijas sniegšanu iedzīvotājiem, apkopo būvniecības publiskās apspriešanas rezultātus un sagatavo attiecīgu ziņojumu;

3. Noteikt, ka A/S ‘’CATA’’ būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV 1010).

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 644.
Par zemes nomas līguma izbeigšanu Gaujas ielā 72, Cēsīs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 30.jūnija lēmumu ”Par zemes gabala daļas nomu Gaujas ielā 72, Cēsīs” (prot.Nr.15, 9.p.), 2005.gada 5.jūlijā noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un SIA ”DARO CĒSIS” kā nomnieku par zemes gabala Gaujas ielā 72, Cēsīs, daļu 550 m² platībā, kas robežojas ar sabiedrībai piederošo nekustamo īpašumu Gaujas ielā 70, Cēsīs, uz 10 gadiem (līdz 15.07.2015.).

2008.gada 7.jūlijā Cēsu pilsētas domē reģistrēts SIA ”DARO CĒSIS” iesniegums ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu par zemes gabala Gaujas ielā 72, Cēsīs, daļu 550 m² platībā. Saskaņā ar 2008.gada 4.jūlija pirkuma līgumu (reģ.Nr.4179) SIA ”DARO CĒSIS” pārdevusi nekustamo īpašumu Gaujas ielā 70, Cēsīs (kadastra Nr.4201-006-2201), kas robežojas ar Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Gaujas ielā 72, Cēsīs.

Izskatot SIA ”DARO CĒSIS” 2008.gada 7.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.1514/1-23), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 17.jūlija atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2005.gada 30.jūnija lēmumu ”Par zemes gabala daļas nomu Gaujas ielā 72, Cēsīs” (prot.Nr.15, 9.p.).

2. Izbeigt zemes nomas līgumu ar SIA ”DARO CĒSIS”, reģistrācijas Nr.49502003166, juridiskā adrese Gaujas iela 70, Cēsis, par zemes gabala Gaujas ielā 72, Cēsīs, daļu ar 2008.gada 1.augustu.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 645.
Par zemes gabala Gaujas ielā 72, Cēsīs, daļas nomu

Saskaņā ar 2008.gada 4.jūlija pirkuma līgumu SIA ”GUMA” nopirkusi nekustamo īpašumu, kas atrodas Gaujas ielā 70, Cēsīs (kadastra Nr.4201-006-2201), kopumā sastāvošu no zemes gabala 958 m² platībā un vienas pamatceltnes (kadastra apzīmējums 4201-006-2201-001).

2008.gada 7.jūlijā Cēsu pilsētas domē reģistrēts SIA ”GUMA” iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabala Gaujas ielā 72, Cēsīs, daļu (550 m²), kas robežojas ar sabiedrībai piederošo nekustamo īpašumu Gaujas ielā 70, Cēsīs. Līdz šim minēto zemes gabala daļu iznomāja nekustamā īpašuma Gaujas ielā 70, Cēsīs, pārdevējs SIA ”DARO CĒSIS”.

Zemes gabals Gaujas ielā 72, Cēsīs (kadastra Nr.4201-006-2219), 2000.gada 11.decembrī reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1815).

Izskatot SIA ”GUMA” iesniegumu (07.07.2008.; reģ.Nr.1515/1-23) par zemes gabala Gaujas ielā 72, Cēsīs, daļas nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 17.jūlija atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA ”GUMA” (reģ.Nr.44103004539, juridiskā adrese Valmieras iela 17, Cēsis), par zemes gabala Gaujas ielā 72, Cēsīs (kadastra Nr.4201-006-2219), daļu uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar 2008.gada 1.augustu.

2. Iznomājamā zemes gabala platība 550 m2 (pielikums Nr.5). Pielikums pievienots atsevišķā dokumentā

3. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve (0801).

4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

5. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

6. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

7. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.

8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 646.
Par zemes nomas līguma izbeigšanu par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmumu ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs” (prot.Nr.15, 25.p.), 2004.gada 21.jūlijā noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Aldi Grinbergu kā nomnieku par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļu 328 m² platībā, kas ir 9/100 domājamās daļas no zemes gabala, uz 5 gadiem (līdz 01.07.2009.).

2008.gada 9.jūlijā Cēsu pilsētas domē reģistrēts Alda Grinberga iesniegums ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļu. Saskaņā ar 2008.gada 16.jūnija dāvinājuma līgumu Aldis Grinbergs atdāvinājis nekustamā īpašuma – ēkas Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs (kadastra Nr.4201-503-0032), 9/100 domājamās daļas.

Izskatot Alda Grinberga iesniegumu (09.07.2008.; reģ.Nr.616/F-1-23), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 17.jūlija atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmumu ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs” (prot.Nr.15, 25.p.).

2. Izbeigt zemes nomas līgumu ar Aldi Grinbergu par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļu ar 2008.gada 1.augustu.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 647.
Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu

2008.gada 9.jūlijā Cēsu pilsētas domē reģistrēts Andra Baltiņa iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļu. Saskaņā ar 2008.gada 16.jūnija dāvinājuma līgumu Andrim Baltiņam pieder nekustamā īpašuma - ēkas Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 9/100 domājamās daļas.

1999.gada 19.augustā zemes gabals Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 3845 m2 platībā, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1131). 2007.gadā pēc 53/100 domājamo daļu no apbūvēta zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, privatizācijas pabeigšanas, Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā ir 47/100 domājamās daļas no zemes gabala, kurās ietilpst arī Andrim Baltiņam iznomājamās 9/100 domājamās daļas.

Izskatot Andra Baltiņa 2008.gada 9.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.615/F-1-23) par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 17.jūlija atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Andri Baltiņu par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs (kadastra Nr.4201-003-0313), 9/100 domājamām daļām uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar 2008.gada 1.augustu.

2. Visa zemes gabala kopplatība 3845 m2.

3. Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001).

4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

5. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

6. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

7. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.

8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 647.
Par zemes gabala Valmieras ielā 14, Cēsīs, daļas nodošanu apsaimniekošanā

2008.gada 11.jūlijā Cēsu pilsētas domē reģistrēts Svetlanas Glušenkovas iesniegums ar lūgumu nodot apsaimniekošanā zemes gabala Valmieras ielā 14, Cēsīs, daļu 2438 m² platībā, kuru paredzēts izmantot kā suņu apmācības laukumu.

Zemes gabals Valmieras ielā 14, Cēsīs, piekrīt valstij un, saskaņā ar likuma ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ 4.panta 2.daļu, līdz īpašuma tiesību nokārtošanai atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības rīcībā.

Izskatot Svetlanas Glušenkovas, dzīv. J.Maizīša ielā 3, Liepas pag., Cēsu raj., 2008.gada 11.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.627/F-1-23) ar lūgumu nodot apsaimniekošanā zemes gabala Valmieras ielā 14, Cēsīs, daļu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (prot.Nr.26; 15.07.2008.), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 17.jūlija atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Nodot Svetlanai Glušenkovai apsaimniekošanā zemes gabala Valmieras ielā 14, Cēsīs (kad.Nr.4201-003-0609), daļu 2438 m2 platībā, saskaņā ar klāt pievienoto plāna skici (pielikums Nr.6). Pielikums pievienots atsevišķā dokumentā

2. Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 2008.gada 8.augusta līdz 2009.gada 7.augustam ar sekojošiem nosacījumiem:

2.1. uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.11 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi’’ (23.12.2004.) un citiem normatīvajiem aktiem;

2.2. zemes gabals izmantojams tikai iesniegumā minētajam mērķim – suņu apmācības laukuma uzturēšanai;

2.3. zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.4. zemes apsaimniekotājs nedrīkst pieprasīt samaksu par trešās personas uzturēšanos zemes gabalā;

2.5. apsaimniekošanas līguma darbības termiņš var tikt pārtraukts, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja īpašuma tiesības uz zemes gabalu tiks reģistrētas zemesgrāmatā uz valsts vārda.

3. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā, nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai turpmākā lietošanā.

4. Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.

5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu apsaimniekošanas līgumu.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 649.
Par zemes nomas līguma izbeigšanu Dzirnavu ielā 6, Cēsīs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmumu ”Par zemes gabala Dzirnavu ielā 6, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.15, 29.p.), 2004.gada 22.jūlijā noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Antonu Noveiko kā nomnieku par zemes gabala Dzirnavu ielā 6, Cēsīs, daļu 1200 m² platībā, kas robežojas ar Antonam Noveiko piederošo nekustamo īpašumu Jēkaba ielā 7 (agrāk Dzirnavu ielā 6), Cēsīs, uz 5 gadiem (līdz 01.07.2009.).

2008.gada 15.jūlijā Cēsu pilsētas domē reģistrēts Antona Noveiko iesniegums ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu par zemes gabala Dzirnavu ielā 6, Cēsīs, daļu 1200 m² platībā, sakarā ar turpmāko nomas maksas palielināšanos.

Izskatot Antona Noveiko iesniegumu (15.07.2008.; reģ.Nr.642/F-1-25), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (prot.Nr.26; 15.07.2008.), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 17.jūlija atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.jūlija lēmumu ”Par zemes gabala Dzirnavu ielā 6, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.15, 29.p.).

2. Izbeigt zemes nomas līgumu ar Antonu Noveiko, par zemes gabala Dzirnavu ielā 6, Cēsīs, daļu ar 2008.gada 1.augustu.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 650.
Par zemes gabala Dzirnavu ielā 2, Cēsīs, daļas nodošanu apsaimniekošanā

2008.gada 15.jūlijā Cēsu pilsētas domē reģistrēts Antona Noveiko iesniegums ar lūgumu nodot apsaimniekošanā zemes gabala Dzirnavu ielā 2 (agrāk Dzirnavu ielā 6), Cēsīs, daļu 1200 m² platībā, sakņu dārza un pļavas apsaimniekošanai, kā arī piekļūšanai pie dzeramā ūdens ņemšanas vietas – akas, kas atrodas uz zemes gabala Dzirnavu ielā 2, Cēsīs.

Zemes gabals Dzirnavu ielā 2, Cēsīs, piekrīt valstij un, saskaņā ar likuma ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ 4.panta 2.daļu, līdz īpašuma tiesību nokārtošanai atrodas Cēsu pilsētas pašvaldības rīcībā.

Izskatot Antona Noveiko, dzīv. Jēkaba ielā 7, Cēsīs, 2008.gada 15.jūlija iesniegumu (reģ.Nr.642/F-1-25), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (prot.Nr.26; 15.07.2008.), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 17.jūlija atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Nodot Antonam Noveiko apsaimniekošanā zemes gabala Dzirnavu ielā 2, Cēsīs (kad.Nr.4201-006-2120), daļu 1200 m2 platībā (pielikums Nr.7) Pielikums pievienots atsevišķā dokumentā.

2.Apsaimniekošanas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu no 2008.gada 1.augusta līdz 2009.gada 31.jūlijam ar sekojošiem nosacījumiem:

2.1. uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.11 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi’’ (23.12.2004.) un citiem normatīvajiem aktiem;

2.2. zemes gabals izmantojams tikai iesniegumā minētajam mērķim – sakņu dārzam, pļavas apsaimniekošanai un piekļūšanai pie dzeramā ūdens ņemšanas vietas – akas;

2.3. zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.4. apsaimniekošanas līguma darbības termiņš var tikt pārtraukts, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja īpašuma tiesības uz zemes gabalu tiks reģistrētas zemesgrāmatā uz valsts vārda.

3. Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai turpmākā lietošanā.

4. Pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.

5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu apsaimniekošanas līgumu.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 651.
Par finansējumu Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekta „Roku rokā bērna atbalstam” līgumam Nr.1.6/16

Pamatojoties uz 08.02.2008. noslēgto Bērnu un ģimenes lietu ministrijas un Cēsu pilsētas domes līgumu Nr.1.6/16 par Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2008.gadam 1.6. sadaļas „Sociālā atbalsta sistēmas pilnveide pašvaldībā” ietvaros īstenojamo projektu „Roku rokā bērna atbalstam” Cēsu pilsētas pamatskolā un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (17.07.2008. protokols Nr.10) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas domei no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem pārējiem izglītības pasākumiem (funkcionālās kategorijas klasifikācijas kods 09.600) segt Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekta „Roku rokā bērna atbalstam” līguma Nr.1.6/16 pēcapmaksas finansējuma daļu LVL 12 000.00 (Divpadsmit tūkstoši lati, 00 santīmi).

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) finansējumu atmaksāt domes pamatbudžetā 5 (piecu) dienu laikā pēc projekta gala finansējuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 652.
Par finansējumu Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekta „Drošība ar atbildību” līgumam Nr.1.3/133

Pamatojoties uz 12.05.2008. noslēgto Bērnu un ģimenes lietu ministrijas un Cēsu pilsētas domes līgumu Nr.1.3/133 par Jaunatnes politikas valsts programmas 2008.gadam 1.3. apakšsadaļas „Atbalsts pašvaldību pasākumiem darbam ar sociālā riska grupu jauniešiem” ietvaros īstenojamo projektu „Drošība ar atbildību” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (17.07.2008. protokols Nr.10) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas domei no iestādes pamatbudžetā plānotiem līdzekļiem atbalstam ģimenēm ar bērniem (funkcionālās kategorijas klasifikācijas kods 10.400) segt Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekta „Drošība ar atbildību” līguma Nr.1.3/133 pēcapmaksas finansējuma daļu LVL 1500.00 (Viens tūkstotis pieci simti lati, 00 santīmi).

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka) finansējumu atmaksāt domes pamatbudžetā 5 (piecu) dienu laikā pēc projekta gala finansējuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 653.
Par Saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008.saistošajos noteikumos Nr.2„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 17.07.2008. atzinumu (protokols Nr. 10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008.saistošajos noteikumos Nr.2 “Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam”” , saskaņā ar pielikumu. Pielikums un paskaidrojums pievienoti atsevišķā dokumentā.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

3. Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. V.Švānei ) saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 654.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumu ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs” (prot.Nr.13, 20.p.) 2004.gada 29.jūnijā noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Ivaru Strazdiņu kā nomnieku par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, daļu, 364 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts uz 5 gadiem līdz 2009.gada 1.jūlijam.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmuma ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs” 4.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 10% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 17.jūlija atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs” (prot.Nr.13, 20.p.) grozījumus un izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

”4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 29.06.2004. zemes nomas līgumā Nr.2-7-83/2004.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.augustu.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 655.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumu ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs” (prot.Nr.13, 22.p.) 2004.gada 29.jūnijā noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Aivaru Puidetu kā nomnieku par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, daļu, 183 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts uz 5 gadiem līdz 2009.gada 1.jūlijam.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmuma ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs” 4.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 1% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 17.jūlija atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm - par (G.Šķenders, A.Mihaļovs, M.Niklass, D.Vasmanis, J.Beikmanis, M.Šķēle, V.Vaivods), pret - nav , atturas - nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs” (prot.Nr.13, 22.p.) grozījumus un izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

”4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 29.06.2004. zemes nomas līgumā Nr.2-7-80/2004.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.augustu.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 656.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumu ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs” (prot.Nr.13, 21.p.) 2004.gada 29.jūnijā noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Leontiju Rutkovski kā nomnieku par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, daļu, 183 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts uz 5 gadiem līdz 2009.gada 1.jūlijam.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmuma ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs” 4.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 10% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 17.jūlija atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs” (prot.Nr.13, 21.p.) grozījumus un izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

”4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 29.06.2004. zemes nomas līgumā Nr.2-7-84/2004.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.augustu.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 657.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumu ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs” (prot.Nr.13, 17.p.) 2004.gada 29.jūnijā noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Andu Uzraugu kā nomnieku par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, daļu, 183 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts uz 5 gadiem līdz 2009.gada 1.jūlijam.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmuma ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs” 4.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 1% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 17.jūlija atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs” (prot.Nr.13, 17.p.) grozījumus un izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

”4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 29.06.2004. zemes nomas līgumā Nr.2-7-82/2004.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.augustu.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 658.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumu ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs” (prot.Nr.13, 19.p.) 2004.gada 29.jūnijā noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Ilzi Pičukāni kā nomnieku par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, daļu, 183 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts uz 5 gadiem līdz 2009.gada 1.jūlijam.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmuma ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs” 4.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 1% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 17.jūlija atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs” (prot.Nr.13, 19.p.) grozījumus un izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

”4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 29.06.2004. zemes nomas līgumā Nr.2-7-81/2004.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.augustu.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 659.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumu ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs” (prot.Nr.13, 18.p.) 2004.gada 29.jūnijā noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Antonu Ciršu kā nomnieku par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, daļu, 364 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts uz 5 gadiem līdz 2009.gada 1.jūlijam.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmuma ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs” 4.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 1% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 17.jūlija atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs” (prot.Nr.13, 18.p.) grozījumus un izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

”4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 29.06.2004. zemes nomas līgumā Nr.2-7-85/2004.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.augustu.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 660.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2003.gada 9.oktobra lēmumā ”Par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 7, Cēsīs”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2003.gada 9.oktobra lēmumu ”Par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 7, Cēsīs’’ (prot.Nr.19, §1) 2003.gada 17.oktobrī noslēgti zemes nomas līgumi starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Ilutu Bērziņu, Daigu Ūdri un Irinu Suharževsku, kā nomniekiem, par ēkai Stacijas laukumā 7, Cēsīs, piesaistīto zemes gabalu 131 m² platībā. Zemes nomas līgumi noslēgti uz 5 gadiem, sākot ar 2003.gada 1.oktobri (līdz 01.10.2008.).

Ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 9.oktobra lēmuma ”Par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 7, Cēsīs’’ 4.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 5% no zemes paraugvērtības.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Nomas līgumos precizējama arī katram nomniekam iznomājamā zemes gabala domājamā daļa, atbilstoši 1998.gada 30.septembra dāvinājuma līgumam (reģ.Nr.5258) un Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem par ēkas piederību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 17.jūlija atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2003.gada 9.oktobra lēmumā ”Par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 7, Cēsīs’’ (prot.Nr.19, §1) sekojošus grozījumus:

1.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 131 m², paredzot katram nomniekam nodot nomā 1/3 domājamo daļu no zemes gabala kopplatības.’’.

1.2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”.

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 2003.gada 17.oktobra zemes nomas līgumos Nr.2-7-36/2003, Nr.2-7-37/2003 un Nr.2-7-38/2003.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.augustu.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 661.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmumā Nr.694 ”Par zemes gabalu – Skudru iela un Spāres iela, Cēsīs, nomu”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmumu Nr.694 ”Par zemes gabalu – Skudru iela un Spāres iela, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.19, 20.p.) 2007.gada 16.maijā noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un SIA ”HALOS”, reģistrācijas Nr.44103041304, juridiskā adrese Rīgas iela 19A-2, Cēsis, kā nomnieku par zemes gabaliem – Skudru iela, Cēsīs (kadastra Nr.4201-004-0549), 1437 m² platībā, un Spāres iela, Cēsīs (kadastra Nr.4201-004-0548), 1187 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts uz 10 gadiem līdz 2017.gada 14.maijam.

Ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmuma Nr.694 ”Par zemes gabalu – Skudru iela un Spāres iela, Cēsīs, nomu” 2.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 3% no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām (vai kadastrālās vērtības, ja tā ir augstāka par zemes gabala vērtību privatizācijas vajadzībām), samazinot to līdz 1,5%.

Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 17.jūlija atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmumā Nr.694 ”Par zemes gabalu – Skudru iela un Spāres iela, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.19, 20.p.) grozījumus un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

”2. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 2007.gada 16.maija zemes nomas līgumā Nr.2-7-17/2007.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.augustu.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 662.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 22.jūlija lēmumā ”Par zemes gabala nomu Vaļņu ielā 3A, Cēsīs”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 22.jūlija lēmumu ”Par zemes gabala nomu Vaļņu ielā 3A, Cēsīs” (prot.Nr.16, 7.p.) 2004.gada 20.augustā noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Valsts akciju sabiedrību ”Latvijas Hipotēku un zemes banka”, reģistrācijas Nr.40003132437, juridiskā adrese Doma laukums 4, Rīga, kā nomnieku par zemes gabalu Vaļņu ielā 3A, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-2325), 100 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts uz 15 gadiem līdz 2019.gada 1.augustam.

Ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 22.jūlija lēmuma ”Par zemes gabala nomu Vaļņu ielā 3A, Cēsīs” 5.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 10% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības.

Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 17.jūlija atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 22.jūlija lēmumā ”Par zemes gabala nomu Vaļņu ielā 3A, Cēsīs” (prot.Nr.16, 7.p.) grozījumus un izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

”5. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 2004.gada 20.augusta zemes nomas līgumā Nr.2-7-100/2004.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.augustu.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 663.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.septembra lēmumā ”Par zemes gabala 8/30 domājamo daļu nomu Cēsīs, Rūpniecības ielā 13”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.septembra lēmumu ”Par zemes gabala 8/30 domājamo daļu nomu Cēsīs, Rūpniecības ielā 13” (prot.Nr.22, §2) 2002.gada 12.septembrī noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un SIA ”Cēsu būvnieks” (tagad SIA „CB”), reģistrācijas Nr.000300193, juridiskā adrese Kalnciema iela 41a, Rīga, kā nomnieku par Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā esošajām zemes gabala Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, 8/30 domājamām daļām. Zemes nomas līgums noslēgts līdz 2022.gada 14.maijam.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.septembra lēmuma ”Par zemes gabala 8/30 domājamo daļu nomu Cēsīs, Rūpniecības ielā 13” 4.punktu zemes nomas maksa gadā noteikta 4% no zemes paraugvērtības.

2007.gada 30.oktobrī ir pieņemti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar kuru 7.punktu apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 17.jūlija atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2002.gada 12.septembra lēmumā ”Par zemes gabala 8/30 domājamo daļu nomu Cēsīs, Rūpniecības ielā 13” (prot.Nr.22, §2) grozījumus un izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

”4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 2002.gada 12.septembra zemes nomas līgumā Nr.10-6-02-87/2002.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.augustu.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 664.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2006.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.233 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, nomu”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2006.gada 13.aprīļa lēmumu Nr.233 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.7, 27.p.) 2006.gada 28.jūnijā noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un SIA ”Cīruļkalns – atpūtas bāze” (reģistrācijas Nr.44103024323, juridiskā adrese ”Žagarkalns”, Drabešu pag., Cēsu raj.), kā nomnieku par zemes gabalu Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, 977 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts uz 12 gadiem līdz 2018.gada 9.aprīlim.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2006.gada 13.aprīļa lēmuma Nr.233 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, nomu” 3.punktu nomas maksa gadā noteikta 3% no augstākās zemes gabala vērtības (privatizācijas vajadzībām vai zemes gabala kadastrālās vērtības).

Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad līdz 2008.gada 9.augustam zemes iznomātājam jāizdara grozījumi nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 17.jūlija atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2006.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.233 ”Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.7, 27.p.) grozījumus un izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

”3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 2006.gada 28.jūnija zemes nomas līgumā Nr.2-7-54/2006.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 1.augustu.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 665.
Par ziedojumu pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.) un Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu (17.07.2008., Nr.1-12/23), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut Cēsu bērnu un jauniešu centram pieņemt ziedojumus Ls 685,00 (seši simti astoņdesmit pieci lati)-darba organizācijai- Cēsu pilsētas jauniešu radošā konkursa –izstādes „Dzīvojiet šodien, neaizmirstot par rītdienu” organizēšanas izdevumu segšanai, no sekojošiem ziedotājiem:

- SIA „VAR C” - Ls 30,00; - SIA „Vecpilsētas aptieka” – Ls 75,00; - SIA „Virāža” – Ls 200,00; - SIA „Briks F” – Ls 50,00; - SIA „Cel Tik” – Ls 130,00; - SIA „Farads” – Ls 100,00; - SIA „Lars limited” – Ls 50,00; - SIA „Ažiņa komercfirma „MARKETS”- Ls 50,00.

2. Uzdot Cēsu bērnu un jauniešu centram (direktore Dz.Matusēviča) izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 666.
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.) un Cēsu pilsētas sporta skolas direktora J.Nagļa iesniegumu (16.07.2008., Nr.1-10/90), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas sporta skolai pieņemt no A/s Hansabanka ziedojumu Ls 300,00 (trīs simti lati) - darba organizācijai – vasaras biatlona sacensību „Cēsis 2008” organizēšanas izdevumu segšanai.

2. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors J.Naglis) izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 667.
Par Cēsu pilsētas pašvaldības maksas noteikšanu atļaujas saņemšanai rakšanas darbu, sastatņu vai celtniecības nožogojuma uzstādīšanas darbiem, aizņemot brauktuves, ietves, dabas pamatni un apstādījumus

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr.18 (protokols Nr., 10.07.2008.) „Par kārtību, kādā veicami zemes rakšanas, uzbēršanas un planēšanas darbi, apakšzemes inženiertīklu izbūves, remontu un avāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidu nožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, ietves, dabas pamatni un apstādījumus ēku un būvobjektu būvniecības un remontdarbu veikšanas laikā Cēsu pilsētā” 3.14. punktu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksu par šādu atļauju izsniegšanu:

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena Ls (t.sk. PVN 18%)

1.

Ielu sarkano līniju robežās apakšzemes inženiertīklu izbūves, remontdarbu un avārijas likvidēšanas darbu atļauja

   
   

1.1. brauktuves daļā

1 diena

10.00

   

1.2. uz ietves, dabas pamatnes, apstādījumos, daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītajos zemes gabalos (brauktuves daļā)

 

1 diena

 

7.00

   

1.3. ar transporta kustības slēgšanu

1 diena

15.00

2.

Sastatņu, būvniecības pagaidu nožogojumu, konteineru uzstādīšanas atļauja

   
   

3.1. bez gājēju kustības ierobežojumiem

1 diena

2.00

   

3.2. ar gājēju kustības ierobežojumu, bez transporta kustības ierobežojumiem

1 diena

3.00

   

3.3. ar daļēju transporta kustības ierobežojumu

1 diena

7.00

   

3.4. ar transporta kustības slēgšanu (ielu elementu aizņemšana ar būvmateriāliem, iekārtām, mehānismiem u.tml.)

 

1 diena

 

10.00

3.

Atļaujas pagarinājums

   
   

2.1. brauktuves daļā

1 diena

15.00

   

2.2. uz ietves, dabas pamatnes, apstādījumos, daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītajos zemes gabalos (brauktuves daļā)

 

1 diena

 

10.00

2. Noteikt, ka pirms atļaujas izsniegšanas veicama samaksa par pakalpojumu skaidrā naudā domes kasē vai ar kredītiestāžu starpniecību.

3. Noteikt, ka par maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus var izlietot ar Cēsu pilsētas pašvaldības saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu segšanai.

4. No maksas par atļaujas izsniegšanu tiek atbrīvoti vientuļie pensionāri, pirmās un otrās grupas invalīdi, kuri uzrāda atbilstošus dokumentus, atļaujas saņēmēji, kuri realizē būvniecību tikai par Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem un atļaujas saņēmēji, kuri pilsētas infrastruktūru veidojošos objektus pēc izbūves nodod Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā.

5. Lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par atļaujas izsniegšanu stājas spēkā vienlaicīgi ar Saistošo noteikumu Nr. 18 (apstiprināti Cēsu pilsētas domes sēdē 10.07.2008., prot.Nr.12, lēmums Nr. 600) „Par kārtību, kādā veicami zemes rakšanas, uzbēršanas un planēšanas darbi, apakšzemes inženiertīklu izbūves, remontu un avāriju likvidēšanas, sastatņu un pagaidu nožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, ietves, dabas pamatni un apstādījumus ēku un būvobjektu būvniecības un remontdarbu veikšanas laikā Cēsu pilsētā” spēkā stāšanās dienu.

6. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā, atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 23.12.2004. lēmuma (prot.Nr.27, 36.p.) „Saistošie noteikumi Nr.13 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.02.2000.Saistošajos noteikumos Nr.1 „Nodeva par Cēsu pilsētas domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu kopiju saņemšanu” Instrukcijas 3.,4.,5. un 6.punktus.

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Komunālai nodaļa(vadītājs I.Mercs).

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 668.
Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Andra MIHAĻOVA atvaļinājumu

Pamatojoties uz likuma “Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu” 15. panta 5. daļu un Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja iesniegumu, Cēsu pilsētas dome, balsošanā nepiedalās A.Mihaļovs, nolemj:

1. Piešķirt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim MIHAĻOVAM no 11.08.2008. līdz 31.08.2008. (ieskaitot) ikgadējo atvaļinājumu – 3 kalendārās nedēļas. 1 kalendāro nedēļu un 3 kalendārās dienas par darba periodu no 23.04.2006. līdz 22.04.2007. un 1 kalendāro nedēļu un 4 kalendārās dienas par darba periodu 23.04.2007. līdz 22.04.2008. Neizmantotas paliek 2 kalendārās nedēļas 3 kalendārās dienas un 10 papildus darba dienas 2008.gadu.

2. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības nolikuma 25.11. punktu Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus šajā laikā veiks Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS.

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 669.
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Zvaigžņu ielā 6, Cēsīs

29.07.2008. Cēsu pilsētas domē ir iesniegts pirkuma līgums, kas noslēgts 29.07.2008. starp Ievu Šmiti kā pārdevēju un Vilni Žurevski kā pircēju, par nekustamo īpašumu Zvaigžņu ielā 6, Cēsīs.

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 78.pantu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110 ‘’Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’, ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Ievas Šmites nekustamo īpašumu Zvaigžņu ielā 6, Cēsīs (kadastra Nr.4201-003-1009), kopumā sastāvošu no zemes gabala 2356 m2 platībā un mājīpašuma – vienas dzīvojamās ēkas un vienas saimniecības ēkas, par pirkuma maksu Ls 55 000 (piecdesmit pieci tūkstoši lati).

2. Atbilstoši LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumu Nr.110 ‘’Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’ 3.punktam nosūtīt šī lēmuma norakstu Ievai Šmitei un Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodaļai.

3. Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).

 2008.gada 31.jūlija protokols nr.13       Lēmuma nr. 670.
Par maksas noteikšanu par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” rīkoto iepirkumu konkursu nolikumu sagatavošanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punktu un Publisko aģentūru likuma 25.panta pirmo un otro daļu, Cēsu pilsētas nolemj:

1. Apstiprināt maksu par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” rīkoto iepirkumu konkursu nolikumu sagatavošanu:

1.1. preču un pakalpojumu iepirkumiem – Ls 20,00 par eksemplāru (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) 18%);

1.2. būvdarbu iepirkumiem – Ls 30,00 (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) 18%).

2. Noteikt, ka maksa iekasējama no personām, kuras saņem konkursa nolikumu.

3. Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D. Baltiņa) un Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja I. Karlsberga) atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām nodrošināt informācijas publicēšanu par Cēsu pilsētas domes apstiprināto maksu par pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” rīkoto iepirkumu konkursu nolikumu sagatavošanu. 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv