Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2020.gada 29.maijs   Vārda dienu svin: Maksis, Raivis, Raivo
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2008. gads
2008.gada 2. oktobra protokols nr.16

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1737. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Gunai Millerei
2738. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Nataļjai Vasiļjevai
3739. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Maritai Puriņai
4740. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Laimai Zelčai
5741. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Ievai Degutei
6742. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Janīnai Selgai
7743. Par Jāņa Lasmaņa reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā
8744. Par Agitas Gmirinas reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā
9745. Par Ilonas Krilovas reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu
10746. Par Ļenas Alksnes reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu un dzīvojamās telpas izīrēšanu
11747. Par Pētera Kuzmana reģistrēšanu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņēmēju reģistrā un pabalsta piešķiršanu
12748. Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Dzelzceļa ielā 8, Cēsīs
13749. Par garāžu Cēsīs, Rīgas ielā 73 privatizācijas pirkuma maksas atmaksu
14750. Par Cēsu pilsētas domes 23.12.2004. lēmuma ”Par pagaidu zemes gabala izveidošanu Dzintara ielā 40A, Cēsīs” (prot.Nr.27, 6.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
15751 Par Cēsu pilsētas domes 27.01.2005. lēmuma ”Par pagaidu zemes gabala izveidošanu Dzintara ielā 42A, Cēsīs” (prot.Nr.2, 8.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
16752. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Pāvila ielā 14, Cēsīs
17753. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 16, Cēsīs
18754. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 24, Cēsīs
19755. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 26, Cēsīs
20756.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Noras ielā 8, Cēsīs
21757. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Noras ielā 22, Cēsīs
22758. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Saules ielā 13, Cēsīs
23759. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amatas ielā 6, Cēsīs
24760. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amatas ielā 17, Cēsīs
25761. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amatas ielā 17, Cēsīs
26762. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Ezera ielā 30, Cēsīs
27763. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs
28764. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs
29765. Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 27 uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
30766. Par adrešu piešķiršanu Griezes ielā, Cēsīs
31767. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu Raunas ielā 9, Cēsīs
32768. Par „Miervalža Birzes piemiņai veltītā skolēnu literārā konkursa nolikuma” apstiprināšanu
33769. Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu
34770. Par zemes nomu Stacijas laukumā 7, Cēsīs
35771. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmuma Nr.221 ”Par zemes gabala Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, daļas nomu”
36772. Par pusdienu apmaksu bērniem, kuri apmeklē Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionālas attīstības traucējumiem
37773. Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu pilsētā 2008./2009.gada apkures sezonā apstiprināšanu
38774. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008. gada 8. maija lēmumā Nr. 450 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumi apstiprināšana”
39776. Par brīvpusdienu piešķiršanu un uztura maksu atlaižu noteikšanu 2008./2009. mācību gadā Evitas un Edgara Raitumu ģimenes aizbildnībā esošiem bērniem
40777. Par ziedojuma pieņemšanu
41778. Par ziedojuma pieņemšanu
42779. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu centrā
43780. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.februāra lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs”
44781. Par ziedojuma pieņemšanu
45782. Par ziedojuma pieņemšanu
46783. Par papildinājumiem 11.09.2008. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.721 „Par dalības maksu apstiprināšanu” (prot.Nr.15, 26.p)
47784. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Lakstīgalu ielā 2, Cēsīs
48785. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 25.05.2006. lēmumā „Par iepirkumu komisiju par komunālās saimniecības jautājumiem” (prot. 10, lēmums Nr.341)
49786.Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. lēmumā Nr.104 ”Par atklāta konkursa ”Par zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu” un 18.07.2007. nomas priekšlīgumā Nr.2-7-38/2007
50787. Par projekta pieteikuma „Cēsu pilsmuižas komplekss - Vidzemes reģiona vēstures un tūrisma centrs” iesniegšanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 737.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Gunai Millerei

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro daļu par to, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 18.09.2008. lēmumu (izziņa nr. 5-5-3/104) par trūcīgas personas statusa piešķiršanu Gunai Millerei, 27.08.2008. Gunas Milleres iesniegumu (reģ. Nr.381/F-1-13) ar lūgumu atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu, jo personai ir beidzies sociālā dzīvokļa īres līgums un persona nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli, jo tā ir atzīta par trūcīgu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 23.08.2008. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atjaunot uz sešiem mēnešiem ar Gunu Milleri, ģimenē divas personas, noslēgto līgumu par sociālā dzīvokļa īri, viena istaba, dzīvojamā platība 10,9 m2, kopējā platība 21,2 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458, sagatavot un parakstīt vienošanos par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Gunu Milleri.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 738.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Nataļjai Vasiļjevai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro daļu par to, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 08.09.2008. atzinumu (izziņa nr. 5-5-3/91) par trūcīgas personas statusa piešķiršanu Nataļjai Vasiļjevai, 08.09.2008. Nataļjas Vasiļjevas iesniegumu (reģ. Nr.1-12o-388) ar lūgumu atjaunot sociālā dzīvokļa , īres līgumu, jo personai ir beidzies sociālā dzīvokļa īres līgums un persona nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli, jo tā ir atzīta par trūcīgu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 23.08.2008. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atjaunot uz sešiem mēnešiem ar Nataļju Vasiļjevu, ģimenē viena persona, noslēgto līgumu par sociālā dzīvokļa īri, divas istabas, kopējā platība 31,1 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458, sagatavot un parakstīt vienošanos par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Nataļju Vasiļjevu.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 739.
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Maritai Puriņai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, 27.08.2008. Maritas Puriņas iesniegumu (reģ.Nr.379/F-1-13) par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, jo personai ir beidzies dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, un līgums īrniekam paredz tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 23.08.2008. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Pagarināt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres līgumu ar Maritu Puriņu, ģimenē viena persona, par dzīvojamo telpu , kura sastāv no divām istabām ar dzīvojamo platību 30,0 m2, kopējo platību 45,0 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458, sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Maritu Puriņu.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 740.
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Laimai Zelčai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, 03.09.2008. Laimas Zelčas iesniegumu (reģ.Nr.386/F-1-13) par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, jo personai ir beidzies dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, un līgums īrniekam paredz tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 23.08.2008. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Pagarināt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres līgumu ar Laimu Zelču, ģimenē trīs personas , par dzīvojamo telpu , kura sastāv no divām istabām ar dzīvojamo platību 29,9 m2, kopējo platību 44,9 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458, sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Laimu Zelču.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 741.
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Ievai Degutei

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, 03.09.2008. Ievas Degutes iesniegumu (reģ.Nr.385/F-1-13) par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, jo personai ir beidzies dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, un līgums īrniekam paredz tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 23.08.2008. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Pagarināt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres līgumu ar Ievu Deguti, ģimenē divas personas , par dzīvojamo telpu , kura sastāv no vienas istabas ar dzīvojamo platību 17,8 m2, kopējo platību 25,3 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458, sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Ievu Deguti.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 742.
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Janīnai Selgai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, 04.09.2008. Janīnas Selgas iesniegumu (reģ.Nr.388/F-1-13) par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, jo personai ir beidzies dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, un līgums īrniekam paredz tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, ievērojot 02.01.2007. ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” noslēgto pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu un 02.02.2007. Pārjaunojuma līgumu Nr.3-9/5, Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 23.08.2008. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Pagarināt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres līgumu ar Janīnu Selgu, ģimenē divas personas , par dzīvojamo telpu , kura sastāv no divām istabām ar dzīvojamo platību 29,8 m2, kopējo platību 44,8 m2.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP” (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis), vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458, sagatavot un parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar Janīnu Selgu.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 743.
Par Jāņa Lasmaņa reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 23.08.2008. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Reģistrēt Jāni Lasmani, ģimenē viena persona, Cēsu pilsētas pašvaldības sociālā dzīvokļa izīrēšanas palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā ar kārtas Nr.4.

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”(direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 744.
Par Agitas Gmirinas reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 23.08.2008. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Reģistrēt Agitu Gmirinu, ģimenē divas personas, Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības vispārējās kārtas reģistra sestajā grupā ar 2. kārtas numuru.

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 745.
Par Ilonas Krilovas reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 23.08.2008. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Reģistrēt Ilonu Krilovu, ģimenē divas personas , Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu vispārējā kārtas reģistrā ar kārtas Nr.4.

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 746.
Par Ļenas Alksnes reģistrēšanu Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu un dzīvojamās telpas izīrēšanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 23.08.2008. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Reģistrēt Ļenu Alksni, ģimenē četras personas , Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu pirmās kārtas reģistrā ar kārtas Nr.3.

2. Pilnvarot nekustamā īpašuma apsaimniekotāju SIA „CDzP”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103029458 (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis) ar Ļ.Alksnes darba devēja Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem piekrišanu noslēgt attiecīgu dienesta dzīvokļa īres līgumu.

3. Izslēgt Ļenu Alksni no Cēsu pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamās telpas apmaiņas pret citu īrējamu dzīvojamo telpu pirmās kārtas reģistra.

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 747.
Par Pētera Kuzmana reģistrēšanu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņēmēju reģistrā un pabalsta piešķiršanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 23.08.2008. atzinumu (protokols Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Iekļaut Pēteri Kuzmanu, ģimenē trīs personas , dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņēmēju reģistrā ar 6. kārtas numuru.

2. Pēc pabalsta izmaksāšanas izslēgt Pēteri Kuzmanu un viņa ģimenes locekļus no Cēsu pilsētas dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņēmēju reģistra.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 748.
Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Dzelzceļa ielā 8, Cēsīs

Izskatot nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 8, Cēsīs, īpašnieku Birutas Kazaines un Jāņa Kazaiņa 04.09.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 798/F-1-23) par dzīvokļu numerācijas apstiprināšanu 2 reāli pastāvošiem dzīvokļiem dzīvojamā mājā Dzelzceļa ielā 8, Cēsīs (līdz namīpašuma denacionalizācijai pastāvējuši 4 dzīvokļi), pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 23.09.2008. priekšlikumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Piešķirt telpu grupām (dzīvokļiem) dzīvojamajā mājā Dzelzceļa ielā 8, Cēsīs, numurus 1 un 2 ;

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 749.
Par garāžu Cēsīs, Rīgas ielā 73 privatizācijas pirkuma maksas atmaksu

Sakarā ar Cēsu Zemesgrāmatas nodaļas atteikumu reģistrēt garāžu uz Agra Sermola vārda, saskaņā ar sagatavotajiem privatizācijas dokumentiem un pamatojoties uz Agra Sermola, iesniegumu (reģ. Nr. 814/F-1-23; 08.09.2008.) par garāžu Cēsīs, Rīgas ielā 73 privatizācijas pirkuma maksas atmaksāšanu uz laiku līdz privatizācijas dokumentu precizēšanai, un Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 17.09.2008., prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atmaksāt naudas līdzekļus par garāžu Cēsīs, Rīgas iela 73 privatizāciju Agra Sermola kontā .

2. Pēc nomnieku D.Baltiņas, V.Kalnieša, M.Karņicka un Ē.Rusmaņa pieprasījuma atmaksāt saskaņā ar 2008.gada 14.februāra Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr. 153 (prot.Nr.4) „Par neapdzīvojamo telpu (garāžu) Rīgas ielā 73, Cēsīs, nodošanu privatizācijai” samaksātās pirkuma maksas.

3. Veiktās pirkuma privatizācijas maksas tiek atmaksātas līdz privatizācijas lietas sagatavošanai atbilstoši Cēsu Zemesgrāmatu nodaļas prasībām.

4. Lēmuma izpildes kontroli veikt Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 750.
Par Cēsu pilsētas domes 23.12.2004. lēmuma ”Par pagaidu zemes gabala izveidošanu Dzintara ielā 40A, Cēsīs” (prot.Nr.27, 6.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu

Apbūves zemes gabala Dzintara ielā 40, Cēsīs, īpašnieks Gunārs Zālītis bija izteicis vēlēšanos paplašināt šo zemes gabalu blakus esošās upītes virzienā (iesniegums 15.12.2004.).

Ņemot vērā to, ka teritorija, kuru vēlējās iegūt īpašumā Gunārs Zālītis, reljefa dēļ ir sarežģīti izmantojama saistībā ar zemes gabalu Ielejas ielā 5, Cēsīs, kuras sastāvā tā bija līdz tam, ar Cēsu pilsētas domes 23.12.2004. lēmumu ”Par pagaidu zemes gabala izveidošanu Dzintara ielā 40A, Cēsīs”, tika izveidots pagaidu zemes gabals 450 m² platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, zemes gabalu iemērot dabā, un noteikts, ka jaunizveidotais zemes gabals Dzintara ielā 40A, Cēsīs, pēc izpirkšanas, reģistrējot zemesgrāmatā, pievienojams zemes gabalam Dzintara ielā 40, Cēsīs.

07.11.2007. Cēsu pilsētas domē saņemts Gunāra Zālīša iesniegums, ar kuru viņš atsauc savu 15.12.2004. iesniegumu par zemes gabala Dzintara ielā 40A, Cēsīs, iegūšanu īpašumā.

Izskatot Gunāra Zālīša iesniegumu (reģ.Nr.1201/F-1-23; 07.11.2007.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 16.11.2007. atzinumu Nr.17, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 23.12.2004. lēmumu ”Par pagaidu zemes gabala izveidošanu Dzintara ielā 40A, Cēsīs” (prot.Nr.27, 6.p.).

2. Noteikt, ka likvidētā zemes gabala Dzintara ielā 40A, Cēsīs, teritorija pievienojama atpakaļ pie valstij piekrītoša zemes gabala Ielejas ielā 5, Cēsīs (kad.Nr.4201-002-0218).2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 751
Par Cēsu pilsētas domes 27.01.2005. lēmuma ”Par pagaidu zemes gabala izveidošanu Dzintara ielā 42A, Cēsīs” (prot.Nr.2, 8.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu

Apbūves zemes gabala Dzintara ielā 42, Cēsīs, īpašnieks Edijs Vārpa bija izteicis vēlēšanos paplašināt šo zemes gabalu blakus esošās upītes virzienā (iesniegums 17.01.2005.).

Ņemot vērā to, ka teritorija, kuru vēlējās iegūt īpašumā Edijs Vārpa, reljefa dēļ ir sarežģīti izmantojama saistībā ar zemes gabaliem Ielejas ielā 5 un Birzes ielā 23, Cēsīs, kuru sastāvā tā bija līdz tam, ar Cēsu pilsētas domes 27.01.2005. lēmumu ”Par pagaidu zemes gabala izveidošanu Dzintara ielā 42A, Cēsīs”, tika izveidots pagaidu zemes gabals 1000 m² platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, zemes gabalu iemērot dabā, un noteikts, ka jaunizveidotais zemes gabals Dzintara ielā 42A, Cēsīs, pēc izpirkšanas, reģistrējot zemesgrāmatā, pievienojams zemes gabalam Dzintara ielā 42, Cēsīs.

20.08.2008. Cēsu pilsētas domē saņemts Edija Vārpas iesniegums, ar kuru viņš atsauc savu 17.01.2005. iesniegumu par zemes gabala Dzintara ielā 42A, Cēsīs, iegūšanu īpašumā.

Izskatot Edija Vārpas iesniegumu (reģ.Nr.741/F-1-23; 20.08.2008.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 05.09.2008. atzinumu Nr.24, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 27.01.2005. lēmumu ”Par pagaidu zemes gabala izveidošanu Dzintara ielā 42A, Cēsīs” (prot.Nr.2, 8.p.).

2. Noteikt, ka likvidētā zemes gabala Dzintara ielā 42A, Cēsīs, teritorijas daļa pievienojama atpakaļ pie valstij piekrītoša zemes gabala Ielejas ielā 5, Cēsīs (kad.Nr.4201-002-0218) un daļa pie zemes gabala Birzes ielā 23, Cēsīs (kad.Nr.4201-002-0219), kas saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. Saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017” pieprasīts pilsētas pašvaldības funkciju veikšanai. Zemes gabals Ielejas ielā 5, Cēsīs, līdz kadastrālajai uzmērīšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā reģistrējams ar platību 5232 m², zemes gabals Birzes ielā 23, Cēsīs - ar platību 5722 m² .2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 752.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Pāvila ielā 14, Cēsīs

Pamatojoties uz likumu “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 1996.gada 7.jūnija atzinumu Nr.136 (prot.nr.9) Dainai Ševčenko, Arvīdam Andrejam Desmitniekam, Mildai Vairai Jakovļevai, Līgai Mārai Lielpēterei, Austrim Oļģertam Desmitniekam un Katei Ausmai Desmitniecei atjaunotas īpašuma tiesības uz vēsturisko zemes gabalu Cēsīs, Pētera ielā 3 (Pāvila ielā 1), līdzīgās domājamās daļās.

2001.gada 7.aprīlī miris Arvīds Andrejs Desmitnieks. Saskaņā ar Cēsu rajona tiesas spriedumu lietā Nr.C11077701 (19.10.2001.), par Arvīda Andreja Desmitnieka likumisko mantinieci apstiprināta Marita Krūmiņa.

2001.gada 6.oktobrī miris Austris Oļģerts Desmitnieks. Saskaņā ar Cēsu rajona tiesas spriedumu lietā Nr.C11118401, C11014102 (08.10.2002.), par Austra Oļģerta Desmitnieka likumiskajiem mantiniekiem apstiprināti Alla Hristina un Andrejs Desmitnieks, līdzīgās daļās.

Uz vēsturiskā zemes gabala Pētera ielā 3 (Pāvila ielā 1), Cēsīs, atrodas individuālās dzīvojamās apbūves zemes gabals Pāvila ielā 14, Cēsīs. Zemes gabals Pāvila ielā 14 apbūvei piešķirts 1985.gada 10.septembrī ar Cēsu pilsētas TDP Izpildkomitejas lēmumu Nr.46. 1992.gada 27.augustā Cēsu pilsētas valdē reģistrēts zemes gabala Pāvila ielā 14, Cēsīs, lietotājas Ivetas Liepiņas zemes pieprasījums (reģ.Nr.L-1595).

Ņemot vērā to, ka zemes gabala Pāvila ielā 14, Cēsīs, lietotāja likumā ”Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” noteiktajā termiņā (līdz 20.06.1992.) nav iesniegusi zemes pieprasījumu, zemes gabals Pāvila ielā 14, Cēsīs, reģistrējams Zemesgrāmatā uz vēsturiskā zemes gabala Pētera ielā 3 (Pāvila ielā 1), Cēsīs, likumisko mantinieku vārda.

Pamatojoties uz likuma ”Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.pantu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2008.gada 23.maija atzinumu Nr.14, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības zemes gabala Pāvila ielā 14, Cēsīs, lietotājai Ivetai Liepiņai.

2. Pieņemt zināšanai, ka, pēc zemes Pāvila ielā 14, Cēsīs, īpašuma tiesību nostiprināšanas Zemesgrāmatā, ēku un būvju īpašnieks, saskaņā ar Civillikumu, stājas nomas attiecībās ar zemes īpašnieku.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 753.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 16, Cēsīs

Jānim Martinsonam, saskaņā ar 25.03.1988. apliecību par tiesībām uz mantojumu pēc likuma (reģ. Nr.712, mantojuma lieta Nr.M-145/88), pieder ½ domājamā daļa namīpašuma Dzintara ielā 16, Cēsīs.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2008.gada 1.septembrim nav iesniegts Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plāns vai apliecinājums par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas. Šīs personas iegūst zemes nomas tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums un dzīvojamās ēkas īpašnieks šo zemi turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt nomas līgumu. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas tiesības.

Ņemot vērā to, ka Jānis Martinsons nav iesniedzis Cēsu pilsētas domē apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas, kā arī no Valsts zemes dienesta nav saņemts apliecinājums par zemes robežu plāna iesniegšanu reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 26.09.2008. atzinumu Nr. 26 (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noteikt par izbeigtām ar 2008.gada 1.septembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Dzintara ielā 16, Cēsīs, ½ domājamās daļas lietotājam Jānim Martinsonam.

2. Noteikt Jānim Martinsonam ar 2008.gada 1.septembri nomas tiesības uz ½ domājamo daļu no zemes gabala Dzintara ielā 16, Cēsīs (kad. Nr. 4201 002 0708).

3. Zemes gabala Dzintara ielā 16, Cēsīs, kopējā platība ir 939 m2 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala robežu plānu).

4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu un nosūtīt Jānim Martinsonam uzaicinājumu noslēgt nomas līgumu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 754.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 24, Cēsīs

Jeļenai Puriņai, saskaņā ar apliecību par tiesībām uz mantojumu (reģ. nr.1481; 24.06.1986.), pieder namīpašums Dzintara ielā 24, Cēsīs.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2008.gada 1.septembrim nav iesniegts Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plāns vai apliecinājums par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas. Šīs personas iegūst zemes nomas tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums un dzīvojamās ēkas īpašnieks šo zemi turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt nomas līgumu. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas tiesības.

Ņemot vērā to, ka Jeļena Puriņa nav iesniegusi Cēsu pilsētas domē apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas, kā arī no Valsts zemes dienesta nav saņemts apliecinājums par zemes robežu plāna iesniegšanu reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 26.09.2008. atzinumu Nr. 27 (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noteikt par izbeigtām ar 2008.gada 1.septembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Dzintara ielā 24, Cēsīs, lietotājai Jeļenai Puriņai.

2. Noteikt Jeļenai Puriņai ar 2008.gada 1.septembri nomas tiesības uz zemes gabalu Dzintara ielā 24, Cēsīs (kad. Nr. 4201 002 0309).

3. Zemes gabala Dzintara ielā 24, Cēsīs, platība ir 626 m2 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala robežu plānu).

4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu un nosūtīt Jeļenai Puriņai uzaicinājumu noslēgt nomas līgumu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 755.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 26, Cēsīs

Anatolijam Tolstiham, saskaņā ar Cēsu rajona tiesas 1993.gada 2.septembra spriedumu (lieta Nr.2-245/M2), pieder namīpašums Dzintara ielā 26, Cēsīs.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2008.gada 1.septembrim nav iesniegts Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plāns vai apliecinājums par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas. Šīs personas iegūst zemes nomas tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums un dzīvojamās ēkas īpašnieks šo zemi turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt nomas līgumu. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas tiesības.

Ņemot vērā to, ka Anatolijs Tolstihs nav iesniedzis Cēsu pilsētas domē apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas, kā arī no Valsts zemes dienesta nav saņemts apliecinājums par zemes robežu plāna iesniegšanu reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 26.09.2008. atzinumu Nr. 28 (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noteikt par izbeigtām ar 2008.gada 1.septembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Dzintara ielā 26, Cēsīs, lietotājam Anatolijam Tolstiham.

2. Noteikt Anatolijam Tolstiham ar 2008.gada 1.septembri nomas tiesības uz zemes gabalu Dzintara ielā 26, Cēsīs (kad. Nr. 4201 002 0308).

3. Zemes gabala Dzintara ielā 26, Cēsīs, platība ir 634 m2 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala robežu plānu).

4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu un nosūtīt Anatolijam Tolstiham uzaicinājumu noslēgt nomas līgumu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 756.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Noras ielā 8, Cēsīs

Jānim Simsonam, saskaņā ar 04.01.1991. apliecību par tiesībām uz mantojumu pēc likuma (reģ. Nr.24, mantojuma lieta Nr.M-89/91), pieder namīpašums Noras ielā 8, Cēsīs.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2008.gada 1.septembrim nav iesniegts Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plāns vai apliecinājums par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas. Šīs personas iegūst zemes nomas tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums un dzīvojamās ēkas īpašnieks šo zemi turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt nomas līgumu. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas tiesības.

Ņemot vērā to, ka Jānis Simsons nav iesniedzis Cēsu pilsētas domē apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas, kā arī no Valsts zemes dienesta nav saņemts apliecinājums par zemes robežu plāna iesniegšanu reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 26.09.2008. atzinumu Nr. 29 (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noteikt par izbeigtām ar 2008.gada 1.septembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Noras ielā 8, Cēsīs, lietotājam Jānim Simsonam.

2. Noteikt Jānim Simsonam ar 2008.gada 1.septembri nomas tiesības uz zemes gabalu Noras ielā 8, Cēsīs (kad. Nr. 4201 002 1205).

3. Zemes gabala Noras ielā 8, Cēsīs, platība ir 621 m2 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala robežu plānu).

4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu un nosūtīt Jānim Simsonam uzaicinājumu noslēgt nomas līgumu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 757.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Noras ielā 22, Cēsīs

Ernai Pakalnietei, saskaņā ar 25.03.1982. apliecību par tiesībām uz mantojumu pēc likuma (reģ. Nr.848, mantojuma lietas Nr. M-207/82), pieder namīpašums Noras ielā 22, Cēsīs.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2008.gada 1.septembrim nav iesniegts Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plāns vai apliecinājums par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas. Šīs personas iegūst zemes nomas tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums un dzīvojamās ēkas īpašnieks šo zemi turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt nomas līgumu. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas tiesības.

Ņemot vērā to, ka Erna Pakalniete nav iesniegusi Cēsu pilsētas domē apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas, kā arī no Valsts zemes dienesta nav saņemts apliecinājums par zemes robežu plāna iesniegšanu reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 26.09.2008. atzinumu Nr. 30 (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noteikt par izbeigtām ar 2008.gada 1.septembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Noras ielā 22, Cēsīs, lietotājai Ernai Pakalnietei.

2. Noteikt Ernai Pakalnietei ar 2008.gada 1.septembri nomas tiesības uz zemes gabalu Noras ielā 22, Cēsīs (kad. Nr. 4201 002 0809).

3. Zemes gabala Noras ielā 22, Cēsīs, platība ir 599 m2 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala robežu plānu).

4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu un nosūtīt Ernai Pakalnietei uzaicinājumu noslēgt nomas līgumu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 758.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Saules ielā 13, Cēsīs

Saskaņā ar 13.03.1972. dāvinājuma līgumu (reģ. Nr. 815) un 08.02.1990. apliecību par tiesībām uz mantojumu pēc testamenta (reģ. Nr.252, mantojuma lieta Nr.M-30/90) Ausmai Račko piederēja ½ domājamā daļa no namīpašuma Saules ielā 13, Cēsīs. Ausma Račko mirusi 06.08.2000., un Cēsu rajona tiesa 31.01.2005. (lieta Nr. C11095204 C-0186-05) atzinusi par konstatētu faktu, ka viņas dēls Aigars Račko ir pieņēmis atstāto mantojumu, lai Aigars Račko varētu pieteikt un apstiprināt savas mantojuma tiesības pēc mirušās atstātā testamenta.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2008.gada 1.septembrim nav iesniegts Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plāns vai apliecinājums par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas. Šīs personas iegūst zemes nomas tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums un dzīvojamās ēkas īpašnieks šo zemi turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt nomas līgumu. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas tiesības.

Ņemot vērā to, ka Aigars Račko nav iesniedzis Cēsu pilsētas domē apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas, kā arī no Valsts zemes dienesta nav saņemts apliecinājums par zemes robežu plāna iesniegšanu reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 26.09.2008. atzinumu Nr. 31 (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noteikt par izbeigtām ar 2008.gada 1.septembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Saules ielā 13, Cēsīs, ½ domājamās daļas lietotājam Aigaram Račko.

2. Noteikt Aigaram Račko ar 2008.gada 1.septembri nomas tiesības uz ½ domājamo daļu no zemes gabala Saules ielā 13, Cēsīs (kad. Nr. 4201 004 0708).

3. Zemes gabala Saules ielā 13, Cēsīs, kopējā platība ir 1502 m2 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala robežu plānu).

4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu un nosūtīt Aigaram Račko uzaicinājumu noslēgt nomas līgumu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 759.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amatas ielā 6, Cēsīs

Jānim Krišanam saskaņā ar 22.09.1977. pirkuma līgumu (reģ. Nr.2946), piederēja namīpašums Amatas ielā 6, Cēsīs. Jānis Krišans miris 04.10.2000., mantojuma tiesības apliecinoši dokumenti uz namīpašumu Amatas ielā 6, Cēsīs, līdz šim Cēsu pilsētas domē nav iesniegti un nav zināms, kas mantojumu faktiski pieņēmis.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2008.gada 1.septembrim nav iesniegts Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plāns vai apliecinājums par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas. Šīs personas iegūst zemes nomas tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums un dzīvojamās ēkas īpašnieks šo zemi turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt nomas līgumu. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas tiesības.

Ņemot vērā to, ka Cēsu pilsētas domē nav iesniegti mantojuma tiesības apliecinoši dokumenti, kā arī apliecinājums par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas un no Valsts zemes dienesta nav saņemts apliecinājums par zemes robežu plāna iesniegšanu reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 26.09.2008. atzinumu Nr. 32 (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noteikt par izbeigtām ar 2008.gada 1.septembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Amatas ielā 6, Cēsīs, lietotājiem, kuri apstiprināsies kā Jāņa Krišana, mantinieki attiecībā uz namīpašumu Amatas ielā 6, Cēsīs.

2. Noteikt Jāņa Krišana potenciālajiem mantiniekiem attiecībā uz namīpašumu Amatas ielā 6, Cēsīs, ar 2008.gada 1.septembri nomas tiesības uz zemes gabalu Amatas ielā 6, Cēsīs (kad. Nr. 4201 002 1117).

3. Zemes gabala Amatas ielā 6, Cēsīs, platība ir 586 m2 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala robežu plānu).

4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) pēc mantinieku apzināšanas sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu un nosūtīt tiem uzaicinājumu noslēgt nomas līgumu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 760.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amatas ielā 17, Cēsīs

Aigaram Elsiņam, saskaņā ar Cēsu rajona tiesas 29.12.1998. spriedumu (lieta Nr.2-1585/M2), pieder ½ domājamā daļa namīpašuma Amata ielā 17, Cēsīs.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2008.gada 1.septembrim nav iesniegts Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plāns vai apliecinājums par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas. Šīs personas iegūst zemes nomas tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums un dzīvojamās ēkas īpašnieks šo zemi turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt nomas līgumu. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas tiesības.

Ņemot vērā to, ka Aigars Elsiņš nav iesniedzis Cēsu pilsētas domē apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas, kā arī no Valsts zemes dienesta nav saņemts apliecinājums par zemes robežu plāna iesniegšanu reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 26.09.2008. atzinumu Nr. 33 (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noteikt par izbeigtām ar 2008.gada 1.septembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Amatas ielā 17, Cēsīs, ½ domājamās daļas lietotājam Aigaram Elsiņam.

2. Noteikt Aigaram Elsiņam ar 2008.gada 1.septembri nomas tiesības uz ½ domājamo daļu no zemes gabala Amatas ielā 17, Cēsīs (kad. Nr. 4201 002 0914).

3. Zemes gabala Amatas ielā 17, Cēsīs, kopējā platība ir 603 m2 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala robežu plānu).

4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu un nosūtīt Aigaram Elsiņam uzaicinājumu noslēgt nomas līgumu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 761.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amatas ielā 17, Cēsīs

Reinim Ringoldam Elsiņam ar Cēsu pilsētas DDP 23.09.1969. lēmuma Nr.58 §1 3.punktu piešķirta ½ domājamā daļa apbūves gabala Amatas ielā 17, Cēsīs. Uz tā uzbūvētā namīpašuma ½ domājamā daļa piederēja Reinim Ringoldam Elsiņam. Reinis Ringolds Elsiņš miris 27.07.2006., mantojuma tiesības apliecinoši dokumenti uz namīpašuma Amatas ielā 17, Cēsīs, ½ domājamo daļu līdz šim Cēsu pilsētas domē nav iesniegti. Saskaņā ar zvērināta notāra Guntas Zvirgzdiņas 02.10.2007. izziņu Nr.ML-104/06-169, 12.09.2006. savas mantojuma tiesības pieteikuši mirušā bērni Vineta Elsiņa un Aigars Elsiņš, bet uz izziņas izsniegšanas brīdi mantinieki mantojuma tiesībās vēl nav apstiprināti.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2008.gada 1.septembrim nav iesniegts Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plāns vai apliecinājums par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas. Šīs personas iegūst zemes nomas tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums un dzīvojamās ēkas īpašnieks šo zemi turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt nomas līgumu. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas tiesības.

Ņemot vērā to, ka Cēsu pilsētas domē nav iesniegti mantojuma tiesības apliecinoši dokumenti, kā arī apliecinājums par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas un no Valsts zemes dienesta nav saņemts apliecinājums par zemes robežu plāna iesniegšanu reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 26.09.2008. atzinumu Nr. 34 (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noteikt par izbeigtām ar 2008.gada 1.septembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Amatas ielā 17, Cēsīs, lietotājiem, kuri apstiprināsies kā Reiņa Ringolda Elsiņa, mantinieki attiecībā uz namīpašuma Amatas ielā 17, Cēsīs, ½ domājamo daļu.

2. Noteikt Reiņa Ringolda Elsiņa potenciālajiem mantiniekiem attiecībā uz namīpašuma Amatas ielā 17, Cēsīs, ½ domājamo daļu, ar 2008.gada 1.septembri nomas tiesības uz zemes gabala Amatas ielā 17, Cēsīs (kad. Nr. 4201 002 0914), ½ domājamo daļu.

3. Zemes gabala Amatas ielā 17, Cēsīs, kopējā platība ir 603 m2 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala robežu plānu).

4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) pēc mantinieku apzināšanas sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu un nosūtīt tiem uzaicinājumu noslēgt nomas līgumu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 762.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Ezera ielā 30, Cēsīs

Elmāram Briezim ar Cēsu pilsētas DDP 11.01.1957. lēmumu Nr.4 nodots beztermiņa lietošanā apbūves zemes gabals Ezera ielā 30, Cēsīs. Uz zemes gabala uzbūvēts namīpašums, piederošs Elmāram Briezim. Elmārs Briezis miris 20.01.2003., mantojuma tiesības apliecinoši dokumenti uz namīpašumu Ezera ielā 30, Cēsīs, līdz šim Cēsu pilsētas domē nav iesniegti un nav zināms, kas mantojumu faktiski pieņēmis.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2008.gada 1.septembrim nav iesniegts Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plāns vai apliecinājums par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas. Šīs personas iegūst zemes nomas tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums un dzīvojamās ēkas īpašnieks šo zemi turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt nomas līgumu. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas tiesības.

Ņemot vērā to, ka Cēsu pilsētas domē nav iesniegti mantojuma tiesības apliecinoši dokumenti, kā arī apliecinājums par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas un no Valsts zemes dienesta nav saņemts apliecinājums par zemes robežu plāna iesniegšanu reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 26.09.2008. atzinumu Nr. 35 (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noteikt par izbeigtām ar 2008.gada 1.septembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Ezera ielā 30, Cēsīs, lietotājiem, kuri apstiprināsies kā Elmāra Brieža, mantinieki attiecībā uz namīpašumu Ezera ielā 30, Cēsīs.

2. Noteikt Elmāra Brieža potenciālajiem mantiniekiem attiecībā uz namīpašumu Ezera ielā 30, Cēsīs, ar 2008.gada 1.septembri nomas tiesības uz zemes gabalu Ezera ielā 30, Cēsīs (kad. Nr. 4201 002 1302).

3. Zemes gabala Ezera ielā 30, Cēsīs, platība ir 586 m2 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala robežu plānu).

4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) pēc mantinieku apzināšanas sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu un nosūtīt tiem uzaicinājumu noslēgt nomas līgumu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 763.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs

Ilārijam Vīlipam, saskaņā ar Cēsu rajona tiesas 15.04.1999. spriedumu (lieta Nr. 2-371/M-2) pieder ¼ domājamā daļa namīpašuma Festivāla ielā 21, Cēsīs.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2008.gada 1.septembrim nav iesniegts Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plāns vai apliecinājums par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas. Šīs personas iegūst zemes nomas tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums un dzīvojamās ēkas īpašnieks šo zemi turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt nomas līgumu. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas tiesības.

Ņemot vērā to, ka Ilārijs Vīlips nav iesniedzis Cēsu pilsētas domē apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas, kā arī no Valsts zemes dienesta nav saņemts apliecinājums par zemes robežu plāna iesniegšanu reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 26.09.2008. atzinumu Nr. 36 (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noteikt par izbeigtām ar 2008.gada 1.septembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, ¼ domājamās daļas lietotājam Ilārijam Vīlipam.

2. Noteikt Ilārijam Vīlipam ar 2008.gada 1.septembri nomas tiesības uz ¼ domājamo daļu no zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs (kad. Nr. 4201 002 0833).

3. Zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, kopējā platība ir 599 m2 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala robežu plānu).

4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu un nosūtīt Ilārijam Vīlipam uzaicinājumu noslēgt nomas līgumu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 764.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs

Antrai Ševčenko, saskaņā ar Cēsu rajona tiesas 15.04.1999. spriedumu (lieta Nr. 2-371/M-2) pieder ¼ domājamā daļa namīpašuma Festivāla ielā 21, Cēsīs.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2008.gada 1.septembrim nav iesniegts Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plāns vai apliecinājums par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas. Šīs personas iegūst zemes nomas tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams zemes nomas līgums un dzīvojamās ēkas īpašnieks šo zemi turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Persona nevar atteikties noslēgt nomas līgumu. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. Zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs ieguvis zemes nomas tiesības.

Ņemot vērā to, ka Antra Ševčenko nav iesniegusi Cēsu pilsētas domē apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas, kā arī no Valsts zemes dienesta nav saņemts apliecinājums par zemes robežu plāna iesniegšanu reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 26.09.2008. atzinumu Nr. 37 (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noteikt par izbeigtām ar 2008.gada 1.septembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, ¼ domājamās daļas lietotājai Antrai Ševčenko.

2. Noteikt Antrai Ševčenko ar 2008.gada 1.septembri nomas tiesības uz ¼ domājamo daļu no zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs (kad. Nr. 4201 002 0833).

3. Zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, kopējā platība ir 599 m2 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala robežu plānu).

4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu un nosūtīt Antrai Ševčenko uzaicinājumu noslēgt nomas līgumu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 765.
Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 27 uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Nekustamais īpašums Cīrulīšu ielā 27, Cēsīs (kad. Nr. 4201 007 0825) sastāv no zemes ar kopplatību 2530 kv.m un 3 būvēm , kas pieder: zeme 1/2 domājamas daļās Uģim Salnam un 1/2 domājamās daļas Ilzei Bormanei , ēku īpašums ar kadastra Nr. 4201 007 0825 003 pieder Ilzei Bormanei, ēku īpašums ar kadastra Nr. 4201 007 0825 001, 4201 007 0825 002 ½ domājamās daļas pieder Ilzei Bormanei otra puse domājamās daļas citai fiziskai personai, kas nav savu būvju īpašumu reģistrējusi zemesgrāmatā. Pēc likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12. panta 1. daļas 2.punkta piezīmes “Ja šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētajos gadījumos ēkas īpašnieks nevēlas saņemt zemi īpašumā par maksu vai viņam nav tiesību iegūt zemi īpašumā, zeme paliek tās fiziskās personas, viņas mantinieku vai juridiskās personas īpašumā, kurai tā piederēja līdz 1940. gada 21. jūlijam un kura šo zemi ir pieprasījusi, bet ēkas īpašniekam ir garantētas zemes nomas tiesības tādā platībā, kādā šī zeme ir viņa likumīgā lietošanā (apbūvei), un zemes nomas maksa gadā nedrīkst pārsniegt piecus procentus no zemes kadastrālās vērtības.” Cēsu pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 1989. gada 23. novembra aktā par zemes gabala nodošanu apbūvei robežu plāna ir parādīta katra dzīvojamās mājas īpašnieka lietošana nodotā zemes gabala daļa, kas ir saistoša sadalot zemes īpašumu reālās daļās, ja vien īpašnieki nevienojas citādi.

Izskatot Uģa Salnas 15.09.2008.(reģ. Nr. 838/F-1-23) iesniegumu par viņam kopīpašumā piederošā zemes gabala Cīrulīšu ielā 27, Cēsīs sadalīšanu reālās daļās, nodalot viņam piederošo 1/2 domājamo daļu, kas atbilst 1265 kv.m zemes, saskaņā ar likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12. panta 1. daļas 2.punkta piezīmēm, Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 23.12.2007. noteikumiem Nr.867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu pilsētas saistošo noteikumu Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”sastāvā esošo Apbūves noteikumu 7.nodalas prasībām, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14), un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 16.09.2008. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.34), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabalam Cīrulīšu ielā 27(kad. Nr. 4201 007 0825), Cēsīs.

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalam Cīrulīšu ielā 27(kad. Nr. 4201 007 0825), Cēsīs (pielikums).

3. Apstiprināt par zemes ierīcības projekta, zemes Cīrulīšu ielā 27(kad. Nr. 4201 007 0825), Cēsīs izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.

Pielikums - Darba uzdevums Cēsu pilsētas zemes ierīcības projekta izstrādei, zemes gabalam Cīrulīšu ielā 27(kad. Nr. 4201 007 0825), Cēsīs.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 766.
Par adrešu piešķiršanu Griezes ielā, Cēsīs

Ievērojot to, ka Cēsu pilsētas pašvaldība līdz šim nav apstiprinājusi spēkā esošo adrešu sarakstu Griezes ielai Cēsīs, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002.noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 23.09.2008. atzinumu (prot. Nr.35), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Apstiprināt Griezes ielā, Cēsīs, līdz šim brīdim izveidotas un šobrīd pastāvošas adreses:

1.1. Griezes iela 3; 1.2. Griezes iela 4; 1.3. Griezes iela 6; 1.4. Griezes iela 8;

2. Pieņemt zināšanai, ka:

2.1. ēkās ar šādām adresēm nav reģistrētas atsevišķas telpu grupas; 2.2. Cēsu pilsētas dome 13.09.2007. ir apstiprinājusi detālplānojumu teritorijai Cēsīs, kas ietver zemes gabalus Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 40, Līgatnes ielā 44, Līgatnes ielā 46, Līgatnes ielā 52, Griezes un Svīres ielas, kas paredz vēl 7 apbūves zemes gabalu numerāciju ar Griezes ielas adresēm. Šo adrešu reģistrācijai Adrešu reģistrā pieņemams atsevišķs lēmums, uzsākot zemes gabalu reālu sadalīšanu;

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 767.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu Raunas ielā 9, Cēsīs

Nekustamais īpašums Raunas ielā 9, Cēsīs, pieder SIA „Melva”, reģ. Nr. 44102009454, jurid. adrese Raunas ielā 9, Cēsīs. Pamatēkā Raunas ielā 9, Cēsīs, veikta rekonstrukcija, kuras rezultātā mainījusies telpu izmantošana. Ēka pēc rekonstrukcijas nodota ekspluatācijā 11.09.2008. Zemes gabala platība 700 m2. Ēkas galvenais lietošanas veids – triju un vairāku dzīvokļu mājas. Ēkas atsevišķu telpu grupu kopējā platība 663,4 m2, no tā telpas komercdarbībai – veikalam un birojiem – 630,6 m2, dzīvojamās telpas – 32,8 m2.

Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 23.09.2008. priekšlikumu (prot.Nr.35), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Raunas ielā 9, Cēsīs, sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801) – 665 m2, daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0702) – 35 m2;

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 768.
Par „Miervalža Birzes piemiņai veltītā skolēnu literārā konkursa nolikuma” apstiprināšanu

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Cēsu pilsētas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 18.09.2008. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Apstiprināt Miervalža Birzes piemiņai veltītā skolēnu literārā konkursa nolikumu saskaņā ar pielikumu.

2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

Pielikums - Miervalža Birzes piemiņai veltītā skolēnu literārā konkursa nolikums2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 769.
Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu

2008.gada 11.septembrī Cēsu pilsētas domē saņemts SIA “AB.G.PERSSON” (reģistrācijas Nr.44103008329, juridiskā adrese Tirgoņu iela 3, Cēsīs) iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu ar SIA “AB.G.PERSSON” par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 142/300 domājamām daļām. Uz zemes gabala atrodas ēka, kuras 142/300 domājamās daļas reģistrētas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz SIA “AB.G.PERSSON” vārda (13.05.2003.; nodalījuma Nr.141-A).

Zemes gabals Tirgoņu ielā 3, Cēsīs (kadastra Nr.4201-003-0135) ir Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums, kas 2000.gada 14.janvārī reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1366).

Izskatot SIA ”AB.G.PERSSON” iesniegumu par zemes nomu (11.09.2008.; reģ.Nr.2001/1-23), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu’’ un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 18.septembra atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA ”AB.G.PERSSON” (reģistrācijas Nr.44103008329, juridiskā adrese Tirgoņu iela 3, Cēsis) par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs (kadastra Nr.4201-003-0135), 142/300 domājamām daļām uz 5 gadiem, sākot ar 2008.gada 2.oktobri.

2. Visa zemes gabala kopplatība 3919 m2.

3. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).

4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

5. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 770.
Par zemes nomu Stacijas laukumā 7, Cēsīs

2008.gada 10.septembrī Cēsu pilsētas domē reģistrēts Daigas Ūdres un Irinas Suharževskas iesniegums un 2008.gada 12.septembrī Ilutas Bērziņas iesniegums ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par ēkai Stacijas laukumā 7, Cēsīs, piesaistīto zemes gabalu 131 m² platībā. Saskaņā ar dāvinājuma līgumu (30.09.1998.; reģ.Nr.5258) Daigai Ūdrei, Irinai Suharževskai un Ilutai Bērziņai pieder ēkas Stacijas laukumā 7, Cēsīs, 1/3 domājamā daļa katrai, uz kurām īpašuma tiesības nostiprinātas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā (nodalījuma Nr.1265; 01.11.1999.).

Izskatot Daigas Ūdres un Irinas Suharževskas iesniegumu (10.09.2008.; reģ.Nr.819/F-1-23) un Ilutas Bērziņas iesniegumu (12.09.2008.; reģ.Nr.832/F-1-23) par zemes gabala Stacijas laukumā 7, Cēsīs, nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 18.septembra atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Daigu Ūdri, Irinu Suharževsku, un Ilutu Bērziņu, par zemes gabalu Stacijas laukumā 7, Cēsīs, uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar 2008.gada 2.oktobri.

2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 131 m2, paredzot katram nomniekam nodot nomā 1/3 domājamo daļu no zemes gabala kopplatības.

3. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).

4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

5. Pieņemt zināšanai, ka:

5.1.nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram;

5.2.nomas zemes gabals Stacijas laukumā 7, Cēsīs, ir daļa no zemes gabala Stacijas laukums, Cēsīs (kad.Nr.4201-005-1315), kas reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0015 1116; 01.10.2004.).

6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 771.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmuma Nr.221 ”Par zemes gabala Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, daļas nomu”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2008.gada 6.marta lēmumu Nr.221 ”Par zemes gabala Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.5, 32.p.) 2008.gada 10.martā noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Austri Kerliņu kā nomnieku par zemes gabala Krūmiņu ielā 8, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1025), daļu 2000 m² platībā. Ar iepriekš minētā domes lēmuma 2.punktu noteikts, ka „nomas līgums ir spēkā līdz ēkai Pētera ielā 71, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 008 1025 001) uzturēšanai nepieciešamā zemes gabala atdalīšanas no zemes gabala Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, tā īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, kas jāveic līdz 01.10.2008., un atbilstoša jauna līguma noslēgšanai”.

Lai atdalītu no nekustamā īpašuma Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, zemes gabalu, kas nepieciešams ēkas Pētera ielā 71, Cēsīs, uzturēšanai, ir jāizstrādā zemes ierīcības projekts. Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu (spēkā no 01.01.2007.) zemes ierīcības darbus ir tiesīga veikt sertificēta persona. Pašlaik ir uzsāktas darbības, lai Cēsu pilsētas domes darbinieks saņemtu atbilstošu sertifikātu, kas nepieciešams zemes ierīcības projekta izstrādāšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 18.septembra atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 2008.gada 6.marta lēmumā Nr.221 ”Par zemes gabala Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.5, 32.p.) 2.punktu, aizstājot tajā skaitļus ”01.10.2008.” ar skaitļiem ”01.10.2009.”

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 2008.gada 10.marta zemes nomas līgumā Nr.2-7-14/2008.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 772.
Par pusdienu apmaksu bērniem, kuri apmeklē Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionālas attīstības traucējumiem

Pamatojoties uz Rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem vecāku 02.09.2008. iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 18.09.2008. atzinumu (protokols Nr.11) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 18.09.2008. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Apmaksāt pusdienas bērniem, kuri apmeklē Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” Rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem.

2. Samaksu saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 11.09.2008. lēmumā Nr.720 „Par pusdienu cenu Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs” (prot.Nr.15, 25.p.) apstiprināto pusdienu cenu veikt no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” budžeta sadaļas Pabalsti skolēnu brīvpusdienām (ekonomiskās klasifikācijas kods 62531).2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 773.
Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu pilsētā 2008./2009.gada apkures sezonā apstiprināšanu

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. saistošo noteikumu Nr. 7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” VI daļu „Pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas īres un pakalpojumu maksas segšanai”, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 18.09.2008. atzinumu (protokols Nr. 11) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 18.09.2008. atzinumu (protokols Nr. 13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Apstiprināt normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu pilsētā 2008./2009. gada apkures sezonā saskaņā ar pielikumu.

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” direktorei (I.Sietiņsone).

Pielikums - Normatīvi dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu pilsētā 2008./2009. gada apkures sezonā2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 774.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008. gada 8. maija lēmumā Nr. 450 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumi apstiprināšana”

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 24. panta 2. punktu par publisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem kā pašvaldības aģentūras funkciju, 25.panta pirmo un otro daļu, kas nosaka pašvaldības aģentūras sniegto publisko pakalpojumu jomu, mērķi un izcenojumu apstiprināšanas kārtību, un Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” nolikuma 2.2.6. un 2.2.7. punktu, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 18.09.2008. atzinumu (protokols Nr.11) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 18.09.2008. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Izdarīt šādus grozījumus Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. lēmumā Nr. 450 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 8, 38.p.):

1.1. izteikt lēmuma 3.3. punktu šādā redakcijā: „3.3. trūcīgas personas- par slimnieku kopšanas inventāra- pretizgulējuma matrača- īri un veļas mazgāšanas pakalpojumiem”;

1.2. izteikt lēmuma 3.4. punktu šādā redakcijā: „3.4. nestrādājoši invalīdi, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās un kuri nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu - specializētā vieglā autotransporta (Citroen Jumper, 7 vietas) un vieglā autotransporta (Renault Kangoo, 4 vietas) pakalpojumi līdz Ls 75,00 (septiņdesmit pieciem latiem) kalendārā gada laikā.”

1.3.izteikt lēmuma pielikuma 1.1. punktu šādā redakcijā: „1.1. Pirmreizējā konsultācija (1 reize, 45 minūtes) – cena bez PVN 18% - Ls 5,93, PVN 18% - Ls 1,07; cena ar PVN 18% - Ls 7,00”;

1.4. izteikt lēmuma pielikuma 1.2. punktu šādā redakcijā: „1.2. Katra nākamā konsultācija (1 reize, 45 minūtes) – cena bez PVN 18% - Ls 4,24, PVN 18% - Ls 0,76; cena ar PVN 18% - Ls 5,00”;

1.5. izteikt lēmuma pielikuma 4. punktu sadaļā „Pakalpojuma veids” šādā redakcijā: „Veļas mazgāšana maznodrošinātiem Cēsu pilsētas iedzīvotājiem un Aģentūras aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem”;

1.6. izteikt lēmuma pielikuma 5.1. punktu sadaļā „Pakalpojuma veids” šādā redakcijā: „Pensionāriem, trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, invalīdiem, bērniem no 7 gadu vecuma”;

1.7. papildināt lēmuma 3. punktu ar 3.5. apakšpunktu šādā redakcijā: „3.5. bērni līdz 7 gadu vecumam un trūcīgu ģimeņu bērni- par sabiedriskās pirts pakalpojumiem;”

1.8. papildināt lēmuma 3. punktu ar 3.6. apakšpunktu šādā redakcijā: „3.6. speciālās pamatizglītības programmas izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811) – par nogādāšanu uz skolu un mājās ar Aģentūras specializēto vieglo autotransportu (Citroen Jumper, 7 vietas) un vieglo autotransporta (Renault Kangoo, 4 vietas)”;

1.9.papildināt lēmuma 3. punktu ar 3.7. apakšpunktu šādā redakcijā: „3.7 speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811) un pirmskolas izglītības programmas ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015811) – par Aģentūras specializētā vieglā autotransporta (Citroen Jumper, 7 vietas) un vieglā autotransporta (Renault Kangoo, 4 vietas) pakalpojumu izmantošanu vienu reizi ceturksnī klases kolektīvo vajadzību nodrošināšanai”;

1.10. papildināt lēmuma 3. punktu ar 3.8. apakšpunktu šādā redakcijā: „3.8. nevalstiskajām organizācijām, kuras darbojas sociālajā jomā – par Aģentūras specializētā vieglā autotransporta (Citroen Jumper, 7 vietas) un vieglā autotransporta (Renault Kangoo, 4 vietas) pakalpojumiem 1 dienas izbraucienam vienu reizi gadā.”

1.11. papildināt lēmuma pielikumu ar 9. punktu šādā redakcijā: „9. Vieglā autotransporta (Renault Kangoo, 4 vietas) pakalpojumi, cena par vienu stundu bez PVN 18% - Ls 5,47, PVN 18% - Ls 0,98, cena par vienu stundu ar PVN 18% - Ls 6,45; cena par 1 kilometru – Ls 0,13, PVN 18% - Ls 0,02, cena par 1 kilometru ar PVN 18% - Ls 0,15)”;

1.12. papildināt lēmuma pielikumu ar 10. punktu šādā redakcijā: „10. Bērnu gultiņas noma (uz laiku līdz 3 mēnešiem), nomas maksa par vienu mēnesi – Ls 2,966 bez PVN 18%, PVN Ls 0,534, nomas maksa par vienu mēnesi ar PVN 18% - Ls 3,50”.

2. Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D. Baltiņa) un Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja I. Karlsberga) nodrošināt Cēsu pilsētas domes apstiprināto pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumu grozījumu publicēšanu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām.

3. Lēmuma kontroli uzdot Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” direktorei I. Sietiņsonei.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 776.
Par brīvpusdienu piešķiršanu un uztura maksu atlaižu noteikšanu 2008./2009. mācību gadā Evitas un Edgara Raitumu ģimenes aizbildnībā esošiem bērniem

Pamatojoties uz Evitas Raitumas 18.09.2008. iesniegumu, (reģistrēts Cēsu pašvaldības aģentūrā „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” ar Nr. 405/F-1-13), Edgara Raituma 18.09.2008. iesniegumu (reģistrēts Cēsu pašvaldības aģentūrā „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” ar Nr. 404/F-1-13, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 18.09.2008. atzinumu (protokols Nr.11) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 18.09.2008. atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Piešķirt brīvpusdienas Cēsu 2. pamatskolā Edgara Raituma aizbildnībā nodotajam Kasparam Jānim Šleseram.

2. Apmaksāt uzturmaksu Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādē Edgara Raituma aizbildnībā nodotajiem Jānim Šleseram un Danielam Šleseram un Evitas Raitumas aizbildnībā nodotajai Sintijai Šleserei.

3. Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) laika periodā no 2008. gada 1. oktobra līdz 2008./2009. mācību gada beigām šī lēmuma 1. un 2. punktā noteiktos maksājumus veikt no aģentūras budžeta attiecīgajās sadaļās paredzētajiem līdzekļiem.

4. Lēmuma kontroli uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 777.
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores p.i.Z.Eglītes iesniegumu (04.09.2008., Nr.01-12/35) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 18.09.2008. (protokols Nr.13) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu Centrālai bibliotēkai pieņemt – darba organizācijai– ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu Centrālai bibliotēkai (direktore N.Krama) ziedotos līdzekļus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

Pielikums - Cēsu Centrālās bibliotēkas saņemtie ziedojumi2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 778.
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (15.09.2008., Nr.01-12/734) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 18.09.2008. (protokols Nr.13) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumu Ls 4700,00 (četri tūkstoši septiņi simti lati) no V.Strazdiņa– tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai– datoru un programmu iegādei.

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņas) ziedotos līdzekļus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 779.
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu centrā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu (11.09.2008., Nr.1-11/8), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 18.09.2008.atzinumu (protokols Nr.13) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 18.09.2008. (protokols Nr.13) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu bērnu un jauniešu centrā sekojošus maksas pakalpojumus:

- lielās zāles noma 1 stunda – Ls 15,00 (t.sk.PVN) (izcenojumā ietverts – garderobe, vestibilu, sanitāro mezglu izmantošana, elektrība, siltums);
- lielās zāles noma 1 stunda – Ls 20,00 (t.sk.PVN) (izcenojumā ietverts – garderobe, vestibilu, sanitāro mezglu izmantošana, elektrība, siltums, tehniskais aprīkojums, projektors, ekrāns);
- mazās zāles noma 1 stunda – Ls 5,00 (t.sk.PVN) (izcenojumā ietverts – garderobe, vestibilu, sanitāro mezglu izmantošana, elektrība, siltums);
- lielās un mazās zāles noma 1 stunda – Ls 20,00 (t.sk.PVN) (izcenojumā ietverts – garderobe, vestibilu, sanitāro mezglu izmantošana, elektrība, siltums);
- lielās un mazās zāles noma 1 stunda – Ls 25,00 (t.sk.PVN); (izcenojumā ietverts – garderobe, vestibilu, sanitāro mezglu izmantošana, elektrība, siltums, tehniskais aprīkojums, projektors, ekrāns);
- semināra telpa 35 – 40 cilvēkiem 1 stunda – Ls 7,00 (t.sk.PVN); (zcenojumā ietverts – garderobe, vestibilu, sanitāro mezglu izmantošana, elektrība, siltums);
- semināra telpa 35 – 40 cilvēkiem 1 stunda – Ls 9,00 (t.sk.PVN) (izcenojumā ietverts – garderobe, vestibilu, sanitāro mezglu izmantošana, elektrība, siltums, tehniskais aprīkojums, projektors, ekrāns).

2. Par lēmuma izpildi atbildīgs Cēsu bērnu un jauniešu centrs (direktore Dz.Matusēviča).

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Mihaļovs.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 780.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.februāra lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.februāra lēmumu ”Par zemes gabala daļas nomu Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs” (prot.Nr.3, 12.p.) 2005.gada 22.februārī noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Agri Žurevski, kā nomnieku par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļu 1200 m² platībā, uz kuras atrodas ābeļdārzs un kas robežojas ar A.Žurevskim piederošo zemes gabalu Kovārņu ielā 14A, Cēsīs. Zemes nomas līgums noslēgts uz 5 gadiem līdz 2010.gada 1.martam.

Ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.februāra lēmuma ”Par zemes gabala daļas nomu Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs” 4.punktu nomas maksa gadā noteikta 1% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības.

Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, zemes gabala nomas maksa gadā nosakāma 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri. Savukārt minēto noteikumu 43.punktā noteikts, ka, ja nomas līgums noslēgts pirms LR Ministru kabineta noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” spēkā stāšanās, tad zemes iznomātājam jāizdara grozījumi nomas līgumā un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2008.gada 18.septembra atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.februāra lēmumā ”Par zemes gabala daļas nomu Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs” (prot.Nr.3, 12.p.) grozījumus un izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

”4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.”

2. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) veikt atbilstošus grozījumus 2005.gada 22.februāra zemes nomas līgumā Nr.2-7-8/2005.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

6. Lēmums stājas spēkā ar 2008.gada 2.oktobri.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 781.
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu Kultūras centra direktores I.Grozas iesniegumu (16.09.2008., Nr.1-15/122), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu Kultūras centram pieņemt ziedojumu Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati) no SIA „Laukums”– darba organizācijai– LTF Cēsu nodaļas 20 gadu jubilejas sarīkojuma organizēšanai

2. Uzdot Cēsu Kultūras centram (direktore I.Groza) izlietot līdzekļus atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 782.
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu 2.pamatskolas direktora O.Bicāna iesniegumu (18.09.2008., Nr.1-13/111), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu 2.pamatskolai pieņemt – darba organizācijai – sekojošās ziedotās grāmatas:

N.p.k.

Grāmatas autors un nosaukums

Eks.

Cena

Summa

1.

A.Lindgrēna. Ronja- laupītāja meita

1

2.18

2.02

2.

I.Ziedonis. Kā laiku un telpu, un bezgalību…

1

2.79

2.79

3.

T. Terlici. Mulgarata dusmas

1

2.54

2.54

4.

T.Ustinoa. karalienes pirmais likums

1

3.00

3.00

5.

Š.Kasima. Fēlikss Delonē un es

1

2.00

2.00

6.

O.Sekora. Skudras nepadodas

1

1.20

1.20

7.

B.Vaits. Mazais Stjuarts

1

1.20

1.20

8.

A.Deila. Raganu čuksti

1

4.90

4.90

9.

D.Ozoliņa. Burvīgās brīvdienas

1

4.99

4.99

10.

Mājas augi. Rokasgrāmata

1

7.97

7.97

11.

Disney. Pasakas visai ģimenei

1

4.00

4.00

12.

Pavasaris. 100 radošas idejas

1

4.99

4.99

13.

Latvijas pilsētu ģērboņi

1

2.00

2.00

14.

A.Priedītis Kultūraugu kaitēkļi

1

4.00

4.00

15.

Mazais kurpniekzēns un…

1

0.75

0.75

16.

Latvijas sports. Enciklopēdija

1

4.90

4.90

 

kopā

 

2. Uzdot Cēsu 2.pamatskolai (direktors O.Bicāns) ziedotos līdzekļus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 783.
Par papildinājumiem 11.09.2008. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.721 „Par dalības maksu apstiprināšanu” (prot.Nr.15, 26.p)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu un Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores vietnieces A.Orlovas iesniegumu (19.09.2008., Nr.1-12/34), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Papildināt 11.09.2008. Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr.721 „Par dalības maksu apstiprināšanu” (prot.Nr.15, 26.p) pielikuma 5.punktu ar sekojošu apakšpunktu:

“ - Itāļu valoda”2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 784.
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Lakstīgalu ielā 2, Cēsīs

25.09.2008. Cēsu pilsētas domē ir iesniegts pirkuma līgums, kas noslēgts 24.09.2008. starp Raitu Randi kā pārdevēju un Eiženu Veģeri kā pircēju, par nekustamo īpašumu Lakstīgalu ielā 2, Cēsīs.

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 78.pantu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110 ‘’Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’, ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Raitas Randes, nekustamo īpašumu Lakstīgalu ielā 2, Cēsīs (kadastra Nr.4201-009-0728), kopumā sastāvošu no zemes gabala 898 m2 platībā un jaunbūves – dzīvojamās ēkas.

2. Atbilstoši LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumu Nr.110 ‘’Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’ 3.punktam nosūtīt šī lēmuma norakstu Raitai Randei un Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodaļai.

3. Lēmuma izpildi uzdot organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 785.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 25.05.2006. lēmumā „Par iepirkumu komisiju par komunālās saimniecības jautājumiem” (prot. 10, lēmums Nr.341)

Ņemot vērā Cēsu pilsētas domes Komunālās nodaļas vadītāja vietnieces, komunālinženiera amata aprakstus, kuros kā viens no pienākumiem noteikts piedalīšanās iepirkumu procedūrās savas kompetences ietvaros, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 25.05.2006. lēmumā „Par iepirkumu komisijas par komunālās saimniecības jautājumiem” (prot. Nr. 10, lēmums nr.341) šādus grozījumus.

1.1. 1.1. Iekļaut komisijas sastāvā Cēsu pilsētas domes Komunālās nodaļas vadītāja vietnieci, komunālinženieri Lieni Jurģēnu un Cēsu pilsētas domes Komunālās nodaļas komunālinženieri Didzi Ozoliņu2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 786.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. lēmumā Nr.104 ”Par atklāta konkursa ”Par zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu” un 18.07.2007. nomas priekšlīgumā Nr.2-7-38/2007

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. lēmumu Nr.104 ”Par atklāta konkursa ”Par zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu” starp Cēsu pilsētas domi kā Iznomātāju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “CEL TIK’’ kā Nomnieku noslēgts zemes nomas priekšlīgums par zemes gabalu Krūmiņu ielā 7, Cēsīs. Ar nomas priekšlīguma 7.punktu noteikts, ka ”Nomas līgums starp Nomnieku un Iznomātāju tiek slēgts pēc Nekustamā īpašuma detālplānojuma spēkā stāšanās un sadalīto Nekustamo īpašumu reģistrēšanas zemesgrāmatā, bet ne vēlāk kā līdz 2008.gada 15.martam.”

04.03.2008. Cēsu pilsētas domē saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”CEL TIK” iesniegums (reģ.Nr.546/1-23) ar lūgumu veikt grozījumus zemes nomas priekšlīgumā un nomas līgumu par zemes gabalu Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, slēgt ar 01.10.2008. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 04.03.2008. lēmumu, 14.03.2008. tika veikti grozījumi nomas priekšlīgumā, nosakot, ka nomas līgums slēdzams ne vēlāk kā līdz 2008.gada 1.oktobrim.

Ar Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. lēmumu Nr.436 „Par zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, sadalīšanu un Mellupes ielas izveidošanu” zemes gabals Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, ir sadalīts 39 atsevišķos zemes gabalos, kuri ir kadastrāli uzmērīti un reģistrēti Cēsu pilsētas zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumi.

26.09.2008. Cēsu pilsētas domē saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”CEL TIK” iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas priekšlīguma termiņu, sakarā ar nestabilo ekonomisko situāciju valstī, un nomas līgumu par zemes gabalu (tagad par 39 atsevišķiem zemes gabaliem) slēgt ar 01.08.2010.

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”CEL TIK” iesniegumu (reģ.Nr.2135/1-23; 26.09.2008.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 30.09.2008. priekšlikumu (prot.Nr.36),Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm - par (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, R.Sijāts, J.Žagars, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. lēmumā Nr.104 ”Par atklāta konkursa ”Par zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu” grozījumus un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

”2. Zemes nomas līgumu par zemes gabalu Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, kas sadalīts un reģistrēts zemesgrāmatā kā 39 atsevišķi zemes gabali, noslēgt līdz 01.08.2010.”

2. Izdarīt 18.07.2007. nomas priekšlīgumā Nr.2-7-38/2007 sekojošus grozījumus:

2.1. Izteikt nomas priekšlīguma 1.punktu šādā redakcijā:

”1. Iznomātājs nodos Nomniekam un Nomnieks pieņems no Iznomātāja lietošanā par maksu – nomā šādus zemes gabalus ar apbūves tiesībām:

1.1. Krūmiņu ielā 7, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1105, platība 13878 m²);
1.2. Rīgas ielā 78, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1140, platība 9910 m²);
1.3. Rīgas ielā 90, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1141, platība 16814 m²);
1.4. Rīgas ielā 94, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1142, platība 18082 m²);
1.5. Ērgļu ielā 1, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1143, platība 1373 m²);
1.6. Ērgļu ielā 3, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1144, platība 1497 m²);
1.7. Ērgļu ielā 5, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1145, platība 3834 m²);
1.8. Ērgļu ielā 7, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1146, platība 3270 m²);
1.9. Kalnmuižas ielā 12, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1147, platība 1848 m²);
1.10. Kalnmuižas ielā 14, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1148, platība 2313 m²);
1.11. Kalnmuižas ielā 15, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1149, platība 2282 m²);
1.12.Kalnmuižas ielā 16, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1150, platība 2896 m²);
1.13.Kalnmuižas ielā 17, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1151, platība 2758 m²);
1.14.Kalnmuižas ielā 20, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1152, platība 2480 m²);
1.15.Kalnmuižas ielā 22, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1153, platība 1960 m²);
1.16.Kalnmuižas ielā 24, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1154, platība 2071 m²);
1.17.Kalnmuižas ielā 26, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1155, platība 2369 m²);
1.18.Mellupes ielā 1, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1156, platība 2996 m²);
1.19.Mellupes ielā 2, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1157, platība 12906 m²);
1.20.Mellupes ielā 3, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1158, platība 2193 m²);
1.21.Mellupes ielā 4, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1159, platība 1771 m²);
1.22.Mellupes ielā 5, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1160, platība 2976 m²);
1.23.Mellupes ielā 6, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1161, platība 2469 m²);
1.24.Mellupes ielā 7, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1162, platība 2110 m²);
1.25.Mellupes ielā 8, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1163, platība 1176 m²);
1.26.Mellupes ielā 10, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1164, platība 1341 m²);
1.27.Mellupes ielā 12, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1165, platība 1781 m²);
1.28.Ata Kronvalda ielā 81, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1166, platība 2886 m²);
1.29.Katrīnkalna ielā 4, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1167, platība 2316 m²);
1.30.Katrīnkalna ielā 6, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1168, platība 1705 m²);
1.31.Katrīnkalna ielā 8, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1169, platība 2428 m²);
1.32.Katrīnkalna ielā 10, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1170, platība 1412 m²);
1.33.Katrīnkalna ielā 12, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1171, platība 1365 m²);
1.34.Ērgļu iela, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1172, platība 709 m²);
1.35.Kalnmuižas iela, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1173, platība 4151 m²);
1.36.Kalnmuižas iela, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1174, platība 3314 m²);
1.37.Mellupes iela, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1175, platība 13260 m²);
1.38.Ata Kronvalda iela, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1176, platība 9749 m²);
1.39.Katrīnkalna iela, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1177, platība 5666 m²),

turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.

2.2. Izteikt nomas priekšlīguma 4.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

„4. Iznomātājs un Nomnieks apņemas ne vēlāk kā līdz 01.08.2010. noslēgt nomas līgumus par katru no priekšlīguma 1.punktā minētajiem zemes gabaliem uz sekojošiem nosacījumiem:”.

2.3. Nomas priekšlīgumā paredzēt, ka Nomnieks apņemas uzturēt kārtībā zemes gabalus un tiem pieguļošās teritorijas, atbilstoši Cēsu pilsētas domes Saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi” (23.12.2004.) un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī noteikt, ka Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sākot ar 01.01.2010.

3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) veikt atbilstošus grozījumus nomas priekšlīgumā Nr.2-7-38/2007.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.2008.gada 2. oktobra protokols nr.16       Lēmuma nr. 787.
Par projekta pieteikuma „Cēsu pilsmuižas komplekss - Vidzemes reģiona vēstures un tūrisma centrs” iesniegšanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 27.maija noteikumu Nr.377 par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1. aktivitāti "Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”.

Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Iesniegt Valsts reģionālās attīstības aģentūrai projekta pieteikumu „Cēsu pilsmuižas komplekss- Vidzemes reģiona vēstures un tūrisma centrs”;

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) paredzēt 2009.gada budžetā līdzfinansējumu projekta realizācijai;

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam. 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv