Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2019.gada 26.augusts   Vārda dienu svin: Natālija, Tālija, Broņislava, Broņislavs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2019

P O T C P S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2008. gads
2008. gada 1. decembra ārkārtas sēdes protokols nr.19

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1890. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008. gada 27. marta lēmumā Nr. 311. "Par Cēsu novada veidošanu Cēsu rajona robežās"2008. gada 1. decembra ārkārtas sēdes protokols nr.19       Lēmuma nr. 890.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008. gada 27. marta lēmumā Nr. 311. "Par Cēsu novada veidošanu Cēsu rajona robežās"

Cēsu pilsētas dome 2008.gada 27.martā pieņēmu lēmumu Nr. 311 "Par Cēsu novada veidošanu Cēsu rajona robežās" (prot. Nr. 6, 51.punkts), kura 3.punkts noteica "Aicināt Cēsu rajona teritorijā ietilpstošo vietējo pašvaldību domes (padomes) pieņemt lēmumu veidot Cēsu novadu Cēsu rajona administratīvās teritorijas robežās", bet 4.punkts – "Cēsu rajona teritorijā ietilpstošo vietējo pašvaldību domēm (padomēm) nepieņemot savstarpēji saskaņotus lēmumus par Cēsu novada veidošanu Cēsu rajona pašreizējās administratīvajās robežās, Cēsu pilsētas pašvaldība saglabā vietējās (pilsētas) pašvaldības statusu pašreizējās administratīvās teritorijas robežās". Pamatojoties uz iepriekš minēto lēmumu, Cēsu pilsētas dome vairākkārt (2008. gada 24. novembra rajona padomes sēdē (protokols nr. 12, punkts nr. 12.) un 2008. gada 14. aprīļa rajona padomes sēdē (prot. Nr. 4. punkts 1.)) aicināja Cēsu rajona teritorijā ietilpstošo vietējo pašvaldību domes (padomes) pieņemt savstarpēji saskaņotu lēmumu veidot Cēsu novadu Cēsu rajona administratīvās teritorijas robežās, taču līdz šim minēto pašvaldību domes (padomes) šādu lēmumu nav pieņēmušas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 4.punktu, Cēsu rajona esošo pašvaldību lēmumiem par novadu veidošanu, Administratīvi teritoriālās reformas likuma 2., 6.1 un 10.pantu, kā arī pamatojoties uz Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 2007.- 2027.gadam 4.4.2. punktu (apstiprināts Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības komisijas sēdē 2007.gada 19.decembrī), kurā Cēsīm noteikts nacionālās nozīmes pilsētas statuss, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (Gints Šķenders, Andris Mihaļovs, Voldemārs Vaivods, Gunta Bērziņa, Māris Šķēle, Jānis Beikmanis, Raitis Sijāts, Daumants Vasmanis, Māris Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1.Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2008.gada 27.marta lēmuma Nr.311 "Par Cēsu novada veidošanu Cēsu rajona robežās" (prot. Nr. 13, 16.punkts) 3. punktu.

2. Izteikt lēmuma 4.punktu šādā redakcijā: "Cēsu pilsētas dome lūdz LR Saeimu Cēsu pilsētai piešķirt Republikas pilsētas statusu pašreizējās Cēsu pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežās".

3.Kontroli par lēmuma izpildi veikt priekšsēdētājam Gintam Šķenderam . 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv