Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.jūlijs   Vārda dienu svin: Andžs, Andžejs, Edīte, Esmeralda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2008. gads
2008.gada 13. novembra protokols nr.18

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1836A.Par sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas apliecības anulēšanu SIA “Vidzemnieks NC”, Raunas ielā 13A, Cēsīs
2 852. Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 10, Cēsīs
3853. Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Līgatnes ielā 3, Cēsīs
4854. Par nekustamā īpašuma Jurģu ielā 28, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
5855. Par nekustamā īpašuma Gaujas iela, Cēsīs, posmā no Rīgas ielas līdz Gaujas ielai 74, Cēsīs reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
6856. Par adreses Ata Kronvalda ielā 11A, Cēsīs, piešķiršanu
7857. Par detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
8858. Par nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 19, Cēsīs, pārņemšanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā
9859. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem
10860. Par zemes ierīcības projekta Gaujas ielā 45 un Annas ielā 15, Cēsīs apstiprināšanu
11861. Par zemes ierīcības projekta Baznīcas laukums 1 un Pils laukums 5A, Cēsīs apstiprināšanu
12862. Par zemes ierīcības projekta Lenču ielā 8, Cēsīs apstiprināšanu
13863. Par konkursa “Būve 2008.” Rezultātiem
14864. Par zemes gabala Aldaru laukums, Cēsīs, daļas nomu
15864A.Par transporta kustības organizāciju Cēsu vecpilsētā
16865. Par finansējuma piešķiršanu pedagogu tālākizglītībai
17866. Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008.gada 29.maija lēmumā Nr. 520 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma iemaksas kārtība Cēsu pilsētas sporta skolā”
18867. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
19868. Par ziedojuma pieņemšanu
20869. Par finansējumu projekta „Kultūras mantojums, inovācijas un sadarbība Eiropā” līgumam Nr.07-LVA01-GR04-00002-1
21870. Par grozījumiem 15.12.2005 Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu” (protokols Nr. 28, 54.p.)
22871. Par konkursa “Sakoptākā fasāde Cēsu vecpilsētā” rezultātiem 2008.gadā
23874. Par ziedojumu pieņemšanu
24875. Par Cēsu pilsētas domes 19.06.2008. lēmumu „Par projekta pieteikuma „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2.vidusskolā un Cēsu Valsts ģimnāzijā.” iesniegšanu Valsts izglītības attīstības aģentūrā” (prot.Nr.8) atzīšanu par spēku zaudējušu
25876. Par projekta pieteikuma „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2.vidusskolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu pilsētas vakara vidusskolā.” iesniegšanu LR Izglītības un Zinātnes ministrijā
26877. Par ziedojuma pieņemšanu
27878. Par ziedojuma pieņemšanu
28879. Par ziedojuma pieņemšanu
29880. Par ziedojuma pieņemšanu
30881. Par ziedojuma pieņemšanu
31882. Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
32883. Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
33884. Par finansējumu ES Mūžizglītības programmas Caurviju programmas Mācību braucieni līgumam Nr.MB-2008-2
34886. Par Cēsu pilsētas domes 2008.gada 2.oktobra lēmumu Nr.763 un Nr.764 (prot. Nr.16) atzīšanu par spēku zaudējušiem
35887. Par projekta pieteikuma „Satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana Vāveres ielā, Cēsīs” iesniegšanu LR Satiksmes ministrijā
36888. Par Saistošo noteikumu Nr.27 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008.saistošajos noteikumos Nr.2„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam”” apstiprināšanu
37889. Par Cēsu pilsētas siltumapgādes attīstības koncepcijas 2008-2020 apstiprināšanu2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 836A.
Par sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas apliecības anulēšanu SIA “Vidzemnieks NC”, Raunas ielā 13A, Cēsīs

Cēsu pilsētas domē 2008.gada 10.oktobrī reģistrēts Cēsu pilsētas pašvaldības policijas iesniegums Nr.2249/1-23, kurš adresēts Sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu komisijas priekšsēdētājam A.Mihaļovam. Iesniegumā Cēsu pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks V.Sviķis, pamatojoties uz vairākkārtējiem administratīvajiem pārkāpumiem, lūdz anulēt Sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas apliecību Nr. 635, kura izsniegta 1998.gada 17.aprīlī SIA “Vidzemnieks” bāra – kino mūzikas centra darbībai Raunas ielā 13A, Cēsīs.

Cēsu pilsētas dome, noklausoties Sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas komisijas, turpmāk – Komisija, (darbojas saskaņā ar Cēsu pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 9 “Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017” sastāvā esošo Cēsu pilsētas apbūves noteikumu 28.nodaļas 28.1.3.punktu) ziņojumu, un iepazīstoties ar lietā esošajiem materiāliem, konstatē:

Cēsu pilsētas domē 1998.gada 1.aprīlī, reģ. Nr. 299/1-11, saņemts SIA “Vidzemnieks” (reģ. Nr. 950300323, adrese Raunas iela 13A, Cēsis) vadītāja Alda Brokāna (personas kods 120663-11293) iesniegums, kurā viņš lūdz atļauju atvērt bāru- kino mūzikas centru “Vidzemnieks”.

Pamatojoties uz SIA “Vidzemnieks”1998. gada 1.aprīļa iesniegumu Nr. 299/1-11 un Cēsu pilsētas Tautsaimnieciskās komitejas 02.03.1998. sēdes atzinumu (prot.nr.8, punkts nr.12) Cēsu pilsētas dome 1998.gada 2.aprīlī izdod rīkojumu Nr. 144-r “Par SIA “Vidzemnieks” bāra-kino mūzikas centra ierīkošanu Cēsīs, Raunas ielā 13A (kinoteātrī “Vidzemnieks”)”. Pamatojoties uz 1998.gada 2.aprīļa Cēsu pilsētas domes izpilddirektora Aino Salmiņa un Cēsu pilsētas domes būvvaldes vadītāja vietas izpildītāja Jāņa Zlaugotņa rīkojuma Nr. 144-r “Par SIA “Vidzemnieks” bāra-kino mūzikas centra ierīkošanu Cēsīs, Raunas ielā 13A (kinoteātrī “Vidzemnieks”)” pamata Komisija izsniedza 1998.gada 17.aprīlī SIA “Vidzemnieks” Sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas apliecību Nr.635, par ko liecina A.Brokāna paraksts žurnālā par apliecības saņemšanu. Telpās Raunas ielā 13A, Cēsīs, šobrīd darbojas bārs-kino mūzikas centrs. Ēkā tiek demonstrētas arī kinofilmas.

SIA “Vidzemnieks” pārreģistrējies komercreģistrā 2004.gada 27.oktobrī.Pēc reģistrācijas nosaukums komercreģistrā ir SIA “Vidzemnieks NC”, reģ. Nr. 49503003233.

Cēsu pilsētas pašvaldības policijas Administratīvās uzraudzības nodaļas priekšnieks Valdis Suhanovs 2007.gada 30.maijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 83/2007 administratīvā pārkāpuma lietā, ar kuru nolemts par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.3 “Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” 3.17.3.punkta “Par nepilngadīgu personu atrašanos izklaides rakstura vietās vai pasākumos, kur tiek tirgoti tabakas izstrādājumi vai alkoholiskie dzērieni (t.sk. alus) no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00” pārkāpšanu sodīt Aldi Brokānu, personas kods 120663-11293, ar naudas sodu Ls 100,-. Lēmums nav pārsūdzēts un ir stājies likumīgā spēkā. Cēsu pilsētas domes rīcībā ir Uzņēmumu reģistra Lursoft datu bāzes informācija, ka SIA “Vidzemnieks NC” valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ir Aldis Brokāns, un saskaņā ar Komerclikuma 169.panta pirmo daļu „Valdes (..) loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam. 169.panta otrā daļa nosaka, ka „Valdes un (..) locekļi solidāri atbild par zaudējumiem, ko tie nodarījuši sabiedrībai”. No iepriekš minētā izriet, ka valdes loceklis Aldis Brokāns, kā SIA “Vidzemnieks NC” amatpersona ir atbildīga par kaitējumu, ko tā ar savu darbību vai bezdarbību ir radījusi.

Cēsu pilsētas pašvaldības policijas Administratīvās uzraudzības nodaļas priekšnieks Valdis Suhanovs 2008.gada 14.augustā ir pieņēmis lēmumu Nr. 166/2008 administratīvā pārkāpuma lietā, ar kuru nolemts par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.3 “Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” 3.17.3.punkta pārkāpšanu sodīt SIA “Vidzemnieks NC”, reģ. Nr.49503003233, ar naudas sodu Ls 250,-. Lēmums nav pārsūdzēts un ir stājies likumīgā spēkā.

Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija ir pieņēmusi vairākus lēmumus administratīvā pārkāpuma lietā (Nr. D09-09N-02/2008, Nr. D09-09N-03/2008, Nr. D09-10N-05/2008, Nr. D09-10N-06/2008) attiecībā uz nepilngadīgām personām par šo personu atrašanos izklaides rakstura vietā vai pasākumos, kur tiek tirgoti tabakas izstrādājumi vai alkoholiskie dzērieni (t.sk.alus) no plkst.22:00 līdz plkst.6:00., un šie pārkāpumi ir konstatēti klubā “Vidzemnieks” Raunas ielā 13A, Cēsīs. Lēmumi nav pārsūdzēti un ir stājušies likumīgā spēkā.

Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija 2008.gada 21.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. D09-11-04/2008, administratīvā pārkāpuma lietā, ar kuru nolemts par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.3 “Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” 3.17.4.punkta “Par nepilngadīgu personu atrašanos izklaides rakstura vietās vai pasākumos, kur tiek tirgots tabakas izstrādājumi vai alkoholiskie dzērieni (t.sk. alus) no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas”, pārkāpšanu sodīt SIA “Vidzemnieks NC”, reģ. Nr.49503003233, ar naudas sodu Ls 500,-.

Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija 2008.gada 21.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. D09-11-05/2008, administratīvā pārkāpuma lietā, ar kuru nolemts par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.3 “Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” 3.17.4.punkta pārkāpšanu sodīt SIA “Vidzemnieks NC”, reģ. Nr.49503003233, ar naudas sodu Ls 700,-.

Iepriekš minētie administratīvie pārkāpumi ir izdarīti telpās Raunas ielā 13A, Cēsīs, kurās komercdarbību veic SIA “Vidzemnieks NC”, reģ. Nr.49503003233, (īpašnieks un valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi ir Aldis Brokāns). Komisijas rīcībā ir izraksts no Cēsu pilsētas pašvaldības policijas notikumu žurnāla par izsaukumiem uz SIA “Vidzemnieks NC”, reģ. Nr.49503003233, klubu “Vidzemnieks” Raunas ielā 13A, Cēsīs, laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 1.oktobrim. Nepilna gada laikā Pašvaldības policijā ir reģistrēts 31 izsaukums uz klubu “Vidzemnieks”.

Tāpat komisijas rīcībā ir izraksts no Cēsu rajona policijas pārvaldes notikumu žurnāla par izsaukumiem uz SIA “Vidzemnieks NC”, reģ. Nr.49503003233, piederošo klubu Raunas ielā 13A, Cēsīs, laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 1.oktobrim. Šajā laika posmā Cēsu rajona policijas pārvaldē ir reģistrēti 35 izsaukumi.

Komisijas rīcībā ir LR Labklājības ministrijas Valsts darba inspekcijas Vidzemes reģionālās valsts darba inspekcijas informācija, reģistrēta Cēsu pilsētas domē 07.11.2008., reģ. Nr. 2478/1-22, par to, ka Raunas ielā 13A, Cēsīs, ir konstatēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.4 pantā minētie administratīvie pārkāpumi un konstatēti darba drošības normatīvo aktu pārkāpšanas gadījumi. Sabiedrībai “Vidzemnieks NC”(īpašnieks Aldis Brokāns) tika pieņemts lēmums par administratīvā soda uzlikšanu un uzlikts par pienākumu novērst pārkāpumus.

Komisijas rīcībā ir Cēsu pilsētas būvinspektora Leopolda Urbanoviča atzinums nr.4 par būves Raunas ielā 13A, Cēsīs, pārbaudi, kas sastādīts 2008.gada 5.novembrī un Administratīvā pārkāpuma protokols ZU Nr. 300361, sastādīts 2008.gada 6.novembrī, par to, ka bez akceptēta būvprojekta ēkā Raunas ielā 13A, Cēsīs, pagrabstāvā izbūvēts apkures katls, izbūvēts balkons skatītāju zālē un izbūvēta garderobe zem balkona. Iepriekš minētie patvaļīgi izbūvētie objekti tiek ekspluatēti. Ir pārkāpts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.panta pirmais punkts, Būvniecības likuma 13.panta pirmais punkts un MK noteikumi Nr.112, spēkā ar 01.04.1997. “Vispārīgie būvnoteikumi” 112.punkts.

Saskaņā ar Komerclikuma 1.panta pirmo daļu „Komersants ir komercreģistrā ierakstīta (..) komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība)”, un 1.panta otro daļu „Komercdarbība ir atklāta saimnieciskā darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants”. Savukārt, 3.panta pirmā daļa paredz, ka „komercdarbību regulē šis likums, Civillikums un citi likumi, kā arī Latvijas Republikai saistošās starptautisko tiesību normas”.

No lietas materiāliem redzams, ka Aldis Brokāns, veicot komercdarbību, t.i., organizējot diskotēkas un dažādus mūzikas pasākumus, telpās Raunas ielā 13A,Cēsīs ir pārkāpis virkni tiesību aktu, it īpaši bērnu tiesību aizsardzības tiesību aktus.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 4.pantā ir noteikts, ka “Bērna tiesības tiek aizsargātas, lai sasniegtu šādus mērķus:

1) sabiedrības interesēm atbilstošas vērtību orientācijas veidošanos un nostiprināšanos bērnā;

2) bērna orientāciju uz darbu kā vienīgo morāli atbalstāmo eksistences līdzekļu iegūšanas un labklājības avotu;

3) bērna orientāciju uz ģimeni kā sabiedrības organizācijas pamatvērtību un vienu no sabiedrības un indivīda galvenajām vērtībām;

4) bērna orientāciju uz veselīgu dzīvesveidu kā tautas izdzīvošanas objektīvu priekšnosacījumu;

5) bērna drošību, kā arī viņa veselības un dzīvības maksimālu aizsardzību, sevišķu uzmanību tam veltot publisku pasākumu vai bērniem pieejamu publisku izklaides, sporta vai atpūtas vietu apmeklēšanas, bruņotu konfliktu, ugunsgrēku vai citu ārkārtas situāciju (plūdu, vētras, paaugstināta radiācijas līmeņa u.tml.) laikā.”.

Tā paša likuma 6.panta pirmajā daļā noteikts, ka “Tiesiskajās attiecībās, kas skar bērnu, bērna tiesības un intereses ir prioritāras”, savukārt trešajā daļā – “Visām darbībām attiecībā uz bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai pašvaldību institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai citas fiziskās un juridiskās personas, kā arī tiesas un citas tiesībaizsardzības iestādes, prioritāri ir jānodrošina bērna tiesības un intereses”. Tas nozīmē, ka bērna tiesības jāaizsargā ne tikai vecākiem, valsts un pašvaldību institūcijām, bet to aizsardzībā aktīvi jāiesaistās jebkurai personai. No Cēsu pilsētas pašvaldības policijas un Valsts policijas saņemtajiem materiāliem, redzams, ka Aldis Brokāns ar savu darbību vai bezdarbību ne tikai neaizsargā bērnu tiesības, bet tieši otrādi, viņš tiešā veidā pārkāpj šīs un citas tiesības.

Lai nodrošinātu bērnu tiesības, un ņemot vērā Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, bērna tiesību aizsardzību valstī nodrošina valsts un pašvaldību institūcijas, Cēsu pilsētas dome 2007.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” iestrādāja tiesību normas, kas aizsargā bērnu tiesības, piem., par nepilngadīgu personu atrašanos izklaides rakstura vietās vai pasākumos, kur tiek tirgoti tabakas izstrādājumi vai alkoholiskie dzērieni (t.sk. alus) no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 47.panta pirmā daļa nosaka, ka „Valsts institūciju un pašvaldību, fizisko un juridisko personu pienākums ir aizsargāt bērnu no negatīvās sociālās vides ietekmes”. Savukārt, iepriekš minētā likuma 48.panta pirmās daļas otrais teikums nepārprotami nosaka, ka „Bērns ir aizsargājams no smēķēšanas un alkoholisko dzērienu ietekmes”. No iepriekš minētā nepārprotami ir secināms, ka jebkura persona, t.sk. arī SIA „Vidzemnieks NC”, ir atbildīga par savas darbības tiesiskumu, kā arī tās pienākums ir ne tikai atturēties no tiesību aizskāruma izdarīšanas, bet iespēju robežās novērst tos.

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 23.punktā kā viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir “īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā”, bet Bērnu aizsardzības likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkā cita starpā noteikts, ka bērna tiesību aizsardzību valstī nodrošina valsts un pašvaldību institūcijas. Līdz ar to Cēsu pilsētas domes pienākums ir aktīvi iesaistīties konstatēto pārkāpumu novēršanā un savas kompetences robežās veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu turpmāku tiesību pārkāpumu izdarīšanu. Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija jau ir pieņēmusi vairākus lēmumus par SIA “Vidzemnieks NC”, reģ. Nr.49503003233, un tās amatpersonas- valdes priekšsēdētāja Alda Brokāna, saukšanu pie administratīvās atbildības. Taču redzams, ka tas nav sasniedzis Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 22.pantā noteikto administratīvā soda uzlikšanas mērķi, t.i., “...lai personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, audzinātu likumu ievērošanas un sadzīves noteikumu cienīšanas garā, kā arī lai tiklab tiesību pārkāpējs, kā citas personas neizdarītu jaunus pārkāpumus”. Līdz ar to ir nepieciešami citi paņēmieni, lai atturētu Aldi Brokānu no turpmākas tiesību pārkāpumu izdarīšanas.

Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnija saistošo noteikumu Nr. 9 “Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” Cēsu pilsētas apbūves noteikumu (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 15.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 21 “Grozījumi (Nr. 7.2.) 09.06.2005. saistošajos noteikumos Nr. 9 “Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.””), turpmāk Apbūves noteikumi, 28.1.3.punktā ir noteiktas prasības par sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu vietas un funkcijas reģistrācijas kārtību Cēsu pilsētā. Tas nozīmē, ka jebkurai personai, lai tā varētu veikt komercdarbību un ražošanu Cēsu pilsētā, ir jāveic šīs darbības vietas un funkcijas saskaņošana (reģistrēšana) Cēsu pilsētā, par ko tiek izsniegta reģistrācijas apliecība. Ja šāda apliecība nav izsniegta vai anulēta, persona konkrētajā vietā nevar veikt konkrētu komercdarbību vai ražošanu, pretējā gadījumā iestājas administratīvā atbildība. Apbūves noteikumu 28.1.3. punkta 11.apakšpunktā noteikts, ka “Pilsētas domes izsniegtās reģistrācijas apliecības var tikt anulētas, pamatojoties uz administratīvo pārkāpumu protokolu un Cēsu pilsētas domes sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu pieņemšanas – reģistrācijas komisijas rakstiska ierosinājuma pamata”, savukārt 12.apakšpunktā – “Pilsētas domes izsniegto telpu un objektu reģistrācijas apliecību drīkst anulēt ar Cēsu pilsētas domes lēmumu”.

Administratīvā procesa likuma 66.panta pirmajā daļā noteikts, ka “Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību (65.pants), iestāde lemj:

1) par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku (leģitīmu) mērķi;

2) par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai;

3) par administratīvā akta vajadzību, tas ir, par to, vai šo mērķi nav iespējams sasniegt ar līdzekļiem, kuri mazāk ierobežo administratīvā procesa dalībnieku tiesības vai tiesiskās intereses;

4) par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot privātpersonas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu un ņemot vērā, ka privātpersonas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.”

Cēsu pilsētas dome, veicot administratīvā akta izdošanas lietderības apsvērumus, konstatē:

1. Nepieciešams pieņemt lēmumu par 1998.gada 17.aprīlī sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas apliecības Nr. 635 anulēšanu un aizliegt SIA “Vidzemnieks NC” turpmāk veikt komercdarbību telpās Raunas ielā 13A, Cēsīs, lai novērstu turpmāku tiesību pārkāpumu izdarīšanu. SIA “Vidzemnieks NC”, veicot komercdarbību telpās Raunas ielā 13A, Cēsīs, līdz šim vairākkārtīgi ir pārkāpusi tiesību aktus, it īpaši bērnu tiesību reglamentējošos normatīvos aktus, un, neskatoties uz to, ka atkārtoti ir saukta pie administratīvās atbildības, vēl joprojām turpina tiesību aktu pārkāpšanu.

2. Lēmums par 1998.gada 17.aprīlī sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas apliecības Nr. 635 anulēšanu ir piemērots mērķa – pārtraukt turpmāku tiesību pārkāpumu izdarīšanu telpās Raunas ielā 13A, Cēsīs, sasniegšanai, jo tādejādi SIA “Vidzemnieks NC” tiek liegta iespēja veikt komercdarbību telpās Raunas ielā 13A, Cēsīs.

3. Minēto mērķi nav iespējams sasniegt ar līdzekļiem, kuri mazāk ierobežo privātpersonas tiesības vai tiesiskās intereses, jo līdz šim SIA “Vidzemnieks NC” un tās amatpersonas un valdes priekšsēdētāja Alda Brokāna saukšana pie administratīvās atbildības un administratīvā soda uzlikšana nav sasniegusi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 22.pantā noteikto mērķi.

4. Sabiedrības ieguvums, kas izpaužas bērnu un citu tiesību aizskāruma novēršanā un atturēšana no turpmākas tiesību pārkāpumu izdarīšanas, ir daudz ievērojamāks nekā privātpersonas – SIA “Vidzemnieks NC” tiesību aizskārums.

Lai novērstu turpmāku tiesību pārkāpumu izdarīšanu, nepieciešams noteikt, ka šis lēmums izpildāms jau ar tā spēkā stāšanās brīdi, jo jebkura kavēšanās tieši apdraud sabiedrisko kārtību un personu veselību.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12. un 23.punktu, Administratīvā procesa likuma 66.pantu, 360.panta otrās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešo daļu, Apbūves noteikumu 28.1.3.punkta 11. un 12.apakšpunktu un Sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas komisijas 2008.gada 7.novembra ierosinājumu (prot. Nr. 2):

1. Anulēt 1998.gada 17.aprīlī sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas apliecību Nr.635, kas izsniegta SIA “Vidzemnieks”, pēc pārreģistrācijas nosaukums komercreģistrā SIA “Vidzemnieks NC” reģ. Nr.49503003233, juridiskā adrese Raunas ielā 13A, Cēsīs, par bāra – kino mūzikas centra darbību telpās Raunas ielā 13A, Cēsīs.

2. Uzdot SIA “Vidzemnieks NC” izbeigt komercdarbību - diskotēku un dažādu mūzikas pasākumu organizēšanu telpās Raunas ielā 13A, Cēsīs.

3. Lēmums izpildāms ar tā spēkā stāšanās brīdi.

4. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 358.-374.pantam izdot administratīvo aktu par šī lēmuma piespiedu izpildi, ja SIA “Vidzemnieks NC” labprātīgi neizpilda lēmuma 2.punktu.

5. Lūgt Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisijai izskatīt jautājumu par SIA “Vidzemnieks NC”, reģ. Nr.49503003233, alkohola mazumtirdzniecības licences anulēšanu.

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības policijai (priekšnieks V.Sviķis).

Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 3 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, A.Rasmanis), pret - 4 balsīm (R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, M.Niklass), atturas – nav, Sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas komisijas 2008.gada 7.novembra ierosinājumu neapstiprināja.

Ņemot vērā deputāta R.Sijāta priekšlikumu, Cēsu pilsētas dome ar 4 balsīm – par (R.Sijāts, J.Beikmanis, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – 3 (A.Mihaļovs, V.Vaivods, A.Rasmanis), atturas – nav, nolēma:

1. Atlikt lēmuma projekta “Par sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas apliecības anulēšanu SIA “Vidzemnieks NC”, Raunas ielā 13A, Cēsīs” izskatīšanu un attiecīga lēmuma pieņemšanu uz divām nedēļām.

2. Uzdot SIA „Vidzemnieks NC” līdz nākošajai domes sēdei, kura notiks 04.12.2008. veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu tiesību pārkāpumus SIA „Vidzemnieks NC” Raunas ielā 13A, Cēsīs.

3. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības policijai (priekšnieks V.Sviķis) 04.12.2008. domes sēdē informēt par veiktajiem pasākumiem sabiedriskās kārtības nodrošināšanā SIA „Vidzemnieks NC” Raunas ielā 13A, Cēsīs.2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 852.
Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 10, Cēsīs

Izskatot namīpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 10, Cēsīs, īpašnieka Jāņa Priedītes 27.10.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 935/F-1-23) par telpu grupu numuru no Nr.1 līdz Nr.8 likvidēšanu viena dzīvokļa mājā Krišjāņa Valdemāra ielā 10, Cēsīs, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 04.11.2008. priekšlikumu (prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Likvidēt telpu grupu numerāciju individuālajā dzīvojamajā mājā Krišjāņa Valdemāra ielā 10, Cēsīs;

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Krišjāņa Valdemāra ielā 10, Cēsīs (kad. Nr. 4201 005 2506) lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601);

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 853.
Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Līgatnes ielā 3, Cēsīs

Izskatot namīpašuma Līgatnes ielā 3, Cēsīs, īpašnieka Jāņa Verdenfelda 03.11.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 951/F-1-23) par telpu grupu numuru 1, 2, 4, 6 un 7 likvidēšanu viena dzīvokļa mājā Līgatnes ielā 3, Cēsīs, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 04.11.2008. priekšlikumu (prot.Nr.16), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Likvidēt telpu grupu numerāciju individuālajā dzīvojamajā mājā Līgatnes ielā 3, Cēsīs;

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Līgatnes ielā 3, Cēsīs (kad. Nr. 4201 008 0115) lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601);

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 854.
Par nekustamā īpašuma Jurģu ielā 28, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 9.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. – 2017.” zemes gabals Jurģu ielā 28, Cēsīs, nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai kā dzīvojamai apbūvei nepieciešamā teritorija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA “Latīpašums – Mērniecības birojs”, reģ. Nr. LV44103028861, veikto zemes gabala Jurģu ielā 28, Cēsīs, kas sastāv no 3 (trīs) zemes vienībām, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienību zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, kā arī Cēsu pilsētas zemes komisijas 23.05.2008. atzinumu Nr.13 (prot.nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Jurģu ielā 28, Cēsīs, kas sastāv no 3 (trīs) zemes vienībām: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0938 platība ir 0.3724 ha, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0943 platība ir 0.0645 ha, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0944 platība ir 0.3437 ha, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

2. Zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601);

3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0938 apgrūtinājumi - 020302 - aizsargjoslas teritorija gar Jurģa ielu – būvlaide – 0.0683 ha, 020302 - aizsargjoslas teritorija gar Ieriķu ielu – būvlaide – 0.0049 ha, 02050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētā līdz 20 kv – 0.0014 ha;

4. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0943 apgrūtinājumi – 020302 - aizsargjoslas teritorija gar Jurģa ielu – būvlaide – 0.0060 ha;

5. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0944 apgrūtinājumi - 020302 - aizsargjoslas teritorija gar Jurģa ielu – būvlaide – 0.0273 ha;

6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi;

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam Šķenderam.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 855.
Par nekustamā īpašuma Gaujas iela, Cēsīs, posmā no Rīgas ielas līdz Gaujas ielai 74, Cēsīs reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Saskaņā ar Cēsu rajona Tautas Deputātu Padomes 1992.gada 18.jūnija lēmumu Nr. 2-22-92 „Par Cēsu pilsētas labiekārtošanas objektu nodošanu pilsētas pašvaldības īpašumā” un 1992.gada 29.jūnijā sastādīto nodošanas – pieņemšanas aktu, ielas nodotas Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu un SIA „Latīpašums – Mērniecības birojs”, reģ. Nr. LV44103028861, veikto zemes gabalu Gaujas iela, Cēsīs, posmā no Rīgas ielas līdz robežai ar nekustamo īpašumu Gaujas iela 74, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavotajiem zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāniem, kā arī Cēsu pilsētas zemes komisijas 01.08.2008. atzinumu Nr.20 (prot.nr.9), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Gaujas iela, Cēsīs, posmā no Rīgas ielas līdz robežai ar nekustamo īpašumu Gaujas iela 74, Cēsīs, kas sastāv piecām zemes vienībām:

1.1. Gaujas iela no Rīgas ielas līdz Palasta ielai - zemes vienība ar kadastra Nr. 4201 005 3017, platība 1176 m2;

1.2. Gaujas iela no Palasta ielas līdz Zaķu ielai – zemes vienība ar kadastra Nr. 4201 006 0530, platība 7040m2;

1.3. Gaujas iela no Zaķu ielas līdz Bērzaines ielai – zemes vienība ar kadastra Nr. 4201 006 1635, platība 12771 m2;

1.4. Gaujas iela no Bērzaines ielas līdz Dzirnavu ielai – zemes vienība 4201 006 1715, platība 5961 m2;

1.5. Gaujas iela no Dzirnavu ielas līdz robežai ar nekustamo īpašumu Gaujas iela 74, Cēsīs – zemes vienība, kadastra Nr. 4201 006 2222, platība 14598 m2, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

2. Zemes lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101);

3. Zemes gabala ar kadastra Nr. 4201 005 3017 apgrūtinājumi – 010909 – ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.0838 ha, 02010101 - aizsargjoslu teritorijas gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 m dziļumā – 0.0653 ha, 020103 - aizsargjoslu teritorijas gar pašteces kanalizācijas vadiem – 0.0905 ha, 020301 – aizsargjoslas teritorija gar Gaujas ielu – sarkanā līnija – 0.1176 ha, 020401 - aizsargjoslu teritorijas gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0.0400 ha, 020502 - aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – 0,0340 ha, 04010102 – arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti – 0.1176 ha, 04010202 – arheoloģiskā valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti – 0.1176 ha;

4. Zemes gabala ar kadastra Nr. 4201 006 0530 apgrūtinājumi – 010909 – ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.5495 ha, 02010101 - aizsargjoslu teritorija gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 m dziļumā – 0.3607 ha, 020103 aizsargjoslu teritorijas gar pašteces kanalizācijas vadiem – 0.4925 ha, 020301 – aizsargjoslas teritorija gar Gaujas ielu – sarkanā līnija – 0.7040 ha, 020401 - aizsargjoslu teritorijas gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0.2705 ha, 020502 - aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – 0,2056 ha, 020601 – aizsargjoslu teritorijas gar pazemes siltumvadiem, siltumapgādes iekārtām un būvēm – 0.0107 ha, 02080101 – aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0.4 megapaskāliem – 0.0731 ha, 030702 – vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija neitrālas zonas teritorija - 0.0773 ha, 04010102 – arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti -0.0308 ha, 04020102 – aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli – 0.1694 ha, 061001 – cita veida apgrūtinājums – zemesgabalu caurulē zem zeme šķērso Pirtsupīte;

5. Zemes gabala ar kadastra Nr. 4201 006 1635 apgrūtinājumi - 01020105 – ūdensteces aizsargjoslu teritorijas pilsētās un ciemos – 0.0409 ha, 02010101 - aizsargjoslu teritorija gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 m dziļumā – 0.4705 ha, 020103 aizsargjoslu teritorijas gar pašteces kanalizācijas vadiem – 0.7586 ha, 020301 – aizsargjoslas teritorija gar Gaujas ielu – sarkanā līnija – 1.2771 ha, 020401 - aizsargjoslu teritorijas gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0.3458 ha, 020402 - aizsargjoslu teritorijas gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām – 0.0444 ha, 020502 - aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – 0,3413 ha, 020503 – aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu sadales iekārtām – 0.0053 ha, 02080101 – aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0.4 megapaskāliem – 0.1479 ha, 030702 – vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija neitrālas zonas teritorija - 0.1706 ha, 030702 – vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija dabas parka teritorija – 0.3960 ha, 030805 – dabas pieminekļa teritorija ap aizsargājamo aleju, 060101 – aizsargjoslu teritorijas ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktiem Nr. 5365, Nr. 2935, Nr. 9685 - 0.0012ha, 060801 – aizsargjoslu teritorijas ap kapsētu – 0.6581 ha, 061001 – cita veida apgrūtinājums – zemesgabalu caurulē zem zemes šķērso Vinterupīte;

6. Zemes gabala ar kadastra Nr. 4201 006 1715 apgrūtinājumi - 02010101 - aizsargjoslu teritorija gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 m dziļumā – 0.1985ha, 020103 aizsargjoslu teritorijas gar pašteces kanalizācijas vadiem – 0.3532 ha, 020301 – aizsargjoslas teritorija gar Gaujas ielu – sarkanā līnija – 0.5961 ha, 020401 - aizsargjoslu teritorijas gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0.1473 ha, 020402 - aizsargjoslu teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 0.0601 ha, 020502 - aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – 0.2396 ha, 020601 – aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi 0.0144 ha, 030805 – dabas pieminekļa teritorija ap aizsargājamo aleju, 060101 – aizsargjoslu teritorijas ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktiem Nr. 1661, Nr. 8160, - 0.0008ha, 060801 – aizsargjoslu teritorijas ap kapsētu – 0.5961 ha;

7. Zemes gabala ar kadastra Nr. 4201 006 2222 apgrūtinājumi - 02010101 - aizsargjoslu teritorija gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 m dziļumā – 0.7415ha, 020103 aizsargjoslu teritorijas gar pašteces kanalizācijas vadiem – 0.3654 ha, 020301 – aizsargjoslas teritorija gar Gaujas ielu – sarkanā līnija – 1.4598 ha, 020401 - aizsargjoslu teritorijas gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0.4405 ha, 020402 - aizsargjoslu teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 0.0247 ha, 02050601 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos – 0.0135ha, 020502 - aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – 0.2531 ha, 020503 – aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu sadales iekārtām – 0.0037 ha, 030702 – vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas ainavu aizsardzības zonas teritorija – 0.4263 ha, 030805 – dabas pieminekļa teritorija ap aizsargājamo aleju, 060101 – aizsargjoslu teritorijas ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktiem Nr. 2244, Nr. 3809 – 0.0008 ha, 060801 – aizsargjoslu teritorijas ap kapsētu – 0.1469 ha;

8. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi;

9. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam Šķenderam.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 856.
Par adreses Ata Kronvalda ielā 11A, Cēsīs, piešķiršanu

Cēsu pilsētā pastāv nekustamais īpašums ar kad. Nr. 4201 003 0917, kurš piešķirts ar adresi Ata Kronvalda ielā 11A, Cēsīs, kā kompensācija līdzvērtīga zemes gabala veidā par neatgūto zemi citā vietā fiziskām personām ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 04.04.2003. lēmumu Nr.22 (prot. nr.9). Pamatojoties uz šo lēmumu, zemes gabals ierakstīts zemesgrāmatā (zemesgrāmatas nod. Nr.1000 0010 0958). Cēsu pilsētas būvvaldē 21.11.2005. akceptēts būvprojekts „Vienģimenes dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve Ata Kronvalda ielā 11A, Cēsīs”, uzsākta ēku būvniecība. Reāli pastāvoša adrese Ata Kronvalda ielā 11A, Cēsīs, līdz šim ar domes lēmumu nav apstiprināta.

Izskatot nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 11A, Cēsīs, īpašnieka Osvalda Freimaņa 30.10.2008. iesniegumu par adreses Ata Kronvalda ielā 11A, Cēsīs, apstiprināšanu reģistrēšanai adrešu reģistrā, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas Būvvaldes 07.11.2008. priekšlikumu (prot.Nr.46), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Piešķirt nekustamajam īpašumam Cēsīs ar kad. Nr. 4201 003 0917, sastāvošam no zemes gabala un dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūvēm, adresi Ata Kronvalda iela 11A, Cēsīs;

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 857.
Par detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Izskatot detālplānojuma izstrādātajā Mārtiņa Pošiva iesniegto izstrādāto detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, pirmo redakciju, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 64.punktu un Cēsu pilsēta sdomes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 04.11.2008. priekšlikumu (prot.Nr.41), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs, pirmo redakciju;

2. Pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiku noteikt no 2008.gada 2.decembra līdz 2008.gada 23.decembrim;

3. Uzdot detālplānojuma izstrādes vadītājai Z.Jēkabsonei veikt nepieciešamās darbības sabiedriskās apspriešanas un atzinumu saņemšanas norisei;

4. Kontroli par uzdevuma izpildi veikt Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja. p.i. I.Ādamsonei.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 858.
Par nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 19, Cēsīs, pārņemšanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā

Latvijas valstij Latvijas Republikas Veselības ministrijas personā pieder nekustamais īpašums Piebalgas ielā 19, Cēsīs (zemesgrāmatas nod. Nr. 1433; 11.02.2004.). Ar Cēsu pilsētas domes 2000.gada 23.novembra lēmuma 2§ (prot. nr.26) „Par zemes gabala Cēsīs, Piebalgas ielā 19, sadalīšanu, jaunu ielu izveidošanu un adresu maiņu ēkām”, zemes gabals sadalīts deviņos atsevišķos zemes gabalos, no kuriem kā atsevišķi īpašumi - zemes gabali ar ēkām uz tiem - zemesgrāmatā ierakstīti četri īpašumi, kas nodoti privatizācijai kā dzīvokļu īpašumi, bet Parka un Muižas ielas trases, kā arī pārējie trīs zemes gabali (divi apbūvēti) līdz šim nav reāli atdalīti un ietilpst nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 19, Cēsīs, sastāvā.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas attīstības programmu 2008.-2014.gadam un Cēsu pilsētas Kultūras stratēģiju 2008.-2014.gadam, Cēsīs paredzēts izveidot Tautas mākslas centru. Tajā paredzēts nodrošināt amatiermākslas saglabāšanu un attīstību, izveidot radošās darbnīcas, atbalstīt radošo aktivitāšu attīstību pilsētā.

Nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 19, Cēsīs, sastāvā ietilpstošās Parka un Muižas ielas trases, kas nodrošina piekļūšanu privatizētajām dzīvojamām mājām Parka ielā 2, Parka ielā 7, Muižas ielā 5 un Muižas ielā 7, līdz šim nav izbūvētas atbilstoši ielas funkcijai.

Nekustamais īpašums Piebalgas ielā 19, Cēsīs, iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi Nr.6199 „Ruckas muižas apbūve”, Nr.6200 „Dzīvojamā ēka” un Nr.6201 „Parks ar parka arhitektūru”.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas Teritorijas plānojumu 2005.-2017. zemes gabals Piebalgas ielā 19, Cēsīs, atrodas zemes izmantošanas veidu zonā „dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve”, kurā kā viena no atļautajām izmantošanām iekļauta kultūras objektu apbūve.

Ievērojot to, ka nekustamais īpašums Piebalgas ielā 19, Cēsīs, šobrīd netiek izmantots LR veselības ministrijas funkciju pildīšanai, bet Cēsu pilsētas pašvaldībai nav piemērotu telpu Tautas mākslas centra izveidošanai, kā arī nepieciešams nodrošināt Parka un Muižas ielu reālu funkcionēšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 5.punktu, un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 04.11.2008. priekšlikumu (prot. Nr.41), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 19, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 004 0801), sastāvošu no zemes gabala ar platību 65514 m2 un ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4201 004 0801 001 (adrese Muižas iela 3, Cēsis), 4201 004 0801 004, 4201 004 0801 005, 4201 004 0801 006, 4201 004 0801 011, 4201 004 0801 013, 4201 004 0801 014, 4201 004 0801 015, 4201 004 0801 016 (adreses Piebalgas iela 19, Cēsis), bez atlīdzības Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā;

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums Piebalgas ielā 19, Cēsīs, Cēsu pilsētas pašvaldībai nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai – Tautas mākslas centra izveidošanai un ielu izbūvei;

3. Paredzēt Cēsu pilsētas pašvaldības budžetā līdzekļus nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 19, Cēsīs, uzturēšanai pēc tā pārņemšanas pašvaldības īpašumā;

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai;

5. Kontroli par uzdevuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 859.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem

Izskatot Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā reģistrētos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, atsevišķiem nekustamajiem īpašumiem konstatēta reģistrētā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa neatbilstība reālajam lietošanas mērķim. Dzīvojamām mājām, kurām stāvu skaits ir viens, divi, vai viens ar jumta izbūvi, reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702)”, savukārt dzelzceļa zemes nodalījuma joslas posmam (kad. Nr. 4201 009 0319), uz kura atrodas tikai sliežu ceļi, reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001)”.

Lai novērstu Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķu neatbilstību reālajai zemes izmantošanai, saskaņā ar LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 „nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 04.11.2008. priekšlikumu (prot.Nr.41), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noteikt šādiem nekustamajiem īpašumiem, kuriem Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā reģistrēts faktiskajai izmantošanai neatbilstošs lietošanas mērķis ar kodu „0702”, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – 0701”:

1.1. Dārzniecības iela 3, Cēsis, kad. Nr. 4201 005 3404; 1.2. Dārzniecības iela 8, Cēsis, kad. Nr. 4201 005 3304; 1.3. Piebalgas iela 5, Cēsis, kad. Nr. 4201 005 2513; 1.4. Raiņa iela 3, Cēsis, kad. Nr. 4201 005 3328; 1.5. Raiņa iela 12, Cēsis, kad. Nr. 4201 008 0402; 1.6. Zirņu iela 2, Cēsis, kad. Nr. 4201 008 0301;

2. Mainīt dzelzceļa zemes nodalījuma joslas posmam ar adresi Vāveres iela 20, Cēsis, un kad. Nr. 4201 009 0319 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no lietošanas mērķa ar kodu „1001” uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „zeme dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101”;

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam;

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 860.
Par zemes ierīcības projekta Gaujas ielā 45 un Annas ielā 15, Cēsīs apstiprināšanu

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Annas ielā 15 Cēsīs, kad. Nr. 4201 007 0609, reģistrēts 17.03.2004. Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.7, uz kura atrodas bērnu atpūtas un sporta laukums un vieglo automašīnu stāvvieta un zemes gabals Gaujas ielā 45, Cēsīs, kad. Nr. 4210 007 0601, reģistrēts 26.03.2002. Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0006 3754, uz kura atrodas Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša būve (pamatskola) ar adresi Gaujas ielā 45, Cēsīs, kad. Nr. 4201 007 0601 001.

Cēsu pilsētas dome 27.03.2008. pieņēma lēmumu Nr.279(prot.Nr.6,18. p.) ”Par zemes ierīcības projekta Gaujas ielā 45, Annas ielā 15, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde apvienojot abus zemes gabalus.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14(grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” “Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)) tiem saistīto Apbūves noteikumu 7.1.2. punktu, un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 28.10.2008. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.40), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Gaujas ielā 45, Cēsīs (kad. Nr. 4201 007 0601), Annas ielā 15, Cēsīs (kad. Nr. 4201 007 0609), Cēsīs.

2. Apvienotajam zemes gabalam un būvēm, piešķirt adresi Gaujas ielā 45, Cēsīs:

2.1. Zemes gabala platība 15280 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

2.2. Zemes lietošanas mērķis – izglītības un zinātnes iestāžu apbūves zeme(0901).

3. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

4. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Attīstības plānošanas nodaļai(vadītāja v. I.Ādamsone)

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs.).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 861.
Par zemes ierīcības projekta Baznīcas laukums 1 un Pils laukums 5A, Cēsīs apstiprināšanu

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Baznīcas laukums 1 Cēsīs, kad. Nr. 4201 005 2004, reģistrēts 29.05.2001. Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0000 3346, uz kura atrodas trīs ēkas(kad. apz. 4201 005 2004 001, 4201 005 2004 002, 4201 005 2004 003) un zemes gabals Pils ielā 5A, Cēsīs, kad. Nr. 4210 005 2009, reģistrēts 25.03.2008. Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0041 8745.

Cēsu pilsētas dome 27.03.2008. pieņēma lēmumu Nr.281(prot.Nr.6, 20. p.) ”Par zemes ierīcības projekta Baznīcas laukums 1 un Pils iela 5A uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde apvienojot abus zemes gabalus.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14(grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” “Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)) tiem saistīto Apbūves noteikumu 7.1.2. punktu, un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 28.10.2008. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.40), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Baznīcas laukums 1 (kad.Nr.4201 005 2004), Cēsīs un Pils iela 5A(kad. Nr.4201 005 2009), Cēsīs.

2. Apvienotajam zemes gabalam un būvēm, piešķirt adresi Baznīcas laukums 1, Cēsīs:

2.1. Zemes gabala platība 1415 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

2.2. Zemes lietošanas mērķis – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme(0908).

3. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

4. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Attīstības plānošanas nodaļai (vadītāja v. I.Ādamsone)

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs.).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 862.
Par zemes ierīcības projekta Lenču ielā 8, Cēsīs apstiprināšanu

Izskatot Alda Mītnieka, un Sarmītes Kalniņas iesniegumu (reģ.Nr.1453/F-1-24; 27.06.2008.) par viņiem piederoša zemes gabala Lenču ielā 8(kad. Nr. 4201 005 0405), reģistrēts 27.09.2007. Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1184, sadalīšanu divās daļās.

Cēsu pilsētas dome 10.07.2008. pieņēma lēmumu Nr. 589(prot. Nr.12, 13. p.)”Par zemes ierīcības projekta Lenču ielā 8, Cēsīs uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14(grozījumi Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Grozījumi (nr.7.2.) 09.06.2005.saistošajos noteikumos Nr.9 "Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” “Apstiprināti 15.11.2007. Cēsu pilsētas domes sēdē prot. Nr. 19, 19.punkts. Grozījumi spēkā stājas 09.01.2008.)) tiem saistīto Apbūves noteikumu 7.4.6 punktu, un Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 04.11.2008. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.41), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Lenču ielā 8(kad.Nr.4201 005 0405), Cēsīs.

2. Zemes gabalam un jaunbūvei, kas ir tuvāk pie Kraukļu iela, piešķirt adresi Aldaru iela 3, Cēsīs:

2.1. Zemes gabala platība 581 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

2.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).

3. Zemes gabalam un ēkām, kas atrodas pie Lenču ielas saglabāt adresi Lenču iela 8, Cēsīs:

3.1.Zemes gabala platība 606 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

3.2.Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).

4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

5. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Attīstības plānošanas nodaļai (vadītāja v. I.Ādamsone)

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs.).

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 863.
Par konkursa “Būve 2008.” Rezultātiem

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2008.gada 27.marta lēmumu nr. 292 “Par konkursa “Būve 200..” nolikuma un komisijas apstiprināšanu” (prot. Nr. 6) konkursa komisijas “Būve 200..” 2008.gada 24.oktobra lēmumu (prot. Nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Apstiprināt konkursa rezultātus 2008.gadā un Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 90.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kas notiks š.g. 14.novembrī Cēsu pilsētās 2.pamatskolā, Gaujas ielā 45, Cēsīs, pasniegt balvas un izteikt atzinību sekojošiem konkursa laureātiem:

1. individuālo dzīvojamo māju grupā:

1.1.

1.vieta

Bišu iela 8, Cēsis

Arhitekts Agris Padēlis –Līns

Īpašniece Viktorija Kūla – Gedra

 

1.2.

2. vieta

Piebalgas iela 1, Cēsis

Arhitekts Valdis Ligers

Īpašniece Astrīda Leite

1.3.

3. vieta

Priedes iela 2, Cēsis

Arhitekts Imants Bumbiers

Īpašnieks Jānis Rozenbergs

 

1.4. Izsniegt atzinības rakstus:

1.4.1.

Cīrulīšu iela 42, Cēsis

Īpašniece Juta Ažiņa

1.4.2.

Zemeņu iela 17, Cēsis

Īpašnieks Aivars Tumuļkāns

1.4.3.

Vaives iela 38, Cēsis

Īpašnieks Ralfs Kaliksons

1.4.4

Lielā Katrīnas iela 19, Cēsis

Īpašniece Sarmīte Bumbiere

2. sabiedrisko ēku grupā

2.1. pirmo vietu nepiešķirt;

2.2.

2.vieta

Pļavas iela 3A, Cēsis

Projektētājs SIA “Arhitekta Imanta Timermaņa birojs”, arhitekts Imants Timermanis

Īpašnieks SIA “Cēsu Klēts” rīkotājdirektors Gundars Dilba

2.3.

2. vieta

Ata Kronvalda 43A, Cēsis

Projektētājs SIA “Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” arhitekts Imants Timermanis

Īpašniece Valentīna Zinovska,

2.4. trešo vietu nepiešķirt;

3. ražošanas ēku grupā

3.1.

1.vieta

Ražošanas ēka Jāņa Poruka ielā 39, Cēsis

Projektētājs arhitektu SIA “Marta Saule” arhitekti Zintis Butāns, Gints Cēderštrēms

Īpašnieks SIA “Tīrības nams”, valdes loceklis Gvido Sabulis

3.2.

2. vieta

Autoservisa ēka Eduarda Veidenbauma ielā 3, Cēsīs

Projektētājs SIA “Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” arhitekts Imants Timermanis

Īpašnieki SIA “Briks F”, valdes priekšsēdētājs Vladimirs Fjodorovs, valdes loceklis Juris Brīkšis

3.3.

3.vieta

Zivju ceha rekonstrukcija Eduarda Veidenbauma ielā 12, Cēsīs

Projektētājs SIA “Projekts” projekta vadītājs Valdis Vīns

Īpašnieks SIA “Roze GV” valdes loceklis Gatis Valdmanis

3.4.

3. vieta

Siltumnīcu kompleksa 3.kārta un noliktavas ēka Jāņa Poruka ielā 51, Cēsīs

Projektētājs SIA “Būvprojekts”, direktors Aivars Šmits

 

Īpašnieks z/s “Kliģeni”, vadītājs Aleksandrs Raubiško

 

 

3.5. izsniegt atzinības rakstus par:

3.5.1.

ZET apakšstacijas rekonstrukciju

Saules ielā 4, Cēsīs

AS “Sadales Tīkls”, Ziemeļu reģiona Cēsu iecirknis, vadītājs Varis Ozoliņš

3.5.2.

Ražošanas ēkas jaunbūvi Palmu ielā 5, Cēsīs

Īpašnieks SIA “Altehs” valdes loceklis Andris Liepiņš

3.5.3.

Sūkņu stacijas jaunbūvi Cīrulīšu ielā 48, Cēsīs,

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” valdes priekšsēdētājs Varis Ādamsons

4. daudzdzīvokļu ēku grupā:

4.1.

1.vieta

Daudzdzīvokļu mājas jaunbūve Loka ielā 6, Cēsīs

Arhitekts Juris Pētersons

Projekta realizētājs SIA “Kurmis” valdes priekšsēdētājs Guntis Kurmis

4.2. otro un trešo vietu nepiešķirt;

4.3. izsniegt atzinības rakstu par daudzdzīvokļu mājas fasādes rekonstrukciju Raiņa ielā 16, Cēsīs, mājas vecākais Arnis Eipurs, rekonstrukcijas darbus veica SIA “Ripek”, valdes priekšsēdētājs Rihards Sparinskis, ēkas apsaimniekotājs SIA “CDzP”, valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis;

5. interjeru grupā:

5.1.

1.vieta

Bārs “Draugi” Rīgas 11, Cēsīs

Interjera autori Liāna Āboltiņa, Jānis Sloka, Liene Sloka

Telpu nomnieks SIA “Raunis”, direktore Liāna Āboltiņa

5.2.

2.vieta

Rotu veikals Rīgas iela 16, Cēsīs

Interjera autors arhitekts Einārs Vilnis

Īpašnieks SIA firma “Mēness” valdes priekšsēdētājs Austris Zauls

5.3.

3.vieta

 

Parfimērijas veikals Izstādes ielā 3, Cēsīs

Interjera autore Aija Mikāne

Telpu nomnieks Cēsu pilsētas I.Šipilovas i/u “Lijas Veiksme”, īpašniece Inese Šipilova

5.4. izsniegt atzinības rakstu par interjera izveidošanu izstāžu zālē “Vecpilsēta” individuālajam komersantam “Aušanas darbnīca “Vēverīšas” “, Rīgas ielā 20, Cēsīs, vadītāja Dagnija Kupče.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (vadītājs J.Zlaugotnis).

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 864.
Par zemes gabala Aldaru laukums, Cēsīs, daļas nomu

2008.gada 23.oktobrī Cēsu pilsētas domē saņemts SIA ”M.E.LAT-LUX”, reģistrācijas Nr.40003081111, juridiskā adrese Tirgoņu iela 7, Cēsis, iesniegums (reģ.Nr.2354/1-23) ar lūgumu iznomāt SIA ”M.E.LAT-LUX” ar apbūves tiesībām zemes gabala Aldaru laukums, Cēsīs, daļu aptuveni 550 m² platībā, kas nepieciešama piebraucamā ceļa izbūvei uz sabiedrībai piederošo nekustamo īpašumu Aldaru laukumā 3, Cēsīs.

Ņemot vērā to, ka piekļūšana SIA ”M.E.LAT-LUX” piederošajam nekustamajam īpašumam Aldaru laukumā 3, Cēsīs, ir no Aldaru laukuma, kurš daļā, kas robežojas ar zemes gabalu Aldaru laukums 3, nav izbūvēts, lai izbūvētu piebraucamo ceļu uz šo zemes gabalu un teritorijas labiekārtojumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15.panta pirmās daļas 2. un 14. punktu, 2007.gada 30.oktobra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (prot.Nr.40; 27.10.2008.) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 30.oktobra atzinumu (prot.Nr16.), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Nodot SIA ”M.E.LAT-LUX”, reģistrācijas Nr.40003081111, juridiskā adrese Tirgoņu iela 7, Cēsis, nomā zemes gabala Aldaru laukums, Cēsīs (kad.Nr.4201-003-0115) daļu ar apbūves tiesībām, t.i. ar tiesībām uz zemes gabala celt ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus, uz 10 (desmit) gadiem.

2. Iznomājamā zemes gabala platība 600 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot zemes gabalu dabā.

3. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1101).

4. Nomas līgums slēdzams viena mēneša laikā pēc zemes gabala Aldaru laukums, Cēsīs, kadastrālās uzmērīšanas un reģistrēšanas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

5. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

6. Līdz 1.punktā minētā zemes gabala īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda noslēgt ar SIA ”M.E.LAT-LUX” nomas priekšlīgumu.

7. Pieņemt zināšanai, ka uzmērot zemes gabalu dabā, tiks precizēta tā platība, un nomas līgums pēc zemes gabala reģistrēšanas zemesgrāmatā slēdzams par precīzo platību.

8. Nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

9. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.

10. Nomnieks sedz visus izdevumus par zemes gabala nomas platības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības robežu plāna izgatavošanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

11. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas priekšlīgumu un zemes nomas līgumu.

12. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 864A.
Par transporta kustības organizāciju Cēsu vecpilsētā

Iepazīstoties ar Cēsu pilsētas Transporta kustības organizācijas komisijas 2008.gada 16.oktobra atzinumu (prot. Nr.4) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 30.oktobra atzinumu (prot. Nr.16) , un uzklausot klātesošo deputātu ierosinājumus , Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, A.Rasmanis, R.Sijāts, M.Niklass), pret - 2 balsīm (D.Vasmanis, J.Beikmanis), atturas – nav, nolemj:

1. Uzdot Cēsu pilsētas Transporta kustības organizācijas komisijai atkārtoti izskatīt jautājumu par transporta kustības organizāciju Cēsu vecpilsētā.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 865.
Par finansējuma piešķiršanu pedagogu tālākizglītībai

Lai nodrošinātu Izglītības likuma 48 panta 1.daļas un Ministru kabineta noteikumi Nr.347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem un nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” un Sporta likuma prasības un pamatojoties un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (30.10.2008.,prot.Nr.15) un Finanšu komitejas (30.10.2008.,prot.Nr.15) sēdes atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 2002.gada 26.septembra lēmumā „Par nolikuma „Noteikumi pedagogu tālākizglītībai” apstiprināšanu otro punktu, izsakot to šādā redakcijā „Minētais nolikums attiecināms uz pedagogiem, kuri uzsākuši pirmā punktā minētās izglītības ieguvi līdz 2008.gada 1.septembrim.”

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt 2009.gada budžeta projektā finansējumu Ls 1360.00 (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit lati) apmērā, kas saistīti ar normatīvajos dokumentos paredzēto prasību īstenošanu (Pielikumi Nr.1 un Nr.2).

3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A. Mihaļovam

Pielikums Nr.1 - Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu saraksts, kuri 2008./2009. m.g. mācās, lai iegūtu augstāko pedagoģisko izglītību.

Pielikums Nr.2 - Cēsu pilsētas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu saraksts, kuri 2008./2009. m.g. mācās augstskolā un apgūst specialitāti.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 866.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008.gada 29.maija lēmumā Nr. 520 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma iemaksas kārtība Cēsu pilsētas sporta skolā”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora Jāņa Nagļa 2008.gada 16.oktobra iesniegumu NR.2300/1-25, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2008.gada 30.oktobra atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 2008.gada 30.oktobra atzinumu (prot. Nr. 15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Veikt sekojošus grozījumus Cēsu pilsētas domes 2008.gada 29.maija lēmumā Nr. 520 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma iemaksas kārtība Cēsu pilsētas sporta skolā”

1.1. Izteikt punktu 2.3. jaunā redakcijā: "2.3. Audzēkņu vecāku līdzfinansējuma apmērs ir Ls 2-, (divi lati) mēnesī. Audzēkņu vecāku līdzfinansējums jāmaksā 2 reizes mācību gadā: par septembra - decembra mēnešiem līdz 15.oktobrim 8 Ls, un par janvāra – maija mēnešiem līdz 15.februārim 10 Ls “

1.2. Izteikt punktu 2.6. jaunā redakcijā: “2.6. Ja audzēknis attaisnoti nav apmeklējis nodarbības, kas tiek apstiprināts ar ārsta izziņu, vai citas kompetentas iestādes izziņu, un kavējuma periods ir ilgāks par 2 nedēļām mēnesī, tad par attiecīgo laika periodu audzēkņu vecāku līdzfinansējums aprēķināms šādi:

2.6.1. kavējot 2-3 nedēļas mēnesī, - 1,00 Ls; 2.6.2. kavējot 4 nedēļas mēnesī,- neaprēķina; 2.6.3. avansā iemaksātā vecāku līdzfinansējuma summa pāriet uz nākamo apmaksas periodu.”

1.3. Izteikt punktu 4.3. jaunā redakcijā: “Audzēkņu vecāku līdzfinansējumu var iemaksāt avansā par periodu no 4 līdz 9 mēnešiem.”

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 867.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

Cēsu pilsētas domē 2008.gada 22.jūlijā ir saņemts SIA „GERSI” (reģistrācijas Nr.40003665216, juridiskā adrese Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV-1143) iesniegums (Nr.1628/1-25) par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 2008.gada 24.jūlijā sniegta starpatbilde (1-25/1285).

Izvērtējot lietā esošos materiālus un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2008.gada 8.maijā pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 13 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu pilsētā” 3.2. punkts nosaka ka:

„zemes īpašniekam, kuru zemes gabali atrodas Gaujas nacionālā parka Gaujas dabas lieguma zonā un Gaujas upes aizsargjoslā, ja tie netiek izmantoti saimnieciskajai darbībai- par 25% “.

Pamatojoties uz Finansu komitejas (30.10.2008., protokols Nr.15) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par zemi 25% apmērā 2009.gadā SIA „GERSI”, reģistrācijas Nr.40003665216, juridiskā adrese Baznīcas ielā 20/22, Rīga, par īpašumiem Gaujas ielā 85(kadastra Nr.4201-007-0105) un Gaujas ielā 90A(kadastra Nr.4201-001-0146), Cēsīs –lietošanas mērķis(0908).

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 868.
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas iesniegumu (13.10.2008., Nr.01-12/42) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 30.10.2008. (protokols Nr.15) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu Centrālai bibliotēkai pieņemt– darba organizācijai– ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu Centrālai bibliotēkai (direktore N.Krama) ziedotos līdzekļus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

Pielikums - Cēsu Centrālās bibliotēkas saņemto ziedoto grāmatu saraksts

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 869.
Par finansējumu projekta „Kultūras mantojums, inovācijas un sadarbība Eiropā” līgumam Nr.07-LVA01-GR04-00002-1

Pamatojoties uz noslēgto projekta „Kultūras mantojums, inovācijas un sadarbība Eiropā” līgumu Nr.07-LVA01-GR04-00002-1, Cēsu kultūras centra direktores I.Grozas iesniegumu (16.10.2008., Nr.1-15/128), un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 30.10.2008. (protokols Nr.15) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu Kultūras centram no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt projekta „Kultūras mantojums, inovācijas un sadarbība Eiropā” līguma Nr.07-LVA01-GR04-00002-1 pēcapmaksas finansējuma daļu EUR 3320,00 (trīs tūkstoši trīs simti divdesmit eiro).

2. Uzdot Cēsu Kultūras centram (direktore I.Groza) finansējumu atmaksāt iestādes pamatbudžetā 5 (piecu) dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 870.
Par grozījumiem 15.12.2005 Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu” (protokols Nr. 28, 54.p.)

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Cēsu pilsētas sporta skolas direktora J.Nagļa iesniegumu (22.10.2008., Nr.1-10/139), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.10.2008. (protokols Nr.15) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 30.10.2008. (protokols Nr.15) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus 15.12.2005. Cēsu pilsētas domes lēmuma „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu” (protokols Nr.28, 54.p.) 9.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„9. Noteikt Cēsu pilsētas sporta skolai degvielas patēriņa limitu vienā mēnesī 470 litri (gada laikā nepārsniedzot 5650 litrus), kas paredzēts izglītības iestādes īpašumā esošajām automašīnām, sporta skolas direktora un darbinieku personīgajām automašīnām darba pienākumu pildīšanai, zāles pļaušanai vasaras periodā un citai tehnikai.”

2. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors J.Naglis) ievērot noteiktos degvielas patēriņa limitus.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 871.
Par konkursa “Sakoptākā fasāde Cēsu vecpilsētā” rezultātiem 2008.gadā

Pamatojoties uz konkursa “Sakoptākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas 2008.gada 30.oktobra lēmumu (prot. Nr. 1) un Finanšu komitejas 30.10.2008. (prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Apstiprināt konkursa rezultātus 2008.gadā un Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 90.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kas notiks š.g. 14.novembrī Cēsu pilsētās 2.pamatskolā, Gaujas ielā 45, Cēsīs, pasniegt naudas prēmiju un izteikt atzinību sekojošiem konkursa laureātiem:

1. par pirmo vietu Vaļņu ielai 27, Cēsīs, īpašnieki z/s “Kliģeni” (reģ. Nr.49501007086) direktors Aleksandrs Raubiško un Ingūnai Stiebrai izmaksājot naudas prēmiju Ls 3000,-;

2 par otro vietu Palasta ielai 22, Cēsīs, īpašnieks Cēsu Kristus Apskaidrošanas Pareizticīgo baznīcas draudze, priesteris Andrejs Rogačovs, izmaksājot naudas prēmiju Ls 2300,-;

3. par trešo vietu Lielā Katrīnas ielā 19, Cēsis, īpašniece Sarmīte Bumbiere izmaksājot naudas prēmiju Ls 1500,-;

4 veicināšanas prēmiju par īpašuma Rīgas ielā 49, Cēsīs, fasādes remontu, īpašnieki Valdis Verners, Maruta Kalve, Ģirts Verners, izmaksājot naudas prēmiju Ls 800,-;

5. veicināšanas prēmiju par īpašuma Lielā Katrīnas ielā 16, Cēsīs, fasādes remontu, īpašnieks Valdis Ligers , izmaksājot naudas prēmiju Ls 500,-;

6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A. Zerne) neizmantoto konkursa “Sakoptākā fasāde Cēsu vecpilsētā” balvu fondu par 2008.gadu Ls 1900,- (viens tūkstotis deviņi simti lati) apmērā iekļaut 2009.gada budžetā un paredzēt šo summu pašvaldības objekta Rīgas ielā 7, Cēsīs, daļējai izdevumu segšanai fasādes sakārtošanā 2009.gadā.

7.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 874.
Par ziedojumu pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Finanšu komitejas 30.10.2008. (prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas domei pieņemt no SIA „Laukums” darba organizācijai - konkursa „2008.gada sakoptākais pagalms Cēsīs” uzvarētāju apbalvošanai - sekojošus ziedojumus: zāles pļāvējs meh. 5400 Exclusive – Ls 41.15; elektrozāģis P1640EL 16 – Ls 55.11; zāles pļāvējs JET 50 – Ls 101.70; dzīvžoga šķēres EC 420 – Ls 26.50; lāpsta – Ls 16.20; dakšas – Ls 20.44.

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 875.
Par Cēsu pilsētas domes 19.06.2008. lēmumu „Par projekta pieteikuma „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2.vidusskolā un Cēsu Valsts ģimnāzijā.” iesniegšanu Valsts izglītības attīstības aģentūrā” (prot.Nr.8) atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 25. marta noteikumu Nr.200 par darbības programmas „ Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.1. aktivitāti „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” un LR Izglītības un zinātnes ministrijas ierobežotas atlases uzaicinājums, kas saņemts 22.10.2008.gada Nr. 2343/1-21, tiek gatavots projektu pieteikums.

Cēsu pilsētas dome tiek uzaicināta iesniegt projekta pieteikumu, pamatojoties uz Cēsu rajona padomes atzinumu par sarakstā iekļaujamajām vispārējās vidējās izglītības iestādēm, kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei trijās Cēsu vispārējās vidējās izglītības iestādēs (Cēsu 2. vidusskolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu pilsētas vakara vidusskolā).

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 30.10.2008. atzinumu (protokola Nr.15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 19.07.2008.lēmumu „Par projekta pieteikuma „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2.vidusskolā un Cēsu Valsts ģimnāzijā” iesniegšanu Valsts izglītības aģentūrā.

2. Sagatavot projekta pieteikumu „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2.vidusskolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu pilsētas vakara vidusskolā” iesniegšanai LR Izglītības un zinātnes ministrijā.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 876.
Par projekta pieteikuma „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2.vidusskolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu pilsētas vakara vidusskolā.” iesniegšanu LR Izglītības un Zinātnes ministrijā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 25. marta noteikumu Nr.200 par darbības programmas „ Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.1. aktivitāti „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” un LR Izglītības un zinātnes ministrijas ierobežotas atlases uzaicinājumu, kas saņemts 22.10.2008.gada Nr. 2343/1-21, ir sagatavots projekta pieteikums.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 30.10.2008. atzinumu (protokola Nr.15), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Iesniegt Valsts izglītības attīstības aģentūrā projekta pieteikumu „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Cēsu 2.vidusskolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu pilsētas vakara vidusskolā”;

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) paredzēt 2009.gada budžetā līdzfinansējumu 15% apmērā no projekta kopējām izmaksām (kopējai projekta summai nepārsniedzot 295’176LVL);

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 877.
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.) un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes iesniegumu (29.10.2008., Nr.1-12/143), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt – darba organizācijai– ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) ziedotos līdzekļus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

Pielikums - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas saņemto ziedoto grāmatu saraksts

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 878.
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.) un Cēsu pilsētas pamatskolas direktora M.Šķēles iesniegumu (28.10.2008., Nr.1-17/289), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas pamatskolai pieņemt Swedbank ziedojumu Ls 300,00 (trīs simti lati)– darba organizācijai– skolas grāmatu fonda papildināšanai.

2. Uzdot Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle) ziedotos līdzekļus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 879.
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.) un Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas direktores I.Eglītes iesniegumu (28.10.2008., Nr.1-13/157), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai pieņemt Swedbank ziedojumu Ls 300,00 (trīs simti lati)– darba organizācijai– skolas grāmatu fonda papildināšanai.

2. Uzdot Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai (direktore I.Eglīte) ziedotos līdzekļus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 880.
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.) un Cēsu 2. pamatskolas direktora O.Bicāna iesniegumu (04.11.2008., Nr.1-13/129), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu 2. pamatskolai pieņemt Swedbank ziedojumu Ls 300,00 (trīs simti lati)– darba organizācijai– skolas grāmatu fonda papildināšanai.

2. Uzdot Cēsu 2. pamatskolai (direktors O.Bicāns) ziedotos līdzekļus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 881.
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.) un Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas M.Virskules iesniegumu (29.10..2008., Nr.1-30/53), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei pieņemt Vecāku padomes ziedojumu – tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai– kustību rotaļu atribūtu „Izpletnis”.

2. Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 882.
Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetu” 22.pantu, 01.08.2008. noslēgto līgumu starp Cēsu 2.vidusskolu un SIA „Tīrības nams” un Cēsu 2.vidusskolas direktores I.Semjonovas iesniegumu (30.10.2008., Nr.509), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Apstiprināt ilgtermiņa saistības Cēsu 2.vidusskolai telpu ikdienas uzkopšanas un ģenerāltīrīšanas darbiem uz 2 gadiem par kopējiem summu Ls 41739,43 (četrdesmit viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit deviņi lati 43 santīmi).

2. Par līguma izpildi atbildīga Cēsu 2.vidusskola (direktore I.Semjonova).

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam..

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 883.
Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetu” 22.pantu, 15.07.2008. noslēgto līgumu starp Cēsu 2.vidusskolu un SIA „Sonex Technologies Latvia” un Cēsu 2.vidusskolas direktores I.Semjonovas iesniegumu (30.10.2008., Nr.509), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Apstiprināt ilgtermiņa saistības Cēsu 2.vidusskolai portatīvo datoru nomu uz 36 mēnešiem par kopējiem summu Ls 7746,84 (septiņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit seši lati 84 santīmi).

2. Par līguma izpildi atbildīga Cēsu 2.vidusskola (direktore I.Semjonova).

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam..

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 884.
Par finansējumu ES Mūžizglītības programmas Caurviju programmas Mācību braucieni līgumam Nr.MB-2008-2

Pamatojoties uz 21.10.2008. noslēgto līgumu starp Valsts aģentūru „Akadēmisko programmu aģentūra „ un Cēsu Valsts ģimnāziju un Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (31.10.2008., Nr.1-12/807), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt ES Mūžizglītības programmas Caurviju programmas Mācību braucieni līguma Nr.MB -2008-2 pēcapmaksas finansējuma daļu Ls 140,00 (viens simts četrdesmit lati).

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) finansējumu atmaksāt iestādes pamatbudžetā 5 (piecu) dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 886.
Par Cēsu pilsētas domes 2008.gada 2.oktobra lēmumu Nr.763 un Nr.764 (prot. Nr.16) atzīšanu par spēku zaudējušiem

Ar Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumiem Nr.763 un Nr. 764 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs” (prot.Nr.16, 27. un 28.p.), izbeigtas zemes lietošanas tiesības un noteiktas nomas tiesības zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, lietotājiem Antrai Ševčenko un Ilārijam Vīlipam (katram uz ¼ domājamo daļu no zemes gabala), jo šie zemes lietotāji Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantā noteiktajā termiņā līdz 2008.gada 1.septembrim nebija veikuši priekšapmaksu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma slēgšanas, kā arī Cēsu pilsētas domes rīcībā nebija informācijas par zemes gabala plāna iesniegšanu Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā.

Pēc minēto Cēsu pilsētas domes lēmumu saņemšanas Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālas nodaļas Cēsu birojā atklājies fakts, ka zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, plāns reģistrēts Valsts zemes dienesta Cēsu nodaļā 24.08.1999., par ko VZD Vidzemes reģionālās nodaļa informējusi Cēsu pilsētas domi ar 28.10.2008. rakstu Nr.2-04-V/1174.

Lai atjaunotu zemes lietošanas tiesības zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, daļu lietotājiem Antrai Ševčenko un Ilārijam Vīlipam, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 07.11.2008. atzinumu Nr.39 (prot. Nr.13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis), (balsošanā nepiedalās deputāts R.Sijāts, jo ir izgājis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2008.gada 2.oktobra lēmumu Nr. 763 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs” (prot.Nr.16, 27. p.);

2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2008.gada 2.oktobra lēmumu Nr. 764 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs” (prot.Nr.16, 28. p.);

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam;

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 887.
Par projekta pieteikuma „Satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana Vāveres ielā, Cēsīs” iesniegšanu LR Satiksmes ministrijā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.426 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.3.1. apakšaktivitāti „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” un izsludināto atklāto projekta iesniegumu atlasi, ir sagatavots projekta pieteikums iesniegšanai LR Satiksmes ministrijā.

Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Iesniegt LR Satiksmes ministrijā projekta pieteikumu „Satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana Vāveres ielā, Cēsīs”;

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) paredzēt 2009.gada budžetā līdzfinansējumu no projekta kopējām izmaksām.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 888.
Par Saistošo noteikumu Nr.27 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008.saistošajos noteikumos Nr.2„Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo daļu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.27 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008.saistošajos noteikumos Nr.2 “Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam””, saskaņā ar pielikumu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Pielikums - Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.27 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam””.

 2008.gada 13. novembra protokols nr.18       Lēmuma nr. 889.
Par Cēsu pilsētas siltumapgādes attīstības koncepcijas 2008-2020 apstiprināšanu

Saskaņā ar 2008.gada 29. februārī noslēgto līgumu ar SIA Datakom „Par siltumapgādes koncepcijas izstrādi Cēsu pilsētai”, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 07. 08.2008. (protokols Nr. 11) atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Mihaļovs, V.Vaivods, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass, R.Sijāts, J.Beikmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas siltumapgādes attīstības koncepciju 2008-2020, saskaņā ar pielikumu;

2. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus lēmumus:

1) 2000. gada 27. janvāra (sēdes protokols Nr. 2, 1§) domes sēdes lēmumu „Par centralizētās siltumapgādes koncepciju Cēsu pilsētā”;

2) 2000. gada 26. oktobra (sēdes protokols Nr. 23, 47§) domes sēdes lēmumu „Par Cēsu pilsētas siltumapgādes rekonstrukcijas projektu”;

3) 2002. gada 28. februāra (sēdes protokols Nr. 5, 8§) domes sēdes lēmumu „Par Cēsu siltumapgādes sistēmas stratēģisko plānu”;

4) 2002. gada 9. maija (sēdes protokols nr. 13, 16§) domes sēdes lēmumu „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 28.02.2002. lēmumā „Par Cēsu siltumapgādes sistēmas stratēģisko plānu”;

5) 2004. gada 13. maija Cēsu pilsētas domes lēmuma (prot. Nr.1, § 13) „Par siltumapgādes attīstības koncepciju 2004-2009. gadam” 2, 3, punktus.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram Jānim Rozenbergam.

Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes attīstības koncepcija 2008.-2020.

Siltumapgādes finansu aprēķini 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv