Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.jūlijs   Vārda dienu svin: Andžs, Andžejs, Edīte, Esmeralda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2008. gads
2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
158Par Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. lēmuma Nr.368 „Par atklāta konkursa „Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu” un 04.10.2007. lēmuma Nr.614 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. lēmumā Nr.368 „Par atklāta konkursa „Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem
259Par zemes gabalu Spāres ielā 3 un Spāres ielā 5, Cēsīs, izveidošanu
360Par zemes gabalu Vaives ielā 36A, Vaives ielā 36B, Vaives ielā 36C un Skudru ielā 5, Cēsīs, izveidošanu
461Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Loka ielā 6, Cēsīs
562Par adreses Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 16, Cēsīs, apstiprināšanu
674Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Festivāla ielā 36, Cēsīs
775Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”
876Par nedzīvojamo telpu nomu Saules ielā 23, Cēsīs
977Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Dzidravota ielā 5, Cēsīs
1078Par saistošo noteikumu Nr. 1 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu
1179Par grozījumiem Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikumā
1280Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu
1381Par zemes gabala Vāveres ielā 18, Cēsīs, daļas nomu
1482Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2008.gadam
1583Par Cēsu pilsētas domes, pakļautības iestāžu un aģentūru vienotā grāmatvedības kontu plāna apstiprināšanu
1686Par grozījumiem 08.06.2007. Nomas līgumā (Nr. 2-7-21/2007) par nedzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 6A, Cēsīs
1787Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā
1888Par Saistošo noteikumu Nr.2 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam” apstiprināšanu
1989Par abonementu maksas noteikšanu  maksas autostāvvietās Cēsu pilsētā
2090Par maksas noteikšanu  maksas autostāvvietās Cēsu pilsētā
2191Par ziedojuma pieņemšanu
2292Par Cēsu pilsētas dalību konkursā „Eiropas kultūras galvaspilsēta”
2393Par ilgtermiņa aizņēmumu pilsētas ielu, laukumu, lietus ūdens kanalizācijas un apgaismojuma rekonstrukcijai
2494Par ilgtermiņa aizņēmumu jaunas pirmskolas izglītības iestādes būvniecībai
2595Par ilgtermiņa aizņēmumu Vidzemes Mūzikas un kultūras centra rekonstrukcijas būvprojekta izstrādei Raunas ielā 12, Cēsīs
26103Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Andra MIHAĻOVA atvaļinājumu
27105Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.09.2007.lēmumā „Par projekta pieteikuma „Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs” iesniegšanu Mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010.gadam”
28Saistošie noteikumi Nr. 1 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”
29Pielikums Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumam Nr.79 (prot. Nr. 2) Grozījumi Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikumā
30Pielikums  Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumam Nr.85 (prot. Nr. 2,28.p.) Cēsu pilsētas domes amata vienību saraksts 2008.gadam
31Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 24.01.2008.,prot.Nr.2, 31.punkts lēmums Nr.88 Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam”.2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 58
Par Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. lēmuma Nr.368 „Par atklāta konkursa „Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu” un 04.10.2007. lēmuma Nr.614 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. lēmumā Nr.368 „Par atklāta konkursa „Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem
 
      Zemes gabals Valmieras ielā 24, Cēsīs (kadastra Nr.4201-003-0102), reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (13.03.2006., nodalījuma Nr.1000 0020 7437). Zemes gabala lietošanas mērķi – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 2960 m², rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) – 2959 m². Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes (09.06.2005.) Saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” (spēkā no 14.06.2005.), zemes gabals noteikts kā teritorija uzņēmējdarbības atbalstam, kura nodrošināma ar infrastruktūru un piedāvājama pilsētas ekonomiskās attīstības veicināšanai.
      07.12.2006. Cēsu pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.686 „Par konkursa izsludināšanu zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, nomai ar apbūves tiesībām”. Ar Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. lēmumu Nr.368 „Par atklāta konkursa „Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu” apstiprināti konkursa rezultāti, saskaņā ar kuriem zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām ieguvusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PEINTBOLS.LV” (reģistrācijas Nr.44103039390, juridiskā adrese Viestura iela 12A-21, Cēsis), kura uz zemes gabala plāno galdniecības ražošanas ēkas, veikala un biroja ēkas, kā arī noliktavas ēkas būvniecību. Iepriekš minētā domes lēmuma 2.punktā noteikts, ka nomas līgumu par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, nomu uz nomas termiņu 12 gadi no nomas līguma noslēgšanas, slēgs ar nosacījumu, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PEINTBOLS.LV” līdz 01.09.2007. iesniegs Cēsu pilsētas domei bankas apliecinājumu par finansējuma piešķiršanu apbūvei un projekta „Galdniecība” realizācijai. Līdz 01.09.2007. šis nosacījums netika izpildīts un, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 25.09.2007. priekšlikumu, ar Cēsu pilsētas domes 04.10.2007. lēmumu Nr.614 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumā Nr.368 „Par atklāta konkursa „Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu”, pagarināts bankas apliecinājuma par finansējuma piešķiršanu apbūvei un projekta „Galdniecība” realizācijai iesniegšanas termiņš līdz 01.01.2008.
       05.10.2007. starp Cēsu pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „PEINTBOLS.LV” noslēgts nomas priekšlīgums par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, nomu ar sekojošiem nosacījumiem:
       „4. Šis priekšlīgums ir spēkā un dod tiesības Nomniekam noslēgt nomas līgumu par nekustamo īpašumu, ja Nomnieks līdz 2008.gada 01.janvārim izpildījis sekojošus nosacījumus:
               4.1. izstrādā un iesniedz Domei detalizētu izmaksu plānu Nomnieka konkursā iesniegtā projekta „Galdniecība” realizācijai;
                4.2 izstrādā Nomnieka konkursā iesniegtā projekta „Galdniecība” detalizētu apbūves koncepcijas priekšlikumu un iesniedz Domei saskaņošanai precizēto realizācijas laika grafiku;
               4.3.saņem Cēsu pilsētas būvvaldē plānošanas un arhitektūras uzdevumu  Nomnieka konkursā iesniegtā projekta „Galdniecība” būvprojekta izstrādāšanai;
               4.4. saņem no inženierkomunikāciju turētājiem tehniskos noteikumus Nomnieka konkursā iesniegtā projekta „Galdniecība” būvprojekta izstrādāšanai;
               4.5. noskaidro un aprēķina, un iesniedz Domei Nomnieka konkursā iesniegtā projekta „Galdniecība” optimālās būvniecības izmaksas;
               4.6. saņem un iesniedz Domei no kredītiestādes apliecinājumu par finansējuma piešķiršanu Nomnieka konkursā iesniegtā projekta „Galdniecība” realizēšanai (komunikāciju sakārtošana, teritorijas labiekārtošana, iekārtu iegāde) pilnā apmērā.”
       14.12.2007. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „PEINTBOLS.LV” nosūtīta atgādinājuma vēstule (reģ.Nr.1-23/2324), kurā norādīts, ka atbilstoši noslēgtajam nomas priekšlīgumam par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, nomu, līdz 01.01.2008. jāiesniedz Cēsu pilsētas domei augstāk minētā informācija, pretējā gadījumā noslēgtais nomas priekšlīgums zaudēs spēku.
       Līdz šim sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PEINTBOLS.LV” nomas priekšlīguma nosacījumus nav izpildījusi, līdz ar to, saskaņā ar 05.10.2007. nomas priekšlīguma, kas noslēgts starp Cēsu pilsētas domi kā Iznomātāju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „PEINTBOLS.LV” kā Nomnieku, 4.punktu Nomas priekšlīgums vairs nav spēkā.
  Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 15.01.2008. priekšlikumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas 31.05.2007. lēmumu Nr.368 (prot.Nr.9, 36.p.) „Par atklāta konkursa „Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu”.
 
2.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 04.10.2007. lēmumu Nr.614 (prot.Nr.16, 31.p.) „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumā Nr.368 „Par atklāta konkursa „Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu”.
 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt  Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 59
Par zemes gabalu Spāres ielā 3 un Spāres ielā 5, Cēsīs, izveidošanu
 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā ir reģistrēts zemes gabals ar adresi Vaives iela 26B, Cēsis, kad.Nr. 4201 004 0536, platība 2620 m2. Nosakot zemes gabala platību saskaņā ar kadastra karti, tā ir 2313 m2. Uz zemes gabalu nav pieteicies bijušais zemes īpašnieks vai tā mantinieki, zemes gabals ir neapbūvēts un nav piešķirts kādam lietošanā vai ilgtermiņa nomā. Saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 4.pantu zemes gabals līdz īpašuma tiesību nokārtošanai ir pašvaldības rīcībā un izmantojams zemes reformas pabeigšanai, to iespējams izmantot  kā kompensāciju par vēsturiskajiem zemes gabaliem vai to daļām, uz kuriem bijušajiem īpašniekiem vai to mantiniekiem netiek atjaunotas īpašuma tiesības vēsturiskajās robežās.
Cēsu pilsētas zemes komisija 21.12.2007. pieņēmusi lēmumu Nr.80 (prot.Nr.18)  par vēsturiskā zemes gabala Vaives ielā 25, Cēsīs, daļas kompensēšanu ar līdzvērtīgu zemes gabalu. Kompensācijas apmēram atbilst daļa no pašreizējā zemes gabala Vaives ielā 26B, Cēsīs, 1301 m2 platībā, no kuras izveidojams patstāvīgs zemes gabals un tam piešķirama adrese. Zemes gabala atlikušās daļas platība ir    1012 m2.
Lai apstiprinātu zemes gabalu izveidošanu un piešķirtu tiem adreses, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002.noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas zemes komisijas 21.12.2007. priekšlikumu (prot.Nr.18,), Cēsu pilsētas dome, nolemj:
 
1.      Izveidot no zemes gabala Vaives ielā 26B, Cēsīs, divus jaunus zemes gabalus un piešķirt tiem sekojošas adreses:
1.1.  Spāres iela 3, Cēsis, zemes gabala platība 1301 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
1.2.  Spāres iela 5, Cēsis, zemes gabala platība 1012 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
 
2.      Zemes gabalu lietošanas mērķis – individuālās dzīvojamās apbūves zeme (0601);
 
3.      Likvidēt adresi Vaives iela 26B, Cēsis;
 
4.      Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;
 
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 60
Par zemes gabalu Vaives ielā 36A, Vaives ielā 36B, Vaives ielā 36C un Skudru ielā 5, Cēsīs, izveidošanu
 
Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 30.03.2007. lēmumu Nr.16 (prot. nr.6) „Par zemes gabalu Vaives ielā 34A un Vaives ielā 36A, Cēsīs izveidošanu” no kadastra reģistrā reģistrēta zemes gabala Vaives ielā 34, Cēsīs (kad. Nr. 4201 004 0514), atlikušajām daļām, pēc jauna zemes gabala ar adresi Vaives iela 34, Cēsīs, un Skudru ielas atdalīšanas,  izveidoti zemes gabali Vaives ielā 34A, Cēsīs (platība 3820 m2), un Vaives ielā 36A, Cēsīs (platība 9100 m2).
Savukārt ar Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumu Nr.386 (prot.Nr.10, 17.p.) „Par zemes gabalu Skudru ielā 2 un Skudru ielā 7, Cēsīs, izveidošanu” no zemes gabala Vaives ielā 36A, Cēsīs, daļas izveidots jauns zemes gabals Skudru    ielā 7, Cēsīs, atlikušās daļas platību nosakot 6007 m2.
Saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 4.pantu zemes gabals Vaives ielā 36A, Cēsīs,  līdz īpašuma tiesību nokārtošanai ir pašvaldības rīcībā un izmantojams zemes reformas pabeigšanai, to iespējams izmantot  kā kompensāciju par vēsturiskajiem zemes gabaliem vai to daļām, uz kuriem bijušajiem īpašniekiem vai to mantiniekiem netiek atjaunotas īpašuma tiesības vēsturiskajās robežās.
Cēsu pilsētas zemes komisija 21.12.2007. pieņēmusi lēmumu Nr.79 (prot.Nr.18) par vēsturiskā zemes gabala Jēkaba ielā 8, Cēsīs, kompensēšanu ar līdzvērtīgiem zemes gabaliem. Kompensācijas apmēram atbilst daļas no pašreizējā zemes gabala Vaives ielā 36A, Cēsīs, divi zemes gabali ar kopējo platību 2508 m2, kuriem piešķiramas adreses. Zemes gabala atlikušo daļu platība ir 3499 m2.
Lai apstiprinātu zemes gabalu izveidošanu un piešķirtu tiem adreses, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002.noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas zemes komisijas  21.12.2007. priekšlikumu (prot.Nr.18), Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
1.      Izveidot no zemes gabala Vaives ielā 36A, Cēsīs, četrus jaunus zemes gabalus un piešķirt tiem sekojošas adreses:
1.1.  Vaives iela 36A, Cēsis, zemes gabala platība 1245 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
1.2.  Vaives iela 36B, Cēsis, zemes gabala platība 1339 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
1.3.  Vaives iela 36C, Cēsis, zemes gabala platība 1169 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
1.4.  Skudru iela 5, Cēsis, zemes gabala platība 2254 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
 
2.      Zemes gabalu lietošanas mērķis – individuālās dzīvojamās apbūves zeme (0601);
 
3.      Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;
 
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 61
Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Loka ielā 6, Cēsīs
 
Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Loka ielā 6, Cēsīs, īpašnieka SIA „Kurmis” iesniegumu (reģ.Nr.98/1-23; 16.01.2008.) par dzīvokļu numerācijas piešķiršanu  dzīvojamā mājā Loka ielā 6, Cēsīs (nodota ekspluatācijā 20.12.2007.), pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002.noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas Būvvaldes 2008.gada 18.janvāra priekšlikumu (prot.Nr.3), Cēsu pilsētas dome, nolemj:
 
  Piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Loka ielā 6, Cēsīs, telpu grupām (dzīvokļiem) adrešu numerāciju no 1 līdz 30;
 
  Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;
 
  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 62
Par adreses Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 16, Cēsīs, apstiprināšanu
 
Līdz 1940.gadam Cēsu pilsētā pastāvējis zemes gabals Blaumaņa bulvārī 16 un Ausekļa ielā 6. Uz zemes gabala daļu ar adresi Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 16, Cēsīs, 26.09.1997. atjaunotas īpašuma tiesības un zemes gabals nostiprināts zemesgrāmatā. Uz zemes gabala tiek būvēta vienģimenes dzīvojamā māja.
Izskatot zemes gabala Rūdolfa Blaumaņa bulvārī 16, Cēsīs, īpašnieka Imanta Jakovska 18.01.2008. iesniegumu (reģ.Nr.58/F-1-23) par nekustamā īpašuma adreses apstiprināšanu, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002.noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas Būvvaldes 2008.gada 18.janvāra priekšlikumu (prot.Nr.3), Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
 
  Apstiprināt adresi Rūdolfa Blaumaņa bulvāris 16, Cēsis ;
 
  Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;
 
  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 
  


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 74
Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Festivāla ielā 36, Cēsīs
          Izskatot namīpašuma Festivāla ielā 36, Cēsīs, īpašnieka Gata Lecīša  14.01.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 34/F-1-23) par telpu grupu numerācijas likvidēšanu dzīvojamā mājā Festivāla ielā 36, Cēsīs, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 15.01.2008. priekšlikumu (prot.Nr.2), Cēsu pilsētas dome nolemj: 
 
  Likvidēt telpu grupu numerāciju individuālajā dzīvojamajā mājā Festivāla    ielā 36, Cēsīs;
 
  Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;
 
  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 75
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta (a) apakšpunktu un 14. panta otrās daļas 3. punktu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 10.01.2008. atzinumu (prot.Nr.1) atzinumu,  Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
          Veikt grozījumus Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (protokols Nr. 9, § 24), papildinot to ar 21 punktu sekojošā redakcijā:
„21 . Fiziskām un juridiskām personām, kuras veic komercdarbību, nomas maksu par nedzīvojamām telpām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras neatrodas Cēsu pilsētas centrā, atļauts samazināt, ņemot vērā minētā lēmuma 1.1 – 1.4 apakšpunktos dotos nomas maksas apmērus:
21 1. ne vairāk kā par 58% nedzīvojamām telpām Saules ielā 23, Cēsīs.”
 
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 76
Par nedzīvojamo telpu nomu Saules ielā 23, Cēsīs
Saskaņā ar ierakstu Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1470 uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Saules ielā 23, Cēsīs. Ar Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) nekustamais īpašums Saules ielā 23, Cēsīs nodots Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” valdījumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta (a) apakšpunktu , Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts), SIA „CDzP” iesniegumu, Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu (§ 24; prot. Nr. 9) „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 10.01.2008. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:
1.Iznomāt SIA „CDzP” (reģistrācijas numurs 44103029458, juridiskā adrese Gaujas iela 7, Cēsis), nedzīvojamās telpas ēkas Saules ielā 23, Cēsīs telpas 1.stāvā ar kopējo platību 483,3 kv.m. un ēkas 2. stāvā ar kopējo platību 334,7 kv.m., pavisam kopā 818 kv.m, uz nomas termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim, nosakot, ka:
1.1.  telpas tiek iznomātas ar mērķi: viesnīcas vajadzībām;
1.2.  nomas maksa ir Ls 0,50 (piecdesmit santīmi) tajā skaitā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 18% par vienu kvadrātmetru mēnesī, kas tiek iekasēta no nomas līguma spēkā stāšanās brīža. Nomas maksa var tikt palielināta atbilstoši inflācijas piegumam, ja tiek pieņemts atbilstošs Cēsu pilsētas domes lēmums;
1.3.  Nomnieks pēc saviem ieskatiem slēdz līgumus par komunālo un citu pakalpojumu (ūdens, kanalizācija, apkure, elektroenerģija, telpu uzkopšana, telefons, apsardze, atkritumu izvešana) saņemšanu, par ko patstāvīgi veic norēķinus;
1.4.  Nomnieks par saviem līdzekļiem, izmantojot savu darbaspēku veic telpu nepieciešamos remontdarbus kārtībā, kādu paredz instrukcija „Par kārtību, kādā telpu nomniekam tiek atlīdzināti izdevumi, veicot remontdarbus pašvaldības nedzīvojamās telpās” (apstiprināta Cēsu pilsētas domes 2003. gada 24. aprīļa sēdē (protokols Nr. 9, §25). Pirms remontdarbu veikšanas Nomnieks iesniedz Iznomātājam atlīdzināmo izdevumu izmaksas (kapitāls), kuras tiek apstiprinātas ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.
1.5.  Ja Nomnieks izpilda lēmuma 1.4. punkta nosacījumus, apstiprinātie atlīdzināmie izdevumi tiek segti ieskaita veidā no ikmēneša nomas maksas, atbrīvojot Nomnieku no telpu nomas maksas uz laiku, kurā tiek atlīdzināti nepieciešamie un derīgie (kapitālie) ieguldījumi, bet ne ilgāk par nomas līguma termiņu.
 
2.      Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) noslēgt atbilstošu nomas līgumu.
 
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 77
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Dzidravota ielā 5, Cēsīs
 
Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Dzidravota ielā 5, Cēsīs, kad. Nr.4201 007 0228. Zemes gabals iznomāts SIA „Cīruļkalns – atpūtas bāze”. Zemes gabala platība 128635 m2, līdz šim noteiktais zemes lietošanas mērķis „Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, parku, skvēru, meža parku, aleju, pludmaļu, krastmalu un citu koplietošanas un rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa” (0908).  Saskaņā ar LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.pielikumu „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu pārejas tabula”, ar 01.01.2007. šis nekustamā īpašuma lietošanas mērķis iegūst nosaukumu „Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa” (0501). Saskaņā ar iepriekš minēto MK noteikumu 2.pielikumu „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra ar paskaidrojumiem”, uz zemes gabala notiekošā darbība – slēpošanas trašu uzturēšana, atbilst nekustamā īpašuma lietošanas mērķim „Sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas” (0503). Daļu no zemes gabala aizņem mežs, kuram pēc meža transformācijas veikšanas ir noteiktas tā aizņemtās teritorijas robežas un platība.
Līdz ar to līdz šim noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis neatbilst reālajai zemes gabala izmantošanai un ir maināms.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 15.01.2008. priekšlikumu (prot. Nr.2), Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
  Mainīt zemes gabalam Dzidravota ielā 5, Cēsīs, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nosakot sekojošus mērķus:
- sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (0503) – 101250 m2,
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) –
  27385 m2;
 
  Pēc zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām aprēķināšanas, ierosināt grozījumu veikšanu nomas līgumā;
 
  Lēmuma izpildi uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule);
 
  Kontroli pār lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 78
Par saistošo noteikumu Nr. 1 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu
 
Pamatojoties uz ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu (saistošie noteikumi) un 15.panta pirmās daļas 4.punktu (iedzīvotāju izglītība), Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu (Katrai pašvaldībai ir pienākums savā administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem nodrošināt iespēju iegūt pirmsskolas izglītību) un 17.panta ceturtās daļas 2.punktu (nodrošina savā administratīvajā teritorijā dzīvojošos izglītības vecumu sasniegušos bērnus ar vietām izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iegūšanai) Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.01.2008. atzinumu (prot.Nr1.), Cēsu pilsētas dome nolemj:
  Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Saistošos noteikumus Nr.1 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”, saskaņā ar pielikumu. Cēsu pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr.1 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” stājas spēkā ar 2008.gada 01.martu. Ar Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr.1 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” spēkā stāšanos spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 28.11.2002. lēmums „Noteikumi bērnu uzņemšanai Cēsu pilsētas vispārējas pirmsskolas izglītības iestādēs” (prot.Nr. 29, 26.punkts) un tajā veiktie grozījumi. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. D.Baltiņa) un Cēsu pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītāja I.Karlsberga) nodrošināt Saistošo noteikumu izziņošanu un publicitāti atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.pantam.
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 79
Par grozījumiem Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikumā
 
Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un 48, 49 un 50 pantiem, Vispārējās izglītības likuma 9.panta 2.daļu un 4.punkta 12.pantu, uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmo daļu un 73.panta pirmās daļas 1.punktu, 23.04.1996. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”, 03.10.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”, 24.08.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 01.11.2005. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)”, 28.08.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 570 „Vispārējās izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides kārtība”, Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas direktores Ievas Eglītes iesniegumu 09.01.2008. Nr.4.1/5.(reģ.Nr.45/1 -24) ,Cēsu pilsētas domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 10.01.2008. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
1.      Apstiprināt grozījumus Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikumā saskaņā ar pielikumu.
2.      Uzdot Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai (direktore Ieva Eglīte);
2.1. nodrošināt lēmuma izpildi;
2.2. informēt Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes  nolikumā .
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 80
Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu
 
        08.01.2008. Cēsu pilsētas domē reģistrēts SIA „AM Lauku apgāde” (reģistrācijas Nr.59503003381, adrese Tirgoņu iela 3, Cēsis) direktores Anitas Martinsones iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu ar SIA „AM Lauku apgāde” par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 59/300 domājamām daļām. Uz zemes gabala atrodas ēka, kuras 59/300 domājamās daļas reģistrētas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz SIA „Lauku apgāde” (tagad SIA „AM Lauku apgāde”) vārda.
      Zemes gabals Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 3919 m2 platībā, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (14.01.2000.; nodalījuma Nr.1366).
  Izskatot SIA „AM Lauku apgāde” iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu (reģ.Nr.36/1-23; 08.01.2008.), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 10.01.2008. atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
1.      Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA „AM Lauku apgāde” (reģistrācijas Nr.59503003381, adrese Tirgoņu iela 3, Cēsis) par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs (kadastra Nr.4201-003-0135), 59/300 domājamām daļām uz 5 gadiem, sākot ar 2008.gada 15.februāri.
 
2.      Visa zemes gabala kopplatība 3919 m2.
 
3.      Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
 
4.      Zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.
 
5.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.
 
6.      Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.
 
7.      Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
 
8.      Lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
 
9.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt  Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 81
Par zemes gabala Vāveres ielā 18, Cēsīs, daļas nomu
 
        08.01.2008. Cēsu pilsētas domē reģistrēts Automašīnas garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Celtnieks-21” (reģistrācijas Nr.44103032104, adrese Leona Paegles iela 4-8, Cēsis) valdes priekšsēdētāja Ilmāra Grigora iesniegums ar lūgumu iznomāt Automašīnas garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai „Celtnieks -21” zemes gabalu Vāveres ielā 18, Cēsīs, uz kura atrodas tai piederošas garāžu ēkas (reģistrētas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0016 2521; 10.01.2005.).
       Zemes gabals Vāveres ielā 18, Cēsīs, 1254 m2 platībā, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (25.08.2004.; nodalījuma Nr.1000 0014 6830).
        Izskatot Automašīnas garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Celtnieks-21” iesniegumu (reģ.Nr.32/1-23; 08.01.2008.) par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala Vāveres ielā 18, Cēsīs, daļu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 10.01.2008. atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
1.      Noslēgt zemes nomas līgumu ar Automašīnas garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību „Celtnieks-21” (reģistrācijas Nr.44103032104, adrese Leona Paegles iela 4-8, Cēsis) par zemes gabala Vāveres ielā 18, Cēsīs (kad.Nr.4201-009-0312), daļu, 945 m2 platībā, saskaņā ar plānu , uz 5 gadiem, sākot ar 2008.gada 1.februāri.
 
2.   Visa zemes gabala kopplatība 1254 m2.
 
3.      Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (transporta līdzekļu garāžu apbūve -1104).
 
4.      Zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.
 
5.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot atbilstošu zemes nomas līgumu.
 
6.      Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot nomas līgumu.
 
7.      Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
 
8.      Lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
 
9.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt  Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 82
Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2008.gadam
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) un (g) apakšpunktiem, likuma „Bibliotēku likums” 16.panta 9.punktu,Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas iesniegumu (03.01.2008., Nr.01-12/1) un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.01.2008 atzinumu (prot.Nr.1) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 10.01.2008. atzinumu prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
1.        Ar 2008.gada 25.janvāri atzīt par spēku zaudējušu 28.12.2006. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.758 „Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2007.gadam” (prot.20, 45.p.)
2.        Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumus 2008.gadam saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu Centrālās bibliotēkas direktorei N.Kramai.
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 83
Par Cēsu pilsētas domes, pakļautības iestāžu un aģentūru vienotā grāmatvedības kontu plāna apstiprināšanu
 
Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, 21.10.2003. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, 15.11.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.867 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 10.01.2008. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu pilsētas domes, pakļautības iestāžu un aģentūru vienoto grāmatvedības kontu plānu saskaņā ar pielikumu.
2.      Lai nodrošinātu operatīvu kontu plāna pielietošanu grāmatvedības uzskaitē, pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju vai viņa prombūtnes laikā Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku ar rīkojumu apstiprināt izmaiņas kontu plānā, ja tās radušās sakarā ar grozījumiem normatīvajos dokumentos un nepieciešamajām izmaiņām uzskaites specifikas nodrošināšanai.
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 86
Par grozījumiem 08.06.2007. Nomas līgumā (Nr. 2-7-21/2007) par nedzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 6A, Cēsīs
 
Ar 2007. gada 31. maija Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr. 334 „Par nedzīvojamo telpu nomas līguma apstiprināšanu Raunas ielā 6A, Cēsīs” (prot. Nr. 9, 2. p.) apstiprināts un 2007. gada 08. jūnijā starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un Cēsu rajona invalīdu biedrību (Nomnieks) noslēgts Nomas līgums par nedzīvojamām telpām 141,6 kvm platībā administratīvajā ēkā Raunas ielā 6A, Cēsīs (turpmāk tekstā – Nomas līgums).
          2007. gada 12. decembrī saņemts Cēsu rajona invalīdu biedrības Priekšlikums (2992/1-25) mainīt noslēgtajā līgumā noteikto savstarpējā ieskaita veikšanas kārtību.
Izvērtējot iepriekšminēto un, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 10.01.2008. (prot. Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
1.Grozīt 2007. gada 08. jūnija Nomas līguma 4.2 un 4.3 punktus, izsakot:
1.1  4.2 punktu sekojošā redakcijā: „Puses vienojas, ka atlīdzināmie izdevumi, kas saistīti ar Telpu remontu, tiek segti ieskaita veidā no nomas maksas, veicot savstarpējo ieskaitu vienu reizi ceturksnī  laika periodā no 2008. gada 01. janvāra līdz 2017. gada 04. februārim”;
1.2  4.3 punktu sekojošā redakcijā: „Iznomātājs un Nomnieks līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša 15 (piecpadsmitajam) datumam attiecīgi viens otram iesniedz rēķinu par telpu nomu un kapitālieguldījumu segšanu”.
 
2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) sagatavot grozījumus 08.06.2007. Nomas līgumā.
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 87
Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā
 
Cēsu pilsētas dome par saviem līdzekļiem izbūvēja laika posmā no 2006. – 2007. gadam sekojošos lietus kanalizācijas tīklus: 1)Briežu ielā par materiālo vērtību 6025,96 LVL (seši tūkstoši divdesmit pieci lati un 96 santīmi), kas ekspluatācijā nodoti 2007. gadā (Akts Nr.170); 2) Piebalgas ielā par materiālo vērtību 134332,98 LVL (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši trīssimt trīsdesmit divi lati un 33 santīmi), kas ekspluatācijā nodoti 2007. gadā (Akts Nr.96); 3)Vilku ielā par materiālo vērtību 27245,91 LVL (divdesmit septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci lati un 91 santīms), kas ekspluatācijā nodoti 2007. gadā (Akts Nr.118).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21. punkta 1. daļas 17.punktu, „Valsts pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 3. panta pirmās daļas 4. punktu un 40 pantu, „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43. panta pirmās daļas 1. punkta un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 10.01.2008. atzinumu (prot.Nr.1) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 10.01.2008. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
  Iekļaut Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā šādus lietus ūdens kanalizācijas tīklus tai skaitā lietus ūdens kanalizācijas skatakas un lietus ūdens uztvērējakas:
1)     Briežu ielā L=320 m par bilances vērtību 6025,96 LVL (seši tūkstoši divdesmit pieci lati un 96 santīmi);
2)     Piebalgas ielā L=1222 m par bilances vērtību134332,98 LVL (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši trīs simti trīsdesmit divi lati un 33 santīmi);
3)     Vilku ielā L=320 m par bilances vērtību 27245,91 LVL (divdesmit septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci lati un 91 santīms).
 
  Uzdot Cēsu pilsētas domes Komunālai nodaļai (vadītājs I.Mercs) nodrošināt pašvaldības rīcībā esošo minēto lietus kanalizācijas tīklu izpilddokumentācijas pieejamību Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” valdei;
 
  Uzdot Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” valdei veikt visas darbības, kas saistītas ar sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, līdz 2008. gada 1. jūnijam;
 
  Lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes Komunālai nodaļai (vadītājs I. Mercs);
 
  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs G. Šķenders.
 
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 88
Par Saistošo noteikumu Nr.2 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam” apstiprināšanu
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 10.01.2008. (prot. Nr. 1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
  Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.2 “Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam” , saskaņā ar pielikumu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. Cēsu pilsētas domes Administratīvai nodaļai (vadītājas p.i.  D.Baltiņa)Saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 89
Par abonementu maksas noteikšanu  maksas autostāvvietās Cēsu pilsētā
 
Noklausoties Cēsu pilsētas pašvaldības  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu maksas autostāvvietas” kapitāla daļas turētāja pārstāvja atbildīgā darbinieka A.Suškina ziņojumu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr.14 (prot.Nr.18,&10), 01.11.1999., “Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi Cēsu pilsētas administratīvās teritorijas ielu sarkano līniju un domes valdījumā esošo īpašumu robežās” 3.2.punktu  un, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 10.01.2008. (prot. Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
1.  Atzīt par spēku zaudējušu   Cēsu pilsētas domes  11.11.2004. sēdes (prot.Nr.24, &27) lēmumu.
2.  Apstiprināt  tarifus:
2.1. abonementa maksu par vienu  transporta  līdzekļa novietošanas stāvvietu mēnesī, veicot ikmēneša maksājumus –  Ls 40,00 (četrdesmit lati 00 santīmi, t.sk.PVN 18 %).
2.2. abonementa maksu par vienu  transporta  līdzekļa novietošanas stāvvietu, slēdzot līgumu uz sešiem mēnešiem – Ls 210,00 (divi simti desmit lati 00 santīmi, t.sk.PVN 18%), 
2.3. abonementa maksu par vienu  transporta  līdzekļa novietošanas stāvvietu, slēdzot līgumu uz divpadsmit  mēnešiem Ls  380,00 (trīs simti  astoņdesmit lati 00 santīmi, t.sk.PVN 18%).
3.  Cēsu pilsētas pašvaldības  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu maksas autostāvvietas” valdes loceklim J.Kamšam, saskaņojot ar kapitāla daļas turētāja pārstāvi, ir tiesības noteikt atlaides līdz 50%.
4.  Noteikt, ka lēmums stājas spēkā  ar 2008.gada 1.februāri.
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 90
Par maksas noteikšanu  maksas autostāvvietās Cēsu pilsētā
          Noklausoties Cēsu pilsētas pašvaldības  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu maksas autostāvvietas” kapitāla daļas turētāja pārstāvja atbildīgā darbinieka A.Suškina ziņojumu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr.14 (prot.Nr.18,&10), 01.11.1999.,  “Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi Cēsu pilsētas administratīvās teritorijas ielu sarkano līniju un domes valdījumā esošo īpašumu robežās” 3.2.punktu  un, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 10.01.2008. atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
1.  Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes  29.04.2004. sēdes (prot.Nr.10, &27), &35, 2.punktu, 12.08.2004. (prot.Nr.17,&31) 1.1.punktus un 15.11.2005. sēdes (prot.Nr.26,&15) 2.punktu.
2.  Noteikt maksu par autotransporta līdzekļu novietošanu:
2.1.   Cēsu pilsētas vēsturiskajā centrā :
-  uz laiku līdz 1 stundai Ls 0,50, t.sk.PVN 18%,
-  minimālā  maksa Ls 0,15, t.sk.PVN 18%.
      2.2.   Pārējā Cēsu pilsētas teritorijā:
-  uz laiku līdz 1 stundai Ls 0,40, t.sk.PVN 18%,
-  minimālā maksa  Ls 0,10, t.sk.PVN 18%.
      2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā pakāpeniski – periodā no 2008.gada 1.februāra līdz 2008.gada 30.jūnijam pēc katra elektroniskā laika skaitītāja pārprogrammēšanas.
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 91
Par ziedojuma pieņemšanu
 
Pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu (Valsts amatpersona, kā arī valsts vai pašvaldības institūcija var pieņemt ziedojumu un citāda veida mantisko palīdzību valsts vai pašvaldības institūcijas vajadzībām — personāla apmācības vai darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedz kāda neiesaistīta trešā persona un tas tiek pieņemts, ievērojot šā panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, kā arī neveicina valsts amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.),  Sociālo lietu komitejas 10.01.2008. (prot.Nr.1) atzinumu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 10.01.2008. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
  Atļaut Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (turpmāk tekstā – Aģentūra) Aģentūras organizēto pasākumu tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai pieņemt ziedojumus no sekojošām komercsabiedrībām un privātpersonām :
1.1.   Ls 100,- no SIA „Jaunzemes ASB”, reģistrācijas Nr. 44103030387;
1.2.   Ls 150,- no SIA „M.E. LAT-LUX, reģistrācijas Nr. 40003081111;
1.3.   Ls 100,- no SIA „Dunkāns”, reģistrācijas Nr. 44103008189;
1.4.   Ls 100,- no Ilzes Sončikas,
1.5.   Ls 120,- no Sarmītes Bangas.
  Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” izlietot līdzekļus atbilstoši ziedojuma mērķim. Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” divu gadu laikā pēc ziedojumu pieņemšanas atturēties pieņemt jebkādus lēmumus attiecībā uz ziedotājiem. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B. Kuplai.
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 92
Par Cēsu pilsētas dalību konkursā „Eiropas kultūras galvaspilsēta”
 
LR Kultūras ministrija izsludinājusi konkursu „Eiropas kultūras galvaspilsēta”.  Lai veidotu Cēsu pilsētas atpazīstamību, veicinātu kultūras un tūrisma attīstību, vietējo un reģionālo identitāti un Eiropas integrāciju, pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.01.2008. atzinumu (prot.Nr.1) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 10.01.2008.atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
  Piedalīties konkursā „Eiropas kultūras galvaspilsēta”, titula iegūšanai 2014. gadā. Izveidot darba grupu šādā sastāvā:
Andris Mihaļovs, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks - darba grupas vadītājs
Jānis Rozenbergs, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors
Dita Trapenciere, Cēsu pilsētas domes Attīstības nodaļas speciāliste stratēģiskās plānošanas un investīciju piesaistes jautājumos 
Jolanta Sausiņa, p/a „Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs” direktore
Ieva Malceniece, p/a „Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs” Attīstības un komunikācijas nodaļas vadītāja
Ija Groza, Cēsu kultūras centra direktore
Ilona Asare, Cēsu kultūras centra direktora vietniece mārketinga jautājumos
Ieva Karlsberga, Cēsu pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Aivija Zerne, Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja
 
3. Uzdot darba grupai organizēt dalību konkursā „Eiropas kultūras galvaspilsēta”, kā arī sniegt atskaites par padarīto Cēsu pilsētas domei.
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 93
Par ilgtermiņa aizņēmumu pilsētas ielu, laukumu, lietus ūdens kanalizācijas un apgaismojuma rekonstrukcijai
 
Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldību budžetiem “22.,221.,24.pantiem un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 10.01.2008.(protokols Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
1.      Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei atļaut Cēsu pilsētas domei ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 2 000 000,00 (divi miljoni lati) ar Valsts kases noteikto procentu likmi Cēsu pilsētas ielu rekonstrukcijai, t.sk. LVL 1 800 000,00 pilsētas ielu seguma un inženierkomunikāciju laukumu un apgaismojuma rekonstrukcijai, būvuzraudzībai, autoruzraudzībai un LVL 200 000,00 tehniskā projekta sagatavošanai.
2.      Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2027.gadam.
3.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2009.gada martā saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
4.      Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu (atmaksu veikt no speciālā budžeta autoceļu (ielu)fonda līdzekļiem).
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 94
Par ilgtermiņa aizņēmumu jaunas pirmskolas izglītības iestādes būvniecībai
 
Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldību budžetiem “22.,221.,24.pantiem un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 10.01.2008..(protokols 1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
1. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei atļaut Cēsu pilsētas domei ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 1 330 000,00 (Viens miljons trīs simti trīsdesmit tūkstoši lati) ar Valsts kases noteikto procentu likmi, lai nodrošinātu līdzfinansējumu jaunas pirmskolas izglītības iestādes būvniecībai.
  Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2025.gadam. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2010.gada martā saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 95
Par ilgtermiņa aizņēmumu Vidzemes Mūzikas un kultūras centra rekonstrukcijas būvprojekta izstrādei Raunas ielā 12, Cēsīs
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.,221.,24.pantiem un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 10.01.2008..(protokols 1) , Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
  Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei atļaut Cēsu pilsētas domei ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 286 600.00 (Divi simti astoņdesmit seši tūkstoši seši simti lati) ar Valsts kases noteikto procentu likmi Vidzemes Mūzikas un kultūras centra rekonstrukcijas būvprojekta izstrādei Raunas ielā 12, Cēsīs. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2020.gadam. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2009.gada septembrī saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 103
Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Andra MIHAĻOVA atvaļinājumu
 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu” 15.panta 5.daļu un Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Andra MIHAĻOVA (02.01.2008.) iesniegumu , Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
 
  Piešķirt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim MIHAĻOVAM no 2008.gada 11.februāra līdz 2008.gada 24.februārim (ieskaitot) ikgadējo atvaļinājumu. Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka darba pienākumus šajā laikā  veiks Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS.
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr. 105
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.09.2007.lēmumā „Par projekta pieteikuma „Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs” iesniegšanu Mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010.gadam”
 
Pamatojoties uz 2007.gada 21.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.566 „Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010.gadā”, 2007.gada 4.oktobrī noslēgto Būvuzņēmuma līgumu Nr.2-14-70/2007, 2007.gada 14.oktobrī noslēgto Būvuzraudzības līgumu Nr.2-137-103/2007 un 2007.gada 30.novembrī noslēgto Autoruzraudzības līgumu Nr.2-137-129/2007, Cēsu pilsētas dome nolemj:
 
Izdarīt Cēsu pilsētas domes 13.09.2007.lēmuma Nr.577 „Par projekta pieteikuma „Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs” iesniegšanu Mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010.gadam” (prot.Nr.15,52p.) 2.punktā šādu grozījumu:
 
Aizstāt skaitli „1 619 899.48”ar skaitli „1 742 441.96”.
 
 
 
Pielikums
Cēsu pilsētas domes 24.01.2008.
lēmumam Nr.78 (prot. Nr. 2,21.p.)
 
Cēsīs, 2008.gada 24.janvārī
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr.
Saistošie noteikumi Nr. 1 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”
 
          Izdoti saskaņā ar likuma „Pa pašvaldībām”43.panta
trešo daļu un 15. panta pirmās daļas 4. punktu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un ceturtās daļas 2.punktu
 
1. Vispārīgie noteikumi
 
1.1. Šie noteikumi nosaka izglītojamo, turpmāk tekstā – Bērns, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtību par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, turpmāk tekstā – Iestādes.
1.2. Pirmsskolas izglītības programmu Bērns apgūst no 1,5 (1 gada un sešu mēnešu) līdz 7 (septiņu) gadu vecumam.
1.3. Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā Iestādē. Bērna vecākiem vai personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk tekstā – Vecāki, ir tiesības mainīt Iestādi saskaņā ar šo noteikumu 6.1. punktu.
1.4. Jautājumu par bērnu uzņemšanu Iestādē izskata ar Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota Komisija bērnu uzņemšanai Iestādē, turpmāk tekstā – Komisija.
1.5.  Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļai (turpmāk tekstā – Izglītības nodaļa) un Komisijai, komplektējot pirmsskolas grupas, jāievēro Vispārējās izglītības likums, šie saistošie noteikumi un citi spēkā esošie normatīvie akti.
 
2. Bērnu reģistrācija uzņemšanai Iestādēs
 
2.1. Izglītības nodaļa veido pieprasījuma uzskaiti par Bērnu uzņemšanu Iestādēs, kā arī veic nepieciešamo dokumentu noformēšanu.
2.2. Vecāki, reģistrējot rindā Bērnu uzņemšanai Iestādē, Cēsu pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā iesniedz:
2.2.1.  iesniegumu – uzskaites kartīti (turpmāk tekstā – Vecāku iesniegums);
2.2.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju.
2.3. Vecāku iesniegumu par pieprasījumu uzņemt Bērnu Iestādē kārto hronoloģiskā secībā pēc iesniegumu saņemšanas datuma bērnu dzimšanas gadu secībā un uzglabā Izglītības nodaļā 7 (septiņus) gadus.
2.4. Cēsu pilsētas dome nosūta Vecākiem rakstisku informāciju par Bērna uzņemšanu rindā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Vecāku iesnieguma reģistrēšanas, norādot reģistrācijas numuru.
 
3. Bērnu uzņemšana Iestādēs
 
3.1. Komisija darbojas patstāvīgi, izskatot iesniegumus uz vakantām vietām Iestādēs.
3.2.  Komisija pieņem lēmumu par vietas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādē ar atklātu balsošanu pēc balsu vairākuma principa. Komisijas sēdes tiek protokolētas un protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un protokolists.
3.3. Komplektējot grupas, Komisija piešķir vietu Iestādē rindas kārtībā (bērnu dzimšanas gadu secībā), ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā Iestādēs.
3.4.  Rindas kārtībā piešķirot vietu Bērnam, Komisija iespēju robežās piešķir vietu Bērnam tajā Iestādē, kuru līdz vietas piešķiršanai jau apmeklē Bērna brālis vai māsa.
3.5.  Ārpus rindas Iestādē uzņem Bērnus, ja tas noteikts Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
3.6   Komplektējot grupas, Komisija ir tiesīga ārpus kārtas piešķirt vietu Iestādē bērniem,
3.6.1. kuru dzīvesvieta deklarēta Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā un kuriem tajā kalendārajā gadā, kad aprit pieci gadi, jāuzsāk apgūt obligātā piecgadīgo un sešgadīgo Bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei;
3.6.2. kuru vecāki ir profesionālā dienesta karavīri;
3.6.3. kuru Vecāki ir pedagoģiskie darbinieki Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā esošās izglītības iestādēs;
3.6.4. kuru Vecāki ir Cēsu pašvaldības policijas vai Cēsu rajona Policijas pārvaldes atestētie darbinieki un kuriem ir piešķirtas speciālās dienesta vai amata pakāpes;
3.6.5. kuri ir nodoti ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā vai audžuģimenē).
3.7.  Vecākiem, kuru bērniem ir tiesības ārpus kārtas tikt uzņemtiem Iestādē, pamatojoties uz šiem saistošajiem noteikumiem, jāiesniedz:
3.7.1. Cēsu pilsētas domei adresēts iesniegums ar pamatojumu par vietas piešķiršanu Iestādē;
3.7.2.  darba devēja apliecinājuma vēstule par darba tiesisko attiecību faktu uz grupas komplektācijas brīdi – saistošo noteikumu 3.6.2., 3.6.3. un 3.6.4. minētajos gadījumos; 
3.7.3. lēmuma kopija par aizbildniecības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu vai lēmuma kopija par bērna ievietošanu audžuģimenē vai lēmuma kopija par bērna ievietošanu aprūpes iestādē - saistošo noteikumu 3.6.5. minētajos gadījumos.
3.8. Pieņemot lēmumu par vietas piešķiršanu Iestādē, Komisija Vecāku iesniegumus un tam pievienotos dokumentus izskata sekojošā secībā:
3.8.1. Vecāku iesniegumi, kuru bērniem ir tiesības tikt uzņemtiem Iestādē ārpus rindas, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
3.8.2. Vecāku iesniegumi, kuri attiecas uz šo noteikumu 3.6. punktā minētajiem gadījumiem;
3.8.3. Vecāku iesniegumi, kuri reģistrēti hronoloģiskā secībā un kuros Bērnu dzīvesvieta deklarēta Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā;
3.8.4. pārējie Vecāku iesniegumi reģistrācijas hronoloģiskā secībā.
3.9. Uzņemot Bērnus Iestādēs, nav atļauts rīkot iestājpārbaudījumus. 
 
4. Bērnu reģistrēšana un uzņemšana Iestādēs
 
4.1. Cēsu pilsētas dome 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par vietas piešķiršanu Iestādē informē Vecākus.
4.2. Lai Bērnu uzņemtu Iestādē, vecākiem Iestādē, kurā ir piešķirta vieta, jāiesniedz šādi dokumenti:
4.2.1.  Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja parakstīts norīkojums par vietas piešķiršanu Iestādē;
4.2.2. iesniegums par bērna uzņemšanu Iestādē;
4.2.3. Bērna datu bāzes uzskaites kartiņa;
4.2.4. medicīniskā karte 026/u vai ģimenes ārsta izziņa par Bērna veselības stāvokli;
4.2.5. Bērna dzimšanas apliecības kopija vai noraksts, uzrādot oriģinālu.
4.2.6. Vecākiem ir tiesības pēc savas iniciatīvas iesniegt arī citus dokumentus, kas saitīti ar Bērnu.
4.3.  Iestādes vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, pieņemot iesniegumu par Bērna uzņemšanu Iestādē iepazīstina Vecākus ar šādiem dokumentiem:
4.3.1. Iestādes reģistrācijas apliecību;
4.3.2. Iestādes nolikumu;
4.3.3.  Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;
4.3.4. Iestādes licencētu izglītības programmu;
4.3.5. Iestādes licenci.
4.4.  Bērna uzņemšanu Iestādē, pamatojoties uz šo saistošo noteikumu 4.2. punktā minētajiem dokumentiem, noformē ar šīs Iestādes vadītāja rīkojumu, norādot programmu, kuru bērns apgūs.
4.5.  Vecākiem, reģistrējot Bērnu Iestādē, jānoslēdz līgums „Par bērna izglītošanu un aprūpi pirmsskolas izglītības iestādē”.
 
5. Dokumenti par pirmsskolas izglītības programmas apguvi piecgadīgo un sešgadīgo Bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai
 
5.1.     Bērnam, kurš apguvis piecgadīgo un sešgadīgo Bērnu obligāto pirmsskolas izglītības programmu, izsniedz izziņu.
5.2.     Pamats izziņas izsniegšanai ir vadītāja rīkojums par piecgadīgo un sešgadīgo Bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmas apguvi.
5.2.     Izziņu par piecgadīgo un sešgadīgo Bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmas apguvi vecāki iesniedz vispārējā vai speciālajā izglītības iestādē, kurā Bērns uzsāks mācības 1. klasē.
 
6.      Citi noteikumi
 
6.1. Ja Vecāki vēlas pārtraukt Bērna, kurš apmeklē obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei, izglītošanu Iestādē, tad Vecāki iesniedz:
6.1.1. rakstveida iesniegumu Iestādes vadītājam par Iestādes maiņu, norādot to Iestādi, kuru Bērns turpmāk apmeklēs;
6.1.2. izziņu no Iestādes, kuru Bērns apmeklēs, par to, ka tajā ar noteikto datumu ir iespējas uzņemt Bērnu.
6.2.  Iestādes vadītājs rakstiski informē Izglītības nodaļu par izmaiņām bērnu sastāvā.
6.3.  Iestādes vadītājs, saņemot apstiprinājumu par Bērna uzņemšanu citā Iestādē, ierakstītā vēstulē nosūta šai Iestādei iekārtoto Bērna personas lietu.
6.4.  Ja Bērns, kurš apmeklē Iestādi uz laiku izbrauc uz citu valsti, Vecāki iesniedz Iestādes, kuru Bērns apmeklē, vadītājai iesniegumu, kurā norāda, uz cik ilgu laiku bērns izbrauc no valsts. Ja Bērns izbraucis uz citu valsti uz laiku līdz vienam gadam, viņu nedrīkst atskaitīt no Bērnu saraksta. Aizbraukušā Bērna vietā var uzņemt citu Bērnu, nepārsniedzot noteiktos normatīvus grupu piepildījumam.
6.5. Bērnam tiek saglabāta vieta pirmsskolas iestādē:
6.5.1. Bērna slimības /karantīnas/ gadījumā, ja to apliecina ģimenes ārsta izziņa;
6.5.2. Vecāku slimības laikā, ja nav neviena, kas Bērnu var atvest un izņemt no Iestādes, un ja tiek iesniegts vecāku slimību apstiprinošs dokuments;
6.5.3. Vecāku atvaļinājuma laikā, bet ne ilgāk kā 84 kalendārās dienas gadā, kurā ieskaitītas arī pirmsskolas iestādes atvaļinājuma 56 kalendārās dienas;
6.5.4. uz laiku, kamēr Bērns tiek nosūtīts uz apmācību specializētajā pirmsskolas iestādē vai izstājās no Iestādes uz laiku veselības uzlabošanas nolūkā, iesniedzot pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu.
6.6.  Ja Vecāki atsakās no piešķirtās vietas Pirmsskolas iestādē kalendārajā gadā, tad vecāku iesniegumu atkārtoti izskata nākamajā Komisijas sēdē, ņemot vērā šajos noteikumos minēto kārtību.
 
7. Noslēguma jautājumi
 
7.1.     Komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Cēsu pilsētas domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā, Raunas ielā 4, Cēsīs, LV – 4101 Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un termiņos.
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                             _ G.Šķenders
 
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr.
Pielikums Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumam Nr.79 (prot. Nr. 2) Grozījumi Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikumā
Grozījumi Nr.3
Izdoti saskaņā ar Izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta
1.daļu
 
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmo daļu un 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Izglītības likuma 48, 49 un 50 pantiem, Vispārējās izglītības likuma 4.punkta 12.pantu, 23.04.1996. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”, 03.10.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”, 24.08.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 01.11.2005. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)”, 28.08.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 570 „Vispārējās izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides kārtība” veikt sekojošas izmaiņas Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikumā:
  Punktu 31. izteikt jaunā redakcijā : „Katram mācību gadam plānoto dienu sadali nosaka skolas direktors.”.
2.      Punktu 36.izteikt jaunā redakcijā : „ Izglītojamo pārceļ nākamajā klasē, ja viņš ir saņēmis gada vērtējumu visos attiecīgās izglītības programmas konkrētajā klasē noteiktajos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots) un nav saņēmis vērtējumu, kas neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai ir zemāks par četrām ballēm:
36.1. 1.-4.klasē – vairāk nekā vienā mācību priekšmetā;
36.2. 5.-6.klasē – vairāk nekā divos mācību priekšmetos.”.
        3. No jauna ieviest punktu 44.1. sekojošā redakcijā „Izglītības iestādē ir lineāri funkcionālā vadības struktūra. Darbinieki ir pakļauti vienam vai vairākiem vadītājiem. Darbinieku pakļautība noteikta amatu aprakstos.”.
        4. Punktu 46.5. izteikt jaunā redakcijā : „Nodrošināt  Skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem, pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus un darbiniekus saskaņā ar darba likumu un atbilstoši 2000.gada 3.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”  un 2007.gada 28.augusta noteikumiem Nr.570 „Vispārējās izglītības pedagogu un interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides kārtība”.”.
         5.  Svītrot punktu 47.5.
         6. Punktu 47.12. izteikt jaunā redakcijā : „izdod Skolas darbību reglamentējošos  dokumentus;”.
          7.  Punktu 48.13. izteikt jaunā redakcijā :  „katru mācību gadu atbilstoši valsts izglītības standartiem nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku un kārtību;”.
          8. Svītrot punktu 55.4.
          9. Punktu 110. izteikt jaunā redakcijā : „Skolā tiek organizēta skolēnu ēdināšana. Ar skolēnu ēdināšanu saistītos jautājumus risina direktors, Skolas padome un Cēsu pilsētas dome.”.
        10.  Punktu 117. izteikt jaunā redakcijā : „ Lai nodrošinātu skolēnu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību , Skolā  strādā medmāsa, kuras kompetence noteikta  Ministru kabineta noteikumos un amata aprakstā.”.
Grozījumi stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Cēsu pilsētas domi..
 
Direktore                (paraksts)                                            I.Eglīte
 
09.01.2008. Cēsis
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                         G.ŠĶENDERS
 
 
 
Pielikums
Cēsu pilsētas domes 24.01.2008.
lēmumam Nr.82 (prot. Nr. 2)
Maksas pakalpojumi Cēsu Centrālajā bibliotēkā 2008.gadā
1.
Starpbibliotēku abonements (SBA)- iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām - Ls 0.50
 
2.
Kopēšana
 
- A4 formāts 1 lpp. - Ls 0.05
- A4 formāts abas puses - Ls 0.08
- A3 formāts 1 lpp. - Ls 0.10
- A3 formāts abas puses - Ls 0.18
 
3.
Laminēšana
 
- A4 formāts - Ls 0.55
- A5 formāts - Ls 0.35
- A6 formāts - Ls 0.25
- 65 x 95 mm - Ls 0.25
 
4.
Brošēšana (spirālē)
 
- Līdz 50 lpp. - Ls 0.70
- 51 – 100 lpp. - Ls 1.00
- 101 – 200 lpp. - Ls 1.50
- Virs 200 lpp. - Ls 2.00
 
5.
Izdrukas (printēšana):
 
Teksts 1 lpp.
- melnbaltā izdruka - Ls 0.06
- krāsainā izdruka - Ls 0.25
 
Attēls
- melnbalts - Ls 0.10
- krāsains:
1/4 lapas daļa - Ls 0.25
1/2 lapas daļa - Ls 0.50
3/4 lapas daļa - Ls 0.75
 1 lapa - Ls 1.00
 
6.
Skenēšana - 1 vienība - Ls 0.30
 
7.
Telpu noma:
 
1 stunda Ls 7.00
1 stunda ar tehnisko nodrošinājumu  Ls 10.00
 
8.
Kavējuma nauda (soda nauda) par laikā nenodotiem iespieddarbiem par katru kavētu dienu pēc noteiktā termiņa
Ls 0.03 par katru grāmatas eksemplāru
Šie maksas pakalpojumi noteikti saskaņā ar LR Bibliotēku likuma 16.panta 9. punktu un Centrālās bibliotēkas nolikumu: „Bibliotēkai ir tiesības izmantojot maksas pakalpojumu, ziedojumu vai dāvinājumu, kā ari saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos līdzekļus bibliotēkas darbības attīstīšanai – darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai, zinātniskās pētniecības darba nodrošināšanai, bibliotēkas krājumu palielināšanai, darbinieku materiālai stimulēšanai un darba procesu uzlabošanai".
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                         G.ŠĶENDERS


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr.
Pielikums  Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumam Nr.85 (prot. Nr. 2,28.p.) Cēsu pilsētas domes amata vienību saraksts 2008.gadam
N.p.k.
Amata nosaukums
Amata vienību skaits
Kods pēc profesiju klasifikatora
Piezīmes
 
1
2
3
4
5
1.
Domes priekšsēdētājs
1
1130 02
 
2.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
1
1130 05
 
3.
Izpilddirektors
1
1130 07
 
4.
Domes iekšējais revidents
1
2411 03
 
 
Juridiskā nodaļa
 
 
 
5.
Nodaļas vadītājs
1
1231 10
 
6.
Jurists
2
2421 02
viena vakance
 
Finanšu nodaļa
 
 
 
7.
Nodaļas vadītājs
1
1231 03
 
8.
Ekonomists
2
2441 05
 
9.
Nodokļu inspektors
2
4121 07
 
 
Grāmatvedības nodaļa
 
 
 
10.
Galvenais grāmatvedis
1
1231 05
 
11.
Galvenā grāmatveža vietnieks
1
2411 01
 
12.
Grāmatvedis
9
3433 01
 
13.
Grāmatvedis
1
4121 01
 
 
Izglītības nodaļa
 
 
 
14.
Nodaļas vadītājs
1
1229 03
 
15.
Izglītības metodiķis
1
2351 01
 
16.
Speciāliste darbam ar bērnu uzskaiti
1
3411 42
 
 
Informācijas tehnoloģiju nodaļa
 
 
 
17.
Nodaļas vadītājs
1
1229 21
 
18.
Informācijas tehnoloģiju speciālists
3
3121 12
 
19.
Pašvaldību kompetenču centra informācijas tehnoloģiju speciālists
1
3121 12
 
 
Komunālā nodaļa
 
 
 
20.
Nodaļas vadītājs
1
1228 01
 
21.
Nodaļas vadītāja vietnieks, komunālinženieris
1
1228 02
 
22.
Komunālinženieris
2
2149 52
 
22.
Ainavu arhitekts
1
2141 02
 
23.
Galvenais speciālists kapu apsaimniekošanas jautājumos
1
5143 04
 
24.
Tehniskā sekretāre
1
 4115 01
 
25.
Dzīvnieku patversmes uzraugs
1
6129 07
 
 
Attīstības plānošanas nodaļa
 
 
 
26.
Nodaļas vadītājs
1
1229 05
 
27.
Nodaļas vadītāja vietnieks, speciālists vides politikas jautājumos
1
1229 16
 
28.
Projektu vadītājs
2
2414 03
 
29.
Stratēģiskās plānošanas un investīciju piesaistes speciālists
1
2141 04
 
30.
Speciālists uzņēmējdarbības jautājumos
1
2419 04
vakance
31.
Pilsētas galvenais teritorijas plānotājs
1
2141 04
 
32.
Teritorijas plānotājs (zemes ierīkotājs)
1
2148 11
 
33.
Zemes ierīkotājs (datorspeciālists)
1
2148 08
 
34.
Tehniskais sekretārs
1
4115 05
 
 
Administratīvā nodaļa
 
 
 
35.
Nodaļas vadītājs
1
1231 04
 
36.
Personāla inspektors
1
2412 02
 
37.
Sekretārs
1
4115 01
 
38.
Tehniskais sekretārs
1
4115 05
 
39.
Iedzīvotāju apkalpošanas centra apmeklētāju konsultants
3
3431 08
 
40.
Konsultants dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos
1
3422 02
 
 
Būvvalde
 
 
 
34.
Būvvaldes vadītājs, pilsētas galvenais arhitekts
1
1229 05
 
41.
Būvinspektors
1
3151 02
 
42.
Būvvaldes sekretārs
1
4115 01
 
 
Nekustamā īpašuma nodaļa
 
 
 
42.
Nodaļas vadītājs
1
1229 05
 
44.
Būvinženieris
1
2142 01
 
45.
Zemes ierīcības inženieris
2
2148 08
 
46.
Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
1
3439 31
 
47.
Iepirkuma speciālists - lietvedis
1
4115 07
vakance
48.
Strādnieks, vieglās automašīnas vadītājs
1
8322 01
 
49.
Labiekārtošanas darbu strādnieks
1
9162 01
 
 
Bāriņtiesa
 
 
 
48.
Bāriņtiesas priekšsēdētājs
1
2422 08
 
49.
 
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks
1
2422 09
 
50.
Bāriņtiesas sekretāre
1
3431 11
 
 
Dzimtsarakstu nodaļa
 
 
 
51.
Nodaļas vadītājs
1
1130 09
 
52.
Dzimtsarakstu inspektors
2
3439 17
 
 
Sabiedrisko attiecību nodaļa
 
 
 
53.
Nodaļas vadītājs
1
1234 02
 
54.
Sabiedrisko attiecību speciālists
1
3429 16
 
55.
Ārējo sakaru koordinators
1
3431 04
vakance
 
Pašvaldības policija
 
 
 
56.
Priekšnieks
1
1130 13
 
57.
Administratīvās nodaļas priekšnieks
1
3455 01
 
58.
Nepilngadīgo lietu inspektors
1
3455 02
 
59.
Inspektors
1
3455 07
 
60.
Patruļnieks
8+1
5162 01
viena vakance
61.
Dežurants
3+1
5169 12
viena vakance
 
Kapsētu saimniecība
 
 
 
 
 
 
 
 
62.
Kapracis – kapsētu strādnieks
6
5143 03
2 vakances
 
Speciālisti
 
 
 
64.
Vieglās automašīnas vadītājs
1
8322 01
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                                   G.ŠĶENDERS
 
 
 


2008. gada 24. janvāris protokols Nr. 2       Lēmuma nr.
Pielikums Cēsu pilsētas domes sēdes 24.01.2008.,prot.Nr.2, 31.punkts lēmums Nr.88 Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2008.gadam”.
 
 
Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “.  
  
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas atzinumu  (10.01.2008.prot.Nr. 1), Cēsu pilsētas dome nolemj:
         
1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2008.gadam ieņēmumos  13 330 870 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 
2. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2008.gadam izdevumos 19 565 702 latu  apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 
3.  Apstiprināt speciālo budžetu ieņēmumos 850 400 latu apmērā un izdevumos 1 080 574 latu apmērā  saskaņā ar pielikumu Nr.2.
 
4. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.3.
 
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu pilsētas pašvaldības 2008.gada budžetu.
 
6.      Noteikt, ka tāmi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem sagatavo 2008.gadā faktiski saņemto un gada sākumā atlikumos esošo līdzekļu apjomā saskaņā ar instrukciju (apstiprināta ar 2005.gada 24.februāra  Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.43).
 
7.      Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji apstiprina iestāžu un nodaļu resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes.
 
8.      Noteikt, ka programmas 08.100 “Sporta pasākumi “ sporta klubu finansējums nav paredzēts kapitāliem izdevumiem.
 
9.      Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu Šķenderu uz rīkojuma pamata piešķirt līdzekļus neparedzētiem gadījumiem 2008.gada budžeta rezerves fonda ietvaros par pieprasījumiem līdz  Ls 1000.
 
10.  Noteikt, ka tikai Cēsu pilsētas dome tiesīga lemt par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem mērķiem 2008.gada budžeta rezerves fonda ietvaros par summu, kas pārsniedz Ls 1000.
 
11.  Galvenie budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi nepārsniedz attiecīgajai programmai, pasākumam tāmē apstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
 
12.  Galvenie budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī speciālā budžeta ieņēmumus (bez ziedojumiem un dāvinājumiem), kas pārsniedz pašvaldības noteikto apjomu, ar Finanšu komitejas atzinumu var novirzīt budžetā paredzētās programmas izdevumu papildu finansēšanai pēc budžeta grozījumu apstiprināšanas Cēsu pilsētas domē.
 
13.  Noteikt, ka Cēsu pilsētas domes nodaļu un pašvaldību iestāžu vadītāji organizējot nodaļas un iestādes uzdevumu izpildi ir atbildīgi par iepirkuma procedūras ievērošanu atbilstoši likumam ”Publisko iepirkumu likums”.
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs                                                          Gints ŠĶENDERS


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv