Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 19.septembris   Vārda dienu svin: Verners, Muntis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
  » Iesniegumi/Veidlapas
  » Sasniegumi un apbalvojumi
  » Aktuāli
  » Sociālie pakalpojumi
  » Sociālā palīdzība
  » Sociālo lietu komitejas sēdes
  » Sadarbības partneri un atbalstītāji
  » Projekti
  » Kontakti
  » Dzīvokļu komisija
  » Darbības un attīstības stratēģija 2011-2013 gadam
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Sociālā palīdzība> Aktuāli

<< Atpakaļ


Sociālā dienesta paveiktais 2010. gadā
2010-12-23 /

 

 

2010.gads Cēsu sociālajam dienestam - lielu pārmaiņu gads. Šī gada sākumā sociālā dienesta struktūrā iekļāva Vaives pagasta sociālā dienesta darbiniekus. Līdz ar Vaives pagasta pārvaldes iekļaušanu sociālā dienesta struktūrā tika mainīts sociālā dienesta nosaukums, kopš 2010.gada 1.janvāra sociālā dienesta jaunais nosaukums - Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”.

 

Šī gada laikā, sociālas palīdzības organizatori un speciālisti pieņēmuši vairāk kā 12 400 apmeklētājus, vidēji dienā 66 apmeklētājus. Trūcīgas ģimenes statuss piešķirts 1034 ģimenēm, maznodrošinātas ģimenes statuss - 231 ģimenei. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, sociālā dienesta darba apjoms pieaudzis uz pusi, lai gan sociālā dienesta budžets atalgojumam šajā gadā tika samazināts par 8 %, finansējums sociāliem pabalstiem pieaudzis par 26%.

 

Janvārī

 • 1.janvārī stājušies spēkā 2009.gada 26. novembra saistošie noteikumi Nr. 20 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”,  kuros noteikts, ka funkcija par dzīvokļu jautājumu risināšanu nodota sociālajam dienestam un sociālā dienesta vārdā šos jautājumus izskata dzīvokļu komisija.
 • Uzsāk Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" darbības un attīstības stratēģijas izstrādi 2011.-2013.gadam.

Februāris

 • Tiek uzsākta Vides ministrijas finansēto projektu realizācija "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”, kuras ietvaros plānots veikt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, samazinot siltumenerģijas patēriņu Cēsu novada pašvaldības ēkās (Saules ielā 23 un Bērzaines ielā 16/18).

Marts

 • Sociālais dienests piedalās "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" rīkotajā akcijā „Ienāc uz tēju”
 • Sadarbībā ar  Ziemeļu Ministru padomes biroju Latvijā 2010.gada martā Sociālā dienesta speciālisti piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Zviedrijā. Vizītes mērķis iepazīties ar personiskā asistenta pakalpojuma sniegšanas kārtību.

Aprīlis

 • Sociālā dienesta direktore un Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāja iesaistījusies Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrādē.

Maijs

 • 15.maijā, jau otro reizi Cēsīs notiek Starptautiskā ģimenes diena. Ģimenes dienas svētkos piedalās 77 ģimenes.

Jūnijs

 • 10.jūnijā sagaida jauno specializēto mikroautobuss, kurš ir speciāli pielāgots invalīdiem ar funkcionālās attīstības traucējumiem, tas ir papildus aprīkots ar mehanizētu liftu ar vadību no sāna, autobuss vienlaicīgi varēs pārvadāt sešus pasažierus.
 • 15. jūnijā saņem Latvijas Republikas Labklājības ministrijas izsniegto sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas apliecību.
 • Pieņem jaunus saistošos noteikumus „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”

Jūlijs

 • No 5.jūlija līdz 27.augustam realizē pilotprojektu „Rotaļu istaba Cēsu novada bērniem ar ļoti smagiem funkcionālās attīstības traucējumiem, kuriem medicīniski pedagoģiskā komisija ir sniegusi atzinumu apmācīt pēc speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem un kuru vecākiem ir darba attiecības”.
 • 15. jūlijā uzsāk Jaunatnes starptautiskās programmas  "Jaunatne darbībā" projektu "Pats savas laimes kalējs"
 • Noslēdzas UNODC Baltijas valstu biroja  pilotprojekts  "Injicējamo narkotiku lietotāju līdzbiedru iesaistīšana HIV profilaksē"

Augusts

 • Uzsāk realizēt LR Izglītības Ministrijas finansēto projektu "Otra iespēja", kura ietvaros plānots uzlabot riska grupas jauniešu dzīves kvalitāti, jauniešiem piedāvājot apgūt jaunas prasmes, iemaņas, iecietību un izpratni, līdzdarbojoties komandā, apgūstot saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Projektu plānots realizēt līdz novembra beigām.

Septembris

 •  Tiek sagatavoti un iesniegti divi projekta pieteikumi Eiropas sociālā fonda programmai 1.4.1.2.4. „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”

Oktobris

 • Latvijas Mobilā telefona rīkotā pirmklasnieku akcijas ietvaros sociālajam dienestam tiek ziedotas bērnu grāmatas, kuras sociālā dienesta darbinieki izdalīja sociālā dienesta redzeslokā esošajām ģimenēm.

Novembris

 • Sociālo darbinieku dienas ietvaros 13.novembrī organizē pirmo Sociālo darba speciālistu konference, kurā pulcējās bijušā Cēsu rajona administratīvā teritorijā esošo novadu, t.i., Amatas, Pārgaujas, Vecpiebalgas, Raunas, Priekuļu, Jaunpiebalgas un Cēsu novadu sociālā darba speciālisti, lai kopā atskatītos uz padarīto sociālajā jomā pēc novada reformas un diskutēja par aktuālākajām problēmām sociālajā jomā.
 • Cēsu sadraudzības pilsētas Ahimas (Vācija) delegācijas pārstāvji, atzinīgi novērtējot Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienets" līdzšinējo sadarbību un nākotnes prioritātes un  mērķus dāvina finansiālu dāvanu 5 000 eiro apmērā, naktspatversmes tehniskā projekta izstrādei, lai paplašinātu un uzlabotu naktspatversmes telpas atbilstoši normatīvajām prasībām.
 • Cēsīs nodibinājuma "Paaudžu solidaritātes fonds" pārstāvji paraksta vienošanos ar Cēsu novada pašvaldību un Cēsu novada pašvaldības aģentūru "Sociālais dienests", paredzot sadarbību, lai veicinātu Cēsu novadā reģistrētajiem pensionāriem un maznodrošinātajām personām labvēlīgu vidi veselības un sociālās aprūpes jomā.

Decembris

 • Kopā ar Cēsu novada pašvaldības deputātiem iepriecināti 845 pensionāri un 1.grupas invaliditāti ar sagatavotām Ziemassvētku paciņām.
 • Apstiprināts Eiropas sociālā fonda projekts "Invalīdu habilitācijas- dienas centrs", projektu plānots uzsākt 2011.gada jūnijā.

 

Gada laikā sociālais dienests turpina sadarbību ar vairākām NVO ar kurām kopā palīdz Cēsu novada iedzīvotājiem (Cēsinieku klubs, Velku biedrība, Kiwanis, Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Müritz (AWO)) un uzsākusi sadarbību sadarbību ar jaunām nevalstiskām organizācijām, lai palīdzētu bērniem un pensijas vecuma personām (Nodibinājums „Paaudžu solidaritātes fonds”, biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS".)

 

Dzīvokļu jautājumu risināšanā šogad laikā no 1.janvāra līdz 22. decembrim reģistrēts 941 klients, kurš griezies sakarā ar dzīvokļu jautājumiem. Gada laikā notikusi 21 dzīvokļu komisijas sēde, kurā kopā pieņemti 356 lēmumi. Aģentūras Dzīvokļu komisija pieņēmusi 69 lēmumus par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu, 81 lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu. Dzīvokļu komisija ir pieņēmusi 32 lēmumus par sociālā dzīvokļa izīrēšanu, 47 lēmumus par dzīvojamo telpu izīrēšanu.

 

Ir izstrādāta Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbības un attīstības stratēģija 2011. -2013. gadam, ar mērķi uzlabot Sociālā dienesta darbības un plānošanas procesu novadā.

 

Informāciju sagatavoja:

Vita Pētersone
Cēsu novada pašvaldības aģentūras
"Sociālais dienests"
Projektu vadītāja- attīstības speciāliste
t. 64127749 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv