Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 3.septembra protokols nr.8

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1177Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr.  3      „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtību Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs  un pirmsskolas vecuma bērnu grupās” apstiprināšanu
2178Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
3179Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
4180Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
5181Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” nolikuma apstiprināšanu
6182Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
7183Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
8184Par Cēsu 1. pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
9 
10185Par Cēsu 2. pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
11186Par Cēsu 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu  
12187Par Līvu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
13188Par Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu
14189Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu
15191Par grozījumiem 13.09.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.563 „ Par nolikuma „Par Cēsu pilsētas mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu” apstiprināšanu” (protokols Nr.15, 38.punkts)
16194Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi (Nr.10) 2005.gada 9.jūnija Cēsu pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. ” apstiprināšanu 
17 195Par  Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr. 5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” apstiprināšanu
18196Par Cēsu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 
19197Par adrešu piešķiršanu Piebalgas ielā 54, Cēsīs  
20198Par adrešu piešķiršanu Pļavas ielā 13A, Cēsīs
21199Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.10.2005. lēmumā Nr.24 „Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Valmieras ielā 2 daļas nomu ar apbūves tiesībām”
22200##Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr.6       „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 24  „ Par dzīvokļa pabalstu un pabalstu dzīvojamās telpas remontam”” apstiprināšanu
23201Par ziedojumu pieņemšanu
24202Par samaksas samazināšanu par lietošanā piešķirto izpērkamo zemi "Kalna Sostes", Vaives pagastā, Cēsu novadā
25203Grozījumi 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumā nr. 23 „Par tehniskā nodrošinājuma cenu aptaujas iepirkuma komisiju”
26204Grozījumi 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumā nr. 22 „Par iepirkuma komisiju komunālo jautājumu cenu aptaujām”
27205Grozījumi 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumā nr. 21 „Par iepirkuma komisiju būvprojektēšanas un būvdarbu cenu aptaujām”
28207Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr. 7 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu” apstiprināšanu
29208Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr. 8  „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumus Nr. 1  „Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
30 209Par nekustamā  īpašuma nodokļa nomaksas  termiņa pagarināšanu
31210Par ziedojuma pieņemšanu
32211Par ziedojuma pieņemšanu
33212Par samaksas samazināšanu par lietošanā piešķirto izpērkamo zemi  "Lieleicēni -Viduskampas", Vaives pagastā, Cēsu novadā
34213Par grozījumiem 01.07.2009. lēmumā Nr.30 „Par Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu norakstīšanas komisiju”
35214Par Cēsu novada bāriņtiesu  
36215Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmumā Nr. 667 (prot. Nr. 13,52. punkts) „Par Cēsu pilsētas pašvaldības maksas noteikšanu atļaujas saņemšanai rakšanas darbu, sastatņu vai celtniecības nožogojuma uzstādīšanas darbiem, aizņemot brauktuves, ietves un dabas pamatni un apstādījumus” 
37218Par Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju
38219Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Pāvila ielā 16A, Cēsīs       
39220Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Raiskuma ielā 13, Cēsīs
40221Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Caunas ielā 5, Cēsīs
41222Par nekustamā īpašuma Līgatnes iela, Cēsīs, posmā no Gaujas ielas līdz Mazajai Līgatnes ielai, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu 
42224Par izmaiņām Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
43225Par grozījumiem 13.09.2007. Cēsu domes lēmumā  Nr.576 „Par ēdināšanas maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības programmā strādājošiem darbiniekiem” (protokols Nr.15, 51.punkts) 
44226Par grozījumiem 19.01.2006. Cēsu domes lēmumā  Nr.15  „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.2) 
45227Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
46228Par Cēsu pilsētas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
47228Par Cēsu pilsētas mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu
48230Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
49231Par Cēsu sanatorijas internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu
50232Par Rāmuļu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
51233Par amata vienības likvidēšanu Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības  iestādē „Akmens ligzda”
52234Par amata vienības izveidi Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē „Akmens ligzda”
53236Par BMX programmu Cēsu pilsētas sporta skolā
54237Par vieglās automašīnas  VAZ 2110 izsoles rezultātu apstiprināšanu
55238Par zemes gabala Tālavas ielā 2, Cēsīs sadales apstiprināšanu
56239Par adrešu piešķiršanu Magoņu ielā, Cēsīs
57240Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads nodošanu valdījumā Cēsu rajona pašvaldības aģentūrai “Cēsu rajona slimnīca”
58241Par pašvaldības aģentūras “Cēsu rajona slimnīca” reorganizācijas uzsākšanu
59242Par ēkas Raunas ielā 12 telpu atbrīvošanu
60243Par Cēsu Kultūras centra  darbinieku amata vienību skaita un amatalgu apstiprināšanu
61244Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmuma Nr.92 „Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 5 „Par Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”” atcelšanu
62245Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
63-Pielikumi2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 177
Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr.  3      „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtību Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs  un pirmsskolas vecuma bērnu grupās” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Pa pašvaldībām” 43.panta un 15. panta un Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un 3.panta 12.daļu  atbilstoši Cēsu novada domes 20.08.2009. Izglītības kultūras un sporta komitejas atzinumam (prot.Nr.6), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.      Apstiprināt Cēsu novada Saistošos noteikumus Nr. 3 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtību Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas vecuma bērnu grupās”, saskaņā ar pielikumu.
2.      Uzdot Izglītības nodaļai (vad.Lolita Kokina) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem.
3.      Cēsu novada Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
4.      Uzdot Administratīvajai nodaļai (vad.I.Sirmā) un Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Karlsberga, organizēt normatīvajos aktos noteikto darbību izpildi saistībā ar Saistošo noteikumu publiskošanu.
5.      Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 178
Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas M.Virskules 17.08.2009. iesniegumu (Nr.293/1-24), Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu atbilstoši Cēsu novada domes 20.08.2009. Izglītības kultūras un sporta komitejas atzinumam (prot.Nr.6), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
  1. Apstiprināt Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
  2. Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei (vad. M.Virskule) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
  3. Uzdot Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
  4. Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 04.septembri.
  5. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas 1.pirmsskoals izglītības iestādes nolikumu, kurš apstiprināts Cēsu pilsētas domes sēdē 2006. gada 25.maijā (prot. Nr.10, punkts 20.) un tajā veiktos grozījumus.
  6. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 179
Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas S.Lejietes 30.08.2009. iesniegumu (Nr.183/1-24), Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu atbilstoši Cēsu novada domes 20.08.2009. Izglītības kultūras un sporta komitejas atzinumam (prot.Nr.6), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.      Apstiprināt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2.      Uzdot Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei (vad.S.Lejiete) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
3.      Uzdot Izglītības nodaļai (vad. L.Kokina) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
4.      Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 04.septembri , un ar šo brīdi spēku zaudē iepriekš Cēsu pilsētas domē apstiprinātais nolikums un tajā veiktie grozījumi.
5.      Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 180
Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas M.Rozenbergas 17.08.2009. iesniegumu (Nr.292/1-25), Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu atbilstoši Cēsu novada domes 20.08.2009. Izglītības kultūras un sporta komitejas atzinumam (prot.Nr.6), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.      Apstiprināt Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei (vad.M.Rozenberga) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
3.             Uzdot Izglītības nodaļai (vad. L.Kokina) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
4.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
5.            Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 04.septembri.
6.            Atzīt par spēkā neesošu ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 29.marta lēmumu Nr.170 (prot.Nr.6 14.p.) apstiprināto Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu un tajā veiktos grozījumus.
  


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 181
Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas L.Kazakas 17.08.2009. iesniegumu (Nr.294/1-25), Cēsu novada 01.07.2009.saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu atbilstoši Cēsu novada domes 20.08.2009. Izglītības kultūras un sporta komitejas atzinumam (prot.Nr.6), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.      Apstiprināt Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei „Akmens ligzda”(vad.L.Kazaka) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
3.             Uzdot Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
4.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
5.            Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 04.septembri.
6.            Atzīt par spēku zaudējušu 2004.gada 11.novembrī apstiprināto Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības „Akmens ligzda” nolikumu (Prot.Nr 24 p.15) un tajā veiktos grozījumus.
 
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 182
Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes ‘Akmens ligzda” vadītājas L.Kazakas 17.08.2009. iesniegumu (Nr.294/1-25), Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu atbilstoši Cēsu novada domes 20.08.2009. Izglītības kultūras un sporta komitejas atzinumam (prot.Nr.6), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.      Apstiprināt Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
7.            Uzdot Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei (vad.L.Kazaka) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
8.             Uzdot Izglītības nodaļai (vad.L.Kokina) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
9.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 183
Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas p.i. A.Pāžes 17.08.2009. iesniegumu (Nr.296/1-25), Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu atbilstoši Cēsu novada domes 20.08.2009. Izglītības kultūras un sporta komitejas atzinumam (prot.Nr.6), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.            Apstiprināt Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādei (vad.p.i. A.Pāže) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
3.             Uzdot Izglītības nodaļai (vad.L.Kokina) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
4.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
5.            Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 04.septembri.
6.            Atzīt par spēkā neesošu Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu, kurš  apstiprināts  Cēsu pilsētas domes 2007.gada 4.oktobra sēdē, protokola Nr.16,45.p, lēmums nr.628.
 
 
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 184
Par Cēsu 1. pamatskolas nolikuma apstiprināšanu


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr.
 
Pamatojoties uz Cēsu 1. pamatskolas direktores A.Būres 2009.gada 20. augusta iesniegumu Nr.347/1- 24, Cēsu novada 01.07.2009.saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”,  Izglītības likuma 22.panta 1. daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. pantu un 9. panta 2. daļu, likuma „Par pašvaldībām” 82’ panta 1. daļas 7. punktu un Cēsu novada domes 2009. gada 20.augusta Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.      Apstiprināt Cēsu 1. pamatskolas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Cēsu 1. pamatskolai (direktorei A.Būre) nodrošināt nolikuma izpildi.
3.            Uzdot Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā.
4.            Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 04.septembri.
5.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
  


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 185
Par Cēsu 2. pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz Cēsu 2. pamatskolas direktora O.Bicāna 2009. gada 20. augusta iesniegumu Nr.340/1-24, Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta 1. daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. pantu un 9. panta 2. daļu, likuma „Par pašvaldībām” 82. panta 1. daļas 7. punktu un Cēsu novada domes 2009. gada 20.augusta Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.      Apstiprināt Cēsu 2. pamatskolas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Cēsu 2. pamatskolai (direktors O.Bicāns) nodrošināt nolikuma izpildi.
3.            Uzdot Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā.
4.            Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 04.septembri.
5.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 186
Par Cēsu 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu  
Pamatojoties uz Cēsu 2. vidusskolas direktores I.Semjonovas 2009. gada 20. augusta iesniegumu Nr.339/1-24, Cēsu novada 01.07.2009.saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta 1. daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. pantu un 9. panta 2. daļu, likuma „Par pašvaldībām” 82’ panta 1. daļas 7. punktu un Cēsu novada domes 2009. gada 20. augusta Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.      Apstiprināt Cēsu 2.vidusskolas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Cēsu 2. vidusskolai (direktore I.Semjonova) nodrošināt nolikuma izpildi.
3.             Uzdot Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokinai) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
4.            Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 04.septembri.
5.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 187
Par Līvu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz Līvu pamatskolas direktora A.Gabranovas 2009. gada 20. augusta iesniegumu Nr.342/1-24, Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta 1. daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. pantu un 9. panta 2. daļu, likuma „Par pašvaldībām” 82’ panta 1. daļas 7. punktu un Cēsu novada domes 2009. gada 20.augusta Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.            Apstiprināt Līvu pamatskolas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova) nodrošināt nolikuma izpildi.
3.            Uzdot Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
4.            Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 04.septembri.
5.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 188
Par Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas 2009. gada 20.augusta iesniegumu Nr.346/1-24, Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta 1. daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. pantu un 9. panta 2. daļu, likuma „Par pašvaldībām” 82’ panta 1. daļas 7. punktu un Cēsu novada domes 2009. gada 20.augusta Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.      Apstiprināt Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) nodrošināt nolikuma izpildi.
3.            Uzdot Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokinai) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
4.            Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 04.septembri.
5.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
  


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 189
Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes 2009. gada 20.augusta iesniegumu Nr.343/1-24, Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta 1. daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. pantu un 9. panta 2. daļu, likuma „Par pašvaldībām” 82’ panta 1. daļas 7. punktu un Cēsu novada domes 2009. gada 20.augusta Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.      Apstiprināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) nodrošināt nolikuma izpildi.
3.            Uzdot Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokinai) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
4.            Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 04.septembri.
5.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
190###Par Cēsu sanatorijas internātpamatskolas  saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta un amatalgu apstiprināšanu
            Pamatojoties uz likumu „Rajonu pašvaldību reorganizācijas likums”, LR Ministru kabineta 02.09.2008. noteikumiem Nr.713 „ Rajona pašvaldību reorganizācijas kārtība” Cēsu rajona padomes 23.12.2008. sēdes lēmumu „Cēsu rajona reorganizācijas plāns” (protokols Nr.13, 17.punkts), Cēsu pilsētas domes 07.05.2009. lēmumu Nr.254 „ Par Cēsu rajona padomes reorganizācijas  plānu” (protokols Nr.7, 18.punkts), ņemot vērā, ka 31.08.2009. starp Cēsu rajona padomi un Cēsu novada pašvaldību ir parakstīts akts par Cēsu sanatorijas internātpamatskolas pieņemšanu- nodošanu Cēsu novada pašvaldībai, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.08.2009. atzinumam (protokols Nr.6) un Finanšu komitejas 20.08.2009. atzinumam (protokols Nr.3) Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.      Ar 2009.gada 1.septembri apstiprināt Cēsu sanatorijas internātpamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu un  amatalgas, saskaņā ar pielikumu.
2.      Cēsu sanatorijas internātpamatskolas direktoram Z.Ozolam nodrošināt lēmuma izpildi.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 191
Par grozījumiem 13.09.2007. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.563 „ Par nolikuma „Par Cēsu pilsētas mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu” apstiprināšanu” (protokols Nr.15, 38.punkts)
            Pamatojoties uz  Izglītības likuma 59.panta ceturto daļu, 60.panta  ceturto daļu un Cēsu pilsētas mākslas skolas nolikuma 39.punktu, Cēsu pilsētas mākslas skolas direktora  V.Kļaviņa  iesniegumu ( 18.08.2009., Nr.1-14/27), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.08.2009. atzinumam (protokols Nr.6) un Finanšu komitejas 20.08.2009. atzinumam (protokols Nr.3), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.       Veikt 13.09.2007.Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.563 „ Par nolikuma „Par Cēsu pilsētas mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu” apstiprināšanu” sekojošus grozījumus:
1.1.        izteikt 2.3.punktu šādā redakcijā:
„2.3. Audzēkņu vecāku līdzfinansējuma apmērs ir Ls 1,50 (viens lats 50 santīmi) par vienu mācību nedēļu.”
1.2.        izteikt 2.4.1.punktu šādā redakcijā:
„2.4.1.kuri kavējuši skolu slimības dēļ ilgāk par 2 nedēļām un iesnieguši lietvedei ārsta izziņu”
1.3.        izteikt 3.1.punktu šādā redakcijā:
„3.1. Vecāku līdzfinansējums jāmaksā par iepriekšējo mēnesi ne vēlāk kā līdz patreizējā mēneša 15.datumam ar pārskaitījumu Cēsu novada pašvaldības kontā – A/S SEB banka , kods UNLALV2X, konts Nr.LV51 UNLA 0004 0131 30835 – norādot „mākslas skola” audzēkņa vārdu, uzvārdu un mēnesi par kuru tiek maksāts vecāku līdzfinansējums Cēsu pilsētas mākslas skolā.”
1.4.        svītrot 3.2. un 3.3.punktus.
2.       Uzdot Cēsu pilsētas mākslas skolai (direktors V.Kļaviņš) nodrošināt lēmuma izpildi.
3.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
193###Par darba grupas izveidošanu Cēsu novada kultūras un tūrisma nozaru iestāžu reorganizācijai
          Pamatojoties uz to, ka tūrisms un kultūrtūrisms Cēsu novadā ir definējamas kā stratēģiskas nozīmes ekonomikas nozares, ņemot vērā esošo situāciju ar pašvaldības budžeta plānošanu nākošajam gadam, atbilstoši Cēsu novada domes apvienotās Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta komiteju 27.08.2009. sēdes atzinumu (protokols nr. 7), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.              Lai uzsāktu Cēsu novada kultūras un tūrisma nozaru iestāžu reorganizāciju, izveidot darba grupu šādā sastāvā:
J.Žagars, Cēsu novada domes deputāts- darba grupas vadītājs;
J.Rozenbergs, Cēsu novada domes deputāts;
M.Malcenieks, Cēsu novada domes deputāts;
Ē.Rass, Cēsu novada domes deputāts;
A.Rasmanis, Cēsu novada domes deputāts;
I.Suija- Markova, Cēsu novada domes deputāts;
S.Ratnika, Juridiskās nodaļas vadītājas p.i., juriste.
2.       Darba grupai sagatavot un līdz 22.10.2009. iesniegt Cēsu novada domei priekšlikumus Cēsu novada kultūras un tūrisma iestāžu optimizācijai.


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 194
Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi (Nr.10) 2005.gada 9.jūnija Cēsu pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. ” apstiprināšanu 
Saskaņā ar Cēsu pilsētas attīstības programmu un Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu un pamatojoties uz Likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 3. punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu, Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumu nr. 883: Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 47.1 punktu un Vidzemes plānošanas reģiona 16.08.2009. Nr.1-23/90 atzinumu un Cēsu novada attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.08.2009. sēdes priekšlikumu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 20.08.2009. atzinumu (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt Cēsu novada Saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi (Nr.10.) 2005.gada 9.jūnija Cēsu pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Administratīvajai nodaļai (vad.I.Sirmā) un Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Karlsberga, organizēt normatīvajos aktos noteikto darbību izpildi saistībā ar Saistošo noteikumu publiskošanu.
3.            Noteikt, ka Cēsu novada Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
4.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 195
Par  Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr. 5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” apstiprināšanu
 
Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 2.punktu, tā paša likums Pārejas noteikumu 13.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.08.2009. sēdes priekšlikumu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 20.08.2009. atzinumu (prot. Nr. 3) , Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
  1. Apstiprināt Cēsu novada saistošos noteikumus Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”, saskaņā ar pielikumu.
  2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (vad.I.Sirmā) un Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Karlsberga, organizēt normatīvajos aktos noteikto darbību izpildi saistībā ar Saistošo noteikumu publiskošanu.
  3. Noteikt, ka Cēsu novada Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
  4. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 196
Par Cēsu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 
Cēsu novada teritorijas plānojums ir apstiprināts 03.09.2009. Cēsu novada domes sēdē kā saistošie noteikumi Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”. Cēsu novada teritorijas plānojums sastāv no Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. (t.sk. 10 teritorijas plānojuma grozījumiem) un Vaives pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2010. Vaives pagasta padome 08.10.2008. pieņēma lēmumu par Vaives pagasta teritorijas plānojuma izstrādi. 14.07.2009. Ministru kabineta rīkojumā Nr.474 apstiprinātā Telpiskās plānošanas sistēmas koncepcija paredz izmaiņas vietējās teritorijas plānošanas sistēmā.
Ņemot vērā augstāk minēto, lai nodrošinātu nepārtrauktu un ilgtspējīgu Cēsu novada teritorijas attīstības plānošanu un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 29.punktu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 20.08.2009. atzinumu (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.                   Uzsākt Cēsu novada teritorijas plānojuma izstrādi.
2.                   Atzīt par spēku zaudējušu 08.10.2008. Vaives pagasta padomes lēmumu Nr.14 „Par Vaives pagasta teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”.
3.                   Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju D.Trapencieri.
4.                   Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai koordinēt pieprasījuma mērķdotācijas saņemšanai no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavošanu un iesniegšanu.
5.                   Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai līdz 01.11.2009. sagatavot darba uzdevumu teritorijas plānojuma izstrādei.
6.                  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 197
Par adrešu piešķiršanu Piebalgas ielā 54, Cēsīs  
            Nekustamais īpašums Piebalgas ielā 54, Cēsīs (kad. Nr. 4201 009 0501), sastāvošs no zemes gabala un divām uz tā esošam dzīvojamām ēkām pieder Regīnai Vandai Šleserei, Rasmai Vijai Rozītei un Gunāram Kārlim Grabim.
Izskatot īpašnieku pilnvarotās personas Ilzes Krastas 11.08.2009. iesniegumu (reģ. Nr. 106/F-1-23) par dzīvokļu numuru piešķiršanu telpu grupām Piebalgas ielā 54, Cēsīs, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 20.08.2009. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.            Piešķirt telpu grupām ēkā  Piebalgas ielā 54, Cēsīs, kad. apz. 4201 009 0501 001(situācijas plāns pielikumā), telpu grupu adreses no 1 līdz 4.
 
2.            Mainīt adresi dzīvojamai ēkai Piebalgas ielā 54, Cēsīs, kad apz. 4201 009 0501 002, un piešķirt tai adresi Piebalgas iela 54A, Cēsis.
 
3.            Uzdot Administratīvajai nodaļai (vad. I.Sirmā) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram.
 
4.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 198
Par adrešu piešķiršanu Pļavas ielā 13A, Cēsīs
Saskaņā ar Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0014 9168 datiem nekustamais īpašums Pļavas ielā 13A, Cēsīs (kad. Nr. 4201 005 2326), sastāvošs no zemes gabala un trīs ēkām, pieder garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai „VILNIS G”. 15 garāžas ierakstītas zemesgrāmatā kā telpu grupu īpašumi. Līdz šim ar pašvaldības lēmumu nav piešķirtas telpu grupu adreses garāžu boksiem.
Izskatot garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vilnis G” (reģ. Nr. 44103031787, jurid. adrese Niniera ielā 4-18, Cēsīs) 14.08.2009. iesniegumu (reģ. Nr.290/1-23) par telpu grupu adrešu piešķiršanu garāžām, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002.noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 20.08.2009. atzinumu (prot.Nr. 3), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.            Piešķirt telpu grupu adreses garāžu boksiem ēkās Pļavas 13A, Cēsīs (situācijas plāns pielikumā), apstiprinot numerāciju no 1 līdz 28;
 
2.            Uzdot Administratīvajai nodaļai (vad. I.Sirmā) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;
 
3.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 199
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.10.2005. lēmumā Nr.24 „Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Valmieras ielā 2 daļas nomu ar apbūves tiesībām”
            Ar Cēsu pilsētas domes 13.10.2005. lēmumu Nr.24 (prot. Nr.24) ir izsludināts konkurss ”Par atdalāmā zemes gabala no zemes gabala Cēsīs, Valmieras ielā 2 nomu ar apbūves tiesībām un investīcijām atlikušajā zemes gabalā esošā tirgus kompleksa rekonstrukcijai un Cēsu pilsētas infrastruktūras attīstībai”. Lēmumam pievienotajā konkursa nolikuma 11.nodaļā aprakstīti atdalāmā zemes gabala (tirdzniecības kompleksa) apbūves nosacījumi, un 11.4.5.4. punktā noteikts auto stāvvietas  - virszemes vai pazemes auto stāvvietas atbilstoši LVS un Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 22.nodaļas prasībām. Uz atdalāmā zemes gabala jānodrošina vismaz 60% automašīnu stāvvietas, pārējās iztrūkstošās stāvvietas objekta būvētājs par saviem līdzekļiem izbūvē pilsētas pašvaldības norādītā vietā un nodod pašvaldībai īpašumā  vai iemaksā pašvaldības budžetā  (ar norādi automašīnu stāvvietu izveidošana) atbilstošu summu un stāvvietu izbūvi realizē pašvaldība  (apbūves noteikumu 22.p.2.d.). Cēsu pilsētas dome 12.07.2007. pieņēmusi lēmumu Nr.434 (prot. nr.11, 32.p.) „Par nepieciešamo automašīnu stāvvietu aprēķina nosacījumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas tirgus rekonstrukcijai Valmieras ielā 2, Cēsīs un tirdzniecības kompleksa jaunbūvei Dzintara ielā 3, Cēsīs”.
            Konkursa uzvarētājs „SIA „Marno J” iesniedza Cēsu pilsētas būvvaldē akceptēšanai un tehnisko projektu, kurā paredzētais stāvvietu skaits bija noteikts atbilstoši konkursa nolikumam un iepriekš minētajam domes lēmumam par stāvvietu aprēķinu. Projekts akceptēts 25.05.2009. (reģ. Nr. S-45). Mainoties ekonomiskajai situācijai valstī, projektā paredzēts veikt projekta korekcijas, samazinot objekta kopējo apjomu. Līdz ar to samazinās nepieciešamais stāvvietu skaits un nav ekonomiski izdevīga iepriekš paredzētā liela apjoma pazemes autostāvvietu būvniecība abos apbūvējamos zemes gabalos (Valmieras ielā 2 un Dzintara ielā 3, Cēsīs). Saglabājot stāvvietas tikai zem tirdzniecības kompleksa Dzintara ielā 3, Cēsīs,  netiek nodrošināta atbilstība konkursa nolikumā noteiktajam par 60% nepieciešamo autostāvvietu izvietošanu šajā zemes gabalā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, izskatot SIA „Marno J” 21.07.2009 iesniegumu. Nr.566 IZ/07-2009 (saņemts Cēsu novada pašvaldībā 24.07.2009., reģ. Nr.142/1-27) par noteikumu izsniegšanu projekta korekciju izstrādāšanai, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 20.08.2009. atzinumu (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.            Grozīt Cēsu pilsētas domes 13.10.2005. lēmumā Nr.24 „Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Valmieras ielā 2 daļas nomu ar apbūves tiesībām” pielikuma „Konkursa nolikums” 11.4.5.4. punktā, aizstājot skaitli „60” ar skaitli „40”.
 
2.            Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (vad. V.Krastiņš) sagatavot atbilstošus nosacījumus projekta korekciju veikšanai.
 
3.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
  


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr.
200##Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr.6       „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 24  „ Par dzīvokļa pabalstu un pabalstu dzīvojamās telpas remontam”” apstiprināšanu
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu un 21. panta pirmās daļas 16. punktu, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta piekto daļu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 20.08.2009. atzinumam (protokols Nr.3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2009. atzinumam (protokols Nr.3), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt Cēsu novada Saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par dzīvokļa pabalstu un pabalstu dzīvojamās telpas remontam”, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) un sabiedrisko attiecību speciālistei I.Karlsbergai organizēt normatīvajos aktos noteiktās darbības saistībā ar saistošo noteikumu izziņošanu un publicitāti.
3.            Cēsu novada Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
4.            Lēmuma izpildi uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 201
Par ziedojumu pieņemšanu
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), un atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 20.08.2009. atzinumu (protokols Nr.3) Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.07.2009. atzinumam (protokols Nr.3), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.      Atļaut Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības                  aģentūra” saņemt no I.G.Priedīša ziedojumu Ls 100,00 (viens simts lati) Labdarības virtuves darbības nodrošināšanai.
2.      Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.  
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 202
Par samaksas samazināšanu par lietošanā piešķirto izpērkamo zemi "Kalna Sostes", Vaives pagastā, Cēsu novadā
            Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 787 "Noteikumi par maksājumiem izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi" (spēkā ar 10.10.2008.), "Samaksas apmēra samazinājuma aprēķināšanas kārtība" (noteikumi nosaka, ka samazinājums par izpērkamo zemi izpirējam pienākas, ja ir divi vai vairāk nepilgadīgi bērni) un LR likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" minētajos nosacījumos, saskaņā ar Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.             Nepiemērot samaksas samazināšanu Sanitai SETKINAI, par  izpērkamo zemi "Kalna Sostes", Vaives pagastā, Cēsu novadā ar kad. apz. 4290 002 0195 un 4290 002 0197 – 1.7054 ha kopplatībā.
2.             Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) informēt par pieņemto lēmumu personas un institūcijas.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 203
Grozījumi 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumā nr. 23 „Par tehniskā nodrošinājuma cenu aptaujas iepirkuma komisiju”
            Ņemot vērā, ka, atklāta konkursa rezultātā, ar M.Karlsbergu kā iepirkuma speciālisti Cēsu novada pašvaldībā 10.09.2009. tiks uzsāktas darba attiecības (uz laiku), saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2009. atzinumu (protokols nr. 3), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.                  Grozīt 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumu nr. 23 „Par tehniskā nodrošinājuma cenu aptaujas iepirkuma komisiju”, aizstājot iepirkuma komisijas sekretāri I.Sirmo, Administratīvās nodaļas vadītāja, ar M.Karlsberga, iepirkuma speciālisti.
2.                  Lēmums stājas spēkā attiecībā uz iepirkumiem, kas tiks izsludināti pēc 10.09.2009.
  


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 204
Grozījumi 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumā nr. 22 „Par iepirkuma komisiju komunālo jautājumu cenu aptaujām”
            Ņemot vērā, ka, atklāta konkursa rezultātā, ar M.Karlsbergu kā iepirkuma speciālisti Cēsu novada pašvaldībā 10.09.2009. tiks uzsāktas darba attiecības (uz laiku), saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2009. atzinumu (protokols nr. 3), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.                  Grozīt 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumu nr. 22 „Par iepirkuma komisiju komunālo jautājumu cenu aptaujām”, aizstājot iepirkuma komisijas sekretāri I.Beķeri, Komunālās nodaļas sekretāri, ar M.Karlsberga, iepirkuma speciālisti.
2.                  Lēmums stājas spēkā attiecībā uz iepirkumiem, kas tiks izsludināti pēc 10.09.2009. 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 205
Grozījumi 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumā nr. 21 „Par iepirkuma komisiju būvprojektēšanas un būvdarbu cenu aptaujām”
            Ņemot vērā, ka, atklāta konkursa rezultātā, ar M.Karlsbergu kā iepirkuma speciālisti Cēsu novada pašvaldībā 10.09.2009. tiks uzsāktas darba attiecības (uz laiku), saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2009. atzinumu (protokols nr. 3), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.                  Grozīt 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumu nr. 21 „Par iepirkuma komisiju būvprojektēšanas un būvdarbu cenu aptaujām”, aizstājot iepirkuma komisijas sekretāri D.Bernovsku, Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāri, ar M.Karlsberga, iepirkuma speciālisti.
2.                  Lēmums stājas spēkā attiecībā uz iepirkumiem, kas tiks izsludināti pēc 10.09.2009.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 207
Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr. 7 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu” apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu un likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot LR Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumus Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldību nodevas”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.07.2009. atzinumam (prot.Nr.1) un 30.07.2009. atzinumam (prot. Nr. 2), Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt Cēsu novada saistošos noteikumus Nr.7 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) un sabiedrisko attiecību speciālistei I.Karlsbergai organizēt normatīvajos aktos noteiktās darbības saistībā ar saistošo noteikumu izziņošanu un publicitāti.
3.            Cēsu novada saistošie noteikumi Nr.7 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
4.            Cēsu novada saistošo noteikumu Nr.7 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu” izpildi nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vadītāja V.Zaļaiskalna) un Cēsu novada pašvaldība (izpilddirektors A.Mihaļovs).
  


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 208
Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr. 8  „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumus Nr. 1  „Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 8.punktu, 23.pantu, 24.pantu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.pantu, atbilstoši Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt Cēsu novada saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumus Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums””, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) un sabiedrisko attiecību speciālistei I.Karlsbergai organizēt normatīvajos aktos noteiktās darbības saistībā ar saistošo noteikumu izziņošanu un publicitāti.
3.            Cēsu novada saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumus Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”” stājas spēkā ar 07.09.2009.


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 209
Par nekustamā  īpašuma nodokļa nomaksas  termiņa pagarināšanu
           Cēsu novada pašvaldībā 12.08.2009. ir saņemts SIA „Cēsu Tirgus”, reģistrācijas Nr. 44103027052, juridiskā adrese Valmieras iela 2, Cēsīs, Cēsu novads, iesniegums (reģ. Nr.268/1-25) par nekustamā īpašuma nodokļa pagarināšanu atkārtoti II ceturksnim un pagarināšanu III ceturksnim 2009.gadā.
      Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmā punkta 1.apakšpunktu un 2.apakšpunktu, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2009. atzinumu (protokls.Nr.3), Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
    Pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa (zemei un ēkām) nomaksas termiņu SIA “Cēsu Tirgus”, reģistrācijas Nr. 44103027052, reģistrācijas adrese Valmieras ielā 2, Cēsīs, par II ceturksni atkārtoti līdz 15.11.2009. par summu Ls 952,77 (deviņi simti piecdesmit divi lati un 77 santīmi) un III ceturksnim līdz 15.11.2009. par summu Ls 752,44 ( septiņi simti piecdesmit divi lati un 44 santīmi).
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 210
Par ziedojuma pieņemšanu
            Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu  valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu pilsētas Jauniešu domes koordinatores D.Barones 12.08.2009.iesniegumu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2009. atzinumam (protokols Nr.3), Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.            Atļaut Cēsu bērnu un jauniešu centram pieņemt  – darba organizācijai – Jauniešu dienas pasākuma organizēšanai 1.septembrī sekojošus ziedojumus:
- A/S SEB banka – Ls 200,00 ( divi simti lati);
- SIA Farads – Ls 50,00 (piecdesmit lati).
2.            Uzdot Cēsu bērnu un jauniešu centram (direktore Dz.Matusēviča) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 211
Par ziedojuma pieņemšanu
            Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu  valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2009. atzinumam (protokols Nr.3), Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.            Atļaut Vaives pagasta pārvaldei  no 01.09.2009. - 31.12.2009 .pieņemt  – materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – sekojošus ikmēneša ziedojumus:
1.1.         no Gersikas Sarkanā krusta (Ostfold Rode kors- Norvēģija) – skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai Līvu pamatskolā (30 skolēniem – 0,55 Ls dienā);
1.2.         no Ģimenes atbalsta fonda (Norvēģija – Bjerke Emils, Bjerke Undis Le) -  Līvu pamatskolas skolēnu ģimeņu atbalstam (47 skolēnu ģimenēm - Ls 10-12 mēnesī)
2.            Uzdot Vaives pagasta pārvalde (vadītāja V.Zaļaiskalna):
2.1. ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
2.2. līdz 2009.gada 15.decembrim Cēsu novada pašvaldībā iesniegt atskaiti par faktiski saņemto  ziedojumu un izlietojumu.
3.      Uzdot Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) saņemto ziedojumu iekļaut budžeta grozījumos decembra mēnesī pēc faktiskās izpildes.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 212
Par samaksas samazināšanu par lietošanā piešķirto izpērkamo zemi  "Lieleicēni -Viduskampas", Vaives pagastā, Cēsu novadā
Pamatojoties uz MK 22.09.2008. noteikumiem Nr. 787 "Noteikumi par maksājumiem izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi" pielikuma "Samaksas apmēra samazinājuma aprēķināšanas kārtība" 2. un 3. punktu un LR likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 18. panta 3. daļā minētos nosacījumus un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2009. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.            Samazināt Verneram BLAUAM samaksas apmēru par izpērkamo zemi "Lieleicēni – Viduskampas" Vaives pagastā, Cēsu novadā ar kad. Nr. 4290 002 0212; 4290 002 0176; 4290 002 0166; 4290 002 0164 32.6 ha platībā par 50 % (25 % par lauksaimniecība un ar lauksaimniecību saistītā iestādē nostrādātiem 40 gadiem un 25 % par laiku no zemes piešķiršanas lietošanā 1996. gada 15. oktobra un 1996. gada 31. oktobra līdz pieprasīšanai īpašumā, 2009. gada 11. augustam Vernera BLAUA iesniegumam par samaksas samazināšanu par izpērkamo zemi).
2.            Uzdot Vaives pagasta pārvaldei(vadītāja Valda Zaļaiskalna) informēt par pieņemto lēmumu personas un institūcijas.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 213
Par grozījumiem 01.07.2009. lēmumā Nr.30 „Par Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu norakstīšanas komisiju”
Ievērojot likumu „Par grāmatvedību”, LR Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumus Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, grāmatvedības politikas dokumentus, likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumam Nr. 2 „Par Cēsu novadu”, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2009. atzinumu (protokols nr. 3), Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009.gada lēmumu Nr.30 „Par Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu norakstīšanas komisiju”, izsakot tās nosaukumu šādā redakcijā: „Par Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu pieņemšanas un norakstīšanas komisiju”. 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 214
Par Cēsu novada bāriņtiesu  
            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu un 23.punktu, 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 2.pantu un 12.pantu, 28.05.2009. Cēsu pilsētas domē ar lēmumu Nr. 301 apstiprināto Cēsu pilsētas un Vaives pagasta apvienošanās projektu, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu, ievērojot Cēsu novada domes 28.08.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 166-170 „Par Cēsu novada bāriņtiesas ievēlēšanu”, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2009. atzinumu (protokols nr. 3), Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.                  Izveidot Cēsu novada bāriņtiesu ar 01.10.2009., likvidējot Cēsu pilsētas bāriņtiesu un Vaives pagasta bāriņtiesu.
2.                  Ar 02.10.2009. atbrīvot no amata Cēsu pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju un Vaives pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju, Cēsu pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un locekļus, kā arī Vaives pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un locekļus atbrīvot no amata ar 30.09.2009.
3.                  Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 93.1 pantu, atbrīvojot no amata bāriņtiesas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un locekļus jāizmaksā atlaišanas pabalsts vienas amatalgas apmērā. Pieaicinātajiem bāriņtiesas locekļiem atalgojums tiek izmaksāts atbilstošo noteiktajai stundas likmei proporcionāli nostrādāto stundu skaitam attiecīgajā mēnesī. Izmaksāt atlaišanas pabalstu vienas mēneša vidējās izpeļņas apmērā Cēsu pilsētas bāriņtiesas locekļiem un Vaives pagasta bāriņtiesas locekļiem, jo saskaņā ar 28.08.2009.Cēsu novada domes lēmumu  nav ievēlēti Cēsu novada bāriņtiesas sastāvā.
4.                  Uzdot Cēsu novada pašvaldībai (priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs) un Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) nodrošināt šī lēmuma 2. un 3.punkta izpildi. 
5.                  Uzdot Cēsu pilsētas bāriņtiesai (priekšsēdētāja V.Ķeviņa) un Vaives pagasta bāriņtiesai (priekšsēdētāja M.Dzalbe) sagatavot un 01.10.2009. nodot lietas Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniecei S.Kļaviņai.
6.                  Uzdot Cēsu pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājai V.Ķeviņai veikt nepieciešamās darbības saistībā ar Cēsu novada bāriņtiesas darbības uzsākšanu.
7.                  Apstiprināt, Cēsu novada bāriņtiesas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
8.                  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 215
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmumā Nr. 667 (prot. Nr. 13,52. punkts) „Par Cēsu pilsētas pašvaldības maksas noteikšanu atļaujas saņemšanai rakšanas darbu, sastatņu vai celtniecības nožogojuma uzstādīšanas darbiem, aizņemot brauktuves, ietves un dabas pamatni un apstādījumus” 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un Cēsu pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 18 (lēmums Nr.600, 10.07.2008.) „Par kārtību, kādā veicami zemes rakšanas, uzbēršanas un planēšanas darbi, apakšzemes inženiertīklu izbūves, remontu un avārijas likvidēšanas, sastatņu un pagaidu nožogojuma uzstādīšanas darbi, aizņemot brauktuves, ietves un dabas pamatni un apstādījumus ēku un būvobjektu būvniecības un remontdarbu veikšanas laikā Cēsu pilsētā” 3.14. punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2009.gada 20.augusta atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.       Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmumā Nr. 667 (prot. Nr. 13,52. punkts) „Par Cēsu pilsētas pašvaldības maksas noteikšanu atļaujas saņemšanai rakšanas darbu, sastatņu vai celtniecības nožogojuma uzstādīšanas darbiem, aizņemot brauktuves, ietves un dabas pamatni un apstādījumus”, turpmāka- Lēmums, grozījumus 1.punktā aiz vārda „remontdarbu” izslēdzot vārdus „un avārijas likvidēšanas darbu”.
2.       Papildināt Lēmuma 4.punktu pēc vārdiem „pašvaldības īpašumā” ar vārdiem „atļaujas saņēmējas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras izbūvē pilsētas infrastruktūru veidojošos objektus, un kuri ir nepieciešami pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai ar nosacījumu, ka atļaujas saņēmējs ir pašvaldības kapitālsabiedrības pārstāvis vai tās pilnvarotā persona.”
3.       Lēmuma izpildi organizēt Komunālai nodaļai (vadītājs I.Mercs).
4.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt iekšējai revidentei B.Kuplai.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 218
Par Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju
Saskaņā ar likumu „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 1.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka nepieciešams izveidot vēlēšanu komisiju, 2.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka vēlēšanu komisija darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku, 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka domi ievēl triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas un 9.pantu – vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka attiecīgā dome un informāciju izliek redzamā vietā pie domes un pagasta pārvaldes ēkām, atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 24.punktam, kas nosaka, ka dome ievēl komisijas sastāvu un 61.pantam, kas nosaka, ka dome izveido komisijas, Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.          Noteikt Cēsu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu līdz 16.09.2009.
2.          Uzdot Administratīvās nodaļas vadītājai I.Sirmajai un Vaives pagasta pārvaldes vadītājai V.Zaļaiskalna izlikt attiecīgu paziņojumu Cēsu novada pašvaldības un Vaives pagasta pārvaldes ēkās.
3.          Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 219
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Pāvila ielā 16A, Cēsīs       
        Pamatojoties uz likumu “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 07.06.1996. atzinumu Nr.136 (prot.Nr.9) Dainai Ševčenko, Arvīdam Andrejam Desmitniekam, Mildai Vairai Jakovļevai, Līgai Mārai Lielpēterei, Austrim Oļģertam Desmitniekam un Katei Ausmai Desmitniecei atjaunotas īpašuma tiesības uz vēsturisko zemes gabalu Cēsīs, Pētera ielā 3 (Pāvila ielā 1), līdzīgās domājamās daļās.
       07.04.2001. miris Arvīds Andrejs Desmitnieks. Saskaņā ar Cēsu rajona tiesas spriedumu lietā Nr.C11077701 (19.10.2001.), par Arvīda Andreja Desmitnieka likumisko mantinieci apstiprināta Marita Krūmiņa.
       06.10.2001. miris Austris Oļģerts Desmitnieks. Saskaņā ar Cēsu rajona tiesas spriedumu lietā Nr.C11118401, C11014102 (08.10.2002.), par Austra Oļģerta Desmitnieka likumiskajiem mantiniekiem apstiprināti Alla Hristina un Andrejs Desmitnieks, līdzīgās daļās.
        Uz vēsturiskā zemes gabala Pētera ielā 3 (Pāvila ielā 1), Cēsīs, atrodas individuālās dzīvojamās apbūves zemes gabals Pāvila ielā 16A, Cēsīs. Zemes gabals apbūvei piešķirts 08.10.1985. ar Cēsu pilsētas TDP Izpildkomitejas lēmums Nr.52.
        Ņemot vērā to, ka zemes gabala Pāvila ielā 16A, Cēsīs, lietotājs likumā ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ noteiktajā termiņā (līdz 20.06.1992.) nav iesniedzis zemes pieprasījumu, zemes gabals Pāvila ielā 16A, Cēsīs, reģistrējams Zemesgrāmatā uz vēsturiskā zemes gabala Pētera ielā 3 (Pāvila ielā 1), Cēsīs, likumisko mantinieku vārda.
        Pamatojoties uz likuma ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ 12.pantu un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 28.08.2009. atzinumu Nr.8 (prot.Nr.2), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.             Izbeigt zemes lietošanas tiesības zemes gabala Pāvila ielā 16A, Cēsīs, lietotājam Uldim Leitenam.
2.             Pieņemt zināšanai, ka, pēc zemes Pāvila ielā 16A, Cēsīs, īpašuma tiesību nostiprināšanas Zemesgrāmatā, ēku un būvju īpašnieks, saskaņā ar Civillikumu, stājas nomas attiecībās ar zemes īpašnieku.
3.             Uzdot Administratīvajai nodaļai (vad.I.Sirmā) paziņot par pieņemto lēmumu U.Leitenam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 220
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Raiskuma ielā 13, Cēsīs
          Pamatojoties uz likuma ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ 12.pantu un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 28.08.2009. atzinumu Nr.7 (prot.Nr.2), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.             Izbeigt zemes lietošanas tiesības zemes gabala Raiskuma ielā 13, Cēsīs, lietotājam Nikolajam Baranovskim.
2.             Pieņemt zināšanai, ka, pēc zemes Raiskuma ielā 13, Cēsīs, īpašuma tiesību nostiprināšanas Zemesgrāmatā, ēku un būvju īpašnieks, saskaņā ar Civillikumu, stājas nomas attiecībās ar zemes īpašnieku.
3.             Uzdot Administratīvajai nodaļai (vad.I.Sirmā) paziņot par pieņemto lēmumu N.Baranovskim.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 221
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Caunas ielā 5, Cēsīs
                   Pamatojoties uz likuma ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ 12.pantu un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 15.05.2009. atzinumu Nr.12 (prot.Nr.5), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.             Izbeigt zemes lietošanas tiesības zemes gabala Caunas ielā 5, Cēsīs, lietotājai Ērikai Suhanovai.
2.             Pieņemt zināšanai, ka, pēc zemes Caunas ielā 5, Cēsīs, īpašuma tiesību nostiprināšanas Zemesgrāmatā, ēku un būvju īpašnieks, saskaņā ar Civillikumu, stājas nomas attiecībās ar zemes īpašnieku.
3.             Uzdot Administratīvajai nodaļai (vad.I.Sirmā) paziņot par pieņemto lēmumu Ē.Suhanovai.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 222
Par nekustamā īpašuma Līgatnes iela, Cēsīs, posmā no Gaujas ielas līdz Mazajai Līgatnes ielai, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu 
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
            Ar Cēsu rajona Tautas Deputātu Padomes 1992.gada 18.jūnija lēmumu Nr.2-22-92 „Par Cēsu pilsētas labiekārtošanas objektu nodošanu pilsētas pašvaldības īpašumā” un 1992.gada 29.jūnijā sastādīto nodošanas - pieņemšanas aktu ielas nodotas Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu, un SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr. LV 44103031429, veikto zemes gabala Līgatnes iela, Cēsīs, posmā no Gaujas ielas līdz Mazajai Līgatnes ielai, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, kā arī Cēsu pilsētas zemes komisijas 09.04.2009. atzinumu Nr.9 (prot.nr.4), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
  
1.       Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Līgatnes iela, Cēsīs, posmā no Gaujas ielas līdz Mazajai Līgatnes ielai, Cēsīs, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1013, platība 0.8978 ha       (8978 m2), kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2.       Zemes lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101).
3.       Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1013 apgrūtinājumi – 01020105 ūdensteces aizsargjoslu teritorijas pilsētās un ciemos – 0.0734 ha, 020301 - aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 0.8978 ha, 02050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciematos līdz 20 kilovoltiem – 0.1236 ha, 020402 aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām 0.1497 ha,  020503 – aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu sadales iekārtām – 0.0034 ha, 060101 – aizsargjoslu teritorijas ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktiem – 0.0281 ha.
4.        Lēmuma izpildi organizēt Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
5.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.   
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 224
Par izmaiņām Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
                     Pamatojoties uz 13.08.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr.124 „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 23.p.) un Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas p.i. A.Pāžes iesniegumu (18.08.2009., Nr.1-27/17), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.      Ar 2009.gada 7.septembri Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē izveidot 1 (vienu) amata vienību – sētnieks.
2.      Lēmuma izpildi uzdot Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas p.i. A.Pāžei.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 225
Par grozījumiem 13.09.2007. Cēsu domes lēmumā  Nr.576 „Par ēdināšanas maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības programmā strādājošiem darbiniekiem” (protokols Nr.15, 51.punkts) 
            Pamatojoties uz 28.05.2009. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.291 „Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizāciju” (protokols Nr.9) un 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr.7 „Par Cēsu novada pašvaldības kā patstāvīgas Cēsu novada budžeta iestādes izveidošanu” (protokols Nr.2) , Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.      Grozīt 13.09.2007. Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr.576 „Par ēdināšanas maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un Cēsu 2.pamatskolās pirmsskolas izglītības programmā strādājošiem darbiniekiem” (protokols Nr.15, 51.punkts) 1.punktu, aizstājot vārdus „ bez PVN” ar vārdiem „t.sk. PVN”.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājām un Cēsu 2.pamatskolas direktoram.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 226
Par grozījumiem 19.01.2006. Cēsu domes lēmumā  Nr.15  „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.2) 
            Pamatojoties uz Cēsu 2.pamatskolas direktora O.Bicāna iesniegumu (26.08.2009., Nr.1-13/22) ,  Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.      Grozīt 19.01.2006. Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr.15 „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.2), papildinot 8.punktu ar apakšpunktu šādā redakcijā:
„- nozaudētas garderobes skapīša atslēgas, atjaunošana – Ls 3,50 (t.sk.PVN)”
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 2.pamatskolas direktoram.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 227
Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas direktores I.Eglītes 2009. gada 20. augusta iesniegumu Nr.341/1-24, Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta 1. daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. pantu un 9. panta 2. daļu, likuma „Par pašvaldībām” 82’ panta 1. daļas 7. punktu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.            Apstiprināt Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Cēsu pilsētas pamatskolai (direktorei I.Eglīte) nodrošināt nolikuma izpildi.
3.             Uzdot Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
4.            Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 04.sepmtebri.
5.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 228
Par Cēsu pilsētas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pamatskolas direktora M.Šķēles 2009. gada 20. augusta iesniegumu Nr.347/1-24, Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta 1. daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. pantu un 9. panta 2. daļu, likuma „Par pašvaldībām” 82. panta 1. daļas 7. punktu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.      Apstiprināt Cēsu pilsētas pamatskolas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Cēsu pilsētas pamatskolai (direktoram M.Šķēle) nodrošināt nolikuma izpildi.
3.            Uzdot Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām Cēsu pilsētas pamatskolas nolikumā.
4.            Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 04.sepmtebri.
5.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 228
Par Cēsu pilsētas mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas mākslas skolas direktora V.Kļaviņa 2009. gada 20. augusta iesniegumu Nr.348/1-24, Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta 1. daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. pantu un 9. panta 2. daļu, likuma „Par pašvaldībām” 82. panta 1. daļas 7. punktu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.  Apstiprināt Cēsu pilsētas mākslas skolas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Cēsu pilsētas mākslas skolai (direktors V.Kļaviņš) nodrošināt nolikuma izpildi.
3.            Uzdot Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā.
4.            Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 04.sepmtebri.
5.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 230
Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas vakara vidusskolas direktores I.Šķesteres 2009. gada 20. augusta iesniegumu Nr.345/1-24, Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta 1. daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. pantu un 9. panta 2. daļu, likuma „Par pašvaldībām” 82. panta 1. daļas 7. punktu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.      Apstiprināt Cēsu pilsētas vakara vidusskolas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Cēsu pilsētas vakara vidusskolai (direktore I.Šķestere)  nodrošināt nolikuma izpildi.
3.            Uzdot Izglītības nodaļai (vadītājai L.Kokina) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā.
4.            Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 04.sepmtebri.
5.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 231
Par Cēsu sanatorijas internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz Cēsu sanatorijas internātpamatskolas direktora Z.Ozola 2009. gada 20. augusta iesniegumu Nr.338/1-24, Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta 1. daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. pantu un 9. panta 2. daļu, likuma „Par pašvaldībām” 82. panta 1. daļas 7. punktu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.                  Apstiprināt Cēsu sanatorijas internātpamatskolas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2.                  Uzdot Cēsu sanatorijas internātpamatskolai (direktors Z.Ozols) nodrošināt nolikuma izpildi.
3.                  Uzdot Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā.
4.                  Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 04.sepmtebri.
5.                  Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 232
Par Rāmuļu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz Rāmuļu pamatskolas direktores A.Sīmanes 2009. gada 20. augusta iesniegumu Nr.344/1-24, Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta 1. daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. pantu un 9. panta 2. daļu, likuma „Par pašvaldībām” 82. panta 1. daļas 7. punktu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj j:
1.      Apstiprināt Rāmuļu pamatskolas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Rāmuļu pamatskolai (direktore A.Sīmane) nodrošināt nolikuma izpildi.
3.            Uzdot Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā.
4.            Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 04.sepmtebri.
5.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 233
Par amata vienības likvidēšanu Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības  iestādē „Akmens ligzda”
            Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" 6.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.837 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.            Ar 2009.gada 5.oktobri likvidēt 0,5 amata vienības skolotāju logopēdu, kas tika finansēta no „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.
2.            Uzdot Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” vadītājai L.Kazakai nodrošināt lēmuma izpildi.
3.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 234
Par amata vienības izveidi Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē „Akmens ligzda”
2007.gada 04.oktobrī starp Cēsu pilsētas domi un akciju sabiedrību „UPB” tika noslēgts būvniecības līgumu par „Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvi Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs” (Reģ. Nr.2 – 14 – 70/2007). Līguma izpildes termiņš ir 2009.gada 30. septembris (iestāde projektēta 11 pirmsskolas izglītības grupām ar 252 bērniem), iestādē izbūvēto iekārtu pārbaude un pieņemšana tiek veikta līdz 2009.gada 30. septembrim. Lai piedalītos pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvē Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs izbūvēto iekārtu pārbaudē un pieņemšanā un ievērojot, ka Cēsu novada dome 2009.gada 13.augustā pieņēma lēmumu Nr.112 „Par izglītības iestādes nosaukuma maiņu” ar kuru noteikts, ka pēc akta par būves „Pirmsskolas izglītības iestāde Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs” pieņemšanas ekspluatācijā apstiprināšanas  Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” faktiskā adrese noteikta Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs,  Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.             Ar 2009.gada 7. septembri Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē „Akmens ligzda” izveidot 0,5 likmes amata vienību direktora vietnieks saimnieciskajā darbā.
2.             Šī lēmuma pirmajā punktā izveidotās amata vienības amatalgas aprēķinam ar 2009.gada 7.septembri piemērot Cēsu novada domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.124 „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu” 2.1. punktu , ievērojot, ka Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” vadītāja amatalga tiek noteikta ņemot vērā plānoto bērnu skaitu   (252 bērni) Ata Kronvalda iela 35, Cēsīs.
3.             Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē „Akmens ligzda” vadītājai L.Kazakai nodrošināt lēmuma izpildi.
4.             Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 236
Par BMX programmu Cēsu pilsētas sporta skolā
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Cēsu pilsētas sporta skolas direktora J.Nagļa 2009.gada 14.augusta iesniegumu Nr.1-10/44, likumu „Par Valsts budžetu 2009.gadam” , tajā skaitā 2008.gada 12.decembra “Grozījumi likumā “Par Valsts budžetu 2009.gadam” un 2009.gada 16.jūnija Saeimas sēdē apstiprināto “Grozījumi likumā “Par Valsts budžetu 2009.gadam” (turpmāk tekstā – Budžeta grozījumi), kuros paredzēts mērķdotācijas samazinājums pedagogu darba samaksai no 2009.gada 1.septembra, Cēsu novada dome ar 8 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis), pret 2 – M.Niklass, M.Cīrulis, atturas- V.Vaivods, nolemj:
 
1.       Ar 2009.gada 5.oktobri Cēsu pilsētas sporta skolā pārtraukt BMX programmu (kodi: 20V 81300 un 30V 81300 ) īstenošanu.
2.       Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors J. Naglis):
2.1. nodrošināt, lai audzēkņiem, kuri nav apguvuši BMX programmu, tiktu piedāvāta iespēja apgūt citas  Cēsu pilsētas sporta skolā īstenojamās programmās;
2.2. informēt audzēkņus un viņu vecākus par pieņemto lēmumu;
2.3. uzteikt darba līgumus attiecīgajiem darbiniekiem atbilstoši Latvijas Republikas Darba likuma prasībām.
3.       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 237
Par vieglās automašīnas  VAZ 2110 izsoles rezultātu apstiprināšanu
           Cēsu novada pašvaldības īpašumā ir vieglā automašīna VAZ 2110 ar reģistrācijas apliecības Nr. AE 0257024.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumu Nr.96 „Par vieglās automašīnas VAZ 2110 atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.4, 43.p.) un apstiprinātajiem automašīnas izsoles noteikumiem, 12.08.2009. tika organizēta atkārtota automašīnas VAZ 2110 izsole atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
Saskaņā ar Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumu Nr.96 „Par vieglās automašīnas VAZ 2110 atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.4, 43.p.) apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, noteiktajā termiņā uz automašīnas VAZ 2110 izsoli reģistrējās viens pretendents.
            Vieglās automašīnas VAZ 2110 nosolītājs Valmieras rajona E.Kazibrodska individuālais uzņēmums „KAZIBRODSKIS UN DĒLI”, vienotais reģistrācijas numurs 44102016723, juridiskā adrese Valmiera, Cēsu ielā 19, LV – 4201, 18.08.2009. ir ieskaitījis Cēsu novada pašvaldības kontā savu piedāvāto augstāko summu 350.00 LVL, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu 100.00 LVL.
            Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2009.gada 12.augusta (prot.Nr.4) priekšlikumu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.       Apstiprināt vieglās automašīnas VAZ 2110 ar valsts reģistrācijas Nr. DV5619, 2009.gada 12. augusta izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem VAZ 2110 ar valsts reģistrācijas Nr. DV5619, nosolījis Valmieras rajona E.Kazibrodska individuālais uzņēmums „KAZIBRODSKIS UN DĒLI”, vienotais reģistrācijas numurs 44102016723, juridiskā adrese Valmiera, Cēsu ielā 19, LV – 4201, par 350.00 LVL (trīs simti piecdesmit lati).
2.       Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
3.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.   
 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā paziņošanas  dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 238
Par zemes gabala Tālavas ielā 2, Cēsīs sadales apstiprināšanu
                                
Cēsu pilsētas dome 30.06.2005. pieņēma lēmumu ”Par zemes gabala Tālavas ielā 2, Cēsīs, sadalīšanu”(sēdes protokols Nr. 15, 2.p.). Atbilstoši tam īpašnieks Artis Eglītis ir veicis nekustamā īpašuma sadalīšana divos zemes gabalos un ir izgatavoti zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāni Tālavas ielā 2, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 006 1005) un Krasta ielā 11, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 006 1012).
Pēc Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 39. punkta nosacījumiem, zemes vienību sadales projekti, kas uzsākti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir jāapstiprina pašvaldībā divu gadu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.
Saskaņā ar Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem” prasībām, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 03.09.2009. sēdes atzinumu (protokols Nr.7) Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt zemes gabala Tālavas ielā 2, Cēsīs sadalīšanu divos zemes gabalos.
 
2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4201 006 1005 Tālavas ielā 2, Cēsīs, Cēsu novads(1. pielikums):
2.1. Zemes gabala platība 6164 kv.m.;
2.2. Zemes gabala apgrūtinājumi:
01020105 ūdensteces “Siļķupīte” aizsargjoslas teritorija pilsētas un ciematos – 0.0202 ha;
01020105 ūdensteces “Vinterupīte” aizsargjoslas teritorija pilsētas un ciematos – 0.3547 ha;
01020105 ūdensteces “Vinterupīte” aizsargjoslas teritorija pilsētas un ciematos – 0.0043 ha;
020302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.1674 ha;
030702  vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 0.6164 ha;
020302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0154 ha;
2.3.   zemes lietošanas mērķis – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501).
 
3. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4201 006 1012 Krasta iela 11, Cēsīs, Cēsu novads(2. pielikums):
3.1. Zemes gabala platība 4433 kv.m.;
3.2. Zemes gabala apgrūtinājumi:
02050601 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciematos līdz 20 kV –0.0443 ha;
01020105 ūdensteces “Siļķupīte” aizsargjoslas teritorija pilsētas un ciematos – 0.1090 ha;
030702  vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 0.4433 ha;
020302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0386 ha;
020302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0904 ha;
3.3.zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve(0601).
 
4. Lēmums īstenojams un plāni reģistrējami Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā divu gadu laikā.
 
5. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Attīstības plānošanas nodaļai(vadītāja D. Trapenciere)
 6.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs).
 
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā   
  
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 239
Par adrešu piešķiršanu Magoņu ielā, Cēsīs
 
Ievērojot to, ka pašvaldība līdz šim nav apstiprinājusi spēkā esošo adrešu sarakstu Magoņu ielai Cēsīs, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 03.09.2009. sēdes (prot. Nr.7) priekšlikumu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.      Apstiprināt Magoņu ielā, Cēsīs, līdz šim brīdim izveidotas un šobrīd pastāvošas adreses (situācijas plāns pielikumā):
1.1.            Magoņu iela 1;
1.2.            Magoņu iela 5;
1.3.            Magoņu iela 6;
1.4.            Magoņu iela 8;
1.5.            Magoņu iela 10;
1.6.            Magoņu iela 12;
1.7.            Magoņu iela 14;
1.8.            Magoņu iela 16;
1.9.            Magoņu iela 17;
1.10.        Magoņu iela 18;
1.11.        Magoņu iela 20;
1.12.        Magoņu iela 25;
1.13.        Magoņu iela 25A.
 
2.      Pieņemt zināšanai, ka ēkās ar šādām adresēm nav reģistrētas atsevišķas telpu grupas.
3.      Uzdot Administratīvajai nodaļai (vadītāja I.Sirmā) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā paziņošanas  dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā
  


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 240
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads nodošanu valdījumā Cēsu rajona pašvaldības aģentūrai “Cēsu rajona slimnīca”
Saskaņā ar Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plāna (apstiprināts Cēsu rajona padomes sēdē 2008. gada 23. decembrī, protokols Nr.13, 17. punkts) 1. pielikuma „Rajona pašvaldības institūcijas” 2. punktu un 2. pielikuma „Cēsu rajona pašvaldības nekustamie īpašumi” 3. punktu, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības 2009. gada 23. jūlija lēmumu Nr. 74 (protokols Nr. 4, 21. punkts) „Par pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” un pašvaldības aģentūras „Cēsu veselības aprūpes centrs” pārņemšanu” un Cēsu rajona pašvaldības Reorganizācijas uzraudzības komisijas 2009. gada 29. jūlija atzinumu (protokols Nr.1, 2. punkts), ar 2009. gada 31. jūlija nodošanas – pieņemšanas aktiem, Cēsu rajona pašvaldība nodeva un Cēsu novada pašvaldība pieņēma:
Cēsu rajona pašvaldības aģentūru „Cēsu rajona slimnīca”, vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001845911, juridiskā adrese : Slimnīcas iela 9, Cēsis;
Cēsu rajona pašvaldības nekustamo īpašumu Slimnīcas iela 9, Cēsis, kadastra numurs: 4201-006-0830.
Uz Cēsu novada pašvaldības vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000-0020-8318 (lēmuma datums 17.08.2009.) reģistrēts nekustamais īpašums Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, sastāvošs no zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201-006-0830, 30818 m2 platībā un piecām ēkām: ēka (kadastra apzīmējums 4201-006-0830-001), ēka (kadastra apzīmējums 4201-006-0830-002), palīgēka (kadastra apzīmējums 4201-006-0830-003), palīgēka (kadastra apzīmējums 4201-006-0830-004), ēka (kadastra apzīmējums 4201-006-0830-007).
Pamatojoties uz Cēsu rajona padomes 2008. gada 23. decembra lēmumu (protokols Nr. 13, 13.5 punkts) „Par Cēsu rajona padomes īpašumā esoša zemes gabala Slimnīcas iela 9, Cēsis, kadastra numurs 4201-006-0830, nodošanu Cēsu rajona pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” valdījumā”, ar 2008. gada 29. decembra nodošanas – pieņemšanas aktu zemes gabals Slimnīcas iela 9, Cēsis, kadastra numurs 4201-006-0830, 30818 m2 platībā, nodots valdījumā Cēsu rajona pašvaldības aģentūrai „Cēsu rajona slimnīca”.
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktā noteikto pašvaldību autonomās funkcijas izpildi: „nodrošināt veselības aprūpes pieejamību”, pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 35.panta pirmo daļu: „Pašvaldības aģentūras manta ir pašvaldības manta, kura atrodas pašvaldības aģentūras valdījumā”, likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta pirmo daļu, otrās daļas 3.punktu, trešo, ceturto un sesto daļu,  Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” nolikuma 1.1.punktu, 2.1.punkta 2.1.5.apakšpunktu un 5.1.punktu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.                  Nodot valdījumā pašvaldības aģentūrai „Cēsu rajona slimnīca”, vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001845911, juridiskā adrese : Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, turpmāk – Aģentūra, ar 2009. gada 01. septembri nekustamā īpašuma Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201-006-0830, daļu, sastāvošu no piecām ēkām:
ēka: stacionārs (kadastra apzīmējums 4201-006-0830-001);
ēka: diagnostikas nodaļa (kadastra apzīmējums 4201-006-0830-002);
palīgēka: saimniecības ēka (kadastra apzīmējums 4201-006-0830-003);
palīgēka: konferenču zāle – ventilēšanas bloks (kadastra apzīmējums 4201-006-0830-004);
ēka: morgs (kadastra apzīmējums 4201-006-0830-007), turpmāk – Ēkas.
2.                  Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot rakstveida līgumu (vienošanos) par 1. punktā minēto Ēku nodošanu valdījumā Aģentūrai.
3.                  Ņemot vērā, ka zemes gabals Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, kadastra numurs 4201-006-0830, 30818 m2 platībā, turpmāk – Zeme, pamatojoties uz  Cēsu rajona padomes 2008. gada 23. decembra lēmumu (protokols Nr. 13, 13.5 punkts) „Par Cēsu rajona padomes īpašumā esoša zemes gabala Slimnīcas iela 9, Cēsis, kadastra numurs 4201-006-0830, nodošanu Cēsu rajona pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” valdījumā”, ar 2008. gada 29. decembra nodošanas – pieņemšanas aktu ir nodots valdījumā Cēsu rajona pašvaldības aģentūrai „Cēsu rajona slimnīca”, un pēc minētā lēmuma stāšanās spēkā ir mainījies zemes gabala īpašnieks, uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot rakstveida līgumu (vienošanos) par 3. punktā minētās Zemes nodošanu valdījumā Aģentūrai.
4.                  Valdījumā tiek nodotas 1. punktā minētās Ēkas un iepriekš ir nodota 3. punktā minētā Zeme, turpmāk kopā – Īpašums, pilnā apjomā, kāds norādīts Zemesgrāmatu apliecībā, ar atlikušo bilances vērtību uz 2009. gada 31. augustu LVL 627 087,16 (pielikumā)  paredzētajam lietojumam atbilstošā tehniskā stāvoklī, uz laiku, līdz mainās valdītāja (Aģentūra) juridiskais statuss vai Cēsu novada dome pieņem jaunu lēmumu.
5.                  Īpašums tiek nodots valdījumā, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību – pilnīgāku izpildi, tādējādi nodrošinot tiešu, nepastarpinātu saikni ar iedzīvotājiem, kuriem ir likumīgas tiesības saņemt palīdzību veselības aprūpes jautājumu risināšanā.
6.                  Īpašuma sastāvā esošo ēku atļautais lietošanas veids – ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas.
7.                  Ar pārņemšanas brīdi valdījumā Aģentūra uzņemas visas Īpašuma īpašnieka tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu Īpašuma saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
8.                  Noteikt, ka Īpašuma sastāvā esošo ēku kapitālo remontu, renovāciju vai rekonstrukciju (pilnīgu vai daļēju) iniciē Aģentūra, bet organizē Aģentūra kopā ar Cēsu novada pašvaldību (atbildīgā struktūrvienība -  Nekustamā īpašuma nodaļa), pamatojoties uz vispārējās apsekošanas rezultātiem, sertificētu speciālistu sastādītu tehniskās apsekošanas  atzinumu, kā arī izstrādātu un noteiktā kārtībā saskaņotu (akceptētu) būvprojektu. Minētie pasākumi tiek finansēti no Aģentūras budžeta vai piesaistītiem līdzekļiem.
9.                  Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas organizēt Īpašuma daļas – Ēku nodošanu valdījumā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot ar Īpašumu saistītās dokumentācijas (zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns) kopijas.
10.              Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A. Mihaļovu Cēsu novada          pašvaldības vārdā parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu.
11.              Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 241
Par pašvaldības aģentūras “Cēsu rajona slimnīca” reorganizācijas uzsākšanu
         Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumu, Rajona padomju reorganizācijas likumu, Cēsu rajona padomes 23.12.2008. apstiprināto Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plānu (prot. Nr.13), saskaņā ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.2 “Par Cēsu novadu” (prot. Nr.2) un Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumu Nr. 74 „Par pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” un pašvaldības aģentūras „Cēsu veselības centrs” pārņemšanu” (prot.Nr. 4), ņemot vērā, ka 31.07.2009. starp Cēsu rajona padomi un Cēsu novada pašvaldību parakstīts pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” pieņemšanas- nodošanas akts, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, un, saskaņā ar LR spēkā esošajiem komercdarbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī, lai veicinātu pašvaldības aģentūras “Cēsu rajona slimnīca” efektīvu turpmāko darbību, Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
           
1.      Uzdot pašvaldības aģentūras “Cēsu rajona slimnīca” direktoram G.Knikstam uzsākt darbu pie pašvaldības aģentūras reorganizācijas par kapitālsabiedrību:
1.1.            sagatavot un līdz 10.09.2009. iesniegt apstiprināšanai Cēsu novada domē dokumentus, kas nepieciešami pašvaldības aģentūras “Cēsu rajona slimnīca” reorganizācijai, pārveidojot to par kapitālsabiedrību;
1.2.            sagatavot un līdz 10.09.2009. iesniegt Cēsu novada domei kustamās un nekustamās mantas sarakstu, ko plānots ieguldīt kapitālsabiedrības pamatkapitālā, un organizēt to novērtēšanu mantiskā ieguldījuma novērtējuma atzinuma saņemšanai.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 242
Par ēkas Raunas ielā 12 telpu atbrīvošanu
Pamatojoties uz LR Kultūras ministrijas lēmumu nr. 2.1. – 3/7 ;  14.08.2009. „Par projekta iesnieguma „Cēsu pilsētas domes projekta iesniegums „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” apstiprināšanu ar nosacījumiem; plānoto Cēsu Kultūras centra ēkas rekonstrukcijas darbu  uzsākšanu 2010.gada sākumā; finanšu ekonomijas un resursu optimizācijas  nosacījumiem, Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.            Cēsu Kultūras centram atbrīvot telpas Raunas ielā 12, Cēsīs ar 2009.gada oktobri.
2.            Cēsu Kultūras centram nodrošināt kultūras procesa plānošanu, norisi un koordināciju citās Cēsu novada pašvaldībai īpašumā esošās telpās.
3.            Brīdināt telpu Raunas ielā 12, Cēsīs nomniekus par telpu nomas līgumu izbeigšanu ar 2009.gada 31.decembri sakarā ar kapitālā remonta uzsākšanu.
4.            Uzdot Cēsu Kultūras centra direktorei  I. Grozai organizēt lēmumu izpildi.
5.            Kontroli par lēmumu izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 243
Par Cēsu Kultūras centra  darbinieku amata vienību skaita un amatalgu apstiprināšanu
            Pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.07.2009. lēmumu Nr.100  „Par Cēsu novada pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatalgām” (protokols Nr.5, 1.punkts), Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr.242  “ Par ēkas Raunas ielā 12 telpu atbrīvošanu”, Cēsu novada dome ar 9 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- A.Rasmanis, M.Malcenieks, nolemj:
 
1. Ar 2009.gada 5.oktobri likvidēt sekojošas amata vienības:
-                               noliktavas pārzinis – 0,2 likmes;
-                               apkopējs – 2 likmes;
-                               galdnieks – 0,2 likmes;
-                               administrators – 2 likmes.
2.      Ar 2009.gada 5.oktobri līdz rekonstrukcijas darbu uzsākšanai izveidot amata vienību: sargs – 2 likmes.
3.      Ar 2009.gada 5.oktobri apstiprināt Cēsu Kultūras centra darbinieku amata vienību sarakstu, amatalgas, saskaņā ar pielikumu.
4.      Cēsu Kultūras centra direktorei I.Grozai nodrošināt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
  


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 244
Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmuma Nr.92 „Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 5 „Par Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”” atcelšanu
  Pamatojoties uz Cēsu novada domes deputāta E.Rass iesniegumu, atbilstoši Cēsu novada pašvaldības 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 8.1.punktam, Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.                  Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumu Nr.92 „Par Grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. sēdes lēmumā Nr. 5 „Par Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu””.
2.                  Ievēlēt deputātu Eero Rass Cēsu novada domes Finanšu komitejā.
 
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. 245
Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
            Saskaņā ar likuma „ar nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmā punkta 1.apakšpunktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2009. atzinumu (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” (J.Rozenbergs, A.Raubiško, O.Bicāns, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Cīrulis, Ē.Rass, D.Vasmanis, A.Rasmanis, M.Niklass), pret – nav, atturas- M.Malcenieks, nolemj:
                                                                                                                       
 
Pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa (zemei) nomaksas termiņu SIA „Ilga Sigulda” (Reģ. Nr. 401328832, juridiskā adrese Ventas iela 1a, Sigulda, Siguldas novads)  par III ceturksni līdz 15.11.2009. par summu Ls 989,83.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 3.septembra protokols nr.8       Lēmuma nr. -
Pielikumi
Cēsu 1.pamatskolas nolikums
Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikums
Cēsu 2.pamatskolas nolikums
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikums
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikums
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes nolikums
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes "Akmens Ligzda" nolikums
Cēsu novada bāriņtiesas nolikums
Cēsu 2.vidusskolas nolikums
Cēsu pilsētas pamatskolas nolikums
Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas nolikums
Līvu pamatskolas nolikums
Cēsu pilsētas mākslas skolas nolikums
Cēsu valsts ģimnāzijas nolikums
Cēsu sanatorijas internātpamatskolas nolikums
Cēsu pilsētas vakara vidusskolas nolikums
Rāmuļu pamatskolas nolikums
Cēsu novada pašvaldības struktūra
Cēsu novada saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums””
Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr. 3 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu novada izglītības iestādēs un grupās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”
Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr. 5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”
Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr.4 „Grozījumi (Nr.10.) 2005.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. ”
Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr. 6 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr. 24 „ Par dzīvokļa pabalstu un pabalstu dzīvojamās telpas remontam”
Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr. 7 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”
Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādes nolikums
 
 
 
 
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv