Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 22.oktobra protokols nr.11

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 330Par Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora likvidāciju2009.gada 22.oktobra protokols nr.11       Lēmuma nr. 330
Par Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora likvidāciju
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
            Ievērojot likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” pārejas noteikumu 12., 13., 19. un 20.-22.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pantu, ievērojot Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora (Reģ. Nr. 90001428316) 16.10.2009. dalībnieku sapulces lēmumu (prot.Nr. 2),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot (ar 15 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, Ē.Rass, M.Cīrulis, G.Bērziņa, V.Vaivods, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav), nolemj:
 
1.            Ar 31.10.2009. nododot Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkcijas ekonomikas ministra pārraudzībā esošajai atvasinātajai publiskajai personai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai kā rezultātā Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators beidz pastāvēt, t.i., tiek likvidēts.
2.            Cēsu novada pašvaldība ir Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora finanšu, mantas un saistību pārņēmēja, un līdz 2009.gada 31.decembrim piedalās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora likvidēšanas procesā.
3.            Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības iekšējo revidenti B.Kuplo kā Cēsu novada pašvaldības pārstāvi Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora likvidēšanas komisijā.
4.            Uzdot Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora likvidācijas komisijai (priekšsēdētājs G.Bērziņš):
3.1. iesniegt Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad. A.Zerne) likvidācijas komisijas ieņēmumu/ izdevumu tāmi darbības periodam no 02.11.2009. līdz 31.12.2009.;
3.2. ievērot Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora (Reģ. Nr. 90001428316) 16.10.2009. dalībnieku sapulces lēmumu (prot.Nr. 2), pielikumā;
3.3.nodrošināt LR normatīvajos aktos noteiktās darbības saistībā ar Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora likvidāciju.
5.            Lēmuma izpildi nodrošina Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora likvidēšanas komisija (priekšsēd.G.Bērziņš), Cēsu novada pašvaldības Administratīvā nodaļa (vad. I.Sirmā) un Finanšu nodaļa (vad. A.Zerne).
6.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv