Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 26.novembra protokols nr.14

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 373Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā
2 374Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 11.07.2002. lēmumā „Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Upes ielā 21, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu”
3 375Par Cēsu novada saistošo noteikumu Nr. 20 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu
4 376Par pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca”  nolikuma un struktūras apstiprināšanu
5377Par zemes ierīcības projekta Saules ielā 4, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
6 378Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu nomā SIA „EŽI NOMA”
7 379Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu nomā „ROŽU LAUKUMS & CO” SIA
8 380Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumā Nr. 753 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 16, Cēsīs”
9 381Par zemes gabala Dzintara ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu apsaimniekošanā
10 382Par apgrūtinājumu aktualizāciju nekustamajam  īpašumam Priedes iela 12, Cēsis, Cēsu novads
11 383Par grozījumiem Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
12 384Par grozījumiem Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
13 385Par grozījumiem Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
14 386Par grozījumiem Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
15 387Par grozījumiem Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
16 388Par grozījumiem Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikumā
17 389Par grozījumu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas  nolikumā
18 390Par grozījumiem Cēsu 2. vidusskolas nolikumā
19 391Par grozījumu Līvu pamatskolas  nolikumā
20 392Par grozījumu Rāmuļu pamatskolas  nolikumā
21 393Par grozījumu Cēsu pilsētas pamatskolas  nolikumā
22 394Par grozījumu Cēsu pilsētas vakara vidusskolas  nolikumā
23 395Par grozījumu Cēsu pilsētas mākslas skolas  nolikumā
24 396Par grozījumu Cēsu Valsts ģimnāzijas  nolikumā
25 397Par grozījumu Cēsu 1. pamatskolas  nolikumā
26 398Par grozījumu Cēsu 2. pamatskolas  nolikumā
27 399Par grozījumiem Cēsu sanatorijas internātpamatskolas nolikumā
28 400Par Cēsu novada pašvaldības Sporta padomes nolikumu
29 401Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā
30 402Par Cēsu novada  saistošo noteikumu Nr. 21 „Grozījumi Cēsu novada 24.09.2009.saistošajos noteikumos Nr.17 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2009.gadam”” apstiprināšanu
31 403Par ziedojuma pieņemšanu
32 404Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.03.2009. lēmumā Nr. 163 „Par telpu nomu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu Kultūras centrā”
33 405Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
34 406Par Cēsu novada saistošo noteikumu Nr.22„Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu
35 407Par Cēsu novada saistošo noteikumu Nr.23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” apstiprināšanu
36 408Par pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumu apstiprināšanu
37 409Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
38 410Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
39 411Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
40 412Par ziedojuma pieņemšanu
41 413Par ziedojuma pieņemšanu
42 414Par Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes reorganizāciju
43 415Par Vaives pagasta pārvaldes nolikuma un amata vienību saraksta apstiprināšanu 
44 416Par Cēsu Centrālo bibliotēku
45 417Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.08.2009. lēmumā Nr. 171 „Par Cēsu Centrālo bibliotēkas darbinieku amata vienību skaita un amatalgu apstiprināšanu”
46 418Par Dzimtsarakstu nodaļu Cēsu novadā
47 419Par pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma apstiprināšanu
48 420Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 12 „Par Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu”
49 421Par Līvu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta un no pašvaldības budžeta finansēto pedagoģisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
50 422Par Rāmuļu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta un no pašvaldības budžeta finansēto pedagoģisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
51 423Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam
52 424Par izmaiņām 30.08.2002. līgumā par telpu nomu starp Cēsu Valsts ģimnāziju un SIA „ Biznesa augstskola Turība”
53 425Par ziedojuma pieņemšanu
54 426Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Jaun-Ozoliņi" Vaives pagasta Cēsu novadā
55 427Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
56 428Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu”  
57 429Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Beverīnas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā
58 430Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 13.oktobra lēmumā  Nr. 25 „Par divu pamatēku un trīs palīgēku Cēsīs, Raiņa ielā 3 (bij. adrese Rīgas iela 51, Cēsis) nojaukšanu’’
59 431Par tirdzniecību 2009.gada Ziemassvētku  pasākumu ietvaros Rožu laukumā
60432Par ziedojuma pieņemšanu
61 433Par pirotehniskas, medību un makšķerēšanas piederumu tirdzniecību Piebalgas ielā 85, Vaives pagastā, Cēsu novadā
62 434Par finansējumu Labklājības ministrijas projekta „Roku rokā bērna atbalstam” līgumam Nr.1.2/18
63 435Par valsts amatpersonas amata pienākumu savienošanu ar citu darbu
64 436Par 1. un 2. klases pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecībai  Raiņa ielā 26/28, Cēsīs, Cēsu novadā
65 437Par Cēsu novada saistošo noteikumu Nr. 24 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
66 438Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 10  „Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu novada domes deputātiem”  2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 373
Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā
Ziņo: Z.Jēkabsone, Cēsu pilsētas zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļā noteikts, ka uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem ir izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā.
Ar Cēsu rajona Tautas Deputātu padomes 1992.gada 18.jūnija lēmumu Nr.2-22-92 „Par Cēsu pilsētas labiekārtošanas objektu nodošanu pilsētas pašvaldības īpašumā” un 1992. gada 29.jūnijā sastādīto nodošanas – pieņemšanas aktu Cēsu pilsētā esošās ielas ir nodotas Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā. Ielas arī šobrīd atrodas pašvaldības valdījumā (Cēsu pilsētas domes 26.02.2004. lēmums Nr.31 „Par pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo zemes īpašumu uzskaiti Cēsu pilsētas domes bilancē” (prot.Nr.5)). Saskaņā ar 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr.2 „Par Cēsu novadu”, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas un tiesību pārņēmēja ir Cēsu novada pašvaldība.
Ņemot vērā iepriekš minēto, izskatot Valsts zemes dienesta iesniegtos datus (raksts Nr. 2-04/1933, 17.09.2009.) par Cēsu novada pašvaldībai piederošām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, izvērtējot kadastra kartes atbilstību Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajai ielu klasifikācijai, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta 4.daļu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmas daļas 17.punktu, Cēsu pilsētas zemes komisijas 20.11.2009. atzinumu Nr.12 (prot. Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienības Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, uz kurām atrodas šādas ielas:
1.1.   Agras iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 1309, platība 16997 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.1);
1.2.   Akas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0565, platība 896 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.2);
1.3.   Akmens iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 002 0318, platība 3047 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 002 0620, platība 3512 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.3);
1.4.   Aldaru iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 0408, platība 1918 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.4);
1.5.   Alejas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 007 0446, platība 1275 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 007 0000, platība 1756 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.5);
1.6.   Alfrēda Kalniņa iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 1313, platība 2818 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.6);
1.7.   Alkšņu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0349, platība 3577 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.7);
1.8.   Amatas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 002 0225, platība 740 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 002 0932, platība 1641 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 002 1133, platība 1894 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, (plānu skice pielikumā Nr.8);
1.9.   Amatnieku iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0615, platība 1460 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.9);
1.10.                    Andreja Pumpura iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 003 1114, platība 2486 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.10);
1.11.                    Annas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0560, platība 4495 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.11);
1.12.                    Apšu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 004 0148, platība 1163 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 004 0149, platība 1855 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 004 0152, platība 1140 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, (plānu skice pielikumā Nr.12);
1.13.                    Apšukalna iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0222, platība 1187 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.13);
1.14.                    Ata Kronvalda iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no piecām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 003 1216, platība 16372 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 004 0144, platība 7824 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 004 0747, platība 7674 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 008 1237, platība 8552 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 009 0234, platība 11289 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, (plānu skice pielikumā Nr.14);
1.15.                    Atpūtas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 007 0348, platība 5029 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 007 1643, platība 3491 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.15);
1.16.                    Ausekļa iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 003 0719, platība 1264 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 003 0809, platība 1603 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 003 0921, platība 4375 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, (plānu skice pielikumā Nr.16);
1.17.                    Austrumu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0163, platība 4840 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.17);
1.18.                    Aveņu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0841, platība 7634 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.18);
1.19.                    Avotu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 007 0447, platība 1733 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 007 0614, platība 2394 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 007 1146, platība 5233 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, (plānu skice pielikumā Nr.19);
1.20.                    Ābolu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 003 0218, platība 2067 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 003 0000, platība 1162 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 004 0415, platība 2848 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, (plānu skice pielikumā Nr.20);
1.21.                    Baibas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2223, platība 2057 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.21);
1.22.                    Baložu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0439, platība 828 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.22);
1.23.                    Baltā iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0161, platība 3600 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.23);
1.24.                    Baznīcas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2115, platība 128 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.24);
1.25.                    Baznīcas laukums Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2008, platība 652 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.25);
1.26.                    Bebru iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 009 0236, platība 1695 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 009 0529, platība 1424 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.26);
1.27.                    Beverīnas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0879, platība 5292 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.27);
1.28.                    Bērzaines iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0332, platība 24423 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.28);
1.29.                    Birzes iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 002 0129, platība 22851 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 002 0412, platība 16266 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 002 0514, platība 991 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.29);
1.30.                    Bišu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0334, platība 1660 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.30);
1.31.                    Briežu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 009 0235, platība 5830 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 009 0528, platība 6728 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.31);
1.32.                    Bumbieru iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0217, platība 1100 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.32);
1.33.                    Caunas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 009 0425, platība 3036 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.33);
1.34.                    Celtnieku iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0131, platība 5328 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.34);
1.35.                    Cepļa iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0350, platība 3494 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.35);
1.36.                    Ceriņu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 005 0217, platība 1314 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 005 0321, platība 1806 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.36);
1.37.                    Cīrulīšu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0347, platība 16328 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.37);
1.38.                    Dārtas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 006 1717, platība 713 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 006 2018, platība 2557 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.38);
1.39.                    Dārza iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0145, platība 1973 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.39);
1.40.                    Dārzniecības iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3327, platība 4537 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.40);
1.41.                    Dīķa iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0328, platība 1134 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.41);
1.42.                    Driškina iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 002 0840, platība 1371 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 002 1033, platība 434 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.42);
1.43.                    Dzeguzes iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0351, platība 4470 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.43);
1.44.                    Dzelzceļa iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 003 1421, platība 9407 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.44);
1.45.                    Dzidravota iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0224, platība 559 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.45);
1.46.                    Dzilnu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0547, platība 2677 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.46);
1.47.                    Dzintara iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 002 0223, platība 4215 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 002 0725, platība 3932 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 005 1107, platība 2104 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, (plānu skice pielikumā Nr.47);
1.48.                    Dzirnavu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 001 0150, platība 21826 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 006 2015, platība 14382 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.48);
1.49.                    Eduarda Veidenbauma iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no piecām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 003 0162, platība 5396 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 003 0171, platība 749 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 003 0323, platība 10682 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 003 0324, platība 1531 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 004 0245, platība 4677 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, (plānu skice pielikumā Nr.49);
1.50.                    Edvarda Treimaņa-Zvārguļa iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 003 0416, platība 4157 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 003 0515, platība 1796 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 003 0607, platība 2088 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, (plānu skice pielikumā Nr.50);
1.51.                    Egļu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 1112, platība 8548 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.51);
1.52.                    Emīla Dārziņa iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 1716, platība 4125 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.52);
1.53.                    Ezera iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 002 0835, platība 5996 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 005 0115, platība 4588 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.53);
1.54.                    Ērgļu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0617, platība 2157 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.54);
1.55.                    Festivāla iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 002 1239, platība 19606 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.55);
1.56.                    Gaujas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 001 0152, platība 22701 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 006 2307, platība 19418 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.56);
1.57.                    Gaujaslīču iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 001 0149, platība 23704 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.57);
1.58.                    Glūdas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no piecām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 006 0335, platība 3493 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 006 0880, platība 1094 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 006 0887, platība 986 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 006 1113, platība 1623 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 006 2510, platība 503 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.58);
1.59.                    Grants iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0564, platība 770 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.59);
1.60.                    Gravas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 006 1637, platība 1480 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 006 1639, platība 225 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.60);
1.61.                    Ielejas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0224, platība 2985 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.61);
1.62.                    Imantas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0445, platība 1631 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.62);
1.63.                    Izstādes iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1417, platība 1641 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.63);
1.64.                    Jaunā iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0634, platība 2350 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.64);
1.65.                    Jāņa iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0419, platība 2703 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.65);
1.66.                    Jāņa Poruka iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0619, platība 4243 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.66);
1.67.                    Jāņa Poruka laukums Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0726, platība 1687 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.67);
1.68.                    Jāzepa iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0946, platība 4912 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.68);
1.69.                    Jēkaba iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2016, platība 18320 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.69);
1.70.                    Jurģu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0912, platība 10138 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.70);
1.71.                    Kalna iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0747, platība 4020 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.71);
1.72.                    Kalnmuižas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 008 1239, platība 1232 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 008 1240, platība 906 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.72);
1.73.                    Kaļķu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 004 0147, platība 7184 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 004 0162, platība 554 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.73);
1.74.                    Kanāla iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0333, platība 3070 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.74);
1.75.                    Kases iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2205, platība 430 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.75);
1.76.                    Kārļu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1505, platība 2370 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.76);
1.77.                    Klints iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 006 2132, platība 1160 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 006 2309, platība 2383 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.77);
1.78.                    Klusā iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 009 0785, platība 1570 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.78);
1.79.                    Kļavu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 0509, platība 692 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.79);
1.80.                    Koku iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0885, platība 2060 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.80);
1.81.                    Kovārņu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0223, platība 6551 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.81);
1.82.                    Krasta iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 001 0148, platība 16208 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 006 0053, platība 665 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā un 4201 006 0054, platība 3917 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.82);
1.83.                    Kraukļu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 0407, platība 798 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.83);
1.84.                    Krišjāņa Valdemāra iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 005 2322, platība 1913 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 005 2412, platība 2946 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.84);
1.85.                    Krūmiņu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 1026, platība 9079 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.85);
1.86.                    Kungu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0127, platība 2040 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.86);
1.87.                    Kvēpenes iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0112, platība 1605 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.87);
1.88.                    Ķiršu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 008 0327, platība 3756 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 008 0544, platība 6620 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.88);
1.89.                    Lakstīgalu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 009 0787, platība 2252 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.89);
1.90.                    Lapsu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 004 0143, platība 13252 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 004 0827, platība 6144 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 009 0125, platība 7058 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 009 0321, platība 1847 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.90);
1.91.                    Lauku iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0840, platība 9878 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.91);
1.92.                    Lazdu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0513, platība 1899 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.92);
1.93.                    Lāču iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 004 0540, platība 3643 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 004 0749, platība 3942 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.93);
1.94.                    Lejas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0321, platība 1135 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.94);
1.95.                    Lenču iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 001 0147, platība 18451 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 002 1031, platība 20190 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā un 4201 005 0320, platība 7135 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.95);
1.96.                    Leona Paegles iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 009 0124, platība 11293 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 009 0612, platība 10337 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.96);
1.97.                    Lielā Kalēju iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2908, platība 1127 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.97);
1.98.                    Lielā Katrīnas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1629, platība 3318 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.98);
1.99.                    Lielā Līvu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2722, platība 1371 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.99);
1.100.                Lielā Skolas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1805, platība 2166 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.100);
1.101.                Lienes iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1223, platība 1792 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.101);
1.102.                Liepu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0878, platība 7856 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.102);
1.103.                Lilijas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 004 0246, platība 2789 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 004 0328, platība 802 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.103);
1.104.                Līgatnes iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 007 0945, platība 14759 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 007 1663, platība 12261 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.104);
1.105.                Loka iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0414, platība 2663 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.105);
1.106.                Magoņu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0247, platība 3085 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.106);
1.107.                Maija iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 0811, platība 1812 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.107);
1.108.                Marijas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 007 0843, platība 797 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 007 0844, platība 771 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā un 4201 007 0947, platība 2865 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.108);
1.109.                Mazā Avotu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0728, platība 485 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.109);
1.110.                Mazā Bērzaines iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0881, platība 2071 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.110);
1.111.                Mazā Kalēju iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2909, platība 337 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.111);
1.112.                Mazā Katrīnas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 005 2723, platība 606 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 005 2808, platība 550 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.112);
1.113.                Mazā Lenču iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0113, platība 5130 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.113);
1.114.                Mazā Līgatnes iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0948, platība 2883 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.114);
1.115.                Mazā Mētru iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 009 0965, platība 1338 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.115);
1.116.                Mazā Skolas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1907, platība 121 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.116);
1.117.                Mazā Zīļu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 007 1647, platība 1470 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 007 1648, platība 268 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.117);
1.118.                Mālu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0563, platība 828 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.118);
1.119.                Māras iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2019, platība 4125 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.119);
1.120.                Mārtiņa iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 009 0000, platība 489 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 009 0951, platība 5163 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.120);
1.121.                Mednieku iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0834, platība 4280 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.121);
1.122.                Medņu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0437, platība 1438 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.122);
1.123.                Meldru iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 009 0952, platība 1604 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.123);
1.124.                Meža iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 009 0833, platība 8007 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.124);
1.125.                Mēness iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0539, platība 2059 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.125);
1.126.                Mētru iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 009 0964, platība 4185 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.126);
1.127.                Miera iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0616, platība 9805 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.127);
1.128.                Miglas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0109, platība 3941 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.128);
1.129.                Mūrlejas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0221, platība 4871 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.129);
1.130.                Niedru iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 009 0836, platība 1362 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 009 0955, platība 2342 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.130);
1.131.                Niniera iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 002 0838, platība 735 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 002 0839, platība 1608 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 002 1034, platība 415 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 005 0218, platība 3943 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.131);
1.132.                Noliktavas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 005 1312, platība 3911 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 005 1314, platība 422 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.132);
1.133.                Noras iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no piecām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 002 0000, platība 1213 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 002 0320, platība 883 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 002 0836, platība 2229 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 002 1134, platība 2607 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 002 1317, platība 897 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.133);
1.134.                Oktobra iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0930, platība 7478 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.134);
1.135.                Ozolu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 1027, platība 576 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.135);
1.136.                Paegļu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 1638, platība 1719 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.136);
1.137.                Palasta iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1628, platība 9703 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.137);
1.138.                Palejas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 008 0748, platība 2144 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 008 0835, platība 1498 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā un 4201 008 1028, platība 233 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.138);
1.139.                Palmu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0215, platība 11163 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.139);
1.140.                Pārgaujas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 001 0153, platība 15990 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.140);
1.141.                Pāvila iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 007 0449, platība 965 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 007 0561, platība 6744 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.141);
1.142.                Peldu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2129, platība 6458 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.142);
1.143.                Pērļu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 002 1240, platība 3507 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.143);
1.144.                Pētera iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 007 0444, platība 16301 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 008 1111, platība 3528 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.144);
1.145.                Piebalgas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 004 0632, platība 42816 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 005 1319, platība 4783 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.145);
1.146.                Pils iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 005 1708, platība 1109 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 005 1906, platība 195 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.146);
1.147.                Pļavas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1318, platība 3808 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.147);
1.148.                Podnieku iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1709, platība 325 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.148);
1.149.                Priedes iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 006 1907, platība 1667 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 006 2017, platība 2903 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.149);
1.150.                Priekuļu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 003 0216, platība 10309 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 003 1020, platība 6487 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.150);
1.151.                Puķu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0146, platība 4814 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.151);
1.152.                Pureņu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 009 0834, platība 1286 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 009 0953, platība 1781 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.152);
1.153.                Purva iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 009 0786, platība 3840 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.153);
1.154.                Putnu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0248, platība 3126 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.154);
1.155.                Pūces iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0438, platība 1805 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.155);
1.156.                Pūpolu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0159, platība 3928 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.156);
1.157.                Raiņa iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 005 1311, platība 15332 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 005 3326, platība 10792 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.157);
1.158.                Raiskuma iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0562, platība 4466 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.158);
1.159.                Rasas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 009 0784, platība 1886 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.159);
1.160.                Raunas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 005 1313, platība 915 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 005 1416, platība 3932 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.160);
1.161.                Rīgas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 005 1904, platība 3359 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 008 0126, platība 44147 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.161);
1.162.                Rīta iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 009 0783, platība 2733 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.162);
1.163.                Robežu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0158, platība 8783 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.163);
1.164.                Rožu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 009 0782, platība 2624 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.164);
1.165.                Rūdolfa Blaumaņa bulvāris Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 003 1322, platība 14666 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.165);
1.166.                Rūpniecības iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 003 0000, platība 4205 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 003 0157, platība 5192 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 003 0169, platība 10122 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.166);
1.167.                Satekles iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 006 0712, platība 1773 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 006 0892, platība 441 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.167);
1.168.                Saules iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0538, platība 11401 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.168);
1.169.                Saulrītu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0635, platība 5812 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.169);
1.170.                Sīļu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1644, platība 2449 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.170);
1.171.                Slimnīcas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0882, platība 2664 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.171);
1.172.                Slūžnieku iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2128, platība 1267 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.172);
1.173.                Smilgu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 009 0788, platība 648 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 009 0789, platība 451 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.173);
1.174.                Smilšu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0352, platība 2430 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.174);
1.175.                Strazdu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0548, platība 861 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.175);
1.176.                Šaurā iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 005 2725, platība 112 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 005 2726, platība 137 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.176);
1.177.                Šķūņu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0532, platība 594 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.177);
1.178.                Tālavas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 006 0052, platība 2002 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 006 0886, platība 6069 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.178);
1.179.                Tipogrāfijas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0420, platība 918 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.179);
1.180.                Tirgoņu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0164, platība 2452 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.180);
1.181.                Torņa iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1630, platība 1533 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.181);
1.182.                Turaidas iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0884, platība 9177 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.182);
1.183.                Upeņu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0949, platība 1824 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.183);
1.184.                Upes iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 001 0151, platība 3317 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.184);
1.185.                Uzvaras bulvāris Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1106, platība 12278 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.185);
1.186.                Ūdens iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2622, platība 223 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.186);
1.187.                Vaives iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0325, platība 13916 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.187);
1.188.                Valmieras iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 002 0618, platība 18940 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 005 0912, platība 4212 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.188);
1.189.                Vaļņu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2204, platība 5878 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.189);
1.190.                Vanagu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0327, platība 2953 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.190);
1.191.                Vālodzes iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0546, platība 1161 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.191);
1.192.                Vārnu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 008 0000, platība 1201 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 008 0436, platība 558 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā un 4201 008 0545, platība 4837 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.192);
1.193.                Vāveres iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 009 0000, platība 2573 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, 4201 009 0126, platība 2432 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā un 4201 009 0320, platība 3472 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.193);
1.194.                Viestura iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0112, platība 16428 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.194);
1.195.                Viršu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 009 0835, platība 2377 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā, un 4201 009 0954, platība 2312 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plānu skice pielikumā Nr.195);
1.196.                Vītolu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2127, platība 3896 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.196);
1.197.                Zaķu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 1418, platība 4070 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.197);
1.198.                Zaļā iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0209, platība 2135 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.198);
1.199.                Zeltkalna iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0326, platība 6352 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.199);
1.200.                Zemeņu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1433, platība 4496 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.200);
1.201.                Ziedu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0150, platība 1428 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.201);
1.202.                Ziemeļu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 1636, platība 3164 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.202);
1.203.                Zirņu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0226, platība 6957 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.203);
1.204.                Zīļu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1646, platība 2024 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.204);
1.205.                Zvaigžņu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 003 1021, platība 2737 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.205);
1.206.                Zvirbuļu iela Cēsu pilsētā, Cēsu novadā, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0227, platība 11188 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna skice pielikumā Nr.206).
 
2.      Zemes lietošanas mērķis visām 1.punktā minētajām zemes vienībām - zeme dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
  


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 374
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 11.07.2002. lēmumā „Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Upes ielā 21, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs 
Cēsu pilsētas domes 11.07.2002. lēmuma „Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Upes ielā 21, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu” (prot. Nr.17, p.4.) 2.punktā noteikts, ka pēc minētā zemes gabala reģistrēšanas zemesgrāmatā tam pievienojami zemes gabali Cēsīs, Upes ielā 19A un Cēsīs, Upes ielā 20, bet 3.punktā noteikts, ka uz apvienotā zemes gabala reģistrējamas četras būves. Zemes gabalu apvienotā plāna izgatavošana līdz šim nav veikta.
Ievērojot likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, izskatot jautājumu par zemes gabalu apvienošanas aktualizēšanas lietderību, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 17.11.2009. sēdes priekšlikumu (prot. Nr. 17), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 11.07.2002. „Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Upes ielā 21, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu” (prot. Nr.17, p.4.) 2.punktu un 3.punktu.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 375
Par Cēsu novada saistošo noteikumu Nr. 20 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu
Ziņo: V.Vaivods, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 7. panta sesto daļu, 9. panta pirmās daļas 4. punktu, 14. panta pirmās daļas 6. punktu, 14. panta septīto daļu, 15. pantu, 17.panta pirmo daļu, 24.panta pirmo daļu un likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu, Publisko aģentūru likuma 26. panta pirmo daļu, atbilstoši Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” Dzīvokļu komisijas 29.10.2009. atzinumam (protokols Nr.17) un Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 12.11.2009. atzinumam (protokols Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt Cēsu novada saistošos noteikumus Nr. 20 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem.
3.            Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 01.01.2010.
 
Pielikums
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 376
Par pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca”  nolikuma un struktūras apstiprināšanu
Ziņo: G.Kniksts Cēsu rajona PA  "Cēsu rajona slimnīca" direktors 
 Ņemot vērā Cēsu novada 15.10.2009. domes sēdes lēmumu Nr. 290 „Par pašvaldības aģentūras „Cēsu veselības aprūpes centrs” pievienošanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu rajona slimnīca” (protokols Nr.10, 3.punkts) 7.1.punktu, ievērojot Publisko aģentūru likuma 27.panta trešo daļu (pašvaldības aģentūras darbību regulē pašvaldības domes apstiprināts nolikums.), likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu (Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var.. apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus) un pamatojoties uz Cēsu novada domes Apvienotās Izglītības, kultūras un sporta, Tautsaimniecības un Finanšu komitejas 12.11.2009. (prot.Nr.1) sēdes atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” nolikumu un struktūru, saskaņā ar pielikumu.
2.            Lēmums stājas spēkā ar 27.11.2009.
3.            Uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu rajona slimnīca” (direktors G.Kniksts) nodrošināt Aģentūras turpmāko darbību atbilstoši šim apstiprinātajam nolikumam.
4.            ­­­­­­­­­­­­­­Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
                APSTIPRINĀTS
                ar Cēsu novada domes  
                26.11.2009. sēdes  lēmumu Nr.376
                (protokols Nr.14, 4.p.),
 
 
PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS
„CĒSU RAJONA  SLIMNĪCA”  
NOLIKUMS
                            
1.   VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.
 
1.1.    Pašvaldības aģentūra „Cēsu rajona slimnīca” (turpmāk tekstā „Aģentūra”) ir Cēsu novada pašvaldības pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.
1.2.  Par Aģentūrai nodoto pašvaldības funkciju veikšanu starp Cēsu novada pašvaldību un Aģentūru tiek noslēgts pārvaldes līgums, ko Cēsu novada pašvaldības vārdā slēdz tās priekšsēdētājs, bet Aģentūras vārdā – Aģentūras direktors.
1.3.    Aģentūra ir izveidota un savā darbībā vadās no Publisko aģentūru likuma, Ārstniecības likuma, likuma „Par pašvaldībām”, Cēsu novada domes lēmumiem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.4.    Aģentūras juridiskā adrese ir Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101; Aģentūras pakalpojumu sniegšanas vietas ir Palasta ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā un Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101.
1.5.    Aģentūra ir Cēsu rajona pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” un Cēsu rajona pašvaldības aģentūras „Cēsu veselības aprūpes centrs” tiesību, funkciju, saistību, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja.
1.6.    Aģentūra kārto atsevišķu savu lietvedību un lietu nomenklatūru. Aģentūra patstāvīgi nodrošina lietu arhīva fondu saglabāšanas nodrošināšanu līdz tā nodošanai valsts arhīvu glabāšanā.
 
                                                     2.   AĢENTŪRAS FUNKCIJAS UN KOMPETENCE         
               
2.1.    Aģentūra īsteno šādas funkcijas:
2.1.1.   organizēt un sniegt publiskos pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām  ārstniecības un veselības aprūpes jomā;
2.1.2.   nodrošināt iedzīvotāju medicīnisko aprūpi atbilstoši normatīvajiem aktiem un pārvaldes līgumam;
2.1.3.  vadīt un realizēt Cēsu novada pašvaldības projektus un programmas savas kompetences ietvaros;
2.1.4.   pārvaldīt un apsaimniekot tai valdījumā nodoto Cēsu novada pašvaldības nekustāmo īpašumu.
 
2.2.   Aģentūras uzdevumi ir:
2.2.1.  veikt stacionāru ārstēšanu veselības aprūpes bāzes programmas līmenī, stacionāru ārstēšanu plānveida operāciju vai hronisku slimību gadījumos;
2.2.2.           nodrošināt neatliekamo stacionāro un ambulatoro medicīnisko palīdzību  Nolikuma 1.4. punktā norādītajās adresēs;          
2.2.3.           veikt ambulatoro medicīnisko palīdzību, konsultācijas, procedūras;
2.2.4.           nodrošināt laboratorijas diagnostikas izmeklējumu iespējas;
2.2.5.           nodrošināt rehabilitācijas terapiju;
2.2.6.           informēt sabiedrību par tai pieejamiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību;
2.2.7.           pildīt citus ārstniecības pakalpojumus.               
2.3.       Aģentūrai ir tiesības:
3.2.1.           slēgt līgumus par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu;    
3.2.2.           slēgt līgumus ar apdrošināšanas sabiedrībām par to apmaksāto ārstniecības pakalpojumu sniegšanu;
3.2.3.           veikt maksas pakalpojumus, kas izriet no Aģentūras funkcijām  
3.2.4.           iekasēt maksu par Aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;
3.2.5.           iesniegt, piedalīties projektu izstrādē un to finansējuma, investīciju piesaistē;
3.2.6.           slēgt sadarbības līgumus ar Latvijas un ārvalstu ārstniecības iestādēm  un ieinteresētajām institūcijām;
3.2.7.           slēgt citus līgumus atbilstoši savai kompetencei;
3.2.8.           iesniegt prasības tiesā un sūdzības administratīvajās iestādēs, būt par lietas dalībnieku tiesā;
3.2.9.           darboties profesionālās biedrībās, asociācijās.
 
3. AĢENTŪRAS PĀRVALDE.
 
3.1.       Aģentūras darbu vada Aģentūras direktors. Aģentūras direktoram var būt vietnieki, kuru kompetenci nosaka direktors. Uz Aģentūras direktora amatu tiek izsludināts atklāts konkurss.
3.2.       Darba līgumu ar Aģentūras direktoru slēdz Cēsu novada domes priekšsēdētājs uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Aģentūras direktoru var iecelt amatā atkārtoti.
3.3.       Aģentūras direktors:
3.3.1.      vada un organizē Aģentūras darbu, nodrošina tās darbības nepārtrauktību un tai uzdoto funkciju un uzdevumu veikšanu;
3.3.2.      izstrādā Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas, gadskārtējā darbības plāna un budžeta projektus;
3.3.3.      nosaka Aģentūras darbinieku kompetenci un atbildību, apstiprina Aģentūras struktūru, amata vienības un struktūrvienību reglamentus;
3.3.4.      apstiprinātā Aģentūras budžeta ietvaros nosaka Aģentūras darbinieku atalgojumu;
3.3.5.      bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Aģentūru, ja likums nenosaka citu pārstāvības kārtību;
3.3.6.      Aģentūras vārdā slēdz darba, saimnieciskos un citus līgumus, kā arī izsniedz pilnvaras;
3.3.7.      atbild par Aģentūras darbības tiesiskumu un Aģentūras resursu lietderīgu izmantošanu;
3.3.8.      atver  un slēdz norēķinu kontus bankā;
3.3.9.      nodrošina sniedzamo maksas pakalpojumu izcenojumu izstrādi;
3.3.10.  nodrošina Pārvaldes līguma izpildi;
3.3.11.  veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.
3.3.12.  atbild par Aģentūras darbības tiesiskumu un Aģentūras resursu lietderīgu izmantošanu.
 
4. AĢENTŪRAS MANTA UN FINANŠU LĪDZEKĻI.
 
4.1.       Aģentūras mantu veido:
4.1.1. Aģentūras manta ir Cēsu novada pašvaldības nekustamā un kustamā manta, kas atrodas Aģentūras valdījumā;
4.1.2.      Aģentūras iegādātā kustamā manta.         
4.2.       Aģentūras finanšu līdzekļus veido:
4.2.1.      budžeta dotācijas (no vispārējiem ieņēmumiem un īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem);
4.2.2.      ieņēmumi no valsts un pašvaldību pasūtījumiem;
4.2.3.      ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
4.2.4.      ārvalstu finansiālā palīdzība;
4.2.5.      ziedojumi un dāvinājumi.
4.3.       Aģentūras sniegtos publiskos pakalpojumus un to izcenojumus apstiprina Cēsu novada dome. Informāciju par maksas pakalpojumu izcenojumiem Aģentūra izliek redzamā vietā, kā arī publicē vietējā laikrakstā un internetā mājas lapā.
4.4.       Aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā atsavināt Aģentūras valdījumā esošo Cēsu novada pašvaldības kustamo mantu un mantu, kuru tā iegādājusies savas darbības nodrošināšanai. Līdzekļi, kas iegūti Cēsu novada pašvaldības kustamā mantas atsavināšanas rezultātā, ieskaitāmi Aģentūras budžetā.
4.5.       Aģentūrai nav tiesības uzņemties garantijas par citu fizisku un juridisku personu saistībām.
4.6.       Aģentūrai ir tiesības ņemt aizņēmumus tikai ar Cēsu novada domes piekrišanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.7.     Aģentūrai ir tiesības bez īpaša Domes pilnvarojuma iznomāt un izīrēt Aģentūras  valdījumā nodoto īpašumu, ievērojot Domes noteikto pašvaldības īpašuma īres un nomas maksu.
 
5.                  AĢENTŪRAS DARBĪBAS UZRAUDZĪBA.
 
5.1.       Aģentūras darbības uzraudzībai Cēsu novada dome veic šādus pasākumus:
5.1.1.      slēdz pārvaldes līgumu;
5.1.2.      apstiprina Aģentūras darbības un attīstības stratēģiju, darbības plānu un gada budžetu;
5.1.3.      pieņem darbā, atlaiž no darba un disciplināri soda Aģentūras direktoru, kā arī nosaka viņa amatalgu;
5.1.4.      novērtē Aģentūras darbības rezultātus;
5.1.5.      atceļ Aģentūras direktora prettiesiskus lēmumus;
5.1.6.      Pašvaldība savu pienākumu veikšanai var pieprasīt un saņemt informāciju par Aģentūras darbību.
5.2.     Aģentūras direktors pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā iesniedz pašvaldības izpilddirektoram kārtējo un gada pārskatu par pārvaldes līguma izpildi un finanšu resursu izlietojumu. Kārtējā un gada pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka dome.
5.3.       Aģentūras darbības uzraudzību veic Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors Publisko aģentūru likumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
5.4.       Aģentūras izdota administratīvā akta tiesiskumu var apstrīdēt Cēsu novada domē.
5.5.       Cēsu novada pašvaldība, izņemot Nolikuma 5.1.punkta apakšpunktos minēto pasākumu veikšanai, nedrīkst ar tiešiem lēmumiem iejaukties Aģentūras darbā.
5.6.     Lai kontrolētu Aģentūras finansiālās darbības tiesiskumu un atbilstību pārvaldes līgumam, likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā Aģentūrā tiek veikta revīzija un sagatavots revīzijas pārskats.
5.7.       Dome var izveidot pašvaldību Aģentūras konsultatīvo padomi, kurā iekļaujami valsts un pašvaldības pilnvarotas personas, nozares  speciālisti un nevalstisko organizāciju pilnvaroti pārstāvji. Konsultatīvās padomes darbā bez balsstiesībām piedalās pašvaldības izpilddirektors un Aģentūras direktors (vai viņu pilnvarotas personas). Konsultatīvajai padomei ir padomdevēja tiesības pašvaldības Aģentūras darbības jautājumos.
6.                  GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE UN DARBA SAMAKSA
6.1.       Aģentūra kārto grāmatvedības uzskaiti pēc uzkrājuma grāmatvedības principiem un pēc kases izdevumiem, kā arī sagatavo un iesniedz pārskatus par finanšu resursu izlietojumu atbilstoši likumu „Par grāmatvedību”, „Par budžetu un finanšu vadību” un Publisko aģentūru likuma un Cēsu novada domes lēmumu prasībām.
6.2.       Aģentūras darbinieku atalgojumu nosaka Aģentūras direktors Aģentūras budžeta darba samaksas fonda ietvaros, nepārsniedzot attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū.
6.3.       Aģentūras direktors pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā iesniedz novada pašvaldības izpilddirektoram kārtējo un gada pārskatu par pārvaldes līguma izpildi un finansu resursu izlietojumu. Kārtējā un gada pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Dome.
6.4.       Noslēdzot finanšu gadu, Aģentūra sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai informētu sabiedrību par Aģentūras darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par Aģentūras budžeta līdzekļu izlietojumu, un iesniedz to Domei publicēšanai Cēsu novada pašvaldības publiskā pārskata ietvaros Domes priekšsēdētāja rīkojumā noteiktajā termiņā.
               
7. AĢENTŪRAS REORGANIZĀCIJA UN LIKVIDĀCIJA.
 
7.1.       Aģentūru reorganizē vai likvidē ar Cēsu novada domes lēmumu Valsts pārvaldes iekārtas likuma un Publisko aģentūru likuma noteiktajā kārtībā, izvērtējot reorganizācijas vai likvidācijas lietderīgumu un efektivitāti.
7.2.       Aģentūras reorganizēšanas vai likvidēšanas gadījumā sastāda Aģentūras slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas un saistību nodošanu citai pašvaldības iestādei.
 
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 377
Par zemes ierīcības projekta Saules ielā 4, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs  
Izskatot akciju sabiedrības “Latvenergo” iesniegumu (26.10.2009. Nr. 811/1-23) par zemes gabala Saules ielā 4, Cēsīs, Cēsu novads (kad. Nr.4201 004 0532, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1289, īpašnieks akciju sabiedrība “Latvenergo”, kopplatība 9468 kv.m.), sadalīšanu divās daļās un saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.pantu un Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām minēto zemes gabala sadalīšanu var veikt izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 3.punktu,  Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”, un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 03.11.2009. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.15), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas  12.11.2009. atzinumu (protokols Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes gabalam Saules ielā 4, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 004 0532.
2.       Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalam Saules ielā 4, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 004 0532 (pielikums ).
3.      Apstiprināt par zemes ierīcības projekta, zemes gabalam Saules ielā 4, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 004 0532 izstrādes vadītāju Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 
Pielikums
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 378
Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu nomā SIA „EŽI NOMA”
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs  
        Cēsu novada pašvaldībā 09.11.2009. saņemts (reģ.Nr.923/1-23) SIA „EŽI NOMA” valdes locekļa M.Malcenieka iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu, slidotavas ar dabīgā ledus segumu ierīkošanai no 01.12 2009. līdz 31.03.2010. Iesniegumam pievienots SIA „Kvinta Plus” raksts, ar kuru tā apliecina, ka ledus laukuma ierīkošana neietekmē seguma konstrukciju un līguma Nr.2-14-22/2008, kurš tika noslēgts ar SIA „Kvinta Plus”, veikto darbu garantija 3 (trīs) gadi tiek saglabāta. Garantija neattiecas uz mehāniskajiem bojājumiem, kas saistīti ar ledus laukuma ierobežošanu un tā demontēšanu (raksts pielikumā Nr.1). 
 Zemes gabals Rožu laukums, Cēsīs, 1948 m2 platībā, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (09.11.2004., nodalījuma Nr.1000 0015 5567). Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu un Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr.2 „Par Cēsu novadu” 5.punktu „...Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja”. Savukārt, likuma „Par pašvaldībām” Pārejas noteikumu 26.punkts paredz, ka gada laikā pēc jaunizveidotās novada domes pirmās sēdes novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo vietējo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir spēkā novadu veidojošo bijušo vietējo pašvaldību saistošie noteikumi (..).
Izskatot SIA „EŽI NOMA” valdes locekļa M.Malcenieka iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 10.11.2009. priekšlikumu (prot.Nr.16), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.11.2009. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Iznomāt SIA „EŽI NOMA” zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 005 2708) daļu, slidotavas ar dabīgā ledus segumu ierīkošanai. Zemes gabala daļa tiek iznomāta no 01.12.2009. līdz 31.03.2010.
2.            Iznomājamā zemes gabala platība 352 m2 (nomas zemes plāns pielikumā Nr.2).
3.            Zemes gabala lietošanas mērķis nomas līguma darbības laikā – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
4.            Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu zemes nomas maksu līdz 31.12.2009. noteikt 1,5% gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām, no 01.01.2010. – 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
5.            Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
6.            Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.            Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.
8.            Nomnieks atbild par kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu pilsētas domes (23.12.2004.) Saistošajiem noteikumiem Nr.11 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi’’ un citiem normatīvajiem aktiem.
9.            Saskaņot ar Cēsu pilsētas Būvvaldi slidotavas atrašanās vietu laukumā un ar to saistīto aprīkojumu (norobežojumi).
10.        Nomnieks veic visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar ūdens piegādi slidotavas izveidei un tās darbības nodrošināšanai, noslēdzot līgumu ar Cēsu pilsētas SIA „Vinda”.
11.        Nomniekam zemes gabals jāatbrīvo 7 (septiņu) dienu laikā no zemes nomas līguma termiņa izbeigšanās vai pirmstermiņa pārtraukšanas, nododot to iznomātājam sākotnējā stāvoklī ar nodošanas - pieņemšanas aktu. Gadījumā, ja tiek konstatēts laukuma seguma bojājums, nomniekam tas ir jāatjauno par saviem līdzekļiem Cēsu novada pašvaldības norādītajā termiņā.    
12.        Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
13.        Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 379
Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu nomā „ROŽU LAUKUMS & CO” SIA
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs  
        Cēsu novada pašvaldībā 10.11.2009. saņemts (reģ.Nr.928/1-23) „ROŽU LAUKUMS & CO” SIA valdes priekšsēdētājas S.Ziediņas iesniegums ar lūgumu no 26.11.2009. līdz 31.03.2010. iznomāt zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu, uz kuras atrodas vasaras terase un kiosks. Kioskā paredzēta slidu inventāra noma, karsto dzērienu un uzkodu tirdzniecība.
        Zemes gabals Rožu laukums, Cēsīs, 1948 m2 platībā, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (09.11.2004., nodalījuma Nr.1000 0015 5567). Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu un Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr.2 „Par Cēsu novadu” 5.punktu „...Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja”. Savukārt, likuma „Par pašvaldībām” Pārejas noteikumu 26.punkts paredz, ka gada laikā pēc jaunizveidotās novada domes pirmās sēdes novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo vietējo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir spēkā novadu veidojošo bijušo vietējo pašvaldību saistošie noteikumi (..).
 Izskatot „ROŽU LAUKUMS & CO” SIA valdes priekšsēdētājas S.Ziediņas iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr.11 ”Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” 8.punktu, Saistošo noteikumu Nr.5 ‘’Īslaicīgās lietošanas būvju – tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumiem Cēsu pilsētā’’ 4.daļu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 10.11.2009. priekšlikumu (prot.Nr.16), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.11.2009. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Iznomāt „ROŽU LAUKUMS & CO” SIA zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 005 2708) daļu. Zemes gabala daļa tiek iznomāta no 26.11.2009. līdz 31.03.2010.
2.            Iznomājamā zemes gabala platība 49 m2 (nomas zemes plāns pielikumā).
3.            Zemes gabala lietošanas mērķis nomas līguma darbības laikā – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
4.            Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu zemes nomas maksu līdz 31.12.2009. noteikt 1,5% gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām, no 01.01.2010. – 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
5.            Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
6.            Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.            Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, saskaņā ar rēķinu.
8.      Nomnieks atbild par kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu pilsētas domes (23.12.2004.) Saistošajiem noteikumiem Nr.11 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi’’ un citiem normatīvajiem aktiem.
9.      Nomniekam zemes gabals jāatbrīvo 7 (septiņu) dienu laikā no zemes nomas līguma termiņa izbeigšanās vai pirmstermiņa pārtraukšanas.
10.    Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
11.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 380
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumā Nr. 753 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 16, Cēsīs”
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs  
  Cēsu novada pašvaldībā 21.10.2009. saņemts (reģ.Nr.337/F-1-23) J.Martinsona iesniegums ar lūgumu mainīt nomas līguma nosacījumus par zemes gabala Dzintara ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu, nosakot nomas platību atbilstoši lietošanā piešķirtajai zemes platībai (600 m²).  
       Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumu, 02.10.2008. pieņemts Cēsu pilsētas domes lēmums Nr. 753 ”Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 16, Cēsīs”, ar kuru izbeigtas zemes lietošanas tiesības zemes gabala Dzintara ielā 16, Cēsīs, 1/2 domājamās daļas lietotājam Jānim Martinsonam un noteiktas nomas tiesības uz 1/2 domājamo daļu no zemes gabala ar kopējo platību 939 m².
12.11.2008. starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un Jāni Martinsonu (Nomnieks) noslēgts zemes nomas līgums, ar kuru Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem lietošanā par maksu – nomā 1/2 domājamo daļu no zemes gabala ar kopējo platību 939 m², kas atrodas  Dzintara ielā 16, Cēsīs, jo šādu platību, saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmās daļas 2.punkta prasībām, bija tiesības iegūt īpašumā par maksu namīpašuma līdzīpašniekam. Uz šo brīdi līdzīpašnieks tiesības iegūt zemi īpašumā ir zaudējis un ieguvis nomas tiesības likumā noteiktā kārtībā uz 1/2 no sākotnēji lietošanā bijušās zemes platības - 600 m². Zemes gabals nodots lietošanā apbūvei 07.05.1957.
Izskatot J.Martinsona iesniegumu ar lūgumu mainīt nomas līguma nosacījumus par zemes gabala Dzintara ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 27.10.2009. priekšlikumu (prot.Nr.14), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.11.2009. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Grozīt Cēsu  pilsētas domes 02.10.2008. lēmumu Nr. 753 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 16, Cēsīs” (prot. Nr.16, 17.p.), papildinot to ar jaunu 2.¹ punktu šādā redakcijā:
 „2.¹ Noteikt Jānim Martinsonam ar 01.12.2009. nomas tiesības uz 1/2 domājamo daļu no lietošanā bijušās zemes platības (600 m2) Dzintara ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā (kad. Nr.4201 002 0708).”
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā  īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus 12.11.2008. zemes nomas līgumā Nr.2-7-93/2008.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 381
Par zemes gabala Dzintara ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu apsaimniekošanā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs  
       Cēsu novada pašvaldībā 17.11.2009. saņemts (reģ.Nr.400/F-1-23) I.Martinsona  iesniegums ar lūgumu nodot apsaimniekošanā zemes gabala Dzintara ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu, kura nav bijusi piešķirta lietošanā un nav arī nodota nomā (339 m²). Iesniegumā minētā zemes gabala daļa robežojas ar nomā nodoto zemes platību, zemes apsaimniekošanas mērķis – teritorijas sakopšana.
      Zemes gabals Dzintara ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, kura platība ir 939 m², piekrīt Cēsu novada pašvaldībai un tiek gatavots reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda.
 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumu, namīpašuma Dzintara ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, īpašnieki ieguvuši nomas tiesības likumā noteiktā kārtībā katrs uz 1/2 no lietošanā bijušās zemes platības - 600 m².
       Izskatot I.Martinsona iesniegumu ar lūgumu nodot apsaimniekošanā zemes gabala Dzintara ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 17.11.2009. priekšlikumu (prot.Nr.17), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Nodot Ivaram Martinsonam apsaimniekošanā zemes gabala Dzintara ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā (kad.Nr.4201 002 0708), daļu 339 m2 platībā (plāns pielikumā).
2.            Apsaimniekošanas nosacījumi:
2.1. termiņš:  uz 1 (vienu) gadu no 01.12.2009. līdz 31.12.2010.
2.2. pienākumi:
2.2.1.  uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu pilsētas domes (23.12.2004.) Saistošajiem noteikumiem Nr.11 ‘’Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi’’ un citiem normatīvajiem aktiem;
2.2.2. zemes gabals izmantojams tikai iesniegumā minētajam mērķim – teritorijas sakopšanai;
2.2.3. zemes apsaimniekotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.2.4.  apsaimniekošanas līguma darbības termiņš var tikt pārtraukts, par to zemes gabala apsaimniekotāju brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja zemes gabala daļa būs nepieciešama  pašvaldības darbības nodrošināšanai;
2.2.5.  pārtraucot apsaimniekošanas līgumu, apsaimniekotājam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies apsaimniekojot zemes gabalu.
3.            Zemes gabala nodošana apsaimniekošanā nerada nekādas priekšrocības zemes apsaimniekotājam iegūt zemes gabalu īpašumā vai turpmākā lietošanā.
4.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu apsaimniekošanas līgumu.
5.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 382
Par apgrūtinājumu aktualizāciju nekustamajam  īpašumam Priedes iela 12, Cēsis, Cēsu novads
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs  
Nekustamais īpašums Priedes iela 12, Cēsis, Cēsu novads, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2112, zemes kopplatība 18277 m2, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatas nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000207481, žurnāls Nr.300001369305, lēmuma datums 14.03.2006.  uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda. Minētā nodalījuma III. daļas 1.iedaļā ierakstītas lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu – ūdensteces Siļķupīte aizsargjosla un īpašums atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parkā.
Cēsu novada pašvaldībā 2009.gada 01.oktobrī saņemts reģ. Nr.290/ F-1-23 iesniegums no B.Ābelītes un A.Ābelīša, kurā izteikts lūgums veikt apgrūtinājuma akas, kas atrodas nekustamajā īpašumā Priedes ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā nostiprināšanu zemesgrāmatā. Šī aka ir vienīgā dzeramā ūdens ņemšanas vieta nekustamajā īpašumā Priedes ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov. dzīvojošiem. No akas uz māju 1.20 m dziļumā atrodas pazems elektrokabelis un ūdensvads.
Cēsu novada pašvaldībā 2009.gada 09.novembrī saņemts reģ. Nr.383/F-1-23 otrs iesniegums no B.Ābelītes un A.Ābelīša, kurā norādīts, ka viņi apņemas segt visus izdevumus, kas saistīti  ar minētā zemes gabala  apgrūtinājumu  aktualizāciju,  apgrūtinājuma plāna izgatavošanu un apgrūtinājumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Nekustamais īpašums Priedes iela 14, Cēsis, Cēsu nov. ir 100% privatizēts un Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma tiesība izbeigusies, Cēsu zemesgrāmatu nodaļas paziņojums, lēmuma datums 11.10.2007. 
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 13.05.1999. lēmuma Nr.377 „Par adreses maiņu Cēsīs, Priedes ielā 12/14” prot. Nr.10, 3.punktu ir noteikts servitūts – ārpus zemes gabala atrodas dzeramā ūdens ņemšanas vieta – aka, kas ir nekustamā īpašuma Cēsīs, Priedes ielā 14, neatņemama sastāvdaļa.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, saskaņā ar Attīstības plānošanas nodaļas 04.11.2009. izziņu Nr. 1-26/58, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 03.11.2009. (prot.Nr.15) atzinumu un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.11.2009.(prot.Nr.7) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Noteikt zemes gabalam Priedes iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 2112, kopplatība 1.8277 ha (18277 m2) sekojošus apgrūtinājumus – 01020105 ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciematos, 02010101 aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, 020302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide, 020502 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, 030701 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas lieguma zonas teritorija, 061001 cita veida apgrūtinājums, ar nekustamo īpašumu Priedes ielā 14, Cēsis, Cēsu nov., funkcionāli saistīta dzeramā ūdens ņemšanas vieta – akas.
2.            Lūgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļu pārgrozīt lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu Priedes iela 12, Cēsis, Cēsu nov., papildinot Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000207481 III. daļas 1.iedaļu, ierakstot no jauna noteiktos apgrūtinājumus, saskaņā ar aktualizēto zemes apgrūtinājuma plānu.
3.            Noteikt, ka visus izdevumus, kas saistīti ar zemes apgrūtinājuma plāna aktualizāciju un aktualizēto apgrūtinājumu nostiprināšanu zemesgrāmatā, sedz nekustamā īpašuma Priedes iela 14, Cēsis, Cēsu nov. īpašnieki.
4.            Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt apgrūtinājuma plāna aktualizāciju un veikt aktualizēto apgrūtinājumu nostiprināšanu zemesgrāmatā.
5.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
6.            Pieņemt zināšanai, ka apgrūtinājumu aizsargjoslu platības tiks noteiktas izgatavojot aktualizēto zemes apgrūtinājuma plānu.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 383
Par grozījumiem Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
Pamatojoties Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu, lai izpildītu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā funkciju,  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.11.2009. (prot.Nr.12) sēdes atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 178 apstiprinātajā Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā, izsakot nolikuma 6.7.6. punktu šādā redakcijā:
„6.7.6.Dibinātāja vārdā ar fiziskām un juridiskām personām Pirmsskolas iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos slēgt piegādes, pakalpojumu, būvniecības, telpu nomas un cita veida līgumus par līgumcenu, kuru nosaka Dibinātājs, apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības.”
2.            Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei (vad. M.Virskule) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
3.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
4.            Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 27.novembri.
5.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 384
Par grozījumiem Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 Pamatojoties Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu, lai izpildītu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā funkciju,  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.11.2009. (prot.Nr.12) sēdes atzinumam,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 179 apstiprinātajā Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā, izsakot nolikuma 6.7.6.punktu šādā redakcijā:
„6.7.6. Dibinātāja vārdā ar fiziskām un juridiskām personām Pirmsskolas iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos slēgt piegādes, pakalpojumu, būvniecības, telpu nomas un cita veida līgumus par līgumcenu, kuru nosaka Dibinātājs, apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības.”
2.            Uzdot Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei (vad. S.Lejiete) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
3.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
4.            Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 27.novembri.
5.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 385
Par grozījumiem Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
Pamatojoties Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu, lai izpildītu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā funkciju,  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.11.2009. (prot.Nr.12) sēdes atzinumam,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr.180 apstiprinātajā Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā, izsakot nolikuma 6.7.6. punktu  sekojošā redakcijā:
„6.7.6. Dibinātāja vārdā ar fiziskām un juridiskām personām Pirmsskolas iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos slēgt piegādes, pakalpojumu, būvniecības, telpu nomas un cita veida līgumus par līgumcenu, kuru nosaka Dibinātājs, apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības.”
2.            Uzdot Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei (vad. M.Rozenberga) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
3.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
4.            Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 27.novembri.
5.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 386
Par grozījumiem Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
Pamatojoties Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu, lai izpildītu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā funkciju,  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.11.2009. (prot.Nr.12) sēdes atzinumam,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr.182 apstiprinātajā Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā, izsakot nolikuma 6.7.6. punktu šādā redakcijā:
„6.7.6. Dibinātāja vārdā ar fiziskām un juridiskām personām Pirmsskolas iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos slēgt piegādes, pakalpojumu, būvniecības, telpu nomas un cita veida līgumus par līgumcenu, kuru nosaka Dibinātājs, apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības.”
2.            Uzdot Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei (vad. L.Kazaka) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
3.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
4.            Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 27.novembri.
5.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 387
Par grozījumiem Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
Pamatojoties Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu, lai izpildītu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā funkciju,  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.11.2009. (prot.Nr.12) sēdes atzinumam,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 3.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr.183 apstiprinātajā Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā, izsakot nolikuma 6.6.6. punktu šādā redakcijā:
„6.6.6. Dibinātāja vārdā ar fiziskām un juridiskām personām Pirmsskolas iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos slēgt piegādes, pakalpojumu, būvniecības, telpu nomas un cita veida līgumus par līgumcenu, kuru nosaka Dibinātājs, apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības.”
2.            Uzdot Cēsu speciālai pirmsskolas izglītības iestādei (vad. Pienākumu izpildītāja A.Pāže) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
3.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
4.            Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 27.novembri.
5.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 388
Par grozījumiem Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
Pamatojoties Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu, lai izpildītu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā funkciju,  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.11.2009. atzinumam (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 03. septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 227 apstiprinātajā Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas nolikumā, izdarot nolikumā šādus grozījumus:
1.1. izteikt 60.20. apakšpunktu šādā redakcijā:
„60.20.nodrošināt noslēgto līgumu līgumsaistību izpildes kontroli.”
            1.2. izteikt 61.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
„61.6.Dibinātāja vārdā slēgt līgumus ar fiziskām personām un juridiskām personām Izglītības iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos par līgumcenu, kuru nosaka Dibinātājs, bez pievienotās vērtības nodokļa apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības”.     
2.            Uzdot Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai (direktore I.Eglīte) nodrošināt darbību, atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
3.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina) informēt  Izglītības iestāžu reģistru  par grozījumiem izglītības iestādes nolikumā.
4.            Lēmums stājas spēkā ar 2009. gada 27. novembri .
5.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 389
Par grozījumu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas  nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
Pamatojoties Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu, lai izpildītu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā funkciju, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.11.2009.  atzinumam (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 03.septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 189 apstiprinātajā  Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā, izsakot nolikuma 8.5.6. punktu šādā redakcijā:
„8.5.6. Dibinātāja vārdā slēgt līgumus ar fiziskām personām un juridiskām personām Izglītības iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos par līgumcenu, kuru nosaka Dibinātājs, bez pievienotās vērtības nodokļa apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības”.     
2.      Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) nodrošināt darbību, atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
3.      Uzdot Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt Izglītības iestāžu reģistru par     izmaiņām izglītības iestādes nolikumā.
4.      Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 27.novembri.
5.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 390
Par grozījumiem Cēsu 2. vidusskolas nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
Pamatojoties Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu, lai izpildītu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā funkciju,  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.11.2009. atzinumam (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 03.septembra Cēsu novada domes lēmumu nr. 186 apstiprinātajā Cēsu 2. vidusskolas nolikumā, apstiprinot šādus nolikuma grozījumus:
1.1. izteikt 36.21. apakšpunktu šādā redakcijā:
„36.21.nodrošināt noslēgto līgumu līgumsaistību izpildes kontroli.”
1.2. izteikt 37.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
„37.6. Dibinātāja vārdā slēgt līgumus ar fiziskām personām un juridiskām personām Izglītības iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos par līgumcenu, kuru nosaka Dibinātājs, bez pievienotās vērtības nodokļa apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības”.     
2.            Uzdot Cēsu 2. vidusskolai (direktore Inna Semjonova) nodrošināt darbību, atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
3.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina) informēt  Izglītības iestāžu reģistru  par grozījumiem izglītības iestādes nolikumā.
3.            Lēmums stājas spēkā ar 2009. gada 27. novembri .
4.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Mihaļovam.
 
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 391
Par grozījumu Līvu pamatskolas  nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
   Pamatojoties Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu, lai izpildītu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā funkciju,  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.11.2009.  atzinumam (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.            Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 03. septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 187 apstiprinātajā Līvu pamatskolas nolikumā,  izsakot nolikuma 8.6.6.punktu šādā redakcijā:
„8.6.6. Dibinātāja vārdā slēgt līgumus ar fiziskām personām un juridiskām personām Izglītības iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos par līgumcenu, kuru nosaka Dibinātājs, bez pievienotās vērtības nodokļa apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības”.     
2.      Uzdot Līvu pamatskolai (direktore A. Gabranova) nodrošināt darbību, atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
3.      Uzdot Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt Izglītības iestāžu reģistru par     izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
4.      Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 27.novembri.
5.      Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 392
Par grozījumu Rāmuļu pamatskolas  nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
Pamatojoties Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu, lai izpildītu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā funkciju,  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.11.2009. atzinumam (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 03. septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 232 apstiprinātajā Rāmuļu pamatskolas nolikumā, izsakot  nolikuma 65.6.punktu šādā redakcijā:
„65.6. Dibinātāja vārdā slēgt līgumus ar fiziskām personām un juridiskām personām Izglītības iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos par līgumcenu, kuru nosaka Dibinātājs, bez pievienotās vērtības nodokļa apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības”.     
2.      Uzdot Rāmuļu pamatskolai (direktore A. Sīmane) nodrošināt darbību, atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
3.      Uzdot Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt Izglītības iestāžu reģistru par     izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
4.      Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 27.novembri.
5.      Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 393
Par grozījumu Cēsu pilsētas pamatskolas  nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
   Pamatojoties Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu, lai izpildītu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā funkciju,  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.11.2009. atzinumam (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt grozījumu ar 2009.gada 03. septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 228 apstiprinātajā Cēsu pilsētas pamatskolas nolikumā, izsakot nolikuma 8.4.6. punktu šādā redakcijā:
„8.4.6. Dibinātāja vārdā slēgt līgumus ar fiziskām personām un juridiskām personām Skolas nolikumā paredzētajos darbības virzienos par līgumcenu, kuru nosaka Dibinātājs, bez pievienotās vērtības nodokļa apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības”.     
2.      Uzdot Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M. Šķēle) nodrošināt darbību, atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
3.      Uzdot Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt Izglītības iestāžu reģistru par     izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
4.      Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 27.novembri.
5.      Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 394
Par grozījumu Cēsu pilsētas vakara vidusskolas  nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
Pamatojoties Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu, lai izpildītu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā funkciju,  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.11.2009. atzinumam (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izteikt iestādes nosaukumu šādā redakcijā – Cēsu pilsētas Vakara vidusskola.
2.      Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 03. septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 230 apstiprinātāja Cēsu pilsētas vakara vidusskolas nolikumā, izdarot šādus nolikuma grozījumus:
 1.1. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Cēsu pilsētas Vakara vidusskola (turpmāk tekstā – Izglītības iestāde) ir Cēsu novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta un padotībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības , vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas”;  
1.2. izteikt  60.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„60.5.Dibinātāja vārdā slēgt līgumus ar fiziskām personām un juridiskām personām Izglītības iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos par līgumcenu, kuru nosaka Dibinātājs, bez pievienotās vērtības nodokļa apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības”.     
 
3.   Uzdot Cēsu pilsētas Vakara vidusskolai (direktore I.Šķestere) nodrošināt darbību, atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
4.      Uzdot Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt Izglītības iestāžu reģistru par   izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
5.      Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 27.novembri.
6.      Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 395
Par grozījumu Cēsu pilsētas mākslas skolas  nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
   Pamatojoties Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu, lai izpildītu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā funkciju,  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.11.2009. atzinumam (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izteikt iestādes nosaukumu šādā redakcijā – Cēsu pilsētas Mākslas skola.
2.      Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 03. septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr.229 apstiprinātajā Cēsu pilsētas mākslas skolas  nolikumā, izdarot nolikumā šādus grozījumus: 
1.1.izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Cēsu pilsētas Mākslas skola (turpmāk tekstā – Izglītības iestāde) ir Cēsu novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta un padotībā esoša profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas”;  
1.2. izteikt  23.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
„23.6. Dibinātāja vārdā slēgt līgumus ar fiziskām personām un juridiskām personām Izglītības iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos par līgumcenu, kuru nosaka Dibinātājs, bez pievienotās vērtības nodokļa apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības”.     
3.      Uzdot Cēsu pilsētas Mākslas skolai (direktors V. Kļaviņš) nodrošināt darbību, atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
4.      Uzdot Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt Izglītības iestāžu reģistru par     izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
5.      Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 27.novembri.
6.      Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 396
Par grozījumu Cēsu Valsts ģimnāzijas  nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu, lai izpildītu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā funkciju,  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.11.2009. atzinumam (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 03. septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr.188 apstiprinātajā Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā,  izsakot  nolikuma 8.7.6.punktu šādā redakcijā:
„8.7.6. Dibinātāja vārdā slēgt līgumus ar fiziskām personām un juridiskām personām Izglītības iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos par līgumcenu, kuru nosaka Dibinātājs, bez pievienotās vērtības nodokļa apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības”.     
2.      Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G. Bērziņa) nodrošināt darbību, atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
3.      Uzdot Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt Izglītības iestāžu reģistru par     izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
4.      Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 27.novembri.
5.      Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 397
Par grozījumu Cēsu 1. pamatskolas  nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
   Pamatojoties Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu, lai izpildītu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā funkciju,  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.11.2009.  atzinumam (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 03. septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr.184 apstiprinātajā Cēsu 1. pamatskolas nolikumā, izsakot  nolikuma 53.6.punktu šādā redakcijā:
„53.6. Dibinātāja vārdā slēgt līgumus ar fiziskām personām un juridiskām personām Izglītības iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos par līgumcenu, kuru nosaka Dibinātājs, bez pievienotās vērtības nodokļa apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības”.     
2.      Uzdot Cēsu 1. pamatskolai (direktore A. Būre) nodrošināt darbību, atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
3.      Uzdot Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt Izglītības iestāžu reģistru par     izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
4.      Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 27.novembri.
5.      Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 398
Par grozījumu Cēsu 2. pamatskolas  nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
   Pamatojoties Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu, lai izpildītu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā funkciju,  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.11.2009. atzinumam (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt grozījumus ar 2009.gada 03. septembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 185 apstiprinātajā Cēsu 2. pamatskolas nolikumā, nolikumā izdarot šādus grozījumus:
1.1.izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.1. Izglītības iestāde īsteno: vispārējās pamatizglītības programmu, pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu”;
1.2.izteikt  6.6.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.6.6. Dibinātāja vārdā slēgt līgumus ar fiziskām personām un juridiskām personām Izglītības iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos par līgumcenu, kuru nosaka Dibinātājs, bez pievienotās vērtības nodokļa apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības”.     
2.      Uzdot Cēsu 2. pamatskolai (direktors O. Bicāns) nodrošināt darbību, atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
3.      Uzdot Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) informēt Izglītības iestāžu reģistru par     izmaiņām izglītības iestādes nolikumā .
4.      Lēmums stājas spēkā ar 2009.gada 27.novembri.
5.      Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 399
Par grozījumiem Cēsu sanatorijas internātpamatskolas nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
Pamatojoties Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu, lai izpildītu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto pašvaldības funkciju, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 12.11.2009. atzinumam (prot.Nr.12),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
  1. Apstiprināt grozījumus ar Cēsu novada domes 03.09.2009. sēdes lēmumu Nr.231 (prot.8) apstiprinātajā Cēsu sanatorijas internātpamatskolas nolikumā, turpmāk nolikums:
1.1. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:
„Izglītības (mācību un audzināšanas) procesa organizāciju Izglītības iestādē nosaka Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, kā arī Ministru kabineta noteikumi, skolas Nolikums, Darba kārtības noteikumi un Cēsu sanatorijas internātpamatskolas Iekšējās kārtības reglaments izglītojamajiem un viņu vecākiem, kā arī citi normatīvie akti.”
1.2. Svītrot nolikuma 33. punktu.
1.3. Izteikt  nolikuma 38. punktu šādā redakcijā:
„Projektu nedēļas norisi nosaka „Kārtība par projektu nedēļas norisi””.
1.3. Izteikt nolikuma 53. punktu šādā redakcijā:
„Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikas Izglītības likums, šis Nolikums un Cēsu sanatorijas internātpamatskolas Iekšējās kārtības reglaments izglītojamajiem un viņu vecākiem.”
1.4. Svītrot  nolikuma 54. punktu.
1.5. Izteikt nolikuma 64.12. punktu šādā redakcijā:
 „informēt darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus par Izglītības iestādes padomē un Pedagoģiskajā padomē pieņemtajiem ieteikumiem”.
1.6. Izteikt nolikuma 65.7. punktu šādā redakcijā:
“Dibinātāja vārdā slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Izglītības iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos par līgumcenu līdz Ls 20000 bez PVN apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Publiskā iepirkuma likuma prasības”
1.7. Izteikt nolikuma 79. punktu šādā redakcijā:
„Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī, to norisi protokolē, ieteikumus pieņem ar balsu vairākumu. Tās ieteikumi stājas spēkā ar Izglītības iestādes direktora rīkojumu”.
  18. Izteikt nolikuma 88. punktu šādā redakcijā:
„85. izteikt priekšlikumus Izglītības iestādes Darba kārtības noteikumu un Iekšējās kārtības reglamenta izglītojamajiem un viņu vecākiem pilnveidei vai grozīšanai”.
1.9. Izteikt nolikuma 99.2. punktu šādā redakcijā:
„Cēsu sanatorijas internātpamatskolas Iekšējās kārtības reglamentu izglītojamajiem un viņu vecākiem, saskaņojot ar Izglītības iestādes padomi, Pedagoģisko padomi un Skolēnu padomi”.
      1.10. Izteikt nolikuma 99.3. punktu šādā redakcijā:
„Kārtību „Pedagoģisko darbinieku algas likmju noteikšanai, darbības vērtēšanai, piemaksas par darba kvalitāti, prēmiju, naudas balvu un pabalstu saņemšanai Cēsu sanatorijas internātpamatskolā”, saskaņojot Pedagoģisko padomi”.
        1.11. Svītrot nolikuma 99.4. punktu.
        1.12. Izteikt nolikuma 101. punktu šādā redakcijā:
„Izglītības iestādes padome akceptē grozījumus un Izglītības iestādes direktors apstiprina Izglītības iestādes Padomes reglamentu”.
  1.11. Svītrot nolikuma 104.2. punktu.
2.      Uzdot Cēsu sanatorijas internātpamatskolai (direktors Z.Ozols) nodrošināt darbību, atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina) informēt Izglītības iestāžu reģistru  par grozījumiem izglītības iestādes nolikumā.
4.      Lēmums stājas spēkā ar 2009. gada 27. novembri .
5.      Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 400
Par Cēsu novada pašvaldības Sporta padomes nolikumu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
    Lai nodrošinātu Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punktu prasības un ievērojot Cēsu novada domes  Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.11.2009. atzinumu .(prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības Sporta padomes nolikumu, saskaņā ar pielikumu.       2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2005.gada 14.aprīļa domes lēmumu „Par Cēsu pilsētas sporta padomes nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr.9 , 26 p.).
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 
Pielikums
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 401
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
            Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā minēto pašvaldības autonomu funkciju attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta pirmajai daļai pašvaldībām jāizvēlas komersants, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, tādā kārtībā, kāda noteikta iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos, organizējot iepirkuma procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteiktā zonā. Savukārt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta septītajā daļā noteikts, ka „Gadījumus, kad publisko iepirkumu procedūra netiek piemērota, nosaka publisko iepirkumu likums”. Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkts paredz, ka Publisko iepirkumu likumu nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par „tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura galvenokārt veic būvdarbus vai piegādes vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam”.
            Iepirkumu uzraudzības birojs 2008.gada 16.maijā ir devis skaidrojumu Nr.1-3/2280 „Par likuma piemērošanas izņēmumiem”, kurā noteikts, ka „...apstāklis, kad pasūtītājam vienam vai kopā ar citām iestādēm pieder visas izveidotās sabiedrības kapitāla daļas, norāda, ka šis pasūtītājs kontrolē sabiedrību gluži tāpat kā savus dienestus. Līdz ar to secināms, ka konkrētā izņēmuma piemērošana ir atbilstoša situācijai, kurā ZAAO kapitāla daļu īpašnieki ir vairākas pašvaldības (pasūtītāji). Ņemot vērā iepriekš minēto, Iepirkumu birojs norāda, ka Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktā norādītais izņēmums ir piemērojams, ja tiek slēgts līgums par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem, kur izveidota arī vairāku pasūtītāju funkciju nodrošināšanai, un konkrētajā gadījumā ir uzskatāms, ka ZAAO atrodas pilnīgā pasūtītāju kontrolē vai pakļautībā Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punkta izpratnē. (...) Iepirkumu uzraudzības birojs uzskata, ka attiecīgās pašvaldības ar ZAAO varētu noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumus, nepiemērojot iepirkumu procedūras”.
            SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” ir pašvaldību dibināta komercsabiedrība, kuras dalībnieces ir 22 pašvaldības. Sabiedrības dibināšanas mērķis bija atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide Ziemeļvidzemes reģionā. Cēsu novada dome arī ir viena no SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” dibinātājām un dalībniecēm, un tai pieder sabiedrības 84990 (astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit) kapitāla daļas. Kā to apliecina SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” 2009.gada 11.novembra izziņa Nr.10-2/74, sabiedrība 95% no ieņēmumiem gūst to pašvaldību teritorijā, kuras ir tās dalībnieces.
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.pantu, 21.1pantu, Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu, Iepirkumu uzraudzības biroja 2008.gada 16.maija skaidrojumu Nr.1-3.2/2280 „Par likuma piemērošanas izņēmumiem”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2009. atzinumam (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – 1 (deputāts D.Vasmanis), nolemj:
 
1.            Noteikt, ka Cēsu novads ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona Cēsu pilsētas un Vaives pagasta administratīvās teritorijas robežās.
2.            Noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu Cēsu novadā ar SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”, vienotais reģistrācijas Nr.44103015509, sākot ar 2010.gada 1.janvāri uz trīs gadiem.
3.            Apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi) 6.71 Ls/m3 (bez PVN) sākot ar 2010.gada 1.janvāri.
4.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Komunālajai nodaļai (vadītājs I.Mercs) sagatavot atbilstošu līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
5.            Kontroli pār lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 402
Par Cēsu novada  saistošo noteikumu Nr. 21 „Grozījumi Cēsu novada 24.09.2009.saistošajos noteikumos Nr.17 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2009.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu “Par pašvaldību budžetiem” un likumu “Par budžetu un finanšu vadību” un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2009. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada saistošos noteikumus Nr.21 „Grozījumi Cēsu novada 24.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.17 “Cēsu novada pašvaldības budžets 2009.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 403
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldību ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols nr.18, 40.punkts), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2009. atzinumam (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu pilsētas vakara vidusskolai un Cēsu 2.vidusskolai saņemt tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai no Sorosa fonda - Latvija ziedojumu  Ala Gora grāmatu „Neērtā patiesība” – katra izglītības iestāde vienu grāmatas eksemplāru . 2.            Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte), Cēsu pilsētas vakara vidusskolai (direktore I.Smeltere) un Cēsu 2.vidusskolai (direktore I.Semjonova) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim. 3.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.  
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 404
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.03.2009. lēmumā Nr. 163 „Par telpu nomu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu Kultūras centrā”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz SIA „Rīgas Rēvija” ( reģ. Nr. 40002010535; Purvciema iela  53 – 77/78, Rīga) 2009.gada 28.oktobra iesniegumu (reģistrēts Cēsu Kultūras centrā 06.11.2009. Nr. 1-15/45), Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr. 242 „Par ēkas Raunas ielā 12 telpu atbrīvošanu” un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2009. atzinumu (prot.Nr.8),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), (balsojumā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Grozīt Cēsu pilsētas domes 26.03.2009. lēmuma Nr. 163 „Par telpu nomu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu Kultūras centrā” 2.punktu aizstājot vārdus „2009.gada 30.novembrim” ar vārdiem „2009.gada 31.decembrim.”
2.            Uzdot Cēsu Kultūras centram (direktore I. Groza) organizēt lēmuma izpildi.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam .
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 405
Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
         Cēsu novada pašvaldībai pieder Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumos reģistrēti 89 dzīvokļi, un kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājām, (palīgceltnēm) un zemes (dzīvokļu saraksts pielikumā Nr.1).
        Cēsu novada pašvaldībai piekrīt neprivatizēti Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumos nereģistrēti 8 dzīvokļi, kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājām, (palīgceltnēm) un zemes (dzīvokļu saraksts pielikumā Nr.2).
         Saskaņā ar īpašumtiesību apliecinošiem dokumentiem Cēsu novada Vaives pagasta teritorijā Vaives pagasta pašvaldības īpašumā  ir 12 neprivatizēti dzīvokļi (dzīvokļu saraksts pielikumā Nr.3).
Saskaņā ar 01.10.2009. Vienošanos pie 24.07.2006. pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līguma (reģ. Cēsu novada pašvaldības Juridiskā nodaļā Nr. 2-9-5/2009.,01.10.2009.), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CDzP” (reģ. Nr. 44103029458, juridiskā adrese Gaujas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novads) ir apņēmusies pārvaldīt un apsaimniekot Cēsu novada pašvaldībai piederošus dzīvokļus un kopīpašumā esošās domājamās daļas (dzīvokļu saraksts pielikumā Nr.4) un Cēsu novada pašvaldībai piekrītošus dzīvokļa īpašumus un kopīpašumā esošās domājamās daļas (dzīvokļu saraksts pielikumā Nr.2).
Saskaņā ar 01.10.2009. Vienošanos pie 20.12.2006. pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līguma (reģ. Cēsu novada pašvaldības Juridiskā Nr.2-9-6/2009., 01.10.2009.), Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „BIRZĪTES 6” (reģ. Nr. 44103024111, juridiskā adrese Birzes ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā) ir apņēmusies, pārvaldīt un apsaimniekot Cēsu novada pašvaldībai piederošus 7 (septiņi) dzīvokļus un kopīpašumā esošās domājamās daļas (dzīvokļu saraksts pielikumā Nr.5).
         Par 3 (trīs) Cēsu novada pašvaldībai piederošajiem dzīvokļu īpašumiem un kopīpašumā esošajām domājamām daļām nav noslēgts apsaimniekošanas līgums (dzīvokļu saraksts pielikumā Nr.6).
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktā (sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā) noteikto pašvaldību autonomās funkcijas izpildi, pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 35.panta pirmo daļu: „Pašvaldības aģentūras manta ir pašvaldības manta, kura atrodas pašvaldības aģentūras valdījumā”, likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”” 5.panta pirmo daļu, otrās daļas 3.punktu, trešo, ceturto un sesto daļu, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” nolikuma 1.1.punktu, 2.1.punkta 2.1.5.apakšpunktu un 5.1.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.11.2009. atzinumu (prot.Nr.7), Sociālo lietu komitejas 12.11.2009. atzinumu (prot.Nr.7) un Finanšu komitejas 12.11.2009. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), (balsojumā nepiedalās deputāts M.Niklass, jo ir izgājis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Nodot valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (turpmāk tekstā – Aģentūra) ar 2010.gada 01.janvāri Cēsu novada pašvaldībai piederošus un piekrītošus dzīvokļu īpašumus, saskaņā ar pielikumiem Nr.1, Nr.2 un Vaives pagasta teritorijā Vaives pagasta pašvaldības īpašumā esošos dzīvokļus, saskaņā ar pielikumu Nr.3, turpmāk tekstā Īpašums.
2.            Valdījumā tiek nodots 1. punktā minētais Īpašums pilnā apjomā, kāds fiksēts zemesgrāmatā, ar atlikušo bilances vērtību uz 31.12.2009., paredzētajam mērķim derīgā stāvoklī, uz laiku, līdz mainās valdītāja (Aģentūra) juridiskais statuss vai Cēsu novada dome pieņem jaunu lēmumu.
3.            Īpašums tiek nodots valdījumā, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā – pilnīgāku izpildi, nodrošinot tiešu, nepastarpinātu saikni ar iedzīvotājiem, kuriem ir likumīgas tiesības saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
4.            Ar Īpašuma pārņemšanas brīdi valdījumā Aģentūra uzņemas visas īpašnieka tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu Īpašuma saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
5.            Aģentūrai nav tiesību Īpašumu atsavināt, ieķīlāt, kā arī apgrūtināt Īpašumu ar lietu tiesībām.
6.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot rakstveida līgumu (vienošanos) par 1. punktā minētā Īpašuma nodošanu valdījumā Aģentūrai.
7.            Noteikt, ka Īpašuma sastāvā esošo dzīvokļu un kopīpašuma domājamo daļu kapitālo remontu, renovāciju vai rekonstrukciju (pilnīgu vai daļēju) iniciē Aģentūra, bet organizē Aģentūra kopā ar Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļu, pamatojoties uz vispārējās apsekošanas rezultātiem, sertificētu speciālistu sastādītu tehniskās izpētes atzinumu, kā arī izstrādātu un noteiktā kārtībā saskaņotu (akceptētu) būvprojektu. Minētie pasākumi tiek finansēti no pašvaldības budžeta vai piesaistītiem līdzekļiem.
8.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) pēc lēmuma pieņemšanas organizēt Īpašuma nodošanu valdījumā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot ar Īpašumu saistītās dokumentācijas (zemesgrāmatu apliecības, tehniskās inventarizācijas lietas) kopijas.
9.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika), Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) un Aģentūrai sagatavot Pārjaunojuma līgumus par Īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
10.        Atsavinot Cēsu novada pašvaldībai piederošus Īpašumus, iegūtos līdzekļus pašvaldība novirza Aģentūrai tai valdījumā nodotā Īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai.
11.        Pieņemt zināšanai, ka
11.1.    Cēsu novada pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašumu atsavināšanu likuma noteiktajā kārtībā organizē Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (priekšsēdētājs A.Mihaļovs). Līdzekļi, kas iegūti Cēsu novada pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašumu atsavināšanas rezultātā, jāieskaita Aģentūras budžetā valdījumā nodoto Īpašumu uzturēšanai un apsaimniekošanai;
11.2.    Īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda organizē Nekustamā īpašuma nodaļa (vadītājs V.Krastiņš) apstiprinātā budžeta ietvaros;
11.3.    Cēsu novada Vaives pagasta teritorijā Vaives pagasta pašvaldības īpašumā esošie 12 neprivatizētie dzīvokļi nav reģistrēti zemesgrāmatā kā atsevišķi dzīvokļu īpašumi.
12.        Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A.Mihaļovu Cēsu novada pašvaldības vārdā parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu.
13.        Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 
Pielikums
 
Pielikums
 
Pielikums
 
Pielikums
 
Pielikums
 
Pielikums
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 406
Par Cēsu novada saistošo noteikumu Nr.22„Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 12. pantu, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu, Ministru kabineta 03.03.2009. noteikumu Nr. 214 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 18. un 20. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 12.11.2009. atzinumam (protokols Nr.7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2009. atzinumam (protokols Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt Cēsu novada saistošos noteikumus Nr.22 „Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”, saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem.
3.            Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 01.01.2010.
 
Pielikums
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 407
Par Cēsu novada saistošo noteikumu Nr.23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu un Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 12.11.2009. atzinumam (protokols Nr.7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2009. atzinumam (protokols Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt Cēsu novada saistošos noteikumus Nr.23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” saskaņā ar pielikumu.
2.            Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem.
3.            Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 01.01.2010.
 
Pielikums
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 408
Par pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punktu, Publisko aģentūru likuma 24. panta 2. punktu par publisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem kā pašvaldības aģentūras funkciju, 25.panta pirmo un otro daļu, kas nosaka pašvaldības aģentūras sniegto publisko pakalpojumu jomu, mērķi un izcenojumu apstiprināšanas kārtību, ievērojot Cēsu novada domē 26.11.2009. ar lēmumu Nr.419 apstiprinātā pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma 2.2.6.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 12.11.2009. atzinumam (protokols Nr.7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2009. atzinumam (protokols Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) sniegtos publiskos pakalpojumus un to izcenojumus, saskaņā ar pielikumu.
2.      Noteikt, ka no samaksas par Sociālā dienesta sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem atbrīvojamas Cēsu novadā dzīvesvietu deklarējušas personas:
2.1.   trūcīgās un maznodrošinātās personas - par medicīniskajiem pakalpojumiem;
2.2. personas ar Sociālā dienesta sociālā darbinieka nosūtījumu- par psihologa   konsultācijām;
2.3.   trūcīgās personas - par slimnieku kopšanas inventāra- pretizgulējuma matrača- īri un veļas mazgāšanas pakalpojumiem;
2.4.   nestrādājoši invalīdi, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās un kuri nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu – par specializētā vieglā autotransporta un vieglā autotransporta pakalpojumiem līdz Ls 75,00 (septiņdesmit pieciem latiem) kalendārā gada laikā;
2.5. bērni līdz 7 gadu vecumam un trūcīgo ģimeņu bērni – par sabiedriskās pirts   pakalpojumiem;
2.6. speciālās pamatizglītības programmas izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811) – par nogādāšanu uz skolu un mājās no skolas ar Sociālā dienesta specializēto vieglo autotransportu un vieglo autotransportu.
3.      Noteikt, ka apstiprināto pakalpojumu izcenojumi stājas spēkā 2010. gada 01. janvārī.
4.      Noteikt, ka ar 2010. gada 01. janvāri spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 2009. gada 22. janvāra lēmums Nr. 17 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumu apstiprināšanu (prot. Nr. 1 17.p.) un tajos veiktie grozījumi.
5.      Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktorei I.Sietiņsonei.
6.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
Pielikums
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 409
Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Cēsu  novada pašvaldībā 10.11.2009.  ir saņemts  SIA  „Cīrulīši 65” (reģistrācijas  Nr. 40003749405, juridiskā  adrese  Cīrulīšu iela  65, Cēsis)  iesniegums par  nekustamā īpašuma  nodokļa  pagarināšanu  2009.gada IV  ceturksnim.
Ievērojot likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu un 6.punktu, saskaņā ar likuma “Par  nodokļiem  un nodevām” 24.panta pirmās daļas  1.punktu  un pamatojoties uz Cēsu  novada domes Finanšu komitejas  12.11.2009. atzinumu  (protokls.Nr.8 ), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Pagarināt  nekustamā  īpašuma  nodokļa  (zemei Ls 19,96 ; ēkām Ls 341,83)  nomaksas  termiņu SIA “Cīrulīši  65” (reģistrācijas Nr. 40003749405, adrese  Cīrulīšu  ielā 65, Cēsis) par 2009.gada  IV ceturksni līdz  15.02.2010. par  summu Ls  361,79 ( trīs  simti sešdesmit  viens lats  un  79   santīmi).
2.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad. A.Zerne).
                  
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 410
Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā 12.11.2009. ir saņemts M.Mežciemas iesniegums (reģ.Nr.396/F-1-25) par nekustamā īpašuma nodokļa pagarināšanu IV ceturksnim 2009.gadā.
Ievērojot likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu un 6.punktu, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu , Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa (zemei) nomaksas termiņu M.Mežciemai par 2009.gada IV ceturksni līdz 16.02.2010. par summu Ls 81,06 ( astoņdesmit viens lats 06 santīmi).
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad. A.Zerne).
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 411
Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā 12.11.2009. ir saņemts no SIA ‘’KOLONNA INVEST’’, reģistrācijas Nr.40003866285, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra ielā 20, Rīga iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa pagarināšanu  IV ceturksnim 2009.gadā.
Ievērojot likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu un 6.punktu, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu  un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2009. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa (zemei Ls 108,11, ēkām Ls 721,40) nomaksas termiņu SIA ‘’KOLONNA INVEST’’ (reģistrācijas Nr.40003866285, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra ielā 20, Rīga) par 2009.gada IV ceturksni līdz 16.02.2010. par summu Ls 721,40 (septiņi simti divdesmit viens lats 40 santīmi).
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad. A.Zerne).
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 412
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu  valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), BTA Cēsu filiāles vadītājas D.Meijas iesniegumu (reģ.Nr.53-547; 11.11.2009.), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2009. atzinumam (protokols Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Atļaut  pirmskolas izglītības iestādēm pieņemt – tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – no AAS  BTA  ziedojumu - īpašuma apdrošināšanas polises:
 
Nr.p.k. Pirmsskolas izglītības iestāde Apdrošināšanas summa, LVL Apdrošināšanas prēmija, LVL Polises Nr.
1. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde 446 220 89.00 114212
2. Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde 1 322 232 264.00 114213
3. Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde 925 740 185.00 114214
4. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde 1 789 764 358.00 114215
5. Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 434 232 87.00 114216
2.            Uzdot pirmsskolas izglītības iestādēm  ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 .


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 413
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu  valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (06.11.2009., Nr.1-12/614), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2009. atzinumam (protokols Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Atļaut  Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumu no B.Rodin (Zviedrija) – tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – sekojošas mēbeles:
-         krēsli – 36 gab.;
-         plaukti – 2 gab.;
-         galdi – 2 gab.;
-         datorgaldi – 3 gab.;
-         drēbju pakaramais – 1 gab.
2.            Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa)  ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai
 
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 414
Par Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes reorganizāciju
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.pantu (pastarpinātās pārvaldes iestādes darbību reglamentējošie likumi), 15.pantu (pārvaldes iestādes izveidošana, reorganizācija un likvidācija), likumu „Par pašvaldībām” 69.1 pantu (pašvaldību pakalpojumu pieejamība pagastu pārvaldēs), saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumu Nr. 301 „Par Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projekta apstiprināšanu” un Cēsu novada pašvaldības 01.07.2009. lēmumu Nr. 8 „Par Vaives pagasta pārvaldes kā budžeta iestādes izveidošanu” 11.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2009. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Niklass, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.          Reorganizēt Vaives pagasta pārvaldi, izdarot šādus grozījumus:
1.1.            sociālajā dienestā: 
1.1.1.  likvidēt sociālā dienesta vadītāja un sociālā darba organizatora amata vienību;
1.1.2.  izveidot šādas amata vienības:
1.1.2.1.        sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām- 0,5 likme;
1.1.2.2.        sociālā darba organizators- 0,5 likme;
1.1.2.3.        psihologs – 0,5 likme;
1.1.2.4.        sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem- 0,3 likmes;
1.1.2.5.        sabiedrisko attiecību speciālists, projektu vadītājs- 0,2 likmes.
1.2.            Administrācijā:
1.2.1.  likvidēt teritorijas attīstības plānotāja, zemes ierīkotāja, galvenā grāmatveža, grāmatveža kasiera un nekustāmā īpašuma nodokļa administratora amata vienības;
1.2.2.  izveidot amata vienības:
1.2.2.1.         nekustamā īpašuma pārvaldnieks Vaivē- 1 likme;
1.2.2.2.        automašīnas vadītājs- 0,5 likme.
1.3.            Komunālajā nodaļā:
1.3.1.  likvidēt komunālās nodaļas vadītāja, santehniķa, grāmatveža amata vienības;
1.3.2.  izveidot amata vienību komunālinženieris- 1 likme.
2.          Reorganizēt Vaives pagasta pārvaldi nododot Cēsu novada pašvaldībai šādas pastarpinātās pārvaldes institūcijas: 
2.1.            Līvu pamatskola,
2.2.            Rāmuļu pamatskola.
3.      Reorganizēt Vaives pagasta pārvaldi nododot Cēsu Centrālajai bibliotēkai šādas struktūrvienības: 
3.1.            Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēka,
3.2.            Vaives pagasta Rāmuļu bibliotēka.
4.      Reorganizēt Vaives pagasta pārvaldi nododot Sociālo dienestu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”.
5.      Vaives pagasta pārvaldi pievienot Cēsu novada pašvaldībai kā rezultātā iestāde Vaives pagasta pārvalde beidz pastāvēt, t.i., tiek likvidēta. 
6.      Cēsu novada pašvaldības Cēsu Centrālā bibliotēka ir Vaives pagasta pārvaldes Rāmuļu bibliotēkas un Rīdzenes bibliotēkas mantas, krājumu un darba tiesisko attiecību pārņēmēja. Pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” ir Vaives pagasta pārvaldes sociālā dienesta darba tiesisko attiecību pārņēmēja. Pārējo Vaives pagasta pārvalde tiesību, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, funkciju, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja ir Cēsu novada pašvaldība.
7.      Izveidot Cēsu novada pašvaldībā struktūrvienību Vaives pagasta pārvalde, kas turpmāk nodrošina pašvaldību pakalpojumu pieejamību Vaives pagastā.
8.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 8 „Par Vaives pagasta pārvaldes kā Cēsu novada pašvaldības budžeta iestādes izveidošanu”.
9.      Pieņemšanas- nodošanas aktu no Cēsu novada pašvaldība puses paraksta Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors A.Mihaļovs, no Vaives pagasta pārvaldes puses- Vaives pagasta pārvaldes vadītāja V.Zaļaiskalna. Pieņemšanas- nodošanas aktu apstiprina Cēsu novada domes priekšsēdētājs G.Šķenders.
10.  Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības iestādes Vaives pagasta pārvalde likvidācijas komisiju šādā sastāvā:
10.1.        likvidācijas komisijas priekšsēdētājs:
 Vaives pagasta pārvaldes vadītāja;
8.2.      likvidācijas komisijas locekļi:
                            Vaives pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede;
                            Cēsu novada pašvaldības iekšējā revidente.
11.  Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības iestādes Vaives pagasta pārvalde inventarizācijas komisiju šādā sastāvā:
11.1.        inventarizācijas komisijas priekšsēdētājs:
 Vaives pagasta pārvaldes vadītāja;
11.2.        inventarizācijas komisijas locekļi:
Vaives pagasta pārvaldes teritorijas attīstības plānotājs
                                    Cēsu novada pašvaldības iekšējā revidente.
12.  Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna):
12.1.        par pieņemto lēmumu informēt kreditorus un personas, ar kurām noslēgti līgumi;
12.2.        līdz  01.03.2010. iesniegt iestādes slēguma bilanci pēc stāvokļa uz 31.12.2009.
13.      Ar lēmuma izpildi saistītos izdevumus sedz no Vaives pagasta pārvaldes finanšu līdzekļiem apstiprinātā budžeta ietvaros, t.sk., par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu.
14.      Lēmums stājas spēkā no 01.01.2010.
15.       Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Vaives pagasta pārvaldes vadītājai V.Zaļaiskalna, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” direktorei I.Sietiņsonei un Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
16.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 415
Par Vaives pagasta pārvaldes nolikuma un amata vienību saraksta apstiprināšanu 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu, 3.nodaļu, 15. un 30.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, 69.1  un 69.2 pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2009. atzinumam (prot.Nr. 8 ), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.          Apstiprināt Vaives pagasta pārvaldes nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2.          Apstiprināt Vaives pagasta pārvaldes amata vienību sarakstu.
3.          Lēmums stājas spēkā no 01.01.2010.
4.          Ar lēmuma spēkā stāšanā brīdi spēku zaudē Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmums Nr. 8 „Par Vaives pagasta pārvaldes kā Cēsu novada pašvaldības budžeta iestādes izveidošanu.”
5.          Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) nodrošināt darbību ievērojot apstiprināto nolikumu.
 
Pielikums
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 416
Par Cēsu Centrālo bibliotēku
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Ievērojot Bibliotēku likumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8. un 23.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu, 3.nodaļu, 15. un 30.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2009. atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.              Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas nolikumu, saskaņa ar pielikumu.
2.              Lēmums stājas spēkā no 01.01.2010.
3.              Uzdot Cēsu Centrālās bibliotēkai (direktores p.i. G.Romanovska) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajam nolikumam.
 
Pielikums
 
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 417
Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.08.2009. lēmumā Nr. 171 „Par Cēsu Centrālo bibliotēkas darbinieku amata vienību skaita un amatalgu apstiprināšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Ievērojot Bibliotēku likumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. un 30.pantu, ievērojot Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.414 „Par Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes reorganizāciju”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2009. atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.              Izveidot Cēsu Centrālā bibliotēkā šādas amata vienības:
            struktūrvienības Rīdzenē vadītājs;
            struktūrvienības Rāmuļos vadītājs.
2.              Grozīt Cēsu novada domes 28.08.2009. lēmumu Nr. 171 „Par Cēsu Centrālo bibliotēkas darbinieku amata vienību skaita un amatalgu apstiprināšanu” papildinot pielikumu Nr. 1 ar  punktu 15 un 16, šādā redakcijā:
Nr. p. k. Amata vienība Amata vienību skaits Amata alga (Ls) Darba samaksa (Ls) Piemaksas Kopā darba samaksa mēnesī (Ls)
15 Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkas 1        
16 Vaives pagasta Rāmuļu bibliotēkas 0,5        
3.       Lēmums stājas spēkā no 01.01.2010.
4.       Uzdot Cēsu Centrālās bibliotēkai (direktores p.i. G.Romanovska) nodrošināt lēmuma izpildi.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 418
Par Dzimtsarakstu nodaļu Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Ievērojot Civilstāvokļa aktu likuma 2. un 3.pantu, saskaņā ar LR Ministru kabineta 29.11.2005. noteikumiem Nr. 904 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, civilstāvokļa aktu reģistru paraugiem, reģistru glabāšanas kārtību un termiņiem, kā arī to dokumentu paraugiem, kurus izsniedz, pamatojoties uz reģistru ierakstiem”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 15.punktu, 69.1 panta otrās daļas 5.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. un 30.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2009. atzinumam (prot. Nr. 8 ), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.              Apvienot Vaives pagasta Dzimtsarakstu nodaļu ar Cēsu pilsētas Dzimtsarakstu nodaļu, izveidojot pastarpinātu pārvaldes institūciju - Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļu ar šādām amata vienībām:
1.1. nodaļas vadītājs 1 amata vienība, kods pēc profesiju klasifikatora 1130 09;
1.2. dzimtsarakstu inspektors 1 amata vienība, kods pēc profesiju klasifikatora 3439 17.
2.              Noteikt, ka Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas darbības teritorija ir Cēsu pilsēta un Vaives pagasts.
3.              Lēmums stājas spēkā ar 30.12.2009.
4.              Cēsu pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa un Vaives pagasta Dzimtsarakstu nodaļa beidz pastāvēt ar 31.12.2009.
5.              Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu nr. 15 „Par Dzimtsarakstu nodaļu Cēsu novadā”.
6.              Uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam un Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) organizēt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar šī lēmuma izpildes nodrošināšanu.
 
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 419
Par pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Ievērojot „Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likumu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu, 3.nodaļu, 15. un 30.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2009. atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.          Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumu.
2.          Lēmums stājas spēkā no 01.01.2010.
3.          Uzdot pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” (direktorei I.Sietiņsonei) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajam nolikumam.
 
Pielikums
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 420
Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 12 „Par Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pantu (pārvaldes iestādes izveidošana, reorganizācija un likvidācija), likumu „Par pašvaldībām” 69.1 pantu (pašvaldību pakalpojumu pieejamība pagastu pārvaldēs), saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumu Nr. 301 „Par Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projekta apstiprināšanu” un Cēsu novada pašvaldības 01.07.2009. lēmumu Nr. 8 „Par Vaives pagasta pārvaldes kā budžeta iestādes izveidošanu” 11.punktu, ievērojot Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.414 „Par Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes reorganizāciju”, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2009. atzinumu (prot.Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.              Grozīt ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 12 „Par Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu” apstiprināto 1.pielikumu „Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksts”:
1.1.         izveidojot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļā jaunu amata vienību- grāmatvedis (līnija 191 ), kods pēc profesiju klasifikatora: 3433 01;
1.2.        izteikt „Cēsu Dzimtsarakstu nodaļa” nosaukumu šādā redakcijā „Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļa”.
2.              Lēmums stājas spēkā no 01.01.2010.
3.              Lēmuma izpildi organizē Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors A.Mihaļovs.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 421
Par Līvu pamatskolas
saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta un no pašvaldības budžeta finansēto pedagoģisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
            Pamatojoties uz Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.414  „Par Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes reorganizāciju”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2009. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt Līvu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta un darbinieku amata vienību sarakstu un no pašvaldības budžeta finansēto pedagoģisko darbinieku amata vienību sarakstu, saskaņā ar pielikumu.
2.            Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2010.
3.            Uzdot Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova), nodrošināt lēmuma izpildi.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.   
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 422
Par Rāmuļu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta un no pašvaldības budžeta finansēto pedagoģisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
            Pamatojoties uz Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.414  „Par Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes reorganizāciju”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2009. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt Rāmuļu pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta un darbinieku amata vienību sarakstu un no pašvaldības budžeta finansēto pedagoģisko darbinieku amata vienību sarakstu, saskaņā ar pielikumu.
2.            Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2010.
3.            Uzdot Rāmuļu pamatskolai (direktore A.Sīmane), nodrošināt lēmuma izpildi.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.   
  


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 423
Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7. un 13.punktu, Cēsu novada pašvaldības 2009.gada 4. novembra rīkojumu Nr.141-r „Par mērķdotācijas sadali pedagoģisko darbinieku atalgojumam”, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.11.2009. atzinumu (prot.Nr.12) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2009. atzinumu (prot.Nr.8),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  (balsošanā nepiedalās deputāte G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Noteikt, ka Cēsu Valsts ģimnāzijas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā vidējās izglītības skolotājam Cēsu Valsts ģimnāzijā, ir Ls
2.            Noteikt, ka Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā pamatizglītības skolotājam Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, ir Ls
3.            Noteikt, ka Cēsu 1. pamatskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā pamatizglītības skolotājam Cēsu 1. pamatskolā, ir Ls
4.            Noteikt, ka Cēsu pilsētas Vakara vidusskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā vidējās izglītības skolotājam Cēsu pilsētas Vakara vidusskolā, ir Ls
5.            Minētie lēmumi piemērojami iedalītā budžeta ietvaros par periodu no 2009.gada 1.novembra līdz 2009.gada 31. decembrim.
6.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 424
Par izmaiņām 30.08.2002. līgumā par telpu nomu starp Cēsu Valsts ģimnāziju un SIA „ Biznesa augstskola Turība”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (30.10.2009., Nr.1-12/611), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.11.2009. atzinumam (protokols Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
         Apstiprināt izmaiņas 2002.gada 30.augusta Līgumā par telpu nomu, kas noslēgts starp Cēsu valsts ģimnāziju un SIA „Biznesa augstskolu Turība”, saskaņā ar pielikumu.
 
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 425
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 14. pantu trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 "Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu" (protokols Nr. 18, 40. punkts), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Atļaut Vaives pagasta pārvaldei 2009. gada novembrī pieņemt ziedojumu materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – 380.00 USD (kas ir 179.51 LVL)  29 skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai Rāmuļu pamatskolā no Klīvlendas apvienotās draudzes (Ohaijo štatā, ASV) (draudzes mācītāja Sarma Eglīte).
2.            Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna):
2.1. ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
2.2. līdz 2009. gada 15. decembrim Cēsu novada pašvaldībā iesniegt atskaiti par faktiski saņemto ziedojumu un izlietojumu.
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) saņemto ziedojumu iekļaut budžeta grozījumos decembra mēnesī pēc faktiskās izpildes.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B. Kuplai.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 426
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Jaun-Ozoliņi" Vaives pagasta Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 18.punktu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr. 110 "Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības" , ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu "Jaun-Ozoliņi", Vaives pagastā, Cēsu novadā (kad. Nr. 4290 010 0033), kopumā sastāvošu no  zemes gabala 10 ha platībā no tā 3 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 6.5 ha mežs, uz zemes gabala atrodas mājīpašums, kas sastāv no vienas pamatceltnes un vienas palīgceltnes par pirkuma maksu LVL 5000.00 (pieci tūkstoši lati).
2.            Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 427
Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā 13.11.2009. ir saņemts no SIA ‘’AGS’’ (reģistrācijas Nr.40003100893, juridiskā adrese Ata Kronvalda ielā 40, Cēsis, Cēsu novads) iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa pagarināšanu  IV ceturksnim 2009.gadā.
 Ievērojot likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu un 6.punktu, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa (ēkām Ls 700,56) nomaksas termiņu SIA ‘’AGS’’ (reģistrācijas Nr.40003100893, juridiskā adrese Ata Kronvalda ielā 40, Cēsis, Cēsu novads)  par 2009.gada IV ceturksni līdz 16.02.2010. par summu Ls 700,56 ( septiņi simti lati 56 santīmi).
2.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vad. A.Zerne).
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 428
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu”  
         Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
   Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, Republikas pilsētas un novada domes deputāta statusa likuma 14.panta piekto daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.10.2009. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – 1 (deputāts M.Cīrulis), nolemj:
 
1.              Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” pielikuma Nr. 1 „Darba samaksas noteikumi” 2.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„2. Domes deputāti.
2.1. Dome nosaka atlīdzības apmēru (stundas likmi) par Cēsu novada domes deputātu pienākumu pildīšanu.
2.2. Atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu attiecīgajā mēnesī aprēķina:
  Stundas mēnesī, par ko tiek aprēķināta samaksa Aprēķinā neieskaita Stundas likme
Domes deputāts 27 stundas Domes sēdes vai pastāvīgās komisijas sēdes, kurā nav piedalījies Domes deputātam noteiktā stundas likme
Domes deputāts- domes pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 30 stundas Domes sēdes vai pastāvīgās komisijas sēdes, kurā nav piedalījies Domes pastāvīgās komitejas priekšsēdētājam noteiktā stundas likme
 
2.3.  Laika uzskaiti veic Cēsu novada pašvaldības Administratīvā nodaļa, ar precizitāti līdz 0,5 stundām, un, pēc Domes priekšsēdētāja apstiprināšanas, iesniedz Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļā.
2.4. Aprēķināto atlīdzību par Cēsu novada domes deputātu pienākumu pildīšanu Cēsu novada domes deputāta norādītajā bankas kontā ieskaita Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļa. Atlīdzība tiek izmaksāta vienu reizi mēnesī, ne vēlāk kā līdz 8.datumam par iepriekšējo mēnesi.”
2.       Apstiprinātie nosacījumi piemērojami aprēķinot atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu sākot ar 2009.gada novembri.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 429
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Beverīnas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā
 Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 18.punktu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110‘’Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’, ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Beverīnas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 006 0818), kopumā sastāvošu no zemes gabala 610 m² platībā un 2 (divām) ēkām: dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4201 006 0818 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 4201 006 0818 002), par pirkuma maksu LVL 24 000 (divdesmit četri tūkstoši lati).
2.            Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) paziņot nekustamā īpašuma Beverīnas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, pārdevējam un Cēsu zemesgrāmatu nodaļai par pieņemto lēmumu.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 430
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2005.gada 13.oktobra lēmumā  Nr. 25 „Par divu pamatēku un trīs palīgēku Cēsīs, Raiņa ielā 3 (bij. adrese Rīgas iela 51, Cēsis) nojaukšanu’’
Ziņo: V.Krastiņš, Būvvaldes vadītājs 
Cēsu novada pašvaldībā 2009.gada 9.novembrī  saņemts nekustamā īpašuma Raiņa ielā 3, Cēsīs, īpašnieces I. Apšas iesniegums, reģ. Cēsu novada pašvaldībā ar Nr. 381/F-1-23 (turpmāk tekstā Iesniegums), ar lūgumu pagarināt  2005.gada 13.oktobra  Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr. 25 (prot. Nr.24) noteikto  termiņu ēku Raiņa ielā 3, Cēsīs, nojaukšanai līdz 2010.gada 30.martam. Iesniegums tika izskatīts Cēsu pilsētas Būvvaldes 2009.gada 13.novembrī sēdē (prot. Nr. 20).
Saskaņā ar Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000212485, lēmuma datums 21.01.2009., nekustamā īpašuma Raiņa ielā 3, Cēsis,  īpašniece ir I.Apša.
Cēsu pilsētas domē 2005.gada 13.oktobrī pieņemts lēmums Nr. 25 (prot. Nr.24) ‘’Par divu pamatēku un trīs palīgēku Cēsīs, Raiņa ielā 3 (bij. adrese Rīgas iela 51, Cēsis) nojaukšanu’’, nosakot ēku nojaukšanas termiņu 2006.gada 30.marts.
Cēsu pilsētas būvvaldē 2006.gada 10.aprīlī, šifrs S-32, akceptēts projekts ‘’Dzīvojamo un palīgēku Rīgas ielā 51, Cēsīs, demontāžas projekts’’. Projektā paredzēts nojaukt ēkas ar kadastra apzīmējumiem, kurām saskaņā ar 2005. gada 12.maija Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.2 ‘’Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 51, Cēsīs, sadalīšanu’’,  ir noteikta adrese Raiņa iela 3, Cēsis. Nojaukšanas darbi objektā līdz šim brīdim nav uzsākti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, Būvniecības likuma 31.pantu, Civillikuma 1084.pantu un Cēsu pilsētas Būvvaldes 13.11.2009.  sēdes  lēmumu Nr. 121 (prot. Nr.20), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Veikt grozījumus Cēsu pilsētas domes 2005.gada 13.oktobra lēmumā  Nr. 25 ‘’Par divu pamatēku un trīs palīgēku Cēsīs, Raiņa ielā 3 (bij. adrese Rīgas iela 51, Cēsis) nojaukšanu’’ (prot. Nr.24) 1.punku  izsakot šādā redakcijā:
„1. Atļaut I.Apšai nojaukt īpašumā esošās pamatēkas ar kadastra apzīmējumiem 42010053308002, 42010053308003 un palīgēkas ar kadastra apzīmējumiem 42010053308004, 42010053308005, 42010053308006  Raiņa ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, līdz 2010.gada 30.martam.”
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt pilsētas būvinspektoram L.Urbanovičam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 431
Par tirdzniecību 2009.gada Ziemassvētku  pasākumu ietvaros Rožu laukumā
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” 9. un 10.4.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
2009. gada Ziemassvētku pasākumu ietvaros Rožu laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā, atļaut pārdot un lietot uz vietas alkoholiskos dzērienus (karstvīnu).
Ziemassvētku pasākumu datumi, pasākumu nosaukumi, norises vietas un pasākumu laiks:
 
Datums Pasākums Vieta Laiks
29.11. Svētku eglītes iededzināšanas pasākums un 1. Adventes tirdziņš Rožu laukums, Cēsis, Cēsu novads 09.00 – 17.00
05.12. Ziemassvētku tirdziņš Rožu laukums, Cēsis, Cēsu novads 09.00 – 17.00
23.12. Ziemassvētku tirdziņš Rožu laukums, Cēsis, Cēsu novads 09.00 – 17.00
 
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 
 
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 432
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot  Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Ahimas - Cēsu sadraudzības biedrības 14.11.2009. vēstuli par ziedojuma piešķiršanu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.      Atļaut Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” pieņemt Ahimas - Cēsu sadraudzības biedrības ziedojumu EUR 5 000,00 (pieci tūkstoši eiro) apmērā tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – jauna mikroautobusa invalīdu pārvadāšanai iegādei.
2.      Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” izlietot līdzekļus atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 433
Par pirotehniskas, medību un makšķerēšanas piederumu tirdzniecību Piebalgas ielā 85, Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs 
23.11.2009. Cēsu novada pašvaldībā saņemts iesniegums no SIA "Vija SK" (reģ. Nr. 44103053638) ar lūgumu atļaut tirgot pirotehniku, medību un makšķerēšanas piederumus Piebalgas 85, Vaives pagastā, Cēsu novadā.
Pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 11. punktu un Ministru kabineta 23.09.2003. noteikumiem Nr. 538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi", Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Saskaņot SIA "Vija SK" ((reģ. Nr. 44103053638) pirotehnikas, medību un makšķerēšanas piederumu tirdzniecību Piebalgas ielā 85, Vaives pagastā, Cēsu novadā.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 434
Par finansējumu Labklājības ministrijas projekta „Roku rokā bērna atbalstam” līgumam Nr.1.2/18
Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz 22.01.2009. noslēgto līgumu nr.1.2/18 starp Bērnu un ģimenes lietu ministriju, kuras saistību pārņēmēja no 2009.gada 1.jūlija ir Labklājības ministrija, un Cēsu pilsētas domes, kuras saistību pārņēmēja no 2009.gada 1.jūlija ir Cēsu novada pašvaldība,  par Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2009.gadam 1.2. sadaļas „Sociālā atbalsta sistēmas pilnveide pašvaldībā” ietvaros īstenojamo projektu „Roku rokā bērna atbalstam”,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.      Atļaut Cēsu novada pašvaldībai no pamatbudžeta  līdzekļiem segt Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekta „Roku rokā bērna atbalstam” līguma Nr. 1.2/18 pēcapmaksas finansējuma daļu LVL 1417.32 (viens tūkstotis septiņpadsmit lati  32 santīmi).
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) finansējumu atmaksāt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetā 5 (piecu) dienu laikā pēc projekta gala finansējuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2009.gada 31.decembrim.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 435
Par valsts amatpersonas amata pienākumu savienošanu ar citu darbu
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja 26.11.2009. iesniegumu, ievērojot likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu un 8.1panta trešo, piekto un septīto daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 38.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, G.Šķenders balsojumā nepiedalās, nolemj:
 
Atļaut Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam savienot valsts amatpersonas amatu ar citu darbu (lektors Latvijas Lauksaimniecības universitātes neklātienes studentiem), jo atzīstams, ka amata savienošana nekaitē tiešo pienākumu pildīšanai un nav pretrunā ar ētikas normām.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 436
Par 1. un 2. klases pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecībai  Raiņa ielā 26/28, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs 
24.11.2009. saņemts LR Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas pārvaldes 20.11.2009. iesniegums (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā ar Nr. 1025/1-25), kurā izteikts lūgums Cēsu pilsētas pašvaldībai Ministru kabineta 23.09.2003. noteikumu Nr.538 „Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi” noteiktajā kārtībā saskaņot SIA „GARDS” 1. un 2. klases pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību no 18.12.2009. – 24.12.2009. un no 25.12.2009. – 31.12.2009. nespecializētajā objektā Raiņa ielā 26/28, Cēsīs.
16.04.2009. pieņemts Cēsu pilsētas domes lēmums Nr. 186 „Par saskaņojumu SIA „GARDS”  mazas enerģijas pneimatisko ieroču un auksto ieroču mazumtirdzniecībai Cēsīs, Raiņa ielā 26/28”.
Pamatojoties uz minēto iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas  11. punktu: „Pašvaldībām ir šādas autonomas funkcijas: izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos”, Ministru kabineta 23.09.2003. noteikumu Nr.538 „Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi” 25. punkta 25.6 apakšpunktu: „Iekšlietu ministrija 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 18.un 20.punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas: pieprasa saskaņojumu no vietējās pašvaldības, kuras teritorijā paredzēta ... pirotehnisko izstrādājumu,.....tirdzniecība...”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Saskaņot SIA „GARDS” (reģ. Nr. 40003248369, jur. Adrese: Rīga, Tapešu iela 23-13) 1. un 2. klases pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību no 18.12.2009. – 24.12.2009. un no 25.12.2009. – 31.12.2009. nespecializētajā objektā Cēsīs, Raiņa ielā 26/28 .
 
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 437
Par Cēsu novada saistošo noteikumu Nr. 24 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
            Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1. punktu un 24.pantu, ievērojot LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas ieteikumus saistošo noteikumu grozījumiem (31.08.2009. Nr. 2-13/9307/6025; 05.10.2009.Nr. 2-13/11826/6927), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada saistošos noteikumus Nr. 24 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums””, saskaņā ar pielikumu. 
 
Pielikums
 


2009.gada 26.novembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 438
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 10  „Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu novada domes deputātiem”  
Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.un13.punktu, un ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto Darba samaksas noteikumu 2.1.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, Ē.Rass, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Niklass, J.Rozenbergs, G.Šķenders, G.Bērziņa, A.Raubiško, I.Timermanis, A.Rasmanis),  pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 10 „Par atlīdzības apstiprināšanu Cēsu novada domes deputātiem” 2.punktu, aizstājot vārdus „par darbu domes sēdēs un pastāvīgās komitejās” ar vārdiem „par deputātu pienākumu pildīšanu”.
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv