Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 17.decembra protokols nr.16

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 441Par grozījumiem Cēsu pilsētas sporta skolas nolikumā
2 442Par grozījumiem Cēsu bērnu un jauniešu centra nolikumā
3 443Par Cēsu pilsētas domes 2000.gada 24.februāra lēmumu „Par  pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju padomes izveidošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
4 444Par Cēsu pilsētas domes 2001.gada 22. novembra lēmumu „Par  Cēsu pilsētas vispārizglītojošo  izglītības iestāžu direktoru padomi ”atzīšanu par spēku zaudējušu
5 445Grozījumi Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumā Nr. 283 „Par nekustamā īpašuma daļas (nedzīvojama ēka, kadastra apzīmējums 4201-007-1002-002 un pieguļošais zemes gabals) nomu Gaujas ielā 17, Cēsīs”
6 446Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 25 „Par Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka aizsardzību un uzturēšanu” apstiprināšanu
7 447Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 26 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu
8 448Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, Cēsu novadā  nodošanu atsavināšanai
9 449Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Lejas Luksti”, Vaives pagastā, Cēsu novadā
10 450Par valsts zemes vienību apvienošanu Cēsu novada Vaives pagastā
11 451Par ēkas Šķūņu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, sadalīšanu
12 452Par licences izsniegšanu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru
13 453Par Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmuma Nr. 240 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads nodošanu valdījumā Cēsu rajona pašvaldības aģentūrai “Cēsu rajona slimnīca” atzīšanu par spēku zaudējušu
14 454Par Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmuma Nr. 345 „Par nekustamā īpašuma Palasta iela 15, Cēsis, Cēsu novads daļas nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Cēsu veselības aprūpes centrs”” atzīšanu par spēku zaudējušu
15 455Par Cēsu novada domes 10.07.2009. lēmuma Nr. 54 „Par slimnīcu apvienību veidošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
16 457Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs
17 458Par Vaives pagasta pārvaldes amata vienību darba algas apstiprināšanu
18 459Par pašvaldības iestādes „Cēsu pilsētas pansionāts” direktores amatalgas apstiprināšanu
19 460Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos
20 461Grozījumi 23.10.2008.Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr. 823 „Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos”
21 462Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtībā  no SIA „Vidzemes Nafta”
22 463Par ziedojuma pieņemšanu
23 464Par Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmuma Nr. 670 „Par maksas noteikšanu par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” rīkoto iepirkumu konkursu nolikumu sagatavošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu 
24465Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
25 466##Par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā
26 467Grozījumi Cēsu pilsētas domes 13.09.2001. lēmumā ’’Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 2’’ (prot.Nr.12, §4)
27 468Grozījumi Cēsu pilsētas domes 27.02.2003. lēmumā ’’Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.4, §3)
28 469Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.05.2003. lēmumā ’’Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.11, §4) 
29 470Grozījumi Cēsu pilsētas domes 10.06.2004. lēmumā ’’Par zemes gabala daļas nomu Dzirnavu ielā 11, Cēsīs’’ (prot.Nr.13, 14.p.)
30 471Grozījumi Cēsu pilsētas domes 22.07.2004. lēmumā ’’Par zemes gabala nomu Vaļņu ielā 3A, Cēsīs’’ (prot.Nr.16, 7.p.)
31 472Grozījumi Cēsu pilsētas domes 09.09.2004. lēmumā ’’Par zemes nomu Rīgas ielā 24A, Cēsīs’’ (prot.Nr.19, 19.p.)
32 473Grozījumi Cēsu pilsētas domes 09.12.2004. lēmumā ’’Par zemes nomu  Stacijas laukumā 1, Cēsīs’’ (prot.Nr.26, 20.p.)
33 474Grozījumi Cēsu pilsētas domes 09.12.2004. lēmumā ’’Par zemes nomu Zīļu ielā 8/10, Cēsīs’’ (prot.Nr.26, 23.p.)
34 475Grozījumi Cēsu pilsētas domes 10.02.2005. lēmumā ’’Par zemes gabala daļas nomu Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs’’ (prot.Nr.3, 12.p.)
35 476Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.07.2005. lēmumā ’’Par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 3, Cēsīs’’ (prot.Nr.17, 18.p.)
36 477Grozījumi Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. lēmumā ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.20, 14.p.)
37 478Grozījumi Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. lēmumā ’’Par zemes gabala Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 40, nomu’’ (prot.Nr.20, 20.p.)
38 479Grozījumi Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr.233 ’’Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.7, 27.p.)
39 480Grozījumi Cēsu pilsētas domes 07.12.2006. lēmumā Nr.694 ’’Par zemes gabalu – Skudru iela un Spāres iela, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.19, 20.p.)
40 481Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr.379 ’’Par zemes gabala Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.10, 10.p.)
41 482Grozījumi Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmumā Nr.832 ’’Par zemes gabala Zeltkalna ielā 15, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.22, 77.p.)
42 483Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumā Nr.80 ’’Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.2, 23.p.)
43 484Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumā Nr.81 ’’Par zemes gabala Vāveres ielā 18, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.2, 24.p.)
44    485Grozījumi Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmumā Nr.226 ’’Par zemes gabala Stacijas laukumā 4, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.5, 38.p.)
45 486Grozījumi Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmumā Nr.227  ’’Par zemes gabala Stacijas laukumā 9, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.5, 39.p.)
46 487Grozījumi Cēsu pilsētas domes 27.03.2008. lēmumā Nr.291 ’’Par zemes gabala Krūmiņu ielā 5, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.6, 31.p.)
47 488Grozījumi Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. lēmumā Nr.350 ’’Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.7, 39.p.)
48 489Grozījumi Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. lēmumā Nr.440 ’’Par zemes gabala Birzes ielā 37, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.8, 27.p.)
49 490Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.05.2008. lēmumā Nr.500 ’’Par zemes gabala Turaidas ielā 8, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.10, 26.p.)
50 491Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.05.2008. lēmumā Nr.501 ’’Par zemes gabala Stacijas laukumā 10, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.10, 27.p.)
51 492Grozījumi Cēsu pilsētas domes 19.06.2008. lēmumā Nr.542 ’’Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 48, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.11, 17.p.)
52 493Grozījumi Cēsu pilsētas domes 19.06.2008. lēmumā Nr.545 ’’Par zemes gabala Stacijas laukumā 6, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.11, 20.p.)
53 494Grozījumi Cēsu pilsētas domes 10.07.2008. lēmumā Nr.590 ’’Par Rīgas ielas daļas nomu, Cēsīs’’ (prot.Nr.12, 15.p.)
54 495Grozījumi Cēsu pilsētas domes 18.06.2009. lēmumā Nr.328 ’’Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.10, 21.p.)
55 496Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.76 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 528/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 23.p.)
56 497Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.77 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 564/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 24.p.)
57 498Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.78 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 591/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 25.p.)
58 499Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.79 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 531/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 26.p.)
59 500Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.80 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 1102/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 27.p.)
60 501Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.82 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 530/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 29.p.)
61 502Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.83 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 4/100 domājamo daļu nomu’’ (prot.Nr.4, 30.p.)
62 503Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.84 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 12/100 domājamo daļu nomu’’ (prot.Nr.4, 31.p.)
63 504Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.85 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 6/100 domājamo daļu nomu’’ (prot.Nr.4, 32.p.)
64 505Par ziedojuma pieņemšanu
65 506Grozījumi Cēsu pilsētas domes 2009.gada 5.marta lēmumā Nr.109 „Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā”
66 507Par ūdensapgādes un kanalizācijas noteikto maksu Vaives pagastā, Cēsu novadā
67508Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Mazā Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā
68 509Par pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” direktores amatalgas apstiprināšanu
69 510Par pašvaldības iestādes „Pieaugušo izglītības centrs” direktores amatalgas apstiprināšanu
70 511Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 27 „Grozījumi Cēsu novada 03.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 7 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu kopiju saņemšanu”” apstiprināšanu
71 513Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
72 514Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 25, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
73 515Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 26, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
74 516Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 30, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
75 517Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma Klints ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
76 518Grozījumi Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumā Nr. 451 „Par nekustamo īpašumu nodošanu tā īpašniekiem”
77 519Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu tā īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
78 521Par sociālā dzīvokļa Emīla Dārziņa ielā 7-2, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma atjaunošanu
79 522Par sociālā dzīvokļa Zvirbuļu ielā 2-8, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma atjaunošanu
80 523Par sociālā dzīvokļa Ziedu ielā 18-16, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma atjaunošanu
81 524Par sociālā dzīvokļa Valmieras ielā 23A-4, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma atjaunošanu
82 525Par sociālā dzīvokļa Valmieras ielā 23A-4, Cēsīs, Cēsu novadā  īres līguma atjaunošanu
83 526Par sociālā dzīvokļa Valmieras ielā 23A-4, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma atjaunošanu
84 527Par sociālā dzīvokļa Lapsu ielā 28-18, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma atjaunošanu
85 528Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Vāveres ielā 9-1, Cēsīs, Cēsu novadā un sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu
86 529Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Zirņu ielā 9-24, Cēsīs, Cēsu novadā un dzīvojamās telpas Zirņu ielā 9-24, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma noslēgšanu
87 530Par nekustamā īpašuma „Pūtēji – Glāznieki – Vaives pagasta robeža” Vaives pagasta Cēsu novadā nodošanu bez atlīdzības īpašumā Latvijas valstij
88 531Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” realizācijai.
89 532Par ziedojuma pieņemšanu
90 533Grozījumi Cēsu novada domes 22.10.2009. lēmumā Nr. 330 „Par Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora likvidāciju”
91534Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. lēmuma Nr.365 ’’Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.283 (prot.Nr.7) atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, nomu’’ atzīšanu par spēku zaudējušu
92 535Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Rozenberga  atvaļinājumu
93 536Par ziedojuma pieņemšanu
94 537Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr. 433 „Par pirotehnikas, medību un makšķerēšanas piederumu tirdzniecību „Piebalgas 85” Vaives pagastā, Cēsu novadā”
95 538Par valsts amatpersonas amata pienākumu savienošanu ar citu darbu
96 539Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvokļu īpašumu apsaimniekošanas izdevumu segšanu2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 441
Par grozījumiem Cēsu pilsētas sporta skolas nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Izsakās:
Pamatojoties Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu, lai izpildītu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā funkciju, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.12.2009. atzinumam (prot.Nr.13), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt grozījumus ar 24.09.2009. Cēsu novada domes lēmumu nr. 259 apstiprinātajā Cēsu pilsētas sporta skolas nolikumā (turpmāk tekstā – nolikums attiecīgajā locījumā), apstiprinot šādus nolikuma grozījumus:
1.1. izteikt nolikumā Cēsu pilsētas sporta skolas nosaukumu šādā redakcijā „Cēsu pilsētas Sporta skola” attiecīgajā locījumā;
1.2. izteikt nolikuma 1.punktu sekojošā redakcijā :
„1. Cēsu pilsētas Sporta skola (turpmāk tekstā- Skola) ir Cēsu novada pašvaldības (turpmāk tekstā- Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura savā darbībā īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu sporta izglītības programmas, organizē un veicina sporta darbu Cēsu novadā.”
1.3. Izteikt nolikuma 6.4.6. punktu sekojošā redakcijā:
 „6.4.6. Dibinātāja vārdā slēgt līgumus ar fiziskām personām un juridiskām personām Izglītības iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos par līgumcenu, kuru nosaka Dibinātājs, bez pievienotās vērtības nodokļa apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības”.      
2.            Uzdot Cēsu pilsētas Sporta skolai (direktors J.Naglis) nodrošināt darbību, atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
3.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina) informēt Izglītības iestāžu reģistru par grozījumiem izglītības iestādes nolikumā.
4.            Lēmums stājas spēkā ar 2009. gada 18. decembri .
5.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 442
Par grozījumiem Cēsu bērnu un jauniešu centra nolikumā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Izsakās:
Pamatojoties Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu, lai izpildītu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā funkciju, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.12.2009. atzinumam (prot.Nr.13), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt grozījumus ar 15.10.2009. Cēsu novada domes lēmumu nr. 304 apstiprinātajā Cēsu bērnu un jauniešu centra nolikumā (turpmāk tekstā – nolikums attiecīgajā locījumā), apstiprinot šādus nolikuma grozījumus:
1.1. izteikt nolikumā Cēsu bērnu un jauniešu centra nosaukumu šādā redakcijā „Cēsu Bērnu un jauniešu centrs” attiecīgajā locījumā;
1.2. izteikt nolikuma 1.punktu sekojošā redakcijā :
„1. Cēsu Bērnu un jauniešu centrs (turpmāk tekstā – CBJC) ir Cēsu novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša interešu izglītības iestāde, kura īsteno interešu izglītības , piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei , metodiskā un jaunatnes darba un pedagogu tālākizglītības programmas.”
1.3. izteikt nolikuma 37.6. punktu sekojošā redakcijā:
 „37.6. Dibinātāja vārdā slēgt līgumus ar fiziskām personām un juridiskām personām Izglītības iestādes nolikumā paredzētajos darbības virzienos par līgumcenu, kuru nosaka Dibinātājs, bez pievienotās vērtības nodokļa apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības”.     
2.            Uzdot Cēsu Bērnu un jauniešu centram (direktore Dz.Matuseviča) nodrošināt darbību, atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
3.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina) informēt Izglītības iestāžu reģistru par grozījumiem izglītības iestādes nolikumā.
4.            Lēmums stājas spēkā ar 2009. gada 18. decembri .
5.            Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 443
Par Cēsu pilsētas domes 2000.gada 24.februāra lēmumu „Par  pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju padomes izveidošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Izsakās:  
Ņemot vērā to, ka pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju padome savas kompetences ietvaros esošos uzdevumus ir veikusi, saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.12.2009. atzinumam (protokols Nr.13), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Ar 2009.gada 17.decembri atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2000.gada 24.februāra lēmumu „Par  pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju padomes izveidošanu”.
2.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 444
Par Cēsu pilsētas domes 2001.gada 22. novembra lēmumu „Par  Cēsu pilsētas vispārizglītojošo  izglītības iestāžu direktoru padomi ”atzīšanu par spēku zaudējušu
 
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Izsakās:  
Ņemot vērā to, ka vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadītāju padome savas kompetences ietvaros esošos uzdevumus ir veikusi, saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.12.2009. atzinumam (protokols Nr.13), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Ar 2009.gada 17.decembri atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2001.gada 22.novembra lēmumu par „Par Cēsu pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoru padomi”.
2.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 445
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumā Nr. 283 „Par nekustamā īpašuma daļas (nedzīvojama ēka, kadastra apzīmējums 4201-007-1002-002 un pieguļošais zemes gabals) nomu Gaujas ielā 17, Cēsīs”
Ziņo : J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izsakās :  
Ņemot vērā, ka pēc Priekšlīguma abpusējas parakstīšanas ir mainījies Nomnieka dalībnieku sastāvs, tādējādi uz  lēmuma pieņemšanas brīdi Nomnieks Priekšlīgumā paredzēto darbību Īpašumā nav uzsācis, Iznomātājs ar nodošanas – pieņemšanas aktu nav nodevis Īpašumu Nomniekam, pamatojoties uz Nomnieka 20.11.2009. iesniegtajiem Grozījumiem 30.06.2009. Nomas priekšlīguma Nr. 2-7-30/2009 Pielikumā Nr.1, Priekšlīguma 1. punktu: ...Līdzējiem savstarpēji vienojoties, nomas priekšlīguma termiņš var tikt pagarināts, bet ne ilgāk kā par vienu gadu.”, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 03.12.2009. atzinumu (protokols Nr. 8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, G.Šķenders, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Grozīt Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumu Nr. 283 (protokols Nr.9, 23.p.) „Par nekustamā īpašuma daļas (nedzīvojama ēka, kadastra apzīmējums 4201-007-1002-002 un pieguļošais zemes gabals) nomu Gaujas ielā 17, Cēsīs”, izsakot:
                  1.1. lēmuma 1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„1. Noslēgt nomas priekšlīgumu ar Biedrību „Nenojauc”, turpmāk – Nomnieks, reģistrācijas Nr.40008131512, juridiskā adrese Lielā Līvu iela 7, Cēsis, lai Nomnieks varētu realizēt 20.11.2009. Grozījumos 30.06.2009. Nomas priekšlīguma Nr. 2-7-30/2009 Pielikumā Nr.1 (skatīt pielikumā) paredzētās darbības, sākot ar 01.01.2010., bet ne ilgāk par 31.12.2010. nekustamā īpašuma Gaujas ielā 17, Cēsīs daļā, kas sastāv no nedzīvojamas ēkas, kadastra apzīmējums 4201-007-1002-002, 345,1 m² telpu kopplatībā, tajā skaitā 91,8 m² Ēkas pagrabstāvā un 253,3 m² Ēkas virszemes stāvos, un  zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201-007-1002 (skat. Pielikumu Nr.2), ~ 540 m² platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā)”.
                  1.2. lēmuma 4. punktu šādā redakcijā:
„4. Nomnieks 20.11.2009. Grozījumos 30.06.2009. Nomas priekšlīguma Nr. 2-7-30/2009 Pielikumā Nr.1 minētās darbības veic par saviem līdzekļiem, izmantojot savu darbaspēku un tās nav klasificējamas kā atlīdzināmie izdevumi, uz kuru atlīdzību no Iznomātāja puses varētu pretendēt Nomnieks”.
                  1.3. lēmuma 9. punktu šādā redakcijā:
„ 9. Ja Nomnieks ir izpildījis 20.11.2009.Grozījumos 30.06.2009. Nomas priekšlīguma Nr. 2-7-30/2009 Pielikumā Nr.1 uzskaitītās darbības, ievērojot šā lēmuma 1.līdz 8.punktu prasības, Iznomātājs apņemas Noslēgt nomas līgumu ar Biedrību „Nenojauc” (turpmāk – Nomnieks) , reģistrācijas Nr.40008131512, juridiskā adrese Lielā Līvu iela 7, Cēsis, ar kuru Nomnieka lietošanā par maksu tiktu nodota nedzīvojamā ēka, kadastra apzīmējums 4201-007-1002-002, 345,1 m² telpu kopplatībā un zemes gabals ~ 540 m² platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā) Gaujas ielā 17, Cēsīs ar mērķi restaurēt minēto Ēku, izveidojot publiski pieejamu telpu, kurā tiktu popularizētas ilgspējīgas restaurācijas metodes un materiāli, kā arī izveidot mēbeļu un koka būvdetaļu restaurācijas darbnīcu”. 
2.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot grozījumus 30.06.2009. Nomas priekšlīgumā Nr. 2-7-30/2009.
3.            Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).
4.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 446
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 25 „Par Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka aizsardzību un uzturēšanu” apstiprināšanu
Ziņo : J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izsakās :  
   Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 03.12.2009. atzinumam (prot.Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.          Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.25 „Par Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka aizsardzību un uzturēšanu”, saskaņā ar pielikumu.
2.          Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
 
Pielikums
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 447
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 26 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo : J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: 
   Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43.pantu, ievērojot 26.07.2005. Ministru kabineta ieteikumus Nr. 1 „Ieteikumi pašvaldībām par saistošajiem noteikumiem, kuri reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.panta pirmās daļas 3.punktu,  ievērojot Vides ministrijas atzinumu (saņemts 17.12.2009. Nr.1188/1-20), saskaņā ar Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 26 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”, saskaņā ar pielikumu.
2.            Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
 
Pielikums
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 448
Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, Cēsu novadā  nodošanu atsavināšanai
Ziņo : J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izsakās :  
Ar Cēsu pilsētas domes 07.05.2009. lēmumu Nr. 241 „Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, privatizācijas izbeigšanu” (prot.Nr.7, 4.p.) izbeigta apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 004 0818, zemes kopplatība pēc kadastrālās uzmērīšanas 41101 kv.m., privatizācija.
Cēsu pilsētas domē 27.05.2009. saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes Tehnoloģiskais Parks”, reģ. Nr.40003746199 iesniegums Nr.04-09,25.05.2009. (reģistrēts Cēsu pilsētas domē ar Nr. 995/1-23), kurā izteikts lūgums nodot zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, atsavināšanai, jo Cēsu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0044 9167, lēmuma datums 02.12.2008. nostiprinātas īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu, kas sastāv no jaunbūves (kadastra apzīmējums 4201 004 0818 001), īpašniece sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes Tehnoloģiskais Parks”, nodokļu maksātāja kods 40003746199. Jaunbūve saistīta ar zemes gabalu Ata Kronvalda iela 44, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0818, Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000176857, zemes īpašnieks Cēsu pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048.
Ar Cēsu pilsētas domes 18.06.2009. lēmumu Nr. 325 „Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.10, 18.p.) nodots atsavināšanai apbūvēts zemes gabals Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 004 0818, zemes kopplatība pēc kadastrālās uzmērīšanas 41101 kv.m. un apstiprināta zemes gabala cena Ls 173 000 (viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši lati).
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes Tehnoloģiskais Parks” neizmanto savas pirmpirkuma tiesības uz apbūvētu zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, par noteikto cenu.
Cēsu novada pašvaldībā 12.08.2009. saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes Tehnoloģiskais Parks”, iesniegums Nr.10.09,10.08.2009. (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā ar Nr. 262/1-23) apliecinot, ka piekrīt iegādāties savā īpašumā zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 44 ,Cēsīs, ar kopējo platību 41101 kv.m. par Ls 142 000,00 ar atlikto maksājumu līdz 2014.gadam.
Ar Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumu Nr.163 „Par Cēsu pilsētas domes 18.06.2009. lēmuma „Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nodošanu atsavināšanai” atzīšanu par spēku zaudējušu” (prot. Nr. 6, 63 p.). izbeigta minētā zemes gabala atsavināšanas procedūra.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes Tehnoloģiskais Parks”  vēlas turpināt uzsākto būvniecību, uz minētā zemes gabala plānots ierīkot atklāto  hokeja laukumu. Apkalpojošam personālam uzceļot īslaicīgās palīgēkas.
Cēsu novada pašvaldībā 17.11.2009. saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes Tehnoloģiskais Parks”, iesniegums  Nr.22.09, 16.11.2009. (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā ar Nr. 780/1-23), kurā izteikts lūgums atkārtoti nodot  apbūvētu zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs,  atsavināšanai un sabiedrība apņemas segt izdevumus,  kas rastos šo zemes gabalu atkārtoti novērtējot.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.panta septīto daļu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu,   37.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma  „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punktu, kā arī uz  Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 26.11.2009. priekšlikumu (prot.Nr.6), un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 03.12.2009. (prot. Nr. 8) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj: 
1.            Nodot atsavināšanai apbūvētu zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra Nr. 4201 004 0818, zemes kopplatība pēc kadastrālās uzmērīšanas 41101 kv.m., turpmāk tekstā Īpašums.
2.            Īpašuma ieguvējam saistoši Līguma par zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, Cēsīs nomu (13.06.2005.) nosacījumi.
3.            Īpašuma ieguvējam saistošs ar Cēsu pilsētas domes 27.04.2006. lēmumu Nr.300 (prot. Nr.8, 37.p.) apstiprinātais detālplānojumus tehnoloģiskajam parkam Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs.
4.            Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
5.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 449
Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Lejas Luksti”, Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo : J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izsakās :  
Cēsu novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums ar kad. Nr. 4290 002 0094 „Lejas Luksti” (zemes grāmatas nodalījums Nr. 1000 0000 9771; 09.11.2009.), Vaives pagastā, Cēsu novadā 3.6 ha platībā. Īpašuma zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme (0101). Uz zemes gabala atrodas Cēsu novada pašvaldībai īpašumā esošas sporta būves: tiesnešu māja (kad. Nr. 4290 002 0094 001), biatlona šautuve (kad. Nr. 4290 002 0094 052), asfaltbetona ceļi un laukumi (kad. Nr. 4290 002 0094 051). Zemes gabala izmantošana atbilst nekustamā īpašuma lietošanas mērķim – sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas (0503).
   Ievērojot iepriekš minēto, saskaņā ar 20.06.2006. MK noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18. punktu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu un 21.panta 27.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 01.12.2009. atzinumu (prot. Nr. 18) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Noteikt nekustamam īpašumam „Lejas Luksti”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, kad. Nr. 4290 002 0094 3.6 ha platībā lietošanas mērķi – sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas (0503).
2.            Kontroli pār uzdevuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 450
Par valsts zemes vienību apvienošanu Cēsu novada Vaives pagastā
 Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: 
Izskatot AS ”Latvijas valsts meži” iesniegumu, reģistrētu Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē 26.10.2009. ar Nr. 01-05/61, par AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošo zemes gabalu ar sekojošiem kadastra apzīmējumiem 4290 010 0091;4290 010 0052; 4290 010 0044; 4290 010 0054 apvienošanu vienā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4290 010 0044.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 23.11.2009. Nr. 11-07-V2/443 izziņu „Kadastra informācija kadastrālai uzmērīšanai”, nekustamā īpašuma kadastra numurs 4290 010 0044 tiesiskais valdītājs ir Latvijas valsts Zemkopības ministrijas personā, savukārt, AS „Latvijas valsts meži” ir norādīta kā zemes vienības lietotāja.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 4. un 5.pantam, likuma  „Par Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta ceturto daļu un Nekustamā īpašuma kadastra likuma 32. panta 1. daļas un 33. panta 3. daļas prasībām, valstij piekrītošo zemi ar kadastra apzīmējumiem 4290 010 0091; 4290 010 0052;4290 010 0044;4290 010 0054 var apvienot vienā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4290 010 0044 neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 4. un 5.punktiem, likuma  „Par Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta ceturto daļu un Nekustamā īpašuma kadastra likuma 32. panta pirmo daļu un 33.panta trešo daļu un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 03.12.2009. (protokols Nr.8) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Piekrist LR Zemkopības ministrijas tiesiskajā valdījumā un AS „Latvijas valsts meži” lietojumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4290 010 0091; 4290 010 0052; 4290 010 0044; 4290 010 0054 apvienošanai vienā zemes vienībā Vaives pagasta, Cēsu novada „Gāršas masīvs” ar kadastra apzīmējumu 4290 010 0044.
2.            Lēmuma izpildi organizēt Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna).
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 451
Par ēkas Šķūņu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, sadalīšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: 
            Cēsu novada pašvaldības bilancē atrodas garāžu ēka, kurai kā garāžu jaunbūvei ar Cēsu pilsētas Tautas deputātu padomes 14.12.1993. lēmumu Nr.407 piešķirta adrese Cēsīs, Šķūņu ielā 4. Minētā ēka sastāv no 3 sekcijām, no kurām viena atrodas uz Cēsu novada pašvaldības īpašumā esoša zemes gabala Gaujas ielā 26, Cēsīs, Cēsu nov., bet divas sekcijas uz fiziskai personai īpašumā esoša zemes gabala Gaujas ielā 36, Cēsīs, Cēsu nov.. Lai sagatavotu ēku reģistrēšanai zemesgrāmatā un iespējamai atsavināšanai, ir optimāli ēku sadalīt divās reālās daļās atbilstoši zemes īpašumu dalījumam.
   Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Cēsu novada pašvaldības Tautsaimniecības komitejas 03.12.2009. atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Sadalīt garāžu ēku Šķūņu ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., divās reālās daļās.
2.              Atdalītajai daļai, kas atrodas uz zemes gabala Gaujas ielā 26, Cēsīs, Cēsu nov., piešķirt jaunu adresi Šķūņu iela 6, Cēsis, Cēsu nov. (situācijas plāns pielikumā).
3.            Atlikušajai daļai, kas atrodas uz zemes gabala Gaujas ielā 36, Cēsīs, Cēsu nov., saglabāt adresi Šķūņu iela 4, Cēsis, Cēsu nov.
4.            Kontroli par uzdevuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 452
Par licences izsniegšanu pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: 
          Cēsu novada pašvaldībā saņemts IK „VIDUS KUNČI” (reģ. Nr. 54102023661) iesniegums (saņemts 01.12.2009. Nr. 10741-25), kurā individuālais komersants lūdz izsniegt licenci pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo taksometru.          
   Saskaņā ar Autopārvadājuma likuma 35., 39.pantu, ievērojot LR Ministru kabineta 18.08.2008. noteikumus Nr. 665 „Autopārvadājumu kontroles kārtība” 3.1.punktu un IV nodaļu, LR Ministru kabineta 27.05.2008. noteikumus Nr. 380 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”, ievērojot Cēsu rajona padomes 20.02.2007. lēmumu  ‘’Par maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Cēsu rajonā” (prot. Nr. 2, 10.p.), pamatojoties Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot. Nr.8),  Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Atļaut IK „VIDUS KUNČI” (reģ. Nr. 54102023661) nodarboties ar pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo taksometru Cēsu novada administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus šīs teritorijas un uzņemt pasažieri atpakaļceļā.
2.            Atļaujas derīguma termiņš tiek noteikts līdz 01.03.2010.
3.            Maksimālā maksa (tarifs) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru Cēsu novada administratīvajā teritorijā tiek noteikta :
3.1.dienas tarifs (pl.6.00-21.00) – Ls 0,40 (četrdesmit santīmi) par kilometru;
3.2.nakts tarifs (pl.21.00-6.00) – Ls 0,50 (piecdesmit santīmi) par kilometru;
3.3.gaidīšanas tarifs – Ls 5,00 (pieci lati) par stundu ;
3.4.ekstra tarifs (no viena punkta līdz otram punkta, Cēsu pilsētas administratīvajās robežās, bez pieturām) – Ls 2 (divi lati).
4.            Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu izdot licenci.
5.            Licences reģistrēšanu un uzskaiti nodrošina Cēsu novada pašvaldības Komunālā nodaļa (vad. I.Mercs). 
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 453
Par Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmuma Nr. 240 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads nodošanu valdījumā Cēsu rajona pašvaldības aģentūrai “Cēsu rajona slimnīca” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: J.Rozenbergs,  novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās:  
   Ņemot vērā, ka Cēsu novada dome 17.12.2009. pieņēmusi lēmumu Nr. 439 „Par SIA „Cēsu klīnika” dibināšanu”, ar kuru dibināta SIA „Cēsu klīnika” un tās pamatkapitālā ieguldīts pašvaldības īpašums, ievērojot Cēsu novada domes apvienotās Sociālo lietu komitejas un Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot. Nr. 1),  Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
Ar 01.01.2010. atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr. 240  „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads nodošanu valdījumā Cēsu rajona pašvaldības aģentūrai “Cēsu rajona slimnīca”.
 .


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 454
Par Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmuma Nr. 345 „Par nekustamā īpašuma Palasta iela 15, Cēsis, Cēsu novads daļas nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Cēsu veselības aprūpes centrs”” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās:  
   Ņemot vērā, ka Cēsu novada dome 17.12.2009. pieņēmusi lēmumu Nr. 439 „Par SIA „Cēsu klīnika” dibināšanu”, ar kuru dibināta SIA „Cēsu klīnika” un tās pamatkapitālā ieguldīts pašvaldības īpašums, ievērojot Cēsu novada domes apvienotās Sociālo lietu komitejas un Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj: 
Ar 01.01.2010. atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumu Nr. 345  „Par nekustamā īpašuma Palasta iela 15, Cēsis, Cēsu novads daļas nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Cēsu veselības aprūpes centrs””.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 455
Par Cēsu novada domes 10.07.2009. lēmuma Nr. 54 „Par slimnīcu apvienību veidošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās:  
          Saskaņā ar Cēsu novada domes 10.07.2009. lēmumu Nr.54 „Par slimnīcu apvienību veidošanu” tika nolemts veidot slimnīcu apvienību starp Cēsu rajona pašvaldības aģentūru „Cēsu rajona slimnīca”, SIA „Limbažu slimnīca”, SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”, SIA „Rīgas rajona slimnīca”.           
   Ņemot vērā Limbažu novada domes, Smiltenes novada domes un Siguldas novada domes lēmumus par Limbažu, Smiltenes un Siguldas slimnīcu saglabāšanu kā patstāvīgas slimnīcas un lēmumu par nepiedalīšanos apvienības veidošanā, ievērojot apvienotās Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas un Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr. 1),  Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 10.07.2009. lēmumu Nr.54 „Par slimnīcu apvienību veidošanu”.
 
456###Par slimnīcu apvienības veidošanu
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās:  
   Lai attīstītu un optimizētu sekundāro daudzprofilu stacionāro un ambulatoro veselības aprūpi, kā arī nostiprināt stratēģisko partnerību starp slimnīcām, ievērojot apvienotās Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas un Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr. 1),  Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1.            SIA „Cēsu klīnika” veidot slimnīcu apvienību ar SIA „Madonas slimnīca”.
2.            Uzdot SIA „Cēsu klīnika” valdei veikt normatīvajos noteiktās darbības, lai slimnīcu apvienība tiktu izveidota un saimniecisko darbību uzsāktu ar 01.07.2010.
3.            Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2010.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 457
Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās:  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmā panta 7.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.12.2009. atzinumu (protokols Nr.13) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj: 
1.            Noteikt Cēsu novada Cēsu pilsētas vispārizglītojošo skolu 1. – 12.klašu skolēniem brīvpusdienu un standartpusdienu cenu – Ls 0.80 (astoņdesmit santīmi).
2.            Noteikt Līvu pamatskolas un Rāmuļu pamatskolas 1.klašu skolēniem brīvpusdienu un standartpusdienu cenu – Ls 0.80 (astoņdesmit santīmi).
3.            Skolēniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novads un kuri mācās Līvu pamatskolas un Rāmuļu pamatskolas 2. – 9. klasē, noteikt:
3.1.            brokastu cenu – Ls 0.50 (piecdesmit santīmi);
3.2.            standartpusdienu cenu – Ls 0.50 (piecdesmit santīmi);
3.3.            brīvpusdienu cenu – Ls 0.50 (piecdesmit santīmi);
3.4.            launaga cenu – Ls 0.50 (piecdesmit santīmi);
3.5.            vakariņu cenu – Ls 0.50 (piecdesmit santīmi).
4.      Skolēniem, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Cēsu novads, bet kuri mācās Līvu pamatskolas un Rāmuļu pamatskolas 2. – 9. klasē, noteikt brīvpusdienu cenu Ls 0.80 (astoņdesmit santīmi).
5.      Noteikt Līvu pamatskolas un Rāmuļu pamatskolas darbiniekiem:
5.1.      brokastu cenu – Ls 0.60 (sešdesmit santīmi);
5.2.      standartpusdienu cenu – Ls 0.80 (astoņdesmit santīmi);
5.3.      launaga cenu – Ls 0.60 (sešdesmit santīmi);
5.4.      vakariņu cenu – Ls 0.60 (sešdesmit santīmi).
6.      Noteikt Līvu pamatskolas un Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas grupu audzēkņiem:
6.1.      brokastu cenu – Ls 0.30 (trīsdesmit santīmi);
6.2.      pusdienu cenu – Ls 0.25 (divdesmit pieci santīmi);
6.3.      launaga cenu – Ls 0.30 (trīsdesmit santīmi);
6.4.      vakariņu cenu – Ls 0.25 (divdesmit pieci santīmi).
7.      Atzīt par spēku zaudējušu:
7.1.      Cēsu pilsētas domes 11.09.2008. lēmumu Nr.720 „Par pusdienu cenu Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs”(prot.nr.15,25.p.) ;
7.2.      Cēsu novada domes 24.09.2009. lēmumu Nr.263 „Par pusdienu cenu Vaives pagasta vispārējās izglītības iestādēs”(prot.nr.9,18.p.).
8. Cena noteikta t.sk. PVN.
9. Lēmums stājas spēkā 04.01.2010.
10. Darbību atbilstoši šim lēmumam nodrošina Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu direktori un Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (direktore I.Sietiņsone).
11. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 458
Par Vaives pagasta pārvaldes amata vienību darba algas apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās:
            Pamatojoties uz Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.414  „Par Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes reorganizāciju”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt Vaives pagasta pārvaldes amata vienību darba algas.
2.            Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2010.
3.            Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna), nodrošināt lēmuma izpildi.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 459
Par pašvaldības iestādes „Cēsu pilsētas pansionāts” direktores amatalgas apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
LĒMUMS NAV PIEVIENOTS
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 460
Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7.panta pirmo daļu un 12.panta pirmo daļu, ievērojot Ministru kabineta 01.02.2003. noteikumus Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, saskaņa ar Administratīvā procesa likuma 22.panta pirmās daļas 2.punktu, 23.panta pirmo daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7. un 12. pantu, Ministru kabineta 01.02.2003. noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 9.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot. Nr. 9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj: 
 
1.              Pilnvarot Vaives pagasta pārvaldes sekretāri K.Kuzmu pieņemt lēmumus personas deklarētās dzīvesvietas jautājumos (t.sk. arī deklarētās dzīvesvietas anulēšanas jautājumos).
2.              Lēmums stājas spēkā ar 04.01.2010.  
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 461
Grozījumi 23.10.2008.Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr. 823 „Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos”
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 15.panta otrai daļai, un Dzīvesvietas deklarēšanas likuma Pārejas noteikumu 10.punktam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 22.panta pirmās daļas 2.punktu, 23.panta pirmo daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7. un 12. pantu, Ministru kabineta 01.02.2003. noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 9.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.              Grozīt 23.10.2008. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr. 823 „Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos”, izslēdzot 2.punktu.
2.              Lēmums stājas spēkā ar 04.01.2010.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 462
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtībā  no SIA „Vidzemes Nafta”
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Vidzemes apgabaltiesas 122. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītājas Ineta KAKTIŅA 04.09.2009. pieprasījumā Nr. 3367 lūdz sniegt ziņas par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un uzaicina pašvaldību iesniegt lēmumu par nodokļa parāda piedziņu. Zvērinātas tiesu izpildītājas Inetas KAKTIŅAS lietvedībā (izpildu lietas Nr. 1398, 1399-09) atrodas lieta par parāda piedziņu no SIA „Vidzemes Nafta”, reģ. Nr. 44103012574, nekustamo īpašumu „Purteteri Saulrīti”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, kad. Nr. 4290 003 0062. SIA „Vidzemes Nafta”, reģ. Nr. 44103012574 nav savlaicīgi veikusi aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu . Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka SIA „Vidzemes Nafta” nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izriet no zemāk minētiem administratīviem aktiem, kas ir kļuvuši neapstrīdami:
            14.02.2009. maksāšanas paziņojums Nr. 09-1332, kas stājas spēkā 14.02.2009. un kļuva neapstrīdams 14.03.2009.
            SIA „Vidzemes Nafta” uz 01.12.2009. ir parādā Cēsu novada pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par ēkām „Purteteri Saulrīti”, Vaives pagasts, Cēsu novads, kad. Nr. 4290 003 0062, Ls 151, 55 (viens simts piecdesmit viens lats un 55 santīmi) un nokavējuma naudu Ls 4.59 (četri lati un 59 santīmi), kas kopā sastāda Ls 156.14 (viens simts piecdesmit seši lati 14 santīmi).
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojumus uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu, 29. panta pirmo daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 367. pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Piedzīt no SIA „Vidzemes Nafta” (reģistrācijas Nr. 44103012574) nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu Ls 151.55 (viens simts piecdesmit viens lats un 55 santīmi) un nokavējuma naudu Ls 4.59 (četri lati un 59 santīmi), kas kopā sastāda Ls 156.14 (viens simts piecdesmit seši lati, 14 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka nekustamo īpašumu: „Purteteri Saulrīti”, Vaives pagasts, Cēsu novads, kadastra nr. 4290 003 0062.
2.            Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna).
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
4.            Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 24.09.2009. lēmumu Nr.277 “Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdu kārtībā no SIA “Vidzemes Nafta””.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 463
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 03.12.2009. atzinumu (protokols Nr. 8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) pieņemt ziedojumu no Vācijas nevalstiskās organizācijas Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Müritz (AWO) – darba organizācijas uzlabošanai- bērnu apģērbus, apavus un rotaļlietas – kopā 250 kg – atbalsta sniegšanai Aģentūras klientiem – maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm ar bērniem un, sniedzot palīdzību sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām.
2.      Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 464
Par Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmuma Nr. 670 „Par maksas noteikšanu par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” rīkoto iepirkumu konkursu nolikumu sagatavošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu 
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
   Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 30. panta piekto daļu (16.07.2009. grozījumu redakcijā, kas stājās spēkā 13.08.2009.), kas noteic, ka iepirkumu procedūras dokumenti ir bez maksas brīvi pieejami, tajā skaitā elektroniskā veidā un ka par to iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu, kurus nav iespējams izsniegt elektroniskā veidā, pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas faktiskos izdevumus, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmumu Nr. 670 „Par maksas noteikšanu par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” rīkoto iepirkumu konkursu nolikumu sagatavošanu” (prot. Nr. 13, 55. p.).
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 465
Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
   Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, Cēsu novada pašvaldības darba optimizāciju un radušos nepieciešamību pastiprināti nodrošināt sabiedrisko kārtību, kā arī Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 03.12.2009.  atzinumu (prot. Nr.8) un Cēsu novada domes,  Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.      Likvidēt Cēsu novada Pašvaldības policijā šādas amata vienības:
1.1. Administratīvās uzraudzības nodaļas priekšnieks;
1.2. Inspektors (par saistošajiem noteikumiem).
2.      Izveidot Cēsu novada Pašvaldības policijā 2 amata vienības: patruļnieks.
3.      Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 12 „Par Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumu „Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksts” 1.sadaļu:
3.1.  svītrojot 58. un 60. līniju;
3.2. izsakot 61.līniju šādā redakcijā:
Nr.p.k. Amata nosaukums Amata vienību skaits Kods pēc profesiju klasifikatora
61. Patruļnieks 10 5162 01
4.         Lēmums stājas spēkā ar 31.01.2010.
5.         Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr.
466##Par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
   Lai veicinātu noziedzības apkarošanu, sekmētu likumpārkāpumu novēršanu un uzlabotu sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Piešķirt finansējumu 2 420,00 Ls (divi tūkstoši četri simti divdesmit latu) Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirknim par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un darbību Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
2.            Apstiprināt Sadarbības līgumu ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldi par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un noziedzības apkarošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā, saskaņā ar pielikumu.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi noteikt pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 467
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 13.09.2001. lēmumā ’’Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 2’’ (prot.Nr.12, §4)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
 Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 13.09.2001. lēmumā ’’Par zemes gabala nomu Cēsīs, Stacijas laukumā 2’’ (prot.Nr.12, §4), izsakot 5.punktu šādā redakcijā:
  ”5. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.  
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 468
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 27.02.2003. lēmumā ’’Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.4, §3)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
 Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 27.02.2003. lēmumā ’’Par zemes gabala Cīrulīšu ielā  68A, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.4, §3), izsakot 7.punktu šādā redakcijā:
      ”7. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2.  Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 469
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.05.2003. lēmumā ’’Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.11, §4) 
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
 Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
 1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 29.05.2003. lēmumā ’’Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.11, §4), izsakot 7.punktu šādā redakcijā:
       ”7. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 470
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 10.06.2004. lēmumā ’’Par zemes gabala daļas nomu Dzirnavu ielā 11, Cēsīs’’ (prot.Nr.13, 14.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
 Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 10.06.2004. lēmumā ’’Par zemes gabala daļas nomu Dzirnavu ielā 11, Cēsīs’’ (prot.Nr.13, 14.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
       ”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 471
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 22.07.2004. lēmumā ’’Par zemes gabala nomu Vaļņu ielā 3A, Cēsīs’’ (prot.Nr.16, 7.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 22.07.2004. lēmumā ’’Par zemes gabala nomu  Vaļņu ielā 3A, Cēsīs’’ (prot.Nr.16, 7.p.), izsakot 5.punktu šādā redakcijā:
      ”5. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2.  Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 472
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 09.09.2004. lēmumā ’’Par zemes nomu Rīgas ielā 24A, Cēsīs’’ (prot.Nr.19, 19.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 09.09.2004. lēmumā ’’Par zemes nomu Rīgas ielā 24A, Cēsīs’’ (prot.Nr.19, 19.p.), izsakot 5.punktu šādā redakcijā:
       ”5. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 473
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 09.12.2004. lēmumā ’’Par zemes nomu  Stacijas laukumā 1, Cēsīs’’ (prot.Nr.26, 20.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 09.12.2004. lēmumā ’’Par zemes nomu Stacijas laukumā 1, Cēsīs’’ (prot.Nr.26, 20.p.), izsakot 5.punktu šādā redakcijā:
       ”5. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”;
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 474
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 09.12.2004. lēmumā ’’Par zemes nomu Zīļu ielā 8/10, Cēsīs’’ (prot.Nr.26, 23.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 09.12.2004. lēmumā ’’Par zemes nomu Zīļu ielā 8/10, Cēsīs’’ (prot.Nr.26, 23.p.), izsakot 5.punktu šādā redakcijā:
      ”5. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes  kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 475
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 10.02.2005. lēmumā ’’Par zemes gabala daļas nomu Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs’’ (prot.Nr.3, 12.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 10.02.2005. lēmumā ’’Par zemes gabala daļas nomu Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs’’ (prot.Nr.3, 12.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
      ”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 476
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.07.2005. lēmumā ’’Par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 3, Cēsīs’’ (prot.Nr.17, 18.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 14.07.2005. lēmumā ’’Par zemes gabala nomu Stacijas laukumā 3, Cēsīs’’ (prot.Nr.17, 18.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
      ”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 477
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. lēmumā ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.20, 14.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. lēmumā ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 39, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.20, 14.p.), izsakot 6.punktu šādā redakcijā:
       ”6. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 478
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. lēmumā ’’Par zemes gabala Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 40, nomu’’ (prot.Nr.20, 20.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 25.08.2005. lēmumā ’’Par zemes gabala Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 40, nomu’’ (prot.Nr.20, 20.p.), izsakot 5.punktu šādā redakcijā:
       ”5. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 479
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr.233 ’’Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.7, 27.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā Nr.233 ’’Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 72, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.7, 27.p.), izsakot 3.punktu šādā redakcijā:
       ”3. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 480
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 07.12.2006. lēmumā Nr.694 ’’Par zemes gabalu – Skudru iela un Spāres iela, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.19, 20.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 07.12.2006. lēmumā Nr.694 ’’Par zemes gabalu – Skudru iela un Spāres iela, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.19, 20.p.), izsakot 2.punktu šādā redakcijā:
      ”2. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 481
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr.379 ’’Par zemes gabala Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.10, 10.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr.379 ’’Par zemes gabala Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.10, 10.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 482
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmumā Nr.832 ’’Par zemes gabala Zeltkalna ielā 15, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.22, 77.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmumā Nr.832 ’’Par zemes gabala Zeltkalna ielā 15, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.22, 77.p.), izsakot 2.punktu šādā redakcijā:
       ”2. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 483
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumā Nr.80 ’’Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.2, 23.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumā Nr.80 ’’Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.2, 23.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
       ”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 484
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumā Nr.81 ’’Par zemes gabala Vāveres ielā 18, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.2, 24.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumā Nr.81 ’’Par zemes gabala Vāveres ielā 18, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.2, 24.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
       ”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr.    485
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmumā Nr.226 ’’Par zemes gabala Stacijas laukumā 4, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.5, 38.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmumā Nr.226 ’’Par zemes gabala Stacijas laukumā 4, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.5, 38.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
       ”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 486
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmumā Nr.227  ’’Par zemes gabala Stacijas laukumā 9, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.5, 39.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmumā Nr.227 ’’Par zemes gabala Stacijas laukumā 9, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.5, 39.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
       ”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 487
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 27.03.2008. lēmumā Nr.291 ’’Par zemes gabala Krūmiņu ielā 5, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.6, 31.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj: 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 27.03.2008. lēmumā Nr.291 ’’Par zemes gabala Krūmiņu ielā 5, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.6, 31.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
       ”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 488
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. lēmumā Nr.350 ’’Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.7, 39.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. lēmumā Nr.350 ’’Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.7, 39.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
        ”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 489
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. lēmumā Nr.440 ’’Par zemes gabala Birzes ielā 37, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.8, 27.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 08.05.2008. lēmumā Nr.440 ’’Par zemes gabala Birzes ielā 37, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.8, 27.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
       ”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 490
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.05.2008. lēmumā Nr.500 ’’Par zemes gabala Turaidas ielā 8, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.10, 26.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 29.05.2008. lēmumā Nr.500 ’’Par zemes gabala Turaidas ielā 8, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.10, 26.p.), izsakot 5.punktu šādā redakcijā:
        ”5. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 491
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.05.2008. lēmumā Nr.501 ’’Par zemes gabala Stacijas laukumā 10, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.10, 27.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 29.05.2008. lēmumā Nr.501 ’’Par zemes gabala Stacijas laukumā 10, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.10, 27.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
       ”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 492
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 19.06.2008. lēmumā Nr.542 ’’Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 48, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.11, 17.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 19.06.2008. lēmumā Nr.542 ’’Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 48, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.11, 17.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
        ”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 493
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 19.06.2008. lēmumā Nr.545 ’’Par zemes gabala Stacijas laukumā 6, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.11, 20.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj: 
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 19.06.2008. lēmumā Nr.545 ’’Par zemes gabala Stacijas laukumā 6, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.11, 20.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
        ”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 494
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 10.07.2008. lēmumā Nr.590 ’’Par Rīgas ielas daļas nomu, Cēsīs’’ (prot.Nr.12, 15.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 10.07.2008. lēmumā Nr.590 ’’Par Rīgas ielas daļas nomu, Cēsīs’’ (prot.Nr.12, 15.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
       ”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
 
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
  


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 495
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 18.06.2009. lēmumā Nr.328 ’’Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.10, 21.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 18.06.2009. lēmumā Nr.328 ’’Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.10, 21.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
        ”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 496
Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.76 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 528/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 23.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.76 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 528/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 23.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
‘’4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 497
Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.77 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 564/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 24.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.77 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 564/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 24.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes   kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 498
Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.78 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 591/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 25.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.78 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 591/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 25.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 499
Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.79 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 531/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 26.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.79 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 531/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 26.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 500
Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.80 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 1102/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 27.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.80 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 1102/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 27.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 501
Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.82 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 530/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 29.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.82 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, 530/4451 domājamās daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 29.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 502
Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.83 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 4/100 domājamo daļu nomu’’ (prot.Nr.4, 30.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.83 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 4/100 domājamo daļu nomu’’ (prot.Nr.4, 30.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 503
Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.84 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 12/100 domājamo daļu nomu’’ (prot.Nr.4, 31.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.84 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 12/100 domājamo daļu nomu’’ (prot.Nr.4, 31.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
       ”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 504
Grozījumi Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.85 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 6/100 domājamo daļu nomu’’ (prot.Nr.4, 32.p.)
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumā Nr.85 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, 6/100 domājamo daļu nomu’’ (prot.Nr.4, 32.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
      ”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 505
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
   Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu  valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas M.Virskules iesniegumu (26.11.2009., Nr.1-30/26), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumam (protokols Nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.      Atļaut  Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei pieņemt ziedojumu no B.Rodin (Zviedrija) – tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – sekojošas mēbeles:
-         krēsli – 9 gab.;
-         datorkrēslu – 1.gab.;
-         grāmatu plauktus – 3 gab.;
-         galdu – 1 gab.;
-         datorgaldu – 1 gab.;
-         biroja statīvu –tāfeli – 1 gab.;
-         metāla ugunsdrošības skapi personāla lietām – 1 gab.
2.      Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule)  ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai
 
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 506
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 2009.gada 5.marta lēmumā Nr.109 „Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā”
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
   Pamatojoties uz Gada pārskatu likuma 26.panta pirmo daļu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. (prot.Nr.9) sēdes atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
Papildināt Cēsu pilsētas domes 2009.gada 5.marta lēmuma Nr.109 „Par lietus ūdens kanalizācijas tīklu ieguldīšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā” 1.punkta pirmo, otro, trešo apakšpunktus aiz vārda „bilances” ar vārdu „sākotnējo”.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 507
Par ūdensapgādes un kanalizācijas noteikto maksu Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu,15. panta pirmās daļas 1. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punkta c apakšpunktu un 10.02.2005. Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.12.2009. atzinumu (prot. Nr. 9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Ar 01.01.2010. Vaives pagastā, Cēsu novadā noteikt šādu maksu par pakalpojumiem:
1.1. Par ūdens apgādi                                                   0.38 Ls/m3 (bez PVN);
      1.2. Par kanalizāciju                                                      0.56 Ls/m3 (bez PVN);
2.            Klientiem, kuriem nav uzstādīti ūdensskaitītāji, ūdens patēriņu rēķināt vienam iedzīvotājam labiekārtotā dzīvoklī ar ūdensvadu un kanalizāciju 2.7m3 /mēn.
3.            Lēmuma izpildi organizē Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļa.
4.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 508
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Mazā Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 18.punktu, LR Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr.110 ‘’Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības’’ un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Mazā Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, kopumā sastāvošu no zemes gabala 1330 m² platībā (kadastra Nr.4201 007 0957) un jaunbūves (kadastra apzīmējums 4201 007 0957 001), par pirkuma maksu EUR 78257,95 (septiņdesmit astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit septiņi eiro un 95 centi), kas pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa Līguma noslēgšanas dienā (30.07.2009.) sastāda LVL 55 000,00 (piecdesmit pieci tūkstoši lati).
2.            Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) paziņot nekustamā īpašuma Mazā Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, pārdevējam un Cēsu zemesgrāmatu nodaļai par pieņemto lēmumu.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 509
Par pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” direktores amatalgas apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās:
LĒMUMS NAV PIEVIENOTS
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 510
Par pašvaldības iestādes „Pieaugušo izglītības centrs” direktores amatalgas apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
LĒMUMS NAV PIEVIENOTS
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 511
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 27 „Grozījumi Cēsu novada 03.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 7 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu kopiju saņemšanu”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
   Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43.pantu, ievērojot 02.12.2009. LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas ieteikumus, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu  komitejas 03.12.2009. atzinumam (prot.nr.9), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1.      Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 27 „Grozījumi Cēsu novada 03.09.2009. saistošajos noteikumos Nr. 7 „Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu kopiju saņemšanu””, saskaņā ar pielikumu. 
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldībai (izpilddirektors A.Mihaļovs) un Vaives pagasta pārvaldei (vad. V.Zaļaiskalna) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem.
3.      Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības revidentei B.Kuplai.
 
Pielikums
 
 
512###Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu Ziņo: Zemes komisijas priekšsēdētāja Z.Jēkabsone
Izsakās:  
            Cēsu pilsētas pašvaldībai līdz 1940.gada 21.jūlijam piederējis nekustams īpašums – „Bijušās pilsētas dzirnavas nr.17”, kuras atradušās Cēsu pilsētas patrimoniālapgabalā pie Gaujas. Ar Cēsu pilsētas Zemes komisijas 30.01.2009. lēmumu Nr.9 „Par zemes gabalu izveidošanu, robežu un platību noteikšanu” (prot. Nr.2) no minētā vēsturiskā zemes gabala izveidoja sešus atsevišķus zemes gabalus, tai skaitā zemes gabalu Dzirnavu ielā 11, Cēsīs.
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, LR Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. un 28.punktu, SIA ”Latīpašums – Mērniecības birojs”, reģ. Nr. LV 44103028861, veikto zemes gabala Dzirnavu ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 24.07.2009. atzinumu Nr.1 (prot. Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Piešķirt apbūvei paredzētam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2119 adresi Dzirnavu iela 11, Cēsis, Cēsu novads (zemes gabala plāns pielikumā).Zemes gabala līdzšinējais nosaukums – Dzirnavu iela 11, Cēsis, Cēsu novads.
2.            Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2119, platība 5.6668 ha (56668 m2), kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
3.            Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201).
4.            Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2119 apgrūtinājumi – 010909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu 4.5230 ha, 020302 – aizsargjoslu teritorijas gar ielu – būvlaide 0.6798 ha, 02050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20 kilovoltiem 0.0381 ha, 030702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija dabas parka zonas teritorija 5.6668 ha.
5.            Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
6.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam  G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 513
Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: Zemes komisijas priekšsēdētāja Z.Jēkabsone
Izsakās: 
            Cēsu pilsētas pašvaldībai līdz 1940.gada 21.jūlijam piederējis nekustams īpašums – „Bijušās pilsētas dzirnavas nr.17”, kuras atradušās Cēsu pilsētas patrimoniālapgabalā pie Gaujas. Ar Cēsu pilsētas Zemes komisijas 30.01.2009. lēmumu Nr.9 „Par zemes gabalu izveidošanu, robežu un platību noteikšanu” (prot. Nr.2), no minētā vēsturiskā zemes gabala izveidoja sešus atsevišķus zemes gabalus, tai skaitā zemes gabalu Dzirnavu ielā 24, Cēsīs.
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, LR Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. un 28.punktu,  SIA ”Latīpašums – Mērniecības birojs”, reģ. Nr. LV 44103028861, veikto zemes gabala Dzirnavu ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 24.07.2009. atzinumu Nr.2 (prot. Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Piešķirt apbūvei paredzētam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2116 adresi Dzirnavu iela 24, Cēsis, Cēsu novads (zemes gabala plāns pielikumā). Zemes gabala līdzšinējais nosaukums – Dzirnavu iela 24, Cēsis, Cēsu novads.
2.            Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2116, platība 8.4953 ha (84953 m2), kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
3.            Zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) – 72148 m2, dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501) – 12805 m2. 
4.            Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2116 apgrūtinājumi – 010909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu 8.4953 ha, 020302 - aizsargjoslu teritorijas gar ielu – būvlaide 0.5277 ha, 02050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20 kilovoltiem 0.0890 ha, 030702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija dabas parka zonas teritorija 8.4953 ha, 04020102 aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās 0.6074 ha.
5.            Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
6.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam  G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 514
Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 25, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: Zemes komisijas priekšsēdētāja Z.Jēkabsone
Izsakās: 
            Cēsu pilsētas pašvaldībai līdz 1940.gada 21.jūlijam piederējis nekustams īpašums – „Bijušās pilsētas dzirnavas nr.17”, kuras atradušās Cēsu pilsētas patrimoniālapgabalā pie Gaujas. Ar Cēsu pilsētas Zemes komisijas 30.01.2009. lēmumu Nr.9 „Par zemes gabalu izveidošanu, robežu un platību noteikšanu” (prot. Nr.2), no minētā vēsturiskā zemes gabala izveidoja sešus atsevišķus zemes gabalus, tai skaitā zemes gabalu Dzirnavu ielā 25, Cēsīs.
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, LR Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi„ 8. un 28.punktu,  SIA ”Latīpašums – Mērniecības birojs”, reģ. Nr. LV 44103028861, veikto zemes gabala Dzirnavu ielā 25, Cēsīs, Cēsu novadā kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu un situācijas plānu, zemes apgrūtinājumu plānu, un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 24.07.2009. atzinumu Nr.3 (prot. Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Piešķirt apbūvei paredzētam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2115 adresi Dzirnavu iela 25, Cēsis, Cēsu novads (zemes gabala plāns pielikumā).Zemes gabala līdzšinējais nosaukums – Dzirnavu iela 25, Cēsis, Cēsu novads.
2.            Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 25, Cēsīs, Cēsu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2115, platība 8.1118 ha (81118 m2), kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
3.            Zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) – 56085 m2, dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501) – 25033 m2. 
4.            Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2115 apgrūtinājumi – 01020105 ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos 0.4114 ha, 010502 tauvas joslas teritorija gar upi 0.2579 ha, 010909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu 8.1118 ha, 020302 - aizsargjoslu teritorijas gar ielu – būvlaide 0.5018 ha, 02050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20 kilovoltiem 0.0404 ha, 030202 GNP dabas lieguma zonas teritorija 8.1118 ha, 030701 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija dabas lieguma zonas teritorija 7.2320 ha, 030702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija ainavu aizsardzības zonas teritorija 0.8798 ha, 04010202 arheoloģiskā valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti 0.1761 ha, 04020102 aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētā 2.8820 ha, 060101 aizsargjoslas teritorijas ap valsts ģeodēziskajiem atbalstu punktiem 0.0234 ha, 061002 zemes aplūšanas risks 6.0505 ha, 01020105 ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos 8.1118 ha.
5.            Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
6.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam  G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 515
Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 26, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: Zemes komisijas priekšsēdētāja Z.Jēkabsone
Izsakās: 
            Cēsu pilsētas pašvaldībai līdz 1940.gada 21.jūlijam piederējis nekustams īpašums – „Bijušās pilsētas dzirnavas nr.17”, kuras atradušās Cēsu pilsētas patrimoniālapgabalā pie Gaujas. Ar Cēsu pilsētas Zemes komisijas 30.01.2009. lēmumu Nr.9 „Par zemes gabalu izveidošanu, robežu un platību noteikšanu” (prot. Nr.2), no minētā vēsturiskā zemes gabala izveidoja sešus atsevišķus zemes gabalus, tai skaitā zemes gabalu Dzirnavu ielā 26, Cēsīs.
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, LR Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi„ 8. un 28.punktu,  SIA ”Latīpašums – Mērniecības birojs”, reģ. Nr. LV 44103028861, veikto zemes gabala Dzirnavu ielā 26, Cēsīs, Cēsu novadā kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu un situācijas, zemes apgrūtinājumu plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 24.07.2009. atzinumu Nr.4 (prot. Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Piešķirt apbūvei paredzētam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2114 adresi Dzirnavu iela 26, Cēsis, Cēsu novads (zemes gabala plāns pielikumā).Zemes gabala līdzšinējais nosaukums – Dzirnavu iela 26, Cēsis, Cēsu novads.
2.            Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 26, Cēsīs, Cēsu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2114, platība 3.3296 ha (33296 m2), kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
3.            Zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) – 19067 m2, dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501) – 14229 m2. 
4.            Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2114 apgrūtinājumi – 01020105 ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos 0.0845 ha, 010909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu 3.3296 ha, 020302 - aizsargjoslu teritorijas gar ielu – būvlaide 0.5288 ha, 02050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20 kilovoltiem 0.1373 ha, 030701 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija dabas lieguma zonas teritorija 0.1317 ha, 030702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija dabas parka zonas teritorija 3.1980 ha, 04010202 arheoloģiskā valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti 0.0512 ha, 04020102 aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās 1.2352 ha.
5.            Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
6.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam  G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 516
Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 30, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: Zemes komisijas priekšsēdētāja Z.Jēkabsone
Izsakās: 
            Cēsu pilsētas pašvaldībai līdz 1940.gada 21.jūlijam piederējis nekustams īpašums – „Bijušās pilsētas dzirnavas nr.17”, kuras atradušās Cēsu pilsētas patrimoniālapgabalā pie Gaujas. Ar Cēsu pilsētas Zemes komisijas 30.01.2009. lēmumu Nr.9 „Par zemes gabalu izveidošanu, robežu un platību noteikšanu” (prot. Nr.2), no minētā vēsturiskā zemes gabala izveidoja sešus atsevišķus zemes gabalus, tai skaitā zemes gabalu Dzirnavu ielā 30, Cēsīs.
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, LR Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi„ 8. un 28.punktu, SIA ”Latīpašums – Mērniecības birojs”, reģ. Nr. LV 44103028861, veikto zemes gabala Dzirnavu ielā 30, Cēsīs, Cēsu novadā kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 24.07.2009. atzinumu Nr.5 (prot. Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Piešķirt apbūvei paredzētam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0055 adresi Dzirnavu iela 30, Cēsis, Cēsu novads (zemes gabala plāns pielikumā).Zemes gabala līdzšinējais nosaukums – Dzirnavu iela 30, Cēsis, Cēsu novads.
2.            Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 30, Cēsīs, Cēsu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0055, platība 2.3287 ha (23287 m2), kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
3.            Zemes lietošanas mērķi - dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501) – 7608 m2, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) – 15679 m2, 
4.            Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0055 apgrūtinājumi – 01020105 ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos 0.4316 ha, 010909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu 2.3287 ha, 020302 - aizsargjoslu teritorijas gar ielu – būvlaide 0.4611 ha, 02050601 aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20 kilovoltiem 0.0447 ha, 030701 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija dabas lieguma zonas teritorija 0.7221 ha, 030702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija dabas parka zonas teritorija 1.5891 ha, 04010202 arheoloģiskā valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorijas un objekti 0.0216 ha, 04020102 aizsargjoslu (aizsardzības zonas) teritorijas ap kultūras pieminekli pilsētās 0.8828 ha, 061002 zemes applūšanas risks 0.2762 ha.
5.            Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
6.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam  G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 517
Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma Klints ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: Zemes komisijas priekšsēdētāja Z.Jēkabsone
Izsakās: 
            Cēsu pilsētas pašvaldībai līdz 1940.gada 21.jūlijam piederējis nekustams īpašums – „Bijušās pilsētas dzirnavas nr.17”, kuras atradušās Cēsu pilsētas patrimoniālapgabalā pie Gaujas. Ar Cēsu pilsētas Zemes komisijas 30.01.2009. lēmumu Nr.9 „Par zemes gabalu izveidošanu, robežu un platību noteikšanu” (prot. Nr.2), no minētā vēsturiskā zemes gabala izveidoja sešus atsevišķus zemes gabalus, tai skaitā zemes gabalu Klints ielā 3, Cēsīs.
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, LR Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi„ 8. un 28.punktu, SIA ”Latīpašums – Mērniecības birojs”, reģ. Nr. LV 44103028861, veikto zemes gabala Klints ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 24.07.2009. atzinumu Nr.6 (prot. Nr.1), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Piešķirt apbūvei paredzētam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2403 adresi Klints iela 3, Cēsis, Cēsu novads (zemes gabala plāns pielikumā).Zemes gabala līdzšinējais nosaukums – Klints iela 3, Cēsis, Cēsu novads.
2.            Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Klints ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2403, platība 0.5177 ha (5177 m2), kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
3.            Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201).
4.            Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 006 2403 apgrūtinājumi –010909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu 0.5177 ha, 020302 - aizsargjoslu teritorijas gar ielu – būvlaide 0.1269 ha, 030702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija dabas parka zonas teritorija 0.5177 ha.
5.            Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
6.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam  G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 518
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumā Nr. 451 „Par nekustamo īpašumu nodošanu tā īpašniekiem”
Ziņo: Z.Bērziņa, Administratīvās nodaļas konsultante deklarēšanas un privatizācijas jautājumos
Izsakās:  
   Ievērojot, ka Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmuma Nr. 451 „Par nekustamo īpašumu nodošanu tā īpašniekiem” 1.10 punktā paredzētā nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 16, Cēsīs, nodošana dzīvokļu īpašniekiem nav notikusi, ir mainījies īpašniekiem nododamā nekustamā īpašuma sastāvs (īpašumā jānodod arī 2008. gadā privatizētā palīgceltne – garāža), ir mainījies pašvaldības nosaukums, Nekustamā īpašuma nodošanas komisijas vietā ir izveidota Dzīvojamo māju īpašuma nodošanas komisija, ir mainījies komisijas sastāvs, 2006. gadā sagatavotajā nodošanas aktā ir kļūdaini ierakstīts, ka dzīvojamā mājā ir ūdensvads un kanalizācija, kā arī pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta sesto daļu par to, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu, un ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13. punktu, Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 2 „Par Cēsu novadu” (protokols Nr. 2, 1. punkts) 5. punktu, kas nosaka, ka Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 08.12.2009. atzinumu (protokols Nr. 4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
Atzīt par spēku zaudējušu 27.07.2006. lēmuma nr. 451 „Par nekustamo īpašumu nodošanu dzīvokļu īpašniekiem” 1.10. punktu.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 519
Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu tā īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
Ziņo: Z.Bērziņa, Administratīvās nodaļas konsultante deklarēšanas un privatizācijas jautājumos
Izsakas: 
   Ievērojot, ka Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmuma Nr. 451 „Par nekustamo īpašumu nodošanu tā īpašniekiem” 1.10 punktā paredzētā nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 16, Cēsīs, nodošana dzīvokļu īpašniekiem nav notikusi, ir mainījies īpašniekiem nododamā nekustamā īpašuma sastāvs (īpašumā jānodod arī 2008. gadā privatizētā palīgceltne – garāža), 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumu izveidota Dzīvojamo māju īpašuma nodošanas komisija, 2006. gadā sagatavotajā nodošanas aktā ir kļūdaini ierakstīts, ka dzīvojamā mājā ir ūdensvads un kanalizācija, kā arī pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta sesto daļu par to, ka pašvaldība nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai, parakstot dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktu, un ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13. punktu, Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 2 „Par Cēsu novadu” (protokols Nr. 2, 1. punkts) 5. punktu, kas nosaka, ka Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 08.12.2009. atzinumu (protokols Nr. 4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Ar 01.01.2010. nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, kas 22.08.2000. reģistrēts zemesgrāmatā (nodalījuma Nr. 1649) uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda un sastāv no vienas dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 4201 004 0119 001), divām palīgceltnēm: šķūņa (kadastra apzīmējums 4201 004 0119 003) un garāžas (kadastra apzīmējums 4201 004 0119 002) un 3208,0 m2 liela zemes gabala.
2.            Lūgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļai dzēst ierakstu par Cēsu pilsētas pašvaldību kā īpašnieku Cēsu pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1649 par 100% privatizēto nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā.
3.            Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vad. V.Krastiņš).
4.            Dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu un nodot nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā īpašnieku apsaimniekošanā.
5.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 
 
 
520###Par nekustamā īpašuma Zaķu ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā, ieraksta dzēšanu Cēsu pilsētas Zemesgrāmatu nodalījumā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Ziņo: Z.Bērziņa, Administratīvās nodaļas konsultante deklarēšanas un privatizācijas jautājumos
Izsakās: 
   Ņemot vērā, ka visas ēkas un zeme Zaķu ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā, ir nodotas privatizācijai, ir parakstīti privatizācijas pirkuma līgumi, īpašums ir pilnībā nodots dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un ir izslēgts no Cēsu novada pašvaldības bilances, pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma ceturtās nodaļas pirmo apakšnodaļu „Nostiprinājuma lūgumi un to pielikumi” par to, ka nostiprinājuma lūgumam ir pievienojams administratīvās iestādes lēmums, Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 08.12.2009. atzinumu (protokols Nr. 4), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Lūgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļai dzēst ierakstu par Cēsu pilsētas pašvaldību kā īpašnieku Cēsu pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1029 par 100% privatizēto nekustamo īpašumu Zaķu ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā.
2.            Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vad. V.Krastiņš).
3.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 
 .
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 521
Par sociālā dzīvokļa Emīla Dārziņa ielā 7-2, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma atjaunošanu
Ziņo: Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Gunta Bērziņa
Izsakās:  
LĒMUMS NAV PIEVIENOTS
 
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 522
Par sociālā dzīvokļa Zvirbuļu ielā 2-8, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma atjaunošanu
Ziņo: Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Gunta Bērziņa
Izsakās: 
LĒMUMS NAV PIEVIENOTS
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 523
Par sociālā dzīvokļa Ziedu ielā 18-16, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma atjaunošanu
Ziņo: Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Gunta Bērziņa
Izsakās: 
LĒMUMS NAV PIEVIENOTS
 
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 524
Par sociālā dzīvokļa Valmieras ielā 23A-4, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma atjaunošanu
Ziņo: Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Gunta Bērziņa
Izsakās: 
LĒMUMS NAV PIEVIENOTS
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 525
Par sociālā dzīvokļa Valmieras ielā 23A-4, Cēsīs, Cēsu novadā  īres līguma atjaunošanu
Ziņo: Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Gunta Bērziņa
Izsakās: 
LĒMUMS NAV PIEVIENOTS
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 526
Par sociālā dzīvokļa Valmieras ielā 23A-4, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma atjaunošanu
Ziņo: Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Gunta Bērziņa
Izsakās: 
LĒMUMS NAV PIEVIENOTS
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 527
Par sociālā dzīvokļa Lapsu ielā 28-18, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma atjaunošanu
Ziņo: Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Gunta Bērziņa
Izsakās: 
LĒMUMS NAV PIEVIENOTS
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 528
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Vāveres ielā 9-1, Cēsīs, Cēsu novadā un sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu
Ziņo: Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Gunta Bērziņa
Izsakās: 
LĒMUMS NAV PIEVIENOTS
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 529
Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Zirņu ielā 9-24, Cēsīs, Cēsu novadā un dzīvojamās telpas Zirņu ielā 9-24, Cēsīs, Cēsu novadā īres līguma noslēgšanu
Ziņo: Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Gunta Bērziņa
Izsakās:
LĒMUMS NAV PIEVIENOTS
                                         
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 530
Par nekustamā īpašuma „Pūtēji – Glāznieki – Vaives pagasta robeža” Vaives pagasta Cēsu novadā nodošanu bez atlīdzības īpašumā Latvijas valstij
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās:  
Cēsu novada pašvaldībā saņemts 09.12.2009. AS “Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281, iesniegums Nr. 4.1-1.1/02on/150/09/272, „Par pašvaldības ceļa „Pūtēji – Glāznieki – Vaives pagasta robeža” nodošanu patstāvīgā lietošanā”, kurā iesniedzējs norāda, ka savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto pašvaldības ceļu, un tādēļ lūdz pieņemt lēmumu par pašvaldības ceļa „Pūtēji – Glāznieki – Vaives pagasta robeža”, kadastra Nr. 4290 010 0091, nodošanu bez atlīdzības īpašumā Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā. AS “Latvijas valsts meži” apņemas minēto ceļa posmu rekonstruēt un uzturēt.
Ar Vaives pagasta padomes 05.07.2006. lēmumu Nr. 7 „Par Vaives pagasta pašvaldības autoceļa posma nodošanu VAS „Latvijas valsts meži” valdījumā” autoceļš Nr. 23 „Pūtēji – Glāznieki – Vaives pagasta robeža”, Vaives pagastā, Cēsu rajonā, 5.64 km garumā, kadastra Nr. 4290 010 0091, turpmāk – ceļš, tika nodots AS „Latvijas valsts meži” Rietumvidzemes mežniecības valdījumā.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 23.11.2009. Nr. 11-07-V2/443 izziņu „Kadastra informācija kadastrālai uzmērīšanai”, kā zemes vienības, kadastra apzīmējums 4290 010 0091, tiesiskais valdītājs ir reģistrēta Zemkopības ministrija, savukārt kā lietotājs ir reģistrēta AS „Latvijas valsts meži”.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punkts un Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr.2 „Par Cēsu novadu” (protokols Nr.2, 1.punkts) 5.punkts nosaka, ka Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto, t.sk. arī Vaives pagasta pašvaldības, pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī to, ka ceļš ir izvietots uz pašvaldībai piederošas zemes, AS „Latvijas valsts meži” to izmanto meža apsaimniekošanas un mežizstrādes darbu veikšanā, kā rezultātā tiek būtiski bojāts ceļa segums un netiek nodrošināta ceļu kvalitāte un noturība atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 03.12.2009. priekšlikumu, ka ceļa un zemes zem ceļa nodošana Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā nodrošinās ceļa pilnvērtīgu uzturēšanu, būvniecību, rekonstruēšanu un infrastruktūras attīstību.
Pamatojoties uz augstāk minēto, un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, 42.panta trešo daļu un 43.pantu un Pārejas noteikumu 3.punktu, kā arī to, ka ceļš „Pūtēji – Glāznieki – Vaives pagasta robeža” funkcionāli tiek izmantots kā meža ceļš, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
1.            Nodot Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu – ceļu „Pūtēji – Glāznieki – Vaives pagasta robeža”, Cēsu novada Vaives pagastā, kadastra Nr. 4290 010 0091, kopgarumā 5.64 km un zemi zem ceļa 5,6 ha platībā bez atlīdzības īpašumā Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā, ar nosacījumu, ka Latvijas valsts Zemkopības ministrijas personā nodrošina ceļa servitūtu par labu nekustamajiem īpašumiem ar sekojošiem kadastra apzīmējumiem: 4290 010 0033, 4290 010 0018, 4290 010 0040, 4290 010 0051, 4290 010 0043, 4290 010 0041, 4290 010 0019, 4290 010 0163, 4290 010 0032, 4290 010 0083, 4290 010 0070.
2.            Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Vaives pagasta padomes 05.07.2006. lēmums Nr. 7 „Par Vaives pagasta pašvaldības autoceļa posma nodošanu VAS „Latvijas valsts meži” valdījumā”.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 531
Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” realizācijai.
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās:  
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”15.1.punktu un Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmuma Nr.366 ”Par EEZ un NOFI projekta „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” pārņemšanu” (prot.Nr.12, 38.p.) 3.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut Cēsu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases EUR 400 000,00 (LVL 281 121,60) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada EEZ un NOFI projekta „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” realizācijai 2010.gadā.
2.            Aizņēmumu izsniegt 2010.gadā pēc pieprasījuma.
3.            Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2013.gada septembrim, saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
4.            Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2011.gada septembrī, saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
5.            Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6.            Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku parakstīt Aizdevuma līgumu ar Valsts kasi.
7.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
  


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 532
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās:  
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu,  ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Latvijas Pašvaldību savienības 24.11.2009. vēstuli Nr. 1120092728/A4270 Par AS „Latvenergo” dāvinājumu (ziedojumu), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.      Pieņemt biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība”, vienotais reģistrācijas Nr. 40008020804, kā sabiedriskā labuma organizācijas dāvinājumu – ziedojumu -  dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” (dāvanu kartes nominālvērtība Ls 37,15) ar mērķi celt īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālo labklājību, veicot sociālā atbalsta kampaņu 2009. -2010. gada apkures sezonas laikā un nododot dāvanu kartes trūcīgajām mājsaimniecībām, kas lieto AS „Latvenergo” piegādāto elektroenerģiju, šādā secībā: 1) garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmēju mājsaimniecībām; 2) trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecībām.
2.      Pilnvarot Cēsu pašvaldības aģentūru „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone) atbilstoši dāvinājuma – ziedojuma mērķim 2009. – 2010. gada apkures sezonas laikā īstenot sociālā atbalsta kampaņu un izdalīt dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” dāvinājuma – ziedojuma mērķa grupām.
3.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
 
  


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 533
Grozījumi Cēsu novada domes 22.10.2009. lēmumā Nr. 330 „Par Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora likvidāciju”
Ziņo: I.Sirmā, Administratīvās nodaļas vadītāja
Izsakās:  
   Ņemot vērā, ka Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators līdz tā likvidācijas uzsākšanai bija pašvaldību publiskā aģentūra, ievērojot Publisko aģentūru likuma 27.pantu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
Grozīt Cēsu novada domes 22.10.2009. lēmumu Nr. 330 „Par Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora likvidāciju” , izsakot Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora nosaukumu šādā redakcijā „pašvaldību publiskā aģentūra „Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators”” attiecīgajā locījumā.
 
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 534
Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. lēmuma Nr.365 ’’Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.283 (prot.Nr.7) atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, nomu’’ atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās:  
    Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. lēmumu Nr.365 ’’Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.283 (prot.Nr.7) atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, nomu’’ privatizējamai SIA „Cēsu tirgus” (tagad sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’) nodota nomā zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, daļa 3080 m² platībā, Cēsu tirgus darbības nodrošināšanai uz tirgus teritorijas Valmieras ielā 2 un Dzintara ielā 3, Cēsīs, rekonstrukcijas laiku. 28.12.2007. par minēto zemes gabala platību noslēgts zemes nomas līgums (reģistrēts Juridiskajā nodaļā 28.12.2007., Nr.2-7-49/2007). Ar Cēsu pilsētas domes 06.03.2008. lēmumu Nr.223 izdarīti grozījumi iepriekš minētajā Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.365, nosakot, ka iznomājamā zemes gabala platība ir 3932 m² un 12.05.2008. parakstīti grozījumi 2007.gada 28.decembra zemes nomas līgumā. 11.06.2008. Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0043 6111 uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Cēsu tirgus’’ vārda nostiprinātas īpašuma tiesības uz ēku Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs.
    05.11.2009. pieņemts Cēsu novada domes lēmums Nr.356 „Par zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, Cēsu novadā, ieguldīšanu SIA „Cēsu tirgus” pamatkapitālā”, ar kuru nolemts ieguldīt SIA „Cēsu tirgus” pamatkapitālā Cēsu novada pašvaldībai piederošu zemes gabalu Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, Cēsu novadā.
       Pamatojoties uz 17.11.2009. SIA „Cēsu tirgus” pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem un 24.11.2009. Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr.18-10/156398, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” 07.12.2009. nostiprinājusi zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz zemi Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, Cēsu novadā, 3932 m² platībā. 
      Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un LR Civillikuma 2168.panta 3.punktu (‘’Nomas un īres līgumi izbeidzas paši no sevis arī pirms termiņa notecējuma (..) 3) kad tiesības sakrīt, t.i., kad nomnieks vai īrnieks iegūst iznomāto vai izīrēto lietu par īpašumu’’), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 31.05.2007. lēmumu Nr.365 ’’Par Cēsu pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.283 (prot.Nr.7) atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, nomu’’.
  1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atcēlēja līgumu par zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu.
  2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 535
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Rozenberga  atvaļinājumu
Ziņo: I.Sirmā, Administratīvās nodaļas vadītāja
LĒMUMS NAV PIEVIENOTS
 
  


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 536
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 14. pantu trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 "Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu" (protokols Nr. 18, 40. punkts), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.            Atļaut Vaives pagasta pārvaldei 2009. gada decembrī pieņemt ziedojumu materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai 180.46 LVL (viens simts astoņdesmit lati 46 santīmi)  29 skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai Rāmuļu pamatskolā no Klīvlendas apvienotās draudzes Ohaijo štatā ASV (draudzes mācītāja Sarma Eglīte).
2.            Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) ziedojumu izlietot atbilstoši mērķim
3       Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B. Kuplai.
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 537
Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr. 433 „Par pirotehnikas, medību un makšķerēšanas piederumu tirdzniecību „Piebalgas 85” Vaives pagastā, Cēsu novadā”
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās: 
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē 23.11.2009. saņemts SIA „Vija SK” (Reģ. Nr. 44103053638) iesniegums atļaut tirgot pirotehniku, medību, makšķerēšanas piederumus „Piebalgas 85”, Vaives pagastā Cēsu novadā. Cēsu novada dome 26.11.2009. pieņēma lēmumu Nr. 433, saskaņot SIA "Vija SK" pirotehnikas, medību un makšķerēšanas piederumu tirdzniecību „Piebalgas 85”, Vaives pagastā, Cēsu novadā.
   Cēsu novada pašvaldībā 10.12.2009. saņemts SIA „Vija SK” iesniegums par atļauju tirgot arī šaujamieroču „Piebalgas 85”, Vaives pagastā Cēsu novadā.  Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
Grozīt Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr. 433 „Par pirotehniskas, medību un makšķerēšanas piederumu tirdzniecību „Piebalgas 85” Vaives pagastā, Cēsu novadā” , izsakot to šādā redakcijā:
„Saskaņot SIA "Vija SK" ((reģ. Nr. 44103053638) pirotehnikas un šaujamieroču, medību un makšķerēšanas piederumu tirdzniecību „Piebalgas 85”, Vaives pagastā, Cēsu novadā.”
 
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 538
Par valsts amatpersonas amata pienākumu savienošanu ar citu darbu
Ziņo: I.Sirmā, Administratīvās nodaļas vadītāja
 LĒMUMS NAV PIEVIENOTS
 
 


2009.gada 17.decembra protokols nr.16       Lēmuma nr. 539
Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvokļu īpašumu apsaimniekošanas izdevumu segšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Izsakās:  
   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu,  kas noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā, ievērojot 2007. gada 26. februārī starp Cēsu pašvaldības aģentūru „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” un Cēsu pilsētas domi noslēgtā pārvaldes līguma 3.1. punktu par likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktā noteikto pašvaldības funkciju nodošanu aģentūrai, Cēsu novada domes 2009. gada 26. novembra lēmumu Nr. 405 „Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (protokols Nr. 14, 33.p.) un Cēsu novada domes 2009. gada 05. novembra lēmumu  Nr. 336 „Par Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests”” (protokols Nr. 12, 6. p.), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, Ē.Rass, V.Vaivods, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Raubiško, A.Rasmanis, I.Timermanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj: 
 
1.            Laika periodā līdz Cēsu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu nodošanai valdījumā Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas izdevumus segt no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” budžeta līdzekļiem.
2.            Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone).
3.            Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv