Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 26. marta protokols nr.5

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1114 Par Kārļa Siņicas 2009.gada 10.februāra iesnieguma par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” 2009.gada 29.janvāra lēmuma Nr. F-1-13/38 „Par sociālajām garantijām bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” atcelšanu
2115 Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Ezera ielā 24, Cēsīs
3116 Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Birzes ielā 5, Cēsīs
4117 Par adreses Rūpniecības ielā 17/19, Cēsīs, apstiprināšanu
5118 Par grozījumiem 2007.gada 31.maija lēmumā Nr. 370 „Par maksas noteikšanu Cēsu pilsētas domes iepirkumu konkursu nolikumu sagatavošanai” (protokols Nr.9, 38.punkts)
6119 Par Saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr.24 „Par dzīvokļa pabalstu un pabalstu dzīvojamās telpas remontam”” apstiprināšanu
7120 Par Noteikumu par kārtību kādā organizējama skolēnu prakse vasarā apstiprināšanu
8121 Par zemes ierīcības projekta Mētru ielā 1 uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
9122 Par zemes nomas līguma izbeigšanu Zīļu ielā 8/10, Cēsīs
10123 Par zemes gabala Zīļu ielā 8/10, Cēsīs, daļas nomu
11124 Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.10. pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
12125 Par 12.09.2002. Zemes nomas līguma Rūpniecības ielā 13, Cēsīs pārjaunošanu
13126 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
14 127 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
15128 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2009. gada 22. janvāra lēmumā Nr. 17, protokols Nr.1 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumi apstiprināšana”
16129 Par ziedojuma pieņemšanu
17130 Par ziedojuma pieņemšanu
18131 Par ziedojuma pieņemšanu
19132 Par ziedojuma pieņemšanu
20133 Par ziedojuma pieņemšanu
21134 Par 2009.gada kultūras pasākumu sadalījuma apstiprināšanu
22135 Par papildinājumiem 23.10.2008.Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā „ (protokols Nr.17, 30.p.)
23136 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 26.februāra domes lēmumā “Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”
24138 Par izmaiņām Cēsu pilsētas pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
25139 Par izmaiņām Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
26140 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008. gada 31. jūlija lēmumā Nr. 670 „Par maksas noteikšanu par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” rīkoto iepirkumu konkursu nolikuma sagatavošanu”
27141 Par Cēsu 1. pamatskolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu
28142 Par Cēsu 2. Pamatskolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu
29143 Par Cēsu pilsētas pamatskolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu
30144 Par Cēsu 2. vidusskolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu
31145 Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu
32146 Par Cēsu Valsts ģimnāzijas 2008.gada pārskata apstiprināšanu
33147 Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 2008.gada pārskata apstiprināšanu
34148 Par Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes 2008.gada pārskata apstiprināšanu
35149 Par Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes 2008.gada pārskata apstiprināšanu
36150 Par Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes 2008.gada pārskata apstiprināšanu
37151 Par Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes 2008.gada pārskata apstiprināšanu
38152 Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes 2008.gada pārskata apstiprināšanu
39153 Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu
40154 Par Cēsu pilsētas mākslas skolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu
41155 Par Cēsu pilsētas sporta skolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu
42156 Par Cēsu bērnu un jauniešu centra 2008.gada pārskata apstiprināšanu
43157 Par Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra 2008.gada pārskata apstiprināšanu
44158 Par Cēsu Centrālas bibliotēkas 2008.gada pārskata apstiprināšanu
45159 Par Cēsu Kultūras centra 2008.gada pārskata apstiprināšanu
46160 Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” 2008.gada pārskata apstiprināšanu
47161 Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 2008.gada pārskata apstiprināšanu
48162 Par Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada pārskata apstiprināšanu
49163 Par telpu nomu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu Kultūras centrā
50164 Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
51165 Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
52166 Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
53167 Par telpu nomu Cēsīs, Lenču ielā 39
54168 Par atbalstu Cēsu pilsētas jauniešu domes izstrādātajam projektam “Dzīvo svaigs!”
55169 Par nolikuma radošai izstādei – konkursam “Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu” apstiprināšanu
56173 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 14.07.2005. lēmumā „Cēsu pilsētas Bāriņtiesas vēlēšanas” (protokols Nr. 17, punkts 1)2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 114
Par Kārļa Siņicas 2009.gada 10.februāra iesnieguma par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” 2009.gada 29.janvāra lēmuma Nr. F-1-13/38 „Par sociālajām garantijām bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” atcelšanu

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 15.panta pirmo daļu, 81.pantu, 84.pantu, Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 31.punktu un Cēsu pilsētas domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 19.03.2009. (protokols Nr. 4) atzinumu Nr.2, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Atstāt spēkā esošu 10.02.2009. Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” 2009.gada 29.janvāra lēmumu Nr. F-1-13/38 „Par sociālajām garantijām bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”, savukārt, Kārļa Siņicas iesniegumu noraidīt kā nepamatotu.

Cēsu pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (V.Baloža ielā 13a, Valmierā) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 115
Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Ezera ielā 24, Cēsīs

Izskatot namīpašuma Ezera ielā 24, Cēsīs, īpašnieku Dainas Feldmanes, Baibas Ošas un Andreja Feldmaņa 11.03.2009. iesniegumu (reģ. Nr. 205/F-1-23) par telpu grupas Nr.2 likvidēšanu viena dzīvokļa mājā Ezera ielā 24, Cēsīs, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas Būvvaldes 13.03.2009. priekšlikumu (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. ikvidēt telpu grupu numerāciju individuālajā dzīvojamajā mājā Ezera ielā 24, Cēsīs;

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (atbildīgā S.Grantiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 116
Par telpu grupu adrešu piešķiršanu Birzes ielā 5, Cēsīs

Izskatot telpu grupas Birzes ielā 5, Cēsīs, ar privatizācijas identifikācijas kodu Nr.600 īpašnieka D.Bērziņas i/u „Āre” (jurid. Adrese Birzes ielā 5, Cēsīs) 04.03.2009. iesniegumu (reģ. Nr. 185/F-1-23) par telpu grupas numura piešķiršanu telpu grupai Birzes ielā 5-600, Cēsīs, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas Būvvaldes 13.03.2009. priekšlikumu (prot.Nr.10), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piešķirt telpu grupai Birzes ielā 5, Cēsīs, ar neapdzīvojamo telpu grupas identifikācijas Nr.600 adresi Birzes iela 5-1, Cēsis;

2. Apstiprināt ēkā Birzes ielā 5, Cēsīs , telpu grupu numerāciju no 1 līdz 17;;

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (atbildīgā S.Grantiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 117
Par adreses Rūpniecības ielā 17/19, Cēsīs, apstiprināšanu

Izskatot nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 17/19, Cēsīs, nomnieka SIA „Stingers Plus” 13.03.2009. iesniegumu (reģ. Nr. 447/1-23) par adreses Rūpniecības ielā 17/19, Cēsīs, apstiprināšanu reģistrēšanai adrešu reģistrā, pamatojoties uz LR MK 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas Būvvaldes 07.11.2008. priekšlikumu (prot.Nr.46), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam – zemes gabalam Cēsīs ar kad. Nr. 4201 003 0110, līdz Adrešu reģistra darbības uzsākšanai izveidotu adresi Rūpniecības iela 17/19, Cēsīs ;

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (atbildīgā S.Grantiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai, Adrešu reģistram;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 118
Par grozījumiem 2007.gada 31.maija lēmumā Nr. 370 „Par maksas noteikšanu Cēsu pilsētas domes iepirkumu konkursu nolikumu sagatavošanai” (protokols Nr.9, 38.punkts)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Izdarīt šādus grozījumus 2007.gada 31.maija lēmumā Nr.370 „Par maksas noteikšanu Cēsu pilsētas domes iepirkumu konkursu nolikumu sagatavošanai” (protokols Nr.9, 38.punkts), turpmāk – lēmums:

1. Papildināt lēmumu ar jaunu 1¹. Punktu šādā redakcijā:

„1¹. Apstiprināt maksu par Cēsu pilsētas domes rīkoto cenu aptaujas nolikuma (noteikumu) sagatavošanu (t.sk. PVN) – 20.00 Ls/eks.”;

2. Papildināt lēmumu ar jaunu 1². Punktu šādā redakcijā:

„1². Apstiprināt maksu par Cēsu pilsētas domes rīkoto iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas noteikumiem (Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma B daļā minētie pakalpojumi) nolikuma (noteikumu) sagatavošanu (t.sk. PVN) – 20.00 Ls/eks.”;

3. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

„2. Maksa iekasējama no personām, kas saņem konkursa, cenu aptaujas vai Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma B daļā minēto pakalpojumu iepirkumu nolikumu (noteikumus)”;

4. Izslēgt lēmuma 3.punktu.

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 119
Par Saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr.24 „Par dzīvokļa pabalstu un pabalstu dzīvojamās telpas remontam”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas domes 12.02.2009. Sociālo lietu komitejas atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr.24 „Par dzīvokļa pabalstu un pabalstu dzīvojamās telpas remontam”” saskaņā ar pielikumu.

2. Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (atbildīgā S. Grantiņa) un Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Karlsbergai nodrošināt Saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr.24 „Par dzīvokļa pabalstu un pabalstu dzīvojamās telpas remontam” publicēšanu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām.

Pieikums - aistošie noteikumi Nr. 6 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008.Saistošajos noteikumos Nr.24 „Par dzīvokļa pabalstu un pabalstu dzīvojamās telpas remontam””

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 120
Par Noteikumu par kārtību kādā organizējama skolēnu prakse vasarā apstiprināšanu

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.03.2009. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.janvāra lēmumu ““Par kārtību kādā organizējama skolēnu nodarbinātība vasarā” apstiprināšana”.

2. Apstiprināt Noteikumus par kārtību kādā organizējama skolēnu prakse vasarā, saskaņā ar pielikumu.

3. Pieteikšanās skolēnu praksei vasarā, atbilstoši „Noteikumiem par kārtību, kādā organizējama skolēnu prakse vasarā” notiek no 2009.gada 1.aprīļa līdz 30.aprīlim (ieskaitot).

Pielikums - Noteikumi par kārtību, kādā organizējama skolēnu prakse vasarā

Pielikums - Pieteikuma anketa - iesniegums

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 121
Par zemes ierīcības projekta Mētru ielā 1 uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Izskatot nekustamā īpašuma Mētru ielā 1, Cēsīs īpašnieku Valentīnas Anckiņas un Ivara Liepiņa iesniegumu (reģ.Nr.173/F-1-23; 27.02.2009.) par viņiem piederošā zemes gabala Mētru iela 1 Cēsīs,(kad. Nr. 4201 009 0966), reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0042 4502 sadalīšanu divos zemes gabalos ar platībām 1024 kv.m. un 1119 kv.m.

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8. pantam un Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 7. nodaļas prasībām par zemes gabalu sadalīšanu, zemes gabalu Mētru ielā 1, Cēsīs var sadalīt divos zemes gabalos izstrādājot zemes ierīcības projektu.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, stājies spēkā 01.01.2007., Ministru kabineta 11.12.2008. noteikumiem Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”, apstiprināti Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. sēdē (protokols Nr.14),un tiem saistīto Apbūves noteikumu I daļas 7.nodaļas prasībām, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 03.03.2009. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.9) un Tautsaimniecības komitejas 12.03.2009. sēdes atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamajam īpašumam Mētru ielā 1 Cēsīs(kad. Apzīmējums 4201 009 0966).

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam Mētru ielā 1 Cēsīs(kad. Apzīmējums 4201 009 0966) (pielikums).

3. Apstiprināt par zemes ierīcības projekta, nekustamajam īpašumam Mētru ielā 1 Cēsīs(kad. Apzīmējums 4201 009 0966) izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Rudīti Klāvu.

Pielikums - Darba uzdevums Zemes ierīcības projekta izstrādei, nekustamajam īpašumam Mētru ielā 1 Cēsīs (kad. Apzīmējums 4201 009 0966)

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 122
Par zemes nomas līguma izbeigšanu Zīļu ielā 8/10, Cēsīs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.decembra lēmumu ”Par zemes gabala daļas nomu Cēsīs, Zīļu ielā 8/10” (prot.Nr.31, §2) 2003.gada 2.janvārī noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Arti Dorilu, kā nomnieku par zemes gabala Zīļu ielā 8/10, Cēsīs, daļu 500 m² platībā. Zemes nomas līgums noslēgts uz 10 gadiem (līdz 10.01.2013.).

2009.gada 9.martā Cēsu pilsētas domē reģistrēts Arta Dorila iesniegums ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu par zemes gabala Zīļu ielā 8/10, Cēsīs, daļu. Saskaņā ar 2008.gada 22.decembra pirkuma līgumu Artis Dorils pārdevis nekustamo īpašumu – ēku Zīļu ielā 8, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201-507-1611), kas atrodas uz Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša zemes gabala Zīļu ielā 8/10, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-1650).

Izskatot Arta Dorila iesniegumu (09.03.2009.; reģ.Nr.197/F-1-23), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2009.gada 12.marta atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2002.gada 24.decembra lēmumu ”Par zemes gabala daļas nomu Cēsīs, Zīļu ielā 8/10” (prot.Nr.31, §2).

2. Izbeigt zemes nomas līgumu ar Arti Dorilu, personas kods 270668-11309, dzīv. Vāveres ielā 9-43, Cēsīs, par zemes gabala Zīļu ielā 8/10, Cēsīs, daļu 500 m² platībā, ar 2009.gada 1.aprīli.

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 123
Par zemes gabala Zīļu ielā 8/10, Cēsīs, daļas nomu

2009.gada 9.martā Cēsu pilsētas domē reģistrēts SIA ”VENGE” iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabala Zīļu ielā 8/10, Cēsīs, daļu 500 m² platībā. Saskaņā ar 2008.gada 22.decembra pirkuma līgumu SIA ”VENGE” nopirkusi nekustamo īpašumu – ēku Zīļu ielā 8, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201-507-1611), kas atrodas uz Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša zemes gabala Zīļu ielā 8/10, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-1650).

Izskatot SIA ”VENGE” iesniegumu (09.03.2009.; reģ.Nr.407/1-23) par zemes gabala Zīļu ielā 8/10, Cēsīs, daļas nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2009.gada 12.marta atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA ”VENGE” (reģ.Nr.44103024554, juridiskā adrese Dārza iela 4-7, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu raj.), par zemes gabala Zīļu ielā 8/10, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-1650), daļu uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar 2009.gada 1.aprīli.

2. Iznomājamā zemes gabala platība 500 m2 .

3. Zemes lietošanas mērķis – ražošanas objektu apbūves zeme (1002-noliktavu apbūve).

4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

5. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 124
Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.10. pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2009.gada 22.janvāra lēmumu Nr.10 (prot.Nr.1, 10.punkts) „Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.10.) uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” ir izstrādāta grozījumu 1.redakcija. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 47. punktu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (2009.gada 10.marts prot.Nr.10) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2009.gada 12.marta atzinumu (prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Nodot Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.10 1.redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

2. Organizēt sabiedrisko apspriešanu no 2009.gada 20.aprīļa līdz 1.jūnijam;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Cēsu pilsētas domes izpilddirektors J.ROZENBERGS

Pielikums - Paskaidrojuma raksts

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 125
Par 12.09.2002. Zemes nomas līguma Rūpniecības ielā 13, Cēsīs pārjaunošanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, kurš nosaka pašvaldības pienākumu „racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”, 2008. gada 12. decembra Grozījumiem likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2009. gada 12. marta atzinumu (prot. Nr.4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Pārjaunot 12.09.2002. starp Cēsu pilsētas domi, Iznomātājs, un SIA „CB” (līguma slēgšanas brīdī SIA „Cēsu būvnieks”), Nomnieks, noslēgto Zemes nomas līgumu Nr. 10-6-02-87/2002, turpmāk – Līgums, 28.06.2004. Vienošanos par nomas maksas apmēru pie 2002. gada 12. septembra Nr. 10-6-02-87/2002 nomas līguma, turpmāk – Vienošanās un 01.08.2008. Grozījumus 12.09.2002. Zemes nomas līgumā Nr. 10-6-02-87/2002, turpmāk – Grozījumi, nosakot, ka:

1.1. SIA „Cēsu siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 40003007848, juridiskā adrese Rīga, Kalnciema iela 41a, LV-1046, kā Jaunais nomnieks pārņem un SIA „CB” nodod saistības, kas izriet no Līguma, Vienošanās un Grozījumiem par zemes gabala Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, kadastra numurs 4201-003-0113, kopējā platība 29565 m2, 8/30 domājamo daļu nomu sākot ar 2009. gada 01. aprīli;

1.2. Aprēķinot nomas maksu, tiek saglabāta Grozījumos noteiktā nomas maksas bāzes vērtība (bez PVN), kas noteikta, pamatojoties uz 30.10.2007. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, un tā sastāda LVL 629,06 (seši simti divdesmit deviņi lati 06/santīmi) gadā, neskaitot PVN, kā arī tiek piemērota PVN likme, saskaņā ar 2008. gada 12. decembra Grozījumiem likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”.

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Pārjaunojuma līgumu 12.09.2002. Zemes nomas līgumam Nr. 10-6-02-87/2002 par zemes nomu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs.

3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J. Rozenbergam.

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 126
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes saistošo noteikumu 3.5.punktu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (12.03.2009., protokols Nr. 4) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par zemi 2009.gadā TATJANAI BERNHARDEI, par īpašumiem Mazā Katrīnas ielā 7 (kadastra Nr.4201-005-2910) un Mazā Katrīnas ielā 9 (kadastra Nr.4201-005-2902), Cēsīs.

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 127
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2008.gada 8.maija saistošo noteikumu Nr.13 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem’’ 3.2.punktu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (12.03.2009. protokols Nr.4) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par zemi 2009.gadā VIJAI BĒRZIŅAI, par īpašumu Upes ielā 1 (kadastra Nr.4201-001-0105) un Upes ielā 4 (kadastra Nr.4201-001-0126), Cēsīs – lietošanas mērķis (0501).

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 128
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2009. gada 22. janvāra lēmumā Nr. 17, protokols Nr.1 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumi apstiprināšana”

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 24. panta 2. punktu par publisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem kā pašvaldības aģentūras funkciju, 25.panta pirmo un otro daļu, kas nosaka pašvaldības aģentūras sniegto publisko pakalpojumu jomu, mērķi un izcenojumu apstiprināšanas kārtību, un Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” Nolikuma 2.2. un 2.2.6. punktu, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 12.03.2009. atzinumu (protokols Nr.4) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 12.03.2009. atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 22.01.2009. lēmumā Nr. 17 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (prot. Nr. 1, 17. punkts) un izteikt lēmuma pielikuma 7. punktu sadaļā „Pakalpojuma veids” šādā redakcijā: „Kabineta iznomāšana”;

2. Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (atbildīgā S. Grantiņa) un Sabiedrisko attiecību speciālistei I. Karlsbergai nodrošināt Cēsu pilsētas domes apstiprināto pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumu grozījumu publicēšanu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām.

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 129
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (25.02.2009., Nr.1-12/82) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 12.03.2009. atzinumu (protokols Nr. 4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt – darba organizācijai – ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

Pielikums - Cēsu Valsts ģimnāzijai ziedoto grāmatu saraksts

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 130
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu pilsētas pamatskolas direktora M.Šķēles iesniegumu (05.03.2009., Nr.1-17/30) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 12.03.2009. atzinumu (protokols Nr. 4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas pamatskolai pieņemt – darba organizācijai – ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

Pielikums - Cēsu pilsētas pamatskolas bibliotēkai dāvinātās grāmatas

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 131
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu 2. pamatskolas direktora O.Bicāna iesniegumu (04.03.2009., Nr.1-13/24) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 12.03.2009. atzinumu (protokols Nr. 4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu 2. pamatskolai pieņemt – darba organizācijai – ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu 2. pamatskolai (direktors O.Bicāns) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

Pielikums - Cēsu 2. pamatskolai ziedoto grāmatu saraksts

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 132
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu pilsētas sporta skolas direktora J.Nagļa iesniegumu (24.02.2009., Nr.1-10/27) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 12.03.2009. atzinumu (protokols Nr. 4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas sporta skolai pieņemt ziedojumu Ls 30,75 (trīsdesmit lati 75 santīmi) no Dz. Aukškāpa– tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – florbola sporta formu iegādei.

2. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors J.Naglis) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 133
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu 2.vidusskolas direktores I.Semjonovas iesniegumu (09.03.2009., Nr.44/1-31-2) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 12.03.2009. atzinumu (protokols Nr. 4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu 2.vidusskolai pieņemt ziedojumu Ls 300,00 (trīs simti lati) no SIA „Cēsis-LV” – tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – datoru remontam un biroja tehniskas materiālu iegādei.

2. Uzdot Cēsu 2.vidusskolai (direktore I.Semjonova) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 134
Par 2009.gada kultūras pasākumu sadalījuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz 12.02.2009. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.36 „Par saistošo noteikumu Nr.3 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2009.gadam” apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 3.p.), Cēsu pilsētas Kultūras padomes 03.03.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.1), Cēsu pilsētas Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.03.2009. atzinumu (protokols Nr.3) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 12.03.2009. atzinumu (protokols Nr. 4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (J.Beikmanis, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – 2 (A.Mihaļovs, R.Sijāts), nolemj:

1. Apstiprināt .02.2009. Cēsu pilsētas domes lēmumā Nr.36 „Par saistošo noteikumu Nr.3 „Cēsu pilsētas pašvaldības budžets 2009.gadam” apstiprināšanu” (�rotocols Nr.3, 3.p.) kultūras pasākumiem (funkcionālās kategorijas kods 08.290) apstiprināto neparedzēto izdevumu Ls 15000 (piecpadsmit tūkstoši latu) sadalījumu:

Norise

Summa, Ls

MŪZIKA

Pasākumu cikls “A.Kalniņam 130”

300

KULTŪRIZGLĪTĪBA

Mazo vokālistu konkurss “Cālis 2009”

100

VIZUĀLĀ MĀKSLA

Mākslas dienas Cēsīs

500

35. Cēsu novada mākslas izstāde

200

LITERATŪRA

Cēsu bibliotēkai 90

500

Grāmatas izdošana – biedrība “Harmonija”

400

VĒSTURE

Muzejpedagoģiskās programmas izveide

400

Vasaras skolas, radošās darbnīcas Lieldienās un Ziemassvētkos

400

VALSTS/GADSKARTU SVĒTKI/PIEMIŅAS DIENAS

LR proklamēšanas 91.gadadiena

600

Lieldienas Cēsīs

400

Egles iedegšana pilsētā

400

Ziemassvētku un Jaungada sarīkojumi

1200

KULTŪRTŪRISMS

Starptautiskā muzeju nakts un Tūrisma sezonas sākums

500

KULTŪRAS ATTĪSTĪBA

Jaunrade (neparedzētie izdevumi)

600

Galerijas Dūja atbalstam

400

Salona Vecpilsēta atbalstam

400

AMATIERMĀKSLA

Atbalsts kolektīvu dalībai TMC un valsts norisēs

1100

SVĒTKI/IZRĀDES

Valmieras teātra festivāls

500

Cēsu pilsētas svētki

5500

KOMUNĀLIE IZDEVUMI

Sakopšana, ceļa zīmes u.c.

600

Kopā

15000

2. Uzdot Cēsu pilsētas Kultūras padomei (vadītāja I.Groza) izlietot līdzekļus atbilstoši apstiprinātam pašvaldības budžetam.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 135
Par papildinājumiem 23.10.2008.Cēsu pilsētas domes lēmumā „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā „ (protokols Nr.17, 30.p.)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu,, Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra direktores D.Briedes iesniegumu (24.02.2009., Nr.6/04) Cēsu pilsētas Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.03.2009. atzinumu (protokols Nr.3) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 12.03.2009. atzinumu (protokols Nr. 4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Papildināt 23.10.2008. Cēsu pilsētas domes lēmuma „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centrā” (protokols Nr.17, 30.p.) 1.punktu ar sekojošu apakšpunktu šādā redakcijā:

„- relaksācijas programma cilvēka iekšējo emocionālo resursu saglabāšanai „ Es esmu tev blakus” – Ls 10,00 (bez PVN) par 12 stundu programmu.”

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 136
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2004.gada 26.februāra domes lēmumā “Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2009.gada 12.marta atzinumu (prot. Nr.3) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2009.gada 12.marta atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 26.februāra domes lēmumu “Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”(prot.Nr.5,p.3):

1.1. Punktu 2.1 papildināt ar jaunu apakšpunktu, izsakot to sekojošā redakcijā:

“2.1.4. Bankas apstiprināts maksājuma uzdevums vai kvīts par pieprasīto licenču priekšapmaksu (avanss) 100% apmērā, samaksa par vienu licenci Ls 20.00(tai skaitā PVN)”

1.2. Punktu 2.2 papildināt ar jaunu apakšpunktu, izsakot to sekojošā redakcijā:

“2.2.4. Bankas apstiprināts maksājuma uzdevums vai kvīts par pieprasīto licenču priekšapmaksu (avanss) 100% apmērā, samaksa par vienu licenci Ls 20.00(tai skaitā PVN).”

1.3. 3. nodaļu Licencēšanas komisija un tās kompetence papildināt ar jauniem punktiem, izsakot tos sekojošā redakcijā:

“11. Ja licencēšanas komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu, tad saņemtā priekšapmaksa (avanss) tiek uzskatīta par samaksu par licences saņemšanu.

12. Ja licencēšanas komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu, bet licences pieprasītājs licenci neizņem vai rakstiski informē Cēsu pilsētas domi par to, ka atsakās licenci saņemt, tad priekšapmaksa (avanss) par pieprasītām licencēm, netiek atmaksāta.

13. Ja licencēšanas komisija pieņēmusi lēmumu par licences neizsniegšanu, tad priekšapmaksa (avanss) par pieprasītām licencēm, tiek atmaksāta licences pieprasītājam.”

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 138
Par izmaiņām Cēsu pilsētas pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pamatskolas direktora M.Šķēles iesniegumu (10.03.2009., Nr.1-17/39), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.03.2009. atzinumu (protokols Nr.3)un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 12.03.2009. atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2009.gada 27.aprīli likvidēt sekojošas amata vienības Cēsu pilsētas pamatskolā:

- sētnieks- 0,4 amata vienības; - garderobists – 0,1 amata vienība.

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 139
Par izmaiņām Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā

Pamatojoties uz Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (10.03.2009., Nr.1-12/101), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.03.2009. atzinumu (protokols Nr.3)un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 12.03.2009. atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 2009.gada 27.aprīli likvidēt sekojošas amata vienības Cēsu Valsts ģimnāzijā:

- kopēšanas mašīnas operators – 0,5 amata vienības; - garderobists – 0,5 amata vienības; - remontstrādnieks – 0,5 amata vienības.

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 140
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 2008. gada 31. jūlija lēmumā Nr. 670 „Par maksas noteikšanu par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” rīkoto iepirkumu konkursu nolikuma sagatavošanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punktu un Publisko aģentūru likuma 25. panta pirmo un otro daļu, Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas atzinumu 12.03.2009. (protokols Nr.4), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 2008. gada 31. jūlija lēmumā Nr. 670 „Par maksas noteikšanu par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” rīkoto iepirkumu nolikuma sagatavošanu” (protokols Nr. 13, 55. punkts) šādus grozījumus:

1.1. izslēgt lēmuma nosaukumā vārdu „konkursu”; 1.2. izslēgt 1. punktā vārdu „konkursu”; 1.3. izslēgt 1.1. punktā skaitļa vārdu „18” un apzīmējumu „%”; 1.4. izslēgt 1.2. punktā skaitļa vārdu „18” un apzīmējumu „%”; 1.5. aizstāt 2. punktā vārdu „konkursa” ar vārdu savienojumu „iepirkuma procedūras”.

2. Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (atbildīgā S. Grantiņa) un Sabiedrisko attiecību speciālistei I. Karlsbergai atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām nodrošināt informācijas publicēšanu par Cēsu pilsētas domes apstiprināto maksu par pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” rīkoto nolikumu sagatavošanu.

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 141
Par Cēsu 1. pamatskolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu 1. pamatskolas 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

967678

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

183279

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 142
Par Cēsu 2. Pamatskolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu 2. pamatskolas 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

289972

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

-29461

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 143
Par Cēsu pilsētas pamatskolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas pamatskolas 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

50341

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

7110

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 144
Par Cēsu 2. vidusskolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu 2. vidusskolas 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

144977

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

3444

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 145
Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas vakara vidusskolas 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

60372

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

-4875

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 146
Par Cēsu Valsts ģimnāzijas 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu Valsts ģimnāzijas 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

1291921

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

738362

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 147
Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

310954

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

20098

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 148
Par Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

137339

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

-8772

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 149
Par Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

519829

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

-16770

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 150
Par Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

680861

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

4428

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 151
Par Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” , Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

1932

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

-2624

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 152
Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu specialās pirmsskolas izglītības iestādes 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

387895

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

384

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 153
Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

170098

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

-14150

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 154
Par Cēsu pilsētas mākslas skolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas mākslas skolas 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

153054

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

82540

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 155
Par Cēsu pilsētas sporta skolas 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas sporta skolas 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

76320

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

-18742

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 156
Par Cēsu bērnu un jauniešu centra 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu bērnu un jauniešu centra 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

195232

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

80227

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 157
Par Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

8348

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

1815

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 158
Par Cēsu Centrālas bibliotēkas 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

164692

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

14836

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 159
Par Cēsu Kultūras centra 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu Kultūras centra 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

263894

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

4292

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 160
Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

467511

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

74843

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 161
Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

2095384

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

1566627

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 162
Par Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

3470

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

272

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 163
Par telpu nomu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu Kultūras centrā

Pamatojoties uz SIA ,,Rīgas Rēvija” direktores S.Panovas iesniegumu par telpu nomu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Iznomāt telpas SIA ,,Rīgas Rēvija” (Reģ.Nr.40002010535) Raunas ielā 12, Cēsīs, Kultūras centrā ar kopējo platību 108.4 kv.m. komercdarbības veikšanai (veikals ,,Balonu pasaule”).

2.Telpu nomas līguma termiņš-līdz 2009.gada 30.novembrim.

3.Noteikt nomas maksu Ls 2.50 (divi lati un 50 san.) + PVN 21% par vienu kvadrātmetru mēnesī.

4.Pilnvarot Cēsu kultūras centra direktori I.Grozu slēgt telpu nomas līgumu.

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 164
Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala 11381 m2 un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0002 3797; 12.09.2001.). Ar Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18 nodots Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” valdījumā.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta (a) apakšpunktu (par maksu par īpašuma izmantošanu), 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) un Latvijas politiski represēto Cēsu rajona biedrības 2009. gada 20. marta iesniegumu Nr.37 ar lūgumu iznomāt telpas biedrības darbības nodrošināšanai, ievērojot Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (protokola Nr. 9 § 24), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Iznomāt Latvijas politiski represēto Cēsu rajona biedrībai, reģistrācijas Nr. 40008092338, telpas ēkas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, (kadastra apzīmējums 4201 006 7040 01) 2.stāvā ar kopējo platību 16,2 m2 (sešpadsmit komats divi kvadrātmetri) biedrības darbības nodrošināšanai, nosakot:

1.1. nomas termiņu līdz 2009.gada 30.jūnijam;

1.2. nomas maksu Ls 1,00 (viens lats) par vienu kvadrātmetru mēnesī, piemērojot atlaidi 75% apmērā, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu īri” 3. punktu, kas tiek iekasēta no nomas līguma spēkā stāšanās brīža;

1.3. ņemot vērā, ka Latvijas politiski represēto Cēsu rajona biedrība iesaista pilsētas iedzīvotājus sabiedriskajās aktivitātēs, mazinot iedzīvotāju grupas sociālo atstumtību, biedrība tiek atbrīvota no maksas par komunālajiem pakalpojumiem

2. Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) noslēgt atbilstošu nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli.

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 165
Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala 11381 m2 un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0002 3797; 12.09.2001.). Ar Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18 nodots Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” valdījumā.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 14. punkta (a) apakšpunktu (par maksu par īpašuma izmantošanu), 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) un Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejas 2009. gada 20.marta iesniegumu Nr.7 ar lūgumu iznomāt telpas komitejas darbības nodrošināšanai, ievērojot Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (protokola Nr. 9 § 24), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.Iznomāt Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejai, reģistrācijas Nr. 4000800002279, telpas ēkas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, (kadastra apzīmējums 4201 006 7040 01) 2.stāvā ar kopējo platību 15,8 m2 (piecpadsmit komats astoņi kvadrātmetri) komitejas darbības nodrošināšanai, nosakot:

1.1. nomas termiņu līdz 2009.gada 30.jūnijam;

1.2. nomas maksu Ls 1,00 (viens lats) par vienu kvadrātmetru mēnesī, piemērojot atlaidi 75% apmērā, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu īri” 3. punktu, kas tiek iekasēta no nomas līguma spēkā stāšanās brīža;

1.3. ņemot vērā, ka Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komiteja iesaista pilsētas iedzīvotājus sabiedriskajās aktivitātēs, mazinot iedzīvotāju grupas sociālo atstumtību, komiteja tiek atbrīvota no maksas par komunālajiem pakalpojumiem

2. Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) noslēgt atbilstošu nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli.

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 166
Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala 11381 m2 un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0002 3797; 12.09.2001.). Ar Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18 nodots Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” valdījumā.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 14. punkta (a) apakšpunktu (par maksu par īpašuma izmantošanu), 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) un Cēsu pilsētas pensionāru biedrības „Cēsu pensionāri” 2009. gada 20. marta iesniegumu Nr.6 ar lūgumu iznomāt telpas biedrības darbības nodrošināšanai, ievērojot Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (protokola Nr. 9 § 24), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Iznomāt Cēsu pilsētas pensionāru biedrībai „Cēsu pensionāri”, reģistrācijas Nr. 40008016071, telpas ēkas Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, (kadastra apzīmējums 4201 006 7040 01) 2.stāvā ar kopējo platību 16,3 m2 (sešpadsmit komats trīs kvadrātmetri) biedrības darbības nodrošināšanai, nosakot:

1.1. nomas termiņu līdz 2009.gada 30.jūnijam;

1.2. nomas maksu Ls 1,00 (viens lats) par vienu kvadrātmetru mēnesī, piemērojot atlaidi 75% apmērā, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu īri” 3. punktu, kas tiek iekasēta no nomas līguma spēkā stāšanās brīža;

1.3. ņemot vērā, ka Cēsu pilsētas pensionāru biedrības „Cēsu pensionāri” iesaista pilsētas iedzīvotājus sabiedriskajās aktivitātēs, mazinot iedzīvotāju grupas sociālo atstumtību, biedrība tiek atbrīvota no maksas par komunālajiem pakalpojumiem

2. Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) noslēgt atbilstošu nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli.

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 167
Par telpu nomu Cēsīs, Lenču ielā 39

Pamatojoties uz I.K „Meltekss” un Cēsu pilsētas domes savstarpēji noslēgto līgumu (ar reģ. Nr. 2-7-19/2006 no 2006. gada 24.aprīlī) un I.K „Meltekss” (reģ.nr. 44102019132, adrese Valmieras raj., Valmieras pag., Ozolu iela 2-19) 13.03.2009. iesniegumu (reģ. 479/1-23 no 16.03.2009.) par telpu Lenču ielā 39, Cēsīs nomas līguma pagarinājumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noslēgt telpu nomas līgumu ar IK „Meltekss” par telpām 5 kv.m. platībā ēkā Cēsīs, Lenču ielā 39.

2. Nomas līguma termiņu noteikt no 2009. gada 1.aprīļa līdz 2012. gada 1.aprīlim.

3. Nomas maksu noteikt Ls 15,00 (piecpadsmit lati) mēnesī un nodokļi.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot telpu nomas līgumu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

6. Kontroli par līguma izpildi uzdot veikt Cēsu pilsētas domes Komunālai nodaļai (vadītājs I.Mercs).

 2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 168
Par atbalstu Cēsu pilsētas jauniešu domes izstrādātajam projektam “Dzīvo svaigs!”

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto punktu, Cēsu pilsētas Jauniešu domes priekšlikumu , Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Atbalstīt Cēsu pilsētas Jauniešu domes izstrādāto projektu “Dzīvo svaigs!”, kurš tiks iesniegts finansējuma saņemšanai programmā Jaunatne Eiropai.

2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

Pielikums - iesnieguma forma2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 169
Par nolikuma radošai izstādei – konkursam “Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto punktu, Cēsu pilsētas Jauniešu domes priekšlikumu , Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas Jauniešu domes izstrādāto nolikumu radošai izstādei – konkursam “Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu” .

2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

Pielikums - Nolikums radošai izstādei – konkursam “Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu”2009.gada 26. marta protokols nr.5       Lēmuma nr. 173
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 14.07.2005. lēmumā „Cēsu pilsētas Bāriņtiesas vēlēšanas” (protokols Nr. 17, punkts 1)

Pamatojoties uz Bāriņtiesas likuma 12.panta 1.daļu un ņemot vērā Cēsu pilsētas bāriņtiesas locekles Ineses Zīberes 17.03.2009. iesniegumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Beikmanis, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Šķēle, G.Bērziņa, M.Niklass, A.Rasmanis, R.Sijāts), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Atzīt Cēsu pilsētas domes 14.07.2005. lēmumu „Cēsu pilsētas Bāriņtiesas vēlēšanas” (protokols Nr. 17, punkts 1), izslēdzot lēmuma 1.1 punktu un atbrīvot no Cēsu pilsētas Bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanas Inesi Zīberi. 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv