Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1174 Par Pētera Zeimula 2009.gada 19.marta iesnieguma par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” dzīvokļu komisijas 2009.gada 5.marta lēmuma Nr. 91 (prot. Nr. 5) „Par dzīvojamās telpas piešķiršanas atlikšanu Pēterim Zeimulam” izskatīšanu
2175 Četru vieglo automašīnu izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
3176 Par nedzīvojamās telpas (garāžas) Gaujas ielā 30, Cēsīs, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu
4177 Par nedzīvojamās telpas (garāžas) Gaujas ielā 19, Cēsīs, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu
5178Par adrešu piešķiršanu Lauku ielā, Cēsīs
6179 Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, daļas nomu
7180 Par uzņēmējdarbību SIA “Vidzemnieks NC” piederošajā klubā “Vidzemnieks” Raunas ielā 13A, Cēsīs
8182 Par Saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr.22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu
9183 Par Cēsu pilsētas domes 2009. gada 26. marta lēmuma Nr. 164 „Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16, 18, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu
10184 Par Cēsu pilsētas Vecāku domes apstiprināšanu
11185 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Līgatnes ielā 1, Cēsīs
12186 Par saskaņojumu SIA „GARDS” mazas enerģijas pneimatisko ieroču un auksto ieroču mazumtirdzniecībai Cēsīs, Raiņa ielā 26/28
13187 Par zemes nomas līguma izbeigšanu Krūmiņu ielā 8, Cēsīs
14188 Par Saistošo noteikumu Nr. 8 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu
15190 Par Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu darbu no 2009.gada 1.jūnija līdz 2009.gada 31.augustam
16191 Par nekustamā īpašuma Vienības laukumā 2, Cēsīs daļas nomu
17192 Par Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objekta – nedzīvojamas ēkas – garāžas Ziedu ielā 20, Cēsīs reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda
18193 Par ziedojuma pieņemšanu
19194 Par ziedojuma pieņemšanu
20195 Par ziedojuma pieņemšanu
21196Par ziedojumu pieņemšanu
22197Par daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” darbības stratēģijas 2013.-2022.gadam apstiprināšanu
23198 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
24199 Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs
25200 Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra vasaras nometnei
26201 Par SIA „Alkšņos četri vēji” iesniegumu
27202 Par mēneša atlīdzību kapitāla daļu turētāja pārstāvim
28203 Par zemes gabala Pētera ielā 71, Cēsīs, nomu
29204 Par grozījumiem 30.08.2006. Zemes gabalu nomas līgumā Nr. 2-7-73/2006.
30205 Par Cēsu pilsētas domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju
31206 Par Cēsu pilsētas domes 25.05.2005. lēmuma „Par Apstādījumu aizsardzības komisiju” (prot. Nr. 13, 49.punkts) atzīšanu par spēku zaudējušu
32207 Par Cēsu pilsētas domes Kokaugu aizsardzības komisiju
33208 Par Cēsu pilsētas domes Administratīvo komisiju
34209 Par Cēsu pilsētas domes Administratīvo komisijas Bērnu lietu apakškomisiju
35210 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 25.05.2006. lēmumā „Par Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 10, 39.punkts)
36211 Par Cēsu pilsētas domes Dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisiju
37212 Par Cēsu pilsētas domes Iepirkuma komisiju būvprojektēšanai un būvdarbiem
38213 Par konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas sastāva apstiprināšanu
39214 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 27.03.2008. lēmumā „Par konkursa „Būve 200..” komisijas un nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 6, lēmuma Nr. 292)
40215 Par Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju
41216 Par Cēsu pilsētas domes Personāla atlases un pieņemšanas komisiju
42217 Par Cēsu pilsētas domes Simbolikas komisiju
43218 Par Cēsu pilsētas domes Tehniskā nodrošinājuma iepirkuma komisiju
44219 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā „Par Cēsu pilsētas Transporta kustības organizācijas komisijas nolikumu” (protokols Nr. 7, 34.punkts)
45220 Par Vides attīstības padomes sastāvu
46221 Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju
47222 Par ēku un būvju apsekošanas komisiju
48223 Par projekta pieteikuma „Vidzemes daudzfunkcionālā mūzikas un kultūras centra izveide” iesniegšanu Kultūras ministrijā un līdzfinansējuma nodrošināšanu
49224 Par ieguldījumu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā
50225 Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu Cēsu rajona padomei pasākumā “Cēsu uzņēmējs 2009”
51226 Par Cēsu pilsētas domes 2008.gada pārskata apstiprināšanu
52227 Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, izsoles atzīšanu par nenotikušu un privatizācijas projekta atkārtotu apstiprināšanu
53228 Par būvniecības ieceres par apbūvi Edvarda Treimaņa Zvārguļa ielā 14 un 16, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem
54229 Par atalgojumu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju locekļiem Cēsu novada vēlēšanās
55230 Par transporta kustības organizāciju Cēsu vecpilsētā
56231 Par 18.09.2007. Zemes gabala nomas līguma Nr. 2-7-35/2007 izbeigšanu pirms termiņa
57232 Par zemes gabala Valmieras ielā 1, Cēsīs daļas nomu
58233 Par projekta pieteikuma „100 grami sāls” iesniegšanu Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas projektu konkursam „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībai”
59234 Par ziedojuma pieņemšanu
60235 Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.03.2009. lēmumā Nr.124 „Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.10. pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai”
61236 Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka A.Mihaļova atvaļinājumu
62237 Par Cēsu pilsētas pašvaldības 2008.gada pārskata apstiprināšanu2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 174
Par Pētera Zeimula 2009.gada 19.marta iesnieguma par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” dzīvokļu komisijas 2009.gada 5.marta lēmuma Nr. 91 (prot. Nr. 5) „Par dzīvojamās telpas piešķiršanas atlikšanu Pēterim Zeimulam” izskatīšanu

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 15.pantu, 81.pantu, 84.pantu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 16.panta pirmo un trešo daļu, 17.panta pirmo daļu, Cēsu pilsētas domes 2008.gada 23.oktobra saistošo noteikumu Nr.22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.punktu un Cēsu pilsētas domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 2009.gada 19.marta atzinumu Nr.2 (protokols Nr. 8), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Noraidīt Pētera Zeimula 2009.gada 19.marta iesniegumā par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras” dzīvokļu komisijas 2009.gada 5.marta lēmuma Nr. 91 (prot. Nr. 5) „Par dzīvojamās telpas piešķiršanas atlikšanu Pēterim Zeimulam” minēto lūgumu.

Cēsu pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā (V.Baloža ielā 13a, Valmierā) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 175
Četru vieglo automašīnu izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu

Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā ir 4 (četras) vieglās automašīnas - Opel Astra ar reģistrācijas apliecības Nr.AC 0251311, Opel Zafira ar reģistrācijas apliecības Nr.AD 0060296, VW TRANSPORTER ar reģistrācijas apliecības Nr.AE 0257023, VAZ 2110 ar reģistrācijas apliecības Nr.AE 0257024.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2009.gada 5.marta lēmumu Nr.88 (prot.Nr.4,14.p.) „Par četru vieglo automašīnu izsoli” un apstiprinātajiem 4 (četru) vieglo automašīnu izsoles noteikumiem, tika organizēta automašīnu izsole atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2009.gada 5.marta lēmumu Nr.88 (prot.Nr.4, 14.p.) apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, noteiktajā termiņā neviens pretendents nav reģistrējies uz 4 (četru) vieglo automašīnu izsoli.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6. un 7.punktu (nosacītā cena - nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta, ņemot vērā tās atlikušo bilances vērtību pēc grāmatvedības uzskaites datiem; mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu.),32.panta 4.daļu (ja kustamās mantas izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu, var ierosināt citu šajā likumā paredzēto mantas atsavināšanas veidu) un 37.panta 1.daļu (pārdot pašvaldības mantu par brīvu cenu), kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2009.gada 3.aprīļa (prot.Nr.4) priekšlikumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu 4(četru) vieglo automašīnu - Opel Astra ar valsts reģistrācijas Nr. DN3200, Opel Zafira ar valsts reģistrācijas Nr. DV5655, VW TRANSPORTER ar valsts reģistrācijas Nr. EZ9380, VAZ 2110 ar valsts reģistrācijas Nr. DV5619, 2009.gada 3.aprīļa izsoli.

2.Atkārtoti atsavināt atklātā izsolē 4 (četras) vieglās pasažieru automašīnas:

2.1. Opel Astra ar valsts reģistrācijas Nr. DN3200, VIN WOLOTGF48X2073456;

2.2. Opel Zafira ar valsts reģistrācijas Nr. DV5655, VIN WOLOTGF75Y2191490;

2.3. VW TRANSPORTER ar valsts reģistrācijas Nr. EZ9380, VIN WV2ZZZ70ZNH150469;

2.4. VAZ 2110 ar valsts reģistrācijas Nr. DV5619, VIN XTA211020Y0197010.

3. Apstiprināt automašīnu sākumcenu:

3.1. Opel Astra sākumcena Ls 750 (septiņi simti piecdesmit lati);

3.2. Opel Zafira sākumcena Ls 1200 (viens tūkstotis divi simti lati);

3.3. VW TRANSPORTER sākumcena Ls 800 (astoņi simti lati);

3.4. VAZ 2110 sākumcena Ls 400 (četri simti lati).

4. Noteikt maksāšanas līdzekļus - 100% lati.

5. Apstiprināt automašīnu izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu;

6. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Pielikums - 4 (četru) vieglo automasinu izsoles noteikumi

Pielikums - Pirkuma līgums

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 176
Par nedzīvojamās telpas (garāžas) Gaujas ielā 30, Cēsīs, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.75 (prot.Nr.3, 43.p.) „Par nedzīvojamās telpas (garāžas) Gaujas ielā 30, Cēsīs, nomas tiesību izsoli” un apstiprinātajiem nedzīvojamas telpas (garāžas) nr.2 Gaujas ielā 30, Cēsīs, nomas tiesību izsoles noteikumiem, tika izsludināta izsole.

Ņemot vērā, ka garāža saistīta ar zemes gabalu Gaujas ielā 30, Cēsīs, kadastra numurs 4201 006 0514, kopplatība 1511 m2, kas iekļauts nekustamā īpašuma Gaujas ielā 30, Cēsīs, 6(sešu) dzīvokļu un 1(vienas) nedzīvojamo telpu grupas īpašuma sastāvā, minētā nekustamā īpašuma īpašnieki tika informēti un uzaicināti (18.02.2009., Nr. F-1-25/90) piedalīties garāžas nomas tiesību izsolē.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.75 (prot.Nr.3,p.43) apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, noteiktajā termiņā neviens pretendents nav reģistrējies uz nedzīvojamas telpas (garāžas) Gaujas ielā 30, Cēsīs, nomas tiesību izsoli.

Ņemot vērā iepriekš minēto un Cēsu pilsētas pašvaldības nomas tiesību izsoles komisijas 12.03.2009. (prot.Nr.1) priekšlikumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu nedzīvojamas telpas (garāžas) nr.2 Gaujas ielā 30, Cēsīs, 2009.gada 12.marta nomas tiesību izsoli;

2. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības nomas tiesību izsoles komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) risināt jautājumus, kas saistīti ar garāžas nr.2 Gaujas ielā 30, Cēsīs, turpmāko nomu un apsaimniekošanu;

3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības nomas tiesību izsoles komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs);

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 177
Par nedzīvojamās telpas (garāžas) Gaujas ielā 19, Cēsīs, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2009.gada 5.marta lēmumu Nr.87 (prot.Nr.4, 13.p.) „Par nedzīvojamās telpas (garāžas) Gaujas ielā 19, Cēsīs, nomas tiesību izsoli” un apstiprinātajiem nedzīvojamas telpas (garāžas) Gaujas ielā 19, Cēsīs, nomas tiesību izsoles noteikumiem, tika izsludināta izsole.

Ņemot vērā, ka garāža saistīta ar zemes gabalu Gaujas ielā 19, Cēsīs, kadastra numurs 4201 007 1003, kopplatība 751 m2, kas iekļauts nekustamā īpašuma Gaujas ielā 19, Cēsīs, 5(piecu) dzīvokļu īpašumu sastāvā, minētā nekustamā īpašuma īpašnieki tika informēti un uzaicināti (16.03.2009., Nr. F-1-25/162) piedalīties garāžas nomas tiesību izsolē.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2009.gada 5.marta lēmumu Nr.87 (prot.Nr.4, 13.p.) apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, noteiktajā termiņā neviens pretendents nav reģistrējies uz nedzīvojamas telpas (garāžas) Gaujas ielā 19, Cēsīs, nomas tiesību izsoli.

Ņemot vērā iepriekš minēto un Cēsu pilsētas pašvaldības nomas tiesību izsoles komisijas 03.04.2009. (prot.Nr.2) priekšlikumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu nedzīvojamas telpas (garāžas), platība 16,4 m2, kadastra apzīmējums 4201 007 1003 002, Gaujas ielā 19, Cēsīs, 2009.gada 03.aprīļa nomas tiesību izsoli;

2. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības nomas tiesību izsoles komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs) risināt jautājumus, kas saistīti ar garāžas Gaujas ielā 19, Cēsīs, turpmāko nomu un apsaimniekošanu;

3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības nomas tiesību izsoles komisijai (priekšsēdētājs J.Rozenbergs);

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 178
Par adrešu piešķiršanu Lauku ielā, Cēsīs

Ievērojot to, ka Cēsu pilsētas pašvaldība līdz šim nav apstiprinājusi spēkā esošo adrešu sarakstu Lauku ielai Cēsīs, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002.noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 07.04.2009. sēdes (prot. Nr.12) priekšlikumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Apstiprināt Lauku ielā, Cēsīs, līdz šim brīdim izveidotas un šobrīd pastāvošas adreses:

1.1. Lauku iela 2; 1.2. Lauku iela 3, ar telpu grupām 1 un 2; 1.3. Lauku iela 3A; 1.4. Lauku iela 3B; 1.5. Lauku iela 4; 1.6. Lauku iela 4A; 1.7. Lauku iela 5; 1.8. Lauku iela 5A; 1.9. Lauku iela 6; 1.10. Lauku iela 7, ar telpu grupām no 1 līdz 4; 1.11. Lauku iela 7ª, ar telpu grupām 1 un 2; 1.12. Lauku iela 8; 1.13. Lauku iela 9, ar telpu grupām 1 un 2; 1.14. Lauku iela 9A; 1.15. Lauku iela 10; 1.16. Lauku iela 10A; 1.17. Lauku iela 11; 1.18. Lauku iela 11A; 1.19. Lauku iela 12; 1.20. Lauku iela 12A; 1.21. Lauku iela 12B; 1.22. Lauku iela 13, ar telpu grupām 1 un 2; 1.23. Lauku iela 14; 1.24. Lauku iela 14A; 1.25. Lauku iela 16; 1.26. Lauku iela 17; 1.27. Lauku iela 17A; 1.28. Lauku iela 17B; 1.29. Lauku iela 20; 1.30. Lauku iela 20A; 1.31. Lauku iela 21; 1.32. Lauku iela 22; 1.33. Lauku iela 23; 1.34. Lauku iela 23A; 1.35. Lauku iela 24; 1.36. Lauku iela 25; 1.37. Lauku iela 27; 1.38. Lauku iela 28; 1.39. Lauku iela 29; 1.40. Lauku iela 33;

2. Uzskatīt par likvidētām visas citas līdz šim reģistrētās adreses Lauku ielā, Cēsīs, jo tām nepastāv atbilstošs adresācijas objekts dabā;

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai (atbildīgā S.Grantiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam;

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 179
Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, daļas nomu

2009.gada 2.aprīlī Cēsu pilsētas domē reģistrēts „ROŽU LAUKUMS & CO” SIA, juridiskā adrese Rīgas iela 25, Cēsis, valdes priekšsēdētājas Sintijas Ziediņas iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, daļu vasaras terases ierīkošanai no 20.05.2009. līdz 20.09.2009. Nekustamais īpašums Rožu laukums, Cēsīs, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (09.11.2004., nodalījuma Nr.1000 0015 5567).

Izskatot „ROŽU LAUKUMS & CO” SIA iesniegumu par zemes nomu (reģ.Nr.585/1-23; 02.04.2009.), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr.11 ”Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” 8.punktu, Saistošo noteikumu Nr.5 “Īslaicīgās lietošanas būvju – tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumiem Cēsu pilsētā” 4.daļu, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2009.gada 7.aprīļa priekšlikumu (prot.Nr.12), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar „ROŽU LAUKUMS & CO” SIA, (reģ.Nr.44103054563, juridiskā adrese Rīgas iela 25, Cēsis) par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-2708) daļu, vasaras terases ierīkošanai, sākot ar 2009.gada 20.maiju līdz 2009.gada 20.septembrim.

2. Iznomājamā zemes gabala platība 49 m2 .

3. Zemes gabala lietošanas mērķis nomas līguma darbības laikā – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).

4. Zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri.

5. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot zemes nomas līgumu.

6. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

7. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8. Nomniekam zemes gabals jāatbrīvo 7 (septiņu) dienu laikā no zemes nomas līguma termiņa izbeigšanās vai pirmstermiņa pārtraukšanas.

9. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.

10. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 180
Par uzņēmējdarbību SIA “Vidzemnieks NC” piederošajā klubā “Vidzemnieks” Raunas ielā 13A, Cēsīs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu, Cēsu pilsētas domes saistošo noteikumu Apbūves noteikumi 28.nodaļas “Prasības ēkas un būves vai to daļu funkcionalitātes maiņai” 28.1.3. apakšpunktu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas – 1 (deputāts A.Mihaļovs), nolemj:

1. Neanulēt SIA “Vidzemnieks NC”(reģ. Nr.49503003233, juridiskā adrese Raunas ielā 13A, Cēsīs, īpašnieks un valdes priekšsēdētājs Aldis Brokāns) 1998.gada 17.aprīlī izsniegto “Sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas apliecību Nr.635, bāra – kino mūzikas centram “Vidzemnieks” Raunas ielā 13A, Cēsīs.

2. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības policijai (priekšnieks V.Sviķis) kontrolēt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu SIA “Vidzemnieks NC” piederošajā bārā-kino mūzikas centrā “Vidzemnieks”, Raunas ielā 13A, Cēsīs.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 182
Par Saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr.22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu, 15. pantu, 17. panta pirmo daļu, 24. panta pirmo daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5. panta ceturto daļu, 10. panta trešo daļu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 7 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr.22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””, saskaņā ar pielikumu.

2. Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (atbildīgā S. Grantiņa) nodrošināt Saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr.22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” publicēšanu atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām.

Pielikums - Saistošie noteikumi Nr. 7 „Grozījumi Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajos noteikumos Nr.22 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 183
Par Cēsu pilsētas domes 2009. gada 26. marta lēmuma Nr. 164 „Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16, 18, Cēsīs” atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta (a) apakšpunktu, 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) un ņemot vērā Latvijas politiski represēto Cēsu rajona biedrības 2009. gada 01. aprīļa iesniegumu, ar kuru tiek atsaukts biedrības 2009. gada 20. marta iesniegums Nr.37 par telpu nomu biedrības darbības nodrošināšanai, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2009. gada 26. marta lēmumu Nr. 164 „Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs”(protokols Nr. 5, 51. punkts).

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 184
Par Cēsu pilsētas Vecāku domes apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta 4.punktu, Cēsu pilsētas domes 2003.gada 16.janvāra lēmuma ,,Par Cēsu pilsētas Vecāku domes nolikuma apstiprināšanu"(prot.Nr. 1; & 23) 2.2. punktu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (02.04.2009. prot.Nr. 4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas Vecāku domi šādā sastāvā:

Iveta Žurevska - Cēsu 2.pamatskola Sandra Putāne - Cēsu Valsts ģimnāzija Dainis Andersons- Cēsu Valsts ģimnāzija Guntars Norbuts - Cēsu pilsētas pamatskola Olga Rudzīte - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Aigars Penezis - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Aivis Dombrovskis - Cēsu 1 .pamatskola Ilona Luste - Cēsu 2.vidusskola Indra Kļaviņa - Cēsu pilsētas pamatskola Ivars Auziņš - Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 185
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Līgatnes ielā 1, Cēsīs

Zemes lietošanas mērķis zemes gabalam Līgatnes ielā 1, Cēsīs, noteikts ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 16.06.2000. lēmumu Nr.169 (prot. nr.16) „Par zemes nodošanu īpašumā par maksu Cēsīs, Līgatnes ielā 1” un tas ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūves teritorija.

Šobrīd nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 1, Cēsīs, īpašniece ir Septītās dienas adventistu Cēsu draudze (reģ. adrese Līgatnes ielā 1, Cēsīs), bijušais namīpašums Līgatnes ielā 1, Cēsīs – individuālā dzīvojamā māja un saimniecības ēka – ir nojaukti un 22.12.2008. ekspluatācijā nodota jauna ēka – Septītās dienas adventistu Cēsu draudzes lūgšanas nams, kuras galvenais lietošanas veids ir kulta ēka un kam neatbilst iepriekš noteiktais zemes lietošanas mērķis.

Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 31.03.2009. priekšlikumu (prot.Nr.11) un Tautsaimniecības komitejas 02.04.2009. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noteikt zemes gabalam Līgatnes ielā 1, Cēsīs, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme (0905 - reliģisko organizāciju ēku apbūve);

2. Uzdot Administratīvajai nodaļai (atbildīgā S.Grantiņa) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam;

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 186
Par saskaņojumu SIA „GARDS” mazas enerģijas pneimatisko ieroču un auksto ieroču mazumtirdzniecībai Cēsīs, Raiņa ielā 26/28

13.03.2009. saņemts LR iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes 12.03.2009. iesniegums (reģistrēts Cēsu pilsētas domē ar Nr. 443/1-25), kurā izteikts lūgums Cēsu pilsētas pašvaldībai Ministru kabineta 23.09.2003. noteikumu Nr.538 „Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi” noteiktajā kārtībā saskaņot SIA „GARDS” mazas enerģijas pneimatisko ieroču un auksto ieroču mazumtirdzniecību Cēsīs, Raiņa ielā 26/28.

Pamatojoties uz minēto iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 11. punktu: „Pašvaldībām ir šādas autonomas funkcijas: izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos”, Ministru kabineta 23.09.2003. noteikumu Nr.538 „Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi” 25. punkta 25.6 apakšpunktu: „Iekšlietu ministrija 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 18.un 20.punktā minētā iesnieguma un tam pievienojot dokumentu saņemšanas: pieprasa saskaņojumu no vietējās pašvaldības, kuras teritorijā paredzēta ieroču,.....tirdzniecība...”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 02.04.2009. atzinumu (prot. Nr.4) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 02.04.2009. atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Saskaņot SIA „GARDS”, reģ. Nr. 40003248369, jur. adrese: Rīga, Tapešu iela 23-13, mazas enerģijas pneimatisko ieroču un auksto ieroču mazumtirdzniecību Cēsīs, Raiņa ielā 26/28.

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (atbildīgā S.Grantiņa) domes lēmumu nosūtīt LR iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldei (adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1, K-4, Rīga, LV-1026) un SIA „GARDS”, reģ. Nr. 40003248369 (jur. Adrese: Tapešu iela 23-13, Rīga).

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 187
Par zemes nomas līguma izbeigšanu Krūmiņu ielā 8, Cēsīs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2008.gada 6.marta lēmumu Nr.221 ”Par zemes gabala Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.5, 32.p.) 2008.gada 10.martā noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā iznomātāju un Austri Kerliņu kā nomnieku par zemes gabala Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, daļu 2000 m² platībā, nosakot, ka nomas līgums ir spēkā līdz ēkai Pētera ielā 71, Cēsīs, uzturēšanai nepieciešamā zemes gabala atdalīšanas no zemes gabala Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, tā īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā un atbilstoši jauna līguma noslēgšanai.

Ņemot vērā to, ka no zemes gabala Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, ir atdalīts zemes gabals Pētera ielā 71, Cēsīs, un 24.02.2009. reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0045 4434), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2009.gada 2.aprīļa atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2008.gada 6.marta lēmumu Nr.221 ”Par zemes gabala Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, daļas nomu” (prot.Nr.5, 32.p.).

2. Izbeigt zemes nomas līgumu ar Austri Kerliņu (personas kods 111058-11293, dzīv. ”Bērzi”, Drabešu pag., Amatas nov., Cēsu raj.) par zemes gabala Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, daļu 2000 m² platībā, ar 2009.gada 30.aprīli.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 188
Par Saistošo noteikumu Nr. 8 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1., 2.punktu, 21.panta 1. daļas 16. punktu , 43.panta 1. daļas 13. punktu un LR likuma "Atkritumu apsaimniekošanas likums" 9.pantu kā arī pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 12.03.2009. atzinumu (protokols Nr. 4), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, J.Žagars, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – 1 (deputāts D.Vasmanis), atturas - nav, nolemj:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.8 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi", saskaņā ar pielikumu.

2. Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (atbildīgā S.Grantiņa) nodrošināt Saistošo noteikumu Nr.8 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi" publicēšanu atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 45. panta prasībām.

3. Cēsu pilsētas domes Administratīvai nodaļai (atbildīgā S.Grantiņa) saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Pielikums - Saistošie noteikumi Nr. 8 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 190
Par Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu darbu no 2009.gada 1.jūnija līdz 2009.gada 31.augustam

Pamatojoties uz 2009. gada 4. martā starp Cēsu pilsētas domi un Valsts reģionālās attīstības aģentūru noslēgto vienošanos Nr.3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/11/008 par Eiropas Savienības fonda darbības programmas “Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.4. pasākuma “Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.3. aktivitātes “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālas nozīmes attīstības centros“ projekta Nr.3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/011 “Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija” (reģistrēts Cēsu pilsētas domē Nr. 2-20-1-4/2009) realizāciju, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un “Darba likuma” 56., 57. un 97. pantu, un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (02.04.2009. prot. Nr.4) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (02.04.2009. prot. Nr.5) sēdes atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noteikt, ka projekta „Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanas laikā

1.1. Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādē no 01.06.2009. – 31. 08. 2009. (turpmāk – projekta īstenošanas laikā), netiek īstenota pirmsskolas izglītības programma;

1.2. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē (vadītāja M. Virskule) tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas īstenošana divās pirmsskolas izglītības grupās, atļaujot iestādes vadītājai uz brīvajām vietām laikā no 01.06.- 25.08.2009.(ieskaitot) uzņemt bērnus no citām Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm, kurās netiek īstenota izglītības programma.

1.3. Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē (vadītāja D. Zavadska)

1.3.1. laikā no 1.06.2009 – 19.06.2009. (ieskaitot) tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas īstenošana trīs pirmsskolas izglītības vecuma bērnu grupās;

1.3.2. laikā no 25.06.2009. – 26.08.2009.(ieskaitot) netiek īstenota izglītības programma pirmsskolas vecuma izglītojamiem.

2. Laikā no 22.06.2009. – 23.08.2009. Cēsu pilsētas 5 pirmsskolas izglītības iestādes “Akmens ligzda”(vadītāja I.Abzalone) un Cēsu 2.pamatskolas (direktors O.Bicāns) pirmsskolas izglītības darbinieki ir atvaļinājumā un pirmsskolas izglītības programma netiek īstenota.

3. Uzdot Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai M. Rozenbergai projekta īstenošanas laikā savstarpēji vienoties ar darbiniekiem atbilstoši viņu ieņemamajam amatam par šādu darba kārtību un darba vietu, veicot attiecīgus grozījumus darba līgumā:

3.1. norīkot uz Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādi Noras ielā 15, Cēsīs:

3.1.1. laikā no 0106.2009. – 30.06.2009. (ieskaitot) vienpadsmit pirmsskolas izglītības skolotājus, saglabājot iepriekšējo amatalgu;

3.1.2. laikā no 01.06.2009. – 07.07.2009. (ieskaitot) septiņus pirmsskolas izglītības skolotāja palīgus, saglabājot iepriekšējo amatalgu;

3.1.3. laikā no 01.06.2009. – 10.07.2009. (ieskaitot) vienu pirmsskolas izglītības skolotāja palīgu, saglabājot iepriekšējo amatalgu;

3.1.4. laikā no 01.06.2009. – 10.07.2009.(ieskaitot) pavāru; saglabājot iepriekšējo amatalgu;

3.1.5. laikā 01.07.2009. – 28.07.2009.(ieskaitot) septiņus pirmsskolas izglītības skolotājus, saglabājot iepriekšējo amatalgu;

3.1.6. laikā no 13.07.2009. – 19.08.08.2009 (ieskaitot) pavāru, saglabājot iepriekšējo amatalgu;

3.1.7. laikā no 01.07.2009. – 07.08.2009. (ieskaitot) medicīnas māsu, saglabājot iepriekšējo amatalgu;

3.1.8. laikā no 08.07.2009. – 13.08.2009.(ieskaitot) virtuves strādnieku, saglabājot iepriekšējo amatalgu.

4. Uzdot Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai D. Zavadskai projekta īstenošanas laikā savstarpēji vienoties ar darbiniekiem atbilstoši viņu ieņemamajam amatam par šādu darba kārtību un darba vietu, veicot attiecīgus grozījumus darba līgumā:

4.1. norīkot uz Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādi Noras ielā 15, Cēsīs :

4.1.1. laikā no 01.06.2009. – 30.06.2009.(ieskaitot) divus pirmsskolas izglītības skolotāju palīgus, saglabājot iepriekšējo amatalgu;

4.1.2. laikā no 01.07.2009. – 28.07.2009.(ieskaitot) divus pirmsskolas izglītības skolotājus, saglabājot iepriekšējo amatalgu;

4.1.3. laikā no 01.06.2009. – 07.07.2009. (ieskaitot) vienu pirmsskolas izglītības skolotāja palīgu, saglabājot iepriekšējo amatalgu;

4.1.4. laikā no 29.07.2009. – 25.08.2009. (ieskaitot) trīspadsmit pirmsskolas izglītības skolotājus, saglabājot iepriekšējo amatalgu.

5. Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai S. Lejietei:

5.1. līdz 01.05.2009. apzināt vecākus, kuru bērni no 01.06.2009. – 25.08.2009.(ieskaitot) neapmeklēs pirmsskolas izglītības programmas;

5.2. uz brīvajām vietām, uz vecāku iesnieguma pamata , iesnieguma iesniegšanas secībā, uzņemt izglītojamos no Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras neīsteno pirmsskolas izglītības programmas no 01.06.2009. – 25. 08. 2009.(ieskaitot);

5.3. darbiniekus, kuri no citām Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm projekta īstenošanas laikā strādās Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē, iepazīstināt ar attiecīgās iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un spēkā esošām instrukcijām, par ko darbinieki parakstās instruktāžu žurnālos.

6. Uzdot Cēsu 2. pamatskolas direktoram O.Bicānam, un Cēsu 5.pirmsskolas izglītības iestādes “Akmens ligzda “ vadītājai I.Abzalonei:

6.1. līdz 01.05.2009.(ieskaitot) apzināt vecākus, kuru bērni no 01.06.2009. – 19.06.2009.(ieskaitot) neapmeklēs pirmsskolas vecuma grupas;

6.2. uz brīvajām vietām uz vecāku iesnieguma pamata laikā no 01.06.2009. – 19.06.2009.(ieskaitot) uzņemt izglītojamos no Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes;

6.3. līdz 06.05.2009. informēt Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādi (vadītāja M. Rozenberga) par brīvajām vietām Cēsu 2. pamatskolas un Cēsu 5.pirmsskolas izglītības iestādes “Akmens ligzda “ pirmsskolas izglītības programmās.

7. Noteikt, ka no 01.06.2009. - 31.08.2009.(ieskaitot) Cēsu pilsētas domes 2007.gada 23.augusta lēmuma Nr.497 (prot.nr.14, 18.p.) “Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”

7.1. 2.3. punkts tiek izteikts sekojošā redakcijā: “2.3. maksu par vietas sagabāšanu pirmsskolas izglītības iestādē LVL 0.80(astoņdesmit santīmi) dienā par vienu bērnu, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā 3 mēnešu, izņemot: 2.3.1. slimības gadījumā, kas apstiprināta ar ģimenes ārsta izziņu).”;

7.2. punktos 2.1, 2.2. un 2.3. minētā maksa par ēdināšnas izdevumiem un par vietas saglabāšanu iekasējama pirmsskolas izglītības iestādē, kuru bērns apmeklē.

8. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 191
Par nekustamā īpašuma Vienības laukumā 2, Cēsīs daļas nomu

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 11. panta pirmo daļu „Zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku”, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. un 14. punktu, Civillikuma 2120. pantu: „Nomas vai īres maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas lietošanu, un tādēļ to nedrīkst nolikt tikai izskata pēc”, 2122. pantu: „Kā nomas, tā īres maksai jābūt noteiktai, un šajā ziņā jāievēro tie paši noteikumi, kas 2017. un turpmākajos pantos paredzēti pirkuma maksai”, likumu „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, kurš nenosaka un vienlaicīgi neierobežo zemes nomas maksas apmēru attiecībā uz zemes gabaliem, uz kuru īpašuma tiesības iegūtas pirkuma – pārdevuma rezultātā. Tiesu prakse nomas maksu saista ar zemes kadastrālo vērtību, kas nepārsniedz 8 līdz 10% no zemes gabala kadastrālās vērtības, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 31.03.2009. atzinumu (prot. Nr. 11), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 02.04.2009. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 02.04.2009. atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu starp Kooperatīvo sabiedrību „Cēsu rajona patērētāju biedrība”, reģ. Nr. 950300106, juridiskā adrese Vienības laukums 2, Cēsis, LV-4101, (Iznomātājs), un Cēsu pilsētas domi (Nomnieks) par zemes gabala Vienības laukumā 2, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201-005-1501) daļas – zemes gabala 40 m2 platībā, turpmāk – Zemes gabals (saskaņā ar pielikumā pievienoto shēmu) nomu ar apbūves tiesībām sākot ar 01.05.2009., uz termiņu – 10 gadi.

2. Zemes nomas maksu, līdzējiem savstarpēji vienojoties, noteikt 10% gadā no zemes gabala kadastrālās vērtības (zemes gabals Vienības laukumā 2, Cēsīs, kopējā platība 1744 m2, kadastrālā vērtība 20928 LVL), kas, sastāda LVL 48,00 (četrdesmit astoņi lati 00/santīmi) gadā (bez PVN).

3. Zemes nomas maksa var tikt pārskatīta, mainoties valstī apstiprinātajiem tiesību aktiem.

4. Noteikt, ka līdz ar zemes nomas līguma par Zemes gabalu noslēgšanu netiek atcelts vai grozīts Cēsu pilsētas domes 04.12.2008. lēmums Nr. 913 „Par nekustamā īpašuma Vienības laukumā 2, Cēsīs daļas pirkšanu” (prot. Nr.20, 24.p.), ka arī 12.12.2008. starp Cēsu pilsētas domi kā Pircēju un Kooperatīvo sabiedrību „Cēsu rajona patērētāju biedrība” kā Pārdevēju parakstītais Nodomu protokols (reģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā ar Nr. 2-10-5/2008).

5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļa (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Zemes gabala nomas līgumu.

6. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J. Rozenbergam.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 192
Par Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objekta – nedzīvojamas ēkas – garāžas Ziedu ielā 20, Cēsīs reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda

Pamatojoties uz saraksti starp Cēsu pilsētas domi un Nomniekiem (Cēsu pilsētas domes 25.09.2002. atbilde Nr. K-1478, 17.08.2007. atbilde Nr. F-1-23/975), saraksti starp Cēsu pilsētas domi un zemes īpašnieku (Cēsu pilsētas domes 11.07.2008. atbilde Nr. F-1-23/496, 27.08.2008. atbilde Nr. F-1-23/697), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu: „...pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”, uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu, ceturtās daļas 1. punktu, 5. panta pirmo daļu, Cēsu pilsētas domes pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 22.08.2008. atzinumu (prot. Nr. 11), 20.02.2009. atzinumu (prot. Nr. 2), 19.03.2009. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2009. gada 02. aprīļa atzinumu (prot. Nr. 5) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2009. gada 02. aprīļa atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Cēsu pilsētas domes bilancē esošu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašuma objektu – nedzīvojamu ēku – garāžu ar 10 (desmit) vieglo automašīnu novietnēm, adrese Ziedu iela 20, Cēsis (bijusī adrese Ata Kronvalda iela 31, Cēsis), kopējā platība 161,0 m2, (turpmāk Īpašuma objekts), ar mērķi – pēc īpašuma tiesību reģistrēšanas nodot to atsavināšanai.

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) risināt jautājumus, kas saistīti ar Īpašuma objekta reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

3. Līdz īpašuma tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā, ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no domes lēmuma pieņemšanas, noslēgt zemes nomas līgumu starp Jāni Pētersonu (Iznomātājs), personas kods 190143-11281, un Cēsu pilsētas domi (Nomnieks) par zemes gabala Ata Kronvalda ielā 31, Cēsīs, kadastra numurs 4201-004-0154, daļas 397 m2 platībā nomu ar apbūves tiesībām uz termiņu – 10 gadi, nosakot zemes nomas maksu līdzējiem savstarpēji vienojoties, kā arī līguma darbības ierobežojumus (likums „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” nenosaka un vienlaicīgi neierobežo zemes nomas maksas apmēru attiecībā uz zemes gabalā izvietotām garāžām. Tiesu prakse nomas maksu saista ar zemes kadastrālo vērtību, kas garāžām nepārsniedz 8 līdz 10% no zemes gabala kadastrālās vērtības):

3.1. par pirmo kalendāro gadu (12 mēnešiem no līguma noslēgšanas brīža) -6% gadā no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas, aprēķinot saskaņā ar LR VZD Vidzemes reģionālās nodaļas 22.11.2008. kadastra izziņu, sastāda LVL 122,20 gadā (bez PVN);

3.2. par atlikušo laika periodu -10% gadā no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas sastāda LVL 203,66 gadā (bez PVN);

3.3. nomas maksa var tikt pārskatīta, mainoties valstī apstiprinātajiem tiesību aktiem;

4. Noteikt, ka zemes nomas maksas maksātājs ir Īpašuma objekta apsaimniekotājs SIA „CDzP”, zemes nomas maksu proporcionāli telpu nomas platībai iekļaujot konstatējošās daļas 5. punkta 5.1) līdz 5.10) apakšpunktos uzskaitītajās Neapdzīvojamo telpu nomas tiesiskajās attiecībās.

5. Pilnvarot Īpašuma objekta apsaimniekotāju SIA „CDzP” ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no domes lēmuma pieņemšanas rakstiski noformēt nomas tiesiskās attiecības ar konstatējošās daļas 5. punkta 5.1) līdz 5.10) apakšpunktos uzskaitītajiem neapdzīvojamo telpu Nomniekiem, iepriekš veicot nepieciešamās darbības nomas maksas izmaiņai (saistītai ar zemes nomas maksas iekļaušanu neapdzīvojamo telpu nomas maksā). Nomas termiņš – 2009. gada 31. decembris.

6. Noteikt, ka Īpašuma objekta pircējam (pēc tā nodošanas atsavināšanai) ir saistošas konstatējošās daļas 5. punkta 5.1) līdz 5.10) apakšpunktos uzskaitītās Neapdzīvojamo telpu nomas tiesiskās attiecības.

7. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).

8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 193
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu (24.03.2009., Nr.1-12/119) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 02.04.2009. atzinumu (protokols Nr. 5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumu no Methilde Spiegel – darba organizācijai – DSD eksāmena sagatavošanai sekojošu biroja tehniku:

- projektoru – Ls 279,90 vērtībā; - printeri – Ls 70,70 vērtībā; - portatīvo datoru – Ls 535,00 vērtībā.

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 194
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes iesniegumu (20.03.2009., Nr.1-12/24) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 02.04.2009. atzinumu (protokols Nr. 5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt no SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” ziedojumu Ls 498,89 (četri simti deviņdesmit astoņi lati 89 santīmi) – darba organizācijai – dabas zinību kabineta materiālās bāzes pilnveidošanai.

2. Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 195
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores p.i. G.Romanovskas iesniegumu (25.03.2009., Nr.1-12/16) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 02.04.2009. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu Centrālai bibliotēkai pieņemt – darba organizācijai – ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Cēsu Centrālai bibliotēkai (direktore N.Krama) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

Pielikums - Cēsu Centrālai bibliotēkai ziedoto grāmatu saraksts2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 196
Par ziedojumu pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2009.gada 2.aprīļa (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, J.Žagars, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pilsētas domei pieņemt no SIA “Vitrum Sistēma” sekojošus ziedojumus:

1.1. Ls 2300 (divi tūkstoši trīs simti lati) – CPA „Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai;

1.2. Ls 1500 (viens tūkstotis pieci simti lati) – Cēsu Kultūras centra darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai;

1.3. Ls 1500 (viens tūkstotis pieci simti) – CPA „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” NVO projektu konkursam;

1.4. Ls 3200 (trīs tūkstoši divi simti lati) – Cēsu pilsētas pašvaldības darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai.

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 197
Par daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” darbības stratēģijas 2013.-2022.gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumiem „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.1. aktivitāti „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” un 2008.gada 29.decembrī saņemto Kultūras ministrijas uzaicinājumu Cēsu pilsētas domei sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu, tai skaitā arī apstiprinātu un spēkā esošu daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” darbības stratēģiju, ir sagatavota daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” darbības stratēģija 2013.-2022.gadam.

Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, J.Žagars, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – 1 (deputāts D.Vasmanis), atturas - nav, nolemj: Apstiprināt daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” darbības stratēģiju 2013.-2022.gadam, saskaņā ar pielikumu.

Pielikums - Darbības stratēģija projektam 3.4.3.1. aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide”.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 198
Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu

Saskaņā ar likuma “ Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 1. punkta  1.apakšpunktu un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas  2009.gada 2.aprīļa (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Pagarināt  nekustamā  īpašuma  nodokļa  (ēkām)  nomaksas  termiņu SIA  “Serģis  un dēli ”, reģistrācijas Nr. 44103008456, reģistrācijas adrese  Mēness  ielā 10, Cēsīs,   par  I ceturksni līdz 2009.gada 30. jūnijam par summu Ls  243.55  (divi simti četrdesmit trīs  lati un 55   santīmi).

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 199
Par nedzīvojamo telpu nomu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 11381 m2 un septiņām ēkām (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0002 3797; 12.09.2001.). Ar Cēsu pilsētas domes 2006. gada 16. novembra lēmumu Nr. 637 „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” darbības uzsākšanu” (protokola Nr. 18. 13. punkts) nekustamais īpašums Bērzaines ielā 16/18 nodots Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” valdījumā.

Izskatot Jura Reča iesniegumu par garāžas Bērzaines 16/18, Cēsīs, nomu (reģistr. Nr. 159/F1-14; 16.03.2009.). Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2003. gada 24. aprīļa lēmumu (§24; prot.Nr.9) „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” un 2009. gada 22. janvāra lēmumu Nr.21 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 02.04.2009. atzinumu (protokols Nr.5) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 02.04.2009. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Iznomāt Jurim Rečam, nedzīvojamo telpu – garāžu ar platību 54,4 m2 Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, ēkā ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0704 007 telpa Nr. 6 (saskaņā ar būves tehnikas inventarizācijas lietu) uz vienu (vienu) gadu, sākot ar 2009. gada 1. maiju;

2. Nomas maksu noteikt Ls 0.50 par 1 m2 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);

3. Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) noslēgt atbilstošu nomas līgumu un veikt lēmuma izpildes kontroli.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 200
Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra vasaras nometnei

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra direktores D.Briedes iesniegumu (01.04.2009., Nr.09/04), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 02.04.2009 atzinumu (protokols Nr.4) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 02.04.2009. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra izglītojošai dienas nometnei „Kur ir, tur rodas” dalības maksu par vienu dienu vienam dalībniekam Ls 5,00 (pieci lati) , t.sk.PVN.

2. Par lēmuma izpildi atbildīgs Cēsu bērnu un jauniešu izglītības veselības centrs (direktore D.Briede).

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 201
Par SIA „Alkšņos četri vēji” iesniegumu

Izskatot SIA „Alkšņos četri vēji”12.03.2009. iesniegumu Nr.439 / 1-23 un pamatojoties uz Cēsu pilsētas Saistošo noteikumu Nr.6 „Nodeva par papildus reklāmas un reklāmas nesēju, īslaicīgās reklāmas un citu informatīvu materiālu eksponēšanu publiskās vietās” 5. punkta nosacījumiem, un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 02.04.2009.sēdes atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm – par (A.Rasmanis, D.Vasmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, M.Šķēle), pret – 2 (J.Beikmanis, A.Mihaļovs), atturas – nav, nolemj:

Noraidīt SIA „Alkšņos četri vēji” lūgumu atbrīvot sabiedrību no nodevas par papildus reklāmas eksponēšanu maksāšanas, kā nepamatotu.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 202
Par mēneša atlīdzību kapitāla daļu turētāja pārstāvim

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr. 90 “Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr. 704 “Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību”, saskaņā ar kuru 15.punktu noteikts, ka “Mēneša atlīdzību valsts vai pašvaldību daļu turētāja pārstāvim nosaka ministrs, Ministru kabinets vai dome (padome) saskaņā ar šo noteikumu pielikumu”, savukārt noteikumu pielikumā (tabulas 7.aile) paredzēts kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēneša atlīdzības maksimālais apmērs latos 0 (nulle), likuma “Par pašvaldībām” 62.panta 11.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14.panta pirmo un sesto daļu, Cēsu pilsētas domes nolikuma 25.punkta 25.6.apakšpunktu, un Finanšu komitejas 2009.gada 2.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noteikt, ka ar 2009.gada 1.aprīli Cēsu pilsētas domei piederošo kapitālsabiedrību, t.i., Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vinda”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” un Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu maksas autostāvvietas”, kapitāla daļu turētāja pārstāvis, t.i., Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs, kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus pilda sava amata pienākumu ietvaros un atlīdzību par šo pienākumu pildīšanu saņem domes priekšsēdētāja noteiktās amata algas ietvaros.

2. Atzīt par spēku zaudējušu:

2.1. Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija lēmuma “Par pilnvarnieka institūcijas likvidēšanu Cēsu pašvaldības BO SIA “Cēsu maksas autostāvvietas”” (prot. Nr. 10, 22.paragrāfs) 4.punktu;

2.2. Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija lēmuma “Par pilnvarnieka institūcijas likvidēšanu Cēsu pašvaldības BO SIA “Cēsu tirgus”” (prot. Nr. 10, 23.paragrāfs) 4.punktu;

2.3. Cēsu pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumu Nr. 167 “Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 12.06.2003. lēmumā “Par kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežoti atbildību “Vinda” (prot. Nr. 12, 3.apragrāfs)” (prot. Nr. 4, 56.punkts);

2.4. Cēsu pilsētas domes 2003.gada 12.jūnija lēmuma “Par kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežoti atbildību “Vinda”” (prot. Nr. 12, 3.paragrāfs) 2.punktu.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 203
Par zemes gabala Pētera ielā 71, Cēsīs, nomu

Izskatot Austra Kerliņa iesniegumus (reģ.Nr.260/F-1-23, 27.03.2009.; reģ.Nr.264/F-1-23, 31.03.2009.), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 4.līdz 14.punktu un 40.punktu, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2009.gada 31.marta priekšlikumu (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2009.gada 2.aprīļa atzinumu (prot.Nr.5) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 2009.gada 2.aprīļa atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Austri Kerliņu par zemes gabalu Pētera ielā 71, Cēsīs (kadastra Nr.4201-008-1035), uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar 2009.gada 1.maiju.

2. Iznomājamā zemes gabala platība 5927 m2.

3. Nekustamā īpašuma pašreizējais lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas objektu apbūve (1001).

4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri, nosakot šādu nomas maksas samaksas kārtību:

4.1. 2009.gadā veikt nomas maksu par zemes gabala Pētera ielā 71, Cēsīs, daļu 3000 m² platībā, sākot ar 01.05.2009.;

4.2. ar 2010.gada 1.janvāri veikt nomas maksu par visu zemes gabalu Pētera ielā 71, Cēsīs, 5927 m² platībā, kā arī 2009.gadā nesamaksāto nomas maksu par 2927m²;

4.3. nomas maksa veicama vienu reizi ceturksnī, saskaņā ar iznomātāja rēķiniem.

5. Zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām noteikšanas izdevumus, kas radušies zemes gabala iznomātājam, sedz zemes gabala nomnieks, noslēdzot zemes nomas līgumu.

6. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

7. Ar 01.05.2009. zemes nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par visu zemes gabalu Pētera ielā 71, Cēsīs, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.

9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

10. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010).

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 204
Par grozījumiem 30.08.2006. Zemes gabalu nomas līgumā Nr. 2-7-73/2006.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 12.12.2008. Grozījumiem likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 02.04.2009. atzinumu (prot. Nr.5) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 02.04.2009. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noteikt atlikto maksājumu zemes nomas maksai, kas aprēķināma SIA „Property Development”, reģ. Nr. 40003780907, juridiskā adrese Vietalvas iela 1, Rīga, LV-1009, saskaņā ar 30.08.2006. Zemes gabalu nomas līgumu Nr. 2-7-73/2006 un 27.05.2008. Grozījumiem 24.08.2006. zemes nomas līgumā Nr. 2-7-73/2008 par laika periodu no 01.04.2009. līdz 31.12.2010. par kopējo summu LVL 3179,72 (trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit deviņi lati 72 santīmi (bez PVN)). Aprēķinot nomas maksu, tiek saglabāta 27.05.2008. Grozījumu 24.08.2006. zemes nomas līgumā Nr. 2-7-73/2008 2. punktā fiksētā zemes nomas maksa (bez PVN), kas noteikta, pamatojoties uz 30.10.2007. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”.

2. Apstiprināt lemjošās daļas 1. punktā minētās zemes nomas maksas par laika periodu no 01.04.2009. līdz 31.12.2010. nomaksas grafiku:

Līdz 2011. gada 31. martam – LVL 794,93 (septiņi simti deviņdesmit četri lati 93 santīmi (bez PVN));

Līdz 2011. gada 30. jūnijam – LVL 794,93 (septiņi simti deviņdesmit četri lati 93 santīmi (bez PVN));

Līdz 2011. gada 30. septembrim – LVL 794,93 (septiņi simti deviņdesmit četri lati 93 santīmi (bez PVN));

Līdz 2011. gada 20. decembrim – LVL 794,93 (septiņi simti deviņdesmit četri lati 93 santīmi (bez PVN)).

3. Grozīt 30.08.2006. Zemes gabalu nomas līguma Nr. 2-7-73/2006 4. daļas „Līguma īstenošanas posmi” 4.1 punkta 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 un 4.1.6 apakšpunktos noteikto darbību uzsākšanas termiņu (ar būvprojektēšanu un būvdarbiem saistīti pasākumi), nosakot, ka minētās darbības uzsākamas ne vēlāk kā 01.01.2011.

4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot grozījumus 30.08.2006. Zemes gabalu nomas līgumā Nr. 2-7-73/2006.

5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 205
Par Cēsu pilsētas domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, 61.pantu un ņemot vērā izmaiņas Cēsu pilsētas domes darbinieku sastāvā, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumu „Par Cēsu pilsētas domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju” (prot. Nr. 13, 55.punkts).

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: A.MIHAĻOVS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi: J.ROZENBERGS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors A.ZERNE, Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas vadītāja I.MERCS, Cēsu pilsētas domes Komunālās nodaļas vadītājs E.JANELSIŅA, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriste I.SIRMĀ, Cēsu pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 206
Par Cēsu pilsētas domes 25.05.2005. lēmuma „Par Apstādījumu aizsardzības komisiju” (prot. Nr. 13, 49.punkts) atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 29.03.2007. lēmumu „Par Cēsu pilsētas domes Kokaugu aizsardzības komisiju” (prot. Nr.6, lēmums Nr. 180), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 25.05.2005. lēmumu „Par apstādījumu komisiju” (prot. Nr. 13, 49.punkts).

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 207
Par Cēsu pilsētas domes Kokaugu aizsardzības komisiju

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, 61.pantu un ņemot vērā izmaiņas Cēsu pilsētas domes darbinieku sastāvā, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 29.03.2009. lēmumu „Par Cēsu pilsētas domes Kokaugu aizsardzības komisiju” (prot. Nr. 6, lēmums Nr.180).

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Kokaugu aizsardzības komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: I.MERCS, Cēsu pilsētas domes Komunālās nodaļas vadītājs

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: T.GAILĪTE, Valsts meža dienesta Cēsu virsmežniecības Ieriķu mežniecības mežsargs

Komisijas locekļi: M.SESTULIS, Cēsu virsmežniecības virsmežzinis G.POLUCKA, GNP administrācijas valsts vides vecākā inspektore A.BUKEJA, Cēsu pilsētas domes Komunālās nodaļas komunālinženiere, komisijas sekretāre

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 208
Par Cēsu pilsētas domes Administratīvo komisiju

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, 61.pantu un ņemot vērā izmaiņas Cēsu pilsētas domes darbinieku sastāvā, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumu „Par Cēsu pilsētas domes Administratīvo komisiju” (prot. Nr. 13, 23.punkts).

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Administratīvo komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: J.BLAUS, SIA „Cēsu siltumtīkli” direktors

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: E.JANELSIŅA, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriste

Komisijas locekļi: V.SVIĶIS, Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks Dz.STRAUTA, Cēsu pilsētas pašvaldības Sociālās pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras Sociālās palīdzības un dzīvokļu jautājumu nodaļas vadītāja

Komisijas sekretāre: I.RUDZĪTE, Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas Administratīvo lietu inspektore

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 209
Par Cēsu pilsētas domes Administratīvo komisijas Bērnu lietu apakškomisiju

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, 61.pantu un ņemot vērā izmaiņas Cēsu pilsētas domes darbinieku sastāvā, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumu „Par Cēsu pilsētas domes Nepilngadīgo lietu administratīvo komisiju” (prot. Nr. 13, 24.punkts).

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: A.SKRASTIŅŠ, Valsts Probācijas dienesta Cēsu nodaļas vadītāja vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: S.RATNIKA, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriste

Komisijas locekļi: Dz.KOZAKA, Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas izglītības metodiķe I.ORLOVSKA, Cēsu rajona Policijas pārvaldes Nepilngadīgo lietu inspekcijas inspektore V.SUHĀNOVS, Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas Administratīvās uzraudzības nodaļas priekšnieks S.PUTĀNE, Cēsu pilsētas Vecāku domes priekšsēdētāja L.PĒTERSONE, Cēsu pilsētas pašvaldības Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras speciāliste darbam ar bērniem un ģimeni

Komisijas sekretāre: I.RUDZĪTE, Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas administratīvo lietu inspektore.

3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvo lietu komisijas Bērnu lietu apakškomisijai (priekšsēdētājs A.Skrastiņš) līdz 07.05.2009. izstrādāt un aktualizēt komisijas nolikumu.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 210
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 25.05.2006. lēmumā „Par Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 10, 39.punkts)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, 61.pantu un ņemot vērā izmaiņas Cēsu pilsētas domes darbinieku sastāvā, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

1. Grozīt Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas nolikuma 5. punktu izsakot to šādā redakcijā:

„5. Komisijas priekšsēdētājs: J.ROZENBERGS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: A.MIHAĻOVS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi: D.TRAPENCIERE, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja V.KRASTIŅŠ, Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs, Būvvaldes vadītājs J.ZLAUGOTNIS, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts Z.JĒKABSONE, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, būvvaldes vadītāja vietniece I.ĀDAMSONE, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas projektu un vides speciāliste R.KLĀVA, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 211
Par Cēsu pilsētas domes Dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisiju

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, 61.pantu un ņemot vērā izmaiņas Cēsu pilsētas domes darbinieku sastāvā un amata nosaukumos, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumu „Par dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisijas sastāvu” (prot. Nr. 13, 48.punkts).

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Dzīvojamo māju īpašumu komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: J.ROZENBERGS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors

Komisijas locekļi: A.MALNAČA, Cēsu pilsētas domes nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženiere

Ģ. BEIKMANIS, SIA „CDzP” valdes priekšsēdētājs Z.JĒKABSONE, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, būvvaldes vadītāja vietniece

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 212
Par Cēsu pilsētas domes Iepirkuma komisiju būvprojektēšanai un būvdarbiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, 61.pantu un ņemot vērā izmaiņas Cēsu pilsētas domes darbinieku sastāvā un amata nosaukumos, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 25.05.2006. lēmumu „Par iepirkuma komisiju būvprojektēšanai un būvdarbiem” (prot. Nr. 10., 342.punkts).

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes iepirkumu komisiju būvprojektēšanai un būvdarbiem” šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: A.MIHAĻOVS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: V.KRASTIŅŠ, Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs, būvvaldes vadītājs

Komisijas locekļi: J.ROZENBERGS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors A.ZERNE, Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas vadītāja

Komisijas sekretāre: D.BERNOVSKA, Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 213
Par konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas sastāva apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, 61.pantu un ņemot vērā izmaiņas Cēsu pilsētas domes darbinieku sastāvā un amata nosaukumos, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 29.03.2007. lēmumu „Par konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas apstiprināšanu” (prot. Nr. 7, lēmuma Nr. 178).

2. Apstiprināt konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: A.MIHAĻOVS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: J.ZLAUGOTNIS, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts

Komisijas locekļi: J.ROZENBERGS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors Z.JĒKABSONE, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, būvvaldes vadītāja vietniece L.URBANOVIČS, Cēsu pilsētas būvinspektors

Komisijas sekretāre: D.BERNOVSKA, Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 214
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 27.03.2008. lēmumā „Par konkursa „Būve 200..” komisijas un nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 6, lēmuma Nr. 292)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, 61.pantu un ņemot vērā izmaiņas Cēsu pilsētas domes darbinieku sastāvā un amata nosaukumos, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

Grozīt konkursa komisijas „Būve 200...” nolikuma 4.punktu izsakot to šādā redakcijā:

„4. Komisijas priekšsēdētājs: J.ŽAGARS, Cēsu pilsētas domes deputāts

Komisijas locekļi: V.GASIŅA, LDPAB Cēsu nodaļas valdes priekšsēdētāja J.ZLAUGOTNIS, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts V.KRASTIŅŠ, Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs D.BERNOVSKA, Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre I.ĀDAMSONE, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas projektu un vides speciāliste L.URBANOVIČS, Cēsu pilsētas būvinspektors

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 215
Par Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, 61.pantu un ņemot vērā izmaiņas Cēsu pilsētas domes darbinieku sastāvā un amata nosaukumos, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumu „Par Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvu” (prot. Nr. 13, 45.punkts).

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: A.MIHAĻOVS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: J.ROZENBERGS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors

Komisijas locekļi: Z.JĒKABSONE, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, būvvaldes vadītāja vietniece M.ŠĶĒLE, Cēsu pilsētas domes deputāts S.RATNIKA, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriste A.RASMANIS, Cēsu pilsētas domes deputāts V.KRASTIŅŠ, Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs, būvvaldes vadītājs

Komisijas sekretāre: A.MALNAČA, Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīkotāja

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 216
Par Cēsu pilsētas domes Personāla atlases un pieņemšanas komisiju

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, 61.pantu un ņemot vērā izmaiņas Cēsu pilsētas domes darbinieku sastāvā un amata nosaukumos, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumu „Par Cēsu pilsētas domes personāla atlases un pieņemšanas komisiju” (prot. Nr.13, 43.punkts).

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Personāla atlases un pieņemšanas komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: J.ROZENBERGS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors

Komisijas sekretāre: S.GRANTIŅA, Cēsu pilsētas domes Administratīvās nodaļas personāla inspektore

Komisijas locekļi: G.ŠĶENDERS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks S.RATNIKA, Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriste Attiecīgās nodaļas vadītājs, kurā nepieciešams darbinieks

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 217
Par Cēsu pilsētas domes Simbolikas komisiju

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, 61.pantu un ņemot vērā izmaiņas Cēsu pilsētas domes darbinieku sastāvā un amata nosaukumos, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – 1 (deputāts D.Vasmanis), nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumu „Par Cēsu pilsētas domes Simbolikas komisijas sastāvu” (protokols Nr. 13, 42.punkts).

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Simbolikas komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: D.VASMANIS, Cēsu pilsētas domes deputāts

Komisijas locekļi: I.KARLSBERGA, Cēsu pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste V.KĻAVIŅŠ, Cēsu pilsētas mākslas skolas direktors

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 218
Par Cēsu pilsētas domes Tehniskā nodrošinājuma iepirkuma komisiju

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, 61.pantu un ņemot vērā izmaiņas Cēsu pilsētas domes darbinieku sastāvā un amata nosaukumos, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 25.05.2006. Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par domes tehniskā iepirkuma komisiju” (protokols Nr. 4, 145.punkts).

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Tehniskā nodrošinājuma iepirkuma komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: J.ROZENBERGS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors

Komisijas locekļi: I.SIRMĀ, Cēsu pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja A.RIEKSTIŅA, Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļas ekonomiste G.GĀRŠA, Cēsu pilsētas domes Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs G.GRUNDMANIS, Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma pārvaldnieks I.MERCS, Cēsu pilsētas domes Komunālās nodaļas vadītājs

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 219
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmumā „Par Cēsu pilsētas Transporta kustības organizācijas komisijas nolikumu” (protokols Nr. 7, 34.punkts)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, 61.pantu un ņemot vērā izmaiņas Cēsu pilsētas domes darbinieku sastāvā un amata nosaukumos, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

Grozīt Cēsu pilsētas domes 13.04.2006. lēmuma „Par Cēsu pilsētas Transporta kustības organizācijas komisijas nolikumu” (prot. Nr.7, 34.punkts) komisijas nolikuma IV daļu izsakot to šādā redakcijā:

„IV komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs: G.ŠĶENDERS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs

Komisijas locekļi: A.MIHAĻOVS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.ROZENBERGS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors J.ZLAUGOTNIS, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts D.TRAPENCIERE, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja D.OZOLIŅŠ, Cēsu pilsētas domes Komunālās nodaļas komunālinženieris V.SVIĶIS, Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks A.PĀŽE, Cēsu rajona Policijas pārvaldes ceļu policijas priekšnieks U.PLENDIŠĶIS, VAS „Latvijas valsts ceļi” Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas vadītājs J.BEIKMANIS, Cēsu pilsētas domes deputāts J.SUSEKLIS, pieaicināts konsultants transporta drošības jautājumos J.BĀLIŅŠ, pieaicināts konsultants transporta drošības jautājumos J.MARKOVS, Vidzemes vēstures un tūrisma centra saimnieciskās nodaļas vadītājs V.KRASTIŅŠ, Cēsu pilsētas domes nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 220
Par Vides attīstības padomes sastāvu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, 61.pantu un ņemot vērā izmaiņas Cēsu pilsētas domes darbinieku sastāvā un amata nosaukumos, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 29.03.2007. lēmumu „Par Vides attīstības padomes sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr. 6, lēmuma Nr. 167).

2. Apstiprināt Vides attīstības padomi šādā sastāvā: I.ĀDAMSONE, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas projektu un vides speciāliste V.CAUNE, vides attīstības padomes priekšsēdētāja vietniece, arhitekte A.ZVIRGZDS, dendrologs, bioloģijas zinātņu doktors A.MIHAĻOVS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.ROZENBERGS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors J.ZLAUGOTNIS, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts I.MERCS, Cēsu pilsētas domes Komunālās nodaļas vadītājs D.TRAPENCIERE, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja J.KRŪMIŅŠ, Gaujas Nacionālā parka pārstāvis G.POLUCKA, Gaujas Nacionālā pārstāve, vides valsts inspektore D.ĶIBILDA, Cēsu rajona galvenā valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektore G.ĢEIDA, Valmieras RVP pārstāvis A.RAUBIŠKO, z/s „Kliģēni” vadītājs T.GAILĪTE, I.U. „T.G.Zaļumi” vadītāja un Cēsu virsmežniecības pārstāve V.KAŅEPS, sabiedrības pārstāvis J.KRASTIŅŠ, kultūrvēsturnieks J.ŽAGARS, Cēsu pilsētas domes deputāts J.SIRLAKS, daiļdārznieks

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 221
Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, 61.pantu un ņemot vērā izmaiņas Cēsu pilsētas domes darbinieku sastāvā un amata nosaukumos, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 25.05.2006. lēmumu „Par Cēsu pilsētas Zemes komisijas apstiprināšanu” (protokols Nr. 10., 330 punkts).

2. Apstiprināt Cēsu pilsētas Zemes komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Z. JĒKABSONE, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, būvvaldes vadītāja vietniece

Komisijas sekretāre: L.VĪGRANTE, Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženiere

Komisijas locekļi: G.ŠĶENDERS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs I.ŠĪRANTE, VZD Vidzemes reģionālās nodaļas zemes ierīcības inženiere J.ZLAUGOTNIS, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 222
Par ēku un būvju apsekošanas komisiju

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, 61.pantu un ņemot vērā izmaiņas Cēsu pilsētas domes darbinieku sastāvā un amata nosaukumos, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, D.Vasmanis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 26.05.2005. lēmumu „Par ēku un būvju apsekošanas komisijas sastāvu” (protokols Nr. 13, 54.punkts).

2. Apstiprinu ēku un būvju apsekošanas komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: L.URBANOVIČS, Cēsu pilsētas būvinspektors

Komisijas locekļi: J.ZLAUGOTNIS, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts J.AMANS, Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris Cēsu pilsētas pašvaldības Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras īpašumu pārvaldnieks, būvinženieris

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 223
Par projekta pieteikuma „Vidzemes daudzfunkcionālā mūzikas un kultūras centra izveide” iesniegšanu Kultūras ministrijā un līdzfinansējuma nodrošināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumiem „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.1. aktivitāti „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” un 2008.gada 29.decembrī saņemto Kultūras ministrijas uzaicinājumu Cēsu pilsētas domei sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu, ir sagatavots projekta pieteikums „Vidzemes daudzfunkcionālā mūzikas un kultūras centra izveide” iesniegšanai Kultūras ministrijā līdz 2009.gada 30.aprīlim.

Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Iesniegt Kultūras ministrijā projekta pieteikumu „Vidzemes daudzfunkcionālā mūzikas un kultūras centra izveide”;

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) paredzēt 2010.-2012.gada budžetā līdzfinansējumu 15 % apmērā no projekta kopējām izmaksām (projekta kopējās izmaksas sastāda 6236818,- LVL);

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 224
Par ieguldījumu Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Vides ministrijas, Cēsu pilsētas domes un Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” 2005.gada 8.martā noslēgto līgumu par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” īstenošanu, Latvijas Republikas Vides ministrijas 2008.gada 16.decembra vēstuli Nr.4.2.5-09/6448 „Par līdzekļu ieskaitīšanu projekta kontā ES Kohēzijas fonda projektam Nr.2001/LV/16/P/PE/007 „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos”, Cēsu pilsētas domes 2008.gada 29.decembra rīkojumu Nr.523-r „Par finansējuma pārskaitīšanu no pašvaldības pamatbudžeta”, Cēsu pilsētas dome ir ieskaitījusi Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” projekta norēķinu kontā Nr. LV61 TREL 9820 4204 200K B (2008.gada 29.decembra maksājuma uzdevumi Nr.Nr.4104, 4106).

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību kapitālā daļām un kapitālsabiedrībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu, un ievērojot Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” statūtu 4.sadaļas 4.1. un 4.2. punktu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Ieguldīt Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālā naudas līdzekļus EUR 148 367,32(Viens simts četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit septiņi un 32/100 eiro) (jeb LVL 104 273,15 pēc kursa 0,702804) apmērā, lai nodrošinātu projekta Nr.2001/LV/16/P/PE/007 „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” līdzfinansējumu 2008.gadā.

2. Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” valdei veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.

3. Cēsu pilsētas domes grāmatvedībai (galvenā grāmatvede S.Kūlīte) veikt attiecīgas izmaiņas grāmatvedības uzskaitē.

4. Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī ar pieejamiem finanšu līdzekļiem, lai nodrošinātu ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta realizācijai nepieciešamos līdzekļus 2009.gadā, Projekta nacionālo līdzfinansējumu atbilstoši līguma par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” īstenošanu 3.4.punktam, pašvaldības līdzfinansējumu aizstāt ar Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” finanšu līdzekļiem.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 225
Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu Cēsu rajona padomei pasākumā “Cēsu uzņēmējs 2009”

Pamatojoties uz Cēsu rajona padomes 2009.gada 07.aprīļa iesniegumu Nr.2.1-11/395, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Izsniegt bezmaksas tirdzniecības atļauju Cēsu rajona padomei izstādes “Cēsu uzņēmējs 2009” dalībfirmām un amatniekiem āra tirdzniecībai pie a/s “CATA” ēkas Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs, laika periodā no 2009.gada 24.aprīļa līdz 25.aprīlim.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 226
Par Cēsu pilsētas domes 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” , Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas domes 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

39 128 954

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

6 029 157

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 227
Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, izsoles atzīšanu par nenotikušu un privatizācijas projekta atkārtotu apstiprināšanu

Ņemot vērā, ka Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 66288 m2 platībā (kadastra Nr.4201 006 2303) un 3 pamatēkām (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 002, 4201 006 2303 003, 4201 006 2303 004), 3 būvēm (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 005, 4201 006 2303 006, 4201 006 2303 051 un 5 palīgēkām (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 007, 4201 006 2303 008, 4201 006 2303 009, 4201 006 2303 010, 4201 006 2303 011), izsoles noteikumos (apstiprināti kā pielikums privatizācijas projektam ar Cēsu pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr. 39 (prot.Nr.3, 7.p.) „Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, privatizācijas projekta apstiprināšanu”) noteiktajā termiņā neviena persona nav iesniegusi dokumentus, līdz ar to neviens pretendents nav pieteicies uz 2009.gada 14.aprīļa izsoli.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objekta privatizāciju” 40. un 41.pantu, kā arī uz Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2009.gada 14.aprīļa priekšlikumu (prot. Nr.6), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, 2009.gada 14.aprīļa izsoli.

2. Atkārtoti apstiprināt nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 66288 m2 platībā (kadastra Nr.4201 006 2303) un 3 pamatēkām (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 002, 4201 006 2303 003, 4201 006 2303 004), 3 būvēm (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 005, 4201 006 2303 006, 4201 006 2303 051) un 5 palīgēkām (kadastra apzīmējumi 4201 006 2303 007, 4201 006 2303 008, 4201 006 2303 009, 4201 006 2303 010, 4201 006 2303 011), privatizācijas projektu, saskaņā ar pielikumu.

3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Pielikums Nr.1 - Nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, privatizācijas projekts

Pielikums Nr.2 - Nekustamā īpašuma Gaujas ielā 88, Cēsīs, izsoles noteikumi

Pielikums Nr.3 - Nekustamā īpašuma pirkuma līgums

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 228
Par būvniecības ieceres par apbūvi Edvarda Treimaņa Zvārguļa ielā 14 un 16, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 12.panta pirmo daļu, LR MK noteikumiem Nr.331 “Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra pilsētas arhitekta Jāņa Zlaugotņa ziņojumu , Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Šķēle), (deputāts A.Rasmanis balsošanā nepiedalās), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par apbūvi Edvarda Treimaņa Zvārguļa ielā 14 un 16, Cēsīs, (2008.gada 19.jūnija prot. Nr.11, punkts Nr.50, lēmums Nr.574).

2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus (pielikums Nr.1).

3. Apstiprināt SIA “Rasmanis & Dankers” (reģ. Nr. 44103020463, juridiskā adrese Priekuļu iela 18, Cēsis) būvniecības ieceri par apbūvi Edvarda Treimaņa Zvārguļa ielā 14 un 16, Cēsīs.

4. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (būvvaldes vadītājs V. Krastiņš) izsniegt SIA “Rasmanis & Dankers” plānošanas un arhitektūras uzdevumu būvniecības servisa ar birstošo būvmateriālu mazumtirdzniecības uzglabāšanas novietnēm, tehnikas novietni un būvmateriālu drupināšanas novietni jaunbūvei Edvarda Treimaņa Zvārguļa ielā 14 un 16, Cēsīs, projektēšanas darbu uzsākšanai.

Pielikums - Publiskās apspriešanas par apbūvi Edvarda Treimaņa Zvārguļa ielā 14 un 16, Cēsīs, rezultāti

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 229
Par atalgojumu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju locekļiem Cēsu novada vēlēšanās

Pamatojoties uz likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 3.panta otro daļu un 21.panta trešo daļu un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumiem Nr.200 „Noteikumi par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju”, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Noteikt darba stundas tarifa likmi (t.sk. IIN, DŅ un DDVSAOI) vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem Cēsu novada domes vēlēšanās šādi:

1.1. komisijas priekšsēdētājs 2,73 (lati stundā);

1.2. komisijas sekretārs 2,67 (lati stundā);

1.3. komisijas loceklis 2,05 (lati stundā).

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (atbildīgā S.Grantiņa)

ar vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem noslēgt pakalpojuma līgumus par ar vēlēšanām saistītu pienākumu veikšanu, ņemot vērā šā lēmuma 1.punktā noteikto vienas darba stundas tarifa likmi.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 230
Par transporta kustības organizāciju Cēsu vecpilsētā

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas Transporta kustības organizācijas komisijas 2008.gada 16.oktobra atzinumu (prot. Nr.4), 2008. gada 27. novembra atzinumu (prot. Nr.5), 2008. gada 17. decembra atzinumu (prot. Nr.6) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2008.gada 30.oktobra atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Šķēle), pret – 2 (deputāti A.Mihaļovs un A.Rasmanis), atturas - nav, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 26.10.2006. lēmumu Nr.594 „Par transporta kustības organizāciju Cēsu vecpilsētā līdz Rožu laukuma rekonstrukcijai” un izteikt Cēsu pilsētas domes 10.04.2003. lēmuma „Par transporta kustības shēmu Cēsu vecpilsētā” pielikuma 1.punktu „Cēsu pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas reģenerācijas projekts” sadaļas III 2. „Transports un plānojuma struktūra” korekcijas (turpmāk tekstā – Transporta kustības shēma vecpilsētā) (prot. Nr. 8 § 19) jaunā redakcijā:

„paredzēt vienvirziena transporta kustību šādās vecpilsētas ielās: Kases ielā (no Vaļņu ielas līdz Rīgas ielai), Rīgas ielā (no Kases ielas līdz Gaujas ielai), Pils ielā (no Lielās Skolas ielas līdz Torņa ielai) Torņa ielā (no Pils ielas līdz Lielai Skolas ielai), Lielā Skolas ielā (no Torņa ielas līdz Pils ielai), Lielā Katrīnas ielā (no Palasta ielas līdz Rožu laukuma DR robežai), Rožu laukuma DR robežojošā iela (no Lielās Katrīnas ielas līdz Rīgas ielai), Lielā Kalēja iela (no Lielās Katrīnas ielas līdz Līvu laukumam), Mazā Katrīnas iela (no Lielās Katrīnas ielas līdz Lielai Līvu ielai), Mazā Kalēju iela (no Mazās Katrīnas ielas līdz Lielai Kalēju ielai), Lielā Līvu iela (no Lielās Katrīnas ielas līdz Gaujas ielai); paredzēt divvirziena transporta kustību šādās vecpilsētas ielās: Lielā Skolas iela (no Vienības laukuma līdz Pils ielai), Torņa ielā (no Torņa ielas 3 nama līdz Rožu laukumam), Mazā Katrīnas iela (no Lielās Līvu ielas līdz nekustamam īpašumam Rīgas ielā 34, strupceļš);paredzēt granīta bruģa ātrumu ierobežojošos vaļņus: Rīgas ielā pirms Rožu laukuma un Līvu laukuma un Lielā Katrīnas ielā pirms Rožu laukuma ”

2. Uzdot Cēsu pilsētas Komunālai nodaļai (vadītājs I.Mercs) organizēt satiksmes zīmju uzstādīšanu atbilstoši apstiprinātajai Transporta kustības shēmai.

3. Uzdot Cēsu pilsētas Pašvaldības policijai (policijas priekšnieks V.Sviķis), savas kompetences ietvaros, nodrošināt transporta kustības shēmā minēto pasākumu ievērošanas kontroli.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 231
Par 18.09.2007. Zemes gabala nomas līguma Nr. 2-7-35/2007 izbeigšanu pirms termiņa

Pamatojoties uz to, ka SIA „Marno J” līdz šim nav uzsākusi Nomas līguma 4. punktā ar būvniecību paredzētās darbības: nav izņēmusi Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, nav izstrādājusi būvprojektu, un veikusi būvdarbus zemes gabalā Valmieras ielā 1, Cēsīs, kā arī SIA „Marno J” 26.03.2009. iesniegumā apliecināto sākotnēji plānotā būvniecības apjoma Cēsīs, Valmieras ielā 2 un Cēsīs, Dzintara ielā 3 samazinājumu, VUGD Cēsu brigādes 04.03.2009. iesniegumu, saskaņā ar 18.09.2007. Nomas līguma 7.3 punkta 7.3.1 apakšpunktu: „Līgumu pirms termiņa var izbeigt, Pusēm rakstveidā par to vienojoties” un 7.4 punktu: „Ja Līgums tiek izbeigts, Līdzējiem par to vienojoties, Līguma izbeigšanas sekas nosaka attiecīgā vienošanās”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 13. un 14. punktu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Piekrist izbeigt pirms termiņa 18.09.2007. starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un SIA „Marno J” (Nomnieks), reģ. Nr. 40003529233, juridiskā adrese Šķūņu iela 15, Rīga, LV-1050, turpmāk abi kopā saukti – Līdzēji, noslēgto līgumu par zemes gabala Valmieras ielā 1, Cēsīs, daļas 3522 m2 platībā, nomu ar 2009. gada 16. aprīli, ar nosacījumu, ka:

1.1 Līdzēji (vai to saistību pārņēmēji nākotnē) apņemas noslēgt savstarpēju zemes gabala nomas līgumu par Iznomātāja izvēlētu zemes gabalu un Nomnieks apņemas veikt vieglo automašīnu stāvlaukuma būvprojektēšanas un būvdarbus sastāvā un apjomā, kādu noteiks nepieciešamo autostāvvietu aprēķins saskaņā ar zemes gabalu Valmieras ielā 2, Cēsīs un Dzintara ielā 3, Cēsīs Nomnieka, SIA „Marno J”, Cēsu pilsētās domē iesniegto zemes gabalu Valmieras ielā 2, Cēsīs un Dzintara ielā 3, Cēsīs apbūves priekšlikumu, optimizējot iepriekšizstrādāto būvprojektu.

2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Vienošanos 18.09.2007. līgumam par zemes gabala Valmieras ielā 1, Cēsīs daļas nomu ar 2009. gada 16. aprīli.

3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J. Rozenbergam.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 232
Par zemes gabala Valmieras ielā 1, Cēsīs daļas nomu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 13. un 14. punktu, 77. panta ceturto daļu, Būvniecības likuma 11. panta pirmo un otro daļu, 30.10.2007. LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7. punktu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Nodot nomā ar apbūves tiesībām, t.i. tiesībām būvēt uz zemes gabala daļas Nomniekam piederošu atsevišķu īpašuma objektu bez tiesībām reģistrēt to zemesgrāmatā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, turpmāk – VUGD, reģ. Nr. 90000049834, juridiskā adrese Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050, turpmāk – Nomnieks, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201-005-1003 Valmieras ielā 1, Cēsīs, daļu 321 m2 platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā, zemes robežu plāns pielikumā) pagaidu garāžas ugunsdzēsības – glābšanas automašīnas Renault-Karax novietošanai būvniecībai VUGD Cēsu brigādes vajadzībām (būvprojekta izstrāde un būvdarbi), sākot ar 17.04.2009. līdz VUGD Cēsu brigādes depo ēkas Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs būvniecības pabeigšanai, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2011.

2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 01.11.2007., kas, pamatojoties uz VZD Vidzemes reģionālās nodaļas 27.05.2008. Izziņu Nr. 11-39V2/61, sastāda LVL 104,86 (viens simts četri lati 86 santīmi) gadā (bez PVN).

3. Pieņemt zināšanai, ka nomas zemes platība var mainīties saskaņā ar izstrādāto būvprojektu, un nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

4. Nomnieks papildus nomas maksai Iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

5. Nomnieks ir informēts, ka uz lēmuma pieņemšanas brīdi uz zemes gabala Valmieras ielā 1, Cēsīs atrodas zemes robežu plānā un zemesgrāmatā atzīmētie nekustamā īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumi.

6. Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Zemes nomas līgumu.

7. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).

8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J. Rozenbergam.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 233
Par projekta pieteikuma „100 grami sāls” iesniegšanu Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas projektu konkursam „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībai”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas 2009. gada 25. marta apstiprināto valsts programmu īstenošanas kārtību Nr. 2-1.1/108 un izsludināto atklāto projekta iesniegumu atlasi, ir sagatavots projekta pieteikums „100 grami sāls” iesniegšanai Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijai.

Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Iesniegt Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas, projektu konkursam „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā” projekta pieteikumu „100 grami sāls”;

2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone).

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 234
Par ziedojuma pieņemšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 19. punktu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu un Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” 3. punktu (protokols Nr. 18, 40. punkts) un ņemot vērā Cēsu pilsētas domes deputāta Raita Sijāta 2009. gada 12. februāra iesniegumu (reģistrēts ar Nr.139/F-1-25) un Cēsu pilsētas domes deputāta Jura Žagara 2009. gada 12. februāra iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 142/F-1-25), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Atļaut Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” pieņemt ziedojumus aģentūras darba organizācijai – pabalstiem komunālajiem pakalpojumiem un trūcīgo un maznodrošināto ēdināšanai:

no Cēsu pilsētas domes deputāta Raita Sijāta - 20% apmērā no viņa ikmēneša deputāta atalgojuma; no Cēsu pilsētas domes deputāta Jura Žagara - 50% apmērā no viņa ikmēneša deputāta atalgojuma.

2. Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I. Sietiņsone) izlietot ziedotos naudas līdzekļus atbilstoši ziedojuma mērķim.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B. Kuplai.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 235
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 26.03.2009. lēmumā Nr.124 „Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.10. pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2009.gada 22.janvāra lēmumu Nr.10 (prot.Nr.1, 10.punkts) „Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.10.) uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” ir izstrādāta grozījumu 1.redakcija. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 47. punktu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, A.Mihaļovs, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

1. Papildināt Cēsu pilsētas domes 26.03.2009. lēmuma Nr.124 (protokols Nr.5, 11.punkts) 1.pielikuma 4.6. punktu šādā redakcijā:

10. svītrot II daļas 28.1.3. punktu

2. Kontroli par lēmuma izpildi veic Cēsu pilsētas domes izpilddirektors J.ROZENBERGS

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 236
Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka A.Mihaļova atvaļinājumu

Pamatojoties uz likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” 15.panta 5.daļu un Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Andra Mihaļova 16.04.2009. iesniegumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, (deputāts A.Mihaļovs balsošanā nepiedalās), nolemj:

1. Piešķirt Andrim Mihaļovam, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam, no 05.05.2009. līdz 12.05.2009. (ieskaitot) ikgadējoatvaļinājumu.

2. Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka A.Mihaļova darba pienākumus, saskaņā ar 23.10.2008. Saistošo noteikumu „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” 25.9. punktu, šajā laikā veic Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints Šķenders.

 2009.gada 16. aprīļa protokols nr.6       Lēmuma nr. 237
Par Cēsu pilsētas pašvaldības 2008.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas „Dome (padome) var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome (padome) var:” 2.punktu „apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu „Saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.” , Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, J.Beikmanis, G.Bērziņa, A.Mihaļovs, D.Vasmanis, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret - nav, atturas - nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības 2008.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.

Bilances kopsummu

- LVL

47 571 028

2.

Pārskata gada budžeta izpildes rezultātu

- LVL

8 716 320 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv