Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 14.maija protokols nr.8

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 259Par Cēsu rajona investīciju projekta LV 0059 „Vidzemes uzņēmējdarbības un inovāciju centrs. Inovācija caur partnerību” nodošanu Cēsu novadam2009.gada 14.maija protokols nr.8       Lēmuma nr.  259
Par Cēsu rajona investīciju projekta LV 0059 „Vidzemes uzņēmējdarbības un inovāciju centrs. Inovācija caur partnerību” nodošanu Cēsu novadam
Ziņo: G.Šķenders,  domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 6.punktu, 15.pantu, 21.panta pirmās daļas 17. un 27. punktu, 19.06.2008. Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 7.panta otro daļu, 02.09.2008. MK noteikumiem Nr.713 „Rajona pašvaldības reorganizācijas kārtība" 8.pantu un 10.pantu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm – par (A.Rasmanis, J.Beikmanis, M.Niklass, G.Bērziņa, R.Sijāts, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – 2 (deputāti M.Šķēle un A.Mihaļovs), atturas – nav, (balsošanā nepiedalās G.Šķenders), nolemj:
 
Pārņemt Cēsu novadam Cēsu rajona investīciju projektu LV 0059 „Vidzemes uzņēmējdarbības un inovāciju centrs. Inovācija caur partnerību”, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:
1.      Ēka Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs, (Kad.Nr.4201-004-0101-002) tiek nodota Cēsu novada īpašumā vai par ēkas nomu tiek noslēgt nomas līgums uz 25 gadiem līdz 2034.gadam.
2.      Tiek nodrošināts un Cēsu novadam nodots projekta īstenošanai nepieciešamais priekšfinansējums. Lūgt Cēsu rajona padomi ņemt aizņēmumu 350 000 EUR apmērā Valsts Kasē rekonstrukcijas darbu veikšanai projektam “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs. Inovācija caur partnerību” ietvaros. Garantēt pārņemt aizņēmuma atmaksu pēc Cēsu rajona padomes reorganizācijas.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv