Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 7.jūnijs   Vārda dienu svin: Gaida, Arnis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūnijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 18.jūnija protokols nr.10

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 312Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 2009.gada vasaras sezonā  pasākumu ietvaros Pils parkā, Rožu laukumā un Pils dārzā
2313Par projekta iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam
3 314Par zemes gabalu Zvirbuļu ielā 20, Cēsīs, un Dzelzceļa ielā 1, Cēsīs, izveidošanu
4 315Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma Lapsu ielā 15, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
5 316Par nekustamā īpašuma Dzintara  ielā 24, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
6 317Par nekustamā īpašuma Dzintara  ielā 26, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
7 318Par nekustamā īpašuma Noras ielā 8, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
8 319Par nekustamā īpašuma Noras ielā 22, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
9 320Par nekustamā īpašuma Amatas  ielā  6, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
10 321Par nekustamā īpašuma Amatas  ielā  17, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
11 322Par nekustamā īpašuma Ezera  ielā 30, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
12 323Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.10. pirmās redakcijas pieņemšanu par galīgo redakciju
13 324Par Cēsu pilsētas pieteikuma 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsētas titulam apstiprināšanu
14 325Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nodošanu atsavināšanai
15 326Par gadatirgu grafika apstiprināšanu Cēsu tirgū, 2009. gada 2. pusgadam
16 327Par adreses maiņu ēkai Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Cēsīs
17328Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu
18329Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, daļas nomu
19 330Par vieglās  automašīnas  VAZ 2110 atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu
20 331Par ziedojuma pieņemšanu
21 332Par ziedojuma pieņemšanu
22 333Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 09.02.2006. lēmumā Nr. 84 „Par telpu nomu Cēsīs, Rīgas ielā 23” un 01.03.2006. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.1 (2-7-7/2006)
23 334Par Cēsu pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušu
24  335Par pusdienu apmaksu bērniem, kuri apmeklē Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionālas attīstības traucējumiem un bērniem, kuri tiek apmācīti speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem
25 336Par izmaiņām Cēsu pilsētas pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
26 337Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
27 338Par ziedojuma pieņemšanu
28 339Par ziedojuma pieņemšanu
29 340Par ziedojuma pieņemšanu
30 341Par Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” izsludinātā projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu
31 342Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 312
Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 2009.gada vasaras sezonā  pasākumu ietvaros Pils parkā, Rožu laukumā un Pils dārzā
Ziņo: J.Rozenbergs, domes izpilddirektors
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā”, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
2009. gada vasaras sezonā Pils parkā, Rožu laukumā un Pils dārzā atļaut pārdot un lietot uz vietas bezalkoholiskos dzērienus, alkoholiskos dzērienus, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz 6 (sešus) tilpumprocentus un / vai alu ar dažādām (t. sk. Siltām) uzkodām kompleksā, kā arī atļaut tirgot alkoholiskos dzērienus VDT izrādes „Latviešu laiks”norises laikā Pils dārzā.
Vasaras sezonas pasākumu datumi, pasākumu nosaukumi, norises vietas un pasākumu laiks:
 
  Datums Pasākums Vieta Laiks
  20.06. VDT izrāde „Latviešu laiks” Pils dārzs 19.00 – 24.00
  21.06. VDT izrāde „Latviešu laiks” Pils dārzs 19.00 – 24.00
  23.06 Jāņu dienas tirdziņš Rožu laukums 09.00 – 16.00
  26.06. VDT izrāde „Latviešu laiks” Pils dārzs 19.00 – 24.00
  27.06. VDT izrāde „Latviešu laiks” Pils dārzs 19.00 – 24.00
  03.07. Dziesma manai paaudzei Pils parks 19.00 – 24.00
  18.07. Nora Bumbieres piemiņas koncerts Pils parks Laiks tiks precizēts
  28.07. Gruzijas filmu vakars Pils dārzs 22.00 – 24.00
  29.07. Gruzijas filmu vakars Pils dārzs 22.00 – 24.00
  04.08. Gruzijas filmu vakars Pils dārzs 22.00 – 24.00
  05.08. Gruzijas filmu vakars Pils dārzs 22.00 – 24.00
  07.08. VDT izrāde „Latviešu laiks” Pils dārzs 19.00 – 24.00
  08.08. Jāņa Stībeļa koncerts Pils parks 21.00 – 24.00
  09.08. VDT izrāde „Latviešu laiks” Pils dārzs 19.00 – 24.00
  11.08. Gruzijas filmu vakars Pils dārzs 22.00 – 24.00
  12.08. Gruzijas filmu vakars Pils dārzs 22.00 – 24.00
  21.08. Humora vasara ar „Baltajiem lāčiem” Pils parks 19.00 – 23.00
 
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram  J.Rozenbergam.
 


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 313
Par projekta iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu, Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumu Nr.301 “Par Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldību apvienošanās projekta apstiprināšanu”, Izglītības un zinātnes ministrijas 29.01.2008. vēstuli Nr.1-14/610, Cēsu rajona padomes 23.12.2008. lēmuma  “Par rajona pašvaldības reorganizācijas plāna  apstiprināšanu “ (prot. Nr.13; p.17) 7.punktu, Cēsu rajona padomes 26.05.2009. lēmumu “Par grozījumiem Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plānā” (prot.Nr.7; p.6), uz Izglītības un zinātnes ministrijas 15.05.2009. vēstuli Nr.1-07/3932, Cēsu rajona padomes 26.05.2009. lēmumu „Par līdzfinansējumu Cēsu sanatorijas internātpamatskolai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam”( prot. Nr.7; 9.p.) un, lai uzlabotu Cēsu sanatorijas internātpamatskolas infrastruktūru, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.   Iesniegt projekta pieteikumu dalībai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.1. apakšaktivitātē „Speciālās izglītības infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” par summu Ls 98 392,00, paredzot līdzfinansējumu Ls 14 639,00.
2.   Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 
 


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 314
Par zemes gabalu Zvirbuļu ielā 20, Cēsīs, un Dzelzceļa ielā 1, Cēsīs, izveidošanu
Ziņo: Zemes komisijas priekšsēdētāja Z.Jēkabsone
    Lai sagatavotu uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā dzelzceļa joslas zemes, pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to reģistrēšanu zemesgrāmatās” un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 05.06.2009 atzinumu Nr.13 (prot. Nr.6), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Izveidot jaunu zemes gabalu no zemes gabaliem ar kadastra Nr. 4201 009 0319, 4201 009 0420, 4201 009 0902 un 4201 009 0805 un piešķirt tam adresi Zvirbuļu iela 20, Cēsis (robežās saskaņā ar plāna skici pielikumā Nr.1). Zemes gabala platība 168870 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā.
 
2.      Izveidot jaunu zemes gabalu no zemes gabaliem ar kadastra Nr. 4201 002 0510, 4201 002 0616 un daļas no Nr. 4201 002 0621 un piešķirt tam adresi Dzelzceļa iela 1, Cēsis (robežās saskaņā ar plāna skici pielikumā Nr.2). Zemes gabala platība 62767 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā.
 
3.      Zemes gabalu lietošanas mērķis- satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā - 1101).
 
4.      Neiebilst zemes gabalu Zvirbuļu ielā 20, Cēsīs, un Dzelzceļa ielā 1, Cēsīs, reģistrēšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.
 
5.      Noteikt, ka zemes gabala ar kadastra Nr. 4201 002 0621 atlikušās daļas (saskaņā ar plāna skici pielikumā Nr.2) iekļaujamas pieguļošo zemes gabalu ar kadastra Nr. 4201 002 0618 (Valmieras iela) un ar kadastra Nr. 4201 002 0619 (Jāņa Poruka iela) robežās.
 
6.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (vad. I. Sirmā) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai.
 
7.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 315
Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma Lapsu ielā 15, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
           
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 09.06.2005. apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. - 2017.” zemes gabals Lapsu ielā 15, Cēsīs, nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai kā rekreācijas un skvēru teritorija.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA „MerKo”, reģ. Nr. LV40003335702, veikto zemes gabala Lapsu ielā 15, Cēsīs, kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 06.03.2009. atzinumu Nr.8 (prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piešķirt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0803 adresi Lapsu ielā 15, Cēsīs.
2.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Lapsu ielā 15, Cēsīs, kas sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar platību 0.8493 ha (8493 m2), kadastra apzīmējums 4201 004 0803, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
3.      Zemes lietošanas mērķis – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501).
4.      Zemes gabala apgrūtinājumi – 020302 - aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.1565 ha, 020402 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 0.0522 ha, 02050601 - aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20 kilovoltiem – 0.0001 ha, 030802 – aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorija (sudrabvītols) – 0.0106 ha, 04020102 – aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (Ruckas muižas apbūve un parks ar parka arhitektūru) – 0.8493 ha.
5.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
7.      Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals atrodas uz vēsturiskā zemes gabala Vaives iela 2, Lapsu iela 3, atdalīta no Ruckas muižas, atrašanās vieta Cēsu pilsētā, kura īpašnieks līdz 1940. gada 21.jūlijam nav zināms.
 


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 316
Par nekustamā īpašuma Dzintara  ielā 24, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumu Nr. 754 (prot. Nr.16,18.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 24, Cēsīs” ar 01.09.2008. izbeigtas zemes lietošanas tiesības zemes gabala Dzintara ielā 24, Cēsīs, lietotājai Jeļenai Puriņai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu un SIA „Latīpašums – Mērniecības birojs”, reģ. Nr. LV44103028861, veikto zemes gabala Dzintara ielā 24, Cēsīs, kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 16.01.2009. atzinumu Nr.1 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Dzintara ielā 24, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 002 0309, kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.0626 ha (626 m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
3.      Zemes gabala virszemes apgrūtinājumi – 010909 - ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.0041 ha, 020302 – aizsargjoslas teritorija gar Dzintara ielu – būvlaide – 0.0108 ha, 02050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciematos līdz 20 kV - 0.0016 ha, 060201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve – 0.0094 ha, 060201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve – 0.0031 ha.
4.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam. 


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 317
Par nekustamā īpašuma Dzintara  ielā 26, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumu Nr. 755 (prot. Nr.16, 19.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 26, Cēsīs” ar 01.09.2008. izbeigtas zemes lietošanas tiesības zemes gabala Dzintara ielā 26, Cēsīs, lietotājam Anatolijam Tolstiham.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu un SIA „Latīpašums – Mērniecības birojs”, reģ. Nr. LV44103028861, veikto zemes gabala Dzintara ielā 26, Cēsīs, kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 16.01.2009. atzinumu Nr.2 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Dzintara ielā 26, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 002 0308, kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.0634 ha (634 m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
3.      Zemes gabala virszemes apgrūtinājumi – 010909 - ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.0607 ha, 020302 – aizsargjoslas teritorija gar Dzintara ielu – būvlaide – 0.0109 ha, 02050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciematos līdz 20 kV - 0.0014 ha, 060201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve – 0.0087 ha, 060201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve – 0.0044ha.
4.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 318
Par nekustamā īpašuma Noras ielā 8, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumu Nr. 756 (prot. Nr.16, 20.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Noras ielā 8, Cēsīs” ar 01.09.2008. izbeigtas zemes lietošanas tiesības zemes gabala Noras ielā 8, Cēsīs, lietotājam Jānim Simsonam.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu un SIA „Latīpašums – Mērniecības birojs”, reģ. Nr. LV44103028861, veikto zemes gabala Noras ielā 8, Cēsīs, kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 16.01.2009. atzinumu Nr.3 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Noras ielā 8, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 002 1205, kas sastāv no zemes gabala ar platību     0.0621 ha (621 m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
3.      Zemes gabala virszemes apgrūtinājumi – 010909 - ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.0621 ha, 020302 – aizsargjoslas teritorija gar Noras ielu – būvlaide – 0.0110 ha, 060201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve – 0.0072 ha, 060201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve – 0.0046 ha.
4.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 319
Par nekustamā īpašuma Noras ielā 22, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumu Nr. 757 (prot. Nr.16, 21.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Noras ielā 22, Cēsīs” ar 01.09.2008. izbeigtas zemes lietošanas tiesības zemes gabala Noras ielā 22, Cēsīs, lietotājai Ernai Pakalnietei.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu un SIA „Latīpašums – Mērniecības birojs”, reģ. Nr. LV44103028861, veikto zemes gabala Noras ielā 22, Cēsīs, kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 16.01.2009. atzinumu Nr.4 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Noras ielā 22, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 002 0809, kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.0599 ha (599 m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
3.      Zemes gabala virszemes apgrūtinājumi – 010909 - ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.0599 ha, 020302 – aizsargjoslas teritorija gar Noras ielu – būvlaide – 0.0100 ha, 060201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve – 0.0086 ha, 060201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve – 0.0040 ha.
4.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 320
Par nekustamā īpašuma Amatas  ielā  6, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumu Nr. 759 (prot. Nr.16, 23.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amatas ielā 6, Cēsīs” ar 01.09.2008. izbeigtas zemes lietošanas tiesības zemes gabala Amatas     ielā 6, Cēsīs, lietotājiem, kuri apstiprināsies kā Jāņa Krišana mantinieki, attiecībā uz namīpašumu Amatas ielā 6, Cēsīs.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu un SIA „Latīpašums – Mērniecības birojs”, reģ. Nr. LV44103028861, veikto zemes gabala Amatas ielā 6, Cēsīs, kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 16.01.2009. atzinumu Nr.5 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Amatas ielā 6, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 002 1117, kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.0586 ha (586 m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
3.      Zemes gabala virszemes apgrūtinājumi – 010909 - ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.0586 ha, 020302 – aizsargjoslas teritorija gar Amatas ielu – būvlaide – 0.0111 ha, 060201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve – 0.0092 ha, 060201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve – 0.0033 ha.
4.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 321
Par nekustamā īpašuma Amatas  ielā  17, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumiem Nr. 760, Nr. 761 (prot. Nr.16, 24.p., 25.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amatas ielā 17, Cēsīs” ar 01.09.2008. izbeigtas zemes lietošanas tiesības zemes gabala Amatas ielā 17, Cēsīs, ½ domājamās daļas lietotājam Aigaram Elsiņam un lietotājiem, kuri apstiprināsies kā Reiņa Ringolda Elsiņa mantinieki attiecībā uz namīpašuma Amatas ielā 17, Cēsīs, ½ domājamo daļu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu un SIA „Latīpašums – Mērniecības birojs”, reģ. Nr. LV44103028861, veikto zemes gabala Amatas ielā 17, Cēsīs, kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 16.01.2009. atzinumu Nr.6 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Amatas ielā 17, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 002 09114, kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.0603 ha (603 m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
3.      Zemes gabala virszemes apgrūtinājumi – 010909 - ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.0603 ha, 020302 – aizsargjoslas teritorija gar Amatas ielu – būvlaide – 0.0123 ha, 020302 – aizsargjoslas teritorija gar Niniera ielu – būvlaide – 0.0150 ha, 02050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciematos līdz 20 kV - 0.0113 ha, 060201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve – 0.0068 ha, 060201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve – 0.0059 ha.
4.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam. 


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 322
Par nekustamā īpašuma Ezera  ielā 30, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumu Nr. 762 (prot. Nr.16, 26.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Ezera ielā 30, Cēsīs” ar 01.09.2008. izbeigtas zemes lietošanas tiesības zemes gabala Ezera ielā 30, Cēsīs, lietotājiem, kuri apstiprināsies kā Elmāra Brieža mantinieki, attiecībā  uz namīpašumu Ezera ielā 30, Cēsīs.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu un SIA „Latīpašums – Mērniecības birojs”, reģ. Nr. LV44103028861, veikto zemes gabala Ezera ielā 30, Cēsīs, kas sastāv no 1 (vienas) zemes vienības, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 16.01.2009. atzinumu Nr.7 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Ezera ielā 30, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 002 1302, kas sastāv no zemes gabala ar platību     0.0586 ha (586 m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
3.      Zemes gabala virszemes apgrūtinājumi – 010909 - ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.0586 ha, 020302 – aizsargjoslas teritorija gar Ezera ielu – būvlaide – 0.0106 ha, 02050601 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciematos līdz 20 kV - 0.0041 ha, 060201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve – 0.0070 ha, 060201 – zemes īpašniekam nepiederoša būve – 0.0042 ha.
4.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 323
Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.10. pirmās redakcijas pieņemšanu par galīgo redakciju
Ziņo: J.Rozenbergs Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 22.02.2009. lēmumu Nr.10 (prot.Nr.1, 10.punkts) „Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu (Nr.10) uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu un Cēsu pilsētas domes 26.03.2009. lēmumu Nr.124 (prot.Nr.5, punkts Nr.11) „Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.10 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, ir beigusies sabiedriskās apspriešana, kas notika no 20.04.2009. līdz 01.06.2009.
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.2. punktu un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu 16.06.2009. (prot.Nr.11), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumu Nr.10 redakciju par galīgo redakciju, saskaņā ar pielikumu.
2.      Iesniegt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017.grozījumus Nr.10 Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
Pielikums


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 324
Par Cēsu pilsētas pieteikuma 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsētas titulam apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Eiropas Kultūras galvaspilsētas organizatoriskās komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Eiropas Kultūras galvaspilsētas organizatoriskās komitejas priekšsēdētāja A.Mihaļova ziņojumu , Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pieteikumu 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsētas titulam, saskaņā ar pielikumu.
 
 1. Cēsu Kultūras centram kā atbildīgajai iestādei nodrošināt pieteikuma iesniegšanu LR Kultūras ministrijā  līdz 30.06.2009.
 
 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdots veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 
Pielikums


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 325
Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 07.05.2009. lēmumu Nr. 241 „Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, privatizācijas izbeigšanu” (prot.Nr.7) izbeigta apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 004 0818, zemes kopplatība pēc kadastrālās uzmērīšanas 41101 kv.m., privatizācija.
Cēsu pilsētas domē 27.05.2009. saņemta 25.05.2009. SIA „Vidzemes Tehnoloģiskais Parks”, reģ. Nr.40003746199 vēstule Nr.04-09, (reģistrēta Cēsu pilsētas domē ar Nr. 995/1-23), kurā izteikts lūgums nodot zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, atsavināšanai, jo Cēsu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0044 9167, lēmuma datums 02.12.2008. nostiprinātas īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu, kas sastāv no jaunbūves (kadastra apzīmējums 4201 004 0818 001), īpašnieks SIA „Vidzemes Tehnoloģiskais Parks”, nodokļu maksātāja kods 40003746199. Jaunbūve saistīta ar zemes gabalu Ata Kronvalda iela 44, Cēsis, Cēsu raj., kadastra numurs 4201 004 0818, Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000176857, zemes īpašnieks Cēsu pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048.
SIA „Vidzemes Tehnoloģiskais Parks”, vēlas turpināt uzsākto būvniecību, lai jau šajā gadā uz minētā zemes gabala varētu ierīkot atklāto mākslīgā ledus slidotavu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.panta septīto daļu („ja persona savas pirmpirkuma tiesības uz apbūvētu zemesgabalu nevar izmantot vai neizmanto, tai ir zemes nomas tiesības uz to pašu zemes gabalu, uz kuru tai ir pirmpirkums un šis zemesgabals netiek privatizēts vai atsavināts citām personām”), Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu („valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt .. zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemes starpgabalu, kas pieguļ  šai zemei”), 37.panta pirmās daļas 4.punktu („pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona.”), kā arī uz Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 27.05.2009. priekšlikumu (prot.Nr.9), 11.05.2009. priekšlikumu (prot.Nr.10) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 04.06.2009. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Nodot atsavināšanai apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 004 0818, zemes kopplatība pēc kadastrālās uzmērīšanas 41101 kv.m.
 2. Apstiprināt zemes gabala cenu Ls 173 000 (viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši lati).
 3.  Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Valmieras tiesu namā (V.Baloža ielā 13A,Valmierā) viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
  


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 326
Par gadatirgu grafika apstiprināšanu Cēsu tirgū, 2009. gada 2. pusgadam
Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 06.10.1998. noteikumiem Nr 388  „Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos”, SIA „Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētāja M. Bērziņa ziņojumu, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 04.06.2009.atzinumu (prot. Nr.8),  Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noteikt gadatirgu norises vietu, zemes gabalos Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, Valmieras ielā 2, Cēsīs, Dzintara ielā 3, Cēsīs.
2.      Noteikt gadatirgu norises laiku :
·        17. un 18. jūlijā       no 7 – 16
·        14. un 15. augustā  no 7 – 16
·        18. un 19. septembrī           no 7 – 16
·        16. un 17. oktobrī   no 8 – 16
·        20. un 21. novembrī            no 8 – 16
·        18. un 19. decembrī            no 8 – 16
3.      Uzdot SIA „Cēsu tirgus” sniegt informāciju par gadatirgu norises vietu un laiku, valsts iestādēm, kuras veic gadatirgu uzraudzību un kontroli.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 327
Par adreses maiņu ēkai Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Cēsīs
Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
SIA „Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu mācību un ražošanas uzņēmums” pieder ēku īpašums Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Cēsīs, sastāvošs no vienas pamatceltnes un astoņām palīgceltnēm (Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1497). Palīgceltene ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2407 009 nodota ilgtermiņa nomā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Sinhro-C”.
Izskatot SIA „Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu mācību un ražošanas uzņēmums” 25.05.2009. iesniegumu Nr.01-1/132 (reģ. Nr. Cēsu pilsētas domē 982/1-23) par ēkas „Ražošanas korpuss Nr.3”, kadastra apzīmējums 4201 005 2407 009, atdalīšanu un pārdošanu, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 27.08.2002. noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi”, Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.06.2009. priekšlikumu (prot. Nr.19) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komisijas 04.06.2009. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Mainīt adresi no ēku īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Cēsīs, atdalāmai ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2407 009 (Valsts Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā reģistrētā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 11) piešķirot tai jaunu adresi Raiņa iela 27, Cēsis (situācijas plāns pielikumā).
 
 1. Uzdot Cēsu pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (nod. vad. I. Sirmā) nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Adrešu reģistram.
 
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.
 


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 328
Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu
Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
  Izskatot Romāna Tura iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu’’ un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 04.06.2009. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noslēgt zemes nomas līgumu ar Romānu Turu, par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs (kadastra Nr.4201-003-0135), 5/21 domājamām daļām uz 5 gadiem, sākot ar 02.07.2009.
2.  Visa zemes gabala kopplatība 3919 m2.
3.      Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
4.      Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 01.11.2007.
5.      Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
6.      Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
8.      Pilnvarot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoru J.Rozenbergu parakstīt zemes nomas līgumu.
9.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Valmierā (Voldemāra Baloža ielā 13a,Valmierā, LV 4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās (ar brīdi, kad tas paziņots adresātam) dienas.  
 


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 329
Par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, daļas nomu
Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
       03.06.2009. Cēsu pilsētas domē reģistrēts SIA „MORICS K”, juridiskā adrese Rīgas iela 43-3, Cēsis, valdes locekles Andas Zvejnieces iesniegums (reģ.Nr.1026/1-23) ar lūgumu iznomāt zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, daļu, kas atrodas blakus ēkai Rīgas ielā 24A, Cēsīs, vasaras terases ierīkošanai. Starp SIA „MORICS K” un ēkas Rīgas ielā 24A, Cēsīs, nomnieku SIA „GAILĪTIS G” 02.06.2009. noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums līdz 01.10.2009.
      Nekustamais īpašums – zemes gabals Rožu laukums, Cēsīs, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (09.11.2004., nodalījuma Nr.1000 0015 5567).
        Izskatot SIA „MORICS K” iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. Saistošo noteikumu Nr.11 ”Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” 8.punktu, 10.02.2005. Saistošo noteikumu Nr.5 ‘’Īslaicīgās lietošanas būvju – tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumiem Cēsu pilsētā’’ 4.daļu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 04.06.2009. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA „MORICS K” (reģ.Nr.44103023883, juridiskā adrese Rīgas iela 43-3, Cēsis) par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-2708) daļu, vasaras terases ierīkošanai. Nomas līgums ir spēkā ar nomas līguma parakstīšanas brīdi un tā darbības termiņš - līdz 01.10.2009.
 2. Iznomājamā zemes gabala platība 64 m2 (pielikums ).
 3. Zemes gabala lietošanas mērķis nomas līguma darbības laikā – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
4.      Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu zemes nomas maksu noteikt 1,5 % gadā no Valsts zemes dienesta noteiktās apbūvēta zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām uz 01.11.2007.
 1. Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
 2. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 3. Nomniekam zemes gabals jāatbrīvo 7 (septiņu) dienu laikā no zemes nomas līguma termiņa izbeigšanās vai pirmstermiņa pārtraukšanas.
8.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juristei E.Janelsiņai un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
 1. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoru J.Rozenbergu parakstīt zemes nomas līgumu.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā  (V.Baloža ielā 13A,Valmierā) viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 
 


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 330
Par vieglās  automašīnas  VAZ 2110 atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu
Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā ir vieglā automašīna VAZ 2110 ar reģistrācijas apliecības Nr. AE 0257024.
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumu Nr.304 (prot.Nr.9, 44.p.) „Par vieglās automašīnas VAZ 2110 atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu” un apstiprinātajiem automašīnas izsoles noteikumiem, 11.06.2009. tika organizēta atkārtota automašīnas VAZ 2110 izsole atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumu Nr.304 (prot.Nr.9, 44.p.) apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, noteiktajā termiņā uz automašīnas VAZ 2110 izsoli neviens pretendents nereģistrējās un  11.06.2009. atkārtotā izsole nenotika.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 11.06.2009. priekšlikumu (prot. Nr.10), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atzīt par nenotikušu vieglās automašīnas VAZ 2110 ar valsts reģistrācijas Nr. DV5619, VIN XTA211020Y0197010, atkārtotu izsoli.
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un  izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.   
     
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Valmierā (Voldemāra Baloža ielā 13a,Valmierā, LV 4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās (ar brīdi, kad tas paziņots adresātam) dienas.  


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 331
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo : G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas iesniegumu (27.05.2009., Nr.1-12/23) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 04.06.2009. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu Centrālai bibliotēkai (direktore N.Krama) pieņemt – darba organizācijai –ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu
2.      Uzdot Cēsu Centrālai bibliotēkai (direktore N.Krama) ziedojumus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.
Pielikums


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 332
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo : G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.Nr.18, 40.p.), Cēsu bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu (29.05.2009., Nr.1-12/7) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 04.06.2009. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu bērnu un jauniešu centram (direktore Dz.Matusēviča) pieņemt – darba organizācijai –izstādes „Dzīvojot šodienai, neaizmirst par rītdienu” organizēšanai sekojošus ziedojumus:
-         SIA „Tīrības nams” – Ls 20,00 (divdesmit lati);
-         SIA „Briks F” – Ls 30,00 (trīsdesmit lati).
2.      Uzdot Cēsu bērnu un jauniešu centram (direktore Dz.Matusēviča) ziedojumus izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.
 


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 333
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 09.02.2006. lēmumā Nr. 84 „Par telpu nomu Cēsīs, Rīgas ielā 23” un 01.03.2006. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.1 (2-7-7/2006)
Ziņo : G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
25.05.2009. Cēsu pilsētas domē saņemts VAS „Latvijas Pasts” 21.05.2009. iesniegums Nr. 04-6.3/167, turpmāk – Iesniegums, (reģistrēts Cēsu pilsētas domē ar Nr. 977/1-25), kurā izteikts lūgums, ņemot vērā iesniedzēja finanšu rādītājus 2009. gadā , par 20% samazināt telpu nomas maksu ēkā Rīgas ielā 23, Cēsīs, kas noteikta, pamatojoties uz 01.03.2006. Nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
01.03.2006. starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un VAS „Latvijas Pasts” (Nomnieks), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 09.02.2006. lēmumu Nr. 84 (prot. Nr. 3) „Par telpu nomu Cēsīs, Rīgas ielā 23”, noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.1, turpmāk – Līgums, (reģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā 17.02.2006. ar Nr. 2-7-7/2006), ar kuru Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem lietošanā par maksu telpas, kas atrodas ēkas Rīgas ielā 23, Cēsīs 1. stāvā 218,00 m2 kopplatībā ar mērķi – Cēsu pasta nodaļas darbības nodrošināšanai. Līguma termiņš 01.03.2011. Nomas maksa noteikta: telpām Nr. Nr. 1,5,6,7,8 (101,10 m2) – 6,00 LVL/m2 mēnesī  (bez PVN), telpām Nr. Nr. 2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 (116,90 m2 ) – 3,00 LVL/m2 mēnesī (bez PVN).
 
 Pamatojoties uz Iesniegumā minēto argumentāciju (straujais pēdējā gada laikā komunālo maksājumu, personāla izmaksu, finanšu resursu izmaksu pieaugums), pieprasījuma pēc nomas telpām  samazināšanos, konkurences saasināšanos komerctelpu iznomātāju starpā, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu: „Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu: „Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklār tikai dome var: noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par: pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu)”, Līguma 4.5 punktu: „Nomas maksa atkarībā no vidējās tirgus cenas.... t.sk. Cēsu pilsētas domes lēmumi, ..., var tikt koriģēta vienu reizi gadā...”, Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 04.06.2009. atzinumu (prot. Nr. 8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Grozīt Cēsu pilsētas domes 09.02.2006.lēmuma Nr. 84 „Par telpu nomu Cēsīs, Rīgas ielā 23” 1.3 punktu izsakot to šādā redakcijā: noteikto telpu nomas maksu par 20%, ar 01.07.2009. nosakot to (saskaņā ar 01.03.2006. starp Cēsu pilsētas domi (Iznomātājs) un VAS „Latvijas Pasts” (Nomnieks), vienotais reģ. Nr. 40003052790, adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes pagasts, Rīgas rajons, LV-1000, noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.1, (Nr. 2-7-7/2006)): telpām Nr. Nr. 1,5,6,7,8 (101,10 m2) – 4,80 LVL/m2 (četri lati 80 santīmi par vienu kvadrātmetru mēnesī, bez PVN), telpām Nr. Nr. 2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 (116,90 m2 ) – 2,40 LVL/m2 (divi lati 40 santīmi par vienu kvadrātmetru mēnesī, bez PVN).
2.      Noteikt, ka 1. punktā uzrādītā nomas maksa ir spēkā līdz Līguma darbības beigām, t.i. līdz 01.03.2011.vai līdz brīdim, kad iestājas kāds no Līguma 4.5 punkta nosacījumiem.
3.      Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskajai nodaļai sagatavot grozījumus 01.03.2003. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.1, (Nr. 2-7-7/2006).
4.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš).
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J. Rozenbergam.
 
  


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 334
Par Cēsu pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo : G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
        
Saskaņā ar 28.05.2009. Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr. 291 „Par Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizēšanu” ar 01.07.2009. darbu uzsāk Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļa, kurā apvienotas Finanšu un Grāmatvedības nodaļas. Atbilstoši Cēsu pilsētas domes 23.10.2008. Saistošajiem noteikumiem Nr. 26 „Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums” 28.11.punktu Cēsu pilsēta domes izpilddirektors 29.05.2009. apstiprinājis Finanšu nodaļas reglamentu, kurš stājas spēkā ar 01.07.2009. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 04.06.2009. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 12.09.2002. lēmuma „Par Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļas, Finansu nodaļas, Juridiskās nodaļas un Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu apstiprināšanu” (prot.Nr. 22, paragr.Nr.46) 1.un 2.pielikumu. Lēmums šajā daļā stājas spēkā ar 01.07.2009.
2.             Konstatēt, ka ar 27.11.2008., kad Cēsu pilsētas domes izpilddirektors apstiprinājis Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas reglamentu, spēku zaudējis Cēsu pilsētas domes 12.09.2002. lēmuma „Par Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļas, Finansu nodaļas, Juridiskās nodaļas un Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu apstiprināšanu” (prot.Nr. 22, paragr.Nr.46) 3.pielikums.


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr.  335
Par pusdienu apmaksu bērniem, kuri apmeklē Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionālas attīstības traucējumiem un bērniem, kuri tiek apmācīti speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem
Ziņo : G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Cēsu 2. pamatskolas 04.06.2009. iesniegumu un pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10. panta otro daļu un 26. panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 04.06.2009. atzinumu (prot. Nr.8) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 04.06.2009. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Pilnvarot Cēsu pašvaldības aģentūru “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (direktore I.Sietiņsone) apmaksāt pusdienas:
1.1. bērniem, kuri apmeklē Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” Rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem  laika periodā no 01.06.2009. līdz 31.07.2009.
1.2. bērniem, kuri tiek apmācīti speciālajā programmā „speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem” (programmas kods 21015811) un kuri piedalās Cēsu 2. pamatskolas organizētajā vasaras nometnē laika periodā no 01.06.2009. līdz 14.06.2009.
2. Samaksu saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 11.09.2008. lēmumā Nr.720 „Par pusdienu cenu Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs” (prot.Nr.15, 25.p.) apstiprināto pusdienu cenu veikt no Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” budžeta sadaļas Pabalsti skolēnu brīvpusdienām (ekonomiskās klasifikācijas kods 63221).
3. Lēmumu izpildes kontroli uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 336
Par izmaiņām Cēsu pilsētas pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
Ziņo : G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
      Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pamatskolas direktora M.Šķēles iesniegumu (05.06.2009., Nr.1-17/151), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Ar 19.07.2009. veikt sekojošas izmaiņas Cēsu pilsētas pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā:
1.1. likvidēt:
-         remontstrādnieks – 0,05 amata vienības;
-         garderobists – 0,3 amata vienības.
            izveidot :
-         sētnieks – 0,1 amata vienības .
2.      Ar 19.07.2009. apstiprināt Cēsu pilsētas pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.Mihaļovam.
 
 


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 337
Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs
 
Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Pagarināt 2009.gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma (par zemesgabalu Jurģu ielā 20, Cēsīs) nodokļa nomaksas termiņu PĀRSLAI MEŽCIEMAI par III ceturksni uz 3 (trīs) mēnešiem, ar nosacījumu, ja līdz 15.08.2009. samaksāti 20% no 2009.gadā III ceturksnī aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summas.
 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā Valmierā (Voldemāra Baloža ielā 13a,Valmierā, LV 4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās (ar brīdi, kad tas paziņots adresātam) dienas.  
 
 


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 338
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs
 
      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un 16.06.2009. noslēgto Ziedojuma līgumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.    Atļaut Cēsu pilsētas domei pieņemt no SIA „UNITED OILS” darba organizācijas uzlabošanai – Cēsu pilsētas pašvaldības skolēnu darbu vasarā organizēšanai – ziedojumu Ls 2500.00 (divi tūkstoši pieci simti lati).
2.    Uzdot Cēsu pilsētas domei (izpilddirektors J.Rozenbergs) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
3.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.
 


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 339
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs
 
      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu pilsētas sporta skolas direktora J.Nagļa iesniegumu (08.06.2008. Nr.1-10/80), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atļaut Cēsu pilsētas sporta skolai pieņemt no SIA „LV” darba organizācijas uzlabošanai – galda tenisa nodaļas audzēkņa Andra Dolženko atbalstam – ziedojumu Ls 50.00 (piecdesmit lati).
 2. Uzdot Cēsu sporta skolai (direktors J.Naglis) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.
 


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 340
Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, domes priekšsēdētājs
 
      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centra direktores D.Briedes iesniegumu (16.06.2008. Nr.25/04), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atļaut Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centram pieņemt no sabiedriskā labuma nodibinājuma „Daba un kustība” darba organizācijas uzlabošanai – atpūtas un izglītojošās nometnes „Kur ir, tur rodas” organizēšanai – ziedojumu Ls 920.00 (deviņi simti divdesmit lati).
 2. Uzdot Cēsu bērnu un jauniešu izglītības un veselības centram (direktore D.Briede) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes iekšējai revidentei B.Kuplai.
 


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 341
Par Cēsu pašvaldības aģentūras “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” izsludinātā projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu
 
  Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumu Nr. 290 „Par projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 9, 30. punkts)  un projektu konkursa komisijas 12.06.2009. atzinumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  9 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, G.Šķenders, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
  1. No Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” budžeta  piešķirt līdzekļus sekojošu nevalstisko organizāciju projektu atbalstam:  
Nr. Projekta nosaukums Iesniedzējs Summa (Ls)
1. „Uz zināšanām un pieredzi balstīts sabiedriskais darbs” Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālā organizācija 370 (Trīsi simti septiņdesmit lati 00 santīmi)
2. „Stiprināsim veselību saviem spēkiem” Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība 370 (Trīsi simti septiņdesmit lati 00 santīmi)
3. „Pasniegsim roku” Cēsu pilsētas pensionāru biedrība „Cēsu pensionāri” 375 (Trīsi simti septiņdesmit pieci lati 00 santīmi)
4. „Dabas spēks mūs stiprina” Cēsu rajona politiski represēto biedrība 156.67(Viens simts  piecdesmit seši lati 67 santīmi)
5. „Saglabāsim nacionālās tradīcijas nākamām paaudzēm” Latvijas Nacionālo Karavīru biedrības Cēsu nodaļa 100(viens simts lati 00 santīmi)
6. „Daugavas vanagi šeit un tagad” Sabiedriskās organizācijas "Daugavas vanagi Latvijā" Cēsu nodaļa 128.33 (Viens simts divdesmit astoņi lati 33 santīmi)
    Summa kopā: 1500.00
    2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” direktorei I.Sietiņsonei.
 


2009.gada 18.jūnija protokols nr.10       Lēmuma nr. 342
Par Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu
      Pamatojoties uz likuma „par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” 15.panta 5.daļu un Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja Ginta Šķendera 16.06.2009. iesniegumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar  8 balsīm – par (J.Beikmanis, G.Bērziņa, V.Vaivods, D.Vasmanis, M.Niklass, A.Mihaļovs, M.Šķēle, A.Rasmanis), (deputāts G.Šķenders balsošanā nepiedalās), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
  
1.      Piešķirt Gintam Šķenderam, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam, no 19.06.2009. līdz 30.06.2009. (ieskaitot) ikgadējo atvaļinājumu.
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības nolikuma 26.1. punktu Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā veiks Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Mihaļovs.
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv