Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 10.jūlija protokols nr.3

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 54Par slimnīcu apvienību veidošanu2009.gada 10.jūlija protokols nr.3       Lēmuma nr. 54
Par slimnīcu apvienību veidošanu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar „Rajona padomju reorganizācijas likuma” 2.p. ar 01.07.2009. izbeidzās Cēsu rajona padomes pilnvaras un saskaņā ar 2008.gada 2.septembra LV MK noteikumi Nr. 713 „Rajona pašvaldības reorganizācijas kārtība” kā arī  2008.gada 23.decembra Cēsu rajona reorganizācijas plānu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, apvienojot Cēsu pilsētas un Vaives pagasta pašvaldības, ir izveidots Cēsu novads, kuram tiek nodota daļa no rajona pašvaldības institūcijas mantas, finanšu līdzekļiem, tiesībām un saistībām, t.sk arī Cēsu rajona pašvaldības aģentūra „Cēsu rajona slimnīca”.
PA „Cēsu rajona slimnīca” ir Cēsu rajona padomes izveidota iestāde, kura nodrošina sekundāro neatliekamo daudzprofilu stacionāro un ambulatoro palīdzību bijušā Cēsu rajona administratīvās teritorijas pacientiem, kā arī palīdzību pārējās valsts teritorijas iedzīvotājiem un ārvalstniekiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un starpvalstu līgumiem.
Cēsu pilsētas dome 2009.gada 7.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 256.”Par Cēsu rajona pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” un SIA „Limbažu slimnīca” apvienības veidošanu”, kurā lūdz Cēsu rajona padomi līdz 2010.gada 10.martam izveidot minēto slimnīcu apvienību un to reģistrēt komercreģistrā līdz 2010.gada 30.jūnijam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punktu un 21.panta 1.daļas 8.punktu, Cēsu novada dome,  atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, O.Bicāns, M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, A.Rasmanis, Ē.Rass, A.Raubiško, I.Suija-Markova, I.Timermanis, V.Vaivods, D.Vasmanis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Lai attīstītu un optimizētu sekundāro daudzprofilu stacionāro un ambulatoro veselības aprūpi, uzlabotu pieejamību medicīnas pakalpojumiem,
  1. Atbalstīt un akceptēt Cēsu pilsētas domes 2009.gada 7.maija lēmumu Nr. 256 „Pār Cēsu rajona pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca” un SIA „Limbažu  slimnīca”  apvienības veidošanu.
 
 
 
 
  1.  Veidot slimnīcu apvienību starp Cēsu rajona pašvaldības aģentūru „Cēsu rajona slimnīca”, SIA „Limbažu slimnīca”, SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”,  SIA „Rīgas rajona slimnīca” un līdz 2010.gada 30.martam izveidot minēto slimnīcu apvienību un to reģistrēt komercreģistrā līdz 2010.gada 30.jūnijam.
 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, Cēsu novada
domes priekšsēdētājs                                        /paraksts/                                             G.ŠĶENDERS
 
IZRAKSTS PAREIZS.
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvās nodaļas vadītāja                                                                                    I.SIRMĀ
10.07.2009.,Cēsīs


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv