Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2009. gads
2009.gada 28.augusta protokols nr.7

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 166Par Cēsu novada bāriņtiesas ievēlēšanu
2 167Par Cēsu novada bāriņtiesas ievēlēšanu
3 168Par Cēsu novada bāriņtiesas ievēlēšanu
4 169Par Cēsu novada bāriņtiesas ievēlēšanu
5 170Par Cēsu novada bāriņtiesas ievēlēšanu
6 171Par Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību skaita un amatalgu apstiprināšanu
7 172Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu
8 173Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību  Cēsu novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojumam 2009./2010.mācību gadā
9 175Par speciālā pedagoga amata vienību Cēsu 2.pamatskolā
10 176Par naudas līdzekļu piešķiršanu pirmo klašu skolēniem2009.gada 28.augusta protokols nr.7       Lēmuma nr. 166
Par Cēsu novada bāriņtiesas ievēlēšanu
Ziņo: G.Šķenders - Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu un 23.punktu, 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 2.pantu, 7.pantu, 9.pantu un 12.pantu, 28.05.2009. Cēsu pilsētas domē ar lēmumu Nr. 301 apstiprināto Cēsu pilsētas un Vaives pagasta apvienošanās projektu, saskaņā ar Cēsu novada domes 13.08.2009. izsludināto kandidātu pieteikšanos uz Cēsu novada bāriņtiesu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2009. atzinumu (protokols nr. 3) un Personāla atlases komisijas 28.08.2009. ziņojumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm par (I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Ievēlēt no 01.10.2009. uz 5(pieciem) gadiem par Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Velgu Keviņu.
                                         


2009.gada 28.augusta protokols nr.7       Lēmuma nr. 167
Par Cēsu novada bāriņtiesas ievēlēšanu
Ziņo: G.Šķenders - Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu un 23.punktu, 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 2.pantu, 7.pantu, 9.pantu un 12.pantu, 28.05.2009. Cēsu pilsētas domē ar lēmumu Nr. 301 apstiprināto Cēsu pilsētas un Vaives pagasta apvienošanās projektu, saskaņā ar Cēsu novada domes 13.08.2009. izsludināto kandidātu pieteikšanos uz Cēsu novada bāriņtiesu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2009. atzinumu (protokols nr. 3) un Personāla atlases komisijas 28.08.2009. ziņojumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm par (I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, M.Niklass, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Ievēlēt no 01.10.2009. uz 5(pieciem) gadiem par Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci Sandru Kļaviņu.
                          


2009.gada 28.augusta protokols nr.7       Lēmuma nr. 168
Par Cēsu novada bāriņtiesas ievēlēšanu
Ziņo: G.Šķenders - Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu un 23.punktu, 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 2.pantu, 7.pantu, 9.pantu un 12.pantu, 28.05.2009. Cēsu pilsētas domē ar lēmumu Nr. 301 apstiprināto Cēsu pilsētas un Vaives pagasta apvienošanās projektu, saskaņā ar Cēsu novada domes 13.08.2009. izsludināto kandidātu pieteikšanos uz Cēsu novada bāriņtiesu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2009. atzinumu (protokols nr. 3) un Personāla atlases komisijas 28.08.2009. ziņojumu, Cēsu novada dome, aizklāti balsojot ar 5 balsīm par, pret – 4, atturas – nav, nolemj:
 
Ievēlēt no 01.10.2009. uz 5(pieciem) gadiem par Cēsu novada bāriņtiesas locekli (pastāvīgā darbā uz noteiktu laiku) Annu Broku.
            


2009.gada 28.augusta protokols nr.7       Lēmuma nr. 169
Par Cēsu novada bāriņtiesas ievēlēšanu
Ziņo: G.Šķenders - Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu un 23.punktu, 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 2.pantu, 7.pantu, 9.pantu un 12.pantu, 28.05.2009. Cēsu pilsētas domē ar lēmumu Nr. 301 apstiprināto Cēsu pilsētas un Vaives pagasta apvienošanās projektu, saskaņā ar Cēsu novada domes 13.08.2009. izsludināto kandidātu pieteikšanos uz Cēsu novada bāriņtiesu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2009. atzinumu (protokols nr. 3) un Personāla atlases komisijas 28.08.2009. ziņojumu, Cēsu novada dome, aizklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret – 2, atturas – nav, nolemj:
 
Ievēlēt no 01.10.2009. uz 5(pieciem) gadiem par Cēsu novada bāriņtiesas locekli (pieaicinātais) Mariju Dzalbi.


2009.gada 28.augusta protokols nr.7       Lēmuma nr. 170
Par Cēsu novada bāriņtiesas ievēlēšanu
Ziņo: G.Šķenders - Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu un 23.punktu, 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 2.pantu, 7.pantu, 9.pantu un 12.pantu, 28.05.2009. Cēsu pilsētas domē ar lēmumu Nr. 301 apstiprināto Cēsu pilsētas un Vaives pagasta apvienošanās projektu, saskaņā ar Cēsu novada domes 13.08.2009. izsludināto kandidātu pieteikšanos uz Cēsu novada bāriņtiesu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.08.2009. atzinumu (protokols nr. 3) un Personāla atlases komisijas 28.08.2009. ziņojumu, Cēsu novada dome, aizklāti balsojot ar 5 balsīm par, pret – 4, atturas – nav, nolemj:
 
Ievēlēt no 01.10.2009. uz 5(pieciem) gadiem par Cēsu novada bāriņtiesas locekli (pieaicinātais) Andi Prikuli.
 


2009.gada 28.augusta protokols nr.7       Lēmuma nr. 171
Par Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību skaita un amatalgu apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.07.2009. lēmumu Nr.100 „Par Cēsu novada pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatalgām” (protokols Nr.5, 1.punkts), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.08.2009. atzinumam (protokols Nr.5), 20.08.2009. atzinumam (protokols Nr.6) un Finanšu komitejas 20.08.2009. atzinumam (protokols Nr.3) Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Bērziņa, M.Malcenieks, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, A.Rasmanis, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, balsošanā nepiedalās O.Bicāns, jo izgājis, nolemj:
 
1.      Ar 2009. gada 1.oktobri Cēsu Centrālās bibliotēkas amata vienību sarakstā veikt sekojošas izmaiņas:
1.1.      likvidēt sekojošas amata vienības:
-      3 amata vienības – direktora vietnieks;
-      4 amata vienības – galvenais speciālists.
1.2.      izveidot sekojošas amata vienības:
-   3 amata vienības – nodaļas vadītājs,
-   4 amata vienības – lasītavas vadītājs
2.      Ar 2009.gada 1.oktobri apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību sarakstu.
3.      Cēsu Centrālās bibliotēkas direktorei N.Kramai nodrošināt lēmuma izpildi.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
                                                                                                                                       


2009.gada 28.augusta protokols nr.7       Lēmuma nr. 172
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu
Ziņo: G.Šķenders – Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumu 15.panta piekto daļu un Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera 25.08.2009. iesniegumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm par (I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – 1 ( G.Šķenders), nolemj:
 
1.      Piešķirt Gintam ŠĶENDERAM, Cēsu novada domes priekšsēdētājam, no 03.09.2009. līdz 13.09.2009. (ieskaitot) ikgadējo atvaļinājumu.
2.      Pamatojoties uz Cēsu pašvaldības nolikuma 35.1. punktu Cēsu novada domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā veiks Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rozenbergs.
 


2009.gada 28.augusta protokols nr.7       Lēmuma nr. 173
Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību  Cēsu novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojumam 2009./2010.mācību gadā
Ziņo: G.Bērziņa – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 ”Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.837 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.07.2009. atzinumam (prot. Nr.2), Cēsu novada dome ar 9 balsīm par (I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 
Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju apstiprināt „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Cēsu novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojumam 2009./2010.mācību gadā”.


2009.gada 28.augusta protokols nr.7       Lēmuma nr. 175
Par speciālā pedagoga amata vienību Cēsu 2.pamatskolā
Ziņo: A.Zerne – Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja
 
            Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Cēsu novada dome ar 9 balsīm par (I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.Šķenders), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.      Ar 2009.gada 1.septembri Cēsu 2.pamatskolā pirmskolas izglītībai izveidot amata vienību– speciālās izglītības skolotājs.
2.      Lēmuma izpildi uzdot Cēsu 2.pamatskolas direktoram O.Bicānam.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2009.gada 28.augusta protokols nr.7       Lēmuma nr. 176
Par naudas līdzekļu piešķiršanu pirmo klašu skolēniem

Ziņo: A.Zerne – Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un Cēsu rajona pašvaldības administrācijas piešķirto finansējumu mācību līdzekļu iegādei pirmo klašu skolēniem, Cēsu novada dome ar 9 balsīm par (I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, G.Bērziņa, O.Bicāns, I.Timermanis, J.Rozenbergs, G.šķenders), pret- nav, atturas- nav, nolemj:


  1. Uzdot Finanšu nodaļai (vad.A.Zerne) Cēsu rajona pašvaldību administrācijas piešķirto finansējumu ietvert š.g. budžeta grozījumos:

1.1. palielināt budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodu 19.3.2.1.”Izglītības funkcijas nodrošināšanai no rajona padomju līdzekļiem” par Ls 1188,00;

1.2. palielināt budžeta izdevumu funkcionālo klasifikācijas kodu 09.600 „Pārējie izglītības pasākumi” par Ls 1188,00.

2. Piešķirt finansējumu Ls 1000,00 (funkc.klasif.kods 09.600 „Pārējie izglītības pasākumi”) dāvanu karšu iegādei projekta-konkursa „Mēs un skola” Cēsu novada pirmo klašu skolēnu apbalvošanai (apbalvojamo skolēnu saraksts pielikumā).

3. Uzdot Izglītības nodaļai organizēt dāvanu karšu iegādi un nodrošināt attiecīgo grāmatvedības dokumentu iesniegšanu atbilstoši grāmatvedības prasībām līdz š.g.4.septembrim.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam. 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv