Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 18.janvāris   Vārda dienu svin: Antons, Antis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Janvāris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2010. gads
2010.gada 26.augusta protokols Nr.12

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 447Par zemes ierīcības projekta Aveņu ielā 35, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu  
2 448Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu  
3 449Par zemes ierīcības projekta Rīgas iela 108, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu  
4 450Par zemes ierīcības projekta Rīgas iela 115, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu  
5 451Par zemes ierīcības projekta Lauku ielā 28, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu undarba uzdevuma apstiprināšanu  
6 452Grozījumi Cēsu novada domes 11.03.2010. lēmumā Nr.147 „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai”
7 453Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.27 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā” apstiprināšanu
8 454Par adrešu piešķiršanu Vārnu ielā 17, Cēsīs, Cēsu nov.  
9 455Par adrešu piešķiršanu Rīgas ielā 69, Cēsīs, Cēsu nov.  
10 456Par adrešu piešķiršanu Gaujas ielā 56, Cēsīs, Cēsu nov.  
11 457Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.94 (prot. Nr.2, 42.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
12 458Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.95 (prot. Nr.2, 43.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
13 459Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.96 (prot. Nr.2, 44.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
14 460Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.97 (prot. Nr.2, 45.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
15 461Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.98 (prot. Nr.2, 46.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
16 462Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.99 (prot. Nr.2, 47.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
17 463Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.100 (prot. Nr.2, 48.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
18 464Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.101 (prot. Nr.2, 49.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
19 465Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.102 (prot. Nr.2, 50.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
20 466Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai  
21 467Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Sporta skolai  
22 468Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010 lēmumā Nr.20 „Par Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas pārņemšanu”  
23 469Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumā Nr.457 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”
24 470Par līdzfinansējuma apmēru Cēsu pilsētas Mākslas skolā  
25 471Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora mēnešalgu  
26 472Par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora mēnešalgu
27 473Par Cēsu novada pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām  
28 474Par speciālo izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgu
29 475Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumā Nr. 105 „Par Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību skaita un amatalgu apstiprināšanu”
30 476Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 626 „Par pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktora iecelšanu amatā”
31 477Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 8 „Par Vaives pagasta pārvaldes kā Cēsu novada pašvaldības budžeta iestādes izveidošanu ”
32 478Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.124 „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu”
33 479Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.11.2005. sēdes lēmumā „Par noteikumu „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu”
34 480Par saskaņojumu Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” amata vienību klasifikāciju amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām
35 481Par saskaņojumu Cēsu Pieaugušo izglītības centra amata vienību klasifikāciju amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām
36 482Par saskaņojumu pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” amata vienību klasifikāciju amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām
37 483Par saskaņojumu Cēsu pilsētas pansionāta amata vienību klasifikāciju amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām  
38 484Par projekta pieteikuma „Invalīdu habilitācijas dienas centrs” iesniegšanu  
39 486Par atbalstu projektam „Drošības poga”  
40 487Par projekta pieteikuma „Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās -2. kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu  
41 488Par zemes gabala Aldaru ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā sakārtošanu  
42 489Par valsts nozīmes ceļa Drabeši- Cēsis-Valmiera posma izmantošanu  
43 490Par konkursu „Cēsu novada uzņēmējs 20...”  
44 491Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību un lietošanu izstādes „Cēsu uzņēmējs 2010.” laikā
45 492Par atļauju tirdzniecībai publiskā vietā izstādes „Cēsu uzņēmējs 2010.’’ laikā
46 493Grozījumi Cēsu novada domes 22.06.2010. lēmumā Nr. 364 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu nodošanu nomā SIA „Cēsu siltumtīkli””
47 494Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu  
48 495Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā SIA „VILVETAS”
49 496Par Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. saistošo noteikumu Nr. 6„Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā” atzīšanu par spēku zaudējušiem  
50 497Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Cēsu novada 18.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.5 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam”” apstiprināšanu
51 498Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 29„Nodeva par suņu un kaķu turēšanu Cēsu novadā” apstiprināšanu
52 499Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu nr. 30 „Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu novadā” apstiprināšanu
53 500Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.31 „Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” apstiprināšanu
54 501Par Cēsu novada vispārizglītojošo skolu direktoru amatalgām  
55 502Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Jaunliberti 2 ” Vaives pagasta Cēsu novadā
56 503Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Vējiņi” Vaives pagasta Cēsu novadā
57 504Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Sporta skolai
58 505Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
59 506Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta Ziedu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu  
60 507Par atteikumu piešķirt politiski represētās personas statusu G.Punculim  
61 508Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes darbu no 2010.gada 1.septembra līdz 2010.gada 30. septembrim2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 447
Par zemes ierīcības projekta Aveņu ielā 35, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu  
Ziņo J.Rozenbergs , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs  
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.08.2010. atzinumu (protokols Nr.10), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienības Aveņu iela 35, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 007 1341 sadalīšanai.
 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības Aveņu iela 35, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 007 1341 sadalīšanai saskaņā ar pielikumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).   
 
Pielikums
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 448
Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu  
Ziņo J.Rozenbergs , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.08.2010. atzinumu (protokols Nr.10), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienības Cīrulīšu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 007 1216 sadalīšanai.
 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības Cīrulīšu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 007 1216 sadalīšanai saskaņā ar pielikumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā). 
 
Pielikums
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 449
Par zemes ierīcības projekta Rīgas iela 108, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu  
Ziņo J.Rozenbergs , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs  
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.08.2010. atzinumu (protokols Nr.10), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienības Rīgas iela 108, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 008 1108 sadalīšanai.
 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības Rīgas iela 108, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 008 1108 sadalīšanai saskaņā ar pielikumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).       
 
Pielikums
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 450
Par zemes ierīcības projekta Rīgas iela 115, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu  
Ziņo J.Rozenbergs , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.08.2010. atzinumu (protokols Nr.10), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienības Rīgas iela 115, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 008 1305 sadalīšanai.
 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības Rīgas iela 115, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 008 1305 sadalīšanai saskaņā ar pielikumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).
 
Pielikums
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 451
Par zemes ierīcības projekta Lauku ielā 28, Cēsīs, Cēsu novads uzsākšanu undarba uzdevuma apstiprināšanu  
Ziņo J.Rozenbergs , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.08.2010. atzinumu (protokols Nr.10), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienības Lauku ielā 28, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 007 1342 sadalīšanai.
 2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības Lauku ielā 28, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 007 1342 sadalīšanai saskaņā ar pielikumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).
 
Pielikums
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 452
Grozījumi Cēsu novada domes 11.03.2010. lēmumā Nr.147 „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai”
Ziņo J.Rozenbergs , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs  
Cēsu novada domes 11.03.2010. lēmumā Nr.147 „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai”, tika noteikts Pētera ielas Cēsīs, Cēsu novadā, posmā no Gaujas ielas līdz Rīgas ielai, būvniecības vajadzībām atsavināmo īpašumu saraksts. Nosakot Pētera ielas, Cēsis, Cēsu nov., sarkanās līnijas, precizējot atsavināmo nekustamo īpašumu sastāvu un platības, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.08.2010. (prot. Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
1. Grozīt Cēsu novada domes 11.03.2010. lēmumu Nr.147 „Par nekustamo īpašumu atsavināšanu projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai” izdarot šādus grozījumus:
1.1. aizstāt lēmuma 1.1. punktu ar šādu redakciju:
Cēsīs, Cēsu novadā:
Nr.
p.k.
 
Kadastra apzīmējums
Adrese Platība m2 / vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā/
1. 4201 007 1341 Aveņu iela 35, Cēsis, Cēsu nov. 189
2. 4201 007 1216 Cīrulīšu iela 20, Cēsis, Cēsu nov. 81
3. 4201 007 0413 Cīrulīšu iela 22, Cēsis, Cēsu nov. 98
4. 4201 007 1629 Cīrulīšu iela 49, Cēsis, Cēsu nov. 26
5. 4201 006 2202 Gaujas iela 68, Cēsis, Cēsu nov. 461
6. 4201 007 1342 Lauku iela 28, Cēsis, Cēsu nov. 182
7. 4201 007 1604 Līgatnes iela 40, Cēsis, Cēsu nov. 226
8. 4201 007 1501 Līgatnes iela 69, Cēsis, Cēsu nov. 411
9. 4201 007 1605 Līgatnes iela 83, Cēsis, Cēsu nov. 63
10. 4201 007 1676 Līgatnes iela 85, Cēsis, Cēsu nov. 13
11. 4201 008 1025 Krūmiņu iela 8, Cēsis, Cēsu nov. 239
12. 4201 008 1035 Pētera iela 71, Cēsis, Cēsu nov. 92
13. 4201 008 1113 Pētera iela 91, Cēsis, Cēsu nov. 199
14. 4201 008 1112 Pētera iela 93, Cēsis, Cēsu nov. 183
15. 4201 008 1107 Rīgas iela 104, Cēsis, Cēsu nov. 391
16. 4201 008 1108 Rīgas iela 108, Cēsis, Cēsu nov. 58
17. 4201 008 1305 Rīgas iela 115, Cēsis, Cēsu nov. 191
1.2. aizstāt lēmuma 1.2. punktu ar šādu redakciju:
Drabešu pagastā, Amatas novadā:
 
Nr.p.k.
Kadastra apzīmējums Adrese Platība m2
/vairāk vai mazāk, cik izrādīsies iemērot dabā/
1. 4246 001 0045 „Amati”, Drabešu pag., Amatas nov. 753
2. 4206 001 0317 „Baznīcas Bērzi”, Drabešu pag., Amatas nov. 888
3. 4206 001 0318 „Baznīcas Bērzi”, Drabešu pag., Amatas nov. 2769
4. 4246 002 0291 „Ignati”, Drabešu pag., Amatas nov. 1052
5. 4246 002 0122 „Katrīnkalns”, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov. 155
6. 4246 001 0028 „Kauliņi”, Drabešu pag., Amatas nov. 28
7. 4246 001 0146 „Kauliņi 10”, Drabešu pag., Amatas nov. 7
8. 4246 001 0147 „Kauliņi 11”, Drabešu pag., Amatas nov. 22
9. 4246 001 0148 „Kauliņi 12”, Drabešu pag., Amatas nov. 96
10. 4246 001 0042 „Lejiņas”, Meijermuiža, Drabešu pag., Amatas nov. 1130
11. 4246 001 0037 „Saulītes”, Drabešu pag., Amatas nov. 469
12. 4246 001 0024 „Straumēni”, Drabešu pag., Amatas nov. 97
13. 4246 002 0476 „Jaunvimbas”, Drabešu pag., Amatas nov. 334
14. 4246 002 0320 „Vecvimbas”, Drabešu pag., Amatas nov. 361
15. 4246 001 0010 „Vairogi”, Drabešu pag., Amatas nov. 332
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 453
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.27 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā” apstiprināšanu
Ziņo J.Rozenbergs , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu un Ministru kabineta 02.05.2000. noteikumiem Nr.168 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"" apstiprinātā Latvijas būvnormatīva LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” 27.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 01.06.2010. priekšlikumus (prot. Nr. 13), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.08.2010. atzinumu (prot.Nr. 10), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr.27 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 454
Par adrešu piešķiršanu Vārnu ielā 17, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo J.Rozenbergs , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.08.2010. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Piešķirt automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai „KOSMOSS 2” (reģ. Nr.44103043381, jurid. adrese Lielā Kalēju iela 3-9, Cēsis, Cēsu nov.) piederošām funkcionāli saistītām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 4201 008 1205 004, 4201 008 1205 005, 4201 008 1205 006, 4201 008 1205 007, 4201 008 1205 008, 4201 008 1205 009 un 4201 008 1205 010, adresi Vārnu iela 17, Cēsis, Cēsu nov. (situācijas plāns pielikumā);
 2. Piešķirt telpu grupu adreses garāžu boksiem ēkās Vārnu ielā 17, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprinot numerāciju no 1 līdz 78 (secība saskaņā ar iedibināto kārtību, sākot no ēkas ar kadastra apzīmējumu 4201 008 1205 010);
 3. Pieņemt zināšanai, ka diviem citiem garāžu kooperatīviem, kuru ēkas atrodas uz zemes gabala Vārnu ielā 17, Cēsīs, Cēsu nov., kuri līdz šim reģistrēti ar neapstiprinātu adresi Vārnu iela 17, Cēsīs, Cēsu nov., perspektīvā piešķiramas citas adreses.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 455
Par adrešu piešķiršanu Rīgas ielā 69, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo J.Rozenbergs , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Nekustamais īpašums Rīgas ielā 69, Cēsīs, Cēsu nov. (kad. Nr. 4201 008 0210), sastāv no zemes gabala, dzīvojamās ēkas un vienas palīgceltnes. Dzīvojamā ēka ir privatizēta kā 3 nedzīvojamo telpu grupu īpašumi ar identifikācijas numuriem no 601 līdz 603. Uz šo brīdi divas nedzīvojamo telpu grupas, veicot vienkāršoto rekonstrukciju, ir pārveidotas par dzīvokļiem. Pašvaldības rīcībā nav līdz šim pieņemta lēmuma par adreses piešķiršanu ēkai vai telpu grupām tajā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, LR Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.08.2010. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0210, dzīvojamai ēkai-veikalam ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0210 001 un ar to funkcionāli saistītai palīgceltnei (šķūnim) ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0210 002 līdz šim pastāvošo adresi Rīgas iela 69, Cēsis, Cēsu nov.
 2. Piešķirt ēkā Rīgas ielā 69, Cēsīs, Cēsu nov., telpu grupu adreses no 1 līdz 3, tai skaitā:
  1. Tirdzniecības telpu grupai ar privatizācijas identifikācijas Nr.601, kadastra apzīmējums 4201 008 0210 001 001 (īpašuma kadastra Nr. 4201 900 0001, īpašnieks SIA „IKKV”), piešķirt adresi Rīgas iela 69-1, Cēsis, Cēsu nov.;
  2. Dzīvojamo telpu grupai ar privatizācijas identifikācijas Nr.602, kadastra apzīmējums 4201 008 0210 001 002 (īpašuma kadastra Nr. 4201 900 0665, īpašnieks A.Egle), piešķirt adresi Rīgas iela 69-2, Cēsis, Cēsu nov.;
  3. Dzīvojamo telpu grupai ar privatizācijas identifikācijas Nr.603, kadastra apzīmējums 4201 008 0210 001 003 (īpašuma kadastra Nr. 4201 900 0113, īpašnieks A.Egle), piešķirt adresi Rīgas iela 69-3, Cēsis, Cēsu nov..
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 456
Par adrešu piešķiršanu Gaujas ielā 56, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo J.Rozenbergs , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs  
Dzīvojamā ēka Gaujas ielā 56, Cēsīs, Cēsu nov. (kad. Nr. 4201 506 0004), sastāv no 13 dzīvokļu īpašumiem un 3 neapdzīvojamo telpu grupām. Cēsu novada pašvaldība līdz šim nav pieņēmusi lēmumu par adreses piešķiršanu ēkai un telpu grupām tajā. Ēkā iedibinātajā telpu grupu numerācijā pirmajā kāpņu telpā ir telpu grupas ar numuriem 602, 2, 3, 4, 15 un 16, otrajā kāpņu telpā ir telpu grupas ar numuriem no 5 līdz 12, savukārt nedzīvojamām telpu grupām ar numuriem 601 un 603 ir katrai sava atsevišķa ieeja. Saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 24.punktu, numurus telpu grupām piešķir sākot no ēkas kreisās malējās kāpņu telpas augošā secībā no zemākā stāva uz augstāko stāvu, līdz ar to pirmajā kāpņu telpā pastāvošie dzīvokļu numuri 15 un 16 neatbilst adresācijas sistēmas principiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.08.2010. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Apstiprināt dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 006 1712 001 pastāvošo adresi Gaujas iela 56, Cēsis, Cēsu nov.
 2. Piešķirt ēkā telpu grupu adreses 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 un 13 (saskaņā ar stāvu plānu shēmām pielikumā Nr.2), tai skaitā:
  1. Neapdzīvojamo telpu grupai (ziedu salonam) ar privatizācijas identifikācijas Nr.601, kadastra apzīmējums 4201 006 1712 001 016 (īpašuma kadastra Nr. 4201 900 3161, īpašniece G.Amantova), piešķirt adresi Gaujas iela 56-13, Cēsis, Cēsu nov.;
  2. Neapdzīvojamo telpu grupai (biroja telpām; 12.08.2010. Cēsu novada Būvvaldē akceptēts vienkāršotās renovācijas projekts pārbūvei par dzīvokli) ar privatizācijas identifikācijas Nr.602, kadastra apzīmējums 4201 006 1712 001 015 (īpašuma kadastra Nr. 4201 900 2580, īpašniece A.Eglīte-Vaha), piešķirt adresi Gaujas iela 56-1, Cēsis, Cēsu nov.;
  3. Neapdzīvojamo telpu grupai (skaistumkopšanas salonam) ar privatizācijas identifikācijas Nr.603, kadastra apzīmējums 4201 006 1712 001 001 (īpašuma kadastra Nr. 4201 900 3344, īpašnieks R.Freibergs), piešķirt adresi Gaujas iela 56-1A, Cēsis, Cēsu nov.,
  4. Dzīvoklim ar līdzšinējo neapstiprināto adresi Gaujas iela 56-15, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 1712 001 013 (īpašuma kadastra Nr. 4201 900 1715, īpašniece B.Cine), piešķirt adresi Gaujas iela 56-4B, Cēsis, Cēsu nov.,
  5. Dzīvoklim ar līdzšinējo neapstiprināto adresi Gaujas iela 56-16, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 1712 001 014 (īpašuma kadastra Nr. 4201 900 1615, īpašniece Z.Brante), piešķirt adresi Gaujas iela 56-4A, Cēsis, Cēsu nov..
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 457
Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.94 (prot. Nr.2, 42.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo J.Rozenbergs , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 17.06.2010. likuma „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā” 7.pantu, Cēsu pilsētas Zemes komisijas 06.08.2010. atzinumu Nr.29 (prot. Nr.6) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.08.2010. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Atzīt par spēku zaudējušu ar 01.07.2010. Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumu Nr.94 (prot. Nr.2, 42.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā”;
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu 12.03.2010. nomas līguma, kas reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 01.03.2010. ar Nr.2-7-45/2010 atcēlēja līgumu par Imantam Strazdiņam-Strazdam iznomāto ½ domājamo daļu no zemes gabala Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 005 0107).
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 458
Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.95 (prot. Nr.2, 43.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo J.Rozenbergs , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 17.06.2010. likuma „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā” 7.pantu, Cēsu pilsētas Zemes komisijas 06.08.2010. atzinumu Nr.30 (prot. Nr.6) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.08.2010. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Atzīt par spēku zaudējušu ar 01.07.2010. Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumu Nr.95 (prot. Nr.2, 43.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā”;
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu 16.03.2010. nomas līguma, kas reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 26.02.2010. ar Nr.2-7-34/2010, atcēlēja līgumu par Ilārijam Vīlipam iznomāto ¼ domājamo daļu no zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 002 0833).
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 459
Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.96 (prot. Nr.2, 44.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo J.Rozenbergs , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 17.06.2010. likuma „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā” 7.pantu, Cēsu pilsētas Zemes komisijas 06.08.2010. atzinumu Nr.31 (prot. Nr.6) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.08.2010. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Atzīt par spēku zaudējušu ar 01.07.2010. Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumu Nr.96 (prot. Nr.2, 44.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā”;
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu 16.03.2010. nomas līguma, kas reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 26.02.2010. ar Nr.2-7-33/2010, atcēlēja līgumu par Antrai Ševčenko iznomāto ¼ domājamo daļu no zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 002 0833).
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 460
Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.97 (prot. Nr.2, 45.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo J.Rozenbergs , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 17.06.2010. likuma „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā” 7.pantu, Cēsu pilsētas Zemes komisijas 06.08.2010. atzinumu Nr.32 (prot. Nr.6) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.08.2010. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Atzīt par spēku zaudējušu ar 01.07.2010. Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumu Nr.97 (prot. Nr.2, 45.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā”;
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu 19.05.2010. nomas līguma, kas reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 01.03.2010. ar Nr.2-7-46/2010, atcēlēja līgumu par Modrim Tomsonam iznomāto 1/3 domājamo daļu no zemes gabala Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 008 0729).
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 461
Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.98 (prot. Nr.2, 46.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo J.Rozenbergs , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 17.06.2010. likuma „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā” 7.pantu, Cēsu pilsētas Zemes komisijas 06.08.2010. atzinumu Nr.33 (prot. Nr.6) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.08.2010. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Atzīt par spēku zaudējušu ar 01.07.2010. Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumu Nr.98 (prot. Nr.2, 46.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu novadā”;
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu 17.03.2010. nomas līguma, kas reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 09.03.2010. ar Nr.2-7-47/2010, atcēlēja līgumu par Kasparam Poram iznomāto 1/8 domājamo daļu no zemes gabala Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 008 0216).
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 462
Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.99 (prot. Nr.2, 47.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo J.Rozenbergs , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 17.06.2010. likuma „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā” 7.pantu, Cēsu pilsētas Zemes komisijas 06.08.2010. atzinumu Nr.34 (prot. Nr.6) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.08.2010. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Atzīt par spēku zaudējušu ar 01.07.2010. Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumu Nr.99 (prot. Nr.2, 47.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā”;
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu 17.03.2010. nomas līguma, kas reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 26.02.2010. ar Nr.2-7-32/2010, atcēlēja līgumu par Ainai Kuplei iznomāto zemes gabalu Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 002 1109).
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 463
Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.100 (prot. Nr.2, 48.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo J.Rozenbergs , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 17.06.2010. likuma „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā” 7.pantu, Cēsu pilsētas Zemes komisijas 06.08.2010. atzinumu Nr.35 (prot. Nr.6) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.08.2010. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Atzīt par spēku zaudējušu ar 01.07.2010. Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumu Nr.100 (prot. Nr.2, 48.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā”;
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu 10.03.2010. nomas līguma, kas reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 10.03.2010. ar Nr.2-7-48/2010, atcēlēja līgumu par Dainim Magonam iznomāto zemes gabalu Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 007 1308).
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 464
Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.101 (prot. Nr.2, 49.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo J.Rozenbergs , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 17.06.2010. likuma „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā” 7.pantu, Cēsu pilsētas Zemes komisijas 06.08.2010. atzinumu Nr.36 (prot. Nr.6) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.08.2010. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Atzīt par spēku zaudējušu ar 01.07.2010. Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumu Nr.101 (prot. Nr.2, 49.p.) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”;
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošu 19.03.2010. nomas līguma, kas reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 01.03.2010. ar Nr.2-7-44/2010, atcēlēja līgumu par Ingrīdai Zvaigznonei iznomāto ½ domājamo daļu no zemes gabala Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 007 0835).
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 465
Par Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmuma Nr.102 (prot. Nr.2, 50.p.) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo J.Rozenbergs , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 17.06.2010. likuma „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā” 7.pantu, Cēsu pilsētas Zemes komisijas 06.08.2010. atzinumu Nr.37 (prot. Nr.6) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 12.08.2010. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumu Nr.102 (prot. Nr.2, 50.p.) „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā”;
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) pārtraukt darbības lēmumā minēto pašvaldības īpašumu reģistrēšanai zemesgrāmatā līdz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību sastāva precizēšanai pēc 30.12.2010. un jauna domes lēmuma par pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām pieņemšanai.


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 466
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai  
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumu (prot. Nr. 11 ), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt no darba organizācijas uzlabošanai – Cēsu dzīvnieku patversmes uzturēšanai – ziedojumus:
  1. 1.1. Ingas Ljovetas Peinadoras Ls 60.00 (sešdesmit lati);
  2. 1.2. Rasmas Beķeres Ls 10 (desmit lati).
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldībai (izpilddirektors A.Mihaļovs) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 467
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Sporta skolai  
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), 11.08.2010. noslēgto Ziedojuma līgumu starp AS „SEB banka” un Cēsu pilsētas Sporta skolu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumam ( protokols Nr.11) Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Atļaut Cēsu pilsētas Sporta skolai pieņemt ziedojumu Ls 1500,00 ( viens tūkstotis pieci simti lati) no AS „SEB Banka” - iestādes darba organizācijai- mācību-treniņa grupu darba nodrošināšanai.
 2. Cēsu pilsētas Sporta skolai (direktors J.Naglis) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 468
Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010 lēmumā Nr.20 „Par Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas pārņemšanu”  
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām" 9.pantu, kas nosaka, ka, nododot valsts pārvaldes iestāžu funkciju izpildi pašvaldībām, vienlaikus tām nododami līdzekļi, kas paredzēti attiecīgo valsts pārvaldes iestāžu budžetā šo funkciju veikšanai, un, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.08.2010. atzinumu (prot.Nr.12) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
Grozīt Cēsu novada domes 28.01.2010 lēmumu Nr. 20 „Par Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas pārņemšanu” papildinot to ar 1.3.punktu šādā redakcijā:
 
„1.3.Kultūras ministrija tās budžetā paredzētos līdzekļus Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas uzturēšanai nodod Cēsu novada pašvaldībai.”
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 469
Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumā Nr.457 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļas pakalpojuma iepirkumus „Par skolēnu ēdināšanas organizēšanu Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā” rezultātus (lēmums par rezultātiem pieņemts 12.01.2010.), „Par skolēnu ēdināšanas organizēšanu Cēsu 1.pamatskolā” rezultātus (lēmums par rezultātiem pieņemts 27.07.2010.) „Par skolēnu ēdināšanas organizēšanu Cēsu 2.pamatskolā” rezultātus (lēmums pieņemts 02.08.2010.), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.08.2010. atzinumam (prot.Nr.12) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumam (prot.Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 
 1. Grozīt Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumu Nr.457 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs” 1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„1. Noteikt Cēsu novada Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 1.-12.klašu izglītojamajiem šādu brīvpusdienu un standartpusdienu cenu:
  1. Cēsu pilsētas pamatskolas skolēniem- Ls 0,80 ( t.sk.PVN);
  2. Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēniem – Ls 0,80 (t.sk.PVN);
  3. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēniem – Ls 0,80 (t.sk.PVN);
  4. Cēsu 2.vidusskolas skolēniem – Ls 0,80 ( t.sk.PVN);
  5. Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas skolēniem – Ls 0,68 (t.sk.PVN);
  6. Cēsu 1.pamatskolas skolēniem – Ls 0,66 (t.sk.PVN);
  7. Cēsu 2.pamatskolas skolēniem – Ls 0,70 (t.sk.PVN).”
 1. Cēsu novada pašvaldības Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestāžu direktoriem nodrošināt lēmuma izpildi.
 2. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2010.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 470
Par līdzfinansējuma apmēru Cēsu pilsētas Mākslas skolā  
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr. 21 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Mākslas skolā” 1.3.punktu, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu un Izglītības likuma 12.panta otro prim daļu un 59.panta ceturtās daļas 3.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.08.2010. atzinumam (prot.Nr.12) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumam (prot.Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Noteikt līdzfinansējuma apmēru Cēsu pilsētas Mākslas skolā Ls 6 (seši lati) mēnesī.
 2. Cēsu pilsētas Mākslas skolai (direktors V.Kļaviņš) nodrošināt lēmuma izpildi.
 3. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2010.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 471
Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora mēnešalgu  
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.08.2009. atzinumu (prot.Nr.12) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas atzinumu 19.08.2009. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktoram mēnešalgu Ls 564,00 mēnesī, kura tiek finansēta no Cēsu novada pašvaldības budžeta.
2. Lēmums ir spēkā no 01.09.2010. līdz 31.12.2010.
3. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 472
Par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora mēnešalgu
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.08.2009. atzinumu (prot.Nr.12) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas atzinumu 19.08.2009. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktoram mēnešalgu Ls 714,00 mēnesī, kas tiek finansēta no Cēsu novada pašvaldības budžeta.
2. Lēmums ir spēkā no 01.09.2010. līdz 31.12.2010.
3. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 473
Par Cēsu novada pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām  
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.08.2009. atzinumu (prot.Nr.12) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas atzinumu 19.08.2009. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 12 balsīm- par (G.Šķenders, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav, J.Rozenbergs nepiedalās balsošanā) nolemj:
 
 1. Apstiprināt Cēsu novada pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem šādas mēnešalgas, kura tiek finansēta no Cēsu novada pašvaldības budžeta:
Nr.p.k. Izglītības iestāde Amatalga mēnesī Ls
1.1. Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestādes vadītājai 536.00
1.2. Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādes vadītājai 564.00
1.3. Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestādes vadītājai 564.00
1.4. Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestādes vadītājai 564.00
 
2. Lēmums ir spēkā no 01.09.2010. līdz 31.12.2010.
3. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 474
Par speciālo izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgu
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.08.2009. atzinumu (prot.Nr.12) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas atzinumu 19.08.2009. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada speciālo izglītības iestāžu vadītājiem šādas mēnešalgas, kuras tiek finansēta no mērķdotācijas:
Nr.p.k. Izglītības iestāde Amatalga Ls
1. Cēsu sanatorijas internātpamatskola 704.00
2. Cēsu speciālā pirmskolas izglītības iestāde 581.00
2. Lēmums ir spēkā no 01.09.2010. līdz 31.12.2010.
3. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 475
Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumā Nr. 105 „Par Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību skaita un amatalgu apstiprināšanu”
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu, ievērojot Cēsu novada domes 15.07.2010. sēdē pieņemto lēmumu Nr. 399 „Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2010. ārkārtas sēdes lēmumā Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu““ un saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.08.2009. atzinumu (prot.Nr.12) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas atzinumu 19.08.2009. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Grozīt ar Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumu Nr. 105 „Par Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību skaita un amatalgu apstiprināšanu” apstiprināto amata vienību sarakstu, no 2010.gada augusta nosakot Cēsu Centrālās bibliotēkas direktoram mēnešalgu Ls 770 (septiņi simti septiņdesmit lati) mēnesī. Noteikt Cēsu Centrālās bibliotēkas direktoram nepilnu darba laiku, t.i., 37 (trīsdesmit septiņu) stundu darba nedēļu.
3. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 476
Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 626 „Par pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktora iecelšanu amatā”
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu, ievērojot Cēsu novada domes 15.07.2010. sēdē pieņemto lēmumu Nr. 399 „Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2010. ārkārtas sēdes lēmumā Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu““ un saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas atzinumu 19.08.2009. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Grozīt ar Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 626 „Par pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktora iecelšanu amatā” apstiprināto pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktores darba algu, no 2010.gada augusta nosakot pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktorei mēnešalgu Ls 1005 (tūkstoš pieci lati) mēnesī. Noteikt pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktoram nepilnu darba laiku, t.i., 37 (trīsdesmit septiņu) stundu darba nedēļu.
 2. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 477
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 8 „Par Vaives pagasta pārvaldes kā Cēsu novada pašvaldības budžeta iestādes izveidošanu ”
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu, ievērojot Cēsu novada domes 15.07.2010. sēdē pieņemto lēmumu Nr. 399 „Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2010. ārkārtas sēdes lēmumā Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu““ un saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas atzinumu 19.08.2009. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Grozīt ar Cēsu novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 8 „Par Vaives pagasta pārvaldes kā Cēsu novada pašvaldības budžeta iestādes izveidošanu” 9.punktu apstiprināto Vaives pagasta pārvaldes vadītājas darba algu, no 2010.gada augusta nosakot Vaives pagasta pārvaldes vadītājas mēnešalgu Ls 1005 (tūkstoš pieci lati) mēnesī. Noteikt Vaives pagasta pārvaldes vadītājam nepilnu darba laiku, t.i., 37 (trīsdesmit septiņu) stundu darba nedēļu.
 2. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 478
Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.124 „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu”
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, Darba likumu un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Ministru kabineta 01.06.2010. noteikumus Nr.500 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” un Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumus Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.08.2010. atzinumam (prot. Nr.12) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumam (prot.Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Grozīt ar Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumu Nr.124 „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu” apstiprināto Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību:
  1. aizstāt lēmumā vārdu „amatalga” ar vārdu „mēnešalga”;
  2. saskaņot un papildināt ar pielikumu „Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienībām piemērojamās saimes un līmeņi”, izsakot to redakcijā saskaņā ar pielikumu.
 1. Lēmuma izpildi uzdot pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Pielikums
 
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 479
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.11.2005. sēdes lēmumā „Par noteikumu „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu”
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Likumu par budžetu un finanšu vadību, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ievērojot „Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu un darbinieku atlīdzības” likumu, Ministru kabineta 01.06.2010. noteikumus Nr.500 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” un Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumus Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
 
1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 24.11.2005. sēdes lēmumā „Par noteikumu „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (prot. Nr.20, 34.punkts) izdarot šādus grozījumus :
1.1. aizstāt lēmumā vārdu „amatalga” ar vārdu „mēnešalga”;
1.2. saskaņot un papildināt ar pielikumu „Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amatiem piemērojamās amatu saimes un līmeņi”, izsakot to redakcijā saskaņā ar pielikumu.
 1. Lēmuma izpildi uzdot izglītības iestāžu vadītājiem.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Pielikums
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 480
Par saskaņojumu Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” amata vienību klasifikāciju amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.06.2010. noteikumu Nr.500 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 9., 21. un 22.punktu, ievērojot Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumus Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumam (prot.Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
1.      Saskaņot Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” iesniegto amata vienību klasifikāciju amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupas saskaņā ar pielikumu.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Pielikums
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 481
Par saskaņojumu Cēsu Pieaugušo izglītības centra amata vienību klasifikāciju amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.06.2010. noteikumu Nr.500 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 9., 21. un 22.punktu, ievērojot Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumus Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumam (prot.Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
1.      Saskaņot Cēsu Pieaugušo izglītības centra iesniegto amata vienību klasifikāciju amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupas saskaņā ar pielikumu.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Pielikums
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 482
Par saskaņojumu pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” amata vienību klasifikāciju amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.06.2010. noteikumu Nr.500 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 9., 21. un 22.punktu, ievērojot Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumus Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumam (prot.Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret - nav, atturas- nav) nolemj:
1.      Saskaņot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” iesniegto amata vienību klasifikāciju amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupas saskaņā ar pielikumu.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Pielikums
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 483
Par saskaņojumu Cēsu pilsētas pansionāta amata vienību klasifikāciju amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām  
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.06.2010. noteikumu Nr.500 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 9., 21. un 22.punktu, ievērojot Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumus Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumam (prot.Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
1.      Saskaņot Cēsu pilsētas pansionāta iesniegto amata vienību klasifikāciju amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupas saskaņā ar pielikumu.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Pielikums
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 484
Par projekta pieteikuma „Invalīdu habilitācijas dienas centrs” iesniegšanu  
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumiem Nr. 540 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otro kārtu” un ņemot vērā Nodarbinātības valsts aģentūra izsludināto atklāto projekta iesniegumu atlasi, Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” ir sagatavojusi projekta pieteikumu „Invalīdu habilitācijas dienas centrs”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu un ievērojot Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma 1.1. un 2.1.6. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 12.08.2010. atzinumam (prot. Nr.8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumam (prot. Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone) sagatavot un iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūrā projekta pieteikumu „Invalīdu habilitācijas dienas centrs”.
 2. Garantēt Invalīdu habilitācijas dienas centra darbību 18 mēnešus pēc projekta realizācijas.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
485###Par projekta pieteikuma „Sociālo pakalpojumu resursu centrs” iesniegšanu
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumiem Nr. 540 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otro kārtu” un ņemot vērā Nodarbinātības valsts aģentūra izsludināto atklāto projekta iesniegumu atlasi, Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” ir sagatavojusi projekta pieteikumu „Sociālo pakalpojumu resursu centrs”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma 1.1. un 2.1.6. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 12.08.2010. atzinumam (prot. Nr.8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumam (prot. Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
 
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone) sagatavot un iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūrā projekta pieteikumu ”Sociālo pakalpojumu resursu centrs” .
 2. Garantēt Sociālo pakalpojumu resursu centra darbību 18 mēnešus pēc projekta realizācijas.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 486
Par atbalstu projektam „Drošības poga”  
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumiem Nr. 540 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otro kārtu” un ņemot vērā Nodarbinātības valsts aģentūra izsludināto atklāto projekta iesniegumu atlasi, ar Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” līdzdalību ir sagatavots projekta pieteikums „Drošības poga”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma 1.1. un 2.1.6. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 12.08.2010. atzinumam (prot. Nr.8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumam (prot. Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Atbalstīt Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” dalību biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” (reģ. Nr. 40008001803) realizētajā projektā „Drošības poga” un šī pakalpojuma ieviešanā Cēsu novadā.
 2. Garantēt projekta „Drošības poga” darbību 18 mēnešus pēc projekta realizācijas.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 487
Par projekta pieteikuma „Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās -2. kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu  
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumiem Nr.542 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcas efektu samazināšanai pašvaldības ēkās” nolikums", ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
1. Iesniegt Vides ministrijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumam projekta pieteikumu „Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās - 2.kārta” ar kopējo attiecināmo izmaksu summu 750 000 LVL.
2. Cēsu novada pašvaldības Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt 2011.gada budžetā līdzfinansējumu 15% apmērā (112 500 LVL no projekta kopējām izmaksām) un priekšfinansējumu.
3. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
4.. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 488
Par zemes gabala Aldaru ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā sakārtošanu  
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība, kuras vārdā ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.2 „Par Cēsu novadu” rīkojas Cēsu novada dome kā finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja (turpmāk tekstā Iznomātājs), 18.09.2007. iznomāja SIA „Marno J” (turpmāk tekstā Nomnieks), zemes gabalu Aldaru ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - vieglo automašīnu un tūrisma autobusu stāvlaukuma projektēšanai. Šobrīd zemes gabals tiek izmantots liekās, nevajadzīgas grunts novietošanai. Cēsu novada pašvaldība 20.04.2010. nosūtīja vēstuli Nr. 1-24/669 SIA „Marno J”, kurā noteica termiņu sakārtot minēto zemes gabalu līdz 15.05.2010. Š.g.19. jūlijā Cēsu novada pašvaldība nosūtīja vēstuli (Nr. 1-24/1155) SIA „Marno J”, kurā atkārtoti lūdza sakārtot zemes gabalu Aldaru ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā līdz 15.08.2010., taču nekādas darbības līdz šim nav veiktas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešo daļu, starp Iznomātāju un Nomnieku 18.09.2010. noslēgto Zemes gabala nomas līgumu Nr. 2-7-36/2007, ievērojot Cēsu pilsētas domes 23.12.2004. saistošo noteikumu Nr.11 „par Cēsu pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi” 3.5.puktu, Administratīvā procesa likuma 66.pantu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumu (prot. Nr.11) Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Uzdot nekustamā īpašuma Aldaru ielā 9, Cēsīs, Cēsu novads nomniekam SIA „Marno J”, veikt šādas darbības:
  1. sakārtot zemes gabalu Aldaru ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā līdz 2010.gada 1.oktobrim, tas ir, izlīdzināt zemes krāvumu, izveidojot planētu laukumu, lai netiktu kavēts virsūdeņu dabiskais tecējums no augstāk stāvošiem zemes gabaliem, kā arī izveidot pretgrāvi no Ceriņu ielas puses, ievērojot esošo inženierkomunikāciju aizsargjoslas;
  2. ja lēmuma 1.1.punktā minētajos termiņos paredzētās darbības nav uzsāktas un/vai nav veiktas, uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunālai nodaļai (vadītājs I.Mercs) organizēt lēmuma 1.1.punktā noteiktās darbības nepieciešamajā apjomā, lai pilnībā novērstu piegulošo zemes gabalu piesārņošanu no esošās grunts kaudzes, piespiedu sakārtošanas darbus - finansējot no Cēsu novada pašvaldības līdzekļiem. Izlietotos pašvaldības finanšu līdzekļus piedzīt no īpašuma Aldaru ielā 9, Cēsīs, Cēsu novads, Nomnieka.
 2. Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 358.-374.pantam izdot administratīvo aktu par šī lēmuma piespiedu izpildi, ja nekustamā īpašuma Aldaru ielā 9, Cēsīs Nomnieks labprātīgi neizpilda lēmuma 1.punktu.
 3. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunālajai nodaļai (vad. I.Mercs).
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses ( fiziska persona – pēc deklarētās dzīves vietas, juridiska persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 489
Par valsts nozīmes ceļa Drabeši- Cēsis-Valmiera posma izmantošanu  
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Autoceļu likuma 8.panta pirmo daļu un 12.pantu, Ministru kabineta 29.09.2009. noteikumiem Nr. 1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem” pievadceļš Cēsīm (autoceļa maršruta indekss V320) norādīts valsts mēroga nozīmes ceļš un pašvaldības nozīmes ceļš- Valmieras iela.
Cēsu pilsētai piederošā Valmieras iela, pēc kadastra informācijas, noslēdzas aiz Robežu ielas, tas ir, pie ceļa piketa Pk 0+600 (piketi norādīti atbilstoši rekonstruējam ceļa posmam no trases sākuma), bet ielas uzturēšanas robeža beidzas pie ceļa piketa Pk 0+677.
Autoceļa maršruts (indekss V320) „Pievadceļš Cēsīm” no Valmieras puses (no ceļa piketa Pk 0+600 līdz ceļa piketa Pk 0+677) jau daļēji tiek apsaimniekots no Cēsu pašvaldības budžeta līdzekļiem, jo galvenokārt kalpo Cēsu pilsētai kā Valmieras ielas, Cēsīs loģisks turpinājums ārpus Cēsu pilsētas.
ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”; 3.6. Policentriskā attīstība 3.6.1. pasākums „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” 3.6.1.1. aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros tiek rekonstruēta Valmieras iela posmā no Dzelzceļa ielas līdz pilsētas robežai (kopējais rekonstruējamais ceļa posms 677 m).
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 6.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3. panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Pieņemt ilgtermiņa lietošanā Valmieras ielas, Cēsīs turpinājumu „Pievadceļš Cēsīm” (no Valmieras puses, autoceļa maršruta indekss V320) no ceļa piketa Pk 0+600 līdz ceļa piketam Pk 0+677.
 2. Lēmuma izpildes organizāciju uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 490
Par konkursu „Cēsu novada uzņēmējs 20...”  
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 27.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumu (prot. Nr. 11) Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
 
 1. Apstiprināt konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20...” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
 2. Apstiprināt konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20...” žūrijas komisiju šādā sastāvā:
Žūrijas komisijas priekšsēdētājs:
Gints Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Inese Suija – Markova, Cēsu novada domes deputāte
Žūrijas komisijas locekļi:
Aivija Zerne, Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja
Dita Trapenciere, Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Pauls Irbins, „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centra” eksperts
Juris Bērziņš, biznesa konsultants
 
Pielikums
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 491
Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību un lietošanu izstādes „Cēsu uzņēmējs 2010.” laikā
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.pantu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumu (prot. Nr. 11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Atļaut alkoholisko dzērienu tirdzniecību izstādes „Cēsu uzņēmējs 2010.” laikā no 2010.gada 3.- 4.septembrim Cēsu pilsētas Sporta kompleksa (Piebalgas ielā 18, Cēsīs) telpās un izstādes vajadzībām norobežotā teritorijā ārpus Cēsu pilsētas Sporta kompleksa (Piebalgas ielā 18, Cēsīs) telpām.
 2. Noteikt, ka Cēsu pilsētas Sporta kompleksa (Piebalgas ielā 18, Cēsīs) telpas un izstādes vajadzībām norobežotā teritorija ārpus Cēsu pilsētas Sporta kompleksa (Piebalgas ielā 18, Cēsīs) telpām 2010.gada 3.septembrī netiek izmantotas Cēsu novada izglītības iestāžu vajadzībām.
 3. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu pilsētas Sporta kompleksam (vad.Ģ.Mārtinsons).
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Pašvaldības policijai (priekšn.V.Sviķis).
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 492
Par atļauju tirdzniecībai publiskā vietā izstādes „Cēsu uzņēmējs 2010.’’ laikā
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā, ka izstādi „Cēsu uzņēmējs 2010.” organizē Cēsu novada pašvaldība un tirdzniecību izstādes laikā koordinēs pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, ievērojot Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. lēmumu Nr. 373 „Par saistošo noteikumu Nr. 11 „Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu pilsētā” apstiprināšanu” 3.punktu un Cēsu pilsētas 15.05.2003. saistošo noteikumu Nr. 8 „Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu pilsētā” 8.1.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumu (prot. Nr. 11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
   1. Noteikt, ka 2010.gada 3.-4.septembrī izstādes „Cēsu uzņēmējs 2010.” laikā atļauja tirdzniecībai publiskā vietā Piebalgas ielā 18, Cēsīs ir bezmaksas.
   2. Uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” organizēt bezmaksas atļaujas tirdzniecībai publiskā vietā āra tirdzniecībai pie ēkas Piebalgas ielā 18, Cēsis izsniegšanu izstādes ‘’Cēsu uzņēmējs 2010’’ dalībniekiem un amatniekiem.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 493
Grozījumi Cēsu novada domes 22.06.2010. lēmumā Nr. 364 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu nodošanu nomā SIA „Cēsu siltumtīkli””
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz 15.01.2009. starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Jaunā fabrika” noslēgtā nodomu protokolu (Cēsu pilsētas domē reģistrēts 15.01.2009. Nr. 2-J-3/2009) 4.4.2. punktu, kur puses vienojas, ka tās siltumtrases (..) pēc to inventarizācijas tiks nodotas Cēsu siltumtīklu apsaimniekošanā, ciktāl tas nepieciešams, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi Cēsu pilsētā. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finansu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta pirmo daļu, 3. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, 14.panta otrās daļas 3. punktu, lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības nekustamās un kustamās mantas racionālu un lietderīgu izmantošanu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumu (protokols Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Grozīt Cēsu novada domes 22.06.2010. lēmumu Nr. 364 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu nodošanu nomā SIA ‘’Cēsu Siltumtīkli’’” papildinot lēmuma pielikumu ar šādiem nosacījumiem:
„Pamatlīdzekļu nolietojums bilancei norādīts uz 30.06.2010. Pirms pamatlīdzekļu nodošanas nomā nolietojums summa mainīsies atbilstoši pamatlīdzekļu nolietojuma normām.”
 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 494
Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu  
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu pirmās daļas 3.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā 2010.gadā par III un IV ceturksni Zintai Karelei par nekustamo īpašumu Līgatnes ielā 62, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201-007-1608.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses ( fiziska persona – pēc deklarētās dzīves vietas, juridiska persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 495
Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā SIA „VILVETAS”
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumu Nr. 178 „Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu” (prot.Nr. 4, 27.p.), LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu pieejamību nodrošina Pašvaldības administrācija (juridiskā adrese ar 26.04.2010. – Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads).
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu daļēji atbrīvojušās pašvaldības īpašumā esošās nedzīvojamās telpas ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, t.i. nodotu lietošanā par maksu (nomā), ievērojot SIA „VILVETAS” 04.08.2010. iesniegumu (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā ar Nr. 1638/1-23), likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr.9, 24 §), Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumu Nr. 319 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, komunālo pakalpojumu un uzturēšanas maksu” (prot. Nr. 7, 21.p.), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumu (prot. Nr. 11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Nodot lietošanā par maksu (nomā) sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „VILVETAS” (reģ. Nr. 44103054718, juridiskā adrese: Gaiļezera iela 4-24, Rīga), turpmāk – Nomnieks, nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu – nedzīvojamu biroja telpu Nr. 14 ēkas 3. stāvā ar kopējo platību 13,0 m2, turpmāk – Telpas, ar mērķi nodrošināt biroja vajadzības saimnieciskās darbības veikšanai.
 2. Noteikt nomas termiņu no 01.09.2010. līdz 31.12.2010.
 3. Noteikt nomas maksu par Telpām: Ls 1,00 par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), kas kopā sastāda Ls 13,00 (trīspadsmit lati 00 santīmi) mēnesī (bez PVN).
 4. Noteikt, ka Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli par Telpu platību proporcionāli ēkas kopējai platībai, t.i. par 1626,8 : 791,0 x 13,0 = 26,7m2.
 5. Cēsu novada pašvaldība nodrošina un Nomnieks apmaksā komunālos un uzturēšanas pakalpojumus Telpās (centrālapkure, elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, apsardze, ugunsdrošības signalizācija, interneta pieslēgums, Telpu uzkopšana, teritorijas uzkopšana, inženiertehnisko sistēmu apkope, zemes noma), kas kopā sastāda 3,38 Ls/m2 x 13,0 m2 = 43,94 Ls mēnesī (bez PVN).
 6. Nomnieks par saviem līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā, nodrošina fiksēto un mobilo sakaru pakalpojumus.
 7. Noteikt, ka no nomas līguma noslēgšanas brīža Nomnieks pieņem Telpas lietošanā, uzņemoties visas tās Telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu.
 8. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Telpu nomas līgumu.
9. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 496
Par Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. saistošo noteikumu Nr. 6„Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā” atzīšanu par spēku zaudējušiem  
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un Cēsu novada domes 18.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010. gadam”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 19.08.2010. atzinumam (prot. Nr.11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu pilsētas domes 14.02.2008. saistošos noteikumus Nr. 6 „Par papildus palīdzību Cēsu pilsētas pašvaldībā”.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 497
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Cēsu novada 18.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.5 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.08.2010. atzinumu (protokols Nr. 11), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.28 „Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.5 “Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam”” , saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 498
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 29„Nodeva par suņu un kaķu turēšanu Cēsu novadā” apstiprināšanu
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14. un 21.pantu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 5.punktu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 20.05.2010. (prot.Nr.7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. (prot.Nr.7) atzinumiem, Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr.29 „Nodeva par suņu un kaķu turēšanu Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 499
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu nr. 30 „Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu novadā” apstiprināšanu
Ziņo J.Rozenbergs , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likumu ”Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likumu 8.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 04.09.2007. noteikumu Nr. 606 „Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas noteikumi” 3.punktu, un ievērojot Veterinārmedicīnas likuma un Ministru kabineta 29.09.2009. noteikumu Nr. 1114 „Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām”, Ministru kabineta 15.04.2010. noteikumu Nr. 277 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” normas kā arī Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 20.05.2010. atzinumu (prot.Nr.7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.05.2010. atzinumam (prot.nr.7), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:  
Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr.30 „Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 500
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.31 „Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” apstiprināšanu
Ziņo J.Rozenbergs , Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 9. punktu un Meža likuma 8. panta otro daļu, Ministru kabineta 26.08.2006. noteikumiem Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” 12.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 22.07.2010. atzinumu (prot.Nr....), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.31 „Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 501
Par Cēsu novada vispārizglītojošo skolu direktoru amatalgām  
Ziņo G.Šķenders , apvienotās Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Cesu novada domes Finanšu komitejas vadītājs
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2010. gadam” 6.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, 7.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām- interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, ievērojot apvienotās Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 26.08.2010. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 11 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav, balsošanā nepiedalās G.Bērziņa un O.Bicāns) nolemj:
 
1. No 01.09.2010. līdz 31.12.2010. apstiprināt Cēsu novada vispārizglītojošo skolu direktoriem sekojošas amatalgas no mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām:
Nr.p.k. Izglītības iestāde Amatalga Ls
1. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 695
2. Cēsu Valsts ģimnāzija 726
3. Cēsu 2. vidusskola 676
4. Cēsu pilsētas pamatskola 726
5. Cēsu 1. pamatskola 646
6. Cēsu 2. pamatskola 695
7. Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola 631
8. Līvu pamatskola 550
9. Rāmuļu pamatskola 550
2. No 01.09.2010. līdz 31.12.2010. apstiprināt sekojošas amatalgas no mērķdotācijas pašvaldībām- interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām:
Nr.p.k. Izglītības iestāde Amatalga Ls
1. Cēsu bērnu un jauniešu centrs 714
 1. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 502
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Jaunliberti 2 ” Vaives pagasta Cēsu novadā
Ziņo V.Zaļaiskalna , Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. pantu pirmās daļas 18. punktu, Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr. 110 "Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības", ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu "Jaunliberti-2", Vaives pagastā, Cēsu novadā (kad. Nr. 4290 001 0022), kopumā sastāvoša no diviem zemes gabaliem, kura kopplatība ir 10,6 ha, no tā 5,2 ha. lauksaimniecībā izmantojamā zeme , 4,5 ha meža zeme, 0,6 ha zem ēkām un pagalmiem, 0,3 ha pārējās zemes kā arī ½ (vienas otrās) domājamās daļas no mājīpašuma - vienas pamatceltnes un trijām palīgēkām.
 2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 503
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Vējiņi” Vaives pagasta Cēsu novadā
Ziņo V.Zaļaiskalna , Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. pantu pirmās daļas 18. punktu, Ministru kabineta 07.06.1994. noteikumiem Nr. 110 "Par kārtību, kādā pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības", ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai, Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu "Vējiņi", Vaives pagastā, Cēsu novadā (kad. Nr. 4290 003 0141), sastāvoša no viena zemes gabala, kura kopplatība ir 0,8 ha ,no tā 0,8 ha. lauksaimniecībā izmantojamā zeme .
 2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 504
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Sporta skolai
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts) un Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora J.Nagļa 16.08.2010. iesniegumu Nr.1-10/84, Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Atļaut Cēsu pilsētas Sporta skolai no 11.08.2010. - 10.08.2014. pieņemt ziedojumu par kopējo summu Ls 8000,00 (astoņi tūkstoši lati) no SIA „Cēsu alus” - iestādes darba organizācijai - mācību-treniņa komandu darba nodrošināšanai.
 2. Cēsu pilsētas Sporta skolai (direktors J.Naglis) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 505
Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts) un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores pienākuma izpildītāja J.Krenkļa iesniegumu, Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
 1. Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumu Ls 5,00 (pieci lati) no Vitas Zirnītes - iestādes darba organizācijai- skolas salidojuma organizēšanai.
 2. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 506
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta Ziedu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu  
Ziņo G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 27.07.2010. (prot. Nr.7) priekšlikumu Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
 
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta – nedzīvojamas ēkas – garāžas ar 10 (desmit) vieglo automašīnu novietnēm (būves kadastra apzīmējums 4201 004 0107 0040), adrese Ziedu iela 20, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 504 0029, izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „ZIEDI – 10”, vienotais reģistrācijas numurs 44103060396, juridiskā adrese Ziedu iela 18 - 23, Cēsis, Cēsu nov., īpašuma objektu nosolīja par cenu Ls 6150 (seši tūkstoši viens simts piecdesmit lati).
2. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 507
Par atteikumu piešķirt politiski represētās personas statusu G.Punculim  
Ziņo G.Šķenders , Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz 19.08.2010. Cēsu novada pašvaldībā saņemto (reģ. Nr. 1201/F-1-25) G.Puncuļa iesniegumu, ievērojot likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 3.panta otrās daļas 1.punktā noteikto dokumentu, uz kā pamata tiek izsniegta politiski represētās personas apliecība, un šī likuma 2.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto personu loku, ko var atzīt par politiski represēto personu, ņemot vērā, ka no brīža, kad G.Puncuļa tēvs J.Punculis atbrīvots no ieslodzījuma (22.06.1956.) līdz G.Puncuļa piedzimšanas brīdim ( ) pagājis vairāk nekā likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktais termiņš (1 gads), ievērojot Statusa piešķiršanas komisijas 24.08.2010. atzinumu (prot.Nr. 4), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
Nepiešķirt Genādijam Punculim politiski represētās personas statusu.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses( fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2010.gada 26.augusta protokols Nr.12       Lēmuma nr. 508
Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes darbu no 2010.gada 1.septembra līdz 2010.gada 30. septembrim
Ņemot vērā, ka nav pabeigta projekta „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija” īstenošana projektā un noslēgtajā līgumā noteiktajā termiņā, ievērojot Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumu Nr. 190 „Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes darbu no 2010.gada 1.maija līdz 2010.gada 31.augustam”, pamatojoties uz līgumu (Nr. 3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/011), kas noslēgts starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Cēsu novada pašvaldību par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.4.3. aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” par projekta ‘’Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija” īstenošanu un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4.punktu, un saskaņā ar apvienoto Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 26.08.2010. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome (atklāti balsojot ar 13 balsīm- par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa, V.Vaivods, I.Timermanis, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, M.Cīrulis, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, D.Vasmanis), pret- nav, atturas- nav) nolemj:
 
 1. Noteikt, ka projekta „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija” īstenošanas laikā Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas iestādē no 01.09.2010. līdz 30.09.2010. ir slēgtas visas grupas.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītājai S.Lejiete) :
  1. vienas grupas bērnu vecākiem piedāvāt iespēju bērnus ievietot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē,
  2. vienas grupas bērnu vecākiem piedāvāt iespēju bērnus ievietot Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē,
  3. trīs grupu bērnu vecākiem piedāvāt iespēju bērnus ievietot Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē.
 1. Uzdot Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Kazaka) organizēt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes trīs grupu bērnu uzņemšanu un grupu darba nodrošināšanu no 01.09.2010. līdz 30.09.2010.
 2. Uzdot Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja A.Pāže) organizēt vienas grupas Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes bērnu uzņemšanu un grupu darba nodrošināšanu no 01.09.2010. līdz 30.09.2010.
5. Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule) organizēt vienas grupas Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes bērnu uzņemšanu un grupu darba nodrošināšanu no 01.09.2010. līdz 30.09.2010.
 1. Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītājai S.Lejiete), Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Kazaka), Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja A.Pāže) un Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule) organizēt pedagoģiskā procesa nodrošināšanai nepieciešamā inventāra un rotaļlietu nodošanu un pieņemšanu.
6. Uzdot Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītājai S.Lejiete) paziņot par papildus darba izpildes vietu laika periodā no 01.09.2010. līdz 30.09.2010. tehniskajiem darbiniekiem un:
6.1. 14 pedagoģiskajiem darbiniekiem - Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē;
6.2. 4 pedagoģiskajiem darbiniekiem - Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē;
6.3. 4 pedagoģiskajiem darbiniekiem - Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē.
7. Uzdot Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītājai S.Lejiete) brīdināt bērnu vecākus par pirmsskolas izglītības iestāžu maiņu (uz laiku) un norēķinu kārtību.
8. Vecāku maksa par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes bērniem, kuri izvietoti Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē, aprēķināma un maksājama saskaņā ar Cēsu novada domes 12.11.2009. lēmumu Nr. 370 „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”.
9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv