Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 18.februāris   Vārda dienu svin: Kora, Kintija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Februāris 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2010. gads
2010.gada 30.septembra protokols nr.14

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 559Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 38 „Sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu
2 560Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
3 561Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.40 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr. 29 „Nodeva par suņu un kaķu turēšanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu
4 562Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 41„Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
5563Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā nr. 508 „Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes darbu no 2010.gada 1.septembra līdz 2010.gada 30.septembrim”
6 564Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai izglītībai  
7 565Par mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai  
8 566Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm  
9 567Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām  
10 568Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam  
11 569Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Bezdelīgas” Vaives pagastā, Cēsu novadā
12 570Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Rīgas ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novadā
13 571Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 2C, Cēsīs, Cēsu novadā
14572Par nedzīvojamo telpu nomas maksu Nākotnes ielā 10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā  
15 573Par nedzīvojamo telpu Nākotnes ielā 10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu nomā ārsta prakses veidošanai  2010.gada 30.septembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 559
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 38 „Sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu  un 43.panta pirmās daļas 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.06.2010. atzinumu (prot.Nr.8), apvienotās Izglītības, kultūras un sporta un Sociālo lietu komitejas 02.09.2010. atzinumu (prot.Nr.2), un Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.09.2010. (prot.Nr.13) atzinumus, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Rozenbergs, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas–nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr.38 “Sabiedriskās kārtības noteikumi” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 


2010.gada 30.septembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 560
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu un 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17.pantu un 25.panta ceturto daļu, pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikuma 2.4.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.09.2010. atzinumam (prot. Nr. 12), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.09.2010. atzinumam (prot. Nr. 13) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. (prot.Nr.14) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Rozenbergs, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas–nav, nolemj:
  1. Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” saskaņā ar pielikumu.
  2. Ar Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” padomes 30.11.2010. lēmums Nr. 2 (30.11.2009. protokols Nr. 8) „Par Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.
  3. Lēmuma izpildi nodrošina pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa).
 
Pielikums
 


2010.gada 30.septembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 561
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.40 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr. 29 „Nodeva par suņu un kaķu turēšanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu
Saskaņā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 17.09.2010. ierosinājumu (saņemts 20.09.2010.Nr. 2003/1-20), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. (prot.Nr.14) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Rozenbergs, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas–nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 40 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 29 „Nodeva par suņu un kaķu turēšanu Cēsu novadā”” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
 
 


2010.gada 30.septembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 562
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 41„Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17.panta ceturto daļu un 25. pantu, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma 2.2.6. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. atzinumam (prot. Nr.14), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. (prot.Nr.14) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Rozenbergs, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas–nav, nolemj:
  1. Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 41 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi” saskaņā ar pielikumu.
  2. Ar Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 41 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi” spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr. 408 „Par pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumu apstiprināšanu”.
  3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I.Sietiņsone) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem.
 
Pielikums
 


2010.gada 30.septembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 563
Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā nr. 508 „Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes darbu no 2010.gada 1.septembra līdz 2010.gada 30.septembrim”
Ņemot vērā, ka nav pabeigta projekta „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija” ietvaros ar SIA „Lata CMD” noslēgtajā būvuzņēmuma līgumā paredzētie būvdarbi Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē, ievērojot Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumu Nr. 190 „Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes darbu no 2010.gada 1.maija līdz 2010.gada 31.augustam” un Cēsu novada domes 26.08.2010 lēmumu nr. 508 „Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes darbu no 2010.gada 1.septembra līdz 2010.gada 30.septembrim”, pamatojoties uz līgumu (Nr. 3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/011), kas noslēgts starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Cēsu novada pašvaldību par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.4.3.aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” par projekta ‘’Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija” īstenošanu un ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4.punktu, un saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Rozenbergs, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas–nav, nolemj:
Grozīt Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumu Nr. 508 „Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes darbu no 2010.gada 1.septembra līdz 2010.gada 30. septembrim” lēmuma nosaukumā un visā tekstā skaitļus „30.09.2010.” vai skaitļus un vārdus „2010.gada 30.septembrim” aizstājot ar vārdiem „Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes telpu remontdarbu beigšanai”.
 
 


2010.gada 30.septembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 564
Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai izglītībai  
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2010. gadam” 6.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Cēsu novada pašvaldības 2009. gada 28. augusta lēmumu Nr.173 „Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Cēsu novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojumam 2009./2010. mācību gadā” un 31.08.2009. gada rīkojumu (Nr.66-r) „Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Cēsu novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojumam”, un saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. (prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Rozenbergs, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas–nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2010.gadam Ls 2 405 748.00 (divi miljoni četri simti pieci tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi lati) sadalīt:
Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija I - VIII
Ls
Mērķdotācija IX- XII
Ls
Mērķdotācija gadā
Ls
1. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 228 416.00 115 966.00 344 382.00
2. Cēsu Valsts ģimnāzija 294 584.00 150 589.00 445 173.00
3. Cēsu 2. vidusskola 159 024.00 129 106.00 288 130.00
4. Cēsu pilsētas pamatskola 241 856.00 121 724.00 363 580.00
5. Cēsu 1. pamatskola 170 096.00 85 597.00 255 693.00
6. Cēsu 2. pamatskola 168 752.00 85 321.00 254 073.00
7. Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola 109 176.00 54 596.00 163 772.00
8 Cēsu pilsētas Vakara vidusskola 159 328.00   159 328.00
9. Līvu pamatskola 47 608.00 23 795.00 71 403.00
10. Rāmuļu pamatskola 40 248.00 19 966.00 60 214.00
  PAVISAM 1 619 088.00 786 660.00 2 405 748.00
 
2. Lēmums ir spēkā līdz 31.12.2010.
3. Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D. Eglīte), Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G. Bērziņa), Cēsu 2.vidusskolai (direktore I.Semjonova), Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle), Cēsu 1.pamatskolai (direktore A.Būre), Cēsu 2. pamatskolai (direktors O.Bicāns), Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai (direktore I.Eglīte), Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova), Rāmuļu pamatskolai (direktore A. Sīmane) nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2010.gada 30.septembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 565
Par mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai  
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2010. gadam” 16.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. (prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Rozenbergs, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas–nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo- sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2010.gadam Ls 138 480.00 (viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti astoņdesmit lati) sadalīt:
Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija
I - VIII
Ls
Mērķdotācija
IX - XII
Ls
Mērķdotācija
gadā
Ls
1. Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestāde 7 424.00 3 096.00 10 520.00
2. Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestāde 19 704.00 10 158.00 29 862.00
3. Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestāde 17 432.00 7 804.00 25 236.00
4. Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestāde 6 784.00 6 938.00 13 722.00
5. Cēsu speciālā pirmskolas izglītības iestāde 16 136.00 8 426.00 24 562.00
6. Cēsu 2. pamatskola 11 624.00 5 203.00 16 827.00
7. Līvu pamatskola 3 872.00 990.00 4 862.00
8. Rāmuļu pamatskola 3 224.00 1 117.00 4 341.00
9. Cēsu bērnu un jauniešu centrs 4 520.00 1 860.00 6 380.00
10. Cēsu sanatorijas internātpamatskola 2 168.00   2 168.00
  PAVISAM 92 888.00 45 592.00 138 480.00
 
2. Lēmums ir spēkā līdz 31.12.2010.
3. Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja S.Lejiete), Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Rozenberga), Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Kazaka), Cēsu speciālās pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja A.Pāže), Cēsu 2.pamatskolai (direktors O.Bicāns), Līvu pamatskolai (direktore A. Gabranova), Rāmuļu pamatskolai (direktore A.Sīmane), Cēsu Bērnu un jauniešu centram (direktorei Dz. Matusēvičai), nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 30.septembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 566
Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm  
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2010. gadam” 10.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.825 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība un saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. (prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Rozenbergs, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas–nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām- pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 2010.gadam Ls 1 130 265.00 (viens miljons viens simts trīsdesmit tūkstoši divi simti sešdesmit pieci lati) sadalīt:  
  Mērķdotācija I – VIII LS Mērķdotācija IX- XII Ls Mērķdotācija gadā
LS
  Pedagogu d/a un VSAOI Pārējiem izdevumiem Pedagogu d/a un VSAOI Pārējiem izdevumiem Pedagogu d/a un VSAOI Pārējiem izdevumiem
Cēsu speciālā pirmskolas izglītības iestāde izglītības  
77 371.00
 
113 170.00
 
41 616.00
 
68 359.00
 
118 987.00
 
181 529.00
Cēsu sanatorijas internātpamatskola 277 989.00 296 229.00 111 244.00 144 287.00 389 233.00 440 516.00
PAVISAM 355 360.00 409 399.00 152 860.00 212 646.00 508 220.00 622 045.00
 
1 130 265.00
2. Lēmums ir spēkā līdz 31.12.2010.
3. Uzdot Cēsu speciālai pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja A. Pāže) un Cēsu sanatorijas internātpamatskolai (direktors Z.Ozols) nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2010.gada 30.septembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 567
Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām  
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2010. gadam” 7.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām- interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2009. (prot.Nr.14) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Rozenbergs, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas–nav, nolemj:
1. Veicot pašvaldības interešu izglītības pedagoģisko darbinieku tarifikāciju 2010.gadam mērķdotāciju gadā Ls 96 617.00 (deviņdesmit seši tūkstoši seši simti septiņpadsmit lati) sadalīt sekojoši:
1.1. 80 % jeb Ls 77 294.00 tarificēt interešu izglītības programmām Cēsu Bērnu un jauniešu centrā;
1.2. 20% jeb Ls 19 323.00 tarificēt pie vispārizglītojošām skolām interešu izglītības programmu realizācijai.
2. Lēmums ir spēkā līdz 31.12.2010.
 


2010.gada 30.septembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 568
Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam  


2010.gada 30.septembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 569
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu "Bezdelīgas” Vaives pagastā, Cēsu novadā
 


2010.gada 30.septembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 570
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Rīgas ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novadā
 


2010.gada 30.septembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 571
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 2C, Cēsīs, Cēsu novadā
 


2010.gada 30.septembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 572
Par nedzīvojamo telpu nomas maksu Nākotnes ielā 10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā  
Pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 2. panta pirmo daļu un likuma "Par pašvaldībām" 14. panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a apakšpunktu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Rozenbergs, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas–nav, nolemj:
1. Apstiprināt nedzīvojamo telpu nomas maksu Nākotnes ielā 10-22, Rīdzene, Vaives pagastā, Cēsu novadā LVL 1.00 (viens lats 00 santīmi), t.sk. PVN 21%, par vienu m2 mēnesī.
2. Lēmuma izpildi organizē Vaives pagasta pārvalde (vadītāja V. Zaļaiskalna).
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B. Kuplajai.
 
 


2010.gada 30.septembra protokols nr.14       Lēmuma nr. 573
Par nedzīvojamo telpu Nākotnes ielā 10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu nomā ārsta prakses veidošanai  
Cēsu novada pašvaldības īpašumā Nākotnes ielā 10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā ir iekārtots un sertificēts Rīdzenes feldšeru-vecmāšu punkts.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 6. punktu, 14. panta otrās daļas 3. punktu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.punktu, Cēsu novada domes 30.09.2010. lēmumu Nr.572 „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu Nākotnes ielā 10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā” un ņemot vērā pediatres Ineses Gāršas 23.09.2010. iesniegumu (reģ. Nr. 1307/F-1-23) ar lūgumu atļaut īrēt telpas Rīdzenes feldšeru-vecmāšu punktā ārsta prakses vajadzībām sākot ar 01.10.2010. un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.09.2010. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (J.Rozenbergs, O.Bicāns, G.Bērziņa, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, A.Raubiško), pret- nav, atturas–nav, nolemj:
1. Iznomāt Inesei Gāršai (ar kopējo platību 31.2 m2 ) Rīdzenes feldšeru-vecmāšu punkta ārsta prakses darbības nodrošināšanai, nosakot:
1.1. nomas termiņu līdz 30.09.2015.;
1.2. nomas maksu LVL 1.00 (viens lats 00 santīmi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, kas tiek iekasēta no nomas līguma spēkā stāšanās brīža;
1.3. nomas maksu var grozīt ar Cēsu novada domes lēmumu;
1.4. Nomniekam ir pienākums maksāt nodokļus un maksājumus, kas tiek noteikti saskaņā ar telpu nomu, t. sk. telpu uzkopšanu, prakses vietas administrēšanu u.tml.;
1.5. Nomnieks atsevišķi maksā Iznomātājam par patērēto ūdeni, kanalizāciju, elektroenerģiju saskaņā ar skaitītāju rādījumiem;
1.6. Nomnieks, patstāvīgi slēdzot pakalpojuma līgumus, atsevišķi norēķinās ar attiecīgo pakalpojuma sniedzēju (atkritumu, bīstamo atkritumu izvešana).
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskai nodaļai (vadītāja S Ratnika) un Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) sagatavot telpu nomas līgumu.
3. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) veikt nepieciešamās darbības saistībā ar telpu izmantošanas mērķa maiņu (no dzīvojamo uz nedzīvojamo telpu).
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B. Kuplajai.
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv