Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 18.februāris   Vārda dienu svin: Kora, Kintija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Februāris 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2010. gads
2010.gada 28.oktobra protokols nr.18

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 644Par SIA ‘’CĒSU KLĪNIKA’’ attīstības projekta publiskās apspriešanas rezultātiem2010.gada 28.oktobra protokols nr.18       Lēmuma nr. 644
Par SIA ‘’CĒSU KLĪNIKA’’ attīstības projekta publiskās apspriešanas rezultātiem
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 611.punktu un Cēsu novada 01.07.2009. pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 1 ‘’Cēsu novada nolikums’’ 123.2. punktu un 124.3. punktu, attīstības projekta publiskās apspriešanas atbildīgās sekretāres SIA ‘’CĒSU KLĪNIKA’’ valdes locekles Ivetas Ozoliņas ziņojumu, Cēsu novada domes 14.10.2010. Tautsaimniecības komitejas atzinumu (prot. Nr.13), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par ( M.Malcenieks, Ē.Rass, O.Bicāns, D.Vasmanis, G.Šķenders, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, J.Žagars, M.Cīrulis, A.Raubiško, M.Nikass, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
  1. Noslēgt ar Cēsu novada domes 16.09.2010. lēmumu Nr. 556 (prot. Nr.13) izsludināto publisko apspriešanu par SIA ‘’CĒSU KLĪNIKA’’ attīstības projektu.
  2. Apstiprināt SIA ‘’CĒSU KLĪNIKA’’ attīstības projekta publiskās apspriešanas rezultātus saskaņā ar pielikumu.
  3. Atbalstīt SIA ‘’CĒSU KLĪNIKA’’ attīstības projektu ar nosacījumu, ka izstrādājot tehniskā projekta teritorijas sadaļu, tiek pastiprināti akcentēti apzaļumošanas un labiekārtojuma risinājumi.
  4. Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses ( fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā  īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas ( ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.).
Pielikums


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv