Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 26.februāris   Vārda dienu svin: Evelīna, Mētra, Aurēlija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Februāris 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2010. gads
2010.gada 11/novembra protokols Nr. 19

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 665Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz kopīpašuma Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, 7/30 domājamām daļām2010.gada 11/novembra protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 665
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz kopīpašuma Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, 7/30 domājamām daļām
Cēsu novada pašvaldībā 28.10.2010. saņemts Jāņa Bērziņa iesniegums (reģ.Nr.2340/1-22) ar piedāvājumu Cēsu novada pašvaldībai izmantot savas kopīpašnieka pirmpirkuma tiesības uz 7/30 domājamām daļām no kopīpašuma (zemes) Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 003 0113). Iesniegumam pievienots pirkuma līguma projekts.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Civillikuma 1073.pantu, Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumu Nr.77 „Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam” apstiprināšanu”, kurā nav plānoti līdzekļi nekustamo īpašumu iegādei, Cēsu novada domes 14.10.2010. lēmumu Nr.613 „Par Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes  sistēmas modeļa apstiprināšanu”, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.11.2010. atzinumu (prot.Nr.14) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2010. atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (M.Niklass, I.Timermanis, J.Rozenbergs, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, G.Bērziņa, V.Vaivods, A.Raubiško, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
  1. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz kopīpašuma – zemes Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, 7/30 domājamām daļām (kadastra Nr.4201 003 0113), par pirkuma maksu LVL 26 500 (divdesmit seši tūkstoši pieci simti lati). Visa zemes gabala platība 29565 m².
  1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) paziņot nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, 7/30 domājamo daļu pārdevējam un Cēsu zemesgrāmatu nodaļai par pieņemto lēmumu.
  1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv