Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2019.gada 23.augusts   Vārda dienu svin: Vitālijs, Ralfs, Valgudis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2019

P O T C P S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2010. gads
2010.gada 25.novembra protokols Nr.21

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 737Par papildus finansējuma piešķiršanu sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, renovācijai  2010.gada 25.novembra protokols Nr.21       Lēmuma nr. 737
Par papildus finansējuma piešķiršanu sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, renovācijai  
Ziņo: V.Kalandārovs, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nekustamā īpašuma pārvaldnieks-būvinženieris
Ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 24.11.2010. iesniegumu Nr. 1-14/878 par papildus finansējuma piešķiršanu sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, renovācijas pabeigšanai un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 15. panta pirmās daļas 9. punktu, Ministru kabineta 15.01.2008. noteikumu Nr. 28 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.2. aktivitātes „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” 10.,14.5., 35.34.8. un 45. punktu, Cēsu novada domes 17.04.2010. lēmumu Nr. 376 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsīs, Caunas ielā 8, Cēsīs, un Lenču ielā 40, Cēsīs nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra””, Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumu Nr.85 „Par sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā ekspluatācijas pārtraukšanu”, ievērojot Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumu Nr. 336 „Par Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests””, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” un Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras 27.05.2009. noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta „Daudzdzīvokļu mājas renovācija siltumnoturības uzlabošanai Caunas ielā 8, Cēsīs” (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.4.2.0/08/IPIA/MA/020) 3.2., 5.1. un 5.1.9. punktu, ievērojot Valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 19.06.2010. vēstuli (Nr. 9.2.-1.1/2742SF) par to, ka projekta „Daudzdzīvokļu mājas renovācija siltumnoturības uzlabošanai Caunas ielā 8, Cēsīs” izmaksas tiks uzskatītas par attiecināmām izmaksām, ja projekta noslēguma ziņojuma iesniegšanas brīdī, kā arī piecus gadus pēc tā īstenošanas sociālā dzīvojamā māja tiks ekspluatēta atbilstoši tās mērķim, ievērojot Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Iepirkumu komisijas 24.11.2010. lēmumu (prot. Nr. 10) par līguma noslēgšanu sociālās mājas renovācijai Caunas ielā 8, Cēsīs, par summu Ls 87 647,02 (astoņdesmit septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi lati 02 santīmi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), ņemot vērā AS „Sadales tīkls” elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanas izmaksu 26.10.2010. aprēķinu un SIA „Būvprojekts” renovācijas un elektroapgādes ārējo tīklu projektēšanas izmaksu aprēķinu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (J.Rozenbergs, D.Vasmanis, I.Timermanis, I.Suija-Markova, A.Raubiško, O.Bicāns, M.Cīrulis, A.Rasmanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
  1. Piešķirt papildus finansējumu Ls 15600,00 (piecpadsmit tūkstoši seši simti latu) Cēsu novada pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, renovācijas otrās kārtas – elektroinstalācijas un iekštelpu remonta – darbu izpildei.
  2. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 15.07.2010. lēmumā Nr. 393 „Par sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, renovācijas otro kārtu” (prot. Nr.9., 12.p.), lēmuma 2. punktā skaitļu un vārdu savienojumu „Ls 50000 (piecdesmit tūkstoši latus) aizstāt ar skaitļu un vārdu savienojumu Ls 65600 (sešdesmit pieci tūkstoši seši simti latu), t.sk. PVN 21%.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv