Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 7.jūnijs   Vārda dienu svin: Gaida, Arnis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūnijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2010. gads
2010.gada 17.novembra protokols Nr.20

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 666Par zemes ierīcības projekta Gaujas 68/68A, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
2 667Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 22, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
3 668Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
4 669Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 49, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
5 670Par zemes ierīcības projekta Aveņu ielā 35, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
6 671Par zemes ierīcības projekta Lauku ielā 28, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
7 672Par zemes ierīcības projekta Līgatnes ielā 40, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
8 673Par zemes ierīcības projekta Līgatnes ielā 83, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
9 674Par zemes ierīcības projekta Līgatnes ielā 85, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
10 675Par zemes ierīcības projekta Līgatnes ielā 69, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
11 676Par zemes ierīcības projekta Pētera ielā 71, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
12 677Par zemes ierīcības projekta Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
13 679Par zemes ierīcības projekta Pētera ielā 93, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
14 680Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 104, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
15 681Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 108, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
16 682Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 115, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
17 683Par zemes ierīcības projekta Līgatnes ielā 44, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
18 684Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžeta līdzekļu izmantošanu 2010. gada Ziemassvētku pasākumiem Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai
19 685Par Cēsu pilsētas Vecāku domes sastāva apstiprināšanu
20 686Par Cēsu pilsētas Vecāku domes reglamenta apstiprināšanu
21 687Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
22 688Par Cēsu pašvaldības izglītības stratēģiju
23689Par Cēsu sanatorijas internātpamatskolas nosaukuma maiņas apstiprināšanu
24 690Par Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmuma Nr.155 ’’Par zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nomu’’ atzīšanu par spēku zaudējušu
25 691Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam "Birzkalni" Vaives pagastā, Cēsu novadā
26 692Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam "Kalna Mētraines" Vaives pagastā, Cēsu novadā
27 693Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam "Kalna Zaļumi" Vaives pagastā, Cēsu novadā
28694Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu novads un nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 21, Cēsīs, Cēsu novads apvienošanu
29 695Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Vanagu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.  
30 696Par jauna zemes gabala izveidošanu no zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, Cēsu nov., daļas, un adreses piešķiršanu  
31 697Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.07.2005. lēmuma 4.punktā ”Par zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, piešķiršanu lietošanā”  
32 698Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu uz nekustamo īpašumu „Jaunozoliņi”, Vaives pag .,Cēsu nov.
33 699Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu uz nekustamo īpašumu „Jaunavoti”, Vaives pag .,Cēsu nov.
34700Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu uz nekustamo īpašumu „Jaunkalni”, Vaives pag .,Cēsu nov.
35 701Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu uz nekustamo īpašumu „Puriņi”, Vaives pag .,Cēsu nov.
36 702Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu uz nekustamo īpašumu „Lejas Ramuļas”, Vaives pag .,Cēsu nov.
37 703Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu uz nekustamo īpašumu „Stiķēni”, Vaives pag .,Cēsu nov.
38 704Par zemes ierīcības projekta Putnu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
39 705Par adreses piešķiršanu dzīvojamai ēkai "Kalna Krastiņi" Vaives pagastā, Cēsu novadā
40 706Par biedrības „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” dibināšanu
41 707Par finansējuma piešķiršanu pedagogu tālākizglītībai
42708Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikuma apstiprināšanu
43709Par projekta pieteikumu „Kultūras mantojums vietējās kopienas attīstībai” Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu programmā
44 710Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr.38 „Par Cēsu pilsētas Sporta skolas amata vienībām”
45 711Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.124 „ Par Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, mēnešalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu” ( prot.Nr.6, 23.p.)
46 712Grozījumi Cēsu novada domes 28.08.2009. lēmumā Nr.174 „ Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgām” ( prot.Nr.7, 9.p.)
47 713Grozījumi Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku amata vienību sarakstos
48 714Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr.23 „Par amata vienībām Līvu pamatskolā” (prot.Nr.1, 23.p.)
49 715Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr.22 „Par amata vienībām Rāmuļu pamatskolā” (prot.Nr.1, 22.p.)
50 716Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.11.2005. lēmumā „„Noteikumu par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, mēnešalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (prot.Nr.17, 29.p.)
51 717Grozījumi Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
52 718Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
53 719Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola
54 720Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 1. pamatskolai
55721Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA Firmai „VAR C”
56 722Par tiesvedību administratīvajā lietā par Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2009.gada 5.marta administratīvā akta Nr. 3 (79) atcelšanu
57 723Grozījumi Cēsu pilsētas pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
58 724Par Bumbieru ielas Cēsīs, Cēsu nov., likvidēšanu
59 725Par adreses Rūpniecības iela 18, Cēsis, Cēsu nov., apstiprināšanu un adreses Priekuļu iela 15, Cēsis, Cēsu nov., piešķiršanu
60 726Par finansējuma piešķiršanu Cēsu pilsētas nocietinājumu mūra fragmentu daļas pagaidu nostiprināšanai Lielā Kalēju ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
61 727Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu novada izglītības iestāžu vadītāju seminārā 2010.gada 14.decembrī
62 728Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumā Nr. 459 „Par pašvaldības iestādes „Cēsu pilsētas pansionāts”  direktores amatalgas apstiprināšanu (protokols Nr. 16, 19.punkts)
63 729Par dalību projektā „Sporta kompetences centri” Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu programmā
64 730Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
65 731Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka atvaļinājumu
66 732Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
67 733Grozījumi Cēsu novada domes 07.10.2010.lēmumā Nr.581 „Par nekustamā īpašuma ‘’Elīnas’’ Vaives pagastā, Cēsu novadā sadalīšanu un adreses piešķiršanu”
68 734Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām zem ielām un ceļiem Vaives pagastā, Cēsu novadā
69 735Par piedalīšanos Izglītības ministrijas izsludinātājā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”
70 736Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 666
Par zemes ierīcības projekta Gaujas 68/68A, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājs R. Klāvas (sertifikāta Nr.AA000000008) iesniegto zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.11.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.26), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 14.10.1999. lēmumu Nr. 719 ”Par zemes gabala Cēsīs, Gaujas ielā 68/68A sadalīšanu un adrešu noteikšanu ēkām.”
 2. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Gaujas ielā 68/68A, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 006 2202 (pielikums ).
 3. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) un uz tās esošām ēkām saglabāt adresi Gaujas ielā 68/68A, Cēsīs, Cēsu nov. :
3.1. Zemes gabala platība 62412 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā darbība ir mežsaimniecība(0201) -1.4660 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā; rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve(1001) – 2.4757 ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā; pārējā individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).
 1. Zemes vienība (projektā Nr.2):
4.1. Zemes gabala platība 461 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
4.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101)
5. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.  
 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 667
Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 22, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājs R. Klāvas (sertifikāta Nr.AA000000008) iesniegto zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.11.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.26), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Cīrulīšu ielā 22, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 007 0413 (pielikums ).
 2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Cīrulīšu ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov. :
2.1. Zemes gabala platība 19676 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).
 1. Zemes vienība (projektā Nr.2).:
3.1. Zemes gabala platība 168 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101).
 1. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 2. Pieņemt zināšanai, ka atdalīto zemes vienību (projektā Nr.2) paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs).
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Sagatavoja: R. Klāva
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 668
Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājs R. Klāvas (sertifikāta Nr.AA000000008) iesniegto zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.11.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.26), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Cīrulīšu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 007 1216 (pielikums Nr.1).
 2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) un uz tās esošām ēkām saglabāt adresi Cīrulīšu ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov. :
2.1. Zemes gabala platība 4171 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis –individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).
 1. Zemes vienība (projektā Nr.2).:
3.1. Zemes gabala platība 81 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101).
 1. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 2. Pieņemt zināšanai, ka atdalīto zemes vienību(projektā Nr.2) paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Sagatavoja: R. Klāva
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 669
Par zemes ierīcības projekta Cīrulīšu ielā 49, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājs R. Klāvas (sertifikāta Nr.AA000000008) iesniegto zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.11.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.26), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Cīrulīšu ielā 49, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 007 1629 (pielikums Nr.1).
 2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) un uz tās esošām ēkām saglabāt adresi Cīrulīšu ielā 49, Cēsīs, Cēsu nov. :
2.1. Zemes gabala platība 3885 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis –komercdarbības objektu apbūves zeme(0801).
 1. Zemes vienība (projektā Nr.2).:
3.1. Zemes gabala platība 27 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101).
 1. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 2. Pieņemt zināšanai, ka atdalīto zemes vienību(projektā Nr.2) paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs).  
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Sagatavoja: R. Klāva
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 670
Par zemes ierīcības projekta Aveņu ielā 35, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājs R. Klāvas (sertifikāta Nr.AA000000008) iesniegto zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.11.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.26), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Aveņu ielā 35, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 007 1341 (pielikums Nr.1).
 2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Aveņu ielā 35, Cēsīs, Cēsu nov. :
2.1. Zemes gabala platība 2225 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis –komercdarbības objektu apbūves zeme(0801).
 1. Zemes vienība (projektā Nr.2).:
3.1. Zemes gabala platība 192 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101).
 1. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 2. Pieņemt zināšanai, ka atdalīto zemes vienību(projektā Nr.2) paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Sagatavoja: R. Klāva
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 671
Par zemes ierīcības projekta Lauku ielā 28, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājs R. Klāvas (sertifikāta Nr.AA000000008) iesniegto zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.11.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.26), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Lauku ielā 28, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 007 1342 (pielikums Nr.1).
 2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Lauku ielā 28, Cēsīs, Cēsu nov. :
2.1. Zemes gabala platība 3172 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis –individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).
 1. Zemes vienība (projektā Nr.2).:
3.1. Zemes gabala platība 182 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101)
 1. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 2. Pieņemt zināšanai, ka atdalīto zemes vienību(projektā Nr.2) paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Sagatavoja: R. Klāva
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 672
Par zemes ierīcības projekta Līgatnes ielā 40, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājs R. Klāvas (sertifikāta Nr.AA000000008) iesniegto zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.11.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.26), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Līgatnes ielā 40, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 007 1604 (pielikums Nr.1).
 2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Līgatnes ielā 40, Cēsīs, Cēsu nov. :
2.1. Zemes gabala platība 13772 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis –individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).
 1. Zemes vienība (projektā Nr.2).:
3.1. Zemes gabala platība 226 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101)
 1. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 2. Pieņemt zināšanai, ka atdalīto zemes vienību(projektā Nr.2) paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Sagatavoja: R. Klāva
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 673
Par zemes ierīcības projekta Līgatnes ielā 83, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājs R. Klāvas (sertifikāta Nr.AA000000008) iesniegto zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.11.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.26), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Līgatnes ielā 83, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 007 1605 (pielikums Nr.1).
 2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Līgatnes ielā 83, Cēsīs, Cēsu nov. :
2.1. Zemes gabala platība 1921 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis –individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).
 1. Zemes vienība (projektā Nr.2).:
3.1. Zemes gabala platība 63 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101)
 1. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 2. Pieņemt zināšanai, ka atdalīto zemes vienību(projektā Nr.2) paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Sagatavoja: R. Klāva
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 674
Par zemes ierīcības projekta Līgatnes ielā 85, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājs R. Klāvas (sertifikāta Nr.AA000000008) iesniegto zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.11.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.26), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Līgatnes ielā 85, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 007 1676 (pielikums Nr.1).
 2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Līgatnes ielā 85, Cēsīs, Cēsu nov. :
2.1. Zemes gabala platība 1810 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis –individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).
 1. Zemes vienība (projektā Nr.2).:
3.1. Zemes gabala platība 13 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101).
 1. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 2. Pieņemt zināšanai, ka atdalīto zemes vienību(projektā Nr.2) paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs).
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Sagatavoja: R. Klāva
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 675
Par zemes ierīcības projekta Līgatnes ielā 69, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājs R. Klāvas (sertifikāta Nr.AA000000008) iesniegto zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.11.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.26), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Līgatnes ielā 69, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 007 1501 (pielikums Nr.1).
 2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Līgatnes ielā 69, Cēsīs, Cēsu nov. :
2.1. Zemes gabala platība 25456 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis –individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).
 1. Zemes vienība (projektā Nr.2).:
3.1. Zemes gabala platība 411 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101)
 1. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 2. Pieņemt zināšanai, ka atdalīto zemes vienību(projektā Nr.2) paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Sagatavoja: R. Klāva
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 676
Par zemes ierīcības projekta Pētera ielā 71, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājs R. Klāvas (sertifikāta Nr.AA000000008) iesniegto zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.11.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.26), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Pētera ielā 71, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 008 1035 (pielikums Nr.1).
 2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) un uz tās esošām ēkām saglabāt adresi Pētera ielā 71, Cēsīs, Cēsu nov. :
2.1. Zemes gabala platība 0.5835 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis –rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves zeme(0601).
 1. Zemes vienība (projektā Nr.2).:
3.1. Zemes gabala platība 92 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101).
 1. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 2. Pieņemt zināšanai, ka atdalīto zemes vienību(projektā Nr.2) paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Sagatavoja: R. Klāva
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 677
Par zemes ierīcības projekta Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājs R. Klāvas (sertifikāta Nr.AA000000008) iesniegto zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.11.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.26), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 008 1025 (pielikums Nr.1).
 2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Krūmiņu ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov. :
2.1. Zemes gabala platība 185778 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).
 1. Zemes vienība (projektā Nr.2).:
3.1. Zemes gabala platība 12 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101).
 1. Zemes vienība (projektā Nr.3).:
4.1. Zemes gabala platība 227 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
4.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101).
 1. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 2. Pieņemt zināšanai, ka atdalītās zemes vienības(projektā Nr.2,3) paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Sagatavoja: R. Klāva
 
678###Par zemes ierīcības projekta Pētera ielā 91, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājs R. Klāvas (sertifikāta Nr.AA000000008) iesniegto zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.11.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.26), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Pētera ielā 91, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 008 1113 (pielikums Nr.1).
 2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Pētera ielā 91, Cēsīs, Cēsu nov. :
2.1. Zemes gabala platība 2150 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis –individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).
 1. Zemes vienība (projektā Nr.2).:
3.1. Zemes gabala platība 199 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101)
 1. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 2. Pieņemt zināšanai, ka atdalīto zemes vienību(projektā Nr.2) paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs).
 
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Sagatavoja: R. Klāva
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 679
Par zemes ierīcības projekta Pētera ielā 93, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājs R. Klāvas (sertifikāta Nr.AA000000008) iesniegto zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.11.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.26), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Pētera ielā 93, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 008 1112 (pielikums Nr.1).
 2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Pētera ielā 93, Cēsīs, Cēsu nov. :
2.1. Zemes gabala platība 1832 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis –individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).
 1. Zemes vienība (projektā Nr.2).:
3.1. Zemes gabala platība 183 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101)
 1. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 2. Pieņemt zināšanai, ka atdalīto zemes vienību(projektā Nr.2) paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Sagatavoja: R. Klāva
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 680
Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 104, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājs R. Klāvas (sertifikāta Nr.AA000000008) iesniegto zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.11.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.26), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Rīgas ielā 104, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 008 1107 (pielikums Nr.1).
 2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Rīgas ielā 104, Cēsīs, Cēsu nov. :
2.1. Zemes gabala platība 9908 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme(0801).
 1. Zemes vienība (projektā Nr.2).:
3.1. Zemes gabala platība 391 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101).
 1. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 2. Pieņemt zināšanai, ka atdalīto zemes vienību(projektā Nr.2) paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Sagatavoja: R. Klāva
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 681
Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 108, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājs R. Klāvas (sertifikāta Nr.AA000000008) iesniegto zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.11.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.26), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Rīgas ielā 108, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 008 1108 (pielikums Nr.1).
 2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Rīgas ielā 108, Cēsīs, Cēsu nov. :
2.1. Zemes gabala platība 8282 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis –rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves zeme(1001).
 1. Zemes vienība (projektā Nr.2).:
3.1. Zemes gabala platība 58 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101).
 1. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 2. Pieņemt zināšanai, ka atdalīto zemes vienību (projektā Nr.2) paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Sagatavoja: R. Klāva
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 682
Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 115, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājs R. Klāvas (sertifikāta Nr.AA000000008) iesniegto zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.11.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.26), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Rīgas ielā 115, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 008 1305 (pielikums Nr.1).
 2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Rīgas ielā 115, Cēsīs, Cēsu nov. :
2.1. Zemes gabala platība 13499 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis –individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).
 1. Zemes vienība (projektā Nr.2).:
3.1. Zemes gabala platība 191 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme(1101)
 1. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 2. Pieņemt zināšanai, ka atdalīto zemes vienību(projektā Nr.2) paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Pētera iela, Cēsīs, Cēsu nov.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Sagatavoja: R. Klāva
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 683
Par zemes ierīcības projekta Līgatnes ielā 44, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājs R. Klāvas (sertifikāta Nr.AA000000008) iesniegto zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.11.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.26), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Līgatnes ielā 44, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 007 1640 (pielikums Nr.1).
 2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Līgatnes ielā 44, Cēsīs, Cēsu nov. :
2.1. Zemes gabala platība 6117 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis –individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).
 1. Zemes vienība (projektā Nr.2).:
3.1. Zemes gabala platība 226 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme(0601).
 1. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 2. Pieņemt zināšanai, ka atdalīto zemes vienību(projektā Nr.2) paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Līgatnes iela 40, Cēsīs, Cēsu nov.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai(vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Sagatavoja: R. Klāva
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 684
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžeta līdzekļu izmantošanu 2010. gada Ziemassvētku pasākumiem Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai
Ziņo: V.Vaivods, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Cēsu novada domes 18.02.2010. saistošos noteikumus Nr. 5 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2010.gadam” un atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 04.11.2010. atzinumam (protokols Nr.10), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 1. 2010. gada Ziemassvētku pasākumiem Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai no Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžeta paredzēt Ls 3594,00 (trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri lati).
 2. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone).
 3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 685
Par Cēsu pilsētas Vecāku domes sastāva apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 24.pnktu un 61.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.11.2010. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas Vecāku domes sastāvu:
   • Ivars Auziņš (Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola),
   • Aivis Dombrovskis (Cēsu 1.pamatskola) ,
   • Iveta Žurevska (Cēsu 2.pamatskola),
   • Raimonds Kilberts (Cēsu 2.vidusskola),
   • Indra Kļaviņa (Cēsu pilsētas pamatskola),
   • Guna Berga (Cēsu pilsētas pamatskola),
   • Dainis Andersons (Cēsu Valsts ģimnāzija),
   • Sigita Klētniece (Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija),
   • Aigars Penezis (Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija),
   • Normunds Kļaviņš (Cēsu internātpamatskola-rehabilitācijas centrs)
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 19.04.2009. lēmumu Nr.184 „Par Cēsu pilsētas Vecāku domes apstiprināšanu”.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 686
Par Cēsu pilsētas Vecāku domes reglamenta apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.11.2010. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (V.Vaivods, M.Niklass, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas Vecāku domes reglamentu saskaņā ar pielikumu.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 16.01.2003. lēmumu „Par Cēsu pilsētas Vecāku domes nolikuma apstiprināšanu” (prot.Nr. 1, p.Nr.23).
 
Pielikums
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 687
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu, ievērojot:
   • Atkritumu apsaimniekošanas likuma 21.1panta pirmo daļu, kas nosaka, ka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi) atkritumu radītājiem vai valdītājiem nosaka pašvaldība, un maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi) veido: 1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, 2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs, 3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā;
   • Atkritumu apsaimniekošanas likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka Sadzīves atkritumu radītājs vai valdītājs sedz sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanas izmaksas, ietverot dalītās vākšanas un šķirošanas izmaksas;
   • Cēsu novada pašvaldības un SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” 2009.gada 11.decembrī. noslēgto līgumu Nr. 2-13J-73/2009 „Par atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā” , kurā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteikta LVL 6,71 par m3 (bez PVN);
   • Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora 25.08.2009. vēstuli Nr. 01-11/67 par tarifu apstiprināšanu sadzīves atkritumu apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonā „Daibe”, kurā atkritumu apglabāšanas tarifs (tajā skaitā tarifā ietverta dabas resursu nodokļu likme) sākot no 01.01.2011. tiek noteikts LVL 19,30 par tonnu (bez PVN);
   • Dabas resursu nodokļa likuma, 3. pielikumu „Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu no 2009.gada 1.jūlija”, kurā nodokļu likme par 1 tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu laikā no 01.01.2011- 31.12.2011. tiek noteikta LVL 5,00;
   • Atkritumu apsaimniekošanas likumu un Ministru kabineta 13.06.2006. noteikumiem Nr. 474 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” sadzīves atkritumu poligonos drīkst apglabāt tikai apstrādātus sadzīves atkritumu, līdz ar to atkritumu radītājiem ir pienākums segt arī atkritumu apstrādes izmaksas;
   • Apstākli, ka realizējot ES Kohēzijas fonda finansētu projektu „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārta. Poligona „Daibe” infrastruktūras pilnveidošana”, Nr.3DP/3.5.1.2.2/09/IPIA/VIDM/002 ir iegādātas atbilstošas iekārtas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai un iekārtu ekspluatācijas izmaksas sastāda LVL 7,32 par tonnu sadzīves atkritumu;
   • SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” 11.10.2010. iesniegumu Nr.5-4/290 ar lūgumu apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā no 01.01.2011. 7,95 LVL apmērā par 1 kubikmetru sadzīves atkritumu, neieskaitot Pievienotās vērtības nodokli.
   • SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” 08.11.2010.iesniegumu Nr. 5-4/325 ar kurā sniegts detalizētāks maksas palielinājuma papamatojums un lūgums apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā no 01.01.2011. 7,80 LVL apmērā par 1 kubikmetru sadzīves atkritumu, neieskaitot Pievienotās vērtības nodokli.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2010. atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 3 balsīm – par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, V.Vaivods), pret 8 (M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, J.Žagars), atturas - nav, nolemj:
Neapstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas Cēsu novada teritorijā maksas paaugstināšanu.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 688
Par Cēsu pašvaldības izglītības stratēģiju
Pamatojoties uz darba grupas „Par izglītības iestāžu tīklu Cēsu novadā” vadītāja Māra Niklasa sniegto informāciju par Cēsu pašvaldības izglītības stratēģiju un tās izpildi , ievērojot Cēsu novada domes 04.11.2010. Izglītības, kultūras un sporta komitejas (prot. Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
   1. Lēmuma pieņemšanu par Cēsu novada izglītības stratēģijas aktualizēšanu atlikt.
   2. Uz nākamo domes sēdi 09.12.2010. sagatavot un iesniegt darba grupas „Par izglītības iestāžu tīklu Cēsu novadā” darba plānu Cēsu novada izglītības stratēģijas aktualizēšanai.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 689
Par Cēsu sanatorijas internātpamatskolas nosaukuma maiņas apstiprināšanu
Pamatojoties uz Cēsu novada 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, Izglītības likuma 5. panta pirmo daļu, 6. pantu un 26.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 51. panta otro daļu, Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumu Nr. 825 “Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība” 3. punkta 3.2. apakšpunktu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vēstuli 28. 07. 2010. Nr.1-19.2/1155 , atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.11.2010. (prot.Nr.15) atzinumam, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Izglītības iestādes nosaukuma maiņu no “Cēsu sanatorijas internātpamatskola” uz “Cēsu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs”.
2. Cēsu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs” ir Cēsu sanatorijas internātpamatskolas tiesību, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību , funkciju, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja.
3. Uzdot Cēsu sanatorijas internātpamatskolas direktoram Z.Ozolam nodrošināt minētā lēmuma izpildi.
4. Lēmums stājas spēkā pēc izglītības iestādes nosaukuma “Cēsu sanatorijas internātpamatskola – rehabilitācijas centrs” reģistrēšanas Izglītības iestāžu reģistrā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 690
Par Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmuma Nr.155 ’’Par zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nomu’’ atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 28.10.2010. saņemts SIA „GOURMANDS” iesniegums (reģ.Nr.2346/1-23) ar lūgumu pārtraukt zemes nomas līgumu par zemes gabala daļu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumu Nr.155 ’’Par zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nomu’’ (prot.Nr.4, 4.p.), 15.04.2010. starp Cēsu novada pašvaldību (Iznomātājs) un SIA „GOURMANDS” (Nomnieks) noslēgts Zemes nomas līgums Nr.2-7-56/2010, ar kuru Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem lietošanā par maksu – nomā zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu 30 m² platībā, vasaras kafejnīcas izvietošanai. Līgums ir spēkā līdz ēkas Raunas ielā 12, Cēsīs, rekonstrukcijas darbu uzsākšanai.
Izskatot SIA „GOURMANDS” iesniegumu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.11.2010. atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, I.Suija-Markova, I.Timermanis, J.Rozenbergs, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, A.Rasmanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 01.04.2010. lēmumu Nr.155 ”Par zemes gabala Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nomu” (prot.Nr.4, 4.p.).
 
 1. Izbeigt zemes nomas līgumu ar SIA „GOURMANDS” par zemes gabala daļu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, ar 17.11.2010.
 
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atcēlēja līgumu.
 
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 691
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam "Birzkalni" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta otro daļu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.10.2010.atzinumu (prot.Nr. 24), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.11.2010. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra Nr. 4290 001 0133 adresi „Birzkalni”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136.
 2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 692
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam "Kalna Mētraines" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta otro daļu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.10.2010.atzinumu (prot.Nr. 24), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.11.2010. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra Nr. 4290 009 0017 adresi „Kalna Mētraines”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136;
 2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu;
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 693
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam "Kalna Zaļumi" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta otro daļu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.10.2010.atzinumu (prot.Nr.24), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.11.2010. atzinumu (prot. Nr. 14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra Nr. 4290 008 0029 adresi „Kalna Zaļumi”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136.
 2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 694
Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu novads un nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 21, Cēsīs, Cēsu novads apvienošanu
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta trešās daļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.10.2010. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.24),Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.11.2010. sēdes atzinumu (protokols Nr.14 ), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apvienot nekustamo īpašumu Jāņa Poruka iela 19, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 003 1101, kas sastāv no zemes gabala 3931 kv.m. platībā, dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 4201003 1101 001) un palīgceltnes (kadastra apzīmējums 4201 003 1101 002) un nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 21, Cēsis, Cēsu nov. kadastra Nr. 4201 003 1101, kas sastāv no zemes gabala 3347 kv.m. platībā (pielikums Nr.1).
2. Apvienotajai apbūvei paredzētai zemes vienībai noteikt adresi Jāņa Poruka iela 19, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 7278 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801)- 3347 kv.m., un vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves zeme –3931 kv.m.;
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 695
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Vanagu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.10.2010. priekšlikumu (prot. Nr.25) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.10.2010. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Noteikt zemes vienībai Vanagu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 004 0313, platība 3639 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 696
Par jauna zemes gabala izveidošanu no zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, Cēsu nov., daļas, un adreses piešķiršanu  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, pašreizējais zemes gabals Lapsu ielā 36, Cēsīs, atrodas zemes izmantošanas veidu zonā „sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”, kam arī atbilst likumīgi uzsāktā teritorijas izmantošana degvielas uzpildes stacijas būvniecībai un uzturēšanai, kas ir komercdarbība. Arī par bezīpašnieka mantu atzītā garāžu ēka būvēta degvielas uzpildes stacijai lietošanā nodotajā zemes gabalā un pēc Ministru kabineta 20..06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” kritērijiem neatbilst garāžu ēkai, kam būtu nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis no satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zemes mērķu grupas.
Izskatot VAS „Privatizācijas aģentūra” 15.10.2010. rakstu Nr. 1.17/7720 (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts 18.10.2010., Nr.2236/1-23), VAS „Valsts nekustamie īpašumi” 19.10.2010. rakstu Nr. 17/14815 (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts 21.10.2010., Nr.2270/1-23), Maksātnespējīgās privatizējamās VAS „Latvijas Nafta” 18.10.2010. rakstu Nr. 72 (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts 28.10.2010., Nr.2338/1-23) ar lūgumu un piekrišanu sadalīt zemes gabalu Lapsu ielā 36, Cēsīs, divās daļās, atdalot bezīpašnieka ēkai piesaistāmu atsevišķu zemes gabalu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.1.punktu, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.11.2010. priekšlikumu (prot. Nr.25), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.11.2010. atzinumu (prot. Nr. 14) un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 13.11.2010. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt grozījumus Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā (saskaņā ar plānu pielikumā), sadalot zemesgrāmatā nereģistrētu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā līdz šim ar platību 7885 m2 reģistrētu zemes vienību Lapsu ielā 36, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 004 0809, divās atsevišķās zemes vienībās.
 
 1. Zemes vienībai Lapsu ielā 36, Cēsīs, Cēsu nov., noteikt platību 6885 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā; nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
 
 1. Jaunizveidotajai apbūvei paredzētai zemes vienībai piešķirt jaunu adresi Vilku iela 2A, Cēsis, Cēsu nov., un noteikt platību 1000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā; nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
 
 1. Mainīt adresi garāžu ēkai Lapsu ielā 36, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 004 0809 002, piešķirot tai jaunu adresi Vilku iela 2A, Cēsis, Cēsu nov.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 697
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 14.07.2005. lēmuma 4.punktā ”Par zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, piešķiršanu lietošanā”  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā Maksātnespējīgās privatizējamās VAS „Latvijas Nafta” 18.10.2010. rakstu Nr. 72 (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts 28.10.2010., Nr.2338/1-23) ar piekrišanu lietošanā piešķirtā zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, robežu un platības maiņai, saskaņā ar Cēsu novada domes 17.11.2010. lēmumu Nr.696 (prot. Nr. 20) „Par jauna zemes gabala izveidošanu no zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, Cēsu nov., daļas, un adreses piešķiršanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 8.panta pirmās daļas 2.punktu, uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.11.2010. atzinumu (prot. Nr. 14) un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 13.11.2010. atzinumu (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 14.07.2005. lēmuma 4.punktā „Par zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, piešķiršanu lietošanā”, nomainot tā 2.punktā skaitli „7885”ar skaitli „6885”.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 698
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu uz nekustamo īpašumu „Jaunozoliņi”, Vaives pag .,Cēsu nov.
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta 2. daļu , likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta pirmās daļas 8.punktu un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.11.2010.atzinumu (prot. Nr.25), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.11.2010. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Izbeigt Mārtiņam Priedītem ar 2010.gada 1.jūniju lietošanas tiesības uz zemes vienību 1,07 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 4290 007 0077, kas atrodas „Jaunozoliņi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā.
 2. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu apbūvētu zemes vienību „Jaunozoliņi” Vaive pagastā, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4290 007 0077, zemes vienības platība 1.07 ha.
 3. Noteikt, ka Mārtiņš Priedīte iegūst zemes nomas pirmtiesības līdz 2011.gada 1.jūnijam uz zemes vienību 1,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4290 007 0077, kas atrodas „Jaunozoliņi” ,Vaives pagastā ,Cēsu novadā.
 4. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 699
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu uz nekustamo īpašumu „Jaunavoti”, Vaives pag .,Cēsu nov.
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta 2. daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta pirmās daļas 8.punktu un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.11.2010.atzinumu (prot. Nr.25), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.11.2010. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
1. Izbeigt Mārim Vaļskim ar 2010.gada 1.jūniju lietošanas tiesības uz zemes vienību 1,9 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0234, kas atrodas „Jaunavoti” ,Vaives pagastā, Cēsu novadā.
 1. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes vienību „Jaunavoti” Vaive pagastā, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4290 002 0234, zemes vienības platība 1.9 ha.
 2. Noteikt, ka Māris Vaļskis iegūst zemes nomas pirmtiesības līdz 2011.gada 1.jūnijam uz zemes vienību 1.9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0234, kas atrodas „Jaunavoti” ,Vaives pagastā ,Cēsu novadā.
 3. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 700
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu uz nekustamo īpašumu „Jaunkalni”, Vaives pag .,Cēsu nov.

Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25. panta pirmās daļas 3. punktu, 25. panta 2. daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13. panta pirmās daļas 8. punktu un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.11.2010. atzinumu (prot. Nr.25), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.11.2010. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Izbeigt Jurģim Lozem ar 2010.gada 1.jūniju lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,3 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0132, kas atrodas „Jaunkalni”, Vaives pagastā, Cēsu novadā.
 2. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes vienību „Jaunkalni” Vaives pagastā, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4290 003 0132, zemes vienības platība 0,3 ha.
 3. Noteikt, ka Jurģis Loze iegūst zemes nomas pirmtiesības līdz 2011.gada 1.jūnijam uz zemes vienību 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0132, kas atrodas „Jaunkalni” ,Vaives pagastā ,Cēsu novadā .
 4. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 701
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu uz nekustamo īpašumu „Puriņi”, Vaives pag .,Cēsu nov.
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25. panta pirmās daļas 3. punktu, 25. panta 2. daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13. panta pirmās daļas 8. punktu un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.11.2010. atzinumu (prot. Nr.25), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.11.2010. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Izbeigt Andreja Ieviņa mantiniekiem ar 2010.gada 1.jūniju lietošanas tiesības uz zemes vienību 22,5 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0067, kas atrodas „Puriņi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā.
 2. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu apbūvētu zemes vienību „Puriņi” Vaives pagastā, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4290 004 0067, zemes vienības platība 22,5 ha.
 3. Noteikt, ka Andreja Ieviņa mantinieki iegūst zemes nomas pirmtiesības līdz 2011. gada 1. jūnijam uz zemes vienību 22,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0067, kas atrodas „Puriņi” ,Vaives pagastā, Cēsu novadā.
 4. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 702
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu uz nekustamo īpašumu „Lejas Ramuļas”, Vaives pag .,Cēsu nov.
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25. panta pirmās daļas 3. punktu, 25. panta 2. daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13. panta pirmās daļas 8. punktu un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.11.2010. atzinumu (prot. Nr.25), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.11.2010. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Izbeigt Ainai Jansonei un Elmāram Jansonam ar 2010.gada 1.jūniju lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,7 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 4290 011 0054, kas atrodas „Lejas Ramuļas”, Vaives pagastā, Cēsu novadā.
 2. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu apbūvētu zemes vienību „Lejas Ramuļas” Vaives pagastā, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4290 011 0054, zemes vienības platība 0,7 ha.
 3. Noteikt, ka Aina Jansone un Elmārs Jansons iegūst zemes nomas pirmtiesības līdz 2011. gada 1. jūnijam uz zemes vienību 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4290 011 0054, kas atrodas „Lejas Ramuļas” ,Vaives pagastā, Cēsu novadā.
 4. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 703
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu uz nekustamo īpašumu „Stiķēni”, Vaives pag .,Cēsu nov.
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25. panta pirmās daļas 3. punktu, 25. panta 2. daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13. panta pirmās daļas 8. punktu un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.11.2010. atzinumu (prot. Nr. 25), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.11.2010. atzinumu (prot. Nr.14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Izbeigt Nikolajam Titovam ar 2010. gada 1. jūniju lietošanas tiesības uz zemes vienību 1,8 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0076, kas atrodas „Stiķēni”, Vaives pagastā, Cēsu novadā.
 2. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu apbūvētu zemes vienību „Stiķēni” Vaives pagastā, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4290 004 0076, zemes vienības platība 1,8 ha.
 3. Noteikt, ka Nikolajs Titovs iegūst zemes nomas pirmtiesības līdz 2011. gada 1. jūnijam uz zemes vienību 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0076, kas atrodas „Stiķēni”, Vaives pagastā, Cēsu novadā.
 4. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 704
Par zemes ierīcības projekta Putnu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Izskatot SIA “Latīpašuma – Mērniecības birojs” 03.11.2010.iesniegto (reģ. Nr. 2400/1-23) zemes ierīcības projektu saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9. punktu, Ministru kabineta 3.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktam, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 5”Cēsu novada teritorijas plānojums”, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.11.2010. atzinumu (protokols Nr. 14), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Putnu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novads kadastra apzīmējums 4201 004 0204 saskaņā ar pielikumu.
 2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr.1) un uz tās esošām ēkām saglabāt adresi Putnu iela 8, Cēsīs, Cēsu nov., būves kadastra apzīmējums 4201 004 0204 001, 4201 004 0204 002:
2.1. Zemes gabala platība 4250 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
 1. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr.2) piešķirt adresi Magoņu iela 7 Cēsīs, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 1653 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
Sagatavoja: R. Klāva
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 705
Par adreses piešķiršanu dzīvojamai ēkai "Kalna Krastiņi" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J. Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta otro daļu un Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.11.2010. atzinumu (prot. Nr.26), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Piešķirt adresi jaunbūvētai dzīvojamai ēkai "Kalna Krastiņi", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136.
 2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 706
Par biedrības „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” dibināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu Nr.LV0059 „Vidzemes Inovāciju un Uzņēmējdarbības centrs”, Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumu Nr.366 ”Par EEZ un NOFI projekta „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” pārņemšanu” (prot.Nr.12, 38.p.), 15.12.2009. nodošanas- pieņemšanas aktu „Par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta Nr. LV0059 „Vidzemes Inovācijas un Uzņēmējdarbības centrs” nodošanu Cēsu novada pašvaldībai” un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, lai gādātu par iedzīvotāju izglītību, t.sk., sniegtu organizatorisku palīdzību izglītības atbalstu iestādēm, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.11.2010. atzinumu (prot. Nr.15) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2010. (prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  
 1. Dibināt biedrību „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”.
 2. Uzdot Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētā projekta „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” (sadarbības līgums Nr.LV0059) komandai sagatavot biedrības dibināšanas dokumentus.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 707
Par finansējuma piešķiršanu pedagogu tālākizglītībai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai nodrošinātu Izglītības likuma 48 panta 1.daļas un 2000.gada 3.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem un nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” un pamatojoties uz Cēsu novada domes 04.11.2010. Izglītības, kultūras un sporta komitejas (prot. Nr.15) un Cēsu novada domes 11.11.2010.Finanšu komitejas (prot. Nr.16) sēdes atzinumiem , Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – 1 (deputāts O.Bicāns), nolemj:
1. Uzdot :
1.1. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt 2011.gada budžeta projektā kodā 09.600. pārējie izglītības pasākumi izdevumus Ls 560 (pieci simti sešdesmit lati) apmērā, kas saistīti ar normatīvajos dokumentos paredzēto prasību īstenošanu saskaņā ar pielikumu.
1.2. Cēsu novada pašvaldības Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. I.Groza) noslēgt vienošanos ar pielikumā minētajiem Cēsu novada izglītības iestāžu pedagogiem, kuri mācās, lai iegūtu augstāko pedagoģisko izglītību par finansējuma atmaksu, ja pedagogs nenostrādā Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādē pēc izglītības iegūšanas 2 pilnus gadus.
1.3. Cēsu novada pašvaldības Juridiskai nodaļai (vadītājas p. i. S.Ratnika) sagatavot šī lēmuma 1.2. punktā minētās vienošanās projektu.
2. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Pielikums
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 708
Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties likuma par pašvaldībām 15. panta 5. punktu, likumu „Dziesmu un deju svētku likums” 9. panta 3. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 04.11.2010. atzinumam (prot. Nr.15) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2010. atzinumam (prot. Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –nav, nolemj:
 1. Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikumu (pielikumā uz 3 lapām) ar pielikumiem (uz 5 lapām).
 2. Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktorei J.Sausiņai organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.
 3. Lēmums stājas spēkā ar 2011. gada 1.ganvāri.
 
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 709
Par projekta pieteikumu „Kultūras mantojums vietējās kopienas attīstībai” Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu programmā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros ir izsludināts atklāts projektu konkurss ar mērķi veicināt kopējas attīstības aktivitātes, lai uzlabotu reģionu konkurētspēju izmantojot Eiropas Savienības un Krievijas pierobežu teritoriju potenciālu un izdevīgo ģeogrāfisko novietojumu. Sadarbojoties Cēsu novada pašvaldībai, Cēsu Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajai draudzei, Amatas novada pašvaldībai un Puškina muzejrezervātam Pleskavas apgabalā Krievijā, ir sagatavots projekta pieteikums „Kultūras mantojums vietējo kopienu attīstībai”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –nav, nolemj:  
 1. Iesniegt Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmā projektu „Kultūras mantojums vietējo kopienu attīstībai”.
 2. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt no 2011. – 2013. gadam budžetā līdzfinansējumu (10% apmērā no Cēsu novada pašvaldības aktivitāšu finansējuma, kopējai summai nepārsniedzot 250 000 EUR) un priekšfinansējumu projekta īstenošanai.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 710
Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr.38 „Par Cēsu pilsētas Sporta skolas amata vienībām”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”, 2010.gada 18.maija Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”, Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora 22.10.2010. iesniegumu Nr.1-1-/137(reģ.Nr.2305/1-25) un 01.11.2010. iesniegumu Nr.1-10/143 „Par amata nosaukuma izmaiņām” , pamatojoties uz Cēsu novada domes Izglītības , kultūras un sporta komitejas 04.11.2010.(prot.Nr.15) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2010.(prot.Nr.16) atzinumiem, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –nav, nolemj:
 1. Grozīt Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumu Nr.38 „Par Cēsu pilsētas Sporta skolas amata vienībām”:
  1. punktā 3.1. minēto amata vienības nosaukumu „Cēsu pilsētas Sporta skolas sporta speciālists” aizstāt ar amata vienības nosaukumu „metodiķis profesionālās ievirzes izglītības iestādē”;
  2. punktā 3.2. minēto amata vienību „Cēsu novada sporta pasākumu organizators” aizstāt ar amata vienības nosaukumu „metodiķis – sporta pasākumu organizators”.
 1. Minētais lēmums stājas spēkā ar 2010.gada 20.decembri.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas Sporta skolai (direktors J.Naglis) nodrošināt lēmuma izpildi.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 711
Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.124 „ Par Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, mēnešalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu” ( prot.Nr.6, 23.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Darba likumu, Ministru kabineta 18.05.2010. noteikumiem Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”, saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ievērojot Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju/direktoru ierosinājumus, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.11.2010. atzinumu (protokols Nr.15) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2010. atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –nav, nolemj:
 1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 13.08.2009.lēmumā Nr.124 „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, mēnešalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 23.p.) pielikuma šādos punktos:
  1. aizstāt 2.1. punktā ciparus „1319 29” ar cipariem „1345 04”;
  2. izteikt 2.2.punktu šādā redakcijā :
„2.2. Lietvede profesijas kods 3341 04
2.2.1. Lietvedes amata vienību skaits tiek izveidots, pamatojoties uz bērnu skaitu pirmskolas izglītības iestādē, saskaņā ar tabulu Nr.2.2.1.1.
Tabula Nr.2.2.1.1.
Bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādē Līdz 100 101 - 150 151 - 180 181 - 230 Vairāk kā 231
Amata vienību skaits 0,50 0,75 0.85 1 1,15
2.2.2. Lietvedes amata vienībai pamatalga tiek noteikta 70% – 87% (koeficients 0,7 – 0,87) apmērā no vadītāja vietnieka saimnieciskajā darbā mēnešalgas, pamatojoties uz bērnu skaitu pirmskolas izglītības iestādē, saskaņā ar tabulu Nr.2.2.2.1.”
Tabula Nr.2.2.2.1.
Bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādē Līdz 100 101 - 150 151 - 180 181 - 230 Vairāk kā 231
koeficients 0.7 0.7 0.82 0.87 0.87
  1. aizstāt 2.3. punktā ciparus „5131 05” ar cipariem „5312 01”;
  2. aizstāt 2.4.punktā ciparus „5131 01” ar cipariem „5311.01”;
  3. aizstāt 2.5.punktā ciparus „5122 01” ar cipariem „5120 02”;
  4. aizstāt 2.6.punktā ciparus „9432 05” ar cipariem „9412 02”;
  5. aizstāt 2.7. punktā ciparus „9133 03” ar cipariem „9121 03”;
  6. izteikt 2.8.punktu šādā redakcijā;
„2.8. Medicīnas māsa profesijas kods 2221 34
2.8.1. Medicīnas māsas amata vienību skaits katrā pirmsskolas izglītības iestādē, izņemot Cēsu speciālo pirmskolas izglītības iestādi, tiek izveidots, pamatojoties uz bērnu skaitu, saskaņā ar tabulu Nr.2.8.1.1.
 
Tabula Nr.2.8.1.1.
Bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādē Līdz 100 101-250
Amata vienību skaits 0.6 1
2.8.2. Medicīnas māsai jābūt sertificētai un reģistrētai ārstniecības personu māsu reģistrā.
2.8.3. Medicīnas māsas amata vienības pamatalga tiek noteikta 70% - 87% (koeficients 0,7 - 0,87) apmērā no vadītājas vietnieka saimnieciskajā darbā mēnešalgas, saskaņā ar tabulu Nr.2.8.1.2.”
Tabula Nr.2.8.1.2.
Pirmsskolas izglītības iestādē Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde
Amata vienību skaits 0.87 0.87 0.7 0.87
  1. aizstāt 2.9.punktā ciparus „9132 02” ar cipariem „9112 01”;
  2. aizstāt 2.10.punktā ciparus „9162 01” ar cipariem „9613.01”;
  3. aizstāt 2.11.punktā ciparus „9152 05” ar cipariem „9629 07”
  4. aizstāt 2.12.punktā ciparus „8162 07” ar cipariem”‘8182 04”;
  5. aizstāt 2.13.punktā ciparus „7129 06” ar cipariem „9313 02”;
  6. aizstāt 2.14.punktā ciparus „8332 01” ar cipariem „8322 01”;
  7. aizstāt 3.1. punktā ciparus „3231 23” ar cipariem „2221 34”;
  8. aizstāt 3.2.punktā ciparus „3231 23” ar cipariem „3221 01”;
  9. aizstāt 3.3.punktā ciparus „2221 01” ar cipariem „2212 01”;
  10. aizstāt 3.4. punktā ciparus „2221 01” ar cipariem „2212 83”;
  11. aizstāt 3.5.punktā ciparus „3226 03” ar cipariem „3255 03”.
3. Lēmums stājas spēka ar 01.01.2011.
 1. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām un vispārizglītojošo skolu direktoriem.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 712
Grozījumi Cēsu novada domes 28.08.2009. lēmumā Nr.174 „ Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgām” ( prot.Nr.7, 9.p.)
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 713
Grozījumi Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku amata vienību sarakstos
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 13.08.2009.lēmumu Nr.124 „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, mēnešalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu” (prot.Nr.6, 23.p.), Cēsu novada domes 28.08.2009.lēmumu Nr.174 „Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgām” (prot.Nr.7, 9.p.), ievērojot Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju/direktoru ieteikumus, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.11.2010. atzinumu (protokols Nr.15) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2010. atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –nav, nolemj:
 1. Ar 01.01.2011.veikt šādus grozījumus Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstos:
  1. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē likvidēt 0,15 amata vienības medicīnas māsa;
  2. Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē likvidēt šādas amata vienības:
  • 0.25 amata vienības – lietvedis;
  • 0.25 amata vienības – medicīnas māsa.
  1. Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē likvidēt 0,15 amata vienības lietvedis;
  2. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē likvidēt šādas amata vienības:
  • 0.25 amata vienības – lietvedis;
  • 0.25 amata vienības – medicīnas māsa.
 1. Ar 01.01.2011. veikt šādas izmaiņas Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amata vienību sarakstos:
  1. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē likvidēt 0,25 amata vienības metodiķis;
  2. Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē likvidēt 0,5 amata vienības metodiķis;
  3. Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē likvidēt 0,25 amata vienības metodiķis;
  4. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē likvidēt 0,35 amata vienības metodiķis;
  5. Cēsu 2.pamatskolā likvidēt 0,333 amata vienības metodiķis.
 1. Lēmums stājās spēkā ar 01.01.2011.
 2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 714
Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr.23 „Par amata vienībām Līvu pamatskolā” (prot.Nr.1, 23.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 28.08.2009.lēmumu Nr.174 „Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgām” (prot.Nr.7, 9.p.), ievērojot Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju/direktoru ieteikumus, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.11.2010. atzinumu (protokols Nr.15) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2010. atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –nav, nolemj:
 
 1. Ar 01.01.2011.Līvu pamatskolā likvidēt 0,12 amata vienības metodiķis.
 2. Lēmuma izpildi nodrošināt Līvu pamatskolas direktorei A.Gabranovai
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 715
Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr.22 „Par amata vienībām Rāmuļu pamatskolā” (prot.Nr.1, 22.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 28.08.2009.lēmumu Nr.174 „Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgām” (prot.Nr.7, 9.p.), ievērojot Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju/direktoru ieteikumus, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.11.2010. atzinumu (protokols Nr.15) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2010. atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –nav, nolemj:
1.Ar 01.01.2011.Rāmuļu pamatskolā likvidēt 0,12 amata vienības metodiķis.
2.Lēmuma izpildi nodrošināt Rāmuļu pamatskolas direktorei A.Sīmanei.
3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 716
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.11.2005. lēmumā „„Noteikumu par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, mēnešalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (prot.Nr.17, 29.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 18.05.2010. noteikumiem Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.11.2010. atzinumu (protokols Nr.15) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2010. atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –nav, nolemj:
 1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 24.11.2005.lēmuma „„Noteikumu par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, mēnešalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (prot.Nr.27, 29.p.) 2.pielikuma šādus punktus:
  1. aizstāt 1. punktā ciparus „1319 29” ar ciparu „1345 04”;
  2. aizstāt 2.punkta ciparus „4115 07” ar cipariem „3341 04”;
  3. aizstāt 3. punktā ciparus „3110 08” ar cipariem „7549 01”;
  4. aizstāt 4.punktā ciparus „3437 87” ar cipariem „5151 01”;
  5. aizstāt 5.punktā ciparus „4141 05” ar cipariem „4415 02”;
  6. aizstāt.6.punktā ciparus „9162 01” ar cipariem „9613 01”;
  7. aizstāt.7. punktā ciparus „9152 05” ar cipariem „9629 07”;
  8. aizstāt 8.punktā ciparus „9152 04” ar cipariem „9629 05”;
  9. aizstāt 9.punktā ciparus „9152 03” ar cipariem „9629 03”;
  10. aizstāt 10.punktā ciparus „7129 06” ar cipariem „9313 02”;
  11. aizstāt 11.punktā ciparus „3231 15” ar cipariem „2221 34”;
  12. aizstāt 12.punktā ciparus „8162 07” ar cipariem ‘8182 04”.
 2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu direktoriem.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 717
Grozījumi Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz 24.11.2005. Cēsu pilsētas domes lēmumu „„Noteikumu par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, mēnešalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (protokols Nr.27, 29.p.), ievērojot Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas direktores I.Eglītes iesniegumu (29.10.2010., Nr.2355/1-25) Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.11.2010. atzinumu (protokols Nr.15) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2010. atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –nav, nolemj:
 1. Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā likvidēt 0.75 amata vienības remontstrādnieks.
 2. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2011.
 3. Par lēmuma izpildi atbildīga Cēsu pilsētas Pastariņu pamatskolas direktore I.Eglīte.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 718
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2010. (prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –nav, nolemj:  
 1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt ziedojumu darba organizācijas uzlabošanai:
  1. Ziemassvētku pasākumu nodrošināšanai no SIA Reifeks Ls 100.00 (viens simts lati);
  2. dzīvnieku patversmei no Ērikas Ščepetkovas Ls 10.00 (desmit lati) un Baibas Iršas Ls 15.00 (piecpadsmit lati).
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldībai (izpilddirektors A.Mihaļovs) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 719
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), ievērojot Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas direktores I.Eglītes iesniegumu (25.10.2010., Nr.1-13/74) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2010. atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –nav, nolemj:
 1. Atļaut Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai pieņemt ziedojumu no Monikas Renbergas – materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai - šādu inventāru:
 • galdus 4 gab x Ls 10,75 = Ls 43,00;
 • krēslus 20 gab. x Ls 7,00 = Ls 140,00.
 1. Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai (direktore I.Eglīte) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 720
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 1. pamatskolai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), ievērojot Cēsu 1.pamatskolas direktores A.Būres iesniegumu (03.11.2010., Nr.1-27/189) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2010. atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –nav, nolemj:  
 1. Atļaut Cēsu 1.pamatskolai pieņemt ziedojumu Ls 200,00 (divi simti lati) vokāli instrumentālam ansamblim no Cēsu Rotari kluba –materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai.
 2. Cēsu 1. pamatskolai (direktore A.Būre) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 721
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA Firmai „VAR C”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2010. atzinumu (prot.Nr. 16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –nav, nolemj:
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā 2010.gadā SIA Firmai „VAR C”(reģistrācijas Nr.40003304257, juridiskā adrese Lapsu ielā 17, Cēsis, Cēsu novads).
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses ( fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas ( ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 722
Par tiesvedību administratīvajā lietā par Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2009.gada 5.marta administratīvā akta Nr. 3 (79) atcelšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta otrās daļas 6.punktu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.punktu, Administratīvā procesa likuma 145.panta otrās daļas 1.punktu, 284.pantu, Cēsu novada pašvaldības Juridiskās nodaļas atzinumu „Par Cēsu novada pašvaldības kā pieteicēja un vienlaikus atbildētāja tiesiskajiem aspektiem tiesvedībā par Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2009.gada 5.marta administratīvā akta Nr. 3 (79) atcelšanu” un ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 04.11.2010. atzinumu (prot.Nr. 14) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2010. atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (A.Rasmanis, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – 1 (deputāts G.Šķenders), atturas –nav, nolemj:
 1. Atteikties no Cēsu novada pašvaldības 03.04.2009. Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā iesniegtā pieteikuma par Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora, Reģ. Nr. 90001428316, 05.03.2009. administratīvā akta Nr. 3 (79) „Atkārtoti par SIA „CB” iesniegto siltumenerģijas tarifu projektu Cēsu pilsētā”, administratīvā akta atcelšanu, un 30.11.2009. Administratīvajā apgabaltiesā apelācijas kārtībā iesniegtās apelācijas sūdzības.
 
 1. Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši Administratīvā procesa likuma 282.panta 4.punktam un 284.pantam tiesa izbeidz tiesvedību lietā un atkārtota griešanās tiesā pret to pašu atbildētāju par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata vairs nav pieļaujama.
 
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) sagatavot tiesai atteikumu un lūgt izbeigt tiesvedību administratīvajā lietā.
 
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 723
Grozījumi Cēsu pilsētas pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 24.11.2005. lēmumu „„Noteikumu par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, mēnešalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (protokols Nr.27, 29.p.), ievērojot Cēsu pilsētas direktora M.Šķēles iesniegumu (03.11.2010., Nr.1-17/176) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2010. atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (A.Rasmanis, G.Šķenders, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –nav, nolemj:
 1. Cēsu pilsētas pamatskolā likvidēt šādas amata vienības:
 • 0,45 amata vienības remontstrādnieks;
 • 1 amata vienību laborants;
 • 0,1 amata vienības garderobists;
 • 1,2 amata vienības sētnieks;
 • 0,3 amata vienības medicīnas māsa.
 1. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2011.
 2. Par lēmuma izpildi atbildīga Cēsu pilsētas pamatskolas direktors M.Šķēle.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 724
Par Bumbieru ielas Cēsīs, Cēsu nov., likvidēšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20. un 27.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, pamatojoties uz Cēsu novada domes Attīstības komisijas 09.11.2011. priekšlikumu (prot. Nr.26) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2010. atzinumu (prot. Nr. 16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (A.Rasmanis, G.Šķenders, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –nav, nolemj:  
Noteikt par likvidētu Bumbieru ielu Cēsīs, Cēsu novadā.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 725
Par adreses Rūpniecības iela 18, Cēsis, Cēsu nov., apstiprināšanu un adreses Priekuļu iela 15, Cēsis, Cēsu nov., piešķiršanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, pamatojoties uz Cēsu novada domes Attīstības komisijas 09.11.2011. priekšlikumu (prot. Nr. 26) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2010. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (A.Rasmanis, G.Šķenders, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –nav, nolemj:
 1. Apstiprināt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0202 un uz tās esošai ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0202 001 adresi Rūpniecības iela 18, Cēsis, Cēsu novads.
 
 1. Piešķirt jaunizveidojamai apbūvei paredzētai zemes vienībai (situācijas plāns pielikumā) adresi Priekuļu iela 15, Cēsis, Cēsu novads.
 
 1. Zemes vienībām noteikt šādus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
  1. zemes vienībai Rūpniecības ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 003 0202 – ražošanas objektu apbūves zeme (1001);
  2. zemes vienībai Priekuļu ielā 15, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums nav piešķirts – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501).
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 726
Par finansējuma piešķiršanu Cēsu pilsētas nocietinājumu mūra fragmentu daļas pagaidu nostiprināšanai Lielā Kalēju ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu: „Pašvaldībām ir šādas autonomas funkcijas: rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu.... (...atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.)”, 21. panta pirmās daļas 2. punktu, lai novērstu būves lietošanas bīstamību un veicinātu vides sakārtošanu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2010. atzinumu (prot. Nr. 16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (A.Rasmanis, G.Šķenders, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –nav, nolemj:
 1. Piešķirt pašvaldības finansējumu (saskaņā ar būvuzņēmēja: SIA „AQUA LATVIA” iesniegto tāmi) Ls 217,05 (divi simti septiņpadsmit lati 05 santīmi), tajā skaitā PVN 21%, valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Pilsētas nocietinājumu mūra fragmenti daļas, kas atrodas nekustamajā īpašumā Lielā Kalēju iela 7, Cēsis, Cēsu novads (kadastra numurs 4201-005-3003, īpašniece Inta Luste), turpmāk – Būves daļa - , pagaidu nostiprināšanai.
 2. Uzdot p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktore J. Sausiņa) organizēt Būves daļas pagaidu nostiprināšanas būvdarbus.
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) iekļaut 2010. gada Cēsu novada pašvaldības budžeta grozījumos 1. punktā minēto finansējumu.
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
.


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 727
Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu novada izglītības iestāžu vadītāju seminārā 2010.gada 14.decembrī
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2010. atzinumam (protokols Nr. 16), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (A.Rasmanis, G.Šķenders, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –nav, nolemj:
 1. Apstiprināt dalības maksu Cēsu novada izglītības iestāžu vadītāju seminārā 2010.gada 14.decembrī Ls 5,00 (pieci lati).
 2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu sanatorijas internātpamatskolai (direktors Z.Ozols).
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 728
Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumā Nr. 459 „Par pašvaldības iestādes „Cēsu pilsētas pansionāts”  direktores amatalgas apstiprināšanu (protokols Nr. 16, 19.punkts)
 
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 729
Par dalību projektā „Sporta kompetences centri” Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu programmā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros ir izsludināts atklāts projektu konkurss ar mērķi veicināt kopējas attīstības aktivitātes, lai uzlabotu reģionu konkurētspēju izmantojot Eiropas Savienības un Krievijas pierobežu teritoriju potenciālu un izdevīgo ģeogrāfisko novietojumu. Sadarbojoties Otepes pašvaldībai Igaunijā, Cēsu novada pašvaldībai un Ostrovas apgabala pašvaldībai Pleskavas apgabalā Krievijā, ir sagatavots projekta pieteikums „Sporta kompetences centri”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2010. (prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (A.Rasmanis, G.Šķenders, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –nav, nolemj:
1. Iesniegt Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmā projektu „Sporta kompetences centri”.
 
2.Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt no 2011. – 2013. gadam budžetā līdzfinansējumu (10% apmērā no Cēsu novada pašvaldības aktivitāšu finansējuma, kopējai summai nepārsniedzot 350 000 EUR) un priekšfinansējumu projekta īstenošanai.
 
3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 730
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera iesniegumu, ievērojot Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” 3.3.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (A.Rasmanis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, (deputāts G.Šķenders balsošanā nepiedalās), nolemj:
   1. Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam ikgadējā atvaļinājuma daļu – vienu kalendāro nedēļu no 22.11.2010. līdz 28.11.2010. (ieskaitot).
   2. Cēsu novada domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 731
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka atvaļinājumu
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Cēsu novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 34.7. punktu, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Rozenberga iesniegumu, ievērojot Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu apstiprināšanu” 4.3.punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm – par (A.Rasmanis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, G.Šķenders, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, (J.Rozenbergs balsošanā nepiedalās), nolemj:
 1. Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J. Rozenbergam ikgadējā atvaļinājuma daļu– vienu kalendāro nedēļu no 29.11.2010. līdz 05.12.2010.
 
 1. Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus šajā laikā veic Cēsu novada domes priekšsēdētājs G. Šķenders.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 732
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (A.Rasmanis, G.Šķenders, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –nav, nolemj:
1. Atļaut Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” pieņemt ziedojumu
Ls 3000,00 (trīs tūkstoši latu) apmērā no nodibinājuma „Paaudžu solidaritātes fonds” (reģistrācijas Nr. 50008096261) iegādāto medikamentu maksas kompensēšanai Cēsu novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušiem:
1.1.vienatnē dzīvojošiem vientuļiem pensionāriem un invalīdiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas personas statuss;
1.2.pensionāriem un invalīdiem, kuriem piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes iekšējai revidentei B. Kuplajai.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 733
Grozījumi Cēsu novada domes 07.10.2010.lēmumā Nr.581 „Par nekustamā īpašuma ‘’Elīnas’’ Vaives pagastā, Cēsu novadā sadalīšanu un adreses piešķiršanu”
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13. punktu, 21.panta pirmās daļas 27. punktu un „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu, saskaņā ar 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (A.Rasmanis, G.Šķenders, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –nav, nolemj:  
    1. Grozīt Cēsu novada domes 07.10.2010.lēmuma Nr.581„Par nekustamā īpašuma ‘’Elīnas’’ Vaives pagastā, Cēsu novadā sadalīšanu un adreses piešķiršanu” (protokols Nr.15, 8.p.) 2.punktu un izteikt šādā redakcijā:
„2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0150 saglabāt nosaukumu „Elīnas”.”
 
    1. Papildināt Cēsu novada domes 07.10.2010.lēmumu Nr.581„Par nekustamā īpašuma ‘’Elīnas’’ Vaives pagastā, Cēsu novadā sadalīšanu un adreses piešķiršanu” (protokols Nr.15, 8.p.) ar 6. punktu, izsakot šādā redakcijā:
„6. Zemes lietošanas mērķis:
  1. zemes vienībai „Elīnas” – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201);
  2. zemes vienībai „Lejas Purmaļi” – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).”
 
 1. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 
 1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 734
Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām zem ielām un ceļiem Vaives pagastā, Cēsu novadā
Saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr. 996 „ Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13. punktu un izskatot Valsts Zemes dienesta 01.11.2010. iesniegtos (Nr.2-04-V/833) datus par zemes vienību piekritību pašvaldībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2 punktu, 15. panta pirmās daļas 13 punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (A.Rasmanis, G.Šķenders, A.Raubiško, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, O.Bicāns, M.Malcenieks), pret – nav, atturas –nav, nolemj:
1.Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Vaives pagastā, Cēsu novadā:
1.1. ceļš Veismaņmuiža-Veismaņu kapi, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 001 0119, platība 0.9 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.2. Brīvnieku ceļš, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 001 0136, platība 0.9 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.3. Dzeņu ceļš, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 001 0137, platība 0.2 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.4. Cīruļu ceļš, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 001 0138, platība 0.4 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.5. ceļa krustojums pie Sūrītēm-Vaives pagasta robeža, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0215, platība 3.6 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.6. ceļa krustojums pie Sūrītēm-Kalauzu dzirnavas, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0216, platība 1.5 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.7. ceļš Rīdzene-Ķiršlauki-Mežmaļi, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0217, platība 2.3 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.8. ceļš Rīdzene-Ķiršlauki-Mežmaļi, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0130, platība 0.5 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.9. ceļš Rīdzeņi-Plūči, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0218, platība 2.1 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.10. ceļš Kalna Sostes-Viduskampas-Ģūģeri, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0220, platība 1.0 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.11. ceļš Kalna Sostes – Viduskampas - Ģūģeri, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0224, platība 0.2 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.12. ceļš Kalna Sostes – Viduskampas - Ģūģeri, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0242, platība 0.2 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.13. ceļš Viduskampas - Cēsis-Vecpiebalga, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0221, platība 0.5 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.14.ceļš (Cēsis-Madona)-Raunis (pagasta robeža) , Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0223, platība 0.8 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.15. ceļš uz Biatlona šautuvi, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0241, platība 0.6 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.16. ceļš Mežmaļi-Zeltiņi-Dzintari, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0110, platība 1.0 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.17. ceļš Krīvi-Alejas-Ģevēkas, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0111, platība 1.2 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.18. ceļš Akmenskrogs-Veismaņi - pagasta robeža, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 0010109, platība 3.1 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.19. ceļš Akmenskrogs-Veismaņi - pagasta robeža, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0112, platība 2.0 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.20. ceļš Krīvi-Atpūtas, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0113, platība 0.8 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.21. ceļš Dzintari, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0115, platība 0.2 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.22. Āraišu iela, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0118, platība 0.6366 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.23. ceļš Stariņi-Ūbeles, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0135, platība 0.6 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.24. ceļš Mendes-Langas-Nākotnes ferma, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0136, platība 2.0 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.25. ceļš Mendes-Langas-Nākotnes ferma, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 008 0092, platība 2.9 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.26. ceļš krustojums uz Dāvida dzirnavām-Baltiņi, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0139, platība 0.7 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.27. ceļš Ezerkalni-Smīdes-Silnieki, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0115, platība 2.6 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.28. ceļš Ezerkalni-Smīdes-Silnieki, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 006 0080, platība 4.0 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.29. ceļš Vengeri-Liepnieki-Ezerkalni-Celmiņi, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0116, platība 3.0 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.30. ceļš pa Rīdzeni, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0117, platība 0.0335 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.31. ceļš Inerce-Stūrīšu ferma, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0120, platība 3.4 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.32. ceļš Vengeri-Liepnieki-Ezerkalni-Celmiņi, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 006 0090, platība 3.1 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.33. ceļš Indras-Jaunrauņi, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 006 0092, platība 1 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.34. ceļš Lielaiskrogs-Mežiņi-Pilskalni-Jaunāres, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 007 0105, platība 2.6 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.35. ceļš Rāmuļmuiža-Zeiboti, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 007 0106, platība 2.4 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.36. ceļš Rāmuļmuiža-Dzirnaviņas-pagasta robeža, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 007 0107, platība 1.0 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.37. ceļš Nogāzes-Rāmuļu kapi, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 007 0117, platība 0.1 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.38. pagasta ceļš, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 007 0120, platība 0.7 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.39. ceļš Pūkšeri-Lejas Kļaustes-Nākotnes ferma, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 008 0090, platība 2.0 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.40. ceļš Zaļumi-Dzeltāņi, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 008 0091 platība 0.5 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.41. ceļš Draugšļi-Zilūži-Upmaļi-Bajāri, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 009 0125, platība 3.2 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.42. ceļš Lielmaņi-Priežkalni-Baloži-pagasta robeža, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 009 0126, platība 2.3 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.43. ceļš Smīdes-Veiti-Bajāri-pagasta robeža, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 009 0127, platība 3.0 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.44. ceļš Smīdes-Veiti-Bajāri-pagasta robeža, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 010 0090, platība 9.0 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.45. ceļš Vīnakalni, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 009 0128, platība 1.2 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.46. ceļš līdz Rāmuļu stacijai, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 009 0129, platība 1.73 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.47. ceļš līdz Rāmuļu skolai, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 009 0139, platība 0.2 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.48. ceļš gar Krācēm, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 011 0037, platība 0.7 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.49. ceļš Draugšļi-Zilūži-Upmaļi-Baloži, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 011 0070, platība 3.1 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot vienības kadastrālo uzmērīšanu.
2. Zemes lietošanas mērķis- zeme dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā un ceļa zemes nodalījuma joslā (1101).
3. Lēmuma iesniegšanu Valsts Zemes dienestam nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vadītāja V. Zaļaiskalna).
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 735
Par piedalīšanos Izglītības ministrijas izsludinātājā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Lai īstenotu Jaunatnes likumā noteikto mērķi un ievērojot Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumus Nr.1018 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī darbam ar jaunatni”, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas izsludināto projektu konkursu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā” .
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina) sagatavot un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā projekta pieteikumu .
 


2010.gada 17.novembra protokols Nr.20       Lēmuma nr. 736
Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (G.Šķenders, A.Rasmanis, A.Raubiško, O.Bicāns, Ē.Rass, J.Rozenbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, M.Malcenieks), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 1. Atļaut Līvu pamatskolai pieņemt ziedojumu no biedrības „ Cēsu Rotari klubs” sociāli mazaizsargāto un daudzbērnu ģimeņu skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai Ls 327,60 ( trīs simti divdesmit septiņi lati 60 sant.).
 2. Līvu pamatskolai (direktore A. Gabranova) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv