Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2019.gada 22.oktobris   Vārda dienu svin: Īrisa, Irīda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Oktobris 2019

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 10.februāra protokols Nr.3

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 40Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
2 41Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
3 42Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, ieraksta dzēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodalījumā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda
4 43Grozījumi Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. lēmumā Nr. 337 „Par nekustamā īpašuma Lielajā Līvu ielā 1, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem”
544Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., un darba uzdevuma apstiprināšanu
6 45Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 29.12.2010. lēmuma Nr. F-1-13/519 apstrīdēšanu
7 46Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 27.12.2010. lēmuma Nr. F-1-13/514 apstrīdēšanu
8 47Par sagatavošanas klases audzēkņu maksu Cēsu pilsētas Mākslas skolā
9 48Par mācību gada pagarināšanu Cēsu Valsts ģimnāzijā
10 49Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 67, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
11 50Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 70, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
12 51Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 61, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
13 52Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 67A, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
14 53Par nekustamā īpašuma Vītolu ielā 1A, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
15 54Par nekustamā īpašuma Vītolu ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
16 55Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā  
17 56Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā  
18 57Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā  
19 58Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā  
20 59Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu novadā  
21 60Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā  
22 61Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā  
23 62Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā  
24 63Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā
25 64Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā, un adrešu piešķiršanu
2665Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Cēsīs, Cēsu nov.  
27 66Grozījumi 24.09.2009. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 255  „ Par Cēsu novada Vides attīstības padomi”  
28 67Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta  „Vidus Betes” Vaives pagastā,  Cēsu novadā, atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas pārtraukšanu
29 68Grozījumi Cēsu pilsētas domes 07.12.2006. lēmumā Nr. 77 “Par SIA “Alianda” ieguldījumiem Cēsu pilsētas ģimnāzijas un Cēsu pilsētas pamatskolas ēdināšanas blokā”
30 69Par grozījumiem pārjaunojuma līgumā
31 70Grozījumi Cēsu novada domes 20.01.2011. lēmumā Nr. 22 “Par amata vienību izmaiņām Cēsu pilsētas Sporta skolā”
32 71Par ziedojuma pieņemšanu
33 72Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”  
34  73Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei  
35 74Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
36 75Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas dzīvnieku patversmei
37 76Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes peldbaseina maksas pakalpojumu noteikšanu
38 77Par dzīvojamās telpas Nr.1 un Nr.2 Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņu pagarinājumu
39 78Par dzīvojamās telpas Nr.3 Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņu pagarinājumu  
40 79Par dzīvojamās telpas Nr.4  Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņa pagarinājumu
41 80Par piešķirtās dotācijas novadu infrastruktūras attīstībai izlietojuma objektu papildināšanu
42 atlikaPar Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības investīciju plānu 2011.-2013. gadam
43 81Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu  
44  82Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu  
45 83Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu  
46 84Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu  
47 85Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu  
48 86Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu  
49 87Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu  
50 88Grozījums Cēsu novada domes 28.10.2010. lēmumā Nr. 644 „Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai 2010./2011. gada apkures sezonā apstiprināšanu”
51 89Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 4201-505-0007, Dzintara iela 7, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
52 90Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” realizācijai
53 91Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
54 92Par SIA „Biznesa augstskola Turība” veiktajiem remontdarbiem
55 93Grozījumi Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmumā Nr. 823 „Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora mēnešalgu”
56 94Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas pedagoģisko darbinieku amata vienībām
57 95Par nekustamā īpašuma Līgatnes iela, Cēsis, Cēsu nov.,  sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
58 96Par Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku  amata vienībām
59 97Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai
60 98Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.38 „ Par Dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisiju”
61 99Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.39 „Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”
62 100Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā, Cēsīs, Cēsu novadā, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
63 101Par projekta „Cēsu novada Krīvu ciema ūdenssaimniecības attīstība” iesniegšanu  un finansējuma nodrošināšanu tā īstenošanai
64 102Par projekta „Cēsu novada Rīdzenes ciema ūdenssaimniecības attīstība” iesniegšanu  un finansējuma nodrošināšanu tā īstenošanai
65 103Par adrešu likvidēšanu Cēsīs, Cēsu novadā
66 104Par SIA “Cēsu siltumtīkli” 2010.gada investīciju plānu izpildi2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 40
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
 
Ziņo: G.Bērziņa, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 41
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
 
Ziņo: G.Bērziņa, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja
 
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 42
Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, ieraksta dzēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodalījumā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda
 
Ziņo: V.Krastiņš, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
Pamatojoties uz to, ka visas privatizācijai nodotās ēkas (dzīvojamā ēka ar 5 dzīvokļu īpašumiem un divas palīgceltnes) un zeme Gaujas ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, ir reģistrētas Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā kā atsevišķi dzīvokļu īpašnieku īpašumi, nekustamais īpašums Gaujas ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, ir nodots dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un ir izslēgts no Cēsu novada pašvaldības bilances, ievērojotzemesgrāmatu likuma ceturtās nodaļas pirmo apakšnodaļu „Nostiprinājuma lūgumi un to pielikumi” (nostiprinājuma lūgumam ir pievienojams administratīvās iestādes lēmums),un pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 20.01.2011. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
           
 1. Lūgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļu dzēst 100% privatizētā nekustamā īpašuma GAUJAS ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, ierakstu Cēsu zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1007 uz Cēsu novada pašvaldības vārda.
 
 1. Lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vad. V. Krastiņš).
 
 1. Kontroli par lēmuma aizpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 43
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. lēmumā Nr. 337 „Par nekustamā īpašuma Lielajā Līvu ielā 1, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem”
 
Ziņo: J. Rozenbergs, Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz to, ka Cēsu pilsētas domes (pēc administratīvi teritoriālās reformas – Cēsu novada pašvaldības) 17.04.2008. lēmums Nr. 337 „Par nekustamā īpašuma Lielajā Līvu ielā 1, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem” ir izpildīts tikai daļā par nekustamā īpašuma Lielajā Līvu ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, izslēgšanu no pilsētas pašvaldības bilances, ka ir mainījies nekustamā īpašuma sastāvs (4 palīgceltņu vietā ir 2 palīgceltnes: 1 nojaukta, 2 apvienotas), ko apliecina Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 16.12.2009. izziņa Nr.11-09-V2/229, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamomāju privatizācijas komisijas 20.01.2011. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes  17.04.2008. lēmumā Nr.337 „ Par nekustamā īpašuma Lielajā Līvu ielā 1, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem” šādus grozījumus:
1.1.Izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā:
 „Ar 2011. gada 1. martu nekustamo īpašumu Lielajā Līvu ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, kas sastāv no divām dzīvojamām ēkām (kadastra apzīmējums 42010053012 001 un 42010053012 002) ar 11 dzīvokļu un 2 nedzīvojamo telpu īpašumiem, 2 palīgceltnēm: šķūņa, (kadastra apzīmējums 42010053012 003) un garāžas (kadastra apzīmējums 42010053012 004), kā arī zemes gabala 2038 m2 platībā (kadastra apzīmējums 42010053012), nodot dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.”
 
 1. 2. Izslēgt 2. punktu.
 
 1. 3. Aizstāt 3. punktā vārdu „J. Rozenbergs”  ar vārdu „A. Mihaļovs”.
 
1.4.Papildināt lēmumu ar 4. punktu šādā redakcijā:
„ Pēc nekustamā īpašuma nodošanas akta parakstīšanas, lūgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļai dzēst nekustamā īpašuma Lielajā Līvu ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, ierakstu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatā (nodalījuma Nr. 622) uz Cēsu novada pašvaldības vārda.”
 
 1. Atzīt par spēku zaudējušu pielikumu 17.04.2008. domes lēmumam Nr. 337. 
 
 1. Dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs) sagatavot  nekustamā īpašuma nodošanas aktu (lēmuma pielikumā), un nodot nekustamo īpašumu Lielajā Līvu ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, īpašnieku apsaimniekošanā.
 
 1. Lēmuma 4. punkta izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vad. V. Krastiņš).
 
 1. Kontroli par lēmuma aizpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 
Pielikums
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 44
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., un darba uzdevuma apstiprināšanu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas pilsētas galvenā teritorijas plānotāja, būvvaldes vadītāja vietniece
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Teritorijas plānošanas likuma” 6.panta piekto daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57.1. un 67.punktu, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldībasMantas atsavināšanas un izsoles komisija 03.02.2011. atzinumu (prot. Nr. 2) un Cēsu novadapašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.02.2011. priekšlikumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabalamEgļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov.
 
2.      Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Cēsu novada pašvaldībasAttīstības plānošanas nodaļas galveno teritorijas plānotāju Zaigu Jēkabsoni.
 
 1. Apstiprināt darba uzdevumu (pielikumā) detālplānojumam zemes gabalam Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov.
 
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai(vad. D.Trapenciere) veikt kontroli par lēmuma izpildi.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 
Pielikums
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 45
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 29.12.2010. lēmuma Nr. F-1-13/519 apstrīdēšanu
 
Ziņo: E.Janelsiņa, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas locekle
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 46
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 27.12.2010. lēmuma Nr. F-1-13/514 apstrīdēšanu
 
Ziņo: E.Janelsiņa, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas locekle
  


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 47
Par sagatavošanas klases audzēkņu maksu Cēsu pilsētas Mākslas skolā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15. panta trešo un ceturto daļu, uz Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora 21.01.2011.iesniegumu Nr. 1-14/009 „Par maksas izmaiņām sagatavošanas klasē”, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 27.01.2011. atzinumu(prot.Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 08.07.2004. lēmumu Nr.39 „Par audzēkņu maksas noteikšanu Cēsu pilsētas Mākslas skolā”.
2.      Noteikt sagatavošanas klases audzēkņu maksu Ls6.00(seši lati mēnesī), kura izlietojama šādi:
2.1. 80% - darba algām un VOSAI;
2.2. 20% - atvaļinājuma izdevumu un saimniecisko izdevumu apmaksai.
3.      Lēmums stājas spēkā ar 01.03.2011.
4.      Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu pilsētas Mākslas skola (direktorsV.Kļaviņš).
5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 48
Par mācību gada pagarināšanu Cēsu Valsts ģimnāzijā
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
Pamatojoties uz 02.02.2010.Ministru kabineta noteikumiem Nr.96 „Noteikumi par 2010./2011.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku”, uz Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G. Bērziņas 19.01.2011. iesniegumu Nr.1-12/19(reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 24.01.2011. Nr.1 – 40/261), ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 27.01.2011. atzinumu(prot.Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Pagarināt Cēsu Valsts ģimnāzijas 7. – 8. klases un 10.–11.klases izglītojamajiem 2010./2011.mācību gadu līdz 01.06.2011.
 
2.      Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G. Bērziņa) izstrādāt mācību stundu atstrādāšanas grafiku un iesniegt to Cēsu novada pašvaldībā .
 
3.      Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju L.Kokinu saskaņot Cēsu Valsts ģimnāzijas mācību stundu atstrādāšanas grafiku.
 
4.      Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G. Bērziņa) nodrošināt lēmuma izpildi.
 
5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai L.Kokinai.
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 49
Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 67, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
 
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 5.punktu un 4.2 pantu un SIA „Metrum”, vienotais reģistrācijas. Nr. 40003388748, veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 23.09.2010. atzinumu Nr.44 (prot.nr.7), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.01.2011. atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Dzirnavu iela67, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 21.4703 ha (214703 m2), kadastra apzīmējums 4201 001 0124, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501) 81090 m2un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) 133613 m2.
3.      Zemes vienības apgrūtinājumi – 11020105 ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 21.4703 ha, 110502 – tauvas joslas teritorija gar upi – 0.4110 ha, 110204 – applūstoša (10% applūduma varbūtība) – 17.8145 ha, 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu -21.4703 ha, 120302 aizsargjoslu teritorijas gar ielu – būvlaide – 0.0774 ha, 130202 Gaujas Nacionālā parka dabas lieguma zonas teritorija  - 21.4703 ha, 130701 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas lieguma zonas teritorija – 21.4703 ha, 12050601 aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20kV – 0.2155 ha.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam Gintam Šķenderam.
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 50
Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 70, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
 
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 5.punktu un 4.2 pantu un SIA „Metrum”, vienotais reģistrācijas. Nr. 40003388748, veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 23.09.2010. atzinumu Nr.45 (prot.nr.7), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.01.2011. atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Dzirnavu iela70, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2.9561 ha (29561 m2), kadastra apzīmējums 4201 001 0125, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501) 2212 m2un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) 27349 m2.
3.      Zemes vienības apgrūtinājumi –  16010201 aizsargjoslas teritorija ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktu – 0.0079 ha, 110909 – ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 2.9561 ha, 120302 aizsargjoslu teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0750 ha, 130702 vietējās nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 2.9561 ha
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam Gintam Šķenderam.
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 51
Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 61, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
 
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu un SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr. 44103031429, veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 23.09.2010. atzinumu Nr.46 (prot.nr.7), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.01.2011. atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Gaujas iela61, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.3248 ha (3248 m2), kadastra apzīmējums 4201 007 0406, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
3.      Zemes vienības apgrūtinājumi – 120302 aizsargjoslu teritorijas gar ielu – būvlaide – 0.0875 ha, 130702 vietējās nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 0.0549 ha, 130702 vietējās nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas ainavu aizsardzības zonas teritorija – 0.2699 ha.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam Gintam Šķenderam.
 
  
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 52
Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 67A, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
 
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 5.punktu un SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr. 44103031429, veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 23.09.2010. atzinumu Nr.47 (prot.nr.7) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.01.2011. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Gaujas iela67A, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.4750 ha (4750 m2), kadastra apzīmējums 4201 007 0315, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
3.      Zemes vienības apgrūtinājumi – 120302 aizsargjoslu teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0689 ha, 12050601 aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20kV –  0.0132 ha, 130702 vietējās nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas ainavu aizsardzības zonas teritorija – 0.3990 ha.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam Gintam Šķenderam.
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 53
Par nekustamā īpašuma Vītolu ielā 1A, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
 
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu un 4.2 pantu un SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr. 44103031429, veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 23.09.2010. atzinumu Nr.53 (prot.nr.7) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.01.2011. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Vītolu iela 1A, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.5751 ha (5751m2), kadastra apzīmējums 4201 0062220 kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201).
3.      Zemes vienības apgrūtinājumi – 120302 aizsargjoslu teritorijas gar ielu – būvlaide – 0.0256 ha, 130702 vietējās nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas ainavu aizsardzības zonas teritorija – 0.5751 ha, 160603 aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuru jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī – 0.1680 ha.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam Gintam Šķenderam.
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 54
Par nekustamā īpašuma Vītolu ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
 
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
 
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 5.punktu un 4.2 pantu un SIA „Mērnieks MMR”, reģ. Nr. 44103031429,, veikto zemes gabala kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 23.09.2010. atzinumu Nr.39 (prot.nr.7), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.01.2011. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Vītolu iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.6402 ha (6402 m2), kadastra apzīmējums 4201 0062408, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201).
3.      Zemes vienības apgrūtinājumi – 120302 aizsargjoslu teritorijas gar ielu – būvlaide – 0.0303 ha, 130702 vietējās nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas ainavu aizsardzības zonas teritorija – 0.6402 ha.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam Gintam Šķenderam.
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 55
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
 
Ņemot vērā to, ka Imants Strazdiņš-Strazds likumā noteiktajā termiņā nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, Cēsu pilsētas zemes komisijas 18.01.2011. atzinumu Nr.5 (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.01.2011. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
 1. Noteikt par izbeigtām ar 2010.gada 31.decembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., ½ domājamās daļas lietotājam Imantam Strazdiņam-Strazdam.
 
 1. Noteikt Imantam Strazdiņam-Strazdam ar 2011.gada 1.janvāri nomas tiesības uz ½ domājamo daļu no zemes gabala Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 005 0107).
 
 1. Zemes gabala Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., kopējā platība ir 684 m2.
 
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu un nosūtīt Imantam Strazdiņam-Strazdam uzaicinājumu noslēgt nomas līgumu.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 56
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
 
Ņemot vērā to, ka Ilārijs Vīlips likumā noteiktajā termiņā nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, Cēsu pilsētas zemes komisijas 18.01.2011. atzinumu Nr.6 (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.01.2011. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
 1. Noteikt par izbeigtām ar 2010.gada 31.decembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., ¼ domājamās daļas lietotājam Ilārijam Vīlipam.
 
 1. Noteikt Ilārijam Vīlipam ar 2011.gada 1.janvāri nomas tiesības uz ¼  domājamo daļu no zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 002 0833).
 
 1. Zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., kopējā platība ir 599 m2.
 
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu un nosūtīt Ilārijam Vīlipam uzaicinājumu noslēgt nomas līgumu.
 
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 57
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
 
Ņemot vērā to, ka Antra Ševčenko likumā noteiktajā termiņā nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, Cēsu pilsētas zemes komisijas 18.01.2011. atzinumu Nr.7 (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.01.2011. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
 1. Noteikt par izbeigtām ar 2010.gada 31.decembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., ¼ domājamās daļas lietotājai Antrai Ševčenko.
 
 1. Noteikt Antrai Ševčenko ar 2011.gada 1.janvāri nomas tiesības uz ¼  domājamo daļu no zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 002 0833).
 
 1. Zemes gabala Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., kopējā platība ir 599 m2.
 
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu un nosūtīt Antrai Ševčenko uzaicinājumu noslēgt nomas līgumu.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 58
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
 
Ņemot vērā to, ka Modris Tomsons likumā noteiktajā termiņā nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, Cēsu pilsētas zemes komisijas 18.01.2011. atzinumu Nr.8 (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.01.2011. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
 1. Noteikt par izbeigtām ar 2010.gada 31.decembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., 1/3 domājamās daļas lietotājam Modrim Tomsonam.
 
 1. Noteikt Modrim Tomsonam ar 2011.gada 1.janvāri nomas tiesības uz 1/3  domājamo daļu no zemes gabala Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 008 0729).
 
 1. Zemes gabala Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., kopējā platība ir 1598 m2.
 
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu un nosūtīt Modrim Tomsonam uzaicinājumu noslēgt nomas līgumu.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 59
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
 
Ņemot vērā to, ka Kaspars Pors likumā noteiktajā termiņā nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, Cēsu pilsētas zemes komisijas 18.01.2011. atzinumu Nr.9 (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.01.2011. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Noteikt par izbeigtām ar 2010.gada 31.decembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu nov., 1/8 domājamās daļas lietotājam Kasparam Poram.
 
 1. Noteikt Kasparam Poram ar 2011.gada 1.janvāri nomas tiesības uz 1/8 domājamo daļu no zemes gabala Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 008 0216).
 
 1. Zemes gabala Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu nov., kopējā platība ir 575 m2.
 
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu un nosūtīt Kasparam Poram uzaicinājumu noslēgt nomas līgumu.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 60
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
 
Ņemot vērā to, ka Aina Kuple likumā noteiktajā termiņā nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, Cēsu pilsētas zemes komisijas 18.01.2011. atzinumu Nr.10 (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.01.2011. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
 1. Noteikt par izbeigtām ar 2010.gada 31.decembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., lietotājai Ainai Kuplei.
 
 1. Noteikt Ainai Kuplei ar 2011.gada 1.janvāri nomas tiesības uz zemes gabalu Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 002 1109).
 
 1. Zemes gabala Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., kopējā platība ir 601 m2.
 
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu un nosūtīt Ainai Kuplei uzaicinājumu noslēgt nomas līgumu.
 
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 61
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
 
Ņemot vērā to, ka Dainis Magons likumā noteiktajā termiņā nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, Cēsu pilsētas zemes komisijas 18.01.2011. atzinumu Nr.11 (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.01.2011. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Noteikt par izbeigtām ar 2010.gada 31.decembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., lietotājam Dainim Magonam.
 
 1. Noteikt Dainim Magonam ar 2011.gada 1.janvāri nomas tiesības uz zemes gabalu Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 007 1308).
 
 1. Zemes gabala Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., platība ir 1180 m2.
 
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu un nosūtīt Dainim Magonam uzaicinājumu noslēgt nomas līgumu.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 62
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā  
Ziņo: M.Malcenieks, Tautsaimniecības komitejas loceklis
 
Ņemot vērā to, ka Ingrīda Zvaigznone likumā noteiktajā termiņā nav noslēgusi zemes izpirkuma līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.pantu, Cēsu pilsētas zemes komisijas 18.01.2011. atzinumu Nr.12 (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.01.2011. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
 1. Noteikt par izbeigtām ar 2010.gada 31.decembri zemes lietošanas tiesības zemes gabala Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., ½ domājamās daļas lietotājai Ingrīdai Zvaigznonei.
 
 1. Noteikt Ingrīdai Zvaigznonei ar 2011.gada 1.janvāri nomas tiesības uz ½   domājamo daļu no zemes gabala Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 007 0835).
 
 1. Zemes gabala Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., kopējā platība ir 1195 m2.
 
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot normatīvajiem aktiem atbilstošu nomas līgumu un nosūtīt Ingrīdai Zvaigznonei uzaicinājumu noslēgt nomas līgumu.
 
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 63
Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā
 
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu, dzīvojamās ēkas īpašniekiem zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2010.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”. Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, pilsētas zeme, uz kuru šajā gadījumā lietotājam – dzīvojamās ēkas īpašniekam – izbeidzas zemes lietošanas tiesības, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz attiecīgās pašvaldības vārda
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 17.punktu un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 18.01.2011. atzinumu Nr.13 (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām šādas zemes vienības vai to daļas:
1.1.   Dzintara ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov., ½ domājamā daļa, kadastra apzīmējums 4201 005 0107, kopējā platība 684 m2 (plāns 1.pielikumā);
1.2.   Festivāla ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., ½ domājamā daļa, kadastra apzīmējums 4201 002 0833, kopējā platība 599 m2 (plāns 2.pielikumā);
1.3.   Palejas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0729, 1/3 domājamā daļa, kopējā platība 1598 m2 (plāns 3.pielikumā);
1.4.   Rīgas ielā 65, Cēsīs, Cēsu nov., 1/8 domājamā daļa, kadastra apzīmējums 4201 008 0216, kopējā platība 575 m2 (plāns 4.pielikumā);
1.5.   Amatas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 002 1109, platība 601 m2 (plāns 5.pielikumā);
1.6.   Aveņu ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 007 1308, platība 1180 m2 (plāns 6.pielikumā);
1.7.   Cīrulīšu ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., ½ domājamā daļa, kadastra apzīmējums 4201 007 0835, kopējā platība 1195 m2 (plāns 7.pielikumā).
 
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt minēto zemes gabalu vai to daļu reģistrāciju zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda.
 
 
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 64
Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā, un adrešu piešķiršanu
 
Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 5.pantu,likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta 17.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 18.01.2011. atzinumu Nr.4 (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.01.2011. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
 1. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienībuMaija ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 005 0909, platība 1118 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna shēma 1.pielikumā);
 
 1. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienībuMaija ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 005 0911, platība 1011 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna shēma 2.pielikumā);
 
 
 1. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienībuZirņu ielā 26, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0325, platība 245 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā (plāna shēma 3.pielikumā);
 
 
 1. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 005 0909 adresi Maija iela 2, Cēsis, Cēsu nov.;
 
 
 1. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu4201 005 0911 adresi Maija iela4, Cēsis, Cēsu nov.;
 
 
 1. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu4201 008 0325 adresi Zirņu ielā 26, Cēsis, Cēsu nov.;
 
 
 1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt minēto zemes gabalu reģistrāciju zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda.
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 65
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: Z.Jēkabsone, Attīstības plānošanas nodaļas pilsētas galvenā teritorijas plānotāja
 
Lai likvidētu šo neatbilstību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, LR MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas datiem par būvju galvenajiem lietošanas veidiem, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 25.01.2011. priekšlikumu (prot. Nr.3) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.01.2011. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noteikt zemes vienībai Dzintara iela 36, Cēsis, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 002 0214, platība 1175 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601);
 
2.      Noteikt zemes vienībai Mālu iela 5, Cēsis, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 007 0535, platība 590 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601);
 
3.      Noteikt zemes vienībai Ata Kronvalda iela 56, Cēsis, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 009 0423, platība 6098 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0702);
 
4.      Noteikt zemes vienībai Upes iela 19A, Cēsis, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 001 0141, platība 48346 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (0201);
 
5.      Noteikt zemes vienībai Upes iela 20, Cēsis, Cēsu nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 001 0140, platība 47564 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (0201).
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 66
Grozījumi 24.09.2009. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 255  „ Par Cēsu novada Vides attīstības padomi”  
Ziņo: M.Malcenieks,  Tautsaimniecības komitejas loceklis
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.apakšpunktu un 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada 01.07.2009. Saistošiem noteikumiem Nr. 1 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums” 25. p., Cēsu novada Vides attīstības padomes sēdes (protokols Nr. 1). ierosinājumu, Cēsu novada domes  Tautsaimniecības komitejas 27.01.2011. atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Grozīt 24.09.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 255  ( prot. Nr.9, 10 p.)  „Par Cēsu novada Vides attīstības padomi”, izslēdzot no padomes  sastāva   ainavu arhitektu Jāni Sirlaku,  un iekļaujot  Cēsu novada vides attīstības padomes  sastāvā  Cēsu novada pašvaldības  komunālās nodaļas  arhitekta palīgu – ainavu arhitekti  Daci Laivu.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 67
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta  „Vidus Betes” Vaives pagastā,  Cēsu novadā, atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas pārtraukšanu
 
Ziņo: M.Malcenieks,  Tautsaimniecības komitejas loceklis
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 25.01.2011. priekšlikumu (prot. Nr.1), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.01.2011. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atzīt par nenotikušu atkārtotu Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta – „Vidus Betes”, Vaives pag., 2011.gada 25.janvāra izsoli.
 2.  Pārtraukt Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta – „Vidus Betes”, Vaives pag., kadastra numurs 4290 005 0002, kas sastāv no diviem zemes gabaliem, kopplatība 40.9 ha un mājīpašuma – dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 4290 005 0002 001) un saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 4290 005 0002 002) atsavināšanas procesu, līdz nākošā lēmuma pieņemšanai.
 3. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.   
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 68
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 07.12.2006. lēmumā Nr. 77 “Par SIA “Alianda” ieguldījumiem Cēsu pilsētas ģimnāzijas un Cēsu pilsētas pamatskolas ēdināšanas blokā”
 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 11.07.2002. lēmumu (protokols Nr. 17, § 13) “Par nomas līguma projekta par telpu nomu Cēsīs, Leona Paegles ielā 1 apstiprināšanu”, Cēsu pilsētas domes 27.02.2003. lēmumu (protokols Nr. 4 § 22) “Par B. Petrovas IU ieguldījumu apstiprināšanu”, Cēsu pilsētas domes 27.02.2003. lēmumu (protokols Nr. 4 § 23) “Par saistību nodošanu Cēsu pilsētas ģimnāzijai”, Cēsu pilsētas domes 25.11.2004. lēmumu (protokols Nr. 25, § 39) “Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 27.02.2003. sēdes lēmumā “Par saistību nodošanu Cēsu pilsētas ģimnāzijai” (protokols Nr. 4, § 23)”, Cēsu pilsētas domes 23.12.2004. lēmumu (protokols Nr. 27, § 15) “Par telpu nomu Cēsīs, Leona Paegles ielā 1”, Cēsu pilsētas domes 07.12.2006. lēmumu (protokols Nr. 19, 28. punkts) “Par SIA “Alianda” ieguldījumiem Cēsu pilsētas ģimnāzijas un Cēsu pilsētas pamatskolas ēdināšanas blokā”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.02.2011. atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.          Aizstāt Cēsu pilsētas domes 07.12.2006. lēmumā Nr.77 “Par SIA “Alianda” ieguldījumiem Cēsu pilsētas ģimnāzijas un Cēsu pilsētas pamatskolas ēdināšanas blokā” 2. punktā vārdus “par periodu līdz 2011. gada 10. martam” ar vārdiem “līdz ieskaita termiņa beigām”.
2.            Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G. Bērziņa) nodrošināt lēmuma izpildi.
3.          Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 69
Par grozījumiem pārjaunojuma līgumā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 11.07.2002. lēmumu (protokols Nr. 17, § 13) „Par nomas līguma projekta par telpu nomu Cēsīs, Leona Paegles ielā 1 apstiprināšanu”, Cēsu pilsētas domes 27.02.2003. lēmumu (protokols Nr. 4, § 22) „Par B. Petrovas IU ieguldījumu apstiprināšanu”, Cēsu pilsētas domes 27.02.2003. lēmumu (protokols Nr. 4, § 23) „Par saistību nodošanu Cēsu pilsētas ģimnāzijai”, Cēsu pilsētas domes 25.11.2004. lēmumu (protokols Nr. 25, § 39) „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 27.02.2003. sēdes lēmumā „Par saistību nodošanu Cēsu pilsētas ģimnāzijai” (protokols Nr.4, § 23)”, Cēsu pilsētas domes 23.12.2004. lēmumu (protokols Nr. 27, § 15) „Par telpu nomu Cēsīs, Leona Paegles ielā 1”, Cēsu pilsētas domes 07.12.2006. lēmumu ( protokols Nr.19, 28.punkts) „Par SIA „Alianda” ieguldījumiem Cēsu pilsētas ģimnāzijas un Cēsu pilsētas pamatskolas ēdināšanas blokā”, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 27.01.2011. atzinumu(prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.02.2011. atzinumu(prot.Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.          Izdarīt 03.01.2005. starp Cēsu pilsētas ģimnāziju un SIA „Alianda” noslēgtajā pārjaunojuma līgumā Nr.2 – 7 – 16/2003, šādus grozījumus:
1.1.    izteikt punktu  5.1.1 šādā redakcijā:
„5.1.1 no līguma grozījumu parakstīšanas brīža  līdz ieskaita termiņa beigām noteikt nomas maksu 0,20 Ls par vienu kvadrātmetru mēnesī (tai skaitā PVN), kas kopā sastāda 138,94 Ls, tai skaitā PVN 22%;
1.2.    izteikt punktu 5.1. šādā redakcijā:
„5.1.Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu Ls 0,20 (divdesmit santīmi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, tai skaitā PVN 22%.”.
2.          Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei G.Bērziņai veikt pārjaunojuma līguma grozījumus un nodrošināt lēmuma izpildi.
3.          Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 70
Grozījumi Cēsu novada domes 20.01.2011. lēmumā Nr. 22 “Par amata vienību izmaiņām Cēsu pilsētas Sporta skolā”
 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. Panta pirmās daļas 4. Punktu un Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.02.2011. atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.              Grozīt Cēsu novada domes 20.01.2011. lēmumu Nr. 22 “Par amata vienību izmaiņām Cēsu pilsētas Sporta skolā”, izsakot pirmā punkta pirmo daļu šādā redakcijā:
“1. Cēsu pilsētas Sporta skolā izveidot amata vienību – sporta treneris 1,804 likmes,  nosakot vienas likmes amatalgu saskaņā ar 28.07.2009. Ministru Kabineta  noteikumiem  Nr. 836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”:”.
2.     Lēmums stājas spēkā ar 01.02.2011.
3.     Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktoram J. Naglim.
4.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 71
Par ziedojuma pieņemšanu
 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punkta, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14. panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 “Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr. 18, 40. punkts), ievērojot 2011. gada 26. janvāra nodošanas – pieņemšanas aktu par dāvinājuma DVD “X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki” un dāvinājuma “1991. gada barikāžu aizstāvju atceres 20. gadadienai veltītais atklātņu kalendārs” nodošanu un pieņemšanu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.02.2011. atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.          Atļaut Cēsu novada izglītības iestādēm pieņemt no Izglītības Valsts satura centra mācību materiālās bāzes uzlabošanai ziedojumu:
Izglītības iestāde DVD; gb Summa; Ls Atklātņu kalendārs; gb Summa; Ls
Cēsu 1. pamatskola 2  10,00 1 1,00
Cēsu 2. pamatskola 2 10,00 1 1,00
Cēsu 2. vidusskola 2 10,00 1 1,00
Cēsu pilsētas pamatskola 2 10,00 1 1,00
Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola 2 10,00 1 1,00
Cēsu Valsts ģimnāzija 2 10,00 1 1,00
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 2 10,00 1 1,00
Rāmuļu pamatskola 2 10,00 1 1,00
Līvu pamatskola 2 10,00 1 1,00
Cēsu pilsētas Mākslas skola 2 10,00 2 2,00
Cēsu internātpamatskola-rehabilitācijas centrs 2 10,00 1 1,00
Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde 1 5,00    
Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde 1 5,00    
Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde 1 5,00    
Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde 1 5,00    
Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 1 5,00    
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs 1 5,00 1,00 1,00
 
2.          Cēsu 1. pamatskolai (direktore A. Būre), Cēsu 2. pamatskolai (direktors O. Bicāns), Cēsu 2. vidusskolai (direktore I.Semjonova), Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle), Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolai (direktore I.Eglīte), Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte), Rāmuļu pamatskolai (direktore A.Sīmane), Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova), Cēsu pilsētas Mākslas skolai (direktors V.Kļaviņš), Cēsu internātpamatskolai-rehabilitācijas centram (direktors Z.Ozols), Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādei (direktore M.Virskule), Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādei (direktore S.Lejiete), Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādei (direktore M.Rozenberga), Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādei (direktore L.Kazaka), Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādei (direktore A.Pāže), Cēsu Bērnu un jauniešu centram (direktore D.Matusēviča) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.          Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B. Kuplajai.
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 72
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.) un 19.01.2011. starp biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība” un Cēsu novada pašvaldības noslēgto Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr.9, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 27.01.2011. atzinumam (prot. Nr. 2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.02.2011. atzinumam (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Pieņemt no biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” (vienotais reģ.Nr.40008020804) kā sabiedriskā labuma organizācijas dāvinājumu – 150 ziedojumu – dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” (dāvanu kartes nominālvērtība Ls 37,15, kopējā dāvinājuma vērtība – Ls 5572,50) ar mērķi celt īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālo labklājību, veicot sociālā atbalsta kampaņu 2010. – 2011. gada apkures sezonas laikā, nododot dāvanu kartes trūcīgajām mājsaimniecībām, kas lieto AS „Latvenergo” piegādāto elektroenerģiju, šādā secībā: 1) garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta saņēmēju mājsaimniecībām; 2) trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecībām un ievērojot, ka gadījumos, kad ziedojuma ietvaros saņemto dāvanu karšu skaits pārsniedz trūcīgo mājsaimniecību – GMI pabalstu saņēmēju un trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecību skaitu, atlikušās dāvanu kartes nododamas pārējām trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm.
2.      Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” (direktore I.Sietiņsone) atbilstoši dāvinājuma – ziedojuma mērķim īstenot sociālā atbalsta kampaņu un izdalīt dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” dāvinājuma – ziedojuma mērķa grupām.
3.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr.  73
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
                Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma  „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), ievērojot R.Briedes  iesniegumu (17.01.2011.) un pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.02.2011. atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei pieņemt no Ritas Briedes ziedojumu – 120 kg ķirbju Ls 44,40 ( četrdesmit četru lati 40 santīmi) vērtībā – bērnu ēdināšanai.
2.      Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Rozenberga) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 74
Par ziedojuma pieņemšanu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
 
                Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma  „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), ievērojot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes iesniegumu (01.02.2011.,Nr.1-13/39)un pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.02.2011. atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt ziedojumu Ls 20,00 (divdesmit lati 00 santīmi) no Ritas Treijas -  darba organizācijai.
2.      Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore D.Eglīte) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 75
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas dzīvnieku patversmei
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.02.2011. atzinumu (prot.Nr.2),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.    Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt dzīvnieku patversmes tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai ziedojumus no:
1.1.  Zandas Freimanes Ls 5.00 (pieci lati);
1.2.  Ingas Zemītes Ls 8.00 (astoņi lati);
1.3.  Violas Vildes Ls 5.00 (pieci lati);
1.4.  Baibas Iršas Ls 10.00 (desmit lati).
2.     Uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
3.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 76
Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes peldbaseina maksas pakalpojumu noteikšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
 
            Pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta  komitejas 27.01.2011. atzinumam (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.02.2011. atzinumam (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu  Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumu  Nr. 16 “Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.
2.      Ar 14.02.2011. apstiprināt maksu par Cēsu pilsētas 5.pirmskolas izglītības iestādes peldbaseina izmantošanu:
2.1. Cēsu novada pirmsskolas vecuma bērniem – Ls 0.50 (t.sk.PVN);
2.2. Cēsu novada pamatskolu 1.un 2.klašu skolēniem dalībai sporta  skolotāja vadītā nodarbībā   Ls 0.50 (t.sk. PVN);
2.3.  par  1 stundas baseina izmantošanu ( t.sk. - baseina noma, ģērbtuves, duša, individuālā peldēšanas  inventāra (bumbas, apļi u.c. peldētapmācības palīgmateriāli), matu žāvēšana) – Ls 25,00,  ( divdesmit pieci lati),  (t.sk.  PVN).
3.      Baseina apmeklējums Cēsu novada pirmsskolas vecuma bērniem un Cēsu novada pamatskolu 1.,2. klašu skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, uzrādot  Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” izsniegtu izziņu, ir bez maksas.
4.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai   L.Kazakai.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 77
Par dzīvojamās telpas Nr.1 un Nr.2 Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņu pagarinājumu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 78
Par dzīvojamās telpas Nr.3 Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņu pagarinājumu  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 79
Par dzīvojamās telpas Nr.4  Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņa pagarinājumu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 80
Par piešķirtās dotācijas novadu infrastruktūras attīstībai izlietojuma objektu papildināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Pamatojoties uz Administratīvi teritoriālās reformas likuma 9.1 panta otro daļu, Ministru kabineta 18.03.2008. noteikumiem Nr.191 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizējo dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.02.2011. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Papildināt Cēsu novada Vaives pagastam piešķirtās dotācijas novadu infrastruktūras attīstībai izlietojuma objektu sarakstu ar pašvaldības autoceļa Nr.B2 Krīvi – Alejas – Ģevēkas; B2 Krīvi – Atpūtas; B28 (Rīga – Veclaicene) – Jurģukalns – Vaives pagasta robeža; C2 Nogāzes – Rāmuļu kapi, Vaives pagastā rekonstrukcija.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai (vadītāja D.Trapenciere) lūgt Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministriju veikt izmaiņas rīkojumā par mērķdotācijas piešķiršanu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. atlika
Par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības investīciju plānu 2011.-2013. gadam
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar 15.01.2009. noslēgto Nodomu protokola starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Jaunā fabrika” (reģ. Nr. 40003541541)  2.2.3. punktu, ņemot vērā, ka SIA „Jaunā fabrika” 27.02.2009. kļuvusi par SIA „Cēsu siltumtīkli” 100% kapitāla daļu īpašnieci, pamatojoties uz 27.12.2010. SIA „Cēsu siltumtīkli” iesniegto (Nr. CS1/2010-242) „Investīcijas plāns 2011.gadam” (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā Nr.2870/1-25, 28.12.2010); pamatojoties  uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu; ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.01.2011. atzinumu (prot. Nr. 2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.02.2011. atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.      Apstiprināt investīciju plāna „Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības investīciju plāns 2010.-2022. gadam un remonta darbu plāns 2010. gadam”, sadaļu „Investīciju plāns 2011.- 2013.gadam” saskaņā ar pielikumu.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 81
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr.  82
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 83
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 84
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 85
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 86
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 87
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu  
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 88
Grozījums Cēsu novada domes 28.10.2010. lēmumā Nr. 644 „Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai 2010./2011. gada apkures sezonā apstiprināšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 
            Pamatojoties uz Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr. 25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” 12.4. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 27.01.2011. atzinumu (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.02.2011. atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 28.10.2010. lēmumā Nr. 644 „Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai 2010./2011. gada apkures sezonā apstiprināšanu” šādu grozījumu: izslēgt pielikuma 1.1.2. punktā vārdu „vienistabas”.
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 89
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 4201-505-0007, Dzintara iela 7, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Ņemot vērā, ka nekustamais īpašums – palīgceltne, kadastra numurs 4201-505-0007, Dzintara ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, turpmāk – Īpašums -, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1223 (lēmuma datums 05.10.1999.), lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punkta izpildi un 15. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas pilnvērtīgu realizāciju, ievērojot Publisko aģentūru likuma 24. panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta otrās daļas 3. punktu, trešo, ceturto un sesto daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.02.2011. atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Nodot valdījumā pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001677262, juridiskā adrese : Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, turpmāk – Aģentūra, ar 01.03.2011. nekustamo īpašumu  - palīgceltni, kadastra numurs 4201-505-0007, Dzintara ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, ar kopējo platību 198,5 m2, turpmāk – Īpašums -, ar mērķi –Aģentūras nolikumā noteikto funkciju veikšanai.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot rakstveida līgumu (vienošanos) par 1. punktā minētā Īpašuma nodošanu valdījumā Aģentūrai un, ņemot vērā, ka Īpašums atrodas uz fiziskai personai piederoša zemes gabala Dzintara iela 7, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201-005-0808, par kura lietošanu par maksu (nomu) 11.02.2010. noslēgts Zemes nomas līgums (reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 22.03.2010. ar Nr. 2-7-49/2010),  Pārjaunojuma līgumu 11.02.2010. Zemes nomas līgumam Nr. 2-7-49/2010.
3.      Valdījumā tiek nodots Īpašums ar atlikušo bilances vērtību uz 01.03.2011.: Ls 0,00 (Iegādes vērtība uz 25.07.2002. Ls 823,31, nolietojums Ls 823,31), paredzētajam lietojumam atbilstošā tehniskā stāvoklī, uz laiku, līdz mainās valdītāja (Aģentūra) juridiskais statuss vai Cēsu novada dome pieņem jaunu lēmumu.
4.      Ar pārņemšanas brīdi valdījumā Aģentūra uzņemas visas Īpašuma īpašnieka un zemes gabala lietotāja tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu to saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
5.      Noteikt, ka Īpašuma  kapitālo remontu, renovāciju vai rekonstrukciju (pilnīgu vai daļēju) iniciē Aģentūra, bet organizē Aģentūra kopā ar Cēsu novada pašvaldību (atbildīgā struktūrvienība -  Nekustamā īpašuma nodaļa), pamatojoties uz vispārējās apsekošanas rezultātiem, sertificētu speciālistu sastādītu tehniskās apsekošanas  atzinumu, kā arī izstrādātu un noteiktā kārtībā saskaņotu (akceptētu) būvprojektu. Minētie pasākumi tiek finansēti no Aģentūras budžeta vai piesaistītiem līdzekļiem.
6.      Noteikt, ka līdz ar Īpašuma pārņemšanu valdījumā Aģentūra pārjauno Cēsu novada pašvaldības noslēgtos līgumus par šādu komunālo pakalpojumu nodrošināšanu Īpašumā: centrālapkure un karstā ūdens apgāde, aukstā ūdens apgāde, elektroapgāde, kā arī nodrošina to apmaksu apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros.
7.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt Īpašuma nodošanu valdījumā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot saistītās dokumentācijas (zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, tehniskās inventarizācijas lieta) kopijas.
8. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A. Mihaļovu Cēsu novada   pašvaldības vārdā parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu.
9. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam       G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 90
Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” realizācijai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”15.1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.02.2011. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut Cēsu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 277 092,86 (EUR 394 323,73) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada EEZ un NOFI projekta „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs” realizācijai 2011.gadā.
 2. Aizņēmumu izsniegt 2011.gadā pēc pieprasījuma.
 3. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2015.gada septembrim saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
 4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2012.gada septembrī  saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
 5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
 6. Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku parakstīt Aizdevuma līgumu ar Valsts kasi.
 7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 91
Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  
Lai racionāli un lietderīgi izmantotu biroja telpas (telpu grupas) Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajā ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, pamatojoties uz Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas, turpmāk arī – SIA „ RISEBA” - , 08.11.2010. iesniegumu Nr. 1.1-15/288 (reģistrēts 10.11.2010. ar Nr. 2453/1-23), kurā izteikts lūgums izskatīt iespēju iznomāt Cēsu novada pašvaldības ēkā Raunas ielā 4, nedzīvojamas biroja telpas 1. stāvā SIA „ RISEBA” Cēsu pārstāvniecības izveidošanai un uzturēšanai un Litas Pakalnas – Ozolas 08.12.2010. iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 1526/F-1-23), kurā izteikts lūgums iznomāt biroja telpas Cēsīs saimnieciskās darbības paplašināšanai, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1  panta pirmo daļu, MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2. nodaļas 7.,8.,10.,11. un 22. punktu, Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumu Nr. 764 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu” (prot. Nr. 22, 27.p.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.02.2011. atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Nodot lietošanā par maksu (nomā),nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē,sekojošus nomas objektus nekustamajā īpašumā – administratīvajā ēkā, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā:
1.1  Nomas objekts Nr. 1 - nedzīvojamu biroja telpu Nr. 7,8 grupa  ēkas 1. stāvā ar kopējo platību 98,2 m2, (skat. 1. pielikumu);
1.2  Nomas objekts Nr. 2 - nedzīvojama biroja telpa Nr.9 ēkas 3. stāvā ar kopējo platību 13,1 m2 (skat. 2. pielikumu);
1.3  Apstiprināt publicējamo informāciju (informācijas lapa) par nomas objektiem (skat. 3. pielikumu).
2.      Uzdot Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs) organizēt nomas objektu izsoli saskaņā ar pielikumiem Nr.4 un Nr.5.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 92
Par SIA „Biznesa augstskola Turība” veiktajiem remontdarbiem
 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz Cēsu Valsts ģimnāzijas 24.01.2011. iesniegumu Nr.1-12/25 (saņemts Cēsu novada pašvaldībā 25.01.2011.Nr.1-38/290), MK noteikumiem Nr. 1486 (15.12.2009.) "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti" un Cēsu novada pašvaldības domes 30.12.2010.lēmumu Nr.810 ”Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.02.2011. atzinumam (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
 1. Apstiprināt pēc stāvokļa uz 2010.gada 31.decembri SIA „Biznesa augstskola Turība” veiktos remontdarbus Cēsu Valsts ģimnāzijas datorkabineta pārbūvē par summu 9 406,25 Ls (deviņi tūkstoši četri simti seši lati un 25 santīmi) Pielikumā: Darbu nodošanas – pieņemšanas akts.
 2. Cēsu Valsts ģimnāzijai pieņemt lietošanā no SIA „Biznesa augstskola Turība” inventāru un pamatlīdzekļus 192 ( viens simts deviņdesmit divas) vienības.
 3. Pilnvarot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktori G.Bērziņu parakstīt Vienošanās protokolu par izmaiņām 2002.gada 30.augusta Līgumā par telpu nomu Nr.648/1-2002.
 4. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei S.Kūlītei ņemt uzskaitē SIA „Biznesa augstskola Turība” veiktos remontdarbus Cēsu Valsts ģimnāzijas datorkabineta pārbūvē par summu 9 406,25 Ls (deviņi tūkstoši četri simti seši lati un 25 santīmi) un lietošanā nodoto inventāru un pamatlīdzekļus pēc stāvokļa uz 2010.gada 31.decembri.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 93
Grozījumi Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmumā Nr. 823 „Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora mēnešalgu”
 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 94
Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas pedagoģisko darbinieku amata vienībām
 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 95
Par nekustamā īpašuma Līgatnes iela, Cēsis, Cēsu nov.,  sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0046 5364 kā Cēsu novada pašvaldības īpašums ierakstīts nekustamais īpašums – trīs zemes vienības ar adresi Līgatnes iela, Cēsis, Cēsu nov.
Ar 01.04.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr.167 (prot. Nr.4, 16.p.) nolemts zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1663 nodot Amatas novada pašvaldībai.
Izskatot Amatas novada pašvaldības 03.02.2011. iesniegumu Nr. 022011010/A157/3-8 par jauna nosaukuma apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu un Cēsu novada pašvaldības Attīstības komisijas 08.02.2011. priekšlikumu (prot. Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piekrist nekustamā īpašuma Līgatnes iela, Cēsīs, Cēsu nov., sastāvoša no trīs atsevišķām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 007 1013, 4201 007 0945 un 4201 007 1663, sadalīšanai divos atsevišķos nekustamajos īpašumos, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1663.
 
2.      Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1663 piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu „Līgatnes iela”.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 96
Par Cēsu 2.vidusskolas saimniecisko darbinieku  amata vienībām
 
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
                Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 24.11.2005. lēmumu „„Noteikumu par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, mēnešalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (protokols Nr.27, 29.p.), ievērojot Cēsu 2.vidusskolas  direktores I.Semjonovas iesniegumu (25.01.2011., Nr.1-11/37), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Noteikt no 01.02.2011. līdz 31.08.2011. Cēsu 2.vidusskolā amata vienību – direktora vietnieks saimnieciskā darbā – 0,85 likmes.
2.       Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 2.vidusskolas direktorei I.Semjonovai.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 97
Par ziedojuma pieņemšanu Līvu pamatskolai
 
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
                Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma  „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), ievērojot Līvu pamatskolas direktores A.Gabranovas  iesniegumu (31.01.2011., Nr.01-28/15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Atļaut Līvu pamatskolai no 30.01.2011. – 30.12.2011. pieņemt – materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai – šādus ikmēneša ziedojumus no:
-            Gressvikas sarkanā krusta (Gressvik Rode Kors – Norvēģija) – brīvpusdienu nodrošināšanai;
-            Ģimenes atbalsta fonda (Norvēģija- Bjerke Emīls, Bjerke Undis Le) – brīvpusdienu nodrošināšanai.
2.      Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 98
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.38 „ Par Dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisiju”
 
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.
 
Pamatojoties uz komisijas locekļa amata pienākumu izmaiņām, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punku un 61.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Grozīt  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.38  „ Par Dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisiju” apstiprinātās Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju īpašumu nodošanas komisijas sastāvu:
 
Izslēgt no komisijas sastāva Gunu Mucenieci.
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 99
Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.39 „Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”
 
Ziņo: I.Groza, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.
 
Pamatojoties uz komisijas locekļa amata pienākumu izmaiņām, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punku un 61.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Grozīt  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.39  ”„ Par Dzīvojamo mājuprivatizācijas komisiju” apstiprinātās Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvu:
 
Izslēgt no komisijas sastāva Gunu Mucenieci.
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 100
Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā, Cēsīs, Cēsu novadā, uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
 
Ziņo: D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
 
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 11.12.2007. noteikumu Nr. 867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas prasībām,ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.02.2011. sēdes atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
1.      Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes vienības Rīgas ielā, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4201 005 2621 sadalīšanai.
2.      Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta zemes vienības Rīgas ielā, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4201 005 2621 sadalīšanaisaskaņā ar pielikumu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 
Pielikums
 
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 101
Par projekta „Cēsu novada Krīvu ciema ūdenssaimniecības attīstība” iesniegšanu  un finansējuma nodrošināšanu tā īstenošanai
Ziņo: D.Trapenciere, Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja  
Pamatojoties uz LR Vides ministrijas “Ūdenssaimniecības būvju būvniecības vērtēšanas komisijas atzinumu (Nr.369, 04.02.2011.), ievērojot 18.12.2007. Ministru kabineta noteikumos Nr. 912„Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” un Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumos Nr. 606 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu (līdz 2000)noteiktās prasības, atbilstoši  projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Cēsu novada Krīvu ciemā” tehniski ekonomiskajam  pamatojumam, kas apstiprināts 09.12.2010. Cēsu novada domes sēdē  ( prot. Nr, 22) , Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.Akceptēt  „Cēsu novada Krīvu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2.papilddokumnts) un projekta budžeta kopsavilkumam (iesnieguma 3.papilddokuments).
2. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) 2011. un 2012. gada  budžetā paredzēt līdzekļus ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, Cēsu novada pašvaldības  iesniegtā projekta „Cēsu novada Krīvu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai 176 825,58 LVL (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci latus, 58 santīmus), no kuriem 144 939,00 LVL (viens simts četrdesmit četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit deviņi lati) ir attiecināmās izmaksas un 31 886,58 LVL (trīsdesmit viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit seši lati un 58 santīmi) ir neattiecināmās izmaksas.
3.Līdzfinansējumu 15 % apmērā 21 740,85LVL no projekta kopējām attiecināmām izmaksām,  priekšfinansējumu un neattiecināmās izmaksas (PVN 22 %)  nodrošināt, ņemot aizņēmumu  Valsts kasē.
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai (vad. D.Trapenciere).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājamG.Šķenderam.


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 102
Par projekta „Cēsu novada Rīdzenes ciema ūdenssaimniecības attīstība” iesniegšanu  un finansējuma nodrošināšanu tā īstenošanai
 
Ziņo: D.Trapenciere, Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz LR Vides ministrijas “Ūdenssaimniecības būvju būvniecības vērtēšanas komisijas atzinumu (Nr.368, 03.02.2011.), ievērojot 18.12.2007. Ministru kabineta noteikumos Nr. 912„Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” un Ministru kabineta 28.07.2008. noteikumos Nr. 606 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu (līdz 2000)noteiktās prasības, atbilstoši  projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Cēsu novada Rīdzenes  ciemā” tehniski ekonomiskajam  pamatojumam, kas apstiprināts 09.12.2010. Cēsu novada domes sēdē  ( prot. Nr, 22) , Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, O.Bicāns, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Akceptēt „Cēsu novada Rīdzenes ciema ūdenssaimniecības attīstība” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2.papilddokumnts) un projekta budžeta kopsavilkumam (iesnieguma 3.papilddokuments).
2. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) 2011. un 2012. gada  budžetā paredzēt līdzekļus ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, Cēsu novada pašvaldības  iesniegtā projekta „Cēsu novada Rīdzenes ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai 283 277,90 LVL (divi simti astoņdesmit trīstūkstoši divi simti septiņdesmit septiņi lati, 90 santīmi), no kuriem 232 195,00 LVL (divi simti trīsdesmit divi tūkstoši viens simts deviņdesmit pieci lati) ir attiecināmās izmaksas un 51 082,90  LVL (piecdesmit viens tūkstotis astoņdesmit divi lati un 90 santīmi) ir neattiecināmās izmaksas.
3.Līdzfinansējumu 15 % apmērā 34 829,25 LVL no projekta kopējām attiecināmām izmaksām,  priekšfinansējumu un neattiecināmās izmaksas (PVN 22 %)  nodrošināt, ņemot aizņēmumu  Valsts kasē.
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai (vad. D.Trapenciere).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājamG.Šķenderam.
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 103
Par adrešu likvidēšanu Cēsīs, Cēsu novadā
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”,Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Noteikt par likvidētām šādas adreses Cēsīs, Cēsu novadā:
 1. Akas iela 5;
 2. Akas iela 7;
 3. Akmens iela 5A k-2;
 4. Akmens iela 7;
 5. Alfrēda Kalniņa iela 17B;
 6. Ata Kronvalda iela 3;
 7. Ata Kronvalda iela 46;
 8. Avotu iela 25;
 9. Avotu iela 29;
 10. Baznīcas iela 1;
 11. Bērzaines iela 24;
 12. Bērzaines iela 26;
 13. Bērzaines iela 34 k-3;
 14. Bērzaines iela 34 k-4;
 15. Bērzaines iela 34 k-5;
 16. Bērzaines iela 41;
 17. Bērzaines iela 43;
 18. Bērzaines iela 47;
 19. Beverīnas iela 16/18;
 20. Beverīnas iela 17;
 21. Cepļa iela 22;
 22. Cīrulīšu iela 27B;
 23. Dzelzceļa iela 3;
 24. Dzelzceļa iela 3A;
 25. Dzintara iela 18A;
 26. Dzintara iela 30A;
 27. Dzirnavu iela 43;
 28. Dzirnavu iela 6;
 29. Dzirnavu iela 8;
 30. Dzirnavu iela 8A;
 31. Eduarda Veidenbauma iela 5;
 32. Edvarda Treimaņa-Zvārguļa iela 6;
 33. Emīla Dārziņa iela 7 k-2;
 34. Ērgļu iela 20;
 35. Gaujas iela 88 k-1;
 36. Gaujas iela 98;
 37. Gravas iela 14;
 38. Izstādes iela 1;
 39. Jāņa Poruka iela 35A;
 40. Jāņa Poruka iela 37;
 41. Jāņa Poruka iela 41;
 42. Jāņa Poruka iela 42;
 43. Jurģu iela 4;
 44. Kaļķu iela 20;
 45. Kanāla iela 4A;
 46. Kovārņu iela 4;
 47. Krišjāņa Valdemāra iela 21;
 48. Lapsu iela 11;
 49. Lapsu iela 39;
 50. Lenču iela 3A;
 51. Lielā Katrīnas iela 13;
 52. Lielā Katrīnas iela 20;
 53. Līvu laukums 3;
 54. Loka iela 12;
 55. Miera iela 9;
 56. Niedru iela 2;
 57. Niniera iela 15;
 58. Ozolu iela 2;
 59. Paegļu iela 2;
 60. Paegļu iela 4A;
 61. Pāvila iela 28;
 62. Piebalgas iela 17;
 63. Piebalgas iela 19 k-5;
 64. Piebalgas iela 19 k-6;
 65. Rīgas iela 1;
 66. Rīgas iela 51B;
 67. Rīgas iela 63A;
 68. Rīgas iela 74;
 69. Robežu iela 12;
 70. Rožu laukums 1;
 71. Rožu laukums 2;
 72. Rožu laukums 4;
 73. Rožu laukums 5;
 74. Rožu laukums 6;
 75. Rožu laukums 7;
 76. Rožu laukums 8;
 77. Rožu laukums 9;
 78. Rožu laukums 11;
 79. Rožu laukums 12;
 80. Rožu laukums 14;
 81. Rūpniecības iela 3;
 82. Saules iela 1;
 83. Saules iela 32;
 84. Upes iela 15;
 85. Valmieras iela 25A;
 86. Valmieras iela 3;
 87. Vanagu iela 18;
 88. Vārnu iela 27;
 89. Vilku iela 7;
 90. Vītolu iela 6;
 91. Zirņu iela 15;
 92. Zirņu iela 3;
 93. Zvaigžņu iela 15;
 94. Zvirbuļu iela 1;
 95. Zvirbuļu iela 19;
 96. Zvirbuļu iela 4.
 
 
 


2011.gada 10.februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 104
Par SIA “Cēsu siltumtīkli” 2010.gada investīciju plānu izpildi
 
Saskaņā ar 15.01.2009. noslēgto Nodomu protokolu starp Cēsu pilsētas domi un SIA „Jaunā fabrika” (reģ. Nr. 40003541541) un pamatojoties uz 2010.gada 11. marta Cēsu novada domes lēmumu Nr.110 “Par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības investīciju plānu 2010.gadā”(prot. Nr.3.1.p.) un 22.12.2010. SIA „Cēsu siltumtīkli” iesniegto (Nr. CS1/2010-239)“Par papildus plānotajām 2010.gada investīcijām un remontu darba apjomiem, veiktie ieguldījumi Cēsu novada pašvaldības īpašumā”, reģistrētu Cēsu novada pašvaldībā ar Nr.2830/1-23 un 17.01.2011. SIA „Cēsu siltumtīkli” iesniegto (Nr. CS1/2010-17) “Par Cēsu novada pašvaldības iznomāto pamatlīdzekļu 2010.gada nomas maksu”,reģistrētu Cēsu novada pašvaldībā ar Nr.1-38/243, uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, Ē.Rass, A.Rasmanis, G.Šķenders, O.Bicāns, I.Timermanis, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Cīrulis, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt  SIA „Cēsu siltumtīkli” paveiktos investīciju darbus 2010. gadā(atbilstoši 2010.gada 11.marta Cēsu novada domes lēmumam Nr.110 „Par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības investīciju plānu 2010.gadā”(prot. Nr.3.,1.p.)): saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt SIA „Cēsu siltumtīkli”2010.gadā veiktās investīcijas (atbilstoši 2010.gada 11. marta Cēsu novada domes lēmumam Nr.110 “Par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības investīciju plānu 2010.gadā”(prot. Nr.3.1.p.)) 25 486.68 Ls un 8 653.13 Ls , saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Veikt ieskaitu saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktiem par summām 25 486.68 Ls un 8 653.13 Ls, kur ir atzīmēti atdalāmie vai neatdalāmie ieguldījumi.
4. Lēmuma 2.punkta izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai ( vadītāja A.Zerne).
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv