Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 20.septembris   Vārda dienu svin: Guntra, Ginters, Marianna
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 24.marta protokols Nr.6

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 169Par patvaļīgu būvniecību Lielā Kalēju ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
2 170Par  būvniecību  nekustamajā īpašumā ‘’Veclejas Pūkšeri’’, Vaives pagasts, Cēsu nov.
3 171Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
4 172Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
5173Par Cēsu novada Teritorijas plānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu
6174Par Cēsu novada attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu
7 175Par nekustamā īpašuma Palmu iela, Cēsīs, Cēsu nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā kāCēsu novada pašvaldības īpašumu
8 176Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Mazā Lenču ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov.
9 177Par jauna zemes gabala izveidošanu no zemes gabala  Palasta ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov., daļas  
10 178Grozījumi Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumā Nr.944 „Par zemesgabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs daļas un zemesgabala Bumbieru iela, Cēsīs nomu”
11 179Par nepieciešamo automašīnu stāvvietu aprēķina nosacījumu apstiprināšanu MAXIMA XX tirdzniecības kompleksa  jaunbūvei Valmieras ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novadā
12180Par zemes gabalu  Palmu ielā 1 un Palmu ielā 5, Cēsīs, Cēsu novads,   apvienošanu
13181Par Indriķa ielai pieguļošo zemes gabalu apvienošanu
14 182Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
15 183Grozījumi Cēsu novada domes 12.11.2009. lēmumā Nr. 370 „ Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”
16 184Grozījumi 20.12.2006. pirkuma līgumā
17 185Grozījumi 20.12.2006. līgumā par privatizācijas objekta ieķīlāšanu
18 186Par zemes gabala Gaujas iela 68/68A, Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
19 187Par zemes gabala Līgatnes iela 83, Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
20 188Par zemes gabala Līgatnes iela 85 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
21 189Par zemes gabala Pētera iela 91 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
22 190Par zemes gabala Pētera iela 93 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
23 192Par zemes gabala Rīgas iela 104 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
24 193Par zemes gabala Rīgas iela 108 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
25 194Par zemes gabala Rīgas iela 115 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
26 195Par zemes gabala „Amati”, Meijermuiža, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
27 197Par zemes gabala „Kauliņi” Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
28 198Par zemes gabala „Kauliņi 10”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
29 199Par zemes gabala „Kauliņi 11”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
30 200Par zemes gabala „Kauliņi 12”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
31 201Par zemes gabala „Straumēni”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
32 202Par zemes gabala „Jaunvimbas”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
33 203Par zemes gabala „Vairogi”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
34 204Par zemes gabala „Lejiņas”, Meijermuiža, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
35 206Par ziedojumu pieņemšanu Cēsu dzīvnieku patversmei
36 207Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pansionātam
37 208Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību
38209Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz kopīpašuma Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, 15/30 domājamām daļām
39 210Informācija par Cēsu novada pašvaldības debitoru parādiem uz 01.03.2011.
40 211Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi  Jāņa Poruka ielā 19,Cēsīs, Cēsu novadā
41 212Par projekta pieteikumu  VARAM  „ Saules kolektoru uzstādīšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs„
42 213Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 1.pamatskolai  2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 169
Par patvaļīgu būvniecību Lielā Kalēju ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
 
Ziņo: L.Urbanovičs, būvinspektors
 
 
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 170
Par  būvniecību  nekustamajā īpašumā ‘’Veclejas Pūkšeri’’, Vaives pagasts, Cēsu nov.
Ziņo: L.Urbanovičs, būvinspektors
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 171
Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 29.12.2009. saistošo noteikumu Nr.29 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā’’ 3.5.2.punktu un likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 3.punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.03.2011. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Malcenieks, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav,nolemj:
 
1.      Atteikt  nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu par 2011.gadu  Pārslai Mežciemai un Mudītei Mežciemai uz viņām piederošo nekustamo īpašumu Jurģu ielā 20 (kad.Nr.4201-008-0902), Jurģu ielā 18 (kad.Nr.4201-008-0945), Ieriķu ielā 1 (kad.Nr.4201-008-0950), Ieriķu ielā 3 (kad.Nr.4201-008-0949), Ieriķu ielā 6 (kad.Nr.4201-008-0946), Ieriķu ielā 8 (kad.Nr.4201-008-0947) Cēsis, Cēsu novads.
 
2.Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļu (vadītāja A.Zerne) uzsākt administratīvo procesu par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu.
 
   Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses ( fiziska persona – pēc deklarētās dzīves vietas, juridiska persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 172
Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 29.12.2009. saistošo noteikumu Nr.29 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā’’  3.3.6.punktu  un likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 3.punktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.03.2011. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Malcenieks, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav,nolemj:
 
     Atteikt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu par 2011.gadu  Tatjanai Bernhardei uz viņai piederošo nekustamo īpašumu Mazā Katrīnas ielā 7, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.4201-005-2910.
 
   Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses ( fiziska persona – pēc deklarētās dzīves vietas, juridiska persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 173
Par Cēsu novada Teritorijas plānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu
 
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Cēsu pilsētas attīstības programmu un Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 3. punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu, Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.03.2011. atzinumu (prot. Nr. 8), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.03.2011. atzinumu (prot. Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Malcenieks, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav,nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada Teritorijas plānojuma darba uzdevumu saskaņā ar pielikumu.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai D. Trapencierei.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J. Rozenbergam.
 
Pielikums
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 174
Par Cēsu novada attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 13.pantu, saskaņā ar Cēsu pilsētas attīstības programmu, apstiprināta 2003.gada 11.decembrī, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.03.2011. atzinumu (prot. Nr. 8), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.03.2011. atzinumu (prot. Nr.4),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Malcenieks, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav,nolemj:
 
1.      Apstiprināt darba uzdevumu Cēsu novada attīstības programmas izstrādei saskaņā ar pielikumu.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai D. Trapencierei.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J. Rozenbergam.
 
Pielikums
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 175
Par nekustamā īpašuma Palmu iela, Cēsīs, Cēsu nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā kāCēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daļu, SIA „LATĪPAŠUMS – MĒRNIECĪBAS BIROJS”, reģistrācijas Nr. 44103028861, veikto zemes gabala Palmu iela, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no vienas zemes vienības, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes vienības apvienoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 10.12.2010. atzinumu Nr.56 (prot.Nr.9), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.03.2011. atzinumu (prot.Nr.4),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Malcenieks, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav,nolemj:
  
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Palmu iela, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0215, platība 1.1163 ha (11163 m2), kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2.      Zemes lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101).
3.      Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0215 apgrūtinājumi – 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.9949 ha, 120301 aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 1.1163 ha, 12050601 aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0.0216 ha.
4.      Lēmuma izpildi organizēt un veikt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš).
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 176
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Mazā Lenču ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6.punktu, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.03.2011. priekšlikumu (prot. Nr.8) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.03.2011. atzinumu (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Malcenieks, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0109 Mazā Lenču ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., un noteikt tai šādus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus -  rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) 3130 m2 un neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600) 7092 m2.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 177
Par jauna zemes gabala izveidošanu no zemes gabala  Palasta ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov., daļas  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta trešo daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.03.2011. atzinumu (prot. Nr.4) un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 23.03.2011. atzinumu (prot. Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Malcenieks, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt grozījumus Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā (saskaņā ar plānu pielikumā), sadalot zemesgrāmatā nereģistrētu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ar kadastra apzīmējumu4201 005 1625 reģistrētu zemes vienību Palasta ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov., divās atsevišķās zemes vienībās.
 
2.      Jaunizveidotai zemes vienībai – starpgabalam, kurš perspektīvā pievienojams zemes vienībai Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., noteikt platību 476 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā; nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501).
 
3.      Noteikt iepriekšējā punktā minēto zemes vienību – starpgabalu – par Cēsu novada pašvaldībai piederošu.
 
4.      Atlikušajai zemes vienībai saglabāt adresi Palasta iela 22, Cēsis, Cēsu nov., un noteikt platību 4463 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā; nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – reliģisko organizāciju ēku apbūve (0905).
 
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 178
Grozījumi Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumā Nr.944 „Par zemesgabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs daļas un zemesgabala Bumbieru iela, Cēsīs nomu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot Akciju sabiedrības „Cēsu alus” iesniegumu ar lūgumu izmainīt zemes gabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., attīstības projektu ar laika grafiku un investīciju apjomu, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.03.2011.priekšlikumu (prot.Nr.8),Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.03.2011. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Malcenieks, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
  1. Izteikt Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmuma Nr.944 „Par zemesgabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs daļas un zemesgabalaBumbieru iela, Cēsīs nomu” pievienoto pielikuma daļu („Pielikums Nr.1 „A/S „Cēsu alus” attīstības projekta Rūpniecības ielā 18, 1.posma laika grafiks un investīciju apjoms””) jaunā redakcijā, saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pielikumu („Rūpniecības ielas 18, Cēsīs, attīstības projekts ar laika grafiku un investīciju apjomu”), kas pēc Nomas līguma noslēgšanas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt lēmuma izpildi.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 179
Par nepieciešamo automašīnu stāvvietu aprēķina nosacījumu apstiprināšanu MAXIMA XX tirdzniecības kompleksa  jaunbūvei Valmieras ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot „MAXIMA Latvija” SIA iesniegumu ar lūgumu aprēķinot nepieciešamo automašīnu stāvvietu skaitu objektam „MAXIMA XX tirdzniecības kompleksa jaunbūve Valmieras ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novadā”, piemērot normu 1 (viena) automašīnu stāvvieta uz katriem 20 m2 lielveikala tirdzniecības platības, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšlikumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.03.2011. atzinumu (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Malcenieks, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.       Apstiprināt nepieciešamo automašīnu stāvvietu aprēķinu objektam „MAXIMA XX tirdzniecības kompleksa jaunbūve Valmieras ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novadā” atbilstoši LVS prasībām:
1.1.   lielveikali ar intensīvu izmantošanu 1 (vienu) stāvvietu uz 20 m2 tirdzniecības platības;
1.2.           veikaliem, universālveikaliem 1 (vienu) stāvvietu uz 30 m2 tirdzniecības platības.
2.       Uzdot Cēsu novada Būvvaldei (vadītājs V. Krastiņš) veikt minēto stāvvietu aprēķinus saskaņā ar 1. punktā noteiktajām prasībām un ievērojot sekojošus nosacījumus:
2.1.   aprēķinā summēt zemes gabala Valmieras ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novadā esošās un plānotās apbūves stāvvietas kopumā ;
2.2.   stāvvietu aprēķinu veikt pirms objekta „MAXIMA XX tirdzniecības kompleksa jaunbūve Valmieras ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novadā” būvprojekta akceptēšanas.
3.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesa attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, juridiskā persona- pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 180
Par zemes gabalu  Palmu ielā 1 un Palmu ielā 5, Cēsīs, Cēsu novads,   apvienošanu
Ziņo: J.  Rozenbergs ,  Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta trešās daļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28.,29. un 37. punktu, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 3. nodaļu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 10.03.2011. sēdes atzinumu (protokols Nr.4),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Malcenieks, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apvienot nekustamo īpašumus Palmu iela 1, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 003 0315 un zemes gabalu Palmu iela 5, Cēsis Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 003 0317 saskaņā ar pielikumu.
2.      Apvienotajai apbūvei paredzētai zemes vienībai noteikt adresiPalmu iela 5, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1.Zemes gabala platība 10690 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2.   Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves zeme (1001).
3.  Funkcionāli saistītām ēkām, kas atradās uz zemes gabala Palmu ielā 1,Cēsīs, Cēsu nov.,   ar kadastra apzīmējumiem 4201 003 0315 001, 4201 003 0315 002, 4201 003 0315 003  mainītadresi  uz Palmu iela 5, Cēsis, Cēsu nov.
4.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 181
Par Indriķa ielai pieguļošo zemes gabalu apvienošanu
Ziņo: J.  Rozenbergs  Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībai pieder 10 zemes vienības:
 Indriķa iela, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 003 0819, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0018 1253;
Indriķa iela 3, Cēsis Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 003 0812, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0018 1217;
Indriķa iela 4, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 003 0814, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0018 1220;
Indriķa iela 5, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 003 0813, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0018 1221;
Indriķa iela 6, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 003 0815, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0018 1243;
Indriķa iela 7, Cēsis Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 003 0816, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0018 1245;
Indriķa iela 8, Cēsis Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 003 0817, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0018 1249;
Indriķa iela 9, Cēsis Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 003 0818, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0018 1251;
Ausekļa iela 5, Cēsis Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 003 0811, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumāNr.1000 0018 1213;
Ata Kronvalda iela 18, Cēsis Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 003 0810, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0004 6701. Zemes vienību kopējā platība 17595 kv.m.
Saskaņā ar Cēsu novada domes 20.01.2011.sēdes (prot.Nr.1., 5.p.) lēmumu Nr. 5 ”Grozījumi Cēsu novada domes 05.08.2010. lēmumā Nr.434 „Par zemesgabalu Ata Kronvalda ielā 18, Indriķa iela 4; 6; 7; 8; 9, Indriķa iela un zemesgabalu daļas Ausekļa iela 5, Indriķa iela 3; 5, Cēsis, Cēsu novads, nomu” un 17.08.2010. nomas priekšlīgumu starp Cēsu novada pašvaldību un SIA “WOLF SYSTEM” ir jāveic iepriekš minēto zemes apvienošana, lai izveidotu vienotu nomas zemes gabalu.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8. panta trešās daļas 2. punktam blakus esošas zemes vienības var apvienot pieņemot par to vietējās pašvaldības lēmumu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta trešās daļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 37. punktu, Cēsu novada 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu I daļas 3. nodaļu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 25.01.2011. priekšlikumu (protokols Nr.3),Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 27.01.2011. atzinumu (protokols Nr.2),Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Malcenieks, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Apvienot nekustamos īpašumus:
Indriķa iela, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 003 0819;
Indriķa iela 3, Cēsis Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 003 0812;
Indriķa iela 4, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 003 0814;
Indriķa iela 5, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 003 0813;
Indriķa iela 6, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 003 0815;
Indriķa iela 7, Cēsis Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 003 0816;
Indriķa iela 8, Cēsis Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 003 0817;
Indriķa iela 9, Cēsis Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 003 0818;
Ausekļa iela 5, Cēsis Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 003 0811;
Ata Kronvalda iela 18, Cēsis Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 003 saskaņā ar pielikumu.
1.      Apvienotajai apbūvei paredzētai zemes vienībai noteikt adresiAta Kronvalda iela 18, Cēsīs, Cēsu nov:
2.1. Zemes gabala platība 17595 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves zeme (1001).
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas.Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 182
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
 
(JAUTĀJUMU ATLIKA)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 183
Grozījumi Cēsu novada domes 12.11.2009. lēmumā Nr. 370 „ Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,Cēsu novada domes  deputāta Ojāra Bicāna iesniegumu un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.03.2011. (prot.Nr.4) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.03.2011. (prot.Nr.4) atzinumu,Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, M.Malcenieks, V.Vaivods, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Šķenders, J.Žagars, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 12.11.2009. lēmumā Nr. 370 „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”  šādus grozījumus: svītrot lēmuma punktu 2.3.
  1. Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2011.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 184
Grozījumi 20.12.2006. pirkuma līgumā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 185
Grozījumi 20.12.2006. līgumā par privatizācijas objekta ieķīlāšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 186
Par zemes gabala Gaujas iela 68/68A, Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 187
Par zemes gabala Līgatnes iela 83, Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 188
Par zemes gabala Līgatnes iela 85 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr.  189
Par zemes gabala Pētera iela 91 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 190
Par zemes gabala Pētera iela 93 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 192
Par zemes gabala Rīgas iela 104 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 193
Par zemes gabala Rīgas iela 108 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 194
Par zemes gabala Rīgas iela 115 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 195
Par zemes gabala „Amati”, Meijermuiža, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 
196###Par zemes gabala „Baznīcas Bērzi”, Meijermuiža, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
 
(JAUTĀJUMU ATLIKA)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 197
Par zemes gabala „Kauliņi” Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 198
Par zemes gabala „Kauliņi 10”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 199
Par zemes gabala „Kauliņi 11”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 200
Par zemes gabala „Kauliņi 12”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 201
Par zemes gabala „Straumēni”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 202
Par zemes gabala „Jaunvimbas”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 203
Par zemes gabala „Vairogi”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 204
Par zemes gabala „Lejiņas”, Meijermuiža, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 
205###Par zemes gabala „Ignati”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
 
(JAUTĀJUMU ATLIKA)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 206
Par ziedojumu pieņemšanu Cēsu dzīvnieku patversmei
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.03.2011. (prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu novada dome nolemj:
1.    Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt dzīvnieku patversmes tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai ziedojumu no:
1.1.  Baibas Iršas Ls 10.00 (desmit lati 00 santīmi);
1.2.  Diānas Pipures Ls 5.00 (pieci lati 00 santīmi).
2.    Uzdot Cēsu novada pašvaldībai (izpilddirektors A.Mihaļovs) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
3.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 207
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pansionātam
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot. Nr. 18, 40.p.)un Cēsu pilsētas pansionāta direktores I.G.Paegles 11.03.2011.iesniegumu Nr.72, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.03.2011. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome nolemj:
1.    Atļaut Cēsu pilsētas pansionātam pieņemt darba organizācijas uzlabošanai:
1.1. no Lailas Ambaines ziedojumu natūrā 19 kg makaronu par kopējo summu Ls 7.60 (septiņi lati 60 santīmi) un 6 kg miltu par kopējo summu Ls 1.80 (viens lats 80 santīmi) iemītnieku ēdināšanai;
1.2.  no Anitas Bukejas ziedojumu natūrā 21 kg dzijas par kopējo summu Ls 42.00 (četrdesmit divi lati 00 santīmi) iemītnieku vaļaspriekam;
1.3.  no Grigorija Žukovska ziedojumu Ls 90.00 (deviņdesmit lati 00 santīmi) inventāra iegādei iemītnieku vajadzībām.
2.    Uzdot Cēsu pilsētas pansionātam (direktore I.G.Paegle) izlietot ziedojumu atbilstoši mērķim.
3.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 208
Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot likumus "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un "Par budžetu un finanšu vadību", Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmumu Nr.810 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu”, saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Valsts pārvaldes likuma 72.un 73.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.03.2011. (prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu novada dome nolemj:
Apstiprināt ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību saskaņā ar pielikumu.
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 209
Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz kopīpašuma Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, 15/30 domājamām daļām
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 210
Informācija par Cēsu novada pašvaldības debitoru parādiem uz 01.03.2011.
Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
 
Saskaņā ar likumu „ Par grāmatvedību”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komiteja 17.03.2011. (prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu novada dome nolemj:
 
  1. Pieņemt zināšanai nedrošos un cerīgos Cēsu novada pašvaldības debitoru parādus uz 01.03.2011. saskaņā ar pielikumu.
  2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības padotībā esošās iestādes vadītājam/direktoram veikt visas nepieciešamās darbības ar attiecīgās iestādes debitoriem, lai samazinātu parādnieku skaitu.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 211
Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi  Jāņa Poruka ielā 19,Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: J.Zlaugotnis, Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. un 14. punktu, Būvniecības likuma 12. panta otro daļu, Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 35. punktu, Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 5 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005- 2017” un to sastāvā iekļauto Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 2005- 2017 20. nodaļas 20.1. punktu un Cēsu novada Būvvaldes 17.03.2011. lēmumu Nr. 61 (prot. Nr. 11), Cēsu novada dome, nolemj:
 
1.       Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par apbūvi- tirdzniecības komplekss „SOLO” jaunbūve Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, turpmāk- Publiskā apspriešana.
2.       Pilnvarot Cēsu novada Būvvaldi (vadītājs V. Krastiņš):
2.1.  sagatavot nosacījumus Publiskās apspriešanas organizēšanai;
2.2.  pieprasīt būvniecības ierosinātājam „BEĀTUS” SIA (reģ. Nr.49502002230, juridiskā adrese Jāņa Poruka iela 23, Cēsis, Cēsu novads) sagatavot nepieciešamos materiālus Publiskās apspriešanas nodrošināšanai;
2.3.  iecelt Publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru, kas veic tās vadīšanu, organizē nepieciešamās informācijas sniegšanu iedzīvotājiem, apkopo Publiskās apspriešanas rezultātus un sagatavo gala ziņojumu.
3.       Noteikt Publiskās apspriešanas laiku četras nedēļas.
4.       Noteikt, ka „BEĀTUS” SIA Publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.
5.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesa attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, juridiskā persona- pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 212
Par projekta pieteikumu  VARAM  „ Saules kolektoru uzstādīšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs„
Ziņo: I.Ādamsone, Attīstības plānošanas nodaļas projektu un vides speciāliste
 
Pamatojoties uz 2011. gada  MK noteikumiem  Nr.12. „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums”, saskaņā ar  likuma „ Par pašvaldībām” 15. pantu, Cēsu novada dome nolemj:
1.       Iesniegt projekta iesniegumu „Saules kolektoru uzstādīšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs” Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības ministrijas organizētā KPFI atklātā projektu konkursā „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo  energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros ar kopējām  projekta izmaksām 167 508 LVL (simts sešdesmit septiņi  tūkstoši ,pieci simti astoņi lati).
2.      Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt 2011.-2012.gada budžetā līdzfinansējumu15% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām  izmaksām 41 877 LVL (četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit septiņi lati) un priekšfinansējumu.   
3.      Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē .
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2011.gada 24.marta protokols Nr.6       Lēmuma nr. 213
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 1.pamatskolai  
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
                Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma  „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007.lēmumu Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (protokols Nr.18, 40.punkts), ievērojot Cēsu 1.pamatskolas direktores A.Būres iesniegumu (21.03.2011., Nr.1-27/41), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu 1. pamatskolai pieņemt - materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai - ziedotās grāmatas saskaņā ar pielikumu.
2.      Cēsu 1.pamatskolai (direktore A.Būre) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
Pielikums


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv