Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2019.gada 11.decembris   Vārda dienu svin: Voldemārs, Valdemārs, Valdis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Decembris 2019

P O T C P S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 12.maija protokols Nr. 10

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 287Par konkursa„Par pašvaldības īpašumā esošas zemes nomu āra kafejnīcu ierīkošanai Rožu laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā” rezultātu apstiprināšanu2011.gada 12.maija protokols Nr. 10       Lēmuma nr. 287
Par konkursa„Par pašvaldības īpašumā esošas zemes nomu āra kafejnīcu ierīkošanai Rožu laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā” rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, konkursa komisijas priekšsēdētājs
 
 
Cēsu novada dome 14.04.2011. pieņēma lēmumu Nr. 226  „Par Rožu laukuma Cēsīs, Cēsu novadā, izmantošanu” (prot. Nr.8, 1.punkts), ar kuru  noteica Rožu laukuma teritorijas izmantošanas nosacījumus un  noteikumus. Pamatojoties uz minētā lēmuma 1.5. punktu, lai izvērtētu labāko piedāvājumu  āra kafejnīcu ierīkošanai Rožu laukumā, Cēsīs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs G.Šķenders ar 20.04.2011. rīkojumu Nr. 1-19/49 izveidoja komisiju „Par pašvaldības īpašumā esošas zemes nomu āra kafejnīcu ierīkošanai Rožu laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā”, kura  organizēja Rožu laukuma, Cēsīs, teritorijas daļu nomas tiesību konkursu. Pamatojoties uz iepriekš minēto rīkojumu, konkursa komisija izstrādāja un apstiprināja konkursa nolikumu. Konkurss izsludināts 26.04.2011. un konkursa nolikumā noteiktajā termiņā piedāvājumus iesniedza divi pretendenti SIA „2 Locals” un SIA „Skuja un Skuja”. Saskaņā ar konkursa nolikuma 24.punktu konkursa komisija 10.05.2011. atvēra iesniegtos piedāvājumus āra kafejnīcu ierīkošanai Rožu laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā. 10.05.2011. konkursa komisija izvērtēja iesniegtos pretendentu piedāvājumus, atzina tos par atbilstošiem konkursa noteikumos noteiktajām prasībām un pieņēma lēmumu, ka pretendentu iesniegtie piedāvājumi atbilst konkursa nolikuma prasībām un rezultātus  apkopoja konkursa komisijas protokolā Nr.3.
  Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta otrās daļas 3.punktu, 77.panta trešo daļu, konkursa „Par pašvaldības īpašumā esošas zemes nomu āra kafejnīcu ierīkošanai Rožu laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā” komisijas 10.05.2011. lēmumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm – par (M.Malcenieks, O.Bicāns, D.Vasmanis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, I.Timermanis, J.Žagars, G.Bērziņa, Ē.Rass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
  1. Apstiprināt konkursa „Par pašvaldības īpašumā esošas zemes nomu āra kafejnīcu ierīkošanai Rožu laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā” rezultātus, saskaņā ar kuriem nomas tiesības āra kafejnīcas ierīkošanai nekustamā īpašuma Rožu laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā, daļā (teritorija Nr.4, saskaņā ar Cēsu novada domes 14.04.2011. lēmumu Nr. 226 (prot. Nr. 8)),  ieguvis pretendents   SIA „2 Locals” (reģ. Nr. 44103066670, juridiskā adrese „Kalna Paltes”, Vaives pag., Cēsu nov.);
 
  1. Apstiprināt konkursa „Par pašvaldības īpašumā esošas zemes nomu āra kafejnīcu ierīkošanai Rožu laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā” rezultātus, saskaņā ar kuriem nomas tiesības āra kafejnīcas ierīkošanai nekustamā īpašuma Rožu laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā, daļā (teritorija Nr.1, saskaņā ar Cēsu novada domes 14.04.2011. lēmumu Nr. 226 (prot. Nr. 8)), ieguvis pretendents Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Skuja un Skuja’’ (reģ. Nr. 44103065868, juridiskā adrese Vaļņu iela 20, Cēsis, Cēsu nov.);
 
  1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš)   Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot zemes nomas līgumus ar SIA „2 Locals”  un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’Skuja un Skuja’’ par Rožu laukuma, Cēsīs, Cēsu nov.,  daļas nodošanu nomā uz 3 (trīs) gadiem.
 
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv