Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2019.gada 11.decembris   Vārda dienu svin: Voldemārs, Valdemārs, Valdis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Decembris 2019

P O T C P S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2011. gads
2011.gada 1.septembrī protokols Nr. 19

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 460Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.07.2011. lēmumā  Nr.423 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas pārņemšanu”2011.gada 1.septembrī protokols Nr. 19       Lēmuma nr. 460
Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.07.2011. lēmumā  Nr.423 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas pārņemšanu”
 
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punktu, saskaņā ar Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumu Nr.5 „Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010. – 2015.gadam”), ņemot vērā 2008.gada 21.janvāra Sadarbības līguma, kas noslēgts starp Cēsu pilsētas domi (turpmāk - pašvaldība) un Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija), mērķi – nodrošināt sadarbību reģionālā darba tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanā Cēsu 4.arodvidusskolā (šobrīd – Skola) un ministrijas 01.07.2011. vēstuli Nr.1-14/3692 „Par Cēsu profesionālās vidusskolas pārņemšanu, atbilstoši pašvaldības Izglītības darba grupas 21.07.2011. atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm par (G.Šķenders, J.Rozenbergs, G.Bērziņa; M.Malcenieks; D.Vasmanis; M.Niklass,O.Bicāns, A.Rasmanis, Ē.Rass, M.Cīrulis,I.Suija – Markova) , pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
1.                       Grozīt Cēsu novada domes 28.07.2011. lēmuma  Nr.423 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas pārņemšanu” (prot.Nr.16,  25 .p.) pirmo punktu, šajā punktā minētos skaitļus un vārdus „2012.gada 1.janvāri”aizstātar citiem skaitļiem un vārdiem „2011.gada 1.oktobri”.
2.                      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv