Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2019.gada 23.augusts   Vārda dienu svin: Vitālijs, Ralfs, Valgudis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2019

P O T C P S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2012. gads
2012. gada 16. februāra protokols Nr.3

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 45Par komandējumu2012. gada 16. februāra protokols Nr.3       Lēmuma nr. 45
Par komandējumu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Cēsu novada pašvaldībā 15.02.2012. saņemts municipālā veidojuma „Gatčinas pilsēta” (Муниципальное образование „Город Гатчина”) administrācijas ielūgums delegācijai no Cēsu novada pašvaldības doties uz Gatčinas pašvaldību Ļeņingradas apgabalā (Krievijas Federācija) no 2012.gada 20.-22.februārim, lai pārrunātu iespējamo pārrobežu sadarbību un divpusējo sadarbības līguma parakstīšanu Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. ietvaros.
 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību amatpersonu institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu (transporta izdevumu kompensācija), 38.pantu (ar nosūtīšanu komandējumā saistīta apdrošināšana),  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 14.punktu, 4.panta pirmās daļas 15.punktu, 4.panta pirmās daļas 16.punktu,  4.panta otro daļu, 8.1 panta ceturto daļu, 8.1panta ceturto prim daļu, likumā „Par pašvaldībām”, Cēsu novada pašvaldības nolikumā, Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikumā un Cēsu novada saistošajos noteikumos un Cēsu novada pašvaldības rīkojumos noteiktās amata kompetences, Cēsu novada dome nolemj:
1.       Nosūtīt no 2012.gada 20.- 22.februārim komandējumā uz Ļeņingradas apgabalu (Krievijas Federācija) Cēsu novada domes priekšsēdētāju G.Šķenderu, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku J.Rozenbergu.
2.       Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne), normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, no Cēsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem izmaksāt G.Šķenderam un J.Rozenbergam komandējuma dienas naudu, un, pēc iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem, citus ar komandējumu saistītos izdevumus.
3.       Domes priekšsēdētāja pienākumus Domes priekšsēdētāja un Domes priekšsēdētāja vietnieka prombūtnes laikā veikt Cēsu novada domes deputātei G.Bērziņai.
4.       Atļaut G.Bērziņai (Cēsu novada domes deputātei, Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei, Dzīvokļu komisijas loceklei, komisijas brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs loceklei) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes priekšsēdētāja p.i. laika posmā no 20.-22.02.2012.), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
5.       Atļaut G.Bērziņai (Cēsu novada domes priekšsēdētāja p.i. laika posmā no 20.-22.02.2012.) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputātei, Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei, Dzīvokļu komisijas loceklei, komisijas brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs loceklei), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv