Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Piektdiena, 2019.gada 23.augusts   Vārda dienu svin: Vitālijs, Ralfs, Valgudis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2019

P O T C P S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2012. gads
2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 46Par Rāmuļu pamatskolas direktoru
2 47Par patvaļīgu būvniecību Jāņa Poruka ielā 19 , Cēsīs, Cēsu novadā
3 48Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.11.2005.sēdes lēmumā Nr.18 „ Par autoostu Cēsīs”
4 49Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņuzemes vienībai Zeltkalna ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.  
5 50Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņuzemes vienībai Vītolu ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov.  
6 51Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņuzemes vienībām Egļu ielā 12 un Egļu ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov.  
7 52Par izmaiņām Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā un grozījumiem Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.373 „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā” (prot. Nr.14)  
8 53Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 09.09.2004. „Par adrešu piešķiršanu VAS „Latvenergo” objektiem” lēmuma 1.punktā (prot. Nr.19)
9 54Par nekustamā īpašuma Ezera ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
10 55Par nekustamā īpašuma Zirņu ielā 26, Cēsīs, Cēsu nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
11 56Par nekustamā īpašuma Maija ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
12 57Par nekustamā īpašuma Maija ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
13 58Par nekustamā īpašuma Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
14 59Par nekustamā īpašuma Egļu iela 16, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
15 60Par dzīvojamās telpas Nr.1 un Nr.2 Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņā pagarinājumu
16 61Par dzīvojamās telpas Nr.3  Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņa pagarinājumu
17 62Par dzīvojamās telpas Nr.4  Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņā pagarinājumu
18 63Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Vidus Betes” Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
19 64Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam „Meža Līdumnieki” Vaives pagastā, Cēsu novadā
20 65Par zemes ierīcības projekta Uzvaras bulvāris 5, Dzintara iela 2C, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
21 66Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2012.gada 01.jūnija līdz 2012.gada 31.augustam
22 67Par  projekta "WelcomeToFriendship" pieteikuma  iesniegšanu programmas "Jaunatne darbībā" nacionālajā  aģentūrā un priekšfinansējuma nodrošināšanu
23 68Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
24 69Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta  apstiprināšanu
25 70Par Cēsu 2.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta  apstiprināšanu
2671Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
2772Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
2873Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
2974Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
3075Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
31 76Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
3277Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
3378Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
34 79Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
35 80Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
36 81Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
3782Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
3883Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
39 84Par aizņēmumu KPFI projekta„ Saules kolektoru uzstādīšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs ” realizēšanai
40 85Par dzīvojamās telpas Leona Paegles ielā 19A-65, Cēsīs, Cēsu novadā, īres līguma noslēgšanu
41 86Par ēku un inženierbūvju demontāžu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā
42 87Par amatu, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu
43 88Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 27„Par Personāla atlases komisiju”
4489Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 51 „Par arhīva apstrādes ekspertu komisiju”
45 90Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 25 „Par Administratīvo komisiju”
46 91Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 26„Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”
47 92Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 24 „Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”
48 93Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 32 „Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju”
49 94Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 48 „Par komisiju brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs”
50 95Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 29 „Par Novērtēšanas komisiju Cēsu novada pašvaldības un tās amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai ”
51 96Par grozījumiem Darba samaksas noteikumos
52 97Par amata vienību  izveidošanu
53 98Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 46
Par Rāmuļu pamatskolas direktoru
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kā arī saskaņā ar Cēsu novada 01.07.2009.saistošo noteikumu Nr. 1 ‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’ 18.punktu, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojumam (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 03.02.2012.Nr.1-33/538)  un pamatojoties uz Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.02.2012. atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
 1. Iecelt Iju Brammani par Rāmuļu pamatskolas direktori ar 2012.gada 24.februāri.
 2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai L.Kokinai organizēt lēmuma izpildi.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 47
Par patvaļīgu būvniecību Jāņa Poruka ielā 19 , Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: V.Krastiņš, Būvvaldes vadītājs
 
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma  65.panta trešo daļu, 66.panta pirmo daļu,  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, Būvniecības likuma 16.panta trešās daļas 1. apakšpunktu, 30.panta piektās daļas 1.apakšpunktu, Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 106.punktu, 107.punktu, Cēsu novada 26.01.2012. būvvaldes atzinumu (prot. Nr.4) Cēsu novada domes 09.02.2012. Tautsaimniecības komitejas atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.V     aivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Atļaut nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu nov., īpašniekam  sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BEĀTUS”, reģ. Nr. 49502002230, valdes priekšsēdētājs Uldis Kvants, (juridiskā adrese Jāņa Poruka iela 23, Cēsis, Cēsu nov. LV-4101)  turpināt būvniecību būvē  Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu nov., ar sekojošiem nosacījumiem:
 
1.1.izstrādāt izmaiņas 06.10.2011., šifrs S, Nr. 84 akceptētajā būvprojektā  „Tirdzniecības centra „SOLO” jaunbūve Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā” un saskaņot to  Cēsu novada būvvaldē;
 
1.2.pēc būvprojekta  „Tirdzniecības centra „SOLO” jaunbūve Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā”  izmaiņu  saskaņošanas Cēsu novada būvvaldē  atļaut turpināt būvdarbus  tirdzniecības centra būvē Jāņa Poruka ielā 19. Cēsīs, Cēsu novadā.
 
2.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 48
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 24.11.2005.sēdes lēmumā Nr.18 „ Par autoostu Cēsīs”
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz   likuma „Par pašvaldībām”  15.panta pirmās daļas  19.punktu, Autopārvadājuma likuma 33.panta trešo daļu, Ministru kabineta  13.07.2010. noteikumu Nr.634 „ Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 9.punktu,  ievērojot iedzīvotāju intereses un Cēsu novada domes 09.02.2012. Tautsaimniecības komitejas  atzinumu (prot. Nr.2),   Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 24.11.2005.sēdes lēmumā Nr.18 „ Par autoostu Cēsīs” šādā redakcijā:
1.1.papildināt lēmuma 2.1. punktu pēc vārda „ Cēsīs” ar vārdu savienojumu „ Cēsu novadā”;
1.2.aizstāt lēmuma 2.2.punktā vārdus „ ārtelpas būves” ar vārdiem „ līniju būves”;
1.3.papildināt lēmuma 2.3.punktā pēc vārda „ autobusu” ar vārdiem „ starpreisu Cēsīs, Cēsu novadā”;
1.4.papildināt lēmumu ar 2.4. punktu šādā redakcijā:
„ 2.4.Noteikt, ka reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu autobusu kustības sarakstos norādītā pieturvieta Cēsīs, kur paredzēta pasažieru iekāpšana autobusā un izkāpšana no tā, ir Cēsu autoosta”;
2.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam J.Rozenbergam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
                                                                                                                                                             
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 49
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņuzemes vienībai Zeltkalna ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.2.2.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 31.01.2012. priekšlikumu (prot. Nr.5) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.02.2012. atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Mainīt zemes vienībai Zeltkalna ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 004 0416, platība 10011 m2) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz neapgūtu ražošanas objektu apbūves zemi (1000).
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 
 
 
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 50
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņuzemes vienībai Vītolu ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 28. un 23.3.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 31.01.2012. priekšlikumu (prot. Nr.5) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.02.2012. atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Mainīt zemes vienībai Vītolu ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 006 2409, platība 10219 m2) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz šādiem mērķiem: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) – 8724 m2; vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701) – 1201 m2; dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitām pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501) – 294 m2.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 51
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņuzemes vienībām Egļu ielā 12 un Egļu ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.1. un 25.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 31.01.2012. priekšlikumu (prot. Nr.5) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.02.2012. atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.      Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 006 0005, platība 8216 m2) nosakot tai šādus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) – 5466 m2; individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) – 2631 m2; dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitām pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501) – 119 m2.
 
2.      Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Egļu ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 006 0006, platība 10021 m2) nosakot tai šādus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) – 8571 m2; individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) – 1244 m2; dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitām pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501) – 206 m2.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 52
Par izmaiņām Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā un grozījumiem Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.373 „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā” (prot. Nr.14)  
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 1.punktu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Cēsu pilsētas Zemes komisijas 03.02.2012. atzinumu Nr.1 (prot. Nr.2), Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 17.01.2012. priekšlikumu (prot. Nr.3) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.02.2012. atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt grozījumus Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā, mainot robežu starp zemesgrāmatā nereģistrētām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4201 008 0537 (Vārnu iela 26, Cēsis, Cēsu nov.) un 4201 008 0545 (Vārnu iela, Cēsis, Cēsu nov.).
 
2.      Apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0537 un uz tās esošai transformatoru apakšstacijai T-2451 piešķirt adresi Vārnu iela 26, Cēsis, Cēsu nov., un noteikt platību 141 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā; nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (1201).
 
3.      Izdarīt šādus grozījumus Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.373 „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā” (prot. Nr.14, 1.p.):
 
3.1.   1.192. punktā aizstāt skaitli „4837” ar skaitli „5383”;
3.2.   nomainīt lēmuma pielikumu Nr.192 ar šī lēmuma pielikumu Nr.2.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 53
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 09.09.2004. „Par adrešu piešķiršanu VAS „Latvenergo” objektiem” lēmuma 1.punktā (prot. Nr.19)
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Ar Cēsu pilsētas domes 09.09.2004. lēmuma 1.punktu „Par adrešu piešķiršanu VAS „Latvenergo” objektiem” (prot. Nr.19) ir piešķirtas adreses slēgtajiem transformatora punktiem Cēsu pilsētā, tajā skaitā transformatoru punktiem TP-2009 un TP-2344.
01.02.2012. Cēsu novada pašvaldībā ir saņemts (reģ. Nr. 3/517) Akciju sabiedrības „Sadales tīkls” Ziemeļu reģiona 26.01.2012. raksts Nr. 30R7A0-01.07/94 ar lūgumu precizēt adresi slēgtajai transformatoru apakšstacijas ēkai T-2344, kas atrodas Uzvaras bulvārī 5, Cēsīs.
Transformatoru apakšstacija TP-2009 šobrīd vairs nepastāv (ir demontēta), bet iepriekš minētā lēmuma pieņemšanas brīdī tā pastāvēja, kā arī tika reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā.
Izskatot saņemto informāciju par transformatora apakšstacijas ēkas T-2344 atrašanās vietu, pamatojoties uz Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.2. punktu un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.02.2012. atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt šādus grozījumus Cēsu pilsētas domes 09.09.2004. lēmuma 1.punktā „Par adrešu piešķiršanu VAS „Latvenergo” objektiem” (prot. Nr.19):
 
1.      Izteikt lēmuma 1.3. punktu šādā redakcijā : „Objektam SL.TP-2344 (ēkas kadastra apzīmējums 4201 005 1201 003), kurš atrodas uz zemes gabala Uzvaras bulvārī 5, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 005 1201), piešķirt adresi Uzvaras bulvāris 5A, Cēsis;”;
 
 
2.      Izteikt lēmuma 1.4. punktu šādā redakcijā : „Objektam SL.TP-2009 , kurš atrodas uz zemes gabala Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 005 1324), piešķirt adresi Uzvaras bulvāris 24A, Cēsis;”.
 
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 54
Par nekustamā īpašuma Ezera ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
           
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 25.03.2010. atzinumu Nr.22 (prot.Nr.2), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.02.2012. atzinumu (prot.Nr. 2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu – zemes vienības Ezera iela 6, Cēsis, Cēsu nov., ½ domājamo daļu, kadastra apzīmējums 4201 005 0806, kopējā platība 0.3566 ha (3566 m2 ) - kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
2.      Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu mājas apbūves zeme (0702).
3.      Zemes vienības apgrūtinājumi – 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu - būvlaide – 0.0267 ha, 120402 aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām – 0.0176 ha, 160201 zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0.0834 ha.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 55
Par nekustamā īpašuma Zirņu ielā 26, Cēsīs, Cēsu nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 5.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 23.03.2011. atzinumu Nr.25 (prot.Nr.4), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.02.2012. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Zirņu ielā 26, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības, kadastra apzīmējums 4201 008 0325, kopējā platība 0.0245 ha (245 m2) kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu mājas apbūves zeme (0701).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi – 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu - būvlaide – 0.0010 ha, 160201 zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0.0046 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 
 
 
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 56
Par nekustamā īpašuma Maija ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
           
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 23.03.2011. atzinumu Nr.26 (prot.Nr.4), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.02.2012. atzinumu (prot.Nr. 2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Maija ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības, kadastra apzīmējums 4201 005 0909, kopējā platība 0.1118 ha (1118 m2) kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu mājas apbūves zeme (0702).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi – 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu - būvlaide – 0.0371 ha, 14020102 aizsargjoslas aizsardzības zonas teritorija ap kultūras pieminekli - 0.0203 ha,160201 zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0.0350 ha, 120402 aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju - 0.0043 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 57
Par nekustamā īpašuma Maija ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
           
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 23.03.2011. atzinumu Nr.27 (prot.Nr.4), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.02.2012. atzinumu (prot.Nr. 2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Maija ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības, kadastra apzīmējums 4201 005 0911, kopējā platība 0.1011 ha (1011 m2) kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu mājas apbūves zeme (0702).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi – 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu - būvlaide – 0.0295 ha, 160201 zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0.0237 ha, 120402 aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju 0.0035 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 58
Par nekustamā īpašuma Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
            Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 26.01.2012. priekšlikumu (prot. Nr.1), kā arī Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.02.2012. atzinumu (prot. Nr.2), un ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par zemes gabala nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atsavināt nekustamo īpašumu Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 006 1107, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0005, platība 0.8216 ha ( 8216 m2), turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu Ls 20 000,00 (divdesmit tūkstoši lati, 00 santīmi).
 3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdodot izsolē.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumiem Nr.1 un Nr.2.
 5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 6. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam. 
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 
Pielikums Nr.1
Nekustamā īpašuma
egļu IELĀ 12, CēsĪs, Cēsu nov.,
IZSOLES nOTEIKUMI
 
1. vispārīgie noteikumi
 
1.1.Nekustamā īpašuma Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 006 1107, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole atbilstoši Publiskās personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2.Izsoli organizē Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.
1.3.Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 2012.gada 12.aprīlī, plkst. 14.00.
1.4.Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā cena) – Ls 20 000,00 (divdesmit tūkstoši lati, 00 santīmi)
1.5.Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 2000.00 (divi tūkstoši lati, 00 santīmi), kas jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā Nr. LV67 UNLA 0004000142344, A/S SEB banka, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.
1.6.Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati, 00 santīmi ), ko var samaksāt Noteikumu 1.5.punktā noteiktajā kārtībā.
1.7.Izsoles solis – Ls 500,00 (pieci simti lati, 00 santīmi). 
1.8.Sludinājumi par Nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, Cēsu novada laikrakstā „Druva”, kā arī internetā www.cesis.lv Paziņojums par izsoli izliekams pie Nekustamā īpašuma.
1.9.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      Nekustamā īpašuma raksturojums
 
2.1.Nekustamais īpašums atrodas Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā un sastāv no neapbūvēta zemes gabala 8216 kv.m. platībā, kadastra apzīmējums 4201 006 0005, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
2.2.Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0020 9504, īpašnieks: Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048. Žurnāls Nr. 300003166701 (04.01.2012.), lēmuma datums: 10.01.2012.
2.3.Zemes gabalu iemērot dabā ir kadastrāli uzmērīti un noteikti šādi apgrūtinājumi – 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu būvlaide – 0.0442 ha, 11020105 ūdensteces (Vinterupīte) aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0.1287 ha, 130803 teritorijas ap īpaši aizsargājamiem kokiem - 0.1825 ha, 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 0.8216 ha, 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.8216 ha, 120103 aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0004 ha.
2.4.Novietojums – atrodas Cēsu pilsētā, individuālās apbūves rajonā, apdzīvotā vietā Glūdaskalns. Atrašanās vieta individuālai apbūvei laba, ainaviski pievilcīga vieta. Uz zemes gabala atrodas īpaši aizsargājami 7 (septiņi) koki – egles, kā arī mazdārziņi ar īslaicīgas lietošanas būvēm. Pircējs par saviem līdzekļiem sakārto sakņu dārzu teritoriju un nojauc īslaicīgās lietošanas būves.
2.5.Zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601) - 2631 m2; zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) – 5466 m2, dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501) – 119 m2.
 
3.      IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
 
3.1.Izsolē var piedalīties jebkura persona, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. 
3.2.Lai piedalītos izsolē personai līdz 2012.gada 10.aprīlim plkst. 14.00, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 3.stāvā, 303. kabinetā, jāreģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:
       3.2.1. Juridiskai personai:
3.2.1.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
3.2.1.2. apliecināta spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām personām;
3.2.1.4.juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
3.2.1.5.juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
3.2.1.6.kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
3.2.2.      Fiziskai personai:
3.2.2.1.pases kopija;
3.2.2.2.izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
3.2.2.3.kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.  
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.3.Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4.Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
3.4.1.      nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2.      vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3.      ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
3.4.4.      saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas ierosināšanai.  
 
4.      Izsoles process
 
4.1.Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
4.2.Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3.Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem Komisijas lēmumiem:
4.3.1.      sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
4.3.2.      noteikt, ka izsole nenotiek.
4.4.Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.5.Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, izsoles vadītājs piedāvā šim dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
4.7.Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
4.8.Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē. 
4.9.Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.10.  Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
4.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.12.  Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, to Komisija (ja tai ir zināms) vai kāds no dalībniekiem paziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.
4.13.  Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.14.  Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.15.  Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
4.16.  Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo  nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.17.  Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.18.  Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.19.  Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
4.20.  Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
4.21.  Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
4.22.  Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
4.23.   Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.24.   Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.25.  Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas Komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.26.  Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc Komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
4.27.  Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība. 
4.28.  Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
 
5.      Samaksas kārtība
 
5.1.Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu viena mēneša laikā, t.i. līdz 2012.gada 12.maijam.
5.2.Ja līdz 2012.gada 12.maijam nosolītājs nav samaksājis nosolīto summu, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot Komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis Komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt Komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
5.3.Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
6.      Nenotikusi izsole
6.1.Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1.      noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2.      sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3.      noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
6.1.4.      Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.
 
7.      Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
7.2.Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 
8.      Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
8.1.Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
8.2.Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos   noteiktie termiņi.
 
 
Pielikums Nr.2
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS
 
Cēsīs                                                                              2012. gada ‘’’’
 
            Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000031048, juridiskā adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., turpmāk tekstā – PĀRDEVĒJS, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Cēsu novada pašvaldības nolikumu rīkojas domes priekšsēdētājs Gints Šķenders,
, un
, turpmāk tekstā – PIRCĒJS, 
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Cēsu novada domes 2012.gada lēmumu Nr. „Par nekustamā īpašuma Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. _, punkts _) un 2012.gada ‘’’’_ lēmumu Nr. ”Par nekustamā īpašuma Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” (prot. Nr. _, punkts _), 
 noslēdz šo Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:
 1. Līguma priekšmets
 
1.1.PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā nekustamo īpašumu Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 8216 kv.m. platībā, kadastra apzīmējums 4201 006 0005, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
1.2.Nekustamais īpašums Egļu iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 006 1107, reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījuma Nr. 1000 0020 9504, lēmuma datums 10.01.2012.
1.3.Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi - 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu būvlaide – 0.0442 ha, 11020105 ūdensteces (Vinterupīte) aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0.1287 ha, 130803 teritorijas ap īpaši aizsargājamiem kokiem 0.1825 ha, 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 0.8216 ha, 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.8216 ha, 120103 aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0004 ha.
1.4.Uz zemes gabala atrodas ģimenes dārzi ar īslaicīgas lietošanas būvju apbūvi, zemes nomas līguma termiņi ir beigušies. PĀRDEVĒJS apliecina, ka  Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar  zemes nomas līgumiem par sakņu dārzu izmantošanu.
1.5.PĀRDEVĒJS garantē, ka Nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām, izņemot tām, kas minētas Līgumā, un par to nav tiesas strīdu.
1.6.Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms Nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir zināmas Nekustamā īpašuma robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.
1.7.Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi.   
 
2. Pirkuma maksa
 
2.1.Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2012.gada ‘’’’_ protokolu Nr. un Cēsu novada domes 2012.gada ‘’’’ lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. , punkts ), un, līdzējiem savstarpēji vienojoties, nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir Ls ().
2.2.Līdzēji Nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to otram līdzējam.
2.3.Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma maksu. 
 
3.      Līdzēju tiesības un pienākumi
 
3.1.PIRCĒJS apņemas, lietojot un apsaimniekojot Nekustamo īpašumu, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un pašvaldības saistošos noteikumus, kā arī dokumentus, kas attiecas uz Nekustamā īpašuma lietošanu un apsaimniekošanu.
3.2.PIRCĒJS par saviem līdzekļiem sakārto sakņu dārzu teritoriju un nojauc īslaicīgās lietošanas būves.
3.3.No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus Nekustamajam īpašumam piekrītošos nodokļus un nodevas.
3.4. PĀRDEVĒJS apņemas parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu reģistrēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.
 
4. Nobeiguma noteikumi
 
4.1.PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā.
4.2.Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
4.3.Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, līdzējiem savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4.4.Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, līdzēji risina pārrunu ceļā. Ja līdzēji savstarpēji nevar vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs.
4.5.Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
 
PĀRDEVĒJS                                                                         PIRCĒJS
  _                                                             
 
 
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 59
Par nekustamā īpašuma Egļu iela 16, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
            Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
           
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 26.01.2012. priekšlikumu (prot. Nr.1), kā arī Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.02.2012. atzinumu (prot. Nr. 2), un ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par zemes gabala nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atsavināt nekustamo īpašumu Egļu iela 16, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 006 0007, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0006, platība 1.0021 ha (10021m2), turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
 2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdodot izsolē.
 3. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu Ls 20000,00 (divdesmit tūkstoši lati, 00 santīmi).
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumiem Nr.1 un Nr.2.
 5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 6. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam. 
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 
Pielikums Nr.1
Nekustamā īpašuma
egļu IELĀ 16, CēsĪs, Cēsu nov.,
IZSOLES nOTEIKUMI
 
1. vispārīgie noteikumi
 
1.1.Nekustamā īpašuma Egļu ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 006 0007, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole atbilstoši Publiskās personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2.Izsoli organizē Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.
1.3. Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 2012.gada 12.aprīlī, plkst. 14.45.
1.4.Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā cena) – Ls 20000,00 (divdesmit tūkstoši lati, 00 santīmi).
1.5.Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i.,     Ls 2000.00 (divi tūkstoši lati, 00 santīmi), kas jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā Nr. LV67 UNLA 0004000142344, A/S SEB banka, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.
1.6.Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati. 00 santīmi ), ko var samaksāt Noteikumu 1.5.punktā noteiktajā kārtībā.
1.7.Izsoles solis – Ls 500,00 (pieci simti lati, 00 santīmi).
1.8.Sludinājumi par Nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, Cēsu novada laikrakstā „Druva”, kā arī internetā www.cesis.lv Paziņojums par izsoli izliekams pie Nekustamā īpašuma.
1.9.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      Nekustamā īpašuma raksturojums
 
2.1.Nekustamais īpašums atrodas Egļu ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā un sastāv no neapbūvēta zemes gabala 10021 kv.m. platībā, kadastra apzīmējums 4201 006 0006, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
2.2.Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0050 0632, īpašnieks: Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048. Žurnāls Nr. 300003166701, datums 04.01.2012. Lēmuma datums 10.01.2012.
2.3.Zemes gabalu iemērot dabā ir kadastrāli uzmērīti un noteikti šādi apgrūtinājumi – 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu būvlaide – 0.0364 ha, 11020105 ūdensteces (Vinterupīte) aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0.1616 ha, 130803 teritorijas ap īpaši aizsargājamiem kokiem - 0.0689 ha, 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 1.0021 ha, 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 1.0021 ha, 12010201 aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu - 0.0049 ha, 120103 aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0031 ha, 12010101 aizsargjoslu teritorijas gar ūdensvadu – 0.0017 ha.
2.4.Novietojums – atrodas Cēsu pilsētā, individuālās apbūves rajonā, apdzīvotā vietā Glūdaskalns. Atrašanās vieta individuālai apbūvei laba, ainaviski pievilcīga vieta. Uz zemes gabala atrodas īpaši aizsargājami 3 (trīs) koki – egles, kā arī mazdārziņi ar īslaicīgas lietošanas būvēm. 
2.5.Zemes gabala lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601) - 1244 m2, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) – 8571 m2, dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501) – 206 m2.
 
3.      IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1.Izsolē var piedalīties jebkura persona, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. 
3.2.Lai piedalītos izsolē personai līdz 2012.gada 10. aprīlim plkst. 14.00, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 3.stāvā, 303. kabinetā, jāreģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:
3.2.1. juridiskai personai:
3.2.1.1.       komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
3.2.1.2.       apliecināta spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts, vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.3.       izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām personām;
3.2.1.4.      juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
3.2.1.5.      juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
3.2.1.6.      kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
3.2.2.      Fiziskai personai:
3.2.2.1.      pases kopija;
3.2.2.2.      izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
3.2.2.3.      kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.  
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.3.Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4.Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
3.4.1.      nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2.      vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3.      ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
3.4.4.      saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas ierosināšanai.  
 
4.      Izsoles process
 
4.1.Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
4.2.Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3.Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem Komisijas lēmumiem:
4.3.1.      sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
4.3.2.      noteikt, ka izsole nenotiek.
4.4.Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.5.Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, izsoles vadītājs piedāvā šim dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
4.7.Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
4.8.Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē. 
4.9.Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.10.  Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
4.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.12.  Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, to Komisija (ja tai zināms) vai kāds no dalībniekiem paziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.
4.13.  Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.14.  Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.15.  Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
4.16.  Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo  nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.17.  Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.18.  Pēc Komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.19.  Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
4.20.  Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
4.21.  Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
4.22.  Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
4.23.  Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.24.   Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.25.  Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas Komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.26.  Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar Komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc Komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
4.27.  Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība. 
4.28.  Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
 
5.      Samaksas kārtība
5.1.Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu līdz 2012.gada 12.maijam ieskaitot.
5.2. Ja līdz 2012.gada 12.maijam nosolītājs nav samaksājis nosolīto summu, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot Komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis Komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt Komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
5.3.Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
6.      Nenotikusi izsole
6.1.Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1.      noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2.      sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3.      noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
6.1.4.      Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.
 
7.      Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
7.2.Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
8.      Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
 
8.1.Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
8.2.Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos   noteiktie termiņi.
 
Pielikums Nr.2
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS
 
Cēsīs                                                                              2012. gada ‘’’’
 
            Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000031048, juridiskā adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., turpmāk tekstā – PĀRDEVĒJS, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Cēsu novada pašvaldības nolikumu rīkojas domes priekšsēdētājs Gints Šķenders,
, un
, turpmāk tekstā – PIRCĒJS, 
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Cēsu novada domes 2012.gada lēmumu Nr. „Par nekustamā īpašuma Egļu iela16, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. _, punkts _) un 2012.gada ‘’’’_ lēmumu Nr. ”Par nekustamā īpašuma Egļu ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” (prot. Nr. _, punkts _), 
 noslēdz šo Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:
 1. Līguma priekšmets
 
1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā nekustamo īpašumu Egļu ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra numurs 4201 006 0007, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 10021 kv.m. platībā, kadastra apzīmējums 4201 006 0006, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
1.2.Nekustamais īpašums Egļu iela 16, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 006 0007, reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā nodalījuma Nr. 1000 0050 0632, lēmuma datums 10.01.2012.
1.3.Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi - 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu būvlaide – 0.0364 ha, 11020105 ūdensteces (Vinterupīte) aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0.1616 ha, 130803 teritorijas ap īpaši aizsargājamiem kokiem - 0.0689 ha, 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas dabas parka zonas teritorija – 1.0021 ha, 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 1.0021 ha, 12010201 aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu – 0.0049 ha, 120103 aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0031 ha, 12010101 aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu - 0.0017 ha.
1.4.Uz zemes gabala atrodas ģimenes dārzi ar īslaicīgas lietošanas būvju apbūvi, zemes nomas līguma termiņi ir beigušies. PĀRDEVĒJS apliecina, ka  Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar  zemes nomas līgumiem par sakņu dārzu izmantošanu.
1.5.PĀRDEVĒJS garantē, ka Nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām, izņemot tām, kas minētas Līgumā, un par to nav tiesas strīdu.
1.6.Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms Nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir zināmas Nekustamā īpašuma robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.
1.7.Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi.   
 
2.      Pirkuma maksa
 
2.1.Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2012.gada ‘’’’_ protokolu Nr. un Cēsu novada domes 2012.gada ‘’’’ lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu’’ (prot. Nr. , punkts ), un, līdzējiem savstarpēji vienojoties, nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir Ls ().
2.2.Līdzēji Nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to otrai pusei.
2.3.Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma maksu. 
 
3.      Līdzēju tiesības un pienākumi
 
3.1.PIRCĒJS apņemas, lietojot un apsaimniekojot Nekustamo īpašumu, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un pašvaldības saistošos noteikumus, kā arī dokumentus, kas attiecas uz Nekustamā īpašuma lietošanu un apsaimniekošanu.
3.2.PIRCĒJS par saviem līdzekļiem sakārto sakņu dārzu teritoriju un nojauc īslaicīgās lietošanas būves.
3.3.No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus Nekustamajam īpašumam piekrītošos nodokļus un nodevas.
3.4. PĀRDEVĒJS apņemas parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu reģistrēšanu Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.
 
4. Nobeiguma noteikumi
 
4.1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā.
4.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
4.3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, līdzējiem savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4.4.Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, līdzēji risina pārrunu ceļā. Ja līdzēji savstarpēji nevar vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs.
4.5.Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
 
PĀRDEVĒJS                                                                         PIRCĒJS
_                                                               
 
 
 
 
  


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 60
Par dzīvojamās telpas Nr.1 un Nr.2 Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņā pagarinājumu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumu Nr.462 „Par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu” (prot.Nr. 13, 19.p.) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.02.2012. atzinumu (prot.Nr. 2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Grozīt 09.04.2008. Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.50 3.1. punktu, un izteikt to šādā redakcijā: „Līgums tiek noslēgts un dzīvojamās telpas Īrniekam lietošanā – īrē tiek nodotas līdz 2013.gada 28.februārim.
2.      Grozīt 29.03.2010. Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.2-7-50/2010 3.1. punktu, un izteikt to šādā redakcijā: „Līgums tiek noslēgts un dzīvojamās telpas Īrniekam lietošanā – īrē tiek nodotas līdz 2013.gada 28.februārim.
3.      Noteikt, ka Īrniekam ne vēlāk kā līdz 15.03.2012. jānoslēdz līgumi par pakalpojumu saņemšanu sadzīves atkritumu izvešanai, šķidro atkritumu izvešanai, elektroenerģijas piegādei dzīvojamās telpās un koplietošanas telpās. Maksa par pakalpojumiem veicama saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja piestādītiem rēķiniem, tajos norādītajos termiņos.
4.      Cēsu novada pašvaldība un Īrnieks patur tiesības jebkurā laikā izbeigt īres līgumu vienpusējā kārtā rakstveidā brīdinot par to otru pusi vismaz 3 (trīs) mēnešus iepriekš.
5.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošus grozījumus īres līgumos.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 61
Par dzīvojamās telpas Nr.3  Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņa pagarinājumu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
           
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumu Nr.462 „Par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu” (prot.Nr. 13, 19.p.) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.02.2012. atzinumu (prot.Nr. 2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Grozīt 29.03.2010. Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr. 2-7-51/2010 3.1. punktu, un izteikt to šādā redakcijā: „Līgums tiek noslēgts un dzīvojamās telpas Īrniekam lietošanā – īrē tiek nodotas līdz 2013.gada 28.februārim.
2.      Noteikt, ka Īrniekam ne vēlāk kā līdz 15.03.2012. jānoslēdz līgumi par pakalpojumu saņemšanu sadzīves atkritumu izvešanai, šķidro atkritumu izvešanai, elektroenerģijas piegādei dzīvojamās telpās un koplietošanas telpās. Maksa par pakalpojumiem veicama saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja piestādītiem rēķiniem, tajos norādītajos termiņos.
3.      Cēsu novada pašvaldība un Īrnieks patur tiesības jebkurā laikā izbeigt īres līgumu vienpusējā kārtā rakstveidā brīdinot par to otru pusi vismaz 3 (trīs) mēnešus iepriekš.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošus grozījumus īres līgumā.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 62
Par dzīvojamās telpas Nr.4  Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, īres termiņā pagarinājumu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
           
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumu Nr.462 „Par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu” (prot.Nr. 13, 19.p.) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.02.2012. atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Grozīt 09.04.2008. Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.49 3.1. punktu, un izteikt to šādā redakcijā: „Līgums tiek noslēgts un dzīvojamās telpas Īrniekam lietošanā – īrē tiek nodotas līdz 2013.gada 28.februārim.
 2. Noteikt, ka Īrniekam ne vēlāk kā līdz 15.03.2012. jānoslēdz līgumi par pakalpojumu saņemšanu sadzīves atkritumu izvešanai, šķidro atkritumu izvešanai, elektroenerģijas piegādei dzīvojamās telpās un koplietošanas telpās. Maksa par pakalpojumiem veicama saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja piestādītiem rēķiniem, tajos norādītajos termiņos.
 3. Cēsu novada pašvaldība un Īrnieks patur tiesības jebkurā laikā izbeigt īres līgumu vienpusējā kārtā rakstveidā brīdinot par to otru pusi vismaz 3 (trīs) mēnešus iepriekš.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot atbilstošus grozījumus īres līgumā.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 63
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Vidus Betes” Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot SIA „METRUM” zemes ierīkotājas V. V. (sertifikāts sērija BA Nr.152) Nr.AA000000003) izstrādāto zemes ierīcības projektu un nekustamā īpašuma īpašnieka  SIA „ALL4BUILD”  iesniegumu (reģistrētu Vaives pagasta pārvaldē 20.01.2012 ar Nr.01-05.1/13) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15. panta 13.punktu, Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu un 17. panta otro daļu,  Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9. punkta 9.8. apakšpunktu un 31. punktu, Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11. „Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3. punkta 3.2. un 3.10 apakšpunktu prasībām, saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 31.01.2012. priekšlikumu (prot. Nr.2), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.02.2012. atzinumu (prot.Nr. 2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam "Vidus Betes", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra Nr. 4290 005 0002.
2.      Zemes vienībai (projektā Nr.1.) saglabāt nosaukumu un adresi „Vidus Betes” Vaives pag. Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 0,8 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības  zeme (0101).
3.      Zemes vienībai (projektā Nr.2.) piešķirt nosaukumu „Jaunbetes” Vaives pag. Cēsu nov.
3.1. Zemes gabala platība 21,2 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības  zeme (0101);
3.3 Veicot zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu LKS 92 koordinātu sistēmā jāprecizē vai ģeodēziskais punkts, kas atrodas uz autoceļa V295 tuvu zemes gabala robežas ir iekļaujams zemes vienības apgrūtinājumos.
4.      Zemes vienībai (projektā Nr.3.) piešķirt nosaukumu „Meža Betes” Vaives pag. Cēsu nov.
4.1. Zemes gabala platība 16,1 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
4.2. Zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecības  zeme (0201).
5.   Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
6.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 64
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam „Meža Līdumnieki” Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu un 17. panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmās daļas 1.punktu un 20.panta pirmās daļas 1.punktu, 10.01.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 50 „Vietvārdu informācijas noteikumi” 24.panta otro punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 07.02.2012. priekšlikumu (prot. Nr.5), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.02.2012. atzinumu (prot.Nr. 2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Piekrist no nekustamā īpašuma „Meža Līdumnieki”, Vaives pag., Cēsu nov.,
            ar kadastra apzīmējumu 4290 009 0107, atdalītajam zemes gabalam ar kadastra   apzīmējumu 4290 009 0110 piešķirt nosaukumu „Jaunmeža Līdumnieki”, Vaives pag., Cēsu nov.:
                  1.1 Zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecības  zeme (0201).
2.      Īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4290 009 0107 atstāt nosaukumu ”Meža Līdumnieki”, Vaives pag., Cēsu nov.:
2.1. Zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecības  zeme (0201).
3.      Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 65
Par zemes ierīcības projekta Uzvaras bulvāris 5, Dzintara iela 2C, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
Ziņo: J.  Rozenbergs  Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot SIA “LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS” sertificētas zemes ierīkotājs I.D. (sertifikāta Nr.AA000000033) 07.02.2012., reģ. Nr. 3/563 iesniegto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31. punktu, Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. Saistošiem noteikumiem Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 07.02.2012. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.6), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 09.02.2012. sēdes atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Uzvaras bulvāris 5, Dzintara iela 2C, Cēsīs, Cēsu, novads.
 2. Zemes vienībai (projektā Nr. 1) saglabāt adresi un ēkai, kadastra apzīmējums Nr. 4201005 1201 002, piešķirt adresi Dzintara iela 2C, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 1742 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve (0801).
 1.  Zemes vienībai (projektā Nr.2) un ūdenstornim ar kadastra apzīmējumu Nr. 4201 005 1201 001 saglabāt adresi Uzvaras bulvāris 5, Cēsis, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 785 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (1201).
     4. Būvei (transformatoram) ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1201 003 saglabāt adresi Uzvaras bulvāris 5A, Cēsis, Cēsu nov.
      5. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai (vadītājs J. Rozenbergs).
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 66
Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2012.gada 01.jūnija līdz 2012.gada 31.augustam
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās darbinieku tiesības izmantot ikgadējo atvaļinājumu un  racionāli izmantotu pašvaldības finanšu līdzekļus un pamatojoties uz  likuma  „Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 6 punktu, 15. panta 4.punktu, Darba likuma 149.pantu un Izglītības likuma 52.panta 2.punktu un saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.02.2012. atzinumu (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.02.2012. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Noteikt šādu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2012.gada 01.jūnija līdz 2012.gada 31.augustam:
 
1.1.       Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē:
          no 01.06.2012. līdz 30.06.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 3 grupās;
          no 01.07.2012. līdz 26.07.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 2 grupās;
          no 27.07.2012. līdz 25.08.2012. iestāde slēgta;
         no 26.08.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 4 grupās.
 
1.2.        Cēsu 2.pamatskolā:
no 02.07.2012. līdz 31.08.2012. pirmsskolas izglītības  grupas slēgtas.
 
1.3.       Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē:
no 01.06.2012. līdz 20.06.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 6 grupās;
no 21.06.2012. līdz 29.07.2012.iestāde slēgta;
no 30.07.2012. līdz 19.08.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 6 grupās;
no 20.08.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 11 grupās.
 
1.4.       Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē:
no 01.06.2012. līdz 20.06.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 5 grupās;
no 21.06.2012. līdz 29.07.2012. iestāde slēgta;
no 30.07.2012. līdz 19.08.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 4 grupās;
no 20.08.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 8 grupās.
 
1.5.       Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē:
no 01.06.2012. līdz 30.06.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 7 grupās;
no 01.07.2012. līdz 26.07.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 6 grupās;
no 27.07.2012.līdz 25.08.2012. iestāde slēgta;
no 26.08.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 11 grupās.
 
1.6.       Cēsu speciālajā pirmsskolas izglītības iestāde:
no 02.07.2012. līdz  31.08.2012.  iestāde slēgta.
 
1.7.       Līvu pamatskolā no 01.06.2012.līdz 31.08.2012.pirmsskolas izglītības programmu īsteno  1 grupā.
 
1.8.       Rāmuļu pamatskolā  no 01.06.2012.līdz 01.07.2012. un no 30.07.2012.līdz 31.08.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 1 grupā;
no 02.07.2012. līdz 27.07.2012. iestāde slēgta.
 
2.      Vecākiem, kuri no 01.06.2012. līdz 31.08.2012. vēlas, lai viņu bērni pirmsskolas izglītības programmu apgūtu citā pirmsskolas izglītības iestādē, par bērna izglītošanu un aprūpi slēdzams divpusējs līgums saskaņā ar pielikumu.
3.      Uzdot Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), Cēsu 2.pamatskolai (direktors O.Bicāns), Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja S.Lejiete), Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Rozenberga), Rāmuļu pamatskolai (direktore I.Brammane), Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova), Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Kazaka), Cēsu speciālai pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja A.Pāže) nodrošināt lēmuma izpildi.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina).
 
 
 
 
 
 
Pielikums
Līgums Nr. _
Par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē,
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu
 
Cēsīs,                                                                                   201. gada _
 
_pirmsskolas izglītības iestāde, reģistrācijas Nr. , adrese: , LV-, tās vadītājas _ personā, kura darbojas saskaņā ar pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu, turpmāk tekstā saukta - PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS,
 un    /vecāka vārds uzvārds/
turpmāk tekstā saukta PERSONA, deklarētās dzīvesvietas adrese: , turpmāk līgumā – LĪDZĒJI, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
 
1.      Līguma priekšmets
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nodrošina bērna /vārds, uzvārds/, personas kods _, deklarētās dzīvesvietas adrese: (turpmāk tekstā - BĒRNS), izglītošanu un aprūpi periodā no ..201. līdz ..201 vai dalītā periodā no ..201_. līdz ..201, no ..201... līdz ..201, veicinot BĒRNA vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot BĒRNA attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes (turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS)
 
2.      LĪDZĒJU pienākumi un tiesības
2.1.       PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nodrošina BĒRNA izglītošanu un aprūpi atbilstoši PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA nolikumam, iekšējās kārtības noteikumiem, ar kuriem PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS iepazīstina PERSONU pirms Līguma noslēgšanas, un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.2.      PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nodrošina BĒRNAM pakalpojumu, ja PERSONA ir nokārtojusi visas finansiālās saistības par pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma saņemšanu Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.
2.3.      PERSONAI ir tiesības īstenot PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA nolikumā, iekšējās kārtības noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās tiesības BĒRNA izglītošanas nodrošināšanā.
2.4.      PERSONAI ir pienākums:
2.4.1.     veikt priekšapmaksu par PAKALPOJUMU 50% apmērā ;
2.4.2.     sadarboties ar PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU, ar pedagogiem un citām mācību procesā iesaistītām personām;
2.4.3.     ievērot PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA iekšējās kārtības noteikumus;
2.4.4.     ievērot bērnu, pedagogu un citu personu likumiskās tiesības un intereses;
2.4.5.     informēt PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU par BĒRNA veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt nozīme mācību un aprūpes procesā.
2.5.      Gadījumi, kad PERSONA nenodrošina BĒRNAM PAKALPOJUMA saņemšanu pie PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA, tiek izskatīti par attaisnotiem  saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 12.11.2009.gada lēmuma Nr.370 „ Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās ”   2.3.1.un  2.3.2, un  2.4.punktu
 
 
3.      Norēķinu kārtība un termiņi
3.1.      Maksa par PAKALPOJUMU tiek aprēķināta, pamatojoties uz Cēsu novada domes lēmumu, kas nosaka samaksas apmēru par viena bērna uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē par vienu dienu.
3.2.      PERSONA par PAKALPOJUMU veic priekšapmaksu 50 % apmērā vienu mēnesi pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības izsniegto rēķinu, rēķinā norādītajā termiņā un kārtībā.
3.3.      Ja maksa par PAKALPOJUMU netiek veikta līdz Līguma 3.2.punktā noteiktajam termiņam, PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir tiesīgs PERSONAI atteikt turpmāk sniegt PAKALPOJUMU.
3.4.      Neattaisnotu kavējumu gadījumā, tas ir jebkurā gadījumā, kas nav noteikts Līguma 2.5.punktā, veiktā maksa par BĒRNA uzturēšanos pie PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA netiek atmaksāta PERSONAI.        
 
4.            Līguma darbības termiņš
4.1.      Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.
4.2.      Līguma laušana pieļaujama LĪDZĒJIEM savstarpēji vienojoties.
4.3.      PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM vai IESTĀDEI ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu:
4.3.1.      ja PERSONA nepilda Līguma 3.2.punkta nosacījumus;
4.3.2.      Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 
5.            Strīdu izšķiršanas kārtība
5.1.      Visus strīdus, kas rodas starp LĪDZĒJIEM Līguma darbības laikā, LĪDZĒJI izšķir pārrunu ceļā. Ja LĪDZĒJI nespēj panākt vienošanos, strīdus izšķir tiesa atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
5.2.      Attiecībās un prasījumos, kas starp LĪDZĒJIEM var rasties Līguma izpildes gaitā, bet kas Līgumā nav atrunāti, LĪDZĒJI rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem, kas nosaka šādas attiecības vai pieprasījumus.   
                                   
6.            Citi noteikumi
6.1.      Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas LĪDZĒJI.
6.2.      LĪDZĒJI piekrīt, ja kādam no LĪDZĒJIEM Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret otru LĪDZĒJU, tad LĪDZĒJS - kreditors būs tiesīgs bez saskaņošanas ar debitoru veikt LĪDZĒJA debitora personas datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai jebkurai parādu piedziņas firmai).
6.3.      Parakstot Līgumu, PERSONA apliecina, ka Līguma nosacījumi PERSONAI ir saprotami un pieņemami un ka PERSONA ir iepazīstināta ar PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA nolikumu un iekšējās kārtības noteikumiem.
6.4.      Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, viens Līguma eksemplārs glabājas pie PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA, viens - pie PERSONAS. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.    
                       
7.            Līdzēju rekvizīti
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS
 
Adrese:
 
Reģistrācijas Nr.
 
Tālruņa numurs:
 
Paraksts
 
PERSONA
 
Adrese
 
Tālrunis:
 
Paraksts:
 
 
 
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 67
Par  projekta "WelcomeToFriendship" pieteikuma  iesniegšanu programmas "Jaunatne darbībā" nacionālajā  aģentūrā un priekšfinansējuma nodrošināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Ievērojot Eiropas Savienības Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūrā „Jaunatne darbībā” nacionālajā aģentūrā izsludināto projektu atlases konkursu jauniešu apmaiņai sadarbības veicināšanai starp Eiropas Savienības kaimiņvalstīm, ir sagatavots projekts  "WelcomeToFriendship". Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.p   un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.02.2012. atzinumam (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.02.2012. atzinumam (prot.Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.ZERNE)  uz  2012.gada 1.maiju paredzēt Cēsu Pieaugušo izglītības centra budžetā projekta priekšfinansējumu 20 % jeb EUR 2190.8 apmērā  (projekta kopējās izmaksas EUR 10954).
 2. Cēsu Pieaugušo izglītības centra direktorei D. Rubenei nodrošināt kvalitatīvu projekta īstenošanu un priekšfinansējuma atmaksu pašvaldības budžetā 10 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 68
Par Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13. punktu, Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu, 17. panta otro un ceturto daļu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.02.2012. atzinumu (prot. Nr. 3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.            Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” saskaņā ar pielikumu.
2.            Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktors J.Markovs).
 
Pielikums
Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr.5
„Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”  
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13. punktu un Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17.panta otro un ceturto daļu  
Izdarīt Cēsu novada domes 30.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” šādus grozījumus:
1. Izteikt pielikuma 1.1. punktu šādā redakcijā:
‘’1.1. Ieejas maksa:
1.1.1. Pils kompleksā pieaugušajiem 3.00
1.1.2. Pils kompleksā skolēniem, studentiem, pensionāriem 1.50
1.1.3. Pils kompleksā ģimenēm (2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 16 gadu vecumam) 6.00
1.1.4. Pils kompleksā pieaugušo grupai, lielākai par 10 personām maksas atvieglojumi 10% apmērā
1.1.5. Muzejā pieaugušajiem 2.00
1.1.6. Muzejā skolēniem, studentiem, pensionāriem 1.00
1.1.7. Pieaugušajiem uz pilsdrupām un pils dārzu 2.00
1.1.8. Skolēniem, studentiem, pensionāriem uz pilsdrupām un pils dārzu 1.00
1.1.9. Ģimenēm (2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 16 gadu vecumam) uz pilsdrupām un pils dārzu 4.00
1.1.10. Lademahera torņa apmeklējums pieaugušajiem 1.00
1.1.11. Lademahera torņa apmeklējums skolēniem, studentiem, pensionāriem 0.50
1.1.12. Atklātajā muzeja krājumā pieaugušajiem 1.20
1.1.13. Atklātajā muzeja krājumā skolēniem, studentiem, pensionāriem 0.70
1.1.14. Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu, demonstrējumu, atrakciju apmeklējumiem pieaugušajiem 1.50
1.1.15. Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu, demonstrējumu, atrakciju apmeklējumiem skolēniem, studentiem, pensionāriem 1.00
1.1.16. Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu, demonstrējumu, atrakciju apmeklējumiem pirmsskolas vecuma bērniem 0.50
1.1.17. Koncertā pieaugušajiem* 2.00 līdz 10.00
1.1.18. Koncertā skolēniem, studentiem, pensionāriem* 0.50 līdz 5.00
1.1.19. Izklaides pasākumā pieaugušajiem* 2.00 līdz 10.00
1.1.20. Izklaides pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem* 0.50 līdz 7.00
1.1.21. Izglītojošā pasākumā pieaugušajiem* 1.00 līdz 7.00
1.1.22. Izglītojošā pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem* 0.50 līdz 5.00
1.1.23. Bērnu pasākumā pieaugušajiem* 1.00 līdz 5.00
1.1.24. Bērnu pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem* 0.50 līdz 2.00
1.1.25. Uz pašdarbības kolektīvu koncertiem pieaugušajiem 1.00
1.1.26. Uz pašdarbības kolektīvu koncertiem skolēniem, studentiem, pensionāriem 0.70
1.1.27. Izstādē pieaugušajiem Pils kompleksā* 0.50 līdz 5.00
1.1.28. Izstādē skolēniem, studentiem, pensionāriem Pils kompleksā* 0.50 līdz 3.00
1.1.29. Izstādē pieaugušajiem Izstāžu namā 1.00
1.1.30. Izstādē skolēniem, studentiem, pensionāriem Izstāžu namā 0.50
1.1.31. Citos gadījumos (valsts svētkos, Aģentūras un/vai sadarbības partneru organizētajās akcijās, u.c. Aģentūras organizētajos pasākumos) pieaugušajiem 1.00
1.1.32. Citos gadījumos (valsts svētkos, Aģentūras un/vai sadarbības partneru organizētajās akcijās, u.c. Aģentūras organizētajos pasākumos) skolēniem, studentiem, pensionāriem 0.50
*katram konkrētam pasākumam/izstādei biļetes cenu nosaka Aģentūras direktors, pamatojoties uz nepieciešamo finanšu ieguldījumu pasākuma/izstādes organizēšanā (t.i., mākslinieku honorāri, tehniskā aprīkojuma īre un apkalpošana, pasākuma vietas nodrošināšana, apkalpojošā personāla izmaksas, apsardze) pret plānotajiem minimālajiem ieņēmumiem par pasākumu/izstādi.’'
 
2. Papildināt pielikumu ar 1.3.23. punktu šādā redakcijā:
1.3.23. Ekskursija Cēsu Izstāžu namā 1h latviešu valodā Ls 5.00
3. Izteikt pielikuma 1.5. punktu šādā redakcijā:          
„1.5. Nomas maksa Gaujas ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā     
1.5.1. Pasākuma laiks (1h)                                                                               Ls 25.00”
 
4. Izteikt pielikuma 1.6. punktu šādā redakcijā:          
„1.6. Nomas maksa Pils dārzā:
1.6.1. Pasākums (1h) bez telts īres                                                                   Ls 60.00
1.6.2. Katra nākamā h                                                                                     Ls 30.00
1.6.3. Pasākums (1h) ar telts īri                                                                                    Ls 70.00
1.6.4. Katra nākamā h                                                                                     Ls 35.00
1.6.5. Ugunskura vieta                                                                                                 Ls 2.00
1.6.6. Ķegļu spēle Pils dārzā (1h)                                                                    Ls 2.00
1.6.7. Kāzu foto pils dārzā 1h (bez viesiem)                                                   Ls 15.00
1.6.8. Kāzu foto pils dārzā 1h (ar viesiem)                                                      Ls 20.00”
 
5. Izteikt pielikuma 1.9. punktu šādā redakcijā:          
„1.9. Nomas maksa Maija parkā:
1.9.1. Pasākums laiks 1h                                                                                 Ls 50.00
1.9.2. Katra nākamā h                                                                                     Ls 25.00”
 
6. Izteikt pielikuma 1.11. punktu šādā redakcijā:        
„1.11. Nomas maksu par citu Aģentūras valdījumā esošo telpu iznomāšanu:
1.11.1. Telpām (ar platību līdz 40m2)                                                              Ls 10.00/h
1.11.2. Telpām (lielākām par 40m2)                                                                Ls 20.00/h”
 
7. Izteikt pielikuma 1.20. punktu šādā redakcijā:
„1.20. Nomas maksa par Semināru centra izmantošanu Cēsu Jaunajā pilī:
            1.20.1. Konferenču zāle (83,4 m2)                                          Ls 100.00/dienā (9.00-17.00)
                                                                                                            vai Ls/h 20.00
            1.20.2. Telpa nodarbībām (23,5m2)                                                    Ls 50.00/dienā (9.00-17.00)
                                                                                                            vai Ls/h 10.00
            1.20.3. Halle (31,7m2)                                                                        Ls/h 10.00
                        1.20.4. Garderobe/ telpa nodarbībām (35,8 m2)                                  Ls/h 10.00
            1.20.5. Telpa nodarbībām (25,6 m2)                                               Ls 50.00/dienā (9.00-17.00)
                                                                                                             vai Ls/h 10.00’’
8. Izteikt pielikuma 1.21. punktu šādā redakcijā:        
„1.21. Par estrādes (pelēku metāla saliekamo) krēslu uzstādīšanu:
1.21.1. bez numurēšanas                                                                                 Ls 8.00/100 krēsli
1.21.2. ar numurēšanu                                                                                     Ls 10.00/100 krēsli”
 
9. Papildināt pielikumu ar 1.23. punktu šādā redakcijā:          
 „1.23. Nomas maksa Tūrisma informācijas un pils apmeklētāju centra pagalmam:
1.23.1. Pasākums 1h                                                                                        Ls 35.00
1.23.2. Katra nākamā h                                                                                               Ls 15.00”
 
10. Papildināt pielikumu ar 1.24. punktu šādā redakcijā:        
 „1.24. Nomas maksa Pils Lielais salons:
1.24.1. Pasākums 1h                                                                                        Ls 100.00
1.24.2. Katra nākamā h                                                                                               Ls 50.00
1.24.3. Kāzu ceremonija                                                                                              Ls 150.00
1.24.4. Atļauja fotografēt muzejā                                                                    Ls 1.00
1.24.5. Atļauja filmēt muzejā                                                                          Ls 2.00
1.24.6. Kāzu foto muzeja interjerā (ja ceremonija nenotiek pilī)                                 Ls 10.00”
 
11. Papildināt pielikumu ar 1.25. punktu šādā redakcijā:
„1.25. Nomas maksa Pils bēniņu zālē:
1.25.1. Pasākuma laiks 1h                                                                   Ls 35.00
1.25.2. Katra nākamā h                                                                                   Ls 20.00”
 
12. Papildināt pielikumu ar 1.26. punktu šādā redakcijā:        
„1.26. Drauga karte*                                                                           Ls 4.00
 
* Ieejas maksai Pils kompleksā, atklātā muzeja krājumā, Izstāžu namā Drauga kartes īpašniekam atlaide 50% apmērā, uz Aģentūras organizētajiem pasākumiem biļetes cenu nosaka Aģentūras direktors ar rīkojumu.”
 
13. Izteikt pielikuma 2. punktu šādā redakcijā:
„2. Ieeju bez maksas Pils kompleksā noteikt:
2.1.      Pirmsskolas vecuma bērniem (līdz 6 gadiem ieskaitot);
2.2.      Bāreņiem un internātskolu audzēkņiem;
2.3.      1. un 2. grupas invalīdiem;
2.4.      Valsts un pašvaldību muzeju darbiniekiem;
2.5.      Starptautisko muzeja karšu īpašniekiem;
2.6.      Vienam skolotājam/audzinātājam (uz desmit skolēnu lielu klasi/pirmsskolas vecuma bērnu    
lielu grupu);
2.7.      Žurnālistiem – uzrādot preses karti un aizpildot anketu;
2.8.      Pēc pedagoga iesnieguma Cēsu novada vispārizglītojošo skolu audzēkņiem mācību procesa nodrošināšanai;
2.9.      Muzeja kompleksā pašvaldības (Cēsu novada domes) oficiālajām delegācijām un viesiem;
2.10.        Mākslas savienības biedriem uz izstādēm Izstāžu namā – uzrādot Mākslas savienības kartes;
2.11.        Pēc pedagoga iesnieguma Cēsu novada vispārizglītojošo skolu/arodskolu/profesionālo     skolu audzēkņiem mācību procesa nodrošināšanai uz muzejpedagoģiskām programmām Pils kompleksā un ārpus Pils kompleksa;
2.12.        Citos gadījumos (svētku dienās, dažādās akcijās, Aģentūras organizētajos pasākumos) ieeju bez maksas nosaka Aģentūras direktors ar rīkojumu.”
 
Pielikums
Paskaidrojuma raksts
Cēsu novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Grozījumi Cēsu novada 30.09.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”
 
Pašreizējās situācijas raksturojums
 
 
„Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi apstiprināti ar Cēsu novada domes 30.09.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”
Saistošo noteikumu projekta  nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Spēkā esošo maksas pakalpojumu precizēšana un papildināšana
 
Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Maksas pakalpojumu cenrādī tiek mainītas  (palielinātas/samazinātas/papildinātas) sniegto pakalpojumu izmaksas, kā arī tiek iekļauti jauni maksas pakalpojumi.  Saistošajos noteikumos tiek mainīti - 1.1. punkts (palielinot ieejas maksu Pils kompleksā, sakarā ar muzeja ekspozīcijas atvēršanu), 1.3. punkts (papildinot ar 1.3.23. punktu par ekskursijām Izstāžu namā), 1.5. punkts (mainīta cena nomas maksai Gaujas ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā), 1.6. punkts (mainītas nomas maksas par Pils dārza izmantošanu), 1.9. punkts (mainītas nomas maksas par Maija parka izmantošanu ), 1.11. punkts (tiek noteikta nomas maksa par Aģentūras valdījumā esošo citu telpu izmantošanu), 1.20. punkts (papildināts ar nomas maksas noteikšanu telpu izmantošanai uz visu dienu), 1.21. punkts (mainītas izmaksas par estrādes krēslu uzstādīšanu), 1.23. punkts (noteikta nomas maksa par Tūrisma informācijas un pils apmeklētāju centra pagalma izmantošanu), 1.24. punkts (tiek noteikta nomas maksa Pils Lielā salona izmantošanai), 1.25. punkts (papildināts par nomas maksas noteikšanu Pils bēniņu zālei), 1.26. punkts (papildināts par iespēju iegādāties Drauga kartes), 2. punkts (papildināts ar 2.10., 2.11. apakšpunktiem).
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Ir (paredzams apmeklētāju plūsmas pieaugums, līdz ar to ieņēmumu palielināšanās)
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām  Nav
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie noteikumi sagatavoti
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17.panta otro un ceturto daļu  
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektu Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”, pieejams Vaives pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 5, Cēsīs) un pašvaldības aģentūrā „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 69
Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta  apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada pašvaldības nolikuma 12.punktu, 16.09.2010. Cēsu novada domes lēmumu Nr.525 „Par saskaņojumu Cēsu novada pašvaldības interešu izglītības iestāžu amata vienību klasifikācijas amatu saimēs, amatu līmeņos un tām atbilstošās mēnešalgas grupām”, ievērojot Cēsu Bērnu un jauniešu  centra direktores Dz.Matusēvičas 30.01.2012.iesniegumu Nr.1-12/4, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.02.2012. atzinumam (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.02.2012. atzinumam (protokols Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Ar 01.02.2012. apstiprināt Cēsu Bērnu un jauniešu centra saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktorei Dz.Matusēvičai.
 
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 70
Par Cēsu 2.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību saraksta  apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada pašvaldības nolikuma 12.punktu, 24.11.2005. Cēsu pilsētas domes lēmumu „Noteikumu „Par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību” apstiprināšanu” (protokols Nr.27, 29.punkts), ievērojot Cēsu 2.pamatskolas direktora O.Bicāna priekšlikumus, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.02.2012. atzinumam (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.02.2012. atzinumam (protokols Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Ar 01.02.2012. apstiprināt Cēsu 2.pamatskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 2.pamatskolas direktoram O.Bicānam.
 
 
 
 
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 71
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 72
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 73
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 74
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 75
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 76
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 77
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 78
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 79
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 80
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 81
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 82
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 83
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 84
Par aizņēmumu KPFI projekta„ Saules kolektoru uzstādīšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs ” realizēšanai
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.02.2012. atzinumam (protokols Nr.3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz LVL 116 779.00 (EUR 166 161.55) ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta „ Saules kolektoru uzstādīšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs ” realizācijai (priekšfinansējuma un līdzfinansējuma segšanai).
 2. Aizņēmumu izņemt sākot no 2012.gada marta mēneša pēc pieprasījuma.
 3. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2020.gada 20.jūnijam.
 4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2014.gada jūnijā.
 5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
 6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 85
Par dzīvojamās telpas Leona Paegles ielā 19A-65, Cēsīs, Cēsu novadā, īres līguma noslēgšanu
            Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
 
 
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 86
Par ēku un inženierbūvju demontāžu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā
            Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta pirmo daļu, 3. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, Būvniecības likuma 31. panta pirmo daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu  komitejas 16.02.2012. atzinumu (prot. Nr. 3),  lai veicinātu vides sakārtošanu, Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, NMR Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, nojaukt: nedzīvojamu ēku – sūkņu māja, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 008 un nedzīvojamu ēku – sāls noliktava ar vaļējām krātuvēm, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 010, kā arī veikt nepieciešamās darbības inženierbūvju: artēziskā aka, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 052 un artēziskā aka, kadastra apzīmējums 4201 003 0113 060 darbības likumīgai izbeigšanai (tamponēšana),   Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā.
 2. Pilnvarot SIA „ Cēsu Siltumtīkli”, reģ. Nr. 40003007848, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, īpašnieka vārdā veikt 1. punktā uzskaitīto ēku nojaukšanu.
 3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt nepieciešamās darbības 1.punktā uzskaitīto inženierbūvju darbības likumīgai izbeigšanai (tamponēšana).
 4. Pēc nojaukšanas darbu pabeigšanas Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt grozījumu veikšanu nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 503 0035, sastāvā, no tā dzēšot nojauktās ēkas un inženierbūves.           
      5.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 87
Par amatu, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu
            Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37.pantu (veselības apdrošināšana un apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem), ievērojot amata specifiku un darba pienākumus, Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.02.2012. atzinumu (protokols Nr. 3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.                  Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumu Nr. 637 „Par amatu, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu”.
2.                  Iestādei, iesniedzot apstiprināšanai Cēsu novada domē amatus, kuru ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, jāņem vērā, ka:
2.1.             dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) ir jāpastāv saistībā ar amata pienākumu izpildi, pieņemot, ka amatpersona (darbinieks) ir ievērojusi nepieciešamos piesardzības, darba drošības un aizsardzības pasākumus, kā arī ar savu rīcību nav tieši vai netieši veicinājusi/provocējusi apdraudējuma (riska) iestāšanos;
2.2.            darbiniekam radīti droši darba apstākļi;
2.3.            veicot amata pienākumus amatpersonai (darbiniekam) ir jābūt pakļautam reālam, nevis varbūtējam/teorētiskam, dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam);
2.4.            iestādei ir jārīkojas atbilstoši jau piešķirtajiem finanšu līdzekļiem;
2.5.            iestādei ir dotas tiesības izvēlēties par šajā sarakstā iekļautajām amatpersonām (darbiniekiem) veikt nelaimes gadījuma vai, normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, veselības apdrošināšanu;
2.6.            amatu, kuru ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksts tiek apstiprināts tikai uz attiecīgo budžeta gadu.
3.       Ja veikta amatpersonas (darbinieka) veselības apdrošināšana vai apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums paredz pabalsta izmaksu par to pašu risku, ko sedz apdrošināšana, tad Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktais pabalsts tiek izmaksāts nevis no pašvaldības/iestādes budžeta, bet gan kā apdrošināšanas atlīdzība.
4.      Apstiprināt amatu, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, sarakstu 2012.gadam: 
4.1.Cēsu novada pašvaldības administrācijā:
4.1.1.      Pašvaldības policijas priekšnieks;
4.1.2.      Pašvaldības policijas patruļdienesta vecākais inspektors;
4.1.3.      Pašvaldības policijas patruļdienesta inspektors;
4.1.4.      Dzīvnieku patversmes uzraugs.
4.2.Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”:
4.2.1.      sociālās palīdzības organizatori;
4.2.2.       sociālie darbinieki;
4.2.3.      sociālais rehabilitētājs;
4.2.4.      aprūpētāji – dežuranti nakts patversmē;
4.2.5.      direktora palīgs;
4.2.6.      speciālists dzīvokļu jautājumos;
4.2.7.      vieglā automobiļa vadītājs un darbinieki, kuri tiešo darba pienākumu ietvaros veic vieglā automobiļa vadītāja pienākumus;
4.2.8.      nodaļu vadītāji;
4.2.9.      direktors.
5.      Par lēmuma izpildi atbildīgi iestāžu vadītāji, kuru pakļautībā atrodas lēmumā norādītās amatpersonas.
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 88
Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 27„Par Personāla atlases komisiju”
            Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumu Nr. 604 „ Par Cēsu novada pašvaldības struktūras reorganizāciju”, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.02.2012. atzinumu (prot.Nr. 3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Grozīt ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 27 „ Par Personāla atlases komisiju”  izveidotās komisijas nosaukumu, turpmāk saucot to par Personāla jautājumu komisiju.
2.      Izslēgt no Personāla jautājumu komisijas Administratīvās nodaļas personāla inspektoru  un Administratīvās nodaļas vadītāju.
3.      Iekļaut Personāla jautājumu komisijā Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja vietnieku juridiskajos jautājumos un Administratīvi juridiskās nodaļas juristu- personāla speciālistu.
 
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 89
Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 51 „Par arhīva apstrādes ekspertu komisiju”
            Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumu Nr. 604 „ Par Cēsu novada pašvaldības struktūras reorganizāciju”, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.02.2012. atzinumu (prot.Nr. 3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 51 „Par arhīva apstrādes ekspertu komisiju” šādus grozījumus: 
1.1.Aizstāt vārdus „Administratīvās nodaļas Iedzīvotāju apkalpošanas centra konsultante” ar vārdiem „Administratīvi juridiskās nodaļas Apmeklētāju centra apmeklētāju konsultante” ;
1.2. Aizstāt vārdus „Administratīvās nodaļas vadītāja p.i.” ar vārdiem „ Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas vietniece administratīvajos jautājumos”.
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 90
Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 25 „Par Administratīvo komisiju”
            Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumu Nr. 604 „ Par Cēsu novada pašvaldības struktūras reorganizāciju”, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.02.2012. atzinumu (prot.Nr. 3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 25 „Par administratīvo komisiju” šādus grozījumus:
aizstāt vārdus  „Juridiskās nodaļas juriste” ar vārdiem „Administratīvi juridiskās nodaļas juriste”.
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 91
Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 26„Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”
            Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumu Nr. 604 „ Par Cēsu novada pašvaldības struktūras reorganizāciju”, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.02.2012. atzinumu (prot.Nr. 3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 26 „Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju” šādus grozījumus:
aizstāt vārdus „Juridiskās nodaļas juriste” ar vārdiem „Administratīvi juridiskās nodaļas vietniece juridiskajos jautājumos”.
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 92
Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 24 „Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”
            Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumu Nr. 604 „ Par Cēsu novada pašvaldības struktūras reorganizāciju”, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.02.2012. atzinumu (prot.Nr. 3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 24 „Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju” šādus grozījumus:
1.1.aizstāt vārdus „Juridiskās nodaļas vadītāja” ar vārdiem „Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja”;
1.2.aizstāt vārdus „Juridiskās nodaļas juriste” ar vārdiem „Administratīvi juridiskās nodaļas juriste”.
1.3.Izslēgt no komisijas sastāva I.Grozu, Administratīvās nodaļas vadītājas p.i..
 
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 93
Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 32 „Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju”
            Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumu Nr. 604 „ Par Cēsu novada pašvaldības struktūras reorganizāciju”, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.02.2012. atzinumu (prot.Nr. 3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 32 „Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju” šādus grozījumus:
aizstāt vārdus „Juridiskās nodaļas vadītāja” ar vārdiem „Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja”;
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 94
Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 48 „Par komisiju brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs”
            Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, Cēsu novada domes 28.08.2009. lēmumu Nr. 169 „Par Cēsu novada bāriņtiesas ievēlēšanu”, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.02.2012. atzinumu (prot.Nr. 3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 48 „Par komisiju brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs” šādus grozījumus:
aizstāt vārdus „Vaives pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāja” ar vārdiem „Cēsu novada Bāriņtiesas locekle”.
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 95
Par grozījumiem  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 29 „Par Novērtēšanas komisiju Cēsu novada pašvaldības un tās amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai ”
            Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumu Nr. 604 „ Par Cēsu novada pašvaldības struktūras reorganizāciju”, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.02.2012. atzinumu (prot.Nr. 3), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Rasmanis, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 29 „Par Novērtēšanas komisiju Cēsu novada pašvaldības un tās amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai” šādus grozījumus:
Aizstāt vārdus „Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.” ar vārdiem „Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas vietniece administratīvajos jautājumos”.
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 96
Par grozījumiem Darba samaksas noteikumos
            Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 97
Par amata vienību  izveidošanu
            Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
 


2012.gada 23.februāra Protokols. Nr.4       Lēmuma nr. 98
Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.204 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” (prot.Nr.6, 39.p.), Cēsu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm – par (M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, Ē.Rass, O.Bicāns, A.Raubiško, J.Žagars, M.Malcenieks, G.Bērziņa, G.Šķenders, D.Vasmanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, I.Suija-Markova, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
            Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt dzīvnieku patversmes tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai ziedojumus no B. I. Ls 10 (desmit lati).


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv