Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 18.janvāris   Vārda dienu svin: Antons, Antis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Janvāris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2012. gads
2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 242Par L. S. un A. M. 24.04.2012. sūdzību „Par 2012.gada 26.marta Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” lēmumu Nr. 5-1/1671/20 "Par pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa samazināšanu L.S. ģimenei"
2 243Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījumi Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā"" apstiprināšanu
3 244Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Jurģu ielā 18, Jurģu ielā 20, Ieriķu ielā 6 un Ieriķu ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov.  
4 245Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2509 un  Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 505 0077, nodošanu īpašumā Rīgas Tehniskajai universitātei
5 246Par nekustamā īpašuma Vaives ielā 36, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
6 247Par nekustamā īpašuma Skudru ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
7 248Par nekustamā īpašuma Skudru ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
8 249Par nekustamā īpašuma Dārza iela, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
9 250Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
10 251Par nekustamā īpašuma Glūdas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
11 252Par nekustamā īpašuma Zaķu ielā 2A, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
12 253Par nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
13 254Par nekustamā īpašuma Pētera ielā 27, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
14255Par zemes ierīcības projekta Ziedu ielā 8, Dārza ielā 12 un Dārza ielā, Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu
15 256Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 57, Cēsīs, Cēsu nov.
16 257Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai Cēsīs, Cēsu novadā
17 258Par izmaiņām Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā un grozījumiem Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā”  
18 259Grozījumi  Cēsu novada domes 23.02.2012. lēmumā Nr.66 „ Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2012.gada 01.jūnija līdz 2012.gada 31.augustam”
19 260Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Cēsu novada sportistu dalībai III Latvijas olimpiādē
20 261Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
21 262Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
22 263Grozījumi Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr.224 „Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei”
23 264Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 17 – 23, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
24 265Par nekustamā īpašuma Rīgas iela, Cēsis, Cēsu nov. daļas – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 0120, atsavināšanu un cenas apstiprināšanu
25 266Par projekta „Viss nepieciešamais saulespuķu priekam” iesniegšanu LR Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā projektu konkursā „Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldībās”
26 267Par iepirkuma komisiju
27 268Par ēkas demontāžu Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā
28 269Par projekta pieteikuma “Kaķukroga ēkas apkārtnes labiekārtošana Vaives pagastā, Cēsu novadā” iesniegšanu biedrībā “Cēsu rajona lauku partnerība” un LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē
29 270Par bezmantinieka mantas – dzīvokļa īpašuma Nr. 8, Nākotnes ielā 2, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā pārņemšanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā
30 271Par  Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.11 „Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas”  apstiprināšanu
31 272Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.12„Grozījumi Cēsu novada 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”” apstiprināšanu
32 273Par SIA „MIKOŠ” tiesiskā aizsardzības procesa plāna saskaņošanu
33 274Par SIA „ROZE GV” tiesiskā aizsardzības procesa plāna saskaņošanu
34 275Par galvojuma sniegšanu SIA „VINDA”
35276Par zemes gabala  Rīgas iela, Cēsīs, Cēsu nov.,  daļas nodošanu nomā SIA „Vinetas un Allas Kārumlāde”
36 277Par projekta pieteikuma „Tualetes izbūve slēpošanas  un biatlona  kompleksā „ Priekuļi” iesniegšanu biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” un  LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta  Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē Ziņo: I.Ādamsone,  Attīstības plānošanas nodaļas, projektu un vides speciāliste    
37 278Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības kārtībā Rīgas Tehniskajai Universitātei2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 242
Par L. S. un A. M. 24.04.2012. sūdzību „Par 2012.gada 26.marta Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” lēmumu Nr. 5-1/1671/20 "Par pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa samazināšanu L.S. ģimenei"
Ziņo: A.Mihaļovs, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 15.panta pirmo daļu, 81.pantu, 84.pantu, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 16.05.2012. atzinumu Nr. 4 „Par L. S. un A. M. 24.04.2012. sūdzību „Par 2012.gada 26.marta Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” lēmumu Nr. 5-1/1671/20 "Par pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa samazināšanu L.S. ģimenei”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 11 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atstāt spēkā esošu Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 26.03.2012. lēmumu Nr. 5-1/1671/20 "Par pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa samazināšanu L.S. ģimenei”, savukārt, L. S. un A. M. 24.04.2012. sūdzību „Par 2012.gada 26.marta Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” lēmumu Nr. 5-1/1671/20 "Par pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa samazināšanu L.S. ģimenei" noraidīt kā nepamatotu.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 243
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījumi Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā"" apstiprināšanu
 
 Ziņo: I.Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”  direktore
          Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo, ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu, Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai” 13. un 15. punktu un Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 03.05.2012. atzinumam (protokols Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 11 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
             Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījumi Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” saskaņā ar pielikumu.
 
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
07.06.2012. lēmumu Nr.243
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
 
07.06.2012.                                                                                                                 Nr.10
 
Grozījumi Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 25
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”
 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo, ceturto un piekto daļu,
 likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu
 Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu,
Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550
 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
 izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai” 13. un 15. punktu,
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu
 
 
1.     Izdarīt Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” šādus grozījumus:
1.1.      izteikt 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
         „2.4. Ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas apliecina klienta ienākumus, īpašumus, uzkrājumus, likumīgo apgādnieku esamību, noslēgtos uztura un dāvinājuma līgumus, t.sk. pilngadīgo ģimenes locekļu visu bankas kontu izraksti;”;
1.2.      svītrot 2.6. apakšpunktu;
1.3.      izteikt 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
          „2.8. lokālā apkure jeb siltumapgāde ir tā, kur siltumenerģija tiek nodrošināta mājas vai dzīvokļa iekšienē, t.sk., elektroenerģijas apkure;”; 
1.4.      izteikt 2.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
         „2.10. pašvaldības izmaksājamie sociālās palīdzības pabalsti – no Dienesta budžeta izmaksājamie pabalsti naudas vai mantas formā, kuri tiek piešķirti ģimenes (mājsaimniecības) ienākumu stabilizācijai līdz noteiktam līmenim, ja tā objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus. Tiesības saņemt pabalstu tiek noteiktas, izvērtējot ģimenes (mājsaimniecības) atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem konkrēto pabalstu veidu saņemšanas kritērijiem;”;
1.5.      izteikt 2.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
         ”2.12. vientuļš pensionārs vai persona ar invaliditāti – vienatnē dzīvojošs pensionārs vai persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kam nav likumisko apgādnieku;”;
1.6.      papildināt Saistošos noteikumus ar 2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
         „2.13. risku izvērtēšana - sociālā darbinieka veikts risku izvērtējums katram ģimenes (mājsaimniecības) loceklim, saskaņā ar Ministru Kabineta noteiktajām prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem un Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” attiecīgo dienesta instrukciju.”;
1.7.      izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
         „3. Trūcīgas ģimenes (mājsaimniecības) statusa noteikšana.
         3.1. Trūcīgas ģimenes (mājsaimniecības) statuss tiek noteikts saskaņā ar MK noteikumiem.
         3.2. Izvērtējot ģimenes (mājsaimniecības) ienākumus un materiālo stāvokli     tās atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu, papildus MK noteikumos noteiktajam par īpašumu Cēsu novadā netiek uzskatīts:
         3.2.1. viens nekustamais īpašums, kas atrodas ārpus deklarētās dzīvesvietas un kura kadastrālā vērtība nepārsniedz Ls 3500,00. Ziņas par nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību tiek iegūtas pēc nekustamā īpašuma valsts      kadastra informācijas sistēmā (NEKIP) reģistrētajiem datiem, kas pieejami interneta vietnē www.kadastrs.lv un pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas informatīvajā sistēmā (SOPA);
         3.2.2. viens automobilis, motocikls vai motorollers, automašīnas piekabe, laiva, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim.”;
1.8.   izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
       „7. GMI līmeņa apmērs mēnesī atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajam GMI līmenim, izņemot vientuļas, vienatnē dzīvojošas personas ar 1.grupas invaliditāti un vientuļus, vienatnē dzīvojošus pensijas vecuma pensionārus, kuriem GMI apmērs ir Ls 75,00, un GMI pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī mēneša pēdējā nedēļā, ja izpildīti visi līdzdarbības pienākumi.”;
1.9. izteikt 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
         „11.1.dzīvokļa pabalsts ģimenei (mājsaimniecībai), kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu apkuri jeb siltumpiegādi”;
1.10.izteikt 12. punktu un 13. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
         „12. Dzīvokļa pabalsts ģimenei (mājsaimniecībai), kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu apkuri jeb siltumpiegādi.
         12.1. Šis pabalsts tiek piešķirts ģimenei (mājsaimniecībai), ja tai nepieder īpašums, izņemot MK noteikumos un šo saistošo noteikumu 3. punktā noteikto, tā nav sociālā dzīvokļa īrnieks, un tās rīcībā pēc īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas aprēķināta, ievērojot pašvaldības apstiprinātos normatīvus, nomaksas paliek summa, kas ir mazāka par šajos saistošajos noteikumos noteikto nepieciešamā garantētā ienākuma līmeni.
         12.2. Dzīvokļa pabalstu ir tiesības pieprasīt personai, kura ir dzīvokļa īpašnieks (tiesiskais valdītājs) vai īrnieks, ar kuru noslēgts rakstveida dzīvojamās telpas īres līgums, vai dzīvokļa īpašnieka pirmās pakāpes radinieks;
         12.3 Dzīvokļa pabalsts personai/ģimenei, kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu siltumpiegādi, tiek aprēķināts pēc formulas:
         S = [(P+K) – I ] x 6 mēneši, kur:
         S – aprēķinātā pabalsta summa, kas nevar pārsniegt Ls 300,00;
         P – nepieciešamais garantētais ienākums, kuram jāpaliek personas rīcībā pēc dzīvokļa īres                        un komunālo pakalpojumu apmaksas;
         K – normatīvās īres maksas un maksas par pakalpojumiem summa;
         I – ģimenes (mājsaimniecības) kopējie ienākumi.
         12.4. Nepieciešamais garantētais ienākums ir:
         12.4.1. pirmajam ģimenes loceklim – 40% no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās                minimālās algas valstī;
         12.4.2. katram nākamajam ģimenes loceklim - valstī noteiktā garantētā ienākuma līmeņa                   apmērā.
         12.5. Piešķirtais dzīvokļa pabalsts ir vienreizējs apkures sezonas laikā, tas ir netiešs un viena mēneša laikā pēc līdzdarbības pienākumu veikšanas un lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu tiek pārskaitīts dzīvojamās mājas apsaimniekotājam.
         12.6. Dokumentus pabalsta piešķiršanai Dienests pieņem katru gadu no novembra mēneša pirmās apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz marta mēneša pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.
         12.7. Īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem normatīvus dzīvokļiem ar centralizēto apkuri jeb siltumpiegādi pabalsta aprēķināšanai apstiprina Cēsu novada dome līdz kārtējā gada 31.oktobrim.
         13. Dzīvokļa pabalsts personai/ģimenei, kura dzīvo mājā ar lokālu apkuri jeb siltumapgādi:”;
1.11. izteikt 14.1. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:
         „14.1. dzīvokļa pabalsts sociālā dzīvokļa īrniekam tiek piešķirts par katru mēnesi sociālā dzīvokļa īres līguma darbības laikā, un tā apmērs ir:”;
1.12.izteikt 17. un 18. punktu šādā redakcijā:
         „17. Maznodrošinātas ģimenes (mājsaimniecības) statuss Cēsu novada pašvaldībā tiek piešķirts        ģimenēm (mājsaimniecībām), kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes publicēto valstī noteikto iztikas minimumu vienai personai iesnieguma iesniegšanas dienā. Maznodrošinātas ģimenes statuss tiek piešķirts pēc risku izvērtēšanas             un darbspējīgo ģimenes (mājsaimniecības) locekļu iesaistīšanās sociālo prasmju atjaunošanas un saglabāšanas atbalsta grupā.
         18. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Dienests izvērtē un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir uz 6 mēnešiem analoģiski MK noteikumos paredzētajai kārtībai, ievērojot šo saistošo noteikumu 3. punktā noteikto. Par atbilstību maznodrošinātās ģimenes statusam Dienests izsniedz izziņu.”;
1.10.aizstāt 19.2. un 23.2. apakšpunktā vārdu „invalīdiem” ar vārdiem „ar invaliditāti”;
1.11.izteikt 28.1. un 28.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
            „28.1. trūcīgām ģimenēm - Ls 25,00 katram skolēnam;
           28.2. maznodrošinātām ģimenēm - Ls 15,00 katram skolēnam;”;
1.12.papildināt noteikumus ar 33.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
             „33.6. pabalsts medikamentu iegādes izdevumu apmaksai.”;
1.13.izteikt 35. un 36. punktu šādā redakcijā:
            „35. Noteikumu 33.1., 33.2., 33.3., 33.4. un 33.6. apakšpunktā minētos pabalstus piešķir    25% apmērā no izlietotās summas, bet nepārsniedzot Ls 45,00 kalendārā gada laikā             vienai personai.
            36. Lai saņemtu 33. punktā minētos pabalstus, Dienestā jāiesniedz iesniegums,       medicīniskos izdevumus apliecinoši dokumenti un 33.6.apakšpunktā noteiktajam pabalstam-       recepšu kopijas, uz kuru pamata ir veikta medikamentu iegāde.”;
1.14. aizstāt 51. punktā vārdu „invalīds” ar vārdiem „persona ar invaliditāti”;
1.15. svītrot 58. punktu.
 
2.          Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2012.gada 01. jūlijā.
 
Pielikums
Cēsu novada domes
07.06.2012. lēmumam Nr. 243
 
 
Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.10
„Grozījumi Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā””
paskaidrojuma raksts
 
Pašreizējās situācijas raksturojums
 
 
Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) noteikti papildus kritēriji ģimenes/personas īpašuma izvērtēšanai pirms trūcīgas ģimenes/personas statusa piešķiršanas, noteikti kritēriji un kārtība maznodrošinātas ģimenes/personas statusa piešķiršanai un šī statusa noteikšanas kārtība, noteikti pabalsta garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai (turpmāk – GMI pabalsts) izmaksāšanas termiņi, dzīvokļa pabalsta apmērs, izmaksas kārtība un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, noteikti sociālās palīdzības pabalsti, kas Cēsu novadā izmaksājami papildus GMI pabalstam un dzīvokļa pabalstam, personu kategorijas, kam ir tiesības saņemt šos pabalstus un to piešķiršanas kārtība.         
 
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Saskaņā ar Saistošo noteikumu 50. punktu pabalsta pieprasītājs iesniedz Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” (turpmāk – Dienests) vai Vaives pagasta pārvaldē rakstveida vai mutvārdu iesniegumu, norādot vēlamās palīdzības vai pabalsta veidu, iesniedz visu ģimenes (mājsaimniecības) locekļu ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, ja šīs ziņas Dienestam nav pieejamas. Atbilstoši Saistošo noteikumu 2.4. apakšpunkta skaidrojumam termins „ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti” ietver dokumentus, kas apliecina klienta ienākumus, īpašumus, uzkrājumus, likumīgo apgādnieku esamību, noslēgtos uztura un dāvinājuma līgumus. Ievērojot, ka saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 34. panta pirmo daļu pašvaldības sociālais dienests pēc personas un tās ģimenes locekļu ienākumu un citu materiālo resursu izvērtēšanas lemj par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu personai, kas pabalstu pieprasījusi, un personas uzkrājumi, atsevišķi dzīvojošā laulātā vai bērna vecāka materiālais atbalsts, subsīdijas lauksaimniecībai un lauku attīstībai un citi ienākumu veidi (piemēram, atlīdzība par atsevišķiem pakalpojumiem vai ienākumi no saimnieciskās darbības) konstatējami tikai pēc personas bankas kontu izrakstiem, termina „ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti” skaidrojumā lietderīgi ietvert norādi, ka par ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošiem dokumentiem uzskatāmi arī pabalsta pieprasītāja ģimenes locekļu bankas kontu izraksti.
 
Saskaņā ar Saistošo noteikumu 2.6. apakšpunktu termins „klients” definēts kā Cēsu novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējusi persona, kuras deklarētā dzīvesvieta sakrīt ar faktisko dzīvesvietu un kurš tieši vēršas Dienestā pēc sociālās palīdzības. Ievērojot, ka termina definīcija sniegta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1. panta 7. punktā („klients – persona, kas saņem sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību”) un atbilstoši šī paša likuma 9. panta pirmajā daļā noteikts, ka pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, Saistošo noteikumu 2.6. apakšpunkts ir svītrojams.
 
Saistošo noteikumu 11.2. apakšpunktā un 13. punktā norādīts, ka viens no dzīvokļa pabalsta veidiem ir dzīvokļa pabalsts personai/ģimenei, kura dzīvo mājā ar lokālo apkuri. Saskaņā ar Saistošo noteikumu 2.8. apakšpunktu lokālā apkure jeb siltumapgāde ir tā, kur siltumenerģija tiek nodrošināta mājas vai dzīvokļa iekšienē un nav saistīta ar siltuma ražošanu ārpus mājas vai dzīvokļa. Lai precizētu jēdziena apzīmētos siltumapgādes veidus un norādītu, ka lokālās apkures apzīmējums attiecināms uz gadījumiem, kad dzīvojamās telpas apsildīšanai tiek izmantota elektroenerģija, saistošo noteikumu 2.8. apakšpunkts ir precizējams, jēdziena skaidrojumā ietverot norādi par apkuri, kurai tiek izmantota elektroenerģija.
 
Saistošo noteikumu 2.10. apakšpunktā termins „pašvaldības izmaksājamie sociālās palīdzības pabalsti” skaidrots kā no Dienesta budžeta izmaksājamie pabalsti naudas vai mantas formā, kuri tiek piešķirti ģimenes (mājsaimniecības) ienākumu stabilizācijai līdz noteiktam līmenim, ja tā objektīvu apstākļu negūst pietiekamus ienākumus; tiesības saņemt pabalstu tiek noteiktas, veicot ģimenes (mājsaimniecības) ienākumu izvērtēšanu un tās atbilstību konkrēto pabalsta veidu saņēmēju lokam. Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otrajai daļai par sociālo pabalstu tiek uzskatīts arī pabalsts ārkārtas situācijā, un šo pabalstu pašvaldība, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, var piešķirt ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības (pabalsts ārkārtas situācijā noteikts Saistošo noteikumu 15. punktā). Ievērojot iepriekš norādīto normu un to, ka pašvaldības izmaksājamo sociālo pabalstu kritēriji ne vienmēr ietver pabalsta pieprasītāja ienākumu izvērtēšanu un pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanai noteiktais kritērijs ir personas nespēja apmierināt savas pamatvajadzības, precizējams Saistošo noteikumu 2.1. apakšpunktā ietvertais termina skaidrojums, tā otrajā daļā nosakot, ka tiesības saņemt attiecīgos pabalstus tiek noteiktas, izvērtējot ģimenes (mājsaimniecības) atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem konkrēto pabalsta veidu saņemšanas kritērijiem.
 
Saistošo noteikumu 2.12. apakšpunktā, 19.2. apakšpunktā, 23.2. apakšpunktā un 51. punktā lietotais apzīmējums „invalīds” neatbilst Invaliditātes likuma 1.pata 8. punktā noteiktajam terminam, proti, „persona ar invaliditāti – persona, kurai šajā likumā paredzētajā kārtībā ir noteikta invaliditāte”, tāpēc norādītajās normās izdarāmi attiecīgi grozījumi.
 
Ministru kabineta 03.06.20013. noteikumu Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 8. punktā (12.03.2011. redakcijā) noteikts, ka pašvaldības sociālajam dienestam, lai rastu klienta sociālās problēmas risinājumu, jāveic risku izvērtēšana. Risku izvērtēšana dod iespēju noteikt atbilstošus klienta problēmu risinājumu veidus, tāpēc nosacījums par risku izvērtēšanu ietverams Saistošo noteikumu 17. punktā par maznodrošinātas personas statusa piešķiršanu un Saistošie noteikumi papildināmi ar 2.13. apakšpunktu – termina „risku izvērtēšana” skaidrojumu.
 
Ar 2012. gada 01. jūniju stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 299) un saskaņā ar to 19.4. apakšpunktu par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāms pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais kustamais un nekustamais īpašums. Ievērojot, ka līdz MK noteikumu Nr. 299 grozījumu izdarīšanai atbilstoši to 19.3. apakšpunktam par īpašumu šo noteikumu izpratnē atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajiem kritērijiem netika atzīta zeme, mežs un ēkas un saskaņā ar Saistošo noteikumu 3. punktu šis izņēmums tika attiecināts tikai uz nekustamo īpašumu, Saistošajos noteikumos papildus jānoteic, ka par īpašumu netiek uzskatīta arī kustamā manta – noteikti ģimenes rīcībā esošie transporta līdzekļi. Saistošo noteikumu 3. punktā noteikts, ka, izvērtējot ģimenes (mājsaimniecības) ienākumus un materiālo stāvokli tās atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu, papildus MK noteikumos noteiktajam par īpašumu Cēsu novadā netiek uzskatīts zeme un/vai mežs, kas atrodas ārpus deklarētās dzīvesvietas un kuru kopējā kadastrālā vērtība nepārsniedz 2000,00 latu, un viena garāžā viena transportlīdzekļa novietošanai, ja tajā netiek veikta saimnieciskā darbība, tā netiek izīrēta vai iznomāta. Lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos savu sociālo problēmu risināšanā, pilnīgāk izmantojot viņu  pašu resursus, tostarp, viņiem piederošos nekustamos īpašumus, no kuriem var gūt ienākumus, Saistošo noteikumu 3. punktā jānoteic, ka izvērtējot ģimenes (mājsaimniecības) ienākumus un materiālo stāvokli tās atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu, papildus MK noteikumos noteiktajam par īpašumu Cēsu novadā netiek uzskatīts viens nekustamais īpašums, kas atrodas ārpus deklarētās dzīvesvietas un kura kadastrālā vērtība nepārsniedz 3500,00 latu.
 
Saskaņā ar Saistošo noteikumu 12. punktu dzīvokļa pabalstu ģimenei (mājsaimniecībai), kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu apkuri jeb siltumpiegādi, ir tiesīgas saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (mājsaimniecības), savukārt, personām, kuru ienākumi kaut vai nedaudz pārsniedz trūcīgām vai maznodrošinātām personām noteikto ienākumu līmeni, atbilstoši Saistošajiem noteikumiem nav pamata piešķirt dzīvokļa pabalstu un līdz ar to nav iespējas sniegt atbalstu pamatvajadzību nodrošināšanai personām, kam šāda palīdzība faktiski ir nepieciešama. Lai mazinātu sociālo spriedzi un noteiktu elastīgāku dzīvokļa pabalsta piešķiršanas sistēmu, ievērojot ģimenes faktiskos izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu, Saistošajos noteikumos jānoteic, ka dzīvokļa pabalstu ģimenei (mājsaimniecībai), kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu apkuri jeb siltumpiegādi, ir tiesības saņemt ģimenei, kuras rīcībā pēc īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem paliek summa, kas nepārsniedz noteiktu nepieciešamā garantētā ienākuma līmeni, un pabalsta summa aprēķināma kā starpība starp noteikto nepieciešamā garantētā ienākuma līmeni un summu, kas personas rīcībā paliek pēc īres/ apsaimniekošanas maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem nomaksas.
Atbilstoši Saistošo noteikumu 14.1. apakšpunktu dzīvokļa pabalsts sociālā dzīvokļa īrniekiem tiek piešķirts par katru mēnesi, kurā dzīvoklim noteikts sociālā dzīvokļa statuss. Ievērojot, ka atbilstoši likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta pirmajai daļai sociālo dzīvokli nodod lietošanā uz sociālā dzīvokļa īres līguma pamata, personas tiesības lietot sociālo dzīvokli un saņemt dzīvokļa pabalstu sociālā dzīvokļa īrniekam noteic sociālā dzīvokļa īres līgums, tādēļ Saistošajos noteikumos jāparedz, ka tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu sociālā dzīvokļa īrniekam ir sociālā dzīvokļa īres līguma darbības laikā.
 
Saistošo noteikumu 17. punktā ir noteikti trīs atšķirīgi kritēriji (ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli) maznodrošinātas ģimenes/ mājsaimniecības statusa piešķiršanai dažādām sociālajām grupām (darbspējīgā vecumā esošām personām; pensionāriem un personām ar invaliditāti; vientuļiem vienatnē dzīvojoši pensionāriem un vientuļām vienatnē dzīvojošām personām ar invaliditāti). saistošo noteikumu 18. punktā paredzēts, ka atbilstību maznodrošinātas ģimenes statusam izvērtē analoģiski MK noteikumos paredzētajai kārtībai, ievērojot šo saistošo noteikumu 3. punktā noteikto un par atbilstību maznodrošinātas ģimenes statusam izsniedz izziņu. No 01.06.2012. MK noteikumu Nr. 299 10. punktā paredzēts, ka trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, izvērtējot personas ienākumus maznodrošinātas personas statusa piešķiršanai, un veicinātu personu iesaistīšanos un līdzdarbību savu sociālo problēmu risināšanā, Saistošajos noteikumos nosakāms visām sociālajām grupām vienāds ienākumu līmenis kā kritērijs maznodrošinātas ģimenes/mājsaimniecības statusa piešķiršanai, vienlaikus izvērtējot ģimenes iesaistīšanos savas sociālās problēmas risināšanā, un Saistošo noteikumu 18. punktā paredzams visām sociālajām grupām vienāds periods, uz kuru tiek noteikts maznodrošinātas personas statuss.
 
Pēdējo divu gadu laikā paaugstinājušās cenas mācību piederumiem, un ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem (skolēniem) ir palielinājušies izdevumi, lai iegādātos skolai nepieciešamos piederumus, tādēļ ir lietderīgi palielināt pabalstu mācību piederumu iegādei un Saistošo noteikumu 28. punktā noteikt augstāku pabalsta apmēru.
 
No 2012.gada 1.janvāra ir ievērojami sašaurināts to personu loks, kam ir tiesības iegādāties medikamentus par samazinātu cenu, līdz ar to lielai daļai iedzīvotāju palielinās izdevumi par medikamentiem, būtiski pasliktinot viņu materiālo stāvokli un ietekmējot dzīves kvalitāti. Lai uzlabotu trūcīgu un maznodrošinātu personu iespējas iegādāties tām nepieciešamos medikamentus, papildus Saistošo noteikumu 33. punktā noteiktajiem pabalstiem medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai jāparedz pabalsts medikamentu iegādes izdevumu apmaksai un jāizdara atbilstošas izmaiņas Saistošo noteikumu 35. un 36. punktā kas noteic attiecīgās pabalstu grupas piešķiršanas kārtību.        
Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts 1.   Tiek mainīti Saistošajos noteikumos lietoto terminu formulējumi un skaidrojumi, proti:
1.1.   2.4. apakšpunktā ietvertā termina „ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošie dokumenti” skaidrojums tiek paplašināts ar norādi, ka par ienākumu un materiālo stāvokli apliecinošiem dokumentiem tiek uzskatīti arī pilngadīgo ģimenes locekļu visu bankas kontu izraksti;
1.2.   tiek svītrots 2.6. apakšpunkts – termina „klients” skaidrojums;
1.3.   tiek konkretizēts 2.8. apakšpunkts – termins „lokālā apkure jeb siltumapgāde”, norādot, ka tas attiecināms arī uz elektroenerģijas apkuri;
1.4.   termins „pašvaldības izmaksājamie sociālās palīdzības pabalsti” 2.10. apakšpunktā tiek precizēts, norādot, ka tiesības saņemt šos pabalstus tiek noteiktas, izvērtējot ģimenes (mājsaimniecības) atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem konkrēto pabalstu veidu saņemšanas kritērijiem;
1.5.   atbilstoši Invaliditātes likuma 1. panta 8. punkta terminoloģijai apzīmējumi „invalīds” vai „bērns invalīds” 2.12.,19.2. un 23.2. apakšpunktā un 51. punktā tiek aizstāts ar apzīmējumu „persona ar invaliditāti” vai „bērns ar invaliditāti”;
1.6.   Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 2.13. apakšpunktu – Saistošajos noteikumos (17.punktā) lietotā termina „risku izvērtēšana” skaidrojumu.
 
2.         Tiek mainīts pašvaldības noteiktais kritērijs ģimenes/personas mantas izvērtēšanai, piešķirot trūcīgas ģimenes/personas statusu, un tiek noteikts, ka Cēsu novadā par īpašumu netiek uzskatīts viens nekustamais īpašums, kas atrodas ārpus deklarētās dzīvesvietas un kura kadastrālā vērtība nepārsniedz Ls 3500,00, kā arī viens automobilis, motocikls vai motorollers, automašīnas piekabe, laiva, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim.
 
3.         Tiek noteikts, ka Dzīvokļa pabalsts ģimenei (mājsaimniecībai), kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu apkuri jeb siltumpiegādi, var tikt piešķirts ģimenei (mājsaimniecībai), ja tai nepieder īpašums, izņemot MK noteikumos un šo saistošo noteikumu 3. noteikto, tā nav sociālā dzīvokļa īrnieks, un tās rīcībā pēc īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas aprēķināta, ievērojot pašvaldības apstiprinātos normatīvus, nomaksas paliek summa, kas ir mazāka par šajos saistošajos noteikumos noteikto nepieciešamā garantētā ienākuma līmeni. Dzīvokļa pabalsts personai/ģimenei, kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu apkuri jeb siltumpiegādi, tiek aprēķināts pēc formulas:
S = [(P+K) – I ] x 6 mēneši, kur: S – aprēķinātā pabalsta summa, kas nevar pārsniegt Ls 300,00; P – nepieciešamais garantētais ienākums, kuram jāpaliek personas rīcībā pēc dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu apmaksas; K – normatīvās īres maksas un maksas par pakalpojumiem summa (apstiprina Cēsu novada dome līdz katra gada 31.oktobrim); I – ģimenes (mājsaimniecības) kopējie ienākumi. Nepieciešamais garantētais ienākums tiek noteikts: pirmajam ģimenes loceklim – 40% no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās algas valstī; katram nākamajam ģimenes loceklim - valstī noteiktā garantētā ienākuma līmeņa apmērā.
 
4.Tiek noteikts, ka dzīvokļa pabalsts sociālā dzīvokļa īrniekam tiek piešķirts sociālā dzīvokļa īres līguma darbības laikā.
 
5. Tiek mainīti kritēriji maznodrošinātas ģimenes/ mājsaimniecības statusa piešķiršanai, nosakot, ka maznodrošinātas ģimenes statuss Cēsu novada pašvaldībā tiek piešķirts ģimenēm (mājsaimniecībām), kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes publicēto valstī noteikto iztikas minimumu vienai personai iesnieguma iesniegšanas dienā. Maznodrošinātas ģimenes statuss tiek piešķirts pēc risku izvērtēšanas un darbspējīgo ģimenes (mājsaimniecības) locekļu iesaistīšanās sociālo prasmju atjaunošanas un saglabāšanas atbalsta grupā. Tiek noteikts, ka maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss nosakāms uz sešiem mēnešiem.
 
6. Tiek paaugstināts pabalsts skolas piederumu iegādei, nosakot, ka pabalsts trūcīgām ģimenēm ir Ls 25,00 katram skolēnam, maznodrošinātām ģimenēm - Ls 15,00 katram skolēnam.
 
 
7. Tiek papildināts pabalstu klāsts trūcīgām un maznodrošinātām personām medicīnisko izdevumu apmaksai, papildinot ar pabalstu medikamentu iegādes izdevumu apmaksai un izdarītas attiecīgas izmaiņas Saistošo noteikumu normās, kas attiecas uz pabalsta apmēru un dokumentiem, kas iesniedzami, pabalstu pieprasot.
 
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projektā paredzētie Saistošo noteikumu grozījumi neprasīs papildus līdzekļus 2012. gada budžetā plānotajam līdzekļu apjomam sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanai. 
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām  Saistošo noteikumu projektā paredzētais pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai neietekmēs jau esošās administratīvās procedūras un neprasīs papildus administratīvos resursus; iesniegumu pieņemšana šī pabalsta piešķiršanai, iesniedzēja atbilstības izvērtēšana pabalsta saņemšanai noteiktajiem kritērijiem un pabalsta piešķiršana paredzēta kārtībā, kāda noteikta Saistošajos noteikumu XI nodaļā „Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai”.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie noteikumi sagatavoti
 
Sociālo
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešā, ceturtā un piektā daļa;
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”14. panta sestā daļa;
Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai” 15. punkts;
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunkts.
 
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektu Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”, pieejams Vaives pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 5, Cēsīs) un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”.
   


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 244
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu Jurģu ielā 18, Jurģu ielā 20, Ieriķu ielā 6 un Ieriķu ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov.  
Ziņo: Z.Jēkabsone, Attīstības plānošanas nodaļas pilsētas galvenā teritorijas plānotāja
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 11 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders, G.Bērziņa), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Nemainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus šādām zemes vienībām:
 
1.      Jurģu ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0945, platība 2594 m2;
2.      Ieriķu ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0946, platība 1481 m2;
3.      Ieriķu ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0947, platība 1830 m2;
4.      Jurģu ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0902, platība 35656 m2.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 245
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 2509 un  Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 505 0077, nodošanu īpašumā Rīgas Tehniskajai universitātei
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese; Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  pašvaldības īpašumā esošu nekustamo īpašumu:
1.1 Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 2509:
1.1.1. zemes vienību, 0,2745 ha kadastra apz. 4201 005 2509;         
1.1.2. ēku (mācību un ražošanas uzņēmums), kadastra apz. 4201 005 2509 001;
1.1.3. ēku (mācību un ražošanas uzņēmums), kadastra apz. 4201 005 2509 002;
1.1.4. palīgēku (šķūnis – noliktava),   kadastra apz. 4201 005 2509 004.
1.2. Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 505 0077:
1.2.1. palīgēku, kadastra apz. 4201 005 2511 004, turpmāk viss kopā – Īpašums -,  nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas – Rīgas Tehniskās universitātes, reģ. Nr. 3341000709, juridiskā adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, īpašumā.
2. Domes lēmumu nosūtīt Latvijas Republikas Ministru kabinetam saskaņojuma saņemšanai 1.punktā minētā Īpašuma nodošanai bez atlīdzības Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā.
3. Pēc Latvijas Republikas Ministru kabineta saskaņojuma saņemšanas, Īpašumu nodot Rīgas Tehniskajai universitātei ar nodošanas – pieņemšanas aktu, pirms tam Cēsu Profesionālajai vidusskolai  ar nodošanas -  pieņemšanas aktu Īpašumu nodot Cēsu novada pašvaldībai, tajā skaitā, valdījumā nodotā Īpašuma daļu -  uzņemšanai pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē.
4. Pēc Īpašuma pārņemšanas un īpašuma tiesību reģistrācijas zemesgrāmatā, Rīgas Tehniskajai universitātei nodot visas Īpašuma sastāvā esošās telpas bezatlīdzības lietošanā Cēsu Profesionālajai vidusskolai - tās darbības nodrošināšanai, uz laiku līdz tiek realizēts Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmums Nr. 608 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas attīstību”  un kas nav mazāks kā līdz 31.08.2014.
5. Rīgas Tehniskajai universitātei Īpašumu:
5.1. izmantot izglītības funkcijas nodrošināšanai, izveidojot un reģistrējot Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāli, un nodrošinot tās darbību;
5.2. bez atlīdzības nodot Cēsu novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots 5.1. apakšpunktā minētās funkcijas nodrošināšanai.
6. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru A. Mihaļovu Cēsu novada   pašvaldības vārdā parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu Īpašuma pārņemšanai no Cēsu Profesionālās vidusskolas un Īpašuma nodošanai Rīgas Tehniskajai universitātei.
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam  G. Šķenderam.
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 246
Par nekustamā īpašuma Vaives ielā 36, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
 
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, SIA „SĒLIJAS MĒRNIECĪBA”, reģistrācijas Nr. 55403030141, Jēkabpils, Pļaviņu iela 52, LV- 5201, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 21.10.2011. atzinumu Nr. 50 (prot.Nr.10), ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 24.05.2012. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Vaives iela 36, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.1180 ha (1180 m2), kadastra apzīmējums 4201 004 0535, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi – 12050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciematos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem 0.0227 ha, 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0430 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 247
Par nekustamā īpašuma Skudru ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
 
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
        
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, SIA „SĒLIJAS MĒRNIECĪBA”, reģistrācijas Nr. 55403030141, Jēkabpils, Pļaviņu iela 52, LV- 5201, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 21.10.2011. atzinumu Nr. 52 (prot.Nr.10), ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 24.05.2012. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Skudru iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.2181 ha (2181 m2), kadastra apzīmējums 4201 004 0560, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi – 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0180 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 248
Par nekustamā īpašuma Skudru ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
         
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, SIA „SĒLIJAS MĒRNIECĪBA”, reģistrācijas Nr. 55403030141, Jēkabpils, Pļaviņu iela 52,  LV- 5201, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 21.10.2011. atzinumu Nr. 51 (prot.Nr.10), ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 24.05.2012. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Skudru iela 4, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.1787 ha (1787 m2), kadastra apzīmējums 4201 004 0554, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi – 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0321 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 249
Par nekustamā īpašuma Dārza iela, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
 
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daļu, SIA „SĒLIJAS MĒRNIECĪBA”, reģistrācijas Nr. 55403030141, Jēkabpils, Pļaviņu iela 52, LV- 5201, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 03.05.2011. atzinumu Nr.32 (prot.Nr.6), ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 24.05.2012. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Dārza iela, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.2080 ha (2080 m2), kadastra apzīmējums 4201 004 0145, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi - 120301 aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 0.1931 ha, 12050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciematos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0.0230 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 250
Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, SIA „SĒLIJAS MĒRNIECĪBA”, reģistrācijas Nr. 55403030141, Jēkabpils, Pļaviņu iela 52, LV- 5201, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 21.10.2011. atzinumu Nr.53 (prot.Nr.10), ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 24.05.2012. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Vaļņu iela 3A, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.0079 ha (79 m2), kadastra apzīmējums 4201 005 2325, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi – 14010102 arhitektūras un pilsētbūvniecības valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” – 0.0079 ha, 14010202 – arheoloģiskā valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti – 0.0079 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 251
Par nekustamā īpašuma Glūdas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
                                                                                                                                                                                        
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, SIA „SĒLIJAS MĒRNIECĪBA”, reģistrācijas Nr. 55403030141, Jēkabpils, Pļaviņu iela 52, LV- 5201, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 21.10.2011. atzinumu Nr. 54 (prot.Nr.10), ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 24.05.2012. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Glūdas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.0872 ha (872 m2), kadastra apzīmējums 4201 006 0715, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes apbūves zeme (0902).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi – 11020105 ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētā 0.0141 ha, 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0078 ha, 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas neitrālās zonas teritorija – 0.0872 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 252
Par nekustamā īpašuma Zaķu ielā 2A, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
                                                                                                                        
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, SIA „SĒLIJAS MĒRNIECĪBA”, reģistrācijas Nr. 55403030141, Jēkabpils, Pļaviņu iela 52, LV- 5201, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 21.10.2011. atzinumu Nr. 55 (prot.Nr.10), ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 24.05.2012. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Zaķu ielā 2A, Cēsīs, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.0618 ha (618 m2), kadastra apzīmējums 4201 006 1413, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi – 130702 vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijas neitrālās zonas teritorija – 0.0618 ha, 160801 aizsargjoslas teritorija ap kapsētu 0.0618 ha, 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.0404 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 253
Par nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, SIA „SĒLIJAS MĒRNIECĪBA”, reģistrācijas Nr. 55403030141, Jēkabpils, Pļaviņu iela 52, LV- 5201, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 21.10.2011. atzinumu Nr.56 (prot.Nr.10), ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 24.05.2012. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Līgatnes iela 14, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.6175 ha (6175 m2), kadastra apzīmējums 4201 007 0928, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi – 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.2963 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 254
Par nekustamā īpašuma Pētera ielā 27, Cēsīs, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 5.punktu, SIA „SĒLIJAS MĒRNIECĪBA”, reģistrācijas Nr. 55403030141, Jēkabpils, Pļaviņu iela 52, LV- 5201, veikto zemes vienības kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto apvienoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu, kā arī Cēsu pilsētas Zemes komisijas 21.10.2011. atzinumu Nr. 57 (prot.Nr.10), ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 24.05.2012. atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu ar adresi Pētera iela 27, Cēsis, Cēsu nov., kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.6837 ha (6837 m2), kadastra apzīmējums 4201 007 1406, kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
 2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
 3. Zemes vienības apgrūtinājumi - 120302 aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide – 0.2079 ha, 110909 ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0.6837 ha.
 4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 255
Par zemes ierīcības projekta Ziedu ielā 8, Dārza ielā 12 un Dārza ielā, Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu
Ziņo: Z.Jēkabsone, Attīstības plānošanas nodaļas pilsētas galvenā teritorijas plānotāja
 
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 1.,3. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,  ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisija 22.05.2012. atzinumu (prot. Nr.17) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 24.05.2012. atzinumu (protokols Nr.7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības Ziedu ielā 8, kadastra apzīmējums 4201 004 0107 sadalīšanai, robežu pārkārtošanai; Dārza iela 12, kadastra apzīmējums 4201 004 0159 un Dārza iela, kadastra apzīmējums 4201 004 0145 robežu pārkārtošanai.
2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības Ziedu ielā 8, kadastra apzīmējums 4201 004 0107 sadalīšanai, robežu pārkārtošanai; Dārza iela 12, kadastra apzīmējums 4201 004 0159 un Dārza iela, kadastra apzīmējums 4201 004 0145 robežu pārkārtošanai saskaņā ar pielikumu.
     
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
07.06.2012. lēmumam Nr.255
 
DARBA UZDEVUMS
Zemes ierīcības projekta zemes vienības Ziedu ielā 8, kadastra apzīmējums 4201 004 0107 sadalīšanai, robežu pārkārtošanai; Dārza iela 12, kadastra apzīmējums 4201 004 0159 un Dārza iela, kadastra apzīmējums 4201 004 0145 robežu pārkārtošanai.
 
1.Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums:
 Zemes ierīcības likums, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumi Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likums “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 13. punktu, Cēsu novada 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”.
2.Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:
Zemes ierīcības projekts izstrādājams zemes vienības Ziedu ielā 8, kadastra apzīmējums 4201 004 0107 sadalīšanai atdalot apmēram 5500 kv.m. lielu, neapbūvētu zemes gabalu ar piekļūšanu no Ziedu ielas un Dārza ielas, atdalīto zemes gabalu pievienojot zemes vienībai Dārza iela 12. Zemes vienības Ziedu ielā 8, kadastra apzīmējums 4201 004 0107, zemes vienības Dārza iela 12, kadastra apzīmējums 4201 004 0159 un Dārza iela, kadastra apzīmējums 4201 004 0145 robežu savstarpējai pārkārtošanai.
3. Izejas materiāli:
 • Cēsu novada 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” (turpmāk tekstā “Teritorijas plānojums”) un tā sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 7. nodaļas prasības zemes gabalu sadalīšanai;
 • īpašnieka priekšlikumi;
 • inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes komunikāciju izvietojumu vai neesību;
 • dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.
4. Izstrādes nosacījumi:
Zemes ierīkotājs izstrādājot zemes ierīcības projektu ievēro Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumus Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Cēsu novada 03.09.2009. saistošos noteikumus Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” un tā sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 7. nodaļas prasības zemes gabalu sadalīšanai.
Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.
 • projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz informāciju par projektā aptvertās teritorijas  kadastrālo raksturojumu, īpašnieka iesniegumiem, dokumenti un izziņas  par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem vai servitūtu nodibināšanu, īpašnieka apliecinājums par kredītsaistībām, dokumenti un uzmērījumi par esošajām inženierkomunikācijām, zemes ierīkotāja informācija par vērā ņemtiem vai noraidītiem īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi;
 • projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92, mērogā 1:1000 uz zemes robežu plāna pamata.
 • projektu izstrādā 3 eksemplāros.
5. Izpilde:
 • izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu spēkā stāšanos;
 • zemes ierīcības projekts īstenojums četru gadu laikā;
 • zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīt zemesgrāmata.
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 256
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 57, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: Z.Jēkabsone, Attīstības plānošanas nodaļas pilsētas galvenā teritorijas plānotāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.punktu un 18.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 22.05.2012. priekšlikumu (prot. Nr.17) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 24.05.2012. atzinumu (prot. Nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Mainīt zemes vienībai Rīgas ielā 57, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 008 0219, platība 1617 m2) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (1601).
 
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 257
Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: Z.Jēkabsone, Attīstības plānošanas nodaļas pilsētas galvenā teritorijas plānotāja
 
Izvērtējot neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 0120, kura atdalīta no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2621 Rīgas iela, Cēsīs, Cēsu nov., atbilstību iepriekš minētajiem kritērijiem, pamatojoties uz Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” (apstiprināti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr.195, prot.Nr.8), kuri nosaka par spēkā esošu detālplānojumu „Cēsu pilsētas vēsturiskā centra reģenerācijas projektu” (29.12.1988.), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 24.05.2012. atzinumu (prot. Nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noteikt starpgabala statusu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 005 0120 un platību 27 m2 (atdalītai no īpašuma Rīgas iela, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 005 2621), jo tā konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei.
 
2.      Pieņemt zināšanai, ka zemes vienība ir izmantojama apbūvei tikai pievienojot zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 005 2710 Rīgas ielā 28, Cēsīs, Cēsu nov., lai veiktu apbūvi uz vēsturiskās apbūves līnijas un vēsturiskajos apjomos.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 258
Par izmaiņām Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā un grozījumiem Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā”  
Ziņo:  Z.Jēkabsone, Zemes komisijas  priekšsēdētāja
 
Lai sagatavotu zemes vienības Rīgas ielā 58 un Rīgas ielā 58A, Cēsīs, Cēsu nov., kadastrālajai uzmērīšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 1.punktu,  likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 7.panta 2.punktu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.3.apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 24.05.2012. atzinumu (prot. Nr.7) un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 01.06.2012. atzinumu (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt grozījumus Cēsu pilsētas zemes ierīcības projektā, mainot robežas un platību zemes vienībai Rīgas ielā 58A, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0133, un sadalot zemes vienību Rīgas ielā 58, Cēsīs, Cēsu nov., ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0735, divās zemes vienībās (saskaņā ar plānu pielikumā Nr.1).
 
2.      Zemes vienības Rīgas ielā 58A, Cēsīs, Cēsu nov., platība 10000 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (0907).
 
3.      Izveidot no zemes vienības Rīgas ielā 58, Cēsīs, Cēsu nov., daļas jaunu zemes vienību Rīgas ielā 60, Cēsīs, Cēsu nov., ar platību 6183 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (0907) – 2812 m2, pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem (0502) – 3450 m2.
 
4.      Zemes vienības Rīgas ielā 58, Cēsīs, Cēsu nov., platība 16785 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību uzmērot dabā. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (0907).
 
5.      Izdarīt Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr.17, 2.p.) šādus grozījumus:
5.1.   Aizstāt 40.1.punktā (Rīgas iela 58, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 0735) skaitli „33092” ar skaitli „16785”;
5.2.   izteikt 40.2.punktu šāda redakcijā: „40.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 5.punkts.”;
5.3. papildināt lēmumu ar 46.punktu šādā redakcijā: ‘’46. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Rīgas ielā 60, Cēsīs, Cēsu novadā, (plāna skice pielikumā Nr.46);
46.1. Zemes vienības platība 6183 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
46.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 5.punkts.”
 
6.      Izdarīt Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr.541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” (prot. Nr.17, 2.p.) pielikumos šādus grozījumus:
6.1.   Aizstāt pielikumu Nr.40 ar šī lēmuma pielikumu Nr.2;
6.2.   Papildināt ar pielikumu Nr.46 (šī lēmuma pielikums Nr.3).
 
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 259
Grozījumi  Cēsu novada domes 23.02.2012. lēmumā Nr.66 „ Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2012.gada 01.jūnija līdz 2012.gada 31.augustam”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu 5. pirmsskolas izglītības iestādes un citu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vecāku līgumiem par vietas nepieciešamību bērnam pirmsskolas izglītības iestādēs vasaras periodā  un   saskaņā ar  Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas  24.05.2012. (prot.Nr.7)  un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.05.2012. atzinumu (prot.Nr.8),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 23.02.2012. lēmumā Nr.66 „ Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2012.gada 01.jūnija līdz 2012.gada 31.augustam” šādā redakcijā:
1.1. izteikt lēmuma 1.5.punktu šādā redakcijā:
„ 1.5. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē:
no 21.06.2012.līdz 30.06.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno  9 grupās;
no 01.07.2012. līdz 26.07.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 6 grupās;
no 27.07.2012.līdz 25.08.2012. iestāde slēgta;
no 26.08.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 11 grupās.”
1.3.  izteikt lēmuma 1.7.punktu šādā redakcijā:
„ 1.7. Līvu pamatskolā
no 01.06.2012.līdz 31. 07. 2012.pirmsskolas izglītības programmu īsteno  1 grupā;
no 01.08.2012. līdz 31.08.2012.iestāde slēgta .
 
2.  Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vad.L.Kokina) organizēt lēmuma izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 260
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Cēsu novada sportistu dalībai III Latvijas olimpiādē
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada sportisti piedalīsies III Latvijas olimpiādē, kas norisināsies no 2012. gada 6.-8. jūlijam Liepājā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, ievērojot  Cēsu novada Sporta padomes 14.05.2012.2012. lēmumu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 24.05.2012. atzinumam (prot. Nr. 7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.05.2012. atzinumam (prot. Nr.8), ),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (Ē.Rass, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, V.Vaivods, A.Rasmanis, G.Šķenders), pret – 1 (deputāts M.Niklass), atturas – 2 (deputāti O.Bicāns, M.Malcenieks), nolemj:
 
 1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti lati) apmērā Cēsu novada sportistu dalībai III Latvijas olimpiādē Liepājā.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 261
Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
 
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 262
Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.204 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.05.2012. (prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.      Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt dzīvnieku patversmes darbības nodrošināšanai ziedojumu no Z/S „ Zīļi” Ls 240,- (divi simti četrdesmit lati ).
2.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 263
Grozījumi Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr.224 „Par ziedojumu pieņemšanu dzīvnieku patversmei”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
      Pamatojoties uz Cēsu novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.204 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” (prot.Nr.6, 39.p.) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.05.2012. (prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izslēgt A/S Citadeles bankas Cēsu filiāles ziedojumu suņu būda Ls 80,- (astoņdesmit lati) vērtībā.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 264
Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 17 – 23, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
         Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 265
Par nekustamā īpašuma Rīgas iela, Cēsis, Cēsu nov. daļas – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 005 0120, atsavināšanu un cenas apstiprināšanu
         Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 266
Par projekta „Viss nepieciešamais saulespuķu priekam” iesniegšanu LR Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā projektu konkursā „Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldībās”
         Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai nodrošinātu pašvaldības Jauniešu centra nepārtrauktu darbību, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai Jauniešu centrā un nodrošinot jauniešiem veselīga un lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas, kā arī iespēju izmantot multimediju tehniku jaunatnes vajadzībām un interesēm atbilstošas informācijas atspoguļošanai , pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 24.05.2012. (prot. Nr.7) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.05.2012. (prot. Nr.8) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Līdz 2012.gada 15.jūnijam iesniegt LR Izglītības un zinātnes ministrijas atklātajā projektu konkursā „Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldībās” projektu „Viss nepieciešamais saulespuķu priekam”, paredzot projekta kopējo  finansējumu ne lielāku par LVL 1500.
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai L.Kokinai.
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 267
Par iepirkuma komisiju


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 268
Par ēkas demontāžu Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā
         Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Civillikuma 1084.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta pirmo daļu, 3. panta 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta 2. un 14. punktu, Būvniecības likuma 31. panta pirmo daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.05.2012. atzinumu (prot. Nr. 8), lai novērstu lietošanas bīstamību, aizsargātu sabiedrības drošību un veicinātu vides sakārtošanu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, demontēt ēku, kadastra apz. 4201 007 1002 002, Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā.
 2. Pēc demontāžas darbu pabeigšanas:
1.1.Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) organizēt grozījumu veikšanu nekustamā īpašuma Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 007 1002, sastāvā, no tā dzēšot demontēto ēku;
1.2.Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) organizēt pamatlīdzekļa ar inventāra Nr. /17P1 izslēgšanu no pamatlīdzekļu uzskaites.
       3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 269
Par projekta pieteikuma “Kaķukroga ēkas apkārtnes labiekārtošana Vaives pagastā, Cēsu novadā” iesniegšanu biedrībā “Cēsu rajona lauku partnerība” un LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē
         Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 04.10.2011. noteikumiem Nr. 764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, Ministru kabineta 14.07.2009. noteikumiem Nr. 783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.05.2012.atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 9 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, (deputāts M.Niklass balsojumā nepiedalās), nolemj:
1. Iesniegt biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” un LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestā LEADER projekta pieteikumu „ Kaķukroga ēkas apkārtnes labiekārtošana Vaives pagastā, Cēsu novadā”.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) paredzēt finansējumu 14000,00 LVL projekta priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai no 2013. gada pašvaldības budžeta līdzekļiem (atbalsta intensitāte 75 %, attiecināmās izmaksas – 11 475.41 LVL, neattiecināmās izmaksas PVN – 2524.59 LVL).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 270
Par bezmantinieka mantas – dzīvokļa īpašuma Nr. 8, Nākotnes ielā 2, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā pārņemšanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā
         Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 271
Par  Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.11 „Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas”  apstiprināšanu
         Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu,  Izglītības likuma 17.panta panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 26.panta  pirmo daļu un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.03.2012. (prot.Nr.4) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.05.2012. (prot.Nr.8) atzinumu,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 11 „Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas” saskaņā ar pielikumu.
 
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
07.06.2012. lēmumu Nr.271
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
 
07.06.2012.                                                                                                     Nr.11
 
„Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas”
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu, 
Izglītības likuma 17.panta panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 26.panta  pirmo daļu
 
 
                                                        1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka izglītojamo (turpmāk– Bērns) reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) vispārējās izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Iestāde).
1.2. Pirmsskolas izglītības programmu Bērns var apgūt no 1 (viena gada) līdz pamatizglītības uzsākšanai.
1.3. Ja vecāki/aizbildnis/vecāku notariāli apstiprināta pilnvarota persona (turpmāk - Vecāki) vēlas bērnam pagarināt vai saīsināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tad Vecāki līdz 15.maijam iesniedz Iestādes vadītājam iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu par nepieciešamību pagarināt vai saīsināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi.
 1.4. Bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek sākta tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi.
1.5. Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā Iestādē.
1.6. Lēmumu par vietas iedalīšanu Iestādē pieņem ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināta Komisija brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk tekstā – Komisija).
1.7. Komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Cēsu novada domē, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, LV – 4101 Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un termiņos.
1.8. Bērnus ar speciālām vajadzībām uzņem Cēsu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē vai vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes speciālajā grupā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2. Iesniegumu reģistrācija uzņemšanai Iestādēs
2.1. Izglītības nodaļa veido iesniegumu uzskaiti par Bērnu uzņemšanu Iestādēs, kā arī veic nepieciešamo dokumentu noformēšanu.
2.2. Vecāki, reģistrējot rindā Bērnu uzņemšanai Iestādē, Cēsu novada pašvaldības Apmeklētāju  apkalpošanas centrā iesniedz iesniegumu  (1. pielikums) un  bērna dzimšanas apliecības kopiju. Iespējama arī elektroniska bērna reģistrēšanās rindā, minētos dokumentus nosūtot uz e-pastu iac@dome.cesis.lv
2.3. Iesniegumu  Bērna uzņemšanai rindā  Bērna ievietošanai Iestādē kārto hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma reģistrēšanas datuma bērnu dzimšanas gadu secībā.
2.4. Izglītības nodaļas darbinieks nosūta Vecākiem rakstisku informāciju par Bērna uzņemšanu rindā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Vecāku iesnieguma reģistrēšanas, norādot bērna reģistrācijas numuru rindā.
2.5.Līdz vietas piešķiršanai Iestādē vecākiem ir tiesības mainīt pieteikumā norādīto vēlamo Iestādi un izvēlēto Iestādes apmeklēšanas sākuma laiku.
3. Vietas piešķiršana Iestādēs
3.1. Komisija darbojas patstāvīgi, izskatot iesniegumus uz vakantām vietām Iestādēs.
3.2. Komplektējot grupas, Komisija piešķir vietu Iestādē rindas kārtībā, ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā Iestādēs.
3.3. Rindas kārtībā piešķirot vietu Bērnam, Komisija iespēju robežās piešķir vietu Bērnam tajā Iestādē, kuru līdz vietas piešķiršanai jau apmeklē Bērna brālis vai māsa.
3.4. Ārpus rindas Iestādē uzņem Bērnus, ja tas noteikts Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
3.5. Komplektējot grupas, Komisija ir tiesīga ārpus kārtas piešķirt vietu Iestādē bērniem,
3.5.1. kuru Vecāki ir pedagoģiskie darbinieki Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošās izglītības iestādēs;
3.5.2. kuru Vecāki ir Cēsu novada pašvaldības policijas darbinieki vai Valsts policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes Cēsu iecirkņa atestētie darbinieki ar speciālu dienesta vai amata pakāpi, kuri strādā Cēsu novada pašvaldības teritorijā;
3.5.3. kuri ir nodoti ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā vai audžuģimenē);
3.5.4. Ja valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija ir izsniegusi atzinumu ar ieteikumu apgūt vispārējo programmu Bērnam, kurš līdz šim ir apguvis speciālo programmu;
3.5.5. radušies citi šo noteikumu 3.5.1.– 3.5.4. apakšpunktā neminēti apstākļi, kas var apdraudēt bērna drošību un veselību.
3.6. Vecākiem, kuru bērniem ir tiesības ārpus kārtas tikt uzņemtiem Iestādē, pamatojoties uz šiem saistošajiem noteikumiem, jāiesniedz:
3.6.1. Cēsu novada pašvaldībai adresēts iesniegums ar pamatojumu par vietas piešķiršanu Iestādē;
3.6.2. darba devēja apliecinājuma vēstule par darba tiesisko attiecību faktu uz grupas komplektācijas brīdi – saistošo noteikumu 3.5.1. un 3.5.2. minētajos gadījumos;
3.6.3. lēmuma kopija par aizbildniecības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu vai lēmuma kopija par bērna ievietošanu audžuģimenē, vai lēmuma kopija par bērna ievietošanu aprūpes iestādē - saistošo noteikumu 3.5.3. minētajos gadījumos.
3.7. Uzņemot Bērnus Iestādēs, nav atļauts rīkot iestājpārbaudījumus.
4. Bērnu reģistrēšana un uzņemšana Iestādēs
4.1. Cēsu novada pašvaldība 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par vietas piešķiršanu Iestādē informē Vecākus.
4.2. Lai Bērnu uzņemtu Iestādē, vecākiem Iestādē, kurā ir piešķirta vieta, jāuzrāda dzimšanas apliecība un jāiesniedz šādi dokumenti:
4.2.1. Izglītības nodaļas vadītājas parakstīts norīkojums par vietas piešķiršanu Iestādē;
 4.2.2. iesniegums par Bērna uzņemšanu Iestādē;
4.2.3. medicīniskā karte 026/u un ģimenes ārsta izziņa par Bērna veselības stāvokli;
4.2.4. Vecākiem ir tiesības iesniegt arī citus dokumentus, kas saitīti ar Bērnu.
4.3. Iestādes vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, pieņemot iesniegumu par Bērna uzņemšanu Iestādē, iepazīstina Vecākus ar šādiem dokumentiem:
4.3.1. Iestādes reģistrācijas apliecību;
4.3.2. Iestādes nolikumu;
4.3.3. Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;
4.3.4. Iestādes licenci;
4.3.5. izglītības programmām un to  licencēm;
4.3.6. Cēsu novada domes lēmumu par noteikto vecāku maksu.
4.4. Bērna uzņemšanu Iestādē, pamatojoties uz šo saistošo noteikumu 4.2. punktā minētajiem dokumentiem, noformē ar šīs Iestādes vadītāja rīkojumu, norādot programmu, kuru bērns apgūs.
4.5. Iestāde ar Vecākiem, reģistrējot Bērnu Iestādē, var slēgt vienošanos par bērna izglītošanu un aprūpi pirmsskolas izglītības iestādē.
5.Citi noteikumi
5.1. Ja Bērns, kurš apmeklē Iestādi, uz laiku izbrauc uz citu valsti ilgstošai prombūtnei, tad Vecāki iesniedz Iestādes vadītājai iesniegumu, kurā norāda, uz cik ilgu laiku bērns izbrauc no valsts. Ja Bērns izbraucis uz citu valsti uz laiku līdz vienam gadam, viņu nedrīkst atskaitīt no Izglītojamo saraksta. Aizbraukušā Bērna vietā jāuzņem cits Bērns, nepārsniedzot noteiktos normatīvus grupu piepildījumam.
5.2. Bērnam tiek saglabāta vieta pirmsskolas iestādē:
5.2.1. Bērna slimības /karantīnas/ gadījumā, ja to apliecina ģimenes ārsta izziņa;
5.2.2. Vecāku slimības laikā, ja nav neviena, kas Bērnu var atvest un aizvest no Iestādes, un ja tiek iesniegts vecāku slimību apstiprinošs dokuments;
5.2.3. Vecāku atvaļinājuma laikā  un  laikā, kad bērns neapmeklē iestādi ģimenes apstākļu dēļ;
5.2.4. uz laiku, kamēr Bērns tiek nosūtīts uz apmācību specializētajā pirmsskolas iestādē vai izstājās no Iestādes uz laiku veselības uzlabošanas nolūkā, iesniedzot ģimenes ārsta vai pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu;
5.2.5. ja iestāde tiek slēgta saskaņā ar novada domes lēmumu.
5.3. Ja Vecāki atsakās no piešķirtās vietas Iestādē kalendārajā gadā, tad bērnam tiek saglabāta vieta rindā un vecāku iesniegumu atkārtoti izskata nākamajā Komisijas sēdē, kad notiek vietu sadale uz nākamā gada 1.septembri, ņemot vērā šajos noteikumos minēto kārtību.
5.4. Par bērna izstāšanos no pirmsskolas iestādes (arī uz laiku) vadītājs paziņo Izglītības nodaļai trīs darba dienu laikā no atskaitīšanas dienas.
5.5.Vecākiem, kuru bērns piedalījies Iestādē īstenotas programmas apguvē un ir sasniedzis pamatizglītības uzsākšanas vecumu, izsniedz izziņu par programmas apguvi un pamatojoties uz vecāku iesniegumu,  vadītājs bērnu no pirmsskolas iestādes atskaita. Vecāki šajā punktā minēto izziņu iesniedz izglītības iestādē, kurā bērns apgūs pamatizglītību.  
6. Noslēguma jautājumi
Atzīt par spēku zaudējušiem saistošos noteikumus Nr. 3 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu novada izglītības iestādēs un grupās , kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”,  kas apstiprināti Cēsu novada domes sēdē 03.09.2009. lēmums Nr.177 (prot. Nr. 8.).
 
 
Pielikums Nr.1
IESNIEGUMS –UZSKAITES KARTĪTE par uzņemšanu rindā bērna uzņemšanai Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādē
 
Iesniegumam pievienojama bērna dzimšanas apliecības kopija
 
Bērna vārds, uzvārds .........................................................................
Faktiskā adrese .........................................................................
Vecāku deklarētās dzīves vietas adrese .........................................................................
Mātes vai aizbildņa vārds, uzvārds..............................................................................
Darba vieta.................................................................... Tālrunis..................................
Tēva /vai aizbildņa vārds, uzvārds .........................................................................
Darba vieta.................................................................... Tālrunis..................................
Vēlamā pirmsskolas izglītības iestāde un pamatojums (ja attiecīgo pirmsskolas iestādi apmeklē brāļi vai māsas, norādīt viņu vārdu un uzvārdu un dzimšanas gadu) .........................................................................
Vēlos, lai bērns pirmsskolas iestādi  apmeklē no 201….gada 1.septembra
Piezīmes (informācija, kuru vēl vēlaties sniegt) .........................................................................
Esmu informēts/a, ka par izmaiņām augstākminētajās ziņās jāinformē Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļa.
Kartes aizpildītāja vārds, uzvārds(salasāmi) .........................................................................
Paraksts..................................................
 
Pielikums
Cēsu novada domes
07.06. 2012.  lēmumam Nr. 271
(prot. Nr.9)
Saistošo noteikumu Nr.11 „Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas" paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punkts un 43.panta trešā daļa, Izglītības likuma 17.panta pirmā daļa un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmā daļa. Aizstāt Cēsu novada saistošos noteikumus Nr. 3 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu novada izglītības iestādēs un grupās, kas īsteno pirmsskolas izglītības ”, kas apstiprināti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. sēdes  lēmumu Nr.177 (prot. Nr. 8.) ar jauniem un normatīvo aktu prasībām atbilstošiem saistošiem noteikumiem.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi aizstāj saistošos noteikumus Nr. 3 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Cēsu novada izglītības iestādēs un grupās, kas īsteno pirmsskolas izglītības ”, kas apstiprināti ar Cēsu novada domes 03.09.2009. sēdes  lēmumu Nr.177 (prot. Nr. 8.), nosakot: 1) bērnu reģistrācijas kārtību Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas;
2) ārpus kārtas gadījumus vietas piešķiršanai pirmsskolas izglītības iestādēs;
3) bērnu uzņemšanas, atskaitīšanas un grupu komplektācijas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Lēmumam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļa. Saistošie noteikumi attiecas uz pirmsskolas izglītības jomu. Privātpersonas par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Cēsu novada pašvaldībā, un Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Saistošie noteikumi izstrādāti sadarbībā ar pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem.
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 272
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.12„Grozījumi Cēsu novada 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”” apstiprināšanu
         Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.05.2012. atzinumu (protokols Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Cēsu novada 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2 “Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam””  saskaņā ar pielikumu.
 
 
Pielikums
Cēsu novada domes
07.06.2012. lēmumam Nr. 272
(prot.Nr.9)
 
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
07.06.2012.lēmumu Nr.272
(prot.Nr.9)
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
07.06.2012.                                                                                                                 Nr.12
 
 „Grozījumi Cēsu novada 26.01.2012.saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”
 
 
 
 
Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem
un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “.
 
 
            Izdarīt Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2012.gadam”šādus grozījumus:
            1. Izteikt 1.,2.,3.,4. un 5.,punktu šādā redakcijā:
 
„1.    Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam ieņēmumos 11 300 212 latu       apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 
2.     Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2012.gadam izdevumos 18 983 648 latu  apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
 
3.   Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam  ieņēmumos 241 850
izdevumos 345 423 latu  apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.
 
4.    Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.3.
 
5.    Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2012.gada budžeta grozījumiem.”
 
 
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 273
Par SIA „MIKOŠ” tiesiskā aizsardzības procesa plāna saskaņošanu
         Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 274
Par SIA „ROZE GV” tiesiskā aizsardzības procesa plāna saskaņošanu
         Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 275
Par galvojuma sniegšanu SIA „VINDA”
         Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 26.panta otro daļu, Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 17.1.apakšpunktu, SIA „Vinda” valdes priekšsēdētāja V.Ādamsona iesniegumu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.05.2012. (prot.Nr.8)  atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 1. Sniegt galvojumu Cēsu pilsētas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vinda” (Cēsu novada pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētājs) aizņēmumam no A/S SEB Banka LVL 400 000.00 (četri simti tūkstoši lati ) apmērā ar plānoto procentu likmi RIGIBOR + bankas pievienoto likmi 1.4% līdz 8 gadiem, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta Cēsu ūdenssaimniecības attīstības III kārtas projekta realizācijai.
 2. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2019.gada septembrim.
 3. Galvojumu garantēt ar Cēsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 276
Par zemes gabala  Rīgas iela, Cēsīs, Cēsu nov.,  daļas nodošanu nomā SIA „Vinetas un Allas Kārumlāde”
         Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Izskatot SIA „Vinetas un Allas Kārumlāde” iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 31.05.2012. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 10 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, M.Niklass, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA „Vinetas un Allas Kārumlāde”, reģ. Nr.54103058321, juridiskā adrese Pureņu iela 19, Cēsīs, Cēsu nov., par zemes gabala Rīgas iela, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 005 1904) daļu, āra kafejnīcas ierīkošanai,
1.1. Nomas līguma darbības termiņš 2012.gadā  no 01.06.2012. līdz 31.10.2012.;
1.2. Nomas līguma darbības termiņš 2013.gadā  no 01.05.2013. līdz 31.10.2013.;
1.3. Nomas līguma darbības termiņš 2014.gadā  no 01.05.2014. līdz 31.10.2014.
2.      Iznomājamā zemes gabala platība 13 m2  (nomas zemes plāna skice pielikumā).
3.      Zemes gabala izmantošanas mērķis nomas līguma darbības laikā – āra kafejnīcas ierīkošana un uzturēšana.
 1. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala  kadastrālās vērtības.
5.      Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram, kā arī mainoties zemes kadastrālajai vērtībai.
6.      Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.      Nomnieks atbild par kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu novada domes 16.09.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem.
8.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot zemes nomas līgumu.
9.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 
 
 


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 277
Par projekta pieteikuma „Tualetes izbūve slēpošanas  un biatlona  kompleksā „ Priekuļi” iesniegšanu biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” un  LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta  Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē Ziņo: I.Ādamsone,  Attīstības plānošanas nodaļas, projektu un vides speciāliste    
Pamatojoties uz Ministru kabineta 04.10.2011. noteikumiem Nr. 764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un  ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā  12.04.2012. (prot.Nr.5) sniegto informāciju par  slēpošanas  un biatlona kompleksa” Priekuļi”  ilgtermiņa attīstību, Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 9 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, I.Suija-Markova, V.Vaivods, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav, (deputāts M.Niklass balsošanā nepiedalās), nolemj:
 
 1. Iesniegt biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” un LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestā LEADER projekta pieteikumu „Tualetes izbūve slēpošanas  un biatlona  kompleksā „ Priekuļi”.   2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) paredzēt finansējumu 18 335,20 LVL projekta priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai no 2013. gada pašvaldības budžeta līdzekļiem (atbalsta intensitāte 75 %, attiecināmās izmaksas – 14 000,00 LVL, neattiecināmās izmaksas , tai skaitā PVN – 4 335,2 LVL, avanss - 20%).   3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.    


2012.gada 7.jūnija protokols Nr.9       Lēmuma nr. 278
Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības kārtībā Rīgas Tehniskajai Universitātei
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv