Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 23.septembris   Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2012. gads
2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 280Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. pantā noteiktā pašvaldības uzdevuma izpildi
2 281Par idejas meta priekšlikuma Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijai Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā un Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs, Cēsu novadā, apstiprināšanu
3 282Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījuma tiesību izbeigšanu dzīvoklim Egļu ielā 3-3, Cēsīs, Cēsu nov.
4 283Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta – Egļu ielā 3 – 3, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
5 284Par autobusa MERCEDES BENZ 0309 nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
6 285Par nekustamā īpašuma  „Pašvaldības autoceļš A4” ,Vaives pagastā, Cēsu novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
7 286Par nekustamā īpašuma  „Pašvaldības autoceļš B14”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
8 287Par nekustamā īpašuma  „Pašvaldības autoceļš B11”, Vaives pagastā, Cēsu novadā , reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
9 288Par nekustamā īpašuma  „Pašvaldības autoceļš B6”, Vaives pagastā, Cēsu novadā , reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
10 289Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298 „Cēsu novada pašvaldībai piederošie nomā nododamie nekustamie īpašumi”
11 290Par zemes gabala Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
12 291Par telpas nedzīvojamā ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
13 292Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības dzimtsarakstu jautājumos
14 293Par amata vienības izveidošanu Cēsu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē
15 294Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Latvijas Jaunieši pūtēju orķestra dalībniekiem
16 295Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu pilsētas Sporta skolas basketbola nodaļas mācību – treniņu nometnē
17 296Grozījumi  Cēsu novada domes 23.02.2012. lēmumā Nr.66 „ Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2012.gada 01.jūnija līdz 2012.gada 31.augustam”
18 297Par amata vienību skaita samazināšanu Rāmuļu pamatskolā
19 298Par kustamās mantas nodošanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
20 299Par pārvaldes uzdevumu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai
21 300Par SIA,, Cēsu siltumtīkli” 2012.gada investīciju plāna saskaņošanu
22 301Grozījumi Darba samaksas noteikumos
23 302Par amata vienību  izveidošanu
24 303Grozījumi Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr. 261 „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”
25 304Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 24 „Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”
26 305Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 35 „Par Transporta kustības organizācijas komisiju”
27 306Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 49 „Par publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju”
28 307Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 32 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju”
29 308Grozījumi  Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 546 „Par Cēsu novada Būvvaldi”
30 309Par grozījumiem  Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumā Nr. 73 „Par ēdnīcas telpu nomas līguma pārjaunošanu ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā”
31 310Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Veckalna Pūkšeri” Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
32 311Par  nosaukumu piešķiršanu Cēsu novada pašvaldībai piekrītošiem nekustamajiem īpašumiem   Vaives pagastā, Cēsu novadā
33 312Par telpu nomu Lenču ielā 39 Cēsīs, Cēsu novadā
34 313Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
35 314Par grozījumiem Cēsu novada domes 07.06.2012. lēmumā Nr. 278 „Par nedzīvojamo telpu  nodošanu nomā Rīgas Tehniskajai universitātei”
36 315Par Cēsu novada pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 280
Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. pantā noteiktā pašvaldības uzdevuma izpildi
Ziņo: V.Vaivods, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs
 
         Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. panta pirmo un otro daļu, kas attiecīgi noteic, ka likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic pašvaldība sadarbībā ar bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, valsts policiju, sabiedriskajām organizācijām un citām iestādēm, un pašvaldība iekārto profilakses lietu un izstrādā sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu katram bērnam, kurš izdarījis noziedzīgu nodarījumu un pirmstiesas izmeklēšanas laikā nav apcietināts, atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, bet sods nav saistīts ar brīvības atņemšanu, atbrīvots no kriminālatbildības, atbrīvots no ieslodzījuma vai soda izciešanas vietas, izdarījis Krimināllikumā paredzētās prettiesiskās darbības pirms 14 gadu vecuma sasniegšanas, vairāk nekā divas reizes izdarījis Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētās prettiesiskās darbības, ubago, klaiņo vai veic citas darbības, kas var novest pie prettiesiskas rīcības, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 23. punktu un Publisko aģentūru likuma 16. panta otro un trešo daļu, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 14.06.2012. atzinumu (protokols Nr. 4), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktā pašvaldības uzdevuma izpildi un koordinēšanu.
2.      Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone):
2.1.            sagatavot atbilstošus grozījumus iestādes nolikumā un iesniegt tos apstiprināšanai Cēsu novada domei;
2.2.            izveidot starpprofesionālu komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrādei un izstrādāt sociālās korekcijas programmas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos;
2.3.            izstrādāt līdz 31.08.2012..Komisijas nolikumu.
3.      No Cēsu novada pašvaldības dalībai Komisijā deleģēt:
3.1.            Dzintru Kozaku – Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķi;
3.2.            Valdi Sviķi – Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieku;
3.3.            Velgu Ķeviņu – Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju.
4.      Lūgt Valsts policijas Vidzemes reģiona Cēsu iecirknim un Valsts Probācijas dienesta Cēsu teritoriālajai struktūrvienībai deleģēt savus pārstāvjus darbam Komisijā.
5.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 281
Par idejas meta priekšlikuma Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijai Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā un Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs, Cēsu novadā, apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Cēsu novada pašvaldībai pieder nekustamie īpašumi ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1202 Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā un 4201 005 1206 Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs, Cēsu novadā (turpmāk tekstā -  Teritorija). Minētā Teritorija ir izvietota Cēsu pilsētas centrālajā daļā un to iekļauj četras ielas: Valmieras iela, Jāņa Poruka iela, Dzintara iela un Uzvaras bulvāris. Netālu no Teritorijas atrodas transporta mezgls - dzelzceļa stacija un autoosta. Teritorijas novietojums pilsētas telpiskajā struktūrā ir izdevīgs gan kājām gājējiem, gan apmeklētājiem, kuri pārvietojas ar autotransportu (ieskaitot sabiedrisko transportu). Teritorijai piegulošajās ielās ir iespējams pievienoties visām galvenajām inženierkomunikācijām.
Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.- 2017. Teritorijai ir sabiedrisko objektu apbūves (tajā skaitā sporta būvju) atļautais lietojums. Teritorija tiek izmantota Cēsu pilsētas stadiona (turpmāk tekstā -  Stadions) vajadzībām. Stadiona infrastruktūra ir fiziski un morāli novecojusi un Teritorija ir sliktā vizuālā stāvoklī. Stadionu ikdienā izmanto dažādas sabiedrības grupas: tai skaitā - vairāku Cēsu pilsētas izglītības iestāžu audzēkņi un pasniedzēji, NBS Instruktoru skolas kursanti un pasniedzēji, sporta klubu dalībnieki un Cēsu novada iedzīvotāji.
Stadiona novietne Cēsu pilsētas telpiskajā struktūrā un Teritorijā ir pamatota gan ar pilsētas plānošanas apsvērumiem, gan ar ekonomiskajiem apsvērumiem, gan ar sporta tradīciju saglabāšanas apsvērumiem.
Lai sporta pasākumi Cēsu novadā varētu notikt mūsdienu prasībām atbilstošā līmenī un apjomā nepieciešama Stadiona rekonstrukcija.
01.03.2012. tika noslēgts pakalpojuma līgums ar SIA „VERTEX PROJEKTI” par Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijas - teritorijas funkcionālā zonējuma, nepieciešamo inženiertīklu principiālā izvietojuma un stadiona tribīņu (tai skaitā iekštelpu) izvietojuma idejas meta priekšlikuma Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā un Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs, Cēsu novadā (turpmāk tekstā – Priekšlikums) izstrādi.
07.06.2012. Priekšlikums tika izskatīts un saskaņots Cēsu novada Būvvaldes sēdē (protokols Nr. 23). 
Lai nodrošinātu Stadiona rekonstrukciju mūsdienu prasībām atbilstošā līmenī un veicinātu sporta tradīciju saglabāšanu un attīstību Cēsu novadā, ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 6. punktu, „Sporta likuma” 7. panta pirmās daļas 2. punktu, ievērojot Cēsu novada Sporta padomes 17.02.2011., 03.04.2012. un 14.04.2012. atzinumus, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 22.02.2011. atzinumu (protokols Nr.6), Cēsu novada Būvvaldes 07.06.2012. saskaņojumu (protokols Nr. 23), ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.06.2012. atzinumu (prot. Nr. 9),Cēsu novada dome nolemj:
 
 1. Rekonstruēt un attīstīt Cēsu pilsētas stadionu nekustamajos īpašumos ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1202 Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā un 4201 005 1206 Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs, Cēsu novadā.
 2. Apstiprināt Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijas- teritorijas funkcionālā zonējuma, nepieciešamo inženiertīklu principiālā izvietojuma un stadiona tribīņu (tai skaitā iekštelpu) izvietojuma idejas meta priekšlikumu Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā un Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs, Cēsu novadā.
 3. Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijas būvniecības procesa tālāka virzība nosakāma ar atsevišķu Cēsu novada domes lēmumu.
      


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 282
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījuma tiesību izbeigšanu dzīvoklim Egļu ielā 3-3, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Publisko aģentūru likuma 24. panta pirmo daļu, likuma ‘’Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu’’   5. panta ceturto daļu, Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr. 405 „Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”” (prot. Nr. 14., 33.p.), ievērojot Cēsu novada pašvaldībā 08.05.2012. saņemto (reģ. Nr.7/1771) Sociālā dienesta iesniegumu par to, ka dzīvojamo telpu Egļu ielā 3 - 3, Cēsīs, tā sliktā tehniskā stāvokļa dēļ nav iespējams turpmāk izīrēt un līdz ar to izmantot tam paredzētajam mērķim – sniegt iedzīvotājiem palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, un ka Sociālā dienesta rīcībā nav finanšu līdzekļu dzīvojamās telpas Egļu ielā 3 - 3, Cēsīs, remontam, lai telpas varētu izmantot tam paredzētajam mērķim, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.06.2011. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.      Izbeigt Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījuma tiesības Cēsu novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Egļu ielā 3 – 3, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5194, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 3 (kopīpašuma domājamā daļa 520/2432 no daudzdzīvokļu mājas un zemes), platība 52 kv.m..
2.      Izdarīt Cēsu novada domes 26.11.2009 lēmumā Nr. 405 „Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”” (prot. Nr. 14., 33.p.) šādu grozījumu: izslēgt lēmuma 1. pielikuma 18. punktu par dzīvokļa īpašumu Egļu ielā 3-3, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5194, zemesgrāmatas nodalījums 1797-3.
3.      Cēsu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot Cēsu novada pašvaldības un Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 04.01.2010. Vienošanās (reģ. Nr. 2-9-15/2010) grozījumu par dzīvokļa īpašumu Egļu ielā 3-3, Cēsīs, Cēsu nov., izslēgšanu no Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā nodoto pašvaldības dzīvokļu īpašumu saraksta.
4.      Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone):
4.1.nodot Cēsu novada pašvaldībai dzīvokļa īpašumu Egļu ielā 3-3, Cēsīs, Cēsu nov., un izslēgt to no bilances pēc stāvokļa uz 30.06.2012. (bilances vērtība Ls 269,84; uzkrātais nolietojums Ls 42,84; atlikusī vērtība Ls 227,00);
4.2.sagatavot 24.07.2006. pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līguma (pārjaunots 04.01.2010.) grozījumu par dzīvokļa īpašumu Egļu ielā 3-3, Cēsīs, Cēsu nov., izslēgšanu no SIA „CDzP” apsaimniekoto pašvaldības dzīvokļu īpašumu saraksta.
5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 283
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta – Egļu ielā 3 – 3, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts, 4. panta pirmā daļa, 5.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punktu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 30.05.2012. priekšlikumu (prot.Nr.7), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.06.2012. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome, nolemj:
 
 1. Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības īpašuma objektu – nekustamo īpašumu Egļu iela 3 - 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5194, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 3 (kopīpašuma domājamā daļa 520/2432 no daudzdzīvokļu mājas un zemes), platība 52 kv.m., turpmāk – Īpašuma objekts.
 2. Apstiprināt Īpašuma objekta cenu Ls 3328.00 (trīs tūkstoši trīs simti divdesmit astoņi lati, 00 santīmi), bez PVN.
 3. Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. Ls 332.80 (trīs simti trīsdesmit divi lati, 80 santīmi).
 4. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
 5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
Pielikums
                                                                                                                               
Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta – Egļu ielā  3 - 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5194, izsoles noteikumi
 
 1. vispārīgie noteikumi
1.1.  Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta – Egļu iela 3 - 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5194, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 8 (kopīpašuma domājamā daļa 520/2432 no daudzdzīvokļu mājas un zemes), platība 52 kv.m., turpmāk – Īpašuma objekts, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā - Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Īpašuma objekta izsole atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
1.2.   Īpašuma objekta atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3.   Izsoli organizē Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.
1.4.   Īpašuma objekta izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 2012.gada 23.augustā, plkst. 14.00.
1.5.   Īpašuma objekta nosacītā (sākotnējā) tiek noteikta Ls 3328.00 (trīs tūkstoši trīs simti divdesmit astoņi lati, 00 santīmi), bez PVN.
1.6.  Izsoles solis – Ls 50,00 (piecdesmit lati, 00 santīmi).
1.7.   Nodrošinājuma nauda Ls 332.80. (trīs simti trīsdesmit divi lati, 80 santīmi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads LV - 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344.
1.8.   Sludinājums par Īpašuma objekta izsoli publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
1.9.  Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
 
2. īpašuma objekta raksturojums
 
2.1. Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1797-3, žurnāla Nr.300002577513, lēmuma datums: 20.11.2008. reģistrēts nekustamais īpašums Egļu iela 3 - 3 , Cēsis, Cēsu nov,. kadastra numurs 4201 900 5194, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 3 (kopīpašuma domājamā daļa 520/2432 no daudzdzīvokļu mājas un zemes), platība 23 kv.m. Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu pārņēmēja pēc Cēsu novada izveidošanas ir Cēsu novada pašvaldība (Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmums Nr.2, prot. Nr.2).
2.2. Īpašuma objekts sastāv no dzīvokļa Nr. 3 (kopīpašuma domājamā daļa 520/2432 no daudzdzīvokļu mājas un zemes), platība 52 kv.m.
2.3. Divistabu dzīvokļa Nr.3 kopējā platība 52 kv.m. Dzīvojamā platība 38.8 kv.m., dzīvokļa palīgtelpu platība 23,5 kv.m., telpu vidējais augstums 2.48 m.
2.4. Dzīvokļa labiekārtojums – vietējā krāsns apkure, elektroapgāde, aukstā ūdens apgāde, kanalizācija.
2.5. Īpašuma objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar aģentūras „Sociālais dienests” nekustamo īpašumu pārvaldnieku – būvinženieri Vladimiru Kalandārovu tālrunis 64127749, mob. 29227611.
 
3. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
 
3.1.   Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā automašīnu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
3.2.   Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2012.gada 21.augustam, plkst. 14.00. Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303. kabinetā jāreģistrējas un jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti: 
3.2.1.juridiskai personai:
3.2.1.1. pārstāvja pilnvara (oriģināls) vai cits dokuments, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu;
3.2.1.2. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 (sešas) nedēļas pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
3.2.1.3. statūtu noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.4. lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
3.2.1.5. ja vēlas iegādāties nekustamo īpašumu uz nomaksu – Latvijā reģistrēta juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība iesniedz dokumentu par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās apdrošināšanas maksājumus, bet ārvalstu juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība – to apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību;
3.2.1.5. kvīts par nodrošinājuma naudas iemaksu,
3.2.2.      Fiziskai personai:
3.2.2.1. pases kopija;
3.2.2.2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne ātrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;
3.2.2.3. kvīts par nodrošinājuma naudas iemaksu.
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.3.   Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punkta un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4.   Persona netiek reģistrēta, ja:
3.4.1. nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos  dokumentus;
3.4.2.         vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3.         ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta.
 
4.            IZSOLES PROCESS
 
4.1.  Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
4.2.  Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
4.3.  Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
4.3.1.    sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
4.3.2.    noteikt, ka izsole nenotiek.
4.4.  Ja Komisija pieņem Noteikumu 4.3.1.punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Īpašuma objekta pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Īpašuma objektu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.5.  Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
4.6.  Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.7.  Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
4.8.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.9.  Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu.
4.10.                       Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
4.11.                       Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Īpašuma objektu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.12.                       Pēc Komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.13.                       Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
4.14.                       Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Īpašuma objekta sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
4.15.                       Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Īpašuma objekts ir pārdota personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
4.16.                       Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Īpašuma objekta tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Īpašuma objekta cenu par noteikto izsoles soli.
4.17.                       Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.18.                       Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.19.                       Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.20.                       Izsoles dalībnieks, kurš Īpašuma objektu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā Īpašuma objekta. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 4.3. un 4.5.punktiem.
4.21.                       Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Īpašuma objektu, saņem izziņu par izsolē iegūto Īpašuma objektu. Izziņā norādīta nosolītās Īpašuma objekta cena un samaksas kārtība.
 
5.       Samaksas kārtība
 
5.1.  Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu viena mēneša laikā, t.i. līdz 2012.gada 24.septembrim. Pircējam ir tiesības iegādāties nekustamo īpašumu uz nomaksu ar nomaksas termiņu nelielāku par pieciem gadiem, samaksājot pirmo iemaksu (avansu) 10% apmērā no nosolītās cenas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā. Pirmā iemaksa veicama līdz 2012.gada 24.septembrim.
5.2.  Nomaksas pirkuma gadījumā Pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0.1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Pircējam ir tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu Cēsu novada pašvaldībai.
5.3.  Ja līdz 2012.gada 24.septembrim nosolītājs nav samaksājis nosolīto summu, vai pirmo iemaksu, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot Komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis Komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt Komisijas piedāvājumam, nosolītā summa vai pirmā iemaksa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
5.4.  Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
5.5.  Visas izmaksas, kas saistītas ar Īpašuma objekta reģistrāciju uz Pircēja vārda, sedz pašvaldības mantas ieguvējs.
 
6.       Nenotikusi izsole
 
6.1.                    Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1.               noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2.               sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3.               noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 
7.                         Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
 
7.1.          Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome nākošajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
7.2.          Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas (saskaņā ar 7.1. punktu) dienas.
 
8.       Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
 
8.1.         Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
8.2.         Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie termiņi.
 
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 284
Par autobusa MERCEDES BENZ 0309 nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 6.panta otro daļu un likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punktu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 30.05.2012. priekšlikumu (prot.Nr.7) un ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par autobusa nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.06.2012. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome nolemj:
 
 1. Nodot atsavināšanai autobusu MERCEDES BENZ 0309 ar valsts reģistrācijas Nr. FA 6808, šasijas Nr. WDB31338610860542.
 2. Apstiprināt autobusa MERCEDES BENZ 0309 sākumcenu Ls 800.00 (astoņi simti lati, 00 santīmi), bez PVN.
 3. Apstiprināt autobusa MERCEDES BENZ 0309 izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
 4. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A.Mihaļovs).
 5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums
                                                                                                                               
AUTOBUSA MERCEDES BENZ 0309 izsoles noteikumi
 
1.      vispārīgie noteikumi
 
1.1.Pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0309 ar valsts reģistrācijas Nr. FA 6808, turpmāk tekstā Automašīna, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Automašīnas izsole atbilstoši Publiskās personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2. Automašīnas atsavināšanas veids – izsole.
1.3.Izsoli organizē Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.
1.4.Automašīnu izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 2012.gada 19.jūlijā, plkst. 14.00.
1.5.Automašīnas nosacītā (sākotnējā) cena tiek noteikta Ls 800,00 (astoņi  simti lati, 00 santīmi), bez PVN.
1.6.Nodrošinājuma nauda – 10% no Automašīnas nosacītās cenas, t.i., Ls 80.00 (astoņdesmit lati, 00 santīmi).
1.7.Nodrošinājuma nauda ir jāieskaita iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads LV – 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344.
1.8.Izsoles solis – Ls 50,00 (piecdesmit lati, 00 santīmi), bez PVN.
1.9.Sludinājumi par Automašīnas izsoli publicējami Cēsu rajona laikrakstā ‘’Druva’’ un internetā www.cesis.lv.
1.10.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
 
2.      AUTOMAŠĪNas raksturojums
2.1.Automašīna:
2.1.1.marka, modelis MERCEDES BENZ 0309 ar valsts reģistrācijas Nr. FA 6808, šasijas Nr. WDB31338610860542, krāsa – balta/sarkana, 1.reģistrācijas datums 1988., nobraukums km 402520, nosaukums/tips – autobuss pasažieru.
2.2.Automašīna ir Cēsu novada pašvaldības īpašums, saskaņā ar transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību:
2.2.1.MERCEDES BENZ 0309 ar reģistrācijas apliecības Nr. AF 0310025.
2.3.Automašīnai netiek noteikts garantijas termiņš.
2.4.Automašīnu MERCEDES BENZ 0309 var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 29285255, Valdim Lokmanim.
 
6.      IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1.      Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā automašīnu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
3.2.      Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2012.gada 17.jūlijam, plkst.14.00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.kabinetā jāreģistrējas un jāiesniedz šādi dokumenti: 
3.2.1.      juridiskai personai:
3.2.1.1. pārstāvja pilnvara (oriģināls) vai cits dokuments, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu;
3.2.1.2. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 (sešas) nedēļas pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
3.2.1.3. statūtu noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.4. lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
3.2.1.5. ja vēlas iegādāties nekustamo īpašumu uz nomaksu – Latvijā reģistrēta juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība iesniedz dokumentu par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās apdrošināšanas maksājumus, bet ārvalstu juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība – to apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību;
3.2.1.5. kvīts par nodrošinājuma naudas iemaksu.
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.2.2.      Fiziskai personai:
3.2.2.1.pases kopija;
3.2.2.2.      izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas.
3.2.2.3.      jāpievieno kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.
3.3.      Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punkta un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4.      Persona netiek reģistrēta, ja:
3.4.1.      nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2.      vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3.      ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta.
 
4.      IZSOLES PROCESS
4.1.      Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
4.2.      Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3.      Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
4.3.1.      sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
4.3.2.      noteikt, ka izsole nenotiek.
4.4.      Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.5.      Ja Komisija pieņem Noteikumu 4.3.1.punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Automašīnas pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Automašīnu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.      Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
4.7.      Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
4.8.      Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
4.9.      Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.10.  Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
4.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus,   apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.12.  Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.13.  Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.14.  Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
4.15.  Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Automašīnu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.16.  Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.17.  Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
4.18.  Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmās Automašīnas sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
4.19.  Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Automašīna ir pārdota personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
4.20.  Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Automašīnas tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Automašīnas cenu par noteikto izsoles soli.
4.21.   Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.22.  Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.23.  Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.24.  Izsoles dalībnieks, kurš Automašīnu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītās Automašīnas. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 4.3. un 4.5.punktiemm.
4.25.  Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Automašīnu, saņem izziņu par izsolē iegūto Automašīnu. Izziņā norādīta nosolītās Automašīnas cena un samaksas kārtība.
4.26.  Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši automašīnu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
 
5.      Samaksas kārtība
5.1.      Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto automašīnu līdz 2012.gada 19. Augustam.
5.2.      Ja nosolītājs līdz 2012.gada 19.augustam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Automašīnu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Automašīnu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Automašīnas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
5.3.      Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Automašīnu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
 
6.      Nenotikusi izsole
6.1.      Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1.      noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet zu izsoli neviens neierodas;
6.1.2.      sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3.      noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
 
7.      Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1.      Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome nākošajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
7.2.      Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
 
8.      Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
8.1.      Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
8.2.      Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie termiņi.
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 285
Par nekustamā īpašuma  „Pašvaldības autoceļš A4” ,Vaives pagastā, Cēsu novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
      Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11." Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, zemes gabals - pašvaldības autoceļš A4 (Akmenskrogs- Veismaņi- Vaives pagasta robeža), Vaives pagastā, Cēsu novadā, nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai kā pašvaldības autoceļiem nepieciešamā teritorija.
     Ar Cēsu novada domes 17.11.2010. lēmumu Nr. 734 „Par Cēsu novada pašvaldībai  piekrītošām zemes vienībām zem ielām un ceļiem Vaives pagastā, Cēsu novadā” (prot. Nr. 20, 69.p.) noteikts, ka Cēsu novada pašvaldībai piekrīt zemes vienības, ceļš Akmenskrogs- Veismaņi- Vaives pagasta robeža,  Vaives pagastā, Cēsu novadā, kadastra apzīmējumi 4290 001 0109 un 4290 003 0112.
Zemesgrāmatā nereģistrētais zemes gabals atrodas zem pašvaldības autoceļa A4 (Akmenskrogs - Veismaņi-pagasta robeža). Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta trešās daļas 4.punktu un SIA „LIVLAND”, reģistrācijas Nr. 40003299651, juridiskā adrese Brīvības iela 47, Rīga,LV- 1010, veikto zemes vienību kadastrālos uzmērījumus un izgatavotos zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānus, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.06.2011. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome nolemj:
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu „Pašvaldības autoceļš A4”, Vaives pagastā,  Cēsu novadā,  kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu, kas sastāv no divām zemes vienībām:
1.1.Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0112 kopplatība 2.07 ha
1.2.Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4290 001 0109 kopplatība 4.53 ha
2.      Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101).
3.      Zemes vienību apgrūtinājumi:
3.1. Zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 4290 003 0112:
3.1.1.      12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.19 ha;
3.1.2.      12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.04 ha;
3.1.3.      12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.07 ha;
3.1.4.      12050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.01 ha;
3.1.5.      12050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.01 ha;
3.1.6.      11020105- ūdensteces aizsargjoslas teritorija  pilsētās un ciemos- 0.04 ha;
3.1.7.      12050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.01 ha;
3.1.8.      12050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.01 ha;
3.1.9.      12050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.01 ha;
3.1.10.  120103 aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu- 0.01ha;
3.1.11.  12050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.02 ha;
3.1.12.  130203 Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija- 2.07ha;
3.1.13.  12030303 aizsargjoslas teritorija gar autoceļu- valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem- 0.05 ha;
3.2.Zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 4290 001 0109:
3.2.1.      110402 ierīkotas ūdens notekas aizsargjoslas teritorija- 0.03 ha;
3.2.2.      14010102  valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti 1.73 ha;
3.2.3.      160801 aizsargjoslas teritorija ap kapsētu 1.41 ha;
3.2.4.      12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.02 ha;
3.2.5.      12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.06 ha;
3.2.6.      12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.02 ha;
3.2.7.      12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.02 ha;
3.2.8.      12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.02 ha;
3.2.9.      120402 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līniju - 0.01 ha;
3.2.10.  120402 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu līniju - 0.04 ha;
3.2.11.  12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.02 ha;
3.2.12.  130203 Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija- 4.53 ha;
4.      Uzdot  Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja  V.Zaļaiskalna) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 286
Par nekustamā īpašuma  „Pašvaldības autoceļš B14”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu.
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
      Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11." Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, zemes gabals - pašvaldības autoceļš B14 (Lielaiskrogs – Mežiņi – Kārkliņi – Sarkaņi - Pilskalni) Vaives pagastā, Cēsu novadā, nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai kā pašvaldības autoceļiem  nepieciešamā teritorija.
     Ar Cēsu novada domes 17.11.2010. lēmumu Nr. 734 „Par Cēsu novada pašvaldībai  piekrītošām zemes vienībām zem ielām un ceļiem Vaives pagastā, Cēsu novadā” (prot. Nr. 20, 69.p.) noteikts, ka Cēsu novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība, ceļš Lielaiskrogs – Mežiņi – Kārkliņi – Pilskalni, Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra apzīmējums 4290 007 0105.
Zemesgrāmatā nereģistrētais zemes gabals atrodas zem pašvaldības autoceļa B14 (Lielaiskrogs – Mežiņi –Pilskalni - Jaunāres). Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta trešās daļas 4.punktu un SIA „LIVLAND”, reģistrācijas Nr. 40003299651, juridiskā adrese Brīvības iela 47, Rīga, LV- 1010, veikto zemes vienību kadastrālos uzmērījumus un izgatavotos zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānus, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.06.2011. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu „Pašvaldības autoceļš B14”, Vaives pagastā,  Cēsu novadā,  kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 007 0105, kopplatība 5.19 ha;
2.      Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101);
3.      Zemes vienības  apgrūtinājumi –
3.1.12030303 aizsargjoslas teritorija gar autoceļu- valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem- 0.02 ha;
3.2.12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.02 ha;
3.3.12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.01 ha;
3.4.12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.06 ha;
3.5.12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.02 ha;
3.6.12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.07 ha;
3.7.12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.02 ha;
3.8.12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.08 ha;
3.9.12030303 aizsargjoslas teritorija gar autoceļu- valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem- 0.02 ha
4.      Uzdot  Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja  V.Zaļaiskalna) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
    
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 287
Par nekustamā īpašuma  „Pašvaldības autoceļš B11”, Vaives pagastā, Cēsu novadā , reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
      Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11." Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, zemes gabals - pašvaldības autoceļš B11 ((Rīga – Veclaicene) - Ezerkalni – Smīdes –Silnieki – (Rīga – Veclaicene))  Vaives pagastā, Cēsu novadā, nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai kā pašvaldības autoceļiem  nepieciešamā teritorija.
     Ar Cēsu novada domes 17.11.2010. lēmumu Nr. 734 „Par Cēsu novada pašvaldībai  piekrītošām zemes vienībām zem ielām un ceļiem Vaives pagastā, Cēsu novadā” (prot. Nr. 20, 69.p.) noteikts, ka Cēsu novada pašvaldībai piekrīt zemes vienības, ceļš (Rīga – Veclaicene) - Ezerkalni – Smīdes –Silnieki – (Rīga – Veclaicene), Vaives pagastā, Cēsu novadā, kadastra apzīmējumi 4290 005 0115 un 4290 006 0080.
Zemesgrāmatā nereģistrētie zemes gabali atrodas zem pašvaldības autoceļa B11 (Ezerkalni – Smīdes –Silnieki ).  Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta trešās daļas 4.punktu un SIA „LIVLAND”, reģistrācijas Nr. 40003299651, juridiskā adrese Brīvības iela 47, Rīga, LV- 1010, veikto zemes vienību kadastrālos uzmērījumus un izgatavotos zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānus, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.06.2011. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome nolemj:
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu „Pašvaldības autoceļš B11”, Vaives pagastā,  Cēsu novadā,  kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu, kas sastāv no divām zemes vienībām;
1.1.Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0115, kopplatība 4.22 ha;
1.2.Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4290 006 0080, kopplatība 3.09 ha;
2.      Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101).
3.      Zemes vienību apgrūtinājumi:
3.1.Zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 4290 005 0115:
3.1.1.      12050603 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām  pilsētās un ciemos 330 kilovolti- 0.03 ha;
3.1.2.      12050601 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām  pilsētās un ciemos  līdz 20 kilovoltiem- 0.01 ha;
3.1.3.      110909  ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu - 0.73 ha;
3.1.4.      1212050601 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.05 ha;
3.1.5.      110908 bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 1.52 ha;
3.1.6.      12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī lauku teritorijās  līdz 20 kilovoltiem- 0.15 ha;
3.1.7.      12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī lauku teritorijās  līdz 20 kilovoltiem- 0.01 ha;
3.1.8.      12030301 aizsargjoslas teritorija gar valsts galvenajiem autoceļiem- 0.13 ha;
3.1.9.      12030303 aizsargjoslas teritorija gar  valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem- 4.22 ha.
3.2. Zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 4290 006 0080:
3.2.1.      12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī lauku teritorijās  līdz 20 kilovoltiem- 0.01 ha;
3.2.2.      12030301 aizsargjoslas teritorija gar valsts galvenajiem autoceļiem- 0.08 ha;
3.2.3.      12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī lauku teritorijās  līdz 20 kilovoltiem- 0.03 ha;
3.2.4.      12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī lauku teritorijās  līdz 20 kilovoltiem- 0.22 ha;
3.2.5.      12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī lauku teritorijās  līdz 20 kilovoltiem- 0.06 ha;
3.2.6.      12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī lauku teritorijās  līdz 20 kilovoltiem- 0.11 ha;
3.2.7.      12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī lauku teritorijās  līdz 20 kilovoltiem- 0.05 ha;
3.2.8.      12030303 aizsargjoslas teritorija gar  valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem- 3.09 ha
4.      Uzdot  Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja  V.Zaļaiskalna) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 288
Par nekustamā īpašuma  „Pašvaldības autoceļš B6”, Vaives pagastā, Cēsu novadā , reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
      Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 03.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11." Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, zemes gabals - pašvaldības autoceļš B6 ((Cēsis – Madona) – Kalna Plūči –(Rīga – Veclaicene)) Vaives pagastā, Cēsu novadā, nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai kā pašvaldības autoceļiem  nepieciešamā teritorija.
     Ar Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 551 „Par Cēsu novada pašvaldībai  piekrītošām zemes vienībām zem ielām un ceļiem Vaives pagastā, Cēsu novadā” (prot. Nr. 17, 12.p.) noteikts, ka Cēsu novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība, ceļš (Cēsis – Madona) – Kalna Plūči –(Rīga – Veclaicene),Vaives pagastā, Cēsu novadā ar kadastra apzīmējums 4290 002  0219.
Zemesgrāmatā nereģistrētais zemes gabals atrodas zem pašvaldības autoceļa B6 ( Plūči -Vecendzeļi).  Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta trešās daļas 4.punktu un SIA „LIVLAND”, reģistrācijas Nr. 40003299651, juridiskā adrese Brīvības iela 47, Rīga, LV- 1010, veikto zemes vienību kadastrālos uzmērījumus un izgatavotos zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānus, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.06.2011. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.      Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu „Pašvaldības autoceļš B6”, Vaives pagastā,  Cēsu novadā,  kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0219, kopplatība 5.15 ha;
2.      Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101);
3.      Zemes vienības  apgrūtinājumi –
3.1.12030302 aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem- 0.11 ha;
3.2.12080103 aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu vairāk par 1.6  megapaskāliem - 0.08 ha;
3.3.12050103 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās  330 kilovolti- 0.08 ha;
3.4.12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.12 ha;
3.5.12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.01 ha;
3.6.12050101 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.02 ha;
3.7.12030301 aizsargjoslas teritorija gar valsts galvenajiem autoceļiem 0.09 ha;
3.8.12030303 aizsargjoslas teritorija gar autoceļu- valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem- 5.15 ha;
3.9.130202 atrodas GNP dabas lieguma zonas teritorijā – 5.15 ha;
4.      Uzdot  Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja  V.Zaļaiskalna) organizēt un veikt lēmuma izpildi.
 
 
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 289
Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298 „Cēsu novada pašvaldībai piederošie nomā nododamie nekustamie īpašumi”
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 15. panta pirmās daļas 10. punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 ”Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu, ar kuru noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.06.2012. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome nolemj:
 
 1. Izdarīt Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298 „Cēsu novada pašvaldībai piederošie nomā  nododamie nekustamie īpašumi” šādus grozījumus:
 papildināt lēmumu ar 1.1.7. punktu šādā redakcijā:
         „1.1.7. Austrumu iela 5, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 003 0154), platība 7464 m². Saskaņā ar Cēsu novada 19.09.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”, zemesgabals atrodas zemes izmantošanas veidu zonā  „Ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūve (1005) ”.                             
2.  Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskai  nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) un Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) lēmumu par pašvaldības iznomājamiem zemesgabaliem izvietot redzamā vietā Cēsu novada pašvaldības un Vaives pagasta  pārvaldes ēkā.  
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 290
Par zemes gabala Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā saņemti Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (turpmāk tekstā SIA „ZAAO”) iesniegumi (13.04.2012. un 14.06.2012.), kuros izteikts lūgums izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma – zemes gabala Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objekta izveidei un uzturēšanai (t.sk.bioloģisko atkritumu kompostēšanas laukuma izbūvei).
Nekustamais īpašums Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra numurs 4201 003 0154), 24.11.2008. reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0044 8618). Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu un Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr.2 „Par Cēsu novadu” 5.punktu „...Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja”.
 Starp Cēsu novada pašvaldību (Pašvaldība) un SIA „ZAAO” (Apsaimniekotājs) 22.03.2012. noslēgts Līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā  teritorijā. Saskaņā ar Līguma 2.1.17.punktu Apsaimniekotājs apņemas sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai kompostēšanas laukuma izveidei Austrumu ielā 5, Cēsīs. Būvniecības iecere uz zemes gabala Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., atbilst Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 15. panta pirmās daļas 1.un 2. punktu, 77.panta otro daļu, 22.03.2012. Līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā 2.1.17.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 05.06.2012. priekšlikumu (prot.Nr.18), pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.06.2012. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.      Nodot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”, reģ.Nr.44103015509, juridiskā adrese Rīgas iela 32, Valmiera, nomā ar apbūves tiesībām zemes gabala Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra numurs 4201 003 0154), daļu .
2.      Iznomājamā zemes gabala platība 6197 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot nomas zemes gabalu dabā.
3.      Nomas līguma termiņš - 10 (desmit) gadi no nomas līguma spēkā stāšanās brīža.
4.     Zemes gabals tiek nodots nomā ar mērķi – sadzīves atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objekta izveide un uzturēšana.
5.      Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūve  (1005).
6.              Zemes nomas maksu noteikt 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes gabala  kadastrālās vērtības gadā.
7.      Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas Iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
8.      Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.      Nomas maksa un nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināti no brīža, kad stājas spēkā nomas līgums.
10.  Nomnieks, saskaņā ar 22.03.2012. Līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā, apņemas:
10.1.  ne vēlāk kā divas nedēļas pirms projekta iesniegšanas beigu termiņa (termiņš 03.09.2012.) ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai kompostēšanas laukuma izveidei, iesniegt Cēsu novada Būvvaldē saskaņošanai skiču projektu iznomātā nekustamā īpašuma apbūvei;
10.2.      ne vēlāk kā līdz 31.12.2013. veikt būvniecības darbus, saskaņā ar akceptēto būvprojektu un nodot ēkas un būves ekspluatācijā.
11.  Iznomātājam un Nomniekam rakstiski vienojoties būvniecības darbu izpildes termiņš objektīvu iemeslu dēļ var tikt mainīts.
12.  Ja Nomnieks nesaņem ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu projekta īstenošanai, puses vienojas par turpmāko zemes gabala izmantošanu un apsaimniekošanu.
13.  Cēsu novada pašvaldība pirms nekustamā īpašuma nodošanas SIA „ZAAO” atbrīvo nomas zemi no sadzīves atkritumiem un citiem priekšmetiem (izņemot dabiskos veidojumus, kā piemēram reljefs, koki, krūmi u.tml.).    
14.  Apstiprināt Nekustamā īpašuma nomas līgumu.
15.  Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) organizēt zemes gabala nomas platības uzmērīšanu. Nomnieks sedz visus izdevumus par zemes gabala nomas platības kadastrālo uzmērīšanu, robežu plāna izgatavošanu un nomas līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā.
16.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 291
Par telpas nedzīvojamā ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Lai racionāli un lietderīgi izmantotu Ēku Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajā nekustamajā īpašumā Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 pantu, ievērojot Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.,8.,10.,11. un 22. punktu, Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr.9, 24.p.), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.06.2012. atzinumu (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome, nolemj:
 
1.    Nodot lietošanā par maksu (nomā), nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē, nomas objektu – telpu Nr. 4 ar kopējo platību 53,2 m2 (saskaņā ar būves Tehniskās inventarizācijas lietu) nedzīvojamā ēkā, kadastra apzīmējums 4201 006 0402 003, nekustamajā īpašumā Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., ar tiesībām veikt būvniecību alternatīvas siltumapgādes sistēmas ierīkošanai.
2.    Apstiprināt publicējamo informāciju (informācijas lapa) par nomas objektu .
3.    Pilnvarot Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju (priekšsēdētājs A.Mihaļovs) organizēt nomas objekta izsoli.
4.    Apstiprināt Izsoles noteikumus .
5.    Apstiprināt Nomas līgumu .
6.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 292
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības dzimtsarakstu jautājumos
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.06.2012. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome nolemj:
 
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 15.03.2012. lēmumu Nr. 121 „Par maksas    pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības dzimtsarakstu jautājumos”. 2.  Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības maksas pakalpojumus dzimtsarakstu jautājumos saskaņā ar pielikumu.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.07.2012.
3. Lēmuma izpildi veikt Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļai (vad.I.Gabrāne).
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 
Pielikums
 
Cēsu novada pašvaldības maksas pakalpojumi dzimtsarakstu jautājumos
 
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Summa, Ls  
bez PVN PVN 21% kopā, t.sk. PVN Piezīmes
1. Par pakalpojumu sniegšanu saistībā ar laulības reģistrācijas ceremoniju:        
1.1. Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas Mazajā zālē vai Vaives pagasta pārvaldē (ceremonija liecinieku un ne vairāk kā 10 viesu klātbūtnē ar muzikālu pavadījumu, telpas noformējumu un atļauju fotografēt un filmēt) 8.00 1.68 9.68 No šī pakalpojuma atbrīvo, ja viens no pieteicējiem ir  1. vai 2. grupas invalīds vai persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu.
1.2. Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas Lielajā zālē (ceremonija liecinieku un viesu klātbūtnē, ar muzikālu pavadījumu, mākslinieku piedalīšanos, telpas noformējumu un atļauju fotografēt un filmēt) 20.00 4.20 24.20  
1.3. Ārpus Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas un Vaives pagasta pārvaldes telpām (ceremonija liecinieku un viesu klātbūtnē ar muzikālu pavadījumu, mākslinieku piedalīšanos un atļauju fotografēt un filmēt) 50.00 10.50 60.50  
2. Kāzu jubileju un citu ģimenes tradīciju ceremonijas (telpas rezervēšana ceremonijai, ceremonija ar muzikālu pavadījumu, mākslinieku piedalīšanos, telpas noformējumu un atļauju fotografēt un filmēt) 20.00 4.20 24.20  
3. Par ceremonijas tulkojumu svešvalodā (angļu, krievu, vācu u.c.) 20.00 4,20 24.20  
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 293
Par amata vienības izveidošanu Cēsu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu un 17. panta trešās daļas 12. punktu, un Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas A. Pāžes 2012.gada 17. maija iesniegumu (reģ. Cēsu novada pašvaldībā Nr.8/1913), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.06.2012. (prot.Nr.9) atzinumam un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.06.2012. (prot.Nr.9) atzinumam, Cēsu novada dome nolemj :
 
 1. Izveidot ar 01.09.2012. Cēsu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē 1 amata vienību “skolotāja palīgs”.
 2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai A.Pāžei.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 294
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Latvijas Jaunieši pūtēju orķestra dalībniekiem
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot biedrības „Latvijas jauniešu pūtēju orķestris” valdes priekšsēdētājas 29.05.2012. iesniegumu Nr.14 (reģistrēts 04.06.2012 Cēsu novada pašvaldībā ar Nr.1-38/2125) par to, ka Latvijas Jauniešu pūtēju orķestra sastāvā iekļauti trompetisti - Cēsu 1.pamatskolas audzēkņi M. S., M. S. un A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēknis D. P. -  un to ka „Latvijas Jaunieši pūtēju orķestris” ir izturējis atlasi un uzaicināts piedalīties V Pasaules jauniešu pūtēju orķestru festivālā - konkursā Cīrihē /Šveicē no 04.07.- 11.07.2012.,pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.06.2012. atzinumam (prot.Nr.9) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.06.2012. atzinumam (prot.Nr.9), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.                  Piešķirt Ls 450,00 (četri simti piecdesmit lati) no Cēsu novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta 09.510 – Izglītības pasākumi rādītāja „Skolēnu dziesmu un deju svētki” , lai segtu Cēsu 1.pamatskolas audzēkņu M. S. , M. S. un A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņa D. P. dalību „Latvijas Jaunieši pūtēju orķestra” vasaras radošajā nometnē un V Pasaules jauniešu pūtēju orķestru festivālā - konkursā Cīrihē /Šveicē.
2.                   Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai  1.punktā minēto pasākumu iekļaut budžeta grozījumos un pārskaitīt biedrībai „Latvijas jauniešu pūtēju orķestris” pēc rēķina saņemšanas.
3.                   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 295
Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu pilsētas Sporta skolas basketbola nodaļas mācību – treniņu nometnē
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.06.2012. atzinumam (protokols Nr.9) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.06.2012. atzinumam (protokols Nr.9), Cēsu novada dome, nolemj:   1. Apstiprināt Cēsu pilsētas Sporta skolas basketbola nodaļas mācību – treniņu nometnes (no 05.-10.08.2012.) dalības maksu vienam dalībniekam Ls 32,50 (trīsdesmit divi lati 50 sant.)
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei R.Vanadziņai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplajai.
 
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 296
Grozījumi  Cēsu novada domes 23.02.2012. lēmumā Nr.66 „ Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2012.gada 01.jūnija līdz 2012.gada 31.augustam”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vecāku līgumiem par vietas nepieciešamību bērnam pirmsskolas izglītības iestādēs vasaras periodā  un   saskaņā ar  Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.06.2012. (prot.Nr.9) atzinumu, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.06.2012. (prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu novada dome nolemj:
 
1. Izdarīt Cēsu novada domes 23.02.2012. lēmumā Nr.66 „ Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2012.gada 01.jūnija līdz 2012.gada 31.augustam” šādus grozījumus:
1.1. izteikt lēmuma 1.1.punktu šādā redakcijā:
„1.1.Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē:
       no 01.06.2012. līdz 30.06.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 3 grupās;
       no 01.07.2012. līdz 31.07.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 3 grupās;
       no 27.08.2012. līdz 25.08.2012. iestāde slēgta;
       no 26.08.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 4 grupās.”
  1. 2. izteikt lēmuma 1.5.punktu šādā redakcijā:
„ 1. 5.  Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē:
no 21.06.2012.līdz 30.06.2012 pirmsskolas izglītības programmu īsteno  9 grupās;
no 01.07.2012. līdz 26.07.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 8 grupās;
no 27.07.2012.līdz 25.08.2012. iestāde slēgta;
no 26.08.2012. pirmsskolas izglītības programmu īsteno 11 grupās.”
3.  Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai un Finanšu nodaļai organizēt lēmuma izpildi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 297
Par amata vienību skaita samazināšanu Rāmuļu pamatskolā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. pantu un Rāmuļu pamatskolas direktores I. Brammanes 2012. gada 13. jūnija iesniegumu (reģ. Cēsu novada pašvaldībā Nr. 1-11/44), atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14.06.2012. (prot.Nr.9) atzinumam un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.06.2012. (prot. Nr.9) atzinumam, Cēsu novada dome nolemj:
 
 1. Rāmuļu pamatskolā ar 2012.gada 1. septembri samazināt pirmsskolas izglītības skolotāju amatu vienību skaitu par vienu vienību (profesijas kods klasifikatorā 2342 01).
 2. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Rāmuļu pamatskolas direktorei I. Brammanei.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 298
Par kustamās mantas nodošanu pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldības (iepriekš - Cēsu pilsētas domes) un  pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (iepriekš – pašvaldības aģentūra „ Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” ) turpmāk tekstā – Aģentūra,  kopīgi īstenotā projekta „ Senie laiki II” ietvaros materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai 2005.gada 13.septembrī tika iegādāti sekojoši pamatlīdzekļi: LCD projektors Sanyo PLC-XF45-EK , DVD atskaņotājs Sony DVP,  Ekrāns Fast Fold Truss 518*396cm Matte, kas atrodas Aģentūras rīcībā.
Pamatojoties uz likumu „ Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,   21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „ Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 3.punktu un Publisko aģentūru likuma 24.panta pirmo daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.06.2012.atzinumu (prot.Nr.9),  Cēsu novada dome, nolemj:
 
1.Nodot valdījumā pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  ar 2012.gada 30.jūniju Cēsu novada pašvaldības bilancē esošus sekojošus ilgtermiņa ieguldījumus:
 
Nr.p.k. Pamatlīdzekļa nosaukums Inventāra kods Sākotnējā vērtība Nolietojums Atlikusī vērtība
1. LCD projektors Sanyo PLC-XF45-EK /P3584 12646.79 12646.79 0
2. DVD atskaņotājs SonyDVP /P3533 200.85 200.85 0
3. Ekrāns FastFold Truss 518*396cm Matte /P3534 3377.97 3377.97
 
0
 
2.Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (galv.grāmatvede S.Kūlīte) veikt lēmuma izpildi.
 
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 299
Par pārvaldes uzdevumu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, kas noteic, ka viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 23. punktu un Publisko aģentūru likuma 16. panta pirmo, otro un trešo daļu, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 14.06.2012. atzinumu (protokols Nr. 4) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.06.2012. atzinumu (protokols Nr. 9), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai nodrošināt veselības aprūpes pieejamības organizēšanas un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanas koordinēšanu.
2.      Uzdot Finanšu nodaļai  budžeta grozījumos uzdevuma izpildei Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „ Sociālais dienests” piešķirt papildus finansējumu speciālista veselības aprūpes jautājumos darba samaksai nepieciešamā finansējuma apmērā.
3.      Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (direktore I. Sietiņsone) sagatavot atbilstošus grozījumus iestādes nolikumā un iesniegt tos apstiprināšanai Cēsu novada domei.
4.      Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
 
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 300
Par SIA,, Cēsu siltumtīkli” 2012.gada investīciju plāna saskaņošanu
 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai nodrošinātu efektīvu Cēsu pilsētas siltumapgādes sistēmas modernizāciju un sakārtošanu, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu un citu investīciju līdzekļus, ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumus Nr. 824, ‘’Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām,’’ Latvijas Republikas Finanšu ministrijas  02.11.2011.atbildi Nr. 7-3-01/7206 ‘’Par iesnieguma izskatīšanu (reģ. Cēsu novada pašvaldībā 04.11.2011., Nr. 1-33/4183), SIA ,,Cēsu siltumtīkli”04.25.2012. vēstuli Nr.CS1/2012-84 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 04.28.2012.ar Nr.8/1674) un vienošanos: Līgums ar LIAA par projekta ,,Atjaunojamo energoresursu siltumavota  līdz 8 MW jaunbūve Rūpniecības ielā 13a,Cēsīs, Cēsu novadā” Nr.PCS/3.5.2.1.0/10.02/015 īstenošanu Nr.L-PCS-11-0018 noslēgts  06.14.2011.nosakot, ka Kohēzijas fonda finansējums ir 50% no attiecināmajām izmaksām, Līgums ar LIAA par projekta Nr.PCS3.5.2.1.0/10/02/014 ,,Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija” īstenošanu Nr. L-PCS-11-0017 noslēgts 06.14.2011.nosakot,ka Kohēzijas fonda finansējums ir 40% no attiecināmajām izmaksām, Iepirkuma procedūra projektam ,,Atjaunojamo energoresursu siltumavota  līdz 8 MW jaunbūve Rūpniecības ielā 13a,Cēsīs, Cēsu novadā” Nr.PCS/3.5.2.1.0/10.02/015, iepirkuma identifikācijas Nr. CS-BIO-8MW-2011/01: līgums Nr.CS4/2012-01 par būvniecību- līgumcena ir 1 907 500,00 LVL bez PVN,Iepirkuma procedūra projekta Nr.PCS3.5.2.1.0/10/02/014 ,,Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas Nr.CS-KF-Siltumpārvade par līgumcenu 467 297,42 LVL, pieņemtajim nosacījumiem un izskatot SIA ,,Cēsu siltumtīkli”05.08.2012.iesniegumu Nr.CS1/2011-89 (reģistrētu Cēsu novada pašvaldībā 05.09.2012.ar Nr.1-38/1785 un precīzējumiem 06.11.2012.Nr.5/2217, Nr.5/2218),kā arī 2011.gada 27.februāra Līguma par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības modernizāciju un atjaunošanu, 1.pielikuma 2.4.1.-2.4.3.apakšpunktu, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’  15.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.06.2012. atzinumu (prot.Nr.9),  
Cēsu novada dome nolemj:
 
1.         Saskaņot SIA ,,Cēsu siltumtīkli”, reģ. Nr.40003007848, plānotās Investīcijas Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļu atbalstu par kopējo summu Ls 2 425 000,00 bez PVN (divi miljoni četri simti divdesmit pieci tūkstoši) apmērā, un konkrēti:
1.1 Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 8 MW jaunbūvei Rūpniecības ielā     .  13a, Cēsīs, Cēsu novadā, kur:
       Kohēzijas fonda līdzekļu atbalsts līdz 50% plānotais *               892 400,00
       Līgumcena LVL  bez PVN                                                       1 907 500,00    
       Līgumcena par būvuzraudzību LVL                                              10 146,37
           Līgumcena par tehniskā projekta ekspertīzi LVL                          2 320,00 
           Līgumcena par projekta vadīšanu /administrēšanu LVL **          20 033,63
 
     1.2.Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcijai, posmā no siltuma kameras TK-19 (iepretim nekustamajam īpašumam Valmieras ielā 21, Cēsīs) līdz siltuma kamerai TK-21 (Valmieras un Akmens ielu krustojumā) Cēsīs.
Atsevišķu siltumtīklu posmu jaunbūvei katlumājā Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā un Eduarda Veidenbauma ielā līdz zemes gabalam Zeltkalna ielā 2A, Cēsīs kopā (1.2), kur:
          Kohēzijas fonda līdzfinansējums  40% plānotais *                 174 600,00
          Līgumcena LVL                                                                       467 297,42
          Līgumcena par būvuzraudzību LVL                                            1 000,00
          Līgumcena par autoruzraudzību LVL                                          4 000,00
          Līgumcena par projekta vadīšanu /administrēšanu LVL **       12 702,58
 
*  Tiek aprēķināts atbilstoši MK 2010.gada 31.augusta Noteikumiem Nr.824
**   Izmaksu apjoms atkarīgs no Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņa.
 
2.         Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas ekspertam siltumapgādes jautājumos R. Ivanovskim.   
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 301
Grozījumi Darba samaksas noteikumos
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 302
Par amata vienību  izveidošanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 303
Grozījumi Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr. 261 „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 304
Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 24 „Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, amata pienākumu pārdali Komunālajā nodaļā no 06.06.2012., ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.06.2012. atzinumu (prot.Nr. 9), Cēsu novada dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 24 „ Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju” : amata nosaukumu „Komunālās nodaļas vadītājs”  aizstāt ar „Komunālās nodaļas vadītāja vietnieks, komunālinženiera p.i.”.
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 305
Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 35 „Par Transporta kustības organizācijas komisiju”
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, amata pienākumu pārdali Komunālajā nodaļā no 06.06.2012., ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.06.2012. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome nolemj:
1.      Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 35 „Par Transporta kustības organizācijas komisiju”:
1.1.  vārda iniciāli un uzvārdu „I.Mercs”  aizstāt ar „M.Rāviņš”;
1.2.  iekļaut komisijas sastāvā I.Mercu, Komunālās nodaļas vadītāja vietnieks, komunālinženiera p.i.
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 306
Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 49 „Par publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, amata pienākumu pārdali Komunālajā nodaļā no 06.06.2012., ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.06.2012. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 49 „Par publisko, izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju”: amata nosaukumu „Komunālās nodaļas vadītājs”  aizstāt ar „Komunālās nodaļas vadītāja vietnieks, komunālinženiera p.i.”.
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 307
Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 32 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju”
            Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, amata pienākumu pārdali Komunālajā nodaļā no 06.06.2012., ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.06.2012. atzinumu (prot.Nr. 9), Cēsu novada dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 32 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju”: amata nosaukumu „Komunālās nodaļas vadītājs”  aizstāta ar „Komunālās nodaļas vadītāja vietnieks, komunālinženiera p.i.”.
 
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 308
Grozījumi  Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 546 „Par Cēsu novada Būvvaldi”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, amata pienākumu pārdali Komunālajā nodaļā no 06.06.2012., ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.06.2012. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome nolemj:
Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 546 „Par Cēsu novada Būvvaldi”: vārda iniciāli un uzvārdu „I.Mercs”  aizstāt ar „M.Rāviņš” un „L.Jurģēna”  aizstāta ar „I.Mercs”.
 
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 309
Par grozījumiem  Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumā Nr. 73 „Par ēdnīcas telpu nomas līguma pārjaunošanu ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 310
Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ”Veckalna Pūkšeri” Vaives pagastā, Cēsu novadā apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 
Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas komisija  18.10.2011. pieņēma lēmumu Nr.19 (protokols Nr.36) „Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Veckalna Pūkšeri” Vaives pagastā, Cēsu novadā ”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde, sadalot zemes gabalu divās atsevišķās zemes vienībās ar platībām 7,8 ha un 20,1 ha.  Zemes ierīcības projekts saskaņots ar nekustamā īpašuma īpašnieka pilnvaroto personu un 16.05.2012. saņemts atzinums (dokumenta nosaukums 1349350.edoc.) no Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas. Jaunizveidotajiem  zemes gabaliem piekļūšana tiek nodrošināta no pašvaldības autoceļa B11 (A/c A2- Ezerkalni- Smīdes –Silnieki- A/c A2) un pa servitūta ceļu caur zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0082.
      Izskatot sertificēta zemes ierīkotāja Ginta Bauera (sertifikāts Nr.AA000000044) izstrādāto zemes ierīcības projektu un  iesniegumu (reģistrētu Cēsu novada pašvaldībā 11.05.2012 ar Nr.3/2202) un saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15. panta 13.punktu, Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta otro daļu un 17. panta otro daļu,  Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31. punktu, Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11. „Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3. punkta 3.1 un 3.9 apakšpunktu prasībām, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 19.06.2012. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.19), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.06.2012 atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Veckalna Pūkšeri”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra Nr. 4290 005 0067 .
2.      Zemes vienībai (projektā Nr.1.) saglabāt nosaukumu „Veckalna Pūkšeri”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136
2.1. Zemes gabala platība 7,8 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības  zeme (0101).
            3.    Zemes vienībai (projektā Nr.2.) piešķirt nosaukumu „Kumelītes”, Vaives pag.,
                   Cēsu nov.
3.1. Zemes gabala platība 20,1 ha., vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis - mežsaimniecības  zeme (0201).
4.   Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
 
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 311
Par  nosaukumu piešķiršanu Cēsu novada pašvaldībai piekrītošiem nekustamajiem īpašumiem   Vaives pagastā, Cēsu novadā
                        Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta otro daļu un 17. panta otro daļu, Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumiem Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11. „Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 19.06.2012. atzinumu (prot. Nr.19), Cēsu novada domes Finanšu komitejas  21.06.2012. atzinumu ( prot. Nr.9), Cēsu novada dome nolemj:
 
1.Nekustamajam  īpašumam ar kadastra Nr. 4290 002 0219 piešķirt nosaukumu „Pašvaldības autoceļš B6”, Vaives pag., Cēsu nov..
2.Nekustamajiem īpašumiem ar kadastra Nr. 4290 001 0109 un 4290 003 0112 piešķirt nosaukumu „Pašvaldības autoceļš A4”, Vaives pag., Cēsu nov..
3.Nekustamajiem īpašumiem ar kadastra Nr. 4290 008 0090, 4290 005 0116 un 4290 009 0129 piešķirt nosaukumu „Pašvaldības autoceļš A2”, Vaives pag., Cēsu nov..
4. Nekustamajiem īpašumiem ar kadastra Nr. 4290 005 0115 un 4290 006 0080 piešķirt nosaukumu „Pašvaldības autoceļš B11”, Vaives pag., Cēsu nov..
5. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 4290 007 0105 piešķirt nosaukumu „Pašvaldības autoceļš B14”, Vaives pag., Cēsu nov..
6.      Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V. Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 312
Par telpu nomu Lenču ielā 39 Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem’’ 87.punktu; 01.04.2009.noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2-7-15/2009 4.1.9. punktu; ievērojot faktu, ka I.K.’’Meltekss’’ apbedīšanas piederumus piedāvā par ražotāja cenām, un ilgstoši nomā telpas daļu, kurai piekļūšana ir ierobežota; saskaņā ar I.K.’’Meltekss’’(reģ.Nr.44102019132) 30.03.2012.iesniegumu par nedzīvojamo telpu nomu Cēsu pilsētas Meža kapu kapličas ēkā Lenču ielā 39, Cēsīs, Cēsu novadā un 30.03.2012. noslēgto vienošanos par grozījumiem 01.04.2009. noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2-7-15/2009 un I.K.’’Meltekss’’( reģ.Nr.44102019132 ) 30.03.2012.iesniegumu par nedzīvojamo telpu nomu Cēsu pilsētas Meža kapu kapličas ēkā Lenču ielā 39, Cēsīs, Cēsu novadā, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.06.2012. atzinumu (prot. Nr. 9), Cēsu novada dome nolemj:
 
 1. Apstiprināt 30.03.2012.noslēgto Vienošanos par grozījumiem 01.04.2009. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.2-7-15/2009 ar I.K’’Meltekss’’ (reģ. Nr.44102019132), juridiskā adrese Ozolu iela 2-19, Valmieras pag., Burtnieku novads, LV4223, ar kuru līguma termiņš par telpas daļas 5m2 platībā, kas atrodas Meža kapu kapličas ēkā Lenču ielā 39, Cēsīs, Cēsu novadā, ir pagarināts līdz 2019.gada 1.aprīlim.
2.      Nomas maksu noteikt Ls 15 ( piecpadsmit lati ) mēnesī plus PVN .
3.      Lēmuma  izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Komunālajai nodaļai.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 313
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g apakšpunktu, Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu, 17. panta otro un ceturto daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 21.06.2012. atzinumu (prot. Nr. 9), Cēsu novada dome nolemj:
1.            Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” saskaņā ar pielikumu.
2.            Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktors J.Markovs).
 
 
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
 
28.06.2012.                                                                                                                      Nr.13
 
 
 Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi  
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13. punktu un Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17.panta otro un ceturto daļu  
Izdarīt Cēsu novada domes 30.09.2010aistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” šādus grozījumus:
1.      Papildināt pielikumu ar 1.27. punktu šādā redakcijā:
„1.27. Nomas maksa pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, 1. stāvā (telpas nododot pastāvīgai nomai, pretendentu nosakot izsoles kārtībā):
1.27.1.  publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšanai (sākotnējā cena):
2,46 Ls/m2 mēnesī (ar telpu uzkopšanu);
1,58 Ls/m2 mēnesī (bez telpu uzkopšanas);
Maksa par komunālajiem maksājumiem 1,49 Ls/m2 mēnesī.
1.27.2.   privātai personai (sākotnējā cena):
3,46 Ls/m2 (ar telpu uzkopšanu);
2,58 Ls/m2 mēnesī (bez telpu uzkopšanas);
Maksa par komunālajiem maksājumiem 1,49 Ls/m2 mēnesī.”
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 314
Par grozījumiem Cēsu novada domes 07.06.2012. lēmumā Nr. 278 „Par nedzīvojamo telpu  nodošanu nomā Rīgas Tehniskajai universitātei”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot precizēto informāciju par telpu platībām Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā, Cēsu 2.vidusskolā,  ar kuru apliecināta Rīgas Tehniskajai universitātei iznomājamo telpu nomenklatūra un platība, Cēsu novada dome, atklāti balsojot,  ar 13 balsīm – par (Ē.Rass, O.Bicāns, J.Žagars, A.Raubiško, G.Bērziņa, I.Suija-Markova, A.Rasmanis, M.Malcenieks, D.Vasmanis, G.Šķenders, I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Cīrulis, ), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Izdarīt Cēsu novada domes 07.06.2012. lēmumā Nr.278 ” Par nedzīvojamo telpu nodošanu nomā Rīgas Tehniskajai universitātei” (prot.Nr. 9, 37.p.), grozījumus:
 
1.1.aizstāt līguma 1.punkta 1.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus „160 m2 kopplatībā” ar vārdiem un skaitļiem „460 m2  kopplatībā”;
1.2.aizstāt līguma 1.punkta 1.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus „45 m2 kopplatībā” ar vārdiem un skaitļiem „52 m2  kopplatībā”;
1.3.aizstāt līguma 1.punkta 1.4. apakšpunktā vārdus un skaitļus „65 m2 kopplatībā” ar vārdiem un skaitļiem „66,3 m2  kopplatībā”;
2.        Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 


2012.gada 28.jūnija protokols Nr.10       Lēmuma nr. 315
Par Cēsu novada pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu
Ziņo: A. Vanadziņš, Sabiedrisko attiecību speciālists
    Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 72.pantu un likuma „ Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, atbilstoši Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumiem Nr.413
„ Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Cēsu novada dome nolemj:
 
   Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.
2011.gada publiskais pārskats 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv