Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2019.gada 26.augusts   Vārda dienu svin: Natālija, Tālija, Broņislava, Broņislavs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2019

P O T C P S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2012. gads
2012.gada 26. jūlija ārkārtas domes sēdes Protokols Nr. 12

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 349Par telpas nedzīvojamā ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
2 350Par autobusa MERCEDES BENZ 0309 izsoles rezultātu apstiprināšanu
3 351Par grozījumiem Cēsu novada domes 07.06.2012. lēmumā Nr. 278 „Par nedzīvojamo telpu  nodošanu nomā Rīgas Tehniskajai universitātei”2012.gada 26. jūlija ārkārtas domes sēdes Protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 349
Par telpas nedzīvojamā ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā  īpašuma nodaļas vadītājs
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47., 48. punktu, Cēsu novada pašvaldības telpas nedzīvojamā ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti ar Cēsu novada domes 28.06.2012. lēmumu Nr.291, prot.Nr.10, 12.p.)  8.3. punktu, kā arī Cēsu novada pašvaldības Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 16.07.2012. (prot. Nr.9) priekšlikumu, Cēsu novada dome atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, A.Raubiško,A.Rasmanis, Ē.Rass,M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt nomas objekta – telpas Nr. 4 ar kopējo platību 53,2 m2 (saskaņā ar būves Tehniskās inventarizācijas lietu) nedzīvojamā ēkā, kadastra apz. 4201 006 0402 003, nekustamajā īpašumā Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., ar tiesībām veikt būvniecību alternatīvas siltumapgādes sistēmas ierīkošanai 16.07.2012. izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nosolītāja - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BĒRZAINES NAMS”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003758215, juridiskā adrese Bērzaines iela 6, Cēsīs, Cēsu nov., nosolītā nomas maksa sastāda Ls/m2  mēnesī, Ls 0.52 , bez PVN.
2.       Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) sagatavot attiecīgu nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 
 
 


2012.gada 26. jūlija ārkārtas domes sēdes Protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 350
Par autobusa MERCEDES BENZ 0309 izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
 
 


2012.gada 26. jūlija ārkārtas domes sēdes Protokols Nr. 12       Lēmuma nr. 351
Par grozījumiem Cēsu novada domes 07.06.2012. lēmumā Nr. 278 „Par nedzīvojamo telpu  nodošanu nomā Rīgas Tehniskajai universitātei”
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
Ievērojot Augstskolu likuma 8.panta septītās daļas 2.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, D.Vasmanis, G.Bērziņa, I.Timermanis, J.Žagars, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, Ē.Rass, A.Raubiško,A.Rasmanis,M.Niklass), pret - nav, atturas - nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 07.06.2012.  lēmumā Nr. 278 „Par nedzīvojamo telpu  nodošanu nomā Rīgas Tehniskajai universitātei” grozījumus, aizstājot 3.punktā vārdus un skaitļus „no 01.09.2012.” ar vārdiem un skaitļiem „no 01.08.2012
2.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
 


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv