Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2019.gada 26.augusts   Vārda dienu svin: Natālija, Tālija, Broņislava, Broņislavs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2019

P O T C P S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2012. gads
2012.gada 21. augusta ārkārtas domes sēdes Protokols Nr.13

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 352Par galvojuma sniegšanu SIA „Vinda”2012.gada 21. augusta ārkārtas domes sēdes Protokols Nr.13       Lēmuma nr. 352
Par galvojuma sniegšanu SIA „Vinda”
Ziņo: SIA „Vinda” valdes priekšsēdētājs V.Ādamsons
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 26.panta otro daļu, Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 17.1.apakšpunktu, SIA „Vinda” valdes priekšsēdētāja V.Ādamsona iesniegumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (D.Vasmanis, G.Bērziņa, M.Malcenieks, A.Raubiško, J.Žagars, O.Bicāns, Ē.Rass, I.Suija-Markova, M.Niklass, I.Timermanis, G.Šķenders), pret – nav, atturas – nav,  nolemj:
 
  1. Sniegt galvojumu Cēsu pilsētas SIA „Vinda” (Cēsu novada pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētājs) aizņēmumam no Valsts kases vai komercbankas LVL 400 000.00 (četri simti tūkstoši lati) apmērā ar procentu likmi, kas nepārsniedz Valsts kases noteikto Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā Cēsu ūdenssaimniecības attīstības III kārtas projekta realizācijai.
  2. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2019.gada septembrim.
  3. Galvojumu garantēt ar Cēsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
  4. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.275 „Par galvojuma sniegšanu SIA „ VINDA”” ( prot. Nr.9; 34.p.).


 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv