Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 9.augusts   Vārda dienu svin: Madara, Genoveva
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Par Cēsu pilsētas pašvaldības simboliku
Saistošie noteikumi Nr.1
Cēsu pilsētas domes

14.03.2002. (prot. Nr. 7, & 29)
Grozījumi izdarīti:

10.10.2002. (prot. Nr.25 §3)


''Par Cēsu pilsētas pašvaldības simboliku''


Izdoti saskaņā ar LR likuma
''Par pašvaldībām'' 21.pantu, 43.pantu


1. Cēsu pilsētas pašvaldības simbolika ir Cēsu pilsētas karogs, Cēsu pilsētas ģerbonis un Cēsu 800 gadu jubilejas apzīmējums - logo.

2. Karoga apraksts:

2.1.Cēsu pilsētas karogs ir taisnstūra audums ar platuma un augstuma proporcijas attiecību 2 : 1;
2.2.karogs ir divpusējs;
2.3.uz fona Valsts karoga krāsā taisns krusts baltā krāsā ar nobīdītu vertikālās līnijas asi karoga stiprinājuma virzienā;
2.4.krusta vertikālā un horizontālā līnija karoga kreisajā malā veido kvadrātu;
2.5.krusta vertikālās un horizontālās līniju krāsu platums pret karoga augstumu ir 1: 5;
2.6.krusta centrā attēlots Cēsu pilsētas ģerbonis;
2.7.ģerboņa augstums ir 6 :10 no karoga augstuma;
2.8.karoga izmēri - 1.0 x 2.0 m ; ģerboņa augstums - 40 cm;
2.9.galda karodziņa izmēri - 14 x 28 cm un proporcijas atbilst Cēsu pilsētas karoga proporcijām un aprakstam.
   


3. Ģerboņa apraksts.

3.1.Cēsu pilsētas ģerbonis: zilā laukā sarkans robots ķieģeļu mūris ar 5 (pieciem) tornīšiem un atvērtiem vārtiem ar paceltu režģi, uz tā stāvošs karavīrs dabiskās krāsās ar paceltu zobenu un vairogu.


4. Cēsu 800 gadu jubilejas apzīmējuma logo apraksts.

4.1.Cēsu 800 gadu jubilejas apzīmējums ir stilizēts Cēsu pilsētas identitātes - Cēsu pilsdrupu grafisks attēls:
4.1.1.kompozīciju no trīs pusēm ietver stilizēta Cēsu pilsdrupu Rietumu torņa kontūrlīnija melnā tonī;
4.1.2.kontūras iekšpusē daļēji regulārs krāsu laukums Cēsu pilsētas karoga pamattonī;
4.1.3.krāsu laukumu vainago nosaukums Cēsis;
4.1.4.krāsu laukumu nobeidz gada skaitlis 800;
4.1.5.krāsu laukuma iekšpusē stilizēta Cēsu pils mūru kontūrlīnija baltā tonī.


5.Karoga lietošana.

5.1.Cēsu pilsētas karogs paceļams:

5.1.1. pie Cēsu pilsētas domes ēkas , Vienības laukuma mastā - pastāvīgi;
5.1.2. pie ēkām , kur izvietoti balsošanas iecirkņi- Saeimas, pilsētas domes vēlēšanas dienās, kā arī tautas nobalsošanas dienās;
5.1.3. pēc brīvas gribas valsts svētkos kopā ar Latvijas Republikas valsts karogu, novietojot to valsts karoga labajā pusē;
5.1.4. pēc brīvas gribas arī tautas , darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās , kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret pilsētas karogu, bet likumā noteiktajās dienās - 25.martā, 14.jūnijā un 4.jūlijā, kā arī citās valsts sēru dienās un Ministru kabineta īpaši noteiktajos gadījumos karogs paceļams sēru noformējumā, kārtībā, kāda noteikta valsts karogam.

5.2.Aizliegts pacelt pilsētas karogu:

5.2.1.virs un pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts, kuras ir avārijas stāvoklī vai kurām tiek remontēta fasāde (izņemot pilsētas domju un rajona padomju ēkas); citās nepiemērotās vietās un apstākļos (kokos, virs un pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās, ražošanas objektos un tamlīdzīgi).

5.3.Aizliegts:

5.3.1. lietot bojātus vai izbalējušus Cēsu pilsētas karogus;
5.3.2. izgatavot Cēsu pilsētas karogu bez Cēsu pilsētas domes simbolikas komisijas atzinuma un Cēsu pilsētas domes lēmuma.

5.4.Pilsētas karoga attēlu var izmantot noteiktā kārtībā dekoratīvos nolūkos kā pilsētas simbolu tādā veidā un tādos apstākļos, kas nepieļauj necieņas izrādīšanu pret to.
   
5.5.Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes simbolikas komisijas atzinumu, Cēsu pilsētas domes lēmumu var atļaut lietot Cēsu pilsētas karoga attēlu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos.

5.6.Galda karodziņu fiziskas un juridiskas personas lieto oficiālās pieņemšanās, ģimenes svētkos, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret galda karodziņu.

5.7.Cēsu pilsētas pašvaldība pilsētas karogu un galda karodziņu var izmantot kā goda apbalvojumu.


6.Ģerboņa attēla lietošana.

6.1.Cēsu pilsētas ģerboni drīkst lietot Cēsu pilsētas dome, Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes, vispārizglītojošās mācību izglītības iestādes, interešu izglītības iestādes , Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmumi un iestādes .

6.2.Iepriekš minētās iestādes pilsētas ģerboņa attēlu drīkst lietot zīmogos (cik to nosaka spēkā esošā likumdošana), stūra spiedogos, uz veidlapām, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, atzinības un goda rakstiem, diplomiem, apliecībām, vizītkartēm un citiem oficiālajiem dokumentiem, kā arī izvietot pie šo iestāžu ēkām, dienesta telpām, dienesta telpās un uz šīm iestādēm piederošajiem transportlīdzekļiem.

6.3.Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes simbolikas komisijas atzinumu , Cēsu pilsētas domes lēmumu var atļaut lietot Cēsu pilsētas ģerboņa attēlu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos.


7. Cēsu 800 gadu jubilejas apzīmējuma - logo lietošana.

7.1. Cēsu 800 gadu jubilejas apzīmējums - logo (turpmāk tekstā logo 1.2.3. paraugs)ar Cēsu pilsētas simbolikas atļauju tiek piešķirts lietošanai atbilstoši Cēsu astoņsimtgades programmas koncepcijai un noteiktiem kvalitātes kritērijiem - pasākumu, izdevumu, objektu augstajam saturiskajam, mākslinieciskajam un estētiskajam līmenim, kā arī kvalitatīvām precēm, suvenīriem un iesaiņojumam.

7.2.Logo krāsu un tehniskais izpildījums netiek noteikts.

7.3. Aizliegts izmantot izmainītu logo grafisko attēlu.

7.4.Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes simbolikas komisijas atzinumu, Cēsu pilsētas domes lēmumu var atļaut lietot Cēsu 800 gadu jubilejas apzīmējumu - logo attēlu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos.


8.Cēsu pilsētas simbolikas izgatavošana un izmantošana.

8.1.Cēsu pilsētas karoga , ģerboņa un Cēsu 800 gadu jubilejas apzīmējums - logo attēlus vai to elementus drīkst izmantot uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kopdarbības (kooperatīvās ) sabiedrības, sabiedriskās organizācijas un privātpersonas atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml. preču noformēšanā un ražošanā tikai ar Cēsu pilsētas domes simbolikas komisijas atļauju, izņemot gadījumus, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, t.i. personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem, piemēram veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā izmantota simbolika.

8.2.Standartus un kvalitātes prasības produkcijai uz kuras drīkst atveidot Cēsu pilsētas simboliku un tās elementus, nosaka Cēsu pilsētas domes simbolikas komisija.

8.3.Tirdzniecības uzņēmumiem, pieņemot realizēšanai jebkura veida izstrādājumus ar Cēsu pilsētas simboliku, jāpieprasa no ražotāja simbolikas izgatavošanas atļaujas noraksts, kuram tirdzniecības uzņēmumā jāatrodas šo izstrādājumu realizēšanas vietā.

8.4.Cēsu pilsētas pašvaldības simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai fiziskām un juridiskām personām komisijai jāiesniedz:
8.4.1. iesniegums (1., 2.paraugs, pielikumā Nr.2, Nr.3);
8.4.2. juridiskām personām reģistrācijas apliecības kopija;
8.4.3. izstrādājuma skice vai etalona paraugs;
8.4.4. izmantošanas mērķis un formas apraksts.

8.5. Preču zīmes - Cēsu pilsētas pašvaldības simbolikas lietošanas atļauja saņemama, ja preču zīmes lietotājs noslēdzis ar Cēsu pilsētas domi līgumu ''Par atļaujas piešķiršanu preču zīmes - Cēsu pilsētas pašvaldības simbolikas lietošanai'' un samaksājis vienreizēju līguma cenu.

8.6.Vienošanās līgumu ''Par atļaujas piešķiršanu preču zīmes - Cēsu pilsētas pašvaldības simbolikas lietošanai'' sagatavo Cēsu pilsētas domes simbolikas komisija un paraksta domes priekšsēdētājs vai domes izpilddirektors atbilstoši Cēsu pilsētas domes nolikumam.

8.7.Vārdu Cēsis var brīvi (bez atļaujas) lietot, norādot fizisku un juridisku personu patieso dzīves vietu vai atrašanās vietu (adresi) un pasākumu vai notikumu norises vietu, kā arī komercdarbībā, norādot preču izgatavošanas vietu vai pakalpojumu sniegšanas vietu.


9.Kontrole.

9.1. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi nodrošina:
9.1.1.Cēsu pilsētas domes simbolikas komisija;
9.1.2. Cēsu pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas;
9.1.3. Cēsu pilsētas būvvaldes speciālisti.

9.2.Uzsākot kontroli punktā 9.1. minētajām amatpersonām jāuzrāda dienesta dokuments.

9.3. Pēc nolikumā 9.1.punktā minēto amatpersonu pieprasījuma ražotājam vai tirgotājam jāuzrāda Cēsu pilsētas domes simbolikas komisijas simbolikas lietošanas atļauja vai tās kopija un uz iepriekš minēto amatpersonu lūguma - ražojamā vai pārdodamā produkcija.


10. Atbildība.

10.1.Par šo noteikumu 5.2.;5.3.; 7.3.8.1.;8.3.; 8.5. punktu pārkāpšanu un par pilsētas simbolikas noraušanu, saplēšanu iznīcināšanu vai necieņas izrādīšanu , zaimošanu, vai citām necienīgām darbībām uzliek naudas sodu līdz Ls 50.- apmērā.

10.2. Administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīt ir tiesības:

10.2.1. Cēsu pilsētas pašvaldības policijas amatpersonām,

10.2.2. Cēsu pilsētas domes simbolikas komisijas locekļiem,

10.2.3. Cēsu pilsētas būvvaldes vadītājam un tā vietniekam’’

10.3.Administratīvo protokolu izskata un naudas sodu uzliek Cēsu pilsētas domes administratīvā komisija.

10.4.Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.

Pielikums Nr. 2
Cēsu pilsētas domes 14.03.2002.
prot. Nr.7, & 29
Saistošie noteikumi Nr.1
1.paraugs

Cēsu pilsētas domes simbolikas komisijai

_______________________________
(pieprasītāja - uzņēmuma nosaukums)

________________________________
(reģistrācijas numurs)

________________________________
(pasta adrese)

iesniegums Nr. __

2002. gada ______________


Lūdzu piešķirt Cēsu pilsētas pašvaldības simbolikas lietošanas atļauju (norādot, kuru simboliku pielieto )
__________________________________________
(izstrādājuma veids)

ražošanas laika periodā no _________. gada līdz __________ gadam

Ar Saistošajiem noteikumiem Nr…. ''Par Cēsu pilsētas pašvaldības simboliku'' esmu iepazinies (-usies)
Pielikumā: 1.izstrādājuma skice;
2.simbolikas izmantošanas formas apraksts;
3.izziņa par lietošanas veidu un apjomu .


____________________________________________
(ieņemamais amats) ( paraksts) (vārds, uzvārds)


Kontaktpersona _______________________________
(ieņemamais amats) (vārds, uzvārds)

_____________ _______________
(telefona nr.) (faksa nr.)

Iesnieguma iesniegšanas vieta:


Pielikums Nr. 3
Cēsu pilsētas domes 14.03.2002.
prot. Nr. 7, & 29
Saistošie noteikumi Nr.1
2.paraugs

Cēsu pilsētas domes simbolikas komisijai

_________________________________
(pieprasītāja - uzņēmuma nosaukums)

________________________________
(reģistrācijas numurs)

________________________________
(pasta adrese)

iesniegums Nr. __

2002. gada ______________


Lūdzu piešķirt Cēsu pilsētas pašvaldības simbolikas lietošanas atļauju (norādot, kuru simboliku pielieto)
_______________________________________
(svinīgu pasākumu, sarīkojumu, ēku fasāžu , sabiedrisko vietu, iekštelpu)

____________________________________________

noformēšanai laika periodā no _________gada līdz ______.gadam.

Ar Saistošajiem noteikumiem Nr…''Par Cēsu pilsētas pašvaldības simboliku'' esmu iepazinies (-usies).
Pielikumā: 1.noformējuma skice.
2.simbolikas izmantošanas formas apraksts
3.izziņa par lietošanas veidu un apjomu .

____________________________________________
(ieņemamais amats) ( paraksts) (vārds, uzvārds)

Kontaktpersona _______________________________
(ieņemamais amats) (vārds, uzvārds)

_____________ _______________
(telefona nr.) (faksa nr.)
Iesnieguma iesniegšanas vieta:

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv