Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  -- 2011. gada publiskais pārskats
  -- 2010.gada publiskais pārskats
  -- 2009.gada publiskais pārskats
  -- 2008.gada publiskais pārskats
  -- 2007. gada publiskais pārskats
  -- 2006. gada publiskais pārskats
  -- 2005. gada publiskais pārskats
  -- 2004. gada publiskais pārskats
  -- 2003. gada publiskais pārskats
  -- 2002. gada publiskais pārskats
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
> 2002. gada publiskais pārskats> 1.2. Vadības ziņojums

- Satura rādītājs
- 1.1. Ziņas par pašvaldību
- 1.2. Vadības ziņojums
- 2.1.Cēsu pilsētas pašvaldības budžets un saistības
- 2.2. 2003.gada 27.marta Cēsu pilsētas domes lēmums
- 2.3. Cēsu pilsētas pašvaldības bilance uz 2002.gada 31.decembri
- 2.4. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2002.gadā
- 2.5. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
- 2.6. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi
- 4. Valsts kontroles atzinums par revīzijas atzinumiem
- Pielikumi

1.2. Vadības ziņojums


Cēsu pilsētas dome darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Cēsu pilsētas domes darbību nosaka 2001.gada 20.decembrī apstiprināts domes Nolikums (sēdes protokols Nr.20 §2) un struktūra (sēdes protokols Nr.20 §3).

Darbība pārskata gadā

2002.gadā notikušas domes sēdes

 • 31 kārtējā;
 • 7 ārkārtas;
 • 1 svinīgā domes sēde.

Visvairāk domes sēdes ir notikušas martā un septembrī – katrā divas kārtējās un divas ārkārtas. Domes sēdēs izskata tos jautājumus, kuri pirms tam ir izskatīti pastāvīgi darbojošās komitejās. Domes sēdē izskatīts 821 lēmumu projekts.

Domē darbojas 4 pastāvīgas komitejas. 2002.gadā ir notikušas:

 • 32 finansu;
 • 31 tautsaimniecības;
 • 26 izglītības, kultūras un sporta;
 • 27 sociālo lietu komitejas.

Neviena domes sēde nav atlikta deputātu kvoruma trūkuma dēļ un visiem deputātiem ir bijuši attaisnojoši iemesli sēžu vai komiteju neapmeklējumu gadījumos. Deputātu sēžu apmeklējums 2002.gadā - 96%.

2002.gadā darbojās sekojošas komisijas:

 • Dzīvokļu un personu reģistrācijas;
 • Apstādījumu aizsardzības;
 • Simbolikas;
 • Būvju pieņemšanas ekspluatācijā;
 • Sabiedrisko objektu;
 • Administratīvā;
 • Pašvaldības pasūtījumu;
 • Privatizācijas;
 • Dzīvojamo māju īpašumu nodošanas;
 • Nekustāmā īpašuma izsoles;
 • Personāla atlases;
 • Ēku un būvju apsekošanas;
 • Zemes un denacionalizācijas;
 • Vēlēšanu;
 • Dzīvojamo māju privatizācijas.

2002.gadā darbojās sekojošas padomes:

 • Tūrisma;
 • Kultūras;
 • Sporta;
 • Vispārizglītojošo skolu direktoru;
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju;
 • Vides attīstības.

Pēc domes nolikuma noteiktas, bet 2002.gadā neizveidotas padomes:

 • Pilsētas stratēģiskās attīstības;
 • Kapu apsaimniekošanas;
 • Sakoptas pilsētas;
 • Sabiedrisko pakalpojumu tarifu.

Domes struktūrā sekojošām nodaļām mainīts nosaukums:

 • Vispārējā nodaļai uz Administratīvā nodaļa;
 • Būvniecības un nekustamā īpašuma nodaļai uz Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļa.

Iedzīvotāju apkalpošanas centrs un Zvanu centrs

Lai uzlabotu pašvaldības un sabiedrības sadarbību un uzlabotu iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti, Cēsu pilsētas domē 2002.gadā tika izveidots un atklāts Iedzīvotāju Apkalpošanas centrs (IAC). Tā izveidošanas rezultātā, nodrošinot ātru un operatīvu dokumentu apriti domes iekšienē, būtiski ir uzlabota iekšējā darba organizācija un pakalpojumu sniegšanas efektivitāte. IAC iedzīvotājiem ir iespēja vienuviet saņemt visu sev interesējošo informāciju ne tikai par pašvaldību, bet arī par citām Cēsīs esošām valsts iestāžu nodaļām un filiālēm. Nepietiekošas informācijas dēļ, 2001.gadā izveidotā tālruņa līnija 8008000 2002.gadā tika atzīta kā nerentabla. Cēsu dome ir radusi risinājumus, kā citā veidā iedzīvotāji pēc iespējas vairāk varētu uzzināt sev interesējošus jautājumus par pašvaldību. Līdz ar to 2002.gada nogalē tika uzsākts projekts par informatīvā tālruņa izveidošanu sadarbībā ar LATTELEKOM. Zvanot uz šo numuru 4125000, iedzīvotāji var saņemt ziņas par pašvaldības darbiniekiem, iestādēm, uzņēmumiem un to sniegtajiem pakalpojumiem. Tālruņa izveidošanas mērķis ir - nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamo informāciju viņiem pieejamā laikā.


Finanses

Pašvaldības ekonomiskā darbība un attīstība ir cieši saistīta ar budžeta finansu iespējām.

2002.gads bija straujš ekonomiskā uzplaukuma gads pilsētas attīstībā, kas ir saistīts ar dažādiem kapitālieguldījumiem infrastruktūras sakārtošanā.

2002.gada pamatbudžeta ieņēmumi bija 4.8 miljoni latu un salīdzinājumā ar 2001.gadu ieņēmumi ir pieauguši par 45 % jeb 1.5 miljoni latu t.sk. mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1.02 miljoni latu.

2002.gadā ienākuma nodokļa ieņēmumi bija 2.1 miljoni latu, kas ir par 0.3 miljoniem latu vairāk nekā 2001.gadā. Pēc Finansu ministrijas datiem 2003.gadā ienākuma nodokli ir iespējams paaugstināt par LVL 131 125.

Lai arī 2002.gada nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi bija plānoti 275.6 tūkstoši latu, iekasēti 245.5 tūkstošiem latu apmērā, un salīdzinājumā ar 2001.gadu nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir samazinājušies par 13.1 % jeb 37 tūkstošiem latu.

Nenodokļu ieņēmumi un saņemtie maksājumi 2002.gadā veido 50.7 % no pamatbudžeta ieņēmumiem.

2002.gadā dažādiem kapitālieguldījumiem, pilsētas sakārtošanas, attīstības projektiem un izglītības infrastruktūras modernizācijai tika piešķirti 1.1miljoni latu.

Lai nodrošinātu minimālās algas paaugstinājuma izpildi, pašvaldības budžeta izdevumu daļā 2002.gadā ievērojamu finansējuma pieaugumu paredzējām vienai no pilsētas prioritātēm - izglītībai: papildus 15.6 %. 2003.gadā - papildus 5.6 %.

Sociālās palīdzības programmas īstenošanai maznodrošinātajiem cēsniekiem, ielu bērniem, slimu vientuļu cilvēku aprūpei pašvaldība 2002.gadā izlietoja LVL 183 593.

Komunālās sfēras attīstībai izlietoti 393.6 tūkstoši latu.

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā tika iemaksāti 229.8 tūkstoši latu, kas ir par 63.7 % vairāk nekā 2001.gadā.

Izanalizējot 2002.gada un turpmāko gadu pašvaldības budžeta iespējas, 2002.gadā tika sākts realizēt finansiāli ietilpīgs nākotnes projekts - piesaistot investīcijas un ņemot ilgtermiņa aizņēmumu.

2002.gadā tika saņemts ilgtermiņa aizdevums LVL 800 000 apmērā (ar atmaksas laiku uz 12 gadiem, pašvaldības faktisko saistību apjoms pret kopējo budžetu 2002.gadā ir 6.68 % un 2003.gadā 4.66 %), kas realizējies vairākos vērienīgos darbos.

2002.gadā:

 • Saņemtas valsts investīcijas:
  - Cēsu specializētās pirmskolas izglītības iestādes apkures rekonstrukcijai LVL 5000;
  - Sabiedriskās pirts celtniecībai un apkures rekonstrukcijai LVL 10 000;
 • Saņemtas mērķdotācijas no valsts budžeta:
  - Cēsu pilsētas ģimnāzijas sporta zāles celtniecībai LVL 325 000;
  - Cēsu 1.pamatskolas mācību korpusa piebūves kapitālajam remontam LVL 10 000;
  - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas logu nomaiņai LVL 4 000
 • Saņemts finansējums projektiem:
  - Eiropas Komisijas finansējums projektam "Jauniešu izglītības un darba iespējas pašvaldībās" LVL 5 416;
  - Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam - konferencei "Garīgums un neatkarīgā Latvija" LVL 400;
  - Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "Livonijas Ordeņa Cēsu Mūra pils glābšanas programma"LVL 900;
  - Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "Kultūras mantojums" LVL 750;
  - Valsts Kultūras Pieminekļu Aizsardzības inspekcijas finansējums Livonijas ordeņa Cēsu Mūra pils konservācijai LVL 9 500.

Būvniecība, teritorijas plānošana un nekustāmais īpašums

2002.gadā veikts nozīmīgs darbs pie teritorijas plānojuma grafiskā materiāla izgatavošanas, pabeigta tā ‘’0’’ redakcija. Ir izstrādātas korekcijas Cēsu pilsētas vēsturiskā centra reģenerācijas projekta sadaļā – transports un plānojuma struktūra. Lai sekmīgi realizētu Cēsu viduslaiku pilsdrupu glābšanas programmu, Cēsu pilsētas dome dažādu izpētes un nostiprinājumu darbu veikšanā ir ieguldījusi LVL 31838,07 no kuriem saziedotie līdzekļi LVL 2373. Lai saņemtu plašāku sabiedrības atbalstu ir izveidots „Ziedojuma tālrunis” 9006886. Ar Ministru kabineta rīkojumu valsts nekustāmā manta – valsts kultūras nozīmes piemineklis Cēsu viduslaiku pilsdrupas ar trim priekšpiļu nocietinājumu mūriem bez atlīdzības 2002.gada 25.jūnijā nodotas pašvaldības īpašumā. Pildot likumu par valsts un pašvaldību pasūtījumiem un organizējot cenu aptaujas (pēc būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustāmā īpašuma nodaļas informācijas), ir veikti projektēšanas un būvniecības darbi par LVL 759 847,01 (tajā skaitā - pilsētas izglītības iestāžu rekonstrukcijas darbi, sabiedriskās pirts būvniecība, bērnu un jauniešu aktīvā laukuma izbūve, Līvu laukuma rekonstrukcija, Cēsu pils parka kāpņu un elektrotīklu rekonstrukcija, kāpņu remonts Rīgas ielas sākumā pie Vienības laukuma, Sporta komplekss Leona Paegles ielā1).

Dzīvokļu un komunālā saimniecība

2002.gadā ir uzsākta pilsētas ielu apgaismojuma tīklu inventarizācija. Tas tika veikts, lai novērtētu esošo tīklu stāvokli, varētu plānot un veikt mērķtiecīgu ielu apgaismojuma izbūvi pilsētā. Apgaismojuma rekonstrukcijas darbi ir veikti - Niniera, Ceriņu, Ezera, Dzintara, Ata Kronvalda, E.Treimaņa-Zvārguļa, Ausekļa, Vaives, Puķu, E.Veidenbauma ielās un Rūdolfa Blaumaņa bulvārī, daļēji izbūvēts apgaismojums Pils parkā, vecpilsētas daļā, bērnu rotaļu laukumā, Raunas ielā un Līgatnes ielā. Kopā 2002.gadā Cēsu pilsētas pašvaldība ielu apgaismojuma un elektrotīklu rekonstrukcijas darbos ieguldījusi LVL 65550.
Ielu braucamās daļas uzturēšanas darbiem izlietoti LVL 80 499, ielu regulāriem remontdarbiem izlietoti LVL 70 642. Lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošanas darbiem izlietoti LVL 40 653.

2002.gadā Cēsu pilsētas domei tika piešķirts Valsts kases aizdevums LVL 669 341 autoceļu remontiem.

Par ceļa remontu Dzintara, J.Poruka, Lenču, Lapsu, Piebalgas, Valmieras, Vaļņu, Niniera, Kases un Zvirbuļu ielās 2002.gadā samaksāti LVL 379 582, tai skaitā, LVL 4000 par būvuzraudzību un LVL 259676 ir atliktais maksājums uz 2003.gadu pēc darbu nodošanas –pieņemšanas aktu apstiprināšanas.

No ceļu remontiem paredzētā finansējuma ekonomija ir LVL 12 083, par kuriem darbi tiks veikti 2003.gadā.

Cēsu pilsētā ar atkritumu apsaimniekošanu nodarbojas divas firmas: SIA “KOM-AUTO” un SIA BO “ZAAO” .Pašlaik atkritumus tās ved uz Amatas novada “Konrādiem” un Valmieras rajona Kocēnu pagasta „Beitēm” un Valkas pilsētas izgāztuvi. Atbilstoši plānotajam, 2004.gada pirmajā pusē pēc Daibes poligona izveidošanas Cēsu rajona Stalbes pagastā, atkritumi tiks noglabāti tur. 2002.gadā Lapsu ielā SIA “VAR C” teritorijā ir izveidots sašķiroto atkritumu savākšanas laukums.

2002.gadā ir ļoti daudz paveikts kapu saimniecības sakārtošanā. Veikta uzskaite par Meža kapu kapavietām, izremontētas kapličas telpas, izveidotajām kapu saimniecības biroja telpām Lenču ielā 39 ir izlietoti LVL 4510,75.

2002.gadā Klaiņojošo dzīvnieku patversmes darbības nodrošināšanai izlietoti LVL 4471(t.sk. LVL 2159,- pagastu finansējums). Patversmes izveidē un darbībā iesaistīti un noslēgti sadarbības līgumi ar Priekuļu, Raiskuma, Raunas, Liepas, Vaives pagastiem, Amatas novadu un LR Pārtikas un veterināro dienestu. 2002.gadā patversmē pabijuši 139 suņi, 94 kaķi. Rezultātā pašvaldībā nav saņemtas iedzīvotāju sūdzības par klaiņojošiem dzīvniekiem. Respektējot daudzdzīvokļu un vecpilsētas iedzīvotāju vēlmi, ir izstrādāts un iesniegts Vides aizsardzības fondam projekts par sīkdzīvnieku kapsētas izveidošanu pilsētā. Šobrīd notiek sagatavošanās darbi (piebraucamā ceļa attīrīšana no krūmiem) pie sīkdzīvnieku apbedījumu vietas izveidošanas uz zemes gabala Rīgas ielā 105 reljefa paaugstinājumā, kas robežojas ar gājēju celiņu no Cēsīm uz dārzkopības kooperatīvu “Agra” un dzelzceļa joslu.
2002.gadā darbu pašvaldībā uzsāka ainavu arhitekts.

Bezdarbnieku iesaistīšanai sabiedriski derīgos darbos izlietoti LVL 6879. (t.sk. NVD finansējums LVL 4251) Savākti sadzīves atkritumi Vinterupītes, Vintergravas, Pirtsupītes teritorijā, gravās, Turku kapos, ielu piegulošajās teritorijās, kapu sakopšanā. Uzsākta ainavas veidošana Vintergravā, pie Turku kapiem, pie Ed.Veidenbauma dzimtas mājām, gravā (Dzintara-Akmens ielas ), pie Gaujas tilta, vairāku ielu piegulošajās teritorijās, likvidēti vētras postījumi, izzāģētas atvases ap kokiem. Piespiedu sabiedrisko darbu veicēji ir strādājuši pie teritoriju attīrīšanas no krūmiem, ielu braucamās daļas attīrīšanas no ledus. Veicot inventarizāciju par sētnieku kopjamām teritorijām, ieekonomēti finansu līdzekļi, kuri tika izlietoti gadiem nekopto teritoriju sakopšanai, tam izlietoti LVL 4330.

Attīstības plānošana


2002.gada 1.martā tika izveidota Attīstības plānošanas nodaļa, kuras sastāvā darbojas 6 speciālisti.
Darbu uzsāka vides speciālists un Cēsu 800-gades koordinators. 2002.gadā tika veikta ierosinājumu un komentāru apstrāde par Cēsu pilsētas attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskajā apspriešanas rezultātiem. Paralēli attīstības programmas koriģēšanai ir veikts darbs pie pilsētas teritorijas plānojuma veidošanas. 2003.gada februārī un martā sabiedriskajā apspriešanā tiks nodota gan attīstības programmas 2. redakcija, gan teritorijas plānojuma 1.redakcija.

Paredzams, kas 2003.gada otrajā pusē Cēsu pilsētas attīstības plāns tiks apstiprināts ar pilsētas domes lēmumu un kļūs par nozīmīgu dokumentu pilsētas attīstībā.
2002.gadā tika izveidota Cēsu pilsētas mājas lapa (www.cesis.lv), tas ir interaktīvs masu līdzeklis, kas nodod ziņas un aktuālu informāciju interneta lietotājiem. 2003.gadā ir plānota mājas lapas pilnveidošana, tādējādi veidojot to kā savstarpēji interaktīvu sabiedrības un pašvaldības saziņas līdzekli.


Cēsu pilsētas dome, aktīvi iesaistoties Vidzemes Attīstības aģentūrā, ir bijusi kā ierosinātāja atsevišķu projektu izstrādē un realizācijā – ir izveidots sabiedrisko pakalpojumu regulators, uzsākts Vidzemes reģiona pašvaldību vienotās informāciju tīkla izveides projekts.
2002. gadā tika izveidota Vides attīstības padome kā sabiedriska, konsultatīva struktūra, kuras uzdevums ir sekmēt Cēsu pilsētas dabas, arhitektūras un kultūrvēsturisku vērtību un objektu apzināšanu, attīstību, apsaimniekošanu. Vides padomes sēdēs apspriestie jautājumi palīdzējuši domes struktūrām atrisināt problēmas vides aizsardzībā un izvirzīt pamatnostādnes kultūrvēsturisko un dabas objektu uzturēšanā.


2002.gadā Cēsu pilsēta pirmo reizi piedalījās Eiropas mobilitātes nedēļā ar pasākumu “Diena bez auto” – 22. septembris. Tika rīkots velobrauciens Cēsu apkārtnē.
2002.gdā pirmo reizi tika izstrādāts Cēsu pilsētas vides pārskats par 2001. gadu, kurā iekļauti statistikas un apkopojošie dati par pilsētas vidi veidojošiem faktoriem: ūdens kvalitāti un patēriņu, atkritumu apsaimniekošanu, dabas daudzveidību, vides izglītību.
UBC (Baltijas pilsētu savienība) vides biļetenos ir sagatavoti raksti par Cēsu pilsētas pieredzi – par ūdens kvalitāti pilsētā atdzelžotavas darbības rezultātā un par vides dienu organizēšanas pieredzi.
Vides aizsardzības fondam tiek iesniegti 5 projekta pieteikumi par kopējo finansējumu LVL 56871.
Lai sniegtu un saņemtu pieredzes apmaiņu un veidotu jaunas sadarbības formas sadraudzības pilsētās, Cēsu pilsētas delegācijas ir bijušas – Ahimā, Tyreso, Rokiškis un Venafro. Veiksmīgi iesākusies sadarbība ar Omskas apgabalu Krievijas Federācijā, organizētas bērnu un jauniešu apmaiņas un apmācību formas, kā arī Sibīrijas latviešu pieredzes apmaiņas vizītes Cēsīs.
2002. gada aprīlī sadarbībā ar Eiropas Komisijas Delegāciju Cēsu pilsētas domē tika organizēta starptautiska konference ”Jaunatnes darba un izglītības iespējas mazajās pašvaldībās”. Tajā piedalījās un ar pieredzi dalījās Cēsu pilsētas un rajona sadraudzības pilsētu pārstāvji no Zviedrijas, Lietuvas, Vācijas, Norvēģijas, Itālijas.

2002. gadā Cēsu pilsētas dome īpašu vērību ir pie vērsusi pašvaldības un uzņēmēju sadarbībai. Tās rezultātā izveidots uzņēmumu e-pastu adrešu saraksts, ar kura palīdzību notiek elektroniskā dokumentu aprite - uzņēmējus interesējoša dažāda informācija un ziņas. Lai plašāk iepazīstinātu ar Cēsu uzņēmējdarbības virzieniem, attīstības tendencēm un interesēm, Cēsu pilsētas dome ir izveidojusi kompāniju profilu mapes. Tās paredzētas izplatīšanai dažādos Cēsu pilsētas un Latvijas valsts prezentācijas pasākumos, kā arī potenciālo investoru piesaistei. 2002.gadā ir notikušas vairākas uzņēmēju vizītes Cēsu pilsētas sadraudzības pilsētās un atsevišķās no tām ir veiktas biznesa pārrunas par iespējamo abu pušu uzņēmumu ekonomisko sadarbību.

Sadarbībā ar Eiropas Komisijas Delegāciju iegūts finansējums un uzsākta projekta realizācija – semināru cikls “Izglītotas pašvaldības, uzņēmēju un uzņēmējdarbības NVO ceļā uz iestāšanos ES”. Tas ir apmeklētājiem bezmaksas seminārs, kur vietējie uzņēmēji un citi interesenti iegūst derīgas zināšanas par Eiropas Savienības prasībām un iespējām. Gada nogalē aizsākta sadarbība ar dažādām sabiedriskajām organizācijām, kas darbojas, lai sniegtu informāciju iedzīvotājiem par ES jautājumiem.

Kā Baltijas pilsētu savienības dalībniece, Cēsis 2002.gada septembrī organizēja UBC (Baltijas pilsētu savienības) Transporta komisijas semināru par velotransporta iespējām pilsētās.
2002.gadā Cēsu 800-gades ietvaros ir izstrādātas vairākas svētku sagaidīšanas koncepcijas. Latvijas Republikas Patentu valde ir patentējusi logo “Cēsis 800”, Cēsu pilsētas ģerboni un karogu. Ir bijuši vairāki Cēsu 800-gades prezentācijas pasākumi, tajā skaitā arī Rīgā. Informatīvā telts “Cēsis 800” jau aprīlī izstādes “Cēsu uzņēmējs” laikā sniedza plašu ieskatu par turpmākajos gados iecerēto.

2002.gadā Rīgā ir nodibināta sabiedriska organizācija - atklātais sabiedriskais fonds “Cēsinieku klubs”, kurā iesaistās tie cilvēki, kuri savulaik dzīvojuši, mācījušies vai strādājuši Cēsīs, bet tagad uzturas ārpus tām. Kluba viens no mērķiem ir dot savu ieguldījumu Cēsu 800-gades svētku sagaidīšanā.

Sagatavotie un iesniegtie projektu pieteikumi 2002.gadā

Projekta nosaukums

Finansētājs

Atbalstīts/noraidīts

Cēsu pilsētas transporta shēmas izstrāde un realizācija LR Satiksmes Ministrija LVL 5000,-
Sadraudzības pilsētu konference “Jauniešu darba un izglītības iespējas mazās pašvaldībās”. Eiropas Komisijas Kultūras un Izglītības direktorāts Briselē EUR 5100,-
Livonijas Ordeņa Cēsu mūra pils konservācijas koncepcijas izstrāde Pasaules Pieminekļu Aizsardzības fonds Noraidīts
Skolu jaunatnes nodarbinātība no mācībām brīvajā laikā Ahimas pilsēta LVL 2355,-
Skolu jaunatnes nodarbinātība no mācībām brīvajā laikā Ziemeļu Ministru padome Noraidīts
Livonijas Ordeņa Cēsu mūra pils konservācijas koncepcijas izstrāde KKF LVL 1200,-
Cēsu viduslaiku pilsdrupu kompleksa mūrjavas izpētes I kārta KKF LVL 1500,-
Educated Local Governments, Entrepreneurs and NGOs towards the accession to the European Union Eiropas Komisijas Delegācija Latvijā EUR 15 226,-

Sibīrijas latviešu, Cēsu, Valmieras un Ainažu bērnu un jauniešu sadraudzības nometne “Zīļu laipa” Sabiedrības Integrācijas Fonds LVL 4356,12
Cēsu pilsētas transporta shēmas izstrāde un realizācija. 4.apakšprogramma “Kustības organizācijas sistēmas ar ielu nosaukumiem, norādēm un dizaina elementiem izstrāde un realizācija Cēsu pilsētā” LR Satiksmes ministrija LVL 4700.00 uz 2003.gada budžetu
PIPE, Latvija
 • projekta iesniedzējs – Cēsu rajona padome;
 • projekta partneris – Cēsu pilsētas dome
Eiropas Savienības

PHARE programma

EUR 85 317,-
Livonijas Ordeņa Cēsu mūra pils konservācijas koncepcijas izstrāde, 3.kārta Kultūrkapitāla fonds LVL 750,00

Mājsaimniecību bīstamo atkritumu savākšanas punkta izveide Cēsu pilsētā

Latvijas Vides aizsardzības fonds LVL 5016 , atbilde par finansējumu nav zināma
Cēsu pils parka nogāžu nostiprināšana un apzaļumošana Latvijas Vides aizsardzības fonds LVL 10 000
Bioloģiski noārdāmo - zaļo atkritumu apsaimniekošanas modeļa izstrāde un ieviešana

( Vides aizsardzības klubs, Partneris -Cēsu pilsētas dome )

Latvijas Vides aizsardzības fonds LVL 16175, atbilde par finansējumu nav zināma
Teritorijas sakopšana Valmieras ielas avotiņa apkārtnē(LDPAB Cēsu nodaļa- partneris Cēsu pilsētas dome) “Zaļā brīvība “
“Raiņa ielas posma celtniecība Cēsīs” Satiksmes ministrija, Valsts Investīciju Programma (VIP) LVL 269700 (iesniegts 31.01.2003)
“Ata Kronvalda ielas Cēsīs daļas izbūve” Satiksmes ministrija, VIP LVL 565100 (iesniegts 31.01.2003)
“Cēsu kultūras centra renovācijas I kārta” Kultūras ministrija, VIP LVL 128308 (iesniegts 31.01.2003)
“Cēsu viduslaiku pilsdrupu kompleksa glābšanas programma” Kultūras ministrija, VIP LVL 357726

(iesniegts 31.01.2003)

“Jaunas skolas celtniecība” Izglītības un Zinātnes ministrija, VIP LVL 2301500 (iesniegts aktualizētais variants 31.01.2003)
“Sporta kompleksa celtniecība Cēsīs” Izglītības un Zinātnes ministrija, VIP LVL 19553343 (iesniegts aktualizētais variants 31.01.2003)
“Specializētā bērnudārza paplašināšana Briežu ielā 7, Cēsīs” Izglītības un Zinātnes ministrija, VIP LVL 49 565 (iesniegts aktualizētais variants 31.01.2003)
“Cēsu pilsētas 1.pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana Cēsīs, Gaujas ielā 17” Izglītības un Zinātnes ministrija, VIP LVL 478 000 (iesniegts aktualizētais variants 31.01.2003)
“Cēsu 800-gades parka izveide” Vides Aizsardzības un Reģionālas Attīstības ministrija, VIP LVL 80 000 (iesniegts 31.01.2003)
“Cēsu pilsētas centralizētā notekūdens kolektora paplašināšana” Vides Aizsardzības un Reģionālas Attīstības ministrija, VIP LVL 39 900

(iesniegts 31.01.2003)

“Noplūžu novēršana Cēsu ūdensapgādes tīklā” Vides Aizsardzības un Reģionālas Attīstības ministrija, VIP LVL 30 000

(iesniegts 31.01.2003)

Sociālā palīdzība


Pēc Sociālās nodaļas apkopotiem datiem 2002.gadā Cēsu pilsētas dome ir sniegusi palīdzību 1408 ģimenēm, izmaksājot pabalstus par summu LVL 71370, no tiem dzīvokļu pabalsti piešķirti 1502 personām par summu LVL 24033, brīvpusdienas - 401 personai par summu LVL 21622, ar bērnu izglītošanu saistīti pabalsti - 143 personām, par summu LVL 2100, trūcīgas ģimenes sociālās palīdzības pabalsti izmaksāti LVL 14373 apmērā. 14 ģimenes dzīvojušas sociālajos dzīvokļos, kuru uzturēšanai izlietoti LVL 912.

Pakalpojumu apmaksai sociālās aprūpes iestādēs - veco ļaužu pansionātos un bērnu namā patversmē "Gaujaslīči" izlietoti LVL 30910. 2002.gadā veco ļaužu pansionātos no jauna ievietotas 5 personas. Savās dzīves vietās aprūpētas 108 personas, to veikuši 59 aprūpētāji, izlietoti līdzekļi LVL 7031.

Dažāda veida pakalpojumi sniegti par summu LVL 12834. Sadarbībā ar Sv. Jāna Evaņģēliski luterisko draudzi izveidota un 2002.gada februārī atvērta naktspatversme vīriešiem. Pašvaldības izmaksas patversmes uzturēšanai LVL 3765.

Sociālā nodala sadarbojās ar Linčepingas komūnu Zviedrijā. Septembrī notika seminārs par tēmu "Darbs ar bērniem ar uzvedības problēmām un īpaša atbalsta nepieciešamību", kurā savā pieredzē dalījās Zviedrijas speciālisti. Lai agrīnā vecumā atpazītu un atklātu bērnus, kuriem varētu būt attīstības traucējumi un grūtības komunicēties, kā arī , lai noteiktu izglītības programmas, pēc kādām bērnam mācīties pirmsskolas apmācībā un skolā, oktobrī notika seminārs "Darbs ar bērniem ar attīstības un komunikāciju traucējumiem", kurā lekcijas lasīja Norčēpingas Habilitācijas centra speciālisti.

Sociālā nodaļa un Nepilngadīgo uzraudzības dienests (NUD) turpināja sadarbību ar Kanādas Universitāšu un koledžu asociāciju par probācijas jautājumiem. NUD vadītājs piedalās darba grupā likuma par probāciju izstrādāšanai. 2002.gada februārī atvēra trenažieru zāli. Aprīkojums iegādāts par Kanādas vēstniecības līdzekļiem, remonts veikts ar pilsētas uzņēmēju atbalstu, piedaloties pašiem pusaudžiem un darbiniekiem.

Turpinājās sadarbība ar Sorosa fondu Latvija, kurš finansiāli atbalstīja NUD darbību.

Dienas aprūpes centrs sadarbojās ar Cēsu sadraudzības pilsētu Ahimu, tā rezultātā ieguva finansiālu palīdzību aprūpes un slimnieku kopšanas līdzekļu iegādei no Ferdenas apgabala, kurā atrodas Ahimas pilsēta.

Sociālās nodaļas struktūrvienības:

Dienas aprūpes centrs - darbojas no 1997.gada. Galvenie uzdevumi - nodrošināt sociāli vismazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu aprūpi gan centrā, gan klienta mājās dienas laikā, kas ietver veselības aprūpes pakalpojumus saskaņā ar ārsta norīkojumiem - injekcijas, pārsiešanu, asinsspiediena kontroli, sociālo pakalpojumu sniegšanu, konsultēšanu, izglītošanu, ja nepieciešams, slimnieku kopšanas iemaņu apmācību slimnieku tuviniekiem. Organizē interešu grupas, radot iespēju šiem cilvēkiem regulāri tikties un nodarboties DAC telpas, organizē izglītojošus un izklaides pasākumus centra klientiem.

Nepilngadīgo uzraudzības dienests - darbojas no 2001.gada janvāra. NUD īsteno likumpārkāpumu profilakses darbu ar pusaudžiem sadarbībā ar bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, valsts un pašvaldības policiju, sociālo nodaļu, sabiedriskajām organizācijām. Galvenās funkcijas - noziedzības profilakses darba koordinēšana pašvaldībā, atbalsta un palīdzības sniegšana nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un citiem riska grupas bērniem, piespiedu sabiedrisko darbu organizēšana un realizēšana nepilngadīgajiem, sociālās korekcijas programmu izstrāde un uzraudzība sadarbība ar policiju nepilngadīgajiem, kuri paliek sabiedrībā pirmstiesas izmeklēšanas laikā, reintegrācijas plānu sagatavošana nepilngadīgajiem, kuri sodīti ar reālu brīvības atņemšanu un gatavojas atbrīvoties u.c. Uzskaitē bijuši 40 - 45 pusaudzi.

Centrs ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm - darbojas no 2001.gada. Nodarbojas ar brīvā laika organizēšanu ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm, veicinot viņu integrēšanos sabiedrībā, sadarbībā ar bērnu un pusaudžu ģimenēm, valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām. Organizē izglītojošus un izklaides pasākumus bērnu vecākiem. Centrā bērniem uzskaitē ir 100 bērnu, regulāri apmeklētāji 10 - 15, ikdienu centru apmeklē 30 bērna Darbā ar bērniem iesaistījušiem arī brīvprātīgie.

2002.gadā uzsākta sadarbība ar Latvijas Sarkano Krustu par pansijas izveidošanu Cēsīs, lai nodrošinātu ar pagaidu dzīves vietu vai īslaicīgu patvērumu bez pastāvīgas dzīvesvietas palikušos Cēsu pilsētas un pilsētas pašvaldības sadarbības partneru - pagastu iedzīvotājus un sniegtu viņu pamatvajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus. Pansija darbību uzsāks 2003.gadā.

2002.gadā uzsākts darbs pie projekta sociālo pakalpojumu centra izveidošanai.

2003.gadā turpināsies sadarbība ar Linčepingas komūnu, notiks seminārs Cēsīs. Plānots veidot centru bērniem ar īpašām vajadzībām, sadarboties ar Bērnu attīstības centru, kas izveidots pie speciālās pirmsskolas izglītības iestādes. Domāts par dienas centra veidošanu invalīdiem.

Turpināsies palīdzības sniegšana maznodrošinātiem un mazaizsargātiem pilsētas iedzīvotājiem. Sākot ar 2003.gadu primārais uzdevums pašvaldībai ir nodrošināt garantēto minimālo ienākumu līmeni iedzīvotājiem. Pieredze rāda, ka nepieciešami arī citi pabalsti - mājokļa pabalsts, pabalsti ģimenei (brīvpusdienas skolās, ceļa izdevumu apmaksa uz mācību iestādi, mācību līdzekļu iegādei, veselības aprūpes pasākumiem), apbedīšanas pabalsts, ja nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu. Pilsētas domes sociālo pabalstu veidus, saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru reglamentē 30.01.2003. Cēsu pilsētas domes lēmums "Noteikumi par Cēsu pilsētas domes sociālajiem pabalstiem" (sēdes protokols Nr.2 § 17).

Izglītība

Viena no Cēsu pilsētas domes prioritātēm ir izglītība. Pilsētas izglītības iestādēs mācās 3836 skolēni. Ar 2002.gada 1.septembri uzsākta piecgadīgo bērnu un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei. 2002.gads iezīmējas ar būtiskām izmaiņām izglītības struktūrā - izveidots apvienots klašu komplekts - Cēsu 2.vidusskolā apvienota 1. un 2. klase, Cēsu pilsētas vakara vidusskolā darbu uzsāka pedagoģiskās korekcijas klase.
Cēsu pilsētas jauniešiem ir dota iespēja aktīvi līdzdarboties pilsētas dzīves veidošanā - izveidota jauniešu dome.
Lai izvērtētu izglītības iestāžu un to vadības darbu, 2002.gadā ir veikta Cēsu pilsētas pamatskolas direktora atestācija un akreditētas izglītības programmas Pastariņa pamatskolā, Sporta skolā, 2.pamatskolā un Pilsētas pamatskolā. Lai nodrošinātu obligātu skolas apmeklējumu skolēniem, ir izstrādāta sistēma darbam ar stundu neattaisnotiem kavētājiem, sadarbībā ar pilsētā esošās izklaides industrijas pārstāvjiem, policiju, izglītības un sociāliem dienestiem stundu laikā tiek rīkotas regulāras pārbaudes datorsalonos un citās atpūtas un izklaides vietās.
Latvijas un ārpuslatvijas jauniešu sadraudzības projekta ietvaros, šogad pirmoreiz tika organizēta Sibīrijas, Valmieras, Cēsu un Ainažu bērnu un jauniešu sadraudzības nometne “Zīļu laipa”. Saņemot Latvijas repatriācijas departamenta atzinumu par veiksmīgu integrācijas procesu pašu latviešu vidū, nometne ir ieguvusi vislatvijas atzinību un projektu plānots turpināt arī šovasar. Lai pilnveidotu skolēnu zināšanu līmeni, 2002.gadā ir sagatavoti un organizēti Cēsu pilsētas 4.- 5.klašu skolēniem centralizētie pārbaudes darbi latviešu valodā un matemātikā. 2002.gada 1 septembrī Cēsu pilsētas speciālajā izglītības iestāde ir izveidots Attīstības centrs, kurā bērni un viņu vecāki var saņemt logopēda, masiera un defektologa palīdzību.
Cēsu pilsētā ir izstrādāti:

 • Noteikumi par pedagoģisko darbinieku tālāk izglītību;
 • Kārtība kādā, Cēsu pilsētas dome dod galvojumu studiju kredītam un studējošā kredītam;
 • Nolikums par mācību iestāžu skolēnu un ģimnāzistu prēmiju;
 • Kārtība bērnu uzņemšanai 1. un 5.klasēs Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs.

Pašvaldības policija

Ar mērķi uzlabot un nostiprināt sabiedrisko kārtību Cēsu pilsētā 2002.gadā tika mainīta pašvaldības policijas darba organizācija- tika likvidētas sešas iecirkņa inspektora vietas un sadarbībā ar Valsts policijas Cēsu rajona pārvaldi izveidots patruļdienests sabiedriskās kārības nodrošināšanai.

Lai operatīvāk varētu veikt pašvaldības policijai noteiktos uzdevumus un funkcijas un nodrošinātu sekmīgu sadarbību ar Valsts policijas Cēsu rajona pārvaldes pilsētas iecirkni, Cēsu pilsētas dome Pašvaldības policiju ir pārvietojusi no Valmieras ielas 8 uz Pils laukumu 3.

2002.gadā Pašvaldības policijā tika izveidota amata vienība- pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks. Līdz ar to ar jūliju uz apmēram 18 tūkstošiem iedzīvotāju Cēsu pašvaldības policijā strādāja astoņi pašvaldības policisti. Šajā pašā laikā ir notikusi kadru maiņa.

2002.gadā par sabiedriskās kārtības neievērošanu, par Cēsu pilsētas domes saistošo noteikumu neievērošanu tika sastādīts 81 administratīvo pārkāpumu protokols. Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti 1202 protokoli, iekasējot LVL 6877.

Cēsu pilsētas dome, izveidojot klaiņojošo dzīvnieku patversmi, pašvaldības policijai deleģēja klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un sadarbības pašvaldību līguma ietvaros pašvaldības policija šo uzdevumu pilda ne tikai Cēsu, bet arī Priekuļu, Liepas, Raunas, Vaives, Raiskuma pašvaldību teritorijās. Darba apstākļu uzlabošanai pašvaldības 2003.gadā ir plānojušas specializēta autotransporta iegādi klaiņojošu dzīvnieku transportēšanai.

Ar 2003.gadu sadarbībā ar Valsts policiju ir plānota policistu kvalifikācijas celšana- atestācija, ieskaites profesionālo zināšanu jomās, valsts likumdošanā un citos normatīvajos aktos, kuros noteiktas pašvaldības policijas funkcijas, pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā, fizisko normatīvu kārtošana.

2003.gadā materiālu tehniskās bāzes nostiprināšanai un patruļdienesta drošības darba apstākļu nodrošināšanai ir plānots iegādāties specializētu autotransportu aizturēto personu pārvadāšanai.

Tūrisms

2002. gadā Cēsu Tūrisma informācijas centrs (TIC) apkalpojis 6081 informācijas pieprasījumus (par 39% vairāk nekā 2001. gadā).

2002. gadā Cēsu TIC piedalījies starptautiskajā tūrisma gadatirgū “Balttour 2002” Rīgā. Jau trešo gadu Cēsu TIC izstādē piedalās kopīgā Vidzemes stendā. No ārzemju izstādēm svarīgākās bija Somijas lielākais tūrisma gadatirgus “Matka 2002”, kā arī tūrisma gadatirgus “TUR 2002” Zviedrijā. Somijas un arī Zviedrijas tirgus ir viens no būtiskākajiem Vidzemei un arī Latvijai kopumā, tādēļ ir svarīgi tajā sniegt informāciju arī par Cēsu tūrisma piedāvājumu. Ir pierādījies, ka regulāra dalība starptautiskajos tūrisma tirgos nes arī konkrētus rezultātus un, piemēram, Cēsis, kas visaktīvāk atbalsta Vidzemes dalību starptautiskajos tūrisma gadatirgos, kļūst arvien atpazīstamākas. Savukārt, lai informētu cēsniekus un rajona iedzīvotājus TIC tika pārstāvēts arī izstādē “Cēsu uzņēmējs 2002”. Cēsu pilsētas un rajona tūrisma piedāvājums reklamēts arī piedaloties Starptautiskajās Hanzas dienās Brigē (Beļģija) un Cēsu sadraudzības pilsētā Ahimā (Vācija).

Sadarbībā ar Cēsu lauksaimniecības konsultāciju biroju arī 2002. gadā notika 4 tikšanās, kurās lauku tūrisma māju īpašnieki apmainījās ar aktuālo informāciju, pieredzi un klausījās lekcijas par dažādām ar tūrismu un uzņēmējdarbību saistītām tēmām.

2002. gada februārī Cēsīs, Cēsu TIC telpās savu darbību uzsāka Vidzemes Tūrisma Asociācija (VTA), kas jau kopš 1997. gada darbojās Valmierā. VTA pārnākšana uz Cēsīm pierāda to, ka reģionālo organizāciju atrašanās vietu nosaka katras nozares loģiskais centrs, nevis politiskie aspekti. Cēsis ir loģisks Vidzemes tūrisma centrs, tādēļ arī VTA atrašanās Cēsīs ir izdevīga gan Vidzemes tūrisma uzņēmējiem, gan arī asociācijai. Sadarbība ar VTA izveidojusies dažādās jomās. Svarīgākās no tām - Vidzemes reģionālais mārketings, attīstības plānu izstrāde un tūrisma uzņēmēju apmācība.

2002. gadā sagatavota Tūrisma sadaļa Cēsu pilsētas mājas lapā (www.cesis.lv), kas sniedz vispusīgu informāciju par tūrisma iespējām, naktsmītnēm, aktīvo atpūtu pilsētā un rajonā. Daļēji informācija pieejama arī angļu un krievu valodās.
2002.gadā no 1. septembra līdz 1. novembrim Cēsu rajonā norisinājās pirmā ceļošanas akcija skolēniem “Tiksimies Cēsīs!”. Akcijā piedalījās 15 kultūrvēstures, tūrisma un atpūtas objekti Cēsīs un Cēsu rajonā. Akcijā kopumā piedalījušās 85 klases.
2002. gadā turpinot attīstīt velotēmu sadarbībā ar Raiskuma pagastu un aktīvā tūrisma centru “Eži” tika izveidots velomaršruts Cēsis – Valmiera.
2002.gadā, sadarbojoties Cēsu Tūrisma informācijas centram un Cēsu rajona policijas pārvaldei, augustā tika izstrādāta sistēma, kādā velosipēdi tiks reģistrēti Cēsīs un Cēsu rajonā. Reģistrējot velosipēdu īpašnieks saņem velosipēda reģistrācijas apliecību, kas satur velosipēda uzskaites tehniskos datus un ziņas par velosipēda īpašnieku. Maksa par velosipēdu reģistrāciju ir LVL 1,-. 2002. gadā reģistrēti 35 velosipēdi. Velosipēdu reģistrācija nav obligāta, bet ir ieteicama, jo velosipēdu uzskaites datu bāze būs policijas rīcībā un zādzības gadījumā policijai būs nepieciešamā informācija, kas palīdzēs braucamrīka meklēšanā.
2002. gada septembrī noslēdzās Eiropas Savienības Phare programmas mazo projektu konkurss, kurā ar izciliem panākumiem ir startējušas Cēsu pilsētas dome un Cēsu rajona padome. Kopumā tika iesniegti aptuveni 50 projekti, no kuriem 14 guvuši Phare finansiālu atbalstu. Konkursā atbalstu ir ieguvuši cēsinieku trīs sagatavotie projekti – divi no tiem tūrisma jomā.
Projekta “Baltijas Apmeklētāju Centri” galvenais mērķis ir veicināt tūrisma nozares attīstību Cēsīs un Cēsu rajonā, stiprināt Cēsu pilsētas, kā Vidzemes tūrisma centra tēlu.
Projekta gaitā plānots izpētīt iespējas Cēsu pils kompleksa un tam pieguļošās teritorijas izveidot par Vidzemes Apmeklētāju centru, kur tūristiem un pilsētas iedzīvotājiem būtu pieejami dažādi tūrisma pakalpojumi. Šādus tūristiem un pilsētas iedzīvotājiem atraktīvus apmeklētāju centrus plāno izveidot arī projekta partneri no Zviedrijas, Dānijas, Vācijas un Norvēģijas. Projekta gaitā paredzēts izstrādāt kopīgus Baltijas jūras reģiona Apmeklētāju centru standartus un kvalitātes kritērijus.
Tāpat plānots uzlabot jau esošā tūrisma informācijas centra darbību – izveidot publisko Interneta punktu tūristiem, izdot jaunu tūrisma karti Cēsu rajonam, uzlabot jau esošo tūrisma piedāvājuma datubāzi; izstrādāt tūrisma attīstības plānu Cēsu pilsētai un rajonam.
Projekts “Ilgspējīga reģionālā attīstība – augstas kvalitātes tūrisms” ir turpinājums Interreg/PHARE projektam, kurš tika realizēts Cēsu rajonā 2001. gadā. Projekta ietvaros tika izstrādāta tūrisma attīstības stratēģija un transporta attīstības stratēģija, kā arī izdota Cēsu rajona tūrisma karte un tūrisma rokasgrāmata “Iepazīsti Cēsu novadu” latviešu un angļu valodās.
Projektā paredzēts strādāt trīs pamatvirzienos: izstrādāt Cēsu rajonā tematiskos tūrisma maršrutus, iezīmēt tos dabā, uzstādīt norādes, izdot ceļvedi 3000 eksemplāros, divās valodās, kā arī izstrādāt rajona tūrisma mārketinga plānu un veikt 140 stundu gidu apmācību. Projektā iesaistīti partneri no Vācijas, Zviedrijas un Polijas.
2002. gadā TIC sagatavojis un izdevis sekojošus tūrisma informatīvos materiālus:

 • “Atpūtas iespējas Cēsīs un Cēsu rajonā”;
 • Cēsu pilsētas karte (A4 formāts);
 • Informatīvs biļetens par tūrisma informācijas centra darbību “Cēsu TIC ziņas”;
 • Tēla brošūra par Cēsīm un Cēsu rajonu latviešu, angļu un vācu valodās.

2002. gadā sagatavota Tūrisma sadaļa Cēsu pilsētas mājas lapā (www.cesis.lv), kas sniedz vispusīgu informāciju par tūrisma iespējām, naktsmītnēm, aktīvo atpūtu pilsētā un rajonā. Daļēji informācija pieejama arī angļu un krievu valodās.
Visvairāk tūristi interesējās par Cēsu vecpilsētas apskati, pilsdrupām, kā arī par iespējām atpūsties Gaujas Nacionālajā parkā. Arī Cēsīs tūristu šovasar bija vairāk kā pērn – Operas sezonas noslēguma izrāde, II Baltijas viduslaiku festivāls, Imant dienas, Cēsu pilsētas svētki, Alus svētki un mūsdienu tautas mūzikas festivāls “Vendene” pulcēja tūkstošiem apmeklētāju.

Pašvaldības darbības rezultāts

Par Cēsu pašvaldības veiksmīgas 2002.gada darbības rezultātiem liecina fakts, ka tā atzīta kā uzvarētāja konkursā „Sakārtotākā Latvijas pilsēta 2002”. Pēc komisijas vērtējuma, Cēsu pilsēta šo goda nosaukumu ieguvusi vērienīgi uzsāktu darbu rezultātā, ieguldot līdzekļus pilsētas infrastruktūras sakārtošanā – ūdens un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijā, ielu apgaismošanas sistēmas uzlabošanā, siltumtīklu un katlu mājas rekonstrukcijā, atbilstoši visām mūsdienu prasībām. Pabeidzot apakšzemes komunikāciju nomaiņu un maģistrālo atsevišķu citu ielu asfaltēšanas darbus, Cēsu pilsēta ir ieguvusi jaunu vizuālo izskatu, kas ir viens no faktoriem, kas veicina investoru interesi un piesaisti. Kā vērtēja komisija, Cēsu pilsētai uzvara netika piešķirta par kādu konkrētu veiksmīgi realizētu projektu, bet gan par sabalansētu, pārdomātu pašvaldības darba vadību visu pašvaldībai veicamo funkciju realizēšanai.

Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv