Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 31.maijs   Vārda dienu svin: Alīda, Jūsma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  -- 2011. gada publiskais pārskats
  -- 2010.gada publiskais pārskats
  -- 2009.gada publiskais pārskats
  -- 2008.gada publiskais pārskats
  -- 2007. gada publiskais pārskats
  -- 2006. gada publiskais pārskats
  -- 2005. gada publiskais pārskats
  -- 2004. gada publiskais pārskats
  -- 2003. gada publiskais pārskats
  -- 2002. gada publiskais pārskats
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Maijs 2020

P O T C P S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
> 2002. gada publiskais pārskats> 2.3. Cēsu pilsētas pašvaldības bilance uz 2002.gada 31.decembri

- Satura rādītājs
- 1.1. Ziņas par pašvaldību
- 1.2. Vadības ziņojums
- 2.1.Cēsu pilsētas pašvaldības budžets un saistības
- 2.2. 2003.gada 27.marta Cēsu pilsētas domes lēmums
- 2.3. Cēsu pilsētas pašvaldības bilance uz 2002.gada 31.decembri
- 2.4. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2002.gadā
- 2.5. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
- 2.6. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi
- 4. Valsts kontroles atzinums par revīzijas atzinumiem
- Pielikumi

2.3. Cēsu pilsētas pašvaldības bilance uz 2002.gada 31.decembri


CĒSU PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

BILANCE
uz 2002.gada 31.decembri
tūkst.LVL
AKTĪVS Piezīmes Nr. Rindas kods Uz pārskata perioda beigām Uz pārskata gada sākumu

1

2

3

4

5

I ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 1. Nemateriālie ieguldījumi - kopā ( 020+030+040+050) 1.

10

3,5

3,6

2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības

30

3,5

3,6

2. Pamatlīdzekli - kopā ( 070+080+090+100+110) 6.

60

4595,1

2938,7

1 . Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi

70

3578

2292,7

2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

80

94,2

98,7

3. Pārējie pamatlīdzekļi

90

485,2

304,2

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

100

105

239,7

5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

110

332,7

3,4

3. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi - kopā (130+140+150+160+170+180) 12.

120

3392

3666,7

1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 13.

130

3258,5

3589,9

2. Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā 14.

140

10

9,2

5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi 17.

170

123,5

67,6

I iedaļas kopsumma (010+060+120+190)

200

7990,6

6609

II APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 1. Krājumi - kopā (220+230+240+250+260+270) 21.

210

322,1

319,9

1. Izejvielas un materiāli

220

38,4

39,1

3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

240

10,6

12,8

6. Inventārs vērtībā līdz Ls 50 (ieskaitot) par vienību un dažāda specifiska lietošanas veida inventārs

270

273,1

268

2. Produktīvie un darba dzīvnieki 28.

280

0,6

0,3

3. Norēķini par prasībām (debitoriem) 29.

290

174,4

91,5

4. Nākamo periodu izdevumi 30.

300

15,5

39,5

5. Vērtspapīri un īstermiņa līdzdalība kapitālos 31.

310

76,8

6. Naudas līdzekļi - kopā (330+340+350+360+370+380+390+400) 32.

320

84,4

31,9

1. Kase

330

2,1

3,8

2. Pamatbudžeta konti

340

56,5

5,8

3. Speciālā budžeta konti

350

16,2

9

4. Dāvinājumu konti

360

9,6

13,3

II iedaļas kopsumma (210+280+290+300+310+320)

410

673,8

483,2

Bilance (200+410)

420

8664,4

7092,2

tūkst.LVL

PASĪVS Piezīmes Nr. Rindas kods Uz pārskata perioda beigām Uz pārskata gada sākumu

1

2

3

4

5

I PAŠU KAPITĀLS 1. Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls, ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana (440+450+460) 43.

430

2311,1

2712

pamatlīdzekļu fonds

440

493,4

969,9

pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls

450

1205,2

1139,7

ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves

460

612,5

602,4

2. Rezerves 47.

470

2436,6

2433,9

3. Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts (490+500+510+520) 48.

480

903,6

127,1

pamatbudžeta

490

866,3

107,1

speciālā budžeta

500

18,5

13,8

saņemto ziedojumu un dāvinājumu

510

18,8

6,1

4. Budžeta gada (perioda) izpildes rezultāts (540+550+560+570) 53.

530

1307,7

776,6

pamatbudžeta

540

1252

756,7

speciālā budžeta

550

27,7

4,3

saņemto ziedojumu un dāvinājumu

560

28

15,6

I iedaļas kopsumma (430+470+480+530) 58.

580

6959

6049,6

II KREDITORI 1. Norēķini par aizņēmumiem un saistībām 59.

590

816,5

280,9

3. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 61.

610

691,5

673,3

5. Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu 63.

630

12

5,3

6. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 64.

640

92,1

34,6

7. Norēķini par nodokļiem 65.

650

93,3

48,6

II iedaļas kopsumma (590+600+610+620+630+640+650+660) 67.

670

1705,4

1042,7

Bilance (580+670)

680

8664,4

7092,2

ZEMBILANCES KONTI Piezīmes Nr. Rindas kods Uz pārskata perioda beigām Uz pārskata gada sākumu

1

2

3

4

5

Norakstītie bezcerīgie un šaubīgie debitoru parādi 71.

710

0,1

Pašvaldību budžeta izsniegtie galvojumi un hipotekārie līgumi 72.

720

480,4

481,5

Nākotnes maksājumi par noslēgtiem līgumiem 75.

750

2267,7

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv