Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 10.augusts   Vārda dienu svin: Brencis, Audris, Inuta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Sabiedriskā drošība Cēsīs

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Sabiedriskā drošība Cēsīs


Cēsu pilsētā par sabiedrisko drošību un kārtību rūpējas valsts un pašvaldības policija, kuru pienākumos ir drošas pilsētas veidošana. Nepastarpinātā veidā par sabiedrisko drošību rūpējas apsardzes firmas, kuras apsargā sabiedriskos un privātos objektus. Cēsīs darbojas vairākas apsardzes firmas: Apsardze, Falck apsargs, Evor L, Vidzemes drošības serviss, kuras ir labi ekipētas un ātri spēj reaģēt uz trauksmi.

Cēsīs ir bāzēta Nacionālo Bruņoto spēku instruktoru skola, kurā tiek sagatavoti kadri valsts aizsardzības sistēmas vajadzībām.

Pilsēta ir maza, kompakta un viegli uzraugāma, tajā vasaras sezonā ir daudz masu kultūras un izklaides pasākumi, kas prasa paaugstinātu drošības struktūru uzmanību un darbu.

Rekonstruējot un izbūvējot pilsētas apgaismojumu un uzstādot pilsētas aktīvāko teritoriju novērošanas sistēmas, būtu iespējams panākt noziedzības samazināšanos pilsētā, kā arī pilsētās viesiem un tūristiem pilsēta būtu pievilcīgāka.

Piedāvājot vispusīgas un modernas jauniešu un bērnu brīvā laika aktivitātes, izveidojot skaistu un modernu bērnu un jauniešu interešu centru, tiktu mazinātas jauniešu iespējas nokļūt kārtības uzraudzības iestāžu uzmanības centrā.

Pašvaldības policija

Cēsīs pašvaldības policija dibināta 1992.gada 30.janvārī piecu cilvēku sastāvā. Šobrīd Cēsu pilsētas pašvaldības policijā strādā astoņi policijas darbinieki.

Pašvaldības policija piedalās sabiedriskās kārtības uzturēšanā un ielu slēgšanā visos rīkotajos kultūras un sporta pasākumos.

Pašvaldības policija kontrolē Cēsu pilsētas domes izdoto Saistošie noteikumu, lēmumu un rīkojumu izpildi, īpaša uzmanība tiek pievērsta pilsētas sakoptībai, sadarbojoties ar pašvaldības uzņēmumu "Dzīvokļu pārvalde", SIA "TG Zaļumi", Cēsu pilsētas domes Komunālo nodaļu un Cēsu pilsētas mežsargu.

Notiek darbs ar namu īpašniekiem, pārvaldniekiem un iestādēm par teritoriju sakopšanu vasaras un ziemas periodā.

Pašvaldības policija kopā ar valsts policiju veic patrulēšanu visu diennakti, piektdienās un sestdienās patrulēšanu veic 2 patruļas.

Pašvaldības policija kopā ar Valsts policiju un Valsts ceļu policiju veic profilakses darbus sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai Cēsu pilsētā. Pašvaldības policijas sadarbība ar Valsts Ieņēmumu dienesta Vidzemes teritorijas darbiniekiem pārbauda tirdzniecības noteikumu ievērošanu tirgos un veikalos, kā arī kopā ar ekonomisko policiju organizē reidus par alkohola tirdzniecību nelegālās vietās.

Sadarbībā ar CSDD pašvaldības policija nodrošina Ceļu satiksmes noteikumu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Cēsu pilsētā.

Valsts policija

Latvijas valsts policijas sastāvā ietilpst Kārtības policija un Kriminālpolicija.

Cēsu pilsētā Kārtības policijai pakļauts ir Cēsu pilsētas policijas iecirknis, patruļdienesta darbinieki, ceļu policijas inspektori un dežūrdaļas darbinieki.

Cēsu pilsēta ir sadalīta 5 apkalpojamās teritorijās, ko apkalpo 5 Kriminālpolicijas darbinieki un 2 Ekonomiskās policijas inspektori, kuri apkalpo arī Cēsu rajonu.

Tabulā minētie dati attiecināmi uz Cēsu pilsētu.

 

2001.gads

2002.gads

Inspektoru skaits

8

9

Izskatīti iesniegumi par noziedzīgiem nodarījumiem

411

482

Ierosināta krimināllietas

202

191

Pieņemti lēmumi par atteikšanos ierosināt krimināllietas

256

257

Piedalījušies noziedzīgu nodarījumu atklāšanā

109

142

Nosūtīti materiāli uz prokuratūru saīsinātā procesa piemērošanai

109

142

Izskatīti iedzīvotāju, organizāciju iesniegumi

352

358

Uzskaitē ņemti nepilngadīgi noziedznieki

50

30

Uzskaitē ņemtas nosacīti tiesātas personas

113

108

2003.gada 6 mēnešos Cēsu pilsētas policijas iecirknī strādā 10 inspektori:

 • izskatīti iesniegumi par noziedzīgiem nodarījumiem – 346,
 • ierosinātas krimināllietas – 130,
 • pieņemti lēmumi par atteikšanos ierosināt krimināllietas – 199,
 • nosūtīti uz prokuratūru saīsinātā procesa piemērošanai – 12 materiāli,
 • piedalījušies noziedzīgu nodarījumu atklāšanā – 109,
 • sastādīti 165 administratīvie protokoli.

Inspektoru slodze gadu no gada palielinās. Noziedzības līmenis pieaug ,jāmeklē veidi kā to apkarot.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Cēsu nodaļa

VUGD Cēsu nodaļas uzdevumos ietilpst kokgāžu seku likvidēšana, ķīmisko avāriju seku likvidēšana, glābšanas darbi uz ūdens, autoavāriju seku likvidēšanu, kā arī ugunsgrēku likvidēšana.

Dažādu avāriju glābšanas darbu apjoms palielinās gadu no gada:

 • 1997.gads – 4 reizes,

 • 1998.gads – 19 reizes,

 • 1999.gads – 18 reizes,

 • 2000.gads – 21 reize,

 • līdz 2001.gada novembrim – 42 reizes.

Ugunsgrēku statistika:

 • 1995.gads – 105 ugunsgrēki,

 • 2000.gads – 148 ugunsgrēki,

 • līdz 2001.gada oktobrim – 152 ugunsgrēki.

Pašreiz dienests atrodas pašā pilsētas centrā Valmieras ielā 1, esošā ēka nespēj nodrošināt pilnvērtīgu dienesta darbu, tāpēc jaunajā pilsētas teritorijas plānojumā ir rezervēta vieta jaunas VUGD ēkas celtniecībai Ata Kronvalda ielā 52.

SVID

Stiprās puses

 1. Pilsēta ir kompakta un labi uzraugāma – ātras un operatīvas reaģēšanas iespējas.
 2. Labs drošības struktūru tīkls un klātbūtne Cēsīs.
 3. Pilsētas vadības vēlme risināt sabiedriskās drošības problēmas.
 4. Lielākā daļa pilsētas objektu atrodas kādas drošības institūcija uzraudzībā.

Vājās puses

 1. Nepietiekams finansējums drošības struktūrām – ierobežots drošības cilvēku resursu loks un viņu iespējas nodrošināt sabiedrisko kārtību.
 2. Masu pasākumu rīkotāju nepietiekamā atbildība par sabiedrisko kārtību pilsētā.
 3. Sabiedriski aktīvāko vietu novērošanas sistēmas trūkums.
 4. Alternatīvas atpūtas vietas jauniešiem trūkums.
 5. Zemessardzes un apsardzes firmu nepietiekama izmantošana kopējā drošības nodrošināšanā pilsētā.

Iespējas

 1. Drošības stratēģijas izstrāde Cēsīm.
 2. Izveidot sabiedriski aktīvāko vietu novērošanas sistēmu pilsētā.
 3. Sabiedrības izglītošana un aktīvāka iesaistīšana drošības jautājumu risināšanā.
 4. Pilsētas ielu/ ceļu un laukumu apgaismojuma sakārtošana.
 5. Alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežošana un kontrole.
 6. Daudzpusīga izklaižu un sporta aktivitāšu piedāvāšana jauniešiem.
 7. “Guļošo policistu” izvietošana Cēsu pilsētā.
 8. Pašvaldības finansiāla atbalsta veidošana drošības struktūrām.

Draudi

 1. Narkotiku izplatība sabiedrībā.
 2. Jauniešu nenodarbinātība brīvajā laikā – nihilisma un noziedzības palielināšanās.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv