Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 9.augusts   Vārda dienu svin: Madara, Genoveva
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma


Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma (skatīt „Ielu apgaismojuma tīklu shēma”)

Pilsētas apgaismojums ir viena no pilsētas infrastruktūras problēmām, kuras risināšanai nepieciešamas investīcijas. SIA “Spriegums” 2002.gadā veica pilsētas ielu un laukumu apgaismojums detalizētu inventarizāciju.

Pilsētas apgaismojuma problēmu risināšanas stratēģija ir šāda: pamatojoties uz inventarizācijas datiem, virzīties pilsētas apgaismojuma sakārtošanā virzienā no pilsētas centrālajām daļām, laukumiem un maģistrālajām ielām uz mazākas nozīmes pilsētas ielām un rajoniem, kā arī rīkoties saskaņā ar VAS „Latvenergo” plānotajiem darbiem un pilsētas ielu sakārtošanas un attīstības projektiem.

Pēdējos gados pilsētā ir veikta apgaismojuma rekonstrukcija vai tā pilnīga izbūve sekojošās ielās un laukumos: Raunas ielā, Lāču ielā, Lapsu ielā posmā Piebalgas - Vaives ielas, Jāņa Poruka ielā posmā Puķu – Dzelzceļa ielas, Cēsu vecpilsētā, Pils parkā – centrālo kāpņu posms, Pilsētas bērnu un jauniešu atpūtas parkā (starp Lenču un Niniera ielām), Maija ielā, Ceriņu ielā, Ezera ielā, Edvarta Treimaņa – Zvārguļa ielā, Andreja Pumpura ielā, Ata Kronvalda ielā posmos Jāņa Poruka - Ausekļa un Edvarta Treimaņa – Zvārguļa – Rūpniecības iela, Rūdolfa Blaumaņa bulvārī posmā Ausekļa – Rūpniecības ielas, Dzintara ielā, Mednieku ielā, Mazā Mednieku ielā, Kalna ielā, Palejas ielā, Palasta ielā.

 

Nepieciešams rekonstruēt vai izbūvēt no jauna apgaismojuma infrastruktūru pilnībā sekojošās pilsētas ielās un laukumos (nav sarindots prioritārā secībā):

  • Bērzaines iela,
  • Zaķu iela,
  • Gaujas iela,
  • Dzelzceļa iela,
  • Pilsoņu iela,
  • Kungu iela,
  • Raiņa iela posmā Zvirbuļu – Rīgas ielas,
  • Uzvaras bulvāris,
  • Piebalgas ielas gals līdz Cēsu pilsētas robežai,
  • Jāņa Poruka iela posmā no Puķu ielas līdz Cēsu pilsētas robežai,
  • Birzes iela posmā Valmieras iela līdz daudzdzīvokļu mājām,
  • Lapsu iela posmos Jāņa Poruka – Vaives ielas; Leona Paegles – Piebalgas ielas,
  • Rūdolfa Blaumaņa bulvāris posmā Jāņa Poruka – Ausekļa ielas,
  • Vienības laukuma tālāka rekonstrukcija,
  • Ata Kronvalda iela posmā Leona Paegles – Piebalgas ielas,
  • Briežu iela,
  • Pļavas iela,
  • Miera iela līdz gaļas kombinātam “Ruks”,
  • Blusu muižas dzīvojamo māju masīvs,
  • Vecpilsētas teritorijā:
   • Mazā Katrīnas iela,
   • Lielā Katrīnas iela,
   • Līvu iela,
   • Dārzniecības iela,
  • Alfrēda Kalniņa mūzikas koledžas rajons,
  • Festivāla iela no Dzintara ielas līdz Bērzaines ielai

Paralēli rekonstrukcijas un izbūves darbiem nepieciešams veikt sekojošus uzdevumus:

 1. jāsakārto ielu apgaismojuma infrastruktūras juridiskā piederība;
 2. jānodod pilsētas apgaismojuma infrastruktūras apsaimniekošana privātam sektoram.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv