Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 9.augusts   Vārda dienu svin: Madara, Genoveva
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra


Telekomunikāciju infrastruktūra

Fiksētie telekomunikāciju tīkli

Cēsu pilsētā Lattelekom fiksēto telekomunikāciju pakalpojumus nodrošina 1995. gadā uzstādītā ALCATEL 1000 S12 ciparu centrāle, Raunas ielā 13 un 2001. gadā uzstādītais ciparu centrāles iznesums ALCATEL 1000 S12 (RSU), Gaujas ielā 56.

Centrāles ir saslēgtas kopējā tīklā izmantojot optisko kabeļu līnijas.

Šīs centrāles nodrošina klientiem dažādus pakalpojumus: balss telefons, ISDN, dažāda ātruma datu pārraides līnijas, interneta pakalpojumus izmantojot telefona līnijas (DSL).

Pakalpojumu piegādi klientiem pilsētas teritorijā nodrošina vara kabeļu tīkls, kopējais dažāda tilpuma kabeļu garums 460km (skatīt „Telekomunikāciju tīklu un radītāju shēmu”) kas pamatā ir ieguldīts kabeļu kanalizācijā un daļēji arī gruntī, kopējais kabeļu kanalizācijas trases garums 40km, kabeļu kanalizācijas aku skaits 595.

Cēsu pilsēta ir pieslēgta optiskajam kabelim (ienāk no Rīgas un turpinās uz Valmieru), kas nodrošina ātru un kvalitatīvu datu apraidi. Izmantotās jaudas ir salīdzinoši mazas. Lielu datu pārraides apjomu (vairāk kā 2 MB/sekundē) gadījumā klienti var pasūtīt optiskā kabeļa pieslēgumu.

Pilsētas teritorijā ir 10km gaisvadu līnijas, ap 100 līnijas balsti.

Veicot remonta darbus gaisvadu līniju kailvadi tiek nomainīti ar kabeļiem. Iespēju robežās tiek meklēti risinājumi gaisvadu līniju nomaiņai ar kabeļi līnijām.

Nepieciešamības gadījumā liela ātruma datu pakalpojumu piegāde klientiem notiek pa optisko kabeļu līnijām.

Esošais telekomunikāciju tīkls rekonstruēts un paplašināts pirms ciparu centrāles nodošanas ekspluatācijā un pamatā nodrošina pakalpojumu piegādi visā pilsētas teritorijā, izņemot pilsētās teritorijas, kurās nav patērētāju.

SIA „Lattelekom” savu attīstību plāno pamatojoties uz pilsētas attīstības un konkrētu patērētāju pieprasījumu. SIA „Lattelekom” jaudas un tīklu pārklājums Cēsīs nodrošina pašreizējo pieprasījumu. Lai nodrošinātu augstvērtīgu sniegto pakalpojumu ikviena pilsētas daļā, uzņēmums investēs gan tehnoloģijās, gan tīklu infrastruktūrā.

Pēc SIA „Lattelekom” datiem aizvien vairāk juridiskas un fiziskas personas izmanto Interneta pieslēgumus, izmantojot šo komunikācijas līdzekli ikdienā.

 

Bezvadu sakari Cēsu pilsētā

Līdzīgi kā pārējā Latvijas teritorijā arī Cēsīs iedzīvotājiem ir iespēja izmantot bezvadu sakaru iespējas. To nodrošina kompānijas SIA “Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) un SIA “TELE 2”.

LMT Cēsu pilsētā ir uzstādījis 3 pārraides torņus (Saules ielā 2, Gaujaslīču ielā 5 un Raunas ielā 13):

  • 2 troņi ar 900mhz frekvenci,
  • 1 tornis ar 900/1800mhz frekvenci.

Vienlaicīgi 900mhz tornis var apkalpot līdz 150 cilvēkiem, bet 900/1800mhz tornis var apkalpot neierobežotu daudzumu tā darbības robežās. Neskatoties uz pilsētas reljefa īpatnībām kopumā, LMT sakaru pārklājums Cēsu pilsētas teritorijā ir apmierinošs. Atsevišķu masu pasākumu laikā ir ierobežotas vai traucētas bezvadu sakaru iespējas.

Lai nodrošinātu augstvērtīgu sniegtā pakalpojuma kvalitāti un nākotnē varētu paplašināt piedāvāto servisu klāstu, LMT ir uzsācis tehnisko projektu izstrādi par LMT optiskā kabeļa kanalizācijas izbūvi sekojošas pilsētas daļās:

  • optiskā kabeļa kanalizācijas izbūve uz LMT bāzes staciju Cēsis Gaujaslīču ielā 5 (Valmieras, Birzes, Viestura, Krasta, Gaujaslīču ielas);
  • optiskā kabeļa kanalizācijas izbūve uz LMT bāzes staciju Priekuļos (Jāņa Poruka iela posmā pilsētas robeža – Magoņu iela, no Magoņu ielas uz pilsētas centrālo daļu optiskais kabelis tiks guldīts jau esošā sakaru kanalizācijā);
  • optiskā kabeļa kanalizācijas izbūve pa Piebalgas ielu posmā pilsētas robeža – Saulrītu iela.

Tele2 Cēsu pilsētas teritorijā ir uzstādījis divus pārraides torņus:

  • Valmieras ielā 8 - zemessardzes teritorijā;
  • Gaujas ielā 23.

Arī Tele2 pārklājums Cēsu pilsētā ir pietiekošs, lai gan pilsētas reljefa īpatnību dēļ var rasties sakaru traucējumi.

Tuvākajā laikā Latvijas valsts plāno izsolīt trešo licenci darbībai mobilo sakaru tirgū, kā rezultātā arī Cēsīs tiks uzstādīti jauni pārraides torņi, pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Cēsu pilsētas būvvaldi. 

Kabeļu televīzija

Cēsu pilsētā kabeļu televīzijas pakalpojumus nodrošina divas kompānijas SIA „Datorsalons Vesa” un SIA „Elektrons”.

Līdz 2002.gada jūnijam saskaņā ar Cēsu pilsētas domes lēmumu (09.07.1998, protokola Nr.13) „Par kabeļtelevīzijas tīklu izveidošanu Cēsu pilsētā” SIA „Datorsalons Vesa” bija ieguvis tiesības nodrošināt kabeļtelevīzijas pakalpojumus Saules un Viestura ielu daudzdzīvokļu māju masīvos, SIA „Elektrons” šo pakalpojumu sniedz pārejos pilsētas dzīvojamos mikrorajonos. 2002.gada 13.jūnijā Cēsu pilsētas dome pieņēma lēmumu „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 09.07.1998 lēmumā Nr.344 „Par kabeļtelevīzijas tīklu izveidošanu Cēsu pilsēta”, kas paredz to, ka abas kompānijas var sniegt pakalpojumus visas pilsētas teritorijā.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv