Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Otrdiena, 2020.gada 7.jūlijs   Vārda dienu svin: Alda, Maruta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Uzvaras bulvārī 1A

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Uzvaras bulvārī 1A


Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 14.aprīļa lēmumu (protokols nr.9) SIA ‘’FREKO ‘’ izsludina publisko apspriešanu objektam ‘’Esoša rakstāmlietu veikala rekonstrukcija Uzvaras bulvārī 1A, Cēsīs’’. Ar publiskās apspriešanas materiāliem par būvniecības ieceri var iepazīties Cēsīs, Raunas ielā 4, Cēsu pilsētas domē, 2.stāvā, Cēsu pilsētas mājas lapā skatīt šeit. Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laiks no 2005.gada 27.aprīļa līdz 2005.gada 25. maijam.

Atsauksmes par publisko apspriešanu iesniedzamas Cēsu pilsētas domē, Raunas ielā 4, Iedzīvotāju apkalpošanas centrā ar norādi ‘’Par publisko apspriešanu būvniecības iecerei Cēsīs, Uzvaras bulvārī 1A’’, Cēsu pilsētas mājas lapā www.cesis.lv, nosūtot elektroniski: e pasts: daiga.bernovska@dome.cesis. , kontakttelefons 4123642, Daiga Bernovska.

Par derīgiem balsojumiem tiks uzskatīti tie, kuros būs norādīts balsotāja vārds, uzvārds un dzīves vietas adrese. Publiskās apspriešanas gala ziņojums tiks paziņots un lēmums par būvniecības ieceri pieņemts Cēsu pilsētas domes sēdē 2005.gada 26.maijā .

  

 • Uzvaras bulvārī 1A
        
        
     

 • Atbilde: Uzvaras bulvārī 1A
         Metāla konstrukcijas ,stikls - vai beigās nebūs ,kā Rīgā ar Triangula bastionu ? Manuprāt tādās mazpilsētās ar vēsturisku uzsvaru ,kā Cēsis- nevajadzētu aizrauties ar ultramodernismu. Jādomā kādu solīti uz priekšu - būvē tomēr ne jau vienai dienai.
        
  Normis     2005-05-02 12:16:05

 • Atbilde: Uzvaras bulvārī 1A
         gribētu piebilst, ka šim projekta nav ne mazākā sakara ar ultramodernismu. vienkāršiem vārdiem sakot - stipri vecmodīgs, diemžēl arī morāli novecojis risinājums. bet var nojaust, ka pasūtītajam ir vēlme celt "pa lēto", kas vienmēr diktē to, ko šoreiz atkal negribas saukt par "arhitektūru". kārtējo reizi ir skumji. apspriešanā piedalos ar noraidošu viedokli pret vizualo risinājumu.
        
  maija brice     2005-05-05 14:32:56

 • Atbilde: Uzvaras bulvārī 1A
         Kāpēc maksimāli ir jāapbūvē visi brīvie laukumi???Jau tā, uzbūvējot šo pasāžu, ne pēc kā tās ēkas neizskatās...pievienojos Maijai Bricei arī par pašu projektu. Jāpadomā kopumā par blakus esošā tirgus apbūves vizuālo izskatu nākotnē..mēs tikai kaut ko "piebakstām" un tad brīnāmies, ka ceļot nākošo ēku, tā vairs "neiet kopā". Varbūt,ka arhitekti varētu arī pilsētas "ne vēsturiskajai" daļai izstrādāt zināmus nosacījumus vizuālajam izskatam konkrēta kvartāla apbūvei?
        
  Iveta Druva-Druvaskalne     2005-05-07 22:35:40

 • Atbilde: Uzvaras bulvārī 1A
         Piekrītu Ivetai Druvai-Druvaskalnei, ka pilsētas centra apbūve jāskata kompleksi un jāizvērtē visi uz šo brīdi neapbūvētie laukumi apkārt SIA "FREKO" īpašumam, citādi ar būvēm būs tāpat kā ar tirgū sapļekšķinātajiem n-tajiem kioskiem un kioskiņiem
        
  Māris Bērziņš     2005-05-09 18:25:51

 • Atbilde: Uzvaras bulvārī 1A
         Nevarētu piekrist Mārim Bērziņam, jo šis kā reiz būtu vienots trīs bloķētu ēku būvapjoms / esošais ''Freko '', projektētais '' Freko '', Pasāža /, nevis atsevišķi kioskiņi un gaidīt līdz tirgus apbūves koncepcijai, lai tai pielāgotos vai izceltos ar citām ēkām, ir diezgan bezcerīgi. Manuprāt iepriekšējie rakstītāji ir skatījušies tikai aksonometrisko skatu, pēc kura objekts ir tāds ''klucīts'', bet fasādes, izņemot ieejas mezglu / kurš nav vienmuļš / ir neitrālas un pielāgojamas pat blakus esošajiem angāriem. Un spriest par stilu, nezinot sīki objekta materiālus, fasādes apdares faktūras, toņus, fasāžu stiklojuma sistēmas ir dumji. Un ja nemaldos publiskās apspriešanas noteikumos jāapspriež būvniecības iecere, kā tāda, bet detalizēts būvapjoma izskats un konfigurācija ir nākošais etaps.
        
  Lauma Briška     2005-05-11 14:18:02

 • Atbilde: Uzvaras bulvārī 1A
         Man arī principā nav iebildumu pret apbūvi; un Laumai Briškai paskaidrošu, ka, apskatot gan piedāvātās fasādes, gan aksonometriju, nav grūtību teorētiski vizualizēt šo objektu. Diemžēl tas neapsola lielu materiālu, apdares faktūru, toņu potenciālu. Vai tur paredzēts smalks spyder sistēmas stiklojums? Vai varbūt eleganti žalūzijveida elementi skandināvu arhitektūras gaumē? Piedodiet manu skepsi, bet ļoti šaubos. Un postmoderno stilu veido nevis fasādes, bet tieši ieejas apjoma formu kompozīcija. Pēc pieejamā materiāla spriest par objekta stilu absolūti nav dumji. Žēl, ka nav iespējams rekonstruēt gan ""Freko", gan "Drogu" apbūvi" kopumā, jo šī plombe, lai arī cik kvalitatīvi un gaumīgi risināta, diemžēl neizlabos totālo vizuālo izgāšanos "Drogu" mājas gadījumā. Par publiskās apspriešanas būtību - zinu, ka maniem iebildumiem pret "izskatu" nebūs lielas nozīmes lēmumā par būvniecības atļauju/aizliegumu, bet ko Jūs, Lauma, domājat ar "nākošo etapu"? Vēl vienu apspriešanu tieši par fasāžu un apjoma risinājumu?
        
  maija brice     2005-05-11 15:57:23

 • Atbilde: Uzvaras bulvārī 1A
         Nākošais etaps būtu plānošanas- arhitektūras nosacījumi,kuri tiek izsniegti tikai pēc publiskās apspriešanas un kur norāda gan dzegas, kores augstumus, apbūves blīvumu, vēlamos materiālus. Un zinot Cēsu būvvaldes prātīgumu viss būs OK, vai ne?
        
  Lauma Briška     2005-05-11 21:14:58

 • Atbilde: Uzvaras bulvārī 1A
         Domaju, ka šāda tipa projektu pilsētas centrā nedrīkst atbalstīt. Neesmu arhitektūras speciālists, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir kārtējā piedāvātā kastīte. Kamēr nav skaidri pieņemta koncepcija tirgus un stāvlaukuma apbūvei, šī ēka noteikti šeit neiederas.
        
  Andris Vasins     2005-05-12 10:36:51

 • Atbilde: Uzvaras bulvārī 1A
         Domaju, ka šāda tipa projektu pilsētas centrā nedrīkst atbalstīt. Neesmu arhitektūras speciālists, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir kārtējā piedāvātā kastīte. Kamēr nav skaidri pieņemta koncepcija tirgus un stāvlaukuma apbūvei, šī ēka noteikti šeit neiederas.
        
  Andris Vasins     2005-05-12 10:37:05

 • Atbilde: Uzvaras bulvārī 1A
         es zinu, cik lielā mērā plānošanas uzdevums ietekmē arhitektūru. tie diemžēl pārsvarā ir fiziski parametri, un, ja pasūtītājs negrib vai arhitekts neuzstāj, labu rezultātu tie negarantē. ko mēs uzskatāmi varam redzēt, piemeram, "Drogu" ēkas jeb pasāžas gadījumā.
        
  maija brice     2005-05-12 10:41:35

 • Atbilde: Uzvaras bulvārī 1A
         varen sviestains risinājums pēc formulas 0+0=totāla 0, kaut arī 0 vietā drīzāk prasītos kāds parupjš vārds. Tieši šādu es iedomājos arhitektūru, kaut arī šis vārds ir daudz par cēlu konkrētajam gadījumam, kas tiek apzīmēta ar vārdu - provinciāla. Kopiespaids - Šanhajas tirgus. Domāju, ka abus līdzšinējos apjomus labāk nevajadzētu aiztikt - tie katrs pats par sevi ir mēsli, un, apvienoti vienā noslēgtā būvapjomā, visticamāk, veidos tik lielu mēslu, ka tas nelabi smirdēs... paties prieks par Laumas komentāriem - lūk cilvēks labi orientējas likumdošanas smalkumos, tik pat labi teiksim - caurumos, lai jebkura sabiedriskā apspriešana beigtos ar neko un cilvēku viedoklis netiktu uzklausīts
        
  Pēteris     2005-05-16 12:43:54

 • Atbilde: Uzvaras bulvārī 1A
         varen sviestains risinājums pēc formulas 0+0=totāla 0, kaut arī 0 vietā drīzāk prasītos kāds parupjš vārds. Tieši šādu es iedomājos arhitektūru, kaut arī šis vārds ir daudz par cēlu konkrētajam gadījumam, kas tiek apzīmēta ar vārdu - provinciāla. Kopiespaids - Šanhajas tirgus. Domāju, ka abus līdzšinējos apjomus labāk nevajadzētu aiztikt - tie katrs pats par sevi ir mēsli, un, apvienoti vienā noslēgtā būvapjomā, visticamāk, veidos tik lielu mēslu, ka tas nelabi smirdēs... paties prieks par Laumas komentāriem - lūk cilvēks labi orientējas likumdošanas smalkumos, tik pat labi teiksim - caurumos, lai jebkura sabiedriskā apspriešana beigtos ar neko un cilvēku viedoklis netiktu uzklausīts
        
  Pēteris     2005-05-16 12:44:13
 •  
  © Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv