Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 10.augusts   Vārda dienu svin: Brencis, Audris, Inuta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Apraksta daļa> Inženierģeoloģiskā rajonēšana

- Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- Hidroģeoloģiskie apstākļi
- Ievads
- Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- Cilvēkresursi
- Dabas apstākļi
- Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- Kultūrvēsturiskais mantojums
- Mazdārziņi
- Antropogēno slodžu analīze
- Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- Atkritumu saimniecība
- Ūdens saimniecība
- Sadzīves kanalizācijas sistēma
- Lietus ūdeņu kanalizācija
- Siltumapgādes sistēma
- Dabas gāzes apgādes sistēma
- Elektroapgādes sistēma
- Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- Telekomunikāciju infrastruktūra
- Mājoklis
- Esošā situācija
- Nākotnes priekšlikumi
- Izglītības infrastruktūra
- Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- Aizsargjoslas
- Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai

Inženierģeoloģiskā rajonēšana


7.5.Inženierģeoloģiskā rajonēšana

Izmantojot „Inženierģeoloģisko apstākļu karti” (pieejama tikai Cēsu pilsētas domē), sastādīta arī inženierģeoloģiskās rajonēšanas un faktiskā materiāla karte, kurā izdalīti

  • celtniecībai labvēlīgi;
  • nosacīti labvēlīgi;
  • nelabvēlīgi rajoni.

Celtniecībai labvēlīgais rajons iedalīts četros apakšrajonos. Galvenā šī labvēlīgā rajona daļa atrodas Cēsu plato ziemeļu joslā, daži iecirkņi izvietojas plato nogāzē, bet atsevišķi arī Gaujas labā krasta zonā, otrajā (II) virspalu terasē. Minētajā teritorijā grunts ūdeņu līmenis atrodas dziļāk par 2m, neizpaužas aktīvi eksogēnie ģeoloģiskie procesi. Ēku celtniecībai šādos apstākļos rekomendējams neliels pamatu ieguldīšanas dziļums.

Celtniecībai nosacīti labvēlīgais rajons iedalīts piecos apakšrajonos un ietver lielāko Cēsu plato daļu, tā nogāzi, Piegaujas pauguraini un vecākās Gaujas ielejas virspalu terases. Svarīgākie iemesli, kāpēc šī teritorija izdalīta kā celtniecībai nosacīti labvēlīga, ir sekojoši:

  • reljefa saposmojums un nogāžu stāvums;
  • augsts gruntsūdeņu līmenis, maldu gruntsūdeņu veidošanās;
  • pārpurvošanās izpausme;
  • vāju, celtniecībai maz piemērotu grunšu klātbūtne (kūdra, saldūdens kaļķieži), vietām samērā biezs - līdz pat 10 m, pārrakto, sabērto - tehnogēno grunšu slānis.

Lai šo rajonu varētu izmantot celtniecībai, iepriekš minēto iemeslu dēļ jāveic vairāki papildus pasākumi:

  • jāiekārto drenāžas sistēma;
  • jāplanē vai jāuzber teritorija, vietām jāveido terases;
  • jānomaina celtniecībai nepiemērotās gruntis.

Celtniecības prakse liecina, ka uzlabojot situāciju, arī šajā rajonā ēkas vietām var būvēt uz sekli ieguldītiem pamatiem, tomēr piecstāvu vai vēl augstāku ēku būvniecībai dažkārt būs nepieciešams pāļu pamatojums.

Celtniecībai nelabvēlīgais rajons iedalīts septiņos apakšrajonos, ietverot izstrādāto (un daļēji appludināto) ''Lauciņu '' dolomītu karjeru un purva (ar kūdru 2m) iecirkni Cēsu plato, saldūdens kaļķiežu iegulu ''Dukuru birze'', stāvās nogāzes un dziļās sengravas, kā arī pirmo (I) virspalu terasi un palieni Gaujas ielejā.

Lai šo nelabvēlīgo rajonu varētu izmantot apbūvei, jāizstrādā meliorācijas plāns, kura realizācija ir darbietilpīgs un finansiāli ietilpīgs pasākums.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv