Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 19.septembris   Vārda dienu svin: Verners, Muntis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Apraksta daļa> Siltumapgādes sistēma

- Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- Hidroģeoloģiskie apstākļi
- Ievads
- Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- Cilvēkresursi
- Dabas apstākļi
- Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- Kultūrvēsturiskais mantojums
- Mazdārziņi
- Antropogēno slodžu analīze
- Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- Atkritumu saimniecība
- Ūdens saimniecība
- Sadzīves kanalizācijas sistēma
- Lietus ūdeņu kanalizācija
- Siltumapgādes sistēma
- Dabas gāzes apgādes sistēma
- Elektroapgādes sistēma
- Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- Telekomunikāciju infrastruktūra
- Mājoklis
- Esošā situācija
- Nākotnes priekšlikumi
- Izglītības infrastruktūra
- Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- Aizsargjoslas
- Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai

Siltumapgādes sistēma


9.4.Siltumapgādes sistēma

Cēsu pilsētā ir izvērsta centrālās siltumapgādes sistēma. Siltumenerģiju ražo 6 katlu mājās ar kopējo uzstādīto jaudu 55,8 MW, no tiem Rūpniecības ielas katlu mājā - 34 MW. Pilsētā darbojas vairāk kā 37 lokālās katlu mājas, kas ir fizisku vai juridisku vienību īpašumā (skatīt „Siltumapgādes tīklu shēmu”, 9.kartogrāfisko lapu). Siltumtrašu kopgarums - 22 km. Tajā skaitā rūpnieciski izolēto siltumtrašu garums- 4,9 km. Virszemes siltumtrases – 2,6 km. Siltumtrašu maksimālais diametrs – 500 mm. Siltumtrases ir ekspluatācijā kopš 60 gadu beigām. Centralizētai siltumapgādei ir pievienoti 163 patērētāji, tajā skaitā: 121 dzīvojamās mājas (dzīvokļu skaits 3800, karsto ūdeni saņem 13000 iedzīvotāju); 17 budžeta iestādes (tai skaitā 9 skolas, bērnudārzi, veselības aprūpes iestādes); 25 patērētāji, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Dzīvokļu apsildāmā platība 181811 m2. Cēsu siltumtīklu uzņēmums gadā piegādā patērētājiem ap 60000 MWh. Cēsu centralizētā siltumapgādes sistēma ir izbūvēta 60,70 un 80-ajos gados, atbilstoši tā laika normām un prasībām. Kopš 90-o gadu vidus ir veikta virkne pasākumu sistēmas efektivitātes celšanai. No 2002. gada 1. jūlija, kad Cēsu siltumtīklu uzņēmuma pamatlīdzekļus iznomā SIA”Cēsu būvnieks”, tas pilda Cēsu pilsētas domes lēmumus no 2000.gada 28. decembra Nr.28,”Cēsu siltumapgādes attīstības stratēģija”, 2002.gada 28. februāra Nr.5 ”Par Cēsu siltumapgādes sistēmas stratēģisko plānu 2002./2003.gadam”, līgumus “Par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības modernizāciju un atjaunošanu”, “Par Cēsu pilsētas p/u” Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu”.

Uzņēmuma modernizācijā ir paveikts sekojošais:

 • Vairākas mazās katlu mājas ir modernizētas vai to patērētāji ir pieslēgti Rūpniecības ielas 13 katlu mājai (Saulrītu un Birzes ielu katlu mājas);
 • Saulrītu-Vaives-Vilku ielu dzīvojamo namu rajonā ir izbūvētas rūpnieciski izolētas divcauruļu, bezkanālu siltumtrases;
 • Rūpniecības ielas 13 katlu mājā ir izbūvēta koģenerācijas stacija ar kopējo elektrisko jaudu 1,3 MW un 3,6 MW siltuma jaudu. Uzstādīts 7800 kW ūdenssildāmais apkures katls;
 • Izbūvēta maģistrālā siltumtrase Loka – Birzes ielās;
 • No jauna uzbūvēta dabas gāzes automātiskā konteinertipa katlu māja Gaujas ielā 32, tādējādi likvidējot cietā kurināmā katlu māju Gaujas ielā 21a.
 • Uzstādīta koģenerācijas iekārta” VITOBLOC” ar elektrisko jaudu 122 kW un 204 kW siltuma jaudu katlu mājā Bērzaines ielā 38.
 • Uzstādīts 7800 kW ūdens sildāmais katls un automatizēta katlu mājā Rūpniecības ielā 13.
 • Rekonstruēta siltumtrase no katlu mājas Zīļu ielā 10.
 • Modernizēta katlu māju Zīļu ielā 10 ,izbūvējot koksnes kurināmā priekškurtuvi ūdenssildāmam katlam RK-1.6 ar jaudu 0.8 MW;
 • Izbūvēta divcauruļu rūpnieciski izolēta siltumtrase vecpilsētā (Skolas-Pils ielās), likvidējot cietā kurināmā katlu māju Pils laukumā 9;
 • Daudzdzīvokļu dzīvojamos namos izbūvēti 14 automātiskie siltummezgli.

Kopš 2002.gada 1.jūlija siltumtīklu modernizācijā SIA ”Cēsu būvnieks” ir ieguldījis LVL 2 304 141.
Pašreiz centralizētā siltumapgādes sistēma ietver:

 1. Leona Paegles, Lapsas, Vāveres, Caunas ielu daudzstāvu namus;
 2. Valmieras, Loka, Akmens, Birzes, Dzintara, Maija, Niniera, Ezera, Festivāla ielu daudzstāvu namus;
 3. Zirņu, Zvirbuļu, Raiņa, Rīgas ielas daudzstāvu namus;
 4. Lenču ielas daudzstāvu namus;
 5. Gaujas, Bērzaines, Emīla Dārziņa ielu daudzstāvu namus;
 6. Beverīnas, Viestura ielu daudzstāvu namus;
 7. Vilku, Saules, Vaives, Ata Kronvalda, Apšu, Ziedu ielu daudzstāvu namus;
 8. Cēsu pilsētas centra administratīvās un izglītības iestādes un komercobjektus.

Cēsu pilsētas katlu māju raksturojums.

Katlu māja Turaidas ielā – 7.
Kopējā uzstādītā jauda – 10 MW. Reālā pieprasītā siltuma slodze patērētājiem – 3.5 MW (max). Kurināmais: dabas gāze, dīzeļdegviela un koksne. Siltumtīkli lokālie iekškvartāla – 4 cauruļu. Centrālapkurei – 644 m (divcauruļu mērījumā). Karstā ūdens apgādei – 616m (divcauruļu mērījumā). Ir iespējams pieslēgt siltuma slodzi – 5 MW.

Katlu māja Bērzaines ielā 38.
Kopējā uzstādītā jauda – 3.8 MW. Reālā pieprasītā siltuma slodze patērētājiem – 2.0 MW. Kurināmais- dabas gāze. Siltumtīkli lokālie iekškvartāla – 4 cauruļu. Centrālapkurei – 566m (divcauruļu mērījumā). Karstā ūdens apgādei – 555m (divcauruļu mērījumā). Nepalielinot k/m jaudas, var pieslēgt 1.0 MW slodzi.

Katlu māja Zīļu ielā 10.
Kopējā uzstādītā jauda – 6.9 MW. Reālā pieprasītā siltuma slodze patērētājiem – 1.8 MW. Kurināmais- koksne (rezervē - dabas gāze). Centrālapkurei – 760 m (divcauruļu mērījumā). Karstā ūdens apgādei – 625 m (divcauruļu mērījumā). Ir iespējams pieslēgt siltuma slodzi – 4.5 MW.

Katlu māja – konteiners Gaujas ielā 32.
Reālā pieprasītā siltums slodze – 0.13 MW. Kurināmais- dabas gāze. Siltumtīkli lokālie 2 cauruļu. Centrālapkurei – 30 m (divcauruļu mērījumā). Papildus pieslēgt slodzi nav iespējas.

Katlu māja - Bērzaines ielā 16/18
Kopējā uzstādītā jauda – 0.3MW. Reālā pieprasītā slodze - 0.2 MW. Kurināmais- dabas gāze. Tiek nodrošināta karstā ūdens sagatavošana abām ēkām un pieplūdes ventilācijas apsilde.

Katlu māja Rūpniecības ielā 13.

Kopējā uzstādītā jauda – 57 MW no tās (1 gab. KVGM – 20 rezervē). Reālā pieprasītā siltuma slodze patērētājiem – 29.5 MW. Ir iespējas pieslēgt – 20 MW jaudu. Kurināmais: dabas gāze.
Maģistrālie siltumtīkli – 2 cauruļu – 8650 m (divcauruļu mērījumā), tajā skaitā rūpnieciski izolētie cauruļvadi – 3850 m (divcauruļu mērījumā).
Maģistrālie siltumtīkli pilsētā ir sekojoši:

 • Valmieras – Birzes – Loka – Akmens ielu iekškvartāla 2 cauruļu siltumtīkli – 2240 m (divcauruļu mērījumā).
 • Cēsu pilsētas centra siltumtīklu atzari uz patērētājiem – 920 m (divcauruļu mērījumā).
 • Dzintara – Maija ielu iekškvartāla 2 cauruļu siltumtīkli – 340 m.
 • Saules – Vaives – Vilku ielu iekškvartāla siltumtīkli ar rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem – 1400 m.
 • A.Kronvalda – Ziedu ielu iekškvartāla siltumtīkli: centrālapkurei – 264 m, karstā ūdens apgāde – 132 m (divcauruļu mērījumā).
 • Zirņu ielas iekškvartāla 4 cauruļu siltumtīkli centrālapkurei – 786 m, karstā ūdens apgādei – 686 m (divcauruļu mērījumā).
 • Zvirbuļu – Raiņa ielu iekškvartāla 3 cauruļu siltumtīkli: centrālapkurei- 390 m, karstā ūdens apgādei – 165 m (divcauruļu mērījumā).
 • L. Paegles – Vāveres – Caunas – Lapsu ielu iekškvartāla 4 cauruļu siltumtīkli: centrālapkurei – 1810 m, k/ūdens apgādei 1530 m (divcauruļu mērījumā).
 • Lenču ielas iekškvartāla 4 cauruļu siltumtīkli centrālapkurei – 1110 m, karstā ūdens apgādei – 580 m (divcauruļu mērījumā).

Galvenās siltumapgādes sistēmas problēmas:

 • atkarība no gāzes kā vienīgā kurināmā (nav katlu mājas, kas strādātu ar alternatīvo kurināmo, kas spētu nodrošināt lielu daļu pilsētas krīzes gadījumā);
 • siltummezglu trūkums pie patērētājiem, kas ir obligāts nosacījums pie 2-cauruļu sistēmas izbūves;
 • atsevišķu katlu māju nolietojums;
 • nolietotas siltumtrases ar līdz 23% lieliem siltumenerģijas zudumiem.

Siltumsistēmas tehniskās pilnveidošanas perspektīvas

Siltumtrases:

 1. Jānomaina 1 km garumā sākotnēji maģistrālās perlīta bituma siltumizolācijas caurules ar bezkanālu rūpnieciski izolētām caurulēm.
 2. Jālikvidē 4 cauruļu sistēma. Jāveic iekškvartālu siltumtrašu nomaiņa uz bezkanālu rūpnieciski izolētām caurulēm.
 3. Pakāpeniski maģistrālās siltumtrases jāpārbūvē ar rūpnieciski izolētām caurulēm

Patērētāji:

1. Jāveic 69 individuālo siltummezglu izbūve.

Siltumavoti

 1. Rūpniecības ielas katlu mājā nepieciešams veikt katla KVGM-20 kapitālo remontu, automatizēt abus KVGM-20 katlus, uzstādīt papildus rezervuārus alternatīvā kurināmā uzglabāšanai;
 2. Jārekonstruē katlu māju Bērzaines ielā 38 , palielinot tās jaudu par 1,8 MW;
 3. Pēc gāzes katlu mājas ar koģenerācijas staciju izbūves Birzes ielā 31, iespējama katlu mājas Turaidas ielā 7 likvidācija. Nepieciešams izbūvēt siltumtrasi no Birzes ielas 31 katlu mājas uz Viestura–Turaidas ielu dzīvojamo māju rajonu.
 4. Rekonstruēt katlu māju Birzes ielā 31, izbūvējot koksnes biomasas – dabas gāzes koģenerācijas staciju.
 5. Plānotā siltumavotu modernizācijas koncepcija nodrošinās papildus Briežu, Festivāla ielu un citu objektu apgādi ar siltumenerģiju.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv