Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 19.septembris   Vārda dienu svin: Verners, Muntis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Apraksta daļa> Dabas gāzes apgādes sistēma

- Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- Hidroģeoloģiskie apstākļi
- Ievads
- Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- Cilvēkresursi
- Dabas apstākļi
- Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- Kultūrvēsturiskais mantojums
- Mazdārziņi
- Antropogēno slodžu analīze
- Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- Atkritumu saimniecība
- Ūdens saimniecība
- Sadzīves kanalizācijas sistēma
- Lietus ūdeņu kanalizācija
- Siltumapgādes sistēma
- Dabas gāzes apgādes sistēma
- Elektroapgādes sistēma
- Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- Telekomunikāciju infrastruktūra
- Mājoklis
- Esošā situācija
- Nākotnes priekšlikumi
- Izglītības infrastruktūra
- Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- Aizsargjoslas
- Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai

Dabas gāzes apgādes sistēma


9.5.Dabas gāzes apgādes sistēma

Cēsu pilsētas perspektīvā gāzes apgāde balstās uz esošajiem gāzes apgādes tīkliem, kas nodrošina ar gāzi esošos ražošanas, komerciālos un komunālos patērētājus, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pavardus un atsevišķu dzīvokļu apkuri, kā arī individuālo dzīvojamo māju pavardus un apkuri.

Gāzes apgādes galvenie attīstības virzieni:

 • esošā un perspektīvā individuālo un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve;
 • esošas un perspektīvā komercapbūve un ražošanas apbūve;
 • esošā un perspektīvā sabiedriskā apbūve;

Dabas gāzes apgādes avots
Cēsu pilsēta dabas gāzi saņem no gāzes regulēšanas stacijas ((GRS) – “Cēsis”)) Priekuļos.
GRS – “Cēsis” gāzi saņem no maģistrālā gāzesvada Valdaja – Pleskava – Rīga.
GRS – “Cēsis” ražība 20 tūkst.m3 / h. Izejas spiediens – 6 bar.
Galvenie izmantojamās dabas gāzes parametri:

  • Vobbe skaitlis11 300 kkal / m3;
  • Sadegšanas siltums 8 000 kkal / m3;
  • Blīvums0,73 kg / m3.

Esošā gāzes apgādes sistēma
Pašreizējā gāzes apgādes sistēma sastāv no GRS – “Cēsis” un nesacilpota vienvirziena plūsmas trīspakāpju gāzes piegādes sistēmas (skatīt „Gāzes apgādes shēmu”, 10.kartogrāfisko lapu).
No GRS – “Cēsis” gāzes vads ar spiedienu 6 bar līdz augstā spiediena gāzes regulēšanas punktam (GRP) Saules ielā. Ar šādu spiedienu pa gāzesvadu Dn 300 mm tiek piegādāta gāze centrālai katlu mājai Rūpniecības ielā 13.
Gāzes patērētājiem gāzes spiediens līdz nepieciešamajam tiek samazināts ar skapja tipa gāzes regulēšanas iekārtām (SGRP), kuras gāzi piegādā pa zemā spiediena gāzesvadiem līdz gāzes patērētājiem, kā arī nodrošina daudzdzīvokļu mājas ar dabas gāzi pavardiem Vilku kalna rajonā, Leona Paegles ielas rajonā, Zvirbuļkalna rajonā, Zirņukalna rajonā, Alfrēda Kalniņa, Ziemeļu un Gaujas ielu rajonā, Glūdas kalna rajonā, Bērzaines rajonā, Maija, Niniera, Ezera un Dzintara ielu rajonā un Akmens, Valmieras, Festivāla un Birzes ielu rajonā.

Gāzes apgādes perspektīvā attīstība Cēsu pilsētā
(skatīt „Gāzes apgādes shēmu”, 10.kartogrāfisko lapu):

 • Saskaņā ar Cēsu pilsētas būvvaldes informāciju, tuvākajā laikā ir paredzēti jauni nelieli daudzdzīvokļu un individuālo ēku apbūves rajoni, kuros plānots nodrošināt gāzes apgādes infrastruktūru, ja būs pieprasījums;
 • Ražošana, komercdarbība un apkures katlu mājas paredzētas kā nelieli patērētāji;
 • Cēsu pilsētā paredzēts attīstīt galvenokārt vidējā spiediena tīklus;
 • Lai nodrošinātu gāzes padevi Cēsu pilsētas vecpilsētā, ir paredzēti uzstādīt divi vidējā spiediena SGRP Pils ielas rajonā un Rīgas un Vaļņu ielas krustojuma rajonā. Vecpilsētā ir paredzēti vidējā spiediena (P £ 100 mbar) sadales gāzesvadi.
 • Individuālās ēkas nākotnē paredzēts apgādāt ar dabas gāzi siltumapgādes un karstā ūdens sagatavošanas vajadzībām.
 • Lai nodrošinātu stabilu un drošu gāzes padevi patērētājiem, paredzēts vidējā spiediena sadales gāzesvadu Dn 200 mm izbūve ar pāreju dzelzceļam Rīga – Lugaži, projektējot augstā spiediena SGRP Eduarda Veidenbauma ielā un perspektīvā savienojot ar esošo vidējā spiediena sadales gāzesvadu Dn 125 mm Festivāla ielā un vidējā spiediena sadales gāzesvadu Dn 50 Valmieras ielā.
 • Perspektīvā gāzes apgāde Cēsu pilsētā ir atkarīga no potenciālo gāzes lietotāju pieprasījuma un sadales gāzesvadu tehniskajām izbūves iespējām. Pie noteikta patērētāju pieprasījuma A/S „Latvijas gāze” investēs līdzekļus, lai nodrošinātu iespēju pieslēgties gāzes apgādes infrastruktūrai lielākajā pilsētas daļā.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv