Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 19.septembris   Vārda dienu svin: Verners, Muntis
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Apraksta daļa> Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma

- Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- Hidroģeoloģiskie apstākļi
- Ievads
- Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- Cilvēkresursi
- Dabas apstākļi
- Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- Kultūrvēsturiskais mantojums
- Mazdārziņi
- Antropogēno slodžu analīze
- Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- Atkritumu saimniecība
- Ūdens saimniecība
- Sadzīves kanalizācijas sistēma
- Lietus ūdeņu kanalizācija
- Siltumapgādes sistēma
- Dabas gāzes apgādes sistēma
- Elektroapgādes sistēma
- Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- Telekomunikāciju infrastruktūra
- Mājoklis
- Esošā situācija
- Nākotnes priekšlikumi
- Izglītības infrastruktūra
- Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- Aizsargjoslas
- Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai

Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma


9.7.Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
(skatīt „Ielu apgaismojuma tīklu shēma”, 12.kartogrāfisko lapu)

Pilsētas apgaismojums ir viena no pilsētas infrastruktūras problēmām, kuras risināšanai nepieciešamas investīcijas. SIA “Spriegums” 2002.gadā veica pilsētas ielu un laukumu apgaismojums detalizētu inventarizāciju.
Pilsētas apgaismojuma problēmu risināšanas stratēģija ir šāda: pamatojoties uz inventarizācijas datiem, virzīties pilsētas apgaismojuma sakārtošanā virzienā no pilsētas centrālajām daļām, laukumiem un maģistrālajām ielām uz mazākas nozīmes pilsētas ielām un rajoniem, kā arī rīkoties saskaņā ar VAS „Latvenergo” plānotajiem darbiem un pilsētas ielu sakārtošanas un attīstības projektiem.
Pēdējos gados pilsētā ir veikta apgaismojuma rekonstrukcija vai tā pilnīga izbūve sekojošās ielās un laukumos: Raunas ielā, Lāču ielā, Lapsu ielā posmā Piebalgas - Vaives ielas, Jāņa Poruka ielā posmā Puķu – Dzelzceļa ielas, Cēsu vecpilsētā, Pils parkā – centrālo kāpņu posms, Pilsētas bērnu un jauniešu atpūtas parkā (starp Lenču un Niniera ielām), Maija ielā, Ceriņu ielā, Ezera ielā, Edvarta Treimaņa – Zvārguļa ielā, Andreja Pumpura ielā, Ata Kronvalda ielā posmos Jāņa Poruka - Ausekļa un Edvarta Treimaņa – Zvārguļa – Rūpniecības iela, Rūdolfa Blaumaņa bulvārī posmā Ausekļa – Rūpniecības ielas, Dzintara ielā, Mednieku ielā, Mazā Mednieku ielā, Kalna ielā, Palejas ielā, Palasta ielā.

Nepieciešams rekonstruēt vai izbūvēt no jauna apgaismojuma infrastruktūru pilnībā sekojošās pilsētas ielās un laukumos (nav sarindots prioritārā secībā):

  • Bērzaines iela,
  • Zaķu iela,
  • Gaujas iela,
  • Dzelzceļa iela,
  • Kungu iela,
  • Raiņa iela posmā Zvirbuļu – Rīgas ielas,
  • Uzvaras bulvāris,
  • Piebalgas ielas gals līdz Cēsu pilsētas robežai,
  • Jāņa Poruka iela posmā no Puķu ielas līdz Cēsu pilsētas robežai,
  • Birzes iela posmā Valmieras iela līdz daudzdzīvokļu mājām,
  • Lapsu iela posmos Jāņa Poruka – Vaives ielas; Leona Paegles – Piebalgas ielas,
  • Rūdolfa Blaumaņa bulvāris posmā Jāņa Poruka – Ausekļa ielas,
  • Vienības laukuma tālāka rekonstrukcija,
  • Ata Kronvalda iela posmā Leona Paegles – Piebalgas ielas,
  • Briežu iela,
  • Pļavas iela,
  • Miera iela līdz gaļas kombinātam “Ruks”,
  • Blusu muižas dzīvojamo māju masīvs,
  • Vecpilsētas teritorijā:
   • Mazā Katrīnas iela,
   • Lielā Katrīnas iela,
   • Līvu iela,
   • Dārzniecības iela,
  • Alfrēda Kalniņa mūzikas koledžas rajons,
  • Festivāla iela no Dzintara ielas līdz Bērzaines ielai

Paralēli rekonstrukcijas un izbūves darbiem nepieciešams veikt sekojošus uzdevumus:

 1. jāsakārto ielu apgaismojuma infrastruktūras juridiskā piederība;
 2. jānodod pilsētas apgaismojuma infrastruktūras apsaimniekošana privātam sektoram.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv